REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Frugtvangen på Boesagerskolens Aula A, 2765 Smørum med følgende dagsorden: Formanden Preben Skovbjerg bød velkommen. Punkt 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen, og John Jantzen blev valgt som dirigent. Punkt 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedhæftes som bilag til nærværende referat. Flere af mødedeltagerne roste bestyrelsen for den store indsats i årets løb. På forespørgsel oplyste Preben Skovbjerg, at man ved modtagelse af digitale signaler via en set-topboks kun kan se et program ad gangen. Har man flere tv-apparater i husstanden, og vil man se forskellige digitale programmer på samme tid, må man altså investere i flere set-top-bokse. Sådan vil det være i en overgangsperiode, indtil der kommer digitale tv-apparater på markedet, der kan vise det digitale signal. Den enkelte må indtil da gøre op med sig selv, hvor mange set-top-bokse, man vil investere i/har behov for. Sven Kruse Andersen ville høre, hvordan det afgøres, hvilket af de eksisterende programmer, der skal fjernes for at skaffe plads til QAM-løsningen fra Viasat. Preben Skovbjerg svarede, at det vil blive besluttet gennem en beboerafstemning. På forespørgsel blev understreget, at det under ingen omstændigheder vil gå ud over de såkaldte must carry kanaler. Efter en drøftelse af diverse fremtidsmuligheder blev beretningen bragt til afstemning og enstemmigt godkendt. Punkt 3. Aflæggelse af regnskab. Steen Hansen aflagde regnskab. Regnskabet blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Punkt 4. Eventuelle forslag.

2 1. Lis Bølling Rasmussen og Jens Rasmussen, Pærevangen 3 st. th. havde fremsat forslag, der beklageligvis var ufuldstændigt gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden beklagede dette, men meddelte at den gengivne del af forslaget var nedstemt på ejerforeningens ordinære generalforsamling og bestyrelsen i øvrigt anbefalede, at man stemte imod det fremsatte forslag, da det kolliderede med det af bestyrelsen fremsatte forslag. Forslagsstillerne var ikke til stede. Forslaget blev bragt til afstemning. Der var ingen der stemte for forslaget. 2. Bestyrelsen havde fremsat forslag til opgradering af anlægget, men havde et ændringsforslag til det i indkaldelsen fremsatte forslag. Det endelige forslag, der blev bragt til afstemning, blev formuleret således: Det foreslås, at foreningens anlæg opgraderes ved at installere QAM-udstyr fra Telenor og Viasat i hovedstationen til distribution af digitale programmer til de beboere, der selv køber programpakker fra Canal Digital og Viasat. Omkostningerne til opgraderingen ventes at ligge i niveauet kr. pr. lejlighed en omkostning, der afholdes over foreningens egenkapital. Opgraderingen med udstyr fra Canal Digital søges gennemført i løbet af maj, mens udstyr fra Viasat installeres snarest derefter. Efter enkelte spørgsmål, der blev besvaret af formanden, blev forslaget bragt til afstemning, og vedtaget med overvejende majoritet. Umiddelbart efter afstemningen bad Morten Garde, lejlighed 40 om ordet og tilkendegav, at bestyrelsen i Antenneforeningen udviste en så stor arbejdspræstation, at de burde ligestilles med bestyrelsen i Ejerforeningen f.s.v. angik vederlag. Der var dog ikke tale om et varslet forslag, der kunne bringes til afstemning, men blot en tilkendegivelse. Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Preben Skovbjerg og Steen Hansen var på valg. Preben Skovbjerg modtog genvalg, mens Steen Hansen ønskede at trække sig fra bestyrelsesposten på grund af sine arbejdstider. Bestyrelsen forslog Erik Lyngholm Pedersen som kandidat til bestyrelsesposten. Der var ikke andre kandidater. Preben Skovbjerg blev genvalgt, og Erik Lyngholm Pedersen valgt. Punkt 6. Valg af suppleant. 2

3 Steen Hansen meddelte, at han fortsat havde stor interesse i antenneforeningens arbejde, men som før nævnt måtte han have en pause på grund af sine arbejdstider. Han stillede op som suppleant og blev valgt uden modkandidat. Punkt 7. Eventuelt. Infokanalen blev genstand for en drøftelse, herunder spørgsmålet om reklame samt Infokanalens tekniske kvalitet. Sven K. Andersen meddelte, at man havde valgt den kanal til Infokanalen, der havde den dårligste tekniske kvalitet og næppe kunne anvendes alternativt.. Der var flere, der bemærkede, at teksten på Infokanalen fremstod med meget lille skrift og stod på skærmen i for kort tid. Der var ingen yderligere der ønskede ordet og generalforsamlingen blev hævet kl Dirigent: John Jantzen Referent: Margit Jantzen Bilag: Bestyrelsens beretning. 3

4 Bestyrelsens beretning for perioden fra budgetgeneralforsamlingen 29. november 2001 til april 2002 Som noget nyt har vi i år valgt at udsende bestyrelsens beretning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det er vores håb, at vi på den vis kan nå bredere ud i medlemskredsen og samtidigt inspirere flere til at tage del i debatten om drift, vedligehold og modernisering af vores fælles anlæg. Nu har tingene det med at udvikle sig, så i forhold til den beretning, vi udsendte 14. april, er der foretaget en række ændringer og tilføjelser. I beretningen beskæftiger vi os bl.a. med status på etablering af nye kanaler, nyt krav om betaling fra radiostationer utilfredshed med service-leverandør hurtig modernisering af anlægget evt. senere installation af bredbånds-netværk ændring af bestyrelsens forslag momsregistrering og justering af budget Etablering af de nye kanaler Efter lange og seje forhandlinger med Stofa lykkedes det først på året endeligt at nå frem til et acceptabelt tilbud på etablering af de nye kanaler, der blev resultatet af efterårets beboerafstemning. Prisen endte med at ligge på ca. en tredjedel af det budgetterede. Stofas første tilbud lå dog på et helt andet niveau, nemlig kr., hvortil kom kr. til udskiftning af alle 560 stikdåser. Da vi afsøgte markedet for at få alternative priser, viste det sig, at det ikke er nødvendigt, at foreningen selv investerer i digitale dekodere. Dem kan man nemlig låne vederlagsfrit af Telenor (der distribuerer Canal Digital) i det omfang, man køber sine programmer hos dem. Ved at rokere lidt rundt på kanalerne og vore receivere, nåede vi frem til, at vi kunne låne tre digitale receivere af Telenor. Og da vi gik Stofa nærmere på klingen, viste det sig, at det ikke var nødvendigt at udskifte alle stikdåser til nye HF-tætte det har jo indtil nu vist sig problemfrit at tage S-båndet i brug. (Efterfølgende har der da heller ikke vist sig støj-problemer). Stofa fremsendte derefter et nyt tilbud på kr., der så siden er forhandlet ned til de godt kr., vi endte med at acceptere. Og i uge 10 (primo marts) blev de nye kanaler så installeret. Nyt krav om betaling for radiostationer Her for en uges tid siden fik vi årets opkrævning fra Copy-Dan. Vedlagt var et brev om, at et antal af de mere populære radiostationer pr. 1. maj kun må distribueres i kabelanlæg, såfremt der er indgået særskilt aftale med programleverandørerne. For vores vedkommende drejer det sig om Pop FM, Radio 2, Sky Radio og Voice, der ifølge oplysninger fra Foreningen af Danske Antenneanlæg vil forlange 1,50 kr. pr. husstand pr. måned med moms svarer det til 90 kr. pr. år. 4

5 Det er ikke første gang, vi har været vidne til en sådan opførsel. Som nogen vil huske, brugte TV 3 samme metode: Først sikrer man sig en position på markedet som gratis station, og når det er sket, skrues prisen op. Da vi ikke har en aftale med de fire stationer og heller ikke har haft en ærlig chance for at nå at få det vil der blive lukket for dem fra 1. maj. Det er i øvrigt bestyrelsens opfattelse, at de ikke skal på igen, da det vil være muligt at erstatte dem med andre lokalradioer eller satellit-programmer, der ikke kræver betaling ud over CopyDanafgiften. Skulle nogen være i den position, at de ikke kan leve uden de fire kanaler, kan vi anbefale modtagelse ved hjælp af en stueantenne. For det er jo så absurd, at det man nu vil have os til at betale for, det kan alle og enhver modtage ganske gratis, blot det ikke sker gennem en fællesantenne. Udskiftning af service-leverandør Kort efter at de ny tv-kanaler i marts var lagt på anlægget, viste det sig, at Stofa endnu engang har snydt på vægten ved ikke at installere nicam-stereo på TV Danmark 1 og TV3+. Dette på trods af, at vi tidligere har haft en disputs om netop manglende nicam-stereo på TV 3. Dengang gjorde vi det meget klart, at vi ønsker at distribuere vore kanaler med nicam-stereo, hvor det er muligt, og Stofa accepterede at efter-installere nicam uden beregning. Nu har vi problemet igen. Og vore drøftelser med Stofa viser, at vi på trods af et kundeforhold af 20 års varighed tilsyneladende ikke kan have tillid til, at Stofa spiller med åbne kort. Når vi spørger, hvorfor de ikke fortæller os, at vi kan låne receivere i stedet for at købe dem, svarer Stofa, at så ville de jo ikke tjene på at sælge receiverne til os. Og når vi presser dem på prisen, leverer de en dårligere vare uden at gøre opmærksom på det. Forløbet er åbenlyst utilfredsstillende og har medført, at bestyrelsen er i fuld gang med at finde en anden samarbejdspartner. Når det er sket, vil samarbejdet med Stofa blive opsagt. Status på modernisering af anlægget Sidste år var hovedpunktet på generalforsamlingens dagsorden en modernisering af antenneanlægget. Konklusionen blev som bekendt, at generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling om, at antenneanlægget skal ombygges til et moderne bredbåndsnet inden for et år eller to. Og at der ønskes en reel valgmulighed for så vidt angår leverandør af radio- og tv-signaler, internet, telefoni m.v. Bestyrelsen havde forinden været vidt omkring i sin afsøgning af mulighederne for en modernisering af foreningens net. Der var utroligt mange nye tilbud på vej men næsten alle var lige om hjørnet og kunne ikke leveres her og nu. Samtidig var det helt tydeligt, at vi stod lige foran et afgørende teknologiskifte, nemlig fra den analoge til den digitale verden. I Sverige og Storbritannien har man således allerede etableret jordbaserede digitale net, og i Norge er de godt på vej. Her i landet er etablering af et jordbaseret digitalt net på dagsordenen i drøftelserne om et nyt medieforlig. Nogle partier mener således, at et digitalt net skal i drift i 2004, hvorefter det analoge kan lukkes allerede i Men bortset fra det, kan meget af det, vi sagde sidste år, såmænd uden større ændringer gentages i år. For meget af det, leverandørerne for et år siden stillede i udsigt, må man fortsat kigge langt efter. 5

6 Således har man her i foråret kunnet læse, hvordan både TDC Kabel TV og Telia Stofa indtil videre har droppet alle planer om at tilbyde telefoni via tv-kablerne. Begrundelsen er, at det er for dyrt og besværligt, fordi teknologien endnu ikke er moden. Og Dansk Bredbånd, der for et år siden hed Bredbandsbolaget, er endnu ikke klar med deres tilbud om telefoni, mulighed for at leje video over nettet (såkaldt video-on-demand) og mulighed for at se flere tv-kanaler, der hentes via internettet. Ingen grund til at returveje skal løbe i antenne-nettet Nu skal man ikke forledes til at tro, at vi i bestyrelsen er ved at miste gejsten. Men vi bliver mere og mere overbeviste om, at sidste års beslutning om 1) ikke at modernisere vores anlæg ved at etablere et traditionelt returvejs-system med nye coax-kabler og 2) at vente et år eller to med moderniseringen var korrekt. Ganske vist har vi lige nævnt, hvordan en række spændende tilbud fortsat kun er på trapperne her i landet. Men i Sverige har Bredbandsbolaget siden sidst i februar sendt Eurosport News, BBC World og BBC Prime via sit bredbåndsnet og flere kanaler er på vej efterhånden som aftaler med rettighedshaverne kommer på plads. Telia har annonceret, at også de er på vej med tv via nettet. I Danmark venter Dansk Bredbånd at være klar med sin version af tv via nettet i løbet af dette år, og senest har man kunnet læse i dagspressen, hvordan internetportalen Jubii skal levere film og andet indhold, når Nokia til sommer sender sin version af en set-top-box på markedet. Det er værd at notere sig, at en familie ikke vil få fuld fornøjelse af sådanne tilbud, hvis den må nøjes med en internet-forbindelse, der leveres via et returvejs-system med coax-kabler (som det, man har etableret i Smørum Kabelnet). For båndbredden i et sådant net er simpelthen ikke stor nok og den kan aldrig blive det. En fremtidssikret båndbredde får man kun, hvis man etablerer et decideret bredbåndsnet med pdsog/eller fiber-kabler ved siden af antenne-nettet. Opgradering af nuværende sløjfeanlæg og etablering af QAM Men som sagt: Verden står ikke stille, og der er faktisk allerede nu mulighed for at få fornøjelse af den digitale verdens goder, nemlig en såkaldt QAM-løsning. Derfor er det bestyrelsens forslag, at vi i første omgang skal nøjes med at modernisere antenneanlægget ved at udnytte kapaciteten i de eksisterende kabler og så installere QAM-transkodere. Resultatet vil være, at vi tager et stort skridt i retning af den valgfrihed for den enkelte beboer, som er et af vore overordnede mål: 6

7 Er man tilfreds med det nuværende udbud at radio og tv, fortsætter man med det. Vil man se mere, henvender man sig til Canal Digital eller Viasat, lejer en set-top-box, tegner abonnement på en af deres pakker og sætter stikket i væggen. (Jf. det tilbud, der fejlagtigt blev husstandsomdelt i påsken). Har man den helt store appetit på flere tv-kanaler, kan man sågar handle hos både Canal Digital og Viasat. Derefter vil der være frit valg mellem Canal Plus pakke, Vision Family, Viasat Basis og Viasat Guld. I princippet vil vi altså med en sådan løsning få de samme valgmuligheder, som en privat parabolejer har. Blot får man sit signal gennem vores fælles antenneanlæg. Dermed skulle vi også have lukket diskussionen om opsætning af paraboler på altanerne. Dog vil vi fortsat ikke kunne dække behovet for at se f.eks. mellemøstlige eller asiatiske kanaler. Men det problem løser vi ved en senere etablering af et egentligt bredbåndsnet kr. pr. lejlighed En modernisering, som den ovenfor skitserede, kan gennemføres til en fornuftig pris, fordi der ikke skal trækkes nye kabler. Vi har tidligere sagt, at en installation af QAM til både Canal Digital og Viasat ville løbe op i kr. pr. lejlighed. Denne pris var baseret dels på et tilbud fra Stofa på opgradering af nuværende sløjfeanlæg til 860 Mhz og udskiftning af alle stikdåser, dels et sjus på prisen på QAM-udstyret. Nu har vi imidlertid fået tilbud fra en anden leverandør. Ja, ikke nok med det. Vi har sågar haft QAM-udstyr til modtagelse fra Canal Digital installeret på vores hovedstation en mandag eftermiddag for at få bekræftet, at der er plads på det nuværende anlæg. Samtidig har leverandøren foretaget støjmålinger, der viser, at der ikke er behov for at udskifte hverken de nuværende forstærkere eller antenne-stikdåserne. Ifølge samme leverandør vil der også være plads til QAMudstyr til modtagelse fra Viasat, såfremt vi fjerner ét af de programmer, vi i dag udsender. Viasat venter selv at være klar med deres løsning om 2-5 måneder. På baggrund af de nye oplysninger ændrer bestyrelsen sit forslag til opgradering af anlægget under dagsordenens punkt 4. til følgende ordlyd: Det foreslås, at foreningens anlæg opgraderes ved at installere QAM-udstyr fra Telenor og Viasat i hovedstationen til distribution af digitale programmer til de beboere, der selv køber programpakker fra Canal Digital og Viasat. Omkostningerne til opgraderingen ventes at ligge i niveauet kr. pr. lejlighed en omkostning, der afholdes over foreningens egenkapital. Opgraderingen med udstyr fra Canal Digital søges gennemført i løbet af maj, mens udstyr fra Viasat installeres snarest derefter. En løsning som ovenfor beskrevet giver ganske vist ikke de returveje, man skal bruge til f.eks. interaktivt tv og pay-per-view. Men etableringen af returvej kan udmærket vente, til der er mere at bruge dem til. Indtil da kan vi bruge modem eller xdsl-løsninger via telefonnettet. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at ingen af de set-top-boxe, der nu kommer på markedet, bruger et antenne-stik som returvej de er alle udstyret med et såkaldt RJ45 stik (et datastik) til Ethernet og/eller et modem-stik. Det understreger igen, at der ikke er nogen grund til at blande antenne-net og returveje/bredbåndsnet sammen. 7

8 Bredbånd senere Bestyrelsen er dog ikke i tvivl om, at der skal installeres et bredbånds-net i bebyggelsen før eller senere. Som forening skal vi på den ene side sikre, at vore lejligheder bliver ved med at være attraktive som bolig og som handelsobjekt. Og der er ingen tvivl om, at det er ved at blive et krav til en attraktiv bolig, at den er forsynet med diverse netværks-installationer. I en ny version af standardkøbsaftalen fra Dansk Ejendomsmæglerforening er der således tilføjet et felt, hvor man skal fortælle, hvilke netværksinstallationer, der følger med i handelen. På den anden side, er der ingen grund til at investere i bredbåndsnet før leverandørerne er klar med ydelser, der kræver et sådant net. Og som beskrevet ovenfor, er der endnu ikke ydelser på markedet, der ikke lige så godt kan hentes hjem via eksisterende telefonledninger (f.eks. ISDN og ADSL). Derfor er det bestyrelsens holdning, at vi skal vente endnu et års tid, før vi træffer beslutning om at etablere et bredbåndsnet i bebyggelsen. Derved vil vi samtidig imødekomme de beboere, der af den ene eller anden grund er skeptiske over for større investeringer. Momsregistrering og justering af budget I det par år, den nuværende bestyrelse har siddet, har vi følt os usikre på, hvordan vi skal håndtere momsen i vore budgetter. Nu har vi imidlertid haft en snak med revisor, og han har vist os, hvordan det skal gøres. Resultatet er et revideret budget, der viser, at vi med de budgetterede omkostninger og en rigtig håndtering af momsen skulle opkræve 142,25 kr. i månedlig kontingent i stedet for de 120 kr., vi pt. opkræver. For god ordens skyld må jeg hellere straks tilføje, at bl.a. besparelsen vedr. installation af nye programmer gør, at omkostningerne ikke bliver så store som oprindeligt budgetteret. Derfor er der ingen grund til eller planer om at hæve kontingentet. Revisor foreslår også, at vi benytter os af muligheden for at afmelde vores momsregistrering hos Told*Skat. Vi har ingen fordele af at være momsregisteret, og livet vil være langt lettere uden. I bestyrelsen er vi indstillet på at tage mod dette råd. Der er bare den lille krølle på en sådan manøvre, at foreningens formue helst skal være 0 kr., når vi skifter status fra registreret til ikke registreret. For formuen indeholder moms, som vi kun kan modregne i, så længe vi er registreret. Det er i det lys, man skal se bestyrelsens forslag om at finansiere installationen af QAM over egenkapitalen. Til budgetgeneralforsamlingen vil vi komme med et forslag til, hvordan formuen kan bringes i 0 ved udgangen af året, så vi kan tage hul på 2003 med en afmelding af momsregistreringen. Det vil dog derefter være nødvendigt igen at opbygge en egenkapital på omkring kr., som generalforsamlingen besluttede for et år siden. Diverse I efteråret besluttede vi at flytte afviklingen af info-kanalen fra hovedstationen til ejendomskontoret, så flere kan deltage i den løbende opdatering af kanalen - f. eks. gårdmændene og bestyrelsens medlemmer. Denne operation blev gennemført ved årsskiftet. Senest har vi taget mod tilbudet om et gratis prøvemedlemskab af Danske Antenneforeningers Indkøbsforening. Foreningen er stiftet på initiativ af Forenede Danske Antenneanlæg, FDA, som vi 8

9 er medlem af. Formålet er at gå sammen om forhandlingerne med programleverandørerne for at få lavere programpriser og bedre aftalebetingelser. Det er endnu for tidligt at sige noget om resultaterne af dette arbejde. 9

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Budgetgeneralforsamling

Budgetgeneralforsamling Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.net www.frugtvangen.dk Budgetgeneralforsamling År 2003, den 27. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i ANTENNEFOR-

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 8. maj 2007 Referat af ordinær generalforsamling 18. april 2007 År 2007, den 18.april kl. 21.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009 07Á la carte/tilvalgspakker hos 08 glentevejs antennelaug 08GENERALFORSAMLING 2009 23pakkeskiftskupon Husk! Der er ny programguide midt i bladet

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere