Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection"

Transkript

1 Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection. Det fremgår af Bilaget samt Dells faktura til dig, om du har købt: 1. Accidental Damage Protection alene, eller 2. Accidental Damage with Theft Protection Den ydelse, du er berettiget til, afhænger af den valgte Dækning, som det fremgår af Bilaget og fakturaen fra Dell. Denne Aftale om Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection ("Aftalen") tegnes af London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , registreret adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, og dette selskab har udpeget Dell Products med hovedkontor på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland som sin Agent med henblik på at sælge dette forsikringsprodukt og administrere eventuelle erstatningskrav vedrørende Hændelig Skade, der måtte opstå på grundlag af denne Aftale. Ved at acceptere Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection, der henvises til på din faktura fra Dell, accepterer du at være bundet af og acceptere de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument. Læs venligst hele denne Aftale. Disse forsikringsbetingelser supplerer vilkår og betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende og underskrevet aftale mellem dig og Dell eller, hvor sådan aftale ikke foreligger, Dells almindelige salgsbetingelser. Denne aftale er indgået mellem dig og London General Insurance Company Limited. Dell er faktureringsfuldmægtig. Alle ord, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, men som ikke er defineret i denne Aftale, skal have samme betydning som den, der er specificeret i ovennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige salgsbetingelser. Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection ydes på hardware- og mobilitetsprodukter, men Du behøver ikke at købe Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection for at købe et produkt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvorvidt du har købt Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection, og fakturaen er din kvittering. Produktet vil blive mærket med et serienummer ( Servicemærke ), der viser, at du har købt Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection. Du skal betale en særskilt præmie for hvert produkt, som du ønsker skal være omfattet af denne Aftale. For eksempel er en printer, der købes sammen med en bærbar pc, ikke omfattet af den bærbare pc's aftale. Der skal i stedet tegnes særskilt dækning for printer og bærbar pc. Dækning kan købes særskilt til visse ydre enheder bortset fra computere og mobilitetsprodukter som f.eks. telefoner og smartphones. Hvis du købte Dækning for en ydre enhed, dækkes kun dele, der er indbygget eller befinder på den ydre enheds basisenhed, herunder dele eller tilbehør der skal bruges til regelmæssig drift af basisenheden og sendes fra salgsstedet, som f.eks. intern hukommelse, indbygget LCD, interne komponenter/kontakter, indbyggede knapper, magasiner, låg eller paneler, fjernbetjeninger, synkroniseringsholdere eller kabler. Dækningsdetaljer Accidental Damage Protection - gælder kun, såfremt der er købt Accidental Damage Protection og den tilhørende Præmie er betalt, som det fremgår af Bilaget og fakturaen fra Dell.

2 Hvad er dækket? Hvis dit produkt får en Hændelig Skade i løbet af dækningsperioden, vil vi reparere eller udskifte produktet i henhold til disse vilkår og betingelser. Reparation I denne Polices løbetid og med forbehold af begrænsningerne i denne Aftale, vil Vi reparere Produktet, som det måtte være påkrævet for at afhjælpe skader på Produktet, der opstår under normal og sædvanlig brug af produktet, og som skyldes Hændelig Skade. Hvis Vi reparerer dit Produkt, forstår og accepterer du, at vi eventuelt kan udskifte originale dele med nye eller brugte dele fra producenten af originaludstyret eller fra anden producent. Udskiftningsdele vil funktionsmæssigt svare til de oprindelige dele. Vi kan efter eget skøn udpege et associeret selskab eller indgå aftale med tredjemand om at udføre reparationer af produktet. Udskiftning Hvis vores agent beslutter, at det er nødvendigt at udskifte Produktet i stedet for at reparere det, modtager du, når det er muligt, et udskiftningsprodukt, der svarer til eller er bedre end det Produkt, som du oprindeligt købte hos Dell, i henhold til vores Agents beslutning og helt efter dennes rimelige skøn. Bemærk, at hvis vi udskifter dit Produkt, forstår og accepterer du, at udskiftningsproduktet kan indeholde originale eller brugte dele fra producenten af originaludstyret eller fra anden producent. Denne Aftale dækker ikke forebyggende vedligeholdelse. Det er ikke nødvendigt at gennemføre forebyggende vedligeholdelse på produktet for at få reparation eller udskiftning af et produkt, der er omfattet af denne Aftale. Responsniveau Responsniveauet for reparation eller udskiftning i henhold til denne Aftale falder sammen med responsniveauet for din tilgrundliggende garanti eller servicepakke til Produktet, dog således at responsniveauet ikke overstiger onsite-service næste arbejdsdag efter fjerndiagnosticering som beskrevet i beskrivelsen af Dell ProSupport-service på Responsniveauet kan variere, og det leveres som en rimelig indsats, hvis du er uden for hjemlandet. Reservedele Uanset hvilket serviceresponsniveau der er købt, er nogle komponentdele specifikt udviklet med henblik på, at kunden nemt skal kunne fjerne og udskifte dem: Sådanne dele kaldes CSR-dele (Customer Self Replaceable). Hvis Dells Analytiker vurderer, at reparationen kan udføres med en CSR-del, vil Dell sende CSR-delen direkte til kunden. CSR-dele opdeles i to kategorier: Valgfri CSR-dele Disse dele er udviklet til at kunne udskiftes af Kunden. Afhængig af den type service, der blev købt sammen med det supportede Produkt, sender Dell muligvis en Onsite-tekniker, der udskifter delene. Kontakt en teknisk supportanalytiker for at få yderligere oplysninger om, hvilke Valgfrie CSR-dele og hvilke serviceresponsniveauer der kvalificerer til onsite-installation uden ekstra beregning. Obligatoriske CSR-dele Dette er dele, som Kunden selv skal udskifte. Dell stiller ikke en installationstekniker til rådighed for disse. Hvis kunden beder Dell om at udskifte disse dele, opkræves Kunden et gebyr for denne service. Geografiske begrænsninger og flytning Reparation eller udskiftning i henhold til denne Aftale leveres på de(t) sted(er), der er nævnt i Din faktura. Responsniveauer, tekniske supporttimer og onsite-responstider varierer geografisk, og visse valgmuligheder er måske ikke tilgængelige på din lokation. Forpligtelsen til at reparere eller udskifte et flyttet produkt er underlagt det lokale serviceudbud og kan være genstand for yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af det flyttede Produkt til de daværende konsulentgebyrer for tid og materialer. Krav uden for det land, hvor du har købt dækning i, er begrænset til en rimelig indsats, og dækningen er måske ikke tilgængelig for alle kunder. Derudover dækker support uden for landet ikke udskiftninger af hele enheder. Kontakt en teknisk supportanalytiker hos Dell for at få yderligere oplysninger. Du skal give Dell tilstrækkelig og sikker adgang til dine faciliteter uden beregning for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. Begrænsninger Krav vedrørende Accidental Damage Protection er ubegrænset i dækningens varighed. Krav dækker kun hardware.

3 Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke, og Agenten er ikke forpligtet til at reparere eller udskifte: 1. Hvis Du købte Dækning for en computerenhed eller et mobilitetsprodukt, Hændelig Skade på ydre enheder eller komponenter, såsom (uden begrænsning) docking-stationer, eksterne modemer, eksterne højttalere, spilleenheder, computertasker, sekundære skærme, ekstern mus til notebooks, eksternt tastatur til notebooks og andre komponenter, der ikke er interne dele af computerproduktet. 2. Hvis Du købte Dækning af en ydre enhed eller et mobilitetsprodukt, Hændelig Skade på eksternt tilknyttede computere, ydre enheder eller andre enheder, der kan fungere sammen med det dækkede Produkt, komponenter, tasker, tv- eller skærmvægbeslag, ledninger eller dele, der klassificeres som "tilbehør" eller "forbrugsvarer" og ikke er indbygget i eller på basisenheden, som f.eks. batterier, elektriske pærer, engangs/udskiftelige printer- /blækpatroner, printer- eller fotopapir, hukommelseslagringsenheder, engangslagerenheder, ledningsforbindelser, computertasker, lyspenne, dockingstationer, eksterne modemer, eksterne højttalere, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller andre input/output-enheder, enhver anden komponent, der ikke er en intern del af det Produkt, som Du købte Dækning til, eller andre dele/komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse fra brugerens side. 3. Software, herunder, men ikke begrænset til: (1) eventuelle fejl i eller skade (herunder uden begrænsning skade forårsaget af virus) på software, der er forudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Produktet, og (2) software, der er installeret via Custom Factory Integration eller enhver anden del, der er tilføjet ved hjælp af Custom Factory Integration. Der vil blive anvendt en rimelig indsats på at reparere eller udskifte non-software Custom Factory Integration-dele, der ellers måtte være ikke-dækkede komponenter, men garanterer ikke hverken reparation eller udskiftning. 4. Et hvert Produkt, der befinder sig uden for det land eller de(t) sted(er), der er nævnt i din faktura eller anden ordrebekræftelse. 5. Enhver skade på eller fejl ved Produktet, der udelukkende er kosmetisk eller på anden måde ikke påvirker Produktets funktion. I henhold til denne Aftale er der ingen forpligtelse til at reparere rimelig slitage på Produktet og andre overfladiske dele, som f.eks. ridser og buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Produktet. 6. Ethvert produkt, som en anden end Agenten har forsøgt at reparere. Enhver reparation eller forsøg på reparation på Produktet, der er dækket af denne Aftale, udført af nogen anden end Os eller Agenten vil medføre bortfald af denne Aftale. Vi refunderer ikke nogen reparationer, som du eller en anden person foretager eller forsøger at foretage på Produktet. 7. Ethvert Produkt, der beskadiges i forbindelse med eller som følge af forkert eller utilstrækkelig kundeinstallation. "Kundeinstallation" omfatter enhver af følgende, som du eller nogen tredjemand udfører på dine vegne: (1) udpakning eller flytning af Produktet, (2) installation eller montering af et Produkt på væggen eller anden struktur (eller fjernelse af samme efter installation), og (3) montering af beslag eller andre vægtbærende enheder beregnet til montering eller fastgørelse på en væg eller anden struktur (eller fjernelse af samme). Kundeinstallation omfatter ikke installationsservices, der er købt hos Dell. 8. Ethvert Produkt, der er bortkommet eller stjålet (medmindre Du også har købt Tyveridækning som angivet i Bilaget). For at få reparation eller udskiftning af et produkt skal Du returnere hele det beskadigede Produkt til os. 9. Produkter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern kilde, eller der er beskadiget ved forsæt. Hvis vi finder beviser på forsætlig skade, er vi ikke forpligtet til at reparere eller udskifte Produktet. 10. Enhver gendannelse eller overførsel af data, der er lagret i Produktet. Du alene er ansvarlig for alle data, der lagres i Produktet. Vi yder ingen genoprettelse af data i henhold til denne Aftale. Hvis det er nødvendigt at udskifte harddisken, vil Agenten indlæse den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, uden beregning for dig, inklusive eventuelle installerede Custom Factory Integration-programmer. Vi garanterer dog ikke, og denne Aftale forpligter Os ikke til at sikre, at eventuelle installerede Custom Factory Integration-programmer vil være kompatible med erstatningsproduktet. 11. Skader, der skyldes krig, opstand, terrorhandlinger eller naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, tornadoer, jordskælv og orkaner. Sådan anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade For at anmelde et krav vedrørende en Hændelig Skade skal Du ringe til afdelingen for krav vedrørende Accidental Damage Protection på

4 Hvad skal Jeg gøre? Når du ringer, vil en tekniker bede om det Servicemærkenummer, der findes på bagsiden eller undersiden af dit Produkt, på din faktura fra Dell og forrest på Bilaget. Når teknikeren har bekræftet, at du har købt Accidental Damage Protection, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål for at vurdere omfanget af og årsagen til skaden på Produktet. For at modtage Dækning i henhold til denne Aftale skal du samarbejde med vores Agent for at sikre, at Produktet repareres korrekt. Teknikeren stiller dig en række spørgsmål for at afgøre omfanget af og årsagen til skaden på Produktet. Disse diagnose- og fejlfindingstrin kan kræve mere end ét opkald eller en længere samtale, og du kan blive bedt om at åbne dit Produkt, når det er sikkert at gøre det. Vores Agent vil muligvis bede dig om at returnere dit Produkt til et depot, hvis Produktet har omfattende skader (som følge af spild af væske, et langt fald osv.), også selvom du er berettiget til onsite-support. Dette skyldes, at der kan være skjulte skader, som ikke kan diagnosticeres, før den åbenlyse skade er repareret. Forudsat du overholder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe ved returnering af Produktet til det reparationssted, der anvises af vores Agent. På vores Agents udpegede reparationssted kan produktet blive repareret, eller vi kan få vores Agent til at sende dig et udskiftningsprodukt afhængigt af en vurdering af skaden på Produktet. I visse tilfælde, hvor det kan fastslås pr. telefon, at der bliver behov for et udskiftningsprodukt, kan vores Agent efter eget skøn sende dig et udskiftningsprodukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Produkt til os, accepterer du at hæfte for detailprisen for udskiftningsproduktet. Der ydes ikke support på almindelige, anerkendte ferie- og fridage, der er gældende i det land, hvor servicen skal udføres. vi og vores Agent hæfter ikke for eventuel manglende eller forsinket levering af service, der skyldes årsager, der ligger uden for Vores kontrol. Dækningsdetaljer Tyveridækning - gælder kun, såfremt der er købt Accidental Damage with Theft Protection, og den tilhørende Præmie er betalt, som det fremgår af Bilaget og fakturaen fra Dell. Hvad er dækket? Udskiftning Ved tyveri af dit Produkt i løbet af Dækningsperioden og i henhold til disse vilkår og betingelser, stiller vi et erstatningsprodukt til rådighed med specifikationer tilsvarende det Produkt, du oprindeligt købte fra Dell (helt og alene efter vores Agents rimelige skøn). Hvis en erstatning med tilsvarende specifikation ikke længere er tilgængelig, kan vi tilbyde kontant afregning op til den oprindelige købspris for dit Produkt, købt hos Dell, helt efter vores rimelige skøn. Global dækning Denne Aftale yder dækning for Tyveri over hele verden. Vi vil dog kun erstatte Produktet, hvis du bor i et af de anførte lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Hvis du udsættes for Tyveri i henhold til denne Aftale uden for de ovenfor nævnte lande, sender vi kun et erstatningsprodukt til et af disse lande. Begrænsninger Der dækkes ét accepteret krav på Tyveri i løbetiden for Tyveridækning, som kun dækker hardware. Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke: 1. Udgifter til erstatning af software. Dog vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, blive genindlæst eller leveret med et Produkt, der erstattes i henhold til denne Tyveridækning, uden beregning for dig. 2. Enhver gendannelse eller overførsel af data, der er lagret i Produktet. Du alene er ansvarlig for alle data, der lagres i Produktet. Vi yder ingen genoprettelse af data i henhold til denne Aftale. Agenten vil dog indlæse den

5 på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, uden beregning for dig, inklusive eventuelle installerede Custom Factory Integrationprogrammer. Vi garanterer dog ikke, og denne Aftale forpligter os ikke til at sikre, at eventuelle installerede Custom Factory Integration-programmer vil være kompatible med erstatningsproduktet. 3. Ethvert Tyveri, der ikke er Tyveri som følge af overfald eller Indbrud fra tredjemand. 4. Ethvert tyveri af tilbehør og forbrugsvarer. 5. Tyveri, medmindre alle rimelige forbehold blev taget for at undgå, at Produktet blev stjålet. 6. Tyveri af Produktet, når Produktet er givet til tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det. 7. Tyveri af Produktet fra et køretøj, medmindre Produktet var anbragt i aflåst bagagerum eller handskerum, så det ikke var synligt udefra, og der leveres tegn på indbrud i køretøjet, når forsikringskravet indgives. 8. Tyveri, hvor Produktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skole eller offentligt sted, medmindre det er låst af et sikkerhedskabel eller inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, som kun du har adgang til, og hvor sikkerhedskablet blev fjernet med vold, eller der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, og der leveres dokumentation for tvungen fjernelse eller adgang, når forsikringskravet indgives. 9. Enhver form for Tyveri, der ikke politianmeldes inden for 72 timer efter, at Tyveriet blev opdaget. 10. Erstatning af Produktet, hvis Produktet er bortkommet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes force majeure (uundgåelig, uforudseelig og ekstern begivenhed). 11. Tyveri, hvor Tyveriet opstod som følge af (eller kan henføres til) grov uagtsomhed fra din side. Indgivelse af krav vedrørende Tyveri Ønsker du at indgive et erstatningskrav vedrørende Tyveri, kan Du benytte Vores onlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet online sikrer du, at dit erstatningskrav bliver behandlet hurtigst muligt. du skal oplyse servicemærkenummeret/policenummeret for Produktet som angivet i Bilaget og udfylde og indsende anmeldelsesblanketten online. Alle oplysninger om, hvordan du indsender et krav online, findes på hjemmesiden. Du kan også ringe til afdelingen for krav vedrørende Theft Protection på telefonnummer Når Du ringer, vil en taksator bede om oplysninger for at bekræfte, at du har købt Tyveridækning, og du vil få oplyst, hvordan du indgiver dit krav og/eller får en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. For at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dokumenter pr. fax eller som scannede elektroniske kopier. Hvad skal jeg gøre? 1. Foretag politianmeldelse inden for 72 timer, efter tyveriet fandt sted, og giv politiet følgende oplysninger o o Oplysninger om det stjålne Produkt, inklusive mærke, model og Servicemærkenummer som findes bag på eller på undersiden af Dit Produkt, på din Dell faktura og forrest på Bilaget. Detaljerede oplysninger om Tyveriet 2. Underret afdelingen for krav vedrørende Theft Protection inden for 10 arbejdsdage, fra Tyveriet blev begået, og giv Afdelingen følgende dokumentation: o En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. du kan finde anmeldelsesblanketten på o En kopi af politirapporten vedrørende Tyveri af Produktet, inklusive politiets sagsnummer. o Bevis på indbrud, tvungen adgang eller overfald 3. Derudover kan du også blive bedt om at aflevere:

6 a. Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete som del af et Overfald. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at vurdere eventuelle krav. b. Overslag eller kvittering for reparationer for tingskade i forbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, sikkerhedskabel, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i forbindelse med Indbrud fra tredjemand alene i valideringsøjemed. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at vurdere eventuelle krav. c. Bekræftelse af, at det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring for din bolig, din virksomhed eller din bil, er underrettet om Indbruddet. Generelle betingelser Definitioner Hændelig Skade: Enhver hændelig, pludselig og uforudseelig skade på Produktet fra ekstern kilde, der påvirker Produktets drift. Accidental Damage with Theft Protection: Det er her, du har købt Accidental Damage with Theft Protection. Agent: Dells Products eller en part, der er bemyndiget af os til at udføre reparation, udskiftning eller yde tjenester i henhold til denne Aftale. Overfald: Enhver fysisk trussel eller voldelig handling udøvet af tredjemand for at fratage dig Produktet. Indbrud: Opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af låseenhed på en bygning eller et køretøj. Dækning: Forsikringsdækningen og de ydelser, der ydes i henhold til denne Aftale, som du har valgt, og som er angivet i Bilaget, hvor: Accidental Damage Protection omfatter Hændelig Skade, som beskrevet i Aftalens tilhørende afsnit, og Theft Protection omfatter tyveridækning, som beskrevet i Aftalens tilhørende afsnit, og hvilken Dækning, der er betalt den relevante Præmie for. Dell: Dell Products og ethvert holdingselskab eller associeret selskab eller datterselskab af Dell Products eller ethvert datterselskab af sådant holdingselskab, der er en Agent. Produkt: Det produkt/de produkter, der er angivet i Bilaget og på Dells faktura til dig, og som den relevante forsikringspræmie er betalt for. Præmie: Den pris, du betaler for din Aftale. Bilag: Det bilag, der bekræfter din Dækning i henhold til denne Aftale. Tyveri: Tab af Produktet som følge af overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden person end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller ophav, dine ansatte, hvor du udgør en juridisk person, eller enhver person, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Produktet. Vi/Os/Vores: London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: Du/Din: Den person, virksomhed eller juridiske person, der er angivet i Bilaget som værende forsikringstageren. Begrænsning af ansvar Hverken vi eller vores tilknyttede selskaber, partnere, funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter over for dig, eller nogen efterfølgende ejer eller anden bruger af Produktet, for hændelige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, ansvar eller skadeserstatning, fordi Produktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller software, personskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af produktfejl eller nogen form for hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der opstår på grund af eller i forbindelse med Produktets anvendelse eller ydelse, også selv om du har informeret os om muligheden for, at en sådan skade kunne opstå. Ved at indgå denne Aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer og forstår, at Vi ikke hæfter for noget erstatningsbeløb, der overstiger omkostningerne til genanskaffelse af dit Produkt med et med tilsvarende specifikation i forbindelse med et enkelt krav i henhold til denne Aftale. Vi hæfter ikke for betaling af meromsætningsafgift (moms), hvis du er momsregistreret. Løbetid og fornyelse: Dækningen træder i kraft på den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller på den dato, du indgår Aftalen, afhængigt af hvilken af de to datoer der falder sidst. Dækningen udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i Bilaget, eller efter udskiftning af Produktet i henhold til forsikringsdækningen for Tyveri, når du har købt Accidental Damage with Theft Protection. Dækningen ophører kun for Tyveridækning. Din Accidental Damage Protection fortsætter indtil udløbet af den periode, der er anført i Bilaget. Der er ingen forpligtelse for nogen af denne Aftales parter til at forlænge eller forny denne Aftale.

7 Krav om fortrolighed eller ejendomsret Du accepterer, at alle oplysninger eller data, der videregives til vores Agent eller til os, via telefon, elektronisk eller på anden vis, ikke er fortrolige eller din ejendom. Overdragelse af Dækning Du kan overføre resterende forsikringsdækning til efterfølgende ejere af Produktet efter meddelelse til og godkendelse af os. En sådan overdragelse kan være omfattet af yderligere vilkår, betingelser og gebyrer. Annullering Dækningen er dateret på den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller på den dato, du køber Aftalen, afhængigt af hvilken af de to datoer der falder sidst. Du kan opsige denne Aftale i indtil 14 dage efter modtagelsen af denne Aftale, ved at underrette os skriftligt derom: Dell Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection Service Department London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF Storbritannien Hvis du opsiger denne Aftale inden for 14 dage efter modtagelsen af Aftalen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav og fået dette godkendt i henhold til denne Aftale. Hvis dette er tilfældet, foretages der ingen refundering, og forsikringsdækningen ophører automatisk. Hvis du opsiger denne Aftale senere end 14 dage fra modtagelsen af Aftalen, foretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Aftale, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter for Aftalen i overensstemmelse med Dells almindelige salgsvilkår og -betingelser, fremsætter forkerte oplysninger over for os eller vores Agent, eller på anden vis misligholder dine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Vi annullerer ikke denne Aftale af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Aftale, vil vi sende dig skriftlig meddelelse om annulleringen til den adresse, der er anført i vores optegnelser. Meddelelsen vil indeholde grunden til annulleringen og datoen for annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusion af Præmien vil ske udelukkende efter vores skøn. Hver Aftale skal annulleres særskilt for hvert produkt. Hele aftalen Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til dens genstand, og ingen af Vores medarbejdere eller vores Agent kan mundtligt ændre denne Aftales vilkår og betingelser. Svig Intet indeholdt i denne Aftale begrænser eller udelukker ethvert ansvar for svig eller svigagtige oplysninger. Hverken vi eller vores Agent vil betale dit krav, hvis der er rimelige grunde til at tro, at du er involveret i svigagtige eller andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med denne Aftale. Regres Vi forbeholder os retten til at søge regres på dine vegne og til at foretage retsforfølgning i dit navn til vores fordel for erstatningskrav, og vi handler helt efter eget skøn i eventuelle retssager. I sådanne tilfælde skal du give os alle de oplysninger og hjælp, som vi måtte bede om. Manglende oplysninger Hvis du har givet forkerte oplysninger til os, eller hvis du ikke giver os oplysninger, som med rimelighed kan påvirke vores beslutning om at yde forsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, ophører din dækning i henhold til denne Aftale, og der udbetales ingen erstatning eller refundering.

8 Yderligere retsmidler Denne Dækning giver dig særlige juridiske rettigheder. du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Dækning er ikke en garanti. Det Produkt, som du har købt hos Dell, kan også være omfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller produkter, som Dell forhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder og retsmidler i henhold til disse begrænsede garantier. Gældende lov Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er denne Aftale underlagt engelsk ret og de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion. Databeskyttelse Du har mod betaling af et gebyr ret til en kopi af de personlige data, vi har registreret om dig. Alle personlige oplysninger er beskyttet af loven. Vi behandler kun dine personlige oplysninger i forbindelse med behandlingen af dit erstatningskrav og/eller administrationen af din police. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på en rimelig måde. Kunder med særlige behov Vi kan ved anmodning derom tilbyde visse tjenester til hjælp for kunder med særlige behov. Meddel os venligst, hvis du har brug for sådanne tjenester, således at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt. Kundeservice I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende salget af denne Police bedes du kontakte Dell som anført på Dells websted i dit land eller på din faktura. I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende håndtering af erstatningskrav vedrørende Hændelig Skade bedes du kontakte Dell som anført på Dells websted i dit land eller på din faktura. I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende erstatningskrav vedrørende Tyveri bedes du skrive til Customer Care Manager, London General Insurance, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du skrive til Customer Services Director, som har samme adresse. I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende denne polices vilkår bedes du skrive til forsikringsselskabet London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, England. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du skrive til forsikringsselskabets Managing Director, som har samme adresse. Hvis din reklamation til en af ovennævnte parter ikke løses til din tilfredshed, eller hvis du ønsker uvildig rådgivning om din reklamation, kan du kontakte Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR og tydeligt angive reklamationens art, og den part som reklamationen oprindeligt blev sendt til. Udstedere Denne Aftale om Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection ("Aftalen") udstedes af London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , registreret adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Kompensation I henhold til Financial Services Compensation Scheme skal vi sikre, at en procentdel af de beløb, der af et forsikringsselskab under konkurs skyldes forsikringstagerne, udbetales til forsikringstagerne, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. I henhold til denne ordning dækkes skadesforsikring med 90 % af hele kravet, uden maksima. Dette kompensationssystem er underlagt begrænsninger, og ikke alle forsikringstagere er berettiget til kompensation. Yderligere oplysninger kan rekvireres hos FSCS, 7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN. Du kan også ringe til FSCS på tlf

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen.

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Forsikringspræmien, inklusive præmieafgifter og øvrige gældende forsikringsafgifter, er anført på købsfakturaen.

Forsikringspræmien, inklusive præmieafgifter og øvrige gældende forsikringsafgifter, er anført på købsfakturaen. Dell Forsikring mod Hændelig Skade - DANMARK Dette dokument giver et kort sammendrag af dækningen under din Dell Forsikring mod Hændelig Skade. Nedenstående er således ikke de fuldstændige dækningsvilkår;

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for leje af Smartloggere mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service og

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere