Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection"

Transkript

1 Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection. Det fremgår af Bilaget samt Dells faktura til dig, om du har købt: 1. Accidental Damage Protection alene, eller 2. Accidental Damage with Theft Protection Den ydelse, du er berettiget til, afhænger af den valgte Dækning, som det fremgår af Bilaget og fakturaen fra Dell. Denne Aftale om Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection ("Aftalen") tegnes af London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , registreret adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, og dette selskab har udpeget Dell Products med hovedkontor på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland som sin Agent med henblik på at sælge dette forsikringsprodukt og administrere eventuelle erstatningskrav vedrørende Hændelig Skade, der måtte opstå på grundlag af denne Aftale. Ved at acceptere Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection, der henvises til på din faktura fra Dell, accepterer du at være bundet af og acceptere de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument. Læs venligst hele denne Aftale. Disse forsikringsbetingelser supplerer vilkår og betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende og underskrevet aftale mellem dig og Dell eller, hvor sådan aftale ikke foreligger, Dells almindelige salgsbetingelser. Denne aftale er indgået mellem dig og London General Insurance Company Limited. Dell er faktureringsfuldmægtig. Alle ord, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, men som ikke er defineret i denne Aftale, skal have samme betydning som den, der er specificeret i ovennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige salgsbetingelser. Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection ydes på hardware- og mobilitetsprodukter, men Du behøver ikke at købe Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection for at købe et produkt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvorvidt du har købt Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection, og fakturaen er din kvittering. Produktet vil blive mærket med et serienummer ( Servicemærke ), der viser, at du har købt Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection. Du skal betale en særskilt præmie for hvert produkt, som du ønsker skal være omfattet af denne Aftale. For eksempel er en printer, der købes sammen med en bærbar pc, ikke omfattet af den bærbare pc's aftale. Der skal i stedet tegnes særskilt dækning for printer og bærbar pc. Dækning kan købes særskilt til visse ydre enheder bortset fra computere og mobilitetsprodukter som f.eks. telefoner og smartphones. Hvis du købte Dækning for en ydre enhed, dækkes kun dele, der er indbygget eller befinder på den ydre enheds basisenhed, herunder dele eller tilbehør der skal bruges til regelmæssig drift af basisenheden og sendes fra salgsstedet, som f.eks. intern hukommelse, indbygget LCD, interne komponenter/kontakter, indbyggede knapper, magasiner, låg eller paneler, fjernbetjeninger, synkroniseringsholdere eller kabler. Dækningsdetaljer Accidental Damage Protection - gælder kun, såfremt der er købt Accidental Damage Protection og den tilhørende Præmie er betalt, som det fremgår af Bilaget og fakturaen fra Dell.

2 Hvad er dækket? Hvis dit produkt får en Hændelig Skade i løbet af dækningsperioden, vil vi reparere eller udskifte produktet i henhold til disse vilkår og betingelser. Reparation I denne Polices løbetid og med forbehold af begrænsningerne i denne Aftale, vil Vi reparere Produktet, som det måtte være påkrævet for at afhjælpe skader på Produktet, der opstår under normal og sædvanlig brug af produktet, og som skyldes Hændelig Skade. Hvis Vi reparerer dit Produkt, forstår og accepterer du, at vi eventuelt kan udskifte originale dele med nye eller brugte dele fra producenten af originaludstyret eller fra anden producent. Udskiftningsdele vil funktionsmæssigt svare til de oprindelige dele. Vi kan efter eget skøn udpege et associeret selskab eller indgå aftale med tredjemand om at udføre reparationer af produktet. Udskiftning Hvis vores agent beslutter, at det er nødvendigt at udskifte Produktet i stedet for at reparere det, modtager du, når det er muligt, et udskiftningsprodukt, der svarer til eller er bedre end det Produkt, som du oprindeligt købte hos Dell, i henhold til vores Agents beslutning og helt efter dennes rimelige skøn. Bemærk, at hvis vi udskifter dit Produkt, forstår og accepterer du, at udskiftningsproduktet kan indeholde originale eller brugte dele fra producenten af originaludstyret eller fra anden producent. Denne Aftale dækker ikke forebyggende vedligeholdelse. Det er ikke nødvendigt at gennemføre forebyggende vedligeholdelse på produktet for at få reparation eller udskiftning af et produkt, der er omfattet af denne Aftale. Responsniveau Responsniveauet for reparation eller udskiftning i henhold til denne Aftale falder sammen med responsniveauet for din tilgrundliggende garanti eller servicepakke til Produktet, dog således at responsniveauet ikke overstiger onsite-service næste arbejdsdag efter fjerndiagnosticering som beskrevet i beskrivelsen af Dell ProSupport-service på Responsniveauet kan variere, og det leveres som en rimelig indsats, hvis du er uden for hjemlandet. Reservedele Uanset hvilket serviceresponsniveau der er købt, er nogle komponentdele specifikt udviklet med henblik på, at kunden nemt skal kunne fjerne og udskifte dem: Sådanne dele kaldes CSR-dele (Customer Self Replaceable). Hvis Dells Analytiker vurderer, at reparationen kan udføres med en CSR-del, vil Dell sende CSR-delen direkte til kunden. CSR-dele opdeles i to kategorier: Valgfri CSR-dele Disse dele er udviklet til at kunne udskiftes af Kunden. Afhængig af den type service, der blev købt sammen med det supportede Produkt, sender Dell muligvis en Onsite-tekniker, der udskifter delene. Kontakt en teknisk supportanalytiker for at få yderligere oplysninger om, hvilke Valgfrie CSR-dele og hvilke serviceresponsniveauer der kvalificerer til onsite-installation uden ekstra beregning. Obligatoriske CSR-dele Dette er dele, som Kunden selv skal udskifte. Dell stiller ikke en installationstekniker til rådighed for disse. Hvis kunden beder Dell om at udskifte disse dele, opkræves Kunden et gebyr for denne service. Geografiske begrænsninger og flytning Reparation eller udskiftning i henhold til denne Aftale leveres på de(t) sted(er), der er nævnt i Din faktura. Responsniveauer, tekniske supporttimer og onsite-responstider varierer geografisk, og visse valgmuligheder er måske ikke tilgængelige på din lokation. Forpligtelsen til at reparere eller udskifte et flyttet produkt er underlagt det lokale serviceudbud og kan være genstand for yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af det flyttede Produkt til de daværende konsulentgebyrer for tid og materialer. Krav uden for det land, hvor du har købt dækning i, er begrænset til en rimelig indsats, og dækningen er måske ikke tilgængelig for alle kunder. Derudover dækker support uden for landet ikke udskiftninger af hele enheder. Kontakt en teknisk supportanalytiker hos Dell for at få yderligere oplysninger. Du skal give Dell tilstrækkelig og sikker adgang til dine faciliteter uden beregning for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. Begrænsninger Krav vedrørende Accidental Damage Protection er ubegrænset i dækningens varighed. Krav dækker kun hardware.

3 Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke, og Agenten er ikke forpligtet til at reparere eller udskifte: 1. Hvis Du købte Dækning for en computerenhed eller et mobilitetsprodukt, Hændelig Skade på ydre enheder eller komponenter, såsom (uden begrænsning) docking-stationer, eksterne modemer, eksterne højttalere, spilleenheder, computertasker, sekundære skærme, ekstern mus til notebooks, eksternt tastatur til notebooks og andre komponenter, der ikke er interne dele af computerproduktet. 2. Hvis Du købte Dækning af en ydre enhed eller et mobilitetsprodukt, Hændelig Skade på eksternt tilknyttede computere, ydre enheder eller andre enheder, der kan fungere sammen med det dækkede Produkt, komponenter, tasker, tv- eller skærmvægbeslag, ledninger eller dele, der klassificeres som "tilbehør" eller "forbrugsvarer" og ikke er indbygget i eller på basisenheden, som f.eks. batterier, elektriske pærer, engangs/udskiftelige printer- /blækpatroner, printer- eller fotopapir, hukommelseslagringsenheder, engangslagerenheder, ledningsforbindelser, computertasker, lyspenne, dockingstationer, eksterne modemer, eksterne højttalere, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller andre input/output-enheder, enhver anden komponent, der ikke er en intern del af det Produkt, som Du købte Dækning til, eller andre dele/komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse fra brugerens side. 3. Software, herunder, men ikke begrænset til: (1) eventuelle fejl i eller skade (herunder uden begrænsning skade forårsaget af virus) på software, der er forudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Produktet, og (2) software, der er installeret via Custom Factory Integration eller enhver anden del, der er tilføjet ved hjælp af Custom Factory Integration. Der vil blive anvendt en rimelig indsats på at reparere eller udskifte non-software Custom Factory Integration-dele, der ellers måtte være ikke-dækkede komponenter, men garanterer ikke hverken reparation eller udskiftning. 4. Et hvert Produkt, der befinder sig uden for det land eller de(t) sted(er), der er nævnt i din faktura eller anden ordrebekræftelse. 5. Enhver skade på eller fejl ved Produktet, der udelukkende er kosmetisk eller på anden måde ikke påvirker Produktets funktion. I henhold til denne Aftale er der ingen forpligtelse til at reparere rimelig slitage på Produktet og andre overfladiske dele, som f.eks. ridser og buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Produktet. 6. Ethvert produkt, som en anden end Agenten har forsøgt at reparere. Enhver reparation eller forsøg på reparation på Produktet, der er dækket af denne Aftale, udført af nogen anden end Os eller Agenten vil medføre bortfald af denne Aftale. Vi refunderer ikke nogen reparationer, som du eller en anden person foretager eller forsøger at foretage på Produktet. 7. Ethvert Produkt, der beskadiges i forbindelse med eller som følge af forkert eller utilstrækkelig kundeinstallation. "Kundeinstallation" omfatter enhver af følgende, som du eller nogen tredjemand udfører på dine vegne: (1) udpakning eller flytning af Produktet, (2) installation eller montering af et Produkt på væggen eller anden struktur (eller fjernelse af samme efter installation), og (3) montering af beslag eller andre vægtbærende enheder beregnet til montering eller fastgørelse på en væg eller anden struktur (eller fjernelse af samme). Kundeinstallation omfatter ikke installationsservices, der er købt hos Dell. 8. Ethvert Produkt, der er bortkommet eller stjålet (medmindre Du også har købt Tyveridækning som angivet i Bilaget). For at få reparation eller udskiftning af et produkt skal Du returnere hele det beskadigede Produkt til os. 9. Produkter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern kilde, eller der er beskadiget ved forsæt. Hvis vi finder beviser på forsætlig skade, er vi ikke forpligtet til at reparere eller udskifte Produktet. 10. Enhver gendannelse eller overførsel af data, der er lagret i Produktet. Du alene er ansvarlig for alle data, der lagres i Produktet. Vi yder ingen genoprettelse af data i henhold til denne Aftale. Hvis det er nødvendigt at udskifte harddisken, vil Agenten indlæse den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, uden beregning for dig, inklusive eventuelle installerede Custom Factory Integration-programmer. Vi garanterer dog ikke, og denne Aftale forpligter Os ikke til at sikre, at eventuelle installerede Custom Factory Integration-programmer vil være kompatible med erstatningsproduktet. 11. Skader, der skyldes krig, opstand, terrorhandlinger eller naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, tornadoer, jordskælv og orkaner. Sådan anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade For at anmelde et krav vedrørende en Hændelig Skade skal Du ringe til afdelingen for krav vedrørende Accidental Damage Protection på

4 Hvad skal Jeg gøre? Når du ringer, vil en tekniker bede om det Servicemærkenummer, der findes på bagsiden eller undersiden af dit Produkt, på din faktura fra Dell og forrest på Bilaget. Når teknikeren har bekræftet, at du har købt Accidental Damage Protection, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål for at vurdere omfanget af og årsagen til skaden på Produktet. For at modtage Dækning i henhold til denne Aftale skal du samarbejde med vores Agent for at sikre, at Produktet repareres korrekt. Teknikeren stiller dig en række spørgsmål for at afgøre omfanget af og årsagen til skaden på Produktet. Disse diagnose- og fejlfindingstrin kan kræve mere end ét opkald eller en længere samtale, og du kan blive bedt om at åbne dit Produkt, når det er sikkert at gøre det. Vores Agent vil muligvis bede dig om at returnere dit Produkt til et depot, hvis Produktet har omfattende skader (som følge af spild af væske, et langt fald osv.), også selvom du er berettiget til onsite-support. Dette skyldes, at der kan være skjulte skader, som ikke kan diagnosticeres, før den åbenlyse skade er repareret. Forudsat du overholder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe ved returnering af Produktet til det reparationssted, der anvises af vores Agent. På vores Agents udpegede reparationssted kan produktet blive repareret, eller vi kan få vores Agent til at sende dig et udskiftningsprodukt afhængigt af en vurdering af skaden på Produktet. I visse tilfælde, hvor det kan fastslås pr. telefon, at der bliver behov for et udskiftningsprodukt, kan vores Agent efter eget skøn sende dig et udskiftningsprodukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Produkt til os, accepterer du at hæfte for detailprisen for udskiftningsproduktet. Der ydes ikke support på almindelige, anerkendte ferie- og fridage, der er gældende i det land, hvor servicen skal udføres. vi og vores Agent hæfter ikke for eventuel manglende eller forsinket levering af service, der skyldes årsager, der ligger uden for Vores kontrol. Dækningsdetaljer Tyveridækning - gælder kun, såfremt der er købt Accidental Damage with Theft Protection, og den tilhørende Præmie er betalt, som det fremgår af Bilaget og fakturaen fra Dell. Hvad er dækket? Udskiftning Ved tyveri af dit Produkt i løbet af Dækningsperioden og i henhold til disse vilkår og betingelser, stiller vi et erstatningsprodukt til rådighed med specifikationer tilsvarende det Produkt, du oprindeligt købte fra Dell (helt og alene efter vores Agents rimelige skøn). Hvis en erstatning med tilsvarende specifikation ikke længere er tilgængelig, kan vi tilbyde kontant afregning op til den oprindelige købspris for dit Produkt, købt hos Dell, helt efter vores rimelige skøn. Global dækning Denne Aftale yder dækning for Tyveri over hele verden. Vi vil dog kun erstatte Produktet, hvis du bor i et af de anførte lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Hvis du udsættes for Tyveri i henhold til denne Aftale uden for de ovenfor nævnte lande, sender vi kun et erstatningsprodukt til et af disse lande. Begrænsninger Der dækkes ét accepteret krav på Tyveri i løbetiden for Tyveridækning, som kun dækker hardware. Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke: 1. Udgifter til erstatning af software. Dog vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, blive genindlæst eller leveret med et Produkt, der erstattes i henhold til denne Tyveridækning, uden beregning for dig. 2. Enhver gendannelse eller overførsel af data, der er lagret i Produktet. Du alene er ansvarlig for alle data, der lagres i Produktet. Vi yder ingen genoprettelse af data i henhold til denne Aftale. Agenten vil dog indlæse den

5 på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, uden beregning for dig, inklusive eventuelle installerede Custom Factory Integrationprogrammer. Vi garanterer dog ikke, og denne Aftale forpligter os ikke til at sikre, at eventuelle installerede Custom Factory Integration-programmer vil være kompatible med erstatningsproduktet. 3. Ethvert Tyveri, der ikke er Tyveri som følge af overfald eller Indbrud fra tredjemand. 4. Ethvert tyveri af tilbehør og forbrugsvarer. 5. Tyveri, medmindre alle rimelige forbehold blev taget for at undgå, at Produktet blev stjålet. 6. Tyveri af Produktet, når Produktet er givet til tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det. 7. Tyveri af Produktet fra et køretøj, medmindre Produktet var anbragt i aflåst bagagerum eller handskerum, så det ikke var synligt udefra, og der leveres tegn på indbrud i køretøjet, når forsikringskravet indgives. 8. Tyveri, hvor Produktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skole eller offentligt sted, medmindre det er låst af et sikkerhedskabel eller inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, som kun du har adgang til, og hvor sikkerhedskablet blev fjernet med vold, eller der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, og der leveres dokumentation for tvungen fjernelse eller adgang, når forsikringskravet indgives. 9. Enhver form for Tyveri, der ikke politianmeldes inden for 72 timer efter, at Tyveriet blev opdaget. 10. Erstatning af Produktet, hvis Produktet er bortkommet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes force majeure (uundgåelig, uforudseelig og ekstern begivenhed). 11. Tyveri, hvor Tyveriet opstod som følge af (eller kan henføres til) grov uagtsomhed fra din side. Indgivelse af krav vedrørende Tyveri Ønsker du at indgive et erstatningskrav vedrørende Tyveri, kan Du benytte Vores onlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet online sikrer du, at dit erstatningskrav bliver behandlet hurtigst muligt. du skal oplyse servicemærkenummeret/policenummeret for Produktet som angivet i Bilaget og udfylde og indsende anmeldelsesblanketten online. Alle oplysninger om, hvordan du indsender et krav online, findes på hjemmesiden. Du kan også ringe til afdelingen for krav vedrørende Theft Protection på telefonnummer Når Du ringer, vil en taksator bede om oplysninger for at bekræfte, at du har købt Tyveridækning, og du vil få oplyst, hvordan du indgiver dit krav og/eller får en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. For at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dokumenter pr. fax eller som scannede elektroniske kopier. Hvad skal jeg gøre? 1. Foretag politianmeldelse inden for 72 timer, efter tyveriet fandt sted, og giv politiet følgende oplysninger o o Oplysninger om det stjålne Produkt, inklusive mærke, model og Servicemærkenummer som findes bag på eller på undersiden af Dit Produkt, på din Dell faktura og forrest på Bilaget. Detaljerede oplysninger om Tyveriet 2. Underret afdelingen for krav vedrørende Theft Protection inden for 10 arbejdsdage, fra Tyveriet blev begået, og giv Afdelingen følgende dokumentation: o En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. du kan finde anmeldelsesblanketten på o En kopi af politirapporten vedrørende Tyveri af Produktet, inklusive politiets sagsnummer. o Bevis på indbrud, tvungen adgang eller overfald 3. Derudover kan du også blive bedt om at aflevere:

6 a. Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete som del af et Overfald. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at vurdere eventuelle krav. b. Overslag eller kvittering for reparationer for tingskade i forbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, sikkerhedskabel, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i forbindelse med Indbrud fra tredjemand alene i valideringsøjemed. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at vurdere eventuelle krav. c. Bekræftelse af, at det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring for din bolig, din virksomhed eller din bil, er underrettet om Indbruddet. Generelle betingelser Definitioner Hændelig Skade: Enhver hændelig, pludselig og uforudseelig skade på Produktet fra ekstern kilde, der påvirker Produktets drift. Accidental Damage with Theft Protection: Det er her, du har købt Accidental Damage with Theft Protection. Agent: Dells Products eller en part, der er bemyndiget af os til at udføre reparation, udskiftning eller yde tjenester i henhold til denne Aftale. Overfald: Enhver fysisk trussel eller voldelig handling udøvet af tredjemand for at fratage dig Produktet. Indbrud: Opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af låseenhed på en bygning eller et køretøj. Dækning: Forsikringsdækningen og de ydelser, der ydes i henhold til denne Aftale, som du har valgt, og som er angivet i Bilaget, hvor: Accidental Damage Protection omfatter Hændelig Skade, som beskrevet i Aftalens tilhørende afsnit, og Theft Protection omfatter tyveridækning, som beskrevet i Aftalens tilhørende afsnit, og hvilken Dækning, der er betalt den relevante Præmie for. Dell: Dell Products og ethvert holdingselskab eller associeret selskab eller datterselskab af Dell Products eller ethvert datterselskab af sådant holdingselskab, der er en Agent. Produkt: Det produkt/de produkter, der er angivet i Bilaget og på Dells faktura til dig, og som den relevante forsikringspræmie er betalt for. Præmie: Den pris, du betaler for din Aftale. Bilag: Det bilag, der bekræfter din Dækning i henhold til denne Aftale. Tyveri: Tab af Produktet som følge af overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden person end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller ophav, dine ansatte, hvor du udgør en juridisk person, eller enhver person, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Produktet. Vi/Os/Vores: London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: Du/Din: Den person, virksomhed eller juridiske person, der er angivet i Bilaget som værende forsikringstageren. Begrænsning af ansvar Hverken vi eller vores tilknyttede selskaber, partnere, funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter over for dig, eller nogen efterfølgende ejer eller anden bruger af Produktet, for hændelige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, ansvar eller skadeserstatning, fordi Produktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller software, personskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af produktfejl eller nogen form for hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der opstår på grund af eller i forbindelse med Produktets anvendelse eller ydelse, også selv om du har informeret os om muligheden for, at en sådan skade kunne opstå. Ved at indgå denne Aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer og forstår, at Vi ikke hæfter for noget erstatningsbeløb, der overstiger omkostningerne til genanskaffelse af dit Produkt med et med tilsvarende specifikation i forbindelse med et enkelt krav i henhold til denne Aftale. Vi hæfter ikke for betaling af meromsætningsafgift (moms), hvis du er momsregistreret. Løbetid og fornyelse: Dækningen træder i kraft på den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller på den dato, du indgår Aftalen, afhængigt af hvilken af de to datoer der falder sidst. Dækningen udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i Bilaget, eller efter udskiftning af Produktet i henhold til forsikringsdækningen for Tyveri, når du har købt Accidental Damage with Theft Protection. Dækningen ophører kun for Tyveridækning. Din Accidental Damage Protection fortsætter indtil udløbet af den periode, der er anført i Bilaget. Der er ingen forpligtelse for nogen af denne Aftales parter til at forlænge eller forny denne Aftale.

7 Krav om fortrolighed eller ejendomsret Du accepterer, at alle oplysninger eller data, der videregives til vores Agent eller til os, via telefon, elektronisk eller på anden vis, ikke er fortrolige eller din ejendom. Overdragelse af Dækning Du kan overføre resterende forsikringsdækning til efterfølgende ejere af Produktet efter meddelelse til og godkendelse af os. En sådan overdragelse kan være omfattet af yderligere vilkår, betingelser og gebyrer. Annullering Dækningen er dateret på den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller på den dato, du køber Aftalen, afhængigt af hvilken af de to datoer der falder sidst. Du kan opsige denne Aftale i indtil 14 dage efter modtagelsen af denne Aftale, ved at underrette os skriftligt derom: Dell Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection Service Department London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF Storbritannien Hvis du opsiger denne Aftale inden for 14 dage efter modtagelsen af Aftalen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav og fået dette godkendt i henhold til denne Aftale. Hvis dette er tilfældet, foretages der ingen refundering, og forsikringsdækningen ophører automatisk. Hvis du opsiger denne Aftale senere end 14 dage fra modtagelsen af Aftalen, foretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Aftale, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter for Aftalen i overensstemmelse med Dells almindelige salgsvilkår og -betingelser, fremsætter forkerte oplysninger over for os eller vores Agent, eller på anden vis misligholder dine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Vi annullerer ikke denne Aftale af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Aftale, vil vi sende dig skriftlig meddelelse om annulleringen til den adresse, der er anført i vores optegnelser. Meddelelsen vil indeholde grunden til annulleringen og datoen for annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusion af Præmien vil ske udelukkende efter vores skøn. Hver Aftale skal annulleres særskilt for hvert produkt. Hele aftalen Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til dens genstand, og ingen af Vores medarbejdere eller vores Agent kan mundtligt ændre denne Aftales vilkår og betingelser. Svig Intet indeholdt i denne Aftale begrænser eller udelukker ethvert ansvar for svig eller svigagtige oplysninger. Hverken vi eller vores Agent vil betale dit krav, hvis der er rimelige grunde til at tro, at du er involveret i svigagtige eller andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med denne Aftale. Regres Vi forbeholder os retten til at søge regres på dine vegne og til at foretage retsforfølgning i dit navn til vores fordel for erstatningskrav, og vi handler helt efter eget skøn i eventuelle retssager. I sådanne tilfælde skal du give os alle de oplysninger og hjælp, som vi måtte bede om. Manglende oplysninger Hvis du har givet forkerte oplysninger til os, eller hvis du ikke giver os oplysninger, som med rimelighed kan påvirke vores beslutning om at yde forsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, ophører din dækning i henhold til denne Aftale, og der udbetales ingen erstatning eller refundering.

8 Yderligere retsmidler Denne Dækning giver dig særlige juridiske rettigheder. du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Dækning er ikke en garanti. Det Produkt, som du har købt hos Dell, kan også være omfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller produkter, som Dell forhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder og retsmidler i henhold til disse begrænsede garantier. Gældende lov Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er denne Aftale underlagt engelsk ret og de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion. Databeskyttelse Du har mod betaling af et gebyr ret til en kopi af de personlige data, vi har registreret om dig. Alle personlige oplysninger er beskyttet af loven. Vi behandler kun dine personlige oplysninger i forbindelse med behandlingen af dit erstatningskrav og/eller administrationen af din police. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på en rimelig måde. Kunder med særlige behov Vi kan ved anmodning derom tilbyde visse tjenester til hjælp for kunder med særlige behov. Meddel os venligst, hvis du har brug for sådanne tjenester, således at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt. Kundeservice I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende salget af denne Police bedes du kontakte Dell som anført på Dells websted i dit land eller på din faktura. I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende håndtering af erstatningskrav vedrørende Hændelig Skade bedes du kontakte Dell som anført på Dells websted i dit land eller på din faktura. I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende erstatningskrav vedrørende Tyveri bedes du skrive til Customer Care Manager, London General Insurance, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du skrive til Customer Services Director, som har samme adresse. I forbindelse med forespørgsler og reklamationer vedrørende denne polices vilkår bedes du skrive til forsikringsselskabet London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, England. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du skrive til forsikringsselskabets Managing Director, som har samme adresse. Hvis din reklamation til en af ovennævnte parter ikke løses til din tilfredshed, eller hvis du ønsker uvildig rådgivning om din reklamation, kan du kontakte Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR og tydeligt angive reklamationens art, og den part som reklamationen oprindeligt blev sendt til. Udstedere Denne Aftale om Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection ("Aftalen") udstedes af London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , registreret adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Kompensation I henhold til Financial Services Compensation Scheme skal vi sikre, at en procentdel af de beløb, der af et forsikringsselskab under konkurs skyldes forsikringstagerne, udbetales til forsikringstagerne, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. I henhold til denne ordning dækkes skadesforsikring med 90 % af hele kravet, uden maksima. Dette kompensationssystem er underlagt begrænsninger, og ikke alle forsikringstagere er berettiget til kompensation. Yderligere oplysninger kan rekvireres hos FSCS, 7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN. Du kan også ringe til FSCS på tlf

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen.

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN et Nordea Finans produkt i samarbejde med Willis Insurance Agency I/S KÆRE KUNDE Tillykke med din nye bil. Vi vil gerne sikre os, at du får mange gode oplevelser med

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter.

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. 1 INDHOLD 1. HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING 3 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 3 3. HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING?

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Abonnement Business+ Basis

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt og det sidste, du ønsker at tænke på, er, at det kan gå i stykker, ophøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Dækker uheld på dine elektroniske produkter

Dækker uheld på dine elektroniske produkter HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45

Læs mere