VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN"

Transkript

1 LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor) fra og med datoen for Dit køb af en ny BlackBerry PlayBook ( Complimentary Support Plan ). FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL DE TILGÆNGELIGE TJENESTER I HENHOLD TIL COMPLIMENTARY SUPPORT PLAN FRA RIM SKAL DU: (1) GENNEMFØRE REGISTRERINGSPROCEDUREN TIL EN COMPLIMENTARY KONTO ( Din Complimentary Plan Konto ) OG (2) ACCEPTERE BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES AFTALEN ( Aftalen ). AFTALEN OMFATTER RIM S PRIVACY POLICY, DEN BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE, DER GÆLDER FOR DIG ( BBSLA ), OG SOM ER DEN AFTALE, HVORUNDER RIM GØR RIM SOFTWARE OG TJENESTER TIL BLACKBERRY SOLUTION TILGÆNGELIGE FOR DIG (TIDLIGERE BENÆVNT BLACKBERRY SOFTWARE LICENSAFTALEN) SOM ÆNDRET VED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY ( Vilkårene og Betingelserne ). Du bedes sikre, at Du har gennemgået disse Vilkår og Betingelser, RIM s privacy policy og BBSLA, før du klikker på JEG ACCEPTERER nedenfor. RIM s privacy policy findes på og BBSLA findes på Aftalen er en juridisk bindende aftale mellem dig som enkeltperson, eller hvis du har bemyndigelse til at handle på vegne af dit selskab eller en anden virksomhed, mellem den enhed, på hvis vegne du handler (i begge tilfælde benævnt Du eller efter omstændighederne Dig ), og Research In Motion Limited eller dets datterselskab eller tilknyttede selskab som anført i den i Dit retsområde gældende BBSLA ( RIM ) i relation til din adgang til og brug af Din Complimentary Plan Konto og Supportservicen (som defineret i pkt. 5(a) nedenfor), der ydes som en del af eller i henhold til Complimentary Support Plan. Du og RIM benævnes heri en Part og samlet Parterne. Software, der leveres til Dig af RIM vedrørende Supportservicen, benævnes Software, og Supportservicen benævnes Servicen, og de indgår i Din BlackBerry Solution, som disse termer er defineret i BBSLA. 1. Aftalen. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER NEDENFOR BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF OG OPFYLDE DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE TILMELDE DIG, TILGÅ ELLER BENYTTE SUPPORTSERVICE. Såfremt Du har spørgsmål eller kommentarer til denne Aftale, kan du kontakte RIM på 2. Myndighedsalder. DU SKAL BÅDE VÆRE: (A) MINDST ATTEN (18) ÅR OG (B) MYNDIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIT RETSOMRÅDE FOR AT INDGÅ DENNE AFTALE ELLER FOR AT MODTAGE DIN COMPLIMENTARY PLAN KONTO. 3. Definitioner. Alle termer med stort begyndelsesbogstav i disse Vilkår og Betingelser skal have den mening, der er angivet i BBSLA, medmindre andet fremgår af disse Vilkår og Betingelser. 4. Complimentary Support Plan. Complimentary Support Plan er gyldig og tilbydes Dig i lande, hvor RIM for tiden kun yder Supportservice for nye Omfattede Produkter (som defineret i pkt. 5(a) nedenfor), forudsat at Du får Din Complimentary Plan Konto før udløbet af Dækningsperioden (som defineret i pkt. 6 nedenfor). I tilfælde, hvor du opnår Supportservice i et land uden for Dit retsområde, finder disse Vilkår og Betingelser stadig anvendelse. En oversigt over de lande, hvor RIM for tiden yder Supportservice, kan ses på Hvis Du ønsker service på et andet RIM produkt, kan du gå ind på BlackBerry P'9981 Complimentary Support Plan Terms and Conditions Global (122111) Danish Page 1 of 5

2 5. Supportservice. (a) (b) (c) I henhold til Complimentary Support Plan vil RIM, enten direkte eller gennem dets serviceudbydere, give Dig adgang til visse tekniske supportydelser udelukkende i relation til Din BlackBerry P'9981 (der benævnes Dit BlackBerry Handheld Produkt, som denne term er defineret i BBSLA), BlackBerry Handheld Software, der er præinstalleret på Din BlackBerry P'9981 på det oprindelige købstidspunkt sammen med RIM-leverede opgraderinger eller opdateringer til BlackBerry Handheld Software, samt hardware in-box tilbehør, der er indeholdt i den originale emballage til Din BlackBerry P'9981 (samlet benævnt det Omfattede Produkt ) i Dækningsperioden defineret i pkt. 6 nedenfor ( Supportservice ). TREDJEPARTSELEMENTER, DER ER PRÆINSTALLERET PÅ DET OMFATTEDE PRODUKT, ER UDTRYKKELIGT UNDTAGET. Supportservicen kan gøres tilgængelig for Dig via telefon og/eller webchat. Når RIM og/eller RIM s serviceudbydere yder Supportservice, vil man forsøge at løse de af Dine problemer, der er inden for omfanget af Supportservicen beskrevet i pkt. 5(b) nedenfor, men der kan ikke garanteres en løsning. Omfang: Supportservicen omfatter besvarelse af og assistance med: (i) generelle spørgsmål om det Omfattede Produkts kernefunktioner (bortset fra Tredjepartselementer), hvordan man kommer i gang, og installation, (ii) forespørgsler om Complimentary Support Plan og Supportservice generelt, herunder vigtige tekniske supportfunktioner, registrering og rettigheder, (iii) personalisering af Dit Omfattede Produkt, (iv) teknisk assistance med enkel og avanceret fejlfinding og gendannelse af data, (v) tolkning af fejlmeddelelser og (vi) vurdering af, hvornår reparation af Dit Omfattede Produkt og/eller in-box tilbehør indeholdt i det Omfattede Produkts originale emballage er påkrævet. For så vidt angår BlackBerry Handheld Software vil RIM kun yde support på den dagældende version af hvert element af BlackBerry Handheld Software og den version, der kom lige før den dagældende version. Begrænsninger: Supportservice omfatter ikke: (i) (ii) (iii) (iv) ydelse af support vedrørende problemer, der efter RIM s skøn er resultatet af brug af det Omfattede Produkt på en anden måde, end hvad der udtrykkeligt er forudsat af RIM i dokumentationen, herunder uden begrænsning problemer som følge af Din brug eller ændring af det Omfattede Produkt på en måde, som det Omfattede Produkt ikke er beregnet til fra RIM s side, service vedrørende forhold forårsaget af vedligeholdelse eller konfigurationsændringer, der er foretaget på Dit Omfattede Produkt af andre end RIM, problemer forårsaget af faktorer uden for RIM produkter, Software og tjenester såsom: (1) Tredjepartselementer og/eller Tredjepartstjenester, (2) det Omfattede Produkts interoperabilitet med Tredjepartselementer og/eller Tredjepartstjenester, (3) en force majeure begivenhed (herunder naturkatastrofe, strejke, ildebrand, miljøforhold eller enhver anden begivenhed eller omstændighed uden for RIM s direkte kontrol) eller (4) Tredjepartselementer eller Tredjepartstjenester, der indgår i Dit Omfattede Produkt, forhold vedrørende andre RIM produkter, software og tjenester end det Omfattede Produkt eller Din Complimentary Support Plan. Det præciseres, at levering af oplysninger elle tjenester vedrørende BlackBerry Enterprise Server (BES) eller Mobile Voice System (MVS) udtrykkeligt er undtaget fra Supportservice, BlackBerry P'9981 Complimentary Support Plan Terms and Conditions Global (122111) Danish Page 2 of 5

3 (v) (vi) (vii) ydelse af support vedrørende brug, adgang til, downloading, konfiguration og/eller fejlfinding af Tredjepartselementer, forhold forbundet med tab eller beskadigelse af data, herunder uden begrænsning data, der går tabt eller beskadiges under Supportservice, og reparation af hardwarefejl, der er dækket af den begrænsede garanti på Dit Omfattede Produkt. (d) Adgang og åbningstider: Du kan opnå Supportservice ved at ringe på det telefonnummer til Supportservice for Dit land, der er anført på RIM s åbningstider for telefon- eller websupport er ligeledes anført nedenfor. Telefonnumre, URLadresser, åbningstider for telefonisk support og den form (herunder sprog), hvori Supportservice gøres tilgængelig, afgøres (og kan ændres) til enhver tid af RIM efter RIM s eget skøn. Hvis RIM foretager sådanne ændringer, finder pkt. 13 nedenfor anvendelse. Åbningstider for telefonisk support Websupport 24 timer i døgnet/7 dage om ugen Du kan finde de mest opdaterede lokale kontaktoplysninger på DER KAN FOREKOMME LOKALE ELLER NATIONALE GEBYRER PÅ DINE OPKALD TIL SUPPORT ELLER GEBYRER FOR TREDJEPARTS TRÅDLØS, TELESELSKAB, ROAMING ELLER DATAFORBRUG. 6. Dækningsperiode. RIM gør Supportservicen tilgængelig for Dig fra den dato, hvor du har købt Dit Omfattede Produkt indtil udløbsdatoen for Dit Omfattede Produkts garantiperiode som identificeret i Handheld Limited Warranty for dit land, som kan findes på ( Dækningsperioden ). Supportservicen træder dog først i kraft, når du opnår Din Complimentary Plan Konto og accepterer Aftalen. Hvis Du for eksempel opnår Din Complimentary Plan Konto og accepterer Aftalen tredive (30) dage efter købet af Dit Omfattede Produkt, nedsættes Dækningsperioden med tredive (30) dage. RIM VIL IKKE OPKRÆVE DIG FOR DIN BRUG AF SUPPORTSERVICEN ELLER COMPLIMENTARY SUPPORT PLAN I DÆKNINGSPERIODEN. DER KAN DOG FOREKOMME GEBYR FOR AIRTIME TJENESTER (HERUNDER LANGDISTANCEGEBYRER). Complimentary Support Plan, herunder Supportservicen, kan ikke fornys. 7. Dine forpligtelser. Det er aftalt, at Du (a) (b) (i) opgiver sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om Dig i de relevante registreringsblanketter, herunder men ikke begrænset til oplysninger vedrørende Dit Omfattede Produkt, Dine kontaktoplysninger og Din identifikation ( Registreringsdata ), og (ii) vedligeholder og opdaterer Registreringsdata for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og giver RIM de oplysninger og/eller den assistance, som RIM med rimelighed anmoder om og kræver for at yde Supportservice til Dig, diagnosticere problemer og på anden vis opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Dette omfatter uden begrænsning levering af Din PIN, serienummer, styresystemversion, installeret software, perifere enheder, der er forbundet med eller installeret på Dit Omfattede Produkt, logs, viste fejlmeddelelser, foretagne handlinger, inden du oplevede vanskeligheder med det Omfattede Produkt, og foretagne skridt for at løse problemet til RIM på RIM s anmodning. BlackBerry P'9981 Complimentary Support Plan Terms and Conditions Global (122111) Danish Page 3 of 5

4 8. Sikkerhed for Complimentary Plan Konto. Ved Din accept af Aftalen vil Du blive bedt om at opgive adresse og andre Registreringsdata, som Du ønsker knyttet til Din Complimentary Plan Konto som led i gennemførelsen af registreringsproceduren for Din Complimentary Plan Konto. Når Din Complimentary Plan Konto er registreret, får Du adgang til Supportservicen i henhold til Complimentary Support Plan. Hverken Din Complimentary Plan Konto eller Din adgang til Complimentary Support Plan kan overdrages til en anden person. Du er ansvarlig for sikkerheden af Din Complimentary Plan Konto, og Du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der sker på Din Complimentary Plan Konto. Du er indforstået med at underrette RIM, så snart Du bliver opmærksom på uautoriseret brug af Din Complimentary Plan Konto eller et andet brud på sikkerheden. Du anerkender og er enig i, at RIM ikke er ansvarlig for tab eller skade som følge af Din undladelse af at overholde ovenstående. 9. Personlige oplysninger. Al kommunikation, elektronisk eller på anden vis, med RIM, RIM s tilknyttede selskaber og/eller serviceudbydere kan blive optaget til uddannelses-, kvalitetssikrings-, kundeservice- og henvisningsformål. Ud over RIM s privacy policy og vilkårene og betingelserne i BBSLA vedrørende personlige oplysninger forstår Du endvidere og er enig i, at Dine personlige oplysninger kan indsamles, anvendes, behandles, overføres og lagres i Canada, U.S.A. og ethvert andet land, hvori RIM, RIM s tilknyttede selskaber og serviceudbydere har faciliteter (hvilke kan omfatte lande uden for EØS). 10. Aftaleperiode. Nærværende Aftale og Complimentary Support Plan forbliver i kraft indtil det tidligste tidspunkt for enten (i) udløb af Dækningsperioden eller (ii) ophør af denne Aftale i overensstemmelse med pkt. 11 og 12 nedenfor. 11. RIM s opsigelse. Såfremt Du misligholder Aftalen, kan RIM (ud over alle andre rettigheder og beføjelser i medfør af Aftalen, lovgivning eller på anden vis) opsige Aftalen, annullere Din Complimentary Support Plan, Din Complimentary Plan Konto og ophøre med at yde Supportservice. Herudover kan RIM opsige Aftalen eller Complimentary Support Plan eller begge af bekvemmelighedshensyn og efter eget skøn med ti (10) dages forudgående skriftligt varsel til den adresse, Du har opgivet i tilknytning til Din Complimentary Plan Konto. Endvidere er Du indforstået med, at RIM ikke er ansvarlig over for Dig eller tredjemand for opsigelse af Aftalen, Din Complimentary Support Plan, Din Complimentary Plan Konto eller begrænsning af Din adgang til Supportservice og/eller suspension af brugen heraf. 12. Din opsigelse. Du kan til enhver tid opsige Din Complimentary Support Plan, Din Complimentary Plan Konto og disse Vilkår og Betingelser uanset årsagen. Såfremt Du ønsker at opsige Din Complimentary Support Plan, Din Complimentary Plan Konto og disse Vilkår og Betingelser, kan Du enten: (a) ringe til RIM på telefonnummeret til Supportservice for Dit land anført på og meddele en RIM repræsentant Dit ønske om at opsige, eller (b) sende en skriftlig meddelelse til RIM om Dit ønske om at opsige pr. almindelig post til 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8. OPSIGELSE PR. ER IKKE TILSTRÆKKELIGT TIL AT OPSIGE DIN COMPLIMENTARY SUPPORT PLAN, DIN COMPLIMENTARY PLAN KONTO OG DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. Ved Din opsigelse bortfalder Din ret til at benytte Supportservice med forbehold af bestemmelserne om fortsat gyldighed i Aftalen. 13. Ændringer. I tillæg til den måde, hvorpå RIM opdaterer eller tilretter BBSLA eller RIM privacy policy, forbeholder RIM sig ret til at opdatere eller tilrette denne Aftale til enhver tid efter eget skøn og kan oplyse Dig om opdateringer og tilretninger på alle rimelige måder, herunder uden begrænsning ved at poste opdateringer og/eller tilretninger af RIM s websted på eller pr. til den adresse, Du har opgivet til RIM i tilknytning Din Complimentary Plan Konto. Du er indforstået med at gennemgå Aftalen ved meddelelse om opdateringen og/eller tilretningen for at sikre, at Du til stadighed er opmærksom på den Supportservice, der er tilgængelig for Dig i overensstemmelse med Aftalen. Din brug af Supportservice (herunder opfølgning i forbindelse med en open ticket) efter meddelelse om opdateringer og/eller tilretninger af denne Aftale udgør Din accept af disse ændringer. En BlackBerry P'9981 Complimentary Support Plan Terms and Conditions Global (122111) Danish Page 4 of 5

5 væsentlig ændring af Aftalen virker ikke med tilbagevirkende kraft på et krav eller en tvist i forbindelse med Aftalen, som opstod før ændringen. 14. Uoverensstemmelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nogle af punkterne i Vilkår og Betingelser og vilkårene og betingelserne i BBSLA eller et tillæg eller en ændring til BBSLA skal disse Vilkår og Betingelser være gældende for så vidt angår uoverensstemmelsen, men kun i relation til Complimentary Support Plan. 15. Diverse. Medmindre andet fremgår heraf, skal meddelelser gives i henhold til bestemmelsen Meddelelser i BBSLA. Du accepterer, at en udskrevet version af denne Aftale og af enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, skal kunne fremlægges i en retssag eller administrativ procedure på grundlag af eller i forbindelse med denne Aftale i samme udstrækning og under de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt er genereret og opbevaret i udskrevet form. RIM er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser på grund af omstændigheder uden for RIM s kontrol. BlackBerry P'9981 Complimentary Support Plan Terms and Conditions Global (122111) Danish Page 5 of 5

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Resarch In Motion Limited og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder ( RIM ) er forpligtede til og har en mangeårig politik for at opretholde

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere