Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning."

Transkript

1 Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt mellem dig, køberens navn på forsikringscertifikatet og London General Insurance Company Limited ("forsikringsselskabet/ vi/os/vor"). Dell Products (Dell) er blevet udpeget til at administrere policen på vegne af forsikringsselskabet. Dette dokument giver detaljer for to niveauer af forsikring - Dækning ved hændeligt uheld og dækning ved hændeligt uheld og tyveri. Din forsikringspolice og Dells faktura til dig vil vise om du har købt: 1. Kun dækning ved hændeligt uheld; eller 2. dækning ved hændeligt uheld og tyveri. Når du skal afgøre hvilken dækning, der passer dig, bør du overveje, om du har andre forsikringer, der tilbyder den samme dækning som denne police. Vær opmærksom på, det at have en forsikringsdækning ikke betyder, at du ikke skal passe på det forsikrede udstyr. Kunder med yderligere krav Dette dokument og alt andet litteratur er tilgængeligt i magnaprint-udgave, audio og Braille-skrift - vi vil med glæde levere det til dig ved skriftlig anmodning, eller du kan ringe til vores administrator på eller teksttelefon for at anmode om en kopi. 1. OMFANG AF DÆKNING Du er kvalificeret til garanti: - Hvis det forsikrede produkt er Dell-brandet; og - Du er fyldt 18 år eller er ældre på købsdatoen; og - Det forsikrede produkt er hardware eller et mobilt produkt fx en tablet-pc. I tilfælde af, at du har købt det forsikrede produkt på en dato, før du købte denne forsikring, var det forsikrede produktet, efter dit bedste kendskab og overbevisning, ikke beskadiget på nogen måde, på det tidspunkt hvor du købte denne forsikring. Bemærk: Vi forbeholder os ret til at inspicere det forsikrede produkt for at konstatere, at det fungerer normalt. En hver nødvendig service for at bringe det forsikrede produkt tilbage til en normal driftstilstand, ved begyndelsen af dækningsperioden, for at produktet bliver berettiget til dækning, er kundens eget ansvar. Hvis vores tekniker ved inspektionen konstaterer, at det forsikrede produkt er beskadiget, og skaden er opstået før policen blev købt, kan det få betydning for policens gyldighed. Der kan ikke fremsættes erstatningskrav for det forsikrede produkt tidligere end 30 dage efter køb af forsikringen, som anført på din faktura eller anden ordrebekræftelse. Denne 30 dages udelukkelse er ikke gældende, hvis du købte denne forsikring på samme tidspunkt som du købte det forsikrede produkt, eller hvis kontrakten er en forlængelse af en eksisterende forsikringskontrakt.

2 2. VARIGHED Dækningen vil begynde fra købsdatoen for forsikringen, eller på den dato hvor du modtog det forsikrede produkt, hvad der måtte være den seneste dato. Dækningen vil ophøre for det tidligste af følgende: - På datoen hvor policen blev annulleret; eller - Slutdatoen som anført i din forsikringspolice Hvis du har købt dækning for både hændeligt uheld og tyveri, vil din tyveriforsikring slutte efter én gyldig skadeanmeldelse for tyveri og levering af erstatningsudstyr. Dækningen for hændeligt uheld vil fortsætte indtil udløb. 3. DEN DÆKNING DU MODTAGER 3a. Hændeligt uheld Risiko Dit forsikrede produkt er dækket ved Hændeligt uheld Hændeligt uheld er en skade, der opstår på grund af en uforudset og pludselig hændelse, som er hændelig af natur. Dækning for hændeligt uheld dækker kun hardware. Som det første, vil vi forsøge at reparere produktet, hvor dette er muligt og økonomisk. Hvis vi ikke er i stand til dette, vil vi erstatte produktet med et tilsvarende produkt eller et med tilsvarende specifikationer. Fakta om reparation Vi kan udskifte originale dele med nye eller brugte dele fra den originale fabrikant, eller fra en anden. De udskiftede dele vil fungere på samme måde som de originale dele. Vi kan udpege et tilknyttet firma eller en tredjepart til at udføre reparationer på det forsikrede produkt. Fakta om erstatningsprodukter Erstatningsproduktet vil være af samme slags eller et med samme specifikationer som det forsikrede produkt. Erstatningsproduktet bestemmes af Dell. Erstatningen kan indeholde originale eller renoverede dele fra den originale fabrikant, eller fra en anden. Ved fremsendelse af en skadesanmeldelse, ved et hændeligt uheld, skal du tillade Dell, på vegne af LGI, at undersøge produktet. Dells agent for teknisk support vil oplyse dig om mulighederne for fremsendelse af dit produkt til Dell for undersøgelse og reparation. Så længe du følger Dells retningslinjer, vil Dell, på vegne af LGI, betale alle fragtomkostninger ved returnering af produktet til Dells serviceværksted. I nogle tilfælde, vil Dell tilbyde andre bedømmelses- og reparationsmetoder som en del af din dækning.

3 Dækning uden for landeområdet Reparation og udskiftning under denne police vil blive tilbudt til områder, der er anført på din faktura. Responsniveauer, tider for teknisk support og onsite-responstider vil være forskellige fra område til område, og nogle services vil måske ikke være tilgængelige i dit område. Krav om erstatning uden for det land hvor du købte forsikringen, vil muligvis ikke kunne imødekommes for alle kunder. Forpligtelsen til at reparere og udskifte et omplaceret forsikret produkt vil være afhængig af de lokale servicemuligheder, og vil muligvis kræve ekstra gebyrer, ligesom inspektion og recertificering af det omplacerede forsikrede produkt, til de aktuelt gældende priser for materialer og arbejdsløn. Ydermere, inkluderer support i udlandet ingen udskiftning af hele enheden. For yderligere information, kontakt Dell som vil være stedfortræder for LGI, og hvis detaljer findes på din faktura eller den lokale Dell-webside. For telefonsupport, skal du kontakte dit Dell-supportcenter og tale med en af Dells supportteknikere. De regionale telefonnumre finder du på Contacts. 3b. Tyveri (kun gældende hvor du har købt dækning for hændeligt uheld og tyveri) Risiko Dit forsikrede produkt er dækket ved Hvis dit forsikrede produkt bliver stjålet, erstatter vi det med et af samme type eller et med tilsvarende specifikation: Tyveri Hvis en tilsvarende specifikation ikke længere er tilgængelig, vil vi erstatte ved en kontant afregning op til den oprindelige købspris for det forsikrede produkt. Fakta om udskiftninger Erstatningsproduktet vil blive bestemt af Dell på vegne af LGI. Erstatningen kan indeholde originale eller renoverede dele fra den originale fabrikant, eller fra en anden. Global dækning Denne police yder dækning ved tyveri, uanset hvor i verdenen det er blevet stjålet. Vi vil imidlertid kun fremsende et erstatningsprodukt til den adresse, der er angivet på din faktura.

4 4. HVAD DU IKKE ER DÆKKET FOR 4a Hændeligt uheld Ikke dækket Mere end én gyldig skadesanmeldelse for hændeligt uheld per produkt per 12 måneder begyndende fra start på servicen. Hvis de medsendte instruktioner for produktet ikke følges. Forbrugsstoffer og perifert udstyr, eller produkter solgt eller leveret sammen med det forsikrede produkt Computersoftware For hvert produkt dækket under denne aftale er dækningen for hændeligt uheld begrænset til én gyldig skadesanmeldelse per 12 måneder, begyndende fra din forsikrings startdato. Når den specificerede begrænsning er nået, vil omkostningerne ved yderligere skadesanmeldelser blive faktureret af Dell, til de aktuelt gældende priser for materialer og konsulentydelser. Denne police dækker ikke hændelige uheld forårsaget af, at de medfølgende instruktioner ikke er blevet fulgt, eller produktet er blevet brugt i ukorrekte miljøer. Denne police dækker ikke perifert udstyr eller nogen form for emner, der kan betegnes som tilbehør eller forbrugsstoffer, og som ikke er indbygget i basisenheden. Eksempler på dette er docking-stationer, batterier der er uden for garanti, eksterne modems, eksterne tastaturer til notebooks, skærme, eksterne mus til notebooks, etuier, pærer, hukommelsesenheder, eksterne højttalere eller andre dele/komponenter der kræver normal brugervedligeholdelse, og en hver anden computerkomponent der ikke er integreret i det forsikrede produkt. Vi vil ikke dække nogen form for forudinstalleret computersoftware eller købt computersoftware, lagrede data, virusbeskyttelse/- detektering, eller eksternt tilbehør inklusiv, uden begrænsninger, kundens fabriksintegrerede elementer. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, hvor du ikke har sikkerhedskopieret data, eller ikke har leveret diske, hvorfra operativsystemer kan geninstalleres. Denne forsikring dækker ikke datagendannelsestjenester. Hvis en harddisk imidlertid er blevet udskiftet i forbindelse med skadesanmeldelsen, vil den aktuelle version (på tidspunktet for anmeldelsen) af vigtige programmer og driftssoftware, som du oprindeligt købte af Dell, blive geninstalleret uden omkostninger for dig. Vi er imidlertid ikke forpligtet til at sikre, at nogen af kundens fabriksintegrerede programmer vil være kompatible med udskiftningsproduktet. Kosmetiske skader Denne forsikring dækker ikke nogen form for skader, der ikke har indvirkning på det forsikrede produktets funktion eller ydeevne. Som eksempel, vil vi ikke dække slidtage, skrammer, buler eller lignende, hvor produktet stadig fungerer som forventet.

5 Hvor produktet er blevet repareret af andre, end dem der autoriseret af os Tab eller tyveri (Med mindre tyveridækning også er blevet købt som anført i din police - Se dækning ved tyveri). Brand Ved ikke påpasselig varetægt af produktet Vi vil ikke kunne dække, hvis produktet er blevet repareret af nogen anden, end en egnet leverandør udpeget af os. Vi vil ikke yde dækning, hvis dit forsikrede produkt er tabt eller stjålet. For at få repareret eller udskiftet et produkt skal du returnere det ødelagte forsikrede produkt i komplet tilstand til os. Skade på produktet som følge af brand. Vi vil ikke være i stand til at dække produktet, hvis dette med fuld overlæg er blevet beskadiget, ved forkert brug eller ved misbrug. Du skal tage vare på dit forsikrede produkt, da vi ellers ikke vil acceptere din skadesanmeldelse. Der er nogle simple ting du kan gøre for at sikre, at du tager vare på dit forsikrede produkt. Vi vil altid tage situationen i betragtning ved et hændeligt uheld, når vi vurderer din skadesanmeldelse. Herunder er der nogle eksempler, hvor vi ikke vil dække skaden: 1. Du giver dit forsikrede produkt til personer, du ikke kender godt eller stoler på. 2. Du eller en anden beskadiger dit produkt med fuld overlæg. 3. Du efterlader dit produkt i ukorrekte omgivelser, fx ved at efterlade det på en balkons rækværk. Disse er nogle eksempler, der kan hjælpe dig til at forstå, hvad der ikke vil blive dækket. Disse eksempler er ikke de eneste årsager, til et erstatningskrav vil blive afvist. Andre omkostninger eller tab Denne police dækker ikke andre tab eller omkostninger end omkostningerne til reparation eller udskiftning af det forsikrede produkt. Dette inkluderer en hver gendannelse eller overførsel af data lagret på det forsikrede produkt.

6 4b Tyveri Ikke dækket Mere end én gyldig skadesanmeldelse Ved ikke påpasselig varetægt af produktet Dækningen er begrænset til én gyldig skadesanmeldelse i forsikringens løbetid. Du skal tage vare på dit forsikrede produkt, da vi ellers ikke vil acceptere din skadesanmeldelse. Der er nogle simple ting, du kan gøre for at sikre en omhyggelig varetægt af det forsikrede produkt, så som at låse det inde, eller skjule det på et sikkert sted. Vi vil altid tage situationen i betragtning ved et tyveri, når vi vurderer din skadesanmeldelse. Herunder er der nogle eksempler på, hvor vi ikke vil dække et tyveri: Du efterlader dit forsikrede produkt uden opsyn, synlig i din bil eller i en restaurant. Du overlader dit produkt til en anden for overvågning eller brug. Udskiftning af software Tyveri af forbrugsstoffer eller tilbehør Tab Andre omkostninger eller tab Denne police dækker ikke omkostninger til udskiftning af software. Imidlertid, vil den aktuelle version (på tidspunktet for anmeldelsen) af væsentlige programmer og driftssoftware, som du oprindeligt købte af Dell, blive indlæst eller leveret med hvert erstatningsprodukt, dækket under denne tyveriforsikring, uden omkostning for dig. Denne police dækker kun tyveri af det forsikrede produkt, og vil ikke dække erstatning af tilbehør eller forbrugsstoffer, der er stjålet sammen med det forsikrede produkt. Denne police dækker ikke, hvis det forsikrede produkt er forsvundet eller forlagt. Denne police dækker ikke andre tab eller omkostninger end omkostningerne til erstatning af det forsikrede produkt.

7 5. PROCEDURE FOR SKADESANMELDELSE AF HÆNDELIGT UHELD Hvis du skal foretage en skadesanmeldelse, følg disse simple trin: - Behold det forsikrede produkt, da det muligvis skal inspiceres af en af Dells reparatører, inden vi vil kunne acceptere din skadesanmeldelse. - Noter det forsikrede produkts servicenummer. Du kan finde det på bag- eller undersiden af det forsikrede produkt, på din faktura fra Dell og på din forsikringspolices forside. Trin Trin et Ring til forsikringskontoret for hændelige uheld på Hvis du oplever problemer med det opgivne telefonnummer, gå til for de nyeste tilgængelige telefonnumre, eller kundeservice på Åbningstiden for support omfatter ikke almindeligt kendte offentlige helligdage i det land, hvor servicen udføres. Trin to Du vil blive bedt om det forsikrede produkts servicenummer. Når din police er blevet identificeret, vil du blive stillet en række spørgsmål for at få underbygget årsag og omfang af skaden på det forsikrede produkt. Disse diagnosticerings- og fejlfindingstrin kan måske kræve mere end ét opkald og en længere konsultation, og du vil måske blive bedt om at åbne dit forsikrede produkt, hvor dette er sikkert. Trin tre Ved accept af din skadesanmeldelse vil Dell, på vegne af LGI, enten arrangere, at udskiftningsdele bliver sendt til dig, som du kan installere i det forsikrede produkt, eller rådgive dig om hvorledes du kan fremsende dit produkt til serviceværkstedet. Du skal returnere hele det forsikrede produkt, eller de dele af det forsikrede produkt som bliver meddelt af Dell. 6. PROCEDURE FOR SKADESANMELDELSE AF TYVERI - Inden du kontakter os, skal du, så hurtigt som muligt, anmelde hændelsen til politiet eller relevant myndighed og få et referencenummer på din politianmeldelse. - Ved anmeldelse til politi eller relevant myndighed skal du oplyse følgende: - Detaljer om det stjålne forsikrede produkt, inklusiv fabrikat, model og servicenummer som du kan finde på bag- eller undersiden af det forsikrede produkt, på din faktura fra Dell og på din forsikringspolices forside. - Detaljerede omstændigheder ved tyveriet - Lad os det vide, hvis ikke du kan få et referencenummer.

8 Trin Trin et Du skal indsende din skadesanmeldelse så hurtigt som muligt og senest efter 28 dage. Hvis du ikke kan opfylde disse tidskrav, vil vi alligevel undersøge din anmeldelse, hvilket imidlertid kan vanskeliggøre afgørelsen, reparationen og afslutningen af din skadesanmeldelse. Du kan kontakte vores skadeservice online på: Skadesanmeldelse online vil give den kortest mulige sagsbehandlingstid. Du skal oplyse servicenummeret på det forsikrede produkt, som detaljeret i din police, og udfylde og fremsende blanketten for skadesanmeldelse. Alle detaljer om skadesanmeldelse kan ses online. Alternativt, kan du ringe til skadekontoret for tyveriforsikring En komplet liste med kontakter ved tyveri findes på Trin to Hvis du kontakter en taksator, vil han bede om oplysninger, så han kan identificere dit køb af en tyveriforsikring, og han vil vejlede dig med hensyn til fremsendelse af en skadesanmeldelse og/eller sende dig en blanket, du kan udfylde. For at sikre at behandlingen af skaden går hurtigst muligt anbefales det at du sender al dokumentation, fx kopi af scannet politirapport, per . Trin tre Hvis din skadesanmeldelse bliver accepteret, vil vi fremsende detaljer om hvorledes, du kan kontakte Dell, på vegne af LGI, for at arrangere fremsendelse af et erstatningsprodukt. 7. POLICEBETINGELSER - Du kan registrere en adresseændring, eller foretage en forespørgsel om overdragelse af denne police ved at kontakte Dell. - I tilfælde af en skadesanmeldelse kan al information du fremsender til os blive lagt i et skaderegister, der deles mellem forsikringsselskaber, for at imødegå ulovlige erstatningskrav. En liste over deltagere med navne og adresser på operatører er tilgængelig hos os. - Vi kan ændre betingelser i din police ved en skriftlig meddelelse, med 30 dages varsel, til din sidst kendte adresse. Vi vil kun ændre betingelser ved en regulatorisk eller lovgivningsmæssig krævet ændring, eller hvor vi tager hensyn til vejledninger og kodeks fra industrien. Hvis betingelserne ændres, kan du annullere din forsikring og modtage en tilbagebetaling for det antal hele måneder, der er tilbage af løbetiden på din police. - Hvis din skadesanmeldelse afvises, og du er utilfreds med afgørelsen, kan du følge klageproceduren som beskrevet i afsnit 8. - Denne dækning er ingen garanti Produktet du købte fra Dell, vil også være omfattet af en begrænset garanti fra Dell, eller en tredjepartsfabrikant hvis produkter distribueres af Dell. Konsulter Dells begrænsede garantibetingelser for dine rettigheder og erstatninger under disse begrænsede garantier.

9 8. ANNULLERING OG TILBAGEBETALINGSPOLITIK Dine annulleringsrettigheder Hvis du er en forbruger: Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dækningen, eller du ikke mener den opfylder dine behov, kan du annullere ved en meddelelse til Dell, inden for 14 dage efter du har modtaget policen og få en fuld refundering. Hvis du har fremsendt en skadesanmeldelse inden for de første 14 dage, vil du være berettiget til en refundering af den betalte præmie minus omkostningerne til den leverede service. Du kan annullere policen på et hvilket som helst tidspunkt efter de første 14 dage (forudsat du ikke har fremsendt en skadesanmeldelse inden for betingelserne), og du vil modtage en refundering af præmien betalt for forsikringen baseret på antallet af hele måneder, der er tilbage af dækningen. Hvis du har købt denne forsikring på vegne af et forretningsforetagende, kan du annullere forsikringen til hver en tid, men der vil imidlertid ikke finde refundering af præmien sted. For at annullere forsikringen under denne police, kontakt Dell: Per telefon på: Per Vores annulleringsrettigheder Vi kan annullere denne police til en hver tid, hvis vi ikke længere er autoriseret til at tegne denne police. Vi vil give en skriftlig meddelelse om annullering, med et varsel på 30 dage, og du vil være berettiget til en refundering af den betalte præmie baseret på antallet af hele måneder der er tilbage af løbetiden. Vi kan annullere din police, hvis der har været en overtrædelse af afsnit 12 Misinformation. I så tilfælde vil der ikke refunderes nogen præmie. 9. LOVEN Med mindre andet specifikt er modsat aftalt, inden ikrafttrædelse af policen, skal denne police være underlagt engelsk lovgivning. EEA-staten gældende for denne police er Storbritannien. 10. FORESPØRGSLER OG KLAGER Det er vores målsætning altid at levere en første klasses service, men der kan være tidspunkter, hvor du måske føler at dette ikke er opfyldt. Ved klager eller forespørgsler relateret til salg, administration eller skadesanmeldelse for hændeligt uheld under denne police, kontakt Dell hvis detaljer findes på din faktura eller på den lokale Dellhjemmeside. Ved klager eller forespørgsler i forbindelse tyverierstatning under denne police eller relateret til vilkår og betingelser i denne police, kontakt TWG Service Limited per på eller skriv til Claims Manager, TWG Services Limited, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. TWG Services Limited håndterer forespørgsler og klager på vegne af London General Insurance Company Limited.

10 Hvis din klage ikke er afsluttet til din tilfredshed, kan du, inden for 6 måneder efter endelig afgørelse, kontakte Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE eller på telefon: eller , og klart fremføre naturen af din klage og parterne hvortil denne klage oprindeligt var rettet. Intet af det ovenfor beskrevne påvirker nogen af dine rettigheder til handling. 11. MISINFORMATION Ved anmodning om forsikring eller fremsendelse af skadesanmeldelser skal du, eller den der handler på dine vegne, være omhyggelig og ærlig med besvarelsen af alle spørgsmål og besvare dem efter bedste evne. I modsat fald kan det få indflydelse på gyldigheden af din police og betalingen af din skadeserstatning. 12. ERSTATNINGSPLAN London General Insurance Company Limited er dækket af FSCS (Financial Services Compensation Scheme). Du er berettiget til erstatning fra planen, hvis ikke vi kan leve op til vores ansvar. Almindelige forsikringskontrakter er dækket for 90 % af det samlede erstatningskrav uden nogen øvre grænse. Du kan få flere oplysninger om erstatningsplanen ved at kontakte FSCS via telefon på eller , eller ved at skrive til Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU. 13. STATUSBEKENDTGØRELSE Denne police er tegnet af London General Insurance Company Limited, et privat aktieselskab registreret i England, og hvis registrerede hovedkontor er: Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Registreringsnummer London General Insurance Company Limited er autoriseret af Prudential Regulation Authority og reguleret af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority, FRN Disse detaljer kan findes på FCA s webside på eller ved at ringe på telefon DATABESKYTTELSE Forsikringsselskabet, Dell og andre firmaer inden for Dell-gruppen, sammen med deres respektive agenter og underleverandører kan indsamle, anvende, gemme, overføre og på anden måde anvende personlige data relateret til dig med det formål at administrere og tegne din forsikring, behandle skadesanmeldelser, afsløre og forhindre bedrageri, opfylde lovkrav og til marketing. Dine personlige data kan blive overført til lande uden for EU for disse formål. Vær opmærksom på, at telefonopkald kan blive optaget for trænings- og overvågningsformål. Der bliver taget relevante forholdsregler for at sikre, at dine personlige data bliver holdt hemmelige og kun anvendt i henhold til disse klausuler. Du har ret til at indhente en kopi af de personlige data, vi har om dig, og du kan korrigere enhver uoverensstemmelse i dine data. Du kan indhente en sådan kopi ved at kontakte Dell på Hvis du ønsker at indhente de personlige data der er i forsikringsselskabets besiddelse, kan du kontakte forsikringsselskabet direkte [fremskaf LGI's kontaktdata].

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere