Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning."

Transkript

1 Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt mellem dig, køberens navn på forsikringscertifikatet og London General Insurance Company Limited ("forsikringsselskabet/ vi/os/vor"). Dell Products (Dell) er blevet udpeget til at administrere policen på vegne af forsikringsselskabet. Dette dokument giver detaljer for to niveauer af forsikring - Dækning ved hændeligt uheld og dækning ved hændeligt uheld og tyveri. Din forsikringspolice og Dells faktura til dig vil vise om du har købt: 1. Kun dækning ved hændeligt uheld; eller 2. dækning ved hændeligt uheld og tyveri. Når du skal afgøre hvilken dækning, der passer dig, bør du overveje, om du har andre forsikringer, der tilbyder den samme dækning som denne police. Vær opmærksom på, det at have en forsikringsdækning ikke betyder, at du ikke skal passe på det forsikrede udstyr. Kunder med yderligere krav Dette dokument og alt andet litteratur er tilgængeligt i magnaprint-udgave, audio og Braille-skrift - vi vil med glæde levere det til dig ved skriftlig anmodning, eller du kan ringe til vores administrator på eller teksttelefon for at anmode om en kopi. 1. OMFANG AF DÆKNING Du er kvalificeret til garanti: - Hvis det forsikrede produkt er Dell-brandet; og - Du er fyldt 18 år eller er ældre på købsdatoen; og - Det forsikrede produkt er hardware eller et mobilt produkt fx en tablet-pc. I tilfælde af, at du har købt det forsikrede produkt på en dato, før du købte denne forsikring, var det forsikrede produktet, efter dit bedste kendskab og overbevisning, ikke beskadiget på nogen måde, på det tidspunkt hvor du købte denne forsikring. Bemærk: Vi forbeholder os ret til at inspicere det forsikrede produkt for at konstatere, at det fungerer normalt. En hver nødvendig service for at bringe det forsikrede produkt tilbage til en normal driftstilstand, ved begyndelsen af dækningsperioden, for at produktet bliver berettiget til dækning, er kundens eget ansvar. Hvis vores tekniker ved inspektionen konstaterer, at det forsikrede produkt er beskadiget, og skaden er opstået før policen blev købt, kan det få betydning for policens gyldighed. Der kan ikke fremsættes erstatningskrav for det forsikrede produkt tidligere end 30 dage efter køb af forsikringen, som anført på din faktura eller anden ordrebekræftelse. Denne 30 dages udelukkelse er ikke gældende, hvis du købte denne forsikring på samme tidspunkt som du købte det forsikrede produkt, eller hvis kontrakten er en forlængelse af en eksisterende forsikringskontrakt.

2 2. VARIGHED Dækningen vil begynde fra købsdatoen for forsikringen, eller på den dato hvor du modtog det forsikrede produkt, hvad der måtte være den seneste dato. Dækningen vil ophøre for det tidligste af følgende: - På datoen hvor policen blev annulleret; eller - Slutdatoen som anført i din forsikringspolice Hvis du har købt dækning for både hændeligt uheld og tyveri, vil din tyveriforsikring slutte efter én gyldig skadeanmeldelse for tyveri og levering af erstatningsudstyr. Dækningen for hændeligt uheld vil fortsætte indtil udløb. 3. DEN DÆKNING DU MODTAGER 3a. Hændeligt uheld Risiko Dit forsikrede produkt er dækket ved Hændeligt uheld Hændeligt uheld er en skade, der opstår på grund af en uforudset og pludselig hændelse, som er hændelig af natur. Dækning for hændeligt uheld dækker kun hardware. Som det første, vil vi forsøge at reparere produktet, hvor dette er muligt og økonomisk. Hvis vi ikke er i stand til dette, vil vi erstatte produktet med et tilsvarende produkt eller et med tilsvarende specifikationer. Fakta om reparation Vi kan udskifte originale dele med nye eller brugte dele fra den originale fabrikant, eller fra en anden. De udskiftede dele vil fungere på samme måde som de originale dele. Vi kan udpege et tilknyttet firma eller en tredjepart til at udføre reparationer på det forsikrede produkt. Fakta om erstatningsprodukter Erstatningsproduktet vil være af samme slags eller et med samme specifikationer som det forsikrede produkt. Erstatningsproduktet bestemmes af Dell. Erstatningen kan indeholde originale eller renoverede dele fra den originale fabrikant, eller fra en anden. Ved fremsendelse af en skadesanmeldelse, ved et hændeligt uheld, skal du tillade Dell, på vegne af LGI, at undersøge produktet. Dells agent for teknisk support vil oplyse dig om mulighederne for fremsendelse af dit produkt til Dell for undersøgelse og reparation. Så længe du følger Dells retningslinjer, vil Dell, på vegne af LGI, betale alle fragtomkostninger ved returnering af produktet til Dells serviceværksted. I nogle tilfælde, vil Dell tilbyde andre bedømmelses- og reparationsmetoder som en del af din dækning.

3 Dækning uden for landeområdet Reparation og udskiftning under denne police vil blive tilbudt til områder, der er anført på din faktura. Responsniveauer, tider for teknisk support og onsite-responstider vil være forskellige fra område til område, og nogle services vil måske ikke være tilgængelige i dit område. Krav om erstatning uden for det land hvor du købte forsikringen, vil muligvis ikke kunne imødekommes for alle kunder. Forpligtelsen til at reparere og udskifte et omplaceret forsikret produkt vil være afhængig af de lokale servicemuligheder, og vil muligvis kræve ekstra gebyrer, ligesom inspektion og recertificering af det omplacerede forsikrede produkt, til de aktuelt gældende priser for materialer og arbejdsløn. Ydermere, inkluderer support i udlandet ingen udskiftning af hele enheden. For yderligere information, kontakt Dell som vil være stedfortræder for LGI, og hvis detaljer findes på din faktura eller den lokale Dell-webside. For telefonsupport, skal du kontakte dit Dell-supportcenter og tale med en af Dells supportteknikere. De regionale telefonnumre finder du på Contacts. 3b. Tyveri (kun gældende hvor du har købt dækning for hændeligt uheld og tyveri) Risiko Dit forsikrede produkt er dækket ved Hvis dit forsikrede produkt bliver stjålet, erstatter vi det med et af samme type eller et med tilsvarende specifikation: Tyveri Hvis en tilsvarende specifikation ikke længere er tilgængelig, vil vi erstatte ved en kontant afregning op til den oprindelige købspris for det forsikrede produkt. Fakta om udskiftninger Erstatningsproduktet vil blive bestemt af Dell på vegne af LGI. Erstatningen kan indeholde originale eller renoverede dele fra den originale fabrikant, eller fra en anden. Global dækning Denne police yder dækning ved tyveri, uanset hvor i verdenen det er blevet stjålet. Vi vil imidlertid kun fremsende et erstatningsprodukt til den adresse, der er angivet på din faktura.

4 4. HVAD DU IKKE ER DÆKKET FOR 4a Hændeligt uheld Ikke dækket Mere end én gyldig skadesanmeldelse for hændeligt uheld per produkt per 12 måneder begyndende fra start på servicen. Hvis de medsendte instruktioner for produktet ikke følges. Forbrugsstoffer og perifert udstyr, eller produkter solgt eller leveret sammen med det forsikrede produkt Computersoftware For hvert produkt dækket under denne aftale er dækningen for hændeligt uheld begrænset til én gyldig skadesanmeldelse per 12 måneder, begyndende fra din forsikrings startdato. Når den specificerede begrænsning er nået, vil omkostningerne ved yderligere skadesanmeldelser blive faktureret af Dell, til de aktuelt gældende priser for materialer og konsulentydelser. Denne police dækker ikke hændelige uheld forårsaget af, at de medfølgende instruktioner ikke er blevet fulgt, eller produktet er blevet brugt i ukorrekte miljøer. Denne police dækker ikke perifert udstyr eller nogen form for emner, der kan betegnes som tilbehør eller forbrugsstoffer, og som ikke er indbygget i basisenheden. Eksempler på dette er docking-stationer, batterier der er uden for garanti, eksterne modems, eksterne tastaturer til notebooks, skærme, eksterne mus til notebooks, etuier, pærer, hukommelsesenheder, eksterne højttalere eller andre dele/komponenter der kræver normal brugervedligeholdelse, og en hver anden computerkomponent der ikke er integreret i det forsikrede produkt. Vi vil ikke dække nogen form for forudinstalleret computersoftware eller købt computersoftware, lagrede data, virusbeskyttelse/- detektering, eller eksternt tilbehør inklusiv, uden begrænsninger, kundens fabriksintegrerede elementer. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, hvor du ikke har sikkerhedskopieret data, eller ikke har leveret diske, hvorfra operativsystemer kan geninstalleres. Denne forsikring dækker ikke datagendannelsestjenester. Hvis en harddisk imidlertid er blevet udskiftet i forbindelse med skadesanmeldelsen, vil den aktuelle version (på tidspunktet for anmeldelsen) af vigtige programmer og driftssoftware, som du oprindeligt købte af Dell, blive geninstalleret uden omkostninger for dig. Vi er imidlertid ikke forpligtet til at sikre, at nogen af kundens fabriksintegrerede programmer vil være kompatible med udskiftningsproduktet. Kosmetiske skader Denne forsikring dækker ikke nogen form for skader, der ikke har indvirkning på det forsikrede produktets funktion eller ydeevne. Som eksempel, vil vi ikke dække slidtage, skrammer, buler eller lignende, hvor produktet stadig fungerer som forventet.

5 Hvor produktet er blevet repareret af andre, end dem der autoriseret af os Tab eller tyveri (Med mindre tyveridækning også er blevet købt som anført i din police - Se dækning ved tyveri). Brand Ved ikke påpasselig varetægt af produktet Vi vil ikke kunne dække, hvis produktet er blevet repareret af nogen anden, end en egnet leverandør udpeget af os. Vi vil ikke yde dækning, hvis dit forsikrede produkt er tabt eller stjålet. For at få repareret eller udskiftet et produkt skal du returnere det ødelagte forsikrede produkt i komplet tilstand til os. Skade på produktet som følge af brand. Vi vil ikke være i stand til at dække produktet, hvis dette med fuld overlæg er blevet beskadiget, ved forkert brug eller ved misbrug. Du skal tage vare på dit forsikrede produkt, da vi ellers ikke vil acceptere din skadesanmeldelse. Der er nogle simple ting du kan gøre for at sikre, at du tager vare på dit forsikrede produkt. Vi vil altid tage situationen i betragtning ved et hændeligt uheld, når vi vurderer din skadesanmeldelse. Herunder er der nogle eksempler, hvor vi ikke vil dække skaden: 1. Du giver dit forsikrede produkt til personer, du ikke kender godt eller stoler på. 2. Du eller en anden beskadiger dit produkt med fuld overlæg. 3. Du efterlader dit produkt i ukorrekte omgivelser, fx ved at efterlade det på en balkons rækværk. Disse er nogle eksempler, der kan hjælpe dig til at forstå, hvad der ikke vil blive dækket. Disse eksempler er ikke de eneste årsager, til et erstatningskrav vil blive afvist. Andre omkostninger eller tab Denne police dækker ikke andre tab eller omkostninger end omkostningerne til reparation eller udskiftning af det forsikrede produkt. Dette inkluderer en hver gendannelse eller overførsel af data lagret på det forsikrede produkt.

6 4b Tyveri Ikke dækket Mere end én gyldig skadesanmeldelse Ved ikke påpasselig varetægt af produktet Dækningen er begrænset til én gyldig skadesanmeldelse i forsikringens løbetid. Du skal tage vare på dit forsikrede produkt, da vi ellers ikke vil acceptere din skadesanmeldelse. Der er nogle simple ting, du kan gøre for at sikre en omhyggelig varetægt af det forsikrede produkt, så som at låse det inde, eller skjule det på et sikkert sted. Vi vil altid tage situationen i betragtning ved et tyveri, når vi vurderer din skadesanmeldelse. Herunder er der nogle eksempler på, hvor vi ikke vil dække et tyveri: Du efterlader dit forsikrede produkt uden opsyn, synlig i din bil eller i en restaurant. Du overlader dit produkt til en anden for overvågning eller brug. Udskiftning af software Tyveri af forbrugsstoffer eller tilbehør Tab Andre omkostninger eller tab Denne police dækker ikke omkostninger til udskiftning af software. Imidlertid, vil den aktuelle version (på tidspunktet for anmeldelsen) af væsentlige programmer og driftssoftware, som du oprindeligt købte af Dell, blive indlæst eller leveret med hvert erstatningsprodukt, dækket under denne tyveriforsikring, uden omkostning for dig. Denne police dækker kun tyveri af det forsikrede produkt, og vil ikke dække erstatning af tilbehør eller forbrugsstoffer, der er stjålet sammen med det forsikrede produkt. Denne police dækker ikke, hvis det forsikrede produkt er forsvundet eller forlagt. Denne police dækker ikke andre tab eller omkostninger end omkostningerne til erstatning af det forsikrede produkt.

7 5. PROCEDURE FOR SKADESANMELDELSE AF HÆNDELIGT UHELD Hvis du skal foretage en skadesanmeldelse, følg disse simple trin: - Behold det forsikrede produkt, da det muligvis skal inspiceres af en af Dells reparatører, inden vi vil kunne acceptere din skadesanmeldelse. - Noter det forsikrede produkts servicenummer. Du kan finde det på bag- eller undersiden af det forsikrede produkt, på din faktura fra Dell og på din forsikringspolices forside. Trin Trin et Ring til forsikringskontoret for hændelige uheld på Hvis du oplever problemer med det opgivne telefonnummer, gå til for de nyeste tilgængelige telefonnumre, eller kundeservice på Åbningstiden for support omfatter ikke almindeligt kendte offentlige helligdage i det land, hvor servicen udføres. Trin to Du vil blive bedt om det forsikrede produkts servicenummer. Når din police er blevet identificeret, vil du blive stillet en række spørgsmål for at få underbygget årsag og omfang af skaden på det forsikrede produkt. Disse diagnosticerings- og fejlfindingstrin kan måske kræve mere end ét opkald og en længere konsultation, og du vil måske blive bedt om at åbne dit forsikrede produkt, hvor dette er sikkert. Trin tre Ved accept af din skadesanmeldelse vil Dell, på vegne af LGI, enten arrangere, at udskiftningsdele bliver sendt til dig, som du kan installere i det forsikrede produkt, eller rådgive dig om hvorledes du kan fremsende dit produkt til serviceværkstedet. Du skal returnere hele det forsikrede produkt, eller de dele af det forsikrede produkt som bliver meddelt af Dell. 6. PROCEDURE FOR SKADESANMELDELSE AF TYVERI - Inden du kontakter os, skal du, så hurtigt som muligt, anmelde hændelsen til politiet eller relevant myndighed og få et referencenummer på din politianmeldelse. - Ved anmeldelse til politi eller relevant myndighed skal du oplyse følgende: - Detaljer om det stjålne forsikrede produkt, inklusiv fabrikat, model og servicenummer som du kan finde på bag- eller undersiden af det forsikrede produkt, på din faktura fra Dell og på din forsikringspolices forside. - Detaljerede omstændigheder ved tyveriet - Lad os det vide, hvis ikke du kan få et referencenummer.

8 Trin Trin et Du skal indsende din skadesanmeldelse så hurtigt som muligt og senest efter 28 dage. Hvis du ikke kan opfylde disse tidskrav, vil vi alligevel undersøge din anmeldelse, hvilket imidlertid kan vanskeliggøre afgørelsen, reparationen og afslutningen af din skadesanmeldelse. Du kan kontakte vores skadeservice online på: Skadesanmeldelse online vil give den kortest mulige sagsbehandlingstid. Du skal oplyse servicenummeret på det forsikrede produkt, som detaljeret i din police, og udfylde og fremsende blanketten for skadesanmeldelse. Alle detaljer om skadesanmeldelse kan ses online. Alternativt, kan du ringe til skadekontoret for tyveriforsikring En komplet liste med kontakter ved tyveri findes på Trin to Hvis du kontakter en taksator, vil han bede om oplysninger, så han kan identificere dit køb af en tyveriforsikring, og han vil vejlede dig med hensyn til fremsendelse af en skadesanmeldelse og/eller sende dig en blanket, du kan udfylde. For at sikre at behandlingen af skaden går hurtigst muligt anbefales det at du sender al dokumentation, fx kopi af scannet politirapport, per . Trin tre Hvis din skadesanmeldelse bliver accepteret, vil vi fremsende detaljer om hvorledes, du kan kontakte Dell, på vegne af LGI, for at arrangere fremsendelse af et erstatningsprodukt. 7. POLICEBETINGELSER - Du kan registrere en adresseændring, eller foretage en forespørgsel om overdragelse af denne police ved at kontakte Dell. - I tilfælde af en skadesanmeldelse kan al information du fremsender til os blive lagt i et skaderegister, der deles mellem forsikringsselskaber, for at imødegå ulovlige erstatningskrav. En liste over deltagere med navne og adresser på operatører er tilgængelig hos os. - Vi kan ændre betingelser i din police ved en skriftlig meddelelse, med 30 dages varsel, til din sidst kendte adresse. Vi vil kun ændre betingelser ved en regulatorisk eller lovgivningsmæssig krævet ændring, eller hvor vi tager hensyn til vejledninger og kodeks fra industrien. Hvis betingelserne ændres, kan du annullere din forsikring og modtage en tilbagebetaling for det antal hele måneder, der er tilbage af løbetiden på din police. - Hvis din skadesanmeldelse afvises, og du er utilfreds med afgørelsen, kan du følge klageproceduren som beskrevet i afsnit 8. - Denne dækning er ingen garanti Produktet du købte fra Dell, vil også være omfattet af en begrænset garanti fra Dell, eller en tredjepartsfabrikant hvis produkter distribueres af Dell. Konsulter Dells begrænsede garantibetingelser for dine rettigheder og erstatninger under disse begrænsede garantier.

9 8. ANNULLERING OG TILBAGEBETALINGSPOLITIK Dine annulleringsrettigheder Hvis du er en forbruger: Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dækningen, eller du ikke mener den opfylder dine behov, kan du annullere ved en meddelelse til Dell, inden for 14 dage efter du har modtaget policen og få en fuld refundering. Hvis du har fremsendt en skadesanmeldelse inden for de første 14 dage, vil du være berettiget til en refundering af den betalte præmie minus omkostningerne til den leverede service. Du kan annullere policen på et hvilket som helst tidspunkt efter de første 14 dage (forudsat du ikke har fremsendt en skadesanmeldelse inden for betingelserne), og du vil modtage en refundering af præmien betalt for forsikringen baseret på antallet af hele måneder, der er tilbage af dækningen. Hvis du har købt denne forsikring på vegne af et forretningsforetagende, kan du annullere forsikringen til hver en tid, men der vil imidlertid ikke finde refundering af præmien sted. For at annullere forsikringen under denne police, kontakt Dell: Per telefon på: Per Vores annulleringsrettigheder Vi kan annullere denne police til en hver tid, hvis vi ikke længere er autoriseret til at tegne denne police. Vi vil give en skriftlig meddelelse om annullering, med et varsel på 30 dage, og du vil være berettiget til en refundering af den betalte præmie baseret på antallet af hele måneder der er tilbage af løbetiden. Vi kan annullere din police, hvis der har været en overtrædelse af afsnit 12 Misinformation. I så tilfælde vil der ikke refunderes nogen præmie. 9. LOVEN Med mindre andet specifikt er modsat aftalt, inden ikrafttrædelse af policen, skal denne police være underlagt engelsk lovgivning. EEA-staten gældende for denne police er Storbritannien. 10. FORESPØRGSLER OG KLAGER Det er vores målsætning altid at levere en første klasses service, men der kan være tidspunkter, hvor du måske føler at dette ikke er opfyldt. Ved klager eller forespørgsler relateret til salg, administration eller skadesanmeldelse for hændeligt uheld under denne police, kontakt Dell hvis detaljer findes på din faktura eller på den lokale Dellhjemmeside. Ved klager eller forespørgsler i forbindelse tyverierstatning under denne police eller relateret til vilkår og betingelser i denne police, kontakt TWG Service Limited per på eller skriv til Claims Manager, TWG Services Limited, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire, GL17 0AF. TWG Services Limited håndterer forespørgsler og klager på vegne af London General Insurance Company Limited.

10 Hvis din klage ikke er afsluttet til din tilfredshed, kan du, inden for 6 måneder efter endelig afgørelse, kontakte Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London, E14 9GE eller på telefon: eller , og klart fremføre naturen af din klage og parterne hvortil denne klage oprindeligt var rettet. Intet af det ovenfor beskrevne påvirker nogen af dine rettigheder til handling. 11. MISINFORMATION Ved anmodning om forsikring eller fremsendelse af skadesanmeldelser skal du, eller den der handler på dine vegne, være omhyggelig og ærlig med besvarelsen af alle spørgsmål og besvare dem efter bedste evne. I modsat fald kan det få indflydelse på gyldigheden af din police og betalingen af din skadeserstatning. 12. ERSTATNINGSPLAN London General Insurance Company Limited er dækket af FSCS (Financial Services Compensation Scheme). Du er berettiget til erstatning fra planen, hvis ikke vi kan leve op til vores ansvar. Almindelige forsikringskontrakter er dækket for 90 % af det samlede erstatningskrav uden nogen øvre grænse. Du kan få flere oplysninger om erstatningsplanen ved at kontakte FSCS via telefon på eller , eller ved at skrive til Services Compensation Scheme, 10 th Floor, Beaufort House, 15 Botolph Street, London, EC3A 7QU. 13. STATUSBEKENDTGØRELSE Denne police er tegnet af London General Insurance Company Limited, et privat aktieselskab registreret i England, og hvis registrerede hovedkontor er: Integra House, Floor 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ. Registreringsnummer London General Insurance Company Limited er autoriseret af Prudential Regulation Authority og reguleret af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority, FRN Disse detaljer kan findes på FCA s webside på eller ved at ringe på telefon DATABESKYTTELSE Forsikringsselskabet, Dell og andre firmaer inden for Dell-gruppen, sammen med deres respektive agenter og underleverandører kan indsamle, anvende, gemme, overføre og på anden måde anvende personlige data relateret til dig med det formål at administrere og tegne din forsikring, behandle skadesanmeldelser, afsløre og forhindre bedrageri, opfylde lovkrav og til marketing. Dine personlige data kan blive overført til lande uden for EU for disse formål. Vær opmærksom på, at telefonopkald kan blive optaget for trænings- og overvågningsformål. Der bliver taget relevante forholdsregler for at sikre, at dine personlige data bliver holdt hemmelige og kun anvendt i henhold til disse klausuler. Du har ret til at indhente en kopi af de personlige data, vi har om dig, og du kan korrigere enhver uoverensstemmelse i dine data. Du kan indhente en sådan kopi ved at kontakte Dell på Hvis du ønsker at indhente de personlige data der er i forsikringsselskabets besiddelse, kan du kontakte forsikringsselskabet direkte [fremskaf LGI's kontaktdata].

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring

Produktforsikringer. Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring. Service Forsikring Produktforsikringer Til virksomheder der vil gi kunder bedre serviceoplevelser når uheldet er ude! Total Forsikring Service Forsikring Mobil Forsikring Standard Forsikring Produkt Forsikring All-Risk Forsikring

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF BMW Forsikring i samarbejde med If Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER Ansvarsforsikring (lovpligtig). Kaskoforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil ved

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER ZENTIMENT VILKÅR OG BETINGELSER Læs venligst afsnittet om vores Vilkår og Betingelser før du handler i zentiment shop. Ved at bruge og handle på vores hjemmeside, accepterer du de

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Almindelige salgsbetingelser for paysafecard

Almindelige salgsbetingelser for paysafecard Almindelige salgsbetingelser for paysafecard Version: Oktober 2013 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Læs venligst disse almindelige forretningsbetingelser omhyggeligt, da du er forpligtet til at bruge dit

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING. i samarbejde med If

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING. i samarbejde med If FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING i samarbejde med If VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING - Dækker skader

Læs mere