Indhold. Velkommen Dine 3 år på HTX Grundforløbet Studieretning Den daglige undervisning Generelt...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt..."

Transkript

1 Studiehåndbog 2014

2 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt Studievejledning Studievalg Sydjylland Statens uddannelsesstøtte Studieregler Orientering om eksamen Ordensregler Praktiske oplysninger Personale Kontaktoplysninger Studiehåndbog

3 Velkommen Det er med stor glæde, at jeg vil byde dig velkommen til 3 udfordren de og udviklende år på Rybners Tekniske Gymnasium. Du vil gennemgå en HTX- uddannelse, med et ½ års grundforløb og 2½ års studie retningsforløb. På Rybners Tekniske Gymnasium har vi arbejdet intenst på at skabe nogle gode ud dannelsesforløb, som du kan vælge imellem. Uddannelsen består af både teoretisk indlæring og praktiske opgaver, og du vil modtage en del undervisning, hvor du arbejder projektorganiseret. Det stiller krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem både grundforløb og studieretningsforløb. Du skal aflevere mange opgaver og rapporter, men dagligdagen vil ind imellem blive afbrudt af studieture, ekskursioner og andre arrangementer. Rybners Tekniske Gymnasium er studie forberedende, og giver adgang til de videregående uddannelser. Vi lægger vægt på, at du igennem de 3 år opnår de færdigheder, du har brug for, hvad enten du vil læse videre eller tage en erhvervsuddannelse. Vi har et fagligt dygtigt og engageret lærerkorps, der sammen med dig vil skabe et godt fagligt og socialt miljø på skolen. I denne studiehåndbog kan du læse mere om de praktiske forhold i forbindelse med din skoledag, fagene og eksamen. Du er altid velkommen til at kontakte en studievejleder eller mig, hvis der er særlige forhold der skal drøftes. Jeg ønsker dig endnu en gang velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium! Karsten Rieder Rektor Studiehåndbog 3

4 Dine 3 år på HTX Undervisningen på HTX-uddannelsen er organiseret efter den uddannelsesmodel, som du kan se på side 7. Af modellen ses, at HTX-uddannelsen hviler på 3 ben, nemlig det naturvidenskabelige, det humanistiske og det tekniske. Det naturvidenskabelige ben omfatter fagene matematik, fysik, biologi og kemi. Det humanistiske ben omfatter fagene dansk, engelsk, samfundsfag og teknologihistorie. Det tekniske ben omfatter fagene kommunikation/it, teknologi og teknik. Dine tre år på HTX omfatter et grundforløb på ½ år samt et studieretningsforløb på de resterende 2½ år. Der kan vælges mellem 5 studieretninger: 3 naturvidenskabelige - en med matematik A og fysik A - en med matematik A og kemi A - en med matematik A og Informationsteknologi B 1 teknologisk studieretning - Design og innovatation 1 kommunikationslinje - Engelsk og psykologi C Ved tilmelding til HTX forhåndstilkendegiver man, hvilken studieretning man ønsker i de sidste 2½ år. Endelig valg af studieretning sker ultimo november. Undervisningen planlægges af et lærerteam. Der er ét lærerteam for hver klasse både i grundforløbsklasserne og i studieretningsklasserne. Det er lærerteamets opgave at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Endvidere er det teamets opgave at følge op på dit fremmøde, standpunkt og aflevering af skriftlige opgaver og rapporter. 4 Studiehåndbog

5 Grundforløbet Varighed: 1/2 år På grundforløbet stifter du bekendtskab med de centrale fag i HTX-uddannelsen. Desuden får du et introduktionsforløb til studieretningerne. Du vil opleve forløb, hvor der bliver arbejdet på tværs af fagene i projekter, ligesom du vil blive introduceret til den praktiske undervisning i skolens værksteder og laboratorier. Ved afslutningen af grundforløbet foretager du det endelige valg af studieretning. Valget af studieretning er valget af en pakke af fag, og valget er afgørende for, hvilke fag på hvilke niveauer du skal have de næste 2½ år. Studiehåndbog 5

6 Studieretning Rybners Tekniske Gymnasium udbyder 5 studieretninger. Er der et tilstrækkeligt antal elever, der vælger en studieretning, vil den blive oprettet. Klasserne sammensættes efter valg af studieretning. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieområde, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. Studieretningsfagene er 3 forskellige fag, som kendetegner studieretningen. Fagene kan være på følgende niveauer: AAB, AAC eller ABC (se uddannelsesmodellen på side 7). De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger, men fagenes konkrete indhold vil være påvirket af den valgte studieretning. Studieområdet er et antal timer, hvor der arbejdes med centrale temaer inden for teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du skal have mindst ét valgfag. Skolen udbyder et antal valgfag, som du frit kan vælge imellem, i forhold til det antal timer du har til rådighed i din studieretning. På alle studieretninger skal der også vælges et teknikfag. Teknikfaget vælges på tværs af studieretningerne. Du kan vælge mellem 3 teknikfag: Design og produktion (Maskin eller EL) Byggeri og energi Proces (levnedsmiddel eller sundhed) Rybners Tekniske Gymnasium udbyder i 2014/2015 følgende studieretninger: 6 Studiehåndbog

7 Grundforløb et på 1/2 år består af dansk, matematik og engelsk samt studiområde indeholdende tematiserede projektforløb for øvrige fag. Studieretninger 2,5 år: Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab Teknologi Kommunikation Studieretningsfag 1 Matematik A Matematik A Matematik A Teknologi A Komm/it A Studieretningsfag 2 Fysik A Kemi A Informations- Design B Engelsk A teknologi B Studieretningsfag 3 Astronomi C Biologi B Programmering C Innovation C Pyskologi C Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Komm. IT C Komm. IT C Matematik B Matematik B Komm. IT C Fysik B Fysik B Fysik B Fysik B Kemi B Kemi B Kemi B Kemi B Teknologi B Teknologi B Teknologi B Komm. IT C Teknologi B Biologi C Biologi C Biologi C Biologi C Samfunds- Samfunds- Samfunds- Samfunds- Samfundsfag C fag C fag C fag C fag C Teknologi- Teknologi- Teknologi- Teknologi- Teknologihistorie C historie C historie C historie C historie C Teknikfag A Teknikfag A Teknikfag A Teknikfag A Teknikfag A Valgfag afhængig Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag af studieretning Studiehåndbog 7

8 Den daglige undervisning Undervisningen foregår i blok G og blok J over kantinen helt fremme ved hovedindgangen. Der er elevindgang fra p-pladsen ved blok K direkte til omklædningsrum m.m. Der forefindes også p-plads bag blok G. Møde- og afleveringspligt Undervisningen er obligatorisk. Der er således mødepligt til timerne og afleveringspligt for opgaver, rapporter m.m. (se studieregler). Dette sikrer, at du får et godt udbytte af skolegangen og er desuden en forudsætning for, at du kan indstilles til eksamen. Fravær Du skal være opmærksom på, at sygdom også tæller som fravær. Derfor SKAL du kontakte os, hvis du bliver syg eller af anden grund ikke kan møde til undervisningen (tlf ). Alt fravær betragtes som ulovligt fravær, uanset årsag. Du vil selv kunne følge med i dit fravær på Fronter. Studieplan Når studieåret starter, skal dine lærere gennemgå HTX-bekendtgørelsen for det enkelte fag for dig. Du vil i den forbindelse blive præsenteret for en studieplan dækkende grundforløbet. Studieplanen vil også være mulig at læse på Teoritimer I teoritimerne vil der være almindelig klasseundervisning. Der vil være forberedelse til de enkelte lektioner, og der vil være skriftligt hjemmearbejde i form af opgaver, stile, rapporter og kursusarbejder, som SKAL afleveres på de tidspunkter, som er aftalt med læreren. Projektarbejde På grundforløbets tematiserede forløb og i teknologi samt teknik vil du i højere grad komme til at arbejde i grupper og med projekter. Her vil forberedelsen til de enkelte timer være begrænset, men i stedet må du være indstillet på at skulle aflevere en større rapport, hver gang et projektarbejde afsluttes. Arbejdet dokumenteres i en portføljemappe. 8 Studiehåndbog

9 »Kørekort«til værkstedet Dagligdagen på HTX former sig som en vekslen mellem teori og praksis. På grundforløbet vil du opleve at arbejde i værkstederne som hører til HTX, og her erhverver du dig et»kørekort«til at arbejde i disse værksteder. Dette»kørekort«kan du bruge gennem resten af din htx-uddannelse, både i teknologi og teknik. Studiehåndbog 9

10 Generelt Evaluering I løbet af uddannelsen vil dine præstationer blive evalueret. Evalueringen sker i forbindelse med opgaveafleveringer og standpunktsprøver/ terminsprøver og gennem samlede vurderinger, hvor dine lærere vurderer dine daglige præstationer og deltagelse i undervisningen. Du vil få termins- og årskarakterer, som i første omgang er vejledende, men når et fag afsluttes, vil årskarak tererne tælle med i eksamensresultatet. I mange af fagene skal du samle dit skriftlige arbejde og evalueringen af dem i en portføljemappe, som medbringes og kommenteres til eksamen. Med jævne mellemrum bliver du bedt om at evaluere både fagene, uddannelsen og skolen. Evalueringen kan være mundtlig eller skriftlig. En del af evalueringerne foretages elektronisk på skolens interne net. Forældrekontakt På 1. år er der forældrekonsultationer i marts. Et lignende arrangement vil finde sted på 2. år HTX. Der er også mulighed for at få individuel vejledning hos studievejledningen f.eks. vedrørende valg af studieretning (se side 7). Elevråd På Rybners Tekniske Gymnasium har vi også et elevråd, samt 2 undervisningsmiljø repræsentanter. Elevrådet består af en elev fra hver klasse, og elevrådet kan selv nedsætte forskellige udvalg, såsom festudvalg og lignende. Elevrådet arbejder bevidst med håndtering af fravær og mobning, samt med mulighed for at skabe lektiecafe, hvor ældre elever hjælper nye elever. Elevråd/festudvalg har mulighed for en gang pr. måned enten at afholde fredagsbar eller fest. Begge dele styres helt og holdent af elevrådet. 10 Studiehåndbog

11 Fester Elevrådet arrangerer i løbet af skoleåret fester og fredagsbarer. I foråret vil skolen desuden sammen med elevrådet arrangere en stor fest (Revyfest) for både forældre og elever, hvor vi morer os sammen. I løbet af året åbner elevrådet fredagsbaren, hvor der under læreropsyn bl.a. er mulighed for at købe øl, vand og hygge sig. Studietur Som en del af undervisningen på HTX arrangeres henholdsvis ekskur sioner og studieture. 2. års elever er i efteråret på ekskursion til enten København eller Århus i 3 dage. Du kan altså regne med, at du bliver inviteret med på en studietur i løbet af 3. HTX, og du må påregne, at det kommer til at koste dig nogle penge. Vi prøver naturligvis at holde prisen på et lavt niveau, men godt et par tusinde kroner vil det være fornuftigt at have sparet sammen, når tidspunktet for studieturen nærmer sig. I de enkelte fag vil du komme på kortere ekskursioner som et supplement til den daglige undervisning. Eleverne på 3. HTX er i efteråret på studietur til udlandet. Formålet med studieturen er bl.a. at besøge virksomheder og derved få et indtryk af, hvorledes produktionsforholdene er i et andet land, samt at stifte nærmere bekendtskab med det pågældende lands sprog og kultur. Studiehåndbog 11

12 Studievejledning På HTX er Finn Bjerre Jensen studievejleder. Finn kan træffes i studievejled ningens åbningstider eller der kan aftales en individuel tid. Studievejlederens opgave er primært at have en rådgivende funktion overfor jer. Hvis der opstår problemer omkring daglige forhold, vil studievejlederen være behjælpelig med rådgivning. Studievejlederen vil løbende orientere eleverne om valgmulighederne på HTX og om konsekvenserne af valgene. Indkaldes til samtale Hvis gennemsnittet af dine årskarakterer er mindre end 2,0 eller mangler du at aflevere opgaver efter 1. HTX, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor vi diskuterer dit videre studieforløb. Rådgivning, vejledning og gode råd En meget stor del af funktionen omfatter det diffuse at rådgive/vejlede/ give gode råd, hvis du føler, du har problemer, hvad enten det er af faglig eller personlig art. Ingen problemer er for store eller for små til at få en snak om. Det kunne dreje sig om: Uddannelsesforhold: Hvilke valgfag kan du tage? Hvad skal jeg vælge, hvis jeg f.eks. gerne vil være civilingeniør? Er der adgangsbegrænsning til f.eks. arkitektuddannelsen? Faglige problemer: Jeg har svært ved at følge med i matematikken, fordi jeg har været en del syg. Hvad skal jeg gøre? Jeg har mest lyst til at holde op. Hvad synes du? Økonomi og bolig: Hvordan er SU reglerne? Hvordan søger jeg et kollegieværelse? Kan jeg få tilskud til togkortet? Hvor meget må jeg tjene ved siden af SUen? Sociale problemer: Forhold til forældre, kammerater eller skolen 12 Studiehåndbog

13 Studievalg Sydjylland Hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studie valg Sydjylland kan du også få et overblik over uddannelser, optagelses regler, specialpædagogisk støtte, SU/SVU, åben uddannelse og erhverv. Træf os på skolen Studievalg Sydjylland holder i løbet af året oplæg og har træffetid på din skole. På Studievalg Sydjyllands opslagstavle kan du finde en oversigt over, hvornår vi kommer på skolen næste gang. Du kan også altid finde informationen på Kontakt Du kan altid kontakte vores center. Du kan ringe, skrive eller kigge forbi vores butik, som er centralt beliggende i Kolding centrum. Du behøver ikke bestille tid for at få vejledning. Du kan altid via få svar på eventuelle spørgsmål, eller på tlf Studievalg Sydjylland Jernbanegade Kolding Tlf / Åbningstider Vores åbningstider kan du finde på Fronter. Studiehåndbog 13

14 Statens uddannelsesstøtte Rybners Tekniske Gymnasium er en ungdomsuddannelse, og som elev er du berettiget til SU. Statens uddannelsesstøtte består af 2 former for støtte: Stipendium, skal ikke betales tilbage. Hjemmeboende max kr. pr. md. Udeboende max kr. pr. md. Studielån, som skal betales tilbage, kr. pr. md. (kan forhøjes hvis SU er nedsat pga. forældre indkomst) SU giver uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende fra kvartalet efter, de er fyldt 18 år. Du kan søge om SU på Du skal søge om SU senest i den måned, hvor du gerne vil have udbetalt SU. Forældres indkomst Er du 18 eller 19 år, er stipendiet afhængigt af dine forældres økonomiske situation. Alle 18 og 19-årige får dog et grundbeløb på kr. pr. md. Er dine forældres indkomst under kr. får du maksimumbeløbet på kr. pr. md. og er indkomsten mellem kr. og kr. får du gradvist mindre i stipendium, jo mere dine forældre tjener. Boligstatus Stipendiet er endvidere afhængigt af din boligstatus. Er du udeboende, og bor dine forældre mere end 20 km. fra skolen, kan du få væsentligt mere i stipendium, end hvis du er hjemmeboende (fra kr. til kr. afhængig af forældreindkomst). Der skal søges dispensation til dette på et særligt skema. Fribeløb Det beløb, du må tjene ved siden af SU, kaldes fribeløbet, og dets størrelse er afhængigt af flere forhold, men hovedreglen er, at du i de måneder, du får SU, må tjene kr., og i de måneder, du ikke får SU, fordi du er under 18 år, eller fordi du ikke længere er under uddannelse, må tjene kr. 14 Studiehåndbog

15 Fribeløbet udregnes på årsbasis (kalenderår), hvilket vil sige, at de ovenfor anførte beløb er gennemsnitsbeløb. Du kan således selv udregne dit fribeløb for 2014 og for Læs mere på... SU-reglerne er meget komplicerede, og der er mange regler og undtagelser. Ovenstående er kun en lille generel orientering, og ønsker du at sætte dig mere ind i de mange regler, kan du læse om SU-vejledningen på Al korrespondance til SU-styrelsen, udover selve ansøgningen, går gennem skolen. Studiehåndbog 15

16 Studieregler Jf. bekendtgørelse om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser 3 og 4 har eleven pligt til at følge skolens studieog ordensregler. Det betyder, at du som elev har pligt til: Fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Deltagelse i terminsprøver, års prøver og lignende. Deltagelse i ekskursioner mv. med deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højest udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). Deltage i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er en planlagt del af undervisningen. At følge skolens ordensregler dvs.: - Ryd op efter dig selv - Undlad at medbringe og indtage øl, vin, spiritus og rusmidler - Behandle skolens inventar, bøger og udstyr ordentlig. - Mobning tolereres ikke. Der vil blive ført protokol for hver time og blive ført kontrol med afleveringer af skriftlige opgaver. Registreringen vil foreligge for et skoleår ad gangen. Du skal være opmærksom på, at afskrift og plagiat af andres opgaver betragtes som overtrædelse af studiereglerne. Såfremt ovenstående ikke overholdes, følger skolen Jf. bekendtgørelsens 7: Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående varsel. Sanktioner Du kan få en advarsel Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 16 Studiehåndbog

17 Skrivefængsel Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Henvisning til at aflægge prøver i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvens afholdelse. Der gives ikke årskarakter, og givne årskarakter, hvor disse gives, bortfalder. Fortagelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven i det eller de fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen påny Bortvisning i særligt grove tilfælde. Oprykning Oprykning til næste klassetrin er betinget af, om eleven har fået tilstrækkelig udbytte af undervisningen. Dette kan blandt andet kan være opfyldt, hvis det rå karaktergennemsnit (ikke vægtet gennemsnit) af alle afsluttede fag ved skoleårets afslutning er minimum 02. Der er mulighed for at afholde særlige prøver for udsatte elever i fortsætter fag, resultat af disse særlige prøver indgår i det rå karaktergennemsnit. Klagemuligheden fremgår af bekendtgørelsens 14: Klage over skolelederens afgørelse om iværksættelse af en sanktion overfor en elev, der ikke overholder studie- og ordensregler, og klage over skolelederens afgørelse om at nægte en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes, klageren have en uges frist til at kommentere udtalelsen. Eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Studiehåndbog 17

18 Orientering om eksamen Du skal til både mundtlige og skriftlige eksaminer. Eksaminerne afvikles normalt i maj/juni og forud for eksamensperioden udleveres eksamensreglementet til alle elever. Mundtlig eksamen Den mundtlige eksamen former sig som en dialog mellem lærer og elev. Prøven tager udgangspunkt i et emne valgt ved lodtrækning, en rapport, et projekt eller kursusarbejde. Der er som regel forberedelsestid forud for en mundtlig eksamen. Projektrapport Eksamen i teknologi og teknik er også mundtlig og tager udgangspunkt i en projektrapport, som eleven har ud arbejdet. Eleven laver projektrapporten på baggrund af undervisningen i det pågældende fag. Ved eksamen fremlægger og redegør eleven for sit projektarbejde. Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen gennemføres udelukkende som individuelle besvarelser. Opgaverne er ikke på forhånd kendt af eleverne, og de løses uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum. Indstilling til eksamen Umiddelbart forud for eksamensperioden træffer skolen/afdelingen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte elev. For at blive indstillet til eksamen skal man have overholdt studiereglerne. Sygeeksamen Bliver du syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at deltage i eksamen, tilrettelægger skolen en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen. Bliver du pludeslig syg eller forhindret i at deltage i eksamen, skal rektor Lars H. Andersen eller vicerektor Allan Torntoft Gregersen omgående have besked. Sygdom skal normalt være dokumenteret med en lægeerklæring. Andet fravær sidestilles efter skolens bedømmelse med sygdom. Antal eksaminer Du skal som minimum op i 9 fag til eksamen, inkl. dit studieretningsprojekt. De resterende 8 eksaminer afvikles med 0-1 på 1. år, 1-2 på 2. år og de resterende på 3. år. 18 Studiehåndbog

19 De som ikke bliver udtrukket til eksamen i faget, vil få en årskarakter hvori projektopgaven indgår, hvis denne er en del af eksamen. Fag som du har valgt på højere niveau på 3. år afsluttes ikke med eksamen, der afvikles kun eksamen på højeste niveau som du enten har obligatorisk eller har valgt. Du skal til prøve i en af dimensionerne i dine A fag (skriftlig eller mundtlig). Obligatorisk skal du til eksamen i Teknik A, SO samt SRP. SRP afvikles på 5. semester. SO til sommereksamen på 6. semester. Alle prøver - såvel skriftlige som mundtlige og projekteksaminer, tæller med. Ved afslutning af 1. år Elever, hvor fagene biologi, kommunikation/it og samfundsfag ikke indgår i studieretningen, afslutter fagene på C-niveau ved afslutningen af 1. år. Ved afslutning af 2. år Du skal op i 1-2 fag. Hvilke fag det bliver, afgøres ved lodtrækning. Du skal ikke til eksamen i et c-niveau- fag, hvis faget er valgt på b-niveau på 3. år. Ved afslutning af 3. år Du skal til eksamen i teknik A (projekt + mundtlig prøve) samt studieområde. Derudover skal du op i et antal skriftlige og mundtlige eksaminer, som undervisningsministeriet udtrækker i forhold til den enkelte elev. Min. skal du op i en af dimensionerne i de A-fag, der har både mundtlig og skriftlig karakter. Eksamenslodtrækning Undervisningsministeriet afgør ved lodtrækning, hvilke fag du skal til eksamen i. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres på sidste skoledag for henholdsvis 1., 2. og 3. HTX. Eksamenslodtrækningen er indivi duel - dog er 1. år udtrukket klassevis - hvorfor man kan opleve, at kun en del af klassen skal op i et bestemt fag. Vægtning af karakterer C-fag vægtes med 1, b-fag med 1,5 og a-fag med 2, studieretningsprojekt med 2 og studieområde med 2. Hvis et fag har flere dimensioner deles»vægten«studiehåndbog 19

20 ligeligt. Bestået eksamen Eksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af eksamenskaraktererne er 2,0 eller derover. Er du utilfreds med dine eksamenskarakter, skal du senest 14 dage efter modtagelse af karaktererne indsende en skriftlig klage, som skolen bedømmer. Du kan læse mere om dette i skolens eksamensreglement. Terminsprøver Der er 2 gange årligt terminsprøver. Du skal ikke til eksamen i et c-niveaufag, hvis du har valgt faget på b-niveau på 3. år. 20 Studiehåndbog

21 Ordensregler Skolen er åben for elever fra kl , hvorefter dørene låses. Du kan dog blive på skolen til kl Ophold efter dette tidspunkt aftales med rektor/ vicerektor. Ryd op Klasseværelser, værksteder og laboratorier samt gangarealer skal holdes opryddede. Alle elever har ansvar for at rydde op efter sig selv. Elevrummet Der er jeres, og derfor står I selv for oprydning og andet ved ligeholdelse af lokalet. Elevrummet skal holdes i pæn stand ellers vil det blive lukket. Rygeregler Det er forbudt at ryge både inden- og udendørs på EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg. Rygeforbuddet omfatter elever, lærere, forældre og andre, der opholder sig på institutionens område. Dette gælder også på p-pladserne og de grønne arealer omkring skolen. Overholder man ikke rygereglerne, kan det betyde bortvisning. Alkohol Der må ikke drikkes alkohol på skolens område, udover når der foreligger en aftale med rektor. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Ophold i værksteder og laboratorier Regler for ophold i værksteder og laboratorier aftales med pågældende lærer, men som udgangspunkt er ophold i værksteder og laboratorier ikke tilladt uden tilstedeværelse af en lærer/værkstedsassistent. Studiehåndbog 21

22 Praktiske oplysninger Fravær Sygdom skal meddeles til skolen hurtigst muligt og mellem kl på tlf I særlige tilfælde kan skolen forlange sygdom dokumenteret med lægeerklæring. Skolen giver ikke fri fra undervisningen, men i særlige tilfælde kan nødvendigt fravær aftales med rektor. Det skal i den forbindelse understreges, at tandlægebesøg, deltagelse i køreundervisning o.lign. såfremt det er muligt, skal placeres uden for skoletid. Kantine Skolens kantine finder du i blok J. Kantinen har åben fra kl fredag dog kun til kl Transport Bybusserne linje 5, 14, 240 og 241 kører lige til skolen. Der er også togforbindelse direkte til skolen. Stoppestedet ved skolen hedder Spangsbjerg. Befordringstilskud/rabat Du skal selv søge befordringstilskud/ rabat på Forsikring Kommer en elev til skade under værkstedsundervisningen, kan der betales erstatning af staten efter arbejdsskadeforsikringslovens regler. Skader, eleven pådrager sig i situationer, hvor arbejdsskadeforsikringsloven ikke kan anvendes, er staten kun erstatningspligtig over for i det omfang, der fra skolens side er udvist et uforsvarligt forhold. Du bør tegne en tyveri- og ansvarsforsikring, der dækker dine egne ting og det, du får udleveret og er ansvarlig for på skolen og en fritids/ulykke forsikring. Bøger Bøger, du skal bruge i skoletiden, udlånes af skolen. Beskadigede eller bortkomne bøger skal du selv erstatte. Bøger og eventuel andet udlånt materiale afleveres straks ved udmeldelse. Studiekort Ved studiestart bliver der lavet et studiekort til dig. Studiekortet bruges som dokumentation for, at du er elev på skolen. Du kan få rabat ved entre til forskellige seværdigheder, og der gives også rabat i visse forretninger. 22 Studiehåndbog

23 Bolig Du har mulighed for at søge om et kollegieværelse gennem Esbjerg Kollegieforening, Nygårdsvej 37, Esbjerg, tlf Der er mange gode kollegier i Esbjerg. Møllebæk Kollegiet og Gårdkollegiet ligger nærmest HTX. Adresseændring Du skal give besked om ændringer til kontoret på tlf Afsenderadresse Du vil i nogle situationer, f.eks. ved projektarbejde, få brug for, at firmaer skal sende breve/pakker til dig. Det er i den forbindelse vigtigt, at du gør opmærksom på, hvem modtageren er. Du skal altså oplyse dit navn, at du går på HTX og skolens adresse. Studiehåndbog 23

24 Personale Esben Øvland Civilingeniør, kommunikation it og matematik Ingrid Christensen Ingeniør, teknologi Helle K. Laursen Ingeniør, kemi og matematik Jeppe M. Led Cand. IT, kom/it og programmering Henry Hansen Ingeniør, teknologi og fysik Jette Andersen Ingeniør, kemi og biologi Mette Lolk Ingeniør, kemi, biologi og teknologi Peter Iversen Ingeniør, kemi og teknologi Flemming Laursen Cand. scient. pol, samfundsfag og teknologihistorie Dorte T. Schmidt Dyrlæge, biologi og teknik Renate Schröder-Petersen Cand. mag. tysk og teknologihistorie og pædagogisk koordinator Antonia Diaz Rodrigues Ingeniør, matematik og fysik Jakob Steen Jakobsen Civilingeniør, fysik, matematik og teknologi Peter Bäume Dr. fysik og matematik Dorthe Søndergaard Cand. mag. dansk og historie - grafisk designer Pernille Jensen Cand. mag. dansk og filosofi 24 Studiehåndbog

25 Benthe Møller Cand. mag. dansk og filosofi Lars Husum, civilingeniør, Cand. polyt, teknik, fysik, mat. og astronomi Anders Tesgaard Cand. Scient, biologi og teknikfag Ulla Damkjær Cand. mag. engelsk og fransk Else K. Simonsen Cand. mag. dansk og engelsk Steffen Podlech Phd. matematik og fysik Inga Bjørnskov Christensen Ingeniør, matematik og kemi Finn Bjerre Jensen, studievejleder Cand. mag., HD samf. fag, psykologi og økonomi Kristina Rødgaard Ingeniør, teknik og teknologi Jørn Uldal Civilingeniør, matematik og fysik Daniel Vognstrup Perez Cand. mag. Sonja Poulsen Ingeniør, kemi og teknologi Caroline Boye Pedersen Cand. mag. dansk og medievidenskab Henrik Lambæk Bygningsingeniør Carsten F. Sørensen Ingeniør, teknik, fysik og teknologi Bo Larsen Cand. mag. dansk og engelsk Studiehåndbog 25

26 Jesper Pedersen Civilingeniør, matematik, fysik og teknologi Lisbeth Mariager Ingeniør, biologi og kemi Svend Madsen Ingeniør, matematik, fysik og teknologi Jeanette Sønderby Cand. mag. engelsk og dansk Nader Gry Ingeniør, kemi, biologi og teknologi Claus Ishøy Cand. mag. dansk og design Anders R. Pedersen Civilingeniør, matematik, teknologi og EUX Kim Plougmann Civilingeniør, matematik, teknologi og fysik Jane Harbo Kemi og teknologi Jens Ahlman Cand. mag. engelsk og datalingvistik Tine Helen Schlaikjer Stud. mag.,dansk og kom/it Uffe Damkjær Samfundsfag Malene Hoffgaard Biologi og teknologi 26 Studiehåndbog

27 Karsten Rieder Rektor Allan Torntoft Gregersen Vicerektor Matematik Karina Verner Jeberg Elevregistreringsmedarbejder Elsebeth M. Pedersen Elevregistreringsmedarbejder Studiehåndbog 27

28 Kontaktoplysninger Rybners Tekniske Gymnasium Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf Intranet Brugernavn = elever / password = info Rektor Lars H. Andersen, tlf / Sekretariatet Elsebeth Pedersen / tlf Karina Verner Jeberg / tlf Lærerværelset Tlf Find os på Facebook Konst. uddannelsesleder Michael C. Fallesen, tlf Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Telefon Z:\Rybners\Rybners Gymnasium\Tekniske Gymnasium\Foldere\Valgfagskatalog

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt...

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt... Studiehåndbog 2015 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Indhold. Velkommen Dine 3 år på HTX Grundforløbet Studieretning Den daglige undervisning Generelt...

Indhold. Velkommen Dine 3 år på HTX Grundforløbet Studieretning Den daglige undervisning Generelt... Studiehåndbog 2016 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Indhold. Velkommen Dine 3 år på HTX Grundforløbet Studieretning Den daglige undervisning Generelt...

Indhold. Velkommen Dine 3 år på HTX Grundforløbet Studieretning Den daglige undervisning Generelt... Studiehåndbog 2017 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

Indhold. Velkommen Dine 2 år på Rybners HF Fagpakker og valgfag Praktik- og projektforløb Eksamen og løbende evaluering...

Indhold. Velkommen Dine 2 år på Rybners HF Fagpakker og valgfag Praktik- og projektforløb Eksamen og løbende evaluering... Studiehåndbog 2017 Indhold Velkommen... 3 Dine 2 år på Rybners HF... 4 Fagpakker og valgfag... 6 Praktik- og projektforløb... 7 Eksamen og løbende evaluering... 8 Den daglige undervisning... 10 Generelt...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

HTX. Højere Teknisk Eksamen

HTX. Højere Teknisk Eksamen HTX 2009 Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Teknisk Eksamen 2009 Htx er en gymnasial uddannelse, som er studieforberedende. Uddannelsen er særligt studieforberedende til teknologiske og naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere