Formandsberetning v/mie Buus. Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El Doradito den 17. april 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning v/mie Buus. Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El Doradito den 17. april 2010."

Transkript

1 1 Formandsberetning v/mie Buus. Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El Doradito den 17. april Dannelsen af Venskabsforeningen. Foreningen blev dannet i sommeren har på mange måder været præget af, at vi som forening skulle finde ud af at fungere og arbejde. Vi havde selvfølgelig en masse ideer samt stor lyst og entusiasme til at gøre et godt stykke arbejde både her i Danmark, men især i Nicaragua. Jeg synes, det er lykkedes at opbygge en velfungerende forening med en arbejdsom og engageret bestyrelse. Vi har gennemført en del aktiviteter, og vi har forøget vort medlemstal, så vi i dag ligger på ca. 55 medlemmer. Vi har, som Søren vil berette, også brugt en del penge; men holder skindet på næsen! I Nicaragua har vi Anna Mattson som medlem af Venskabsforeningen. Hun sidder i Grupo de Enlace, der udgør forbindelsen mellem Murra og Venskabsforeningen. Sådan at kommunikation, forslag til projekter og aktiviteter passerer og koordineres igennem dette led. Med Anna har vi den aftale, at hun gennemfører mindst 3 møder med Grupo de Enlace i Murra om året, hvor de evaluerer på de projekter, som er i gang og evt. planlægger nye, som forelægges foreningen i DK. Aktiviteter i Danmark. Nyhedsbreve. Foreningen udsender 2 nyhedsbreve om året forår og efterår. Her fortæller vi om de vigtigste hændelser, aktiviteter osv., som er forløbet over de sidste 6 måneder. Som noget nyt har vi besluttet at sende en historie ud sammen med nyhedsbrevet. En historie, hvor en person/personer i Murra fortæller om deres liv og dagligdag. Vi har formidlet kaffeplukkeren Maritzas historie, som blev udsendt med Nyhedsbrev nr. 3 i november. I nyhedsbrev nr. 4, som kom her i marts, var der en historie fortalt af Gioconda, som arbejder på Casa Materna. Hun fortalte om de unge mødre og det arbejde, som udføres på Casa Materna. Vi tror, det er en god måde at formidle folk i Murras hverdag på med en personlig vinkel, der gør historien vedkommende. Hjemmeside. Vi har en hjemmeside, der opdateres løbende med informationer om foreningen, Murra og Nicaragua. Facebook. Vi har også en Facebook-gruppe. Her sker der ikke så meget Andre aktiviteter: 1. Indsamling ved et privat fødselsdagsarrangement. 2. Radioindslag i anledning af Fairtrade kaffepause.

2 2 3. Aktiviteter i forbindelse med kaffens dag den 7. november. Kirsten og Søren arrangerede i samarbejde med Café Kridt, Åbenrå, en eftermiddagsevent med præsentation af vores kaffe. Der blev skænket en gratis kop kaffe over en snak om vores forening. 4. Koncert ved den nicaraguanske kunstner Katia Cardenal, hvor kaffen også blev præsenteret. 5. Deltagelse på årsmøde i Mellemamerika-komiteen i Kbh. Baggrunden var, at MAK i Nicaragua tidligere har givet udtryk for, at de gerne vil lave noget sammen med Venskabsforeningen. Mie fortalte om foreningens arbejde, og vi aftale at undersøge, om der var nogle konkrete ting, vi kunne samarbejde om i Nicaragua. Et fælles udviklingsprojekt eller formidling af brigadister til Murra. Det mangler dog at blive udmøntet i en konkret aftale. 6. Foredrag om kaffen og Venskabsforeningen bl.a. for Y s Mens Club og LOF i Thisted og Lokalhistorisk Forening i Frøstrup. Honoraret er gået til Venskabsforeningen. Aktiviteter i Nicaragua. Projekt kaffeposer. Det er et projekt, der har været længe undervejs. Ideen er at få syet nogle pæne gaveposer, som kaffen kan pakkes ind i herhjemme. Projektet giver samtidig nogle kvinder i Murra en mulighed for at tjene nogle penge. Projektet sonderer også, om der er nogle kvinder, som er gode til at sy som eventuelt kan undervise de unge piger. Vi betaler 5 Córdobas pr. pose. Nu har vi 100 stk. og mangler så bare at få dem hjem! Internetcafé. Allerede tilbage i 2008 blev der på et møde i Murra udtrykt ønske om støtte til en Internetcafé. Der er ikke mange aktiviteter for unge i Murra, og som andre steder vil de unge gerne i kontakt med omverden og have adgang til nettet. Der er internetcafé i El Jícaro, og der findes netadgang på kommunen i Murra; men der er ikke nogen offentlig internetcafé. Foreningen vil gerne støtte med brugte computere fra DK. I september modtog vi en ansøgning fra Ungdomsgruppen i Murra, Club de Adolescentes, om hjælp til at få startet en internetcafé. De har lavet nogle beregninger over, hvad det vil koste netadgang, husleje, driftsomkostninger osv. På den baggrund har der været en del kommunikation mellem Murra og Venskabsforeningen. Det har hele tiden været hensigten fra vores side, at et eventuelt projekt skulle laves sammen med de unge i Murra. Det vil betyde, at de unge kan modtage informationer og indtryk, deltage i diskussioner osv. med andre i Nicaragua familie og venner langt væk. Det kunne måske også give dem en indtjening og styrke deres ungdomsorganisation. Det er en vigtig pointe med projektet, at det kan være med til at styrke deres organisation. Det er jo de unge, som vi kommer til at arbejde sammen med i fremtiden. Det vil naturligvis også lette kommunikationen mellem Venskabsforeningen og Murra.

3 3 Vi har undersøgt, om det kan lade sig gøre på en eller anden måde at få brugte stationære computere til Murra, bl.a. via container med Peter Kolind, der har flere engagementer i Nicaragua. Det er ret umuligt. Men vi kan finde og transportere brugte bærbare computere, som bringes til Murra, når der er nogen, som rejser over. På den måde har vi nu doneret en brugt bærbar computer, som Inger Marie havde med i januar, og vi har den næste parat. Der er naturligvis lavet en skriftlig aftale/kontrakt mellem Grupo de Adolescentes og Venskabsforeningen. Foreningen har støttet med et lån på 2000 kr. til opstart af Internetcafeen, samt et lån på US $ 287 til en brugt stationær computer og printer, købt i Nicaragua. Cafeen har nu 2 computere og en printer i Internetcafeen. Grupo de Adolescentes har fundet et forholdsvis billigt, men velbeliggende sted til cafeen. Foreningen vil gerne have flere bærbare computere ligesom man er velkommen til at støtte køb af en brugt stationær computer i Nicaragua. Vi tror, det er en god ide at Cafeen opbygges lidt efter lidt, så de unge vokser med opgaven. Partner med organisationen Fundemuni I juli tog vi kontakt til organisationen Fundemuni. Det er en organisation som Anna Mattson tidligere har været udstationeret i som dansk kooperant for Mellemfolkeligt Samvirke. Mie har også tidligere besøgt organisationen og kender en del af dens stab. Det er altså en organisation, som vi i forvejen havde et vist kendskab til, og vi har tillid til det arbejde, den udfører. Fundemuni er en organisation, der arbejder med kvinder og unge i Nueva Segovia Departementet, hvor Murra kommune ligger. De har 13 år på bagen, og de har megen erfaring i at arbejde med problematikker, der hænger sammen med vold, seksualitet og reproduktion. Nicaragua har, som så mange andre latinamerikanske lande, en kultur, hvor manden dominerer familien. Han er familiens overhoved og bestemmer alt. Sådan er det ikke i alle familier; men det er det dominerende mønster især på landet. Vold i familien er et stort problem. Familierne får mange børn, og hvis kvinden modsætter sig en ny graviditet, kan det udløse vold. Vold mod børn forekommer også ofte. Sammen med Fundemuni planlagde og udførte vi derfor et projekt, der tog fat i de mange problematikker, der hænger sammen med vold. Fundemuni arbejder med undervisningsworkshops, som ledes af dygtige fagpersoner psykologer og sygeplejersker. De arbejder med nogle pædagogiske metoder bl.a. rollespil og gruppedynamik samt fortælling af egne oplevelser osv. De forsøger at nedbryde tabuer om krop og seksualitet. Fundemuni underviser også om rettigheder, og hvad loven siger om vold. De inddrager både mænd og kvinder samfundsledere, politi, lærer osv. i deres workshops. Vi synes, det arbejde, de har lavet med de 2 workshops, ser meget professionelt ud, og vi er meget tilfreds med samarbejdet. Nyt projekt. Vi vil derfor gerne fortsætte med et nyt projekt i samme boldgade. Sidste år på denne tid var vi også parate til at kaste os ud i et stort projekt og søge støtte via Projektrådgivningen. Da var vi ikke erfarne nok. Vi har, i løbet af det år der er gået, forsøgt at opbygge mere erfaring, og vi er klar til at forsøge igen.

4 4 Vi planlægger et projekt, der er mere omfattende, end det vi har gennemført i samarbejd e med Fundemuni. Et projekt der skal udbredes til flere samfund, som trænger et skridt dybere ned i problemerne og giver nogle løsninger. Det er klart at vold ikke er et problem, der udryddes hurtigt; men Fundemuni har gode erfaringer, med det arbejde de udfører, og deltagerne synes, at de afholdte workshops har været givende. Det kan vi se af de referater, som Fundemuni har sendt os, samt de evalueringer, som Inger Marie og Anna har foretaget efterfølgende. Indsats målrettet mod de unge mødre. Det lokale jordmodercenter i Murra, Casa Materna, yder hjælp til gravide kvinder. Her kommer der mange unge kvinder eller rettere sagt piger, for en del af mødrene er under 16 år. Det drejer sig bl.a. om de unge mødre, der får deres uddannelse afbrudt. De står uden muligheder for at forsørge sig selv og deres barn og er henvist til familiens formåen der som regel heller ikke er stor. Barnet anbringes i familien, og den unge moder må søge forefaldende arbejde, f.eks. som hushjælp i Ocotal eller i Managua. Casa Materna, det lokale jordmodercenter, giver en god hjælp til de unge vordende mødre; men de har for lidt kapacitet og mangler midler til at vedligeholde både stedet og arbejdet. En økonomisk støtte til at udvide kapacitet og forbedre udstyr vil sætte dem i stand til at yde en bedre hjælp. I den rapport, som blev udarbejdet efter forundersøgelsen, samt i et materiale fra undervisningsministeriet MINED 2007 påpeges det store frafald, der er på gennemførelsen af grundskolen, specielt i de yderste mest fattige områder i kommunen, hvorfra mange af de unge gravide på Casa Materna kommer. Her er det endog meget svært at få uddannede lærere. Uden tvivl er frafaldet størst for pigernes vedkommende, og en forbedring på det område er da også et ønske fra både forundersøgelsens workshops i 2008 og fra de workshops, som Fundemuni afholdt i november Der er voksenuddannelse i Murra, og en del af projektet bør være støtte til et løft af de muligheder, f.eks. unge mødre har for at færdiggøre en grundskoleuddannelse, der vil være nødvendig for opnåelse af både bedre selvværd og arbejdsmuligheder udenfor hjemmet. Men også for en eventuel videreuddannelse/secundaria på Sabadel (lørdagsundervisning). Her er det muligt at passe arbejde/hjem og gå i skole fra Men der er udgifter til transport og bøger. Uddannelse kan også være at udvikle muligheder for, at lokale med håndarbejdsmæssige kompetencer sættes i stand til at undervise unge, så de bliver i stand til at hjælpe til familiens indtægt ved at sy eller fremstille produkter, der kan sælges i større byer/turistbutikker. En læge i byen og et projekt i nabosognet har både kompetencer og erfaringer, der kan trækkes på. Uddannelse om rettigheder og prævention vil hjælpe både de unge kvinder og de kvinder, der allerede har de børn, de ønsker, til at undgå flere tidlige og uønskede graviditeter. Flere kvinder tilkendegiver under de afholdte workshops, at er der en klar sammenhæng mellem den ægteskabelige vold og kvinders modstand mod flere børn. Projektet kunne igangsætte seksualundervisning om søndagen på Casa Materna, når fædrene kommer på besøg, for at inddrage dem i undervisningen, som Gioconda foreslår i interviewet. Fundemuni har afholdt flere workshops i og omkring Ocotal, hvor de har arbejdet med vold i ægteskabet som tema. Fundemuni har gode erfaringer med at inddrage det lokale politi i disse workshops.

5 5 Mikrovirksomhed. I tilknytning til uddannelsen i at sy og fremstille eksempelvis kunsthåndværk kan der dannes en egentlig mikrovirksomhed. Hertil behøves lån til etablering af værksted og en systue og samt til indkøb af materialer og symaskiner. Som allerede beskrevet er der ekspertise med hensyn til fremstilling af kunsthåndværk; men der er også lokal ekspertise, som kan undervise i syning. Systuen kan måske udvikles til at fremstille skoleuniformer til salg lokalt. Der er tradition for at bruge skoleuniformer; men mange familier har dårlig råd til det. Derfor kunne skoleuniformer, der fremstilles lokalt, være med til at mindske udgiften for mange familier. Endelig er der en tredje økonomisk aktivitet. Det drejer sig om fremstilling af piñatadukker som hører til enhver børnefødselsdag. Fremstilling af dukkerne lokalt kunne være en økonomisk aktivitet, der giver nogle kvinder en indtjening. Disse aktiviteter bør dog undersøges nærmere, og den erfaring, Fundemuni besidder med hensyn til mikrovirksomheder, bør danne grundlag for undersøgelsen.

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Rejse til Nicaragua efteråret 2010

Rejse til Nicaragua efteråret 2010 Rejse til Nicaragua efteråret 2010 Af Mie Buus, formand for Venskabsforeningen Amigos de El Doradito Rejsen havde til formål at skrive en projektformulering sammen med Venskabsforeningens nicaraguanske

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere