N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M"

Transkript

1 N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Tlf.: Fax CVR-nr

2 Nu g jeg på pension alderspension og alderssum I denne pjece kan du læse om din pension fra MP Pension og om samspillet med forskellige andre pensionsordninger. Bilag 1 er et skema, hvor du kan føre dine egne tal ind og få overblik over dine samlede pensionsopsparinger. Bilag 2 er en liste over nyttige postadresser og hjemmesider. Som du kan se på din lige pensionsoversigt, har det stor betydning for pensionens størrelse, hvorn du vælger at gå på pension. En pension for en 60-ig udgør cirka 55% af en pension for en 67-ig. Din pension stiger for hver måned, du udskyder din pensionering. Det skyldes, at jo tidligere, man g på pension, desto færre har man indbetalt penge til sin pension og jo flere skal vi udbetale penge i form af pension. Giv besked i god tid! Din MP pension er forudbetalt, og derfor vil vi gerne vide i god tid, hvorn du ønsker din første pension udbetalt. Jo før vi ved besked, jo bedre kan du vide dig sikker på, at du kan få din første pension den dag, du ønsker det. Hvis du giver os besked to måneder før den første udbetaling, kan du være sikker på at få din pension til tiden. Ring til os på så sender vi dig et oplysningsskema til udfyldning. N du returnerer skemaet, skal du huske at vedlægge kopier af dåbs-/ eller navneattester på dine eventuelle børn under Alderspension Din MP pension er kendetegnet ved en livsvarig udbetaling af månedlig pension uanset hvor gammel du bliver. Hvis du er født før 1. januar 1959, kan du tidligst gå på pension, n du bliver 60 og har fratrådt din pensionsgivende stilling. Hvis du er født mellem 1. januar 1959 og 1. januar 1962, er der etableret en overgangsordning. Hvis du er født den 1. januar 1962 eller senere, er der to muligheder: Er din pensionsordning oprettet inden den 1. maj 2007, kan du tidligst gå på pension, n du fylder 60. Er din pensionsordning oprettet efter den 1. maj 2007, kan du tidligst gå på pension, n du fylder 62. Du skal senest gå på pension, n du fylder 70. Hvis du ønsker det, kan du vælge at gå på delvis pension fx kombineret med arbejde på deltid. Grundpension eller omregnet pension? N du søger om pension, skal du tage stilling til, om du ønsker grundpension eller omregnet pension. Langt de fleste vælger den omregnede pension, hvor man f en højere startpension sammenlignet med grundpensionen. Efter som pensionist vil grundpensionen blive større end den omregnede pension. Der findes ikke noget entydigt svar på, om det er en fordel for dig at få omregnet pension eller grundpension. Din pension bliver regnet med en minimumsrente kaldet grundlagsrenten. For al opsparing før 1993 er grundlagsrenten 4,25%. For opsparing efter 1. januar 1993 blev grundlagsrenten nedsat til 3,50%, 1. januar 1996 blev grundlagsrenten nedsat til 3%, 1. juli 1999 blev grundlagsrenten nedsat til 1,50%, og 1. januar 2008 blev grundlagsrenten på 1,5% så gjort betinget. Forskellen mellem de to typer pension hænger sammen med de renter, vi har anvendt til beregningerne: Den omregnede pension regnes altid med en grundlagsrente på 4,25% for hele din indbetaling. Til gengæld vil den lige bonustilskrivning være tilsvarende mindre. Grundpensionen bliver beregnet med de grundlagsrenter, der har været gældende undervejs i din opsparingsperiode, og den reguleres med de lige tilskrivninger af bonus

3 Vælger du den omregnede pension, kan din pension blive nedsat, hvis vi i en periode f et dligt afkast af vores investeringer. Bemærk: N omvalget til den nye pensionsordning er overstået i sidste halvdel af 2008, er det ikke længere muligt at vælge omregnet pension på den nuværende pensionsordning. 1. december 2008 er således sidste gang, vi tilbyder omregnet pension på den nuværende pensionsordning. Hvis du vælger dig over på den nye pensionsordning i sidste halvdel af 2008, f du mulighed for at vælge omregnet pension også i fremtiden. Konverteret pension engangsbeløb Hvis din pension er mindre end kroner om et, kan du få den konverteret til et engangsbeløb mod en beskatning på 40% i stedet for indkomstskat. Vælger du at konvertere din pension, udtræder du samtidig af MP Pension og har ingen tilbageværende dækninger. Optaget i opsparingsordningen? Hvis du var fyldt 60, da du blev medlem i MP Pension, blev du optaget i opsparingsordningen. N du skal pensioneres, bliver dit opsparede beløb anvendt til en livrente for dig og en eventuel pension til din ægtefælle, hvis du dør først. Beskatning Du skal betale almindelig indkomstskat af din alderspension men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Hvis du bor i udlandet, er hovedreglen den, at pensionen beskattes i det land, hvor man har bopæl. Danmark har dog en særaftale med en række lande, hvilket betyder, at pensionen muligvis skal beskattes i Danmark. Kontakt SKAT telefon eller på mail 2. Alderssum En alderssum er den del af din månedlige pension, der kan udbetales som et engangsbeløb. Vi reserverer automatisk mellem 5 og 10 procent af dine pensionsbidrag til alderssum hvor meget afhænger blandt andet af dit valg af ægtefællepension og din alder, da du blev optaget i MP Pension. Selv om du har reserveret et beløb til alderssum, behøver du ikke at få den udbetalt. Du kan også vælge at konvertere hele summen til månedlig alderspension. Du kan se på den lige pensionsoversigt, om du har ret til alderssum og i givet fald hvor stor summen er. Du har i alle tilfælde ret til en alderssum for den del af dine indbetalinger, som ligger før For alle indbetalinger efter 1993 vælger du selv, om du vil reservere et beløb til alderssum eller ej. Vælger du at få udbetalt alderssum, bliver din månedlige pension samt eventuelle ægtefælleog børnepensioner mindre fra udbetalingstidspunktet og resten af livet. Hvis du f udbetalt din alderssum, f du samlet set udbetalt mere fra os i de første som pensionist, end hvis du havde fravalgt alderssummen afhængigt af din pensionsalder og dit valg af ægtefællepension. Efter som pensionist vender det så: hvis du bliver meget gammel, f du totalt set mere udbetalt fra os, hvis du fravælger alderssummen. Alderssum og invalidepension Hvis du modtager invalidepension, kan du ikke få udbetalt alderssum. Har du fået udbetalt alderssum, og du senere f tilkendt invalidepension, skal du være opmærksom på, at alderssummen kan blive modregnet i invalidepensionen. Et eksempel: Fru Olsen er født i 1952 og kan således vælge at gå på pension som 60-ig. Hun blev optaget i MP Pension den 1. februar Hun indbetaler et månedligt pensionsbidrag på kr. Hendes pensionsordning i MP Pension er med livsvarig ægtefællepension og med ret til fuld alderssum ved alderspensionering

4 Pensionsalder Årlig alderspension Alderssum 60 med alderssum uden alderssum med alderssum uden alderssum med alderssum uden alderssum med alderssum uden alderssum med alderssum og udsat alderspension (hvilende medlem) Alderssum ved 62 og pension ved Alderssum ved 62 og pension ved Hvorn kan alderssummen blive udbetalt? Du kan få alderssummen udbetalt, n du er berettiget til at gå på pension. Hvis du f alderssummen udbetalt uden at tage hul på din løbende alderspension, kan du fortsætte med at arbejde og indbetale pensionsbidrag til os. Du kan senest få alderssummen udbetalt samtidig med, at du tager hul på din månedlige pension. Mange vælger at få udbetalt alderssummen, n de som 62-ige overg på efterløn. Derved kan de udskyde den månedlige pension til de fylder 65 og det er smart. Der modregnes nemlig ikke for alderssummen, n man g på efterløn som 62-ig (eller 2 efter man har modtaget sit efterlønsbevis). Der bliver ikke udbetalt ekstra pensionisttillæg af alderssummen. Delvis alderssum Hvis du ønsker det, kan du også få udbetalt en delvis alderssum. Vælger du delvis alderssum, kan du enten konvertere resten til alderspension eller få udbetalt den resterende alderssum på et senere tidspunkt dog senest n du g på alderspension. Hvis du bider alderssummen over, kan den sidste udbetaling blive mindre end forventet på grund af, at opsparingen til alderssummen stopper, n man tager hul på den. Pengene forsvinder naturligvis ikke de bliver i stedet til månedlig alderspension. Skatteregler Du skal betale 40% i afgift, n du f din alderssum udbetalt uanset om du bor i Danmark eller i udlandet. Skatteteknisk er din MP pension en skattekode 1-ordning (ratepension er skattekode 2 og kapitalpension er skattekode 3). Hvis du er skattepligtig i Grønland, skal du være opmærksom på, at der i Grønland ikke er fradragsret for indbetalinger til alderssum. Det beløb, du reserverer til alderssum, skal medregnes i de kroner, som du kan indbetale til en kapitalpension i Hvis du betaler topskat, skal beløbet medregnes i den indkomst, du skal betale topskat af. Det betyder, at du kan komme til at betale cirka 15 procent i skat af det beløb, du reserverer til alderssum. 3. Børnepension Hvis du har børn under 21 eller 24, n du g på pension, har dine børn ret til børnepension. Det gælder også for adoptivbørn og stedbørn, hvis du har forsørget dem mindst tre måneder forinden, du g på pension. Det gælder imidlertid ikke for samlevers børn eller for børn, som er undfanget efter din pensionering. Sidstnævnte f dog børnepension, hvis de er under 21/24, n du dør. Der er børnepension til børnenes 24. for den del af dine bidrag, som er indbetalt før 1. januar Og der er børnepension til børnenes 21. for den del af dine bidrag, som ligger efter 1. januar Børnepensioner udbetales samtidig med alderspensioner og svarer beløbsmæssigt til 20% af en alderspension

5 Hvis barnet er under 18, bliver børnepensionen udbetalt til barnets værge. Hvis der er fælles forældremyndighed og barnet bor hos den ene forælder, skal begge forældre oplyse skriftligt, hvem vi skal udbetale børnepensionen til. Har du pligt til at betale børnebidrag, kan denne pligt nedsættes eller bortfalde, hvis der bliver udbetalt børnepension til barnet kontakt Statsforvaltningen (tidligere Statsamtet). Der skal betales almindelig indkomstskat af børnepensionen, som beskattes hos barnet. 4. Din MP pension og andre pensionsordninger Din samlede alderspension indeholder pensionsbeløb fra flere kilder. Al pensionsopsparing i Danmark falder inden for tre kategorier: offentlige pensioner som fx folkepensionen, arbejdsmarkedspensioner som fx MP pension og frivillige indbetalinger til banker og livsforsikringsselskaber i form af fx rate- og kapitalpensioner. Hertil kan du lægge den opsparing, du eventuelt har fx i form af friværdi i fast ejendom eller anden formue. En pensionsordning kan enten være en opsparing eller en forsikring. Opsparinger som fx kapital- og ratepension ejer du. Det betyder, at du mod betaling af en afgift på 60% kan hæve opsparingen i utide, og at et eventuelt restbeløb vil indgå i dit bo ved din død. Forsikringsordninger som fx din MP pension udbetales til dig og dine eventuelle medforsikrede, så længe forsikringsbetingelserne er opfyldt. N du dør, ophører udbetalingerne fra din forsikringsordning bortset fra udbetalinger til medforsikrede efterlevende som fx ægtefæller, samlevere og børn. Størrelsen på din samlede pension afhænger af, hvor mange du har indbetalt, hvor meget du har indbetalt, hvilken ægtefælledækning du har haft, og hvorn du g på pension. Hertil kommer dine eventuelle supplerende pensionsopsparinger, formueforhold og din eventuelle ægtefælles pensionsmuligheder. Offentlige pensioner Arbejdsmarkedspensioner Frivillige indbetalinger Opsparingsordninger Efterløn LD, SP (under kroner) Fx rate- og kapitalpensioner i pensionsselskaber og -kasser som MP Pension. Fx rate- og kapital pensioner i banker, pensionsselskaber og pensionskasser som MP Pension. Forsikringsordninger Folkepension, ATP, SP (over kroner) Fx MP Pension og andre pensionskasser og selskaber der tilbyder livrenter. Tjenestemandspension. Frivillige indbetalinger til fx MP Pension og andre pensionskasser og selskaber der tilbyder livrenter. Efterløn Hvis du er berettiget til efterløn og trækker dig delvist tilbage fra arbejdsmarkedet eller undlader at gå på efterløn, har du ret til at optjene en skattefri præmie. Præmien kan tidligst optjenes 2 efter, at du har fået dit efterlønsbevis. A-kassen udbetaler kontant og skattefrit ved folkepensionsalder. Hvis du dør, inden du n folkepensionsalderen, udbetales præmien til dit bo. Efterlønsreglerne er komplicerede, og derfor anbefaler vi dig altid at kontakte din a- kasse. Folkepensionsalderen er 65 i dag og 67 fra Hvis du er født før 1. januar 1959, begynder din folkepension, n du fylder 65. Hvis du er født 1. januar 1962 eller senere, begynder folke-pensionen, n du fylder 67. Der sker en gradvis optrapning med 1/2 om et fra 2024 til og med Efterlønsalderen er 60 i dag og 62 fra Der sker en gradvis optrapning med 1/2 om et fra 2019 til og med Hvis du er født 1. januar - 5 -

6 1959 eller før, kan du gå på efterløn som 60-ig. Hvis du er født efter 1. januar 1962, kan du gå på efterløn som 62-ig. Det følgende gælder kun, hvis du er fuldtidsforsikret og berettiget til efterløn som 60-ig. Det er som hovedregel en dlig idé at gå på efterløn, før du er fyldt 62. Det skyldes, at al din pensionsopsparing også summer bliver modregnet i din efterløn på den ene eller på den anden måde. Den eneste undtagelse er din ATP-opsparing. Hertil kommer, at satsen n du g på efterløn mellem 60 og 62 kun er 91% af den fulde sats. Det er oftest en god idé at vente med efterlønnen, til du bliver 62. Så er det nemlig kun dine udbetalte arbejdsgiverfinansierede månedlige pensioner som din MP pension og din eventuelle tjenestemandspension, der modregnes i din efterløn. Alderssummen modregnes ikke. Hertil kommer, at satsen n du g på efterløn mellem 62 og 65 er 100%. Det er i denne forbindelse et krav, at du opfylder 2-s reglen kontakt din A-kasse for at få mere information. Hæver du din månedlige MP pension samtidig med efterlønnen, bliver 55% af denne modregnet i efterlønnen. Derfor udskyder mange udbetalingen af deres MP pension, til de fylder 65 med en forøget månedlig pension til følge: De finansierer ene mellem 62 og 65 med efterløn, alderssum fra MP Pension og eventuelt private pensionsopsparinger. ATP, DMP og SP ATP huset administrerer tre forskellige obligatoriske og lovpligtige pensionsordninger: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) og Den Særlige Pensionsopsparing (SP). ATP er en kollektiv ordning som udbetales, n du fylder 67. Hvis du er født den 1. juli 1939 eller senere, kan du få udbetalt ATP, n du fylder 65. Du kan senest få udbetalt ATP, n du fylder 70. Den midlertidige pensionsopsparing (DMP) blev opkrævet i 1998 og udgjorde 1% af den bruttoindtægt, du betalte arbejdsmarkedsbidrag af. Beløbet udbetales som et engangsbeløb, n du fylder 65. Hvis beløbet er kroner eller derunder, skal du betale 40% i afgift. Hvis beløbet er større end kroner, skal du betale indkomstskat. DMP-ordningen blev overført til SP-ordningen den 1. januar Den særlige pensionsopsparing (SP) er blevet opkrævet siden 1999 og udgør 1% af den bruttoindtægt, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af. I 1999 og 2000 var det en kollektiv konto, hvor alle fik samme beløb udbetalt. Men fra og med indkomstet 2001 har kontoen været individuel. Du kan få udbetalt SP, n du fylder 65 i månedlige rater over en 10- ig periode. SP opkræves ikke i perioden LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) administrerer de såkaldte indefrosne dyrtidsportioner. Det er beløb, som staten indbetalte til ATP i perioden 1. september 1977 til 31. august Du kan tidligst få beløbet udbetalt, hvis du g på efterløn som 60-ig. Du kan altid få beløbet udbetalt uden yderligere betingelser, n du fylder 65. Folkepension Du har ret til at få folkepension, hvis du har dansk indfødsret og har haft fast bopæl i Danmark (gælder ikke personer, der har haft fast bopæl i Danmark mindst 30 mellem det fyldte 15. og det 65. ). Du skal selv søge om at få udbetalt folkepension. Det kan du gøre på et skema, som din bopælskommune udsender i rimelig tid, inden du fylder 65. Folkepensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at du er fyldt 65. Et eksempel: - 6 -

7 Hr. Nielsen er 59. Han blev optaget i MP Pension i 1975 og indbetaler et månedligt bidrag på kroner. Han har en ordning med livsvarig ægtefællepension og ret til fuld alderssum ved pensionering. Hr. Nielsens alderspension ved alder 62 er kr. alternativt en alderssum på kr. og en alderspension på kr. Han er berettiget til efterløn og g på pension som 62-ig. Alderssummen afgiftsberigtiges med 40%. Alderspensionen indkomstbeskattes. Scenario 1 Hvis Hr. Nielsen hæver alderssummen ved alder 62 og udskyder alderspensionen til alder 65, vil alderspensionen vokse. Årlig indtægt Alderssum ved Efterløn ved MP Pension ved 65 Folkepensionens grundbeløb ved 65 ATP ved 65 Årlig indtægt Individuelt Scenario 2 Hvis Hr. Nielsen hæver alderssummen og alderspensionen samtidig med udbetalingen af efterløn, vil 55% af alderspensionen blive modregnet i efterlønnen. Årlig indtægt Alderssum ved Efterløn ved 62 MP Pension ved 62 Folkepensionens grundbeløb ved 65 ATP ved 65 Årlig indtægt Individuelt Scenario 3 Hvis Hr. Nielsen konverterer sin alderssum til alderspension og hæver alderspensionen samtidig med udbetaling af efterløn. Efterløn ved 62 MP Pension ved 62 Folkepensionens grundbeløb ved 65 ATP ved 65 Årlig indtægt Årlig indtægt Individuelt - 7 -

8 Bilag 1 Livsvarige pensioner Ophørende pensioner Summer Folkepension kr. Ratepension kr. SP kr. ATP kr. Indeks kr. LD kr. MP pension kr. kr. MP alderssum kr. Kapitalpension kr. I alt kr. I alt kr. I alt kr.

9 Bilag 2 Nyttige hjemmesider og postadresser MP Pension Lyngbyvej København Ø Telefon , telefax , (Tjek din Pension) Efterløn Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon , telefax , A-kassen for akademikere Nørre Voldgade 29 Postboks København K Telefon , telefax , ATP, DMP, SP og LD ATP Huset Kongens Vænge Hillerød Telefon , telefax , Folkepension Kontakt din kommune vedrørende beregning. På Socialministeriets hjemmeside kan du orientere dig om reglerne vedrørende folkepension. Pensionsinfo På kan du få et samlet overblik over din private pensionsordnings indflydelse på de offentlige ydelser. Beregningen sker automatisk, n du har fået et password. MP Pension bliver tilsluttet Pensionsinfo i løbet af August 2008

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere