Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker"

Transkript

1 2011 Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker LT Efteruddannelsesudvalget for Bygge Anlæg og Industri

2 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 2 af 22 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker - Udvikling af en uddannelsesstruktur for restaureringsuddannelsen Indhold Baggrund... 3 Projektets resultater... 4 Rapportens opbygning... 4 Formål... 4 Begrebsafklaringer... 5 Afgrænsning mellem restaurering og renovering... 5 Metode... 7 Restaureringshåndværker... 7 Det overordnede mål med restaureringsuddannelsen:... 8 Uddannelseslinjer... 9 Fælles tværfaglige moduler... 9 Formidling af undersøgelsens resultater Perspektivering af undersøgelsens resultater Litteraturliste: Bilagsoversigt: Bilag 1 Uddannelseslinjer Bilag 1. Jobprofilpjece nr Fælles viden og samarbejde i restaureringsprojekter Bil 1. Jobprofilpjece nr Murer - Bygningsrestaurering Bilag 1. Jobprofilpjece nr Tømrer - Bygningsrestaurering Bilag 2. Kontakter: Fokus for analysen er gennem at omsætte en tidligere rapports resultater til en uddannelseslinie, at udkrystallisere en række uddannelsespakker til opkvalificering af medarbejdere inden for restaureringshåndværk. Side 2 af 22

3 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 3 af 22 Undersøgelsen er gennemført i forår og sommer Projektet er udført af konsulenter fra Byggeriets Uddannelser Bodil Rasmussen og Lone Thrane i samarbejde med Mogens Victor Andersen SDE, Syddansk Erhvervsskole. Analysen er finansieret af Undervisningsministeriet, jf. Projektnummer: Pulje AMU 6295 BAI udvikling af udd. Og lærerudd Sags nr C.021 Baggrund Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri har med rapport februar 2008 analyseret behovet for en efteruddannelse inden for restaurering og renovering. Rapporten Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk med henblik på fastholdelse af bevaringsværdige bygninger og den bygningskulturelle arv fastslår, at der er behov for at udvikle kompetencer, der både er fagspecifikke og tværgående, hvis man skal opnå en forståelse af de særlige forhold, der er gældende for restaurerings- og renoveringsopgaver. Rapporten belyser dog ikke i tilstrækkelig grad, hvilken kompetence- og jobprofil der er behov for, således at der på baggrund af analysen alene kan etableres hensigtsmæssige uddannelser inden for området. Begrundelsen for en restaureringslinie inden for efteruddannelsesområdet ligger i, at antallet af fredede huse ligger omkring 9.000, og at antallet af bevaringsværdige bygninger p.t. skønnes at ligge omkring de et tal, der er stadigt stigende. Genopretningsbehovet for bevaringsværdige bygninger alene vurderes at ligge på ca. 34 mia. kr. Med rapporten er det anslået, at der med det samlede genopretningsbehov for bevaringsværdige bygninger vil være brug for 230 restaureringshåndværkere. Med håndværkere, der har en egentlig uddannelseslinie inden for restaureringsområdet, vil det blive langt lettere for en potentiel kunde dels at få vurderet og prisfastsat et forestående restaureringsarbejde men det vil ikke mindst være langt lettere og i højere grad fredningsmæssigt forsvarligt at få udført det pågældende restaureringsarbejde ved fredede eller bevaringsværdige bygninger. Bygningsrestaurering vil blive mere attraktiv for håndværksvirksomhederne og deres medarbejdere, når der er tilvejebragt en klar uddannelseslinje med et forslag til uddannelsespakker, som indgår i kvalificeringen af bygningshåndværkere til egentlige restaureringshåndværkere. Dannelsen af en restaureringslinje vil dermed gøre bygningsrestaurering meget mere attraktiv såvel for ejere af bevaringsværdige bygninger, som for håndværksmestre og deres svende. Side 3 af 22

4 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 4 af 22 Projektets resultater Det grundlæggende princip i de udviklede uddannelsesstrukturer for restaureringshåndværkere er deres fag og den bygningsdel de skal arbejde med. Der er udviklet uddannelseslinjer for hvert af håndværksfagene Tømrer, og Murer. Forslagene er opbygget ud fra bygningsdele, således at det vil være muligt at finde frem til de relevante uddannelser ud fra de restaureringsmæssige opgaver der skal løses. Desuden er der et forslag til en særskilt pjece med de uddannelser der kan benyttes af flere fag. Det gælder også for de fag, der ikke har specifikke uddannelsesmål for restaurering, som glarmestre og struktører. I pjecen er oplistet de uddannelsesmål der enten kan styrke samarbejdet imellem fagene eller der kan anvendes af flere fag f.eks. bygningsarkeologi, der kan ses som en grundlæggende kvalificering for at kunne udføre bygningsrestaurering i respekt for de bevaringsværdige dele af en bygning og ud fra en viden om de andre fag, hvor fagene overlapper eller støder op til hinanden. Rapportens opbygning Rapporten lægger for med baggrunden for analysen. Derpå beskrives i korte træk projektets resultater. Efterfølgende belyses formålet med analysen. For at kunne skelne mellem grænserne for opgaverne for de rådgivende og udførende følger en begrebsafklaringer. Derpå beskrives projektets metoder, der har været interviews samt en høring blandt interessenter for uddannelserne. Dernæst følger en beskrivelse af de uddannelseslinjer der kan anbefales, og til slut perspektiveres undersøgelsen og formidlingen af resultaterne fremlægges. Formål Formålet med udviklingsarbejdet er at få udarbejdet en uddannelseslinje eller en uddannelsesstruktur, som tager udgangspunkt i de kompetencebehov, der er inden for restaureringsområdet. I forbindelse med udarbejdelsen af en uddannelseslinje vil der skulle skabes flere uddannelsespakker, således at der vil komme relevante tilbud om opkvalificering for eksisterende bygningshåndværkere inden for alle fag. Med skabelsen af en restaureringslinie vil området kunne synliggøres, hvilket vil forenkle håndværksmestres og bygnings- og restaureringshåndværkernes valg af uddannelser til opkvalificering inden for området. Side 4 af 22

5 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 5 af 22 Begrebsafklaringer På baggrund af Rapporten: Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk med henblik på fastholdelse af bevaringsværdige bygninger og den bygningskulturelle arv 1 anbefales en klar afgrænsning mellem opgaverne for rådgivere/arkitekter og teknikere og restaureringshåndværkere, hvilket vil bør afspejle sig i uddannelsen. Afgrænsning mellem restaurering og renovering Renovering: Istandsættelse af ældre ejendom, således at den bringes op til et tidssvarende niveau. Også istandsættelse, modernisering. Restaurering: Istandsættelse af ældre ejendom, således at den bringes tilbage til sin originale stand. 2 Begrebet renovering anvendes i denne rapport på linje med det begrebet som defineret ovenfor. Begrebet Restaurering er det derimod nødvendigt at præcisere. Det er en central problemstilling ved restaurering af en bygning, at den stand huset skal bringes i, ikke entydigt kan defineres. De fleste ejendomme bærer præg af flere historiske perioder. Det vil være et mål for uddannelses af restaureringshåndværkerne, at de har et kendskab til de analysemetoder der er medvirkende til at afdække disse perioder, så den bygningshistoriske analyse kan lægges til grund for beslutninger om hvilken restaurering der er hensigtsmæssig. Udover resultaterne af bygningsanalyser, er den fremtidige anvendelse af bygningen ligeledes medvirkende til hvorledes der restaureres, der er museale restaureringer som er meget tro mod tidligere byggeskikke. Og der er restaureringer af ejendomme der skal tjene som bolig eller andet formål, og hvor ejendommen derfor, efter en restaurering skal leve op til mere nutidige behov. Derfor vil det restaureringsbegreb der anvendes i denne forbindelse være: Restaurering: Istandsættelse af ældre ejendom, således at den på baggrund af en analyse af bygningens historie og ejendommens tilstand, bringes til en stand der er respektfuld overfor ejendommens historiske værdi, og hvor man indenfor lovgivningens rammer tager hensyn til de behov det fremtidige brug stiller. 1 Bygge/anlæg og industri Rapport februar 2008 Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk 2 Bolius ordbog Side 5 af 22

6 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 6 af 22 Skelnen mellem udførende og rådgivere. Der er byggesager hvor det ikke er relevant med en skarp skelnen mellem rådgivere og de udførende. Det gælder de små byggesager, og de byggerier der vedrører ejendomme der ikke er klassificeret som fredede eller bevaringsværdige, men hvor det alligevel er vigtigt at byggearbejder udføres nænsomt og med respekt for de materialer og byggemetoder huset repræsenterer. Når der skal skelnes mellem de rådgivende og de udførendes kompetencer, er det derfor et væsentligt mål, at de udførende har en høj bevidsthed for om at rådgivning enten påhviler en traditionel rådgiver, eller at det er en ekstra rolle som den udførende påtager sig, når der ikke er rådgivere tilknyttet byggesagen. De udførendes kompetencebehov: Som udførende skal man have en indsigt i forskellige historiske perioders valg af materialer og teknikker, således at man kan gå i dialog med rådgivende eller bygherrer om valg af materialer og teknikker til bygningsbevaring. Det er vigtigt at håndværkere har indsigt i arkitekter og rådgivendes kompetencer og ansvar, således at man ikke fejlagtigt tror man har samme indsigt, men at man som håndværker er bevidst om hvad man ved og hvad man ikke ved. Desuden bør håndværkere have indsigt i hvilke ressourcer man kan trække på, når man har behov for en uddybet viden om historiske materialer og teknikker. Udviklingen indenfor både arkitekt og byggeteknikker uddannelserne har medført at de uddannede rådgivere har et langt mindre materialekendskab end tidligere, hvor der for eksempel var en særlig arkitekt uddannelse indenfor restaurering. De rådgivendes har derfor ofte en begrænset viden om de traditionelle byggemetoder. Denne udvikling betyder at de udførende med fordel kan have en særligt viden om materialer og teknikker som deres spidskompetence. Når de udførendes spidskompetence er de forskellige teknikker og materialer medfører det, at der er et øget behov for at de udførende kan gå i dialog med producenter, rådgivere og bygherrer. I de tilfælde hvor den udførende har ansvaret for en byggesag er det væsentligt at de er klædt på til at håndtere denne rolle. Her kan det grundlag man rådgiver ud fra være: - at forlange dokumentation for nye materialer - at bruge gennemprøvede konstruktioner og materialer - at sikre sig viden fra flere kilder - at turde stille spørgsmål og være ærlige om egne styrker og mangler vidensmæssigt. - at fraskrive sig rådgivningsansvar ved løsninger kunden vælger eller man ikke kender til Side 6 af 22

7 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 7 af 22 Udfordringen bliver og 50érnes byggerier, som en konsekvens af bygningsreglement 2010 vil de stå for at skulle renoveres. Restaurering af bevaringsværdige bygninger er et velreguleret område. Et særligt fokusområde for efteruddannelse af de udførende, er derfor den nænsomme renovering af ældre byggerier. Metode På baggrund af en gennemgang af Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk samt en uddybning heraf i samarbejde med faglærer fra Syddansk Erhvervsskoles restaureringslinje, er der udvalgt problemstillinger der efterfølgende er blevet drøftet med forskellige aktører på restaureringsområdet. Der er fortaget enkelte interview med håndværksmestre med speciale i restaurering. Der er foretaget interviews med arkitekter der har specialiseret sig i restaurering. Derudover er der interviewet repræsentanter for de myndigheder, der administrerer de fredede bygninger i Danmark i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Desuden er andre specialister f.eks. en arkitekt fra Byg-erfa konsulteret. Til slut kan nævnes at en gruppe af håndværkere, der havde gennemført 30 ugers AMU uddannelse indenfor restaurering er blevet interviewet. På baggrund heraf er principperne for udformning af uddannelseslinjer sendt i høring hos repræsentanter for parterne på området. Efterfølgende er der udarbejdet tre forskellige uddannelsespakker, der kan anvendes indenfor en restaureringslinie. Det vurderes på baggrund af analysen at der er behov for udvikling af et uddannelsesmål, der sætter de udførende håndværkere i stand til at vælge forskellige håndværksmæssige metoder ud fra en forståelse af forskellige restaureringsbegreber. Arbejdstitlen er Restaureringsforståelse og metodik og det anslås at det kræver fire dages undervisning. Udviklingen af uddannelsesmål kan der som nævnt søges midler til i forbindelse med BAI s ansøgning om midler til ordinær udvikling af uddannelsesmål, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Restaureringshåndværker Der er bred enighed om at restaurering og renovering af den bevaringsværdige bygningsmasse stiller særlige krav til de håndværksmæssige kompetencer hos de udførende. Imidlertid kan der være stor forskel på om det er en mindre eller en større byggesag med hensyn til håndværkerens kompetencebehov. Det kræver også meget forskellige kompetencer om det er restaurering af en herregård eller renovering af en murermestervilla fra 50érne. Et fælles mål for efteruddannelse indenfor den bevaringsværdige bygningsmasse skal kunne rumme begge dele og kan formuleres således: Side 7 af 22

8 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 8 af 22 Det overordnede mål med restaureringsuddannelsen: Deltagerne kan medvirke til reparation og vedligeholdelse af den bevaringsværdige del af vores bygningsmasse i overensstemmelse med den originale stand, på baggrund af viden om de teknikker, der har været brugt i forskellige historiske perioder. En forståelse der hviler på et tværfagligt perspektiv på restaurering, og evner til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre et restaureringsprojekt i samarbejde med øvrige håndværkere, projekterende og bygherrer. Denne analyse har vist at der er behov for den komplette restaureringsuddannelse med bred og dyb indsigt i området samtidig med, at er der behov for mere specifik efteruddannelse i mere enkeltstående materialer eller teknikker. For at skabe oversigt over efteruddannelsesmulighederne er det derfor hensigtsmæssigt at uddannelserne struktureres ud fra fag og bygningsdel. Nedenstående model viser grundprincipperne i denne struktur: Tag Murer Tømrer Blikkenslager Bærende konstruktioner Indvendige vægge Aptering Murer Tømrer Blikkenslager/VVS Bygningssnedker Maler Elektrikker Glarmester Fundamenter Struktører Murer Kloakmester Side 8 af 22

9 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 9 af 22 Uddannelseslinjer De centrale kompetencer som restaureringshåndværker er en solid viden om teknikker, materialer og værktøjer fra forskellige historiske perioder. Men før dette kommer i spil, på en brugbar måde, er det nødvendigt at man kan gå til arbejdsopgaven på den rette måde. Der er ofte flere historiske perioder på spil i en bygning, og forskellige grader af forfald, derfor er det hensigtsmæssigt at kunne analysere og vurdere en bygning i de enkelte dele, såvel som i sin helhed, for at kunne komme med udspil til de ofte flere forskellige løsningsmuligheder. De enkelte fag bygger ovenpå hinanden, derfor er en vis viden om fællesbetingelser og fagspecifik viden om andre fag ofte nødvendige for at kunne udføre sit eget fag. I den enkelte restaureringssag er flere faggrupper fælles om at skabe et godt resultat. Det kræver viden om ansvarsfordelingen mellem de forskellige grupper, for at kunne indgå i et frugtbart samarbejde med arkitekter, byggeledere og bygherrer. Derfor er de uddannelser der kan være anvendelige for begge disse formål beskrevet i en særskilt uddannelsespakke. Disse uddannelser kan anvendes til fælles tværfaglige moduler. Nedenstående er et eksempel som Syddansk Erhvervsskoles har udbudt. Fælles tværfaglige moduler 1. Introduktion. 1.1 Introduktion til restaurering og bygningsbevaring. 2. Informationssøgning. 2.1 Byggestil og historie. 2.2 Bygnings - og bevaringslovgivning. 3. Bygningsundersøgelser. 3.1 Bygningsanalyse. 3.2 Opmåling. 3.3 Tegning. 4. Materiallære og tekniske undersøgelser. 4.1 Materiallære og materialeforståelse. 4.2 Materialetekniske undersøgelser. 4.3 Bearbejdningsteknikker og værktøjer (generel introduktion). 4.4 Sikkerhed og arbejdsmiljø. Side 9 af 22

10 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 10 af Dokumentation og formidling. 5.1 Rapport. 5.2 Fotografering og teknisk fotografering. 5.3 Tegning. 6. Kommunikation og økonomi. 6.1 Kommunikation. 6.2 Byggeprojekt. 6.3 Økonomi. Den konkrete uddannelseslinjer er beskrevet i bilag 1. Formidling af undersøgelsens resultater Nærværende analyse vedrørende Restaureringsuddannelserne indenfor bygge/anlæg og industri vil være tilgængelig på EMU- materialeplatformen, Desuden vil undersøgelsen være at finde på Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industris hjemmeside under Byggeriets Uddannelser hjemmeside. og Som et resultat af denne analyse vil de AMU uddannelser, der vedrører restaurering blive præsenteret i to A5 pjece. Pjecerne vil kunne hentes på i løbet af 2011 og kan downloades af alle interesserede til videre distribution. Perspektivering af undersøgelsens resultater På baggrund af analysen er der udviklet en oversigt over restaurerings efteruddannelser, der præsenterer mulighederne for at udførende indenfor byggeriet kan opnå de særlige kompetencer, der efterspørges af rådgivende, myndigheder og bygherrer. Analysen er ligeledes et redskab for de virksomheder og håndværkere, der interesserer sig for at efteruddanne sig, med henblik på at kunne restaurerer fredede og bevaringsværdige bygninger. Det er håbet at der udvikler sig en interesse for at uddanne sig og arbejde med restaurering, så den viden om processer og materialer, der kan opnås gennem AMU restaureringsuddannelse i praksis udvikler sig til en solid håndværksmæssig viden og kunnen ved udførsel af restaureringsprojekter. Side 10 af 22

11 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 11 af 22 Litteraturliste: OTS. Bygningsrestaurering for håndværkere med sans for detaljen Realea A/S Oluf Bagers Mødrene Gård juni 2005 SDE 2010 Odense Adelige Jomfrukloster Hold 2 B, Bygningsarkæologisk undersøgelse Socialministeriet nov Bevaringsværdige bygninger -Sikring af bevaringsværdien Dansk Bygningsarv A/S Kend dit etagehus OTS. Malerfagets videregående uddannelse OTS. Er du til skæve vinkler og håndværksmæssige udfordringer? Restaureringshåndværker Kulturarvsstyrelsen og Center for Bygningsbevaring i Rådvad Bygningsbevaring i teori og praksis Kursusrække for arkitekter og rådgivere August 2010 Side 11 af 22

12 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 12 af 22 Bilagsoversigt: 1. Jobprofilpjecer med uddannelseslinjer (Indhold til tre pjecer) 2. Kontakter i projektet Bilag 1 Uddannelseslinjer Bilag 1. Jobprofilpjece nr. 1 Fælles viden og samarbejde i restaureringsprojekter For at være en dygtig restaureringshåndværker er det nødvendigt med en solid viden om teknikker, materialer og værktøjer fra forskellige historiske perioder. Men før dette kan bruges er det nødvendigt, at man kan gå til arbejdsopgaven på den rette måde. Ofte er der flere historiske perioder på spil i en bygning, og forskellige grader af forfald, derfor er det hensigtsmæssigt at kunne analysere og vurdere en bygning - såvel i de enkelte bygningsdele, som i bygningens helhed - for at kunne vælge en af flere forskellige løsningsmuligheder. De enkelte fag bygger ovenpå hinanden. Derfor er en vis viden om fællesbetingelser og fagspecifik viden om andre fag ofte nødvendige for at kunne udføre sit eget fag. I den enkelte restaureringssag skal flere faggrupper være fælles om at skabe et godt resultat. Det kræver en stor grad af respekt for hinandens fag og disses traditioner, ligesom det kræver viden om ansvarsfordelingen mellem de forskellige grupper, for at kunne indgå i et frugtbart samarbejde med arkitekter, byggeledere og bygherrer. De følgende forslag til uddannelser kan sammensættes på en sådan måde, at de passer til den konkrete byggesag. De nævnte forslag er ikke relevante for alle. De foreslåede uddannelser er en blanding af tværgående og fagspecifikke uddannelser. Det er dog således, at en murer eller maler også kan have gavn af en uddannelse, som oprindeligt er udviklet af hensyn til tømrere og vice versa, især når uddannelsen gennemføres med restaurering for øje. Hvis du vil læse mere om uddannelser indenfor restaurering i de enkelte fag, vil vi henvise til følgende jobprofilpjecer: Murer - Bygningsrestaurering Tømrer - Bygningsrestaurering Maler Bygningsrestaurering Side 12 af 22

13 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 13 af Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1,0 dag Bygningsrestaurering - udarbejdelse af løsningsforslag 2,0 dage Bygningsrenovering - anvendelse af stil- og farveudtryk 10,0 dage Arkitektoniske linjer i byggeriet 3,0 dage Visualisering af malefaglige løsninger i boliger 5,0 dage Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1,0 dag Opstart af bygge- og anlægsprojekter 1,0 dag Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 3,0 dage Kvalitetssikring af malearbejde 5,0 dage Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 2,0 dage Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2,0 dage Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3,0 dage Projektforståelse - bygge og anlæg 2,1 dage Træarter 1,0 dage Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 1 dage Råd og svamp mv. - udbedring af råd- og svampeskade 1,5 dage Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampeskader 1,0 dage Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt 2,0 dage Historisk malearbejde - anvendelse af love og regler 5,0 dage Ejendommens vedligeholdelse 5,0 dage Byggesagsforløb ejendomsservice 3,0 dage Bygningens installationer ejendomsservice 5,0 dage Materialekendskab, stillads 3,0 dage Nedrivning, - praktisk tilrettelæggelse 3,0 dage Nedrivning indvendig 3,0 dage Gennembrydning og opbygning af bærende murværk 3,0 dage Affald fraktioner 2.1 dage Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 dage for hvert emne Termografering af bygninger 1,0 dag Dampspærre - Renovering af tagkonstruktion 2,0 dage Dampspærre - Renovering af ydervægskonstruktion 1,0 dag Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3,0 dage CAD - Generering af facade, snit og detaljer 3,0 dage Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger 1,0 dag Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger 3,0 dage Isolering - Mursamlinger i h.t. isoleringskrav 3,0 dage Blikkenslager og håndværkskunst *) 3,2 dage Inddækning af kvisttage *) 3,2 dage Inddækning af skorstene og ovenlys *) 3,2 dage Inddækning af kupler og spir *) 3,2 dage Samlingsmetoder i kobberplade *) 2,1 dage Side 13 af 22

14 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 14 af Inddækningsdetaljer ved falset tag- og facadearbej *) 3,2 dage Afslutningsdetaljer ved falset tag og facadearbejr *) 3,2 dage Falset tag og facade *) 3,2 dage Energitjek, tekniske installationer *) 2,0 dage Fremstilling af tagrender og nedløb*) 3, Fremstilling af formstykker til tagrender og nedlø*) 3, Fremstilling af drueknæ*) 3, Fremstilling af geringer*) 2, Fremstilling af svanehalse*) 3, Fremstilling af udluftningshætter*) 2, Udfoldning af tyndpladeemner*) 2, Fremstilling af formstykker til ventilationskanale*) 2, Rededækning af tage og facader*) 3, Skiferdækning af tage og facader*) 3, Facadegennembrud ved nybyggeri*) 3, Reparation af dækkede tage og facader*) 3, Dækning med præfabrikerede tage og fac.elementer*) 3, Inddækning af flunker på kviste*) 3, Inddækning af front/spejl på kviste*) 3, Tårndækning*) 3, Inddækning af karnapper*) 3,2 *) Her er medtaget uddannelser, der henvender sig til ETIE s målgruppe, dvs. faglærte blikkenslagere/vvs ere og elektrikere. En række af disse uddannelser står dog for at udløbe. Bilag 1. Jobprofilpjece nr. 2 Murer - Bygningsrestaurering For at være en dygtig restaureringshåndværker er det nødvendigt med en solid viden om teknikker, materialer og værktøjer fra forskellige historiske perioder. I denne pjece kan du se de uddannelser, der er velegnede med henblik på at murere kan udføre restaureringsarbejder. Ofte er der flere historiske perioder på spil i en bygning, og forskellige grader af forfald, derfor er det hensigtsmæssigt at kunne analysere og vurdere en bygning - såvel i de enkelte bygningsdele, som i bygningen i sin helhed - for at kunne vælge blandt flere løsningsmuligheder. De enkelte fag bygger ovenpå hinanden, derfor er en vis viden om fælles betingelser og fagspecifik viden om andre fag ofte nødvendige for at kunne udføre sit eget fag. Restaureringsarbejde kræver således respekt for andre fag og deres traditioner. Hvis du er interesseret i uddannelser, der kan give den nødvendige baggrundsviden, kan du læse mere i jobprofilpjecen: Fælles viden og Side 14 af 22

15 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 15 af 22 samarbejde i restaureringsprojekter. Der er også en pjece med restaureringsuddannelser for tømrere og malere. Generelle kurser: Arkitektoniske linjer i byggeriet 3,0 dage Bygningsrestaurering - udarbejdelse af løsningsforslag 2,0 dage Gennembrydning og opbygning af bærende murværk 3,0 dage Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1,0 dag Bygningsdele: Huset udvendigt: Dekorationsmurværk udførelse 1,0 dag Rundt murværk udførelse 1,0 dag Overfladebehandling med kalkning af murværk 2,0 dage Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel 2,0 dage Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning 1,0 dag Udvendig tillægsisolering på let underlag 1,0 dag Udvendig isolering på tungt underlag 1,0 dag Udvendig isolering - Kreativ udsmykning 1,0 dag Døre og Vinduer: Fuger - fugning ved vinduer og døre 3,0 dage Restaurering - ældre vinduer og døre 2,0 dage Facader og ydervægge Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger 1,0 dag Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger 3,0 dage Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav 3,0 dage Side 15 af 22

16 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 16 af Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 1,0 dag Tage: Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer 5,0 dage Tagbeklædning 1,0 dag Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstr. 0,5 dag Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger 1,0 dag Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender 2,0 dage Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning 2,0 dage Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb 1,0 dag Kviste og påbygninger: Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. 2,0 dage Murede og pudsede gesimser udførelse 3,0 dage Murede kupler og hvælv udførelse 10,0 dage Huset indvendigt: Puds med marmorstuk udførelse, 4,0 dage Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder udførelse 2,0 dage Specialpuds udførelse 2,0 dage Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton 1,0 dag Køkken: Bade- og WC-rum: Vådrum - anvendelse af love og regler 2,0 dage Tung gulvkonstruktion i vådrum på træbjælkelag 2,0 dage Side 16 af 22

17 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 17 af 22 Der henvises i øvrigt til pjece om uddannelser inden for gulve og vådrumssikring. Dæk & etageadskillelse: Tung gulvkonstruktion i vådrum på træbjælkelag 2,0 dage Trapper og elevatorer: Trapper - Fremstilling af trapper 2,0 dage Trapper - Opmåling af trapper 1,0 dage PS: Der kommer nogle nye mål vedr. murede indvendige og udvendige trapper + katalansk trappe, som jeg synes, man skal bruge i murerpjecen Gulve : Der henvises til pjece vedr. gulve Lofter: Restaurering af stuk 3,0 dage Gipspudsning af hvælv og buede vægge 2,0 dage Gipspudsning med håndværktøj 2,0 dage Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 2,0 dage Skillevægge: Spartling af gipsplader 2,0 dage Vægbeklædning - buet gips 2,0 dage Bilag 1. Jobprofilpjece nr. 3 Tømrer - Bygningsrestaurering For at være en dygtig restaureringshåndværker er det nødvendigt at have en solid viden om teknikker, materialer og værktøjer fra forskellige historiske perioder. I denne pjece kan du se de Side 17 af 22

18 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 18 af 22 uddannelser, der henvender sig til tømrere, der udfører restaureringsarbejder i og på trækonstruktioner m.m. Ofte er der flere historiske perioder på spil i en bygning og med forskellige grader af forfald. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne analysere og vurdere en bygning såvel i de enkelte bygningsdele, som i bygningen i sin helhed - for at kunne vælge blandt flere forskellige løsningsmuligheder. De enkelte fag bygger ovenpå hinanden og supplerer hinanden. Derfor er en vis viden om fælles betingelser og fagspecifik viden om andre fag ofte nødvendige for at kunne udføre sit eget fag. Det gælder ikke mindst i forbindelse med restaurering. Hvis du er interesserede i de uddannelser, der kan give den nødvendige baggrundsviden, kan du læse mere i jobprofilpjecen: Fælles viden og samarbejde i restaureringsprojekter. Der er også en pjece med restaureringsuddannelser for murere og malere, der arbejder med restaurering. Generelle kurser: Arkitektoniske linier i byggeriet 3,0 dage Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag 2,0 dage Anvendelse af love og regler ved byfornyelse 1,0 dag Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 1,0 dag Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 1,5 dage Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 1,0 dag Bygningsdele: Huset udvendigt: Facader og ydervægge: Restaurering af tavl i bindingsværk 3,0 dag Dampspærre - Renovering af ydervægskonstruktion 1,0 dag Ydervægge - udførelse af beklædninger *) Træfiberplader Bræddebeklædninger Plader af isoleringsmateriale Fiberbetonplader/naturstensplader Metalplader 0,5 dag 0,5 dag 0,5 dag 0,5 dag 0,5 dag Side 18 af 22

19 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 19 af 22 Døre og Vinduer: Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv., 1,0 dag Fuger - fugning ved vinduer og døre 3 dage Restaurering - ældre vinduer og døre 2,0 dage Restaurering - traditionelle træsamlinger 2,0 dage Bygningsglas - Anvendelse og funktion 2,0 dage Isætning af glas i døre og vinduer i træ 2,0 dage Tage: Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer*) Tårne 5,0 dage Spir 5,0 dage Løgkupler 5,0 dage Hængeværker 5,0 dage Manzardtage 5,0 dage Trempeltage 5,0 dage Åsekonstruktioner 5,0 dage Dampspærre - Renovering af tagkonstruktion 2, Renovering - vurdering af stråtage 5,0 dage Tagbeklædning 1,0 dag Tagkonstruktion - Opstilling og afstivning af spær 1, Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstr. 0,5 dag Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 2,0 dage Tagkonstruktioner - montering af taglægter 0,5 dag Undertage - rådgivning om undertage 2,0 dage Undertage - montering af banevarer 2,0 dage Undertage - montering af faste undertage 2,0 dage Tagkonstruktioner i rundt tømmer 10,0 dage Kviste og påbygninger: Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist 2,0 dage Tækkekurser: Tækning - Indbygning af ovenlysvindue 1,0 dag Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 1,0 dag Tækning - Montering af kobberrygning 1,0 dag Side 19 af 22

20 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 20 af 22 Huset indvendigt: Køkken: Inventar - montering af skabs- og køkkenelementer 1,5 dage Lister - Finish ved indvendigt listearbejde*) Opsætning af præfabrikerede lister 1,0 dag Tilvirkning af speciallister 1,0 dag Kehling af lister og brædder 4,0 dage Kehling af vinduer og døre 4,0 dage Håndværksmæssige bygningssamlinger 5,0 dage Generel overfladebehandlingsteknik, træ 3,0 dage Bade- og WC-rum: For vådrum henvises til folder om gulv- og vådrumssikring Dæk & etageadskillelse : Restaurering - traditionelle træsamlinger 2,0 dage Trapper: Trapper - Opmåling af trapper 1,0 dage Trapper - Fremstilling af trapper Ligeløbstrappe/halv- eller kvartsvingstrappe med repos 2,0 dage Kvart- og halvsvingstrappe med hjørnestolpe/hovedstykke Spindel- eller vindeltrappe Rundt hovedstykke og håndlistekrumning 2,0 dage 2,0 dage 2,0 dage Gulve: Gulve - Vurdering af undergulve*) Organiske undergulve 0,5 dage Uorganiske undergulve 0,5 dage Gulve - Opretning af eksisterende gulve 1,0 dag Side 20 af 22

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Aftaler om udlagt undervisning 2011

Aftaler om udlagt undervisning 2011 Aftaler om udlagt undervisning FKB Uddannelses Titel på uddannelse Godkendt Afholdende Periode nr. skole skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, AARHUS TECH dame 2660 43410 Aktuel klipning og

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020 Lufttæthed 2020 Undervisningsministeriet. Januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Samarbejdsaftaler 2015 Opdateret 24-11-2015 (ssst)

Samarbejdsaftaler 2015 Opdateret 24-11-2015 (ssst) Samarbejdsaftaler 2015 Opdateret 24-11-2015 (ssst) TEC har indgået samarbejdsaftaler med en række skoler og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at alle de kurser og efteruddannelsestilbud, TEC er godkendt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudskoordinering 2017 Opdateret: 02.05.2016/BOCH VEU-MØ Koordineret: 09.05.2016 FKB 2211 - Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Hvem udbyder hvad? --- Sæt kryds eller anfør dato --- 40611 Isolering

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Katalog valgfri specialefag

Katalog valgfri specialefag # Valgfri specialefag Fag nr Forløb Dage 2 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde 3664 3.H / 4.H 7,5 niveau A 3 Murerteknik til udf. af særligt dekorativt murværk 3663 4.H 7,5 niveau A

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk

Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk Analyse af behovet for efteruddannelse i traditionelle bygningshåndværk - med henblik på fastholdelse af bevaringsværdige bygninger og den bygningskulturelle arv Side 1 af 38 Analyse af behovet for efteruddannelse

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tømrerområdets efteruddannelse

Tømrerområdets efteruddannelse Tømrerområdets efteruddannelse Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri, 2007/08 1. Forord 1.1 Formål Nærværende rapport er resultatet af et udviklingsarbejde igangsat af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Montering af dampspærre

Montering af dampspærre Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Spørgsmål Undervisningsministeriet. 18-11-2010. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Afrapportering marts 2009 Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg 2011 2006 2007 2008 2009 1. kvartal 2010 2011 2. kvartal 2011 1. halvår 2011 Total 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår Diff. 2. kvt 2011 ift Diff.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet, for nedennævnte

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Mød fremtidens Restaureringshåndværkere

Mød fremtidens Restaureringshåndværkere Restaurering. Gammelt håndværk og viden om restaurering er på vej i glemmebogen, og konsekvenserne for de historiske bygninger er uoverskuelige. Ny efteruddannelse sætter fokus på restaurering. Rapport

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere