INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 42 Del D... 327 Del M... 329"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C Del D Del M

2 L A A.1. 2

3 Del CTM A.2. A A.2.2. A.2.3. A A

4 L B B.1. 4

5 Del CTM B.2. 5

6 CTM Del B.3. 6

7 Del B.4.2 CTM B B.4.1. B /03/ /027 B.2 25/05/ Elektriske apparater, instrumenter og maskiner til husholdnings og køkkenbrug og maskiner indeholdt i klasse 7; apparater, instrumenter og maskiner til rengørings, vaske, tørrings eller vaskeriformål; strygemaskiner; opvaskemaskiner; kompaktorer samt apparater, instrumenter og maskiner til affaldsbehandling, dele og tilbehør til alle ovennævnte varer. 9 Elektriske apparater, instrumenter og maskiner til husholdnings og køkkenbrug og maskiner indeholdt i klasse 9; rengøringsapparater, instrumenter og maskiner indeholdt i klasse 9; strygejern, apparater og instrumenter til strygning; apparater, instrumenter og maskiner til polering; afkølede salgsapparater, instrumenter og maskiner; afkølede salgsapparater til drikkevarer, instrumenter og maskiner; apparater og instrumenter til udlevering af afkølede drikke; apparater og instrumenter til optagelse eller gengivelse af lyd eller video; radio, fjernsyn, højttalere; kameraer; fjernstyringsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter til kommunikation og modtagelse; antenner, forstærkere; magnetbånd og kassetter til brug hermed; tørelementer og batterier; transmissionslinier og elektriske kabler og forbindelsesstykker til brug dermed; salgsmaskiner, apparater, og instrumenter; computere i klasse 9; computerprogrammer og software; dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 11 Elektriske apparater, instrumenter og maskiner til husholdnings og køkkenbrug og maskiner indeholdt i klasse 11; apparater, instrumenter, maskiner og installationer til kogning, nedkøling, tørring, opvarmning, svaling, frysning; køleskabe; apparater og instrumenter til udlevering af afkølede drikke; apparater, instrumenter og installationer til ventilation og luftkonditionering; komfurer, ovne og kaminer til gas og elektricitet; vandkølere; mikrobølgeovne; elektriske grillenheder til elektriske komfurer; fugteapparater, affugtningsapparater; dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 18/01/ /005 B.2 15/10/ /04/ /028 B.1 11/08/ (a) (b) 26/04/1994 (c) 16/03/1994 DK (a) (b) 28/03/1942 (c) 26/02/1942 FI (a) (b) 05/10/1992 (c) 02/07/1991 SE (a) (b) 05/06/1992 (c) 01/07/1991 AT (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 BX (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 PT (a) (b) 12/09/1994 (d) 16/03/1994 (a) (c) 16/05/1906 AT (a) (b) 09/09/1954 (c) 07/07/1954 (a) 6923 (b) 01/02/1895 (a) 205 (b) 27/10/ /02/ /009 B.2 19/09/ SE (a) 223,772 (b) 29/05/1991 (c) 13/12/1988 SE (a) (b) 26/01/1990 (c) 01/09/1986 AT (a) (b) 06/04/1978 DK (a) VR02108/80 (b) 23/05/1980 IE (a) (b) 30/06/1980 BX (a) (b) 26/06/1988 FI (a) (b) 23/02/1981 (c) 22/12/1977 (a) (b) 19/05/1978 (a) (b) 28/04/1988 (a) (b) 22/04/1980 GR (a) (b) 14/02/1978 (a) (b) 08/11/1977 PT (a) (b) 23/05/1990 (c) 21/09/1984 PT (a) (b) 23/05/1990 (c) 21/09/1984 (a) (b) 24/06/1982 PT (a) (b) 02/06/1986 (c) 31/10/1978 GR (a) (b) 29/10/ /06/ /046 B.2 12/01/ AT (a) (b) 01/09/1984 BX (a) (b) 10/12/1981 (a) (b) 17/06/1984 DK (a) (b) 21/12/1984 (a) (b) 03/08/1983 (a) (b) 03/08/1983 (a) (b) 17/04/1985 (a) (b) 17/04/1985 GR (a) (b) 22/07/1983 (a) (b) 03/12/1991 IE (a) B (b) 14/12/1981 IE (a) B (b) 14/12/1981 (a) (b) 16/12/1981 PT (a) (b) 26/07/1983 7

8 CTM Del B PT (a) (b) 26/07/1983 FI (a) (b) 28/01/1985 SE (a) (b) 05/02/1988 (a) (b) 17/04/1985 (a) (b) 17/04/1985 GR (a) (b) 22/07/1983 (a) (b) 16/12/ /02/ /016 B.2 04/10/ NNEMEYER & ASSOCIAT 55, rue des Bruyères 1274 Howald LU 4 Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler; olier og fedtstoffer til gevindskæring; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger. 6 Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbaneanlæg; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); remskiver, lejer, kæder, rullekæder, remskiver, motorbunde, kædeværktøj, nøgler, nav, monteringspaneler af metal; metalstativer; skruetvingestativer, arbejdsbænke; værktøjsbakker af metal, værktøjskasser af metal; skruetvinger; metalstiger; koblinger, spændejern, mellemstykker, forbindelsesstykker, samlinger, rørstøtter, støddæmpere, samlerør til gas, kabeltransportører, kabelmellemstykker, kabelbærere og støttestativer; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse. 7 Maskiner og værktøjsmaskiner; maskiner til gevindskæring i bolte, skruer og rør; maskiner til rotering af rør og stænger; maskiner til rullenotning; drejebænke; motordrevne rørbørstemaskiner, gevindskæremaskiner; synkrone kædetræk, som alle er dele af maskiner; kurvedrevne dele til håndtering af maskiner og dele hertil; kurve og registreringsdrev; mekaniske overbelastningskoblinger til industrielle maskiner; koblinger til industrielle maskiner; dele til håndtering af maskiner; motordrevne kileremsskiver, som er dele af maskiner; bøjningsmaskiner til bøjning af rør og slanger, maskiner til rengøring af kobber; mekaniske, elektriske og elektromekaniske komponenter til kraftoverførsel og lejer til maskiner, gear, løberuller, lejer, lejebøsninger, sammenkoblinger, rullekædedrev, koblinger, koblingsbremser, akselkoblinger til bremsekoblinger, akselkoblinger til maskiner, reduktionsgear, motorer og maskiner (ikke til befordringsmidler til brug på land); elektriske motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); ventiler, solenoide ventiler; elektriske renovationsenheder; opvaskemaskiner komprimerende skraldevogne; tørresystemer til vaskemaskiner bestående af indbyggede kontrolenheder til slukning og blæsere; enheder til at spare på vandet og øge vandtrykket i opvaskemaskiner; motordrevet værktøj og drevenheder hertil, slibemaskiner, skæremaskiner, skruenøgler, skruetrækkere, boremaskiner og bor, værktøj til rengøring af afløb, savtakformede skæremaskiner, save (maskiner), båndsave, frem og tilbagegående save og savblade, søjleboremaskiner, rivaler til oprivning og bøjning af inder og yderside af rør, rørvalser, værktøj til udvidning af rør og sænksmedeværktøj til formning af rør; ; motordrevne børster til rengøring af kobberdele, internt og eksternt; gevindskærere, adaptere til gevindhoveder (dele af maskiner), udtrækkere til skruer, bolte og nipler, udtrækkesæt; hydrauliske elevatorer; pumper; redningsblokke; motordrevne pistoler til påføring af fugemasse og klæbemidler; vibrationsseparatorer; skærme til vibrationsseparatorer; vibrerende metalbeholdere; kværne; færdigvalseværker; reaktionsbeholdere til at forbinde materialer med varme eller kolde gasser eller væsker; blendere; kontinuerlige sorteringsmaskiner til tørre materialer; elektriske strømforsyningsenheder bestående af en elektrisk motor og en reduktionstransmissionsenhed; justerbare frekvensmotordrev; elektriske motorbremser; elektriske generatorer og vekselstrømsdynamoer; aksellejer; akselkoblinger; koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); drivremme til industrielle formål, transmissionsremme, fleksible samleremme, synkrone drivremme; trykbeholdere; hydrauliske slanger; stempler, formværktøj; smørekopper; smørenipler; landbrugsredskaber (ikke håndværktøj), rugemaskiner; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse. 8 Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), skruenøgler; hånddrevet værktøj til rengøring af afløb; skruetvinger, klippemaskiner, klippeblade; klupper, skærebakker, skraldeklupper, udtrækkere, udtrækkersæt, boremaskiner, styreskinner til bor, rørrivaler, knockoutsæt med kuglelejer, bukkevalser til bøjning af rørledninger og rør, sorteringsværktøj til deformering af vandledningsvæge, rørflige, kabeltrimmere, hamre og forhamre, håndøkser, bidetænger og håndpladesakse; save og blade hertil, skruetrækkere og skruetrækkerindsatser, skovle og hakker, samleværktøj til afledningsrør til samling af tættede afledningsrør i varieret form, rørloddeklemmer til lodning af rør, lommelygtesæt bestående hovedsagligt af gasbrændere og regulatorer til lodning og slaglodning, opladere til elektriske pærer til husholdningsbrug; knivsmedevarer, gafler og skeer; hugog stikvåben; barbermaskiner; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse. 9 Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; elektriske apparater og instrumenter; elektriske ledninger, materialer til elektriske lysnet, forgreningsdåser, afbryderdåser, gennemgangsdåser, ledningsudstyr, armaturbøjler, kontakter, afbrydere, beskyttelsesarmatur, ledningsklemmer, stik, stikadaptere, forbindelsesstik, sikringskasser, sikringer, ledningsekspansionsled, lampehuse, indgangsdele, jorddele, kasseadaptere og forlængere, stikkontakter, tegnreflektorer, moduler og splejsninger; elektriske kontrolenheder; kontrolstationsenheder og hylstre til elektriske komponenter; spoler til at rulle kabler op på for at kunne transportere elektricitet til ethvert overføringsudstyr; mekaniske, elektriske og elektromekaniske kraftoverførende komponenter, nemlig elektroniske og elektriske kontrolenheder bestående af ensrettere, modstande og kondensatorer til anvendelse i forbindelse med elektromagnetiske friktionsbremser og koblinger; forskellige induktansudstyr; elektriske dele af formstøbt plastic; elektriske og elektromekaniske komponentdele, nemlig elektroniske kulbrintedetektorer, aluminium og tantalelektrolytiske kondensatorer, elektrostatiske kondensatorer, akustiske signalalarmer, elektromekaniske og faststoftimere, synkrone motorer, potentiometere; kontinuerlige strømanlæg; elektroniske hastighedskontrolapparater og kontakter, termostater og temperaturkontroludstyr; elektriske motorhastighedskontrolenheder og regulatorer; temperaturdetektorer og tilhørende kontrolenheder; analytiske instrumenter til procesovervågning og kontrolanlæg til vandbehandling; elektriske apparater til styring af maskiner og motorer via styrestrøm; elektriske motorkontrolenheder; elektriske strømforsyningsenheder; dynamoelektriske maskiner og statorer, startkontrolenheder til integrerede hestekræfter i elektriske motorer; elektromagnetiske gasventiler til opvarmningssystemer; kontrolenheder til gasbrændere bestående af elektroder, automatiske vågeblus, forgreningsrør, sikkerhedstimere med cyklisk vågeblus og gentændelige vågeblus; kontrolenheder til oliebrændere; termostater til kontrol af varmt vand og lufttræk til anvendelse ved kontrol af opvarmning; kontrolapparater til opvarmning, køling og ventilation; relæer, kontaktorer, solenoider, elektriske kontrolen 8

9 Del B.4.2 CTM heder til motorstart og kontrolenheder til beskyttelse mod overspænding, faste og variable transformere nemlig miniaturetransformere; spændingsregulerende udstyr nemlig hånddrevne autotransformere og spændingsregulatorer og elektronisk kontroludstyr nemlig autotransformere til anvendelse sammen med hånddrevne kontakter til regulering af strømstyrke, spændingsregulatorer og indikatorer; temperaturfølsomt, flammefølsomt og trykfølsomt koblingsudstyr; elektrotermale og kronografiske tidsstyrede afbrydere; møntautomater og apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; illuminatorer til røntgenfilm; kølende kontrolventiler automatisk styrede som reaktion på forandringer i fysiske tilstande; elektriske magnetventiler; fugtighedsfølere og indikatorer til brug i køleanlæg; ventiler til gennemstrømningsregulering af køleenheder; digitalstyret motordrev til vekselstrøm med variabel frekvens; vaterpas, linealer og bånd; beskyttelseshandsker og vanter til industrielle formål; vandtætte installationer til elektriske motorbeviklinger; oliestandsvisere og oliepåfyldere til smøremiddelbrønde; enheder til kontrol af varmt vand; kontrolenheder til høje temperaturer af olie; termosammenkoblinger, termostater, kontrolenheder til overhedning; kontakter til lave væskestande; elektriske loddejern; flydende superopvarmere til industrielle formål; reostater; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse; optaget computersoftware. 11 Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; lysarmatur, måleapparater, beskyttelsesanordninger og reflektorer, baldakiner, håndlamper, lysspredere, projektørlys, elektriske lampebeskyttere; elektriske varmeapparater og elektriske varmelegemer, varmeplader, komfurplader, ovne til komfurenheder, kogeplader, varmeplader, varmekabler, korrosionsbestandige dyppekogere, cirkulationsvarmeapparater til væsker, luft, damp og andre gasarter til industrielle og kommercielle formål, overførselsenheder af flydende varme, dampkogere, infrarøde varmeapparater og ovne, bænkeovne, smelteovne til blødt metal, elektriske forstøvere; smeltedigler, loddelamper, flydende supervarmeapparater, flydende forvarmere hovedsageligt til industrielle formål, radiatorer, infrarøde generatorer; filtre og tørreanlæg anvendt til tørring af forskellige væsker, fjernelse af vand og faste smittebærere heraf, kølende kontrolventiler, filtre og tørreanlæg, filtertørreanlæg til køleudstyr, udsugningsfiltre til anvendelse i kølende og luftkonditionerende systemer, kølende distributorer; vandrensende enheder, varmtvandsbeholdere, vandhaner og filtre hertil, vandvarmere og varmtvandsautomater, apparater til opvarmning af indkommende vand til en vaskemaskine; ventilatorer, skærme til industrielle blæsere, venturipaneler til industrielle blæsere, industrielle blæsere og vifter; enheder til detektering af lækager bestående af ultraviolette lamper, fluoriserende farvestoffer og farvestofinjektorer anvendt til opvarmning, ventilation, luftkonditionering og kølende enheder, kølende genindvindingsinstallationer, befugtningsanlæg; luftrensere indeholdende elektrofiltre; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse. 20 Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; bænke, arbejdsbænke, filebænke ikke af metal, stiger ikke af metal; dele og tilbehør hertil indeholdt i denne klasse. BX (a) (b) 16/02/1989 PT (a) (b) 02/11/1992 PT (a) (b) 02/11/ /06/ /046 B.2 04/12/ PT (a) (c) 16/09/ /12/ /102 B.2 29/08/ Polyethylenplastic i rå tilstand; caprolactan; nylonharpiks og nylonplastic i rå tilstand; siliciumnitridpulver; cathecol; dimethylcarbonat; hydroxylaminsulfat; 5mercapto12, 3 triazolnatriumsalt; vanillin; ethylvanillin; methylethylketoxim; 1,6 hexamediol; 1,5pentandiol; kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs, havebrugs, og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. 7 Trykstøbemaskiner, sprøjtestøbemaskiner, ekstruderingspressere; maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. 17 Halvfabrikerede polyethylenplastprodukter; syntetisk gummi, hinklusive polybutadient gummi; halvfabrikerede nylonharpiksprodukter; polyamidfilm til almindelig industriel brug; kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings, paknings og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. 09/11/ /085 B.2 12/02/ Vandrensningstabletter og behandlinger; tætningsmidler til teltsømme. 3 Læbebalsam, rengøringsmidler, sæbe, voks, affedtningsmidler og vaskemidler til højtryksrensere og udstyr til højtryksrensning, der anvender vand. 4 Brændstoftabletter og pinde, brændstof i geleform, brændstoffiltre, lys, citronellalys og voksstave, fidibusser til optænding, optændingspasta, ildtændere. 5 Insektfordrivende midler, førstehjælpskasser, myggespiraler. 6 Varer af uædle metaller, diverse former for teltpløkke, skruer, låse, dyser af metal, fødevarebeholdere af metal, rørforbindelser af metal, luftbeholdere af metal, propantkoblingsstykker, propangasflaskehåndtag (af metal), øjer (af metal). 7 Elektricitetsgeneratorer; højtryksrensere, som bruger vand, dele og tilbehør dertil, nemlig børster, sandblæsningstilbehør, skumstænger, lige forlængerrør, turborør, forlængerslanger og vogne; trykluftværktøj, nemlig mejsler, slibemaskiner, malersprøjter, trykluftpistoler med magasin, sandblæsere og dyser til sandblæsere, renblæsningspistoler, luftpatroner, luftskraldenøgler, tryklufthamre, luftdrevne nøgler, trykluftboremaskiner, trykluftslibemaskiner, trykluftdrevne smørepumper, trykluftpumper til dæk, trykluftdrevne tandhjulsfræsere, trykluftslibemaskiner, trykluftpistoler til motorrensning, trykluftkompressorer samt dele og tilbehør hertil, nemlig luftfiltre, luftventiler, smøreapparater, magnetstartere, luftslanger og koblingsstykker til luftslanger, brændstoffiltre. 8 Save, savblade, sakse, knivslibere, macheter, campingudstyr, overlevelsesudstyr, skovle, økser, trækøller, 9

10 CTM Del B.4.2 strammeanordninger til teltpløkke, knivmagervarer, knive, skeer og gafler. 9 Batterier til lommelygter, nødregnslag, fyrtøjsudstyr med fyrtøj, termometre, fløjter, kompasser, spejlkikkerter, ildslukningsapparater, flydeudstyr til personer, reparationsudstyr til briller, røg, brand og kuliltedetektorer og alarmer; sikkerhedsalarmer, svejseudstyr, pakker med genopladelige batterier, batteriopladere, strømforsyninger med jævn og vekselstrøm, sikkerhedsbelysning, sikkerhedsbriller, dørklokkespil, lokaliseringsudstyr, afstandsmålere, ekkolod, målebånd og udstyr, kikkerter, forlængerledninger, propangasregulatorer, gastrykmålere og motorgnistfangere, madleveringsanordning med angivelse af mængde. 11 Udstyr til belysning, opvarmning og kogning; lanterner, lamper, natlamper, spotlys, nøglevedhængslys, glødelys, gaslygtekupler, varmeapparater, brændere, elektriske varmekølere, kogeplader og grillriste, små rygeovne, barbecuegriller, elektriske lommelygter, lommelygter (solgt sammen med batterier til lommelygter), spotlys, spabade i form af opvarmede bade, elektriske grillapparater, klemmelygter, lygter med klemme, fluorescerende hængelamper, radiatorer, komfurer, sikkerhedsbelysning, kærtelygter, lygtetændere, lygtestativer, butantændere, loddelamper og blæselamper, vandrensningsinstallationer, lygteophæng af metal, lygteophæng, lygtekasser. 12 Campingvogne, både, kanoer, sæder til både, padler, årer og bådtrailere. 14 Urmagerinstrumenter. 17 Vinyl og nylonbånd, reparationssæt af vinyl og gummi, fiberisoleringsmateriale. 18 Rygsække, rammer til rygsække, ikke af metal, endagstasker, rygsække, køjesække, rejsesække, tøjposer, opbevaringskufferter og kufferter, indkøbstasker (af læder). 20 Soveposer og overnatningsposer, udstyrsstativer, møbler, feltsenge, stole, borde, transportable køkkener, nøglepunge, ikke af metal, spejle, propancylinderhåndtag, ikke af metal, øjer (af plastic), tørresnore, drikkeposer. 21 Termobeholdere til næringsmidler og drikke, vandbeholdere, termoæsker til madding og fiskegrej, holdere til drikke på dåse, klemmeflasker, bægerautomater, kølere og kander, både af stive materialer og af vævede stoffer, køleelementer, som kan fryses flere gange, tragte, brætter til hovedretter, isolerede bægerholdere, kogegrej, nemlig kaffekander, bægre, kopper, brætter, gryder, pander og skåle, bæreindretninger til ovne, beholdere og brugsgenstande til husholdningsbrug, flasker, sportsflasker, lommeflasker, spande, spisegrej, spisegrejsæsker, transportkasser, glas, osterivejern, grøntsagsvaskeindretninger, trådkurve, øseskeer, tænger, spartler; universaldåseåbnere, proptrækkere; piskeris, affaldsspande, tændstikæsker, stegekurve, service, istænger, dåseåbnere, grydeholdere af aluminium, campingsæt af aluminium, kogegrej, tekander, popcorngryder, perkolatorer, æggebægre, salt og peberbøsser, tandbørsteholdere, sæbeholdere og tedåser, tandbørstehætter og holdere, tragte til lygtebrændstof. 22 Presenninger, underlag, overtræk til elektricitetsgeneratorer, markiser, regnovertelte, hængekøjer, moskitonet, telte, herunder dele og tilbehør, imprægnerede holdere, tryklåse og snorelukker, snore og tovværk, stormsnore, stormliner, fastgørelsesremme, soveposestropper, universalremme, syntetiske polstrings og tekstilfibre. 24 Håndklæder, bordduge og overtræk til bænke. 25 Beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, strikkede beklædningsgenstande, flonelsskjorter, termoundertøj og skjortebukser, fodtøj, sokker, sko, støvler, vandrestøvler, mokkasiner, hovedbeklædning, huer og hatte, sømandstrøjer, parkacoats, overfrakker, ponchoer, veste, tunikaer, pullovere, bukser, sweatere, handsker, skjorter, vævede skjorter, fleeceskjorter, rugbyskjorter, træningsbukser, korte bukser, opvarmningssæt, vindtætte jakker, pyjamasser, fleecetermojakker, overtøj og jagttøj, seler Syæsker, tøjclips, bælter, bæltespænder af uædle metaller. 28 Termoæsker til madding og fiskegrej, spil og legetøj; spisegrej, lanterner og skyggeprojektører, telte og universalremme, alt sammen til børn. 25/09/ /076 B.2 06/09/ Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; især biler, dele og tilbehør til biler, udelukkende indeholdt i klasse Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, alle indeholdt i klasse /11/ /086 B.1 01/08/ Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, med undtagelse af hængsler og vanger til skuffer og døre og andet tilbehør i metal til konstruktion af møbler. 9 Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, computerprogrammer optagne. 14 Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. 16 Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, rejsekister og kufferter, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. 24 Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge og bordtæpper. 25 Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 28 Spil og legetøj, gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 30/11/ /091 B.1 28/04/

11 Del B.4.2 CTM Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; især biler og dele hertil. 37 Konstruktion, reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, alle indeholdt i klasse /01/ /002 B.1 01/08/ /12/ /096 B.2 13/06/ /03/ /023 B.2 31/07/ /06/ /046 B.2 27/10/ /01/ /004 B.1 28/03/ /03/ /022 B.2 17/07/ /09/ /074 B.2 01/03/ /04/ /031 B.2 25/07/ Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstatning; spiseis; honning, sirup; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. 42 Rådgivningsvirksomhed vedrørende placering af butikker, indvendigt og udvendigt design, indretning og skilte (undtagen indretning af udstillingsvinduer). 25/07/ /030 B.2 13/03/ /04/ /036 B.2 26/07/ IE (a) (b) 08/08/1977 FI (a) (b) 05/05/1995 (c) 01/11/ /05/ /034 B.2 21/08/ /12/ /096 B.2 19/06/ (a) (b) 08/03/1935 (a) (b) 14/03/ /10/ /078 B.2 23/06/ BX (a) (b) 14/06/1978 BX (a) (b) 06/03/1987 (a) (b) 06/08/1987 (a) (b) 06/08/ /10/ /078 B.2 11/04/ Administration af offentlig transport; revision af fragtdokumenter; rådgivning vedrørende fragttransport, lokal 11

12 CTM Del B administration og logistik; rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder bistand og rådgivning i forbindelse med etablering af detail og engroshandel med brugtvogne. 37 Vedligeholdelse af lastvogne, traktorer og anhængere for andre. 39 Udlejning og leasing af lastvogne; bustransport af studerende ; transportvirksomhed med automobiler; generel logistikvirksomhed for kunder med nationale og internationale transportbehov, nemlig opbevaring af varer, som transporteres i luften, til lands, pr. bane og til vands, indog udklarering, transport af varer og organisering af transport af varer i luften, til lands, pr. bane og til vands. Tjenesteydelser vedrørende overflytning af arbejdstagere, herunder bistand ved flytning fra et sted til et andet og koordinering af flyttevirksomhed, herunder organisering af leje af flyttevogne og andre fornødenheder i forbindelse med flytning, organisering af flytning af varer til lands, i luften, pr. bane eller til vands. 42 Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af detail og engroshandel med brugtvogne. 22/04/ /031 B.2 18/07/ Æteriske olier, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj;duftspray;parfumerivarer, desodoriseringsmidler til personlig brug; sæbe; kosmetik; præparater til hårpleje, inklusive hårlotioner; tandplejemidler; ikkemedicinsk mundskyllevand. 9 Briller og dele hertil, inklusive solbriller; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; underholdningsapparater kun til brug med fjernsynsmodtagere; computere, inklusive computere i form af apparater til spil eller underholdningsapparater;maskinlæsbare databærere udstyret med programmer, indspillede magnetiske databærere og lydplader. 14 Ædle metaller og legeringer heraf. 16 Skriveinstrumenter; Papir, pap, varer heraf, indeholdt i klasse 16; tryksager; emballagebeholdere af plastic, papir eller pap; klistermærker; spillekort. 18 Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (indeholdt i klasse 18), især små lædervarer; kufferter og rejsetasker; tasker og poser; paraplyer og parasoller. 24 Vævede stoffer og tekstilvarer, indeholdt i klasse 24, særlig lommetørklæder og håndklæder; dækketøj; vægbeklædningsmateriale af tekstil. 25 Herre, dame og børnebeklædning; strømper; hovedbeklædning; bælter; læderbælter; kravebeskyttere; tilbehør, nemlig hovedtørklæder, halstørklæder, skuldertørklæder, pyntelommetørklæder; slips; handsker; sko; undertøj, nattøj, badetøj, badekåber. 28 Spil og legetøj; gymnastik og sportsudstyr, særligt ski, golfkøller og tennisketsjere; bolde; Gymnastik og sportsartikler, indeholdt i klasse Tobak og tobaksvarer; artikler for rygere; tændstikker. 27/08/ /072 B.2 25/03/ /10/ /078 B.1 05/10/ Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, frugtsauce; æg; spiselige olier og spisefedt, konserves indeholdende kød, fisk, fjerkræ og vildt; pickles. 30 Spiseis; råis. 16/07/ /061 B.2 28/08/ Lerkit (indeholdt i klasse 1), bindemidler til industrielle formål. 2 Lerkit (indeholdt i klasse 2). 6 Rå og delvist forarbejdede uædle metaller og legeringer heraf, særlig stangstål, formstål, profilstål, bredflangede dragere, betonstål, bygningsstålmåtter, universalstål og halvfabrikata; rør og rørforbindelser samt slanger af metal; afløbsrør og formstykker af støbejern; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal (indeholdt i klasse 6), inklusive søm, skruer, møtrikker, bolte, stifter, kroge, nitter, øskner, ringe, holdere; gevindstænger af metal; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); trådvarer; affaldsbeholdere af metal; kompostbeholdere af metal; tråd, gitre, hegn, porte, stolper; rørforbindelsesdele af messing og rødgods; spændebånd, rørholdere, klemspændebånd, hulbånd, bærestativer; vandlåse, afløb til gårdspladser, udskillere, rengøringsdæksler, stænger til brusere, skinner til forhæng samt endestoppere, ringe og ruller til fastgøring af forhæng; byggematerialer og komponenter af metal; bygningsbeslag af metal; vinduer, døre, indfatninger, vinduesrammer, dele til vinduer, ovennævnte varer af metal; beslag, låse og hængsler til møbler, vinduer og døre af metal, skruestikker af metalbånd; murgennemføringer, værktøjskasser (uden værktøj) af metal. 7 Plæneklippere, skæreanordninger til hække, græs og grene; sprøjteapparater til plantebeskyttelsesmidler; Maskinværktøj, maskinelt, særlig elektrisk eller pneumatisk drevet, manuelt styret værktøj samt indsatser hertil, opspændingsværktøj; maskinelt, særlig elektrisk drevet værktøj og instrumenter til havebrug. 8 Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) til havebrug; spader, grebe, skovle, river, hakker, leer, segl og skafter; håndværktøj, skruestikker af træbånd.; værktøjsskabe og kasser af træ eller metal indeholdende værktøj. 9 Apparater og instrumenter til regulering, måling og overvågning af varmeanlæg; sikkerhedsarmaturer til varmeanlæg; Måleværktøj; vandmålere, tællere til registrering af vandforbrug, tællere til registrering af varmeforbrug. 11 Sanitære installationer; materiale til sanitetsinstallationer (indeholdt i klasse 11), nemlig pakninger, skyllerør og samlinger, tilslutningsdele og samlinger til toiletter, armaturer til urinaler, montageelementer til toiletter, siddebadekar, urinkummer og vaskekummer, aftapningshaner med eller uden udluftningsanordning, overdele, tilslutningsventiler til apparater, kuglehaner, sikkerhedsarmaturer; trykaflastninger, anordninger til udluftning af rør, slangeforskruninger, vandfiltre, befæstninger til håndvaske, håndvaske, wckummer, bideter, toiletkombinationer, toiletsæder, vaskekummer, køkkenvaske, skillevægge og kabiner til brusere, støttesøjler og halvsøjler til håndvaske, cisterner, cisterneknapper, lamper til spejle, lamper til badeværelser, skylleanordninger; badeovne, elektriske vandvarmere, ventilationsapparater; ventilationsgitre af plastic og/eller metal; persienneklapper af plastic og/eller metal, udluftningskapper, apparater til rensning af vand; sanitetsarmaturer, sanitetsarmaturer til afløb, gruppearmaturer, gasarmaturer, armaturer 12

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 INDHOLD Del A... 2 Del B... 1 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 L A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 50 Del D... 70 Del M... 72

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 50 Del D... 70 Del M... 72 INDHOLD Del A... 2 Del B... 35 Del C... 5 Del D... 7 Del M... 72 L A A.1. 22 22 8456584 29/7/29 POWER OF PROMOTION Janitschek, Gerd Ingo Mosergasse 9/16 19 Wien AT Rest, Margot Astrid Biberstr. 22 11 Wien

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 127. årgang. 2006-07-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1523 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1163 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 46 Del C... 51 Del D... 77 Del M... 111

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 46 Del C... 51 Del D... 77 Del M... 111 INDHOLD Del A... 2 Del B... 46 Del C... 51 Del D... 77 Del M... L A A.1. 22 27 35 22 8978595 24/3/21 more power per watt Clean Mobile AG Inselkammerstr. 4 828 Unterhaching SCHWEIGER & PARTNER Karlstr.

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 224 Del C... 323 Del D... 333 Del M... 335

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 224 Del C... 323 Del D... 333 Del M... 335 INDHOLD Del A... 2 Del B... 224 Del C... 323 Del D... 333 Del M... 335 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285 INDHOLD Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET GRET

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 31. 122. årgang. 2001-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2445 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 122. årgang. 2001-04-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1087 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere