Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk"

Transkript

1 Værktøjskassen Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes

2 Værktøjskassen Værktøjskassen indeholder principper og metoder, som vi er inspirerede af. Du kan bruge dem til at tænke nyt og gøre anderledes eller til at få nye perspektiver på allerede kendte måder at gøre tingene på. Værktøjskassen er lavet som et sæt kort med både tænkekort og handlekort. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces, hvis du har brug for at tænke nyt undervejs i en innovationsproces eller træk et vilkårligt kort, når du vil udfordre dig selv i din daglige praksis. Tænkekort Handlekort God arbejdslyst!

3 Tænkekort spilleregler s tænkekort understøtter, at du i din hverdag kan reflektere over, hvordan du går til dine arbejdsopgaver eller projekter. Brug kortene: Som en joker, inden du sætter et projekt i gang. Send dem ud til dine samarbejdspartnere og diskuter, hvordan jeres opgave skal løses. I din personlige udvikling - beslut dig for i en uge konsekvent at arbejde med en tilgang. Enkeltvist eller i sæt, hæng dem op, så du husker, hvad der er de vigtigste grundprincipper for dig/jer i det, I laver lige nu. Kortene er oplagte at sætte i spil sammen med s handlekort. Beslut jer for, hvilke overordnede principper I vil arbejde med og sæt handlinger i gang med inspiration fra metoderne.

4 Handlekort spilleregler s handlekort er konkrete forslag til handlinger i din hverdag eller i dit projekt. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces eller træk et vilkårligt kort, når du vil udfordre dig selv i din daglige praksis. Kortene er inddelt i fire forskellige udfordringer, som mange projekter vil stå overfor på et eller andet tidspunkt. Da innovationsprojekter består af gentagne processer, vil tidspunktet for, hvornår man rammer en udfordring, være forskelligt fra projekt til projekt. Træk derfor et kort, når behovet viser sig... og helst lidt før! Udfordringerne er: Hvordan skaber jeg de bedste rammer? Er problemet det rigtige problem? Hvordan kommer jeg videre? Hvem skal jeg have med?

5 Art of Exit Tænk i afvikling og udvikling samtidig med, at du frigør ressourcer og afslutter uvirksom indsats

6 Art of Exit Tænk hvis Initiativer skal erstatte og ikke bygge ovenpå Du finder ressourcer til andet og mere ved at afvikle Du tør give slip på dine egne opgaver - til andre eller til ingen Hvad kan det give Afvikling giver plads til udvikling To sygeplejersker i Korskærparken i Fredericia måtte finde nye veje for at nå effektive og vedvarende resultater for beboernes sundhed. De vidste, at fællesskab er sundhedsskabende. Derfor fokuserede de på organisering af beboerfællesskaber og gav slip på deres traditionelle sundhedsopgaver. Beboerne og sygeplejerskerne arbejder nu side om side om sundhed. Beboerne har overtaget en stor del af sundhedsarbejdet og bruger folk fra kommunen som rådgivere.

7 Byg det Skab et fælles sprog om muligheder ved at gøre det abstrakte konkret - og gør valg og fravalg nemmere

8 Byg det Tænk hvis Produktet kan hjælpe til nye diskussioner fremover I ikke behøver at være enige, inden I går i gang I holder fokus på bolden og ikke spilleren ved bygge noget sammen og ikke bare tale Hvad kan det give Fysiske modeller skaber et fælles sprog om muligheder, gør det abstrakte konkret og flytter fokus fra relationer, fordomme og positioner. En gruppe ledere arbejdede på tværs af organisationer med at skabe sammenhæng for borgeren. Lederne havde svært ved at finde frem til problemets kerne. De gav sig i kast med at bygge det, de talte om - borgerens sundhedssystem - i bølgepap, piberensere, skumfiduser osv. Da den fælles idé blev håndgribelig, blev faste positioner opblødt. Opgaven stod klarere, og projektet kunne komme videre.

9 Guerillaledelse Små selvstyrende grupper med et bredt mandat giver fremdrift

10 Guerillaledelse Tænk hvis Du afprøver beslutninger i praksis med det samme Du ikke vurderer idéerne, før du sætter dem i værk Du lader lysten drive værket Du aldrig arbejder med hovedet under armen! Hvad kan det give Du kan skabe resultater på kort tid og nå langt med små midler ved at give mindre engagerede grupper frihed til at handle. På det norske rigshospital kom de ud over langvarige beslutningsprocesser og tunge projektforløb, da en gruppe sygeplejersker aftalte med hospitalsledelsen, at de i deres innovationsarbejde praktiserede følgende principper: Lille gruppe Korte processer Raske beslutninger Find gode medarbejdere med autoritet Arbejd på tværs Alle har fuldmagt

11 Implementering fra start Involver de rette nu. Tænk på, at bevægelsen er i gang, og at resultater skal ses på tirsdag.

12 Implementering fra start Tænk hvis Du anerkender værdien af andres bidrag - også før den er åbenlys Du skal sætte noget nyt i gang uden at tilføre ekstra ressourcer Alle skal kunne vinde Hvad kan det give Se muligheder i driften, og udnyt dem til udvikling. Implementering af nye metoder er svært. Løsningen er tit en projektorganisation. På Kirurgisk Terapiafsnit (KT) i Silkeborg arbejder de med at udvikle nye metoder og samarbejder med patienter. Som resultat af løbende samtaler og fokus på tværs af faggrupper og med patientgrupper har afsnittet et beredskab og en vilje til at forandre, når alle ser værdien i det. De kan derfor implementere initiativer med det samme - uden tunge beslutningsprocesser og med få ekstra omkostninger.

13 Lethedens princip Søg enkelhed, tag genveje - og tænk på, at grundigt ikke altid er bedst

14 Lethedens princip Tænk hvis Det er en dyd at hoppe over, hvor gærdet er lavest Det betaler sig at putte egen faglighed i baglommen Du ikke påtager dig arbejde, som andre har glæde af at gøre Ét simpelt princip gør det lettere at gøre sit arbejde Hvad kan det give Hjælp dig selv til at skære ind til benet og gør kun det nødvendige. Ingen gennemarbejdede planer for planernes skyld! I et projekt skulle en arbejdsgruppe mødes, og mange opgaver koordineres. I stedet for at skrive et referat, nøjedes deltagerne med en model ud fra lethedens princip: Hver person skrev navn, dato, og det, som vedkommende selv havde lovet at lave, på en seddel. Sidst på mødet samlede én af deltagerne sedlerne sammen og distribuerede til alle som beslutningsreferat.

15 Next Practice Nye vilkår er altid på vej - så hav blik for den næste løsning med udgangspunkt i den bedste i dag

16 Next Practice Tænk hvis Det ikke altid handler om at optimere eksisterende praksis Fokus på kerneopgaven kan hjælpe til at bygge helt nye løsninger Bedst er en sovepude - kom videre. Hvad kan det give Next practice skaber løsninger til fremtiden og ikke til fortiden. Hammel Neurocenter ville have endnu bedre effekt af deres behandling. Best practice var, at specialister tog sig af patienterne, når der var plads på centret. Med øje for patientens behov og for kerneopgaven rettede man blikket mod next practice: At behandle patienterne, når patienterne er klar til det. Nu påbegynder centrets terapeuter rehabiliteringen, allerede mens patienten er i intensiv-fasen - på hospitalet eller centret - og det giver en bedre og hurtigere effekt.

17 Det perifere syn Se ud over egne grænser og hent inspiration fra andre fag og lande

18 Det perifere syn Tænk hvis Du lader din nysgerrighed guide dig Der er parallelle arbejdsområder andre steder, hvor du kan hente inspiration Der er spændende løsninger på din udfordring - i andre lande Du altid stoler på andres kunnen og ikke vil opfinde den dybe tallerken selv Hvad kan det give Det er en dyd at genbruge andres idéer, og langt det meste innovationsarbejde bygger på noget, andre har gjort på vores eget arbejdsfelt eller på andres felter. SAS har hentet idéer til at reducere gatetider ved at studere pitstop i Formel 1, og hospitaler har hentet inspiration til logistik og indkøb i Dansk Supermarkeds lagerstyring. Ved at se langt væk - eller lige til siden - og oversætte, hvad man ser, kan man få nye perspektiver og input.

19 Professionel nysgerrighed Se det, du plejer at overse, hør det, der ikke bliver sagt og få ny mening ud af det kendte

20 Professionel nysgerrighed Tænk hvis Du iagttager og lader dig undre Du undersøger det, der irriterer Du er altid er på vagt, når noget er indlysende Hvad kan det give Spørge-Jørgen er nysgerrig. Hans spørgsmål vil ingen ende tage, han udforsker og sætter ting sammen på nye måder: jordbær og løver, buko med vinger. Forældrene synes, han er plagsom. Det anderledes er irriterende og svært - men er du åben og arbejder professionelt med din nysgerrighed, viser der sig nye muligheder. En rehabiliteringsafdeling var nysgerrig og begyndte at gå på opdagelse hos hinanden og borgere. De lagde egen faglihed til side og så på verden med nye briller. Da så de bl.a., at visitation og optræning håndterede og rådgav de samme borgere forskelligt. Nu er nysgerrighed en kerneopgave.

21 Prøvehandling Kom i gang med en ny praksis. Grib det, der virker og bliv klog af det, der ikke gør, før det koster

22 Prøvehandling Tænk hvis Du hele tiden afprøver grænserne for det mulige Du handler, før du tænker Du lærer af dine handlinger Du sætter nye ting i gang med din nye viden Hvad kan det give At afprøve små tiltag kan hjælpe dig til at få konkret erfaring med det, du ikke ved og til at mærke, hvordan dine idéer slår til i virkeligheden. Et medicinsk ambulatorium ville organisere patientbesøgene på en bedre måde. De var usikre, fordi mange ting skulle falde på plads, før en ny fast praksis kunne indføres. Gennem prøvehandlinger organiserede de sig forsøgsvist anderledes en enkelt dag ad gangen. Det afklarede deres usikkerheder og forbedrede deres organisering løbende.

23 Afstemning En måde at prioritere retning og indhold i dit projekt

24 Afstemning Hvorfor Gennem en afstemning sikrer du, at alle deltagere får deres stemme hørt, og du sikrer et engagement og et ejerskab for beslutninger. Det bygger på en fælles forståelse af, at selvom alle idéer måske kan være gode, så er det kun de idéer, der foretrækkes af flertallet, der arbejdes videre med. Metoden kan være særligt anvendelig, hvis man står i et vadested i sit projekt, præget af ubeslutsomhed eller manglende opbakning. Hvordan En afstemning følger ofte efter en idégenerering, hvor mange forskellige idéer er kommet frem De mange forskellige idéer præsenteres derefter - fx på en tavle Deltagerne skal nu identificere de bedste idéer ved at stemme om dem - fx ved at sætte en gul lap på de tre idéer, den enkelte synes bedst om

25 Arketyper Find inspiration til din løsning, skab mulighed for ny handling og gør det nemt at kommunikere

26 Arketyper Hvorfor Arketyper er karakterer opfundet til lejligheden. De repræsenterer forskellige typer af brugere. Frederik på 19 år eller Ruth på 86 år kan hjælpe med til at fokusere, når du arbejder med løsninger: Hvordan vil Ruth opfatte det? Er du kørt fast i dit projekt, kan det være en idé at revitalisere projektet gennem skabelse af en eller flere arketyper. Det kan give inspiration til ny handling, ligesom det kan gøre dit projekt nemmere at kommunikere. Hvordan Lav 2-3 arketyper, der indfanger forskellige facetter af din normale bruger Lav baggrundsinfo, fritidsinteresser, sygdomshistorie... Du kan inkludere udtalelser fra rigtige brugere Brug eventuelt billeder - sæt dem op på plakater, så du husker dem i projektet.

27 Benspænd Få andre til at gøre noget, de ikke vidste, de kunne

28 Benspænd Hvorfor At give et benspænd er at stille en opgave, der kun kan løses ved at gøre noget andet, end man plejer. Benspændet udfordrer til nye handlemuligheder og giver nye erfaringer og blod på tanden til at arbejde videre (og vildere). Hvordan Find en makker, der kan give dig et benspænd, og som kan sparre og motivere Forklar en aktuel vanskelighed - udfordringer pirrer din trang til at præstere Bed om et benspænd For dig, der giver benspændet: Få din makker til at gøre noget (på en måde), han ikke er vant til. Giv gerne en opgave, der kan virke umulig eller ulogisk - det kan rumme kimen til noget nyt Efter benspændet: Lav en fremadrettet opsamling. Konkluder evt. i fem Hvad nu hvis jeg... Bed om/giv et nyt benspænd

29 Blog En måde at kommunikere og skabe interesse om dit projekt

30 Blog Hvorfor Med en blog om dit projekt giver du en bred skare af mennesker adgang til informationer om projektet. Du åbner op for nye idéer og øger kendskabet til aktiviteter og resultater. Løbende opdateringer holder dig til ilden og hjælper fremdriften. Hvordan En blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med indlæg eller posts (korte tekster, videoer, billeder) med den nyeste øverst Du kan skabe din egen blog ved hjælp af fx Wordpress. com eller skabe en offentlig gruppe på et eksisterende socialt netværk såsom Facebook Skab mulighed for, at læserne kan kommentere på de enkelte oplæg - på den måde skaber du en summen om projektets temaer Opdater din blog løbende, da det fremmer eksponeringen og giver flere besøgende

31 Brugerens rejse Se problemer og løsninger ved at dykke ned i en brugers rejse gennem systemet

32 Brugerens rejse Hvorfor Brugerens rejse er en god mulighed for at identificere forskellige opfattelser af problemer og løsninger. Du kan diskutere individuelle behov, udforske potentialer for forbedring og blive inspireret til nye løsninger. Hvordan På en tidslinje - en dag, en uge, et år - indføjes en brugers relation til en given række services - brug post-its. Det kan være den ældre, medicinske patient, den akutte blodprop i hjernen eller blot et besøg i ambulatoriet Som del af et løst struktureret interview med borgeren dykker man ned i rejsen - fra hjemmet, ældreboligen eller ulykkesstedet og videre til et efterforløb (hvis relevant). Det hjælper med at illustrere det langtidsforhold, du har med borgeren

33 Camps Bliv klogere hurtigt og frem mentale tigerspring

34 Camps Hvorfor En camp samler ressourcepersoner, og sammen dykker de fokuseret ned i en problemstilling og gør alle klogere. En camp er derfor et kraftfuldt element i en innovationsproces og kan løfte indsatsen til et nyt niveau. Hvordan Afdæk problemstillingens forskellige aspekter og indkald videnspersoner til en velegnet lejrplads - uforstyrret og med adgang til separate arbejdsrum Varer mindst 24 timer og omfatter en overnatning - tid til at bearbejde komplekse problemstillinger og mulighed for uformelt samvær Der veksles mellem arbejdssessioner i grupper og fælles rådslagninger i en intensiv proces Skal ledes af personer, som er spidskompetente på procesfacilitering og emne Skal munde ud i et produkt - fx løsninger, der skal afprøves

35 Cirkelmetoden Idéudvikling i gruppper med fokus på nytænkning og fastholdelse

36 Cirkelmetoden Hvorfor 317 idéer fra en brainstorm - og hvad så? Brug Cirkelmetoden til at få beskrevet løse idéer til et velskrevet idékatalog. Hvordan 4-8 personer sidder ved et bord Hver person får et stykke papir med én af idéerne fra brainstormen (4-8 forskellige idéer i alt) Alle beskriver individuelt den idé, de sidder med Efter 4 minutter roterer idéerne Næste person uddyber idéen i 4 nye minutter Idéerne roterer indtil alle har uddybet Man kan lave felter på papiret og bede deltagerne om at udfylde specifikke deltaljer, fx. fordele, ulemper, implementering svær/let, potentiale lille/stor etc. Bland deltagerne godt efter job, position etc. Hvis I ligner hinanden, så indtag forskellige positioner. Det giver flere perspektiver og bedre idéer

37 En dag i en andens sko Gå i en andens fodspor og bliv inspireret til nye løsninger

38 En dag i en andens sko Hvorfor Der er et stort potentiale i at dykke ned i en anden persons daglige rutine. Det kan være en kollega i en anden afdeling, en borger eller en tredje. Metoden giver dig mulighed for at indsamle idéer samt udveksle erfaringer og oplevelser. Den vil udfordre dine eksisterende forventninger, give nye perspektiver og udvide din horisont i forhold til dit emne. Hvordan Find ud af, hvad du vil vide noget om i den andens hverdag Læg en plan for, hvordan du kan komme så tæt på som muligt: Du kan skygge en, du kan lade dig indlægge, være frivillig eller noget andet Lav aftaler Skriv ned og tag evt. billeder undervejs Hvad betyder det, du oplevede og hvorfor? Del dine oplevelser og diskuter, hvilke handlinger I skal sætte i værk

39 En tur gennem løsningen Dyk ned i løsningen, find stærke og svage sider og sæt nye handlinger i gang

40 En tur gennem løsningen Hvorfor Det kan bringe dig videre i dit projekt at bruge tid på at undersøge detaljerne i den måde, din løsning vil se ud, når den udsættes for virkeligheden. Hvordan Tag en tur gennem din løsning på bordet. Tegn processen op på et stort stykke papir og fokuser på alle detaljerne i de ydelser, der leveres, og hvordan de bliver brugt - brug post-its. Du vil få øje på de steder, din idé er robust, og hvor den ikke er helt sikker Brug eventuelt også tid på at undersøge, hvordan din løsning kan misforstås, misbruges eller bare overses, og hvad konsekvenserne af det vil være Værktøjet vil skabe en liste af handlinger, du bør overveje at sætte i gang. Det vil kunne give ny energi og inspiration til det videre arbejde

41 Feltarbejde light Begiv dig ud i felten og oplev det, der finder sted mellem linjerne

42 Feltarbejde light Hvorfor Når du bevæger dig ud i felten og oplever, hvad folk rent faktisk gør, og ikke kun spørger dem, hvad de gør, kan du skabe en anderledes og dybere indsigt i bevæggrunde og adfærd. Derved ser du ikke kun det, du går ud for at se - men også nye løsninger og udfordringer, du slet ikke havde tænkt på. Hvordan På baggrund af en konkret problemstilling planlægges en tur i felten - vil du fx have større indsigt i, hvordan patienter oplever ventetid, så sæt dig i et venteværelse og deltag i og observer på relationer og kommunikation Du behøver ikke være i felten i flere uger - en halv dag kan også give ny indsigt Brug alle sanser Sæt altid spørgsmålstegn ved det indlysende og meningsfulde Tag noter undervejs, men gem analysen til bagefter

43 Foto interview Kom ind til kernen i det, der er vigtigt for dine brugere, ved at interviewe gennem billeder

44 Foto interview Hvorfor Vi tænker i billeder - ikke i ord. Billeder er kraftfulde og kan fastholde stemninger og følelser, og så kan de bruges til sætte ord på det, der ikke er et sprog for. At interviewe ud fra folks egne billeder giver en åbenhed i undersøgelsen og en mere direkte adgang til det, der er vigtigt for folk selv. Hvordan Stil et arbejdsspørgsmål til dem, der skal interviewes - det skal åbne op. Fx Hvordan oplever du at være pårørende her på afdelingen? Bed dem tage 10 billeder af dette - fx med mobilen - og sende dem til dig med en kort forklaring tilknyttet hvert billede. Lad dem bestemme rækkefølgen på billederne, I taler om ved interviewet. Lad dig føre med på den vej, de vælger Husk etiske overvejelser, da der er tale om billeder

45 Fælles skitser Få overblik, fælles forståelse og dialog, der leder frem mod vision og værdier i projektet

46 Fælles skitser Hvorfor At tegne sammen er en god måde at skabe fælles forståelse i grupper, der arbejder med komplekse problemer eller prøver at få overblik over komplekse systemer. Skitserne, I tegner, kan skabe løbende refleksion og danne grundlag for diskussioner i gruppen samt med andre parter. Hvordan Sæt jer ned i én stor eller flere mindre grupper Tag udgangspunkt i et spørgsmål med baggrund i jeres projekt - fx noget I gerne vil undersøge: Fremtiden for..., Jeg vil gerne have at..., Hvad nu hvis... Tegn sammen på store stykker papir Brug billeder, symboler og nøgleord, der illustrerer sammenhænge, relationer og elementer Fremlæg for hinanden Tegn videre - eller nyt - når I mødes næste gang Brug billederne som reference til kerneidéen

47 Idé speeddating Få nye perspektiver fra mange sider hurtigt

48 Idé speeddating Hvorfor Idé speeddating kan skabe videnudveksling mellem flere idéer eller projekter samtidigt. Metoden giver mange perspektiver hurtigt, kan spinde tråde mellem idéer og projekter og kan med fordel bruges som delelement i en længere proces. Hvordan Hvert projekt (2-5) får en station med mulighed for at hænge en plakat eller anden information op En gruppe mennesker (mindst 20) med forskellige baggrunde - klinikken, business, administration etc. - medvirker i speeddatingen. Deltagerne dater de enkelte projekter i mindre grupper Hver date varer 5-10 minutter Projektejerne fortæller kort om deres idé/projekt (elevatortale) Deltagerne giver hurtig sparring på idéerne og fortsætter til næste station.

49 Innovationsspørgsmålet Giver vision og retning, hjælp til at finde den rigtige udfordring og åbner op for flere spørgsmål

50 Innovationsspørgsmålet Hvorfor Innovationsspørgsmålet indeholder en vision - det pirrer nysgerrigheden og giver lyst til at handle. Derfor inspirerer innovationsspørgsmålet til nye og kreative løsninger. Hvordan Tag din innovationsudfordring og formuler den som et spørgsmål Spørgsmålet skal indeholde en vision Svaret skal ikke være kendt på forhånd Spørgsmålet skal være så tæt på praksis, at det er lige til at gå i gang med at eksperimentere Spørgsmålet er kort, klart og kækt - men det er en lang, sej proces at skabe det Prøv at spørge Hvad nu hvis...? - og leg videre med formuleringerne Eksempel på udvikling af et innovationsspørgsmål: Fra Hvordan reducerer vi antallet af indlæggelser af børn med 20% til Hvordan bliver forældre til syge børn trygge?

51 Joharis vindue Skab overblik over, hvad I ved, hvad I ikke ved, men andre kan hjælpe med, og hvad ingen ved

52 Joharis vindue Hvorfor Brainstorm over, hvilken viden der er tilgængelig for dig - og strukturér samtidig. Ved at strukturere din viden i en simpel tabel kan du få et overblik over, hvordan du kan skabe den fornødne viden. Resultatet af kortlægningen hjælper dig til at planlægge og prioritere aktiviteter, koordinere involvering af andre parter, der kan hjælpe dig og igangsætte handlinger hurtigt. Hvordan Andre ved (hvem) Andre ved ikke (hvem) Jeg ved Jeg ved ikke Spørg, læs Fortæl (hvis nødvendigt) Skab viden (hvordan) Hvad ved I om emnet, hvad ved I ikke, hvad ved andre, og hvad ved ingen? Skemaet giver ideer til, hvilke handlinger I må igangsætte Overvej og prioriter: Ofte er grundigt ikke altid bedst - hvor meget viden kan I nøjes med?

53 Labs: Eksperiment-rum Bring de rigtige aktører sammen, find løsninger, lav prototyper og skalér

54 Labs: Eksperiment-rum Hvorfor Velegnede, når man arbejder med komplekse problemer med mange aktører, der har vetoret (på tværs af sektorer, afdelinger, hospitaler). Aktører med beslutningskraft samles i korte workshops med arbejdsperioder imellem og kommer frem til hurtige handlinger, der afprøves i virkeligheden. Løsninger, som alle kan se sig selv i, understøtter skaleringen. Skarp processtyring er afgørende, og man bør hellere lave flere parallelle labs end et stort komplekst. Hvordan Workshop 1: Hvad ved vi (ikke), hvad skal undersøges? Periode 1: Analyse og prøvehandlinger Workshop 2: Hvad lærte vi? Hvad bør vi nu gøre? Periode 2: Prøvehandlinger, realitetstjek - virker det? Workshop X: Skalering? Periode X: Afprøvning andre steder

55 Landkort over partnere Få et visuelt overblik over interessenterne og få andre til at bidrage med emner

56 Landkort over partnere Hvorfor At udarbejde et landkort over mulige partnere tidligt hjælper med planlægningen og er en struktureret tilgang frem mod at opbygge nye relationer. Øvelsen er et første skridt mod at lave en egentlig kontaktbog og ikke mindst en kommunikationsplan, der præciserer, hvem du involverer, og hvordan du involverer de personer og grupper, du vil arbejde sammen med. Hvordan Identificer og grupper projektets centrale samarbejdspartnere Tegn det som et mindmap, hvor parternes relationer er tydelige Identificer derved nye samarbejder Få dine kolleger eller andre til at bidrage med ideer til nye partnere

57 Mesterlære Træn innovationskompetencer tæt på egen praksis gennem læringspunkter og benspænd i stram struktur

58 Mesterlære Hvorfor Mesterlære giver læring i praksis og styrker innovationskompetencer. Oftest er det ikke blot lærlingen, men også mesteren, der udfordres til nytænkning. Hvordan Lærlingen formulerer et læringspunkt: Hvor vil jeg udfordres? Mesteren stiller en opgave, som kun kan løses ved at gøre noget andet end vanligt eller noget, som virker umuligt - et benspænd Lærlingen formulerer sin læring som 5 Hvad-nu-hvisspørgsmål, der viser nye muligheder ift. læringspunktet Lærlingen formulerer et nyt læringspunkt, der besvares med et nyt benspænd gentager sig ca. 5 gange Mesterlæren afsluttes med en opsamlende konklusion, hvor både lærling, mester og opdragsgiver deltager Kan foregå én til én eller team til team

59 Plusperson Løs en opgave for en anden, mens han eller hun iagttager

60 Plusperson Hvorfor Nye øjne på egen opgave kan komme fra naboen, lederen, kollegaen etc. At være plusperson kombinerer observationen - en dag i en andens sko - med at gå et skridt nærmere og faktisk udføre en opgave for den, du besøger. Det giver dig en bedre forståelse for opgaven, og den, du besøger, får et nyt syn på sit felt. Hvordan Følg en vært dagen igennem og sæt spørgsmålstegn ved daglige rutiner Løs en hverdagsopgave for værten af ca. en times varighed. Værten giver slip og observerer uden nærmere indblanding Begge dokumenterer dagen ved billeder og formulering af 3-5 spørgsmål af typen Hvorfor, Kunne det tænkes at Spørgsmålene bruges som en opsamling, der leder frem mod nye måder at handle på og nye lignende besøg

61 Prøvehandling Fra idé til handling til erfaring - en måde til hurtigt at komme på sporet af løsninger, der virker

62 Prøvehandling Hvorfor Prøvehandlinger bruges til at udvikle en eksisterende eller ny praksis. De kan gøre dig klogere på, hvilke konsekvenser, muligheder, dead-ends og nye perspektiver, der viser sig i forskellige tiltag. Hvordan Tag udgangspunkt i de behov, der gør udvikling nødvendig - fx krav om bedre ressourceudnyttelse, kvalitet el. lign. Definer jeres første prøvehandlinger. Gå i gang - tænk småt - hvad kan I selv gøre uden at få lov? I behøver ikke at være enige. Hellere tre små handlinger end én stor Lav erfaringsopsamling: Forventede fordele/ulemper og uventede fordele/ulemper bør indgå Erfaringsopsamlingen bruger I til at planlægge og gennemføre den næste prøvehandling

63 Sociale cirkler Kom i kontakt med din målgruppe gennem relationer, den allerede har tillid til. Opdag nye partnere

64 Sociale cirkler Hvorfor Når du har defineret en brugergruppe til den service, du planlægger - fx en bestemt patientgruppe eller et sæt af personas/arketyper - kan sociale cirkler være et godt værktøj til at finde ud af, hvordan du kommer i kontakt med brugergruppen. Metoden kan være særligt god i forhold til grupper, der er svære at få fat i. Hvordan På et stort stykke papir sættes din brugergruppe i centrum (fx et billede) Overvej hvilke sociale grupperinger, organisationer og arbejdspladser, der allerede er i kontakt med gruppen Med post-its udstikkes en vej fra brugergruppen til dig via positive relationer, som brugergruppen allerede kender og stoler på Præsenter dine idéer og byg videre på dem sammen med brugergruppen og dens positive relationer

65 Storyboard Kommuniker din idé, få øje på hullerne og se muligheder for ny handling

66 Storyboard Hvorfor Det at lave en tegneserie, der viser, hvordan din løsning virker, ser ud, og hvor din idé rammer brugerne, kan ikke bare hjælpe dig til at kommunikere, hvad din idé går ud på - det kan også være en hjælp, hvis du er kørt fast. At illustrere et borgerforløb og evt. de bagvedliggende processer kan åbne op for nye ideer, samarbejder og nye veje, du kan gå. Er der modstand i organisationen, kan et storyboard være med til at forklare, hvorfor netop din idé fortjener ledelsens opbakning. Hvordan Overvej, hvad den vigtigste fortælling er i dit projekt Illustrer, hvordan en bruger tilgår din løsning Illustrer, hvad der sker bagved (hvis det er relevant) Det behøver ikke være pænt - fortællingen er vigtigst!

67 Vis din løsning Pust liv i din løsning ved at skabe et visuelt og håndgribeligt bevis på den

68 Vis din løsning Hvorfor Det kan være svært at kommunikere, hvad en ny løsning skal gøre godt for - hvad den kan tilbyde, og hvordan den kan påvirke. Ved at skabe et bevis på det, du er i gang med, kan du skubbe til folks forståelse af, hvordan de kan interagere med det, og du kan inspirere til diskussion. Hvordan Der er mange forskellige måder at skabe et bevis på din løsning, men det er vigtigt, at beviset er synligt og håndgribeligt - det kan fx være kort, screenshots, modeller af dit produkt, illustrationer osv. Tænk over, hvordan du indfanger dit tiltag visuelt - arbejder du med at udvikle en ny hospitalsseng, kan du fx lave en lille model i pap, der viser, hvad sengen kan, som er nyt - modellen kan du udstille i personalekantinen.

69 Visualiser din faglighed Tal om faglighed og roller fx ved at bruge uniformen som metafor

70 Visualiser din faglighed Hvorfor Velfærdsområdet flytter sig, og fagligheder og roller må flytte med. Ved fx at lave en uniform som en metafor for din faglighed og rolle kan du udfordre din selvopfattelse med kolleger eller samarbejdspartnere og sætte den i spil med fremtidige rammer - eks. nybyggerier eller nye arbejdsrelationer. Hvordan I grupper af 3-4 designes en uniform af stof, papir eller lignende, der illustrerer din faglighed Et hjerte på uniformen betyder måske, at empati er en del af din faglighed. Stjerner på skulderen betyder minutter er nok Find de tre vigtigste ting ved uniformen, når I fremlægger - vælg én, der bærer uniformen I kan også designe uniformer på tværs af faggrupper og undersøge gensidige forventninger

Handlekort spilleregler

Handlekort spilleregler Handlekort spilleregler Koncern HR, Udviklings handlekort er konkrete forslag til handlinger i din hverdag eller i dit projekt. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces eller træk et

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne. sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over.

Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne. sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over. Vi dannes ved at tænke med og i billeder og lærer gennem brug af sanserne ved at sætte ord på det, vi ser, hører og reflekterer over. VISUAL THINKING / THINKING VISUAL Vi tænker med og i billeder Billeder

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/

1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/ 1. møde: Interview af klienter. Mandag d.26/032012 Oplæg Lene og Mari Kulturregionalt projekt Politisk projekt Ovenstående gør at organiseringen er lidt speciel! 8 kommuner har lavet en politisk aftale

Læs mere

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Martin Sandberg Buch Ledelse over grænser i sundhedsvæsenet Hvordan kan vi lede på nye måder, der går på tværs? Undersøgelsens formål Hvordan kan ledelse gøre en forskel i tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet?

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

2. partnerskabsmøde fredag d. 29. november

2. partnerskabsmøde fredag d. 29. november 1 Rammeprogram Tid Tema 10.00 Velkomst til 2. møde i partnerskabet for Projekt Månegris, v. enhedschef Anders Klöcker, NaturErhvervstyrelsen. Hvad er der sket siden sidste partnerskabsmøde, hvor er vi

Læs mere

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik.

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik. Bekymringssamtalen Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik Hav det overordnede formål med samtalen for øje: Tidlig/rettidig indsats Forandring Mobilisering af den unges egne og familiens

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere