Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk"

Transkript

1 Værktøjskassen Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes

2 Værktøjskassen Værktøjskassen indeholder principper og metoder, som vi er inspirerede af. Du kan bruge dem til at tænke nyt og gøre anderledes eller til at få nye perspektiver på allerede kendte måder at gøre tingene på. Værktøjskassen er lavet som et sæt kort med både tænkekort og handlekort. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces, hvis du har brug for at tænke nyt undervejs i en innovationsproces eller træk et vilkårligt kort, når du vil udfordre dig selv i din daglige praksis. Tænkekort Handlekort God arbejdslyst!

3 Tænkekort spilleregler s tænkekort understøtter, at du i din hverdag kan reflektere over, hvordan du går til dine arbejdsopgaver eller projekter. Brug kortene: Som en joker, inden du sætter et projekt i gang. Send dem ud til dine samarbejdspartnere og diskuter, hvordan jeres opgave skal løses. I din personlige udvikling - beslut dig for i en uge konsekvent at arbejde med en tilgang. Enkeltvist eller i sæt, hæng dem op, så du husker, hvad der er de vigtigste grundprincipper for dig/jer i det, I laver lige nu. Kortene er oplagte at sætte i spil sammen med s handlekort. Beslut jer for, hvilke overordnede principper I vil arbejde med og sæt handlinger i gang med inspiration fra metoderne.

4 Handlekort spilleregler s handlekort er konkrete forslag til handlinger i din hverdag eller i dit projekt. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces eller træk et vilkårligt kort, når du vil udfordre dig selv i din daglige praksis. Kortene er inddelt i fire forskellige udfordringer, som mange projekter vil stå overfor på et eller andet tidspunkt. Da innovationsprojekter består af gentagne processer, vil tidspunktet for, hvornår man rammer en udfordring, være forskelligt fra projekt til projekt. Træk derfor et kort, når behovet viser sig... og helst lidt før! Udfordringerne er: Hvordan skaber jeg de bedste rammer? Er problemet det rigtige problem? Hvordan kommer jeg videre? Hvem skal jeg have med?

5 Art of Exit Tænk i afvikling og udvikling samtidig med, at du frigør ressourcer og afslutter uvirksom indsats

6 Art of Exit Tænk hvis Initiativer skal erstatte og ikke bygge ovenpå Du finder ressourcer til andet og mere ved at afvikle Du tør give slip på dine egne opgaver - til andre eller til ingen Hvad kan det give Afvikling giver plads til udvikling To sygeplejersker i Korskærparken i Fredericia måtte finde nye veje for at nå effektive og vedvarende resultater for beboernes sundhed. De vidste, at fællesskab er sundhedsskabende. Derfor fokuserede de på organisering af beboerfællesskaber og gav slip på deres traditionelle sundhedsopgaver. Beboerne og sygeplejerskerne arbejder nu side om side om sundhed. Beboerne har overtaget en stor del af sundhedsarbejdet og bruger folk fra kommunen som rådgivere.

7 Byg det Skab et fælles sprog om muligheder ved at gøre det abstrakte konkret - og gør valg og fravalg nemmere

8 Byg det Tænk hvis Produktet kan hjælpe til nye diskussioner fremover I ikke behøver at være enige, inden I går i gang I holder fokus på bolden og ikke spilleren ved bygge noget sammen og ikke bare tale Hvad kan det give Fysiske modeller skaber et fælles sprog om muligheder, gør det abstrakte konkret og flytter fokus fra relationer, fordomme og positioner. En gruppe ledere arbejdede på tværs af organisationer med at skabe sammenhæng for borgeren. Lederne havde svært ved at finde frem til problemets kerne. De gav sig i kast med at bygge det, de talte om - borgerens sundhedssystem - i bølgepap, piberensere, skumfiduser osv. Da den fælles idé blev håndgribelig, blev faste positioner opblødt. Opgaven stod klarere, og projektet kunne komme videre.

9 Guerillaledelse Små selvstyrende grupper med et bredt mandat giver fremdrift

10 Guerillaledelse Tænk hvis Du afprøver beslutninger i praksis med det samme Du ikke vurderer idéerne, før du sætter dem i værk Du lader lysten drive værket Du aldrig arbejder med hovedet under armen! Hvad kan det give Du kan skabe resultater på kort tid og nå langt med små midler ved at give mindre engagerede grupper frihed til at handle. På det norske rigshospital kom de ud over langvarige beslutningsprocesser og tunge projektforløb, da en gruppe sygeplejersker aftalte med hospitalsledelsen, at de i deres innovationsarbejde praktiserede følgende principper: Lille gruppe Korte processer Raske beslutninger Find gode medarbejdere med autoritet Arbejd på tværs Alle har fuldmagt

11 Implementering fra start Involver de rette nu. Tænk på, at bevægelsen er i gang, og at resultater skal ses på tirsdag.

12 Implementering fra start Tænk hvis Du anerkender værdien af andres bidrag - også før den er åbenlys Du skal sætte noget nyt i gang uden at tilføre ekstra ressourcer Alle skal kunne vinde Hvad kan det give Se muligheder i driften, og udnyt dem til udvikling. Implementering af nye metoder er svært. Løsningen er tit en projektorganisation. På Kirurgisk Terapiafsnit (KT) i Silkeborg arbejder de med at udvikle nye metoder og samarbejder med patienter. Som resultat af løbende samtaler og fokus på tværs af faggrupper og med patientgrupper har afsnittet et beredskab og en vilje til at forandre, når alle ser værdien i det. De kan derfor implementere initiativer med det samme - uden tunge beslutningsprocesser og med få ekstra omkostninger.

13 Lethedens princip Søg enkelhed, tag genveje - og tænk på, at grundigt ikke altid er bedst

14 Lethedens princip Tænk hvis Det er en dyd at hoppe over, hvor gærdet er lavest Det betaler sig at putte egen faglighed i baglommen Du ikke påtager dig arbejde, som andre har glæde af at gøre Ét simpelt princip gør det lettere at gøre sit arbejde Hvad kan det give Hjælp dig selv til at skære ind til benet og gør kun det nødvendige. Ingen gennemarbejdede planer for planernes skyld! I et projekt skulle en arbejdsgruppe mødes, og mange opgaver koordineres. I stedet for at skrive et referat, nøjedes deltagerne med en model ud fra lethedens princip: Hver person skrev navn, dato, og det, som vedkommende selv havde lovet at lave, på en seddel. Sidst på mødet samlede én af deltagerne sedlerne sammen og distribuerede til alle som beslutningsreferat.

15 Next Practice Nye vilkår er altid på vej - så hav blik for den næste løsning med udgangspunkt i den bedste i dag

16 Next Practice Tænk hvis Det ikke altid handler om at optimere eksisterende praksis Fokus på kerneopgaven kan hjælpe til at bygge helt nye løsninger Bedst er en sovepude - kom videre. Hvad kan det give Next practice skaber løsninger til fremtiden og ikke til fortiden. Hammel Neurocenter ville have endnu bedre effekt af deres behandling. Best practice var, at specialister tog sig af patienterne, når der var plads på centret. Med øje for patientens behov og for kerneopgaven rettede man blikket mod next practice: At behandle patienterne, når patienterne er klar til det. Nu påbegynder centrets terapeuter rehabiliteringen, allerede mens patienten er i intensiv-fasen - på hospitalet eller centret - og det giver en bedre og hurtigere effekt.

17 Det perifere syn Se ud over egne grænser og hent inspiration fra andre fag og lande

18 Det perifere syn Tænk hvis Du lader din nysgerrighed guide dig Der er parallelle arbejdsområder andre steder, hvor du kan hente inspiration Der er spændende løsninger på din udfordring - i andre lande Du altid stoler på andres kunnen og ikke vil opfinde den dybe tallerken selv Hvad kan det give Det er en dyd at genbruge andres idéer, og langt det meste innovationsarbejde bygger på noget, andre har gjort på vores eget arbejdsfelt eller på andres felter. SAS har hentet idéer til at reducere gatetider ved at studere pitstop i Formel 1, og hospitaler har hentet inspiration til logistik og indkøb i Dansk Supermarkeds lagerstyring. Ved at se langt væk - eller lige til siden - og oversætte, hvad man ser, kan man få nye perspektiver og input.

19 Professionel nysgerrighed Se det, du plejer at overse, hør det, der ikke bliver sagt og få ny mening ud af det kendte

20 Professionel nysgerrighed Tænk hvis Du iagttager og lader dig undre Du undersøger det, der irriterer Du er altid er på vagt, når noget er indlysende Hvad kan det give Spørge-Jørgen er nysgerrig. Hans spørgsmål vil ingen ende tage, han udforsker og sætter ting sammen på nye måder: jordbær og løver, buko med vinger. Forældrene synes, han er plagsom. Det anderledes er irriterende og svært - men er du åben og arbejder professionelt med din nysgerrighed, viser der sig nye muligheder. En rehabiliteringsafdeling var nysgerrig og begyndte at gå på opdagelse hos hinanden og borgere. De lagde egen faglihed til side og så på verden med nye briller. Da så de bl.a., at visitation og optræning håndterede og rådgav de samme borgere forskelligt. Nu er nysgerrighed en kerneopgave.

21 Prøvehandling Kom i gang med en ny praksis. Grib det, der virker og bliv klog af det, der ikke gør, før det koster

22 Prøvehandling Tænk hvis Du hele tiden afprøver grænserne for det mulige Du handler, før du tænker Du lærer af dine handlinger Du sætter nye ting i gang med din nye viden Hvad kan det give At afprøve små tiltag kan hjælpe dig til at få konkret erfaring med det, du ikke ved og til at mærke, hvordan dine idéer slår til i virkeligheden. Et medicinsk ambulatorium ville organisere patientbesøgene på en bedre måde. De var usikre, fordi mange ting skulle falde på plads, før en ny fast praksis kunne indføres. Gennem prøvehandlinger organiserede de sig forsøgsvist anderledes en enkelt dag ad gangen. Det afklarede deres usikkerheder og forbedrede deres organisering løbende.

23 Afstemning En måde at prioritere retning og indhold i dit projekt

24 Afstemning Hvorfor Gennem en afstemning sikrer du, at alle deltagere får deres stemme hørt, og du sikrer et engagement og et ejerskab for beslutninger. Det bygger på en fælles forståelse af, at selvom alle idéer måske kan være gode, så er det kun de idéer, der foretrækkes af flertallet, der arbejdes videre med. Metoden kan være særligt anvendelig, hvis man står i et vadested i sit projekt, præget af ubeslutsomhed eller manglende opbakning. Hvordan En afstemning følger ofte efter en idégenerering, hvor mange forskellige idéer er kommet frem De mange forskellige idéer præsenteres derefter - fx på en tavle Deltagerne skal nu identificere de bedste idéer ved at stemme om dem - fx ved at sætte en gul lap på de tre idéer, den enkelte synes bedst om

25 Arketyper Find inspiration til din løsning, skab mulighed for ny handling og gør det nemt at kommunikere

26 Arketyper Hvorfor Arketyper er karakterer opfundet til lejligheden. De repræsenterer forskellige typer af brugere. Frederik på 19 år eller Ruth på 86 år kan hjælpe med til at fokusere, når du arbejder med løsninger: Hvordan vil Ruth opfatte det? Er du kørt fast i dit projekt, kan det være en idé at revitalisere projektet gennem skabelse af en eller flere arketyper. Det kan give inspiration til ny handling, ligesom det kan gøre dit projekt nemmere at kommunikere. Hvordan Lav 2-3 arketyper, der indfanger forskellige facetter af din normale bruger Lav baggrundsinfo, fritidsinteresser, sygdomshistorie... Du kan inkludere udtalelser fra rigtige brugere Brug eventuelt billeder - sæt dem op på plakater, så du husker dem i projektet.

27 Benspænd Få andre til at gøre noget, de ikke vidste, de kunne

28 Benspænd Hvorfor At give et benspænd er at stille en opgave, der kun kan løses ved at gøre noget andet, end man plejer. Benspændet udfordrer til nye handlemuligheder og giver nye erfaringer og blod på tanden til at arbejde videre (og vildere). Hvordan Find en makker, der kan give dig et benspænd, og som kan sparre og motivere Forklar en aktuel vanskelighed - udfordringer pirrer din trang til at præstere Bed om et benspænd For dig, der giver benspændet: Få din makker til at gøre noget (på en måde), han ikke er vant til. Giv gerne en opgave, der kan virke umulig eller ulogisk - det kan rumme kimen til noget nyt Efter benspændet: Lav en fremadrettet opsamling. Konkluder evt. i fem Hvad nu hvis jeg... Bed om/giv et nyt benspænd

29 Blog En måde at kommunikere og skabe interesse om dit projekt

30 Blog Hvorfor Med en blog om dit projekt giver du en bred skare af mennesker adgang til informationer om projektet. Du åbner op for nye idéer og øger kendskabet til aktiviteter og resultater. Løbende opdateringer holder dig til ilden og hjælper fremdriften. Hvordan En blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med indlæg eller posts (korte tekster, videoer, billeder) med den nyeste øverst Du kan skabe din egen blog ved hjælp af fx Wordpress. com eller skabe en offentlig gruppe på et eksisterende socialt netværk såsom Facebook Skab mulighed for, at læserne kan kommentere på de enkelte oplæg - på den måde skaber du en summen om projektets temaer Opdater din blog løbende, da det fremmer eksponeringen og giver flere besøgende

31 Brugerens rejse Se problemer og løsninger ved at dykke ned i en brugers rejse gennem systemet

32 Brugerens rejse Hvorfor Brugerens rejse er en god mulighed for at identificere forskellige opfattelser af problemer og løsninger. Du kan diskutere individuelle behov, udforske potentialer for forbedring og blive inspireret til nye løsninger. Hvordan På en tidslinje - en dag, en uge, et år - indføjes en brugers relation til en given række services - brug post-its. Det kan være den ældre, medicinske patient, den akutte blodprop i hjernen eller blot et besøg i ambulatoriet Som del af et løst struktureret interview med borgeren dykker man ned i rejsen - fra hjemmet, ældreboligen eller ulykkesstedet og videre til et efterforløb (hvis relevant). Det hjælper med at illustrere det langtidsforhold, du har med borgeren

33 Camps Bliv klogere hurtigt og frem mentale tigerspring

34 Camps Hvorfor En camp samler ressourcepersoner, og sammen dykker de fokuseret ned i en problemstilling og gør alle klogere. En camp er derfor et kraftfuldt element i en innovationsproces og kan løfte indsatsen til et nyt niveau. Hvordan Afdæk problemstillingens forskellige aspekter og indkald videnspersoner til en velegnet lejrplads - uforstyrret og med adgang til separate arbejdsrum Varer mindst 24 timer og omfatter en overnatning - tid til at bearbejde komplekse problemstillinger og mulighed for uformelt samvær Der veksles mellem arbejdssessioner i grupper og fælles rådslagninger i en intensiv proces Skal ledes af personer, som er spidskompetente på procesfacilitering og emne Skal munde ud i et produkt - fx løsninger, der skal afprøves

35 Cirkelmetoden Idéudvikling i gruppper med fokus på nytænkning og fastholdelse

36 Cirkelmetoden Hvorfor 317 idéer fra en brainstorm - og hvad så? Brug Cirkelmetoden til at få beskrevet løse idéer til et velskrevet idékatalog. Hvordan 4-8 personer sidder ved et bord Hver person får et stykke papir med én af idéerne fra brainstormen (4-8 forskellige idéer i alt) Alle beskriver individuelt den idé, de sidder med Efter 4 minutter roterer idéerne Næste person uddyber idéen i 4 nye minutter Idéerne roterer indtil alle har uddybet Man kan lave felter på papiret og bede deltagerne om at udfylde specifikke deltaljer, fx. fordele, ulemper, implementering svær/let, potentiale lille/stor etc. Bland deltagerne godt efter job, position etc. Hvis I ligner hinanden, så indtag forskellige positioner. Det giver flere perspektiver og bedre idéer

37 En dag i en andens sko Gå i en andens fodspor og bliv inspireret til nye løsninger

38 En dag i en andens sko Hvorfor Der er et stort potentiale i at dykke ned i en anden persons daglige rutine. Det kan være en kollega i en anden afdeling, en borger eller en tredje. Metoden giver dig mulighed for at indsamle idéer samt udveksle erfaringer og oplevelser. Den vil udfordre dine eksisterende forventninger, give nye perspektiver og udvide din horisont i forhold til dit emne. Hvordan Find ud af, hvad du vil vide noget om i den andens hverdag Læg en plan for, hvordan du kan komme så tæt på som muligt: Du kan skygge en, du kan lade dig indlægge, være frivillig eller noget andet Lav aftaler Skriv ned og tag evt. billeder undervejs Hvad betyder det, du oplevede og hvorfor? Del dine oplevelser og diskuter, hvilke handlinger I skal sætte i værk

39 En tur gennem løsningen Dyk ned i løsningen, find stærke og svage sider og sæt nye handlinger i gang

40 En tur gennem løsningen Hvorfor Det kan bringe dig videre i dit projekt at bruge tid på at undersøge detaljerne i den måde, din løsning vil se ud, når den udsættes for virkeligheden. Hvordan Tag en tur gennem din løsning på bordet. Tegn processen op på et stort stykke papir og fokuser på alle detaljerne i de ydelser, der leveres, og hvordan de bliver brugt - brug post-its. Du vil få øje på de steder, din idé er robust, og hvor den ikke er helt sikker Brug eventuelt også tid på at undersøge, hvordan din løsning kan misforstås, misbruges eller bare overses, og hvad konsekvenserne af det vil være Værktøjet vil skabe en liste af handlinger, du bør overveje at sætte i gang. Det vil kunne give ny energi og inspiration til det videre arbejde

41 Feltarbejde light Begiv dig ud i felten og oplev det, der finder sted mellem linjerne

42 Feltarbejde light Hvorfor Når du bevæger dig ud i felten og oplever, hvad folk rent faktisk gør, og ikke kun spørger dem, hvad de gør, kan du skabe en anderledes og dybere indsigt i bevæggrunde og adfærd. Derved ser du ikke kun det, du går ud for at se - men også nye løsninger og udfordringer, du slet ikke havde tænkt på. Hvordan På baggrund af en konkret problemstilling planlægges en tur i felten - vil du fx have større indsigt i, hvordan patienter oplever ventetid, så sæt dig i et venteværelse og deltag i og observer på relationer og kommunikation Du behøver ikke være i felten i flere uger - en halv dag kan også give ny indsigt Brug alle sanser Sæt altid spørgsmålstegn ved det indlysende og meningsfulde Tag noter undervejs, men gem analysen til bagefter

43 Foto interview Kom ind til kernen i det, der er vigtigt for dine brugere, ved at interviewe gennem billeder

44 Foto interview Hvorfor Vi tænker i billeder - ikke i ord. Billeder er kraftfulde og kan fastholde stemninger og følelser, og så kan de bruges til sætte ord på det, der ikke er et sprog for. At interviewe ud fra folks egne billeder giver en åbenhed i undersøgelsen og en mere direkte adgang til det, der er vigtigt for folk selv. Hvordan Stil et arbejdsspørgsmål til dem, der skal interviewes - det skal åbne op. Fx Hvordan oplever du at være pårørende her på afdelingen? Bed dem tage 10 billeder af dette - fx med mobilen - og sende dem til dig med en kort forklaring tilknyttet hvert billede. Lad dem bestemme rækkefølgen på billederne, I taler om ved interviewet. Lad dig føre med på den vej, de vælger Husk etiske overvejelser, da der er tale om billeder

45 Fælles skitser Få overblik, fælles forståelse og dialog, der leder frem mod vision og værdier i projektet

46 Fælles skitser Hvorfor At tegne sammen er en god måde at skabe fælles forståelse i grupper, der arbejder med komplekse problemer eller prøver at få overblik over komplekse systemer. Skitserne, I tegner, kan skabe løbende refleksion og danne grundlag for diskussioner i gruppen samt med andre parter. Hvordan Sæt jer ned i én stor eller flere mindre grupper Tag udgangspunkt i et spørgsmål med baggrund i jeres projekt - fx noget I gerne vil undersøge: Fremtiden for..., Jeg vil gerne have at..., Hvad nu hvis... Tegn sammen på store stykker papir Brug billeder, symboler og nøgleord, der illustrerer sammenhænge, relationer og elementer Fremlæg for hinanden Tegn videre - eller nyt - når I mødes næste gang Brug billederne som reference til kerneidéen

47 Idé speeddating Få nye perspektiver fra mange sider hurtigt

48 Idé speeddating Hvorfor Idé speeddating kan skabe videnudveksling mellem flere idéer eller projekter samtidigt. Metoden giver mange perspektiver hurtigt, kan spinde tråde mellem idéer og projekter og kan med fordel bruges som delelement i en længere proces. Hvordan Hvert projekt (2-5) får en station med mulighed for at hænge en plakat eller anden information op En gruppe mennesker (mindst 20) med forskellige baggrunde - klinikken, business, administration etc. - medvirker i speeddatingen. Deltagerne dater de enkelte projekter i mindre grupper Hver date varer 5-10 minutter Projektejerne fortæller kort om deres idé/projekt (elevatortale) Deltagerne giver hurtig sparring på idéerne og fortsætter til næste station.

49 Innovationsspørgsmålet Giver vision og retning, hjælp til at finde den rigtige udfordring og åbner op for flere spørgsmål

50 Innovationsspørgsmålet Hvorfor Innovationsspørgsmålet indeholder en vision - det pirrer nysgerrigheden og giver lyst til at handle. Derfor inspirerer innovationsspørgsmålet til nye og kreative løsninger. Hvordan Tag din innovationsudfordring og formuler den som et spørgsmål Spørgsmålet skal indeholde en vision Svaret skal ikke være kendt på forhånd Spørgsmålet skal være så tæt på praksis, at det er lige til at gå i gang med at eksperimentere Spørgsmålet er kort, klart og kækt - men det er en lang, sej proces at skabe det Prøv at spørge Hvad nu hvis...? - og leg videre med formuleringerne Eksempel på udvikling af et innovationsspørgsmål: Fra Hvordan reducerer vi antallet af indlæggelser af børn med 20% til Hvordan bliver forældre til syge børn trygge?

51 Joharis vindue Skab overblik over, hvad I ved, hvad I ikke ved, men andre kan hjælpe med, og hvad ingen ved

52 Joharis vindue Hvorfor Brainstorm over, hvilken viden der er tilgængelig for dig - og strukturér samtidig. Ved at strukturere din viden i en simpel tabel kan du få et overblik over, hvordan du kan skabe den fornødne viden. Resultatet af kortlægningen hjælper dig til at planlægge og prioritere aktiviteter, koordinere involvering af andre parter, der kan hjælpe dig og igangsætte handlinger hurtigt. Hvordan Andre ved (hvem) Andre ved ikke (hvem) Jeg ved Jeg ved ikke Spørg, læs Fortæl (hvis nødvendigt) Skab viden (hvordan) Hvad ved I om emnet, hvad ved I ikke, hvad ved andre, og hvad ved ingen? Skemaet giver ideer til, hvilke handlinger I må igangsætte Overvej og prioriter: Ofte er grundigt ikke altid bedst - hvor meget viden kan I nøjes med?

53 Labs: Eksperiment-rum Bring de rigtige aktører sammen, find løsninger, lav prototyper og skalér

54 Labs: Eksperiment-rum Hvorfor Velegnede, når man arbejder med komplekse problemer med mange aktører, der har vetoret (på tværs af sektorer, afdelinger, hospitaler). Aktører med beslutningskraft samles i korte workshops med arbejdsperioder imellem og kommer frem til hurtige handlinger, der afprøves i virkeligheden. Løsninger, som alle kan se sig selv i, understøtter skaleringen. Skarp processtyring er afgørende, og man bør hellere lave flere parallelle labs end et stort komplekst. Hvordan Workshop 1: Hvad ved vi (ikke), hvad skal undersøges? Periode 1: Analyse og prøvehandlinger Workshop 2: Hvad lærte vi? Hvad bør vi nu gøre? Periode 2: Prøvehandlinger, realitetstjek - virker det? Workshop X: Skalering? Periode X: Afprøvning andre steder

55 Landkort over partnere Få et visuelt overblik over interessenterne og få andre til at bidrage med emner

56 Landkort over partnere Hvorfor At udarbejde et landkort over mulige partnere tidligt hjælper med planlægningen og er en struktureret tilgang frem mod at opbygge nye relationer. Øvelsen er et første skridt mod at lave en egentlig kontaktbog og ikke mindst en kommunikationsplan, der præciserer, hvem du involverer, og hvordan du involverer de personer og grupper, du vil arbejde sammen med. Hvordan Identificer og grupper projektets centrale samarbejdspartnere Tegn det som et mindmap, hvor parternes relationer er tydelige Identificer derved nye samarbejder Få dine kolleger eller andre til at bidrage med ideer til nye partnere

57 Mesterlære Træn innovationskompetencer tæt på egen praksis gennem læringspunkter og benspænd i stram struktur

58 Mesterlære Hvorfor Mesterlære giver læring i praksis og styrker innovationskompetencer. Oftest er det ikke blot lærlingen, men også mesteren, der udfordres til nytænkning. Hvordan Lærlingen formulerer et læringspunkt: Hvor vil jeg udfordres? Mesteren stiller en opgave, som kun kan løses ved at gøre noget andet end vanligt eller noget, som virker umuligt - et benspænd Lærlingen formulerer sin læring som 5 Hvad-nu-hvisspørgsmål, der viser nye muligheder ift. læringspunktet Lærlingen formulerer et nyt læringspunkt, der besvares med et nyt benspænd gentager sig ca. 5 gange Mesterlæren afsluttes med en opsamlende konklusion, hvor både lærling, mester og opdragsgiver deltager Kan foregå én til én eller team til team

59 Plusperson Løs en opgave for en anden, mens han eller hun iagttager

60 Plusperson Hvorfor Nye øjne på egen opgave kan komme fra naboen, lederen, kollegaen etc. At være plusperson kombinerer observationen - en dag i en andens sko - med at gå et skridt nærmere og faktisk udføre en opgave for den, du besøger. Det giver dig en bedre forståelse for opgaven, og den, du besøger, får et nyt syn på sit felt. Hvordan Følg en vært dagen igennem og sæt spørgsmålstegn ved daglige rutiner Løs en hverdagsopgave for værten af ca. en times varighed. Værten giver slip og observerer uden nærmere indblanding Begge dokumenterer dagen ved billeder og formulering af 3-5 spørgsmål af typen Hvorfor, Kunne det tænkes at Spørgsmålene bruges som en opsamling, der leder frem mod nye måder at handle på og nye lignende besøg

61 Prøvehandling Fra idé til handling til erfaring - en måde til hurtigt at komme på sporet af løsninger, der virker

62 Prøvehandling Hvorfor Prøvehandlinger bruges til at udvikle en eksisterende eller ny praksis. De kan gøre dig klogere på, hvilke konsekvenser, muligheder, dead-ends og nye perspektiver, der viser sig i forskellige tiltag. Hvordan Tag udgangspunkt i de behov, der gør udvikling nødvendig - fx krav om bedre ressourceudnyttelse, kvalitet el. lign. Definer jeres første prøvehandlinger. Gå i gang - tænk småt - hvad kan I selv gøre uden at få lov? I behøver ikke at være enige. Hellere tre små handlinger end én stor Lav erfaringsopsamling: Forventede fordele/ulemper og uventede fordele/ulemper bør indgå Erfaringsopsamlingen bruger I til at planlægge og gennemføre den næste prøvehandling

63 Sociale cirkler Kom i kontakt med din målgruppe gennem relationer, den allerede har tillid til. Opdag nye partnere

64 Sociale cirkler Hvorfor Når du har defineret en brugergruppe til den service, du planlægger - fx en bestemt patientgruppe eller et sæt af personas/arketyper - kan sociale cirkler være et godt værktøj til at finde ud af, hvordan du kommer i kontakt med brugergruppen. Metoden kan være særligt god i forhold til grupper, der er svære at få fat i. Hvordan På et stort stykke papir sættes din brugergruppe i centrum (fx et billede) Overvej hvilke sociale grupperinger, organisationer og arbejdspladser, der allerede er i kontakt med gruppen Med post-its udstikkes en vej fra brugergruppen til dig via positive relationer, som brugergruppen allerede kender og stoler på Præsenter dine idéer og byg videre på dem sammen med brugergruppen og dens positive relationer

65 Storyboard Kommuniker din idé, få øje på hullerne og se muligheder for ny handling

66 Storyboard Hvorfor Det at lave en tegneserie, der viser, hvordan din løsning virker, ser ud, og hvor din idé rammer brugerne, kan ikke bare hjælpe dig til at kommunikere, hvad din idé går ud på - det kan også være en hjælp, hvis du er kørt fast. At illustrere et borgerforløb og evt. de bagvedliggende processer kan åbne op for nye ideer, samarbejder og nye veje, du kan gå. Er der modstand i organisationen, kan et storyboard være med til at forklare, hvorfor netop din idé fortjener ledelsens opbakning. Hvordan Overvej, hvad den vigtigste fortælling er i dit projekt Illustrer, hvordan en bruger tilgår din løsning Illustrer, hvad der sker bagved (hvis det er relevant) Det behøver ikke være pænt - fortællingen er vigtigst!

67 Vis din løsning Pust liv i din løsning ved at skabe et visuelt og håndgribeligt bevis på den

68 Vis din løsning Hvorfor Det kan være svært at kommunikere, hvad en ny løsning skal gøre godt for - hvad den kan tilbyde, og hvordan den kan påvirke. Ved at skabe et bevis på det, du er i gang med, kan du skubbe til folks forståelse af, hvordan de kan interagere med det, og du kan inspirere til diskussion. Hvordan Der er mange forskellige måder at skabe et bevis på din løsning, men det er vigtigt, at beviset er synligt og håndgribeligt - det kan fx være kort, screenshots, modeller af dit produkt, illustrationer osv. Tænk over, hvordan du indfanger dit tiltag visuelt - arbejder du med at udvikle en ny hospitalsseng, kan du fx lave en lille model i pap, der viser, hvad sengen kan, som er nyt - modellen kan du udstille i personalekantinen.

69 Visualiser din faglighed Tal om faglighed og roller fx ved at bruge uniformen som metafor

70 Visualiser din faglighed Hvorfor Velfærdsområdet flytter sig, og fagligheder og roller må flytte med. Ved fx at lave en uniform som en metafor for din faglighed og rolle kan du udfordre din selvopfattelse med kolleger eller samarbejdspartnere og sætte den i spil med fremtidige rammer - eks. nybyggerier eller nye arbejdsrelationer. Hvordan I grupper af 3-4 designes en uniform af stof, papir eller lignende, der illustrerer din faglighed Et hjerte på uniformen betyder måske, at empati er en del af din faglighed. Stjerner på skulderen betyder minutter er nok Find de tre vigtigste ting ved uniformen, når I fremlægger - vælg én, der bærer uniformen I kan også designe uniformer på tværs af faggrupper og undersøge gensidige forventninger

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Fagligt Udviklingsforum: Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Program: 9.00-9.15 Siden sidst og introduktion til dagen 9.15-11.00 Skolereformens intentioner og indhold 11.00

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere