Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk"

Transkript

1 Værktøjskassen Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes

2 Værktøjskassen Værktøjskassen indeholder principper og metoder, som vi er inspirerede af. Du kan bruge dem til at tænke nyt og gøre anderledes eller til at få nye perspektiver på allerede kendte måder at gøre tingene på. Værktøjskassen er lavet som et sæt kort med både tænkekort og handlekort. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces, hvis du har brug for at tænke nyt undervejs i en innovationsproces eller træk et vilkårligt kort, når du vil udfordre dig selv i din daglige praksis. Tænkekort Handlekort God arbejdslyst!

3 Tænkekort spilleregler s tænkekort understøtter, at du i din hverdag kan reflektere over, hvordan du går til dine arbejdsopgaver eller projekter. Brug kortene: Som en joker, inden du sætter et projekt i gang. Send dem ud til dine samarbejdspartnere og diskuter, hvordan jeres opgave skal løses. I din personlige udvikling - beslut dig for i en uge konsekvent at arbejde med en tilgang. Enkeltvist eller i sæt, hæng dem op, så du husker, hvad der er de vigtigste grundprincipper for dig/jer i det, I laver lige nu. Kortene er oplagte at sætte i spil sammen med s handlekort. Beslut jer for, hvilke overordnede principper I vil arbejde med og sæt handlinger i gang med inspiration fra metoderne.

4 Handlekort spilleregler s handlekort er konkrete forslag til handlinger i din hverdag eller i dit projekt. Sæt kortene i spil, når du planlægger en innovationsproces eller træk et vilkårligt kort, når du vil udfordre dig selv i din daglige praksis. Kortene er inddelt i fire forskellige udfordringer, som mange projekter vil stå overfor på et eller andet tidspunkt. Da innovationsprojekter består af gentagne processer, vil tidspunktet for, hvornår man rammer en udfordring, være forskelligt fra projekt til projekt. Træk derfor et kort, når behovet viser sig... og helst lidt før! Udfordringerne er: Hvordan skaber jeg de bedste rammer? Er problemet det rigtige problem? Hvordan kommer jeg videre? Hvem skal jeg have med?

5 Art of Exit Tænk i afvikling og udvikling samtidig med, at du frigør ressourcer og afslutter uvirksom indsats

6 Art of Exit Tænk hvis Initiativer skal erstatte og ikke bygge ovenpå Du finder ressourcer til andet og mere ved at afvikle Du tør give slip på dine egne opgaver - til andre eller til ingen Hvad kan det give Afvikling giver plads til udvikling To sygeplejersker i Korskærparken i Fredericia måtte finde nye veje for at nå effektive og vedvarende resultater for beboernes sundhed. De vidste, at fællesskab er sundhedsskabende. Derfor fokuserede de på organisering af beboerfællesskaber og gav slip på deres traditionelle sundhedsopgaver. Beboerne og sygeplejerskerne arbejder nu side om side om sundhed. Beboerne har overtaget en stor del af sundhedsarbejdet og bruger folk fra kommunen som rådgivere.

7 Byg det Skab et fælles sprog om muligheder ved at gøre det abstrakte konkret - og gør valg og fravalg nemmere

8 Byg det Tænk hvis Produktet kan hjælpe til nye diskussioner fremover I ikke behøver at være enige, inden I går i gang I holder fokus på bolden og ikke spilleren ved bygge noget sammen og ikke bare tale Hvad kan det give Fysiske modeller skaber et fælles sprog om muligheder, gør det abstrakte konkret og flytter fokus fra relationer, fordomme og positioner. En gruppe ledere arbejdede på tværs af organisationer med at skabe sammenhæng for borgeren. Lederne havde svært ved at finde frem til problemets kerne. De gav sig i kast med at bygge det, de talte om - borgerens sundhedssystem - i bølgepap, piberensere, skumfiduser osv. Da den fælles idé blev håndgribelig, blev faste positioner opblødt. Opgaven stod klarere, og projektet kunne komme videre.

9 Guerillaledelse Små selvstyrende grupper med et bredt mandat giver fremdrift

10 Guerillaledelse Tænk hvis Du afprøver beslutninger i praksis med det samme Du ikke vurderer idéerne, før du sætter dem i værk Du lader lysten drive værket Du aldrig arbejder med hovedet under armen! Hvad kan det give Du kan skabe resultater på kort tid og nå langt med små midler ved at give mindre engagerede grupper frihed til at handle. På det norske rigshospital kom de ud over langvarige beslutningsprocesser og tunge projektforløb, da en gruppe sygeplejersker aftalte med hospitalsledelsen, at de i deres innovationsarbejde praktiserede følgende principper: Lille gruppe Korte processer Raske beslutninger Find gode medarbejdere med autoritet Arbejd på tværs Alle har fuldmagt

11 Implementering fra start Involver de rette nu. Tænk på, at bevægelsen er i gang, og at resultater skal ses på tirsdag.

12 Implementering fra start Tænk hvis Du anerkender værdien af andres bidrag - også før den er åbenlys Du skal sætte noget nyt i gang uden at tilføre ekstra ressourcer Alle skal kunne vinde Hvad kan det give Se muligheder i driften, og udnyt dem til udvikling. Implementering af nye metoder er svært. Løsningen er tit en projektorganisation. På Kirurgisk Terapiafsnit (KT) i Silkeborg arbejder de med at udvikle nye metoder og samarbejder med patienter. Som resultat af løbende samtaler og fokus på tværs af faggrupper og med patientgrupper har afsnittet et beredskab og en vilje til at forandre, når alle ser værdien i det. De kan derfor implementere initiativer med det samme - uden tunge beslutningsprocesser og med få ekstra omkostninger.

13 Lethedens princip Søg enkelhed, tag genveje - og tænk på, at grundigt ikke altid er bedst

14 Lethedens princip Tænk hvis Det er en dyd at hoppe over, hvor gærdet er lavest Det betaler sig at putte egen faglighed i baglommen Du ikke påtager dig arbejde, som andre har glæde af at gøre Ét simpelt princip gør det lettere at gøre sit arbejde Hvad kan det give Hjælp dig selv til at skære ind til benet og gør kun det nødvendige. Ingen gennemarbejdede planer for planernes skyld! I et projekt skulle en arbejdsgruppe mødes, og mange opgaver koordineres. I stedet for at skrive et referat, nøjedes deltagerne med en model ud fra lethedens princip: Hver person skrev navn, dato, og det, som vedkommende selv havde lovet at lave, på en seddel. Sidst på mødet samlede én af deltagerne sedlerne sammen og distribuerede til alle som beslutningsreferat.

15 Next Practice Nye vilkår er altid på vej - så hav blik for den næste løsning med udgangspunkt i den bedste i dag

16 Next Practice Tænk hvis Det ikke altid handler om at optimere eksisterende praksis Fokus på kerneopgaven kan hjælpe til at bygge helt nye løsninger Bedst er en sovepude - kom videre. Hvad kan det give Next practice skaber løsninger til fremtiden og ikke til fortiden. Hammel Neurocenter ville have endnu bedre effekt af deres behandling. Best practice var, at specialister tog sig af patienterne, når der var plads på centret. Med øje for patientens behov og for kerneopgaven rettede man blikket mod next practice: At behandle patienterne, når patienterne er klar til det. Nu påbegynder centrets terapeuter rehabiliteringen, allerede mens patienten er i intensiv-fasen - på hospitalet eller centret - og det giver en bedre og hurtigere effekt.

17 Det perifere syn Se ud over egne grænser og hent inspiration fra andre fag og lande

18 Det perifere syn Tænk hvis Du lader din nysgerrighed guide dig Der er parallelle arbejdsområder andre steder, hvor du kan hente inspiration Der er spændende løsninger på din udfordring - i andre lande Du altid stoler på andres kunnen og ikke vil opfinde den dybe tallerken selv Hvad kan det give Det er en dyd at genbruge andres idéer, og langt det meste innovationsarbejde bygger på noget, andre har gjort på vores eget arbejdsfelt eller på andres felter. SAS har hentet idéer til at reducere gatetider ved at studere pitstop i Formel 1, og hospitaler har hentet inspiration til logistik og indkøb i Dansk Supermarkeds lagerstyring. Ved at se langt væk - eller lige til siden - og oversætte, hvad man ser, kan man få nye perspektiver og input.

19 Professionel nysgerrighed Se det, du plejer at overse, hør det, der ikke bliver sagt og få ny mening ud af det kendte

20 Professionel nysgerrighed Tænk hvis Du iagttager og lader dig undre Du undersøger det, der irriterer Du er altid er på vagt, når noget er indlysende Hvad kan det give Spørge-Jørgen er nysgerrig. Hans spørgsmål vil ingen ende tage, han udforsker og sætter ting sammen på nye måder: jordbær og løver, buko med vinger. Forældrene synes, han er plagsom. Det anderledes er irriterende og svært - men er du åben og arbejder professionelt med din nysgerrighed, viser der sig nye muligheder. En rehabiliteringsafdeling var nysgerrig og begyndte at gå på opdagelse hos hinanden og borgere. De lagde egen faglihed til side og så på verden med nye briller. Da så de bl.a., at visitation og optræning håndterede og rådgav de samme borgere forskelligt. Nu er nysgerrighed en kerneopgave.

21 Prøvehandling Kom i gang med en ny praksis. Grib det, der virker og bliv klog af det, der ikke gør, før det koster

22 Prøvehandling Tænk hvis Du hele tiden afprøver grænserne for det mulige Du handler, før du tænker Du lærer af dine handlinger Du sætter nye ting i gang med din nye viden Hvad kan det give At afprøve små tiltag kan hjælpe dig til at få konkret erfaring med det, du ikke ved og til at mærke, hvordan dine idéer slår til i virkeligheden. Et medicinsk ambulatorium ville organisere patientbesøgene på en bedre måde. De var usikre, fordi mange ting skulle falde på plads, før en ny fast praksis kunne indføres. Gennem prøvehandlinger organiserede de sig forsøgsvist anderledes en enkelt dag ad gangen. Det afklarede deres usikkerheder og forbedrede deres organisering løbende.

23 Afstemning En måde at prioritere retning og indhold i dit projekt

24 Afstemning Hvorfor Gennem en afstemning sikrer du, at alle deltagere får deres stemme hørt, og du sikrer et engagement og et ejerskab for beslutninger. Det bygger på en fælles forståelse af, at selvom alle idéer måske kan være gode, så er det kun de idéer, der foretrækkes af flertallet, der arbejdes videre med. Metoden kan være særligt anvendelig, hvis man står i et vadested i sit projekt, præget af ubeslutsomhed eller manglende opbakning. Hvordan En afstemning følger ofte efter en idégenerering, hvor mange forskellige idéer er kommet frem De mange forskellige idéer præsenteres derefter - fx på en tavle Deltagerne skal nu identificere de bedste idéer ved at stemme om dem - fx ved at sætte en gul lap på de tre idéer, den enkelte synes bedst om

25 Arketyper Find inspiration til din løsning, skab mulighed for ny handling og gør det nemt at kommunikere

26 Arketyper Hvorfor Arketyper er karakterer opfundet til lejligheden. De repræsenterer forskellige typer af brugere. Frederik på 19 år eller Ruth på 86 år kan hjælpe med til at fokusere, når du arbejder med løsninger: Hvordan vil Ruth opfatte det? Er du kørt fast i dit projekt, kan det være en idé at revitalisere projektet gennem skabelse af en eller flere arketyper. Det kan give inspiration til ny handling, ligesom det kan gøre dit projekt nemmere at kommunikere. Hvordan Lav 2-3 arketyper, der indfanger forskellige facetter af din normale bruger Lav baggrundsinfo, fritidsinteresser, sygdomshistorie... Du kan inkludere udtalelser fra rigtige brugere Brug eventuelt billeder - sæt dem op på plakater, så du husker dem i projektet.

27 Benspænd Få andre til at gøre noget, de ikke vidste, de kunne

28 Benspænd Hvorfor At give et benspænd er at stille en opgave, der kun kan løses ved at gøre noget andet, end man plejer. Benspændet udfordrer til nye handlemuligheder og giver nye erfaringer og blod på tanden til at arbejde videre (og vildere). Hvordan Find en makker, der kan give dig et benspænd, og som kan sparre og motivere Forklar en aktuel vanskelighed - udfordringer pirrer din trang til at præstere Bed om et benspænd For dig, der giver benspændet: Få din makker til at gøre noget (på en måde), han ikke er vant til. Giv gerne en opgave, der kan virke umulig eller ulogisk - det kan rumme kimen til noget nyt Efter benspændet: Lav en fremadrettet opsamling. Konkluder evt. i fem Hvad nu hvis jeg... Bed om/giv et nyt benspænd

29 Blog En måde at kommunikere og skabe interesse om dit projekt

30 Blog Hvorfor Med en blog om dit projekt giver du en bred skare af mennesker adgang til informationer om projektet. Du åbner op for nye idéer og øger kendskabet til aktiviteter og resultater. Løbende opdateringer holder dig til ilden og hjælper fremdriften. Hvordan En blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med indlæg eller posts (korte tekster, videoer, billeder) med den nyeste øverst Du kan skabe din egen blog ved hjælp af fx Wordpress. com eller skabe en offentlig gruppe på et eksisterende socialt netværk såsom Facebook Skab mulighed for, at læserne kan kommentere på de enkelte oplæg - på den måde skaber du en summen om projektets temaer Opdater din blog løbende, da det fremmer eksponeringen og giver flere besøgende

31 Brugerens rejse Se problemer og løsninger ved at dykke ned i en brugers rejse gennem systemet

32 Brugerens rejse Hvorfor Brugerens rejse er en god mulighed for at identificere forskellige opfattelser af problemer og løsninger. Du kan diskutere individuelle behov, udforske potentialer for forbedring og blive inspireret til nye løsninger. Hvordan På en tidslinje - en dag, en uge, et år - indføjes en brugers relation til en given række services - brug post-its. Det kan være den ældre, medicinske patient, den akutte blodprop i hjernen eller blot et besøg i ambulatoriet Som del af et løst struktureret interview med borgeren dykker man ned i rejsen - fra hjemmet, ældreboligen eller ulykkesstedet og videre til et efterforløb (hvis relevant). Det hjælper med at illustrere det langtidsforhold, du har med borgeren

33 Camps Bliv klogere hurtigt og frem mentale tigerspring

34 Camps Hvorfor En camp samler ressourcepersoner, og sammen dykker de fokuseret ned i en problemstilling og gør alle klogere. En camp er derfor et kraftfuldt element i en innovationsproces og kan løfte indsatsen til et nyt niveau. Hvordan Afdæk problemstillingens forskellige aspekter og indkald videnspersoner til en velegnet lejrplads - uforstyrret og med adgang til separate arbejdsrum Varer mindst 24 timer og omfatter en overnatning - tid til at bearbejde komplekse problemstillinger og mulighed for uformelt samvær Der veksles mellem arbejdssessioner i grupper og fælles rådslagninger i en intensiv proces Skal ledes af personer, som er spidskompetente på procesfacilitering og emne Skal munde ud i et produkt - fx løsninger, der skal afprøves

35 Cirkelmetoden Idéudvikling i gruppper med fokus på nytænkning og fastholdelse

36 Cirkelmetoden Hvorfor 317 idéer fra en brainstorm - og hvad så? Brug Cirkelmetoden til at få beskrevet løse idéer til et velskrevet idékatalog. Hvordan 4-8 personer sidder ved et bord Hver person får et stykke papir med én af idéerne fra brainstormen (4-8 forskellige idéer i alt) Alle beskriver individuelt den idé, de sidder med Efter 4 minutter roterer idéerne Næste person uddyber idéen i 4 nye minutter Idéerne roterer indtil alle har uddybet Man kan lave felter på papiret og bede deltagerne om at udfylde specifikke deltaljer, fx. fordele, ulemper, implementering svær/let, potentiale lille/stor etc. Bland deltagerne godt efter job, position etc. Hvis I ligner hinanden, så indtag forskellige positioner. Det giver flere perspektiver og bedre idéer

37 En dag i en andens sko Gå i en andens fodspor og bliv inspireret til nye løsninger

38 En dag i en andens sko Hvorfor Der er et stort potentiale i at dykke ned i en anden persons daglige rutine. Det kan være en kollega i en anden afdeling, en borger eller en tredje. Metoden giver dig mulighed for at indsamle idéer samt udveksle erfaringer og oplevelser. Den vil udfordre dine eksisterende forventninger, give nye perspektiver og udvide din horisont i forhold til dit emne. Hvordan Find ud af, hvad du vil vide noget om i den andens hverdag Læg en plan for, hvordan du kan komme så tæt på som muligt: Du kan skygge en, du kan lade dig indlægge, være frivillig eller noget andet Lav aftaler Skriv ned og tag evt. billeder undervejs Hvad betyder det, du oplevede og hvorfor? Del dine oplevelser og diskuter, hvilke handlinger I skal sætte i værk

39 En tur gennem løsningen Dyk ned i løsningen, find stærke og svage sider og sæt nye handlinger i gang

40 En tur gennem løsningen Hvorfor Det kan bringe dig videre i dit projekt at bruge tid på at undersøge detaljerne i den måde, din løsning vil se ud, når den udsættes for virkeligheden. Hvordan Tag en tur gennem din løsning på bordet. Tegn processen op på et stort stykke papir og fokuser på alle detaljerne i de ydelser, der leveres, og hvordan de bliver brugt - brug post-its. Du vil få øje på de steder, din idé er robust, og hvor den ikke er helt sikker Brug eventuelt også tid på at undersøge, hvordan din løsning kan misforstås, misbruges eller bare overses, og hvad konsekvenserne af det vil være Værktøjet vil skabe en liste af handlinger, du bør overveje at sætte i gang. Det vil kunne give ny energi og inspiration til det videre arbejde

41 Feltarbejde light Begiv dig ud i felten og oplev det, der finder sted mellem linjerne

42 Feltarbejde light Hvorfor Når du bevæger dig ud i felten og oplever, hvad folk rent faktisk gør, og ikke kun spørger dem, hvad de gør, kan du skabe en anderledes og dybere indsigt i bevæggrunde og adfærd. Derved ser du ikke kun det, du går ud for at se - men også nye løsninger og udfordringer, du slet ikke havde tænkt på. Hvordan På baggrund af en konkret problemstilling planlægges en tur i felten - vil du fx have større indsigt i, hvordan patienter oplever ventetid, så sæt dig i et venteværelse og deltag i og observer på relationer og kommunikation Du behøver ikke være i felten i flere uger - en halv dag kan også give ny indsigt Brug alle sanser Sæt altid spørgsmålstegn ved det indlysende og meningsfulde Tag noter undervejs, men gem analysen til bagefter

43 Foto interview Kom ind til kernen i det, der er vigtigt for dine brugere, ved at interviewe gennem billeder

44 Foto interview Hvorfor Vi tænker i billeder - ikke i ord. Billeder er kraftfulde og kan fastholde stemninger og følelser, og så kan de bruges til sætte ord på det, der ikke er et sprog for. At interviewe ud fra folks egne billeder giver en åbenhed i undersøgelsen og en mere direkte adgang til det, der er vigtigt for folk selv. Hvordan Stil et arbejdsspørgsmål til dem, der skal interviewes - det skal åbne op. Fx Hvordan oplever du at være pårørende her på afdelingen? Bed dem tage 10 billeder af dette - fx med mobilen - og sende dem til dig med en kort forklaring tilknyttet hvert billede. Lad dem bestemme rækkefølgen på billederne, I taler om ved interviewet. Lad dig føre med på den vej, de vælger Husk etiske overvejelser, da der er tale om billeder

45 Fælles skitser Få overblik, fælles forståelse og dialog, der leder frem mod vision og værdier i projektet

46 Fælles skitser Hvorfor At tegne sammen er en god måde at skabe fælles forståelse i grupper, der arbejder med komplekse problemer eller prøver at få overblik over komplekse systemer. Skitserne, I tegner, kan skabe løbende refleksion og danne grundlag for diskussioner i gruppen samt med andre parter. Hvordan Sæt jer ned i én stor eller flere mindre grupper Tag udgangspunkt i et spørgsmål med baggrund i jeres projekt - fx noget I gerne vil undersøge: Fremtiden for..., Jeg vil gerne have at..., Hvad nu hvis... Tegn sammen på store stykker papir Brug billeder, symboler og nøgleord, der illustrerer sammenhænge, relationer og elementer Fremlæg for hinanden Tegn videre - eller nyt - når I mødes næste gang Brug billederne som reference til kerneidéen

47 Idé speeddating Få nye perspektiver fra mange sider hurtigt

48 Idé speeddating Hvorfor Idé speeddating kan skabe videnudveksling mellem flere idéer eller projekter samtidigt. Metoden giver mange perspektiver hurtigt, kan spinde tråde mellem idéer og projekter og kan med fordel bruges som delelement i en længere proces. Hvordan Hvert projekt (2-5) får en station med mulighed for at hænge en plakat eller anden information op En gruppe mennesker (mindst 20) med forskellige baggrunde - klinikken, business, administration etc. - medvirker i speeddatingen. Deltagerne dater de enkelte projekter i mindre grupper Hver date varer 5-10 minutter Projektejerne fortæller kort om deres idé/projekt (elevatortale) Deltagerne giver hurtig sparring på idéerne og fortsætter til næste station.

49 Innovationsspørgsmålet Giver vision og retning, hjælp til at finde den rigtige udfordring og åbner op for flere spørgsmål

50 Innovationsspørgsmålet Hvorfor Innovationsspørgsmålet indeholder en vision - det pirrer nysgerrigheden og giver lyst til at handle. Derfor inspirerer innovationsspørgsmålet til nye og kreative løsninger. Hvordan Tag din innovationsudfordring og formuler den som et spørgsmål Spørgsmålet skal indeholde en vision Svaret skal ikke være kendt på forhånd Spørgsmålet skal være så tæt på praksis, at det er lige til at gå i gang med at eksperimentere Spørgsmålet er kort, klart og kækt - men det er en lang, sej proces at skabe det Prøv at spørge Hvad nu hvis...? - og leg videre med formuleringerne Eksempel på udvikling af et innovationsspørgsmål: Fra Hvordan reducerer vi antallet af indlæggelser af børn med 20% til Hvordan bliver forældre til syge børn trygge?

51 Joharis vindue Skab overblik over, hvad I ved, hvad I ikke ved, men andre kan hjælpe med, og hvad ingen ved

52 Joharis vindue Hvorfor Brainstorm over, hvilken viden der er tilgængelig for dig - og strukturér samtidig. Ved at strukturere din viden i en simpel tabel kan du få et overblik over, hvordan du kan skabe den fornødne viden. Resultatet af kortlægningen hjælper dig til at planlægge og prioritere aktiviteter, koordinere involvering af andre parter, der kan hjælpe dig og igangsætte handlinger hurtigt. Hvordan Andre ved (hvem) Andre ved ikke (hvem) Jeg ved Jeg ved ikke Spørg, læs Fortæl (hvis nødvendigt) Skab viden (hvordan) Hvad ved I om emnet, hvad ved I ikke, hvad ved andre, og hvad ved ingen? Skemaet giver ideer til, hvilke handlinger I må igangsætte Overvej og prioriter: Ofte er grundigt ikke altid bedst - hvor meget viden kan I nøjes med?

53 Labs: Eksperiment-rum Bring de rigtige aktører sammen, find løsninger, lav prototyper og skalér

54 Labs: Eksperiment-rum Hvorfor Velegnede, når man arbejder med komplekse problemer med mange aktører, der har vetoret (på tværs af sektorer, afdelinger, hospitaler). Aktører med beslutningskraft samles i korte workshops med arbejdsperioder imellem og kommer frem til hurtige handlinger, der afprøves i virkeligheden. Løsninger, som alle kan se sig selv i, understøtter skaleringen. Skarp processtyring er afgørende, og man bør hellere lave flere parallelle labs end et stort komplekst. Hvordan Workshop 1: Hvad ved vi (ikke), hvad skal undersøges? Periode 1: Analyse og prøvehandlinger Workshop 2: Hvad lærte vi? Hvad bør vi nu gøre? Periode 2: Prøvehandlinger, realitetstjek - virker det? Workshop X: Skalering? Periode X: Afprøvning andre steder

55 Landkort over partnere Få et visuelt overblik over interessenterne og få andre til at bidrage med emner

56 Landkort over partnere Hvorfor At udarbejde et landkort over mulige partnere tidligt hjælper med planlægningen og er en struktureret tilgang frem mod at opbygge nye relationer. Øvelsen er et første skridt mod at lave en egentlig kontaktbog og ikke mindst en kommunikationsplan, der præciserer, hvem du involverer, og hvordan du involverer de personer og grupper, du vil arbejde sammen med. Hvordan Identificer og grupper projektets centrale samarbejdspartnere Tegn det som et mindmap, hvor parternes relationer er tydelige Identificer derved nye samarbejder Få dine kolleger eller andre til at bidrage med ideer til nye partnere

57 Mesterlære Træn innovationskompetencer tæt på egen praksis gennem læringspunkter og benspænd i stram struktur

58 Mesterlære Hvorfor Mesterlære giver læring i praksis og styrker innovationskompetencer. Oftest er det ikke blot lærlingen, men også mesteren, der udfordres til nytænkning. Hvordan Lærlingen formulerer et læringspunkt: Hvor vil jeg udfordres? Mesteren stiller en opgave, som kun kan løses ved at gøre noget andet end vanligt eller noget, som virker umuligt - et benspænd Lærlingen formulerer sin læring som 5 Hvad-nu-hvisspørgsmål, der viser nye muligheder ift. læringspunktet Lærlingen formulerer et nyt læringspunkt, der besvares med et nyt benspænd gentager sig ca. 5 gange Mesterlæren afsluttes med en opsamlende konklusion, hvor både lærling, mester og opdragsgiver deltager Kan foregå én til én eller team til team

59 Plusperson Løs en opgave for en anden, mens han eller hun iagttager

60 Plusperson Hvorfor Nye øjne på egen opgave kan komme fra naboen, lederen, kollegaen etc. At være plusperson kombinerer observationen - en dag i en andens sko - med at gå et skridt nærmere og faktisk udføre en opgave for den, du besøger. Det giver dig en bedre forståelse for opgaven, og den, du besøger, får et nyt syn på sit felt. Hvordan Følg en vært dagen igennem og sæt spørgsmålstegn ved daglige rutiner Løs en hverdagsopgave for værten af ca. en times varighed. Værten giver slip og observerer uden nærmere indblanding Begge dokumenterer dagen ved billeder og formulering af 3-5 spørgsmål af typen Hvorfor, Kunne det tænkes at Spørgsmålene bruges som en opsamling, der leder frem mod nye måder at handle på og nye lignende besøg

61 Prøvehandling Fra idé til handling til erfaring - en måde til hurtigt at komme på sporet af løsninger, der virker

62 Prøvehandling Hvorfor Prøvehandlinger bruges til at udvikle en eksisterende eller ny praksis. De kan gøre dig klogere på, hvilke konsekvenser, muligheder, dead-ends og nye perspektiver, der viser sig i forskellige tiltag. Hvordan Tag udgangspunkt i de behov, der gør udvikling nødvendig - fx krav om bedre ressourceudnyttelse, kvalitet el. lign. Definer jeres første prøvehandlinger. Gå i gang - tænk småt - hvad kan I selv gøre uden at få lov? I behøver ikke at være enige. Hellere tre små handlinger end én stor Lav erfaringsopsamling: Forventede fordele/ulemper og uventede fordele/ulemper bør indgå Erfaringsopsamlingen bruger I til at planlægge og gennemføre den næste prøvehandling

63 Sociale cirkler Kom i kontakt med din målgruppe gennem relationer, den allerede har tillid til. Opdag nye partnere

64 Sociale cirkler Hvorfor Når du har defineret en brugergruppe til den service, du planlægger - fx en bestemt patientgruppe eller et sæt af personas/arketyper - kan sociale cirkler være et godt værktøj til at finde ud af, hvordan du kommer i kontakt med brugergruppen. Metoden kan være særligt god i forhold til grupper, der er svære at få fat i. Hvordan På et stort stykke papir sættes din brugergruppe i centrum (fx et billede) Overvej hvilke sociale grupperinger, organisationer og arbejdspladser, der allerede er i kontakt med gruppen Med post-its udstikkes en vej fra brugergruppen til dig via positive relationer, som brugergruppen allerede kender og stoler på Præsenter dine idéer og byg videre på dem sammen med brugergruppen og dens positive relationer

65 Storyboard Kommuniker din idé, få øje på hullerne og se muligheder for ny handling

66 Storyboard Hvorfor Det at lave en tegneserie, der viser, hvordan din løsning virker, ser ud, og hvor din idé rammer brugerne, kan ikke bare hjælpe dig til at kommunikere, hvad din idé går ud på - det kan også være en hjælp, hvis du er kørt fast. At illustrere et borgerforløb og evt. de bagvedliggende processer kan åbne op for nye ideer, samarbejder og nye veje, du kan gå. Er der modstand i organisationen, kan et storyboard være med til at forklare, hvorfor netop din idé fortjener ledelsens opbakning. Hvordan Overvej, hvad den vigtigste fortælling er i dit projekt Illustrer, hvordan en bruger tilgår din løsning Illustrer, hvad der sker bagved (hvis det er relevant) Det behøver ikke være pænt - fortællingen er vigtigst!

67 Vis din løsning Pust liv i din løsning ved at skabe et visuelt og håndgribeligt bevis på den

68 Vis din løsning Hvorfor Det kan være svært at kommunikere, hvad en ny løsning skal gøre godt for - hvad den kan tilbyde, og hvordan den kan påvirke. Ved at skabe et bevis på det, du er i gang med, kan du skubbe til folks forståelse af, hvordan de kan interagere med det, og du kan inspirere til diskussion. Hvordan Der er mange forskellige måder at skabe et bevis på din løsning, men det er vigtigt, at beviset er synligt og håndgribeligt - det kan fx være kort, screenshots, modeller af dit produkt, illustrationer osv. Tænk over, hvordan du indfanger dit tiltag visuelt - arbejder du med at udvikle en ny hospitalsseng, kan du fx lave en lille model i pap, der viser, hvad sengen kan, som er nyt - modellen kan du udstille i personalekantinen.

69 Visualiser din faglighed Tal om faglighed og roller fx ved at bruge uniformen som metafor

70 Visualiser din faglighed Hvorfor Velfærdsområdet flytter sig, og fagligheder og roller må flytte med. Ved fx at lave en uniform som en metafor for din faglighed og rolle kan du udfordre din selvopfattelse med kolleger eller samarbejdspartnere og sætte den i spil med fremtidige rammer - eks. nybyggerier eller nye arbejdsrelationer. Hvordan I grupper af 3-4 designes en uniform af stof, papir eller lignende, der illustrerer din faglighed Et hjerte på uniformen betyder måske, at empati er en del af din faglighed. Stjerner på skulderen betyder minutter er nok Find de tre vigtigste ting ved uniformen, når I fremlægger - vælg én, der bærer uniformen I kan også designe uniformer på tværs af faggrupper og undersøge gensidige forventninger

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Innovation i Praksis Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Forord Socialpsykiatrien står midt i både væsentlige udfordringer

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Tool Training Tools. Social Entrepreneurship. www.idea-house.dk. IDEA House. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION

Tool Training Tools. Social Entrepreneurship. www.idea-house.dk. IDEA House. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Social Entrepreneurship Tool Training Tools DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Tool Training Tools Oversigt Intro Idé Vurdering Åbne afsæt Åbne afsæt Søgerammen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere