Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,"

Transkript

1 Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab og en hjemlig atmosfære er kendetegnende for skolelivet At den enkelte i kraft af et trygt og inspirerende skolemiljø kan uddybe sin modtagelighed, frigøre fantasien og kreativiteten, skærpe den kritiske sans og opleve ansvar for fællesskabet At vi vil befordre udviklingen af de sociale og faglige kompetencer og derigennem styrke lysten og modet til at deltage aktivt i samfundslivet. Det er min ambition med den mundtlige beretning at forholde mig til, hvordan skolen i løbet af året har levet op til disse målsætninger. Jeg har nu været formand for bestyrelsen siden sommeren Når jeg valgte at sige ja til tak til formandsposten, hænger det sammen med flere ting: Jeg har i gennem mange år fulgt højskolen lidt på afstand. Og det har været mit indtryk, at skolen - navnlig de seneste år - har været inde i en rigtig god gænge både økonomisk og pædagogisk. Denne udvikling ville jeg gerne være med til at understøtte. Bornholms Højskole er en meget vigtig kulturinstitution, som jeg gerne ville være med til at værne om og udvikle. I en tid, hvor ca. 25% af de unge, der går ud af 9.klasse som funktionelle analfabeter er højskoletanken måske vigtigere end nogensinde. Derfor gik jeg ind i bestyrelsesarbejdet med høje forventninger, og jeg er ikke blevet skuffet. Aktivitetsniveauet og kvaliteten af de mange facetterede aktiviteter har været helt i top

2 Det fremgår således af ledelsesberetningen, at det forgangne år har været meget begivenhedsrigt og de mange aktiviteter afspejler meget fint at både ledelse og medarbejdere har været deres ansvar bevidst. Vi har på flere på hinanden følgende bestyrelsesmøder diskuteret Bornholms Højskoles placering på de sociale medier. Der er enighed om, at vi skal markere os mere tydeligt på de sociale medier, men der er også enighed om, at det skal gøres på en intelligent måde - i modsætning til den bevidsthedsløshed, som præger størstedelen af aktiviteterne på de sociale medier. I det kommende år vil vi søge ekstern bistand til at få en løsning på problemet. Vi har været meget optaget af at finde en god bredbåndsløsning. Vi vil meget gerne finde en løsning i samarbejde med bornholmske udbydere, og vi regner med snart at kunne indhente et konkret tilbud. Der er afsat penge til projektet Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at formanden på hjemmesiden fremover skal have sin egen blog. Pointen er, at vi gerne vil styrke dialogen mellem: Kursister, ansatte og det bornholmske samfund. Forstanderen kommer i sin beretning dybere ind i den økonomiske situation. Jeg vil derfor her begrænse mig til at nævne, at bestyrelsen løbende bliver orienteret grundigt om den økonomiske status. Den økonomiske situation som oplyst - må betegnes som værende tilfredsstillende som de siger i Jylland Mit helt bestemte indtryk er, at skolen på fornemste vis værner om de kulturelle værdier samtidig med, at der til stadighed afsøges nye udviklingsmuligheder. Det sidste er ikke nogen nem øvelse. Det kræver mod at udfordre og ændre ting, som synes at fungere godt. Bornholms Højskole er uden diskussion en stor succes, men derfor er det alligevel bestyrelsens opgave at udfordre det fundament, successen bygger på. Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kjær

3 (Grundtvig). Forstyrrelser og udvikling går pænt hånd i hånd også på Bornholms Højskole. Vi har det ligesom topidrætsfolkene: Mageligheden er vores fjende nummer et. Vi lever i en tid hvor overfladiskhed og åndløshed har gode vækstbetingelser. Derfor har vi i løbet af året givet refleksionen en chance, og i den anledning holdt vi den 2 december et fælles seminar for bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. Seminaret mundede ud i en række konkrete initiativer, som bliver dagsordenfastsat i det kommende års bestyrelsesmøder. Der var på seminaret enighed om, at følgende ledetråde skal være rammen om det fremtidige strategiarbejde: Ånd, nærvær, dannelse, fordybelse og begejstring! Den nyligt afdøde Klaus Rifbjerg udtalte i et sidste interview med DR2, at der i Danmark er 2000 begavede mennesker, resten er dumme. Udtalelsen vakte stor furore. Mage til hovenhed. Forargelsen behøvede nu ikke at være så stor for selvfølgelig, mente han det ikke helt bogstaveligt. Jeg tror snarere han har været inspireret af vores fælles bestyrelses- og personaleseminar, hvor vi i overensstemmelse med vores værdigrundlag - også blæste til kamp mod åndløsheden. Ånd, nærvær, dannelse, fordybelse og begejstring har vores allerstørste bevågenhed. Når Rifbjerg er bekymret for styrvolterne de små uduelige kort, der aldrig får indflydelse på spillet - i det danske samfund, hænger det sammen med hans demokratiopfattelse. Demokrati kan ifølge Rifbjerg defineres som de aktives ret. Men uden dannelse i bred forstand kommer den brede befolkning aldrig ind i kampen. Vi sidder i stedet på vanterne og afventer Derfor er folkeoplysningen så vigtig. Vi har en tidligere statsminister som frejdigt har udtalt, at eksempelvis historie ikke har hans store bevågenhed. Et sådant udsagn er helt og aldeles i uoverensstemmelse med de demokratiske dannelsesidealer.

4 Det der netop plager Rifbjerg (og for den sags skyld også Broholms Højskole) er den omsiggribende åndløshed. Vi kan derfor sammen med Rifbjerg i en let omskrivning - udtrykke os således: Vi er derfor uenige, ganske og aldeles og fuldkommen uenige, for vi tror ikke man forstår hverken sig selv eller sin samtid, hvis man ikke aner, hvad der foregik i fortiden og er ganske ligeglad med den. Og her kommer så den gamle almendannelses-undervisning ind i billedet. Den stillede af og til absurde krav, og den gik af og til over hovedet på for mange, men den havde den klare fordel at den forlangte at man satte sig ind i tingene, før man begyndte at snakke med om dem, den forlangte at ens præmisser skulle være i orden og at man var i stand til at gøre rede for dem, ja man kan sige, at den sorte skole på en vis måde opdrog til demokrati, levnede demagogerne færre chancer, de blev for gennemskuelige i al deres hjælpeløse uvidenhed, og først og fremmest skærpedes sansen for nuancen, den der altid som Thomas Mann siger det - fremkalder despoternes raseri. I Nøleren udtrykker Rifbjerg sin bekymring over samfundsudviklingen på denne måde: Verden er åndsvag Hvor der før var stille er der nu larm Hvor der engang var tænksomhed er der i dag underholdning Hvor der engang var beskedenhed er der i dag grådighed Hvor der engang var overbærenhed er der i dag had I denne opsummering udtrykker Rifbjerg meget præcist, hvad det er for problemer, vi i højskoleverdenen er optaget af og som vi prøver at forholde os til. Og en ting er helt sikkert: I en sådan verden, har

5 højskoletanken en meget indlysende og åbenbar berettigelse også på Bornholm jævnfør vores værdigrundlag. Efter at have siddet i formandsstolen i et lille årstid kan jeg således afslutningsvis konstatere, at hvis der er to, der står sammen i dansk skolepolitik, så er det Rifbjerg og Bornholms Højskole

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Den professionelle samtale i højskolen

Den professionelle samtale i højskolen Den professionelle samtale i højskolen Et FFD forsøgs- og udviklingsprojekt forår 2012 Anja Otte Eva Olesen Louis Mogensen Vi behandler altid hinanden, - godt eller dårligt Case: Vi starter denne rapport

Læs mere

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges.

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Referat af Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Dirigenterne konstaterer, at generalforsamlingen

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det meningsfulde medlemskab

Det meningsfulde medlemskab Det meningsfulde medlemskab - en kulturanalyse af unge på de merkantile ungdomsuddannelser og deres forhold til fagforeninger Af Henriette Tolstrup Holmegaard og Anne Kofod Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 Formandsberetning 2012 Medarbejdere i verdensklasse sådan lyder et tema, som flere medier har taget op i den sidste tid. Blandt andet er 6 danske firmaer gået sammen om at udvikle et projekt, der skal

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere