Brugervejledning for BOSSINF-Område 5. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning for BOSSINF-Område 5. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning for BOSSINF-Område 5. udgave 27. maj 2016

2 1.0 Brugervejledning Indledning for BOSSINF-Område 5. udgave Ejnar Andersen 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Tlf: Maj / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

3 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Indledning Adgang til BOSSINF-Område En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Oprettelse af en ny beslutning Kommunens ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse Ministeriets stillingtagen til en ansøgning om reservation af midler Kommunens ansøgning om tilsagn Ministeriets stillingtagen til en ansøgning om tilsagn Regnskab Noter vedrørende beslutningen Refusion Fanen Refusion Refusionsarter Søgebilledet Søgning Beslutningslisten Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område Felter på fanen Beslutningen Felter på fanen Området Felter på fanen Vurdering Felter på fanen Udgifter Felter på fanen Reservation Felter på fanen Tilsagn Felter på fanen Regnskab Felter på fanen Noter Oversigt over statuskoder i BOSSINF-Område / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

4 1.0 Indledning 1.0 Indledning BOSSINF-Område er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets administrative edbsystem til håndtering af reservationer, tilsagn og refusioner i forbindelse med beslutninger om områdefornyelse i medfør af kapitel 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Den nuværende version af BOSSINF-Område blev sat i drift i starten af Den første version af BOSSINF-Område blev idriftsat i Nærværende brugervejledning for BOSSINF-Område henvender sig til kommunale medarbejdere, som skal gøre brug af systemet. I brugervejledningen gøres rede for en områdefornyelsesbeslutnings vej gennem BOSSINF-Område, og de enkelte felter på systemets skærmbilleder forklares. Opmærksomheden henledes på, at BOSSINF-Område har hjælpetekster til hvert enkelt felt. Hjælpeteksten på et felt fremkaldes ved at klikke en enkelt gang med venstre museknap på feltets navn. Endvidere skal læseren være opmærksom på, at statuskoden er en meget central variabel, som fortæller på hvilket stadium i forløbet, beslutningen aktuelt befinder sig. Til slut i denne brugervejledning findes en oversigt over de statuskoder, som gælder i BOSSINF- Område. 04 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

5 2.0 Adgang til BOSSINF-Område 2.0 Adgang til BOSSINF-Område Kommunen får adgang til BOSSINF-Område gennem den samme indgang, og med samme brugernavn og adgangskode, som til Byfornyelsessystemet BYF2012. Brugeren skal være tilkoblet KMD's CAP/IP-net. Tildeling af brugernavn og adgangskode foretages af kommunens egen autorisationsansvarlige. Den kommunale medarbejder har derefter mulighed for selv at rette og opdatere sin adgangskode. På søgebilledet i BYF2012 findes øverst en knap, som hedder Gå til Områdefornyelse. Når man klikker herpå en enkelt gang med venstre museknap, kommer man til søgebilledet for BOSSINF-Område. 05 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

6 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område I dette kapitel gennemgås en områdefornyelsesbeslutnings vej gennem BOSSINF- Område. 3.1 Oprettelse af en ny beslutning Kommunen opretter en ny beslutning i BOSSINF-Område ved hjælp af knappen Ny beslutning, som findes på søgebilledet øverst til venstre. Når man klikker på Ny beslutning, fremkommer beslutningsoprettelsesbilledet. Kommunen skal her starte med i feltet Beslutningsnavn at indtaste et navn til den beslutning, man ønsker at oprette. Beslutningsnavnet, som må bestå af maksimalt 40 karakterer, følger beslutningen gennem hele dens liv. Herefter skal kommunen angive hvilken af de fire områdetyper, der er tale om. Det bemærkes, at kommunernes mulighed for at give reservation vedrørende områdetype 5 (Ældre erhvervs- eller havneområder) ophørte pr. 1. juli / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

7 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Når beslutningsnavnet er indtastet, skal kommunen klikke på knappen Opret beslutning, hvorved den nye beslutning oprettes af BOSSINF-Område. Der fremkommer et tomt indberetningsskema med de følgende otte faner Beslutningen Området Vurdering Udgifter Reservation Tilsagn Regnskab Noter En ny beslutning har initialt status 0, som er kladdestatus. Dette fremgår øverst på billedet, hvor teksten Beslutning oprettet vises. Endvidere fremgår statuskoden på fanen Beslutningen. Til slut i denne brugervejledning findes en oversigt over de statuskoder, som gælder i BOSSINF-Område. 3.2 Kommunens ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse Når den nye beslutning er blevet oprettet og har status 0, kan kommunen gå i gang med at indtaste oplysninger til sin ansøgning om reservation af statslige midler til områdefornyelse. Det gøres ved, at kommunen på indberetningsskemaet udfylder en række felter, hvoraf nogle er til administrativ brug og andre er til statistisk brug for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Imens indberetningsskemaet udfyldes, bør kommunen en gang imellem klikke på knappen Gem for at sikre sig, at de indtastede oplysninger løbende gemmes på systemets database. I det følgende gennemgås indberetningsskemaets otte faner. For mere detaljerede beskrivelser og forklaringer af de felter, der findes i hvert enkelt afsnit, henvises til kapitel 6 i brugervejledningen. Endvidere henvises til systemets hjælpetekster, som fremkaldes ved at klikke en enkelt gang med venstre museknap på feltets navn. 07 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

8 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område På fanen Beslutningen skal kommunen angive, om den beslutning, der ansøges om reservation af midler til, skal være omfattet af en eller flere af forsøgsbestemmelserne i 97 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Der kan være tale om forsøgsbeslutninger med særlige foranstaltninger ( 97, stk. 2), forsøgsbeslutninger med forhøjet refusionssats ( 97, stk. 3) og forsøgsbeslutninger med forhøjet rammetildeling ( 97, stk. 4). Det understreges, at de oplysninger, som kommunen angiver i disse tre felter, har betydning for hvad det er muligt for kommunen at indberette i en del af indberetningsfelterne længere nede på indberetningsskemaet. Kommunen kan kun foranstalte en forsøgsbeslutning, hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver særligt tilsagn hertil. I feltet Er der behov for støttet bygningsfornyelse i området skal kommunen med et Ja eller et Nej angive, om den vurderer, at der er behov for gennemførelse af støttet bygningsfornyelse i området. Kommunen skal angive navnet på en kontaktperson i kommunen. Det skal være den person, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål vedrørende beslutningen. Når kommunen foretager statusskift, er der kontrol af, at feltet er udfyldt. Det er muligt for kommunen senere i forløbet at ændre navnet, hvis kontaktpersonen skiftes. Endelig skal kommunen angive adresser til brug for de s, som BOSSINF- Område genererer til kommunen. Med henblik på at forebygge problemer som følge af eksempelvis jobskifte kræves det, at kommunen indberetter to forskellige adresser. På fanen Området skal kommunen entydigt ved hjælp af en kortfunktionalitet afgrænse området, som skal omdannes. 08 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

9 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Ved hjælp af musen zoomes ind, så kortet viser det område, som områdefornyelsen skal omfatte. Det præcise område tegnes ind på kortet ved brug af venstre museknap. Områdets afgrænsning indtegnes som et polygon på kortet. For hvert enkeltklik med musen sættes et nyt punkt i polygonet. Når indtegningen er færdig, afsluttes ved at dobbeltklikke på det sidste punkt i polygonet. Områdets afgrænsning vil herefter fremstå med rød farve. Systemet beregner automatisk arealet af det indtegnede område og overfører det som antal km² til feltet Områdets areal. Et eksisterende polygon kan ikke ændres, men kan erstattes af et nyt polygon ved at klikke på blyant-ikonet og vælge Tegn polygon. Når beslutningen er på lukket status, er det ikke muligt at ændre indtegningen. Via plus-ikonet til højre på kortet, kan der skiftes mellem skærmkort og luftfoto. Der kan ikke skiftes på de højeste zoomniveauer, hvorfor det kan være nødvendigt at zoome lidt ud, for at skifte korttype. Ved udskrift kan det være nødvendigt at ændre formatet til liggende/landscape i printerens udskriftsdialog, for at få hele kortudsnittet med i udskriften. Kommunen skal udfylde indbyggerantallet i området og den gennemsnitlige bebyggelsesprocent i området. 09 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

10 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Endelig er der på fanen Området mulighed for at udfylde en række felter til statistisk brug for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt nogle felter til administrativ brug. Det drejer sig om oplysninger vedrørende antallet af boliger og bygningsarealet i området. På fanen Vurdering skal udfyldes en række statistiske felter, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet benytter til at indsamle sammenlignelige data, der muliggør en systematisk belysning af de kriterier, som ligger bag kommunernes ønske om at gøre brug af områdefornyelse. Felternes, hvis indhold og antal afhænger af områdetypen, har form af rullemenuer med følgende fem valgmuligheder: 1 - Ikke noget problem 2 - Et lille problem 3 - Et vist problem 4 - Et stort problem 5 - Et meget stort problem 10 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

11 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område På fanen Udgifter skal kommunen indberette udgifternes fordeling på de forskellige indsatser under den beslutning, der ansøges om reservation af midler til. Det bemærkes, at fordelingen af udgifterne på de forskellige indsatser kan ændres i forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Beslutningens udgifter fordeles på den kommunale andel, den statslige andel samt anden finansiering. Beløb indberettes som antal hele kroner. For områdetype 5 (Ældre erhvervs- eller havneområder) har fanen Udgifter en anderledes udformning. Kommunernes mulighed for at give reservation vedrørende ældre erhvervs- eller havneområder ophørte pr. 1. juli / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

12 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Systemet summerer selv de udgifter, som indberettes på fanen Udgifter, når man klikker på knappen Gem. Summen af de indberettede statslige udgifter overføres automatisk til feltet Ansøgt reserveret beløb på fanen Reservation. Fanen Reservation rummer oplysninger om reservationen samt den af ministeriet fastsatte frist for indsendelse af byfornyelsesprogram. Hvis ministeriet giver kommunen en fristforlængelse for indsendelse af byfornyelsesprogram, fremgår dette på fanen Reservation. For en beslutning uden forhøjet refusionssats kan de ansøgte statslige midler, jf. 7, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, højst udgøre en trediedel af summen af de statslige og kommunale midler. Så længe en beslutning har status 0, har kommunen mulighed for at bortfalde den ved at klikke på knappen Slet beslutning. Kommunen har ikke mulighed for at genoplive en beslutning, som er bortfaldet. Når kommunen er færdig med at indberette oplysningerne på ansøgningen, skal der foretages statusskift fra 0 til 1. Statusskiftet sker ved hjælp af knappen Ansøg om reservation. Idet kommunen foretager dette statusskift, indgives ansøgningen om reservation til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som herefter vil tage stilling til den. Når beslutningen har status 1, fremkommer teksten Beslutning med ansøgning om reservation på beslutningens hoved, som har følgende udseende: 12 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

13 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Kommunen skal indgive sin ansøgning om reservation af statslige midler til områdefornyelse på elektronisk form via BOSSINF-Område. Men derudover skal kommunen samtidig indsende en skriftlig ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ansøgninger om reservation af statslige midler til områdefornyelse skal være indberettet til BOSSINF-Område og have status 1 senest den 7. januar. Er den 7. januar en lørdag eller en søndag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag. 3.3 Ministeriets stillingtagen til en ansøgning om reservation af midler En beslutning med status 1 er synlig for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som foretager statusskift fra 1 til 2, hvis ministeriet vælger at imødekomme ansøgningen. Ministeriet udfylder feltet Reserveret beløb, som indeholder det reserverede statslige beløb. Desuden skal Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forinden skift til status 2 angive en frist for kommunens indsendelse af beslutning om områdefornyelse og byfornyelsesprogram. Hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ikke vil imødekomme ansøgningen om reservation, kan ministeriet afvise den ved at sætte beslutningen på status 7. Alternativt kan ministeriet, hvis der ønskes yderligere oplysninger eller ændringer, returnere ansøgningen om reservation ved at sætte beslutningen på status 15. Hvis beslutningen er blevet returneret til kommunen, og dermed har status 15, har kommunen mulighed for at sætte beslutningen tilbage til status 0. Kommunen kan derpå ændre i de indberettede oplysninger og påny indgive ansøgningen om reservation til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved at sætte beslutningen på status 1 med knappen Ansøg om reservation. Alternativt har kommunen mulighed for ved hjælp af knappen Slet ansøgning at bortfalde en beslutning med status 15. Idet ministeriet godkender ansøgningen om reservation med et statusskift til status 2, sker rammetrækket. Beslutningens hoved har herefter følgende udseende: 3.4 Kommunens ansøgning om tilsagn Kommunen udarbejder et program for områdefornyelsen, jf. 5 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, og indsender det til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ansøgningen om tilsagn skal samtidig indberettes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet elektronisk via BOSSINF-Område. 13 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

14 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Systemteknisk sker dette ved, at kommunen opretter en ansøgning om tilsagn ved hjælp af knappen Opret/ret ansøgningsskema. Efter at ansøgningen om tilsagn er oprettet, har beslutningen status 21, hvor beslutningshovedet har følgende udseende: Hvis en kommune ved en fejl har oprettet en ansøgning om tilsagn, og dermed sat beslutningen på status 21, har den ved hjælp af knappen Slet ansøgning mulighed for at slette ansøgningen og sætte beslutningen tilbage på status 2. Tilsagnsansøgningen er efter oprettelsen en kopi af reservationen. Men kommunen har mulighed for at ændre i de indberettede oplysninger både i de økonomiske felter og i statistikfelterne. Kommunen har blandt andet mulighed for at angive ændringer af udgifternes fordeling på de forskellige indsatser under beslutningen. På fanen Tilsagn skal kommunen i forbindelse med udfyldelsen af sin ansøgning om tilsagn udfylde markeringsfeltet Etableres partnerskab og feltet Dato for kommunalbestyrelsens beslutning. For beslutninger i ældre erhvervs- eller havneområder skal kommunen endvidere udfylde markeringsfeltet Etableres byudviklingsselskab. I forbindelse med kommunens ansøgning om tilsagn, overføres indholdet af feltet Ansøgt tilsagnsbeløb automatisk fra fanen Udgifter. Når kommunen er færdig med at angive oplysninger vedrørende ansøgningen om tilsagn, skal der foretages statusskift fra 21 til 3 ved hjælp af knappen Ansøg om tilsagn. Med dette statusskift indgiver kommunen sin ansøgning om tilsagn til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Når beslutningen har opnået status 3, har beslutningshovedet følgende udseende: Kommunens ansøgning om tilsagn skal ske inden udløbet af fristen for indsendelse af program, som findes på fanen Reservation. 14 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

15 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område 3.5 Ministeriets stillingtagen til en ansøgning om tilsagn Når beslutningen har opnået status 3, tager Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stilling til ansøgningen om tilsagn. Hvis ministeriet vælger at imødekomme ansøgningen, foretager ministeriet skift fra status 3 til status 4, som er tilsagnsstatus. Når beslutningen har status 4, har beslutningshovedet følgende udseende: Hvis derimod Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ikke imødekommer ansøgningen om tilsagn, kan ministeriet afvise den ved at sætte beslutningen på status 7. Alternativt kan ministeriet returnere ansøgningen om tilsagn ved at sætte beslutningen på status 35. Kommunen har mulighed for at sætte en beslutning med status 35 tilbage på status 21 ved hjælp af knappen Opret/ret ansøgningsskema. Herefter kan kommunen ændre i de indberettede oplysninger og atter give beslutningen status 3 og dermed påny indgive ansøgning om tilsagn ved hjælp af knappen Ansøg om tilsagn. Refusionsanmodninger indgives på elektronisk form via refusionsmodulet i BOSSINF- Område. Når beslutningen har opnået status 4, har beslutningen fået tilføjet fanen Refusion. Dermed har kommunen mulighed for at indmelde den statslige del af udgifter, som kommunen har afholdt, til refusion hos Statens Administration. For en nærmere beskrivelse af refusionsmodulet henvises til kapitel Regnskab Når alle arbejder under beslutningen er afsluttet og der er aflagt regnskab, skal kommunen indberette regnskabsoplysninger til BOSSINF-Område. Dette gøres ved at kommunen ved hjælp af knappen Opret regnskabsskema opretter et regnskabsskema. Idet regnskabsskemaet oprettes, får beslutningen status 41, hvor beslutningshovedet har følgende udseende: Det oprettede regnskabsskema er initialt en kopi af tilsagnet, hvor kommunen har mulighed for at ændre i de indberettede oplysninger. Skulle kommunen have oprettet regnskabsskemaet ved en fejl, kan beslutningen sættes tilbage på status 4 ved hjælp af knappen Returner til tilsagn. Når kommunen er færdig med at angive beslutningens endelige regnskabsoplysninger i regnskabsskemaet, skal kommunen ved hjælp af knappen Godkend regnskab foretage statusskift til status 5, som er regnskabsstatus. En beslutning på regnskabsstatus har følgende beslutningshoved: 15 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

16 3.0 En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område Når beslutningen har fået status 5, har kommunen ikke længere mulighed for at indmelde udgifter under beslutningen til statslig refusion. Ministeriets godkendelse sker efter gennemgang af det fremsendte revisorgodkendte skriftlige regnskab. Det er muligt for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at returnere en beslutning med regnskab til kommunen ved at sætte beslutningen på status 55. Herefter har kommunen mulighed for ved hjælp af knappen Opret regnskabsskema at sætte beslutningen tilbage på status 41, hvorefter kommunen kan indberette regnskabsoplysninger igen. 3.7 Noter vedrørende beslutningen På fanen Noter findes felterne Beslutningsnotat ministeriet. og Beslutningsnotat kommunen, som er tekstfelter, hvori henholdsvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og kommunen har mulighed for at anføre oplysninger, som er relevante for beslutningen. De oplysninger, som ministeriet skriver i sit felt, er synlige for kommunen, men kommunen har ikke mulighed for at skrive i feltet. På samme måde er de oplysninger, som kommunen anfører i sit felt, synlige for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som ikke har mulighed for at skrive i feltet. Når man har skrevet noget i notefeltet, skal man huske at trykke på knappen Gem, da de anførte oplysninger ellers forsvinder. 16 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

17 4.0 Refusion 4.0 Refusion Kommunens anmodninger til Statens Administration om statslig refusion af afholdte udgifter foretages elektronisk via BOSSINF-Område. Det bemærkes særligt, at kun den statslige del af et beløb skal indberettes i refusionsmodulet, og altså ikke den kommunale del. 4.1 Fanen Refusion Kommunen får adgang til refusionsmodulet via fanen Refusion. Fanen bliver først synligt, når beslutningen har opnået status 4. I det relevante felt i søjlen Ny refusion på refusionsbilledet skal kommunen angive det statslige beløb, som ønskes indmeldt til Statens Administration. Beløbet skal anføres i hele kroner. Beløbet skal angives ud for den refusionsart, som det skal indmeldes under. Når kommunen angiver et beløb under Ny refusion og klikker på knappen Godkend ny refusion, oversendes de indberettede oplysninger elektronisk til Statens Administration. Efter at kommunen har indmeldt beløb til refusion, fremkommer en knap med navnet Oversigt til højre for den refusionsart, som beløbet eller beløbene er indmeldt under. Når man klikker på knappen, fremkommer en oversigt over de refusionsanmodninger, der på beslutningen er lavet under den pågældende refusionsart. I søjlen med navnet Statens Administrations kvittering fremgår det på hvilken dato, Statens Administration har behandlet den enkelte refusionsanmodning. Det sker sædvanligvis ca. den 20. i måneden. 17 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

18 4.0 Refusion 4.2 Refusionsarter For beslutninger i nedslidte byområder i mindre og større byer og beslutninger i nyere boligområder med store sociale problemer er der mulighed for at vælge mellem følgende otte refusionsarter: - Programudarbejdelse m.v. - Torve, pladser, opholdsarealer m.v. - Særlige trafikale foranstaltninger - Forsøg i byområder - Planlægning af bygningsfornyelse i området - Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger m.v. - Etablering af foranstaltninger til klimatilpasning - Lokal forankring af indsatsen For beslutninger i ældre erhvervs- eller havneområder med reservation før 1. juli 2016 er der mulighed for at vælge mellem følgende seks refusionsarter: - Planlægning og koordinering m.v. - Måling af jordforurening - Undersøgelse af behov for nedrivning m.v. - Særlige trafikale foranstaltninger - Indretning af midlertidige byrum - Forsøg i havne- eller erhvervsområder Kommunen kan maksimalt hjemtage refusioner for et beløb svarende til tilsagnsbeløbet på fanen Tilsagn, som er lig med beslutningens tildelte statslige udgiftsramme. 18 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

19 5.0 Søgebilledet 5.0 Søgebilledet Kommunen benytter systemets søgebillede til at foretage søgninger på kommunens eksisterende beslutninger. 5.1 Søgning Ved hjælp af søgefunktionaliteten har kommunen mulighed for at lave søgninger på søgekriterierne Beslutningsnavn, Områdetype, Aktuel statuskode, Beslutningens løbenummer, Reservationsdato samt Tilsagnsdato. Når kommunen angiver et eller flere søgekriterier og klikker på knappen Udfør søgning, vises i browserens venstre side beslutningslisten med den eller de beslutninger, der opfylder søgekriterierne. Hvis kommunen ingen søgekriterier angiver, og blot klikker på knappen Udfør søgning, fremkommer alle de beslutninger, kommunen har, i browserens venstre side. 5.2 Beslutningslisten Beslutningslisten består af links til beslutningens dokumenter. Man kommer frem til et dokument ved at klikke på et link en enkelt gang med venstre museknap. Beslutningslisten foldes ud, når man klikker på det lille plus til venstre for beslutningens navn. Kommunen har mulighed for at manøvrere rundt i historikken på den enkelte beslutning, idet det nyeste og dermed også aktuelle dokument er placeret nederst på beslutningslisten. Man kan også komme frem til det nyeste dokument i beslutningen ved at klikke på beslutningens navn. Af det nyeste dokument fremgår den statuskode, som beslutningen aktuelt står på. Det bemærkes, at et link på beslutningslisten først er synligt, når dokumentet eksisterer. Hvis der for eksempel endnu ikke er givet tilsagn på en beslutning, så er linkene Tilsagn, Regnskab og Refusion ikke synlige. 19 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

20 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område De fleste felter i BOSSINF-Område skal udfyldes af enten kommunen eller Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. I de resterende felter genereres indholdet automatisk af systemet. I det følgende beskrives og forklares hvert enkelt felt. Endvidere henledes opmærksomheden på systemets hjælpetekster, som fremkaldes ved at klikke en enkelt gang med venstre museknap på feltets navn. 6.1 Felter på fanen Beslutningen Kommune. Feltet angiver navnet og nummeret på den kommune, hvori beslutningen hører hjemme. Indholdet af feltet dannes automatisk af systemet. Beslutningsnavn. Feltet er et tekstfelt, som indeholder det navn, kommunen har givet beslutningen. Beslutningsnavnet, som kan bestå af maksimalt 40 karakterer, gives til beslutningen i forbindelse med dens oprettelse, og følger beslutningen gennem hele dens liv. Det er ikke muligt at ændre navnet på en eksisterende beslutning. Områdetype. Feltet viser områdets type. Områdetypen angives af kommunen i forbindelse med oprettelsen af beslutningen og kan ikke efterfølgende ændres. Der er følgende fire områdetyper: 1 - Nedslidt byområde i mindre by med færre end indbyggere 2 - Nedslidt byområde i by med indbyggere 3 - Nedslidt byområde i provinsby med eller flere indbyggere 4 - Nyere boligområde med sociale problemer Før 1. juli 2016 var der endvidere mulighed for at give reservation af midler til områdetype 5 - Ældre erhvervs- eller havneområder. Forsøgsbeslutning med særlige foranstaltninger. Feltet er et markeringsfelt, hvori kommunen skal angive, om der er tale om en forsøgsbeslutning, som indeholder særlige foranstaltninger i medfør af 97, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Hermed menes foranstaltninger, som ikke falder ind under 6, stk. 2-3, i samme lov. Hvis der markeres Ja i feltet, har kommunen mulighed for på fanen Udgifter at anføre udgifter til forsøg i henholdsvis byområder og erhvervs- eller havneområder. Hvis der markeres Nej, er det ikke muligt at angive forsøgsudgifter på fanen Udgifter. Kommunen kan kun iværksætte en forsøgsbeslutning med særlige foranstaltninger, hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver særligt tilsagn hertil. Forsøgsbeslutning med forhøjet refusionssats. Feltet er et markeringsfelt, hvori kommunen skal angive om der er tale om en beslutning, der indeholder forsøg med forhøjet refusionssats i medfør af 97, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen kan kun foranstalte en forsøgsbeslutning med forhøjet refusionssats, hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver særligt tilsagn hertil. Forsøgsbeslutning med forhøjet rammetildeling. Feltet er et markeringsfelt, hvori kommunen skal angive om der er tale om en forsøgsbeslutning med forhøjet rammetildeling i medfør af 97, stk. 4, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Hvis der markeres Ja i feltet, kan reserveret beløb og tilsagnsbeløb udgøre op til 20 mio. kr. Hvis der 20 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

21 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område markeres Nej, kan reserveret beløb og tilsagnsbeløb højst udgøre 10 mio. kr. Kommunen kan kun foranstalte en forsøgsbeslutning med forhøjet rammetildeling, hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver særligt tilsagn hertil. Er der behov for støttet bygningsfornyelse i området. Feltet er et markeringsfelt, hvori kommunen skal angive, om den vurderer, at der er behov for støttet bygningsfornyelse i området. Kommunal kontaktpersons navn. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen skal angive navnet på en kontaktperson i kommunen. Det skal være den person, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål vedrørende beslutningen. Når kommunen foretager statusskift, er der kontrol af, at feltet er udfyldt. Det er muligt for kommunen at udskifte navnet, hvis kontaktpersonen skiftes. Kommunens adresse. Til brug for de s, som BOSSINF-Område genererer til kommunen, skal kommunen indberette adresser. Med henblik på at forebygge problemer som følge af eksempelvis jobskifte kræves det, at kommunen indberetter to forskellige adresser. Ministeriets adresse. Til brug for de s, som BOSSINF-Område genererer til ministeriet, indberetter ministeriet to adresser. Ministeriets journalnummer. Feltet er et indberetningsfelt, hvori ministeriet angiver sit journalnummer vedrørende beslutningen. Statuskode. Feltet indeholder den statuskode, beslutningen står på. Statuskoden genereres automatisk af systemet. Statuskoden er en meget central variabel, som fortæller hvor i forløbet, beslutningen befinder sig. Til slut i denne vejledning findes en liste over de statuskoder, som gælder i BOSSINF-Område. Det bemærkes, at den aktuelle statuskode, som beslutningen står på, fremgår af det nyeste, det vil sige det nederste, dokument på beslutningslisten i venstre side af browseren. Man kan også komme frem til det nyeste dokument i beslutningslisten, hvori den aktuelle statuskode findes, ved at klikke på beslutningens navn. Beslutningens løbenummer. Når en kommune opretter en ny beslutning, danner systemet et løbenummer for beslutningen. Der kan ikke på landsplan eksistere to beslutninger med samme løbenummer. Sidst opdateret af. Af feltet fremgår hvilken bruger, i enten kommunen eller Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der sidst har opdateret beslutningen. Indholdet af feltet genereres automatisk af systemet. Dato for bortfald af beslutningen. Hvis beslutningen bortfaldes af kommunen, vil feltet vise datoen herfor. Datoen for bortfald af beslutningen genereres automatisk af systemet, når beslutningen bortfaldes, dvs. når der sker statusskift til status / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

22 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område 6.2 Felter på fanen Området Områdets areal. Indholdet af feltet overføres automatisk fra kortfunktionaliteten og angiver det samlede areal af det område, som ønskes omdannet. Arealet er opgjort som det antal kvadratkilometer, området dækker. Indbyggerantal i området. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen skal angive antal indbyggere i området på reservationstidspunktet. Hvis kommunen ikke har en præcis opgørelse over indbyggerantallet, skal angives det bedste skøn. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end nul. Gennemsnitlig bebyggelsesprocent i området. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen skal angive den gennemsnitlige bebyggelsesprocent i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end nul. Ved den gennemsnitlige bebyggelsesprocent forstås det totale etageareals procentvise andel af områdets areal. En bebyggelses etageareal beregnes ved summering af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager. Hvis kommunen ikke har en præcis opgørelse over områdets gennemsnitlige bebyggelsesprocent, angives det bedste skøn. Boliger i række-, kæde- og dobbelthuse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive antallet af boliger i området i række-, kæde- og dobbelthuse. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Boliger i etageboligbebyggelser. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive antallet af boliger i området i etageboligbebyggelser. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Boliger i kollegier. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive antallet af kollegieboliger i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Boliger i døgninstitutioner. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive antallet af boliger i området beliggende i døgninstitutioner. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Fritidshuse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive antallet af fritidsboliger i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Andre boliger. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive antallet af andre boliger i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Antal boliger i området. Feltet indeholder det totale antal boliger i området på reservationstidspunktet. Indholdet af feltet beregnes automatisk af systemet som summen af de af kommunen indberettede antal boliger. Parcel- og stuehuse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i parcel- og stuehuse i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. 22 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

23 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område Række-, kæde- og dobbelthuse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i række-, kæde- og dobbelthuse i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Etageboligbebyggelse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i etageboligbebyggelser i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Anden helårsbeboelse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i kategorien anden helårsbeboelse i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Avls- og driftsbygning. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i avls- og driftsbygninger i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Fabrikker, værksteder og lignende. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i fabrikker, værksteder og lignende bebyggelser i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i bebyggelser til kontor, handel, lager, offentlig administration og lignende i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Undervisning, forskning og lignende. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i bebyggelser til undervisning, forskning og lignende i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Sommerhuse. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive det samlede bygningsareal i sommerhuse i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Andet bygningsareal. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive andet bygningsareal i området. Feltet udfyldes med et helt tal, som er større end eller lig nul. Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde feltet. Samlet bygningsareal i området. Feltet viser det samlede bygningsareal i området. Indholdet af feltet beregnes automatisk af systemet. 6.3 Felter på fanen Vurdering Fanen Vurdering indeholder en række rullemenuer, hvis indhold og antal afhænger af områdetypen. 23 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

24 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område 6.4 Felter på fanen Udgifter Programudarbejdelse m.v. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifterne til programudarbejdelse og inddragelse af de berørte parter, herunder udgifter til oprettelse af partnerskaber og til eksterne rådgivere eller projektledere ansat til det særlige formål at planlægge og koordinere den samlede indsats. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Torve, pladser, opholdsarealer m.v. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifterne til etablering og forbedring af torve, pladser, grønne arealer, opholdsarealer m.v., herunder udgifter til projektering, tilsyn og lignende vedrørende kommunale anlægsarbejder. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Planlægning af bygningsfornyelse i området. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifterne til planlægning af bygningsfornyelse i området. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger m.v.. Feltet er et indberetningsfelt, hvori kommunen kan angive udgifter til etablering af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Særlige trafikale foranstaltninger. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifterne til etablering af særlige trafikale foranstaltninger i området, herunder udgifter til trafiksanering og forbedring af parkeringsforhold samt projektering, tilsyn og lignende vedrørende kommunale anlægsarbejder. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Etablering af foranstaltninger til klimatilpasning. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifterne til etablering af foranstaltninger til klimatilpasning i området. For eksempel lokal nedsivning af regnvand i byrum eller etablering af grønne tage. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Lokal forankring af indsatsen. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter vedrørende lokal forankring af indsatsen efter gennemførelsen af beslutningen. Det kan eksempelvis være udgifter til aktiviteter, der sikrer, at lokalområdet organiseres formelt og forpligter sig til at vedligeholde nyetablerede offentlige byrum. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Forsøg i byområder. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til forsøg i området. Her er tale om udgifter i medfør af 97, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Felterne med udgifter til forsøg kan kun udfyldes, hvis det på fanen Beslutningen er angivet, at der er tale om en forsøgsbeslutning med særlige foranstaltninger. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på even- 24 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

25 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område tuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Planlægning og koordinering m.v. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til planlægning og koordinering, herunder dialog med eksisterende virksomheder samt etablering af partnerskaber og udviklingsselskaber. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Felterne findes kun på beslutninger vedrørende ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Måling af jordforurening. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til måling af jordforurening og beregning af udgifter til oprensning. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Felterne findes kun på beslutninger vedrørende ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Undersøgelse af behov for nedrivning m.v. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til undersøgelse af behov for nedrivning, byggemodning, bygningsfornyelse og omdannelse. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Felterne findes kun på beslutninger vedrørende ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Særlige trafikale foranstaltninger. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til etablering af særlige trafikale foranstaltninger. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Felterne findes kun på beslutninger vedrørende ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Indretning af midlertidige byrum. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til indretning af midlertidige byrum. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Felterne findes kun på beslutninger vedrørende ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Forsøg i havne- eller erhvervsområder. Felterne er indberetningsfelter, hvori kommunen kan angive udgifter til forsøg i ældre erhvervs- eller havneområder. Her er tale om udgifter i medfør af 97, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Felterne kan derfor kun udfyldes, hvis det på fanen Beslutningen er angivet, at der er tale om en forsøgsbeslutning med særlige foranstaltninger. Udgifterne deles op på den kommunale del, den statslige del og på eventuel anden finansiering. Beløbene skal være større end eller lig nul og angives i hele kroner. Felterne findes kun på beslutninger vedrørende ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Udgifter ialt. Felterne indeholder de samlede udgifter under beslutningen. Indholdet af felterne med summer dannes automatisk af systemet. Summen af de statslige udgifter overføres automatisk til felterne Ansøgt reserveret beløb på fanen Reservation og til feltet Ansøgt tilsagnsbeløb på fanen Tilsagn. 25 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

26 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område 6.5 Felter på fanen Reservation Ansøgt reserveret beløb. I feltet vises den statslige udgiftsramme, som kommunen ansøger om til beslutningen. Beløbet overføres automatisk fra fanen Udgifter. Den statslige udgiftsramme kan højst udgøre 10 mio. kr. Hvis det er markeret på fanen Beslutningen, at der er tale om en forsøgsbeslutning med forhøjet rammetildeling, kan den statslige udgiftsramme dog udgøre op til 20 mio. kr. Hvis det er markeret på fanen Beslutningen, at beslutningen ikke er en forsøgsbeslutning med forhøjet refusionssats, kan den statslige udgiftsramme, som anføres i feltet, højst udgøre en trediedel af de offentlige udgifter på beslutningen. Dato for ansøgning om reservation. Feltet indeholder datoen for kommunens ansøgning om reservation af midler. Dette er datoen for skift fra status 0 til status 1. Datoen genereres automatisk af systemet. Reserveret beløb. Feltet er et indberetningsfelt, hvori Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet angiver den statslige udgiftsramme, der reserveres på beslutningen. Beløbet angives i hele kroner. Reservationsdato. Feltet indeholder den dato, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver reservation af statslig udgiftsramme til beslutningen. Det er datoen for statusskift fra 1 til 2, og den genereres automatisk af systemet. Frist for indsendelse af program. Feltet er et indberetningsfelt hvori Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet angiver en frist for indsendelse af byfornyelsesprogram, jf. 4, stk. 3 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fristforlængelse for indsendelse af program. I feltet har ministeriet mulighed for at angive en eventuel fristforlængelse for indsendelse af program. 6.6 Felter på fanen Tilsagn Ansøgt tilsagnsbeløb. I feltet vises den statslige udgiftsramme, som kommunen ansøger om tilsagn til. Beløbet overføres automatisk fra fanen Udgifter. Tallet angives i hele kroner. Beløbet kan højst udgøre 10 mio. kr. Hvis det er markeret, at der er tale om en forsøgsbeslutning med forhøjet rammetildeling, kan beløbet dog udgøre op til 20 mio. kr. Dato for ansøgning om tilsagn. Feltet indeholder datoen for kommunens ansøgning om tilsagn, defineret som datoen for skift fra status 21 til status 3. Datoen i feltet genereres automatisk af systemet. Tilsagnsbeløb. I feltet angiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet størrelsen af det tilsagn, der gives. Tilsagnsbeløbet danner maksimum for den statslige refusion, som kommunen kan hjemtage under beslutningen. Tilsagnsdato. Feltet indeholder den dato, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet giver tilsagn til beslutningen. Tilsagnsdatoen, som er datoen for statusskift fra 3 til 4, genereres automatisk af systemet. Etableres byudviklingsselskab. Feltet er et markeringsfelt, hvori kommunen skal markere, om der etableres et byudviklingsselskab med det formål at forestå udviklingen af 26 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

27 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område området. Feltet skal kun udfyldes for ældre erhvervs- og havneområder med reservation før 1. juli Kommunen skal først lave en markering i feltet i forbindelse med udfyldelsen af sin ansøgning om tilsagn, når beslutningen har status 21. Etableres partnerskab. Feltet er et markeringsfelt, hvori kommunen skal markere, om områdefornyelsen organiseres omkring et formaliseret partnerskab, jf. 5, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunen skal først lave en markering i feltet i forbindelse med udfyldelsen af sin indberetning af ansøgning om tilsagn, når beslutningen har status 21. Dato for kommunalbestyrelsens beslutning. Kommunen skal indberette datoen for kommunalbestyrelsens beslutning. Indberetningen skal ske på status 21, når kommunen indberetter ansøgning om tilsagn. Feltet er obligatorisk. Dato for statusrapport. Datoen for statusrapport genereres automatisk af systemet, når beslutningen skifter status fra 21 til 3. Datoen genereres som to år efter datoen for kommunalbestyrelsens beslutning. Dato for afsluttende status. Datoen for afsluttende status genereres automatisk af systemet, når kommunen indgiver ansøgning om tilsagn, dvs. når beslutningen skifter status fra 21 til 3. Datoen genereres som fem år efter datoen for kommunalbestyrelsens beslutning. 6.7 Felter på fanen Regnskab Frist for indberetning af regnskab. Feltet er et indberetningsfelt, hvori Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet indberetter fristen for indberetning af regnskab. Hvis fristen er overskredet, kan kommunen ikke hjemtage statslig refusion under beslutningen. Fristforlængelse for indberetning af regnskab. I feltet har ministeriet mulighed for at angive en eventuel fristforlængelse for kommunens indberetning af regnskab. Dato for indberetning af regnskab. Feltet indeholder datoen for kommunens godkendelse af regnskabet på systemet. Det er datoen for statusskift fra 41 til 5, og den genereres automatisk af systemet. Ministeriets godkendelse af regnskab. Feltet er et markeringsfelt, hvori ministeriets godkendelse af regnskabet vises. Dato for ministeriets godkendelse af regnskab. Datoen for ministeriets godkendelse af regnskab genereres automatisk af systemet (som dags dato), når ministeriet godkender kommunens regnskab i markeringsfeltet Ministeriets godkendelse af regnskab. 6.8 Felter på fanen Noter Beslutningsnotat ministeriet. Feltet er et tekstfelt, hvori Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har mulighed for at anføre oplysninger, som er relevante for beslutningen. De oplysninger, som ministeriet skriver i feltet, er synlige for kommunen, men kommunen har ikke mulighed for at skrive i feltet. Beslutningsnotat kommunen. Feltet er et tekstfelt på maksimalt 500 karakterer, hvori kommunen har mulighed for at anføre oplysninger, som er relevante for beslutningen. 27 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

28 6.0 Beskrivelser af felter i BOSSINF-Område De oplysninger, som kommunen anfører i feltet, er synlige for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, men ministeriet har ikke mulighed for at skrive i feltet. 28 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

29 7.0 Oversigt over statuskoder i BOSSINF-Område 7.0 Oversigt over statuskoder i BOSSINF-Område En beslutnings vej gennem BOSSINF-Område styres af statuskoder. Statuskoden er derfor en meget central variabel, som fortæller hvor i forløbet beslutningen aktuelt befinder sig. Man kan komme frem til skemaet, hvorpå beslutningens aktuelle statuskode befinder sig, ved at klikke på beslutningens navn i beslutningslisten i venstre side af browseren. I BOSSINF-Område findes følgende statuskoder. 0 - Beslutning oprettet 1 - Beslutning med ansøgning om reservation 15 - Ansøgning om reservation returneret til kommunen 2 - Beslutning med reservation 21 - Beslutning klar til indberetning af ansøgning om tilsagn 3 - Beslutning med ansøgning om tilsagn 35 - Ansøgning om tilsagn returneret til kommunen 4 - Beslutning med tilsagn 41 - Beslutning klar til indberetning af regnskab 5 - Beslutning med regnskab 6 - Beslutning bortfaldet 7 - Afvist ansøgning om reservation 29 / maj 2016 Brugervejledning for BOSSINF-Område

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012 Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Hjælpetekster... 5 3. Opkobling til BYF2012... 5 4. Gamle beslutninger... 6 5. Beslutningstyper... 7 6. Oprettelse

Læs mere

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Hjælpetekster til systemet...5 3. Opkobling til systemet...5 4. Søgebilledet og beslutningslisten...7 5.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: BEK nr 1266 af 06/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. september 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2648

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet BEK nr 1102 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3510

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet UDKAST Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 94, stk. 3, 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område.

Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område. Vejledning i at undersøge, om der er udstedt frekvenstilladelser til radiokædeforbindelser i et givet geografisk område. I forbindelse med planlægning af vindmølleparker eller andre byggeprojekter er det

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015

Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Vejledning til registreringsnet sygdomme i majs 2015 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015

Emply Hire. Job-relaterede spørgsmål. Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 Emply Hire Job-relaterede spørgsmål Senest opdateret: 15. oktober 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale).

www.conventus.dk Holbæk 31/3-2010. Til: Foreninger i Holbæk Kommune Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). (infoforenstart_vejledning-1) Side 1af 13 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 31/3-2010. Vejledning til ansøgninger om lokalelån (haller og gymnastiksale). Den email-adresse, som er

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere