Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275"

Transkript

1 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard blev valgt til stemmetællere. 2. Valg af dirigent Jørgen Assenholt blev valgt til dirigent. Jørgen Assenholt nævnte at indkaldelsen ikke opfyldte vedtægternes regler - idet der var nogle der ikke havde modtaget indkaldelsen pr. brev. Derefter gav forsamlingen accept til at vi kunne fortsætte generalforsamlingen. Næste års indkaldelse vil også ske pr. brev, da det kræver en ændring af skolens vedtægter før man kan vælge at offentliggøre indkaldelsen på skolens hjemmeside. Dagsordnen blev oplæst. 3. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning blev ensstemmigt vedtaget og er vedhæftet som bilag A. 4. Forstanderens beretning Forstanders beretning blev ensstemmigt vedtaget og er vedhæftet som bilag B. 5. Godkendelse af det reviderede regnskab Regnskabets resultat et underskud på kr blev kort uddybet af Ilse Hansen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår derfor, at alle elever ved skoleårets afslutning får mulighed for at komme på en liste, hvor de opnår gratis medlemskab af skolekredsen i 10 år og har stemmeret, når de bliver myndige. De 10 år er valgt, fordi bestyrelsen vurderer, at der er større mulighed for, at de vil vælge varigt medlemskab, når de er færdige med evt. uddannelse. Efter 10 år skal gratisterne betale normalt skolekreds medlemskab. Det blev vedtaget at arbejde videre med dette forslag og det forventes som en vedtægtsændring ved næste generalforsamling. 7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr Indmeldelsesgebyret til skolekredsen forbliver uændret 50,00 kr. Fastsættelsen blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er: Torben Karlsen og Maria Toft som begge modtager genvalg og Lena Larsen som ikke modtager genvalg. Torben Karlsen og Maria Toft blev genvalgt. Rune Borger Rasmussen og Jens Lerager blev valgt som nyopstillede medlemmer i skolekredsen. Sjællandske Familielandbrug er ikke længere repræsenteret i bestyrelsen. Til 1. suppleant blev Poul Erik Lauritzen valgt som nyt medlem af skolekredsen.

2 Til 2. suppleant blev Lena Larsen valgt. Side Valg af revisor Revisionsfirmaet RSM plus blev ensstemmigt genvalgt. 10. Eventuelt Alle fremmødte fra skolekredsen blev opfordret til at skrive mailadresse til skolen, da skolen ønsker at omlægge fremtidig kommunikation til elektronisk kommunikation hvor det kan, og når det kan lade sig gøre. Medlemmer uden mulighed for elektronisk post vil forsat modtage breve. Jørgen Assenholt, dirigent.

3 Side277 BILAG A. Bestyrelsens beretning Høng efterskole året 2014/15: Det forgangne år har været præget af mange forandringer og nye tiltag, hvilket er naturligt, når skolen har fået ny forstander og sammensætningen af bestyrelsen også er blevet ændret. Ny forstander - Thorkild. Derudover er der blevet ansat en viceforstander, Pia. Skolens profil: der er blevet arbejdet meget blandt lærerne og resten af personalet på Høng med at skærpe skolens profil samt synliggøre de 4 nye linier: Global, Psykologi, Adventure, Art&Design og herunder er der blevet lagt meget energi i markedsføring og at få skolen Cambridge certificeret. Alt sammen med hensyntagen til skolens ånd, historik og flair for niveauopdeling. Derudover har skolen fået en ny vision, der lyder: Med eleven i centrum udvikler vi det hele menneske - hvilket er en vision, vi godt kan være stolte af. Renovering: bestyrelsen har i det forgangne år, i samråd med forstanderen, kigget på skolens bygningsmasse og fået input fra et arkitektfirma i forhold til, hvordan bygningsmassen kan opgraderes...så der vil, det næste stykke tid, blive brugt tid, kræfter og økonomi på at renovere diverse dele af skolen - der vil især blive lagt vægt på elevboligerne i første omgang, da de er med til at tiltrække og fastholde elever. Økonomi: Som regnskabet viser, kommer i år ud med et mindre underskud, hvilket der er begrundede årsager til skolen har brugt flere resurser på markedsføring, hvilket blandt andet har resulteret i, at vi, i dag, har en elevtilgang til næste skoleår, der er 22% højre end sidste år på samme tid derudover har skolen lagt vægt på at få indrettet flere arbejdspladser til lærerne i tråd med den nye arbejdstidsaftale. Til slut: Tak til ansatte: bestyrelsen vil gerne sige tak til alle ansatte på Høng efterskole for jeres store engagement og omstillingsparathed i et år, der har været præget af mange omvæltninger samt tilvænning til ny arbejdstidsaftale mv - vi anerkender, at det har været et turbulent år. Tak til bestyrelsen: for godt samarbejde - det er altid spændende og givtigt, når der kommer nye ansigter og input - vi oplever en god tone og en bestyrelse, der bliver udfordret, hvilket er sundt.

4 Side278 BILAG B. Forstanderens beretning til generalforsamlingen 2015 Kære Skolekreds Medlemmer Tak fordi I er mødt op og fordi vi kan regne med jer som trolige støtter og fortalere for skolen. Det værdsætter vi og er meget ydmyge over for. har så sandelig ikke stået stille det sidste års tid. Da jeg stod her for ret præcist et år siden, var det for at blive præsenteret for denne forsamling. Det var med en vis bæven, men også med en stolthed over at have fået muligheden for at stå i spidsen for en skole med så lange og stolte traditioner. Nu er jeg her, et år efter præsentationen og 9 måneder efter at jeg flyttede ind i tjenesteboligen på Tranevej 15b sammen med min familie. Jeg har ikke fortrudt et sekund, omend der har været en hel del udfordringer i forbindelse med opstarten som ny forstander. Da jeg startede 1. juni, var der indskrevet 90 elever til dette skoleår. I løbet af juni/juli/august lykkedes det primært Aksel, at få indskrevet 18 elever, således at vi startede 108 elever i august. Starten af dette skoleår tegnede rigtig fin, men løbende måtte vi sige farvel til en del elever. Nogle havde svært ved at se sig selv på HE, enten pga. hjemve eller interessekonflikter, andre måtte vi sige farvel til fordi de ikke respekterer skolens regler. Siden skolestart har vi taget afsked med 20 elever og fået 8 elever i stedet. Af de 18 elever vi har indskrevet i juni-august er der 10, der er stoppet. Vi blev ret hurtigt klar over, at vi skulle sætte ind ift. at kunne rekruttere eleverne tidligere, da det har vist sig, at de sidst ankomne ikke har gjort sig de samme overvejelser ift. at gå på efterskole, som de elever, der er meldt til et år i forvejen. I forbindelse med Efterskolernes dag (åbent hus) i september fik vi dobbelt så mange besøg som sidste år, 165 familier efter at vi havde annonceret i Søndagsavisen. Vi har afholdt et stort Stand Up arrangement med en kendt stand Upper. Vi inviterede bredt på mange fri- og folkeskoler i Sorø/Slagelse/Kalundborg til arrangementet med franske hotdogs ad libitum. Der kom 950 unge mennesker i den primære målgruppe år. Efterfølgende har vi afholdt en besøgsweekend -efterskole for et døgn, hvor ca 35 unge deltog med stor entusiasme. Det har i den grad båret frugt. Lige nu har vi 96 tilmeldinger. Det er knap 30 % flere end sidste år ved denne tid. Det er dejligt og giver i den grad ro i maven og tro på fremtiden. Som I kunne hører i bestyrelsens beretning har vi ind over efteråret drøftet på hvilken måde, vi kunne blive mere klare og skarpe ift. vores profil, således at potentielle elever vil vælge os som 1. valg. Det har blandt andet udmøntet sig i 4 nye linjefag som afløser for de nuværende 13. De 4 linjefag er: Adventurelinje med fokus på fysisk udfoldelse og udfordringer Art & Design linje med fokus på alt inden for det kreative Psykologi & Livsstilslinje med fokus på hvorfor jeg og andre reagere som de/vi gør Globallinje med fokus på internationalt udsyn og innovation Alle linjer tager på en linjefagsudenlandstur. Et andet fokus ift. at tiltrække kommende elever, er renovering af eksisterende lokaliteter. Bestyrelsen har besluttet at investere en del i renovering af elevbygning E i det kommende år. Vi

5 Side279 går i gang med projektet lige så snart, vi får ombygningstilladelsen fra Kalundborg Kommune. Løbende står den på maling og opfriskninger rundt omkring på skolen. Når I kommer næste år, vil der sikkert være steder I ikke kan kende igen. men vil stadig være den samme :- ). I det forgangne år, har vi sagt farvel til Uffe, der har søgt nye udfordringer på Humble efterskole som musiklærer. Aksel er stoppet som viceforstander i november og som fastansat lærer 31. december, men er stadig timelærer frem til sommerferien. I sidste måned holdt vi afskedsreception for ham. I køkkenet har Hanne Frederiksen valgt at fratræde. I stedet har vi ansat Pia Pedersen som viceforstander efter Aksel. Pia har været lærer på Høng efterskole i 18 år, så hun er så godt og vel kendt med stedet. Lars Kjeldgaard er ansat som lærer efter Pia. Lars kommer fra en stilling som folkeskolelærer i Gørlev og flytter ind på Tranevej 11, når deres hus er solgt. Hanne blev afløst af Stine i køkkenet, men Stine er allerede gået på barsel. Derfor er Hanne Hansen blevet ansat i hendes stilling. Og til slut har vi ansat Jonas Hansen som håndværker på skolen. Jonas er uddannet tømrer og skal forestå den store del af renoveringen af E-bygningen. Til slut vil jeg gerne sende en stor tak til hele personalet for udpræget tålmodighed i et meget anderledes år. Det er godt at have en solid medarbejdergruppe, der arbejder selvstændigt i en omskiftelig hverdag. Tak til jer alle. Også tak til bestyrelsen for et fint samarbejde gennem det seneste år. Tak for stor opbakning til de opgaver og udfordringer der ligger foran os. Jeg glæder mig til mange gode år med visionære og værdimæssige drøftelser med jer i de kommende år.

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes.

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes. Referat 18.03-2015 Generalforsamling Film 6000 kl. 19:30 i studiet, 2. sal, Nicolai Biograf. Formand Søren Nielsen byder velkommen Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014

Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Ekstraordinær generalforsamling på Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Torsdag d. 27. februar 2014 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i skolens foredragssal. Dagsorden 1 Valg af dirigent,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster.

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster. Nykøbing F. den 17. januar 2014 Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster. Dagsorden iflg. vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere