Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver måned viser hvor tilfredse medarbejderne er LÆS SIDE 7 GIV DIN ÆRLIGE MENING TIL KENDE /4 LISBETH FORBEREDER SIN PLAN B /6 VI ER IKKE LØBET TØR FOR MEDLEMSNUMRE /9

2 2

3 Af journalist Carsten Jørgensen NUDGING 3 Et lille skub kan have stor effekt Små skilte på skrivebordet eller ved skærmen kan hjælpe os til at strække ud, bevæge os og drikke tilstrækkeligt med vand. Nudging, som begrebet kaldes, kan give os en sundere arbejdsdag og øge trivslen, viser de foreløbige tests fra flere kontorarbejdspladser Det anslås, at under 10 procent bruger hæve-sænke-bordet i løbet af en dag, selv om de fleste af os godt ved, at det er sundt at strække kroppen ud ved at stå op en del af dagen. Men hvis der på kanten af skærmen eller på skrivebordet sad et skilt, der klart og enkelt signalerede fordelene ved at hæve eller sænke bordet, ville flere gøre det. Nudge det engelske ord for at puffe kaldes begrebet, hvor man leder folk på vej ved at skubbe nænsomt i den rigtige retning. For tiden deltager fire virksomheder i et projekt, som BAR FOKA (branchearbejdsmiljørådet for Finans/Offentlig Kontor & Administration) sammen med konsulentfirmaet INudgeYou har taget initiativ til for at undersøge, hvordan man kan påvirke medarbejdere til mere bevægelse på kontoret. BAR FOKAs nudgingkatalog foreslår nogle helt lavpraktiske værktøjer, hvor farver og tegninger skal minde os om, at vi skal strække ud, tage trappen, ændre indstilling på bordet og rejse os for at drikke vand. De foreløbige tests tyder på, at små skilte på computeren og telefonen faktisk får folk til at hæve og sænke bordet mere i løbet af arbejdsdagen. Vi kan se markant mere aktivitet på de borde, der har skiltene, også selvom kontrolgruppen uden skilte vidste, hvad de blev målt på, siger Andreas Maaløe Jespersen, forsker og konsulent i INudgeYou til Nyhedsbrevet Sund Arbejdsplads. IDEER TIL NUDGE PÅ KONTORET Stå op til mødet Høje mødeborde viser, at det er muligt at stå op, når man holder møde. Barstole gør det oven i købet frivilligt. Det er nudging i indretningen. Peg i hvilken som helst retning, I vil Brug pilene til at pege hen på træningsrummet, hen til vandautomaten eller et hvilket som helst andet sted, man ønsker folks opmærksomhed hen. Pile der peger hen mod en trappe får også flere til at vælge den frem for at tage elevatoren. Tydelig feed back på god opførsel Kast for eksempel en badebold, når man vil anerkende god adfærd. Det giver lyst til at gøre som den, der netop har fået bolden. Grundtanken er, at vi ser signalet husk at hæve dit bord og stå op og arbejde og handler på det i situationen uden at tænke nærmere over det - som en refleks. Signalet giver en intuitiv og klar feedback, der hvor vanen ellers har magten. Det kan se banalt ud, men det gør ikke noget, hvis man spørger Andreas Maaløe Jespersen fra INudgeYou: Der er mange eksempler på, at banale løsninger har en stor effekt. Vi arbejder ikke med revolutionerende forandringer, men vil forsøge at få flere til at bruge de muligheder, de har. Det skulle gerne udvikle sig til varige vaner, siger han til Nyhedsbrevet Sund Arbejdsplads. Ryg en banan Brug sjove vendinger og skilte, der viser, at det er anerkendt og accepteret at holde en lille pause. Toiletøvelser På rådhuset i Assens Kommune tager toiletbesøgene lidt længere tid. Medarbejderne laver nemlig strækøvelser, mens de besøger det lille hus, de såkaldte toiletøvelser. Toiletøvelserne er alt fra armøvelser til nakkeskulderøvelser, hvor instruktionerne hænger på bagsiden af døren ind til toilettet. (Kilde: BAR FOKA) Læs mere om nudging på kontoret på hjemmesiden Sundarbejdsplads.dk/ nudging

4 4 TRIVSEL Giv din ærlige mening til kende Til september løber medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) af stablen, som kan vise, om Sydbank fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Undersøgelsen er anonym, og Sydbank Kreds opfordrer alle til at deltage og svare ærligt på spørgsmålene Deltag i undersøgelsen, giv din ærlige mening til kende, og bidrag til, at vi får mulighed for at målrette arbejdet med handlingsplanerne, således at trivsel og arbejdsglæde kommer på dagsorden, lyder det fra kredsnæstformand Kim Holmer. Kredsen har sendt de sidste redaktionelle input til spørgeskemaet til HR, og forarbejdet til årets kommende trivselsundersøgelse er dermed afsluttet. Primo september udsendes de elektroniske spørgeskemaer, der skal danne grundlaget for medarbejdertrivselsundersøgelsen 2014 og give banken og kredsen en pejling af, hvorvidt Sydbank fortsat er en attraktiv arbejdsplads, der evner at fastholde og motivere medarbejdere. For at afdække dette indeholder spørgeskemaet 59 spørgsmål fordelt på følgende kategorier; Nuværende Job Arbejdsforhold i afdelingen Udviklingsmuligheder Ledelsesforholdene i afdelingen Områdedirektøren Privatdirektøren Rammerne for jobbet I forhold til trivselsundersøgelsen i 2012 er der lidt flere spørgsmål, og der er tilføjet en ny kategori, nemlig spørgsmål, der relaterer til privatdirektøren. Helt overordnet handler det om at komme et spadestik dybere, når vi taler om tillid, trivsel, samarbejde og arbejdsglæde. Garanti for anonymitet Rambøll Management faciliterer undersøgelsen og garanterer, at besvarelserne bliver behandlet anonymt i forhold til Sydbank, nærmeste ledere og andre udenforstående. Både Sydbank Kreds og bankens ledelse opfordrer alle medarbejdere til at deltage i undersøgelsen og give deres ærlige mening til kende. Det gør vi, fordi svarene danner grundlaget for de tiltag, som iværksættes på baggrund af undersøgelsen. En høj svarprocent og ærlige svar er væsentlige forudsætninger for, at de rigtige handlinger i gangsættes. Fokus på overarbejde I Sydbank Kreds er vi meget spændte på trivselsundersøgelsen. Vi forbereder os nok også mentalt på, at undersøgelsen vil vise, at Sydbank får en udfordring mere nemlig medarbejdernes trivsel og sundhed. Finansforbundet gennemførte allerede i foråret 2014 en trivselsundersøgelse, hvor også 223 medarbejdere fra Sydbank deltog. Resultaterne viser, at vi i Sydbank har større negativ sektorafvigelse på områderne stress, højt arbejdstempo og øget overarbejde. Sidstnævnte har allerede været til debat i SU. Frygten for øget arbejdspres, og risikoen for at flere dermed ville blive stressede og/eller syge af stress, har kredsen taget op overfor banken lige siden massefyringerne i Men der er næppe tvivl om, at det arbejdspres, vi alle oplever i øje-blikket er kommet for

5 Af Trine Nonved/Gitte Larsen NETVÆRKSMØDER 5 at blive, hvilket vi senest har behandlet på kredsens generalforsamling i marts 2014, hvor stress og drypvise fyringer atter var på dagsorden. Plan B skal på dagsordenen Sydbank Kreds har to morgenmødepakker klar om henholdsvis Plan B/ LinkedIn samt Arbejdsglæde og Trivsel Trivselspakke For at få øget fokus på det stigende arbejdspres har kredsen i løbet af april/ maj sat trivsel og arbejdsglæde til debat i forbindelse med netværksmøder med bankens tillidsvalgte. I forlængelse heraf er der lavet en trivsel og arbejdsglæde-værktøjskasse, som vi anbefaler at bringe i spil lokalt via tillidsmanden og den nærmeste ledelse også selvom vi ved, at både kolleger og ledere har en travlt hverdag. Vi har lagt vægt på simple værktøjer, der ikke nødvendigvis kræver lang tid at gennemføre men som over tid vil have effekt. På det seneste SU -møde den 11. juni 2014 blev værktøjet præsenteret for ledelsen, som bakker op omkring tiltaget. Sydbank Kreds sætter stor pris på, at banken lægger op til et tæt samarbejde omkring udarbejdelse af handlingsplaner mellem den lokale ledelse og de tillidsvalgte tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Samarbejde og handlingsplaner en grundlæggende forudsætning for, at vi sammen lykkes med trivselsprojektet i banken. På samme måde som bankens ledelse følger op på de to-årige målsætninger om henholdsvis 200 millioner kroner mere på toplinjen og 200 millioner kroner i besparelser, anser kredsen det for vigtigt, at ledelsen afsætter tidsmæssige ressourcer på at skabe øget trivsel og arbejdsglæde i banken. Det er på lang sigt de måske vigtigste elementer i at nå en god bundlinje. Hvad kan du gøre for dine kolleger? Det var overskriften på vores netværksmøder afholdt for de tillidsvalgte i Sydbank i perioden marts til juni De tillidsvalgte blev via en rundspørge bedt om at komme med input til, hvad de kunne tænke sig at få på dagsordenen til netværksdagen. Det gælder om, at emnerne er aktuelle og nærværende og kan relatere sig til hverdagen i banken. Emnet Plan B var sammen med Arbejdsglæde og Trivsel topscorerne. Og hvorfor så Plan B? Emnet kan være sprængfarligt. Rigtig mange synes, at ordet Plan B kan give det indtryk, at vi beder vores medlemmer om at søge et andet job udenfor banken. Det, som det i virkeligheden handler om, når vi taler Plan B, er fokus på vores kompetencer, således at vi hele tiden sørger for at styrke vores markedsværdi. For at følge med samfundsudviklingen i dag ændres jobprofilerne på nuværende job også løbende. Der sker hele tiden organisationsændringer i banken. Vi skal tage ansvar for vores egen jobsituation og spørge os selv: Har jeg de rette kompetencer til at søge mit eget job også i fremtiden? Det andet emne var Arbejdsglæde og Trivsel. Som tillidsvalgt har du et ansvar for at holde øjne og ører åbne og tage temperaturen på dine kolleger. Der er ikke en kollega i øjeblikket, som ikke føler, at der er mere end rigeligt at tage sig af i løbet af dagen. Derfor er det rigtig vigtigt at fokusere på, hvordan vi bedst kommer igennem dagen, således at vi stadig synes, at det er sjovt at gå på arbejde. Til det formål har Sydbank Kreds udfærdiget en værktøjskasse med forskellige muligheder for at sætte Arbejdsglæde og Trivsel på dagsordenen. Sydbank Kreds har desuden udarbejdet to morgenmødepakker med henholdsvis emnet Plan B og LinkedIn samt Arbejdsglæde og Trivsel. Ta fat i din tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant og hør, om de har tid til at kigge forbi til et morgenmøde eller aftenmøde. LinkedIn er verdens største faglige netværk med 300 millioner medlemmer i 200 lande verden over.

6 6 KOMPETENCEUDVIKLING Af journalist Carsten Jørgensen Lisbeth forbereder sin Plan B Kunderådgiver Lisbeth Kej fra Tarup-afdeling har i mere end et år planlagt at tage en coach-uddannelse, som kan åbne døren for et nyt arbejdsliv, hvis hun en dag skal videre fra sit nuværende job Karriereeksperter opfordrer til det. Og Finansforbundet kommunikerer hele tiden budskabet til medlemmerne: Husk at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis jobbet forsvinder? Kunderådgiver Lisbeth Kej fra Sydbanks afdeling i Tarup ved Odense er en af dem, som arbejder med en Plan B i forhold til sit nuværende job, selv om hun trives godt i det. Jeg har i mange år interesseret mig for emner som coaching, positiv psykologi og tankens kraft. Men det var først i forbindelse med en fyring af en kollega, hvor en anden kollega bemærkede at det godt kunne være man skulle forsøge at finde noget andet at lave, at jeg fik ideen til at tage en coachuddannelse, fortæller Lisbeth, der er 44 år og har været ansat i Sydbank i mere end ti år. Den 3. september begynder hun på en seks måneder lang coachuddannelse hos Manning Inspire i Aarhus, som hun tager sideløbende med sit arbejde. Uddannelsen, der kræver, at hun er i Aarhus tre dage om måneden og læser en del materiale hjemme, finansierer hun selv via en gammel kapitalpensionsopsparing. Og de i alt 18 kursusdage benytter hun feriedage fra både sidste og nuværende ferieår til. Min chef har bakket mig op i at tage coach-uddannelsen, så jeg har kunnet få fri de Uddannelsen kan give mig en bredere tilgang til arbejdsmarkedet, hvis jeg en dag skulle få lyst til at skifte job eller branche, siger Lisbeth Kej. Jeg tænker min coach-uddannelse som personlig udvikling, og jeg tror, at den vil give mig en anden tilgang til tingene, som kan præge mig og min omverden dage, hvor der er undervisning. Det er jeg glad for, og nu glæder jeg mig til at begynde uddannelsen, som jeg har planlagt at tage i mere end et år, siger Lisbeth og fortsætter: Jeg tænker min coach-uddannelse som personlig udvikling, og jeg tror, at den kan give mig en anden tilgang til tingene, som kan præge mig, min omverden familie, kolleger og kunder. Samtidig vil uddannelsen give mig en bredere tilgang til arbejdsmarkedet, hvis jeg en dag skulle få lyst til at skifte job eller branche. To eksamener Den seks måneder lange coach-uddannelse afslutter Lisbeth efter planen i marts 2015 ved at gå op til to eksamener. Normalt vælger man enten mellem lifecoach og businesscoach, men jeg planlægger at tage begge eksamener, når nu jeg er i gang og forhåbentlig er godt inde i stoffet, smiler Lisbeth. Som uddannet coach er det muligt at etablere sig som selvstændig konsulent, hvilket dog ikke er det, Lisbeth har lyst til her og nu. Eller man kan søge job inden for HR. Men Lisbeth er slet ikke sikker på, at hun skal skifte job inden for den nærmeste fremtid. Man taler så meget om Plan B, men hvis man er glad for sit arbejde skal man fokusere på det og tro på, at man har det så længe som det er muligt. Men man skal ikke frygte at miste sit job, for hvis det sker, vil nye muligheder åbne sig, siger Lisbeth Kej. Foto: Anders Brohus

7 Af journalist Carsten Jørgensen ARBEJDSGLÆDE 7 Tilfredse medarbejdere gavner bundlinjen Filialdirektør Nils Aaskov har med succes udviklet en dartskive, der hver måned viser hvor tilfredse medarbejderne er. Tilfredse medarbejdere er vigtige for, at vi kan lykkes på salgssiden, siger han Foto: Anders Brohus Mennesker, som trives, præsterer bedre end mennesker, der mistrives. Ud fra den devise satte filialdirektør Nils Aaskov fra Fredericia afdeling i januar et projekt i gang, hvor medarbejdertilfredsheden løbende måles og diskuteres i afdelingen. For at vi kan lykkes på salgssiden, er det nødvendigt, at medarbejderne har det godt og trives. Derfor fik jeg ideen til at tage temperaturen på medarbejdertilfredsheden ved hjælp af en tegnet dartskive, hvor medarbejderne en gang om måneden anonymt placerer en stjerne dér, hvor de mener, deres arbejdsglæde er fortæller Nils Aaskov. De 11 medarbejderes markeringer vises så på tegningen af skiven, der hænges op på en tavle i afdelingen. Jo flere stjerner, der er tættere på midten af skiven 10-tallet jo større er medarbejdertilfredsheden. Dartskiven synliggør, hvor tilfredse medarbejderne er med at være her, og den giver anledning til at tale om trivsel, hvis tallene ligger lavt eller har forandret sig i forhold til måneden før. Naturligvis er der en sandsynlighed for, at det er de seneste 6-7 dage op til afstemningen, der tæller mest, når man skal placere sin stjerne på dartskiven, og indimellem glemmer et par stykker at stemme, men generelt fungerer det rigtig godt som en temperaturmåling på tilfredsheden, siger Nils Aaskov. En slags whistleblower-ordning Ifølge filialdirektøren har medarbejderne taget positivt imod tiltaget, og det har medvirket til at give en åben dialog om trivslen. Vi er en bank i forandring, og det er vigtigt, at der er en åben dialog om forandringerne. Det medvirker dartskiven her til. Man kan sige, at det er en slags whistleblowerordning, fordi den giver et anonymt praj om, hvordan tilfredsheden og trivslen er. Ved at have en høj medarbejdertilfredshed kan vi give kunderne en bedre service og dermed opnå større kundetilfredshed og større overskud, siger Nils Aaskov. De øvrige afdelinger i Område Kolding har nu taget dartskiven til sig og er også begyndt at måle medarbejdertilfredsheden hver måned. Vi er en bank i forandring, og det er vigtigt, at der er en åben dialog om forandringerne. Det medvirker dartskiven her til, siger Nils Aaskov.

8 Som medlem af Finansforbundet har du adgang til billige forsikringer og feriehuse. Og du kan få klækkelige rabatter på indkøb i butikker via Forbrugsforeningen og på benzin og fyringsolie. Læs mere på Finansforbundet.dk/sparpenge

9 Af journalist Carsten Jørgensen HVERVNING 9 Vi er ikke løbet tør for medlemsnumre 88 procent af medarbejderne i Sydbank er medlem af Finansforbundet, og Ulla Spaabæk fra kredsbestyrelsen arbejder for, at det skal blive endnu flere blandt andet har hun inviteret ikkemedlemmer på Peberlyk til frokostmøde Jo flere medlemmer Finansforbundet og Sydbank Kreds har, jo stærkere position har man i forhold til arbejdsgiverne, når der skal forhandles overenskomst og indgås aftaler med bankens ledelse. Derfor er hvervning af nye medlemmer placeret højt på dagsordenen i Sydbank Kreds, og indsatsen bærer også frugt. Således blev kredsbestyrelsen belønnet med den såkaldte Appleby-pris og medfølgende statuette for at være den kreds i Finansforbundet i andet halvår af 2013, der leverede den bedste hverveindsats. 88 procent af medarbejderne i Sydbank er medlem af Finansforbundet, hvilket er en højere organisationsgrad end i de fleste andre virksomheder. Men vi er ikke løbet tør for medlemsnumre endnu. Målet er at få flere medlemmer, siger Ulla Spaabæk fra kredsbestyrelsen. Som områdeansvarlig for Peberlyk har hun i samarbejde med tillidsmændene gjort en stor indsats for at hverve nye medlemmer. I foråret holdt de to frokostmøder kun for ikke-medlemmer, hvor emnet var, hvad du vælger fra, når du Vi kan nok aldrig nå en organisationsgrad på 100 procent, men vi forsøger at komme så tæt på som muligt, siger Ulla Spaabæk. siger nej tak til at være medlem i Finansforbundet. Forud havde 150 ikke-medlemmer, der arbejder på Peberlyk, modtaget en personlig invitation til mødet fra Ulla Spaabæk, som tillidsmændene havde delt ud ved skrivebordene. Nogle siger nej tak, men en del vil gerne høre mere om fordelene ved at være medlem af Finansforbundet og Sydbank Kreds. For mig er det vigtigt, at alle skal have tilbuddet, så de er bevidste om, hvad de vælger til eller fra, siger Ulla Spaabæk. Sydbank Kreds satte som mål, at den ville hverve 50 medlemmer i den igangværende landsmødeperiode fra november 2012 oktober Allerede i juni var antallet af hvervede oppe på 65, hvilket svarer til en målopfyldelse på 130 procent. Jeg er utrolig stolt af den indsats, vores tillidsvalgte gør i deres hverdag både for de eksisterende medlemmer og for at hverve nye medlemmer. Vi kan nok aldrig nå en organisationsgrad på 100 procent, men vi forsøger at komme så tæt på som muligt, siger hun. Finansforbundets resultater ved overenskomster Finansforbundet har historisk forhandlet nogle af de bedste resultater hjem på det danske arbejdsmarked. 1987: Barselsorlov med fuld løn. 1997: Fem omsorgsdage (som de første i Danmark). Tre omsorgsdage i 1998 og yderligere to omsorgsdage per år fra 1. januar : Mulighed for at forhandle virksomhedsoverenskomst (ny løn). 2003: Sundhedsforsikring indføres. 2005: Frit valg mellem fem eller seks ugers ferie. Overarbejdsbetaling eller merarbejdsordning og fem ekstra feriedage. Igangsættes per 1. maj : Virksomheden og den faglige repræsentant kan indgå aftale om fleksible lønpakker. 2005: Deltid for seniorer på 58 år og derover. 2005: Den lange dag kan ikke flyttes til en anden ugedag, når den falder på en helligdag. 2008: Fri fredag efter Kristi Himmelfartsdag. 2008: Mulighed for individuel fleksibel arbejdstid. 2012: Ny arbejdstid inklusive timebank. 2014: Særlig pulje til kompetenceudvikling.

10 10 KORT NYT Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc De er klar til at gøre en forskel Sydbank Kreds siger tillykke til de fem nyuddannede tillidsmænd Pia Pedersen, Herning, Magnussen, Peberlyk, Ole Scharff Jen- Annalise Offersgaard, Rødovre, Gitte Annette Madsen, Vejle, Kim Huynh Just, Slagelse, Lone Andsbjerg Sørensen, Herning og Horsens, Tina Svinth Salhani, Herning sen, Aarhus, Marianne Dahl Essemann, Maja Søjbjerg Sørensen fra Silkeborg. og Line Bach Ulstrup, Frederiksberg. Kredsen siger også tillykke til følgende seks nyuddannede arbejdsmiljørepræsentanter: OVERVEJER DU VIDEREUDDANNELSE? Går du med tanker om en videregående uddannelse m.m., har du mulighed for at søge Jubilæumsfonden for sønderjyske bankfolk om et tilskud. Se vilkår på Sydbankkreds.dk Fra Tryg til Alka Finansforbundets har skiftet forsikringsselskab fra Tryg til Alka. Se dine muligheder på (med et lille billede) Pia Pedersen, Herning Annette Madsen, Vejle Kim Huynh Just, Slagelse Maja Søjbjerg Sørensen, Silkeborg Konference om arbejdsmiljø Sydbank afholder årskonference for arbejdsmiljørepræsentanterne november Der vil blandt andet være fokus på psykisk arbejdsmiljø, motion og trivsel. Vi forventer os meget af konferencen og Annalise Offersgaard, Rødovre Lone Andsbjerg Sørensen, Herning Ole Scharff Jensen, Aarhus Line Bach Ulstrup, Frederiksberg glæder os til at få inspiration fra både interne og eksterne foredragsholdere. Seminar for tillidsvalgte Sydbank Kreds afholder det årlige seminar for tillidsvalgte d september Overskriften for seminaret er Den Tina Svinth Salhani, Herning Gitte Magnussen, Peberlyk Marianne Dahl Essemann, Horsens proaktive tillidsvalgte. Sydbank Kreds ønsker at klæde de tillidsvalgte bedst muligt på til at hjælpe alle medlemmer i en hverdag med store forandringer.

11 SUDOKU 11 KONKURRENCE Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Ronni Clausen, Skærbæk Hanne W. Ydegaard, Peberlyk Tine Juul Wilhardt, Slagelse Stil skarpt på din udvikling Finansforbundet FOKUS bidrager med arrangementer og kurser til, at du kan udvikle dig i takt med forandringer og endda være lidt på forkant med det, der venter lige om hjørnet København, 24. september kl : Karriere og Personlighed Update-arrangementet, som Lone Schilling Andersen (MA i organisationspsykologi) står for, giver dig et kort, præcist og klart indblik i, hvordan du kan arbejde med din adfærd, personlighed og personlige udvikling på en logisk og konkret måde, som du kan bruge til at lykkes bedst muligt med den karriere, du drømmer om. Silkeborg, 22. oktober kl : Sådan fungerer positiv psykologi Få forskningsbaseret viden om positiv psykologi og inspiration til, hvordan det kan styrke din robusthed og agilitet. Underviser er Ebbe Lavendt fra Center for Positiv psykologi. Læs mere om FOKUS-arrangementerne og tilmeld dig på Finansforbundet.dk/FOKUS Løs Sudoku en og vind 500 kroner Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1 til 9. Det er tallene i de grå felter, der er løsningen. Send løsningen til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Sidste frist for indsendelse af løsning er 26. september 2014 Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Fax: Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Anders Brohus Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Oplag: stk. Næste nummer udkommer: November 2014 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Hjemmeside: Produktion: Finansforbundet. Sydbank

12 12 LEDER Hvilke opgaver skal ikke længere løftes? Jarl Oxlund Kredsformand Her på den anden side af sommerferien kan vi se tilbage på et første halvår, som i den grad har været usædvanligt. Forandringerne har stået i kø i det meste af Sydbank. De fleste af os gik ind til 2014 med et forsigtigt optimistisk håb om, at vi kunne trække vores bank gennem finanskrisens sidste krampetrækninger ved et benhårdt fokus på toplinjen. Men efter første kvartal greb direktionen fat i endnu et håndtag med udmeldingen om en spareplan på 200 millioner kroner henover to år, som betyder nedlæggelse af 200 stillinger inden udgangen af Som et andet besparelseselement udfases muligheden for senioraftaler fra 1. oktober 2014 over en flerårig periode. Udsigten til en forringelse af aftalen har øget den aktuelle interesse for at søge en senioraftale. Status er, at der samlet set er konkrete navne på noget mere end 100 af de 200 medarbejdere. Det er i situationen meget positivt, og jeg vil gerne opfordre interesserede kolleger i målgruppen til at søge en senioraftale. Når det så er sagt, så kan det være svært at se, hvordan banken kan drives med den reducerede bemanding. Det har kredsen stillet spørgsmål ved. Hvad er det for opgaver, der ikke længere skal løftes? Vi er bankfolk og kan godt lide at gøre tingene ordentligt. Det er der bare sjældent tid til. To ud af tre medarbejdere i Sydbank må gå på kompromis med kvaliteten for at nå deres arbejde. I sektoren som helhed er tallet knap 60 procent ifølge Finansforbundets trivselsundersøgelse i foråret. Vi er nok nødt til at lære, at der er andre måder at gøre tingene på end 112 procent, men vi skal passe på, at vi så ikke bare sender aben videre og gør livet mere surt og stressende for vores kolleger i andre grene af organisationen. Det er jo svært, for hvor er det rigtige niveau, er det halvtreds, firs eller halvfems procent. Måske indeholder værdien dygtighed paradoksalt nok evnen til at vide, hvornår man bør hoppe over hvor gærdet er lavest, og hvornår man skal hele vejen rundt om sine opgaver? Gad for eksempel vide hvor mange ord, der kan fjernes i denne leder, uden at meningen går tabt? I sidste ende er det aktionærerne, som presser på for at få afkast af deres investering, og det regnskab vi afleverede for 2013 var der vel heller ingen, der synes var godt nok. Vi er ude på en rejse, hvor opgaven er at genskabe troen på Sydbank i vores omverden. Det er et langt sejt træk og koster noget for os alle sammen. Der stilles høje krav til performance, der er stor opmærksomhed på vores kompetencer og dygtighed. Der løbes allerede særdeles stærkt. Det er ikke tiden for de nemme løsninger. Jeg spørger i en sjælden stille stund Vi vil gerne værne om vores arbejdsplads, fordi vi synes om den ånd, der altid har været her. Men hvor klar er vi til at betale de personlige omkostninger, der er ved at kæmpe for banken? Tænk hvis først ånden støver til og tager skikkelse af et genfærd, der vandrer hvileløst rundt i en kynisk jagt på kolde kontanter! mig selv, hvor mon smerte-grænsen ligger. Vi vil gerne værne om vores arbejdsplads, fordi vi synes om den ånd, der altid har været her. Men hvor klar er vi til at betale de personlige omkostninger, der er ved at kæmpe for banken? Tænk hvis først ånden støver til og tager skikkelse af et genfærd, der vandrer hvileløst rundt i en kynisk jagt på kolde kontanter! Lad det ikke komme så vidt.

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015. Ros på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2015 Ros på dagsordenen Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, men via enkel og direkte ros i hverdagen kan vi alle være med

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 JEG HADER FORANDRINGER Skuespiller Farshad Kholgi fortalte på kredsgeneralforsamlingen morsomt og underfundigt om, hvordan

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FLERE TRUES AF STRESS

FLERE TRUES AF STRESS MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS / EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / AUGUST 2015 FLERE TRUES AF STRESS Ansatte i Sydbank føler sig mere stresset end gennemsnittet af finansansatte, viser

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Gode ledere kan man ikke få for mange af

Gode ledere kan man ikke få for mange af MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Gode ledere kan man ikke få for mange af Sydbank Kreds hilser det velkomment, at banken styrker indsatsen for at uddanne

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

5 gyldne. tema. sund virksomhed. principper for et stærkt arbejdsmiljø. ... om sundhed og arbejdsmiljø. Hvad handler arbejdsmiljøarbejdet egentlig om?

5 gyldne. tema. sund virksomhed. principper for et stærkt arbejdsmiljø. ... om sundhed og arbejdsmiljø. Hvad handler arbejdsmiljøarbejdet egentlig om? 2014 3 produktblad I udgivet af Dansk HR tema... om sundhed og Hvad handler arbejdet egentlig om? side 9 sund virksomhed En er en gevinst for arbejdsgiver og arbejdstager side 6 5 gyldne principper for

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere