Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund"

Transkript

1

2

3 Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen Skriv og bliv læst Frydenlund

4 Skriv og bliv læst 3. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatterne og Frydenlund ISBN Grafisk tilrettelæggelse: Anette Oelrich Grafisk produktion: Balto Print, Litauen Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf fax Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på

5 Indhold Forord...7 Sådan læser du bogen...9 Tag hensyn til din modtager ti gode råd Vis at din tekst er personlig Gør dig forståelig Vær præcis når du vælger dine ord Vær konkret del informationerne op Tænk på det talte sprog Din tekst skal hænge sammen Gør dit sprog levende Din tekst skal være let at finde rundt i En fejlfri tekst...38 HVORDAN KOMMER DU I GANG MED AT SKRIVE?...43 FORSKELLIGE TYPER AF TEKSTER Breve Referater Artikler Læserbreve Rapporter Pressemeddelelser Ansøgninger SKRIFTLIG ARGUMENTATION SÅDAN SÆTTER DU TEGN Komma det nye og det traditionelle, Punktum Semikolon ; Tankestreg Kolon : Udråbstegn! Spørgsmålstegn? Prikker

6 9. Parentes ( ) Bindestreg Anførselstegn Apostrof Ordklasser SKRIV UDEN FEJL Ad eller af? At eller og? Bydemåde ændr, behandl Der eller som? E-problemer Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Forkortelser Sin eller hendes? I og jer, vi og os med flere Nogen eller nogle? R-problemer ved udsagnsord Skal det i ét ord? Store og små bogstaver T-problemer ved biord At læse korrektur Korrekturtegn LAYOUT DANSK TIL DEBAT Hvem bestemmer hvad der er rigtigt og forkert dansk? Nye stillingsbetegnelser Engelske ord i dansk Det politisk korrekte sprog Fortids-s er til at betegne datid Sin eller hans? Sin eller deres? Risiko eller chance? Skriver man bolle-å eller aa i egennavne? LITTERATURLISTE STIKORDSREGISTER

7 Forord Skriv og bliv læst henvender sig til alle der skriver professionelle tekster på jobbet, fx kundebreve, referater, , rapporter, notater, pressemeddelelser osv. Bogen henvender sig derfor ikke til folk med bestemte uddannelser eller bestemte job. Den er skrevet i et letforståeligt sprog så den kan læses af alle. En del har glemt hvad de lærte i skolen om at skrive godt. Endnu flere har aldrig rigtigt lært hvordan man skriver godt altså hvordan man skriver enkelt og præcist så modtageren forstår budskabet med det samme. Og det vil vi gerne råde bod på med denne bog. Bogen er dels en opslagsbog som du kan have stående på kontoret og bruge i din hverdag, dels en bog som giver dig et billede af hvordan man skriver i dag. Naturligvis er bogen ikke udtømmende. Vi har derimod vurderet hvad der er vigtigst at vide inden for hvert enkelt område hvad enten det drejer sig om det nye komma, det engelske sprogs indflydelse på dansk eller retskrivningsregler. Vores vurdering bygger på de erfaringer, vi har fra vores mange skrive- og tegnsætningskurser. De områder vi har valgt at beskrive i denne bog, er områder der volder de fleste mennesker problemer når de skal skrive en tekst. Vi har bevidst valgt at have mange eksempler og øvelser i bogen da det er den bedste måde at lære noget nyt på. Sæt sproget i fokus De fleste firmaer vælger i dag at bruge meget store summer på reklame og marketing over for potentielle kunder, men glemmer til gengæld hvor vigtigt det er at skrive i et enkelt og præcist sprog til dem der allerede er virksomhedens kunder. Mange firmaer er dog efterhånden blevet mere bevidste om at det kan betale sig at skrive til kunderne i et sprog de forstår. Sproget er et vigtigt konkurrenceparameter og bør derfor sættes i fokus af flere grunde. Internt er det vigtigt fordi medarbejderne skal kunne kommunikere hurtigt og problemfrit med hinanden. Det er med til at skabe en god arbejdsplads hvor man kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Eksternt er det vigtigt at kunderne forstår hvad man skriver til dem første gang de læser teksten, og derved føler at de bliver taget alvorligt. 7

8 Sproget kan sættes i fokus på mange forskellige måder, blandt andet via sprogprojekter, skrivemanualer og kurser i skriftlig kommunikation. Uanset hvordan man vælger at gribe sagen an, skal det gøres med stor omtanke og pædagogisk indsigt. Når man ønsker at ændre andres måde at formulere sig på, bliver det nemlig let opfattet som noget meget personligt. Det kan derfor være en god ide at benytte eksterne sprogkonsulenter som ud over den pædagogiske indsigt og sproglige ekspertise har den fordel at de ikke er inde i det specifikke fagområde. Derved får man luget ud i de indforståede fagtermer som kunden tit har svært ved at forstå. En ting er sikkert alle kan blive bedre til at formulere sig. Vi håber at bogen vil give dig nye og bedre skrivevaner som vil gøre dig mere effektiv som afsender, og som samtidig vil gøre det sjovere at skrive. Tak Vi vil gerne sige tak til de mennesker der har hjulpet os med bogen. Adjunkt, ph.d. Nina Møller Andersen har bidraget med konstruktiv kritik til indholdet. Søren Beukel Bak, Tove Søndergaard Bak og Inger Glerup har som altid været en uundværlig hjælp i arbejdet med at læse korrektur. Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen April

9 Sådan læser du bogen Det er vigtigt at du tager hensyn til din modtager når du skriver. Hvis ikke du tager hensyn, risikerer du at modtageren slet ikke læser det du skriver, og det er jo ikke det der er meningen. Meningen med kommunikation er netop at din modtager læser og forstår det du skriver. Og endnu vigtigere: at hun gør det du beder hende om. Derfor er det vores håb at du vil læse kapitel 1 grundigt da det er bogens fundament. Herefter er det op til dig og dit behov hvor du vil dykke ned i bogen. For at gøre det lettere vil vi kort fortælle lidt om hvert kapitel: Kapitel 1 Tag hensyn til din modtager ti gode råd Her kan du læse om hvilke ord du skal vælge for at skrive godt, og hvilke ord du skal undgå. Kapitel 2 Hvordan kommer du i gang med at skrive? Læs her om hvordan du undgår angsten for det hvide papir, hvordan du får begyndt, og hvordan du kommer videre. Kapitel 3 Forskellige typer af tekster Vejledning i hvordan du skriver breve, referater, artikler, læserbreve, rapporter, pressemeddelelser, og ansøgninger. Kapitel 4 Skriftlig argumentation Bliv bevidst om hvad argumentation er, og hvordan du argumenterer når du skriver. Det er også vigtigt at du kan gennemskue andres argumenter. Kapitel 5 Sådan sætter du tegn Sætter du kommaer som vinden blæser, og har du svært ved at få punktummerne op af lommen? Hvis du sætter for mange tegn 9

10 forkert, risikerer du at modtageren fokuserer mere på fejlene end på indholdet! Vi gennemgår hvordan du sætter de mest almindelige tegn. Kapitel 6 Ordklasser En oversigt over hvordan ord deles op i ordklasser, og hvilke tider vi bruger på dansk. Er du interesseret i at lære noget om grammatik, får du her en kort og enkel gennemgang. Kapitel 7 Skriv uden fejl Her kan du læse om de mest almindelige fejl i dansk. Skriver man fx indenfor eller inden for, selvom eller selv om? Hvad er rigtigt: jer eller Jer, punktumer eller punktummer? Der er også et afsnit om hvordan du læser korrektur. Kapitel 8 Layout Din tekst skal se godt ud så modtageren får lyst til at læse den. Vær bevidst om hvordan du bruger overskrifter, marginer, illustrationer og skrifttyper. Kapitel 9 Dansk til debat I dette kapitel kan du læse om forskellige områder vi danskere ofte ynder at diskutere. Sproget er i forfald er en vending der ofte bruges i den danske sprogdebat. Nogle frygter fx at det danske sprog er ved at uddø fordi de mener at vi bliver oversvømmet af engelske ord. Desuden er der opstået et nyt begreb i sprogdebatten, nemlig det politisk korrekte sprog. Vi kommer også ind på nye stillingsbetegnelser; en skraldemand er nu blevet til en renovationsarbejder, ligesom en sælger i dag hedder en account manager. Øvelser og eksempler Vi har bevidst valgt at fylde bogen med mange eksempler og øvelser fordi vi mener det er den bedste måde at lære noget nyt på. Det er derfor meningen at du skal lave øvelserne efterhånden som du kommer til dem. Vi har også lavet løsningsforslag som du finder bagerst i hvert kapitel. Vi mener det er altafgørende at der er løsninger til øvelserne alt for ofte ser vi lærebøger med øvelser uden løsninger, og så mister øvelserne en stor del af deres værdi. Eksemplerne er enten autentiske tekster, eller også er det eksempler vi selv har opfundet. Derfor er det helt tilfældigt om der er brugt du eller De i eksemplerne. 10

11 Kommaer Måske undrer du dig over at vi ikke har plantet en skov af kommaer i denne bog. Forklaringen er den at vi har fulgt Dansk Sprognævns anbefaling af valgmuligheden om kun at sætte slutkommaer. Det vil sige kun at sætte kommaer efter ledsætninger altså ikke før. Det kan du læse mere om i kapitel 5. Litteraturliste Bagerst i bogen finder du en samlet litteraturliste for alle kapitler. Her kan du se hvilke bøger vi har haft glæde af i vores arbejde med denne bog. 11

12 1 Tag hensyn til din modtager ti gode råd Dette kapitel er bogens fundament. Kapitlet er bygget op i ti afsnit ti gode råd. Hvert enkelt råd sætter fokus på et område som du skal være opmærksom på når du skriver. Inden vi går i dybden med de forskellige råd, får du en kort oversigt over hvad de ti råd indeholder. 12

13 1. Vis at din tekst er personlig. Brug personord, brug aktiv form, skriv venligt og imødekommende. 2. Gør dig forståelig. Brug ord som din modtager kender godt, og er du i tvivl, så forklar dine ord og udtryk. Pas på med fremmedord og fagudtryk. I dette afsnit kan du teste din forståelse af forskellige fremmedord. 3. Vær præcis når du vælger dine ord. Brug hv-tjekord for at sikre dig at du får alle væsentlige oplysninger med. Undgå tvetydige ord, og vær opmærksom på præcisionsgraden i dit ordvalg. 4. Vær konkret. Pas på med abstrakte ord og sætningsord. Vi introducerer blandt andet abstraktionsstigen. 5. Del informationerne op. Skriv om én ting ad gangen, sæt punktum, pas på med indskudte sætninger, og opløs sammensatte ord. 6. Tænk på det talte sprog. Brug dit talesprog som udgangspunkt for din tekst. Undgå ord som du absolut ikke vil bruge når du taler; de ord kalder man også for papirklicheer. Læs teksten højt for at høre om den flyder. 7. Din tekst skal hænge sammen. Undgå telegramstil, og vær opmærksom på at bruge forbinderord. 8. Gør dit sprog levende. Don t tell it show it, det vil sige: Lad være med blot at fortælle hvad der sker vis det. Brug eksempler og sammenligninger. 9. Din tekst skal være let at finde rundt i. Brug overskrifter, afsnit og punktopstillinger. 10. En fejlfri tekst. Sprogfejl og tegnsætningsfejl må ikke forstyrre læseren som støj på linjen. Få nogen til at læse din tekst igennem. 1. Vis din tekst er personlig At skrive personligt betyder naturligvis ikke at du skal skrive et forretningsbrev til direktør Viggo Hansen på samme måde som du skriver et privat brev eller en til din mormor på 89 år. Du skal altså ikke skrive faglige breve og andre tekster på samme måde som du skriver til familie og venner. Derimod gør du din tekst personlig ved at bruge personord som vi, jeg, du og De og ved at være venlig og bruge aktiv form det kommer vi tilbage til om lidt. Det er vigtigt at du viser at der er mennesker i begge ender af kommunikationen også selvom kommunikationen foregår mellem firmaer eller organisationer. Det er derfor en god ide at fylde dine fagtekster med personer og handlinger da dette er med til at gøre dine tekster personlige. 13

14 Det er fx ikke hensigtsmæssigt at skrive: Hoslagt fremsendes hermed blanket til udfyldelse. En del bruger stadig udtrykket hoslagt, men hvor mange kan egentlig forklare hvad det betyder? Betyder det at blanketterne ligger hos afsenderen? Og hvis blanketterne ligger hos afsenderen, hvorfor sender de dem så? Eller betyder det at blanketterne ligger hos modtageren? Og skal det så forstås som om blanketterne er med i kuverten nu, eller som om de er sendt tidligere? Det er et udtryk som meget let kan misforstås! Derfor er det bedre at skrive: Vi sender her en blanket som vi beder dig udfylde. Nu kan læseren se hvem der sender blanketten, og hvem der skal udfylde den. Nu er både afsenderen (vi) og modtageren (dig) nemlig blevet synlige i sætningen. Selvom du måske arbejder for et stort firma og skriver til et andet stort firma, er du jo stadig én person der skriver til én anden person. Der er altså stadig personer i begge ender af kommunikationen. Brug personord som vi, jeg, du og De Husk at bruge personord i dine tekster. Det er vigtigt at du vælger de mest hensigtsmæssige personord. Brug vi i stedet for man, og brug vi i stedet for navnet på det firma du repræsenterer. Skriv fx ikke: Man har besluttet at indkræve det resterende beløb via næste løn. Det lyder mere personligt hvis du skriver: Vi har besluttet at trække det resterende beløb fra din næste løn. Hvis du bruger navnet på det firma eller på den organisation du skriver til i stedet for personord som: jer, dig og du, kan det let komme til at virke køligt og upersonligt. Hør fx denne sætning: Forsikringsselskabet Sikker Fremtid sender her en bestillingsblanket til Hurtige Cykler A/S. Her er det bedre at skrive: Vi sender her en bestillingsblanket til jer. Det er også bedre at skrive jeg i stedet for undertegnede. Men du skal være meget opmærksom på kun at bruge jeg når du skriver helt på egne vegne. Skriv fx ikke: Spørgsmål kan rettes til undertegnede. Det er bedre at skrive: Du er velkommen til at ringe til mig hvis du har spørgsmål. Hvis du fx har skrevet en rapport alene, må du gerne skrive jeg, men har du været med til at skrive rapporten i en gruppe, skal du skrive vi så det ikke lyder som om du har været ene om at skrive den. Du kan normalt være dus, det vil sige bruge personordet du, når du skriver til enkeltpersoner som du også ville sige du til i en samtale. Om du skal skrive 14

15 du eller De til kunden, afhænger dog meget af hvordan I plejer at gøre på dit arbejde. Der ligger ofte en firmabeslutning bag ved dette spørgsmål. Det er desuden meget vigtigt at du husker at være konsekvent i den måde du bruger personord på. Altså brug det samme personord hele vejen igennem et brev. Du skal ikke først skrive De og så senere du i det samme brev. I dag er det mest almindeligt at være dus, når man skriver til andre firmaer, organisationer eller institutioner. Du kan også tiltale modtageren med personordet I. Men det forudsætter en ret uformel tone og et godt kendskab til firmaet i forvejen ligesom når du bruger du-form. Det kan fx være i en uformel afslutning som den her: Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at ringe eller skrive til os. Her følger et eksempel på upersonligt sprog så du kan se hvad du skal undgå: Hermed er det besluttet at ordningen kun kan benyttes efter særlig aftale. Hvad står der egentlig? Vi prøver lige at sætte nogle personer ind. Og så sker der noget: Vi har besluttet at ordningen kun kan benyttes af medlemmer der har en særlig aftale med bestyrelsen. At skrive personligt betyder også at du skal huske personerne! Hvis din tekst handler om personer, så sørg for at få navnene med. Hvis du fx skal sende en intern meddelelse rundt i firmaet om næste personalefest, så lad være med at skrive: MT fra P2 og JK fra M3 står for valg af menu til den næste personalefest. Det er lettere at forstå meddelelsen hvis du skriver: Mette Thomsen fra personaleafdelingen og Jens Knudsen fra marketingafdelingen står for valg af menu til den næste personalefest. I større firmaer er det meget almindeligt at benytte forkortelser for både personnavne og afdelinger. Men tænk alligevel på om du ikke kan skrive navnene fuldt ud da det for mange ansatte og især nyansatte næsten er umuligt at huske alle disse forkortelser udenad. Endnu værre er det når den slags forkortelser står i breve der bliver sendt ud af huset. 15

16 Vær venlig og imødekommende Medmindre der er grund til andet, så prøv at skrive venligt og imødekommende så du skaber en god atmosfære i din tekst. Du kan sagtens skrive både rykkere og afslag i en venlig tone. De fleste mennesker har nemlig meget svært ved at afvise eller modstå venlighed. Hvis du er venlig, kan du meget lettere få modtageren til at handle som du ønsker. Men venlighed er altså ikke lig med at bruge ordet venligst! En formulering som: Vi beder dig venligst sende blanketten retur inden 14 dage, lyder ikke særlig venligt i de fleste menneskers ører. Eller: Vil du venligst kontakte mig en af de nærmeste dage? Det lyder næsten som en trussel. Det kan være svært at skrive i en venlig tone når man skal skrive en tekst der på forhånd ikke har et venligt ærinde, fx rykkere. Her kommer et eksempel på en rykker der ikke er særlig venlig. Det er en rykker som nogle af os nok kender: Da ovennævnte tidligere pålagte parkeringsafgift ikke ses at være betalt, bedes beløbet indbetalt inden ti dage. Det er en helt almindelig lidt stift formuleret rykker fra det offentlige. Den er hverken venlig eller imødekommende, og den får bestemt ikke modtageren til at styrte ned på posthuset med det samme! Næste eksempel viser en rykker der er mere venlig: Vi kan se at vi endnu ikke har modtaget ovenstående saldo som forfaldt den 5. i denne måned. Vi går ud fra at dette skyldes en forglemmelse fra din side. Du kan derfor stadig nå at undgå unødige gebyrer ved at indbetale beløbet i morgen. Du bør være opmærksom på at manglende betalinger kan betyde forringede brugsmuligheder med kortet. Har du allerede betalt, bedes du venligst se bort fra dette brev. Men det kan godt lade sig gøre både at være venlig og have humoristisk sans når man skriver rykkere. Denne rykker er fra et autoværksted: 16

17 Kære kunde Vi har ledt overalt under borde og bænke og oven i købet i bilerne, men vi har ikke kunnet finde din indbetaling på 2.000,00 kr. Vi regner med at det er en forglemmelse fra din side, og at pengene er på vej. Hvis du har indbetalt pengene inden for de seneste tre dage, beder vi dig se bort fra dette brev. Venlig hilsen Autoværkstedet xxx Autoværkstedet der skriver sådan i sine rykkere, får ikke bare sine penge ind med rykkeren, de får rent faktisk også en del sjove tilbagemeldinger fra kunderne, har de fortalt os. Som fx dette kundesvar: Jamen, I leder da også de helt forkerte steder. Kan I ikke lede på netbankkontoen i stedet om et par dage? Skriv aktivt Ud over at bruge personord og være venlig skal du også skrive i en aktiv form for at skrive personligt. Hvad er så aktiv form? Det er det modsatte af passiv form. Her er et eksempel der forklarer hvad det betyder at skrive i aktiv og i passiv form. Regnskabschefen præsenterer årsregnskabet udsagnsordet præsenterer er i aktiv form. Hvis der derimod havde stået Årsregnskabet præsenteres, har vi den passive form. Aktiv form gør teksten mere personlig her kan man se hvem der gør noget, mens den passive form har den kedelige virkning at den slører hvem der handler. Du kan altså se hvem der udfører en handling i en almindelig sætning med grundled og udsagnsled når du bruger aktiv form. Fx: Regnskabschefen præsenterer årsregnskabet. x o Men skriver du i passiv form: Årsregnskabet præsenteres eller Årsregnskabet bliver præsenteret, aner modtageren ikke hvem der skal præsentere årsregnskabet. Du kan også sagtens skrive sætninger hvor du helt undlader at skrive hvem din sætning henvender sig til. Her er et eksempel mere: Det skal foreslås at rygning i fremtiden forbydes. Hvem foreslår at rygning skal forbydes, og hvem er det som ikke må ryge i fremtiden? Sætningen er helt upersonlig og meget generel og abstrakt. Vi anbefaler bestemt ikke at du skriver så 17

18 upersonlige sætninger. Det er ikke hensigtsmæssigt. Hvis du ønsker at modtageren skal handle på en bestemt måde, så må du skrive aktivt, og så kan sætningen om rygning fx se sådan ud: Uddannelsesgruppen foreslår at vi forbyder rygning for gruppens medlemmer ved fremtidige møder. Et andet eksempel på en meget abstrakt og upersonlig sætning er den man finder på mange husmure: Cykler fjernes uden ansvar! Hvem fjerner cyklerne, og hvem tilhører de cykler der skal fjernes? Udsagnsordet fjernes ender på -s, og så kaldes det for en s-passiv. Hvis du bruger udsagnsord i passiv form, altså udsagnsord der ender på -s, gør du det svært for din modtager. Men hvis du i stedet for vælger at skrive: Cykler bliver fjernet uden ansvar!, er du lige vidt. Her kan man stadig ikke se hvem der fjerner cyklerne, og hvem der ejer cyklerne. Bøjningsformen bliver fjernet er ikke en s-passiv, der er jo ikke noget -s på, men det er stadig en passiv form, og den hedder blive-passiv. Vi anbefaler at du er meget varsom med at bruge udsagnsord i s-passiv eller blive-passiv da de gør sproget meget upersonligt. Prøv altid at skrive så aktivt og personligt som muligt: Hvis du er glad for din cykel, skal du ikke parkere den foran vinduet her. Cyklen vil blive fjernet af vores vicevært og flyttet længere ned ad gaden. Øvelse Skriv sætningerne om så de passive udsagnsord bliver aktive. Løsningsforslag finder du bagerst i dette kapitel. 1. Der påtænkes en udbygning af kontorgang B. 2. Hermed modregnes det skyldige beløb. 3. Hvis problemerne fortsætter, kræves der indgriben. 18

19 2. Gør dig forståelig Det er en god ide at bruge ord som din modtager kender hvis du vil skrive forståeligt. Hvis du vælger at bruge ord som du ikke er sikker på at din modtager kender, så skal du forklare dem. Hvad er det så for nogle ord der kan være vanskelige at forstå? Det kan være svære ord, fagudtryk, fremmedord og engelske låneord. Svære ord Svære ord er ord vi bruger i vores dagligdag, men som alligevel kan være svære at forstå. Ord behøver nemlig ikke kun at være fagudtryk eller fremmedord for at de er svære at forstå. Ord som fx ekstrovert, kondemnere og restriktion bruges bredt i dag, men alligevel er der mange mennesker der ikke ved hvad de betyder, eller vi har en forskellig opfattelse af hvad ordene betyder. Du skal altså være opmærksom på om du bruger mange svære ord og hele tiden tænke på hvem din modtager er. Er det en der har den samme uddannelse som dig selv, en person uden uddannelse eller en person med en helt anden uddannelse? Du skal også tænke på om modtageren har samme alder som dig selv. Er din modtager fx meget ældre, kan det være at hun ikke forstår de udtryk du bruger, eller måske forstår hun dem på en anden måde. Øvelse Vi har valgt tre ord, så nu kan du selv teste om det er ord du forstår. Læs sætningerne, og understreg den løsning du mener, er korrekt. Løsningen står bagerst i dette kapitel. 1. Banken har nu krediteret dig et beløb på 54,50 kr. på din bankkonto. Har banken A. hævet eller B. indsat penge? 2. Dommerpanelet er sammensat af lægfolk. Består panelet af A. eksperter eller B. ikke-eksperter? 19

20 3. Du skal betale godt 30,00 kr. for bogen. Betyder det at bogen koster A. lidt mere end 30,00 kr. eller B. lidt mindre end 30,00 kr.? Fagudtryk Du skal også være opmærksom på hvornår du bruger fagudtryk. Tænk på hvem du skriver til. Hvis det er mennesker der ikke arbejder med det samme som dig, så pas på med at bruge fagudtryk når du skriver til dem. Fagudtryk er ofte meget svære at forstå hvis man ikke kender dem fra sit daglige arbejde. Mange af os tænker slet ikke på at de fagudtryk som vi bruger hver dag på vores arbejde, måske lyder som det rene volapyk i det øjeblik vi bruger dem over for andre end vores kollegaer. Din nabo siger fx sådan her til dig hen over hækken lørdag formiddag: For øvrigt er vores cost-benefit-analyse af det nye it-projekt blevet rost til skyerne. Og så står du der og ved måske ikke rigtig hvad du skal svare, medmindre du også bruger udtrykket på dit arbejde. Du havde nok lettere ved at forstå ham hvis han nu havde sagt: Vi har lige fået ros for vores økonomiske analyse af det nye it-projekt hvor vi sammenholder ulemper og fordele. Fagudtryk er altså kun svære at forstå hvis man ikke kender dem. Hvis du skriver fagtekster til fagfolk, skal du naturligvis bruge fagets fagudtryk. Fagudtrykkene er ofte mere præcise og indeholder mere information end ord fra hverdagen. Her er et par eksempler fra sygeplejerskens verden: Enhver sygeplejerske forstår meningen når lægen siger at der skal optages en udførlig anamnese på Hans Hansen. Gør du? Anamnese betyder en redegørelse eller en sygehistorie. Hans Hansen fortæller om sin tilstand før og under sygdommen, og lægen skriver en redegø- 20

21 relse til journalen ofte ved hjælp af diktafon derfor bruger lægen ordet optage. Alle sygeplejersker ved også hvad det betyder når der ved vagtskifte bliver sagt at Hans Hansen på stue 4 endelig har haft flatus. Gør du? Flatus betyder vind, afgang af tarmluft, altså det vi på godt gammeldags dansk kalder: at slå en prut. Det er meget vigtigt fx efter operationer at vide om tarmene er begyndt at virke igen, og derfor er flatus et ord man ofte bruger som sygeplejerske. Som sagt er ord som anamnese og flatus ikke fremmede for sygeplejersker og læger, altså de mennesker der til daglig bruger ordene i deres job. Men hvis de kommer til at bruge ordene til folk uden for deres eget fagområde, så bliver ordene pludselig uforståelige. Så vær opmærksom på hvem din modtager er, og lad være med at bruge fagudtryk til ikke-fagfæller. Fremmedord Hvis du vil skrive forståeligt, skal du også passe på med at bruge fremmedord. Hvis din modtager kender fremmedordet, har hun selvfølgelig ikke svært ved at forstå det, men du skal passe på med at bruge fremmedord som ikke er hvermandseje. Vi har dog en lang række begreber og genstande der kun kan beskrives med fremmedord på dansk, og de er ikke alle svære at forstå. Her er nogle helt almindelige fremmedord som vi bruger i vores hverdag: elevator, kantine og kontor. Det er nok fremmedord, men de er ikke fremmede ord for de fleste. Ved du hvor ordene stammer fra? Elevator stammer fra engelsk der igen stammer fra latin elevare som betyder: at løfte op. Kantine stammer fra italiensk cantina. Ordet betyder oprindeligt kælder. Kontor stammer fra fransk comptoir eller italiensk contore. Begge ord er afledning af det latinske ord computare som betyder: at tælle sammen. Andre fremmedord som til gengæld kan være svære at forstå, er fx ord som evolution, kontrafaktisk og funktionalisme. Det er selvfølgelig ikke alle der opfatter disse ord som svære. Det kommer igen an på hvem man er, og hvad man beskæftiger sig med. Hvis du vil skrive forståeligt, er det altså vigtigt at du overvejer hvilke ord du bruger, og hele tiden tænker på om din modtager forstår ordene. Engelske låneord Vi importerer ofte ord fra andre sprog. Det er der ikke noget nyt i, for det har vi altid gjort. Før i tiden var det især tyske og franske ord vi optog i det danske sprog. I de seneste år har vi importeret en del nye ord fra USA, 21

22 specielt inden for it-området (det informationsteknologiske område) og virksomhedsledelse. Her er nogle eksempler: downloade, hardware, software, password, workshop, performance, auditere, benchmarking, agenda, koncept, implementere, innovation og teambuilding. Mange af de engelske ord er blevet til dagligdags ord for de mennesker der bruger dem ofte. Men hvis du bruger engelske ord, skal du igen tænke på om din modtager kender dem det skal du også når du bruger fagudtryk. Der er stadig mange mennesker i Danmark der ikke kan forstå engelsk. Det kan godt være du selv synes det er i orden at bruge mange engelske ord når du skriver, men husk på at hvis din modtager ikke kender og forstår de ord du bruger, så bliver hun irriteret og ikke duperet! Tit kan man oversætte de engelske ord til dansk uden at meningen går tabt. I stedet for at skrive workshop kan man skrive møde eller seminar, i stedet for at skrive benchmarking kan man skrive sammenligning, og i stedet for agenda kan man skrive dagsorden osv. Selvfølgelig betyder et nyt engelsk ord nogle gange noget lidt andet end den danske oversættelse, men det kan næsten altid lade sig gøre at finde et ord eller flere ord på dansk der betyder nogenlunde det samme som det engelske ord. Pas altså på med at bruge engelske udtryk hvis du ikke er sikker på at din modtager forstår dem. 3. Vær præcis når du vælger dine ord Det er vigtigt at du skriver præcist, entydigt og udtømmende. Du skal altså huske at få alle væsentlige oplysninger med, og du skal undgå at virke tvetydig. Din læser skal kunne forstå hvad du skriver, uden at komme i tvivl om hvad du mener. Du skal kun skrive om det som modtageren har behov for at vide. Du skal altså ikke bare skrive om det du selv synes er mest interessant. Det er vigtigt at du ser teksten fra modtagerens synspunkt. Få alle væsentlige oplysninger med Du skal altid prøve at sikre dig at modtageren får de informationer hun har brug for. Det er vigtigt at du er opmærksom på hvilket fokus din tekst har. Her er det en god ide at anvende hv-ord for at sikre at du har fået alt det med 22

23 som du skal bruge. Og hvilke ord er hv-ord? Det er ord som: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvor længe og hvorfor. Når du skal indkalde til et møde, kan du sikre dig at du har fået alle oplysninger med ved at bruge hv-ordene: Hvem skal deltage i mødet, hvad drejer mødet sig om, hvor skal mødet foregå, hvornår skal det foregå, hvordan skal det foregå, hvor lang tid forventer du at mødet tager, og ikke mindst hvorfor skal der i det hele taget afholdes et møde? Vær præcis Prøv at være opmærksom på præcisionsgraden når du skriver. Hvad der er den rigtige præcisionsgrad, afhænger fuldstændig af din modtagers behov. Hvad skal hun bruge oplysningerne til? Skal hun kunne få en video til at virke så den kan vise videofilm og optage film fra fjernsynet? Eller skal hun have en grundig indsigt i og viden om hvordan en video er konstrueret? Undgå tvetydige ord og udtryk Hvis ord og udtryk er tvetydige, kan modtageren forstå dem på flere måder. Du skal være opmærksom på at du ikke utilsigtet kommer til at virke tvetydig, så forvirrer du let din modtager, ja du risikerer også at blive til grin. Chefen anklagede hårdnakket den nye konsulent for at have læst sine i flere timer hver dag. Hvem tilhører de der er blevet læst? Er det chefens som konsulenten har læst? Eller har konsulenten blot brugt lang tid på at læse sine egne ? Uanset om du kan reglerne for hvordan man bruger hans og sin eller ej, vil du næsten altid blive misforstået når du kaster dig ud i formuleringer som i dette eksempel. Du kan læse mere om denne problematik i kapitel 7 Skriv uden fejl i afsnittet Hans eller sin. Tilsigtet tvetydighed ser man derimod tit, fx i reklamer. Når man skriver reklameslogans, er man tit på jagt efter iørefaldende tvetydigheder. Fx et slogan som: Parkering? Det ordner vi hen ad vejen. (En reklame fra en HT-bus der netop handler om at få folk til at køre med bus i stedet for i privatbil). Den slags udtryk får læseren til at stoppe op og tænke over udtrykket. Det samme opnår malerfirmaet Flügger når de skriver således: Du bliver ikke skuffet i en reklame for maling til kommoder. Også i avis- og ugebladsoverskrifter arbejder journalister bevidst med den slags tankevækkende udtryk. Her er endnu et eksempel: Lykke alle vegne. Overskriften dækker over en lille notits om den danske topmodel Lykke May Andersen, som har stor international succes. 23

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER

TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER TIL KURSUS- OG HR-ANSVARLIGE I OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSET TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER KURSET Ny tilgang med dokumenteret effekt Skriveguiden til offentlige virksomheder og kurset er et mindre

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Birte Servais Bentsen og Lea Bentsen Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Foto Susanne Mertz Frydenlund Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Frydenlund

Læs mere

Indhold. Indledning 10

Indhold. Indledning 10 Indhold Indledning 10 KAPITEL 1 Kend dit medie 18 Forskellige typer hjemmesider 19 Hvad er nettet for noget? 19 Velkommen til vores hjemmeside 21 Hvad gjorde du, sidst du var på nettet? 22 Din bruger læser

Læs mere

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 1 Sanne Jensen Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 2 Tak til medarbejdere og personale på Erhvervs- og Aktivitetscentret Regnbuen. Uden jeres hjælp og støtte i arbejdet, havde

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG?

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Copyright Sofie Koborg Brøsen Grafisk formgivning af Kasper Kruse og Karlsson2/grafisk Illustreret af Peter Brøsen Tryk: Frederiksberg

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013

Det gode sprog i dagsordenstekster. Januar 2013 Det gode sprog i dagsordenstekster Januar 2013 indhold Kære dagsordensskribent... 5 Gode råd... 7 Husk altid, at:... 7 Kend din læser............................. 8 Gør din tekst nem at gå til... 8 Gør

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10 Sprogtip 2010 Indholdsfortegnelse Hvordan skriver man citater? 4 De mest benyttede ord i dansk 6 Tillægsordenes bøjning 8 Gradbøjning af tillægsord 10 Ordklasser 12 Køb himbær hos kømanden 14 Spørg om

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film!

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film! Skolefilm/filmskole Sådan laver klassen en film! Skolefi lm/filmskole Sådan laver klassen en film! Af Martin Schmidt Indeholder to nye noveller af Dennis Jürgensen lige til at filmatisere Frydenlund Skolefilm/filmskole

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

... booker du dine møder

... booker du dine møder I!... booker du dine møder Kære læser... Det er vores ønske og håb at du efter at have læst og løst opgaverne i denne bog, får rigtig meget succes med at booke dine møder. Når du er klar til at få yderligere

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris?

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? Opgaver til Et år i Paris Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? 2. Hvorfor er Lone ked af det? OPGAVE 2

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber.

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Per Helmer Hansen. Filmsprog. film-, video- og tv-produktion. Frydenlund

Per Helmer Hansen. Filmsprog. film-, video- og tv-produktion. Frydenlund Per Helmer Hansen Filmsprog film-, video- og tv-produktion Frydenlund Filmsprog Film-, video- og tv-produktion 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren og Frydenlund ISBN 978-87-7118-180-7 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Rikkemaiah - LIV TIL ORD skrivtil@rikkemaiah.dk rikkemaiah.dk

Rikkemaiah - LIV TIL ORD skrivtil@rikkemaiah.dk rikkemaiah.dk Først lidt nyttig baggrundsviden: 3 essentielle tips, der gør din tekst BEDRE Første Tip: Brug kommunikationstrekanten til at finde formålet med din tekst Når du skriver tekster, er det godt at vide, at

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

1306260308 1 meddelelse

1306260308 1 meddelelse meemo, Inc. Email 1306260308 01/07/13 14.0

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER

KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER KAREN BORGNAKKE LÆRINGSDISKURSER OG PRAKTIKKER A K A D E M I S K F O R L A G Læringsdiskurser og praktikker KAREN BORGNAKKE Læringsdiskurser og praktikker AKADEMISK FORLAG Læringsdiskurser og praktikker

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2010 (målskema 8) Børnehuset Egevolden, Egevolden 126-128, 2650 Hvidovre Nr. Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer 1 Tværfagligt

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle!

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere