Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Lørdag den 1. marts 2014 kl til Mødedeltagere 91 deltagere med 76 stemmer fra 42 danske orienteringsklubber. DOF s hovedbestyrelse, indbudte gæster Referat Gert Pedersen, OK Melfar DOF s formand, Helge Søgaard bød velkommen til klubrepræsentanterne og æresgæster: Æresmedlemmer, modtagere af forbundets ærestegn. Desuden staben og kontorets medarbejdere. Han benyttede lejligheden til at beklage, at 50 års jubilæet for OK 63 var gået upåagtet hen (for forbundet). Klubben, der var repræsenteret af Bonnie Petersen, modtog lykønskningen. Han konstaterede, at de senere års repræsentantskabsmøder har været fredsmøder, og var glad for det. For de problemer, der er opstået, er i de fleste tilfælde løst gennem dialog og debat hele året rundt til klubledermøder, på stævnepladser og ved møder spredt ud over året. Ledestjernen har været at skabe de bedste rammer til gavn og glæde i den idræt, som vi alle holder af, og som er en væsentlig del af hver vores tilværelse. Det handler alt sammen om orienteringsløb. Hvad enten man løber, cykler, går eller triller med barnevogn. Kombinationen af natur, udfordringer til hjernen med at vurdere det bedste vejvalg, eller bare at afkode hvordan man i det hele taget kommer over til den næste post, er alle faktorer som udgør essensen i det at dyrke orientering. Selv om man holder af en bestemt orienteringsform og organisering, blev forsamlingen opfordret til at være åben over for nye ideer. Ideerne bliver ofte tilført af nye og unge ledere, som det er vigtigt at give både ansvar og medejerskab ude i klubberne. Helge har annonceret, at han vil træde tilbage på dette møde, og han redegjorde for sine grunde. Han er tilfreds med forløbet af de seneste 6 år, forbundet er i god gænge, og der hersker fred og fordragelighed i o- Danmark. Forbundet har en række gode og udviklende projekter i gang, de ansatte er yderst velfungerende og vi har en meget kvalificeret og dygtig direktør. Men trods udviklingsprojekter og god organisation understregede Helge endnu en gang, at Året der gik Det vigtigste i orientering er forsat det, der foregår mellem starttrekanten og dobbeltcirklen har givet mange dejlige oplevelser med mange arrangementer. Nye initiativer har bidt sig fast, f.eks. Fynsk Sprint-Cup og Danish Spring, men gamle arrangementstyper er genopstået, f.eks. Skawdysten. Mødereferat Side 1 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

2 DM erne gjorde sig fri af de beregnings- og tidtagningsproblemer, som ikke mindst arrangørerne var kede af i det foregående år. Desværre lykkedes det ikke at vinde WMOC til Danmark i Søllerød OK, Farum OK og Tisvilde Hegn OK stod bag det omfattende arbejde med at lave et bud til IOF, godt støttet af især Walther Rahbek, som er i spidsen for den gruppe der arbejder for tiltrækning af internationale mesterskaber. Vi søger i stedet Silkeborg OK og OK PAN har sagt ja til at være vært for JWOC2019, og der arbejdes lige nu på at finde arrangørklubber, som vil byde ind på et europamesterskab i årene 2020 eller De store arrangementer er væsentlige for vores idræt og forbundet som helhed, men det er i det daglige klubarbejde, fællespisningerne, ungdomstræningen, det ugentlige træningsløb, under korttegningen eller postrekognosceringen i terrænet, og ved de tusinde andre opgaver og initiativer, at der skabes en meningsfyldt og både social- og naturmæssig berigende fritidsoplevelse, der bygger på respekt for den enkelte og solidaritet overfor fælleskabet. (Har man hørt dette før, kan det ikke undre - det er sagt før) Find vej dagen Find Vej i Danmark-dagen er den største samlede rekrutteringsevent, som nogensinde er gennemført i dansk orientering nu for andet år i træk! Rigtigt mange klubber sørgede for, at rigtigt mange nye, prøvede orienteringsløb denne dag. Og ved FIF Hillerød s arrangement blev vi begavet af royal deltagelse af HKH Kronprinsen, der overrakte et Olympisk Trofæ netop for hele Find Vej konceptet, og det at bringe natur og mennesker sammen. Medaljer Helge Søgaard glædede sig over de mange medaljer, danske udøvere har hentet ved internationale mesterskaber. En gang hørte medaljer til sjældenhederne, men efterhånden er det rutine. Dog indrømmede Helge, at han fortsat bliver personligt berørt, hver gang det går en af landsholdsløberne eller -rytterne godt i den hårde internationale konkurrence. Fod orientering: World Games: Tue Lassen, Ida Bobach, Rasmus Thrane Hansen, Maja Alm Sølv Stafet Maja Alm Bronze Sprint WMOC : Tenna Nørgaard Landsperg (D40) Guld Lang Mogens Hansen (H70) Bronze Sprint Bente Madsen (D50) Bronze Sprint Tenna Nørgaard Landsperg (D40) Bronze Sprint Miri Thrane Ødum Guld Mellem Nicoline Friberg Klysner Sølv Sprint EYOC: Josefine Lind Guld Lang Nikoline Tillingsø, Astrid Maag, Josefine Lind Bronze Stafet MTBO VM: Ann-Dorthe Lisbygd, Nina Hoffmann og Camilla Søgaard Sølv Stafet EM: Camilla Søgaard Sølv Lang Mødereferat Side 2 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

3 Trail-o WTOC: Maria Krog Schulz, Vibeke Vogelius, Søren Saxtorph Bronze Team Søren Saxtorph Bronze Paralym. Mindeord Helge Søgaard bad forsamlingen mindes 2 af de orienteringsledere, der er døde i Jesper Lysgaard, Herning OK, var idemanden bag det nuværende Find Vej i-projekt. Jesper døde kun 55 år gammel i august måned. Orla Brydsø, Skive AM OK, døde i juledagene Orla har varetaget utallige opgaver i kreds- og klubregi. a) Valg af dirigent og sekretær På vegne af hovedbestyrelsen foreslog Helge Søgaard Troels Nielsen, Horsens OK, som dirigent for repræsentantskabsmødet og Gert Pedersen, OK Melfar, som sekretær. Der var ikke andre forslag. Troels Nielsen konstaterede mødets lovlighed, opsummerede stemmeregler, bekendtgjorde antallet af repræsentanter. b) Tekniske indlæg Foreningslivets udfordringer Michael Fester, DIF Udvikling, Team Analyse inspirerede forsamlingen gennem en analyse af problemer og muligheder. Han tog udgangspunkt i Danskernes vaner, gik over DOFs profil og til Private (kommercielle) idræts-udbyderes virkemidler for at tiltrække kunder. Danskerne er i udvikling hen imod at blive mere aktive idrætsudøvere. På ca. 50 år er procenten af idrætsaktive steget med 20 % - 60 % alt efter aldersgruppe, og stigningen er stadig i gang, især blandt kvinder. Blandt yngre mennesker er der en tydelig tendens til at være selvorganiseret eller aktive i private centre, hvorimod færre er organiseret i foreninger. DOF har haft et faldende medlemstal, såvel af løbere som klubber, måske er faldet standset af Find Vej i - projektet, kønsfordelingen er stabil, men med et svagt voksende antal kvinder, hvorimod aldersfordelingen viser stigning for 60+, men fald i aldersgruppen. Børn og unge grupperne er stabile. Medlemmerne bor fortrinsvis på Nordsjælland og i Østjylland, men kun på Nordsjælland er DOF-andelen af befolkningen i nærheden af 1%. Private idrætsudbydere følger typisk en eller flere af tre strategier: - Mødereferat Side 3 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

4 - og de indarbejder en række tankegange: Bevidsthed omkring kundens hvad får jeg får pengene samt empiriske tilfredshedsstudier Fuld udnyttelse af faciliteten i åbningstiden Hyr og fyr: Rekruttering, fastholdelse og belønning af den gode arbejdskraft ikke nok at have lyst Nye fleksible IT-løsninger som sikrer nye organiseringsmuligheder og minimerer administration Kundekendskab og kontaktoplysninger - og bruge dem i praksis Oprigtig interesse i alle de dårlige idrætsudøvere dem er der flest af Markedsføring direkte mod nye købestærke kundegrupper Løbende koncept- og produktudvikling Dyrke de utilfredse kunder Tænke på tværs af sportens adskilte søjler det er motionen som drager ikke særskilte discipliner Efter Michaels indlæg var der en debat i salen, hvor der mest blev kredset om "Hvad kan vi forvente af medlemmerne/lederne/forbundet" og "Er 'ikke-normale' medlemmer byrder eller muligheder?" Skovadgang og zonering Bent Frandsen, PLAN-udvalget redegjorde lige som sidste år (se referatet) for de løbende forhandlinger angående skovadgang. Forhandlingerne foregår parallelt med Dansk Skovforening og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen: Den fremtidige driftsplanlægning på Styrelsens arealer indeholder stadig et forslag om opdeling af arealerne i 3 zonetyper: Stillezonen, Facilitets-zonen og Friluftszonen. Den eksisterende aftale om adgang gælder dog, indtil den nye eventuelt er godkendt. Der udsendes en vejledning om den eksisterende aftale til Naturstyrelsens enheder og DOF's klubber. Den nye aftale omhandler ud over Generelle betragtninger og definitioner beskrivelser af 2 typer løb: Ansøgningsløb (over 150 forventede deltagere) og Anmeldelsesløb (op til 150 forventede deltagere) Mødereferat Side 4 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

5 Stillezone Facilitetszone Friluftszone Stillezonen er der, hvor Naturstyrelsen særligt understøtter den stille naturoplevelse. Derfor bør Stillezonerne udlægges på steder, hvor publikum kan få oplevelsen af uberørthed og vild natur. Det vil sige steder med stor sandsynlighed for at opleve fred og ro, stilhed og lav menneskelig aktivitet i naturen samt lille sandsynlighed for at møde andre besøgende eller se spor efter andre besøgende. Uddrag af vejledningstekst: Tilladelse til løb i stillezoner gives, hvis arealforvaltningsenheden vurderer, at løbet ikke i væsentlig omfang vil forstyrre andre brugere eller naturen. Udgangspunktet er, at hvis udlæg af naturzoner samt vilkår i en tilladelse kan sikre, at der ikke er konkrete problemer ved afholdelse af et løb, skal enheden vise imødekommenhed. Vilkårene kan fx være at ikke alle løbere kommer i stillezonen. Aftales fra gang til gang Aftales fra gang til gang. Uddrag af vejledningstekst: I stillezoner kan naturforvaltningsenheden kun afslå et arrangement, hvis løbet vil forstyrre naturen eller andre skovgæster i et meget væsentligt omfang. Udgangspunktet er dog, at der ikke gribes ind over for anmeldelser i stillezoner. Er der hvor Naturstyrelsen prioriterer fremtidige investeringer i arealindretningen inden for friluftsliv højt. Det betyder, at det kun bør være inden for den zonetype faciliteter og aktivitetspladser udvides, nyopsættes og vedligeholdes i fremtiden, Derfor skal Facilitetszonerne også have en robust natur vurderet i forhold til aktiviteterne samt være egnet til aktivt friluftsliv. Ansøgningsløb Kan forventes imødekommet Anmeldelsesløb Kan forventes imødekommet Der bliver muligvis ikke fri anmeldelsesret i Nordsjælland Er alt det øvrige, men hvor der ikke gøres noget særligt for at understøtte aktiviteter. Kan forventes imødekommet Kan forventes imødekommet Dansk Skovforening: Ny aftale er forhandlet. Den ligger til godkendelse i foreningen. Der er foretaget mindre, kosmetiske tilretninger i teksten.de vejledende Ha priser udgår, da de ikke må indeholdes i en aftale. Som et nyt initiativ er der optaget kontakt med Danmarks Jægerforbund. Formålet er at få Jægerforbundet til at opfordre medlemmerne til dialog med os til gensidig forståelse af hinandens brug af skovene så der er plads til begge parter. Der blev endnu en gang opfordret til positiv dialog med alle skovadministrationer - I statsskovene helst via Brugerrådene - sørg nu for at blive valgt ind. Mødereferat Side 5 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

6 DOF's direktør Michael Sørensen redegjorde for DOF's kommende udviklingsprojekt. Det hidtidige projekt: "Synlighed og Rekruttering", der i samarbejde med DIF har forløbet indtil Det afløses i perioden af projektet "Klubudvikling - med fokus på frivillighed". Målet er klubudvikling, gennem fokus på: Frivillighed -- Erfaringsudveksling -- Uddannelse -- Involvering af unge Projektet har et planlagt indhold: Kortlægning af klubber Størrelse og medlemssammensætning -- Aktiviteter og medlemstilbud -- Arrangementer -- Find vej - tilbud -- Organisation og økonomi -- Kommunikation og samarbejdspartnere -- Udviklingspotentialer Udarbejdelse af materialer Uddannelse Styrke uddannelsesdagen i januar -- Tiltrække unge til uddannelse og ledelsesmæssigt engagement - - Solidt alternativ/supplement til træner-/elitekarriere -- Styrke kompetenceudvikling og frivilligt engagement -- Styrke erfaringsudveksling på tværs af klubber og kredse -- Tiltrække nye målgrupper til uddannelse og ansvar Tværgående samarbejde og erfaringsudveksling Samarbejde og erfaringsudveksling blandt naboklubber Anvendelse af klubledermøder: Præsentation af aktuelle problemstillinger -- Debat og erfaringsudveksling omkring fastlagt tema -- Skabelse af samarbejdsrelationer Konsulentordning Regionale konsulenter arbejder intensivt med den enkelte klubs bestyrelse omkring: Analysere og påpege potentiale -- Dialog med klubben om udviklingsinitiativer -- Identificere udfordringer og muligheder -- Afstemme og udfordre ambitionsniveau -- Arbejde med udviklingsplan for klubben Konsulenterne modtager honorar, og der afholdes årligt fællesseminar for disse Tidsplan Maj 2014: Korps af regionale konsulenter etableret Juni 2014: Projektet og konsulenterne præsenteres på klubledermøderne September 2014: Kortlægning af klubber afsluttet Oktober 2014: Klubledermøder med erfaringsudveksling og temadiskussioner 35 klubber forventes med fra 2014 og i alt 50 klubber i løbet af projektperioden Mødereferat Side 6 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

7 Ordet blev herefter givet til næstformanden for Danmarks Idræts Forbund, Preben Staun Preben takkede for indbydelsen og ønskede Dansk Orienterings-Forbund til lykke med, at forbundet og dets aktiviteter nu er mere synlige end set nogensinde før. Synligheden skyldes i høj grad Find Vej I - projektet. Han var klar over, at synligheden kan være svær at se, når man er midt i orienteringsmiljøet, men set udefra er det tydeligt, at mange flere kender til orienteringens ide. Han opfordrede til at være meget fokuseret på at samle Find Vej I - medlemmerne op. Han glædede sig over det nye 4-årige samarbejdsprojekt DOF-DIF om udvikling. Han forventede at DOF vil tage et endnu større socialt ansvar, eksempelvis ved at udnytte skolereformens muligheder. Han inviterede DOF til at være med i DIF's visionsarbejde: Om 25 år skal 50% af befolkningen være i en idrætsforening, og 75% af befolkningen være idrætsaktive. Han sluttede med at takke Helge Søgaard for samarbejdet i dennes formandsperiode og bød velkommen til den nye formand til fortsat samarbejde. DOF-ærestegn overrakt af formand Helge Søgaard (nr. 68 af Mette Rønning Steffensen) Helge Søgaard, Knud Erik Thomsen, Mogens Nielsen, Steen Frandsen Ærestegn nr. 65 blev tildelt Mogens Nielsen, OK West - for At have siddet i kredsbestyrelsen/udvalget for Sydkredsen i mindst 25 år, og der varetaget løbskalender, materiel og pengene hos Sydkredsens venner. At have været medlem af OK WEST i mere end 50 år. At have vundet DM-medalje, været løbstilmelder, materielforvalter, klubmekaniker, EMIT nørd, banelægger og stævneleder ved store løb og bestyrelsesmedlem i OK WEST i flere omgange. At gå i gang med nye udfordringer i en forholdsvis høj alder: Revision, formandsskab, korttegning og webmasterskab. Endelig for at være et godt og ordentligt menneske, der altid er venligt og hjælpsomt. Mødereferat Side 7 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

8 Ærestegn nr. 66 blev tildelt Knud Erik Thomsen, Svendborg OK - for At have siddet i kredsbestyrelsen/udvalget for Sydkredsen i næsten 25 år, og der varetaget ungdomsarbejde og i de seneste mange år kortproduktion. At have gjort en stor indsats for at få uddannet flere korttegnere. At have været aktiv i Svendborg OK i mere end 25 år som bestyrelsesmedlem og som banelægger og stævneleder ved mange arrangementer samt at være drivkraft bag klubbens Find Vej I projekt. At være aktiv inden for MTBO. Og at være med til at udbrede orienteringsidrætten i Europa. Ærestegn nr. 67 blev tildelt Steen Frandsen, Viborg OK - for Korttegning! At være som korttegner, som privat: omhyggelig og præcis, tålmodig, opfindsom, beskeden, ydmyg, vidende - og et usædvanlig rart og venligt menneske. At have udført et godt stykke kredsudvalgsarbejde, hvor der ikke kun er fokus på korttegningen. Ærestegn nr. 68 blev tildelt Helge Søgaard, Rold Skov OK (overrækkelsen skete i forbindelse med DOF's afskedsreception for Helge Søgaard) Helge tildeles ærestegnet for At have været formand for Dansk Orienterings-Forbund i seks år og før det næstformand i yderligere 6 år. At have bidraget til en professionalisering af DOF, således at der er styr på tingene med et seriøst arbejdende og dygtigt sekretariat og en professionel direktør. At have set DOF som værende både en forening og en forretning, og at formå at få begge dele til at spille sammen, selv om de to størrelser umiddelbart kan lyde modsætningsfyldt. At have været medvirkende til, at orientering i dag kan dyrkes på mange forskellige måder. Tidligere fandtes der kun det traditionelle o-løb, hvor man løber rundt for at finde posterne i skoven, og nu kan man dyrke orientering på mountainbike, som trail-orientering, i kajak, og inden længe på rulleskøjter. At have insisteret på at betragte DOF som værende os alle sammen. DOF er ikke kun HB eller sekretariatet. DOF er os alle sammen. At have et godt samarbejde med DIF og Team Danmark, så DOF er blevet et Verdensklasseforbund. At være arbejdsom, altid velforberedt, og at have styr på detaljerne. Mod og vilje til at gå forrest, også når der er uenighed. Positiv og i stand til at få andre til at vokse. Endelig overbevist om, at brok er et udtryk for engagement. At være klar til IOF, selv om IOF beklageligvist var ikke klar til dig. Mødereferat Side 8 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

9 Æresbevisninger og uddelinger af udmærkelser for 2013 Årets Breddeklub overrakt af Lisa Tantholt, Breddeudvalget Prisen er fra i år ændret til at hedde "Årets Klub", og kredsudvalgsformændene har mulighed for at indstille en klub. Breddeudvalget beslutter ud fra en lang række parametre. For 2013 er der lagt vægt på ungdomsarbejde, synlighed i lokalområdet, mod til satsning og at det sociale vægtes. Der er indstillet: Herning OK (specielt stort kortarbejde og synlighed), FIF Hillerød (gang i rigtig mange ting, kongelig bevågenhed), OK Gorm (ungdomsarbejde, aktive i kredsudvalg, korttegning, fælles klubture) OK Gorm er Årets Klub for 2013 Årets Løber overrakt af Thomas Jensen, Eliteudvalget Emma Klingenberg, Faaborg OK og OK Pan Årets løber udpeges gennem en åben medlemsafstemning via DOF's hjemmeside. Der var i år indstillet 4 løbere: Maja Alm, Rasmus Thrane Hansen, Emma Klingenberg & Miri Thrane Ødum Emma kunne ikke være til stede på grund af deltagelse i World Cup i Tyrkiet, men havde sendt en hilsen: "Titlen som årets danske orienteringsløber gør mig rigtig glad og stolt. Især fordi den er udtryk for den helt almindelige orienteringsløbers opbakning og interesse. Jeg havde nok forventet, at titlen ville gå til Miri, som virkelig har imponeret mig i år. Men der skal stadig lyde et tak til de der, har stemt - det betyder meget for mig! Jeg elsker at løbe orienteringsløb, og jeg elsker at konkurrere. Men uden et stærkt bagland, var jeg aldrig nået dertil, hvor jeg er i dag. Derfor vil gerne sende en særlig tak til mine to klubber, Faaborg OK, som altid har været en tryg base for mig, og OK PAN Aarhus, som har et helt unikt og stærk klubmiljø. Jeg vil også sende en kæmpe tak til de mange frivillige i Sydkredsen, som i årenes løb har stået for utallige børne- og ungdomskurser og TKC-træninger. Det er herfra, jeg har nogle af mine bedste minder. Gnisten til den ild der brænder inden i mig, og som gør, at jeg hver dag træner for at blive verdens bedste, blev tændt på min første U1-sommerlejr med Sydkredsen. For mig har 2013 været et spændende år. Jeg vil huske det for mange hæsblæsende konkurrencer og gode præstationer, kombineret med en håndfuld spektakulære bom, som blot ved tanken kan få mig til at krumme tæer. Men det hører med alt sammen. Når jeg snakker med folk rundt på de danske stævnepladser, kan jeg høre, at der bliver fulgt med, og at der er store forventninger til mig og de andre danske elite-løbere. Det gør mig glad, og giver mig ekstra motivation til at gå mod mine drømme." Mødereferat Side 9 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

10 Årets MTB-O rytter overrakt af Helge Søgaard på vegne af Bjarke Refslund, MTBO-udvalget Kamilla Søgaard, Horsens OK Årets MTB-kører udpeges gennem en åben medlemsafstemning via DOF's hjemmeside. Der var i år indstillet 3 kandidater: MTB- WM's damestafethold (Ann-Dorthe Lisbygd, Nina Hoffmann & Kamilla Søgaard), Kamilla Søgaard og Nina Hoffmann Årets kortprofil overrakt af John Holm, Kortudvalget Mogens Hansen, Ballerup OK, FSK Orientering, OK Skærmen, Randers OK for et stort arbejde som korttegner, som kortkonsulent og for at have fremstillet meget rigtig godt kursusmateriale. Årets Træner overrakt af Thomas Jensen, Eliteudvalget Bjarne Hoffmann, OK Pan Der har været 4 indstillinger fra klubberne: Charlotte Bergmann, Allerød OK, Bjarne Hoffmann, OK Pan, Magnus Oscersson, Søllerød OK og Ulrikka Örnhagen Jørgensen, OK Snab Uddrag af OK Pans indstilling: Bjarne har gennem de seneste år været en af de drivende træner kræfter på eliteprojektet i Pan og det er ikke mindst hans fortjeneste, at der er så stærkt og et succesfuldt miljø i klubben. Årsagerne til de mange gode resultater er mange, men hovedårsagerne er efter vores overbevisning Bjarnes fokus på løber medbestemmelse, løbernes ansvar for egne opgaver og stort fokus på det sociale liv i grupperne og i klubben som helhed. Silva-blokken - overrakt af Kate Kanstrup, Sydkredsudvalget Jens Peder Jensen, OK HTF for igennem en lang karriere at have været aktiv ikke kun på egne vegne, men i høj grad for at videregive oplevelser til andre. Efter at have afsluttet en periode som landsholdsløber, har Jens Peder Jensen været aktiv endnu længere som træner og administrator i klubbens og kredsens ungdomsudvalg. Parallelt med dette har han kastet sig over korttegning, både som selvstændig og som konsulent. Mødereferat Side 10 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

11 Organisatoren er indstiftet af Torkil Laursen (tidligere formand for DOF), der valgte de første modtagere. Han overdrog opgaven til Ove Gasbjerg (tidligere formand for DOF), der løste den i mange år. Siden har Helge Søgaard udpeget modtagere. Helge bekendtgjorde, at han, i forvisning om at de tidligere tildelere ville bifalde det, nu overdrager opgaven til vores til enhver tid værende forbundsformand. Vedkommende finder årets prismodtager, begrunder hædersbevisningen og varetager den ceremonielle overrækkelse. Organisatoren for 2013 er Troels Christiansen, Søllerød OK og O-63. Troels var stævneleder for en imponerende DMweekend på Møn med DM stafet og lang 2013 i Klinteskoven. Han har både overblik, blik for detaljen og især fokus på, at det skal være en kvalitetsfyldt og professionel oplevelse, at deltage i et mesterskab. Dette stævne var efterfølger for DM sprint 2009 i Vordingborg, hvor Troels også var stævneleder. Der ud over har han trods sin unge alder været banelægger ved adskillige andre løb og har haft skiftende opgaver som kredsungdomsleder, hjælpetræner på U-16-landsholdet, posthund på seniorlandsholdet og var med til at etablere NEO (det nordsjællandske træningssamarbejde for eliteløbere) foruden at være kortkonsulent med særligt fokus på sprintkort. Han er professionel og resultatorienteret i sin tilgang til store opgaver, men mestrer i den grad også at få folk til at føle sig godt tilpas, mens de knokler afsted med opgaverne. Troels takkede for æren og fortalte om sin arbejdsform: Han føler sig heldig at have fået evnen til at få ideer - og at kunne sortere nogle af dem fra! Derefter giver han sig selv tid og ro til at tænke ideerne grundigt igennem, inden noget sættes i værk. Det er vigtigt at have opbakning, så han udvælger tidligt i forløbet holdet, der varetager de centrale opgaver, og disse skal have fuld indsigt i og forståelse af arrangementets ide. Opgaverne uddelegeres tidligt i så stor udstrækning som muligt, og det forventes, at uddelegeringen fortsætter, hvilket af sig selv skaber fællesskabsfølelsen. Endelig sluttes arrangementet af med en anerkendelse af andres indsats. Mødereferat Side 11 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

12 I frokostpausen var der afskedsreception for Helge Søgaard. Her takkede Mette Rønning Steffensen, Poul Erik Birk Jacobsen, Mads Ingvardsen, Erik Nielsen, Michael Sørensen, Lars Ole Kopp og Direktøren for Team Danmark, Michael Andersen hver på deres måde Helge Søgaard for hans indsats for dansk orientering. Orientering i Venedig Jacob Edsen, Århus 1900 & OK Pan fortalte fra en landsholdssamling i efteråret 2013, hvor løberne lavede fortræning til WOC 2014, der skal foregå i Norditalien i juli måned. Sprinten ved WOC 2014 skal foregå i en del af Venedig. Derfor var der arrangeret et lille løb i en anden del af Venedig, og deltagerne i repræsentantskabsmødet fik lejlighed til at følge Jacobs løb på storskærm, samtidig med at vi fulgte med på kortet. En flot præsentation og en god reklame for landsholdenes arbejde. (eller søg på Jacob Edsen i YouTube) b) Beretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste fag- og kredsudvalg Helge Søgaard henviste til den skriftlige beretning, men havde lidt tilføjelser: 2013 blev endnu et godt år for Dansk Orienterings-Forbund, med samspil mellem frivillighed og det faktum, at DOF også er en forretning med mangeartede forpligtelser, såvel forretningsmæssigt som økonomisk. Forretningen DOF har det godt. Regnskabet for 2013 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Forbundet har en rimelig egenkapital, så det løbende likviditetsbehov kan dækkes og være den sikkerhedsbuffer, der giver ro i de økonomiske dispositioner og satsninger, som forbundet fra tid til anden ønsker at foretage. Det nuværende afgiftssystem med såvel klub- og medlemsafgifter som løbsafgifter er under pres. Især løbsafgifterne påvirkes af nye og mere uformelle løbsarrangementer, som ikke passer godt med terminslistens lidt stive opbygning og regler. De nye initiativer hilses velkommen, for de repræsenterer udvikling og nytænkning, men de udgør også en udfordring. Forbundets økonomi hviler i stor udstrækning på det nuværende afgiftssystem. Det er derfor vigtigt, at alle er loyale overfor de nugældende fælles vedtagelser indtil noget nyt er gennemarbejdet og vedtaget. OK ØST har indsendt et spændende forslag til en ny differentiering af løbsafgifterne, hvilket kan være med til at skabe nytænkning omkring hele indtægtsgrundlagt for forbundets og dermed kredsenes og klubbernes - aktiviteter og muligheder. Danmarks Idræts Forbund Danmarks Idræts Forbund (DIF) er både en nær støtte og en god samarbejdspartner. Familieskabet med DIF skal vi være stolte af og værne om. DIF stod bag ved den hæder, som blev dansk orientering til del, da Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, overrakte et trofæ fra Den Internationale Olympiske Komite som tak for vores indsats med Find Vej i-konceptet. Denne hæder og ære gives videre til alle de klubber og frivillige samt staben, der har arbejdet med at skabe Find Vej I - produktet. Find Vej i, medlemsfastholdelse og synlighed Der er ingen tvivl om, at netop Find Vej i har betydet meget for den synlighed og opmærksomhed, som orienteringsidrætten nyder rundt omkring i landet. Aldrig før har vi fået så meget presse og så meget offentlig bevågenhed, så Find Vej i er blevet et landsdækkende brand. Det er store ord, mente Helge, men der er tale om en unik markedsføringsplatform og et stærkt redskab til at gøre nye udøvere interesserede i vores idræt, og de glæder som den rummer. Og vi får nye medlemmer ad denne vej og ganske mange endda! Mødereferat Side 12 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

13 Men der skal fortsat arbejdes med udfordringen omkring fastholdelse. Derfor skal der opfordres til at være opmærksomme på at undgå dette frafald, som sikkert i mange tilfælde kan undgås med lidt opsøgende arbejde. Henover året kommer der rigtigt mange henvendelser om samarbejde, og dem tages der med glæde imod. Også de er et meget klart signal om, at orienteringsidrætten er blevet landskendt via Find Vej i konceptet. Seneste skud på dette udviklings- og marketingspor er overbygningen Find Vej i Plus, hvor nye it-muligheder tages ind i vores idræt. En både spændende og nødvendig udvikling, der skal fremtidssikre orienteringsløb, uden at vi kaster vrag på de traditionelle dyder med kort og kompas. Et eksempel er projektet med Golden Days i hovedstadsområdet, hvor man kombinerer o-løb med jagten på områdets naturskatte. Her går orientering og kulturformidling op i en højere enhed, som vi næppe turde drømme om for få år siden. Personligt tror Helge på at det første officielle o-løb uden fysiske poster er lige om hjørnet. Team Danmark og aktiviteter Samarbejdet med Team-Danmark (TD) udvikler sig også både flot og positivt. Som eneste verdensklasseforbund, der ikke også er en olympisk idræt, er der grund til at ranke ryggen over den indsats vores elite og landshold yder. Men det er også dyrt at kende en rig onkel som TD, fordi de stort set kræver medfinansiering fra DOF i samme omfang, som de bidrager. Der er dog stor tro på at pengene er givet godt ud. Ikke alle kan nå til tops på præmiepodiet. Derfor er det vigtig at huske på, at både forbund og klubber rummer en masse muligheder og tilbud til alle andre udøvere. Og især at understrege, at der her er tale om meget vigtige og betydningsfulde opgaver, der også skal løses til gavn og glæde for udviklingen af orienteringsidræt. DOF-Akademiet er et godt eksempel på muligheden for at dygtiggøre sig indenfor ledelse, arrangementer, løbs-it, banelægning og andre funktioner, der er vitale for alle løbstilbuddene og livet i klubberne. Skovadgang Helge opfordrede endnu en gang til at lokalt funderede ressourcepersoner inden for DOF søger størst mulig indflydelse i Naturstyrelsens brugerråd, og at der opretholdes et godt forhold til private skovejere. Magasinet Orientering Orientering bliver undertiden betegnet som en lidt gammeldags kommunikationsform, hvor nettet anbefales i stedet. Men bladet har en mission udover at være et blad. Det er også en del af forbundets identitet og markedsføringsprofil. Udover relevante og læseværdige artikler som har stor gemmeværdi, så er det også et meget væsentligt kontaktredskab til de mange medlemmer, som ikke kommer så ofte i skoven men som jo også betaler til fællesskabet. Klubledermøder og sammenhold Han takkede for modtagelsen på klubledermøderne rundt om i landet. Det har været en glæde også i 2013 at komme rundt til klubledermøderne i ØST, SYD og NORD. Alle steder har han følt sig velkommen, og der bliver taget godt imod informationerne inde fra DOF. Tak Han sluttede med at sige alle tak for en flot indsats i 2013, og ønskede alt det bedste for Dansk Orienterings- Forbund både i 2014 og fremover. Dirigenten satte herefter Formandens beretning til debat, men ingen repræsentanter havde kommentarer, og formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. Mødereferat Side 13 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

14 Michael Sørensen, forbundets direktør, havde ikke yderligere kommentarer til sin skriftlige beretning Kate Nielsen, Sydkredsen ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Torben Seir, Østkredsen oplyste, at kredsens løbsafviklingsprogram hedder MeOS (www.melin.nu/meos ). Andre kredses klubber kan få information ved at henvende sig til Henrik Poulsen Birgitte Halle, Nordkredsen havde ikke ønsket at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Jens-Jørgen Lyngaa, Plan udvalget takkede for samarbejdet med alle i hans tid i udvalget. Specielt glædede han sig over den velvillighed, han har mødt omkring udvælgelse af kontrollanter til A-stævner. Der ud over havde han intet at tilføje til sin skriftlige beretning. Merete Spangsberg Nielsen, Børn & Unge udvalget meddelte, at der er udpeget en midlertidig koordinator for juniorerne: Casper Sørensen. Desuden takkede hun for 4 gode år i hovedbestyrelsen. Der ud over ønskede hun ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. John Holm, Kort udvalget ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Lisa Tantholt, Bredde udvalget oplyste, at Christian Holm er stoppet i udvalget. Der ud over ønskede hun ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Thomas Jensen, Elite udvalget ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Bjarke Refslund MTBO udvalget havde ikke ønsket at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Herefter blev alle øvrige beretninger godkendt. c) Regnskab og budget 1. Forelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab Regnskabet fremgår af mødemappen for repræsentantskabsmødet. Regnskabet udviser et overskud på ca kr. Der er bemærkninger til enkelte af indtægts- eller udgiftsposterne. De fremgår af det udsendte materiale. Der var ingen anmærkninger fra revisionen. Ingen ønskede at kommentere regnskabet, som herefter blev godkendt. 2. Forelæggelse af HB s budget for indeværende år Budgettet fremgår af mødemappen for repræsentantskabsmødet og blev uddybet af Michael Sørensen: Der forventes et større tildeling fra DIF og Team DK, hvor DOF's position i øvrigt er, så egenbetalingsdelen for eliteaktiviteterne bliver mindre. Find Vej I+ fortsætter med betydningsfuld støtte fra Nordea. Løbsafgiften er budgetteret til at være uændret (har betydning for den debat, der refereres omkring OK Øst's stillede forslag). Under udgifter bemærkes en mindreudgift på Orientering (O-posten) på kr. Mødereferat Side 14 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

15 Alt i alt budgetteres med et overskud på kr. Finn Hove, AAIG Orientering var ikke glad for, at også ungdommen var med i de besparelsesrunder, budgetlægningen bl.a. består af. Han foreslog, at man undlader at lave besparelser på kr på Børneog Ungeområdet (det drejer sig om 8 % af budgettet for området) Helge Søgaard opfordrede den kommende HB til at genvurdere budgettet som helhed. Herefter var der ikke flere bemærkninger. d) Behandling af hovedbestyrelsens forslag til klubkontingent Løbsafgifter: Hovedbestyrelsen indstillede, at taksterne fra 2013 fastholdes, dog pristalsreguleres satserne pr. 1/8. Det betyder en løbsafgift på 18 kr. for alle, dog ved forhøjet løbsafgift 35 kr. for > 20 år, 29 kr. for < 21 år. Efter 1/8 stiger den forhøjede afgift for >20 år til 36 kr. (Vær dog opmærksom på OK Øst's forslag ved næste punkt). Forslaget blev vedtaget. Klubkontingent: Hovedbestyrelsen indstillede, at taksterne fra 2013 fastholdes, og at der ikke pristalsreguleres. Kontingentet er et grundbeløb på 1050 kr., med et tillæg på 331 kr. pr medlem > 20 år og 141 kr. for medlemmer der fylder mellem 8 år og 20 år i kalenderåret. Yngre medlemmer betaler ikke tillæg til DOF. e) Behandling af indkomne forslag OK Øst har fremsendt forslag om en differentieret løbsafgift. I øjeblikket betales almindelig løbsafgift ved de fleste løb, mens enkelte større løb er pålagt forhøjet afgift. OK Øst foreslår, at der indføres en ens og lav takst for de første 200 deltagere ved alle løb, mens der indføres en ens og højere takst for de efterfølgende løbere ved alle løb. HB har vurderet forslaget og har fået foretaget konsekvensberegninger. Disse viser, at med en afgift på18 kr. pr. løber som lav takst og 33 kr. pr løber som høj takst vil større arrangementer kunne blive billigere for deltagerne (mellem 5 og 10 kr.), mens mindre arrangementer vil blive dyrere (mellem 3 og 10 kr.) for deltagerne. DOF's merprovenu ved forslaget (forudsat uændret deltagertal) er ca kr. HB anerkender princippet i den foreslåede ændring og kan anbefale forslaget. Det fremsatte forslag fra OK Øst så således ud: OK Øst Birkerød foreslår derfor, at følgende punkt i den af repræsentantskabsmødet den 2. marts 2008 vedtagne afgiftspolitik: Større stævner og løb af national eller international karakter pålægges en forhøjet løbsafgift Erstattes af følgende: For alle afgiftspligtige løb betales forhøjet løbsafgift for det antal deltagere der overstiger 200 ved det pågældende løb (pr. dag), mens der for de første op til 200 deltagere kun betales almindelig løbsafgift. Samt at følgende afsnit i den af HB vedtagne specifikation Afgifter : En forhøjet løbsafgift afregnes af arrangørerne for alle klasser/baner indeholdt i følgende løb/stævner: Påskeløbene, Danish Spring, Nordjysk 2-dages, Danske 3 dages, Danske 5 dages, Midgaardsormen, Höst Open, Jættemilen, WOC, EOC, NOC, EYOC, landskampe, og WREstævner alle publikums- og følgeløb samt alle løb/stævner, der indeholder Danmarksmesterskaber eller Forbundsmesterskaber. For Divisionsfinalen skal der kun afregnes almindelig løbsafgift. Åbne klasser og baner samt klasser og baner hvor der deltager både H/D 21- og H/D -21 ved løb/stævner med forhøjet afgift afregnes med seniorsats uanset deltagerens alder, Erstattes af følgende: For alle afgiftspligtige løb betales forhøjet løbsafgift for det antal deltagere der overstiger 200 ved det pågældende løb (pr. dag), mens der for de første op til 200 deltagere kun betales almindelig løbsafgift. Forslaget blev præsenteret af OK Øst ved Ellis Sommer. For yderlige dokumentation for motiveringen af forslaget, henvises til mødemappen for Repræsentantskabsmødet Forslaget udløste stor talelyst blandt deltagerne i repræsentantskabsmødet: Nogle mente, at forslaget vil betyde højere startafgift på specielt B-løb, og at det derfor vil blive sværere at finde arrangører for disse løb, der er grundlaget for terminslisten. De mindre B-løb, specielt i yderområderne, vil blive endnu mindre attraktive og de små klubber vil så blive hårdest ramt. Mødereferat Side 15 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

16 Andre mente, at princippet om udligning mellem løbene er godt, og at DM-arrangementerne vil kunne blive endnu mere attraktive, især når mulighederne for sponsorindtægter medtænkes. Atter andre anså den ændring af startafgifterne, som forslaget, alt andet lige, vil udløse, vil have minimal betydning for deltagertallet. Debatten udløste et ændringsforslag om, at grænsen mellem lav og høj afgift ikke skulle sættes ved de første 200 deltagere, men de første 300. Det var ikke muligt at foretage konsekvensberegninger af forslaget, lige som det heller ikke kunne afdækkes, om der kunne skelnes mellem yngre og ældre deltagere i den høje afgift. Forslagene blev herefter sat under afstemning. Først blev der stemt om, om grænsen mellem høj og lav afgift skulle ændres fra 200 deltagere, som foreslået af OK Øst, til 300 i henhold til ændringsforslaget fra salen. Forslaget om ændring af det fremsatte forslag blev forkastet, da der alene var 26 stemmer for at ændre forslaget. Herefter blev det indleverede forslag fra OK Øst sat til afstemning i sin oprindelige form, således at der efter forslaget skal betales en forhøjet afgift ved alle løb med flere end 200 deltagere. Forslaget blev vedtaget med 51 stemmer for. f) Valg af nedennævnte personer for en 2-årig periode 1. Formand (lige år) - Helge Søgaard Mariager Fjord OK, Rold Skov OK modtager ikke genvalg HB indstiller Walther Rahbæk, Aalborg OK til at blive valgt. Walter fik ordet og præsenterede kort sig selv: 53 år gammel, dyrket orienteringsidræt i 30 år som medlem af Aalborg OK, hvor han har haft poster som bl.a. formand og stævneleder for internationale arrangementer. Walter er ingeniør og civiløkonom med undervisning og HR-opgaver som sit arbejdsområde. Han anser Vækst i medlemstal, Videndeling (specielt vægt på Best practice) og Vejvalg (kvalitet i alle afdelinger) som områder, der skal satses på. De tre V'er bliver indarbejdet i forslaget til Vision 2020, der skal afløse Vision Walter Rahbæk blev valgt uden modkandidater. 2. Næstformand (ulige år) - Kim Folmann Jørgensen, Svendborg OK ikke på valg 3. Næstformand (lige år) - Mette Rønning Steffensen, OK Øst modtager genvalg Mette Rønning Steffensen blev genvalgt uden modkandidater 4. Formand for Planudvalget (lige år) - Jens Jørgen Lyngaa, Herning OK modtager ikke genvalg HB indstiller Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK til at blive valgt. Jens Jørgen Hansen blev valgt uden modkandidater. 5. Formand for kortudvalget (ulige år) - John Holm, OK Pan ikke på valg 6. Formand for MTBO udvalget - Bjarke Refslund, OK Pan, Skive AMOK, Aalborg OK modtager genvalg Bjarke Refslund blev genvalgt uden modkandidater 7. Formand for Breddeudvalget (ulige år) - Lisa Tantholdt, OK Øst ikke på valg 8. Formand for Børn- og ungeudvalget (lige år) - Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK modtager ikke genvalg HB indstiller Casper Sørensen, OK Øst til at blive valgt. Casper Sørensen blev valgt uden modkandidater. 9. Formand for Eliteudvalget (ulige år) - Thomas Jensen, Tisvilde Hegn OK, Kolding OK ikke på valg Mødereferat Side 16 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

17 h) Valg af: 1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. - DIF-revision /KPMG - modtager genvalg - Kaj Ove Rasmussen, OK HTF - modtager genvalg - Jens Aaris Thisted, FIF Hillerød, Søllerød OK - modtager genvalg DIF-revision/KPMG, Kaj Ove Rasmussen og Jens Aaris Thisted blev genvalgt uden modkandidater revisorsuppleant Hovedbestyrelsen foreslog Finn Redder Olsen, OK Roskilde, Vestsjællands OK som revisorsuppleant. Finn Redder Olsen blev genvalgt uden modkandidater i) Valg af: 1. Formand for Appeludvalget - Søren Hviid, OK FROS - modtager genvalg Søren Hvid blev genvalgt uden modkandidater 2. 2 medlemmer til Appeludvalget - Torben Kristensen, Herlufsholm OK - modtager genvalg - Kell Sønnichsen, OK Pan, OK West - modtager genvalg Torben Kristensen og Kell Sønnichsen blev genvalgt uden modkandidater 3. 2 suppleanter til Appeludvalget - Thomas Lindschouw, Herning OK, Faaborg OK modtager genvalg Thomas Lindschouw blev genvalgt uden modkandidater HB foreslog Lars Hanghøj Pedersen, Ballerup OK som suppleant til appeludvalget. Lars Hanghøj Pedersen blev valgt uden modkandidater j) Orientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene Nordkredsen Kredsudvalgsformand - Birgitte Halle, Aarhus 1900 Stedfortræder Arne Pedersen, Mariager Fjord OK Kasserer Carl Malling, Randers OK Kort Steen Frandsen, Viborg OK Bredde Lars-Ole Kopp, Karup OK Børn & Unge Peter Sinding Poulsen, Silkeborg OK Elite Johan MacLassen, AKIF, Aalborg Plan - Claus Poulsen, Silkeborg OK Sydkredsen Kredsudvalgsformand Kate Nielsen, OK Snab Næstformand / Økonomi Poul Larsen, Esbjerg OK Sekretær ubesat Børn & Unge Terkel Gydesen, OK Melfar Plan Mogens Nielsen, OK West Kort Knud Erik Thomsen, Svendborg OK Bredde Ole Gjøtterup, Faaborg OK Elite Pernille Buch, OK Gorm Kredsudvalgsformand Kate Nielsen håbede, at den ledige sekretærfunktion vil kunne besættes. Østkredsen Kredsudvalgsformand Torben Seir, Helsingør SOK Kasserer Johan Frydendahl, DSR O-sektion Mødereferat Side 17 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

18 SportIdent & Materiel Mogens Jørgensen, FSK Orientering, Helsingør SOK, OK S.G., PI-København, Søllerød OK Plan Bjarke Sucksdorff, Allerød OK, OK 73 Kort Claus Mikkelsen, OK Sorø Bredde Lisa Tantholdt, OK Øst Børn & Unge Henrik Poulsen Webmaster Flemming Bruun, Allerød OK Elite Helge Lang Pedersen, Farum OK, FIF Hillerød Kredsudvalgsformand Troels Bent Hansen håbede, at den ledige næstformandspost og sekretærfunktion vil kunne besættes. k) Eventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde Ingen ønskede ordet, og Troels Nielsen kunne derfor slutte mødet med at takke for et møde med god ro og orden, inden han gav ordet til Helge Søgaard, der meddelte, at DOF s næste ordinære repræsentantskabsmøde vil blive afviklet lørdag d. 7. marts 2015 et sted i Trekantområdet. Han havde indtryk af, at det havde været et godt repræsentantskabsmøde, præget af både respekt og seriøsitet, konstruktive og spændende indlæg, men også hyggelige samtaler, og smil og latter, som er en naturlig følge af, at være blandt gode venner. Han glædede sig over, at der hersker en god atmosfære overalt i Dansk Orienterings-Forbund, og han takkede deltagerne for indstillingen, som er det bedste grundlag for at bringe tingene videre. Takkede for engagementet og den daglige indsats for dansk orientering. Hovedbestyrelsen er klar til en ny sæson, og han anerkendte indsatsen de forløbne år fra Jens-Jørgen Lyngaa og Merete Spangsberg, mens han bød velkommen til Jens Hansen og Casper Sørensen. Desuden en stor tak til de, som har ladet sig genvælge. Tak til: alle udvalgsmedlemmer i fag- og kredsudvalg, medlemmer af arbejdsgrupper, o-servicebrugergruppen, gruppen vedr. internationale mesterskaber og andre ad-hoc-fora vore interne revisorer Jens Thisted og Kaj Ove Rasmussen Appeludvalget suppleanter og alle andre, som har løst eller er i gang med at løse opgaver for forbundet samt direktør og de ansatte. Helge Søgaard sendte en tak til alle klubrepræsentanterne, som var mødt frem. De udgør repræsentantskabet, og dermed er det dem, som reelt set sætter kursen. Og som det sidste, et varmt velkommen til Walther Rahbæk, som han har kendt gennem mange år, og som han kender som dygtig, ambitiøs, kvalitetsbevist, markedsføringsvidende og udviklingsorienteret og fremfor alt: At han vil noget godt og ordentligt med det som han beskæftiger sig med. Mødereferat Side 18 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

19 Vi ses Lørdag d. 7. marts 2015 Mødereferat Side 19 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Orientering. Én stor familie. Tema om orientering som familieidræt. VM: Maja Alm tog sølv til Danmark. Fotokonkurrence: Se læsernes bedste skud

Orientering. Én stor familie. Tema om orientering som familieidræt. VM: Maja Alm tog sølv til Danmark. Fotokonkurrence: Se læsernes bedste skud Orientering MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 03 September 2012 61. årgang Én stor familie Tema om orientering som familieidræt VM: Maja Alm tog sølv til Danmark Fotokonkurrence: Se læsernes bedste

Læs mere

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand M A G A S I N F O R D A N S K O R I E N T E R I N G S - F O R B U N D 01 februar 2014 63. årgang Hvor skal vi hen? NYE VEJE I ORIENTERING Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene Helge Søgaard takker

Læs mere

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er Orientering O-posten 57. årgang Nr. 4 November 2008 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund Tema: Eliten VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere Landstrænerne giver dig opskriften på succes Find ud

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

sjovt Orientering 01 at løbe Det skal være orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser

sjovt Orientering 01 at løbe Det skal være orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser Orientering 01 februar 2013 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 62. årgang Det skal være sjovt at løbe orienteringsløb siger formanden for Amager OK, en af landets yngste klubber Tema om orienteringsrejser

Læs mere

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Danmarks Gymnastik

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Orientering. Træning lær af mesteren selv. Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb. Underskoven er taget på efterskole

Orientering. Træning lær af mesteren selv. Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb. Underskoven er taget på efterskole Orientering MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund 01 Februar 2010 59. årgang Træning lær af mesteren selv Bliv ven med din GPS den forbedrer dit løb Bag om ATK en succes er født Underskoven er taget på

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2012. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2012. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg Poul Erik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Bliv flere med 4 Skive-modellen. Danske juniorer 6 verdens bedste. 20 sider VM-optakt 10. Christian Nielsen 26 - den positive

Bliv flere med 4 Skive-modellen. Danske juniorer 6 verdens bedste. 20 sider VM-optakt 10. Christian Nielsen 26 - den positive 3 Torsdag 16. februar 2006 Bliv flere med 4 Skive-modellen Danske juniorer 6 verdens bedste 20 sider VM-optakt 10 Christian Nielsen 26 - den positive Orientering dk/o-posten 55. årgang Nr. 3 juli 2006

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

OK Øst Birkerød Generalforsamling 2015

OK Øst Birkerød Generalforsamling 2015 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Orienteringsklubben Øst Birkerød Lørdag den 28. februar 2015 kl. 14.00 i klublokalerne, Løbecentret, 1. sal ved Sjælsøhallen, Ravnsnæsvej 103 i Birkerød Dagsorden

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere