Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Lørdag den 1. marts 2014 kl til Mødedeltagere 91 deltagere med 76 stemmer fra 42 danske orienteringsklubber. DOF s hovedbestyrelse, indbudte gæster Referat Gert Pedersen, OK Melfar DOF s formand, Helge Søgaard bød velkommen til klubrepræsentanterne og æresgæster: Æresmedlemmer, modtagere af forbundets ærestegn. Desuden staben og kontorets medarbejdere. Han benyttede lejligheden til at beklage, at 50 års jubilæet for OK 63 var gået upåagtet hen (for forbundet). Klubben, der var repræsenteret af Bonnie Petersen, modtog lykønskningen. Han konstaterede, at de senere års repræsentantskabsmøder har været fredsmøder, og var glad for det. For de problemer, der er opstået, er i de fleste tilfælde løst gennem dialog og debat hele året rundt til klubledermøder, på stævnepladser og ved møder spredt ud over året. Ledestjernen har været at skabe de bedste rammer til gavn og glæde i den idræt, som vi alle holder af, og som er en væsentlig del af hver vores tilværelse. Det handler alt sammen om orienteringsløb. Hvad enten man løber, cykler, går eller triller med barnevogn. Kombinationen af natur, udfordringer til hjernen med at vurdere det bedste vejvalg, eller bare at afkode hvordan man i det hele taget kommer over til den næste post, er alle faktorer som udgør essensen i det at dyrke orientering. Selv om man holder af en bestemt orienteringsform og organisering, blev forsamlingen opfordret til at være åben over for nye ideer. Ideerne bliver ofte tilført af nye og unge ledere, som det er vigtigt at give både ansvar og medejerskab ude i klubberne. Helge har annonceret, at han vil træde tilbage på dette møde, og han redegjorde for sine grunde. Han er tilfreds med forløbet af de seneste 6 år, forbundet er i god gænge, og der hersker fred og fordragelighed i o- Danmark. Forbundet har en række gode og udviklende projekter i gang, de ansatte er yderst velfungerende og vi har en meget kvalificeret og dygtig direktør. Men trods udviklingsprojekter og god organisation understregede Helge endnu en gang, at Året der gik Det vigtigste i orientering er forsat det, der foregår mellem starttrekanten og dobbeltcirklen har givet mange dejlige oplevelser med mange arrangementer. Nye initiativer har bidt sig fast, f.eks. Fynsk Sprint-Cup og Danish Spring, men gamle arrangementstyper er genopstået, f.eks. Skawdysten. Mødereferat Side 1 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

2 DM erne gjorde sig fri af de beregnings- og tidtagningsproblemer, som ikke mindst arrangørerne var kede af i det foregående år. Desværre lykkedes det ikke at vinde WMOC til Danmark i Søllerød OK, Farum OK og Tisvilde Hegn OK stod bag det omfattende arbejde med at lave et bud til IOF, godt støttet af især Walther Rahbek, som er i spidsen for den gruppe der arbejder for tiltrækning af internationale mesterskaber. Vi søger i stedet Silkeborg OK og OK PAN har sagt ja til at være vært for JWOC2019, og der arbejdes lige nu på at finde arrangørklubber, som vil byde ind på et europamesterskab i årene 2020 eller De store arrangementer er væsentlige for vores idræt og forbundet som helhed, men det er i det daglige klubarbejde, fællespisningerne, ungdomstræningen, det ugentlige træningsløb, under korttegningen eller postrekognosceringen i terrænet, og ved de tusinde andre opgaver og initiativer, at der skabes en meningsfyldt og både social- og naturmæssig berigende fritidsoplevelse, der bygger på respekt for den enkelte og solidaritet overfor fælleskabet. (Har man hørt dette før, kan det ikke undre - det er sagt før) Find vej dagen Find Vej i Danmark-dagen er den største samlede rekrutteringsevent, som nogensinde er gennemført i dansk orientering nu for andet år i træk! Rigtigt mange klubber sørgede for, at rigtigt mange nye, prøvede orienteringsløb denne dag. Og ved FIF Hillerød s arrangement blev vi begavet af royal deltagelse af HKH Kronprinsen, der overrakte et Olympisk Trofæ netop for hele Find Vej konceptet, og det at bringe natur og mennesker sammen. Medaljer Helge Søgaard glædede sig over de mange medaljer, danske udøvere har hentet ved internationale mesterskaber. En gang hørte medaljer til sjældenhederne, men efterhånden er det rutine. Dog indrømmede Helge, at han fortsat bliver personligt berørt, hver gang det går en af landsholdsløberne eller -rytterne godt i den hårde internationale konkurrence. Fod orientering: World Games: Tue Lassen, Ida Bobach, Rasmus Thrane Hansen, Maja Alm Sølv Stafet Maja Alm Bronze Sprint WMOC : Tenna Nørgaard Landsperg (D40) Guld Lang Mogens Hansen (H70) Bronze Sprint Bente Madsen (D50) Bronze Sprint Tenna Nørgaard Landsperg (D40) Bronze Sprint Miri Thrane Ødum Guld Mellem Nicoline Friberg Klysner Sølv Sprint EYOC: Josefine Lind Guld Lang Nikoline Tillingsø, Astrid Maag, Josefine Lind Bronze Stafet MTBO VM: Ann-Dorthe Lisbygd, Nina Hoffmann og Camilla Søgaard Sølv Stafet EM: Camilla Søgaard Sølv Lang Mødereferat Side 2 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

3 Trail-o WTOC: Maria Krog Schulz, Vibeke Vogelius, Søren Saxtorph Bronze Team Søren Saxtorph Bronze Paralym. Mindeord Helge Søgaard bad forsamlingen mindes 2 af de orienteringsledere, der er døde i Jesper Lysgaard, Herning OK, var idemanden bag det nuværende Find Vej i-projekt. Jesper døde kun 55 år gammel i august måned. Orla Brydsø, Skive AM OK, døde i juledagene Orla har varetaget utallige opgaver i kreds- og klubregi. a) Valg af dirigent og sekretær På vegne af hovedbestyrelsen foreslog Helge Søgaard Troels Nielsen, Horsens OK, som dirigent for repræsentantskabsmødet og Gert Pedersen, OK Melfar, som sekretær. Der var ikke andre forslag. Troels Nielsen konstaterede mødets lovlighed, opsummerede stemmeregler, bekendtgjorde antallet af repræsentanter. b) Tekniske indlæg Foreningslivets udfordringer Michael Fester, DIF Udvikling, Team Analyse inspirerede forsamlingen gennem en analyse af problemer og muligheder. Han tog udgangspunkt i Danskernes vaner, gik over DOFs profil og til Private (kommercielle) idræts-udbyderes virkemidler for at tiltrække kunder. Danskerne er i udvikling hen imod at blive mere aktive idrætsudøvere. På ca. 50 år er procenten af idrætsaktive steget med 20 % - 60 % alt efter aldersgruppe, og stigningen er stadig i gang, især blandt kvinder. Blandt yngre mennesker er der en tydelig tendens til at være selvorganiseret eller aktive i private centre, hvorimod færre er organiseret i foreninger. DOF har haft et faldende medlemstal, såvel af løbere som klubber, måske er faldet standset af Find Vej i - projektet, kønsfordelingen er stabil, men med et svagt voksende antal kvinder, hvorimod aldersfordelingen viser stigning for 60+, men fald i aldersgruppen. Børn og unge grupperne er stabile. Medlemmerne bor fortrinsvis på Nordsjælland og i Østjylland, men kun på Nordsjælland er DOF-andelen af befolkningen i nærheden af 1%. Private idrætsudbydere følger typisk en eller flere af tre strategier: - Mødereferat Side 3 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

4 - og de indarbejder en række tankegange: Bevidsthed omkring kundens hvad får jeg får pengene samt empiriske tilfredshedsstudier Fuld udnyttelse af faciliteten i åbningstiden Hyr og fyr: Rekruttering, fastholdelse og belønning af den gode arbejdskraft ikke nok at have lyst Nye fleksible IT-løsninger som sikrer nye organiseringsmuligheder og minimerer administration Kundekendskab og kontaktoplysninger - og bruge dem i praksis Oprigtig interesse i alle de dårlige idrætsudøvere dem er der flest af Markedsføring direkte mod nye købestærke kundegrupper Løbende koncept- og produktudvikling Dyrke de utilfredse kunder Tænke på tværs af sportens adskilte søjler det er motionen som drager ikke særskilte discipliner Efter Michaels indlæg var der en debat i salen, hvor der mest blev kredset om "Hvad kan vi forvente af medlemmerne/lederne/forbundet" og "Er 'ikke-normale' medlemmer byrder eller muligheder?" Skovadgang og zonering Bent Frandsen, PLAN-udvalget redegjorde lige som sidste år (se referatet) for de løbende forhandlinger angående skovadgang. Forhandlingerne foregår parallelt med Dansk Skovforening og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen: Den fremtidige driftsplanlægning på Styrelsens arealer indeholder stadig et forslag om opdeling af arealerne i 3 zonetyper: Stillezonen, Facilitets-zonen og Friluftszonen. Den eksisterende aftale om adgang gælder dog, indtil den nye eventuelt er godkendt. Der udsendes en vejledning om den eksisterende aftale til Naturstyrelsens enheder og DOF's klubber. Den nye aftale omhandler ud over Generelle betragtninger og definitioner beskrivelser af 2 typer løb: Ansøgningsløb (over 150 forventede deltagere) og Anmeldelsesløb (op til 150 forventede deltagere) Mødereferat Side 4 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

5 Stillezone Facilitetszone Friluftszone Stillezonen er der, hvor Naturstyrelsen særligt understøtter den stille naturoplevelse. Derfor bør Stillezonerne udlægges på steder, hvor publikum kan få oplevelsen af uberørthed og vild natur. Det vil sige steder med stor sandsynlighed for at opleve fred og ro, stilhed og lav menneskelig aktivitet i naturen samt lille sandsynlighed for at møde andre besøgende eller se spor efter andre besøgende. Uddrag af vejledningstekst: Tilladelse til løb i stillezoner gives, hvis arealforvaltningsenheden vurderer, at løbet ikke i væsentlig omfang vil forstyrre andre brugere eller naturen. Udgangspunktet er, at hvis udlæg af naturzoner samt vilkår i en tilladelse kan sikre, at der ikke er konkrete problemer ved afholdelse af et løb, skal enheden vise imødekommenhed. Vilkårene kan fx være at ikke alle løbere kommer i stillezonen. Aftales fra gang til gang Aftales fra gang til gang. Uddrag af vejledningstekst: I stillezoner kan naturforvaltningsenheden kun afslå et arrangement, hvis løbet vil forstyrre naturen eller andre skovgæster i et meget væsentligt omfang. Udgangspunktet er dog, at der ikke gribes ind over for anmeldelser i stillezoner. Er der hvor Naturstyrelsen prioriterer fremtidige investeringer i arealindretningen inden for friluftsliv højt. Det betyder, at det kun bør være inden for den zonetype faciliteter og aktivitetspladser udvides, nyopsættes og vedligeholdes i fremtiden, Derfor skal Facilitetszonerne også have en robust natur vurderet i forhold til aktiviteterne samt være egnet til aktivt friluftsliv. Ansøgningsløb Kan forventes imødekommet Anmeldelsesløb Kan forventes imødekommet Der bliver muligvis ikke fri anmeldelsesret i Nordsjælland Er alt det øvrige, men hvor der ikke gøres noget særligt for at understøtte aktiviteter. Kan forventes imødekommet Kan forventes imødekommet Dansk Skovforening: Ny aftale er forhandlet. Den ligger til godkendelse i foreningen. Der er foretaget mindre, kosmetiske tilretninger i teksten.de vejledende Ha priser udgår, da de ikke må indeholdes i en aftale. Som et nyt initiativ er der optaget kontakt med Danmarks Jægerforbund. Formålet er at få Jægerforbundet til at opfordre medlemmerne til dialog med os til gensidig forståelse af hinandens brug af skovene så der er plads til begge parter. Der blev endnu en gang opfordret til positiv dialog med alle skovadministrationer - I statsskovene helst via Brugerrådene - sørg nu for at blive valgt ind. Mødereferat Side 5 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

6 DOF's direktør Michael Sørensen redegjorde for DOF's kommende udviklingsprojekt. Det hidtidige projekt: "Synlighed og Rekruttering", der i samarbejde med DIF har forløbet indtil Det afløses i perioden af projektet "Klubudvikling - med fokus på frivillighed". Målet er klubudvikling, gennem fokus på: Frivillighed -- Erfaringsudveksling -- Uddannelse -- Involvering af unge Projektet har et planlagt indhold: Kortlægning af klubber Størrelse og medlemssammensætning -- Aktiviteter og medlemstilbud -- Arrangementer -- Find vej - tilbud -- Organisation og økonomi -- Kommunikation og samarbejdspartnere -- Udviklingspotentialer Udarbejdelse af materialer Uddannelse Styrke uddannelsesdagen i januar -- Tiltrække unge til uddannelse og ledelsesmæssigt engagement - - Solidt alternativ/supplement til træner-/elitekarriere -- Styrke kompetenceudvikling og frivilligt engagement -- Styrke erfaringsudveksling på tværs af klubber og kredse -- Tiltrække nye målgrupper til uddannelse og ansvar Tværgående samarbejde og erfaringsudveksling Samarbejde og erfaringsudveksling blandt naboklubber Anvendelse af klubledermøder: Præsentation af aktuelle problemstillinger -- Debat og erfaringsudveksling omkring fastlagt tema -- Skabelse af samarbejdsrelationer Konsulentordning Regionale konsulenter arbejder intensivt med den enkelte klubs bestyrelse omkring: Analysere og påpege potentiale -- Dialog med klubben om udviklingsinitiativer -- Identificere udfordringer og muligheder -- Afstemme og udfordre ambitionsniveau -- Arbejde med udviklingsplan for klubben Konsulenterne modtager honorar, og der afholdes årligt fællesseminar for disse Tidsplan Maj 2014: Korps af regionale konsulenter etableret Juni 2014: Projektet og konsulenterne præsenteres på klubledermøderne September 2014: Kortlægning af klubber afsluttet Oktober 2014: Klubledermøder med erfaringsudveksling og temadiskussioner 35 klubber forventes med fra 2014 og i alt 50 klubber i løbet af projektperioden Mødereferat Side 6 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

7 Ordet blev herefter givet til næstformanden for Danmarks Idræts Forbund, Preben Staun Preben takkede for indbydelsen og ønskede Dansk Orienterings-Forbund til lykke med, at forbundet og dets aktiviteter nu er mere synlige end set nogensinde før. Synligheden skyldes i høj grad Find Vej I - projektet. Han var klar over, at synligheden kan være svær at se, når man er midt i orienteringsmiljøet, men set udefra er det tydeligt, at mange flere kender til orienteringens ide. Han opfordrede til at være meget fokuseret på at samle Find Vej I - medlemmerne op. Han glædede sig over det nye 4-årige samarbejdsprojekt DOF-DIF om udvikling. Han forventede at DOF vil tage et endnu større socialt ansvar, eksempelvis ved at udnytte skolereformens muligheder. Han inviterede DOF til at være med i DIF's visionsarbejde: Om 25 år skal 50% af befolkningen være i en idrætsforening, og 75% af befolkningen være idrætsaktive. Han sluttede med at takke Helge Søgaard for samarbejdet i dennes formandsperiode og bød velkommen til den nye formand til fortsat samarbejde. DOF-ærestegn overrakt af formand Helge Søgaard (nr. 68 af Mette Rønning Steffensen) Helge Søgaard, Knud Erik Thomsen, Mogens Nielsen, Steen Frandsen Ærestegn nr. 65 blev tildelt Mogens Nielsen, OK West - for At have siddet i kredsbestyrelsen/udvalget for Sydkredsen i mindst 25 år, og der varetaget løbskalender, materiel og pengene hos Sydkredsens venner. At have været medlem af OK WEST i mere end 50 år. At have vundet DM-medalje, været løbstilmelder, materielforvalter, klubmekaniker, EMIT nørd, banelægger og stævneleder ved store løb og bestyrelsesmedlem i OK WEST i flere omgange. At gå i gang med nye udfordringer i en forholdsvis høj alder: Revision, formandsskab, korttegning og webmasterskab. Endelig for at være et godt og ordentligt menneske, der altid er venligt og hjælpsomt. Mødereferat Side 7 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

8 Ærestegn nr. 66 blev tildelt Knud Erik Thomsen, Svendborg OK - for At have siddet i kredsbestyrelsen/udvalget for Sydkredsen i næsten 25 år, og der varetaget ungdomsarbejde og i de seneste mange år kortproduktion. At have gjort en stor indsats for at få uddannet flere korttegnere. At have været aktiv i Svendborg OK i mere end 25 år som bestyrelsesmedlem og som banelægger og stævneleder ved mange arrangementer samt at være drivkraft bag klubbens Find Vej I projekt. At være aktiv inden for MTBO. Og at være med til at udbrede orienteringsidrætten i Europa. Ærestegn nr. 67 blev tildelt Steen Frandsen, Viborg OK - for Korttegning! At være som korttegner, som privat: omhyggelig og præcis, tålmodig, opfindsom, beskeden, ydmyg, vidende - og et usædvanlig rart og venligt menneske. At have udført et godt stykke kredsudvalgsarbejde, hvor der ikke kun er fokus på korttegningen. Ærestegn nr. 68 blev tildelt Helge Søgaard, Rold Skov OK (overrækkelsen skete i forbindelse med DOF's afskedsreception for Helge Søgaard) Helge tildeles ærestegnet for At have været formand for Dansk Orienterings-Forbund i seks år og før det næstformand i yderligere 6 år. At have bidraget til en professionalisering af DOF, således at der er styr på tingene med et seriøst arbejdende og dygtigt sekretariat og en professionel direktør. At have set DOF som værende både en forening og en forretning, og at formå at få begge dele til at spille sammen, selv om de to størrelser umiddelbart kan lyde modsætningsfyldt. At have været medvirkende til, at orientering i dag kan dyrkes på mange forskellige måder. Tidligere fandtes der kun det traditionelle o-løb, hvor man løber rundt for at finde posterne i skoven, og nu kan man dyrke orientering på mountainbike, som trail-orientering, i kajak, og inden længe på rulleskøjter. At have insisteret på at betragte DOF som værende os alle sammen. DOF er ikke kun HB eller sekretariatet. DOF er os alle sammen. At have et godt samarbejde med DIF og Team Danmark, så DOF er blevet et Verdensklasseforbund. At være arbejdsom, altid velforberedt, og at have styr på detaljerne. Mod og vilje til at gå forrest, også når der er uenighed. Positiv og i stand til at få andre til at vokse. Endelig overbevist om, at brok er et udtryk for engagement. At være klar til IOF, selv om IOF beklageligvist var ikke klar til dig. Mødereferat Side 8 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

9 Æresbevisninger og uddelinger af udmærkelser for 2013 Årets Breddeklub overrakt af Lisa Tantholt, Breddeudvalget Prisen er fra i år ændret til at hedde "Årets Klub", og kredsudvalgsformændene har mulighed for at indstille en klub. Breddeudvalget beslutter ud fra en lang række parametre. For 2013 er der lagt vægt på ungdomsarbejde, synlighed i lokalområdet, mod til satsning og at det sociale vægtes. Der er indstillet: Herning OK (specielt stort kortarbejde og synlighed), FIF Hillerød (gang i rigtig mange ting, kongelig bevågenhed), OK Gorm (ungdomsarbejde, aktive i kredsudvalg, korttegning, fælles klubture) OK Gorm er Årets Klub for 2013 Årets Løber overrakt af Thomas Jensen, Eliteudvalget Emma Klingenberg, Faaborg OK og OK Pan Årets løber udpeges gennem en åben medlemsafstemning via DOF's hjemmeside. Der var i år indstillet 4 løbere: Maja Alm, Rasmus Thrane Hansen, Emma Klingenberg & Miri Thrane Ødum Emma kunne ikke være til stede på grund af deltagelse i World Cup i Tyrkiet, men havde sendt en hilsen: "Titlen som årets danske orienteringsløber gør mig rigtig glad og stolt. Især fordi den er udtryk for den helt almindelige orienteringsløbers opbakning og interesse. Jeg havde nok forventet, at titlen ville gå til Miri, som virkelig har imponeret mig i år. Men der skal stadig lyde et tak til de der, har stemt - det betyder meget for mig! Jeg elsker at løbe orienteringsløb, og jeg elsker at konkurrere. Men uden et stærkt bagland, var jeg aldrig nået dertil, hvor jeg er i dag. Derfor vil gerne sende en særlig tak til mine to klubber, Faaborg OK, som altid har været en tryg base for mig, og OK PAN Aarhus, som har et helt unikt og stærk klubmiljø. Jeg vil også sende en kæmpe tak til de mange frivillige i Sydkredsen, som i årenes løb har stået for utallige børne- og ungdomskurser og TKC-træninger. Det er herfra, jeg har nogle af mine bedste minder. Gnisten til den ild der brænder inden i mig, og som gør, at jeg hver dag træner for at blive verdens bedste, blev tændt på min første U1-sommerlejr med Sydkredsen. For mig har 2013 været et spændende år. Jeg vil huske det for mange hæsblæsende konkurrencer og gode præstationer, kombineret med en håndfuld spektakulære bom, som blot ved tanken kan få mig til at krumme tæer. Men det hører med alt sammen. Når jeg snakker med folk rundt på de danske stævnepladser, kan jeg høre, at der bliver fulgt med, og at der er store forventninger til mig og de andre danske elite-løbere. Det gør mig glad, og giver mig ekstra motivation til at gå mod mine drømme." Mødereferat Side 9 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

10 Årets MTB-O rytter overrakt af Helge Søgaard på vegne af Bjarke Refslund, MTBO-udvalget Kamilla Søgaard, Horsens OK Årets MTB-kører udpeges gennem en åben medlemsafstemning via DOF's hjemmeside. Der var i år indstillet 3 kandidater: MTB- WM's damestafethold (Ann-Dorthe Lisbygd, Nina Hoffmann & Kamilla Søgaard), Kamilla Søgaard og Nina Hoffmann Årets kortprofil overrakt af John Holm, Kortudvalget Mogens Hansen, Ballerup OK, FSK Orientering, OK Skærmen, Randers OK for et stort arbejde som korttegner, som kortkonsulent og for at have fremstillet meget rigtig godt kursusmateriale. Årets Træner overrakt af Thomas Jensen, Eliteudvalget Bjarne Hoffmann, OK Pan Der har været 4 indstillinger fra klubberne: Charlotte Bergmann, Allerød OK, Bjarne Hoffmann, OK Pan, Magnus Oscersson, Søllerød OK og Ulrikka Örnhagen Jørgensen, OK Snab Uddrag af OK Pans indstilling: Bjarne har gennem de seneste år været en af de drivende træner kræfter på eliteprojektet i Pan og det er ikke mindst hans fortjeneste, at der er så stærkt og et succesfuldt miljø i klubben. Årsagerne til de mange gode resultater er mange, men hovedårsagerne er efter vores overbevisning Bjarnes fokus på løber medbestemmelse, løbernes ansvar for egne opgaver og stort fokus på det sociale liv i grupperne og i klubben som helhed. Silva-blokken - overrakt af Kate Kanstrup, Sydkredsudvalget Jens Peder Jensen, OK HTF for igennem en lang karriere at have været aktiv ikke kun på egne vegne, men i høj grad for at videregive oplevelser til andre. Efter at have afsluttet en periode som landsholdsløber, har Jens Peder Jensen været aktiv endnu længere som træner og administrator i klubbens og kredsens ungdomsudvalg. Parallelt med dette har han kastet sig over korttegning, både som selvstændig og som konsulent. Mødereferat Side 10 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

11 Organisatoren er indstiftet af Torkil Laursen (tidligere formand for DOF), der valgte de første modtagere. Han overdrog opgaven til Ove Gasbjerg (tidligere formand for DOF), der løste den i mange år. Siden har Helge Søgaard udpeget modtagere. Helge bekendtgjorde, at han, i forvisning om at de tidligere tildelere ville bifalde det, nu overdrager opgaven til vores til enhver tid værende forbundsformand. Vedkommende finder årets prismodtager, begrunder hædersbevisningen og varetager den ceremonielle overrækkelse. Organisatoren for 2013 er Troels Christiansen, Søllerød OK og O-63. Troels var stævneleder for en imponerende DMweekend på Møn med DM stafet og lang 2013 i Klinteskoven. Han har både overblik, blik for detaljen og især fokus på, at det skal være en kvalitetsfyldt og professionel oplevelse, at deltage i et mesterskab. Dette stævne var efterfølger for DM sprint 2009 i Vordingborg, hvor Troels også var stævneleder. Der ud over har han trods sin unge alder været banelægger ved adskillige andre løb og har haft skiftende opgaver som kredsungdomsleder, hjælpetræner på U-16-landsholdet, posthund på seniorlandsholdet og var med til at etablere NEO (det nordsjællandske træningssamarbejde for eliteløbere) foruden at være kortkonsulent med særligt fokus på sprintkort. Han er professionel og resultatorienteret i sin tilgang til store opgaver, men mestrer i den grad også at få folk til at føle sig godt tilpas, mens de knokler afsted med opgaverne. Troels takkede for æren og fortalte om sin arbejdsform: Han føler sig heldig at have fået evnen til at få ideer - og at kunne sortere nogle af dem fra! Derefter giver han sig selv tid og ro til at tænke ideerne grundigt igennem, inden noget sættes i værk. Det er vigtigt at have opbakning, så han udvælger tidligt i forløbet holdet, der varetager de centrale opgaver, og disse skal have fuld indsigt i og forståelse af arrangementets ide. Opgaverne uddelegeres tidligt i så stor udstrækning som muligt, og det forventes, at uddelegeringen fortsætter, hvilket af sig selv skaber fællesskabsfølelsen. Endelig sluttes arrangementet af med en anerkendelse af andres indsats. Mødereferat Side 11 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

12 I frokostpausen var der afskedsreception for Helge Søgaard. Her takkede Mette Rønning Steffensen, Poul Erik Birk Jacobsen, Mads Ingvardsen, Erik Nielsen, Michael Sørensen, Lars Ole Kopp og Direktøren for Team Danmark, Michael Andersen hver på deres måde Helge Søgaard for hans indsats for dansk orientering. Orientering i Venedig Jacob Edsen, Århus 1900 & OK Pan fortalte fra en landsholdssamling i efteråret 2013, hvor løberne lavede fortræning til WOC 2014, der skal foregå i Norditalien i juli måned. Sprinten ved WOC 2014 skal foregå i en del af Venedig. Derfor var der arrangeret et lille løb i en anden del af Venedig, og deltagerne i repræsentantskabsmødet fik lejlighed til at følge Jacobs løb på storskærm, samtidig med at vi fulgte med på kortet. En flot præsentation og en god reklame for landsholdenes arbejde. (eller søg på Jacob Edsen i YouTube) b) Beretning om forbundets virksomhed ved formanden og de faste fag- og kredsudvalg Helge Søgaard henviste til den skriftlige beretning, men havde lidt tilføjelser: 2013 blev endnu et godt år for Dansk Orienterings-Forbund, med samspil mellem frivillighed og det faktum, at DOF også er en forretning med mangeartede forpligtelser, såvel forretningsmæssigt som økonomisk. Forretningen DOF har det godt. Regnskabet for 2013 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Forbundet har en rimelig egenkapital, så det løbende likviditetsbehov kan dækkes og være den sikkerhedsbuffer, der giver ro i de økonomiske dispositioner og satsninger, som forbundet fra tid til anden ønsker at foretage. Det nuværende afgiftssystem med såvel klub- og medlemsafgifter som løbsafgifter er under pres. Især løbsafgifterne påvirkes af nye og mere uformelle løbsarrangementer, som ikke passer godt med terminslistens lidt stive opbygning og regler. De nye initiativer hilses velkommen, for de repræsenterer udvikling og nytænkning, men de udgør også en udfordring. Forbundets økonomi hviler i stor udstrækning på det nuværende afgiftssystem. Det er derfor vigtigt, at alle er loyale overfor de nugældende fælles vedtagelser indtil noget nyt er gennemarbejdet og vedtaget. OK ØST har indsendt et spændende forslag til en ny differentiering af løbsafgifterne, hvilket kan være med til at skabe nytænkning omkring hele indtægtsgrundlagt for forbundets og dermed kredsenes og klubbernes - aktiviteter og muligheder. Danmarks Idræts Forbund Danmarks Idræts Forbund (DIF) er både en nær støtte og en god samarbejdspartner. Familieskabet med DIF skal vi være stolte af og værne om. DIF stod bag ved den hæder, som blev dansk orientering til del, da Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, overrakte et trofæ fra Den Internationale Olympiske Komite som tak for vores indsats med Find Vej i-konceptet. Denne hæder og ære gives videre til alle de klubber og frivillige samt staben, der har arbejdet med at skabe Find Vej I - produktet. Find Vej i, medlemsfastholdelse og synlighed Der er ingen tvivl om, at netop Find Vej i har betydet meget for den synlighed og opmærksomhed, som orienteringsidrætten nyder rundt omkring i landet. Aldrig før har vi fået så meget presse og så meget offentlig bevågenhed, så Find Vej i er blevet et landsdækkende brand. Det er store ord, mente Helge, men der er tale om en unik markedsføringsplatform og et stærkt redskab til at gøre nye udøvere interesserede i vores idræt, og de glæder som den rummer. Og vi får nye medlemmer ad denne vej og ganske mange endda! Mødereferat Side 12 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

13 Men der skal fortsat arbejdes med udfordringen omkring fastholdelse. Derfor skal der opfordres til at være opmærksomme på at undgå dette frafald, som sikkert i mange tilfælde kan undgås med lidt opsøgende arbejde. Henover året kommer der rigtigt mange henvendelser om samarbejde, og dem tages der med glæde imod. Også de er et meget klart signal om, at orienteringsidrætten er blevet landskendt via Find Vej i konceptet. Seneste skud på dette udviklings- og marketingspor er overbygningen Find Vej i Plus, hvor nye it-muligheder tages ind i vores idræt. En både spændende og nødvendig udvikling, der skal fremtidssikre orienteringsløb, uden at vi kaster vrag på de traditionelle dyder med kort og kompas. Et eksempel er projektet med Golden Days i hovedstadsområdet, hvor man kombinerer o-løb med jagten på områdets naturskatte. Her går orientering og kulturformidling op i en højere enhed, som vi næppe turde drømme om for få år siden. Personligt tror Helge på at det første officielle o-løb uden fysiske poster er lige om hjørnet. Team Danmark og aktiviteter Samarbejdet med Team-Danmark (TD) udvikler sig også både flot og positivt. Som eneste verdensklasseforbund, der ikke også er en olympisk idræt, er der grund til at ranke ryggen over den indsats vores elite og landshold yder. Men det er også dyrt at kende en rig onkel som TD, fordi de stort set kræver medfinansiering fra DOF i samme omfang, som de bidrager. Der er dog stor tro på at pengene er givet godt ud. Ikke alle kan nå til tops på præmiepodiet. Derfor er det vigtig at huske på, at både forbund og klubber rummer en masse muligheder og tilbud til alle andre udøvere. Og især at understrege, at der her er tale om meget vigtige og betydningsfulde opgaver, der også skal løses til gavn og glæde for udviklingen af orienteringsidræt. DOF-Akademiet er et godt eksempel på muligheden for at dygtiggøre sig indenfor ledelse, arrangementer, løbs-it, banelægning og andre funktioner, der er vitale for alle løbstilbuddene og livet i klubberne. Skovadgang Helge opfordrede endnu en gang til at lokalt funderede ressourcepersoner inden for DOF søger størst mulig indflydelse i Naturstyrelsens brugerråd, og at der opretholdes et godt forhold til private skovejere. Magasinet Orientering Orientering bliver undertiden betegnet som en lidt gammeldags kommunikationsform, hvor nettet anbefales i stedet. Men bladet har en mission udover at være et blad. Det er også en del af forbundets identitet og markedsføringsprofil. Udover relevante og læseværdige artikler som har stor gemmeværdi, så er det også et meget væsentligt kontaktredskab til de mange medlemmer, som ikke kommer så ofte i skoven men som jo også betaler til fællesskabet. Klubledermøder og sammenhold Han takkede for modtagelsen på klubledermøderne rundt om i landet. Det har været en glæde også i 2013 at komme rundt til klubledermøderne i ØST, SYD og NORD. Alle steder har han følt sig velkommen, og der bliver taget godt imod informationerne inde fra DOF. Tak Han sluttede med at sige alle tak for en flot indsats i 2013, og ønskede alt det bedste for Dansk Orienterings- Forbund både i 2014 og fremover. Dirigenten satte herefter Formandens beretning til debat, men ingen repræsentanter havde kommentarer, og formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. Mødereferat Side 13 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

14 Michael Sørensen, forbundets direktør, havde ikke yderligere kommentarer til sin skriftlige beretning Kate Nielsen, Sydkredsen ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Torben Seir, Østkredsen oplyste, at kredsens løbsafviklingsprogram hedder MeOS (www.melin.nu/meos ). Andre kredses klubber kan få information ved at henvende sig til Henrik Poulsen Birgitte Halle, Nordkredsen havde ikke ønsket at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Jens-Jørgen Lyngaa, Plan udvalget takkede for samarbejdet med alle i hans tid i udvalget. Specielt glædede han sig over den velvillighed, han har mødt omkring udvælgelse af kontrollanter til A-stævner. Der ud over havde han intet at tilføje til sin skriftlige beretning. Merete Spangsberg Nielsen, Børn & Unge udvalget meddelte, at der er udpeget en midlertidig koordinator for juniorerne: Casper Sørensen. Desuden takkede hun for 4 gode år i hovedbestyrelsen. Der ud over ønskede hun ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. John Holm, Kort udvalget ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Lisa Tantholt, Bredde udvalget oplyste, at Christian Holm er stoppet i udvalget. Der ud over ønskede hun ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Thomas Jensen, Elite udvalget ønskede ikke at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Bjarke Refslund MTBO udvalget havde ikke ønsket at tilføje noget til sin skriftlige beretning. Herefter blev alle øvrige beretninger godkendt. c) Regnskab og budget 1. Forelæggelse og eventuel godkendelse af det reviderede regnskab Regnskabet fremgår af mødemappen for repræsentantskabsmødet. Regnskabet udviser et overskud på ca kr. Der er bemærkninger til enkelte af indtægts- eller udgiftsposterne. De fremgår af det udsendte materiale. Der var ingen anmærkninger fra revisionen. Ingen ønskede at kommentere regnskabet, som herefter blev godkendt. 2. Forelæggelse af HB s budget for indeværende år Budgettet fremgår af mødemappen for repræsentantskabsmødet og blev uddybet af Michael Sørensen: Der forventes et større tildeling fra DIF og Team DK, hvor DOF's position i øvrigt er, så egenbetalingsdelen for eliteaktiviteterne bliver mindre. Find Vej I+ fortsætter med betydningsfuld støtte fra Nordea. Løbsafgiften er budgetteret til at være uændret (har betydning for den debat, der refereres omkring OK Øst's stillede forslag). Under udgifter bemærkes en mindreudgift på Orientering (O-posten) på kr. Mødereferat Side 14 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

15 Alt i alt budgetteres med et overskud på kr. Finn Hove, AAIG Orientering var ikke glad for, at også ungdommen var med i de besparelsesrunder, budgetlægningen bl.a. består af. Han foreslog, at man undlader at lave besparelser på kr på Børneog Ungeområdet (det drejer sig om 8 % af budgettet for området) Helge Søgaard opfordrede den kommende HB til at genvurdere budgettet som helhed. Herefter var der ikke flere bemærkninger. d) Behandling af hovedbestyrelsens forslag til klubkontingent Løbsafgifter: Hovedbestyrelsen indstillede, at taksterne fra 2013 fastholdes, dog pristalsreguleres satserne pr. 1/8. Det betyder en løbsafgift på 18 kr. for alle, dog ved forhøjet løbsafgift 35 kr. for > 20 år, 29 kr. for < 21 år. Efter 1/8 stiger den forhøjede afgift for >20 år til 36 kr. (Vær dog opmærksom på OK Øst's forslag ved næste punkt). Forslaget blev vedtaget. Klubkontingent: Hovedbestyrelsen indstillede, at taksterne fra 2013 fastholdes, og at der ikke pristalsreguleres. Kontingentet er et grundbeløb på 1050 kr., med et tillæg på 331 kr. pr medlem > 20 år og 141 kr. for medlemmer der fylder mellem 8 år og 20 år i kalenderåret. Yngre medlemmer betaler ikke tillæg til DOF. e) Behandling af indkomne forslag OK Øst har fremsendt forslag om en differentieret løbsafgift. I øjeblikket betales almindelig løbsafgift ved de fleste løb, mens enkelte større løb er pålagt forhøjet afgift. OK Øst foreslår, at der indføres en ens og lav takst for de første 200 deltagere ved alle løb, mens der indføres en ens og højere takst for de efterfølgende løbere ved alle løb. HB har vurderet forslaget og har fået foretaget konsekvensberegninger. Disse viser, at med en afgift på18 kr. pr. løber som lav takst og 33 kr. pr løber som høj takst vil større arrangementer kunne blive billigere for deltagerne (mellem 5 og 10 kr.), mens mindre arrangementer vil blive dyrere (mellem 3 og 10 kr.) for deltagerne. DOF's merprovenu ved forslaget (forudsat uændret deltagertal) er ca kr. HB anerkender princippet i den foreslåede ændring og kan anbefale forslaget. Det fremsatte forslag fra OK Øst så således ud: OK Øst Birkerød foreslår derfor, at følgende punkt i den af repræsentantskabsmødet den 2. marts 2008 vedtagne afgiftspolitik: Større stævner og løb af national eller international karakter pålægges en forhøjet løbsafgift Erstattes af følgende: For alle afgiftspligtige løb betales forhøjet løbsafgift for det antal deltagere der overstiger 200 ved det pågældende løb (pr. dag), mens der for de første op til 200 deltagere kun betales almindelig løbsafgift. Samt at følgende afsnit i den af HB vedtagne specifikation Afgifter : En forhøjet løbsafgift afregnes af arrangørerne for alle klasser/baner indeholdt i følgende løb/stævner: Påskeløbene, Danish Spring, Nordjysk 2-dages, Danske 3 dages, Danske 5 dages, Midgaardsormen, Höst Open, Jættemilen, WOC, EOC, NOC, EYOC, landskampe, og WREstævner alle publikums- og følgeløb samt alle løb/stævner, der indeholder Danmarksmesterskaber eller Forbundsmesterskaber. For Divisionsfinalen skal der kun afregnes almindelig løbsafgift. Åbne klasser og baner samt klasser og baner hvor der deltager både H/D 21- og H/D -21 ved løb/stævner med forhøjet afgift afregnes med seniorsats uanset deltagerens alder, Erstattes af følgende: For alle afgiftspligtige løb betales forhøjet løbsafgift for det antal deltagere der overstiger 200 ved det pågældende løb (pr. dag), mens der for de første op til 200 deltagere kun betales almindelig løbsafgift. Forslaget blev præsenteret af OK Øst ved Ellis Sommer. For yderlige dokumentation for motiveringen af forslaget, henvises til mødemappen for Repræsentantskabsmødet Forslaget udløste stor talelyst blandt deltagerne i repræsentantskabsmødet: Nogle mente, at forslaget vil betyde højere startafgift på specielt B-løb, og at det derfor vil blive sværere at finde arrangører for disse løb, der er grundlaget for terminslisten. De mindre B-løb, specielt i yderområderne, vil blive endnu mindre attraktive og de små klubber vil så blive hårdest ramt. Mødereferat Side 15 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

16 Andre mente, at princippet om udligning mellem løbene er godt, og at DM-arrangementerne vil kunne blive endnu mere attraktive, især når mulighederne for sponsorindtægter medtænkes. Atter andre anså den ændring af startafgifterne, som forslaget, alt andet lige, vil udløse, vil have minimal betydning for deltagertallet. Debatten udløste et ændringsforslag om, at grænsen mellem lav og høj afgift ikke skulle sættes ved de første 200 deltagere, men de første 300. Det var ikke muligt at foretage konsekvensberegninger af forslaget, lige som det heller ikke kunne afdækkes, om der kunne skelnes mellem yngre og ældre deltagere i den høje afgift. Forslagene blev herefter sat under afstemning. Først blev der stemt om, om grænsen mellem høj og lav afgift skulle ændres fra 200 deltagere, som foreslået af OK Øst, til 300 i henhold til ændringsforslaget fra salen. Forslaget om ændring af det fremsatte forslag blev forkastet, da der alene var 26 stemmer for at ændre forslaget. Herefter blev det indleverede forslag fra OK Øst sat til afstemning i sin oprindelige form, således at der efter forslaget skal betales en forhøjet afgift ved alle løb med flere end 200 deltagere. Forslaget blev vedtaget med 51 stemmer for. f) Valg af nedennævnte personer for en 2-årig periode 1. Formand (lige år) - Helge Søgaard Mariager Fjord OK, Rold Skov OK modtager ikke genvalg HB indstiller Walther Rahbæk, Aalborg OK til at blive valgt. Walter fik ordet og præsenterede kort sig selv: 53 år gammel, dyrket orienteringsidræt i 30 år som medlem af Aalborg OK, hvor han har haft poster som bl.a. formand og stævneleder for internationale arrangementer. Walter er ingeniør og civiløkonom med undervisning og HR-opgaver som sit arbejdsområde. Han anser Vækst i medlemstal, Videndeling (specielt vægt på Best practice) og Vejvalg (kvalitet i alle afdelinger) som områder, der skal satses på. De tre V'er bliver indarbejdet i forslaget til Vision 2020, der skal afløse Vision Walter Rahbæk blev valgt uden modkandidater. 2. Næstformand (ulige år) - Kim Folmann Jørgensen, Svendborg OK ikke på valg 3. Næstformand (lige år) - Mette Rønning Steffensen, OK Øst modtager genvalg Mette Rønning Steffensen blev genvalgt uden modkandidater 4. Formand for Planudvalget (lige år) - Jens Jørgen Lyngaa, Herning OK modtager ikke genvalg HB indstiller Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK til at blive valgt. Jens Jørgen Hansen blev valgt uden modkandidater. 5. Formand for kortudvalget (ulige år) - John Holm, OK Pan ikke på valg 6. Formand for MTBO udvalget - Bjarke Refslund, OK Pan, Skive AMOK, Aalborg OK modtager genvalg Bjarke Refslund blev genvalgt uden modkandidater 7. Formand for Breddeudvalget (ulige år) - Lisa Tantholdt, OK Øst ikke på valg 8. Formand for Børn- og ungeudvalget (lige år) - Merete Spangsberg Nielsen, Odense OK modtager ikke genvalg HB indstiller Casper Sørensen, OK Øst til at blive valgt. Casper Sørensen blev valgt uden modkandidater. 9. Formand for Eliteudvalget (ulige år) - Thomas Jensen, Tisvilde Hegn OK, Kolding OK ikke på valg Mødereferat Side 16 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

17 h) Valg af: 1. 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. - DIF-revision /KPMG - modtager genvalg - Kaj Ove Rasmussen, OK HTF - modtager genvalg - Jens Aaris Thisted, FIF Hillerød, Søllerød OK - modtager genvalg DIF-revision/KPMG, Kaj Ove Rasmussen og Jens Aaris Thisted blev genvalgt uden modkandidater revisorsuppleant Hovedbestyrelsen foreslog Finn Redder Olsen, OK Roskilde, Vestsjællands OK som revisorsuppleant. Finn Redder Olsen blev genvalgt uden modkandidater i) Valg af: 1. Formand for Appeludvalget - Søren Hviid, OK FROS - modtager genvalg Søren Hvid blev genvalgt uden modkandidater 2. 2 medlemmer til Appeludvalget - Torben Kristensen, Herlufsholm OK - modtager genvalg - Kell Sønnichsen, OK Pan, OK West - modtager genvalg Torben Kristensen og Kell Sønnichsen blev genvalgt uden modkandidater 3. 2 suppleanter til Appeludvalget - Thomas Lindschouw, Herning OK, Faaborg OK modtager genvalg Thomas Lindschouw blev genvalgt uden modkandidater HB foreslog Lars Hanghøj Pedersen, Ballerup OK som suppleant til appeludvalget. Lars Hanghøj Pedersen blev valgt uden modkandidater j) Orientering om klubledermødernes valg af kredsudvalgsformænd og stedfortrædere samt eventuelle medlemmer af fagudvalgene Nordkredsen Kredsudvalgsformand - Birgitte Halle, Aarhus 1900 Stedfortræder Arne Pedersen, Mariager Fjord OK Kasserer Carl Malling, Randers OK Kort Steen Frandsen, Viborg OK Bredde Lars-Ole Kopp, Karup OK Børn & Unge Peter Sinding Poulsen, Silkeborg OK Elite Johan MacLassen, AKIF, Aalborg Plan - Claus Poulsen, Silkeborg OK Sydkredsen Kredsudvalgsformand Kate Nielsen, OK Snab Næstformand / Økonomi Poul Larsen, Esbjerg OK Sekretær ubesat Børn & Unge Terkel Gydesen, OK Melfar Plan Mogens Nielsen, OK West Kort Knud Erik Thomsen, Svendborg OK Bredde Ole Gjøtterup, Faaborg OK Elite Pernille Buch, OK Gorm Kredsudvalgsformand Kate Nielsen håbede, at den ledige sekretærfunktion vil kunne besættes. Østkredsen Kredsudvalgsformand Torben Seir, Helsingør SOK Kasserer Johan Frydendahl, DSR O-sektion Mødereferat Side 17 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

18 SportIdent & Materiel Mogens Jørgensen, FSK Orientering, Helsingør SOK, OK S.G., PI-København, Søllerød OK Plan Bjarke Sucksdorff, Allerød OK, OK 73 Kort Claus Mikkelsen, OK Sorø Bredde Lisa Tantholdt, OK Øst Børn & Unge Henrik Poulsen Webmaster Flemming Bruun, Allerød OK Elite Helge Lang Pedersen, Farum OK, FIF Hillerød Kredsudvalgsformand Troels Bent Hansen håbede, at den ledige næstformandspost og sekretærfunktion vil kunne besættes. k) Eventuelt, herunder meddelelse om tid og sted for det kommende års repræsentantskabsmøde Ingen ønskede ordet, og Troels Nielsen kunne derfor slutte mødet med at takke for et møde med god ro og orden, inden han gav ordet til Helge Søgaard, der meddelte, at DOF s næste ordinære repræsentantskabsmøde vil blive afviklet lørdag d. 7. marts 2015 et sted i Trekantområdet. Han havde indtryk af, at det havde været et godt repræsentantskabsmøde, præget af både respekt og seriøsitet, konstruktive og spændende indlæg, men også hyggelige samtaler, og smil og latter, som er en naturlig følge af, at være blandt gode venner. Han glædede sig over, at der hersker en god atmosfære overalt i Dansk Orienterings-Forbund, og han takkede deltagerne for indstillingen, som er det bedste grundlag for at bringe tingene videre. Takkede for engagementet og den daglige indsats for dansk orientering. Hovedbestyrelsen er klar til en ny sæson, og han anerkendte indsatsen de forløbne år fra Jens-Jørgen Lyngaa og Merete Spangsberg, mens han bød velkommen til Jens Hansen og Casper Sørensen. Desuden en stor tak til de, som har ladet sig genvælge. Tak til: alle udvalgsmedlemmer i fag- og kredsudvalg, medlemmer af arbejdsgrupper, o-servicebrugergruppen, gruppen vedr. internationale mesterskaber og andre ad-hoc-fora vore interne revisorer Jens Thisted og Kaj Ove Rasmussen Appeludvalget suppleanter og alle andre, som har løst eller er i gang med at løse opgaver for forbundet samt direktør og de ansatte. Helge Søgaard sendte en tak til alle klubrepræsentanterne, som var mødt frem. De udgør repræsentantskabet, og dermed er det dem, som reelt set sætter kursen. Og som det sidste, et varmt velkommen til Walther Rahbæk, som han har kendt gennem mange år, og som han kender som dygtig, ambitiøs, kvalitetsbevist, markedsføringsvidende og udviklingsorienteret og fremfor alt: At han vil noget godt og ordentligt med det som han beskæftiger sig med. Mødereferat Side 18 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

19 Vi ses Lørdag d. 7. marts 2015 Mødereferat Side 19 af 19 Repræsentantskabsmøde 2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Dansk Orienterings-Forbund 09 06 2013 Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30

Mødedato: Lørdag, den 5. marts 2005 kl. 10.00 16.30 1 Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen og stab Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOFs udvalg DOFs revisorer Referat af Repræsentantskabsmødet 2005 Mødested:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

På bestyrelsens vegne foreslog hun Ole Møller som dirigent for generalforsamlingen og Gert Pedersen påtog sig at udfærdige et referat.

På bestyrelsens vegne foreslog hun Ole Møller som dirigent for generalforsamlingen og Gert Pedersen påtog sig at udfærdige et referat. Generalforsamling 2012, afholdt 09/02 2012 i Grimmermosehus Formanden Helle Sørensen bød velkommen til de 16 deltagere ( 14 % af klubbens medlemmer, 40 % af klubbens medlemmer over 18 år). På bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 17. september 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19

KOPI. Dansk Orienterings-Forbund. CVR-nr. 45 10 23 19 Dansk Orienterings-Forbund CVR-nr. 45 10 23 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Interne revisorers erklæring 5 Ledelsesberetning 6 Oplysninger om Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere