Nuværende opgaver: Opgave Kort beskrivelse Borgerkontakt (fremmøde/brev/telefon/digital) Sammenhænge til alle. Evt. bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende opgaver: Opgave Kort beskrivelse Borgerkontakt (fremmøde/brev/telefon/digital) Sammenhænge til alle. Evt. bemærkninger."

Transkript

1 Nuværende opgaver: Opgave Kort beskrivelse Borgerkontakt Telefonomstilling Modtager og viderestiller Telefon opkald Besvarer ekspeditioner Oplyse tlf. nr. til myndigheder Guider borger på hjemmeside Vi fungerer også som oplysning til andre ikke kommunale opgaver Reception Front/back Straksafklaring Fremmøde/tlf. Henviser til andre sagsbehandlere Udlevering af nøgle til feriehuse Udlevering af nøgler til Biblioteket og Ødekirken Feriekort Kasseafstemning Modtagelse af pakker Hjælp til digitale løsninger, herunder NemID og opgaver, der er overgået til UDK Omstillingsfunktion ved kø Pas Personlig henvendelse Fremmøde. medbringende foto, evt. Diverse spørgsmål pr. tlf. og mail ansøgning, gammelt pas eller dåbsattest. Forældresamtykke ved pas til børn. Bestilling via Scantecs pasløsning. Betaling Bogføring alle afdelinger Omstilling NemID Rettelser i Trio Registrering af fravær i KMD Nøgler til feriehuse Arbejdsmarked har også en reception. Bør med fordel kunne sammenlægges. Ligeledes kan se ses på fælles borgern-pc ere. 1

2 Kørekort Ansøgning, Bestilling, Foto, Personlig/Tlf./Mail/brev Lægeattest, Post, Opdatering Kørelærer, Booking, Forelæggelse, Betaling, bogf. Pladsanvisning Opskrivning til dagpleje, Især mail. Men alle 4 ovennævnte 0 2 år 11 md. vuggestue og børnehave. Guider i Digital pladsanv.. indberetter fra KMD-Sag. Laver tilbud. Ajourføre accept eller afslag. Tilretter kapaciteten før og efter tilbud. Tilretter dagplejernes tider, telefonnr. Vedligeh. Digital pladsanvisning inkl. breve. Sammenholder ventelister med ledige pladser. Besked til Dagpl.- kontor ved Ja-tak. Besked til Pladsanvisning 2 år 11 mdr. og opad dagplejerne ved Nej-tak Opskrivning til SFO og fritidsklubber. Optagelse af børn til div. Inst. besked til forældrene om optagelse. Indberetning af optagelse samt socialpædagogisk fripladser. Kontakt til institutionerne. Optagelse/udmeldelse af private inst. Udbetaling af tilskud. Pasning på tværs af kommunegrænserne. Ajourføring af KMD-inst. samt digital pladsanvisning. Indberetning fra KMD-sag. Journalisering. Fremmøde/Telefon/digital 2 Kapacitetsstyring fra Dagplejekontoret Pladsanvisningen for børnehaver, sfo og klub. Privat pasning Mellemkommunal betaling/opkrævning ifm. Børn som passes i anden kommune end bopælskommune

3 Midlertidig hjemmehjælp, Beregning, udfylde blanket Telefon, digital Mailes til visitator Ser. lov 83 Økonomi opkræver evt. egenbetaling Helhedsorienteret Kontrol Digitalt/Brev/Telefon/Fremmøde Ja til alle afd. i sagsbehandling kommunen Debitor/opkrævning Økonomisk friplads Helbreds- og personlige tillæg m.v. Opgørelse TVA og salg Samtykkeerklæringer Netforvaltning Rekvirent net advis RIM Rykkerkørsler Afdragsordninger Restanceoplysninger Bogføring/afstemninger Modtage og behandle ansøgninger. Udfærdige bevillinger/afslag. Opfølgning Efterreguleringer Journalisering Statistik Bestilling af helbredskort Ansøgning udvidet helbredstillæg Bevilling helbredstillæg Udbetaling helbredstillæg Udbetaling via regning Pers. tillæg Prisaftaler Advis rest pension Mellemkommunal Afregninger Efterlevelseshjælp Delpension Fremmøde/brev/telefon/digital fremmøde/brev/telefon/digital Digital Fremmøde, brev. Tlf. digital Digital, brev Digital Fremmøde, brev, tlf., digital Digital Digital, tlf., brev Brev, fremmøde Brev. Tlf., Modersystemer som leverer til debitor Pladsanvisning til dagtilbud Udbetalingsenhed Udbetalingsenhed Udbetalingsenhed Nej Samarbejder med alle øvrige afdelinger UDK (formue) Biblioteket Via pensionssystem, sb-sys Betales i Borgerservice Indkøbsafd. Bl.a. flytninger Øk.afd. Ankesager 3

4 Udstedelse af NemID Udstedelse af nyt NemID Al udstedelse skal ske ved Udstedelse af ny kode personlig fremmøde. Udstedelse af nyt nøglekort Tilknytning af offentlig id til Support pr. telefon Netbank id Hjælp til aktivering af NemID. Kørselskontor NT-kørsel Offentlig transport NT Kørsel til læge/speciallæge og genoptræning/træning bandagist kørsel til Korttidscentret. Befordringsgodtgørelse, alle områder Kompensation for Flextur Opkrævning dagcenter Kørsel Handicapkørsel Kørsel med offentlige busser. Hjælp med planlægning og evt. ændringer. Telefon/digital/brev Telefon Brev Brev digital (mail fra dagcenter) Brev Normalt fra borger enten mail eller telefon. Via Care Via Care Kontaktperson ved NT. Mandag og fredag er to meget travle dage ved telefonen Stoppesteder og busskure Opsyn og evt. ændringer mv. ved NT stoppesteder og busskure. Telefon eller mail fra borger Samarbejde med center PBV ved evt. ændringer. Kørselskontor Flexkørsel Specialkørsel Planlægning og koordinering af kørsel for Børn og unge til skole og aflastning. Telefon/mail fra forældre, Brev vedr. bevilling fra andre kommuner. Information fra skoleafdelingen om hvilken børn der skal til specialklasserne. Omkring planlægning af kørsel for nyt skoleår, og op til de forskellige ferier, er arbejdsmængde stor. Hver uge bliver der planlægt variable kørsel for næste uge. Op til sommerferien bliver der planlagt kørsel for hele sommerferien, inkl. 4

5 Elever i grundskolen. STU brække-ben kørsel Får besked via skolerne. Bevilling evt. via sagsbehandler Fremmøde, derefter brev eller mail. den variable kørsel. især kørsel til specialklasserne, AK-klassen, Skibsted skolen, og Aalborg skolerne. Fra maj til september er der stort arbejdspres på denne opgave. 1. Er at der skal laves variable kørsler til hver uge. 2. At al kørsel for næste skoleår skal være klar til skolestart, men at vi ofte først modtager de nye skoleskemaer sidst i juni. Derudover er der skoler som i løbet at skoleåret laver skemaændringer, som kræver en helt ny planlægning af kørsel. Derudover er der Vinterkørsel fra Karensminde skolen. Salg af affaldsposer, billetter, kommuneplaner, Udlev. af hørebatterier m.v. Taxabevillinger Folkeregister Salg af affaldsposer billetter, kommuneplaner udlev. af hørebatterier Godkende ansøgning om tilladelse til taxakørsel Forny tilladelser via samme ansøgning. Det samme gælder limousinekørsel. Opslå ledige bevilliger. Indstille til udvalg. Anmelde ved overtrædelse af lovgivning. Stoppe bevillinger ved overtrædelser af lovgivning. Der er en digital selvbetjeningsløsning på flytning og udrejse. Fremmøde Frontopgaver Modtager betaling vedr. diverse. Personligt/Telefonisk/Mail/Digitalt Personligt/Telefonisk/Mail/Digitalt Teknisk forvaltning tilflyt til usunde boliger og 5

6 Mange flytninger kører direkte over i CPR, men flere typer, skal godkendes og evt. sagsbehandles. Ex. på øvrige opg.: Tilflyt. Fra udlandet og personnummertildeling, beskyttelser i cpr, handle- og betalingstilsagn, vedligeholdelse af kommunes vejregister. vedligeholdelse af vejregistret. Helhedsorienteret sagsbehandling Jobcenter Admin. og udb. Kanalstrategi digitale selvbetjeningsløsninger Samarbejde med biblioteket og borgerbetjening light Se bla. under front/back Informere om ændringer. Aflevere materiale. Telefon, digital Kontakter omstillingen når de er i tvivl. Udbetaling tilskud privat pasning Ansøgning/bevilling. Journalisering. Udbetaling af tilskud. Fremmøde/brev/tlf./digital Administrationssager Begravelseshjælp Opret aftale Tværgående advis Udb. system Regninger Ansøgning modtages digitalt fra 4 bedemænd. Andre søger ved blanket. Afdøde født før ¼ 1957 udbetales altid minimumsbeløb. Hvis det dokumenteres, at der ingen formue er på dødsdagen kan max. udbetaling dog søges. Fremmøde/brev/tlf. digital digital/brev digital Digital/Personlig/tlf./brev fra efterladte og advokater 6 Bostøtte STK (støttekontaktperson) Beboerindskudslån Ansøgning modtages Personligt UDK UDK

7 Og behandles Lån bevilges til almene boliger/ældreboliger. EU-sygesikring Udlændinge m. arbejde f. dansk arbejdsgiver. Danskere m. arbejde i udlandet. Orientering om digitale løsninger/bestilling af EU-kort til danskere Førerkort til hyrevogne Modt. Af ansøgning med bilag og billede. Registrering Digital/Personlig/tlf./brev Forsikring af udenlandske arbejdere forventes i 2015 samlet i stort center for hele landet. Fremmøde Opgaven er overført fra Teknisk forvaltning Skannet post fordeling Fordeling af post i Sbsys Fordeling af ikke skannet post Frasortering af skannet/papir post til anden afd / myndighed Fordeling af mail til sagsbehandler - Administrativ opgave i relation til øvrige opgaver Gadelys fejlmeldinger Modtagelse fejlmeldinger fra borger. Registrering af henv. I Excel. Sender rekvisition til elektriker pr. mail De fleste henvendelser kommer pr. telefon og mail Mogens Busk Nielsen, Plan, Byg og Vej er Hovedansvarlig 7

8 Hjælpemidler, kropsbårne Ansøgning/genbevilling Fremmøde, brev, telefon, digital Indhentning af lægelige oplysninger Bevillingsskrivelser Afslagsskrivelser Ankesager Bevillingsmøde Hjælpemidler kropsbårne til arbejdsbrug Ansøgning på ortopædiske sikkerhedssko/ fodindlæg til sikkerhedssko Samarbejde med indkøbskontoret vedr. leverandøraftaler Borgerservice betaler fakturaerne Videresendes til Jobcentret Der er lige lavet ny leverandøraftale på diabetesmaterialer. Der er leverandøraftale på arm- og benproteser under udarbejdelse. Betaling af regninger Kropsbårne hjælpemidler Helbredstillæg Kørsels regninger Borgerservice regninger Digital Plejeorlov Ser. lov 118 Ansøgning Indhentning af lægelige oplysninger Bevillingsskrivelse til plejegiver Ansættelsesbrev til lønkontor Fremmøde, brev, telefon, digital Visitator vurderer om pasningsbehovet er opfyldt. 8

9 Plejeorlov Ser. lov 119 Ansøgning Indhentning af Fremmøde, brev, telefon, digital lægelige oplysninger Bevillingsskrivelse til plejegiver Uden løn fra arbejdsgiver: Lønkontor overfører plejevederlag til borger Med løn fra arbejdsgiver: Borgerservice overfører plejevederlag til arbejdsgiver Borgerservice betaler fakturaer Sygeplejeartikler Ser. lov 122 Bevilling Fremmøde, brev, digital Borgerservice betaler fakturaer Id-kort til unge Bestilling af id-kort via Scantechs pas løsning Personligt fremmøde Opgaven kunne evt. også laves af pas teamet Efter bestilling tjekkes bestillingen også på Oberthurs system Trafikbøger Indefrosne ejendomsskatter Modtagelse af bestilling. Registrering samt udlevering mod betaling Behandling af ansøgning Indfrielser Tinglysning Kontering Årlige opgørelser Fremmøde/tlf. De fleste henvendelser fra borger er pr. telefon. 9 Ejendomsskat Opgaven er overført fra Teknisk forvaltning

10 Afstemninger Skat Ved personligt fremmøde Fremmøde guides borgeren i SKATs selvbetjeningsløsning, helst via borgerens egen log-in, men ellers via vores sagsbehandleradgang. Ex. Ændring af forskud, Ændring af årsopgørelsen Udskrivning af årsopgørelser. Samt diverse forklaringer på hvorfor dit og hvorfor dat.:-) ) Sygesikring Lægevalg i forbindelse med Digitalt/Brev/Telefon/Fremmøde flytning. Dispensation, læge udover 15 km. Dispensation, lukket læge. EU-sygesikringskort Rejsesygesikring (gult kort) Vielser Orientering gennemgang af ansøgninger/udlev. af Dokumenter, udfærdigelse af papirer til Borgmesterkontor. Videresendelse af navneændringsblanket til bopælssogne. Orientering om digital ansøgning Efterlevelseshjælp Aktivloven %85 Telefonisk Delpension Fleksydelses-udbetaling Efterløn for borgere i fleksjob Administrationssager for FØP og FP Merudgifter voksne SL 100 Fremmøde/digital/telefon/ papiransøgning 10 Adm. Og udbetaling Folkeregister Borgmesterkontoret

11 Støtte til individuel befordring Kørsel Udbetaling af ydelser Kontanthjælp Tæt samarbejde med Integration Arbejdsmarked Revalidering Sygedagpenge Ledighedydelse m.v. Løntilskud Udbetaling til virksomheder Arbejdsmarked Regres sygedagpenge Refusion fra fx Snit til Arbejdsmarked forsikringsselskaber Rottebekæmpelse Modtagelse af anmeldelse, Digitalt, telefonisk PBV videregive til rottefænger Jobbutik/reception Nye kontakthjælpsmodtagere Telefonisk, personligt. Matchkategori Jobnet m.v. 11

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

SAPA roller og brugerbehov

SAPA roller og brugerbehov SAPA roller og brugerbehov Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende Til denne gang har du læst: Kapitel 7: Krav til pc en for at kunne anvende NemID på siderne 53-58.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e

M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e Scan denne QR-kode Dato for aflevering: Den 8. juni 2012 Udarbejdet af: Martin

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder

Læs mere

Notat. 25. oktober 2005. Arbejdsgruppen vedrørende Borgerservice

Notat. 25. oktober 2005. Arbejdsgruppen vedrørende Borgerservice Notat Forvaltning: Arbejdsgruppen vedrørende Borgerservice Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. oktober 2005 Vedrørende: Borgerservice i Ny Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Den administrative styregruppe

Læs mere

Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101.

Borgerservice KAN/SKAL OPGAVER. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101. Borgerservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget område: 1.01 Administration Center: Borgerservice Nummer: 101.1 Lovgivning Lov om kommunale borgerservicecentre Lov om social service Diverse anden lovgivning

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for samarbejde... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere