Arkitektsyn 2013 BYGNING NR Nørre Alle Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 778. Nørre Alle 51-57. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf."

Transkript

1 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Nørre Alle Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.:

2

3 INSTITUT FOR IDRÆT Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO 1.6 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: Nørre Alle Matr. nr.: 5735 Udenbys Klædebo Bygning 1 og 2 Klassifikation af bygning: Gruppe 1 Opførelsesår: Hovedbygning og gymnastikhaller 1924 Arkitekt: Carl Brummer Opførelsesår: Svømmehal og idrætshal Arkitekt: Edvard Thomsen Bygning 3 Opførelsesår: AB-Bygning 1923 Arkitekt: Carl Brummer Opførelsesår: AB-tilbygning 1950 Arkitekt: Fritz Schlegel og Kaj Gottlob, 1950 Bygning 4 Opførelsesår: Atletikhal 1999 Arkitekt: BPP Arkitekter Fakultet: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Brugere: Københavns Universitet, Institut for Idræt og ernæring Universitetets Studenter Gymnastik, USG Diverse lejere Samlede registrerede areal: m2 Syn afholdt den: INDLEDNING Københavns Universitet, Campus Service og Mikkelsen arkitekter A/S har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 11. december 2008, gennemført bygningssyn på: INSTITUT FOR IDRÆT 1.1 Kort bygningshistorisk oversigt: Hovedbygningen med tilhørende gymnastikhaller (herre- og damesal) er opført i begyndelsen af 1920'erne og indviet i Arkitekt, Carl Brummer. AB-bygningen er opført i starten af 1920'erne og indviet Arkitekt Carl Brummer. Idrætshallen (den vestlige) stod færdig i 1940 og svømmehallen med det oplukkelige tag indviedes i For begge dele var arkitekten professor Edvard Thomsen og ing. dr. Tech. Christian Ostenfeld. Studenternes Gymnastikhus (Otto Mønsted Hallen) og hertil knyttet kantine, festsal og forhal opførtes og indviedes i Arkitekt og ingeniør var stadig Edvard Thomsen og Chr. Ostenfeld.

4 INSTITUT FOR IDRÆT Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO 1.6 En mindre påbygning ved herreomklædning til svømmehallen (bygning 1) udførtes, for at tilvejebringe passende omklædningsfaciliteter til Kong Frederik d. 9, som ofte benyttede svømmehallen. Påbygningen er angiveligt opført ca. år En overbygning på hovedbygningens gymnastiksal mod syd (herresalen) udførtes i , tegnet af David Bretton Meyers tegnestue. Danmarks Højskole for Legemsøvelser er i 1997 overgået til Københavns Universitet som Institut for idræt. I 1999 indviedes atletikhallen benævnt Frederik d. 9 ende hallen, tegnet af arkitektfirmaet BBP Arkitekter og ingeniørfirmaet Samfundsteknik. 1.2 Bygningsmæssig beskrivelse: Bygningskomplekset Institut for Idræt fremstår som en samling af 4 relativt forskelligartede bygninger (bygningsgrupper). Bygning 1: Hovedbygning samt to sidefløje, herre- og damesal (gymnastiksale). Disse bygninger er opført med murede facader, pudsede. Tag på hovedbygning er afvalmet og belagt med teglsten. Mellem de to gymnastikhaller er udført en svømmehal med 2 bassiner. Den bygning er udført som en let konstruktion, tag er belagt med pap. En del af taget over det store svømmebassin kan skydes til side. På den sydligst liggende sidefløj, herresalen er der bygget en let overbygning i hele bygningens udstrækning. Tag herover er ligesom hovedfløjen udført afvalmet. Tag er udført med belægning af alu-plader. Bygning 2: De to idrætshaller Otto Mønsted Hallen og Idrætshallen samt den påbyggede fløj med festsal, kantine og administrationslokaler for USG, Universitetets Studenter Gymnastik. Alle bygninger er opført med murede facader og let tagkonstruktion belagt ned tagpap. I de to haller er der etableret ovenlys. Bygning 3: Den gamle fodboldklub AB's klubhus med tilhørende tribunefløj. Hovedbygningen er udført som en let træbeklædt bygning med let skrånende valmet tag belagt med tagpap. Tribunefløj indeholder diverse kontorrum og er udført som en betonkonstruktion med metalbeklædte vinduesudfyldninger.

5 INSTITUT FOR IDRÆT Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO 1.6 Bygning 4: Frederik d. 9 ende hallen er en ekspressiv muret og pudset bygning med store glaspartier, som giver et let og transparent indtryk af hallens hovedstruktur, "cirklen" og "pinden". Facader er pudsede og indfarvet i 2 forskellige farver en lys og en mørk. Det flade tag er belagt med pap. Udvendige arealer: (Laboratorier) Tennisbaner 3 stk., Fodboldbane, Atletikbane, Klatretårn,

6 MA JTO VEDLIGEHOLDELSESSYN 20 Primære bygningsdele, tærræn ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Efterisolering af ydervægge mv. (BYGST) S27 Efterisolering af ydervægge, etablering af omfangsdræn mv. inkl. opgravning og retablering af belægninger på hele sydbygningen ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Efterisolering af kælderydervægge mv. (BYGST) N27 Efterisolering af kælderydervægge, etablering af omfangsdræn mv. inkl. opgravning og retablering af belægninger. (NB der er planer om ombygning af damesalen) 22 Indervægge ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Projekt til skærnvæg i dameomklædning for at hindre indblik 32 Indervægge, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Flise fuger i Herre/Dame baderum eftergås Flisefuger i svømmehallens baderum eftergås, muligvis udskiftes 33 Dæk, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Nye gymnastikgulve i D+H-sal. Bygn.1 Trægulvet splintrer og er nedslidt. Rum nr S27 og N27. Mængde: 494 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 4 Nye gymnastikgulve i Frederik den IX hallen, bygning 4 Gulv fornyes pga kraftig nedslidning. Rum nr. 04-0R1.11, 04-0R1.12. Mængde: 973 m2 Gulvopbygning bør vurderes ift. f.eks zoneopdeling ved kuglestød mv ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Udskiftning af gulvklinker i H + D baderum, bygning 1. Udskiftning af gulvklinker i H + D baderum, bygning 1. Nedslidt af kraftig brug. Rum N01, N05, N09 samt S01, S05 og S09

7 DW KRK ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Udskiftning af gulvklinker, baderum bygn. 1. Pga meget vanskelig renholdelse udskiftes gulvklinker i H + D baderum, bygn. 1. Rum nr S32 og N32. Mængde: 92 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 4 Reparation af gulve i Frederik den IX hallen, bygning 4 Kraftig nedslidning i zoner som følge af brug. Rum nr R1.11, 04-0-R1.12. Mængde: 75 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Flisefuger i svømmehal eftergås 34 Trapper, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 4 Værn på gangbro mv, bygning 4 Værn er udført med vandret inddeling samt en højde på 90 cm. ofg. Værnhøjde bør øges og værn sikres imod at børn kan kravle op eller falde igennem de vandrette åbne felter. Ligeledes bør den nuværende midlertidige vandrette sikring (x-finer) ved overgang gulv/værn ved "åbne" arealer mod kælder sikres permanent. 35 Lofter, komplettering ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Ovenlys svømmehal, bygning 1 - profiler malerbehandles Profiler på ovenlys svømmehal (indv. vandretliggende) malerbehandles. Inkl. stillads/lift. Bør eventuelt udføres samtidig med projekt for udv. ovenlys (UBST) 42 Indvendige vægoverflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Renovering af gang a og B og A, bygn. 2. OM-bygningen. Udskiftning af eksisterende trægulv (ekskl A). Malerbehandling af vægge, lofter og skabe samt udskiftning af belysning. Døre i gangforløb slibes og voverfladebehandles. Mængde 83 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Maleristandsættelse og akustikregulering i teorilokaler og gang. Bygn.3 stueetage Pga dårligt undervisningsmiljø renoveres teorilokaler, Rum nr , og samt gang a. Mængde: 220 m2.

8 DW KRK ( Prioritet 2 ) Bygn.: 3 Indvendig maleristandsættelse bygning 3 Maling af vægge, lofter, døre, lister og paneler bygning 3 stue, 1. og 2. sal. Ekskl. områder pkt samt rum , , , , , , , , , , , , Mængde: ca. 620 m ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Indvendig maleristandsættelse i hovedbygningen, bygning 1 Maling af vægge, lofter, døre, lister, paneler i hovedbygningen Stue, 1.sal og 2.sal. Mængde: (Ekskl. pri 1 + 2) ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Malerbehandling i H-sal, bygn.1. Malerbehandling af lofter og vægge til underkant af vinduer. Malerbehandling af træbeklædning af "gavlvæg til ca. 3 meter ofg. Pudsreparationer nederste del af vægge. Snedkerrep. af ribber i H.sal bygn.1. Rum nr S27. Mængde: 250 m2. Nb! Vægpuds afskalder på dele af vægoverflader ved terræn til gene for brugere, rengøringspersonale mv. Det anbefales at sokkel isoleres udvendig ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Malerbehandling i D-sal, bygn.1. Maling af lofter og vægge til underkant vindue. Malerbehandling af træbeklædning af "gavlvæg til ca. 3 meter ofg. Pudsreparationer nederste del af vægge. Snedkerrep. af ribber. Rum nr N27. Mængde: 250 m2. Nb! Vægpuds afskalder på dele af vægoverflader ved terræn til gene for brugere, rengøringspersonale mv. Trægulve slibes og lakeres og loft og vægge maleristandsættes inkl. pudsreparatioener i rum N25 og N25a (redskaber). Det anbefales at sokkel isoleres udvendig ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Malerbehandling af vægge og loft. Kantine, gang og karnapsalen, bygn. 2 Malerbehandling af vægge og loft. Kantine og gang i OM-hallen. Rum nr G og Mængde: 85 m2. Malerbehandling af vægge, paneler og træværk i karnapper i karnapsalen. Rum nr Mængde: 145 m2. Malerbehandling af vægge og loft. Stolemargasin , Toilet /garderobe og toilet a. Mængde: 40 m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 4 Malerbehandling af vægge og loft i Frederik den IX-hallen, bygning 4. Malerbehandling af vægge og loft i Frederik den IX-hallen.

9 DW KRK ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Indv. maleristandsættelse, bygn. 3 Maleristandsættelse: loft gang a, a, , b, a Maleristandsættelse: væg i trapperum (mod kontor ), kontor , kontor , kontor , kontor , kontor , kontor a, kontor , arkiv C, kopi a, a, a, gang a, kontor , Kælder: a, TR ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Istandsættelse af D baderum, bygn 1 Istandsættelse af D baderum, bygn 1, rum N01, N05, N05a, N09, dog ekskl. udskiftning af gulvfliser som er medtaget under punkt Eksisterende støbeasfaltbelægning delvis nedbrudt. Støbeasfalt repreres og malerbehandles. Skader på vægpuds udsættes, og vægge samt lofter malerbehandles. I alt ca. 115 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Istandsættelse af H baderum, bygn 1 Istandsættelse af H baderum, bygn 1, rum S01, S05, S05a, S09, dog ekskl. udskiftning af gulvfliser som er medtaget under punkt Eksisterende støbeasfaltbelægning delvis nedbrudt. Støbeasfalt repreres og malerbehandles. Skader på vægpuds udsættes, og vægge samt lofter malerbehandles. I alt ca. 115 m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Bitrapper males, bygning 1 Bitrapper 01-1-N15 og 01-1-S17 bygning 1. vægge, loft og underside repos malerbahandles ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Auditorier bygning 1, 1. sal Udførelse af akustikregulerende foranstaltningersamt maleristandsættelse af vægge i auditorie 01-1-N07. Maleristandsættelse af væg iauditorie 01-1-S07 (mod S03). 66m2 syd 53m2 nord.

10 DW KRK ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Indvendig malerbehandling, bygn. 1 Malerbehandling af vægge og lofter på 2. sal generelt. Dele af lokalere bærer præg af tidligere vandskader, herunder rum a, N02, 01-2-N04. Overflader på vægge og loft generelt nedslidt på hele etagen. I alt 285 m2. Malerbehandling af 1. sal. Malerbehandling efter vandskade rum 01-1-N01a og 01-1-N03a. 8 m2 Istandsættelse af dør til 01-1-N01a (efter indbrudsforsøg). Maleristandsættelse af niche til elevator 01-1-S19, 01-1-S17 Samlinger i buet loftbeklædning i dansesal 01-1-S22 bør fuges (og males) Malerbehandling af stueetage 01-0-N20 loft males 01-0-N19, N07a, N05a, N03a Malerbehandling nedre etage S56, S S44 (Forrum sauna) ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Istandsættelse af pejsestue , samt a depot, Totalistandsættelse af overflader på gulve, lofter og vægge. 5m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 3 Istandsættelse af centralvarmerum mv. i kælder bygning 3 Istandsættelse af , og a ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Foyer maleristandsættes. Stor sætningsskade ved trappe udbedres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 4 Maleristandsættelse af rum: RO42, 51, 52, 62, 23, 24, Dæk og gulve, overflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Lakere gulve i gymnastiksale bygning 1 Gulve lakeres i rum nr S27 og N27. Mængde: 500 m2. Udføres 2013

11 DW KRK ( Prioritet 1 ) Bygn.: 4 Lakkere gulve i Fr. IX hallen, bygning 4 Fr. IX hallen idrætsområde stueetage. Mængde: 1365 m2 ekskl. undervisning og 04-0-R143 og trapper til kælder.. Udføres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 4 Lakere gulve i Fr. IX hallen, bygning 4. Fr. IX hallen- idrætsområde stueetage. Mængde: 1365 m2 ekskl. undervisning og 04-0-R143 og trapper til kælder. Udføres ( Prioritet 3 ) Bygn.: 4 Lakkere gulve i Fr. IX hallen, bygning 4. Fr. IX hallen - idrætsområde stueetage. Mængde: 1465 m2 inkl. undervisning og 04-0-R143, exkl. trapper til kælder. Udføres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lakering af gulve i OM-hallen og Idrætshallen, bygning 2 OM-hallen og Idrætshallen. Rum nr og A. Mængde: m2. udføres i ( Prioritet 2 ) Bygn.: 2 Lakering af gulve i OM-hallen og Idrætshallen, bygning 2 OM-hallen og Idrætshallen. Rum nr og A. Mængde: m2. udføres i ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Gulvbelægninger i øvrigt, bygning 1 Udskiftning af linoleum i rum S09a, 01-0-N08, 01-0-N11, 01-1-S07, N07. I alt 145 m2. Udskiftning af tæppe (til linoleum) rum 01-1-S03a, 01-1-S03, 01-1-N05, i alt 39 m2 Trægulve rum , a, 01-2-N01, 01-2-N05 slibes og lakeres, i alt 102 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 2 Lakere Trægulve, bygning 2 Trægulve slibes og lakeres. Rum a, , , , a, a, , , (parket), , , , a inkl. trappe (karnapsalen) ( Prioritet 1 ) Bygn.: 3 Udskiftning af Sisal tæpper mv., bygning 3. Udskiftning af Sisaltæpper (til linoleum) i , , , , , og i alt 93 m2 Udskiftning af tæppe i rum og , i alt 55 m2

12 DW KRK ( Prioritet 2 ) Bygn.: 3 Linoleum, bygn. 3 Udskiftning af linoleum bygning 3, 1. sal samt a og b (niche). I alt 160 m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Lakere gulve i gymnastiksale bygning 1 Gulve lakeres i rum nr S27 og N27. Mængde: 500 m2. Udføres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Lakere gulve i dansesal, bygning 1 Dansesalen, rum 01-1-S22. Mængde: 290 m2. udføres i ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Lakere gulve i dansesal, bygning 1 Dansesalen, rum 01-1-S22. Mængde: 290 m2. udføres i ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Lakere gulve i gymnastiksal bygning 1 Gulve lakeres i rum nr S27 og N27. Mængde: 500 m2. Udføres ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Lakere gulve i dansesal, bygning 1 Dansesalen, rum 01-1-S22. Mængde: 290 m2. udføres i ( Prioritet 3 ) Bygn.: 2 Lakering af gulve i OM-hallen og Idrætshallen, bygning 2 OM-hallen og Idrætshallen. Rum nr og A. Mængde: m2. udføres i ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Maling af gulve i teknikrum Rum: , TR00A, NS0

13 DW KRK Trapper, overflader ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Hovedtrappe bygning 1 - trin og reposer Hovedtrappe TR1, bygning 1. Træbelægninger på trin og reposer slibes og lakeres. Stueetage til 3. sal. dørtrin på dør til tagflade på begge sider af svømmehal (stueetage) slibes og lakeres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Bitrapper bygning 1, trin og reposer Bitrapper 01-1-N15 og 01-1-S17 bygning 1. Træbelægninger på trin og reposer slibes og lakeres. Kælder til 3. sal ( Prioritet 1 ) Bygn.: 4 Trin på trapper samt gangbro, bygn 4 Trætrin slibes og lakeres, 2 stk. trapper samt gangbro stueetage. Udføres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Trin på trapper samt gangbro, bygn 4 Trætrin slibes og lakeres, 2 stk. trapper samt gangbro stueetage. Udføres ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Trin på trapper samt gangbro, bygn 4 Trætin slibes og lakeres, 2 stk. trapper samt gangbro stueetage. Udføres Øvrige overflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Malervedligehold af dobbeltfacade i svømmehal Indvendig del af dobbeltfacaden repareres og overflade vedligeholdes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Generelt maling/rep. Af vindueskarme og maling af vindfangsdøre (01-0-VF) ca 15 vindueskarme

14 DW KRK Inventar, terræn ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Renovering af tennisbane 1/2 og tennis/basketbane 3 Bane 2: lunker udbedres. Bane 3: Ny belægning. Mængde: 600 m2. Forventets at skulle renoveres igen ca ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Hegn ved boldbanerne. Opsætning af hegn med beplantning ved atletikbanerne, som beskyttelse mod vandalisme. Mængde: 2000 lbm. Evt. samtidig med etablering af stiforbindelse til/fra biocenteret ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Topdressning og vertikalskæring af boldbaner Vedligehold af den indhegnede boldbane ved AB-bygningen. Mængde: 900 m2. Udføres ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Topdressning og vertikalskæring af boldbaner Vedligehold af den indhegnede boldbane ved AB-bygningen. Mængde: 900 m2. Udføres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Topdressning og vertikalskæring af atletikbaner. Vedligehold af den store boldbane ved AB-bygningen. Mængde: m2. Udføres ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Topdressning og vertikalskæring af atletikbaner. Vedligehold af den store boldbane ved AB-bygningen. Mængde: m2. Udføres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Topdressning og vertikalskæring af boldbaner Vedligehold af den indhegnede boldbane ved AB-bygningen. Mængde: 900 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Topdressning og vertikalskæring af atletikbaner. Vedligehold af den store boldbane ved AB-bygningen. Mængde: m2.

15 MA JTO ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Søstens underlag ved klatretårn udskiftes, da stenen bruges til kasteskyts mod hal 2s glastag ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Renovering af tennisbane 1/2 og tennis/basketbane 3 Bane 2: lunker udbedres. Bane 3: Ny belægning. Mængde: 600 m2. Forventets at skulle renoveres igen ca Inventar og udstyr, bygning ( Prioritet 1 ) Bygn.: 4 Støjdæmpning mellem stueetg./kælder i Atletiksal, bygn.4. Pga dårligt undervisningsmiljø udføres adskillelse med støjdæmpende glasvæg. Rum nr, R1.51 og R0.42. Mængde: 200 m2. Bør udføres i se desudenbemærkninger under APV pkt ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Vinduesbænke/siddeplinte bygning 1, dansehal Overflader på vinduesbænke/sideplinte i dansehal er nedslidte. Vinduesbænke udskiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Udskiftning af bænke og træbeklædning i to saunaer Saunaer: 01S44-Herre og 01N44-Damer, Træbekældning og bænke udskiftes (skiftet i 2009) ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Udskiftning af vibber i svømmehal 2 stk. et meter vipper. 1 stk 3 meter vipper

16 INSTITUT FOR IDRÆT Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO MYNDIGHEDSKRAV Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af Campus Service ved udtræk af synsdatabasen)

17 INSTITUT FOR IDRÆT Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings- eller anlægsmæssigt forhold: Ingen bemærkninger. 4.2 Tilsynets iagttagelser og forslag: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest: Ingen bemærkninger. 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: Ingen bemærkninger. Tilsynets anbefalinger/henstillinger -

18 DW KRK ARBEJDSMILJØ 42 Indvendige vægoverflader Bygn.: 3 Maleristandsættelse og akustikregulering i teorilokaler og gang. Bygn.3 stueetage Pga dårligt undervisningsmiljø renoveres teorilokaler, Rum nr , og samt gang a. Mængde: 220 m Bygn.: 1 Auditorier bygning 1, 1. sal Udførelse af akustikregulerende foranstaltningersamt maleristandsættelse af vægge i auditorie 01-1-N07. Maleristandsættelse af væg iauditorie 01-1-S07 (mod S03). 66m2 syd 53m2 nord Bygn.: 2 Istandsættelse af pejsestue , samt a depot, Totalistandsættelse af overflader på gulve, lofter og vægge. 5m2 79 Inventar og udstyr, bygning Bygn.: 4 Støjdæmpning mellem stueetg./kælder i Atletiksal, bygn.4. Pga dårligt undervisningsmiljø udføres adskillelse med støjdæmpende glasvæg. Rum nr, R1.51 og R0.42. Mængde: 200 m2. Bør udføres i se desudenbemærkninger under APV pkt Bygn.: 1 Udskiftning af bænke og træbeklædning i to saunaer Saunaer: 01S44-Herre og 01N44-Damer, Træbekældning og bænke udskiftes (skiftet i 2009)

19 INSTITUT FOR IDRÆT Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET Redningsåbninger kælder bygn. 3. Rum , , og er umiddelbart ikke lovlige ift. arbejdsrum og redningsåbninger/flugtveje det redningsåbninger er placeret for højt og der kun forefindes en flugtvejstrappe fra området. Ud over universitetets studerende, er der i tidsrummet fra ca brugere ugentlige til områdets faciliteter Tilsynets iagttagelser og forslag: Tilsynets anbefalinger/henstillinger.

20 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

21 Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802 Helsingør Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751. Panum Instituttet

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751. Panum Instituttet Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751 Panum Instituttet Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Tlf.: 32 88 78 44 Fax: 32 88 78 99 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 849. Sermilik Stationen, Angmagssalik, Grønland

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 849. Sermilik Stationen, Angmagssalik, Grønland Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 849 Sermilik Stationen, Angmagssalik, Grønland Science Campus Service Bülowsvej 17 1870 Frederiksberg C Tlf.: 28 75 22 52 Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: 3913 Angmagssalik

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune 20.3.2015 Teknik Kommunale bygninger Mellemgade 15 5600 Faaborg Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen...

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon +45 33 33 90 02 Telefax +45 33 33 90 87 E-mail gg @ gga.dk CVR nr. 20 97 82 36 E/F Tyrolsgade

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere