Arkitektsyn 2013 BYGNING NR Panum Instituttet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751. Panum Instituttet"

Transkript

1 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751 Panum Instituttet Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé København K Tlf.: Fax:

2

3 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2012 Adresse: Matr. nr.: Blegdamsvej 3b, 2200 København N 925 UK Klassifikation af bygning: Gruppe 2 Opførelsesår: Arkitekt: Fakultet: Brugere: Arkitektfirmaet KKET Eva og Nils Koppel, Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afd. For Eksperimentel Medicin, Dyrestalden. Central forskningsenhed for alm. Praksis. Farmakologisk Institut Hospitalslaborantskolen Inst. for Medicinsk Biokemi og Genetik Inst. for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Inst. for Folkesundhedsvidenskab KKT, Københavns Kommunes Tandpleje Medicinsk Fysiologisk Inst. Medicinsk-Anatomisk Inst Molekylær Patologi, Inst. for Odontologisk Inst. Retsmedicinsk Inst. SKT, Skolen for Klinikass. og Tandplejere Sundhedsvid. Hovedområde Sundhedsvidenskab, Administration Tandteknikerskolen Bygningssynet afholdt den: Møde afholdt 25.september Deltagere i opstartsmødet: Henrik de Gier, Campus Service Flemming Ibsen, Bygningsinspektør, Panum Frank Jensen-Maar, Panum Søren Jørgensen, CF Møller A/S Bent Møller Petersen, CF Møller A/S

4 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.2 Københavns Universitet, Campus Service og Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 10. december 2002, gennemført bygningssyn på: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N 1.1 Kort bygningshistorisk oversigt: Panuminstituttet er bygget til det Sundhedsvidenskablige Fakultet i perioden 1970 til Opførelsen er fordelt over 6 etaper. Etape 1, færdig i 1974, bygning 1, 2, 4, 5 og 6. Etape 2, færdig i 1976, bygning 8, 10 og 12. Etape 3, færdig i 1980, bygning 14, 15, 16 og 18. Etape 4, færdig i 1981, bygning 20, 21, 22 og 24 Etape 5, færdig i 1986, bygning 26, 27, 29, 31 og 33 Etape 6, færdig i 1982, bygning Bygningsmæssig beskrivelse: Bygning 1 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton brystninger mellem søjler. Bygningen er i 3 etager over terræn. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 2 Bygningen er opført i en kombination af søjle/ drager system med teglstens udfyldning i ydervægge og beton bagvæg med skalmur. Bygningen er i en etage over terræn. Bygningen har fladt tag med beplantet gårdhave på. Bygning 4 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 5 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn. Bygningen har fladt tag. Bygning 6 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 8 Bygningen er opført med et inderhus i beton og med en friholdt glasfacade. Bygningen er i 1 etage og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 9 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn. Bygningen har fladt tag.

5 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.3 Bygning 10 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 11 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton / teglstensbrystninger mellem søjler. Bygningen er i en etage over terræn. Bygningen har fladt tag. Bygning 12 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 14 Bygningen er opført i søjle/ drager system i en etage over terræn, en etage under terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 15 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton brystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 16 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 17 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton / teglstensbrystninger mellem søjler. Bygningen er i en etage over terræn. Bygningen har fladt tag. Bygning 18 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 20 Bygningen er opført med et inderhus i beton og med en friholdt glasfacade. Bygningen er i 1 etage og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 21 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 22 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag.

6 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.4 Bygning 23 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton / teglstensbrystninger mellem søjler. Bygningen er i en etage over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 24 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 26 Bygningens facade er udført i en stålkonstruktion med glasaptering. Dæk er udkraget fra tilstødende bygninger. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 27 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler og skalmuret betonvægge. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 29 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler og skalmuret betonvægge. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag Bygning 31 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler og skalmuret betonvægge. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag Bygning 33 Bygningen er opført i søjle/ drager system og skalmuret betonvægge i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Samlet etageareal m²

7 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ VEDLIGEHOLDELSESSYN 22 Indervægge 004 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 10 Etage 1, Maleristandsættelse af vægge Maleristandsættelse af vægge 005 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 08 Etage 1, Vinduespartier malervedligeholdes. Vinduespartier malervedligeholdes. 013 ( Prioritet 1 ) Bygn.: 20 Etage 1, Punkteret ruder i facadepartier udskiftes. Punkteret ruder i facadepartier udskiftes. 24 Trapper ( Prioritet 2 ) Bygn.: 14 Bygn.14 etage 1. Bibliotek. Lovliggørelse af værn Værn ved trappe og atrium er for lavt efter de nuværende krav. I forbindelse med generel forbedring af studie forholdene ved biblioteket bør en førhøjelse af værnet tænkes ind. 32 Indervægge, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 14 Bygn.14 etage 1. Bibliotek. Istandsættelse af vægge og døre. Tilsynets anbefalinger/henstillinger: Betonvægge afrenses og males, omfatter ca. 700 m2 Indv. Døre malerbehandles, beslag eftergåes. Ca. 25 stk ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Bygninger generelt Løbende vedligehold elastiske fuger i indervægge. Tilsynets anbefalinger/henstillinger: Løbende vedligehold af elastiske fuger i vægge. Der er afsat et skøn på ca. 400 lbm. p.a. Vedligeholdelse er i gang. Omfang af tilbageværende fuger der skal skiftes er ikke registreret. Se i øvrigt bemærkning under afsnit 6

8 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 00 PI. Bygn. Generelt Registrering af punkterede/defekte termoruder Arkitektsynet kan ikke indefra få et realistisk overblik over antallet af punkterede ruder. Det anbefales derfor at der udføres særskilt registrering af punkterede ruder. Denne registring vil kunne indgå i løbende vedligeholdelsesplan, idet den kan indgå i istandsættelsesprojekter der indeholder istandsættelse af vinduer. Overslag er for udførelse af registring ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Panum generelt i Højhuse Opgradering af toiletter svarende til UBST-krav til HC- toiletter Baggrund: Mange handicaptoiletter lever ikke op til UBST s kvalitetsstandard for tilgængelighed. Det drejer sig bl.a. om: døre, der er indadgående, manglende armstøtter, for lave wc-brætter, fejlplacerede vaske og dårlig eller manglende skiltning. Forslag til løsning: Alle handicaptoiletters tilgængelighed granskes og de nødvendige tiltag gennemføres ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Panum generelt. Etage 02 Døre til trappe forsynes med døråbneautomatik ( Prioritet 2 ) Bygn.: 10 Bygn 10 Renovering af eksiterende GMO-laboratorier. Overflader er slidte og skal vedligeholdes ( Prioritet 2 ) Bygn.: 16 Bygn 16 Renovering af eksiterende GMO-laboratorier. Overflader er brudte og skal udskiftes eller renoveres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Bygn 22 Renovering af eksiterende GMO-laboratorier. Overflader er brudte og skal udskiftes eller renoveres

9 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ Dæk, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 26 Bygn. 26, etage 2. Vedligeholdelse vinylgulve Vinylgulve er slidte og der mangler fodlister enkelte steder Tilsynets anbefaling /henstillinger: Vedligholdelse af vinylbelægning inkl. dilatationsfuger og skinner samt fodlister omfatter ca.: 300 m2 42 Indvendige vægoverflader 006 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 8 Rum 1.33, Maleristandsættelse af vægge Maleristandsættelse af vægge 007 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 10 Etage 5, Maleristandsættelse af vægge Maleristandsættelse af vægge, hele etagen 008 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 15 Etage 2, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 009 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 5, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 010 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 4, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 011 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 2, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen

10 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 1, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 014 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 33 Etage 01, Maleristandsættelse af vægge, samt rep. af vægfuger i alle gange. Maleristandsættelse af vægge, samt rep. af vægfuger i alle gange ( Prioritet 1 ) Bygn.: 16 Bygn. 16, etage 01 Istandsættelse af etager Etage 01 Vægge afrenses og males Etage 1 Vægge afrenses og males. Desforinden nedtages inventar, kunst på vægge. Elastiske fuger i klinkegulve skiftes og så dilatationsfuger. Etage 2 Sluser i stalde eftergåes for funktion mm. Siliconefuger i stalde og gangarealer eftergåes for funktion Inventar og skabe malerbehandles Etage 5 Gulve poleres Inventar og skabe malerbehandles Vinduer afrenses, afslibes, grundes og males samt defekte/punkterede ruder skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn 24, etage 01, rum 38. Istandsættelse af vægge, lofter, gulve. Vægge afrenses. Spartles og males i gang mellem rum og 22. Omfatter ca 60 m2 Overflade på gulve eftergåes og elastiske fuger udskiftes både ved sokler, hulkehler og afløb samt riste i gulv og ved lofter og kølebokse. Omfatter ca 120 lbm. Loft afskaller og bærer præg af fugtpåvirkning. Der må afrenses, spartles og males samt fuges med acryl langs alle kanter. Omfatter ca 180 m2

11 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 29 Bygn. 29, etage 01, rum 17 Vægge maleristandsættes samt gulvfuger Vægge i gangarealer og rum afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 1200 m2 I rum tv. for indgang er der stor og lang revne i betonsøjlen. Søjlen er nærmest flækket. Det vurderes, at skaden er fra opførelses tidspunktet men bør undersøges og udbedres ifb. den malermæssige istandsættelse af vægge. Elastiske fuger i klinkegulve i gangarealer omgøres og knækkede klinker skiftes. Omfatter ca 150 lbm. fuger. Maler istandsættelse af døre ( Prioritet 1 ) Bygn.: 31 Bygn. 31, etage 01 Maleristandsættelse af vægge, døre og udskiftning af gulvfuger. Vægge afrenses og evt. spartles og efterfølgende malerbehandles vægge. Omfatter ca 3600 m2 Vinduer/vinduesfag afrenses og malerbehandles og eftergåes for funktion. Omfatter ca 440 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 22 Bygn. 22, etage 3 Maleristandsættelse af vægge. Vægoverflader er nedslidte Tilsynets anbefalinger/henstillinger: Vægge afrenses og evt. spartles og efterfølgende malerbehandles vægge. Omfatter ca 600 m2 Dører males. Omfatter ca. 30 stk ( Prioritet 1 ) Bygn.: 26 Bygn. 26, etage 1 og 2 Gangareal foran bygn 27, 29 og 31 Maleristandsættelse af vægge, døre Vægge afrenses og males, særlig ved offentlige områder og receptioner, omfatter ca 50 m2 Indvendige døre afrenses og afslibes samt malerbehandles. Greb, beslag mm. eftergåes, omfatter ca 12 stk ( Prioritet 1 ) Bygn.: 05 Bygn.1 og 5, etage 01. Driftgang Maleristandsættelse af vægge, lofter, gulve, døre og vinduer. Istandsættelse af vådrum Overflader fremstår nedslidte og fuger i vådrum er defekte Tilsynets anbefaling / henstilling: Flader males, fuger eftergås. Alle siliconefuger i vårområder udskiftes. Dører males og forsynes med fodspark. Vinduer eftergåes.

12 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: VH VH, etage 1 og 2. Vandrehal Maleristandsættelse af døre og radiator-afdækninger samt gulve og vinduer Etage 1 Radiatorskærme/dækplader afrenses, slibes, grundes og males Omfatter ca 160 lbm. Vinduer males ca. 400 m2 Etage 2 Radiatorskærme/dækplader afrenses, slibes, grundes og males Omfatter ca 260 lbm. Vinduer males ca m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 06 Bygn. 6, 12, 18, 24. Trapperum mod øst. (firkant) Løbende vedligeholdelse af trapperum Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca m², døre ca. 60 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 16 Bygn.16, etage 1. Generel istandsættelse af vægge, lofter, gulve, radiatorer, døre og vinduer. Vægge, lofter, radiatorer, døre og vinduer males. Gulve poleres. Vægge ca m² Lofter ca. 780 m² Radiatorer ca. 90 lbm. Vinduer ca. 140 m² Døre 24 stk. Gulve ca. 780 m² ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 1 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 2 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm..

13 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 4 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Lofter afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 6000 m2 Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 5 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Lofter afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 6000 m2 Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 3 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Lofter afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 6000 m2 Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Bygn. 18, etage 01 Maleristandsættelse af overflader Lofter afrenses og malerbehandles. Vinduer males. I gangarealer afrenses vægge og males. Nødvendigt inventar demonteres/flyttes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 09 Bygn. 9 etage 00 Istandsættelse af toiletter i fællesområde. Toiletter istandsættes iht rapport. Efter notat på sag

14 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 23 Bygn.23, etage 1 Istandsættelse af toiletter i fællesområde. Toiletter istandsættes iht rapport. Efter notat på sag ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Bygn. 18, etage 5 Toiletter totalrenoveres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn. 24, etage 1, 2 og 3 (østside) Toiletter totalrenoveres ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Panum generelt. Maleristandsættelse ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn. 24. Etage 1,2 og 3 (firkant). Standsættelse af toiletter ( Prioritet 1 ) Bygn.: 12 Istandsættelse af toiletter, øst, bygning 12, etage 1,2 og 3 (firkant) Toiletrum er nedslidte og skal renoveres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 12 Istandsættelse af toiletter, øst, bygning 12, etage 4,5 og 6 (firkant) Toiletrum er nedslidte og skal renoveres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 12 Istandsættelse af toiletter, vest, bygning 12, etage 4,5 og 6 Toiletrum er nedslidte og skal renoveres.

15 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ Dæk og gulve, overflader 003 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 10 Rum Gummifuger i baderum udskiftes Gummifuger i baderum udskiftes 44 Trapper, overflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Bygn.18. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn. 24. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 6 Bygn.6. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 12 Bygn.12. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skifte 45 Lofter, overflader 001 ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Rum 01-44, Loftplader med mug-udtræk udskiftes/rengøres, pga. utæt membran i gårdhave 18A. Loftplader med mug-udtræk udskiftes/rengøres, pga. utæt membran i gårdhave 18A.

16 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Rum 01-33, Vandskade i loft i kølerum, malerbehandling. 79 Inventar og udstyr, bygning ( Prioritet 2 ) Bygn.: PI PI. Bygn. Generelt Rappoet over forbedringer ifm. Blinde, synshæmmede og hørehæmmendes forhold Forslag til løsning: Gennemgang af Panum ud fra en synshandicappet vinkel. Der udarbejdes rapport

17 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: MYNDIGHEDSKRAV

18 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings- eller anlægsmæssigt forhold: PCB er en af verdens ti farligste miljøgifte. I selv mikroskopiske mængder vurderes PCB at være yderst sundhedsskadelig. Det spredes let i miljøet og ophobes i fødekæden for at ende i mennesker og pattedyr. PCB er usynligt og spredes til luft og andre materialer. En række produkter anvendt i perioden ca kan indeholde PCB. Målinger på foranledning af Københavns Kommune viser et PCB-niveau i alarmerende koncentrationer. På nuværende tidspunkt vides ikke hvor omfattende problemet er i den danske bygningsmasse. Sundhedsstyrelsen har for nylig udsendt grænseværdier for luftens indhold af PCB, der følger de tyske anbefalinger. Bygning 1 12 bygget frem til midten af 70 erne, er der sandsynlighed for PCB i fuger mm. Hvorvidt fuger skal udskiftes i pågældende områder afgøres af, om der kan måles en for høj koncentration af stoffet i luften. Tilsynet anbefaler /henstiller: Der foretagers prøver i området om fuger indeholder PCB. Hvis ja kontrolleres luftkvalitet. Først derefter tages stilling til om fuger skal skiftes grundet PCB. Derudover skal alle fuger der skiftes i bygning 1-12 af andre omstændigheder, undersøges for PCB, idet Arbejdstilsynet kræver brug af egnede værnemidler hvis dette konstateres. 4.2 Tilsynets iagttagelser og forslag: Ingen Tilsynets anbefalinger/henstillinger Ingen 4.3 Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest: Bygningssynet for 2012 har ikke modtaget oplysninger om, hvor der findes restasbest, men har de steder, hvor vi umiddelbart har kunne konstaterer at der er stor sandsynlighed for asbest rapporteret dette til Ingrid Andersen. Der henvises derudover til Københavns Universitets asbest-database. 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: 4.5 Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: Ingen bemærkninger.

19 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: APV (arbejdspladsvurdering), UMV (undervisningsmiljøvurdering) OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

20 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 Generel tilstand (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Panum er et markant, flot og gennemført byggeri. Generelt har man respekteret den oprindelige arkitektur ved istandsættelser og nybyg. Bygningerne er tilsvarende generelt sunde og velfungerende. En del af bygningerne bærer dog præg af tidens ælde. 6.2 Arkitektsyn (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Vi foreslår at synsposter organiseres efter geografi dvs. efter bygningsnummer og evt. etage. 6.3 Rengøring Vi foreslår en systematik, hvor Panum inddeles i en række faste synsposter som både gennemgås ved den administrative opdatering af arkitektsynet og ved det egentlige arkitektsyn. Fx kunne bygning 6, etage 1 såvel som bygning 6, etage 2 faste være tilbagevendende syn. En fast synspost kan suppleres med flere synsposter opdelt efter bygningsdele (SFB) fx bygning 6, etage 1 døre (32). Fordelen vil være at man for et bedre overblik og lettere vil kunne samle synsposter til projekter. 6.4 Reparationer (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Mange steder kan det registreres at man i forbindelse med et arbejde, har efterladt skader på tilstødende bygningsdele opstået i forbindelse med pågældende reparation. Man har fx ikke malet efter flytning af diverse faste inventar, efterladt manglende loftplader, ikke malet skadet overflader efter at man har ordnet en fugtskade, ikke repareret gulv i forbindelse med flytning af inventar osv. Tilsynet foreslår øget kontrol i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og ved færdigmelding af også de mindre arbejder 6.5 Tilgængelighed (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Notat fra fakultetet Tilgængelighed for fysisk handicappede på SUND (2009) er vedlagt synsrapporten. De enkelte punkter er indarbejdet i rapport, og der er en som en start af de enkelte aktiviteter afsat midler til en forundersøgelse 6.6 HC-toiletter (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Mange handicaptoiletter lever ikke op til UBST s kvalitetsstandard for tilgængelighed. Det drejer sig bl.a. om: døre, der er indadgående, manglende armstøtter, for lave wc-brætter, fejlplacerede vaske og dårlig eller manglende skiltning. Forslag til løsning: Alle handicaptoiletters tilgængelighed granskes og de nødvendige tiltag gennemføres. Overslag er gældende for notat vedr. de eksisterende handicaptoiletters tilgængelighed.

21 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

22 Alle beløb er kr. x eksl. moms.

23 Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802 Helsingør Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772 H.C. Ørsted Instituttet EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Universitetsparken

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere