Arkitektsyn 2013 BYGNING NR Panum Instituttet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751. Panum Instituttet"

Transkript

1 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 751 Panum Instituttet Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé København K Tlf.: Fax:

2

3 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2012 Adresse: Matr. nr.: Blegdamsvej 3b, 2200 København N 925 UK Klassifikation af bygning: Gruppe 2 Opførelsesår: Arkitekt: Fakultet: Brugere: Arkitektfirmaet KKET Eva og Nils Koppel, Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afd. For Eksperimentel Medicin, Dyrestalden. Central forskningsenhed for alm. Praksis. Farmakologisk Institut Hospitalslaborantskolen Inst. for Medicinsk Biokemi og Genetik Inst. for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Inst. for Folkesundhedsvidenskab KKT, Københavns Kommunes Tandpleje Medicinsk Fysiologisk Inst. Medicinsk-Anatomisk Inst Molekylær Patologi, Inst. for Odontologisk Inst. Retsmedicinsk Inst. SKT, Skolen for Klinikass. og Tandplejere Sundhedsvid. Hovedområde Sundhedsvidenskab, Administration Tandteknikerskolen Bygningssynet afholdt den: Møde afholdt 25.september Deltagere i opstartsmødet: Henrik de Gier, Campus Service Flemming Ibsen, Bygningsinspektør, Panum Frank Jensen-Maar, Panum Søren Jørgensen, CF Møller A/S Bent Møller Petersen, CF Møller A/S

4 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.2 Københavns Universitet, Campus Service og Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 10. december 2002, gennemført bygningssyn på: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N 1.1 Kort bygningshistorisk oversigt: Panuminstituttet er bygget til det Sundhedsvidenskablige Fakultet i perioden 1970 til Opførelsen er fordelt over 6 etaper. Etape 1, færdig i 1974, bygning 1, 2, 4, 5 og 6. Etape 2, færdig i 1976, bygning 8, 10 og 12. Etape 3, færdig i 1980, bygning 14, 15, 16 og 18. Etape 4, færdig i 1981, bygning 20, 21, 22 og 24 Etape 5, færdig i 1986, bygning 26, 27, 29, 31 og 33 Etape 6, færdig i 1982, bygning Bygningsmæssig beskrivelse: Bygning 1 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton brystninger mellem søjler. Bygningen er i 3 etager over terræn. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 2 Bygningen er opført i en kombination af søjle/ drager system med teglstens udfyldning i ydervægge og beton bagvæg med skalmur. Bygningen er i en etage over terræn. Bygningen har fladt tag med beplantet gårdhave på. Bygning 4 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 5 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn. Bygningen har fladt tag. Bygning 6 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 8 Bygningen er opført med et inderhus i beton og med en friholdt glasfacade. Bygningen er i 1 etage og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 9 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn. Bygningen har fladt tag.

5 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.3 Bygning 10 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 11 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton / teglstensbrystninger mellem søjler. Bygningen er i en etage over terræn. Bygningen har fladt tag. Bygning 12 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 14 Bygningen er opført i søjle/ drager system i en etage over terræn, en etage under terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 15 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton brystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 16 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 17 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton / teglstensbrystninger mellem søjler. Bygningen er i en etage over terræn. Bygningen har fladt tag. Bygning 18 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 20 Bygningen er opført med et inderhus i beton og med en friholdt glasfacade. Bygningen er i 1 etage og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag. Bygning 21 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler. Bygningen er i 2 etager over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 22 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag.

6 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: 1.4 Bygning 23 Bygningen er opført i søjle/ drager system med beton / teglstensbrystninger mellem søjler. Bygningen er i en etage over terræn og en kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 24 Bygningen er opført i søjle/ drager system i 6 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Bygning 26 Bygningens facade er udført i en stålkonstruktion med glasaptering. Dæk er udkraget fra tilstødende bygninger. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 27 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler og skalmuret betonvægge. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag. Bygning 29 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler og skalmuret betonvægge. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag Bygning 31 Bygningen er opført i søjle/ drager system med betonbrystninger mellem søjler og skalmuret betonvægge. Bygningen er i 2 etager over terræn og 2 kælderetage. Bygningen har fladt tag Bygning 33 Bygningen er opført i søjle/ drager system og skalmuret betonvægge i 5 etager over terræn og 2 kælderetager. Bygningen har fladt tag med teknik taghus. Samlet etageareal m²

7 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ VEDLIGEHOLDELSESSYN 22 Indervægge 004 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 10 Etage 1, Maleristandsættelse af vægge Maleristandsættelse af vægge 005 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 08 Etage 1, Vinduespartier malervedligeholdes. Vinduespartier malervedligeholdes. 013 ( Prioritet 1 ) Bygn.: 20 Etage 1, Punkteret ruder i facadepartier udskiftes. Punkteret ruder i facadepartier udskiftes. 24 Trapper ( Prioritet 2 ) Bygn.: 14 Bygn.14 etage 1. Bibliotek. Lovliggørelse af værn Værn ved trappe og atrium er for lavt efter de nuværende krav. I forbindelse med generel forbedring af studie forholdene ved biblioteket bør en førhøjelse af værnet tænkes ind. 32 Indervægge, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 14 Bygn.14 etage 1. Bibliotek. Istandsættelse af vægge og døre. Tilsynets anbefalinger/henstillinger: Betonvægge afrenses og males, omfatter ca. 700 m2 Indv. Døre malerbehandles, beslag eftergåes. Ca. 25 stk ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Bygninger generelt Løbende vedligehold elastiske fuger i indervægge. Tilsynets anbefalinger/henstillinger: Løbende vedligehold af elastiske fuger i vægge. Der er afsat et skøn på ca. 400 lbm. p.a. Vedligeholdelse er i gang. Omfang af tilbageværende fuger der skal skiftes er ikke registreret. Se i øvrigt bemærkning under afsnit 6

8 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 00 PI. Bygn. Generelt Registrering af punkterede/defekte termoruder Arkitektsynet kan ikke indefra få et realistisk overblik over antallet af punkterede ruder. Det anbefales derfor at der udføres særskilt registrering af punkterede ruder. Denne registring vil kunne indgå i løbende vedligeholdelsesplan, idet den kan indgå i istandsættelsesprojekter der indeholder istandsættelse af vinduer. Overslag er for udførelse af registring ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Panum generelt i Højhuse Opgradering af toiletter svarende til UBST-krav til HC- toiletter Baggrund: Mange handicaptoiletter lever ikke op til UBST s kvalitetsstandard for tilgængelighed. Det drejer sig bl.a. om: døre, der er indadgående, manglende armstøtter, for lave wc-brætter, fejlplacerede vaske og dårlig eller manglende skiltning. Forslag til løsning: Alle handicaptoiletters tilgængelighed granskes og de nødvendige tiltag gennemføres ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Panum generelt. Etage 02 Døre til trappe forsynes med døråbneautomatik ( Prioritet 2 ) Bygn.: 10 Bygn 10 Renovering af eksiterende GMO-laboratorier. Overflader er slidte og skal vedligeholdes ( Prioritet 2 ) Bygn.: 16 Bygn 16 Renovering af eksiterende GMO-laboratorier. Overflader er brudte og skal udskiftes eller renoveres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Bygn 22 Renovering af eksiterende GMO-laboratorier. Overflader er brudte og skal udskiftes eller renoveres

9 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ Dæk, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: 26 Bygn. 26, etage 2. Vedligeholdelse vinylgulve Vinylgulve er slidte og der mangler fodlister enkelte steder Tilsynets anbefaling /henstillinger: Vedligholdelse af vinylbelægning inkl. dilatationsfuger og skinner samt fodlister omfatter ca.: 300 m2 42 Indvendige vægoverflader 006 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 8 Rum 1.33, Maleristandsættelse af vægge Maleristandsættelse af vægge 007 ( Prioritet 3 ) Bygn.: 10 Etage 5, Maleristandsættelse af vægge Maleristandsættelse af vægge, hele etagen 008 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 15 Etage 2, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 009 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 5, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 010 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 4, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 011 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 2, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen

10 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 2 ) Bygn.: 22 Etage 1, Maleristandsættelse af vægge og døre Maleristandsættelse af vægge og døre, hele etagen 014 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 33 Etage 01, Maleristandsættelse af vægge, samt rep. af vægfuger i alle gange. Maleristandsættelse af vægge, samt rep. af vægfuger i alle gange ( Prioritet 1 ) Bygn.: 16 Bygn. 16, etage 01 Istandsættelse af etager Etage 01 Vægge afrenses og males Etage 1 Vægge afrenses og males. Desforinden nedtages inventar, kunst på vægge. Elastiske fuger i klinkegulve skiftes og så dilatationsfuger. Etage 2 Sluser i stalde eftergåes for funktion mm. Siliconefuger i stalde og gangarealer eftergåes for funktion Inventar og skabe malerbehandles Etage 5 Gulve poleres Inventar og skabe malerbehandles Vinduer afrenses, afslibes, grundes og males samt defekte/punkterede ruder skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn 24, etage 01, rum 38. Istandsættelse af vægge, lofter, gulve. Vægge afrenses. Spartles og males i gang mellem rum og 22. Omfatter ca 60 m2 Overflade på gulve eftergåes og elastiske fuger udskiftes både ved sokler, hulkehler og afløb samt riste i gulv og ved lofter og kølebokse. Omfatter ca 120 lbm. Loft afskaller og bærer præg af fugtpåvirkning. Der må afrenses, spartles og males samt fuges med acryl langs alle kanter. Omfatter ca 180 m2

11 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 29 Bygn. 29, etage 01, rum 17 Vægge maleristandsættes samt gulvfuger Vægge i gangarealer og rum afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 1200 m2 I rum tv. for indgang er der stor og lang revne i betonsøjlen. Søjlen er nærmest flækket. Det vurderes, at skaden er fra opførelses tidspunktet men bør undersøges og udbedres ifb. den malermæssige istandsættelse af vægge. Elastiske fuger i klinkegulve i gangarealer omgøres og knækkede klinker skiftes. Omfatter ca 150 lbm. fuger. Maler istandsættelse af døre ( Prioritet 1 ) Bygn.: 31 Bygn. 31, etage 01 Maleristandsættelse af vægge, døre og udskiftning af gulvfuger. Vægge afrenses og evt. spartles og efterfølgende malerbehandles vægge. Omfatter ca 3600 m2 Vinduer/vinduesfag afrenses og malerbehandles og eftergåes for funktion. Omfatter ca 440 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 22 Bygn. 22, etage 3 Maleristandsættelse af vægge. Vægoverflader er nedslidte Tilsynets anbefalinger/henstillinger: Vægge afrenses og evt. spartles og efterfølgende malerbehandles vægge. Omfatter ca 600 m2 Dører males. Omfatter ca. 30 stk ( Prioritet 1 ) Bygn.: 26 Bygn. 26, etage 1 og 2 Gangareal foran bygn 27, 29 og 31 Maleristandsættelse af vægge, døre Vægge afrenses og males, særlig ved offentlige områder og receptioner, omfatter ca 50 m2 Indvendige døre afrenses og afslibes samt malerbehandles. Greb, beslag mm. eftergåes, omfatter ca 12 stk ( Prioritet 1 ) Bygn.: 05 Bygn.1 og 5, etage 01. Driftgang Maleristandsættelse af vægge, lofter, gulve, døre og vinduer. Istandsættelse af vådrum Overflader fremstår nedslidte og fuger i vådrum er defekte Tilsynets anbefaling / henstilling: Flader males, fuger eftergås. Alle siliconefuger i vårområder udskiftes. Dører males og forsynes med fodspark. Vinduer eftergåes.

12 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: VH VH, etage 1 og 2. Vandrehal Maleristandsættelse af døre og radiator-afdækninger samt gulve og vinduer Etage 1 Radiatorskærme/dækplader afrenses, slibes, grundes og males Omfatter ca 160 lbm. Vinduer males ca. 400 m2 Etage 2 Radiatorskærme/dækplader afrenses, slibes, grundes og males Omfatter ca 260 lbm. Vinduer males ca m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 06 Bygn. 6, 12, 18, 24. Trapperum mod øst. (firkant) Løbende vedligeholdelse af trapperum Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca m², døre ca. 60 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 16 Bygn.16, etage 1. Generel istandsættelse af vægge, lofter, gulve, radiatorer, døre og vinduer. Vægge, lofter, radiatorer, døre og vinduer males. Gulve poleres. Vægge ca m² Lofter ca. 780 m² Radiatorer ca. 90 lbm. Vinduer ca. 140 m² Døre 24 stk. Gulve ca. 780 m² ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 1 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 2 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm..

13 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 4 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Lofter afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 6000 m2 Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 5 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Lofter afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 6000 m2 Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm ( Prioritet 1 ) Bygn.: 01 Bygn. 33, etage 3 Istandsættelse af overflader incl vinduer og døre Overflader fremstår lettere slidte Tilsynets anbefalinger / henstillinger: Vægge afrenses og males. Lofter afrenses og malerbehandles. Omfatter ca 6000 m2 Døre afrenses, afslibes og males samt greb mm. eftergåes dog kun i gangarealer. Vinduer/vinduesfag afrenses, afslibes og malerbehandles samt radiatorskærme/dækplader. Inventar eftergåes for skader/defekter mm ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Bygn. 18, etage 01 Maleristandsættelse af overflader Lofter afrenses og malerbehandles. Vinduer males. I gangarealer afrenses vægge og males. Nødvendigt inventar demonteres/flyttes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 09 Bygn. 9 etage 00 Istandsættelse af toiletter i fællesområde. Toiletter istandsættes iht rapport. Efter notat på sag

14 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 23 Bygn.23, etage 1 Istandsættelse af toiletter i fællesområde. Toiletter istandsættes iht rapport. Efter notat på sag ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Bygn. 18, etage 5 Toiletter totalrenoveres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn. 24, etage 1, 2 og 3 (østside) Toiletter totalrenoveres ( Prioritet 1 ) Bygn.: PI Panum generelt. Maleristandsættelse ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn. 24. Etage 1,2 og 3 (firkant). Standsættelse af toiletter ( Prioritet 1 ) Bygn.: 12 Istandsættelse af toiletter, øst, bygning 12, etage 1,2 og 3 (firkant) Toiletrum er nedslidte og skal renoveres ( Prioritet 1 ) Bygn.: 12 Istandsættelse af toiletter, øst, bygning 12, etage 4,5 og 6 (firkant) Toiletrum er nedslidte og skal renoveres ( Prioritet 2 ) Bygn.: 12 Istandsættelse af toiletter, vest, bygning 12, etage 4,5 og 6 Toiletrum er nedslidte og skal renoveres.

15 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ Dæk og gulve, overflader 003 ( Prioritet 2 ) Bygn.: 10 Rum Gummifuger i baderum udskiftes Gummifuger i baderum udskiftes 44 Trapper, overflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Bygn.18. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 24 Bygn. 24. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 6 Bygn.6. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skiftes ( Prioritet 1 ) Bygn.: 12 Bygn.12. Trapperum mod øst. (firkant) Renov. lofter. Maling vægge og døre. Lofter males. Omfang ca 200 m² Vægge og døre males. Omfang vægge ca. 450 m², døre ca. 15 stk. Elevatorer, udv. Paneler og indv. fendere males, indv. paneler skifte 45 Lofter, overflader 001 ( Prioritet 1 ) Bygn.: 18 Rum 01-44, Loftplader med mug-udtræk udskiftes/rengøres, pga. utæt membran i gårdhave 18A. Loftplader med mug-udtræk udskiftes/rengøres, pga. utæt membran i gårdhave 18A.

16 Bygnings navn: Blegdamsvej 3 / Panum Instituttet Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 751 Side: CFM SOJ ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Rum 01-33, Vandskade i loft i kølerum, malerbehandling. 79 Inventar og udstyr, bygning ( Prioritet 2 ) Bygn.: PI PI. Bygn. Generelt Rappoet over forbedringer ifm. Blinde, synshæmmede og hørehæmmendes forhold Forslag til løsning: Gennemgang af Panum ud fra en synshandicappet vinkel. Der udarbejdes rapport

17 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: MYNDIGHEDSKRAV

18 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings- eller anlægsmæssigt forhold: PCB er en af verdens ti farligste miljøgifte. I selv mikroskopiske mængder vurderes PCB at være yderst sundhedsskadelig. Det spredes let i miljøet og ophobes i fødekæden for at ende i mennesker og pattedyr. PCB er usynligt og spredes til luft og andre materialer. En række produkter anvendt i perioden ca kan indeholde PCB. Målinger på foranledning af Københavns Kommune viser et PCB-niveau i alarmerende koncentrationer. På nuværende tidspunkt vides ikke hvor omfattende problemet er i den danske bygningsmasse. Sundhedsstyrelsen har for nylig udsendt grænseværdier for luftens indhold af PCB, der følger de tyske anbefalinger. Bygning 1 12 bygget frem til midten af 70 erne, er der sandsynlighed for PCB i fuger mm. Hvorvidt fuger skal udskiftes i pågældende områder afgøres af, om der kan måles en for høj koncentration af stoffet i luften. Tilsynet anbefaler /henstiller: Der foretagers prøver i området om fuger indeholder PCB. Hvis ja kontrolleres luftkvalitet. Først derefter tages stilling til om fuger skal skiftes grundet PCB. Derudover skal alle fuger der skiftes i bygning 1-12 af andre omstændigheder, undersøges for PCB, idet Arbejdstilsynet kræver brug af egnede værnemidler hvis dette konstateres. 4.2 Tilsynets iagttagelser og forslag: Ingen Tilsynets anbefalinger/henstillinger Ingen 4.3 Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest: Bygningssynet for 2012 har ikke modtaget oplysninger om, hvor der findes restasbest, men har de steder, hvor vi umiddelbart har kunne konstaterer at der er stor sandsynlighed for asbest rapporteret dette til Ingrid Andersen. Der henvises derudover til Københavns Universitets asbest-database. 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: 4.5 Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: Ingen bemærkninger.

19 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: APV (arbejdspladsvurdering), UMV (undervisningsmiljøvurdering) OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

20 Bygnings navn: Panum instituttet, Blegdamsvej 3b Dato: Rådgiver: C.F.Møller A/S Bygnings nr.: 751 SOJ Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 Generel tilstand (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Panum er et markant, flot og gennemført byggeri. Generelt har man respekteret den oprindelige arkitektur ved istandsættelser og nybyg. Bygningerne er tilsvarende generelt sunde og velfungerende. En del af bygningerne bærer dog præg af tidens ælde. 6.2 Arkitektsyn (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Vi foreslår at synsposter organiseres efter geografi dvs. efter bygningsnummer og evt. etage. 6.3 Rengøring Vi foreslår en systematik, hvor Panum inddeles i en række faste synsposter som både gennemgås ved den administrative opdatering af arkitektsynet og ved det egentlige arkitektsyn. Fx kunne bygning 6, etage 1 såvel som bygning 6, etage 2 faste være tilbagevendende syn. En fast synspost kan suppleres med flere synsposter opdelt efter bygningsdele (SFB) fx bygning 6, etage 1 døre (32). Fordelen vil være at man for et bedre overblik og lettere vil kunne samle synsposter til projekter. 6.4 Reparationer (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Mange steder kan det registreres at man i forbindelse med et arbejde, har efterladt skader på tilstødende bygningsdele opstået i forbindelse med pågældende reparation. Man har fx ikke malet efter flytning af diverse faste inventar, efterladt manglende loftplader, ikke malet skadet overflader efter at man har ordnet en fugtskade, ikke repareret gulv i forbindelse med flytning af inventar osv. Tilsynet foreslår øget kontrol i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og ved færdigmelding af også de mindre arbejder 6.5 Tilgængelighed (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Notat fra fakultetet Tilgængelighed for fysisk handicappede på SUND (2009) er vedlagt synsrapporten. De enkelte punkter er indarbejdet i rapport, og der er en som en start af de enkelte aktiviteter afsat midler til en forundersøgelse 6.6 HC-toiletter (Gentaget fra Bygningssyn 2011) Mange handicaptoiletter lever ikke op til UBST s kvalitetsstandard for tilgængelighed. Det drejer sig bl.a. om: døre, der er indadgående, manglende armstøtter, for lave wc-brætter, fejlplacerede vaske og dårlig eller manglende skiltning. Forslag til løsning: Alle handicaptoiletters tilgængelighed granskes og de nødvendige tiltag gennemføres. Overslag er gældende for notat vedr. de eksisterende handicaptoiletters tilgængelighed.

21 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

22 Alle beløb er kr. x eksl. moms.

23 Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 759. Rockefellerkomplekset

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 759. Rockefellerkomplekset Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Rockefeller Komplekset 01.03.2013 Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO 1.1

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 782. Område 2, Thorvaldsensvej 40 (bygn. 31 til 90)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 782. Område 2, Thorvaldsensvej 40 (bygn. 31 til 90) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Område 2, Thorvaldsensvej 40 (bygn. 31 til 90) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Thorvaldsensvej 40

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802 Helsingør Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 786,2. Område 6, Hørsholm/Aboretet (bygn. 11, 12, 20, 50, 51)

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 786,2. Område 6, Hørsholm/Aboretet (bygn. 11, 12, 20, 50, 51) Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 786,2 Område 6, Hørsholm/Aboretet (bygn. 11, 12, 20, 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Bygnings navn: Kirkegårdsvej 3AB Dato:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 849. Sermilik Stationen, Angmagssalik, Grønland

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 849. Sermilik Stationen, Angmagssalik, Grønland Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 849 Sermilik Stationen, Angmagssalik, Grønland Science Campus Service Bülowsvej 17 1870 Frederiksberg C Tlf.: 28 75 22 52 Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: 3913 Angmagssalik

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 778. Nørre Alle 51-57. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 778. Nørre Alle 51-57. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf. Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Nørre Alle 51-57 Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 INSTITUT FOR IDRÆT 01.03.2013 Mikkelsen Arkitekter Bygnings

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 RENOVERING OG VEDLIGEHOLD www.byggeteknik.com 1 BYGGE- OG MILJØTEKNIK A/S Carsten Pietras Direktør Bygge- og Miljøteknik A/S Mobil telefon 0045 3070

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Ungdomskulturhus Glamsbjerg Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Arkitektsyn 2013 INDLEDNING

Arkitektsyn 2013 INDLEDNING Arkitektsyn 2013 INDLEDNING - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ARKITEKTSYN 2013... 4 1. Indledning... 4 2. Vedligeholdelsessyn... 4 3. Myndighedskrav... 4 4. Miljøforhold... 4 5. APV, UMV og arbejdsmiljøforhold...

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 Skovvejen 44-46 8000 Århus C Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 0.0 INDHOLD 1.0 Generelt 3 1.1 Bygningsdata 3 1.2 Bygherre 3 1.3 Arkitekt 3 2.0 Baggrund for projektet 4 2.1 Kort om Klintegaarden

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere