Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 1. Valg af ordstyrer og referant. Thomas referant Poul 4-32 Ordstyrer 2. Valg af stemmetællere. Emilie Lotte 4-32 Julia 6-69 Martin Godkendelse af dagsorden. AB meddeler at timelønnen for alle ansatte er 114,- og ikke 108 som fejlagtigt oplyst enkelte steder. Der er tale om en tastefejl. Rikke har ændringsforslag til regler for husdyr: Ændrings forslag til: Ændring i ordensregler, forslag til ændringer af Morbærhavens vedtægter: 2a ændres ikke fra de nuværende regler, dvs.: Alle hunde og katte skal registreres på beboerkontoret senest en måned efter indflytning eller anskaffelse af dyret og skal genregistreres en gang årligt. 2b Ændres til: Ved registrering af hunde skal der forevises lovpligtig hundeansvarsforsikring samt gyldig vaccinationsattest. Alle hunde over 12 uger skal være vaccinerede, og hunden skal vaccineres min hvert 2. år. Alle hunde der er født efter skal være øre-/lysketatoveret eller chipset. Hunde skal være registreret i Dansk hunderegistreret og bevis skal forvises ved registrering i Morbærhaven. Hunde af muskel og kamphundetypen er ikke tilladt at anskaffe pr Ejere af allerede anskaffede hunde af disse typer skal udvise særlig omhyggelighed i forhold til deres medmennesker og andre hunde samt udover Morbærhavens regler, overholde de regler der er udstukket af myndighederne for disse racer. 2c Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område. 2d Hunde må ikke luftes på morbærhavens område og må ikke tøjres på fællesarealerne. I tilfælde af at hunden besørger på morbærhavens område skal hundeejeren fjerne efterladenskaberne øjeblikkeligt. 2c & 2d er uændret 2e Ændres til: Ved registrering af katte skal gyldig vaccinationsattest forevises. Alle katte over 12 uger skal være vaccinerede, og katten skal gen vaccineres min. hvert 2. år. Samtlige katte skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske katteregister (via dyrlægen) og/eller katteregistreret(inges kattehjem) i ejerens

2 navn. 2f Ændres til: Udgående katte skal være øremærkede og neutraliserede. Mærket skal oplyses ved registrering. Neutraliseringsattest fra dyrlægen skal forvises ved registrering i Morbærhaven, på attesten skal mærket være påført således at det dokumenteres at der er tale om rette kat. 2g Overtrædelse af husdyrreglementet vil blive behandlet ved normal procedure og kan medføre opsigelse. Eller husdyr ejeren mister sin ret til nyregistrering. Tilføjes: Beboer- kontoret checker for chips og tatoveringer. Beboerforeningen skriver i fiset 1x årligt og minder folk om at det er tid at få genregistret Disse forslag stilles fordi vi i dag har vedtægter der siger at vores hunde og katte skal være registeret i Morbærhaven, men hidtil har det ikke fungeret efter hensigten og en del beboere føler sig i dag genereret af, at nogle kæledyrs ejere ikke er deres ansvar nok bevidst og fordi der ikke er konsekvens nok ved ikke at overholde reglerne. Det er ikke rimeligt at skære alle over en kam, Morbærhaven er det eneste sted man som studerende kan flytte til med hund her i Københavns området, skal det ændres fordi nogle få hundeejere ikke kan leve op til deres ansvar? Det er ikke alle hunde der som hovedregel går løse, det er ligeledes ikke alle hundes efterladenskaber man som oftest risikere at træde i. Det er de hunde hvis ejere ikke er ansvarlige nok. Det bør ikke gå ud over de ansvarlige hundeejere og i stedet opfordres der til at der bliver strammet op på reglerne og indført konsekvens der vil ramme den enkelte ejer og ikke samtlige ejere. De andre forslag er taget med fordi Morbærhavens regler for dyr generelt trænger til en modernisering. Det opfordres til at man genindfører 1 årlig måned hvor alle får genregistret sine dyr, det vil gøre det meget nemmere for alle at huske. Det opfordres også til at der bliver konsekvens ved at bryde reglerne, at det ikke kan gøres uden der kommer repressalier. Johnni har ændringsforslag der trækkes tilbage. Sygruppen vedlægger ændret budget for Herefter er dagsordenen godkendt. 4. Beretninger a. Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger Poul 4-32 henviser til beretning. Der er opdatering vedr. tagsagen. Bestyrelsen har afholdt møde med et arkitektfirma, samt en repræsentant for Glostrup boligselskab som netop har gennemgået en byggesag og derfor deltog i rådgivningsmæssigt øjemed. Første skridt er pt. en udarbejdelse af en tilstandsrapport for tagene som forventes udarbejdet i foråret Herefter ingen spørgsmål til bestyrelsen. b. Afdelingsbestyrelsen

3 Afdelingsbestyrelsen henviser til beretning. Henrik 11-9 spørger til hvem der har pligt til at vedligeholde beboerforeningens lokaler. Poul 4-32 meddeler at AUB er overordnet ansvarlig for al vedligehold af lokaler. Herefter ingen spørgsmål til afdelingsbestyrelsen. c. Kassereren Der henvises til kasserens beretning. Derudover ingen spørgsmål til kassererens beretning. Kassereren deltog ikke da han (Kåre Foged) er fraflyttet. 5. Debat. a. Telefonanlæggets fremtid. Oplægget i indkaldelsen til Generalforsamlingener forfattet af afdelingsbestyrelsen. Poul 4-32 ridser kort oplægget op som indledning. Rikke 5-97 spørger om hvad der er af tiltag for at informere nye beboere omkring telefonanlægget. Vi ser en del udenlandske beboere som ikke forstår den danske vejledning. Poul 4-32 ved ikke hvilken omfang af information der gives fra AUBs side. Bille 6-31 giver en kort opdatering om hvad nytilkommende modtager af information i forbindelse med overtagelse af et lejemål i AUB. er pt. i gang med en oversættelse af de relevante skrivelser. Rikke 5-97 spørger om der er planer om at finde en alternativ løsning hvis anlægget nedlægges. Poul 4-32 svarer at det pt. er billigere er bruge mobil end vores fastnetsanlæg. Pt. løber kontrakten til 2010 så i løbet af 2009 skal der mere gang i debatten. Mille 6-59 forklarer status for en beboer der ikke bruger anlægget og som derfor synes det er en unødvendig udgift hver måned når hun ikke benytter anlægget. Poul 4-32 snakker omkring det rentable i at drifte et anlæg som pt. kun benyttes af 1/3 af beboerne. Johnni spørger til gruppernes brug af telefon. Henrik 11-9 snakker om fordelene ved telefoner i gruppelokalerne. Herefter diskussion vedr. gruppernes telefoni og kaldsmønstre for 10 år siden da anlægget blev oprettet og frem til nu. Johanne forklarer om fordelene ved at benytte telefonen. Frederikke 6-33 spørger om det er muligt at fastholde intern telefoni uden ekstern. Rikke 5-97 henviser til at der gøres mere for at få beboerne til at benytte anlægget så der fortsat er benyttelse af anlægget og evt. øge informationen til nye og eksisterende beboere omkring fordelene af anlægget, Konlusionen er at der skal arbejdes mere med det i de næste 12 måneder. Herefter lukkes punktet. Mette 6-1 meddeler at der udleveres en quickguide til nye tilflyttere. Infogruppen

4 6. Vedtægtændringer a. Ændring i "vedtægter for beboerværtshuset. Poul 4-32 fortæller at motivationen for ændringen er, at Hønen ikke selv skal betale for større anskaffelser, men istedet søge om disse gennem beboerforeningen, således at der er bedre kontrol med de større indkøb der foretages. Hvad der sker i den daglige drift blander beboerforeningen sig ikke i, men der kan være større indkøb som Hønen ikke selv kan betale uden at beboerforeningen går ind og støtter købet. Hønen er 100% en gruppe under Beboerforeningen. Henrik 11-9 spørger til status på momsregistrerede virksomheder i MBH. Lige nu er det Den Våde Høne og Morbærtryk der er momsregistrede og kører med egne regnskaber. Tanja 4-40 supplerer med lidt informationer omkring status i Hønegruppen pt. i forhold til antal aktive og arrangementer, samt at medlemmerne ikke får løn i forbindelse med vagter. Johnni opfordrer at folk stemmer for forslaget. Herefter stemmes der. 19 For 0 Imod 0 Blank Forslag 6a vedtages. b. Ændring i "Vedtægter for beboerforeningen". Poul 4-32 forklarer at motivationen er at alle økonomisk forpligtende forslag kan optages på en dagsorden til FM hvis forslaget er optrykt på FM-indkaldelsen. Ønsket er at undgå at folk tropper op og får en ansøgning på til afstemning i forbindelse med godkendelse af dagsorden til det enkelte møde. Der har tidligere været tvivl om tolkningen af de eksisterende regler i forbindelse med møder i For 0 Imod 0 Blank Forslag 6b vedtages. c. Ændring i "vedtægter for beboerforeningen. Motivationen for forslaget er at beboerforeningen skal have mulighed for at ansætte ekstern hjælp til Kassererposten, illustreret ved den nuværende situation hvor foreningen mangler en kasserer. De eksisterende vedtægter åbner ikke op for denne mulighed. Der vil med de nye regler være muligt at få ekstern hjælp til regnskabsførelsen. Rikke 5-97 spørger til eksisterende forholdsregler for at forhindre episoder som den med Katja og de der forsvandt. Poul 4-32 forklarer omkring de tiltag der blev indført i den forbindelse. Johnni støtter forslaget og opfordrer til afstemning. 19 For

5 0 Imod 0 Blank Forslag 6c vedtages. d. Ændring af Ordensregler for Morbærhaven. Johnni forklarer omkring motivationen for at stille forslaget. Han er glad for Morbærhaven, men mener at der stadig er behov for en regulering af hundehold her i haven. Han erkender at der er forskel på hundeejere og er ked af at de hjernedøde af slagsen skal ødelægge det for de der godt forstår at overholde reglerne. Han forklarer herefter motivationen for hans nye ændringsforslag (se pkt 3 på dagsorden). Det oprindelige forslag var for kludret og ikke entydigt i sin formulering. Det nye forslag går kort ud på at det ikke skal være muligt at registrere nye hunde efter 1. marts Dvs at man ikke må anskaffe sig en hund efter denne dato. Eksisterende registrerede hunde er ikke omfattet af forslaget. Emilie kan se både fordele og ulemper ved forslaget. Mener det vil være en fordel at folk ikke skal være bange for løse hunde i deres færden i haven. Omvendt skal der gøres mere ved kontrollen med de eksisterende registreringer så man ved den stramning kan gøre noget ved situationen. Johanne synes det er et negativt forslag at man skal til at bremse beboernes mulighed for at holde hund i bebyggelsen da hun oplever at en del af charmen ved Morbærhaven er at der er højere til loftet med hensyn til hvad folk kan tillade sig. Rikke 5-97 synes det er et problem at en lille flok tosser skal ødelægge det for alle de fornuftige hundeejere der er i Morbærhaven. Desuden vil hun gerne have at de regler der i forvejen fremgår af hjemmesiden omkring at gøre beboerne opmærksom på at det er tid til at genregistrere husdyr. Det sker pt. ikke. Lotte 4-32 synes at det er endnu en gentagelse af en gammel debat og mener at man bør gøre mere for skærpe opmærksomheden omkring hundehold. Poul 4-32 oplyser at man pga. af et tyveri af registeret ikke pt. har et fuldt opdateret overblik over hunde i Morbærhaven. Der vil komme en online registrering til samtlige beboere i 1. halvår 2009 omkring registrering og efterfølgende kontrol af registreringer. Martin mener at det lækre ved Morbærhaven er det miljø der omgiver os. Der er mere plads til dyrehold og det er afgjort en charme ved stedet som forsvinder hvis det ikke tillades at holde hunde. Emilie spørger til hvad der er af konsekvens ved ikke at overholde en registrering og hvad man kan gøre omkring en ansøgning for at få folk til at tænke over hvad der sker. Poul 4-32 meddeler at det står trykt at en overtrædelse af vedtægter kan resultere i at en beboers lejemål opsiges. Mht. til misligehold af dyr og lignende så skal man naturligvis kontakte de relevante myndigheder, f.eks. Politi.

6 Rikke 5-97 spørger til om man kan få et foto vedlagt ved en registrering. Henrik 11-9 mener at man bør fokusere på de aggressive hunde også. Han synes der er for lidt fokus på hvad man kan gøre ved de aggressive hunde. Nævner at der har været lignende problemer i Tåstrup. Lotte 4-32 mener at der skal gøres mere ved at få hundene holdt i snor. Johanne gør opmærksom på at katte også kan være et lige så stor gene som hunde; ikke i forhold til at folk overfaldes af katte, men de skider overalt og hopper ind i folks lejligheder. Thomas kommer med indlæg vedr. de typer og konsekvenser ved hundehold og hvorfor man bør kommentere sine medbeboeres mangel på ansvar. Julia 6-69 forklarer problemet med tæver i løbetid og hanhunde der ikke holdes i snor. Henrik 11-9 fortæller at man kan benytte alternative kommunikationsformer for at oplyse om reglerne, f.eks. tegneserier. Johanne spørger til restriktioner på husdyrhold i forhold til almen gældende lovgivning. Herefter diskussion omkring procedurer og forhold omkring hundehold og dyreliv i haven. Johnni frafalder det oprindelige forslag optrykt i indkaldelsen til GF2008. Det alternative ændringsforslag om at det ikke længere er muligt at anskaffe sig hund efter marts 2009 bortfalder ligeledes. Alternativt forslag fra Rikke gennemgåes og der korrigeres i forum, og findes efter 15 minutters aktivitet en endelig ordlyd. Herefter frafalder Johnni sit alternative ændringsforslag. Der skrides til afstemning om Rikkes reviderede ændringsforslag. 7. Beslutningsforslag a. Oprettelse af IT-support-gruppe Johnni forklarer motivationen for at oprette en supportgruppe, således at Netværksgruppen får assistance af en flok mere udfarende beboere. Det bemærkes at der ikke er tale om en gruppe under netværksgruppen, men istedet en selvstændig enhed. Johnni opfordrer folk med interesse for computere til at melde sig til gruppen. Gerne folk med erfaring fra windowsmiljøer. Der stemmes om forslaget. b. Oprettelse af Kulturpulje Poul 4-32 forklarer at motivationen er at oprette en pulje til brug til sociale arrangementer, f.eks. sommerfest, som er tilrådighed for aktive beboere. F.eks. i

7 form af sommerfesten som Hønegruppen afholdt i For at sikre at der er midler, ønsker man at oprette en pulje til formålet. Herefter stemmes om forslaget. c. Oprettelse af udvalg til vedligeholdelse af Ordensregler for Morbærhaven. Motivationen er at der skal skabes nye og bedre regler for husdyrhold i haven. Der stemmes. herunder fastsættelse af rammebevillinger. Budgettet gennemgås per gruppebasis, med mulighed for revideringer. Der bruges 25 min. på gennemgang herefter stemmes for det samlede budget. Der budgetteres med et underskud på for 2009 såfremt kontigentet på 45 kr/måneden ikke ændres. Der stemmes om forslaget. For: 20 Forslag til budget vedtaget. 8. Fastsættelse af timetal og lønninger for beboerværtshuset Den Våde Høne. Der stemmes for de enkelte punkter og alle punkter vedtages med stemmerne anført nedenfor. Bemærk at posten som regnskabsfører for Den Våde Høne er lønnet med 100 kr/timen og ikke 114 kr/timen som de øvrige poster. Blank: 1 (der mødte 1 ekstra deltager op til mødet ved dette punkt). 9. Beboerforeningens budget Fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslåes fastholdt på 45,- kr./måneden. Der stemmes om 45,- kr./måneden For: 20 Kontingent fastsættes til 45,-/måneden 11. Valg af tillidspersoner a. 6 medlemmer til AUBs repræsentantskab Thomas 19-22; Poul 4-32; Martin 4-50,

8 Bille 6-31; Karsten 4-10 b. 6 medlemmer til Afdelingsbestyrelsen Danni 8-94, Mette 6-1 c. Kasserer for Beboerforeningen Ingen opstiller d. Redaktør for Det Sædvanlige Fis Ali Mette 6-1 spørger til Festlokalekontrol og efterlyser en stramning på området. Desuden også på rengøring i centrene. Ordstyreren takkede for god ro og orden i forbindelse med overholdelse af talerækker og indhold. Antallet af deltagere på Generalforsamlingen var en smule mindre end i 2007, men der deltog trods alt beboere. e. Regnskabsfører for Morbærtryk ingen opstiller f. Regnskabsfører for kulturcaféen ingen opstiller g. Regnskabsfører for Den Våde Høne ingen opstiller h. Indkøber for Den Våde Høne Tanja opstiller i. Bevillingsindehavere for Den Våde Høne Der er ved at blive indhentet ny bevilling, så denne besættes ved senere lejlighed. j. Netværksadministrator Martin 4-50 k. Regnskabsfører for Sommerfestgruppen. ingen opstiller 12. Eventuelt og evaluering. Mette 6-1 spørger til Solgruppen og dennes virke. Der er pt. ikke aktive medlemmer i solgruppen, så der sker ikke så meget for tiden.

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere