Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven"

Transkript

1 Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november sammen med lejekontrakt eller boligtilladelse. Beboerkortet ser således ud, hvis du skulle være i tvivl. Hvis du endnu ikke har fået lavet et beboerkort, kan dette gøres på beboerkontoret eller på administrationen i disses åbningstider.

2 2 Generalforsamling 2014, Morbærhaven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indkaldelse... 3 Dagsorden Beretninger... 5 Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger... 5 Afdelingsbestyrelsen Beslutningsforslag:... 7 Forslag a: Oprettelse af gruppe: Kulturgruppe (Jimmy 5-72)... 7 Forslag b: Nedlæggelse af gruppe: Gamergruppen (Kris 21-11)... 7 Forslag c: Nedlæggelse af gruppe: Saunagruppen (Afdelingsbestyrelsen) Vedtægtsændringer:... 7 Forslag A: ændringer af beboerforeningens vedtægter for valg af kasserer... 7 Forslag B: Ændringer af beboerforeningens vedtægter for festlokalet Forslag C: Ændring af vedtægter for Morbærhavens Netværk... 8 Forslag D: Ændring af musikgruppens vedtægter... 9 Gruppernes beretninger og kommentarer til budget Budgetforslag, Beboerforeningen Morbærhaven & 10. Tillidsposter og servicepersoner Morbærhavens afdelingsbestyrelse er ansvarshavende udgiver jvf. presseloven. Redaktionsudvalget bestod denne gang af Eva 17-36, Kris 21-11, Katrine og Kate Eva læste korrektur. Tryk: Morbærtryk, Albertslund, 2014

3 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 3 INDKALDELSE Dato: Søndag d. 9. november 2014 kl Sted: Fællessalen på 1. sal i center 4. Indkaldte: Alle beboere i Albertslund Ungdomsboliger (AUB). HUSK: for at deltage i generalforsamlingen skal du vise gyldig legitimation i form af gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november måned sammen med lejekontrakt/boligtilladelse. Derudover indkaldes de eksterne medlemmer af AUB s bestyrelse, samt de ansatte i Albertslund Ungdomsboliger (AUB) til at deltage i generalforsamlingen som observatører med taleret. Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har adgang, tale- og stemmeret. Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets boligpolitiske arbejde, samt at fremkomme med retningslinier for det kommende år - både for arbejdet i afdelingsbestyrelsen og i boligselskabets bestyrelse. Det er således her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i Morbærhaven tages og de økonomiske rammer for aktivitetsgrupperne fastlægges. Der er derfor god grund til, at du som beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år. Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem. Derved vil du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at tage aktiv del i debatten. Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned, hvorved ordstyrerens og referentens arbejde lettes. Der vil være mad og drikkevarer under mødet. Vel mødt! Afdelingsbestyrelsen.

4 4 Generalforsamling 2014, Morbærhaven DAGSORDEN 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden 4) Beretninger (Side 5) a) Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) b) Afdelingsbestyrelsen (AB) c) Kassereren (Mundtlig beretning) d) Information fra Radio- og TV-udvalget. 5) Beslutningsforslag (Side 8) a) Oprettelse af Kulturgruppe b) Nedlæggelse af Gamergruppen c) Nedlæggelse af Saunagruppen 6) Vedtægtsændringer (Side 8) a) Ændringer af beboerforeningens vedtægter for valg af kasserer b) Ændringer af beboerforeningens vedtægter for festlokalet c) Ændring af vedtægter for Morbærhavens Netværk d) Ændring af musikgruppens vedtægter 7) Fastsættelse af timetal for lønnede tillidspersoner og servicepersoner (Side 17) a) Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) b) Kasserer for beboerforeningen (Tillidspost) c) Sekretær (Ansat) d) Servicemedarbejdere (Ansat) e) Rengøringsmedarbejdere i beboerforeningen (Ansat) f) Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) g) Festlokalekontrollant (Ansat) 8) Beboerforeningens budget herunder fastsættelse af rammebeløb (Side 13) 9) Fastsættelse af kontingent 10) Valg af tillidspersoner (Side 18) a) 12 medlemmer til AUB s repræsentantskab b) Kasserer for beboerforeningen c) Redaktør for Det Sædvanlige Fis d) 2 Netværksadministratorer e) Regnskabsfører for Morbærtryk f) Tillidsposter for Den Våde Høne i) Bestyrer

5 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 5 11) Eventuelt ii) Regnskabsfører iii) Indkøber 4. BERETNINGER BESTYRELSEN FOR ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER Byggesagen I forhold til byggesagen er vi nu nået dertil, hvor skema A godkendelsen er kommet i hus. Det betyder, at byggesagen igen forhåbentlig kører uden flere stop på vejen. Anvisningsregler Der er i år blevet indført nye anvisningsregler for nytilflyttere. Dette betyder, at folk der er flyttet ind efter 30. september 2014 nu skal flytte ud af Morbærhaven efter endt uddannelse. For dem der er flyttet ind før 30. september 2014 får disse nye regler ingen betydning. Årets resultat Årets resultat fra 2013 var samlet set for boligselskabet og afdelingen kr. Resultatet må siges at være tilfredsstillende. Budget Budgettet for både boligselskab og afdeling var til debat på juni-fællesmødet og efterfølgende endelig godkendelse på august-fællesmødet. Det indebærer en huslejestigning på 3,47 % pr. 1. januar Grunden til den store stigning er 2 ting som vi ikke kan gøre noget ved nemlig et lovkrav om fordobling af vores dispositionskonto hos Landsbyggefonden og øgede afgifter og skatter. Derudover er der efter ønske for administrationen blevet sat penge af til at ansætte en ejendomsserviceteknikerelev. Udlejningssituationen Vi har i øjeblikket ingen ledige lejligheder. Vores ventetid er på ca. 1 år. Udskiftning i AUBs bestyrelse I år har vi desværre måtte sige farvel til vores formand, Morten. Hvilket har betydet, at Kate nu er formand. Derudover sidder Robin og Katja også med i AUBs bestyrelse.

6 6 Generalforsamling 2014, Morbærhaven Rottebekæmpelse Der har igen i år været rotter rundt omkring i Morbærhaven og det er lige så slemt som sidste år. e-gain I år har vi lavet en ny aftale med e-gain omkring regulering af varmen. Det har betydet, at der i sommers og i starten af oktober er blevet sat flere e-gain målere op som forhåbentlig skulle være med til at sikre en bedre varmeøkonomi. Kate Dyrhøj Pedersen Bestyrelsesformand, Albertslund Ungdomsboliger AFDELINGSBESTYRELSEN Nye ansættelser Vores gamle sekretær Karin valgte at flytte og derfor har vi ansat Sara som sekretær i stedet for. I sommers valgte Hanne at opsige sin stilling som rengøringsmedarbejder og Alexander blev ansat i stedet for. I august har vi og beboerne ansat Kris som kasserer, da Tanja opsagde sin stilling. Nye ting på Beboerkontoret I årets løb er der kommet flere ting på beboerkontoret. Der er kommet kompressor og laminator som de to store anskaffelser. Derudover er der købt ting ind til vedligehold af beboerkontorets salgs og udlånsvarer. Skt. Hans Igen i år har vi i samarbejde med Hønen, musikgruppen og AUB afholdt et velbesøgt Skt. Hans arrangement. Som noget nyt i år var der sandwich til de fremmødte. Vi takker endnu en gang Hønen, musikgruppen og AUB for uvurderlig hjælp til Skt. Hans arrangementet. Mere information Afdelingsbestyrelsen har fortsat den forstærkede informationspolitik, som er blevet indført over de seneste tre år: Nye beboere får nu hæftet "Velkommen til Morbærhaven" og bliver indbudt til informationsmøde for nye beboere, hvilket rigtig mange benytter sig af. Afdelingsbestyrelsen prøver også oprigtigt på at holde alle beboere opdaterede via Fiset, hjemmesiden og beretninger på fællesmøderne. Ledige pladser Vi har i år været præget af en masse udskiftninger i afdelingsbestyrelsen. Lige nu er vi dog fuldt besat, men opfordrer folk, der er interesseret i afdelingsbestyrelsesarbejdet at stille op her på generalforsamlingen. Den mest markante afgang i år var Morten, som i mange år har været engageret i afdelingsbestyrelsen og bladgruppen. Vi skylder alle sammen Morten en stor tak for det gode stykke arbejde han har lavet i sin tid som medlem af afdelingsbestyrelsen. Enhver beboer kan opstille til afdelingsbestyrelsen og hele afdelingsbestyrelsen er på valg til generalforsamlingen.

7 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 7 Medlemskab af afdelingsbestyrelsen er ulønnet, men indebærer andre fordele: Man opnår indsigt og indflydelse på sit eget boligområde, man får erfaring med beboerdemokrati og boliglovgivning og ikke mindst møder man en masse, dybt engagerede mennesker. I den forbindelse skal det også nævnes, at afdelingsbestyrelsen råder over en rammebevilling som giver os mulighed for at lave fællesmiddage og andre sociale tiltag. Som medlem af afdelingsbestyrelsen er man også medlem af AUBs repræsentantskab og sidder således også i boligselskabet øverste ledelse. Afdelingsbestyrelsen holder 16 ordinære møder om året, altid torsdag aften. Repræsentantskabet holder 3 møder om året; disse møder lægges normalt sidst på eftermiddagen på skiftende hverdage. KNIU KNIU som behandler klager og indstillinger har haft et år, hvor der er kommet ny kontaktperson. Afdelingsbestyrelsen 5. BESLUTNINGSFORSLAG: FORSLAG A: OPRETTELSE AF GRUPPE: KULTURGRUPPE (JIMMY 5-72) FORSLAG B: NEDLÆGGELSE AF GRUPPE: GAMERGRUPPEN (KRIS 21-11) FORSLAG C: NEDLÆGGELSE AF GRUPPE: SAUNAGRUPPEN (AFDELINGSBESTYRELSEN) Afdelingsbestyrelsen ønsker at nedlægge Saunagruppen fordi saunaen måske er sundhedsskadelig. Derudover er der kun en person i gruppen, hvilket gør saunagruppen utrolig dyr at drive. 6. VEDTÆGTSÆNDRINGER: Det er generalforsamlingens ordstyrer, som endeligt afgør afstemningsproceduren. FORSLAG A: ÆNDRINGER AF BEBOERFORENINGENS VEDTÆGTER FOR VALG AF KASSERER Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 12, stk. 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og som tegner foreningen økonomisk. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter. Kassereren udpeges på fællesmøde/generalforsamling, hvorefter afdelingsbestyrelsen godkender/tiltræder den valgte kasserer. Ændres til: 12, stk 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af kassereren og 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som tegner foreningen økonomisk. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter. Kassereren udpeges på fællesmø-

8 8 Generalforsamling 2014, Morbærhaven de/generalforsamling ud fra at kassereren har en regnskabsmæssig uddannelse. Herefter godkender/tiltræder afdelingsbestyrelsen den valgte kasserer. FORSLAG B: ÆNDRINGER AF BEBOERFORENINGENS VEDTÆGTER FOR FESTLOKALET. Forslagsstiller: Morten Baggrund: Ændringerne skal ses, som en præcisering af at, der noget fleksibilitet omkring tidspunkt for kontrol af lokalet og aflevering af nøgle, men at mandag er sidste frist. Festkontrollanten skal have tid til evt. opfølende rengøring, hvis det ikke er gjort godt nok, så det er klargjort til evt. hverdags udlejning om tirsdagen. Der er nogle lejere, der troede at det er på beboerkontoret de skulle aflevere nøglen. Men festkontrollanten, jeg overtog opgaven fra, fortalte at der havde været nogle der ikke var mødt op på beboerkontoret og ikke var til at komme i kontakt med. Jeg har også en enkelt gang haft en lejer der ikke kom til aftalte tidspunkt og jeg var nød til at tage hen på lejers adresse. Hvis ikke i mener at ændringerne er nødvendige eller kan formuleres anderledes, er kritik velkommen. Ændres fra: 17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen og afleveres mandag. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen. Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen før sammenkomsten og afleveres onsdag. Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar. til 17 Til weekendfester hentes nøglen på beboerkontoret om onsdagen før festen og afleveres senest mandag til festlokale kontrollanten efter optælling af inventar. Lejer råder dog først over lokalet fra fredag morgen. Til hverdagssammenkomster hentes nøglen på beboerkontoret om mandagen før sammenkomsten og afleveres onsdag til festlokale kontrollanten efter optælling af inventar. Nøglen skal hentes af personen, der har reserveret og gyldigt beboerkort fremvises. Samtidig udleveres en alarmprocedure og en prisliste for inventar. Ændres fra: 19 Kontrol af lokalet sker mandag kl for weekendfester og onsdag kl for hverdagssammenkomsten, medmindre andet er aftalt med kontrollanten. til 19 Kontrol af lokalet sker efter aftale, dog senest mandag kl for weekendfester og onsdag kl for hverdagssammenkomsten. Medmindre andet er aftalt med kontrollanten. FORSLAG C: ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR MORBÆRHAVENS NETVÆRK Forslagsstiller: Netværksgruppen Tilføjes: 1, stk 2: Der dækkes ikke for tabt arbejdsfortjeneste i anledning af fejl på netværket.

9 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 9 FORSLAG D: ÆNDRING AF MUSIKGRUPPENS VEDTÆGTER Forslagsstiller: Musikgruppen Generelt for musikgruppen 1 Musikgruppen holder musikgruppemøder hvor eventuelle beslutninger tages ved hjælp af flertalsdemokrati. Hvert fuld-medlem har én stemme. 2 Musikgruppen afholder faste møder, hver første onsdag i måneden fra kl. 20. Stk. 2) Medlemmer kan indkalde til akutmøde, med varsling en uge før mødets afholdelse. Det anbefales gjort via den primære kommunikationskilde udover møderne, som er en lukket Facebook gruppe. 4 Møder er kun beslutningsdygtige såfremt mindst 2 nøglepersoner er til stede. Medlemskab 5 Enhver beboer kan søge om at blive medlem af musikgruppen. 6 Man bliver i første omgang medlem af musikgruppen ved at komme til det faste møde og fremvise beboerkort. På mødet er det nøglepersonernes ansvar at den ansøgende beboer oplyses om: - hvor vedtægterne forefindes - aftale tid for et PA kursus med den PA kursus ansvarlige - samt at få udleveret brugerkontrakt. Eksisterende øve tider vil blive revurderet. Det/de nye medlem(mer) vil få tildelt en øve tid hvis dette ønskes og er muligt. 7 Man er først aktivt medlem og dermed berettiget til at gøre brug af sin øve tid når man: - har læst vedtægterne - er godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene 8 Et musikgruppemedlem kan tage kontakt med en nøgleperson, og ved at fremvise gyldigt beboerkort, få adgang til øvelokalerne. 9 Musikgruppemedlemmer (inkl. del-medlemmer med godkendt 2. måneders prøvetid) der har adgang til øvelokalerne via nøgle, er den primære ansvarlige for, at de del-medlemmer og eventuelle gæster de låser ind overholder musikgruppens vedtægter. 10 Udviser et fuld-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved et på forhånd varslet møde, ved hjælp af demokratisk flertals afstemning ekskludere medlemmet for en periode, hvorefter han/hun derefter kan søge om medlemskab igen, dog med en prøvetid på 2 mdr. som forudsætning for at indgå i et normalt fuld-medlemskab. Del-medlemmer 11 Brugere der ikke bor i Morbærhaven er del-medlemmer af musikgruppen.

10 10 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 12 Man er del-medlem når man: - er blevet godkendt af den PA-kursus ansvarlige til at bruge PA-anlæggene - er godkendt af en nøgleperson 13 Delmedlemmer kan efter en prøve periode på 2 mdr. selv afhente nøgle ved fremvisning af gyldigt ID, på samme vilkår som fulde medlemmer. Delmedlemmer må ikke tage gæster med i lokalerne. 14 Del-medlemmer har ikke stemmeret på musikgruppemøder, men er velkomne til at berige diskussionerne. 15 Udviser et del-medlem af musikgruppen vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig overfor gruppens arbejde eller vedtægter, kan en nøgleperson ekskludere del-medlemmet. Daglig brug og møderne 16 Musikgruppemedlemmer har selv ansvaret for den tilstand de efterlader rummet i. Stk. 2) Oprydning skal ske efter hver øve gang. Man skal, hvis man ikke støvsuger, fjerne alle øvrige efterladenskaber, ved lejlighed tømme askebægret (dette står udenfor døren til lokalerne, da rygning i lokalerne er forbudt) og skraldespande, samt gå en runde og fjerne synligt affald, således at øvelokalet afleveres i samme stand, eller bedre end det overtages. 17 Det er ikke tilladt at spille før døren til pågældende øvelokale samt den ydre dør er lukket. Der kan spilles til kl. 22:00 på hverdage og til kl fredag/lørdag samt op til helligdage. 18 Det er medlemmers eget ansvar at følge med på Facebook gruppens side og derudover er det nøglepersonernes ansvar at opdatere siden med de beslutninger som tages på møderne fra gang til gang, samt at tilføje nye medlemmer. 19 Udeblivelse fra 2 på hinanden følgende møder, uden at melde afbud, indføres karantæne indtil man igen møder op. Stk. 2) Så længe min. Et medlem kommer til møderne, betragtes de som repræsentanter for hele bandet og dermed aktive. Udstyr 20 Det er ikke tilladt at låne andres udstyr uden at der foreligger aftale herom. 21 Brug af andres udstyr sker på låners ansvar. Låneren er erstatningspligtig i tilfælde af beskadigelse. Det er udlåners eget ansvar at oplyse om hvilket udstyr der er privat med navn og tlf.nr. på udstyret. 22 Beskadiget eller ødelagt udstyr skal straks meldes til nøgleperson/evt. Formand eller udlåner. Øvetider 23 Benævnelsen øveskema (som findes på den lukkede Facebook gruppe) dækker over den øvetid

11 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 11 man tildeles. 24 For at kunne få en øve tid på øveskemaet skal man være et fuldbyrdet medlem af gruppen. Bands har førsteret på øvetider. Enkeltpersoner kan dog, såfremt der er plads i en periode, øve inden for disse tidsrum, men har vigepligt overfor konstituerede bands. 25 Fordelingen af øve tider varetages ved, at de enkelte bands på et musikgruppemøde tildeles max. 2 faste ugentlige øve tider på øveskemaet. Stk. 2) I perioder med lav aktivitet i musikgruppen kan man få flere øvetider, dog på den betingelse at man viger pladsen for andre, til igen at have max. 2 faste tider, hvis der igen skulle komme høj aktivitet i musikgruppen. Stk. 3) man skal melde ud på møderne eller Facebook gruppen/via en nøgleperson (som derefter melder ud på Facebook), hvis man i en periode ikke benytter sin øvetid, så denne kan bruges af andre. 26 Skulle der opstå diskussion i forbindelse med oprettelse af nye tider på øveskemaet, gælder følgende punkter, i følgende prioriteringsorden: 1. Allerede fungerende bands har højeste prioritet. 2. Bands bestående af flest Morbærvianere har næst højeste prioritet. Nøglepersoner 27 Man kan opstille sig selv som ny nøgleperson når en eller flere nøgler er ledige. Hvis der, med demokratisk flertal stemmes for, tiltræder opstilleren som ny nøgleperson. 28 Alle nøglepersoner skal have fast adresse i Morbærhaven og disse bekendtgøres i Det Sædvanlige Fis. 29 Udviser en nøgleperson vigende adfærd i forhold til musikgruppens generelle interesser, forsømmer sig over for gruppens arbejde eller vedtægter, kan gruppen ved afstemning inddrage nøglen, som indtil en anden nøgleperson er demokratisk valgt, vil blive opbevaret af en allerede fungerende nøgleperson.

12 12 Generalforsamling 2014, Morbærhaven GRUPPERNES BERETNINGER OG KOMMENTARER TIL BUDGET Fotogruppen: I starten af året havde fotogruppen en del forskellige aktiviteter i forbindelse med vores studie i fællessalen, men på grunde af sygdom og arbejdet, har disse ikke være på samme niveau. Der har også været fototure ud af MBH, til f.eks. Zoo. Fotogruppen laver foto af aktiviteter i MBH og for andre grupper, bla. Hønen og Fiset. Vi har igen år lavet billeder fra Sankthans og sommerfesten, der blev brugt i Det Sædvanlige Fis. Det har vist sig at softboxen til vores blitze skal bruge en adaptor, der gøre softboxen en del dyrere. Derfor søger vi om 3000 kr. til en softbox til vores anden blitz. Så vi har softbox til begge vores blitze. M. v. h. Fotogruppen Nyttehavegruppen: Nyttehavegruppen har haft en stor medlemstilslutning i år og alle haver har været udlejet, hvilket også har betydet at vi har haft nogle produktive og hyggelige arbejdsdage. Vi har i år fået ny kontaktperson og regnskabsfører, hvilket har været med til at gøre tingene lidt mere kaotiske, men alt i alt ser vi frem til en god og frugtbar havesæson næste år. M.v.h. Nyttehavegruppen

13 Generalforsamling 2014, Morbærhaven BUDGETFORSLAG, BEBOERFORENINGEN MORBÆRHAVEN Budget Budget Status Budget Status 30/9 Kontingent Salg fra kontor Fotokopigebyr Renteindtægter Bøder (udlån) Diverse Indtægter i alt Administration Grupper Afdelingsbestyrelsen Aqillity Billard Blad Brygger Fodbold Foto Gamer Genbrug Krea Keramik Kultur gruppen Lan-party Motion Musik Netværk Nyttehave Kulturfestgruppen Radiogruppen Grupper i alt FM-Pulje GF-Pulje, Haver & Gange Kulturpulje Puljer i alt Bevillinger i alt Udgifter i alt Resultat, BF

14 14 Generalforsamling 2014, Morbærhaven Bevillingsansøgninger Budget Budget Budget Resultat Afdelingsbestyrelsen Mødebevilling FM og GF udgifter Kursusmaterialer Diverse KNIU Infoudvalg Vedligehold af kortpriinter Telefon Sankt Hans Afdelingsbestyrelsen i alt Agillitygruppen Fortæring Rep & Småanskaffelser Agillity i alt Billardgruppen Ombetrækning af bord Plakater (spilleregler) Billard i alt Bladgruppen Trykning af blad Små anskaffelser Fortæring Vedligeholdelse Porto Kursus Udflugt Telefon Fjernsyn MS Office Photoshop nye PC'ere Bladgruppen i alt Bryggergruppen Mødebevillinger Nyanskaffelser Bryggergruppen i alt Fodboldgruppen Mødebevilling Dommergebyr Vedligeholdelse/nyanskaffelser Kontingent Nyt spille sæt 6.500

15 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 15 Fodboldgruppen i alt Fotogruppen Mødebevilling Perspekturskærer Softbox + reflektorsæt Småanskaffelser Printer + fragt Manuel skæremaskine Wienerstiger Fotogruppen i alt Lan-party gruppen Mødebevilling Rep af låne udstyr Lan-party gruppen i alt Genbrugsgruppen Mødebevillinger Diverse Genbrugsgruppen i alt Kreagruppen Mødebevilling Rep & Vedligehold Undervisning Nyanskaffelser KREA-gruppen i alt Keramikgruppen Mødebevilling Materialer Keramikgruppen i alt Kulturgruppen Kulturevents Kulturgruppen i alt Motionsgruppen Mødebevilling Rengøring/Vedligeholdelse Små-/nyanskaffelser/Rep Motionsgruppen i alt Musikgruppen Mødebevilling Nyanskaffelser Vedligeholdelse Musikgruppen i alt

16 16 Generalforsamling 2014, Morbærhaven Netværksgruppen Mødebevilling Kurser Små anskaffelser Netværksgruppen i alt Nyttehavegruppen Nyindkøb Leje af maskiner Mødebevilling Nyttehavegruppen i alt Radiogruppen Mødebevilling Lydudstyr Computer Koda Gramex Indretning Små anskaffelser Vinduesgitter Radiogruppen i alt Gamergruppen Mødebevilling Gamergruppen i alt Kulturfestgruppen Mødebevilling Dagsbevilling Løn Kulturfestgruppen i alt FM-Pulje Haver & Gange Kulturpulje

17 Generalforsamling 2014, Morbærhaven Løn og administration Lønregnskab 2013 Timeløn er for alle ansatte 118 kr. Timer Løn Løn/u. Ferie Feriepenge Løn i alt Kassereren Regnskabsfører - hønen Sekretær Servicemedarbejderne Rengøring - Hønen Rengøring - centre Festkontrollant Lønsumsbidrag (5,33%) Sociale omkostninger 700 Løn i alt Lønregnskab 2014 Timeløn er for alle ansatte 118 kr. Timer Løn Løn/u. Ferie Feriepenge Løn i alt Kassereren Regnskabsfører - hønen Sekretær Servicemedarbejderne Rengøring - Hønen Rengøring - centre Festkontrollant Lønsumsbidrag (5,33%) Sociale omkostninger 700 Løn i alt Lønregnskab 2015 Timeløn er for alle ansatte 118,55 kr. Timer Løn Løn/u. Ferie Feriepenge Løn i alt Kassereren , Regnskabsfører - Trykkeriet , Sekretær , Servicemedarbejderne , Rengøring - Hønen , Rengøring - centre , Festkontrollant , Lønsumsbidrag (5,33%) Sociale omkostninger 700 Løn i alt

18 18 Generalforsamling 2014, Morbærhaven Administration Budget Budget Status Budget Resultat Løn Regnskabsassistance Regnskabsfører - hønen Bankgebyr Revision Revision, DVH KODA, DVH Køb til BK - Salg/udlån Kopimaskine Alarm Forsikring Forsikring, DVH Kontordrift og IT Rengøringsartikler Gruppevask Diverse Administration i alt ,48 7 & 10. TILLIDSPOSTER OG SERVICEPERSONER Daglig drift og repræsentation I Beboerforeningen Morbærhaven og boligselskabet AUB er der valgt beboere til at repræsentere beboernes interesser samt forestå den daglige drift. AUB's repræsentantskab (Tillidspost) Repræsentantskabet er boligselskabets højeste myndighed. Det består af selskabets bestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsens medlemmer. På nuværende tidspunkt er der 12 beboerrepræsentanter: Kate 3-28, Robin 4-13, Katja 9-8, Monica 5-89, Katrine 19-44, Peter 17-41, Aslak 5-115, Christian 6-89, Mallica 5-90, Martin 5-90, Eva og Phillip Repræsentantskabet vælger selv tre beboere til AUB s bestyrelse. AUB s bestyrelse er boligselskabets bestyrelse, der består af 3 beboere og 2 eksterne medlemmer; én udpeget af kommunalbestyrelsen og ét medlem efter indstilling fra repræsentantskabet. Bestyrelsen tilrettelægger sammen med inspektøren og administrationsselskabet (Kollegiernes Kontor I København; KKIK) den daglige drift. De beboere, der er valgt til AUB's bestyrelse, er: Kate 3-28 (formand), Robin 4-13 (næstformand) og Katja 9-8. Posterne i repræsentantskabet, såvel som bestyrelsen er ulønnet. Afdelingsbestyrelsen (AB) (Tillidspost) AB er sammensat af de samme beboere, der optræder i repræsentantskabet og beboerforeningens kasserer. AB varetager bl.a. følgende opgaver: beboerforeningens sekretariatsfunktioner, administration af nøglesystemet, indkaldelse til generalforsamling og fællesmøder og tager kontakt til instanser og foreninger uden for Morbærhaven. Posten er ulønnet.

19 Generalforsamling 2014, Morbærhaven 19 Andre tillidsposter Redaktøren for Det Sædvanlige Fis (Tillidspost) Redaktøren har ansvaret for at Det Sædvanlige Fis bliver udgivet til tiden og overholder loves krav mht. ophavsret, injurier m.v. Redaktøren er Natacha Posten er ulønnet. Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost) Indkøberen for Den Våde Høne sørger for at Den Våde Høne altid har de nødvendige varer på lager. Mallica er indkøber. Posten er ulønnet. Bestyrer for Den Våde Høne (Tillidspost) Martin er bestyrer. Posten er ulønnet. Netværksadministratorer (Tillidspost) Netværksadministratorerne har ansvaret for at Morbærhavens netværk fungerer efter hensigten. Generalforsamlingen vælger to netværksadministratorer. Tonny 8-39 og Anders er netværksadministratorer. Posten er ulønnet. Økonomi og regnskab I beboerforeningen har vi en række regnskabsførerposter. Regnskabsførerne arbejder under ansvar overfor beboerforeningens kasserer. Kassereren for beboerforeningen (Tillidspost) Kassereren for beboerforeningen er den, der styrer beboerforeningens økonomi, dvs. aflægger regnskab i Det Sædvanlige Fis og på fællesmødet, laver budgettet og holder et vågent øje med regnskabsførerne i de andre grupper. Kassereren er Kris Strandby Olsen Kassereren er lønnet, svarende til 36 timer pr. måned. Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) Kris Standby Olsen er regnskabsfører for Morbærtryk. Posten er lønnet, svarende til 10 timer pr. måned. Regnskabsfører for Den Våde Høne (Tillidspost) Regnskabsfører for Den Våde Høne er Aslak. Posten er ulønnet. Servicepersonale Servicepersonalet kan sammenlignes med embedsmænd, som ikke er tillidsvalgte på demokratisk vis. Det er afdelingsbestyrelsen, som har det overordnede ansvar for ansættelsen af ansatte under beboerforeningen. Servicemedarbejder (Ansat) Der er ansat to servicemedarbejdere til at varetage den daglige drift af beboerkontoret. Stillingen er lønnet, svarende til 22 timer pr. måned pr. servicemedarbejder.

Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89.

Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89. Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89. 2) Valg af 4 stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling d. 8 / , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Generalforsamling d. 8 / , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Generalforsamling d. 8 / 11 2015, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin 5-90. Vores sekretær er syg, så vi får ikke normalt fyldestgørende

Læs mere

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 2-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning.

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning. Beboerforeningen Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Beboerforeningen Morbærhaven. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. Formål 2 Foreningens formål er: gennem aktivering og medbestemmelse

Læs mere

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede Referat Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede 1. Valg af ordstyrer og referenter Ordstyrer: Poul 4-32 Referenter:

Læs mere

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Jean Pierre 5-58, Jacob 8-100

Læs mere

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Kathrine 10-7, Kenni 5-115

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Janick

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer PTX 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Katja og Katrine er valgt 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate 3-28 2. Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: lør. 11. oktober 2014 klokken 11:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Poul 4-33 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Christian 4) Godkendelse af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. juni 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2009. Søndag d. 8. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2009. Søndag d. 8. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2009 Søndag d. 8. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk beboerkort for 2008 eller huslejekvittering for november

Læs mere

Regler for Beboerforeningen Morbærhaven

Regler for Beboerforeningen Morbærhaven 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Regler for Kapitel 1: Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er, Albertslund

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 21. april 2016

Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 21. april 2016 Fællesmøde d. 16.06.2016, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. juni 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: HC, MJM, KDP, MM, LM Afbud: BL, KA, EJ, PJ, EO Fravær: PR, KFG Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 16-01-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 16-01-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 16. Januar 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

5) Godkendelse af referat fra 15-08- 13 fællesmødet

5) Godkendelse af referat fra 15-08- 13 fællesmødet Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Morten 12-5: Under punkt 11a skal vi vælge 2 medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Morten 12-5: Under punkt 11a skal vi vælge 2 medlemmer til AB. Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 4-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Natacha 16-18, Katrine 19-44 (Dudie

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, EO, HC, KFG, KA, EJ, MJM, KBK, KDP, LM, MM, Torben Afbud: Fravær: TIO Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere JP 5-58, Majbritt 6-41 4) Godkendelse

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. marts 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden

Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg Katrine 19-44, Monika 5-89, Martin 5-90, Tanja 5-83 3) Godkendelse af dagsorden Martin: Underskudsgaranti for kulturfesten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. januar 2016 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven. Søndag d. 13. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven. Søndag d. 13. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2011 Søndag d. 13. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort fra 2011 eller huslejekvittering

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-03-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-03-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. marts 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: EJ, EO, MJM, PJ, KDP, HC, LM, Torben, MM Afbud: BL, KBK, Fravær: TIO, KA Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 1. Valg af ordstyrer og referant. Thomas 19-22 referant Poul 4-32 Ordstyrer 2. Valg af stemmetællere. Emilie 16-40 Lotte 4-32 Julia 6-69 Martin

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 16-05-2013

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 16-05-2013 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 16. maj 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, PTX, KDP, KA, KLM, JJS, KL, KFG, LM, MM Afbud: CF Fravær: TBB Gæster: Torben Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet)

Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet) Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet) 1) Valg af ordstyrer Christian 8-90 2) Valg af referent Martin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. september 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: DB, EJ, KFG, BL, KA, LM, HP, MJM, MM, NKC, Torben Afbud: JCK, EG, KDP Fravær: MB Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere