Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal."

Transkript

1 Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten ) Valg af referent Referent Martin ) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian overtog fra punkt 9 og Kevin ) Godkendelse af dagsorden Der er sket en fejl i forbindelse med punkt 9f (Oprettelse af rally/klikkertræningsgruppe) Jeg (Martin 10-7) har ikke været opmærksom på at der skulle sorteres en bevillingsansøgning ud som et separat punkt. Jeg vil foreslå at det bliver gjort til punkt 10g: Ansøgning om 2500 kr. til indkøb af træningsmaterialer. Ændringsforslag til punkt 10g: Forhøjelse af beløb til Debatten blev rejst om det var muligt at forhøje beløb på mødet. Rutinen er at beløbet ikke kan forhøjes på et FM, og må afvises. Ansøgeren er velkommen til at ansøge på næste FM. Hønen ønsker godkendelse af bestyrelse flyttet frem til lige efter punkt om godkendelse af hønens vedtægter. Afvist, da rækkefølgen af punkterne er bestemt i vedtægterne. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet 6) Beretninger a. Kassereren Vi er kommet ud af 2011 med et overskud! Regnskabet er endnu ikke revideret b. Afdelingsbestyrelsen Tages samlet med AUB's bestyrelse c. AUBs og AB's bestyrelse Se fiset. Der er ekstraordinær GF på søndag. Spørgsmål dertil kan tages efter mødet Der har været knas med de analoge kanaler på antenneanlægget. Der er et punkt senere på dagsordenen. 7) Nyt fra grupper Kreagruppen er på vej op igen. Er man interesseret kan man kontakte

2 formanden eller næstformanden. Se fiset for kontaktoplysninger. Gruppen kan kontaktes på FB eller mail. Poolgruppen vil gerne have ny kontaktperson Erica AB kontakter hende for at udlevere nøgle Kenni ny kontaktperson på sommerfestgruppen. Den lever stadig! 8) Vedtægtsændringer a. Nye vedtægter for hønen (Billag 1) (Hønegruppen) Hønen har igennem længere tid haft en dårlig økonomi. Styringen af gruppen er umulig, da man er for mange om at tage beslutningerne. Man ønsker at en bestyrelse skal kunne tage beslutningerne frem mod en økonomisk uafhængighed. Hønen har en prøveperiode på de nye vedtægter. Fungerer vedtægterne ikke tilfredsstillende går man tilbage til de gamle. Der var en række ændringsforslag, der var udsendt i netfiset. Disse blev så vidt muligt gennemgået. Der var ændringsforslag. 3 stk 2 GF/FM kan vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Spørgsmål 47 hvad sker der ved stemmelighed? Svar: Man klarer sig nok. Der er rettelser i vedtægterne der ikke fremgår som er fremhævet på mødet. Det loves der at der ikke er flere. Der stemmes om de, i netfiset, udsendte vedtægter, med i alt to ændringsforslag : 3 stk 2 GF/FM kan vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen. 46 i tilfællede af formandens frafald konstituerer bestyrelsen en til at træde i stedet. Der var hønemøde i tirsdags, hvor man ønskede at folk fra hønegruppen stemmede under trudsler om udsmidelse. Aslak meddelte at det var hans udtalelse, på en yderst præmenstruel dag. Martin 10-7 var ikke af den opfattelse, da flere tilstedeværende hønemedlemmer på dagen erklærede sig enige, og Martin 10-7 ønsker skriftlig afstemning. Afstemningen blev skriftlig. For 26 Imod 6 Blank 18 Vedtaget b. Ændring af vedtægterne for brug af netværket (Billag 2) (Morten 12-5) Der kom et ændringsforslag til: Morbærhavens netværk og adgang til internettet via Morbærhavens netværk må kun stilles til

3 rådighed for beboere og ansatte samt for gæster, når disse opholder sig i Morbærhaven. Der var en udtalelse fra netværksgruppen: Udtalelsen er enstemmigt udformet på netværksmøde d. 14. februar hvor 9 netværksgruppe medlemmer deltog. Netværksgruppen vil anbefale fællesmødet at stemme imod Mortens forslag af flere årsager. 1. Mortens bekymring vedrørende beboere der opsætter proxy eller kommercielle hosting virksomheder er allerede dækket ind af de eksisterende vedtægter. Som kort fortalt er: 1 Netværket må ikke udnyttes kommercielt. 2 Man må ikke være til gene for andre brugere. 10 Man må ikke misbruge netværket. 2. Morten argumenterer ud fra en lovgivning vi mener er misforstået. Loven er ikke lavet med henblik på, at forhindre beboerne i at oprette kommercielle hosting virksomheder eller lign. Loven er lavet for at beskytte beboere mod at boligselskaberne ikke laver kommercielle virksomheder, som kan ende med at beboere skal betale for eventuelle underskud. 3. Netværksgruppen anerkender at der generelt er behov for ændringer i reglerne for brugen af morbærhavens netværk, og vi vil i nær fremtid arbejde på at formulere nye regler som er mere tidssvarende. Netværksgruppen har inviteret Morten til at deltage i dette, men har endnu ikke modtaget respons fra ham. Vi vil gerne pointere at det altid har været og fortsat er netværksgruppens vision, at give beboerne videst mulige beføjelser på morbærhavens netværk og internettet, uden at det går ud over beboerens privatliv eller de øvrige beboere. Med disse ord vil netværksgruppen anbefale fællesmødet at stemme imod forslaget Der blev udeladt en enkelt del af vedtægterne. Det er netværksadministratorene der bestemmer om kommercielle sider. Det er pt. netværksadministratorene der udnytter dem. Alle kan se hjemmesiden, og alle vil have adgang hvor de har den

4 nu. Det er beboere der i Morbærhaven der har adgang til brug på vores netværk. Der var nogen der forstod sådan at man ikke længere vil have adgang til hjemmesiden. Forslag om at ordene Morbærhavens netværk slettedes fra forslaget. Der ligger det til grund for forslaget er at, almindelige brugere ikke kan få hjemmesider. Der ligger, for nuværende, en række hjemmeside tilhørende venner og familie til netværksadministratorene, samt flere kommercielle sider på vores servere. Det bekræftes at der står en privat server, som ejes af David David mener ikke at der brydes nogen vedtægter, det er udelukkende for at teste forskellige ting. På spørgsmålet om man ikke giver venner og famillie en urimelig fordel, er svaret at netværksgruppen ikke tjener personligt på hostingforholdet. Man er bange for at det forhindre brug af netværket internt. Winkina påpegede at netværksgruppen gør et stort stykke arbejde. Vedtægten forhindrer ikke at folk boende i Morbærhaven kan få hjemmesider hostet i Morbærhaven. Man er, fra netværksgruppen, ikke nået så langt med egne vedtægtsændringer, og man er pt ikke tæt på at kunne oprette hosting-muligheder for beboerne i Morbærhaven. Det tager tid at lave reglerne om, og netværksgruppen syntes at det er hastet igennem. Det foreslås at netsætte et arbejdsudvalg med Morten og netværksgruppen. Tages til efterretning. Forslaget frafalder. Der nedsættes et arbejdsudvalg 9) Beslutningsforslag a. Forbud mod rygning på de lukkede gange (Billag 3) (Tina 8-126) Der var en kort opsummering af forslaget, med gennemgang af konsekvenserne ved passivrygning. Forslag til ordensreglerne. 6f rygning på fællesarealerne på lukkede gange er forbudt. Forslagsstilleren syntes at det er ok at opretholde rygning på fællesarealet på en lukket gang, hvis alle på gangen er enige. Forslag blev stillet om at lade det være op til en afstemning på hver enkelt gang. Andre mener at det ikke er i orden at vi på FM skal diktere hvordan man skal forholde på de lukkede gange. På den lukkede gang 4 har man et socialt miljø, hvor man har et valg om at måtte påtage sig rugningsgener. På gang 4 mener man at en påtvungen rygepolitik ikke er i orden. Ændringsforslag: 6f rygning på fællesarealerne på lukkede gange er forbudt, med mindre alle på gangen er indforstået med rygningen.

5 Fra gang 4 har man folk til samtale, her introduceres folk for de forhold der er gældende på gangen. Forslaget kræver at man, som eneste person på gangen skal stå frem, dette er alle ikke enige i Henrik 11-9 vil stille et forslag om at gang 4 undtages fra rygereglen. Aslaks forslag går på at lade det være en demokratisk proces på de enkelte gange, hvor folk kan henvende sig til KNIU af helbredsmæssige grunde. 6f rygning på fællesarealerne på lukkede gange er forbudt, med mindre alle på gangen er indforstået med rygningen. Lukket gang 4 er undtaget for denne regel. Er til afstemning som mest omfattende forslag. For 31 Imod 1 Blank 6 Vedtaget b. Opsætning af baggrund i fællessalen (Billag 4) (Fotogruppen) Henrik 11-9 præsenterede forslaget. For 41 Blank 2 Vedtaget c. Oprettelse af Engelsk-gruppe (Billag 5) (Erica 8-52) Erica 8-52 præsenterede gruppen Der er allerede mulighed for, næsten gratis, engelskundervisning. Der er usikkerhed for hvor stor efterspørgslen er. Erica fortalte at det generelle niveau er højt, men fejlene er stadig mange. Hun vil tilbyde en gratis mulighed for interesserede. Undervisningen vil være både morgen eftermiddag og aften, afhængig af tilslutningen. Et af koncepterne kan være at samle folk i grupper fører samtaler, overværet af en engelsktalende. Blank 1 Oprettet d. Hvilken TV-station skal ligge på den gamle, analoge TV2 frekvens: DR-K, DR-Update eller Lorry? (Billag 6) (AB) Morten 12-5 præsenterer forslaget. ZDF (tysk kanal) forslås som den eneste manglende tyske public service kanal.

6 DR-K 10 DR-update 11 Lorry 11 ZDF 6 DR Ramasjang 19 På Der stemmes om DR-update 14 På Lorry 13 e. Må en privat virksomhed - 'Vikon', som laver jobtræningskurser for unge - leje fællessalen i dagtimerne på hverdage (Billag 7) (AB) Firmaet vil blive bedt om at betale varme, strøm og evt. ekstra rengøring. Man har erfaring for at jobsøgningskurser i folks nærområde har den største succesrate. Firmaet har til intention om at ville tjene penge. Dette mener nogen er imod beboerforeningens principper. Andre mener at det vil være i orden, hvis Morbærhaven også tjente penge på det. En evt. aftale med Vikon vil forudsætte at man kan blive enige med de grupper der bruger fællessalen, eller grupper i Morbærhaven har forrang. En privat virksomhed vil ikke have højere rang end en gruppe i beboerforeningen. Der er tomme lokaler i det relative nærområde der kan lejes. Ændringsforslag: Vi skal have en lejeindtægt, der skaber en indtægt til Morbærhaven, svarende til tilsvarende lokaler på vestegnen har. Kurset er åbent for alle, både i og udenfor Morbærhaven. Vikon arbejder normalt hver dag fra 9 til 13 eller 14 For 13 Imod 10 Blank Ændringen er med i forslaget. Der stemmes om det samlede forslag. For 12 Imod 15 Blank 4 Forslag faldet. f. Oprettelse af rally/klikkertræningsgruppe (Billag 8) (Helena 5-21) Helena præsenterede kort gruppen. Der er ikke brug for lokaler, man har brug for at indkøbe en smule remedier, der kan opbevares i skuret sammen med agilityforhindringerne.

7 For 30 Imod 1 Blank 2 Oprettet g. Ansøgning om lokaleudvidelse (Billag 9) (Genbrugsgruppen) Winkina præsenterede forslaget. Der er i forvejen glimrende lokaler i center 3, hvor der er mulighed for at oprette mere permanente lokaler. Man ønsker at sløjfe sofagruppen. Gruppen har åben om lørdagen 2 gange om måneden. Man ønsker at have et rum, hvor man kunne oprette en mere permanent genbrugsbutik. Hvis der ikke er egnede lokaler i center 4, ønsker man ikke lokalerne i center 3. En væg vil ikke koste meget, og kan tages over driften Forslag: Mulighed for brug af festlokalet i hverdagen. Forslag: Der undersøges muligheden for at væg, og samtidig bevare sofagruppen Ansøgningen bortfalder! Der skal undersøges om der kan opstilles en væg i stueetagen, således at man stadig kan bevare sofagruppen, og resultatet tages til godkendelse på næste FM. 10)Bevillinger a. Ansøgning om 7800 kr. til nyanskaffelser, reparationer og mødebevilling (Billag 10) (Krea-gruppen) Maskinerne trænger til en reparation. Det er nogle industrisymaskiner, og man har undersøgt priser hvor man har købt dem. Afstemning om 5000 For 31 Blank til giner For 28 Blank 5 b. Ansøgning til mørklægning i fællessalen (Billag 11) (AB) Henrik 11-9 præsenterede forslaget. Det præsenterede beløb kr indeholder ikke fragt, opsætning, og moms. Der kræves et samlet beløb for at kunne godkende ansøgningen. Mørklægningen hører under bygningen, og skal høre under AUB. Forslaget trækkes. c. Ansøgning om 4500 kr fra kulturpuljen til at få Todd Smidht op og

8 spille lørdag den 17 marts (Hønegruppen) En musiker der før har været på hønen og spille. Man ønsker ham igen. For 27 Blank 6 d. Ansøgning om fra havepuljen (Billag 12) (Haveudvalget) Morten 12-5 præsenterede forslaget. De eksisterende haveregler bliver ikke sat ud af kraft. Den enkelte have kan selv lave yderligere ændringer. Der er mange haver, man endnu ikke kan nå. Den kommende byggesag, skulle ikke påvirke den beplantning der sættes nu. I de blokke hvor der kun er bebygget på en side af haverne, har man 2 meter som fælleshaver, her gælder de sædvanlige regler Blank 1 e. Ansøgning om 13203,13 kr til etablering af det nye alarmsystem (Billag 13) (AB) Eva præsenterede ansøgningen Den er glemt på beboerforeningens budget for Systemet er sat op,. Imod 1 Blank 1 f. Ansøgning om 4000 kr. til mødebevilling til Engelsk-gruppe, hvis den nedsættes (Erica 8-52) Erica 8-52 præsenterede bevillingen. Priserne er undersøgt, og dette er til absolutte fornødenheder. Blank 2 g. Ansøgning om 2500 kr. til indkøb af træningsmaterialer. (Helena 5-21) Imod 1 Blank 1

9 11)Besættelse af tillidsposter 12)Eventuelt Intet a. 3 medlemmer af AUBs repræsentantskab/afdelingsbestyrelsen Phillip 16-2 er valgt b. Godkendelse af Hønens bestyrelse Bestyrelsen skal godkendes ifølge de nye vedtægter. Bestyrer Martin Indkøber Lotte P Medlem Anita18-21 Medlem Kevin 4-58 Suppleant Helena 5-21 Suppleant Morten 6-34 Regnskabsfører Munter er ansat af Generalforsamlingen og bliver på posten, med Aslak som stedfortræder for regnskabsføreren i bestyrelsen Valgt 13)Evaluering Langt møde

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 1. Valg af ordstyrer og referant. Thomas 19-22 referant Poul 4-32 Ordstyrer 2. Valg af stemmetællere. Emilie 16-40 Lotte 4-32 Julia 6-69 Martin

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Tilstede André Christensen, Bo Brændstrup, Carsten Olsen, Christian Ravn, Claus Mejling, Carsten Brandt, Emil Møller, Flemming

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere