#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy"

Transkript

1 #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Lokal opbakning 2 Fremtiden byder på store udfordringer 4 Også 2-dages dyrskue i Løn til egne børn 7 Forskudsregistrering 7 Nye regler for gulpladebiler 8 Betaling af restskat for Kapitalafkastsager 10 Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen 11 Team mink 12 Nyt vindmølleteam 13 Få lavet din markplan i god tid 14 Erfa-grupper 15 Nye regler for VE-anlæg 16 Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer 17 Kornanalyser endeligt opgjort 18 Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer 18 Salmonella 19 Egentransport af grise 19 Åbent Landbrug 22 Jubilæum 22 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Lokal opbakning 2012 har været et udfordrende og turbulent år på rigtig mange måder. Vi må konstatere, at den økonomiske krise langt fra er historie endnu. Vi oplever stadig en skrøbelig finanssektor som likviditets og investeringsmæssigt fastlåser erhvervet samtidig med, at der bliver skruet godt på marginal- og bidragsskruen. Vi har været vidne til en miljødagsorden, som med implementering af randzoneloven har overskredet hidtidige grænser. Med retssager og stævninger samt en massiv indsats både lokalt og landspolitisk er jeg sikker på, at vi nu bevæger os i en anden retning. Bevarelsen af arbejdspladser og fokus på samfundsøkonomien vil være den overordnede dagsorden fremover. I LandboThy har vi netop det sidste år brugt den vinkel til at skabe lokale alliancer og har nydt stor gavn af den lokale opbakning. Derfor er vi overbeviste om, at vi i det nye år kan fortsætte en mere afbalanceret miljødebat med udgangspunkt i målrettethed og faglighed og med respekt for produktionen. LandboThy klar til fremtiden Efter indflytning i Videncenter Thy-Mors sidste år har vi nu efterhånden haft et kontinuerligt driftsår. Det er utrolig glædeligt, at vi kan konstatere, at forventningerne er indfriet, og at vi har opnået de rationaliseringer og rådgivningsmiljøer, vi gik efter. Økonomien hænger rigtig godt sammen, og vi har fået skabt udvikling og synlighed på mange fronter. Det har også været glædeligt at opleve, at centret summer af liv med mødeaktiviteter og arrangementer, som sætter landbrugserhvervet i det rette perspektiv. Med det fundament og med de prognoser, der er for mange af vore produkter, føler vi os rigtig godt klædt på til fremtiden. Tak for opbakningen og tilliden i det forgangne år. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet i det nye år. - I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Åbningstider Jul og Nytår LandboThy afvikler ferie i forbindelse med jul og nytår. Derfor er kontorerne lukket fra og med lørdag 22. december til og med tirsdag 1. januar Fagafdelingerne er bemandet. Direkte telefonnumre oplyses i omstillingen og på ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår! LandboThy afholder ordinær generalforsamling Mandag den 11. marts I henhold til vedtægternes 13 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt indleveres til formanden senest 15. januar Med venlig hilsen Morten Yde, formand Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted HUSK Fagligt årsmøde 21. februar 2013 NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Fremtiden byder på store udfordringer Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug Dansk landbrug har en meget stor udfordring med fortsat at være konkurrencedygtig. På den ene side stiller de danske forbrugere stadig større og fordyrende krav, og på den anden side møder vi kravene fra det globale marked, der efterspørger stadig billigere produkter. Danskerne er blevet rigere og har fået mere tid. Når man bliver rigere, vil man have mere natur, billigere fødevarer og mindre lugt af gylle. Den opgave er meget vanskelig at løfte for landbruget, da miljø, dyrevelfærd og natur har sin pris. Modsat efterspørger verdensmarkedet, som de danske landmænd er afhængige af, mere og mere effektivitet i form af billige produkter. Det kan andre konkurrentlande, og det giver et stigende konkurrencepres på danske landmænd. Legat Ester og Hans Peter Thomsens mindefond Legatet kan søges af unge med tilknytning til Familielandbruget i Thy til videregående uddannelse inden for landbruget. Ansøgning sendes til: Mors-Thy Familielandbrug Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 1. februar 2013 Så længe danskerne har lyst til mindre gyllelugt, flere grønne initiativer og mere natur, må vi som landmænd desværre konstatere, at den siddende regering agerer, som de tror, deres vælgere ønsker. Generalforsamling I bestyrelsen har vi på sidste møde gennemgået foreningens vedtægter. Det affødte forslag til justeringer, som vil blive forelagt på generalforsamlingen den 4. marts Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår! Familielandbrugets Initiativpris Prisen gives til et medlem / en familie, der gennem initiativ har fremmet aktiviteter, fællesskab og trivsel i landdistrikterne eller har inspireret andre til det. Enhver inden for eller uden for landbruget kan indstilles til prisen eller indstille en prismodtager. Et af følgende kriterier skal opfyldes: - Fremme miljø og naturoplevelser - Understøtte det gode naboskab - Tilgodese sociale formål - Projekter, hvor landbruget gør en forskel Indstilling af modtager sendes til: Mors-Thy Familielandbrug, Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 1. februar 2013 Mors Thy Familielandbrug afholder ordinær generalforsamling mandag den 4. marts Forslag, der ønskes på dagsorden, skal indsendes til formanden senest 1. februar Med venlig hilsen Formand Jens Ole Kristensen, Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Mail: 4 NYT fra LandboThy

5 dyrskue Også 2-dages dyrskue i 2013 Når Dyrskuet Thy-Mors åbner på dyrskuepladsen i Thisted i 2013, bliver det igen med et 2-dages arrangement. Dette års dyrskue har været evalueret i forskellige fora, fortæller siger Kristoffer Kappel, formand for dyrskueudvalget. LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er rigtig glade for den store deltagelse i evalueringsarbejdet. Ønsket med evalueringen var at lytte til udstillerne, da vi gerne på sigt vil lave et dyrskuekoncept, der er holdbart og tiltrækker både land og by. Her bliver der oplevelser af forskellig art for hele familien med bl.a. hesteshow og anden underholdning, herunder aktiviteter af mere action-præget art. Ved aftenstid bliver der budt på grillstegt gris, inden pladsen lukkes midt på aftenen. Landbruget i børnehøjde Tilbagemeldinger fra både dyreudstillere, erhvervsudstillere og frivillige hjælpere har været, at de gerne vil være med til at løfte dette koncept. Det betyder, at fredag formiddag udelukkende benyttes til dette arrangement for børn til og med indskolingen. Aktiviteterne bliver som sidste år med et bredt udsnit af dyr og landbrugsrelaterede emner. Fredag eftermiddag og aften Midt på eftermiddagen fredag åbner dyrskuepladsen så for alle øvrige gæster. Vi sætter fokus på at henvende os til alle genereationer, også de helt unge, siger Kristoffer Kappel. Lørdag med summen af liv på dyrskuepladsen Et af de gentagne budskaber fra evalueringen var, at det skal summe af liv på dyrskuepladsen. Vi er samtidig meget bevidste om, at dyrskuet ikke må miste sin faglige idenditiet, siger Kristoffer Kappel. Derfor komprimerer vi igen dyreudstillingen til at foregå om lørdagen, hvor der bliver bedømmelse og fremvisning af alle dyr fra kød- og malkekvæg til heste og smådyr og børnedyrskuets dyr. Det frivillige engagement er bærende Kristoffer Kappel fremhæver, at det frivillige engagement er en noget af det bærende i dyrskuet. Beæret af 40 fremmødte frivillige deltagere i Landbruget i børnehøjde i år, forventer vi, at det er nogle af de resurser, vi også gerne vil bruge til afholdelse af dyrskuet fremadrettet i det omfang, det kan lade sig gøre, siger han. Og så håber Kristoffer Kappel på godt dyrskuevejr den 7. og 8. juni 2013, hvor næste års dyrskue afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt Årets julegaveidé! Få et luftfoto af dine marker i farver eller sort/hvid Størrelser: A0 (841 x 1189 mm) A1 (594 x 841 mm) A2 (420 x 594) Yderligere oplysninger og bestilling hos Henny Bjerregaard på tlf eller mail til Se de seneste myheder på Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil NYT fra LandboThy

7 landbothy Løn til egne børn AF arne hyldahl, økonomikonsulent Selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække lønudgifter til deres barn, når barnet er ansat i en erhvervsvirksomhed, som er drevet af forældrene, forudsat at barnet er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse. Det skal bemærkes, at det er barnets indkomstår. Man kan således få fradrag for løn fra 1. januar i det indkomstår, barnet fylder 16 år. Fradraget kan naturlgivis kun godkendes, hvis den udbetalte løn modsvares af en tilsvarende arbejdspræstation. Der stilles skærpende krav i forbindelse med udbetaling af løn til egne børn. Det betyder, at der skal udfærdiges daglige registreringer af antal timer og arbejdets art m.v. Disse arbejdssedler, som efterfølgende danner grundlag for lønudbetaling, skal opbevares som en integreret del af regnskabsmaterialet, d.v.s. 5 år. Forskudsregistrering SKAT har dannet forskudsopgørelser for Forskudsopgørelsen for 2013 beregnes automatisk ud fra årsopgørelsen for 2011 eller forskudsopgørelsen 2012, hvis denne er blevet ændret. Forskudsopgørelsen bliver normalt ikke udsendt pr. post i papirudgave. Det sker kun, hvis man skriftligt har bedt SKAT herom. I afdelingen Økonomi & Jura kan vi udskrive forskudsopgørelsen fra SKATs hjemmeside på nettet. Hvis du ønsker forskudsopgørelsen for 2013 tjekket, kan du rette henvendelse til os - så kan vi sammen vurdere, om der skal ske ændringer. Professionel rådgivning med stor nytteværdi Glædelig jul og Godt Nytår Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. Kontakt forsikringsmæglerne Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Nye regler for gulpladebiler AF Arne hyldahl, økonomikonsulent Den 1. januar 2013 træder nye regler for biler på gule plader i kraft. Reglerne indføres som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde og betyder, at biler på gule plader skal have have synligt firmanavn eller logo. Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader. Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUTregisteret. Biler på papegøjenummerplader eller som har mærket med teksten Bilen må bruges privat er ikke omfattet af de nye regler. På SKATs hjemmeside kan du læse mere om krav til størrelse, skrifttyper m.v. Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Betaling af restskat for 2012 AF Svend sunesen, økonomikonsulent Har man betalt for lidt i skat og ambi for indkomståret 2012, så er det muligt at indbetale restbeløbet rentefrit senest 28. december Frivillig indbetaling af restskat vedrørende 2012 er også mulig i perioden 1/1-1/ I dette halvår tillægges restskatten en dag til dag rente. Efter 1/ er frivillig indbetaling ikke mulig, og restskatten tillægges et rentetillæg, der 2% over dag til dag renten. Rentesatsen for 2012 er ikke fastsat endnu, da den fastsættes som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for den 15. december 2012 tillagt 2 procentenheder. For 2011 var dag til dag renten 3,4 %. Beskedent rentetillæg Som det ses i efterfølgende eksempel, er rentetillægget beskedent ved betaling først på året. Det kan derfor i nogle tilfælde være en fordel at udskyde restskattebetalingen til efter 1. januar Hvis der skal opspares i virksomhedsskatteordningen for 2012, så bliver opsparingsmuligheden større ved at udskyde restskattebetalingen til Betaling af restskatten er jo en privat hævning, der kan begrænse opsparingsmuligheden. Eksempel Restskat for 2012 er kr. Rentetillægget ved forskellige betalingstidspunkter er, når der regnes med rentesatsen for 2011: Betaling pr. 28/ : Intet rentetillæg 0 kr. Betaling pr. 1/2-2013: 3,4 % rente i 31 dage 29 kr. Betaling pr. 1/4-2013: 3,4 % rente i 90 dage 85 kr. Betaling pr. 30/6-2013: 3,4 % rente i 181 dage 171 kr. Betaling pr. 2/7-2013: 5,4 % rentetillæg 540 kr. Hvis der er usikkerhed om restskattens størrelse, kan det være en god idé at vente med indbetaling af restskatten helt eller delvist, indtil regnskab og selvangivelse er gjort op. En god og sikker handelspartner for landbruget... TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Kapitalafkastsager AF karsten knudsen, chefkonsulent skat Som omtalt i bl.a. Landbrugsavisen har SKAT lavet fejl i kapitalafkastsatsen i en årrække. SKAT rettede selv en hel del årsopgørelser i årene , men tilbage stod en række selvstændige, som SKAT ikke fangede. Det drejede sig primært om sager, hvor den forhøjede kapitalafkast havde medført topskat. I LandboThy har vi været vore kunder igennem for at finde de kunder, som har mistet skattekroner på baggrund af SKATs fejl. Det har afstedkommet, at vi har fundet i alt 49 kunder, hvor vi har anmodet om at få genoptaget et eller flere indkomstår i perioden Heraf har vi fået medhold straks i 25 sager, og det har afstedkommet tilbagebetaling fra helt små beløb op til mange titusinder kroner. Tilbage står vi med 24 sager, hvor der er ønske om at spare op i virksomhedsordningen samtidig med SKATs fejl. Dette har SKAT ikke villet acceptere i skrivende stund, selv om det er SKAT, der har lavet fejl. For ikke at bruge unødige ressourcer i LandboThy og andre centre har Dansk landbrugsrådgivning i Skejby taget kontakt til Skatteministeriet, da de mener, SKAT har en dårlig sag. Alternativt vil Dansk Landbrugsrådgivning føre principielle sager ved landskatteretten. Vi håber, SKAT eller evt. det lokale skatteankenævn i de 24 sager vil afvente en endelig afgørelse fra højere sted. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Ved udarbejdelse af din selvangivelse for 2012 er nedenstående huskeliste nyttig: 1. Håndværker/servicefradrag 2012 er sidste år med mulighed for fradraget. Arbejdet skal være udført i 2012, og fakturaen være betalt senest 28. februar Kapitalpension 2012 er sidste år med fradrag for kapitalpension. Der kan maksimalt indskydes kr. Ved eventuelt yderligere indskud inden nytår, skal man huske at medregne eventuelt indskud via arbejdsmarkedspension. 3. Ratepensionsindskud For 2012 kan der maksimalt fratrækkes kr. på ratepension. Selvstændige kan dog fortsat indskyde op til 30% af erhvervsoverskuddet før renter og dermed overskride loftet på kr % afskrivning på fabriksnye driftsmidler Investeringer i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 giver ret 115% afskrivning. Driftsmidlet skal være leveret i denne periode. Fakturering er ikke tilstrækkeligt. 5. Topskattegrænsen forhøjes for 2013 I 2013 skal der først betales topskat af indkomst over kr. For 2012 er grænsen kr. NYT fra LandboThy Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Tlf: Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Ole Andersen Afdelingsdirektør Hurup 11

12 udvikling Team mink AF Karsten Knudsen, Chefkonsulent skat Ønsket om at optimere rådgivningen for minkavlere har afstedkommet, at vi i LandboThy opretter et team, som dels internt specialiserer sig i mink men også eksternt laver samarbejdsaftaler med de samarbejdspartnere, som minkavlere anvender til at optimere deres minkproduktion. Skal kunne ses på bundlinjen Formålet er klart at få samlet ekspertise, så viden og dermed rådgivning kan specialiseres. I sidste ende skal minkavlere kunne se virkningen på bundlinjen. Teamet kommer til at bestå af 4 personer fra afdelingen Økonomi & Jura fordelt på 2 konsulenter og 2 revisorassistenter. Endvidere bliver der 1 planteavlskonsulent i teamet. Kunder - eksisterende såvel som nye - tilbydes at blive tilknyttet teamet, men dette er selvfølgelig helt efter eget ønske. Samarbejde Vi forventer at få et samarbejde med afdelingschef Hans Henrik Møller fra den driftsfaglige afdeling i Kopenhagen Fur samt en af de dyrlæger, som farmere anvender mest. Som den vigtigste samarbejdspartner ser jeg dog pelsdyravlerforeningerne, som skal give teamet sparring med henblik på at tilbyde de ydelser, der ønskes af farmere. Såfremt der er gode ideer fra farmere, hører vi meget gerne om disse. LandboThys Mink Team består p.t. af følgende mearbejdere: Karsten Knudsen Chefkonsulent Skat T: Jens Kristian Overgaard Økonomikonsulent T: Camilla Gramstrup Nielsen Revisorsassistent T: Henriette Steffensen Revisorsassistent T: Michael Riis Afdelingsleder Planter & Miljø T: NYT fra LandboThy

13 udvikling Nyt vindmølleteam AF Morten linnemann madsen, miljørådgiver og landindspektør Går du/i med planer om opstilling af vindmølle(r), så er LandboThy klar med et vindmølleteam bestående af nedenstående medarbejdere. Eksterne samarbejdspartnere inddrages afhængig af det enkelte projekt. Ydelser Teamet er i stand til at yde vore medlemmer/kunder kvalificeret rådgivning inden for følgende: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til offentlig instans Budgettering Nabohøring, udbud af anparter og erstatning i forhold til VE-loven Udarbejdelse af prospektmateriale, herunder annoncering efter køberetsloven Anmeldelse af luftfartshindring Forhandling af servicekontrakt, overvågning og garantiaftale Stiftelse af vindmøllelaug Indhentning af tilbud til udførelse af anlægsopgave og forhandling heraf Indhentning af finansieringstilbud og forhandling heraf Bistand af bygherre ved byggestyring m.m. Kontakt os på eller direkte: Kjeld G. Kudsk Virksomhedskonsulent T: Morten Linnemann Madsen Miljørådgiver / Landinspektør T: Ivan Høgh Økonomikonsulent T: Inger Bækkedal Økonomisekretær T: NYT fra LandboThy 13

14 planter & miljø Få lavet din markplan i god tid af michael riis, afdelingsleder planter & Miljø Markplan og omfang Det vi i daglig tale betegner som markplan er efterhånden ved at være meget omfattende. Ud over planlægning af afgrøder, sorter, gødning og planteværn, er der indberetning af GHI og pesticider. Dertil kommer nye ting som tilpasning af markerne i forhold til randzoner og krav om ekstra efterafgrøder. Harmoniforhold, husdyrgødningsaftaler og ejendommens eventuelle miljøgodkendelse er ligeledes ting, der skal tages stilling til. Service og rådgivning Jeg vil opfordre alle til at få lavet plan i god tid da vi på kontoret ikke har mulighed for at lave mange planer samtidig med, at EB-ansøgningerne skal laves i februar april. God rådgivning kræver, at der er tid til rådighed. Så kære landmand: Hjælp os med at få spredt vore arbejdsopgaver så meget som muligt så vi kan give DIG den bedste service og rådgivning. Fælles kørsel tirsdag 15. januar 2013 Her er chancen for at komme til Plantekongres sammen med andre landmænd og rådgivere fra LandboThy. Vi reserverer bord til frokost for alle, som er med. Se programmet på Du kan senest fredag 11. januar tilmelde dig på tlf eller mail til (Transport i bus ved tilstrækkelig tilmelding - ellers i private biler) Vi ser frem til en hyggelig og udbytterig dag. 14 NYT fra LandboThy

15 planter & miljø Erfa-grupper af michael riis, afdelingsleder planter & Miljø En god måde at holde sig fagligt opdateret på er ved at deltage i de erfa-grupper, som Planter & Miljø udbyder. Grupperne styres af en konsulent, der sørger for det praktiske med plan for gruppens aktiviteter (inspireret af deltagerne) og indkaldelse til hvert møde. Desuden er det konsulentens ansvar, at det faglige niveau bliver tilpasset, så alle deltagere bliver inspireret og udfordret. Planter & Miljø tilbyder i den kommende sæson erfa-grupper inden for følgende emner: Dyrkning af pil og andre energiafgrøder Dyrkning af vinterraps Almen planteværn Markteknik med relation til jordens frugtbarhed Dyrkning af kernemajs Økologisk markdrift Produktionsrettigheder, rettigheder i forbindelse med kontrolbesøg, muligheder i forbindelse med ændring/udvidelse af husdyrhold Dyrkning af grovfoder Erfa-gruppe for hestefolket Ud over disse grupper kan der oprettes andre erfagrupper, hvis der er interesse for det. Omfanget af møder i en erfagruppe vil typisk være 6 møder på et år. Pris for deltagelse i 6 møder er kr Vi opretter grupper som AMU-kurser, hvorved der vil kunne ydes tilskud til de fleste landmænd. Der vil kunne opnås et tilskud på ca pr. deltager + kørsel, hvis man bor mere end 10 km fra Silstrup. Ring og tilmeld dig allerede i dag eller se nærmere på hjemmesiden. Bliv opdateret med den nyeste viden inden for planteværn og sprøjteteknik Har du sprøjtecertifikat/-bevis, og har du IKKE været på opfølgningskursus, så deltag i 1-dagskurset, der afholdes Onsdag 23. januar 2013 Det foregår i samarbejde med Nordjyllands Landbrugskole og Videncenter Thy-Mors Tilmelding: Tlf eller vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 15

16 ve-anlæg Nye regler for VE-anlæg af svend sunesen, økonomikonsulent Energiministeriet har nu fremlagt lovforslag om ændring af reglerne vedr. solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-anlæg. Lovforslaget afskaffer den nuværnde årsnettoafregning, der erstattes af timenettoafregning. Overskydende elproduktion afregnes af elværket med 130 øre / kwh i de første 10 år for anlæg etableret i Endelig afskaffes muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive betragtet skattemæssigt som selvstændig virksomhed. Overgangsordning for eksisterende anlæg Der vil være en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede nettomålerordning, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen. Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggenes levetid. Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven. Skæringsdato Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet senest den 19. november 2012 samt for de anlæg, der overholder alle følgende kriterier: At der er indgået bindende aftale om køb senest 19. november At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest 19. december 2012 (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet. dk s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret). At anlægget er nettilsluttet senest 19. maj Med de ændrede regler vil det fremtidig blive svært at få økonomi i små private solcelleanlæg på parcelhuse. - Nettomålerordningen vil reelt være afskaffet med en timeafregning i stedet for den nugældende årsafregning. Den private el skal derfor købes til markedsprisen incl. afgifter og moms, mens den producerede el sælges til maksimalt 130 øre/kwh. Desuden afskaffes mulighed for at afskrive investeringen over selvangivelsen og dermed få en skattebesparelse. Skattebesparelsen har i høj grad medvirket til at gøre solcelleinvesteringen rentabel. Måske vil de foreslåede regler give bedre muligheder for at etablere større solcelleanlæg på erhvervsvirksomheder med både privat og erhvervsmæssigt forbrug af el. Læs mere på Du er også velkommen til at kontakte LandboThys VE-team: Karsten Knudsen Chefkonsulent Skat T: Svend Sunesen Økonomikonsulent T: Conny Pedersen Revisorsassistent T: Lotte L. Dalgaard Revisorassistent T: NYT fra LandboThy

17 kvæg Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer AF Kaj e. kristensen, kvægbrugskonsulent I 2012 har 16 LandboThy medvirket til at få tilskud på millioner kroner til 16 ansøgere til hegning af naturarealer. Tilskuddet til særligt udpegede natura-2000 projekter er 100%, mens det p.t. er 75% til naturprojekter. For begge ordninger er der via Landbothy bevilget tilskud til 8 ansøgere, som for hver af ordningerne har udløst netto ca kr. I Natura 2000 ansøgninger er der ikke givet tilskud til alt, der er søgt om men generelt givet tilskud til de ansøgere, der opfylder kravene for at kunne imødekomme ansøgninger. For natur- og miljøprojekter har der været en prioritering. På ladsplan er der søgt om i alt 46 millioner til ordningen og bevilget 20 millioner kroner. Det betyder, at nogle har fået afslag. Det har været en prioritering af at få mest muligt miljø for pengene. Næste ansøgningsrunde starter i marts 2013 for Natura 2000 og efter maj med naturprojekter. Nærmere herom, når der er en konkret ansøgningsrunde klar. Nordvestjyllands Frøavlerforening afholder Vinterkursus 3. januar kl og og 4. januar kl Morsø Landbrugsskole Program 3. januar Frøforsøg Lokale- og landsforsøg Udsigten for frøpriser i fremtiden Svampebekæmpelse i frøgræs Vækstregulering med MedaxTop i frøgræs Skal landbruget have en turnaround Besøg på Heva - Doublet Record Såmeder/Gødningsplacering Program 4. januar Kan dansk vårbyg bruges til maltbyg fremover? Kan dansk protein erstatte sojaskrå? Her og nu finansiering af dansk landbrug. Udsigten for økonomi og råvarer i landbruget. Ironman med kun ét ben Alle er velkomne, også ikke medlemmer Pris 1200,- kr. alt inkl. for begge dage. Én dag koster 700,- kr. Tilmelding senest 16. december 2012 til: .: - Tlf.nr.: : - Tlf.nr.: NYT fra LandboThy KvægCafé 18. december kl Der serveres masser af kaffe, sødt og sundt, der er plads til sna(c)k og et oplæg om Kvægnøglen - nøglen til hvad? Vi slutter med en godnathistorie. (Husk tilmelding!) Pris kr. 75,00 17

18 midtjysk svinerådgivning i/s Kornanalyser endeligt opgjort Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver Som tidligere nævnt er protein lavere for specielt byg, men hveden er også faldet lidt. Figuren nedenfor viser udviklingen tilbage fra 80 erne, hvor vi kunne lave korn med samme proteinindhold, som de kan i dag i Tyskland. Faldet i år gør, at en kornblanding med ½ hvede + ½ byg vil være faldet 0,35%-point i indhold af protein i forhold til en tilsvarende blanding sidste år. Det giver et fald på omkring 2 gram ford. protein pr. FE. Ikke nogen katastrofe normalvis, MEN da protein i år er ekstremt dyrt, er blandingerne skåret helt til benet i forvejen. Her kan den lille ekstra mangel være dråben, der får bægeret til at flyde over. Det kan komme til udtryk i manglende malkeevne, øget foderforbrug, lavere tilvækst og lavere kødprocent. Bruger man store dele byg i sine blandinger, er problemet større. Fosfor er uændret for hvede, men er faldet med 7-13% i byg i forhold til Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer Fra 1. januar 2013 er de samme krav som er gældende for smågrise og slagtesvin også gældende i sostaldene. Alle smågrise, slagtesvin, polte, orner, gylte og søer skal tildeles tilstrækkelige mængder af egnede rodeog beskæftigelsesmaterialer. Det nye er altså, at søer i alle staldafsnit skal have træklodser eller halm. Følgende materialer opfylder begge krav: Halmhæk Natur-reb med kontakt til gulvet Strøelse Halmbriketter Træklods med kontakt til gulv Dybstrøelse Det bliver interessant at se de praktiske løsninger i det nye år Reb eller træklodser, som IKKE rører gulvet, går an som beskæftigelsesmateriale, og så er KO-kravet overholdt. Det kan dog stadig give en politianmeldelse og efterfølgende bøde. 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning i/s Salmonella Af Søren B. ThueseN, Svinerådgiver Som tidligere nævnt i nyhedsbrevene har vi oplevet en stigning i besætninger, der ligger i niveau 2 eller 3 efter positive kødsaftprøver af slagtesvin. Blandt andet ved dialog med flere dyrlæger har vi forsøgt at indkredse årsagerne: Dårligt smågrisefoder. For skrappe smågriseblandinger til for små grise kan give betændelsestilstande i tarmen, som gør grisene mere følsomme for infektioner senere i livet. Overbelægning i klimastalde og deraf manglende sektionering. Spredning af salmonella i sobesætninger. 40% af sobesætningerne er positive for salmonella nu! Alternative råvarer som solsikke og raps giver mere ufordøjet protein i tarmen. Ligger dine grise i niveau 2 eller 3, så har vi ikke meget andet end de kendte virkemidler som syre (i foderet), grovere formaling, melfoder, fiber, sektionering og rengøring at ty til. Ingen af disse værktøjer er gratis, så dine valg er vigtige. Egentransport af grise Når du selv flytter smågrise eller slagtesvin, er der nogle regler, der skal overholdes (naturligvis). Vognen skal være udformet og indrettet, så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser. Tilstrækkeligt med strøelse til, at udslip af urin og gødning fra gulvets overflade begrænses mest muligt. Være naturligt ventileret, så dyrene får en passende mængde luft, og luftkvaliteten er i orden. Være konstrueret, så der er så god afstand ovenover dyrene, at de kan stå i fuldt oprejst stilling, samtidig med at ventilationen ikke hindres. Have evt. skillevægge og -rum tilpasset dyrets art og størrelse. Selv medbringe egnet udstyr til på- og aflæsning. Udformning og indretning af på- og aflæsningsudstyret skal sikre, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og de skal være nemme at rengøre og desinficere. Være tydeligt mærket, så det klart fremgår, at det er levende dyr, der transporteres. Der er ikke krav om autorisation, hvis man transporterer egne dyr i egnet transportmiddel over en afstand på under 50 km, og der er ikke krav om, at man skal have bestået en uddannelse som transportør af dyr, hvis transporten ikke overstiger 65 km. NYT fra LandboThy 19

20 heste DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf Egebjerg Maskinstation ApS Vi er klar til at hjælpe i marken! Kørsel med sneplov / snerydning Klipning af hegn Udbringning af gødning og møg Kalkspredning med og uden GPS Nedfældning af ammoniak Sprøjtning med 24 m bom - luftassisteret Gylletransport Tankforsuring med svovlsyre Gyllevogn 25 t med 30 m bom Gyllevogn 20 t med 24 m bom Med nedfælder til græs og sortjord Kontakt: Egebjerg Maskinstation ApS - Hellerødvej Thyholm - Tlf / NYT fra LandboThy

21 heste Alle hesteinteresserede indbydes til møde om Bygninger og anlæg til hestehold med fokus på hestenes frihed til bevægelse samt Hestevelfærd, arbejdsforhold, lovgivning, myndighedsbehandling og økonomi Velkomst og introduktion v/miljø- og hesterådgiver Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy Indlæg om emnerne indretningsforslag til stalde og anlæg, herunder ridebaner/haller løsdrift med forslag til befæstning af udendørs arealer og drivgange illustreret ved tegninger, fotos m.m. nye fodersystemer til individuel fodring af heste i flok rammer og fakta i Lov om hold af heste myndighedsbehandling, miljø- og byggetilladelser etc. lidt økonomi, m 2 -priser, værdivurdering/-forøgelse af ejendom m.m. og ikke mindst god tid til spørgsmål! v/bygningskontoret Nord A/S - dir. Bente Søgaard m.fl. v/ Bopil Horse, Sydals v/dir. Jan Blad Bonde Sted: Videncenter Thy-Mors, Thisted Tid: Torsdag 24. januar 2013 kl til ca Pris: 150 kr. pr. person inkl. kaffe og moms Tilmelding: Tlf , eller Gerne inden mandag 21. januar Arrangør: vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 21

22 åbent landbrug Tak for 2012 Af manna bollesen og birte aarup Åbent Landbrug Thy siger Tak for det gode og effektive samarbejde i Det har været et særdeles travlt og begivenhedsrigt år. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, som hver især medvirkede og netop gjorde det muligt at gennemføre alle arrangementer. Det gælder især Dyrskuet Thy Mors fredag 8. juni med det ny koncept Landbruget i Børnehøjde. Det var både en stor udfordring og en god mulighed for at formidle kendskab til nutidigt landbrug og udvikle et løbende samarbejde med skolerne. Der var brug for mange frivillige til afvikling af dagen, som blev en succes. Trods regnen summede dyrskuepladsen af liv og begejstring med ca børn fra daginstitutioner og skoler. Efter de mange positive tilbagemeldinger fra skoler og udstillere - og efterfølgende evaluering i LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er det netop besluttet at gentage invitationen næste år fredag 7. juni Vi får sikkert brug for mange hjælpere igen, når tilmeldingerne foreligger. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu! Land og By mødes i Hurup 3. august arrangeret i samarbejde med Hurup Handelsstandsforening havde derimod fint vejr og mange besøgende (ca ) til et vellykket arrangement med aktiviteter både i anlægget og i gågaden. Åbent Landbrug 16. september hos Lone og Allan Bendtsen ved Bedsted blev en rigtig hyggelig dag. Mange (451optalt) - især børnefamilier - besøgte familiens malkekvægbesætning. - Næste år håber vi, at et landbrug i Nordthy vil være vært for 3. søndag i september. Dejligt at der trods vanskelige høst- og såbetingelser var overskud til at være værtsfamilie for storbybørn med forståelsespraktik i Nordthy i uge 45 med kl. elever og 2 lærere fra Skovlunde ved København. Denne indsats er stadig flagskibet i samfundskommunikation mellem land og by. Endnu engang tak til alle! organisation Jubilæum Susanne Andersen, revisorassistent, havde 1. december 2012 været ansat i 25 år. 22 NYT fra LandboThy

23 økonomi & jura BESTYRELSEN I LANDBOTHY Morten Yde, formand Stenbjergvej Snedsted Tlf Kristoffer Kappel, næstformand Bjerregårdsvej 5, Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf Lars Henrik Callesen Lunden Øster Assels Tlf Niels Eriksen hurupvej Hurup Thy Tlf Bjarne S. Gravesen holmevej Thisted Tlf Leif Gravesen Klatmøllevej Thisted Tlf Kim Jørgensen Lavbjergvej 2, Serup 7790 Thyholm Tlf Kristian Kappel ydbyvej Hurup Thy Tlf Niels Jørgen Pedersen Sundbyvej Snedsted Tlf Karl Chr. Thøgersen hjardemålvej Thisted Tlf ØVRIGE Bygningskontoret Nord hobrovej Aalborg SV Tlf Midtjysk Svinerådgivning I/S Resenvej Skive Tlf Silstrupparken Thisted Tlf Nordvestjydsk Vikarservice Silstrupparken Thisted Tlf Nordthy Hjemmeservice Silstrupparken Thisted Tlf VikingDanmark Asmildklostervej Viborg Tlf Øremærkebestilling (kvæg, får og geder) Tlf CHR-afdelingen RYK MIDT/VEST Nupark G, Nupark Holstebro Tlf Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/kirsten Poulsen Tlf Landmandens Indkøbsklub v/bent Frostholm Tlf Region Viborg LandboUngdom & 4h Tlf Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/sussi Lousdal Tlf Morsø 4H v/henrik Nielsen Tlf Nordthy 4H v/annette Møller Tlf Sydthy-Thyholm 4H v/lene Christensen Tlf Morsø LandboUngdom v/christian Juul Mark Tlf Thy LandboUngdom v/karl Kristian Iversen Tlf Åbent Landbrug Thy Nord v/manna Bollesen Hansen Tlf Åbent Landbrug Thy Syd v/birte Aarup Tlf BESTYRELSEN I MORS-THY FAMILIELANDBRUG Jens Ole Kristensen, formand Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Tlf Poul Martin Andersen, næstformand Dover Møllevej 14, Dover, 7760 Hurup Tlf Per Damsgård Kløv Møllevej 13, Kløv, 7700 Thisted Tlf Lars Gravesen hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Ejvind Furbo Efterskolevej 13, Galtrup, 7950 Erslev Tlf Aksel Dissing Bjørndrupvej 18, 7900 Nykøbing Tlf Børge Jacobsen Skinnerup Skråvej 19, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Jan Nielsen Skarntydevej 21, 7980 Vils Tlf Bente Andersen Vanggårdsvej 6, Tødsø, 7900 Nykøbing Tlf Gert Vestergård Næssundvej 221, 7970 Redsted Tlf Niels Møller Damsgårdvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted Tlf NYT fra LandboThy 23

24 mødekalender vi gør en forskel for dig HVORNÅR HVAD OG HVOR HVEM 18. december Kvægcafé landbothy Kvæg Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted januar 8.30 Vinterkursus nordvestjyllands Frøavlerforening Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Nykøbing 8. januar Foredrag v/jacob Spalding, Spaldig Hørecenter landboforeningen Nordthys Café Baghuset, Vestergade 22, Thisted Seniorklub 14. januar Tanker der slanker v/kirsten Møller, Sønderhå Familie & Samfund Skjoldborg Skole, Langebeksvej 8, Skjoldborg Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 15. januar Nytårsmøde med biskop Elisabeth Dons Christensen Sydthy-Thyholm Seniorklub SEUC, Jernbanegade 21, Hurup 21. januar Virksomhedsbesøg Familie & Samfund Smag og Behag, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 24. januar Møde om bygninger og anlæg til hestehold landbothys hesterådgivning Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 22. januar Generalforsamling Morsø LandboUngdom Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 24. januar Besøg hos Løve Apoteket Familie & Samfund Sydhavnsvej 11, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 24. januar Foredrag v/agnete Odgaard Jensen Sydthy-Thyholm Y s Mens Clubs lokaler, Nygade 16, Hurup husholdningsforening 7. februar Kvinder i Politiet - foredrag v/kriminalassistent Anni G. Hansen Landboforeningen Nordthys Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Seniorklub 19. februar Heste og Jura landbothys hesterådgivning Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 21. februar Foredrag v/ole Westergaard, Nors Sydthy-Thyholm Seniorklub SEUC, Jernbanegade 21, Hurup 21. februar Fagligt årsmøde landbothy Realkredit DLR Kredit yder realkreditfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 77 og 79 Henrik Gregersen Kærupvej Frøstrup Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax NYT fra LandboThy

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Udvikling og indflydelse

Udvikling og indflydelse Indhold Foreningsnyt Udvikling og indflydelse Thy Madfestival og Dyrskue i Hurup...1 Mors Thy Familielandbrug...2 Medarbejdernyt...3 Ryd op i landskabet!...4 Få styr på aftalerne...5 Maskinomkostninger...6

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af

Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af www.landboforening.dk Nr. 36 Februar 2008 Generalforsamling i Djursland Landboforening side 7 Landmandsportræt: Landmand på toppen af Djursland side 8 En fair beregning af forpagtningsafgifter side 13

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Vinterprogram 2010-2011

Vinterprogram 2010-2011 Til samtlige jordbrugere Thy & Morsø Vinterprogram 2010-2011 Nyt fra Morsø LU Helt nyt fagkursus i LandboUngdom Med 2 x KK i New Zealand Nyt fra Ungdomskontoret Succes til DM i traktortræk Spændende arrangementer

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

VIRKSOMME kvinder har 50 års jubilæum den 11. november 2013. Bladet, der dengang hed mesters kone, udkom første gang i maj 1969 altså 5½ år efter

VIRKSOMME kvinder har 50 års jubilæum den 11. november 2013. Bladet, der dengang hed mesters kone, udkom første gang i maj 1969 altså 5½ år efter www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 1 Marts 2013 VIRKSOMME kvinder har 50 års jubilæum den 11. november 2013. Bladet, der dengang hed mesters kone, udkom første gang i maj 1969 altså 5½ år efter foreningens

Læs mere