#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy"

Transkript

1 #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Lokal opbakning 2 Fremtiden byder på store udfordringer 4 Også 2-dages dyrskue i Løn til egne børn 7 Forskudsregistrering 7 Nye regler for gulpladebiler 8 Betaling af restskat for Kapitalafkastsager 10 Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen 11 Team mink 12 Nyt vindmølleteam 13 Få lavet din markplan i god tid 14 Erfa-grupper 15 Nye regler for VE-anlæg 16 Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer 17 Kornanalyser endeligt opgjort 18 Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer 18 Salmonella 19 Egentransport af grise 19 Åbent Landbrug 22 Jubilæum 22 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Lokal opbakning 2012 har været et udfordrende og turbulent år på rigtig mange måder. Vi må konstatere, at den økonomiske krise langt fra er historie endnu. Vi oplever stadig en skrøbelig finanssektor som likviditets og investeringsmæssigt fastlåser erhvervet samtidig med, at der bliver skruet godt på marginal- og bidragsskruen. Vi har været vidne til en miljødagsorden, som med implementering af randzoneloven har overskredet hidtidige grænser. Med retssager og stævninger samt en massiv indsats både lokalt og landspolitisk er jeg sikker på, at vi nu bevæger os i en anden retning. Bevarelsen af arbejdspladser og fokus på samfundsøkonomien vil være den overordnede dagsorden fremover. I LandboThy har vi netop det sidste år brugt den vinkel til at skabe lokale alliancer og har nydt stor gavn af den lokale opbakning. Derfor er vi overbeviste om, at vi i det nye år kan fortsætte en mere afbalanceret miljødebat med udgangspunkt i målrettethed og faglighed og med respekt for produktionen. LandboThy klar til fremtiden Efter indflytning i Videncenter Thy-Mors sidste år har vi nu efterhånden haft et kontinuerligt driftsår. Det er utrolig glædeligt, at vi kan konstatere, at forventningerne er indfriet, og at vi har opnået de rationaliseringer og rådgivningsmiljøer, vi gik efter. Økonomien hænger rigtig godt sammen, og vi har fået skabt udvikling og synlighed på mange fronter. Det har også været glædeligt at opleve, at centret summer af liv med mødeaktiviteter og arrangementer, som sætter landbrugserhvervet i det rette perspektiv. Med det fundament og med de prognoser, der er for mange af vore produkter, føler vi os rigtig godt klædt på til fremtiden. Tak for opbakningen og tilliden i det forgangne år. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet i det nye år. - I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Åbningstider Jul og Nytår LandboThy afvikler ferie i forbindelse med jul og nytår. Derfor er kontorerne lukket fra og med lørdag 22. december til og med tirsdag 1. januar Fagafdelingerne er bemandet. Direkte telefonnumre oplyses i omstillingen og på ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår! LandboThy afholder ordinær generalforsamling Mandag den 11. marts I henhold til vedtægternes 13 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt indleveres til formanden senest 15. januar Med venlig hilsen Morten Yde, formand Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted HUSK Fagligt årsmøde 21. februar 2013 NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Fremtiden byder på store udfordringer Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug Dansk landbrug har en meget stor udfordring med fortsat at være konkurrencedygtig. På den ene side stiller de danske forbrugere stadig større og fordyrende krav, og på den anden side møder vi kravene fra det globale marked, der efterspørger stadig billigere produkter. Danskerne er blevet rigere og har fået mere tid. Når man bliver rigere, vil man have mere natur, billigere fødevarer og mindre lugt af gylle. Den opgave er meget vanskelig at løfte for landbruget, da miljø, dyrevelfærd og natur har sin pris. Modsat efterspørger verdensmarkedet, som de danske landmænd er afhængige af, mere og mere effektivitet i form af billige produkter. Det kan andre konkurrentlande, og det giver et stigende konkurrencepres på danske landmænd. Legat Ester og Hans Peter Thomsens mindefond Legatet kan søges af unge med tilknytning til Familielandbruget i Thy til videregående uddannelse inden for landbruget. Ansøgning sendes til: Mors-Thy Familielandbrug Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 1. februar 2013 Så længe danskerne har lyst til mindre gyllelugt, flere grønne initiativer og mere natur, må vi som landmænd desværre konstatere, at den siddende regering agerer, som de tror, deres vælgere ønsker. Generalforsamling I bestyrelsen har vi på sidste møde gennemgået foreningens vedtægter. Det affødte forslag til justeringer, som vil blive forelagt på generalforsamlingen den 4. marts Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår! Familielandbrugets Initiativpris Prisen gives til et medlem / en familie, der gennem initiativ har fremmet aktiviteter, fællesskab og trivsel i landdistrikterne eller har inspireret andre til det. Enhver inden for eller uden for landbruget kan indstilles til prisen eller indstille en prismodtager. Et af følgende kriterier skal opfyldes: - Fremme miljø og naturoplevelser - Understøtte det gode naboskab - Tilgodese sociale formål - Projekter, hvor landbruget gør en forskel Indstilling af modtager sendes til: Mors-Thy Familielandbrug, Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 1. februar 2013 Mors Thy Familielandbrug afholder ordinær generalforsamling mandag den 4. marts Forslag, der ønskes på dagsorden, skal indsendes til formanden senest 1. februar Med venlig hilsen Formand Jens Ole Kristensen, Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Mail: 4 NYT fra LandboThy

5 dyrskue Også 2-dages dyrskue i 2013 Når Dyrskuet Thy-Mors åbner på dyrskuepladsen i Thisted i 2013, bliver det igen med et 2-dages arrangement. Dette års dyrskue har været evalueret i forskellige fora, fortæller siger Kristoffer Kappel, formand for dyrskueudvalget. LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er rigtig glade for den store deltagelse i evalueringsarbejdet. Ønsket med evalueringen var at lytte til udstillerne, da vi gerne på sigt vil lave et dyrskuekoncept, der er holdbart og tiltrækker både land og by. Her bliver der oplevelser af forskellig art for hele familien med bl.a. hesteshow og anden underholdning, herunder aktiviteter af mere action-præget art. Ved aftenstid bliver der budt på grillstegt gris, inden pladsen lukkes midt på aftenen. Landbruget i børnehøjde Tilbagemeldinger fra både dyreudstillere, erhvervsudstillere og frivillige hjælpere har været, at de gerne vil være med til at løfte dette koncept. Det betyder, at fredag formiddag udelukkende benyttes til dette arrangement for børn til og med indskolingen. Aktiviteterne bliver som sidste år med et bredt udsnit af dyr og landbrugsrelaterede emner. Fredag eftermiddag og aften Midt på eftermiddagen fredag åbner dyrskuepladsen så for alle øvrige gæster. Vi sætter fokus på at henvende os til alle genereationer, også de helt unge, siger Kristoffer Kappel. Lørdag med summen af liv på dyrskuepladsen Et af de gentagne budskaber fra evalueringen var, at det skal summe af liv på dyrskuepladsen. Vi er samtidig meget bevidste om, at dyrskuet ikke må miste sin faglige idenditiet, siger Kristoffer Kappel. Derfor komprimerer vi igen dyreudstillingen til at foregå om lørdagen, hvor der bliver bedømmelse og fremvisning af alle dyr fra kød- og malkekvæg til heste og smådyr og børnedyrskuets dyr. Det frivillige engagement er bærende Kristoffer Kappel fremhæver, at det frivillige engagement er en noget af det bærende i dyrskuet. Beæret af 40 fremmødte frivillige deltagere i Landbruget i børnehøjde i år, forventer vi, at det er nogle af de resurser, vi også gerne vil bruge til afholdelse af dyrskuet fremadrettet i det omfang, det kan lade sig gøre, siger han. Og så håber Kristoffer Kappel på godt dyrskuevejr den 7. og 8. juni 2013, hvor næste års dyrskue afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt Årets julegaveidé! Få et luftfoto af dine marker i farver eller sort/hvid Størrelser: A0 (841 x 1189 mm) A1 (594 x 841 mm) A2 (420 x 594) Yderligere oplysninger og bestilling hos Henny Bjerregaard på tlf eller mail til Se de seneste myheder på Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil NYT fra LandboThy

7 landbothy Løn til egne børn AF arne hyldahl, økonomikonsulent Selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække lønudgifter til deres barn, når barnet er ansat i en erhvervsvirksomhed, som er drevet af forældrene, forudsat at barnet er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse. Det skal bemærkes, at det er barnets indkomstår. Man kan således få fradrag for løn fra 1. januar i det indkomstår, barnet fylder 16 år. Fradraget kan naturlgivis kun godkendes, hvis den udbetalte løn modsvares af en tilsvarende arbejdspræstation. Der stilles skærpende krav i forbindelse med udbetaling af løn til egne børn. Det betyder, at der skal udfærdiges daglige registreringer af antal timer og arbejdets art m.v. Disse arbejdssedler, som efterfølgende danner grundlag for lønudbetaling, skal opbevares som en integreret del af regnskabsmaterialet, d.v.s. 5 år. Forskudsregistrering SKAT har dannet forskudsopgørelser for Forskudsopgørelsen for 2013 beregnes automatisk ud fra årsopgørelsen for 2011 eller forskudsopgørelsen 2012, hvis denne er blevet ændret. Forskudsopgørelsen bliver normalt ikke udsendt pr. post i papirudgave. Det sker kun, hvis man skriftligt har bedt SKAT herom. I afdelingen Økonomi & Jura kan vi udskrive forskudsopgørelsen fra SKATs hjemmeside på nettet. Hvis du ønsker forskudsopgørelsen for 2013 tjekket, kan du rette henvendelse til os - så kan vi sammen vurdere, om der skal ske ændringer. Professionel rådgivning med stor nytteværdi Glædelig jul og Godt Nytår Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. Kontakt forsikringsmæglerne Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Nye regler for gulpladebiler AF Arne hyldahl, økonomikonsulent Den 1. januar 2013 træder nye regler for biler på gule plader i kraft. Reglerne indføres som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde og betyder, at biler på gule plader skal have have synligt firmanavn eller logo. Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader. Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUTregisteret. Biler på papegøjenummerplader eller som har mærket med teksten Bilen må bruges privat er ikke omfattet af de nye regler. På SKATs hjemmeside kan du læse mere om krav til størrelse, skrifttyper m.v. Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Betaling af restskat for 2012 AF Svend sunesen, økonomikonsulent Har man betalt for lidt i skat og ambi for indkomståret 2012, så er det muligt at indbetale restbeløbet rentefrit senest 28. december Frivillig indbetaling af restskat vedrørende 2012 er også mulig i perioden 1/1-1/ I dette halvår tillægges restskatten en dag til dag rente. Efter 1/ er frivillig indbetaling ikke mulig, og restskatten tillægges et rentetillæg, der 2% over dag til dag renten. Rentesatsen for 2012 er ikke fastsat endnu, da den fastsættes som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for den 15. december 2012 tillagt 2 procentenheder. For 2011 var dag til dag renten 3,4 %. Beskedent rentetillæg Som det ses i efterfølgende eksempel, er rentetillægget beskedent ved betaling først på året. Det kan derfor i nogle tilfælde være en fordel at udskyde restskattebetalingen til efter 1. januar Hvis der skal opspares i virksomhedsskatteordningen for 2012, så bliver opsparingsmuligheden større ved at udskyde restskattebetalingen til Betaling af restskatten er jo en privat hævning, der kan begrænse opsparingsmuligheden. Eksempel Restskat for 2012 er kr. Rentetillægget ved forskellige betalingstidspunkter er, når der regnes med rentesatsen for 2011: Betaling pr. 28/ : Intet rentetillæg 0 kr. Betaling pr. 1/2-2013: 3,4 % rente i 31 dage 29 kr. Betaling pr. 1/4-2013: 3,4 % rente i 90 dage 85 kr. Betaling pr. 30/6-2013: 3,4 % rente i 181 dage 171 kr. Betaling pr. 2/7-2013: 5,4 % rentetillæg 540 kr. Hvis der er usikkerhed om restskattens størrelse, kan det være en god idé at vente med indbetaling af restskatten helt eller delvist, indtil regnskab og selvangivelse er gjort op. En god og sikker handelspartner for landbruget... TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Kapitalafkastsager AF karsten knudsen, chefkonsulent skat Som omtalt i bl.a. Landbrugsavisen har SKAT lavet fejl i kapitalafkastsatsen i en årrække. SKAT rettede selv en hel del årsopgørelser i årene , men tilbage stod en række selvstændige, som SKAT ikke fangede. Det drejede sig primært om sager, hvor den forhøjede kapitalafkast havde medført topskat. I LandboThy har vi været vore kunder igennem for at finde de kunder, som har mistet skattekroner på baggrund af SKATs fejl. Det har afstedkommet, at vi har fundet i alt 49 kunder, hvor vi har anmodet om at få genoptaget et eller flere indkomstår i perioden Heraf har vi fået medhold straks i 25 sager, og det har afstedkommet tilbagebetaling fra helt små beløb op til mange titusinder kroner. Tilbage står vi med 24 sager, hvor der er ønske om at spare op i virksomhedsordningen samtidig med SKATs fejl. Dette har SKAT ikke villet acceptere i skrivende stund, selv om det er SKAT, der har lavet fejl. For ikke at bruge unødige ressourcer i LandboThy og andre centre har Dansk landbrugsrådgivning i Skejby taget kontakt til Skatteministeriet, da de mener, SKAT har en dårlig sag. Alternativt vil Dansk Landbrugsrådgivning føre principielle sager ved landskatteretten. Vi håber, SKAT eller evt. det lokale skatteankenævn i de 24 sager vil afvente en endelig afgørelse fra højere sted. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Ved udarbejdelse af din selvangivelse for 2012 er nedenstående huskeliste nyttig: 1. Håndværker/servicefradrag 2012 er sidste år med mulighed for fradraget. Arbejdet skal være udført i 2012, og fakturaen være betalt senest 28. februar Kapitalpension 2012 er sidste år med fradrag for kapitalpension. Der kan maksimalt indskydes kr. Ved eventuelt yderligere indskud inden nytår, skal man huske at medregne eventuelt indskud via arbejdsmarkedspension. 3. Ratepensionsindskud For 2012 kan der maksimalt fratrækkes kr. på ratepension. Selvstændige kan dog fortsat indskyde op til 30% af erhvervsoverskuddet før renter og dermed overskride loftet på kr % afskrivning på fabriksnye driftsmidler Investeringer i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 giver ret 115% afskrivning. Driftsmidlet skal være leveret i denne periode. Fakturering er ikke tilstrækkeligt. 5. Topskattegrænsen forhøjes for 2013 I 2013 skal der først betales topskat af indkomst over kr. For 2012 er grænsen kr. NYT fra LandboThy Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Tlf: Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Ole Andersen Afdelingsdirektør Hurup 11

12 udvikling Team mink AF Karsten Knudsen, Chefkonsulent skat Ønsket om at optimere rådgivningen for minkavlere har afstedkommet, at vi i LandboThy opretter et team, som dels internt specialiserer sig i mink men også eksternt laver samarbejdsaftaler med de samarbejdspartnere, som minkavlere anvender til at optimere deres minkproduktion. Skal kunne ses på bundlinjen Formålet er klart at få samlet ekspertise, så viden og dermed rådgivning kan specialiseres. I sidste ende skal minkavlere kunne se virkningen på bundlinjen. Teamet kommer til at bestå af 4 personer fra afdelingen Økonomi & Jura fordelt på 2 konsulenter og 2 revisorassistenter. Endvidere bliver der 1 planteavlskonsulent i teamet. Kunder - eksisterende såvel som nye - tilbydes at blive tilknyttet teamet, men dette er selvfølgelig helt efter eget ønske. Samarbejde Vi forventer at få et samarbejde med afdelingschef Hans Henrik Møller fra den driftsfaglige afdeling i Kopenhagen Fur samt en af de dyrlæger, som farmere anvender mest. Som den vigtigste samarbejdspartner ser jeg dog pelsdyravlerforeningerne, som skal give teamet sparring med henblik på at tilbyde de ydelser, der ønskes af farmere. Såfremt der er gode ideer fra farmere, hører vi meget gerne om disse. LandboThys Mink Team består p.t. af følgende mearbejdere: Karsten Knudsen Chefkonsulent Skat T: Jens Kristian Overgaard Økonomikonsulent T: Camilla Gramstrup Nielsen Revisorsassistent T: Henriette Steffensen Revisorsassistent T: Michael Riis Afdelingsleder Planter & Miljø T: NYT fra LandboThy

13 udvikling Nyt vindmølleteam AF Morten linnemann madsen, miljørådgiver og landindspektør Går du/i med planer om opstilling af vindmølle(r), så er LandboThy klar med et vindmølleteam bestående af nedenstående medarbejdere. Eksterne samarbejdspartnere inddrages afhængig af det enkelte projekt. Ydelser Teamet er i stand til at yde vore medlemmer/kunder kvalificeret rådgivning inden for følgende: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til offentlig instans Budgettering Nabohøring, udbud af anparter og erstatning i forhold til VE-loven Udarbejdelse af prospektmateriale, herunder annoncering efter køberetsloven Anmeldelse af luftfartshindring Forhandling af servicekontrakt, overvågning og garantiaftale Stiftelse af vindmøllelaug Indhentning af tilbud til udførelse af anlægsopgave og forhandling heraf Indhentning af finansieringstilbud og forhandling heraf Bistand af bygherre ved byggestyring m.m. Kontakt os på eller direkte: Kjeld G. Kudsk Virksomhedskonsulent T: Morten Linnemann Madsen Miljørådgiver / Landinspektør T: Ivan Høgh Økonomikonsulent T: Inger Bækkedal Økonomisekretær T: NYT fra LandboThy 13

14 planter & miljø Få lavet din markplan i god tid af michael riis, afdelingsleder planter & Miljø Markplan og omfang Det vi i daglig tale betegner som markplan er efterhånden ved at være meget omfattende. Ud over planlægning af afgrøder, sorter, gødning og planteværn, er der indberetning af GHI og pesticider. Dertil kommer nye ting som tilpasning af markerne i forhold til randzoner og krav om ekstra efterafgrøder. Harmoniforhold, husdyrgødningsaftaler og ejendommens eventuelle miljøgodkendelse er ligeledes ting, der skal tages stilling til. Service og rådgivning Jeg vil opfordre alle til at få lavet plan i god tid da vi på kontoret ikke har mulighed for at lave mange planer samtidig med, at EB-ansøgningerne skal laves i februar april. God rådgivning kræver, at der er tid til rådighed. Så kære landmand: Hjælp os med at få spredt vore arbejdsopgaver så meget som muligt så vi kan give DIG den bedste service og rådgivning. Fælles kørsel tirsdag 15. januar 2013 Her er chancen for at komme til Plantekongres sammen med andre landmænd og rådgivere fra LandboThy. Vi reserverer bord til frokost for alle, som er med. Se programmet på Du kan senest fredag 11. januar tilmelde dig på tlf eller mail til (Transport i bus ved tilstrækkelig tilmelding - ellers i private biler) Vi ser frem til en hyggelig og udbytterig dag. 14 NYT fra LandboThy

15 planter & miljø Erfa-grupper af michael riis, afdelingsleder planter & Miljø En god måde at holde sig fagligt opdateret på er ved at deltage i de erfa-grupper, som Planter & Miljø udbyder. Grupperne styres af en konsulent, der sørger for det praktiske med plan for gruppens aktiviteter (inspireret af deltagerne) og indkaldelse til hvert møde. Desuden er det konsulentens ansvar, at det faglige niveau bliver tilpasset, så alle deltagere bliver inspireret og udfordret. Planter & Miljø tilbyder i den kommende sæson erfa-grupper inden for følgende emner: Dyrkning af pil og andre energiafgrøder Dyrkning af vinterraps Almen planteværn Markteknik med relation til jordens frugtbarhed Dyrkning af kernemajs Økologisk markdrift Produktionsrettigheder, rettigheder i forbindelse med kontrolbesøg, muligheder i forbindelse med ændring/udvidelse af husdyrhold Dyrkning af grovfoder Erfa-gruppe for hestefolket Ud over disse grupper kan der oprettes andre erfagrupper, hvis der er interesse for det. Omfanget af møder i en erfagruppe vil typisk være 6 møder på et år. Pris for deltagelse i 6 møder er kr Vi opretter grupper som AMU-kurser, hvorved der vil kunne ydes tilskud til de fleste landmænd. Der vil kunne opnås et tilskud på ca pr. deltager + kørsel, hvis man bor mere end 10 km fra Silstrup. Ring og tilmeld dig allerede i dag eller se nærmere på hjemmesiden. Bliv opdateret med den nyeste viden inden for planteværn og sprøjteteknik Har du sprøjtecertifikat/-bevis, og har du IKKE været på opfølgningskursus, så deltag i 1-dagskurset, der afholdes Onsdag 23. januar 2013 Det foregår i samarbejde med Nordjyllands Landbrugskole og Videncenter Thy-Mors Tilmelding: Tlf eller vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 15

16 ve-anlæg Nye regler for VE-anlæg af svend sunesen, økonomikonsulent Energiministeriet har nu fremlagt lovforslag om ændring af reglerne vedr. solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-anlæg. Lovforslaget afskaffer den nuværnde årsnettoafregning, der erstattes af timenettoafregning. Overskydende elproduktion afregnes af elværket med 130 øre / kwh i de første 10 år for anlæg etableret i Endelig afskaffes muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive betragtet skattemæssigt som selvstændig virksomhed. Overgangsordning for eksisterende anlæg Der vil være en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede nettomålerordning, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen. Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggenes levetid. Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven. Skæringsdato Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet senest den 19. november 2012 samt for de anlæg, der overholder alle følgende kriterier: At der er indgået bindende aftale om køb senest 19. november At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest 19. december 2012 (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet. dk s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret). At anlægget er nettilsluttet senest 19. maj Med de ændrede regler vil det fremtidig blive svært at få økonomi i små private solcelleanlæg på parcelhuse. - Nettomålerordningen vil reelt være afskaffet med en timeafregning i stedet for den nugældende årsafregning. Den private el skal derfor købes til markedsprisen incl. afgifter og moms, mens den producerede el sælges til maksimalt 130 øre/kwh. Desuden afskaffes mulighed for at afskrive investeringen over selvangivelsen og dermed få en skattebesparelse. Skattebesparelsen har i høj grad medvirket til at gøre solcelleinvesteringen rentabel. Måske vil de foreslåede regler give bedre muligheder for at etablere større solcelleanlæg på erhvervsvirksomheder med både privat og erhvervsmæssigt forbrug af el. Læs mere på Du er også velkommen til at kontakte LandboThys VE-team: Karsten Knudsen Chefkonsulent Skat T: Svend Sunesen Økonomikonsulent T: Conny Pedersen Revisorsassistent T: Lotte L. Dalgaard Revisorassistent T: NYT fra LandboThy

17 kvæg Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer AF Kaj e. kristensen, kvægbrugskonsulent I 2012 har 16 LandboThy medvirket til at få tilskud på millioner kroner til 16 ansøgere til hegning af naturarealer. Tilskuddet til særligt udpegede natura-2000 projekter er 100%, mens det p.t. er 75% til naturprojekter. For begge ordninger er der via Landbothy bevilget tilskud til 8 ansøgere, som for hver af ordningerne har udløst netto ca kr. I Natura 2000 ansøgninger er der ikke givet tilskud til alt, der er søgt om men generelt givet tilskud til de ansøgere, der opfylder kravene for at kunne imødekomme ansøgninger. For natur- og miljøprojekter har der været en prioritering. På ladsplan er der søgt om i alt 46 millioner til ordningen og bevilget 20 millioner kroner. Det betyder, at nogle har fået afslag. Det har været en prioritering af at få mest muligt miljø for pengene. Næste ansøgningsrunde starter i marts 2013 for Natura 2000 og efter maj med naturprojekter. Nærmere herom, når der er en konkret ansøgningsrunde klar. Nordvestjyllands Frøavlerforening afholder Vinterkursus 3. januar kl og og 4. januar kl Morsø Landbrugsskole Program 3. januar Frøforsøg Lokale- og landsforsøg Udsigten for frøpriser i fremtiden Svampebekæmpelse i frøgræs Vækstregulering med MedaxTop i frøgræs Skal landbruget have en turnaround Besøg på Heva - Doublet Record Såmeder/Gødningsplacering Program 4. januar Kan dansk vårbyg bruges til maltbyg fremover? Kan dansk protein erstatte sojaskrå? Her og nu finansiering af dansk landbrug. Udsigten for økonomi og råvarer i landbruget. Ironman med kun ét ben Alle er velkomne, også ikke medlemmer Pris 1200,- kr. alt inkl. for begge dage. Én dag koster 700,- kr. Tilmelding senest 16. december 2012 til: .: - Tlf.nr.: : - Tlf.nr.: NYT fra LandboThy KvægCafé 18. december kl Der serveres masser af kaffe, sødt og sundt, der er plads til sna(c)k og et oplæg om Kvægnøglen - nøglen til hvad? Vi slutter med en godnathistorie. (Husk tilmelding!) Pris kr. 75,00 17

18 midtjysk svinerådgivning i/s Kornanalyser endeligt opgjort Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver Som tidligere nævnt er protein lavere for specielt byg, men hveden er også faldet lidt. Figuren nedenfor viser udviklingen tilbage fra 80 erne, hvor vi kunne lave korn med samme proteinindhold, som de kan i dag i Tyskland. Faldet i år gør, at en kornblanding med ½ hvede + ½ byg vil være faldet 0,35%-point i indhold af protein i forhold til en tilsvarende blanding sidste år. Det giver et fald på omkring 2 gram ford. protein pr. FE. Ikke nogen katastrofe normalvis, MEN da protein i år er ekstremt dyrt, er blandingerne skåret helt til benet i forvejen. Her kan den lille ekstra mangel være dråben, der får bægeret til at flyde over. Det kan komme til udtryk i manglende malkeevne, øget foderforbrug, lavere tilvækst og lavere kødprocent. Bruger man store dele byg i sine blandinger, er problemet større. Fosfor er uændret for hvede, men er faldet med 7-13% i byg i forhold til Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer Fra 1. januar 2013 er de samme krav som er gældende for smågrise og slagtesvin også gældende i sostaldene. Alle smågrise, slagtesvin, polte, orner, gylte og søer skal tildeles tilstrækkelige mængder af egnede rodeog beskæftigelsesmaterialer. Det nye er altså, at søer i alle staldafsnit skal have træklodser eller halm. Følgende materialer opfylder begge krav: Halmhæk Natur-reb med kontakt til gulvet Strøelse Halmbriketter Træklods med kontakt til gulv Dybstrøelse Det bliver interessant at se de praktiske løsninger i det nye år Reb eller træklodser, som IKKE rører gulvet, går an som beskæftigelsesmateriale, og så er KO-kravet overholdt. Det kan dog stadig give en politianmeldelse og efterfølgende bøde. 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning i/s Salmonella Af Søren B. ThueseN, Svinerådgiver Som tidligere nævnt i nyhedsbrevene har vi oplevet en stigning i besætninger, der ligger i niveau 2 eller 3 efter positive kødsaftprøver af slagtesvin. Blandt andet ved dialog med flere dyrlæger har vi forsøgt at indkredse årsagerne: Dårligt smågrisefoder. For skrappe smågriseblandinger til for små grise kan give betændelsestilstande i tarmen, som gør grisene mere følsomme for infektioner senere i livet. Overbelægning i klimastalde og deraf manglende sektionering. Spredning af salmonella i sobesætninger. 40% af sobesætningerne er positive for salmonella nu! Alternative råvarer som solsikke og raps giver mere ufordøjet protein i tarmen. Ligger dine grise i niveau 2 eller 3, så har vi ikke meget andet end de kendte virkemidler som syre (i foderet), grovere formaling, melfoder, fiber, sektionering og rengøring at ty til. Ingen af disse værktøjer er gratis, så dine valg er vigtige. Egentransport af grise Når du selv flytter smågrise eller slagtesvin, er der nogle regler, der skal overholdes (naturligvis). Vognen skal være udformet og indrettet, så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser. Tilstrækkeligt med strøelse til, at udslip af urin og gødning fra gulvets overflade begrænses mest muligt. Være naturligt ventileret, så dyrene får en passende mængde luft, og luftkvaliteten er i orden. Være konstrueret, så der er så god afstand ovenover dyrene, at de kan stå i fuldt oprejst stilling, samtidig med at ventilationen ikke hindres. Have evt. skillevægge og -rum tilpasset dyrets art og størrelse. Selv medbringe egnet udstyr til på- og aflæsning. Udformning og indretning af på- og aflæsningsudstyret skal sikre, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og de skal være nemme at rengøre og desinficere. Være tydeligt mærket, så det klart fremgår, at det er levende dyr, der transporteres. Der er ikke krav om autorisation, hvis man transporterer egne dyr i egnet transportmiddel over en afstand på under 50 km, og der er ikke krav om, at man skal have bestået en uddannelse som transportør af dyr, hvis transporten ikke overstiger 65 km. NYT fra LandboThy 19

20 heste DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf Egebjerg Maskinstation ApS Vi er klar til at hjælpe i marken! Kørsel med sneplov / snerydning Klipning af hegn Udbringning af gødning og møg Kalkspredning med og uden GPS Nedfældning af ammoniak Sprøjtning med 24 m bom - luftassisteret Gylletransport Tankforsuring med svovlsyre Gyllevogn 25 t med 30 m bom Gyllevogn 20 t med 24 m bom Med nedfælder til græs og sortjord Kontakt: Egebjerg Maskinstation ApS - Hellerødvej Thyholm - Tlf / NYT fra LandboThy

21 heste Alle hesteinteresserede indbydes til møde om Bygninger og anlæg til hestehold med fokus på hestenes frihed til bevægelse samt Hestevelfærd, arbejdsforhold, lovgivning, myndighedsbehandling og økonomi Velkomst og introduktion v/miljø- og hesterådgiver Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy Indlæg om emnerne indretningsforslag til stalde og anlæg, herunder ridebaner/haller løsdrift med forslag til befæstning af udendørs arealer og drivgange illustreret ved tegninger, fotos m.m. nye fodersystemer til individuel fodring af heste i flok rammer og fakta i Lov om hold af heste myndighedsbehandling, miljø- og byggetilladelser etc. lidt økonomi, m 2 -priser, værdivurdering/-forøgelse af ejendom m.m. og ikke mindst god tid til spørgsmål! v/bygningskontoret Nord A/S - dir. Bente Søgaard m.fl. v/ Bopil Horse, Sydals v/dir. Jan Blad Bonde Sted: Videncenter Thy-Mors, Thisted Tid: Torsdag 24. januar 2013 kl til ca Pris: 150 kr. pr. person inkl. kaffe og moms Tilmelding: Tlf , eller Gerne inden mandag 21. januar Arrangør: vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 21

22 åbent landbrug Tak for 2012 Af manna bollesen og birte aarup Åbent Landbrug Thy siger Tak for det gode og effektive samarbejde i Det har været et særdeles travlt og begivenhedsrigt år. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, som hver især medvirkede og netop gjorde det muligt at gennemføre alle arrangementer. Det gælder især Dyrskuet Thy Mors fredag 8. juni med det ny koncept Landbruget i Børnehøjde. Det var både en stor udfordring og en god mulighed for at formidle kendskab til nutidigt landbrug og udvikle et løbende samarbejde med skolerne. Der var brug for mange frivillige til afvikling af dagen, som blev en succes. Trods regnen summede dyrskuepladsen af liv og begejstring med ca børn fra daginstitutioner og skoler. Efter de mange positive tilbagemeldinger fra skoler og udstillere - og efterfølgende evaluering i LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er det netop besluttet at gentage invitationen næste år fredag 7. juni Vi får sikkert brug for mange hjælpere igen, når tilmeldingerne foreligger. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu! Land og By mødes i Hurup 3. august arrangeret i samarbejde med Hurup Handelsstandsforening havde derimod fint vejr og mange besøgende (ca ) til et vellykket arrangement med aktiviteter både i anlægget og i gågaden. Åbent Landbrug 16. september hos Lone og Allan Bendtsen ved Bedsted blev en rigtig hyggelig dag. Mange (451optalt) - især børnefamilier - besøgte familiens malkekvægbesætning. - Næste år håber vi, at et landbrug i Nordthy vil være vært for 3. søndag i september. Dejligt at der trods vanskelige høst- og såbetingelser var overskud til at være værtsfamilie for storbybørn med forståelsespraktik i Nordthy i uge 45 med kl. elever og 2 lærere fra Skovlunde ved København. Denne indsats er stadig flagskibet i samfundskommunikation mellem land og by. Endnu engang tak til alle! organisation Jubilæum Susanne Andersen, revisorassistent, havde 1. december 2012 været ansat i 25 år. 22 NYT fra LandboThy

23 økonomi & jura BESTYRELSEN I LANDBOTHY Morten Yde, formand Stenbjergvej Snedsted Tlf Kristoffer Kappel, næstformand Bjerregårdsvej 5, Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf Lars Henrik Callesen Lunden Øster Assels Tlf Niels Eriksen hurupvej Hurup Thy Tlf Bjarne S. Gravesen holmevej Thisted Tlf Leif Gravesen Klatmøllevej Thisted Tlf Kim Jørgensen Lavbjergvej 2, Serup 7790 Thyholm Tlf Kristian Kappel ydbyvej Hurup Thy Tlf Niels Jørgen Pedersen Sundbyvej Snedsted Tlf Karl Chr. Thøgersen hjardemålvej Thisted Tlf ØVRIGE Bygningskontoret Nord hobrovej Aalborg SV Tlf Midtjysk Svinerådgivning I/S Resenvej Skive Tlf Silstrupparken Thisted Tlf Nordvestjydsk Vikarservice Silstrupparken Thisted Tlf Nordthy Hjemmeservice Silstrupparken Thisted Tlf VikingDanmark Asmildklostervej Viborg Tlf Øremærkebestilling (kvæg, får og geder) Tlf CHR-afdelingen RYK MIDT/VEST Nupark G, Nupark Holstebro Tlf Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/kirsten Poulsen Tlf Landmandens Indkøbsklub v/bent Frostholm Tlf Region Viborg LandboUngdom & 4h Tlf Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/sussi Lousdal Tlf Morsø 4H v/henrik Nielsen Tlf Nordthy 4H v/annette Møller Tlf Sydthy-Thyholm 4H v/lene Christensen Tlf Morsø LandboUngdom v/christian Juul Mark Tlf Thy LandboUngdom v/karl Kristian Iversen Tlf Åbent Landbrug Thy Nord v/manna Bollesen Hansen Tlf Åbent Landbrug Thy Syd v/birte Aarup Tlf BESTYRELSEN I MORS-THY FAMILIELANDBRUG Jens Ole Kristensen, formand Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Tlf Poul Martin Andersen, næstformand Dover Møllevej 14, Dover, 7760 Hurup Tlf Per Damsgård Kløv Møllevej 13, Kløv, 7700 Thisted Tlf Lars Gravesen hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Ejvind Furbo Efterskolevej 13, Galtrup, 7950 Erslev Tlf Aksel Dissing Bjørndrupvej 18, 7900 Nykøbing Tlf Børge Jacobsen Skinnerup Skråvej 19, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Jan Nielsen Skarntydevej 21, 7980 Vils Tlf Bente Andersen Vanggårdsvej 6, Tødsø, 7900 Nykøbing Tlf Gert Vestergård Næssundvej 221, 7970 Redsted Tlf Niels Møller Damsgårdvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted Tlf NYT fra LandboThy 23

24 mødekalender vi gør en forskel for dig HVORNÅR HVAD OG HVOR HVEM 18. december Kvægcafé landbothy Kvæg Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted januar 8.30 Vinterkursus nordvestjyllands Frøavlerforening Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Nykøbing 8. januar Foredrag v/jacob Spalding, Spaldig Hørecenter landboforeningen Nordthys Café Baghuset, Vestergade 22, Thisted Seniorklub 14. januar Tanker der slanker v/kirsten Møller, Sønderhå Familie & Samfund Skjoldborg Skole, Langebeksvej 8, Skjoldborg Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 15. januar Nytårsmøde med biskop Elisabeth Dons Christensen Sydthy-Thyholm Seniorklub SEUC, Jernbanegade 21, Hurup 21. januar Virksomhedsbesøg Familie & Samfund Smag og Behag, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 24. januar Møde om bygninger og anlæg til hestehold landbothys hesterådgivning Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 22. januar Generalforsamling Morsø LandboUngdom Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 24. januar Besøg hos Løve Apoteket Familie & Samfund Sydhavnsvej 11, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 24. januar Foredrag v/agnete Odgaard Jensen Sydthy-Thyholm Y s Mens Clubs lokaler, Nygade 16, Hurup husholdningsforening 7. februar Kvinder i Politiet - foredrag v/kriminalassistent Anni G. Hansen Landboforeningen Nordthys Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Seniorklub 19. februar Heste og Jura landbothys hesterådgivning Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 21. februar Foredrag v/ole Westergaard, Nors Sydthy-Thyholm Seniorklub SEUC, Jernbanegade 21, Hurup 21. februar Fagligt årsmøde landbothy Realkredit DLR Kredit yder realkreditfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 77 og 79 Henrik Gregersen Kærupvej Frøstrup Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax NYT fra LandboThy

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG #3 MAJ 2012 #3 MAJ 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Arrogante ministre SIDE 15 LandboThy Kvæg reber sejlene SIDE 22 Vi vil gøre en forskel for DIG 1 velkommen Indhold Arrogante ministre 2 Vagtskifte på Axelborg 3 De

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Dyrskuet Thy-Mors 2016

Dyrskuet Thy-Mors 2016 Dyrskuet Thy-Mors 2016 Bedste dyr Skuets bedste DV hoppe, Stutteri Hove v. Gitte Søgård & Poul Hove Kat.nr. 9 24 p (Vandrepokal Hurup Ure-Optik + ærespr. Thybo Biler) Skuets bedste 2. års DV, Brian Bak,

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Realkredit. Din Bundlinje NU! Læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. Realkredit. Din Bundlinje NU! Læs mere side 1... 9. februar 10.00 TURBO på slagtesvin - Kursus for ejere og driftsleder Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M Midtjysk Svinerådgivning I/S 11. februar 14.00 Foredrag v/anders Bloksgaard,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 2 Lyspunkter i 2016? Side 13 Erfagrupper giver ny inspiration. Side 15 Ny kvælstofregulering #6 DECEMBER 2015

NYT. fra LandboThy. Side 2 Lyspunkter i 2016? Side 13 Erfagrupper giver ny inspiration. Side 15 Ny kvælstofregulering #6 DECEMBER 2015 #6 DECEMBER 2015 NYT fra LandboThy Side 2 Lyspunkter i 2016? Side 13 Erfagrupper giver ny inspiration Side 15 Ny kvælstofregulering NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lyspunkter i 2016? 2 Delegeretmøde

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold. Bestyrelsen for Familielandbruget og Udvalget for Danske Deltidslandmænd 14. januar 2014 Stort pressefokus på deltidslandbrug Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Der produceres 16-17.000 slagtesvin i de ejede stalde 15.000 købes ved nabo 2.000 købes ved bror Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive

Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive Viborg d. 30-11-2007 Referat af Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 28. nov. 2007 i Skive Revideret dagsorden: 1. Velkomst og tilføjelser til dagsorden 2. Godkendelse af referat fra forrige møde 3. Diskussion

Læs mere