#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy"

Transkript

1 #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Lokal opbakning 2 Fremtiden byder på store udfordringer 4 Også 2-dages dyrskue i Løn til egne børn 7 Forskudsregistrering 7 Nye regler for gulpladebiler 8 Betaling af restskat for Kapitalafkastsager 10 Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen 11 Team mink 12 Nyt vindmølleteam 13 Få lavet din markplan i god tid 14 Erfa-grupper 15 Nye regler for VE-anlæg 16 Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer 17 Kornanalyser endeligt opgjort 18 Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer 18 Salmonella 19 Egentransport af grise 19 Åbent Landbrug 22 Jubilæum 22 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Lokal opbakning 2012 har været et udfordrende og turbulent år på rigtig mange måder. Vi må konstatere, at den økonomiske krise langt fra er historie endnu. Vi oplever stadig en skrøbelig finanssektor som likviditets og investeringsmæssigt fastlåser erhvervet samtidig med, at der bliver skruet godt på marginal- og bidragsskruen. Vi har været vidne til en miljødagsorden, som med implementering af randzoneloven har overskredet hidtidige grænser. Med retssager og stævninger samt en massiv indsats både lokalt og landspolitisk er jeg sikker på, at vi nu bevæger os i en anden retning. Bevarelsen af arbejdspladser og fokus på samfundsøkonomien vil være den overordnede dagsorden fremover. I LandboThy har vi netop det sidste år brugt den vinkel til at skabe lokale alliancer og har nydt stor gavn af den lokale opbakning. Derfor er vi overbeviste om, at vi i det nye år kan fortsætte en mere afbalanceret miljødebat med udgangspunkt i målrettethed og faglighed og med respekt for produktionen. LandboThy klar til fremtiden Efter indflytning i Videncenter Thy-Mors sidste år har vi nu efterhånden haft et kontinuerligt driftsår. Det er utrolig glædeligt, at vi kan konstatere, at forventningerne er indfriet, og at vi har opnået de rationaliseringer og rådgivningsmiljøer, vi gik efter. Økonomien hænger rigtig godt sammen, og vi har fået skabt udvikling og synlighed på mange fronter. Det har også været glædeligt at opleve, at centret summer af liv med mødeaktiviteter og arrangementer, som sætter landbrugserhvervet i det rette perspektiv. Med det fundament og med de prognoser, der er for mange af vore produkter, føler vi os rigtig godt klædt på til fremtiden. Tak for opbakningen og tilliden i det forgangne år. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet i det nye år. - I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Åbningstider Jul og Nytår LandboThy afvikler ferie i forbindelse med jul og nytår. Derfor er kontorerne lukket fra og med lørdag 22. december til og med tirsdag 1. januar Fagafdelingerne er bemandet. Direkte telefonnumre oplyses i omstillingen og på ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår! LandboThy afholder ordinær generalforsamling Mandag den 11. marts I henhold til vedtægternes 13 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt indleveres til formanden senest 15. januar Med venlig hilsen Morten Yde, formand Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted HUSK Fagligt årsmøde 21. februar 2013 NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Fremtiden byder på store udfordringer Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug og Poul martin Andersen, næstformand Mors-Thy Familielandbrug Dansk landbrug har en meget stor udfordring med fortsat at være konkurrencedygtig. På den ene side stiller de danske forbrugere stadig større og fordyrende krav, og på den anden side møder vi kravene fra det globale marked, der efterspørger stadig billigere produkter. Danskerne er blevet rigere og har fået mere tid. Når man bliver rigere, vil man have mere natur, billigere fødevarer og mindre lugt af gylle. Den opgave er meget vanskelig at løfte for landbruget, da miljø, dyrevelfærd og natur har sin pris. Modsat efterspørger verdensmarkedet, som de danske landmænd er afhængige af, mere og mere effektivitet i form af billige produkter. Det kan andre konkurrentlande, og det giver et stigende konkurrencepres på danske landmænd. Legat Ester og Hans Peter Thomsens mindefond Legatet kan søges af unge med tilknytning til Familielandbruget i Thy til videregående uddannelse inden for landbruget. Ansøgning sendes til: Mors-Thy Familielandbrug Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 1. februar 2013 Så længe danskerne har lyst til mindre gyllelugt, flere grønne initiativer og mere natur, må vi som landmænd desværre konstatere, at den siddende regering agerer, som de tror, deres vælgere ønsker. Generalforsamling I bestyrelsen har vi på sidste møde gennemgået foreningens vedtægter. Det affødte forslag til justeringer, som vil blive forelagt på generalforsamlingen den 4. marts Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår! Familielandbrugets Initiativpris Prisen gives til et medlem / en familie, der gennem initiativ har fremmet aktiviteter, fællesskab og trivsel i landdistrikterne eller har inspireret andre til det. Enhver inden for eller uden for landbruget kan indstilles til prisen eller indstille en prismodtager. Et af følgende kriterier skal opfyldes: - Fremme miljø og naturoplevelser - Understøtte det gode naboskab - Tilgodese sociale formål - Projekter, hvor landbruget gør en forskel Indstilling af modtager sendes til: Mors-Thy Familielandbrug, Silstrupparken 2, 7700 Thisted senest den 1. februar 2013 Mors Thy Familielandbrug afholder ordinær generalforsamling mandag den 4. marts Forslag, der ønskes på dagsorden, skal indsendes til formanden senest 1. februar Med venlig hilsen Formand Jens Ole Kristensen, Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Mail: 4 NYT fra LandboThy

5 dyrskue Også 2-dages dyrskue i 2013 Når Dyrskuet Thy-Mors åbner på dyrskuepladsen i Thisted i 2013, bliver det igen med et 2-dages arrangement. Dette års dyrskue har været evalueret i forskellige fora, fortæller siger Kristoffer Kappel, formand for dyrskueudvalget. LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er rigtig glade for den store deltagelse i evalueringsarbejdet. Ønsket med evalueringen var at lytte til udstillerne, da vi gerne på sigt vil lave et dyrskuekoncept, der er holdbart og tiltrækker både land og by. Her bliver der oplevelser af forskellig art for hele familien med bl.a. hesteshow og anden underholdning, herunder aktiviteter af mere action-præget art. Ved aftenstid bliver der budt på grillstegt gris, inden pladsen lukkes midt på aftenen. Landbruget i børnehøjde Tilbagemeldinger fra både dyreudstillere, erhvervsudstillere og frivillige hjælpere har været, at de gerne vil være med til at løfte dette koncept. Det betyder, at fredag formiddag udelukkende benyttes til dette arrangement for børn til og med indskolingen. Aktiviteterne bliver som sidste år med et bredt udsnit af dyr og landbrugsrelaterede emner. Fredag eftermiddag og aften Midt på eftermiddagen fredag åbner dyrskuepladsen så for alle øvrige gæster. Vi sætter fokus på at henvende os til alle genereationer, også de helt unge, siger Kristoffer Kappel. Lørdag med summen af liv på dyrskuepladsen Et af de gentagne budskaber fra evalueringen var, at det skal summe af liv på dyrskuepladsen. Vi er samtidig meget bevidste om, at dyrskuet ikke må miste sin faglige idenditiet, siger Kristoffer Kappel. Derfor komprimerer vi igen dyreudstillingen til at foregå om lørdagen, hvor der bliver bedømmelse og fremvisning af alle dyr fra kød- og malkekvæg til heste og smådyr og børnedyrskuets dyr. Det frivillige engagement er bærende Kristoffer Kappel fremhæver, at det frivillige engagement er en noget af det bærende i dyrskuet. Beæret af 40 fremmødte frivillige deltagere i Landbruget i børnehøjde i år, forventer vi, at det er nogle af de resurser, vi også gerne vil bruge til afholdelse af dyrskuet fremadrettet i det omfang, det kan lade sig gøre, siger han. Og så håber Kristoffer Kappel på godt dyrskuevejr den 7. og 8. juni 2013, hvor næste års dyrskue afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt Årets julegaveidé! Få et luftfoto af dine marker i farver eller sort/hvid Størrelser: A0 (841 x 1189 mm) A1 (594 x 841 mm) A2 (420 x 594) Yderligere oplysninger og bestilling hos Henny Bjerregaard på tlf eller mail til Se de seneste myheder på Salg af Proseed tørresiloer Service og reparation på korn/foder anlæg Køb og salg af nyt og brugt udstyr v/ Calle Hilligsø Ginnerupvej Hurup Thy Tlf Mobil NYT fra LandboThy

7 landbothy Løn til egne børn AF arne hyldahl, økonomikonsulent Selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække lønudgifter til deres barn, når barnet er ansat i en erhvervsvirksomhed, som er drevet af forældrene, forudsat at barnet er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse. Det skal bemærkes, at det er barnets indkomstår. Man kan således få fradrag for løn fra 1. januar i det indkomstår, barnet fylder 16 år. Fradraget kan naturlgivis kun godkendes, hvis den udbetalte løn modsvares af en tilsvarende arbejdspræstation. Der stilles skærpende krav i forbindelse med udbetaling af løn til egne børn. Det betyder, at der skal udfærdiges daglige registreringer af antal timer og arbejdets art m.v. Disse arbejdssedler, som efterfølgende danner grundlag for lønudbetaling, skal opbevares som en integreret del af regnskabsmaterialet, d.v.s. 5 år. Forskudsregistrering SKAT har dannet forskudsopgørelser for Forskudsopgørelsen for 2013 beregnes automatisk ud fra årsopgørelsen for 2011 eller forskudsopgørelsen 2012, hvis denne er blevet ændret. Forskudsopgørelsen bliver normalt ikke udsendt pr. post i papirudgave. Det sker kun, hvis man skriftligt har bedt SKAT herom. I afdelingen Økonomi & Jura kan vi udskrive forskudsopgørelsen fra SKATs hjemmeside på nettet. Hvis du ønsker forskudsopgørelsen for 2013 tjekket, kan du rette henvendelse til os - så kan vi sammen vurdere, om der skal ske ændringer. Professionel rådgivning med stor nytteværdi Glædelig jul og Godt Nytår Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. Kontakt forsikringsmæglerne Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Nye regler for gulpladebiler AF Arne hyldahl, økonomikonsulent Den 1. januar 2013 træder nye regler for biler på gule plader i kraft. Reglerne indføres som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde og betyder, at biler på gule plader skal have have synligt firmanavn eller logo. Reglerne gælder for biler på ikke over 4 tons (totalvægt), som er på gule plader. Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer. Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUTregisteret. Biler på papegøjenummerplader eller som har mærket med teksten Bilen må bruges privat er ikke omfattet af de nye regler. På SKATs hjemmeside kan du læse mere om krav til størrelse, skrifttyper m.v. Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Betaling af restskat for 2012 AF Svend sunesen, økonomikonsulent Har man betalt for lidt i skat og ambi for indkomståret 2012, så er det muligt at indbetale restbeløbet rentefrit senest 28. december Frivillig indbetaling af restskat vedrørende 2012 er også mulig i perioden 1/1-1/ I dette halvår tillægges restskatten en dag til dag rente. Efter 1/ er frivillig indbetaling ikke mulig, og restskatten tillægges et rentetillæg, der 2% over dag til dag renten. Rentesatsen for 2012 er ikke fastsat endnu, da den fastsættes som et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for den 15. december 2012 tillagt 2 procentenheder. For 2011 var dag til dag renten 3,4 %. Beskedent rentetillæg Som det ses i efterfølgende eksempel, er rentetillægget beskedent ved betaling først på året. Det kan derfor i nogle tilfælde være en fordel at udskyde restskattebetalingen til efter 1. januar Hvis der skal opspares i virksomhedsskatteordningen for 2012, så bliver opsparingsmuligheden større ved at udskyde restskattebetalingen til Betaling af restskatten er jo en privat hævning, der kan begrænse opsparingsmuligheden. Eksempel Restskat for 2012 er kr. Rentetillægget ved forskellige betalingstidspunkter er, når der regnes med rentesatsen for 2011: Betaling pr. 28/ : Intet rentetillæg 0 kr. Betaling pr. 1/2-2013: 3,4 % rente i 31 dage 29 kr. Betaling pr. 1/4-2013: 3,4 % rente i 90 dage 85 kr. Betaling pr. 30/6-2013: 3,4 % rente i 181 dage 171 kr. Betaling pr. 2/7-2013: 5,4 % rentetillæg 540 kr. Hvis der er usikkerhed om restskattens størrelse, kan det være en god idé at vente med indbetaling af restskatten helt eller delvist, indtil regnskab og selvangivelse er gjort op. En god og sikker handelspartner for landbruget... TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Kapitalafkastsager AF karsten knudsen, chefkonsulent skat Som omtalt i bl.a. Landbrugsavisen har SKAT lavet fejl i kapitalafkastsatsen i en årrække. SKAT rettede selv en hel del årsopgørelser i årene , men tilbage stod en række selvstændige, som SKAT ikke fangede. Det drejede sig primært om sager, hvor den forhøjede kapitalafkast havde medført topskat. I LandboThy har vi været vore kunder igennem for at finde de kunder, som har mistet skattekroner på baggrund af SKATs fejl. Det har afstedkommet, at vi har fundet i alt 49 kunder, hvor vi har anmodet om at få genoptaget et eller flere indkomstår i perioden Heraf har vi fået medhold straks i 25 sager, og det har afstedkommet tilbagebetaling fra helt små beløb op til mange titusinder kroner. Tilbage står vi med 24 sager, hvor der er ønske om at spare op i virksomhedsordningen samtidig med SKATs fejl. Dette har SKAT ikke villet acceptere i skrivende stund, selv om det er SKAT, der har lavet fejl. For ikke at bruge unødige ressourcer i LandboThy og andre centre har Dansk landbrugsrådgivning i Skejby taget kontakt til Skatteministeriet, da de mener, SKAT har en dårlig sag. Alternativt vil Dansk Landbrugsrådgivning føre principielle sager ved landskatteretten. Vi håber, SKAT eller evt. det lokale skatteankenævn i de 24 sager vil afvente en endelig afgørelse fra højere sted. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf vi sætter pris på din ejendom Tlf NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Skatteoptimering af 2012 selvangivelsen AF SVEND SUNESEN, ØKONOMIKONSulent Ved udarbejdelse af din selvangivelse for 2012 er nedenstående huskeliste nyttig: 1. Håndværker/servicefradrag 2012 er sidste år med mulighed for fradraget. Arbejdet skal være udført i 2012, og fakturaen være betalt senest 28. februar Kapitalpension 2012 er sidste år med fradrag for kapitalpension. Der kan maksimalt indskydes kr. Ved eventuelt yderligere indskud inden nytår, skal man huske at medregne eventuelt indskud via arbejdsmarkedspension. 3. Ratepensionsindskud For 2012 kan der maksimalt fratrækkes kr. på ratepension. Selvstændige kan dog fortsat indskyde op til 30% af erhvervsoverskuddet før renter og dermed overskride loftet på kr % afskrivning på fabriksnye driftsmidler Investeringer i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 giver ret 115% afskrivning. Driftsmidlet skal være leveret i denne periode. Fakturering er ikke tilstrækkeligt. 5. Topskattegrænsen forhøjes for 2013 I 2013 skal der først betales topskat af indkomst over kr. For 2012 er grænsen kr. NYT fra LandboThy Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Tlf: Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. Ole Andersen Afdelingsdirektør Hurup 11

12 udvikling Team mink AF Karsten Knudsen, Chefkonsulent skat Ønsket om at optimere rådgivningen for minkavlere har afstedkommet, at vi i LandboThy opretter et team, som dels internt specialiserer sig i mink men også eksternt laver samarbejdsaftaler med de samarbejdspartnere, som minkavlere anvender til at optimere deres minkproduktion. Skal kunne ses på bundlinjen Formålet er klart at få samlet ekspertise, så viden og dermed rådgivning kan specialiseres. I sidste ende skal minkavlere kunne se virkningen på bundlinjen. Teamet kommer til at bestå af 4 personer fra afdelingen Økonomi & Jura fordelt på 2 konsulenter og 2 revisorassistenter. Endvidere bliver der 1 planteavlskonsulent i teamet. Kunder - eksisterende såvel som nye - tilbydes at blive tilknyttet teamet, men dette er selvfølgelig helt efter eget ønske. Samarbejde Vi forventer at få et samarbejde med afdelingschef Hans Henrik Møller fra den driftsfaglige afdeling i Kopenhagen Fur samt en af de dyrlæger, som farmere anvender mest. Som den vigtigste samarbejdspartner ser jeg dog pelsdyravlerforeningerne, som skal give teamet sparring med henblik på at tilbyde de ydelser, der ønskes af farmere. Såfremt der er gode ideer fra farmere, hører vi meget gerne om disse. LandboThys Mink Team består p.t. af følgende mearbejdere: Karsten Knudsen Chefkonsulent Skat T: Jens Kristian Overgaard Økonomikonsulent T: Camilla Gramstrup Nielsen Revisorsassistent T: Henriette Steffensen Revisorsassistent T: Michael Riis Afdelingsleder Planter & Miljø T: NYT fra LandboThy

13 udvikling Nyt vindmølleteam AF Morten linnemann madsen, miljørådgiver og landindspektør Går du/i med planer om opstilling af vindmølle(r), så er LandboThy klar med et vindmølleteam bestående af nedenstående medarbejdere. Eksterne samarbejdspartnere inddrages afhængig af det enkelte projekt. Ydelser Teamet er i stand til at yde vore medlemmer/kunder kvalificeret rådgivning inden for følgende: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til offentlig instans Budgettering Nabohøring, udbud af anparter og erstatning i forhold til VE-loven Udarbejdelse af prospektmateriale, herunder annoncering efter køberetsloven Anmeldelse af luftfartshindring Forhandling af servicekontrakt, overvågning og garantiaftale Stiftelse af vindmøllelaug Indhentning af tilbud til udførelse af anlægsopgave og forhandling heraf Indhentning af finansieringstilbud og forhandling heraf Bistand af bygherre ved byggestyring m.m. Kontakt os på eller direkte: Kjeld G. Kudsk Virksomhedskonsulent T: Morten Linnemann Madsen Miljørådgiver / Landinspektør T: Ivan Høgh Økonomikonsulent T: Inger Bækkedal Økonomisekretær T: NYT fra LandboThy 13

14 planter & miljø Få lavet din markplan i god tid af michael riis, afdelingsleder planter & Miljø Markplan og omfang Det vi i daglig tale betegner som markplan er efterhånden ved at være meget omfattende. Ud over planlægning af afgrøder, sorter, gødning og planteværn, er der indberetning af GHI og pesticider. Dertil kommer nye ting som tilpasning af markerne i forhold til randzoner og krav om ekstra efterafgrøder. Harmoniforhold, husdyrgødningsaftaler og ejendommens eventuelle miljøgodkendelse er ligeledes ting, der skal tages stilling til. Service og rådgivning Jeg vil opfordre alle til at få lavet plan i god tid da vi på kontoret ikke har mulighed for at lave mange planer samtidig med, at EB-ansøgningerne skal laves i februar april. God rådgivning kræver, at der er tid til rådighed. Så kære landmand: Hjælp os med at få spredt vore arbejdsopgaver så meget som muligt så vi kan give DIG den bedste service og rådgivning. Fælles kørsel tirsdag 15. januar 2013 Her er chancen for at komme til Plantekongres sammen med andre landmænd og rådgivere fra LandboThy. Vi reserverer bord til frokost for alle, som er med. Se programmet på Du kan senest fredag 11. januar tilmelde dig på tlf eller mail til (Transport i bus ved tilstrækkelig tilmelding - ellers i private biler) Vi ser frem til en hyggelig og udbytterig dag. 14 NYT fra LandboThy

15 planter & miljø Erfa-grupper af michael riis, afdelingsleder planter & Miljø En god måde at holde sig fagligt opdateret på er ved at deltage i de erfa-grupper, som Planter & Miljø udbyder. Grupperne styres af en konsulent, der sørger for det praktiske med plan for gruppens aktiviteter (inspireret af deltagerne) og indkaldelse til hvert møde. Desuden er det konsulentens ansvar, at det faglige niveau bliver tilpasset, så alle deltagere bliver inspireret og udfordret. Planter & Miljø tilbyder i den kommende sæson erfa-grupper inden for følgende emner: Dyrkning af pil og andre energiafgrøder Dyrkning af vinterraps Almen planteværn Markteknik med relation til jordens frugtbarhed Dyrkning af kernemajs Økologisk markdrift Produktionsrettigheder, rettigheder i forbindelse med kontrolbesøg, muligheder i forbindelse med ændring/udvidelse af husdyrhold Dyrkning af grovfoder Erfa-gruppe for hestefolket Ud over disse grupper kan der oprettes andre erfagrupper, hvis der er interesse for det. Omfanget af møder i en erfagruppe vil typisk være 6 møder på et år. Pris for deltagelse i 6 møder er kr Vi opretter grupper som AMU-kurser, hvorved der vil kunne ydes tilskud til de fleste landmænd. Der vil kunne opnås et tilskud på ca pr. deltager + kørsel, hvis man bor mere end 10 km fra Silstrup. Ring og tilmeld dig allerede i dag eller se nærmere på hjemmesiden. Bliv opdateret med den nyeste viden inden for planteværn og sprøjteteknik Har du sprøjtecertifikat/-bevis, og har du IKKE været på opfølgningskursus, så deltag i 1-dagskurset, der afholdes Onsdag 23. januar 2013 Det foregår i samarbejde med Nordjyllands Landbrugskole og Videncenter Thy-Mors Tilmelding: Tlf eller vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 15

16 ve-anlæg Nye regler for VE-anlæg af svend sunesen, økonomikonsulent Energiministeriet har nu fremlagt lovforslag om ændring af reglerne vedr. solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-anlæg. Lovforslaget afskaffer den nuværnde årsnettoafregning, der erstattes af timenettoafregning. Overskydende elproduktion afregnes af elværket med 130 øre / kwh i de første 10 år for anlæg etableret i Endelig afskaffes muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive betragtet skattemæssigt som selvstændig virksomhed. Overgangsordning for eksisterende anlæg Der vil være en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede nettomålerordning, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen. Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten af anlæggenes levetid. Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven. Skæringsdato Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet senest den 19. november 2012 samt for de anlæg, der overholder alle følgende kriterier: At der er indgået bindende aftale om køb senest 19. november At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest 19. december 2012 (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet. dk s stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret). At anlægget er nettilsluttet senest 19. maj Med de ændrede regler vil det fremtidig blive svært at få økonomi i små private solcelleanlæg på parcelhuse. - Nettomålerordningen vil reelt være afskaffet med en timeafregning i stedet for den nugældende årsafregning. Den private el skal derfor købes til markedsprisen incl. afgifter og moms, mens den producerede el sælges til maksimalt 130 øre/kwh. Desuden afskaffes mulighed for at afskrive investeringen over selvangivelsen og dermed få en skattebesparelse. Skattebesparelsen har i høj grad medvirket til at gøre solcelleinvesteringen rentabel. Måske vil de foreslåede regler give bedre muligheder for at etablere større solcelleanlæg på erhvervsvirksomheder med både privat og erhvervsmæssigt forbrug af el. Læs mere på Du er også velkommen til at kontakte LandboThys VE-team: Karsten Knudsen Chefkonsulent Skat T: Svend Sunesen Økonomikonsulent T: Conny Pedersen Revisorsassistent T: Lotte L. Dalgaard Revisorassistent T: NYT fra LandboThy

17 kvæg Mere end 1 mio. kr. til hegning af naturarealer AF Kaj e. kristensen, kvægbrugskonsulent I 2012 har 16 LandboThy medvirket til at få tilskud på millioner kroner til 16 ansøgere til hegning af naturarealer. Tilskuddet til særligt udpegede natura-2000 projekter er 100%, mens det p.t. er 75% til naturprojekter. For begge ordninger er der via Landbothy bevilget tilskud til 8 ansøgere, som for hver af ordningerne har udløst netto ca kr. I Natura 2000 ansøgninger er der ikke givet tilskud til alt, der er søgt om men generelt givet tilskud til de ansøgere, der opfylder kravene for at kunne imødekomme ansøgninger. For natur- og miljøprojekter har der været en prioritering. På ladsplan er der søgt om i alt 46 millioner til ordningen og bevilget 20 millioner kroner. Det betyder, at nogle har fået afslag. Det har været en prioritering af at få mest muligt miljø for pengene. Næste ansøgningsrunde starter i marts 2013 for Natura 2000 og efter maj med naturprojekter. Nærmere herom, når der er en konkret ansøgningsrunde klar. Nordvestjyllands Frøavlerforening afholder Vinterkursus 3. januar kl og og 4. januar kl Morsø Landbrugsskole Program 3. januar Frøforsøg Lokale- og landsforsøg Udsigten for frøpriser i fremtiden Svampebekæmpelse i frøgræs Vækstregulering med MedaxTop i frøgræs Skal landbruget have en turnaround Besøg på Heva - Doublet Record Såmeder/Gødningsplacering Program 4. januar Kan dansk vårbyg bruges til maltbyg fremover? Kan dansk protein erstatte sojaskrå? Her og nu finansiering af dansk landbrug. Udsigten for økonomi og råvarer i landbruget. Ironman med kun ét ben Alle er velkomne, også ikke medlemmer Pris 1200,- kr. alt inkl. for begge dage. Én dag koster 700,- kr. Tilmelding senest 16. december 2012 til: .: - Tlf.nr.: : - Tlf.nr.: NYT fra LandboThy KvægCafé 18. december kl Der serveres masser af kaffe, sødt og sundt, der er plads til sna(c)k og et oplæg om Kvægnøglen - nøglen til hvad? Vi slutter med en godnathistorie. (Husk tilmelding!) Pris kr. 75,00 17

18 midtjysk svinerådgivning i/s Kornanalyser endeligt opgjort Af SØREN S. THuesen, Svinerådgiver Som tidligere nævnt er protein lavere for specielt byg, men hveden er også faldet lidt. Figuren nedenfor viser udviklingen tilbage fra 80 erne, hvor vi kunne lave korn med samme proteinindhold, som de kan i dag i Tyskland. Faldet i år gør, at en kornblanding med ½ hvede + ½ byg vil være faldet 0,35%-point i indhold af protein i forhold til en tilsvarende blanding sidste år. Det giver et fald på omkring 2 gram ford. protein pr. FE. Ikke nogen katastrofe normalvis, MEN da protein i år er ekstremt dyrt, er blandingerne skåret helt til benet i forvejen. Her kan den lille ekstra mangel være dråben, der får bægeret til at flyde over. Det kan komme til udtryk i manglende malkeevne, øget foderforbrug, lavere tilvækst og lavere kødprocent. Bruger man store dele byg i sine blandinger, er problemet større. Fosfor er uændret for hvede, men er faldet med 7-13% i byg i forhold til Rode- og beskæftigelsesmaterialer til søer Fra 1. januar 2013 er de samme krav som er gældende for smågrise og slagtesvin også gældende i sostaldene. Alle smågrise, slagtesvin, polte, orner, gylte og søer skal tildeles tilstrækkelige mængder af egnede rodeog beskæftigelsesmaterialer. Det nye er altså, at søer i alle staldafsnit skal have træklodser eller halm. Følgende materialer opfylder begge krav: Halmhæk Natur-reb med kontakt til gulvet Strøelse Halmbriketter Træklods med kontakt til gulv Dybstrøelse Det bliver interessant at se de praktiske løsninger i det nye år Reb eller træklodser, som IKKE rører gulvet, går an som beskæftigelsesmateriale, og så er KO-kravet overholdt. Det kan dog stadig give en politianmeldelse og efterfølgende bøde. 18 NYT fra LandboThy

19 midtjysk svinerådgivning i/s Salmonella Af Søren B. ThueseN, Svinerådgiver Som tidligere nævnt i nyhedsbrevene har vi oplevet en stigning i besætninger, der ligger i niveau 2 eller 3 efter positive kødsaftprøver af slagtesvin. Blandt andet ved dialog med flere dyrlæger har vi forsøgt at indkredse årsagerne: Dårligt smågrisefoder. For skrappe smågriseblandinger til for små grise kan give betændelsestilstande i tarmen, som gør grisene mere følsomme for infektioner senere i livet. Overbelægning i klimastalde og deraf manglende sektionering. Spredning af salmonella i sobesætninger. 40% af sobesætningerne er positive for salmonella nu! Alternative råvarer som solsikke og raps giver mere ufordøjet protein i tarmen. Ligger dine grise i niveau 2 eller 3, så har vi ikke meget andet end de kendte virkemidler som syre (i foderet), grovere formaling, melfoder, fiber, sektionering og rengøring at ty til. Ingen af disse værktøjer er gratis, så dine valg er vigtige. Egentransport af grise Når du selv flytter smågrise eller slagtesvin, er der nogle regler, der skal overholdes (naturligvis). Vognen skal være udformet og indrettet, så dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser. Tilstrækkeligt med strøelse til, at udslip af urin og gødning fra gulvets overflade begrænses mest muligt. Være naturligt ventileret, så dyrene får en passende mængde luft, og luftkvaliteten er i orden. Være konstrueret, så der er så god afstand ovenover dyrene, at de kan stå i fuldt oprejst stilling, samtidig med at ventilationen ikke hindres. Have evt. skillevægge og -rum tilpasset dyrets art og størrelse. Selv medbringe egnet udstyr til på- og aflæsning. Udformning og indretning af på- og aflæsningsudstyret skal sikre, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og de skal være nemme at rengøre og desinficere. Være tydeligt mærket, så det klart fremgår, at det er levende dyr, der transporteres. Der er ikke krav om autorisation, hvis man transporterer egne dyr i egnet transportmiddel over en afstand på under 50 km, og der er ikke krav om, at man skal have bestået en uddannelse som transportør af dyr, hvis transporten ikke overstiger 65 km. NYT fra LandboThy 19

20 heste DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf Egebjerg Maskinstation ApS Vi er klar til at hjælpe i marken! Kørsel med sneplov / snerydning Klipning af hegn Udbringning af gødning og møg Kalkspredning med og uden GPS Nedfældning af ammoniak Sprøjtning med 24 m bom - luftassisteret Gylletransport Tankforsuring med svovlsyre Gyllevogn 25 t med 30 m bom Gyllevogn 20 t med 24 m bom Med nedfælder til græs og sortjord Kontakt: Egebjerg Maskinstation ApS - Hellerødvej Thyholm - Tlf / NYT fra LandboThy

21 heste Alle hesteinteresserede indbydes til møde om Bygninger og anlæg til hestehold med fokus på hestenes frihed til bevægelse samt Hestevelfærd, arbejdsforhold, lovgivning, myndighedsbehandling og økonomi Velkomst og introduktion v/miljø- og hesterådgiver Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy Indlæg om emnerne indretningsforslag til stalde og anlæg, herunder ridebaner/haller løsdrift med forslag til befæstning af udendørs arealer og drivgange illustreret ved tegninger, fotos m.m. nye fodersystemer til individuel fodring af heste i flok rammer og fakta i Lov om hold af heste myndighedsbehandling, miljø- og byggetilladelser etc. lidt økonomi, m 2 -priser, værdivurdering/-forøgelse af ejendom m.m. og ikke mindst god tid til spørgsmål! v/bygningskontoret Nord A/S - dir. Bente Søgaard m.fl. v/ Bopil Horse, Sydals v/dir. Jan Blad Bonde Sted: Videncenter Thy-Mors, Thisted Tid: Torsdag 24. januar 2013 kl til ca Pris: 150 kr. pr. person inkl. kaffe og moms Tilmelding: Tlf , eller Gerne inden mandag 21. januar Arrangør: vi gør en forskel for dig NYT fra LandboThy 21

22 åbent landbrug Tak for 2012 Af manna bollesen og birte aarup Åbent Landbrug Thy siger Tak for det gode og effektive samarbejde i Det har været et særdeles travlt og begivenhedsrigt år. Derfor skal der lyde en stor tak til alle, som hver især medvirkede og netop gjorde det muligt at gennemføre alle arrangementer. Det gælder især Dyrskuet Thy Mors fredag 8. juni med det ny koncept Landbruget i Børnehøjde. Det var både en stor udfordring og en god mulighed for at formidle kendskab til nutidigt landbrug og udvikle et løbende samarbejde med skolerne. Der var brug for mange frivillige til afvikling af dagen, som blev en succes. Trods regnen summede dyrskuepladsen af liv og begejstring med ca børn fra daginstitutioner og skoler. Efter de mange positive tilbagemeldinger fra skoler og udstillere - og efterfølgende evaluering i LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er det netop besluttet at gentage invitationen næste år fredag 7. juni Vi får sikkert brug for mange hjælpere igen, når tilmeldingerne foreligger. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu! Land og By mødes i Hurup 3. august arrangeret i samarbejde med Hurup Handelsstandsforening havde derimod fint vejr og mange besøgende (ca ) til et vellykket arrangement med aktiviteter både i anlægget og i gågaden. Åbent Landbrug 16. september hos Lone og Allan Bendtsen ved Bedsted blev en rigtig hyggelig dag. Mange (451optalt) - især børnefamilier - besøgte familiens malkekvægbesætning. - Næste år håber vi, at et landbrug i Nordthy vil være vært for 3. søndag i september. Dejligt at der trods vanskelige høst- og såbetingelser var overskud til at være værtsfamilie for storbybørn med forståelsespraktik i Nordthy i uge 45 med kl. elever og 2 lærere fra Skovlunde ved København. Denne indsats er stadig flagskibet i samfundskommunikation mellem land og by. Endnu engang tak til alle! organisation Jubilæum Susanne Andersen, revisorassistent, havde 1. december 2012 været ansat i 25 år. 22 NYT fra LandboThy

23 økonomi & jura BESTYRELSEN I LANDBOTHY Morten Yde, formand Stenbjergvej Snedsted Tlf Kristoffer Kappel, næstformand Bjerregårdsvej 5, Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf Lars Henrik Callesen Lunden Øster Assels Tlf Niels Eriksen hurupvej Hurup Thy Tlf Bjarne S. Gravesen holmevej Thisted Tlf Leif Gravesen Klatmøllevej Thisted Tlf Kim Jørgensen Lavbjergvej 2, Serup 7790 Thyholm Tlf Kristian Kappel ydbyvej Hurup Thy Tlf Niels Jørgen Pedersen Sundbyvej Snedsted Tlf Karl Chr. Thøgersen hjardemålvej Thisted Tlf ØVRIGE Bygningskontoret Nord hobrovej Aalborg SV Tlf Midtjysk Svinerådgivning I/S Resenvej Skive Tlf Silstrupparken Thisted Tlf Nordvestjydsk Vikarservice Silstrupparken Thisted Tlf Nordthy Hjemmeservice Silstrupparken Thisted Tlf VikingDanmark Asmildklostervej Viborg Tlf Øremærkebestilling (kvæg, får og geder) Tlf CHR-afdelingen RYK MIDT/VEST Nupark G, Nupark Holstebro Tlf Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/kirsten Poulsen Tlf Landmandens Indkøbsklub v/bent Frostholm Tlf Region Viborg LandboUngdom & 4h Tlf Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/sussi Lousdal Tlf Morsø 4H v/henrik Nielsen Tlf Nordthy 4H v/annette Møller Tlf Sydthy-Thyholm 4H v/lene Christensen Tlf Morsø LandboUngdom v/christian Juul Mark Tlf Thy LandboUngdom v/karl Kristian Iversen Tlf Åbent Landbrug Thy Nord v/manna Bollesen Hansen Tlf Åbent Landbrug Thy Syd v/birte Aarup Tlf BESTYRELSEN I MORS-THY FAMILIELANDBRUG Jens Ole Kristensen, formand Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Tlf Poul Martin Andersen, næstformand Dover Møllevej 14, Dover, 7760 Hurup Tlf Per Damsgård Kløv Møllevej 13, Kløv, 7700 Thisted Tlf Lars Gravesen hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Ejvind Furbo Efterskolevej 13, Galtrup, 7950 Erslev Tlf Aksel Dissing Bjørndrupvej 18, 7900 Nykøbing Tlf Børge Jacobsen Skinnerup Skråvej 19, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Jan Nielsen Skarntydevej 21, 7980 Vils Tlf Bente Andersen Vanggårdsvej 6, Tødsø, 7900 Nykøbing Tlf Gert Vestergård Næssundvej 221, 7970 Redsted Tlf Niels Møller Damsgårdvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted Tlf NYT fra LandboThy 23

24 mødekalender vi gør en forskel for dig HVORNÅR HVAD OG HVOR HVEM 18. december Kvægcafé landbothy Kvæg Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted januar 8.30 Vinterkursus nordvestjyllands Frøavlerforening Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, Nykøbing 8. januar Foredrag v/jacob Spalding, Spaldig Hørecenter landboforeningen Nordthys Café Baghuset, Vestergade 22, Thisted Seniorklub 14. januar Tanker der slanker v/kirsten Møller, Sønderhå Familie & Samfund Skjoldborg Skole, Langebeksvej 8, Skjoldborg Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 15. januar Nytårsmøde med biskop Elisabeth Dons Christensen Sydthy-Thyholm Seniorklub SEUC, Jernbanegade 21, Hurup 21. januar Virksomhedsbesøg Familie & Samfund Smag og Behag, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 24. januar Møde om bygninger og anlæg til hestehold landbothys hesterådgivning Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 22. januar Generalforsamling Morsø LandboUngdom Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 24. januar Besøg hos Løve Apoteket Familie & Samfund Sydhavnsvej 11, Thisted Skjoldborg-Sjørring-Tilsted 24. januar Foredrag v/agnete Odgaard Jensen Sydthy-Thyholm Y s Mens Clubs lokaler, Nygade 16, Hurup husholdningsforening 7. februar Kvinder i Politiet - foredrag v/kriminalassistent Anni G. Hansen Landboforeningen Nordthys Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Seniorklub 19. februar Heste og Jura landbothys hesterådgivning Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted 21. februar Foredrag v/ole Westergaard, Nors Sydthy-Thyholm Seniorklub SEUC, Jernbanegade 21, Hurup 21. februar Fagligt årsmøde landbothy Realkredit DLR Kredit yder realkreditfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 77 og 79 Henrik Gregersen Kærupvej Frøstrup Tlf Fax: Ved vurdering af ejendomme med stor svineproduktion medvirker desuden Karl Damsgaard»Vibsig«, Vibsigvej Brønderslev Tlf Fax: er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax NYT fra LandboThy

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6

Nyt fra LandboThy. Hurtig merværdi i forhold til investering.... læs mere på side 6 Nyt fra LandboThy Hurtig merværdi i forhold til investering... læs mere på side 6 Foreningsnyt Grøn vækst 2.0 Oven på en kold og lang vinter, som vi ikke har oplevet i de seneste mange år, forventer man

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid...

Nyt fra LandboThy. Så er det dyrskuetid... Nyt fra LandboThy Så er det dyrskuetid... LandboThy Godt naboskab Af Niels Eriksen, næstformand LandboThy Det er forår, og gyllen skal ud. Det lugter, og befolkningens tolerance over for denne lugt kan

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE.

#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE. #3 MAJ 2013 NYT fra LandboThy Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Miljøregulering 2 Arbejdssikkerhed

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev af Marianne Bender, Energitjenesten Aftale om Solcelleordningen på plads Både den kendte nettomålerordning og virksomhedsordningen er blevet så attraktive, at mange har fået interesse i at investere i

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 9 Lean - fra vanedyr til forbedringskultur. Side 11 Tilskudsordninger. Side 17 LandboThys dyrevelfærdsgruppe

NYT. fra LandboThy. Side 9 Lean - fra vanedyr til forbedringskultur. Side 11 Tilskudsordninger. Side 17 LandboThys dyrevelfærdsgruppe #2 APRIL 2015 NYT fra LandboThy Side 9 Lean - fra vanedyr til forbedringskultur Side 11 Tilskudsordninger Side 17 LandboThys dyrevelfærdsgruppe Side 18 Årets KvægNørd NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy

#5 OKTOBER 2013 NYT. fra LandboThy #5 OKTOBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Målrettet indsats på Beerstedgaard Side 18 Vandplaner - det er tid at lave indsigelser! Side 20 Termografi af stalde og grise NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012 FlexNyt Indhold OBS! Nye regler for udegående dyr om vinteren Hestetransport Frostsikring af marksprøjten Etablering af faunastriber få mere vildt og natur på din ejendom Permanent græs og 15 års genopdyrkningsret

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere