Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier"

Transkript

1 Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund

2 Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling, i samarbejde med Dansk Travsports Centralforbund (DTC). Redaktionen er afsluttet den 23. maj Udgiver: Videncentret for Landbrug, Økonomi, Agro Food Park 15, 8200 Århus N vfl.dk Redaktør: Søren Hjorth, Chefkonsulent Layout: Finn D. Aalestrup Fotos: Væddeløbsbladet Tryk: Zeuner Grafisk as, Odder Forord Skatteministeriet har erkendt, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier har været administreret for stramt af SKAT. I et såkaldt styresignal af 28. april 2011 har skatteministeriet derfor beskrevet, hvordan skattereglerne fremover skal fortolkes af SKAT. De nye lempeligere regler gælder allerede fra og med 1. januar Det er derfor vigtigt, at de hesteejere, der kan få gavn af reglerne, kommer i gang med at bruge dem allerede nu. Hæftet beskriver i hovedtræk de nye regler. Søren Hjorth Chefkonsulent, Videncentret for Landbrug, Økonomi, Skat

3 Indhold Hvad går den nye fortolkning ud på? Konsekvenser ved henholdsvis erhverv og ikke-erhverv Hvad er forskellen på gamle og nye regler? - Forenklet eksempel Hvad er kravene for at blive godkendt som erhvervsdrivende? Væddeløbsstalde Stutterier Skatteregnskab Momsregnskab Hvor får man hjælp?

4 Hvad går den nye fortolkning ud på? Tidligere var drift af væddeløbsstalde som udgangspunkt ikke erhvervsmæssig, mens hestestutterier kun blev godkendt som erhvervsmæssige, hvis det kunne sandsynliggøres, at der inden for en kort årrække var overskud i stutteriet. Endvidere blev væddeløbsstalde og stutterier anset for at være to virksomheder, selv om de var ejet og drevet af samme ejer. Efter de nye regler bedømmes både væddeløbsstalde og stutterier som erhvervsmæssige, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder at de godkendes som professionelt drevet. Konsekvenser ved henholdsvis erhverv og ikke-erhverv Det har store skatte- og momsmæssige konsekvenser, om en væddeløbsstald eller et stutteri bliver bedømt som erhvervsmæssig eller ej. Det ses af følgende oversigt: Driftsoverskud Driftsunderskud Fortjeneste ved salg af heste Tab ved salg af heste Erhverv Beskattes som virksomhedsoverskud Kan fratrækkes i anden indkomst, f.eks. lønindtægt (evt. fremføres til modregning i senere års overskud) Fortjenesten beskattes (er en del af virksomhedsoverskud/ underskud) Tabet kan fratrækkes (er en del af virksomhedsoverskud/ underskud) Ikke-erhverv Beskattes som overskud ved hobbyvirksomhed Kan ikke fratrækkes eller fremføres til modregning i senere års overskud Fortjenesten beskattes ikke (undtagelse: hvis hestene er købt med henblik på videresalg med fortjeneste) Tabet kan ikke fratrækkes (undtagelse: hvis hestene er købt med henblik på videresalg med fortjeneste) 4

5 Virksomhedsog kapitalafkastordningen Afskrivninger Nedskrivning Arbejdsmarkedsbidrag Ophørspension Etablerings- og iværksætterkonto Ejendomsavance Moms *) Erhverv Kan anvendes. Medfører bl.a., at renteudgifter vedr. hesteholdet kan få høj fradragsværdi på op til p.t. ca. 56% Der kan afskrives på bygninger og maskiner/inventar. Heste kan ikke afskrives Der kan ikke nedskrives på væddeløbsheste. Der kan ikke nedskrives på heste i stutterier Der skal betales AM-bidrag af et eventuelt overskud Reglerne om ophørspension kan anvendes Etablerings- og iværksætterkonto kan anvendes (men ikke til køb af heste), hvis visse betingelser opfyldes Reglerne om genanbringelse kan anvendes, hvis visse betingelser opfyldes Man skal være momsregistreret. Man får udbetalt negativ moms *) Momsreglerne svarer ikke helt til skattereglerne. Ikke-erhverv Kan ikke anvendes. Renteudgifter vedr. hesteholdet kan kun fratrækkes med lav fradragsværdi på p.t. ca. 33% Der kan ikke afskrives på bygninger og maskiner/inventar. Heste kan ikke afskrives Der kan ikke nedskrives Der skal ikke betales AMbidrag af et eventuelt overskud Reglerne om ophørspension kan ikke anvendes Etablerings- og iværksætterkonto kan ikke anvendes Reglerne om genanbringelse kan ikke anvendes Som udgangspunkt kan man ikke være i momsregistret. Man kan som udgangspunkt ikke få udbetalt negativ moms Ovenstående gælder, selv om hestene ejes sammen med andre. 5

6 Hvad er forskellen mellem gamle og nye regler forenklet eksempel Jensen har i 2011 tre væddeløbsheste, som han har ejet et par år. Selv om Jensen er yderst professionel, giver væddeløbshestene i 2011 et underskud på kr. Derudover har han renteudgifter på kr., der vedrører hesteholdet. Da Jensen betaler topskat, vil det være en stor fordel at benytte virksomhedsordningen, der blandt andet medfører, at renteudgifterne får en større fradragsværdi. Jensen betaler topskat, fordi hans løn på kr. er over kr. efter AM-bidrag. Hans marginalskat (skat og AM-bidrag af den sidst tjente krone) er ca. 56%. Fordelen ved at væddeløbshestene bliver godkendt som erhvervsmæssige i 2011 Ikke erhverv Erhverv uden anvendelse af virksomhedsordning Erhverv med anvendelse af virksomhedsordning Fradrag for resultat vedr. væddeløbsheste 0 kr kr kr. Fradrag for renter vedr.væddeløbsheste (fradragsværdi ca. 33%) kr kr. Skat og AM-bidrag i alt ca kr kr kr. Skattebesparelse kr kr. Herudover kommer fordelen ved, at Jensen kan få udbetalt negativ moms. Hvis Jensen ikke betaler topskat, er skattebesparelsen mindre. 6

7 7

8 Hvad er kravene for at blive godkendt som erhvervsdrivende? SKAT stiller i styresignalet nogle krav, der skal opfyldes, for at virksomheden kan blive godtkendt som erhvervsmæssig. Væddeløbsstalde Hestene skal være registreret i Dansk Travsports Centralforbunds eller Dansk Galops database. Virksomheden skal efter en teknisk-faglig bedømmelse være professionelt drevet. Virksomheden skal efter udløbet af etableringsfasen (typisk 5-7 år) enten give overskud eller på sigt forventes at blive overskudsgivende. Ved afgørelsen af, om væddeløbsstalden er erhvervsmæssig, lægges der bl.a. vægt på følgende: om hestene trænes af en professionel træner med a-licens om der benyttes kusk/jockey med professionel licens antallet af starter størrelsen af vundne præmier om der ejes så mange heste, at det muliggør en rationel drift om der sker opstaldning i større stalde med andre væddeløbsheste. Stutterier Virksomheden skal efter en teknisk-faglig bedømmelse være professionelt drevet. Virksomheden skal give overskud eller have mulighed for at opnå et overskud inden for en årrække. Ved afgørelsen af, om stutteriet er erhvervsmæssigt, lægges der bl.a. vægt på følgende: om der ejes så mange heste, at det muliggør en rationel drift. Hvis man både har væddeløbsheste og stutteri, kan der i visse situationer være tale om, at væddeløbsstalden og stutteriet kan bedømmes som en samlet virksomhed. Dette kan være en fordel. 8

9 Skatteregnskab Der skal laves et egentligt skatteregnskab. Hvis man bliver godkendt som erhvervsdrivende, kan regnskabshonoraret trækkes fra. Virksomhedsordningen kan være en fordel, hvis man er topskatteyder. Det er en betingelse for at benytte ordningen, at der føres et regnskab, der opfylder bogføringslovens krav. Da de nye regler har virkning allerede fra 1. januar 2011, kan det blive aktuelt at få ændret forskudsregistreringen nu. Det er vigtigt, at man har styr på bilag mv. tilbage til den 1. januar 2011, hvis man skal benytte de nye regler for

10 Momsregnskab Hvis en væddeløbsstald bliver godkendt som erhvervsmæssig, bliver den omfattet af momslovens regler. Det betyder følgende: at der er fradragsret for moms af køb af varer og ydelser (f.eks. foder, staldomkostninger, dyrlæge, smed, træning) at der skal betales moms af de indtægter, der knytter sig til væddeløbsheste, f.eks. ved salg af væddeløbsheste. Der skal ikke betales moms af indtægter i form af løbspræmier. Man skal registreres hos SKAT vedr. moms, og der skal føres et momsregnskab over køb og salg af varer og ydelser til og fra virksomheden. 10

11 Hvor får man hjælp? DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning er et partnerskab med 31 rådgivningsvirksomheder fordelt over hele landet. De er eksperter i at lave skatte- og momsregnskaber, og fører i forvejen mange skatteregnskaber for stutterier, herunder for deltidslandmænd med hestehold. På Videncentret for Landbrug i Skejby, der er en del af DLBR, sidder desuden en række skatteeksperter, der har indgående kendskab til de problemstillinger, der knytter sig til hestehold. DLBR er også eksperter i at føre skattesager vedr. hestehold. Du finder DLBR rundt om i landet... også tæt på dig. Klik dig ind på hvor du finder oplysninger om de enkelte rådgivningsvirksomheder. 11

12 Agro Food Park 15 Skejby DK 8200 Aarhus N T F W vfl.dk Søg råd og vejledning hos en af vores mange eksperter, og få hjælp til at få lavet det komplicerede papirarbejde. Dette hæfte er udarbejdet af Videncentret for Landbrug i samarbejde med DTC

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2010

statsautoriserede revisorer 2-2010 statsautoriserede revisorer 2-21 Løn contra udbytte 2 Tid til generationsskifte? 3 Pas på overskrifterne 4 Fidus eller ej 4 Detailrigdom contra overblik 5 Aktieavancebeskatning 21 5 Den rigtige ledelse

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA. 1. kvartal 2010 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere