Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice"

Transkript

1 Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice

2 Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver forskere fra et autoriseret miljø adgang til registerdata efter konkret behov need to know - i forbindelse med et konkret projekt On-line adgang til mikrodata fra egne arbejdspladser Gælder særlige sikkerhedsregler for dataadgang som man skal sætte sig godt ind i

3 Centrale registeroplysninger Demografi Familiedannelse Henvisninger mellem børn og forældre Sundhed Lægemiddeldatabasen, Landspatientregistret, Sygesikringsregistret mv. Baggrundsoplysninger Indkomstdata Uddannelsesdata Sociale data (overførselsindkomster mv.)

4 Periode med oplysninger Sundhedsoplysninger Indlæggelser på hospital 1977 Dødsårsager 1970 Sygesikringsoplysninger 1987 Lægemiddeloplysninger 1995 Demografiske og Socioøkonomiske oplysninger Vandringer 1973 Statusbefolkning pr. 1. januar 1976 Familiedannelse 1980 Indkomster 1980 Uddannelse (status) 1981 Boligforhold 1981 Sociale ydelser 1984 Kriminalitet 1980

5 Demografiske data Longitudinel demografisk information for hele den danske befolkning Fx. indvandringer og udvandringer flytninger vielser og skilsmisser fødte og døde (dødsårsager) Herfra kan udtages fx stikprøver og kontrolpopulationer til en ny undersøgelse

6 Demografiske data Familiedannelse Familie 2 2V Familie 1 2V 2B

7 Demografiske data Familiedannelse Årlige oplysninger pr. 1. januar C-familie udgået ( ) Ny E-familie fra 1986 og frem E-familie omfatter hjemmeboende børn til og med 24 år. Familier / Husstande Familie: personer på samme adresse der i registrene har henvisninger til hinanden fx ægtefæller, børn/forældre mv. Husstande: Familier på samme adresse» Ex. Plejehjem

8 Demografiske data Fertilitetsdatabase Henvisninger mellem børn og forældre Stort set komplette henvisninger for børn født fra 1960 og frem Kan fx finde søskende til børn med feberkramper

9 Sundhedsdata Landspatientregister Indlæggelser og diagnoser (hoved- og bidiagnoser) mv. fra 1977 og frem Uafsluttede forløb fra 2008 Psykiatridata skal bestilles i Sundhedsstyrelsen

10 Sundhedsdata Lægemiddeldatabase Data fra Receptpligtig medicin Indgår ikke medicin udleveret på hospital Adgang kræver en godkendelse af Lægemiddelstyrelsen

11 Sundhedsdata Sygesikring Lægebesøg mv Data stammer fra Sundhedsstyrelsen.

12 Indkomstdata Indkomstregister, årets indkomst » fx. personlig indkomst Lønstatistik, alle ansættelser » detaljerede oplysninger om løn og arbejdstid kun over 10 ansatte i den private sektor E-indkomst, månedlige beskæftigelsestal» løn, arbejdstid mv. arbejdsgivernes indberetning» Overførsler for ikke lønmodtagere» 1. januar 2008 og frem

13 Indkomstdata klassifikationer Socio Socioøkonomiske klassifikation Dannes ud fra personens væsentlige indkomstkilde fx Selvstændig eller lønmodtager Branche branche for væsentligste beskæftigelse Branche for det arbejdssted hvor man har den største indkomst Disco fagklassifikation fx. Lægearbejde, skibsmalerarbejde mest i løn flest timer

14 Uddannelse Elevregistret detaljerede uddannelsesforløb inkl. afbrudte forløb data fra 1. oktober 1973 til 1. oktober 2010 opdateres årligt med indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne Højst fuldførte uddannelse (status pr. 1. januar) 1. oktober oktober 2011 dannes ud fra elevregistret suppleres med andre kilder fx kvalifikationsregister, Folke- og boligtællingen fra 1970, sprogcenter (indvandrere, der har taget uddannelsen i udlandet) Variablen HF_kilde angiver kilden til oplysningen

15 Uddannelse Øvrige registre Karakterer Folkeskole Gymnasier Uddannelsesvariabler og forspaltekoder Uddannelsesvariabel 4-cifret kode. Gives ved oprettelse af ny uddannelse. Er entydige Ikke systematisk og derfor ikke velegnet til statistik Forspaltekoden angiver uddannelsens placering i uddannelelsesklassifikationen. Forspaltekoderne ændres, hvis en uddannelse skifter status

16 Sociale data Sammenhængende Socialstatistik Modtagere af indkomsterstattende ydelser fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, folkepension mv. Beløb og varigheder OF - Offentligt forsørgede population årige samler alle varigheder af overførselsindkomster pr. person Ledighed, indgår i OF fra 2007 Dagpenge / Sygedagpenge Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger mv., indgår i OF fra 2007 Pensioner indgår ikke i OF

17 Sociale data Pensionsregister Modtagere af folkepension og førtidspension Oplysningerne findes i den Sammenhængende Socialstatistik fra 1984 Sygedagpengestatistik ( ) Kontanthjælpsstatistik ( ) findes i den sammenhængende socialstatistik og OF

18 Sociale data Anbragte børn og unge (0 18 år) Indberetninger fra kommunerne. Fra 2006 fra Ankestyrelsen

19 Sociale data Kriminalitet Anmeldelser Sigtelser Afgørelser (hovedforhold) Konfererede sager (bi-sigtelser) Indsættelser Ofre Kriminalstatikken dannes på baggrund af indberetninger fra det Centrale anmeldelsesregister, Rigspolitiets centrale kriminalregister, samt fra rigspolitiets POLSAS-system (Politiets-sags-analysesystem).

20 Øvrige registre og forskernes egne data Øvrige oplysninger IDA (Til brug for arbejdsmarkedsforskning) Kobler personer - arbejdssteder BBR og ejendomsregistre (boligforhold) Erhvervsregister (firmaer og regnskaber)

21 Forskernes egne data Fx egne surveys eller registre fra Sundhedsstyrelsen Kan kombineres med registeroplysninger fra Danmarks Statistik Skal indeholde en koblingsvariabel fx personnummeret

22 Det samlede statistiske system Overførsler Indkomst CPR Person id: Personnummer Uddannelse Beskæftigelse Spørge skema Interview Sundhed Bolig id: Adressekode Virksomhed id: CVR-nr etc BBR CVR

23 Hvordan kommer man i gang med et projekt? Henvendelse til forskerserviceenheden i forbindelse med et konkret projekt, indsendelse af en projektbeskrivelse/protokol (www.dst.dk/forskning) Find en medarbejder så er processen sat i gang

24 Typisk projektforløb Modtagelse af projektbeskrivelse Beskrivelse af formål, studiepopulation, variabler eller registre, antal år Planlægning af registerudtræk Der beregnes en pris 1187 kr. pr. time for udtræk af data (januar 2012) Vi sender en kontrakt, med pris og forventet leveringstid Hvis der er eksterne data, kræves godkendelse fra Datatilsynet (forskerens eget ansvar)

25 Typisk projektforløb Forsker får adgang til forskermaskinen - password mv. Forskeren underskriver en særlig forskeraftale Data leveres på forskermaskinen og checkes af forskeren Kørsler på forskermaskinen er gratis hvis man er fra en offentlig autoriseret institution

26 Regler for adgang til data Al mikrodata inkl. forskernes data bliver i Danmarks Statistik Al arbejde med mikrodata skal ske på forskermaskinen Forskerne må ikke printe individuelle records og må ikke downloade mikrodata Kun output med statistiske resultater (estimationer tabeller mv.) må hjemtages grundregel er at hjemsendt materiale skal være på statistikniveau, dvs. at det ikke er muligt at identificere enkelt personer eller virksomheder Spørg os hvis i er i tvivl! Output bliver (på stikprøvebasis) manuelt checket af Forskningsservice Alle identifikationer (CPR-nr, CVR mv.) afidentificeres med en projektspecifik nøgle inden data lægges på forskermaskinen

27 Dokumentation - højkvalitetsdokumentation Systematisk historisk dokumentation af ca. 500 udvalgte variabler: Dokumentationen bliver systematisk: Detaljeret beskrivelse, herunder databrud Gyldighed/population/emnegrupper Tabeller og grafer Værdisæt med gyldighedsperioder Bilag af særlig interesse Link: ntation.aspx

28 Formater link på forskermaskinen Som en hjælp til gruppering af variabler findes på forskermaskinerne og hostede maskiner et stort fælles formatbibliotek Link til format oversigt

29 LINKET fører til denne side 29 7/4/2012

30 Vejledning i brug af formater findes på hjemmesiden Vejledning i brug af formater findes på Forskningsservices hjemmeside under linket: aspx 30 7/4/2012

31 Gode links til selvhjælp Varedeklarationer generel beskrivelse af registrene (personkreds mv.) klarationer.aspx Forskningsservices hjemmeside

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

Adgang til data under Forskerordningen i praksis

Adgang til data under Forskerordningen i praksis Danmarks Statistik, 10. april 2015 Forskningsservice PBA/SVP Til brugere af Forskerordningen Adgang til data under Forskerordningen i praksis Introduktion Notatet giver en summarisk og hurtig indføring

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune

Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune Henrik Lindegaard Andersen, Signe Frederiksen, Kurt Houlberg, Nicolai Kristensen og Chantal Pohl Nielsen Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune Publikationen Analyse af den socioøkonomiske

Læs mere

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGS- UNDERSØGELSER I DANMARK. til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGS- UNDERSØGELSER I DANMARK. til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGS- UNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 2007 Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark til brug ved planlægning

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard

Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard Database om udviklingen i landdistrikterne Villy Søgaard Juni 2011 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er uden instituttets

Læs mere

Deskriptiv analyse af danske kiropraktorpatienter

Deskriptiv analyse af danske kiropraktorpatienter Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning J.B. Winsløws Vej 9B, 1. DK-5000 Odense C Denmark Ph. +45 6550 3842 Mail cast@cast.sdu.dk www.cast.sdu.dk Rapport til Dansk Kiropraktor Forening og Nordisk

Læs mere

Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sygehusydelser

Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sygehusydelser Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 9 Offentligt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000

Læs mere

Politisk ukorrekt statistik og økonomi

Politisk ukorrekt statistik og økonomi Rapporter misbrug Næste blog» Politisk ukorrekt statistik og økonomi OFFICIELLE INFORMATIONER OM STATISTIK OG ØKONOMI ER SJÆLDENT PÅLIDELIGE. NAVNLIG IKKE NÅR EMNET OMHANDLER INDVANDRINGEN. SANDHED ER

Læs mere

Dødelighed og erhverv

Dødelighed og erhverv Dødelighed og erhverv 1996-2000 Otto Andersen Lisbeth Laursen Jørn Korsbø Petersen Dødelighed og erhverv 1996-2000 Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 450 Danmarks Statistiks Trykkeri, København

Læs mere

De usynlige følger af kærestevold. En registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007

De usynlige følger af kærestevold. En registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007 De usynlige følger af kærestevold En registerbaseret opfølgning på kærestevoldsundersøgelsen i 2007 Karin Helweg-Larsen Rikke Plauborg 2014 De usynlige følger af kærestevold En registerbaseret opfølgning

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Slutrapport September 2008 Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Center for Forskning vedr. Sygefravær og Udstødning

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Indhold. "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel

Indhold. Boligpræferencer, boligvalg og livsstil Bilagsdel "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel Indhold Bilag A. At skifte bolig - en analyse...2 Introduktion...2 1. Familiesituation og livsstil...6 Tilflytterne fordelt på alder, køn, husstandstype

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark Laursen, Bjarne; Møller, Hanne; Frederiksen, Marie Louise; Helweg-Larsen, Karin

Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark Laursen, Bjarne; Møller, Hanne; Frederiksen, Marie Louise; Helweg-Larsen, Karin Syddansk Universitet Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark Laursen, Bjarne; Møller, Hanne; Frederiksen, Marie Louise; Helweg-Larsen, Karin Publication date: 2007 Document Version Forlagets

Læs mere

Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser

Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser Eskild Klausen Fredslund og Susanne Reindahl Rasmussen Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser - betydende socioøkonomiske faktorer Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser betydende

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen. Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning

Henrik Lindegaard Andersen. Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning Henrik Lindegaard Andersen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning Publikationen Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning kan downloades

Læs mere

Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012

Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012 Arbejdsnotat: Den danske ESSPROS-opgørelse i 2012 Preben Etwil Statistikken over Udgifter til og finansiering af sociale ydelser Den danske statistik over Udgifter til sociale ydelser bygger i dag udelukkende

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere