Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn."

Transkript

1

2 Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende analyse af de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Det Grønlandske Hus i Odense har i perioden kortlagt de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning har udført opgaven for Det Grønlandske Hus i Odense. Kortlægningen består af analyser vedrørende arbejdsmarkedstilknytning, offentlig forsørgelse og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger blandt grønlændere bosiddende i Fyns Amt. Derudover er foretaget specialanalyser, der dækker grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune, arbejdsmarkedstilknytningen blandt Odense Kommunes 2.generations-grønlændere samt tilbud til socialt udsatte i Odense Kommune. Delnotaterne består hovedsaglig af statistiske analyser baseret på data fra Danmarks Statistik samt data fra Odense Kommunes Data Warehouse. Denne rapport indeholder: Notat om fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning... 2 Notat om fynske grønlænderes offentlige forsørgelse...28 Notat om fynske grønlænderes deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger...54 Notat om fynske grønlændere i servicelovs-foranstaltninger...73 Voksne grønlænderes sociale forhold i Odense...76 Notat om grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune...92 Notat om 2.generations-grønlændere i Odense Kommune Bilagsrapporten er udgivet af Det Grønlandske Hus i Odense. De enkelte notater er udarbejdet af Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning. 1

3 Notat om fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning 1.0 Indledning Det Grønlandske Hus i Odense er ved at kortlægge de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning udfører opgaven for Det Grønlandske Hus i Odense. I dette notat præsenteres en analyse af fynske grønlænderes tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen dokumenterer, at fynske grønlændere klarer sig væsentligt dårligere på arbejdsmarkedet end fynboer i øvrigt. Fynske grønlændere er væsentligt mere arbejdsløse. Og uforholdsmæssigt mange fynske grønlændere i den erhvervsaktive alder står helt uden for arbejdsmarkedet. Problemet er særligt stort blandt de grønlandske kvinder på Fyn. Fynske grønlændere klarer sig også noget dårligere på arbejdsmarkedet end grønlændere i Danmark som helhed. 2.0 Datagrundlag Danmarks Statistik har for Det Grønlandske Hus i Odense foretaget et særudtræk af tabel RAS111 i Danmarks Statistiks Statistikbank. RAS111 gengiver befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november 2002 blandt de personer, som havde bopæl i Danmark d. 1. januar Særudtrækket indeholder en ekstraordinær sondring mellem grønlændere og befolkningen i øvrigt på amtsniveau. Ved grønlændere forstås i denne sammenhæng personer født i Grønland. Definitionen er alene en objektivt fødestedsdefinition, og data inkluderer derfor personer, der alene er født i Grønland, men i langt hovedparten eller hele deres liv har været bosiddende i Danmark. Yderligere dokumentation af data findes på Danmarks Statistiks hjemmeside for Statistikbanken: 3.0 Fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt fynske grønlændere er 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Blandt fynboer i øvrigt er ca. 51 pct. kvinder og ca. 49 pct. mænd. Analysen viser, at andelen af beskæftigede, er væsentlig mindre blandt fynske grønlændere end blandt fynboer i øvrigt. Blandt fynske grønlændere er kun knap 40 pct. i beskæftigelse. Til sammenligning er ca. halvdelen af fynboer i øvrigt i beskæftigelse, jf. figur 1. 2

4 Figur 1: Arbejdsmarkedstilknytning ultimo november 2002 blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt (alle aldersgrupper) Grønlændere Øvrige 45% 38% 27% 49% 10% 6% 0% 18% 4% 3% Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre ud.f. arb.styrken Bemærk.: De enkelte kategorier er beskrevet nærmere i bilag 1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. Da tallene i figur 1 omfatter alle fynske grønlændere og fynboer i øvrigt uanset alder, kan forskellen i de 2 befolkningsgruppers beskæftigelsesgrad i et vist omfang skyldes en forskellig aldersfordeling. Der er eksempelvis relativt set fire gange så mange personer over 60 år blandt fynboer sammenlignet med fynske grønlændere. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at grønlandske kvinder på Fyn har en noget lavere beskæftigelsesgrad end grønlandske mænd på Fyn. Og grønlandske kvinder på Fyn har også en noget lavere beskæftigelsesgrad end grønlandske kvinder på landsplan. Man skal dog også her være opmærksom på forskelle i aldersfordelingen. Nedenfor præsenteres en række aldersopdelte analyser årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 339 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt 0-19-årige fynske grønlændere er 51 pct. kvinder og 49 pct. mænd. Blandt 0-19-årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. De 0-19-årige er som gruppe typisk uddannelsessøgende og derfor kun i beskedent omfang på arbejdsmarkedet. Der er en tendens til, at beskæftigelsesgraden blandt 0-19-årige fynske grønlændere er mindre end beskæftigelsesgraden blandt 0-19-årige fynboer i øvrigt. Men da antallet af beskæftigede i de 2 grupper er forholdsvis beskedent kombineret med, at beskæftigelse kun er relevant for de ældste blandt de 0-19-årige, skal man være varsom med at drage for håndfaste konklusioner. 3

5 årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 242 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 52 pct. kvinder og 48 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. De årige er som gruppe typisk på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Analysen viser, at andelen af beskæftigede, er væsentlig mindre blandt årige fynske grønlændere end blandt årige fynboer i øvrigt. Knap 50 pct. af årige fynske grønlændere er i beskæftigelse. Til sammenligning er godt 70 pct. af årige fynboer i øvrigt i beskæftigelse, jf. figur 2. Forskellen i beskæftigelsesgrad kan kun delvist forklares med, at en del af de fynske grønlændere er under uddannelse og derfor kategoriseres som udenfor arbejdsstyrken. Dette skyldes, at der stadig er mange grønlændere, der rejser til Danmark i forbindelse med et uddannelsesforløb. Figur 2: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Grønlændere Øvrige 23% 41% 2% 9% 49% 1% 5% 71% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er uden for arbejdsmarkedet. Og blandt de årige grønlandske kvinder på Fyn, som faktisk er på arbejdsmarkedet, er en uforholdsmæssig stor andel arbejdsløse årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 295 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 58 pct. kvinder og 42 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. 4

6 Analysen viser, at der også i denne aldersgruppe er en stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Knap 55 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, mens godt 80 pct. af fynboer i øvrigt er i beskæftigelse. jf. figur 3. Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt afspejles i andelen af personer udenfor arbejdsmarkedet. Andelen af fynske grønlændere udenfor arbejdsmarkedet er ca. 2 ½ gange så stor som andelen af fynboer i øvrigt udenfor arbejdsmarkedet. Figur 3: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt 31% Grønlændere 3% 5% 12% Øvrige 6% 10% 54% 81% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt er større blandt årige end blandt årige. Dette selv om, at årige fynske grønlænderes beskæftigelsesgrad er højere end årige fynske grønlænderes beskæftigelsesgrad. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er - ligesom blandt de årige -, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er uden for arbejdsmarkedet. Og blandt de årige grønlandske kvinder på Fyn, som faktisk er på arbejdsmarkedet, er en uforholdsmæssig stor andel arbejdsløse årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 247 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 72 pct. kvinder og 28 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. Analysen viser, at der også i denne aldersgruppe er stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Godt 55 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, mens godt 80 pct. af fynboer i øvrigt er i beskæftigelse. Samtidig ses det, at andelen af arbejdsløse er mere end dobbelt så stor blandt fynske grønlændere end blandt fynboer i øvrigt jf. figur 4 5

7 Figur 4: Arbejdsmarkedstilknytningen i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt 23% Grønlændere Øvrige 7% 7% 4% 11% 57% 9% 82% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske kvinder er på niveau med beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske mænd og blandt årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske kvinder er større end i de yngre aldersgrupper samtidig med, at beskæftigelsesgraden for årige fynske grønlandske mænd og årige grønlandske kvinder på landsplan er mindre end i deres respektive yngre aldersgrupper årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 95 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 80 pct. kvinder og 20 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 50 pct. kvinder og 50 pct. mænd. Figur 5: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Grønlændere Øvrige 18% 35% 13% 5% 2% 5% 39% 7% 1% 76% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. 6

8 Analysen viser, at der i denne aldersgruppe er en særlig stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Mens kun 35 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, gælder dette for godt 75 pct. af fynboerne i øvrigt, jf. figur 5. Forklaringen er, at knap 40 pct. af de årige fynske grønlændere modtager pension, mens dette kun gælder for knap 15 pct. af fynboerne i øvrigt. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er pensionister. 4.5 Fynske grønlændere og fynboer i øvrigt i alderen 60 år og opefter Der bor personer over 60 år i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 60 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt de over 60-årige fynske grønlændere er 78 pct. kvinder og 22 pct. mænd. Blandt de over 60-årige fynboerne i øvrigt er 56 pct. kvinder og 44 pct. mænd. De over 60-årige er som gruppe ofte pensionister eller på vej på pension og derfor kun i beskedent omfang på arbejdsmarkedet. Og blandt de, som faktisk er på arbejdsmarkedet, deltager mange i en tilbagetræknings- ordning som eksempelvis efterløn. Der er en tendens til, at beskæftigelsesgraden stort set er den samme blandt over 60-årige fynske grønlændere og over 60-årige fynboer i øvrigt. Men de over 60-årige fynske grønlændere er i større omfang uden for arbejdsmarkedet, mens de over 60-årige fynboer i øvrigt i større omfang deltager i en tilbagetrækningsordning. Figur 6: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt på 60 år og derover Grønlændere Øvrige 10% 12% 2% 8% 2% 14% 0% 16% 68% 68% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse på køn (se evt. bilag 2-4) af de over 60-årige fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning forudsætter et større datamateriale for at kunne drage håndfaste 7

9 konklusioner. Men der er en tendens til, at kvinderne blandt de over 60-årige fynske grønlændere i uforholdsmæssigt stort omfang modtager pension. 5.0 Fynske grønlændere og grønlændere på landsplan Der bor grønlændere i Danmark pr. d. 1. januar Heraf bor som tidligere nævnt grønlændere i Fyns Amt. Kønsfordelingen blandt fynske grønlændere er den samme, som blandt grønlændere på landsplan: 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Analysen viser, at beskæftigelsesgraden er lavere blandt fynske grønlændere end blandt grønlændere på landsplan. Blandt fynske grønlændere er kun knap 40 pct. i beskæftigelse mod knap 45 pct. af grønlænderne på landsplan, jf. figur 1. Figur 7: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 hos grønlændere på Fyn og på landsplan fynske grønl. grønl. på landsplan 45% 38% 37% 44% 10% 6% 0% 12% 5% 1% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre udenfor Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. De fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad kan føres tilbage til en uforholdsmæssig stor andel fynske grønlændere uden for arbejdsstyrken. Det er en gennemgående tendens på tværs af køn og aldersgrupper (se evt. bilagstabel 3 og 4), at fynske grønlændere i højere grad end grønlændere på landsplan er uden for arbejdsstyrken. Da fynboer og befolkningen i øvrigt har stort set samme arbejdsmarkedstilknytning, jf. figur 8, kan de fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad ikke henføres til Fyn som geografisk område, men til netop de fynske grønlændere. 8

10 Figur 8: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 hos fynboer og den øvrige befolkning i Danmark Fynboer Øvrig befolkning 27% 27% 49% 51% 18% 4% 3% 16% 3% 2% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. 6.0 Indstilling Det indstilles, at notatet tages til efterretning. 9

11 Bilag 1 Datamaterialet stammer fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Dette er en årlig individbaseret statusopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på sidste arbejdsdag i november måned. I notatet arbejdes med 5 arbejdsmarkedskategorier. Disse er dannet ud fra 13 oprindelige arbejdsmarkedsgrupper, der benyttes af Danmarks Statistik: 1) Selvstændige 2) Medarbejdende ægtefælle 3) Topleder 4) Lønmodtagere på højeste niveau 5) Lønmodtagere på mellemste niveau 6) Lønmodtager på grundniveau 7) Andre lønmodtagere 8) Lønmodtagere uden nærmere angivelse 9) Arbejdsløse 10) Midlertidig udenfor arbejdsstyrken 11) Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 12) Pensionister 13) Andre udenfor arbejdsstyrken. Den første kategori; beskæftigede indeholder alle personer i de 8 første oprindelige grupper. Selvstændige, medhjælpende ægtefæller samt alle lønmodtagere. Den næste kategori; arbejdsløse, er identisk med gruppen i det oprindelige datasæt. Arbejdsløse dækker over ledige dagpenge- og Kontanthjælpsmodtagere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.. Den tredje kategori, tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet er også identisk med gruppen tilbagetrukne i det oprindelige datamateriale. Den fjerde kategori, pensionister dækker over folkepensionister samt førtidspensionister. Den femte og sidste kategori indeholder gruppen; midlertidig udenfor arbejdsstyrken samt gruppen; andre udenfor arbejdsstyrken. Denne gruppe består blandt andet deltagere i uddannelsesforanstaltninger, deltagere i særlig aktivering, revalidenter, børn og unge, uddannelsessøgende, modtagere af aktiveringsydelser og øvrige udenfor arbejdsstyrken. 10

12 Bilag 2: Fyns Amt Bilagstabel 2 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Fyns Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

13 Bilag 3: Grønlandske kvinder på Fyn og på landsplan Bilagstabel 3 Arbejdsmarkedstilknytning hos grønlandske kvinder fordelt på aldersgrupper i pct. Fynske grønlandske kvinder Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftiget Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Grønlandske kvinder på landsplan Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftiget Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Bilag 4: Grønlandske mænd på Fyn og på landsplan Bilagstabel 4 Arbejdsmarkedstilknytning hos grønlandske mænd fordelt på aldersgrupper i pct. Fynske grønlandske mænd Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftig Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd på landsplan Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftig Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt

14 Bilag 5: Danmark Bilagstabel 5 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Danmark Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Danmark Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Danmark Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Danskeres arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

15 Bilag 6: Frederiksborg Amt Bilagstabel 6 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Frederiksborg Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

16 Bilag 7 Københavns Amt Bilagstabel 7 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Københavns Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

17 Bilag 8: Nordjyllands Amt Bilagstabel 8 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Nordjyllands Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

18 Bilag 9: Ribe Amt Bilagstabel 9 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Ribe Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

19 Bilag 10: Ringkøbing Amt Bilagstabel 10 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Ringkøbing Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

20 Bilag 11: Roskilde Amt Bilagstabel 11 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Roskilde Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Socioøkonomisk fremskrivning 2011 Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen September 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Introduktion

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere