Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn."

Transkript

1

2 Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende analyse af de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Det Grønlandske Hus i Odense har i perioden kortlagt de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning har udført opgaven for Det Grønlandske Hus i Odense. Kortlægningen består af analyser vedrørende arbejdsmarkedstilknytning, offentlig forsørgelse og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger blandt grønlændere bosiddende i Fyns Amt. Derudover er foretaget specialanalyser, der dækker grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune, arbejdsmarkedstilknytningen blandt Odense Kommunes 2.generations-grønlændere samt tilbud til socialt udsatte i Odense Kommune. Delnotaterne består hovedsaglig af statistiske analyser baseret på data fra Danmarks Statistik samt data fra Odense Kommunes Data Warehouse. Denne rapport indeholder: Notat om fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning... 2 Notat om fynske grønlænderes offentlige forsørgelse...28 Notat om fynske grønlænderes deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger...54 Notat om fynske grønlændere i servicelovs-foranstaltninger...73 Voksne grønlænderes sociale forhold i Odense...76 Notat om grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune...92 Notat om 2.generations-grønlændere i Odense Kommune Bilagsrapporten er udgivet af Det Grønlandske Hus i Odense. De enkelte notater er udarbejdet af Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning. 1

3 Notat om fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning 1.0 Indledning Det Grønlandske Hus i Odense er ved at kortlægge de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning udfører opgaven for Det Grønlandske Hus i Odense. I dette notat præsenteres en analyse af fynske grønlænderes tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen dokumenterer, at fynske grønlændere klarer sig væsentligt dårligere på arbejdsmarkedet end fynboer i øvrigt. Fynske grønlændere er væsentligt mere arbejdsløse. Og uforholdsmæssigt mange fynske grønlændere i den erhvervsaktive alder står helt uden for arbejdsmarkedet. Problemet er særligt stort blandt de grønlandske kvinder på Fyn. Fynske grønlændere klarer sig også noget dårligere på arbejdsmarkedet end grønlændere i Danmark som helhed. 2.0 Datagrundlag Danmarks Statistik har for Det Grønlandske Hus i Odense foretaget et særudtræk af tabel RAS111 i Danmarks Statistiks Statistikbank. RAS111 gengiver befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november 2002 blandt de personer, som havde bopæl i Danmark d. 1. januar Særudtrækket indeholder en ekstraordinær sondring mellem grønlændere og befolkningen i øvrigt på amtsniveau. Ved grønlændere forstås i denne sammenhæng personer født i Grønland. Definitionen er alene en objektivt fødestedsdefinition, og data inkluderer derfor personer, der alene er født i Grønland, men i langt hovedparten eller hele deres liv har været bosiddende i Danmark. Yderligere dokumentation af data findes på Danmarks Statistiks hjemmeside for Statistikbanken: Fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt fynske grønlændere er 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Blandt fynboer i øvrigt er ca. 51 pct. kvinder og ca. 49 pct. mænd. Analysen viser, at andelen af beskæftigede, er væsentlig mindre blandt fynske grønlændere end blandt fynboer i øvrigt. Blandt fynske grønlændere er kun knap 40 pct. i beskæftigelse. Til sammenligning er ca. halvdelen af fynboer i øvrigt i beskæftigelse, jf. figur 1. 2

4 Figur 1: Arbejdsmarkedstilknytning ultimo november 2002 blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt (alle aldersgrupper) Grønlændere Øvrige 45% 38% 27% 49% 10% 6% 0% 18% 4% 3% Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre ud.f. arb.styrken Bemærk.: De enkelte kategorier er beskrevet nærmere i bilag 1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. Da tallene i figur 1 omfatter alle fynske grønlændere og fynboer i øvrigt uanset alder, kan forskellen i de 2 befolkningsgruppers beskæftigelsesgrad i et vist omfang skyldes en forskellig aldersfordeling. Der er eksempelvis relativt set fire gange så mange personer over 60 år blandt fynboer sammenlignet med fynske grønlændere. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at grønlandske kvinder på Fyn har en noget lavere beskæftigelsesgrad end grønlandske mænd på Fyn. Og grønlandske kvinder på Fyn har også en noget lavere beskæftigelsesgrad end grønlandske kvinder på landsplan. Man skal dog også her være opmærksom på forskelle i aldersfordelingen. Nedenfor præsenteres en række aldersopdelte analyser årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 339 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt 0-19-årige fynske grønlændere er 51 pct. kvinder og 49 pct. mænd. Blandt 0-19-årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. De 0-19-årige er som gruppe typisk uddannelsessøgende og derfor kun i beskedent omfang på arbejdsmarkedet. Der er en tendens til, at beskæftigelsesgraden blandt 0-19-årige fynske grønlændere er mindre end beskæftigelsesgraden blandt 0-19-årige fynboer i øvrigt. Men da antallet af beskæftigede i de 2 grupper er forholdsvis beskedent kombineret med, at beskæftigelse kun er relevant for de ældste blandt de 0-19-årige, skal man være varsom med at drage for håndfaste konklusioner. 3

5 årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 242 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 52 pct. kvinder og 48 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. De årige er som gruppe typisk på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Analysen viser, at andelen af beskæftigede, er væsentlig mindre blandt årige fynske grønlændere end blandt årige fynboer i øvrigt. Knap 50 pct. af årige fynske grønlændere er i beskæftigelse. Til sammenligning er godt 70 pct. af årige fynboer i øvrigt i beskæftigelse, jf. figur 2. Forskellen i beskæftigelsesgrad kan kun delvist forklares med, at en del af de fynske grønlændere er under uddannelse og derfor kategoriseres som udenfor arbejdsstyrken. Dette skyldes, at der stadig er mange grønlændere, der rejser til Danmark i forbindelse med et uddannelsesforløb. Figur 2: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Grønlændere Øvrige 23% 41% 2% 9% 49% 1% 5% 71% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er uden for arbejdsmarkedet. Og blandt de årige grønlandske kvinder på Fyn, som faktisk er på arbejdsmarkedet, er en uforholdsmæssig stor andel arbejdsløse årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 295 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 58 pct. kvinder og 42 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. 4

6 Analysen viser, at der også i denne aldersgruppe er en stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Knap 55 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, mens godt 80 pct. af fynboer i øvrigt er i beskæftigelse. jf. figur 3. Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt afspejles i andelen af personer udenfor arbejdsmarkedet. Andelen af fynske grønlændere udenfor arbejdsmarkedet er ca. 2 ½ gange så stor som andelen af fynboer i øvrigt udenfor arbejdsmarkedet. Figur 3: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt 31% Grønlændere 3% 5% 12% Øvrige 6% 10% 54% 81% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt er større blandt årige end blandt årige. Dette selv om, at årige fynske grønlænderes beskæftigelsesgrad er højere end årige fynske grønlænderes beskæftigelsesgrad. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er - ligesom blandt de årige -, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er uden for arbejdsmarkedet. Og blandt de årige grønlandske kvinder på Fyn, som faktisk er på arbejdsmarkedet, er en uforholdsmæssig stor andel arbejdsløse årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 247 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 72 pct. kvinder og 28 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. Analysen viser, at der også i denne aldersgruppe er stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Godt 55 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, mens godt 80 pct. af fynboer i øvrigt er i beskæftigelse. Samtidig ses det, at andelen af arbejdsløse er mere end dobbelt så stor blandt fynske grønlændere end blandt fynboer i øvrigt jf. figur 4 5

7 Figur 4: Arbejdsmarkedstilknytningen i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt 23% Grønlændere Øvrige 7% 7% 4% 11% 57% 9% 82% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske kvinder er på niveau med beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske mænd og blandt årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske kvinder er større end i de yngre aldersgrupper samtidig med, at beskæftigelsesgraden for årige fynske grønlandske mænd og årige grønlandske kvinder på landsplan er mindre end i deres respektive yngre aldersgrupper årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 95 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 80 pct. kvinder og 20 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 50 pct. kvinder og 50 pct. mænd. Figur 5: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Grønlændere Øvrige 18% 35% 13% 5% 2% 5% 39% 7% 1% 76% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. 6

8 Analysen viser, at der i denne aldersgruppe er en særlig stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Mens kun 35 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, gælder dette for godt 75 pct. af fynboerne i øvrigt, jf. figur 5. Forklaringen er, at knap 40 pct. af de årige fynske grønlændere modtager pension, mens dette kun gælder for knap 15 pct. af fynboerne i øvrigt. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er pensionister. 4.5 Fynske grønlændere og fynboer i øvrigt i alderen 60 år og opefter Der bor personer over 60 år i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 60 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt de over 60-årige fynske grønlændere er 78 pct. kvinder og 22 pct. mænd. Blandt de over 60-årige fynboerne i øvrigt er 56 pct. kvinder og 44 pct. mænd. De over 60-årige er som gruppe ofte pensionister eller på vej på pension og derfor kun i beskedent omfang på arbejdsmarkedet. Og blandt de, som faktisk er på arbejdsmarkedet, deltager mange i en tilbagetræknings- ordning som eksempelvis efterløn. Der er en tendens til, at beskæftigelsesgraden stort set er den samme blandt over 60-årige fynske grønlændere og over 60-årige fynboer i øvrigt. Men de over 60-årige fynske grønlændere er i større omfang uden for arbejdsmarkedet, mens de over 60-årige fynboer i øvrigt i større omfang deltager i en tilbagetrækningsordning. Figur 6: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt på 60 år og derover Grønlændere Øvrige 10% 12% 2% 8% 2% 14% 0% 16% 68% 68% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse på køn (se evt. bilag 2-4) af de over 60-årige fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning forudsætter et større datamateriale for at kunne drage håndfaste 7

9 konklusioner. Men der er en tendens til, at kvinderne blandt de over 60-årige fynske grønlændere i uforholdsmæssigt stort omfang modtager pension. 5.0 Fynske grønlændere og grønlændere på landsplan Der bor grønlændere i Danmark pr. d. 1. januar Heraf bor som tidligere nævnt grønlændere i Fyns Amt. Kønsfordelingen blandt fynske grønlændere er den samme, som blandt grønlændere på landsplan: 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Analysen viser, at beskæftigelsesgraden er lavere blandt fynske grønlændere end blandt grønlændere på landsplan. Blandt fynske grønlændere er kun knap 40 pct. i beskæftigelse mod knap 45 pct. af grønlænderne på landsplan, jf. figur 1. Figur 7: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 hos grønlændere på Fyn og på landsplan fynske grønl. grønl. på landsplan 45% 38% 37% 44% 10% 6% 0% 12% 5% 1% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre udenfor Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. De fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad kan føres tilbage til en uforholdsmæssig stor andel fynske grønlændere uden for arbejdsstyrken. Det er en gennemgående tendens på tværs af køn og aldersgrupper (se evt. bilagstabel 3 og 4), at fynske grønlændere i højere grad end grønlændere på landsplan er uden for arbejdsstyrken. Da fynboer og befolkningen i øvrigt har stort set samme arbejdsmarkedstilknytning, jf. figur 8, kan de fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad ikke henføres til Fyn som geografisk område, men til netop de fynske grønlændere. 8

10 Figur 8: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 hos fynboer og den øvrige befolkning i Danmark Fynboer Øvrig befolkning 27% 27% 49% 51% 18% 4% 3% 16% 3% 2% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. 6.0 Indstilling Det indstilles, at notatet tages til efterretning. 9

11 Bilag 1 Datamaterialet stammer fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Dette er en årlig individbaseret statusopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på sidste arbejdsdag i november måned. I notatet arbejdes med 5 arbejdsmarkedskategorier. Disse er dannet ud fra 13 oprindelige arbejdsmarkedsgrupper, der benyttes af Danmarks Statistik: 1) Selvstændige 2) Medarbejdende ægtefælle 3) Topleder 4) Lønmodtagere på højeste niveau 5) Lønmodtagere på mellemste niveau 6) Lønmodtager på grundniveau 7) Andre lønmodtagere 8) Lønmodtagere uden nærmere angivelse 9) Arbejdsløse 10) Midlertidig udenfor arbejdsstyrken 11) Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 12) Pensionister 13) Andre udenfor arbejdsstyrken. Den første kategori; beskæftigede indeholder alle personer i de 8 første oprindelige grupper. Selvstændige, medhjælpende ægtefæller samt alle lønmodtagere. Den næste kategori; arbejdsløse, er identisk med gruppen i det oprindelige datasæt. Arbejdsløse dækker over ledige dagpenge- og Kontanthjælpsmodtagere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.. Den tredje kategori, tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet er også identisk med gruppen tilbagetrukne i det oprindelige datamateriale. Den fjerde kategori, pensionister dækker over folkepensionister samt førtidspensionister. Den femte og sidste kategori indeholder gruppen; midlertidig udenfor arbejdsstyrken samt gruppen; andre udenfor arbejdsstyrken. Denne gruppe består blandt andet deltagere i uddannelsesforanstaltninger, deltagere i særlig aktivering, revalidenter, børn og unge, uddannelsessøgende, modtagere af aktiveringsydelser og øvrige udenfor arbejdsstyrken. 10

12 Bilag 2: Fyns Amt Bilagstabel 2 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Fyns Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

13 Bilag 3: Grønlandske kvinder på Fyn og på landsplan Bilagstabel 3 Arbejdsmarkedstilknytning hos grønlandske kvinder fordelt på aldersgrupper i pct. Fynske grønlandske kvinder Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftiget Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Grønlandske kvinder på landsplan Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftiget Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Bilag 4: Grønlandske mænd på Fyn og på landsplan Bilagstabel 4 Arbejdsmarkedstilknytning hos grønlandske mænd fordelt på aldersgrupper i pct. Fynske grønlandske mænd Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftig Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd på landsplan Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftig Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt

14 Bilag 5: Danmark Bilagstabel 5 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Danmark Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Danmark Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Danmark Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Danskeres arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

15 Bilag 6: Frederiksborg Amt Bilagstabel 6 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Frederiksborg Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

16 Bilag 7 Københavns Amt Bilagstabel 7 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Københavns Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

17 Bilag 8: Nordjyllands Amt Bilagstabel 8 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Nordjyllands Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

18 Bilag 9: Ribe Amt Bilagstabel 9 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Ribe Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

19 Bilag 10: Ringkøbing Amt Bilagstabel 10 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Ringkøbing Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

20 Bilag 11: Roskilde Amt Bilagstabel 11 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Roskilde Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Rapport Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Malene Rode Larsen Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn:

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Vækst og beskæftigelse

Vækst og beskæftigelse Vækst og beskæftigelse Udsatte byområder Materiale til udlevering / Kvantitativ analyse Velfærdsanalyseenheden i Københavns Kommune Vækst og beskæftigelse for borgere i tre udsatte boligområder 2.660 boliger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 I denne analyse ses på danskere med udvalgte kroniske sygdomme, som lever med flere af disse kroniske sygdomme

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2019:2 10. april 2019 Offentligt forsørgede 16-64-årige 2018 Resumé: I løbet af 2018 var der i gennemsnit 702.600 fuldtidspersoner på 16-64 år, på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Juni Borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet

Juni Borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet Juni 2018 Borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet 1. Resumé Analysen ser på danskere i den arbejdsdygtige alder med udvalgte kroniske sygdomme. Den har særlig fokus på multisyge, dvs. personer, som

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet BILAG 2 Oktober 2018 J.nr.: 00.01.00-A00-304-18 Nøgletal på førtidspensionsområdet Resumé Det overordnede billede, som udfoldes i dette bilag, er følgende: Frederiksberg Kommune har en andel af ydelsesmodtagere

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED

STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2018:3 20. april 2018 Offentligt forsørgede 16-64-årige 2017 Resumé: I løbet af 2017 var der i gennemsnit 731.700 fuldtidspersoner på 16-64 år, på offentlig forsørgelse,

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Ydelsesstatus over tid for FOA-medlemmer

Ydelsesstatus over tid for FOA-medlemmer 20. november 2018 Ydelsesstatus over tid for FOA-medlemmer 2012-2017 Dataudtræk fra Arbejderbevægelsens Erhversråd (AE) FOA har modtaget et dataudtræk fra AE der angiver a-kassemedlemmernes ydelsesstatus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Ændringer i AKU-opregningen 2019

Ændringer i AKU-opregningen 2019 13. september 2019 TCO Arbejdsmarked Ændringer i AKU-opregningen 2019 Baggrund Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse af den danske befolkning i alderen 15-74 år.

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Der er forholdsvis stor forskel på levetiden for efterlønnere sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig,

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Børn og unge i kommunens institutioner

Børn og unge i kommunens institutioner Børn og unge i kommunens institutioner Kontakt hos Danmarks Statistik: Anita Saaby Datagrundlag Anvendte registre Datakonstruktion Befolkningsstatistikken pr. 1.1.2019 med familietype og herkomst Familiernes

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Dato: 27.02.2017 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 1 2. Væksten

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse

Krisen har sendt flere på offentlig forsørgelse Krisen har sendt 120.000 flere på offentlig forsørgelse I de gode år fra 2004 til 2008 faldt antallet af overførelsesmodtagere i den arbejdsdygtige alder med ca. 111.000 personer. Der kom ikke blot færre

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere