Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn."

Transkript

1

2 Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende analyse af de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Det Grønlandske Hus i Odense har i perioden kortlagt de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning har udført opgaven for Det Grønlandske Hus i Odense. Kortlægningen består af analyser vedrørende arbejdsmarkedstilknytning, offentlig forsørgelse og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger blandt grønlændere bosiddende i Fyns Amt. Derudover er foretaget specialanalyser, der dækker grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune, arbejdsmarkedstilknytningen blandt Odense Kommunes 2.generations-grønlændere samt tilbud til socialt udsatte i Odense Kommune. Delnotaterne består hovedsaglig af statistiske analyser baseret på data fra Danmarks Statistik samt data fra Odense Kommunes Data Warehouse. Denne rapport indeholder: Notat om fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning... 2 Notat om fynske grønlænderes offentlige forsørgelse...28 Notat om fynske grønlænderes deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger...54 Notat om fynske grønlændere i servicelovs-foranstaltninger...73 Voksne grønlænderes sociale forhold i Odense...76 Notat om grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune...92 Notat om 2.generations-grønlændere i Odense Kommune Bilagsrapporten er udgivet af Det Grønlandske Hus i Odense. De enkelte notater er udarbejdet af Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning. 1

3 Notat om fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning 1.0 Indledning Det Grønlandske Hus i Odense er ved at kortlægge de sociale forhold blandt grønlændere på Fyn. Analysefunktionen i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning udfører opgaven for Det Grønlandske Hus i Odense. I dette notat præsenteres en analyse af fynske grønlænderes tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen dokumenterer, at fynske grønlændere klarer sig væsentligt dårligere på arbejdsmarkedet end fynboer i øvrigt. Fynske grønlændere er væsentligt mere arbejdsløse. Og uforholdsmæssigt mange fynske grønlændere i den erhvervsaktive alder står helt uden for arbejdsmarkedet. Problemet er særligt stort blandt de grønlandske kvinder på Fyn. Fynske grønlændere klarer sig også noget dårligere på arbejdsmarkedet end grønlændere i Danmark som helhed. 2.0 Datagrundlag Danmarks Statistik har for Det Grønlandske Hus i Odense foretaget et særudtræk af tabel RAS111 i Danmarks Statistiks Statistikbank. RAS111 gengiver befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november 2002 blandt de personer, som havde bopæl i Danmark d. 1. januar Særudtrækket indeholder en ekstraordinær sondring mellem grønlændere og befolkningen i øvrigt på amtsniveau. Ved grønlændere forstås i denne sammenhæng personer født i Grønland. Definitionen er alene en objektivt fødestedsdefinition, og data inkluderer derfor personer, der alene er født i Grønland, men i langt hovedparten eller hele deres liv har været bosiddende i Danmark. Yderligere dokumentation af data findes på Danmarks Statistiks hjemmeside for Statistikbanken: 3.0 Fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt fynske grønlændere er 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Blandt fynboer i øvrigt er ca. 51 pct. kvinder og ca. 49 pct. mænd. Analysen viser, at andelen af beskæftigede, er væsentlig mindre blandt fynske grønlændere end blandt fynboer i øvrigt. Blandt fynske grønlændere er kun knap 40 pct. i beskæftigelse. Til sammenligning er ca. halvdelen af fynboer i øvrigt i beskæftigelse, jf. figur 1. 2

4 Figur 1: Arbejdsmarkedstilknytning ultimo november 2002 blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt (alle aldersgrupper) Grønlændere Øvrige 45% 38% 27% 49% 10% 6% 0% 18% 4% 3% Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre ud.f. arb.styrken Bemærk.: De enkelte kategorier er beskrevet nærmere i bilag 1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. Da tallene i figur 1 omfatter alle fynske grønlændere og fynboer i øvrigt uanset alder, kan forskellen i de 2 befolkningsgruppers beskæftigelsesgrad i et vist omfang skyldes en forskellig aldersfordeling. Der er eksempelvis relativt set fire gange så mange personer over 60 år blandt fynboer sammenlignet med fynske grønlændere. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at grønlandske kvinder på Fyn har en noget lavere beskæftigelsesgrad end grønlandske mænd på Fyn. Og grønlandske kvinder på Fyn har også en noget lavere beskæftigelsesgrad end grønlandske kvinder på landsplan. Man skal dog også her være opmærksom på forskelle i aldersfordelingen. Nedenfor præsenteres en række aldersopdelte analyser årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 339 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt 0-19-årige fynske grønlændere er 51 pct. kvinder og 49 pct. mænd. Blandt 0-19-årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. De 0-19-årige er som gruppe typisk uddannelsessøgende og derfor kun i beskedent omfang på arbejdsmarkedet. Der er en tendens til, at beskæftigelsesgraden blandt 0-19-årige fynske grønlændere er mindre end beskæftigelsesgraden blandt 0-19-årige fynboer i øvrigt. Men da antallet af beskæftigede i de 2 grupper er forholdsvis beskedent kombineret med, at beskæftigelse kun er relevant for de ældste blandt de 0-19-årige, skal man være varsom med at drage for håndfaste konklusioner. 3

5 årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 242 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 52 pct. kvinder og 48 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. De årige er som gruppe typisk på arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Analysen viser, at andelen af beskæftigede, er væsentlig mindre blandt årige fynske grønlændere end blandt årige fynboer i øvrigt. Knap 50 pct. af årige fynske grønlændere er i beskæftigelse. Til sammenligning er godt 70 pct. af årige fynboer i øvrigt i beskæftigelse, jf. figur 2. Forskellen i beskæftigelsesgrad kan kun delvist forklares med, at en del af de fynske grønlændere er under uddannelse og derfor kategoriseres som udenfor arbejdsstyrken. Dette skyldes, at der stadig er mange grønlændere, der rejser til Danmark i forbindelse med et uddannelsesforløb. Figur 2: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Grønlændere Øvrige 23% 41% 2% 9% 49% 1% 5% 71% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er uden for arbejdsmarkedet. Og blandt de årige grønlandske kvinder på Fyn, som faktisk er på arbejdsmarkedet, er en uforholdsmæssig stor andel arbejdsløse årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 295 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 58 pct. kvinder og 42 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. 4

6 Analysen viser, at der også i denne aldersgruppe er en stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Knap 55 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, mens godt 80 pct. af fynboer i øvrigt er i beskæftigelse. jf. figur 3. Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt afspejles i andelen af personer udenfor arbejdsmarkedet. Andelen af fynske grønlændere udenfor arbejdsmarkedet er ca. 2 ½ gange så stor som andelen af fynboer i øvrigt udenfor arbejdsmarkedet. Figur 3: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt 31% Grønlændere 3% 5% 12% Øvrige 6% 10% 54% 81% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. Forskellen i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt er større blandt årige end blandt årige. Dette selv om, at årige fynske grønlænderes beskæftigelsesgrad er højere end årige fynske grønlænderes beskæftigelsesgrad. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er - ligesom blandt de årige -, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er uden for arbejdsmarkedet. Og blandt de årige grønlandske kvinder på Fyn, som faktisk er på arbejdsmarkedet, er en uforholdsmæssig stor andel arbejdsløse årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 247 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 72 pct. kvinder og 28 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 49 pct. kvinder og 51 pct. mænd. Analysen viser, at der også i denne aldersgruppe er stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Godt 55 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, mens godt 80 pct. af fynboer i øvrigt er i beskæftigelse. Samtidig ses det, at andelen af arbejdsløse er mere end dobbelt så stor blandt fynske grønlændere end blandt fynboer i øvrigt jf. figur 4 5

7 Figur 4: Arbejdsmarkedstilknytningen i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt 23% Grønlændere Øvrige 7% 7% 4% 11% 57% 9% 82% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske kvinder er på niveau med beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske mænd og blandt årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at beskæftigelsesgraden blandt årige fynske grønlandske kvinder er større end i de yngre aldersgrupper samtidig med, at beskæftigelsesgraden for årige fynske grønlandske mænd og årige grønlandske kvinder på landsplan er mindre end i deres respektive yngre aldersgrupper årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Der bor årige personer i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 95 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt årige fynske grønlændere er 80 pct. kvinder og 20 pct. mænd. Blandt årige fynboer i øvrigt er 50 pct. kvinder og 50 pct. mænd. Figur 5: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt årige fynske grønlændere og fynboer i øvrigt Grønlændere Øvrige 18% 35% 13% 5% 2% 5% 39% 7% 1% 76% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. 6

8 Analysen viser, at der i denne aldersgruppe er en særlig stor forskel i beskæftigelsesgraden mellem fynske grønlændere og fynboer i øvrigt. Mens kun 35 pct. af de fynske grønlændere er i beskæftigelse, gælder dette for godt 75 pct. af fynboerne i øvrigt, jf. figur 5. Forklaringen er, at knap 40 pct. af de årige fynske grønlændere modtager pension, mens dette kun gælder for knap 15 pct. af fynboerne i øvrigt. En supplerende analyse (se evt. bilag 3 og 4) viser, at årige grønlandske kvinder på Fyn har en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske mænd på Fyn. Og årige grønlandske kvinder på Fyn har også en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad end årige grønlandske kvinder på landsplan. Forklaringen er, at en uforholdsmæssigt stor andel af de årige grønlandske kvinder på Fyn er pensionister. 4.5 Fynske grønlændere og fynboer i øvrigt i alderen 60 år og opefter Der bor personer over 60 år i Fyns Amt pr. d. 1. januar Heraf er 60 grønlændere og fynboer i øvrigt. Blandt de over 60-årige fynske grønlændere er 78 pct. kvinder og 22 pct. mænd. Blandt de over 60-årige fynboerne i øvrigt er 56 pct. kvinder og 44 pct. mænd. De over 60-årige er som gruppe ofte pensionister eller på vej på pension og derfor kun i beskedent omfang på arbejdsmarkedet. Og blandt de, som faktisk er på arbejdsmarkedet, deltager mange i en tilbagetræknings- ordning som eksempelvis efterløn. Der er en tendens til, at beskæftigelsesgraden stort set er den samme blandt over 60-årige fynske grønlændere og over 60-årige fynboer i øvrigt. Men de over 60-årige fynske grønlændere er i større omfang uden for arbejdsmarkedet, mens de over 60-årige fynboer i øvrigt i større omfang deltager i en tilbagetrækningsordning. Figur 6: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt på 60 år og derover Grønlændere Øvrige 10% 12% 2% 8% 2% 14% 0% 16% 68% 68% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. En supplerende analyse på køn (se evt. bilag 2-4) af de over 60-årige fynske grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning forudsætter et større datamateriale for at kunne drage håndfaste 7

9 konklusioner. Men der er en tendens til, at kvinderne blandt de over 60-årige fynske grønlændere i uforholdsmæssigt stort omfang modtager pension. 5.0 Fynske grønlændere og grønlændere på landsplan Der bor grønlændere i Danmark pr. d. 1. januar Heraf bor som tidligere nævnt grønlændere i Fyns Amt. Kønsfordelingen blandt fynske grønlændere er den samme, som blandt grønlændere på landsplan: 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd. Analysen viser, at beskæftigelsesgraden er lavere blandt fynske grønlændere end blandt grønlændere på landsplan. Blandt fynske grønlændere er kun knap 40 pct. i beskæftigelse mod knap 45 pct. af grønlænderne på landsplan, jf. figur 1. Figur 7: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 hos grønlændere på Fyn og på landsplan fynske grønl. grønl. på landsplan 45% 38% 37% 44% 10% 6% 0% 12% 5% 1% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre udenfor Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. De fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad kan føres tilbage til en uforholdsmæssig stor andel fynske grønlændere uden for arbejdsstyrken. Det er en gennemgående tendens på tværs af køn og aldersgrupper (se evt. bilagstabel 3 og 4), at fynske grønlændere i højere grad end grønlændere på landsplan er uden for arbejdsstyrken. Da fynboer og befolkningen i øvrigt har stort set samme arbejdsmarkedstilknytning, jf. figur 8, kan de fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad ikke henføres til Fyn som geografisk område, men til netop de fynske grønlændere. 8

10 Figur 8: Arbejdsmarkedstilknytning i januar 2003 hos fynboer og den øvrige befolkning i Danmark Fynboer Øvrig befolkning 27% 27% 49% 51% 18% 4% 3% 16% 3% 2% Beskæftigede Arbejdsløse Tilbagetrukket Pensionister Andre ud.f arb.styrken Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik af tabel RAS111 i Statistikbanken. 6.0 Indstilling Det indstilles, at notatet tages til efterretning. 9

11 Bilag 1 Datamaterialet stammer fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Dette er en årlig individbaseret statusopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på sidste arbejdsdag i november måned. I notatet arbejdes med 5 arbejdsmarkedskategorier. Disse er dannet ud fra 13 oprindelige arbejdsmarkedsgrupper, der benyttes af Danmarks Statistik: 1) Selvstændige 2) Medarbejdende ægtefælle 3) Topleder 4) Lønmodtagere på højeste niveau 5) Lønmodtagere på mellemste niveau 6) Lønmodtager på grundniveau 7) Andre lønmodtagere 8) Lønmodtagere uden nærmere angivelse 9) Arbejdsløse 10) Midlertidig udenfor arbejdsstyrken 11) Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 12) Pensionister 13) Andre udenfor arbejdsstyrken. Den første kategori; beskæftigede indeholder alle personer i de 8 første oprindelige grupper. Selvstændige, medhjælpende ægtefæller samt alle lønmodtagere. Den næste kategori; arbejdsløse, er identisk med gruppen i det oprindelige datasæt. Arbejdsløse dækker over ledige dagpenge- og Kontanthjælpsmodtagere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.. Den tredje kategori, tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet er også identisk med gruppen tilbagetrukne i det oprindelige datamateriale. Den fjerde kategori, pensionister dækker over folkepensionister samt førtidspensionister. Den femte og sidste kategori indeholder gruppen; midlertidig udenfor arbejdsstyrken samt gruppen; andre udenfor arbejdsstyrken. Denne gruppe består blandt andet deltagere i uddannelsesforanstaltninger, deltagere i særlig aktivering, revalidenter, børn og unge, uddannelsessøgende, modtagere af aktiveringsydelser og øvrige udenfor arbejdsstyrken. 10

12 Bilag 2: Fyns Amt Bilagstabel 2 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Fyns Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Fyns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

13 Bilag 3: Grønlandske kvinder på Fyn og på landsplan Bilagstabel 3 Arbejdsmarkedstilknytning hos grønlandske kvinder fordelt på aldersgrupper i pct. Fynske grønlandske kvinder Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftiget Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Grønlandske kvinder på landsplan Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftiget Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Bilag 4: Grønlandske mænd på Fyn og på landsplan Bilagstabel 4 Arbejdsmarkedstilknytning hos grønlandske mænd fordelt på aldersgrupper i pct. Fynske grønlandske mænd Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftig Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd på landsplan Alder -19 år år år år år 60+ år I alt Beskæftig Arbejdsløs Tilbagetrukket Pensionist Andre uf. arb I alt

14 Bilag 5: Danmark Bilagstabel 5 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Danmark Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Danmark Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Danmark Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Danskeres arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

15 Bilag 6: Frederiksborg Amt Bilagstabel 6 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Frederiksborg Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Frederiksborg Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

16 Bilag 7 Københavns Amt Bilagstabel 7 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Københavns Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Københavns Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

17 Bilag 8: Nordjyllands Amt Bilagstabel 8 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Nordjyllands Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Nordjyllands Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

18 Bilag 9: Ribe Amt Bilagstabel 9 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Ribe Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Ribe Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

19 Bilag 10: Ringkøbing Amt Bilagstabel 10 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Ringkøbing Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Ringkøbing Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

20 Bilag 11: Roskilde Amt Bilagstabel 11 Arbejdsmarkedstilknytning blandt grønlændere og øvrig befolkning i Roskilde Amt Grønlandske Kvinder Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlandske mænd Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Grønlænderes arbejdsmarkedstilknytning i pct. Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total Kvinder i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Mænd i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Arbejdsmarkedstilknytning i pct. i Roskilde Amt Beskæftigede Arbejdsløs Tilbagetrukket Pension Andre uf. arb I alt Total

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 11 juni 2 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) 1999 Had er AMFORA? Resumé AMFORA er en statistik oer,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse N OTAT Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999 Oktober 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2009

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2009 KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 29 December 29 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING...4 1.1. Indledning...4 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 1.3. Rapportens struktur...7 2. BEFOLKNING...8

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere