3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point)"

Transkript

1 3. Kvalitetsledelse i praksis (max. 95 point) Opgave 61 Kvalitetsstyringssystemets krumtap (15 point) Hvilke dele af ISO 9001 på Cykelfabrikken Speed er mest væsentligt, dvs. udgør krumtappen i systemet? Giv en kort begrundelse, som f.eks. nedenstående løsningsforslag: Kvalitetspolitikker og forbedringsmål - som egentlig angiver hensigten og formålet med kvalitetsstyringssystemet. Kundekontakt og -tilbagemeldinger - her får man kundens reaktioner og tilbagemeldinger. Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger - og her er de interne tilbagemeldinger på kvalitetsstyringssystemet. Ledelsens evaluering - kan ligestilles med en regulator eller finindstillingen af ledelsessystemet Intern audit noget er galt. Opgave 62 - svarer til et alarmsystem, som overvåger og giver alarm, hvis Typiske problemer, fejl og mangler (30 point) Angiv overordnet og for de fem funktioner på Cykelfabrikken Speed (se figuren til spørgsmål 52) Eksempler på typiske problemer, fejl og mangler, som man kan forvente at støde på dels gennem opbygningen af et kvalitetsstyringssystem og dels gennem en certificering. Overordnet vil der være tale om typiske fejl og mangler på områderne: - Manglende forståelse for kvalitetsstyring - Manglende prioritering i virksomheden - Projektleder valgt på et for lavt niveau - Forkert tolkning af standardens krav - Systemet bliver for bureaukratisk - Manglende brug af eksisterende rutiner - Manglende motivation

2 For de enkelte afdelinger ses typisk manglende engagement i Udvikling & Konstruktion samt i Salg. I Logistik er det forståelsen for at få et enkelt system for vurdering og overvågning af væsentlige leverandører og i QA er det typisk problemet at få ledelsens evaluering ind på rette niveau. I Produktionen ses ofte problemer med at få defineret de nødvendige rutiner og få styr på kalibreringen. Administrationen slipper relativt nemt, da der ikke er krav i større stil på dette område, undtaget dog uddannelses- og træningsområdet, hvor en kortlægning ofte er tidskrævende. Efter en certificering ses ofte fejl og mangler på flg. områder: Ledelse: Ledelsens evaluering, mål og politikker er for svage Salg: Ufuldstændige kontraktgennemgange og manglende dokumentation Udv. & Kon.: Sammenblanding eller udeladelse af verifikation, granskning og validering Logistik: Manglende overvågning af væsentlige leverandører og ingen lagerovervågning Produktion: Manglende dokumentation for slutkontrol og manglende personalesamtaler Administration: Registreringer mangler for udd./træningsaktiviteter og manglende IT- politik Er der en risiko for, at de nævnte svagheder vil dukke op igen på et senere tidspunkt? Giv en kort begrundelse for svaret. Ja, de fleste fejl og mangler afdækket undervejs eller i forbindelsen med certificeringen optræder typisk igen som svagheder i forbindelse med de årlige opfølgningsbesøg. Og hvis der specielt ikke er tale om en nedskreven rutine, procedure eller instruktion/formular, så glemmes den ofte. Er der på Cykelfabrikken Speed noget område, som enten er svagt eller slet ikke dækket af standarden ISO 9001, men som skal beskrives og ses nærmere efter alligevel? Giv en kort begrundelse. De administrative rutiner i forbindelse med regnskab, IT og Marketing er ikke områder, som der i standarden stilles de store krav til. Klogt vil det alligevel være at indarbejde rutiner for eksempelvis IT- politik, anti-virus, backup og password samt marketing. Hvilke tegn vil man se på Cykelfabrikken Speed A/S, hvis ledelsessystemet er godt opbygget? Giv en kort begrundelse. Et godt ledelsessystem er kendetegnet ved: - Solid støtte fra ledelsen både ved start og bagefter - Udstrakt grad af oplæring, så filosofien sidder i rygmarven - Fokus på det forebyggende arbejde i stedet for at helbrede sig ud af problemet - Vægt på afvigelser, så fejl ikke gentages, bedre end at sortere sig ud af problemet

3 - Systemkvalitet bedre end papirkvalitet, det reelle indhold er vigtigt - Opfølgning med periodevis auditering er en god overvågningsmekanisme Hvem har - udover kunder og brugere en klar interesse i, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem forbliver godt indarbejdet og dermed baner vejen for en fortsat udvikling af virksomheden. En klar interesse i, at virksomheden fortsat udvikler sig, har eksempelvis virksomhedens ejere, ansatte og leverandører. Endvidere har det offentlige gennem erhvervspolitikken og sin skattepolitik nogle klare krav og ønsker til virksomheden og dens ansatte. Også forsikring, Finans og myndigheder er interesseret i, at virksomheden bevarer sit teknologiske forspring. Opgave 63 Procesorientering (2 point) Forklar eller tegn hvordan en proces eller aktivitet defineres og giv et eksempel. I praksis kunne flg. løsning være aktuel: En proces eller en aktivitet er under ledelse af styringsmekanismer, som ændrer input til et output ved hjælp af nødvendige understøttende ressourcer. Aktivitet: Input: Ledelse: Understøttende: Output: Cyklen er punkteret og skal lappes Cyklen bringes på værkstedet Værkstedschefen rådgiver og hjælper Cykelsmed, værksted og udstyr Tilfreds kunde med en lappet cykel Opgave 64 Hoved- eller kerneprocesser (3 point) Cykelfabrikken Speed har defineret flg. certifikatordlyd ( Scope ) Salg og fremstilling af cykler til børn, unge og voksne til hverdagsbrug samt salg, udvikling/ konstruktion og fremstilling af specielle cykler til det professionelle marked og handicap området. Salg, fremstilling og handel med udstyr og reservedele til cykler. På baggrund af det definerede Scope skal der udarbejdes forslag til forskellige modeller for hoved- eller kerneprocesserne, som du mener, at de kan være. Forslag 1: til hverdagsbrug A. Salg og fremstilling af cykler til børn, unge og voksne B. salg, udvikling/ konstruktion og fremstilling af specielle cykler til det professionelle marked og handicap området

4 til cykler Forslag 2: børn, unge og C. Salg, fremstilling og handel med udstyr og reservedele A. Salg og fremstilling af cykler, udstyr og reservedele til voksne til hverdagsbrug B. salg, udvikling/ konstruktion og fremstilling af specielle cykler, udstyr og reservedele til det professionelle marked og handicap området Forslag 3: til cykler Opgave 65 A. Salg, udvikling/konstruktion og fremstilling af cykler til hverdagsbrug og til det professionelle marked samt handicap området B. Salg, fremstilling og handel med udstyr og reservedele Valg af hoved- eller kerneproces (3 point) Foretag et valg ud fra svaret i spørgsmål 64 vedr. hoved- eller kerneproces og optegn diagrammet for den valgte løsning med tilhørende ledelsesprocesser og støtteprocesser. Formål & ide Politikker & Q- mål Strategi- og handlingsplaner Organisation og ansvar Generelle procedurer Ledelsens evaluering A. Salg og fremstilling af cykler til hverdagsbrug, til det professionelle marked og til handicap området B. Salg, fremstilling og handel med udstyr og reservedele til cykler Regnskab Personale IT Udv/kon Marketing Logistik Opgave 66 Organisationsdiagram (2 point) For overskuelighedens skyld skal der tegnes et organisationsdiagram, som du mener det bør se ud på baggrund af svaret i spørgsmål 65. I praksis kunne flg. løsning være aktuel:

5 Hvis f.eks. Regnskab, IT og Personale sammenlægges til Administration samt Indkøb, Planlægning og Lager sammenlægges til Logistik, så kommer det forenklede diagram til at se ud som vist: Adm. direktør QA - chef A. Salg og fremstilling af cykler til hverdagsbrug, til det professionelle marked og til handicap området. B. Salg, fremstilling og handel med udstyr og reservedele til cykler. Administration Udvikling & Konstruktion Marketing Logistik Opgave 67 Kvalitetspolitikker (2 point) Cykelfabrikken Speed A/S har i sit formål og idégrundlag skrevet: Det er virksomheden Cykelfabrikken Speed A/S formål og idégrundlag at betjene såvel det private som det professionelle marked med leverancen af cykler, som medfører et øget værdigrundlag for brugeren og dennes nærmeste omgivelser. På baggrund heraf skal der udarbejdes en kvalitetspolitik, som f.eks. kunne se sådan ud: Kvalitetspolitik for Speed A/S Speed A/S vil betjene såvel det private som det professionelle marked, der efterspørger cykler, udstyr og reservedele af en høj og eftertragtet kvalitet. Speed A/S henvender sig til et bredt spekter af kunder i alle aldersgrupper og med forskellige færdigheder. Speed A/S vil opstille en række konkrete mål for at tiltrække og fastholde de firmaer og private kunder, som efterspørger cykler, udstyr og reservedele med en stor grad af personsikkerhed, driftspålidelighed og en fornuftig levetid. Speed A/S vil systematisk anvende et anerkendt kvalitetsstyringssystem i bestræbelserne på bl.a. at opnå en høj grad af ensartethed i sine produkter og ydelser, at sørge for en passende efteruddannelse af sit personale, kontrol af det udførte arbejde samt forbedre sine værktøjer, systemer og processer. Speed A/S vil løbende foretage en registrering af det udførte arbejde og også indgå i en passende dialog med sine kunder og brugerorganisationer for at tilpasse og forbedre sine produkter og ydelser. Speed A/S vil overholde al relevant lovgivning på sit forretningsområde og vil løbende forbedre kommunikationen såvel internt i virksomheden som eksternt med leverandører, myndigheder, organisationer og kunderne.

6 Opgave 68 Kvalitetsmålsætninger (2 point) Nogle virksomheder foretrækker med udgangspunkt i krav fra andre standarder end ISO 9001, (ISO og OHSAS 18001) at udarbejde kvalitetsmålsætninger. Der defineres her målsætninger ud fra de enkelte politikker givet i spørgsmål 67. Kvalitetsmålsætning for Speed A/S 1. Speed A/S betjener såvel det private som det professionelle marked, der efterspørger cykler, udstyr og reservedele dels gennem egen udvikling/ konstruktion og fremstilling og dels gennem import af cykler, udstyr og reservedele. Produktionen vil ud fra et forretningsmæssigt synspunkt - foregå dels på egen virksomhed og dels hos godkendte leverandører eller leverandører, hvortil der outsources. 2. Speed A/S henvender sig til et bredt spekter af kunder i alle aldersgrupper og med forskellige færdigheder. Fra børn, unge og ældre til handicappede og professionelle brugere af cykler, udstyr og reservedele. 3. Speed A/S har opstillet en række konkrete kvalitetsmål for at tiltrække og fastholde de firmaer og private kunder, som efterspørger cykler, udstyr og reservedele med en stor grad af personsikkerhed, driftspålidelighed og en fornuftig levetid. 4. Speed A/S anvender systematisk et dokumenteret og fuldt implementeret kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001:2000 i sine bestræbelser på bl.a. at opnå en høj grad af ensartethed i sine produkter og ydelser samt at medvirke til at sikre og skabe rammerne omkring de produkter og ydelser, som virksomheden skal forbedre til glæde for kunderne og markedet. 5. Speed A/S har igangsat en række initiativer, som skal forbedre kommunikationen og opfyldelsen af kundernes og markedets krav til virksomhedens ydelser: Kundetilfredshedsundersøgelser, brugerpanel og skiftende kvalitetsmålinger. 6. Speed A/S overholder al relevant lovgivning på sit forretningsområde og har igangsat en række initiativer, som løbende vil forbedre sikkerheden og driftspålideligheden af virksomhedens kritiske produkter og ydelser. Opgave 69 Kvalitetsmål (3 point) Udarbejd konkrete og målbare eksempler på kvalitetsmål ud fra de givne kvalitetspolitikker og målsætninger. Kvalitetsmålene skal relatere sig til hovedeller kerneprocesserne. Nr. Kvalitetspolitik Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmål 1 2 Speed A/S vil betjene såvel det private som det professionelle marked, der efterspørger cykler, udstyr og reservedele af en høj og eftertragtet kvalitet. Speed A/S henvender sig til et bredt spekter af kunder i alle aldersgrupper og med forskellige færdigheder. Speed A/S betjener såvel det private som det professionelle marked, der efterspørger cykler, udstyr og reservedele dels gennem egen udvikling/ konstruktion og fremstilling og dels gennem import af cykler, udstyr og reservedele. Produktionen vil ud fra et forretningsmæssigt synspunkt - foregå dels på egen virksomhed og dels hos godkendte leverandører eller leverandører, hvortil der outsources. Speed A/S henvender sig til et bredt spekter af kunder i alle aldersgrupper og med forskellige færdigheder. Fra børn, unge og ældre til handicappede og professionelle brugere af cykler, udstyr og reservedele. 1 A) Alle førte cykelmodeller skal kunne serviceres indtil 5 år efter modellens ophør. 1 B) Udstyr og reservedele skal kunne tilbydes indtil 5 år efter modellens ophør. 1 A) Oms. til handicappede min. 10 % af total oms. Oms. til professionelle min. 10 % af total oms. Oms. til børn min. 15 % af total oms. Oms. til unge min. 25 % af total oms.

7 Speed A/S vil opstille en række konkrete mål for at tiltrække og fastholde de firmaer og private kunder, som efterspørger cykler, udstyr og reservedele med en stor grad af personsikkerhed, driftspålidelighed og en fornuftig levetid. Speed A/S vil systematisk anvende et anerkendt kvalitetsstyringssystem i bestræbelserne på bl.a. at opnå en høj grad af ensartethed i sine produkter og ydelser, at sørge for en passende efteruddannelse af sit personale, kontrol af det udførte arbejde samt forbedre sine værktøjer, systemer og processer. Speed A/S vil løbende foretage en registrering af det udførte arbejde og også indgå i en passende dialog med sine kunder og brugerorganisationer for at tilpasse og forbedre sine produkter og ydelser. Speed A/S vil overholde al relevant lovgivning på sit forretningsområde og vil løbende forbedre kommunikationen såvel internt i virksomheden som eksternt med leverandører, myndigheder, organisationer og kunderne. Speed A/S har opstillet en række konkrete kvalitetsmål for at tiltrække og fastholde de firmaer og private kunder, som efterspørger cykler, udstyr og reservedele med en stor grad af personsikkerhed, driftspålidelighed og en fornuftig levetid. Speed A/S anvender systematisk et dokumenteret og fuldt implementeret kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 i sine bestræbelser på bl.a. at opnå en høj grad af ensartethed i sine produkter og ydelser samt at medvirke til at sikre og skabe rammerne omkring de produkter og ydelser, som virksomheden skal forbedre til glæde for kunderne og markedet. Speed A/S har igangsat en række initiativer, som skal forbedre kommunikationen og opfyldelsen af kundernes og markedets krav til virksomhedens ydelser. Kundetilfredshedsundersøgelser, brugerpanel og skiftende kvalitetsmålinger. Speed A/S overholder al relevant lovgivning på sit forretningsområde og har igangsat en række initiativer, som løbende vil forbedre sikkerheden og driftspålideligheden af virksomhedens kritiske produkter og ydelser. Oms. til voksne min. 30 % af total oms. 1 B) Oms. til udstyr/dele min. 10 % af total oms. 1 A) Loyalitetsprogram ved køb af cykel nr. 2 og 3 5 % og 10 % rabat skal etableres inden 1. januar B) Bonus ved køb af udstyr og reservedele Kørecomputer ved køb for > 3.000,- Speed skal fra 1. januar 2009 opretholde et akkrediteret kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO Herefter må der ikke forekomme væsentlige afvigelser udstedt af det valgte certificerende organ. 1 A) Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, etablering og drift af et brugerpanel og skiftende kvalitetsmålinger hos bl.a. leverandører. 1 B) Tilsvarende initiativer for udstyr og reservedele 1 A) Speciel brochure + FAQ brevkasse på hjemmeside skal etableres inden 1. jan B) Tilsvarende initiativer for udstyr og reservedele Opgave 70 Handlingsplaner (3 point) Udarbejd eksempel på kvalitetshandlingsplan for hvert enkelt defineret kvalitetsmål indeholdende f.eks. mål, handlingsplan, ansvar, dato og aktuel status. Nr. Kvalitetsmål Handlingsplan Ansvar Slutdato Status A) Alle førte cykelmodeller skal kunne serviceres indtil 5 år efter modellens ophør. 1 B) Udstyr og reservedele skal kunne tilbydes indtil 5 år efter modellens ophør. 1 A) Oms. til handicappede min. 10 % af total oms. Oms. til professionelle min. 10 % af total oms. Oms. til børn min. 15 % af total oms. Oms. til unge min. 25 % af total oms. Aftale med leverandører + lagerkapacitet + fastlægge modelskift Do. Kundesegmenter fastlægges + salgsprognoser etableres samt salgsstatistik genereres fra fakturerede beløb KrE 1/ % JOK 1/ % PPE 1/ %

8 Oms. til voksne min. 30 % af total oms. 1 B) Oms. til udstyr/dele min. 10 % af total oms. 3 1 A) Loyalitetsprogram ved køb af cykel nr. 2 og 3 5 % og 10 % rabat skal etableres inden 1. januar B) Bonus ved køb af udstyr og reservedele Kørecomputer ved køb for > 3.000,- Rutine for program + database + forhandleraftaler Database + forhandleraftale + aftale om leverance af kørecomputer. HeL 1/ % 10 % 4 Speed skal fra 1. januar 2009 opretholde et akkrediteret kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO Herefter må der ikke forekomme væsentlige afvigelser udstedt af det valgte certificerende organ. Finde Q- ansvarlig + opbygge systemet + valg af CO JøN 1/ % A) Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, etablering og drift af et brugerpanel og skiftende kvalitetsmålinger hos bl.a. leverandører. 1 B) Tilsvarende initiativer for udstyr og reservedele 1 A) Speciel brochure + FAQ brevkasse på hjemmeside skal etableres inden 1. jan B) Tilsvarende initiativer for udstyr og reservedele Vælge konsulentfirma + skema/følgebrev + datagrundlag + fastlægge opgaver og deltagere til brugerpanel samt rutine for kvalitetsmålinger inkl. audit på området. Do. Fastlægge niveau + brochure + fremstilling/trykning samt etablering af FAQ brevkasse m/ indhold Do. NKK 1/ % BrA 1/ % Opgave 71 Mål for støtteprocesser (2 point) Ud fra svaret i spørgsmål 68/69 skal der gives eksempler på kvalitetsmål gældende dels for støtteprocesserne og dels for relevante ledelsesprocesser. I praksis kunne flg. løsning være aktuel: Logistik: leveres iflg. aftalt tid - Inden 31/ skal min. 95 % af alle leverancer - Inden 31/ må lagersvind herunder forældede produkter maksimalt udgøre 0,25 0/00 af virksomhedens samlede omsætning. - Inden 31/ skal antallet af leverandører reduceres fra ca. 475 til max. 200 og de væsentlige leverandører skal reduceres fra ca. 190 til max. 50. Ledelse: - Inden 31/ skal organisationen ændres i henhold til strategisk beslutning taget på seneste ledermøde (fladere organisation) - Inden 1/ skal der udarbejdes en simpel model for kvalitetsøkonomi,

9 som herefter skal kunne implementeres fuldt ud inden udgangen af Opgave 72 Kundetilbagemeldinger (3 point) Udarbejd en liste over de berørte kundetilbagemeldinger, som det nævnte idégrundlag og den definerede kvalitetspolitik, kvalitetsmålsætning, kvalitetsmål og tilsvarende handlingsplaner giver anledning til (fra opgave 67 til opgave 71). I praksis kunne flg. løsning være aktuel: Nr. Kvalitetsstyringssystemets dokumentation 1 Idégrundlag 2 Kvalitetspolitik Kundetilbagemeldinger fra markedet - - betjene såvel det private som det professionelle marked med leverancen af cykler, som medfører et øget værdigrundlag for brugeren og dennes nærmeste omgivelser - - også indgå i en passende dialog med sine kunder og brugerorganisationer for at tilpasse og forbedre sine produkter og ydelser. - - vil løbende forbedre kommunikationen --- som eksternt med leverandører, myndigheder, organisationer og kunderne. - række konkrete kvalitetsmål for at tiltrække og fastholde de firmaer og private kunder, som efterspørger - 3 Kvalitetsmålsætning - - produkter og ydelser, som virksomheden skal forbedre til glæde for kunderne og markedet forbedre kommunikationen og opfyldelsen af kundernes og markedets krav til virksomhedens ydelser: Kundetilfredshedsundersøgelser, brugerpanel og skiftende kvalitetsmålinger - - løbende vil forbedre sikkerheden og driftspålideligheden af virksomhedens kritiske produkter og ydelser Alle førte cykelmodeller skal kunne serviceres indtil 5 år efter modellens ophør 4 Kvalitetsmål Udstyr og reservedele skal kunne tilbydes indtil 5 år efter modellens ophør Loyalitetsprogram ved køb af cykel nr. 2 og 3 med 5 % og 10 % rabat skal etableres inden 1. januar 2009 Udstyr og reservedele skal kunne tilbydes indtil 5 år efter modellens ophør Årlig kundetilfredshedsundersøgelse, etablering og drift af et brugerpanel og skiftende kvalitetsmålinger hos bl.a. leverandører Speciel brochure + FAQ brevkasse på hjemmeside skal etableres inden 1. jan Kundesegmenter fastlægges Handlingsplaner - - deltagere til brugerpanel etablering af FAQ brevkasse m/ indhold - -

10 Opgave 73 Kundehenvendelse (4 point) Som kvalitetsansvarlig for Cykelfabrikken Speed A/S skal du lave et forslag til et kundebrev, hvor du ønsker at få oplyst lidt om kundens tilfredshed med virksomhedens cykler og udstyr samt andre forhold af interesse. Kære kunde Fra Cykelfabrikken Speed A/S har De gennem en autoriseret forhandler for nylig fået leveret en fabriksny cykel, som vi håber, De vil få megen glæde af nu og i årene fremover. Og er De ikke selv brugeren, så er vi overbevist om, at vedkommende vil få mange gode timer i selskab med et kvalitetsprodukt, som er skabt på baggrund af dansk design og godt håndværk. Vi lægger vægt på, at brugeren med et Speed produkt får en solid, robust og sikker cykel, som i al slags vejr kan modstå de højeste krav til fremtidens mange udfordringer. Derfor er det også vigtigt, at vi får forslag og gode ideer til forbedringer af vore produkter - uanset om det drejer sig om en ny cykel, kvalitetsbetonet ekstraudstyr eller anskaffelsen af originale reservedele. Et godt og gedigent produkt er bedst, når der også er et udstrakt forhandlernet bag, som kan vejlede og servicere vore mange trofaste kunder. Et righoldigt udvalg af cykler, ekstraudstyr og reservedele er en selvfølge ligesom en høflig, kompetent og serviceminded betjening er nogle af de mange krav, som vi stiller til vore forhandlere. Det ville derfor glæde os, om De kunne bruge nogle få minutter til at besvare vedlagte skema og returnere det i den frankerede svarkuvert. Vi vil fremover i vort nyhedsblad, hos vore autoriserede forhandlere eller på vor hjemmeside løbende offentliggøre resultatet af vor kundeundersøgelse, ligesom vi vil trække lod om en kørecomputer til cyklen eller en stor æske chokolade blandt hver måneds indsendelser fra vore kunder. Er der spørgsmål til denne henvendelse eller er der andre forhold, som De ønsker at tale med os om, er De selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til vor kundeservice afdeling på tlf , lokal 21. På forhånd tak for hjælpen. Bo E. Carstensen Markedsdirektør Opgave 74 Spørgeskema (5 point) Udarbejd nu et forslag til kundetilfredshedsundersøgelse. Efter ønske fra salgsafdelingen i virksomheden ønsker man at få oplyst noget omkring den generelle tilfredshed med cykler og udstyr, samt lidt omkring markedssegmenter, virksomhedens produkter, forhandlerne og forskelle i opfattelsen hos kunder i ind- og udland. Det er endvidere en forudsætning, at spørgeskemaet kan besvares på højst 5 minutter, at det kan gentages, så tendenser kan aflæses, og at der kan skiftes segment hvert andet år, så kunderne ikke bliver trætte af skemaerne.

11 Nr. Spørgsmål 1 A) Er De køber, bruger eller begge dele? B) Har de fået ny cykel, ekstraudstyr eller reservedele? C) Bor De i Danmark eller i udlandet? D) Min forhandler er? E) Kundesegment: - Børn (i lige år) - Ungdom (i lige år) - Voksen (i ulige år) - Handicap (i ulige år) - Professionel (i ulige år) Lavt (1)-mellem (5)-højt (10) Angiv med en cirkel din vurdering af kvalitetsniveauet Køber Bruger Begge dele Cykel Udstyr Reservedel Danmark Udlandet Anfør forhandler her: Barnecykel, udstyr eller reservedel Ungdomscykel, udstyr eller reservedel Voksencykel, udstyr eller reservedel Handicapcykel, udstyr eller reservedel Professionel cykel, udstyr eller reservedel 2 Svarede forhandlerens oplysninger og demonstration til dine forventninger? 3 Blev cykel, ekstraudstyr eller reservedel hos forhandleren leveret til aftalt tid og i klargjort stand med udstyr, nødvendige papirer, gennemgang og forklaring? 4 5/10 års Garantiordningen er brugt på ny cykel, ekstraudstyr eller reservedel. Svarede det lovede til det, som du oplevede hos forhandler/fabrik og svarede det efterfølgende til dine krav og forventninger? 5 Ved værkstedsbesøget hos forhandleren har du måske spørgsmål. Blev tvivlsspørgsmål til cyklen mv., dens tilstand og vedligeholdelse besvaret tilfredsstillende og blev der efterfølgende givet en gennemgang af værkstedsbesøget af medarbejderen? 6 Ekstraudstyr eller reservedele er købt eller monteret. Var ekstraudstyret eller reservedelene tilgængelige og kunne de ses inden monteringen og virkede det tilfredsstillende herefter? 7 Tilfredsheden med forhandleren. Som kunde har jeg indtil nu været tilfreds? 8 Vi lægger i Speed A/S vægt på, at cykler, ekstraudstyr og reservedele er solide og robuste produkter, som er egnede til vejr og vind samt fremtidens udfordringer. I hvor høj grad anser De dette udsagn for at være opfyldt? 9 Vi anser hos Speed A/S vore cykler, ekstraudstyr og reservedele for sikre og kvalitetsbetonede produkter, som er på forkant med udviklingen og de lovgivningsmæssige krav. I hvor høj grad anser De dette udsagn for at være opfyldt? 10 Fra Speed A/S modtages brochurer, nyhedsbreve mv. Indeholder brochurer, nyheder og andre informationer den grad af oplysninger, som jeg nu og fremover har brug for? 11 Tilfredsheden med Speed A/S Som kunde har jeg indtil nu været tilfreds?

12 Opgave 75 Udvidet spørgeskema (5 point) Du har nu lavet et forslag til spørgeskema, som du præsenterer for ledergruppen. Der fremkommer her et par forslag, som du skal undersøge nærmere: 1. Den salgsansvarlige leder ønske kundeloyaliteten med ind i den næste undersøgelse, idet det har vist sig, at udenlandske producenter er begyndt at gøre sig stærkere gældende. Nr. Spørgsmål Lavt (1)-mellem (5)-højt (10) Angiv med en cirkel din vurdering af kvalitetsniveauet 1 Jeg eller min familie er 1. gangs køber af cykel, ekstraudstyr eller reservedele, Der er købt enkelte gange før eller købt mange gange tidligere. 1. gang 2-5 gange før Mere end 5 gange før 12 Målet for Speed A/S er stabile og loyale kunder. Hvor stor er sandsynligheden for, at De eller Deres familie vil fortsætte som kunde hos os? 2. Den adm. direktør foreslår dig, at spørgsmålene skal vægtes, så billedet bliver mere alsidigt. Nr. Spørgsmål Lavt (1)-mellem (5)-højt (10) Angiv med en cirkel din vurdering af kvalitetsniveauet Lavt (1)-mellem (5)-højt (10) Angiv med en cirkel din vurdering af spørgsmålets og områdets vigtighed 2 Svarede forhandlerens oplysninger og demonstration til dine forventninger? 3. Alle i ledergruppen er enige om, at forårets mange fejl og uheld ikke må gentages. Hvilke spørgsmål kunne indbygges i spørgeskemaet evt. et helt nyt eller særskilt skema, så evt. fejl og mangler kunne opdages på et langt tidligere tidspunkt?

13 Kære kunde Tillykke med Deres nye cykel fra Cykelfabrikken Speed A/S. Vi håber, at De bliver glad for valget af et af vore kvalitetsprodukter, som forhåbentlig vil være til gavn og glæde i al slags vejr og i alle situationer. For til stadighed at leve op til vore kunders krav og forventninger, er der knyttet en 5/10 års garantiordning til alle vore produkter. Dette og meget mere, kan De læse nærmere om i vedlagte folder, som følger med cyklen. Når cyklen har været i brug i ca. 1 måned og igen efter ca. 12 måneder, bedes De henvende Dem til en af vore autoriserede forhandlere for at få foretaget et garantieftersyn omfattende bl.a. efterspænding, smøring, prøvekørsel og et sikkerhedseftersyn på de konstruktive og sikkerhedsmæssige dele af cyklen. Sliddele, lakering og ekstraudstyr bliver også efterset og kontrolleret for eventuelle fejl og mangler, så De igen er godt kørende i lang tid fremover. For at forebygge eventuelle fremtidige fejl og mangler hurtigst muligt og for til stadighed at forbedre vore produkter og ydelser, bedes De hjælpe os ved at bruge nogle få minutter til at besvare vedlagte skema og returnere det i den frankerede svarkuvert eller direkte på vor hjemmeside med det ID nummer, som er angivet på Deres Garantikort. Er der spørgsmål til denne henvendelse eller er der andre forhold, som De ønsker at tale med os om, er De selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til vor kundeservice afdeling på tlf , lokal 21. På forhånd tak for hjælpen. Bo E. Carstensen Markedsdirektør Sammen med følgebrevet til kunden lægges et spørgeskema, som vist. Nr. Spørgsmål til 5/10 års Ganrantiordningen for Cykelfabrikken Speed A/S Afkryds i det felt, som passer bedst med de faktiske forhold. 1 Jeg har min nye cykel til garantieftersyn efter 3/12 måneders brug 2 Jeg eller brugeren har i perioden skønsmæssigt brugt cyklen som angivet Efter 3 måneders brug Efter 12 måneders brug 0-1 time/dag 1-3 timer/dag Mere end 3 timer/dag 3 Vedligeholdelse: Til vedligeholdelse f.eks. rengøring, pudsning, smøring, dækskifte og pæreskift anvender jeg eller brugeren tid som angivet: 0-1 time/uge 1-3 timer/uge Mere end 3 timer/uge 4 Konstruktion: På konstruktionen har jeg eller brugeren efter anvendelsen konstateret f.eks. skævheder, bøjninger, brud, defekte svejsninger, løse bolte og andre sammenspændinger som angivet: Ingen eller ganske få Markant Som forventet Angiv hvor ved afkrydsning: Stel Styretøj Kædesystem Gear Bremser Saddel Fjedre Skærme Dæk/fælg Værktøj Lås Udstyr 5 Lakering: Overfladen har jeg eller brugeren efter anvendelsen konstateret f.eks. ridser, stenslag, mindre buler eller rustangrebet som angivet Intet eller ganske lidt Meget synligt Som forventet Angiv hvor ved afkrydsning: Stel Styretøj Kædesystem Gear Bremser Saddel Fjedre Skærme Dæk/fælg Værktøj Lås Udstyr 6 Slidtage: Slidtage fra daglig brug samt vind og vejr har selvfølgelig indflydelse på cyklen og dens udstyr. Denne slidtage kan mærkes og ses som angivet: Angiv hvor ved afkrydsning: Intet eller ganske lidt Markant Som forventet Stel Styretøj Kædesystem Gear Bremser Saddel Fjedre Skærme

14 Dæk/fælg Værktøj Lås Udstyr 7 Funktionsduelighed: Cyklen og dens enkeltdele skal fungere under alle forhold. Funktionen kan mærkes og ses som angivet: Fungerer dårligt Fungerer upåklageligt Som forventet Angiv hvor det fungerer dårligt ved afkrydsning: Stel Styretøj Kædesystem Gear Bremser Saddel Fjedre Skærme Dæk/fælg Værktøj Lås Udstyr 8 Sikkerhed: Cyklens konstruktion og dets udstyr skal sikre sikkerheden for bl.a. brugeren. Denne sikkerhed kan i det daglige mærkes og ses som angivet: Fungerer dårligt Fungerer upåklageligt Som forventet Angiv hvor det fungerer dårligt ved afkrydsning: Stel Styretøj Kædesystem Gear Bremser Saddel Fjedre Skærme Dæk/fælg Værktøj Lås Udstyr 9 10 Speed A/S har indført et kvalitetsstyringssystem efter den internationale standard DS/EN ISO 9001:2000, som bl.a. foreskriver, at der skal være et system for håndtering af: a) klager og reklamationer b) Afvigende produkter c) Forslag til korrigerende/forebyggende handlinger d) Forslag til forbedringer Har De eller brugeren benyttet sig af en af disse muligheder f.eks. gennem den autoriserede forhandler? Angiv ved afkrydsning hvilken. Speed A/S har indført et brugerpanel med repræsentanter for bl.a. brugere, interesse organisationer, myndigheder, forsikring og institutter for at være på højde med markedets og lovgivningens krav og forventninger. Er De interesseret i at deltage i dette brugerpanel og har De ca. 1 dag om måneden til rådighed, så kryds af og deltag i lodtrækningen om deltagelse. For yderligere information om dette, læs mere på vor hjemmeside Klager og reklamationer Afvigende produkter Forslag til korrigerende/forebyggende handlinger Forslag til forbedringer Ja tak, jeg er interesseret i evt. deltagelse i Brugerpanelet Nej tak, jeg er ikke interesseret i deltagelse i Brugerpanelet Opgave 76 Alternativer ved svag spørgeskemaundersøgelse (3 point) Som tiden går, bliver der mindre og mindre antal besvarelser fra spørgeskemaundersøgelserne. Som kvalitetsansvarlig bliver du spurgt om forslag til ændringer, så standardens krav og intentioner i omkring kundetilfredshed fortsat opfyldes. Hvad vil du foreslå evt. på kort og lang sigt? Når svarprocenten falder til et niveau, hvor indsatsen ikke længere står mål med resultatet, så kan man på kort sigt opdele sine kunder i segmenter og lade det ene kundesegment undersøge i de lige år, og et andet kundesegment undersøge i de ulige år. Eventuelt kunne man lade sine tilfredshedsmålinger udføre hvert andet år. På længere sigt kan man lade en svag kundeundersøgelse blive kompenseret af en stærkere markedsundersøgelse, hvor flg. elementer kunne indgå for på den måde at kompensere for kundernes manglende besvarelser:

15 - Input fra sælgere, agenter eller forhandlere - Input fra andre afdelinger, f.eks. Udvikling, Indkøb, Produktion og Service - Klager og reklamationer og andre henvendelser udefra - Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger - Input fra brugerorganisationer, institutter og myndigheder - Input fra Brugerpanel, Prototype afprøvninger og 0- serie produktion - Tendenser fra messer, udstillinger og konferencer - Resumé fra forskningsprojekter, tidsskrifter og magasiner Opgave 77 Bankforretningen New Invest (3 point) Mange af de foregående opgaver (fra opgave 64 til 71) har taget udgangspunkt i Cykelfabrikken Speed A/S (produkter). Hvor ville eksempelvis løsningerne have været helt anderledes, hvis der havde været tale om opgaver med udgangspunkt i bankforretningen New Invest (serviceydelser)? De mest principielle forskelle på en produktionsvirksomhed og en virksomhed, der leverer serviceydelser, ville nok have været på flg. områder: - Kundebreve og skemaer til kundebesvarelser ville være kortere for service ydelser end for produktion. Til gengæld skulle mange spørgsmål vedr. serviceydelser være meget præcist beskrevet, for at læseren skulle kunne forstå indholdet. - Kundeloyalitet og vægtningen af spørgsmålene er det samme for produkter som for serviceydelser. - Forebyggelse af fejl og mangler for serviceydelser bliver ligeledes kortere og mere præcist beskrevet end for produktion for at gøre teksten forståelig. - Alternativer for en svag kundeundersøgelse er i store træk det samme for serviceydelser som for produktion. Opgave 78 Et godt kvalitetsstyringssystem (5 point) Nævn på stikordsform de 10 vigtigste forudsætninger for at få etableret og opretholdt et enkelt, effektivt og fremtidssikret kvalitetsstyringssystem. Prioritér hvis det er muligt.

16 Forudsætninger for et godt og effektivt kvalitetsstyringssystem 1. Alle skal være med; men ledelsen skal gå foran 2. Brug den fornødne tid, men dvæl ikke unødigt 3. Opbyg systemet efter princippet: "Keep-it-Simple" 4. Fastlæg først de overordnede rammer, derefter detaljerne 5. Brug først de interne ressourcer - de er der med sikkerhed 6. Brug eventuelt en konsulent som sparringspartner 7. Få så "papir" på systemet, hvis det skal opretholdes 8. Brug den konsulent eller det certificerende organ, som der er tillid til. En sparet krone er oftest bortkastet på dette område 9. Husk at systemet ikke vedligeholder sig selv 10. Stil så krav til Q-chef, konsulent og CO

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point)

6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) 6. Økonomien, juraen og anvendelsen af ISO 9001 (max. 40 point) Opgave 92 Kvalitetsomkostninger (4 point) Giv en kort beskrivelse af flg. begreber og deres indbyrdes forhold: - Forebyggende omkostninger

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20.

- Associeret partner Erik Mørup. - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1. Svejsekonference 20. - Associeret partner Erik Mørup - Koncept til CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter iht. DS/EN 1090-1 Svejsekonference 20. juli 2012 DS/EN 1090-1 konceptet Konceptet består af: En systemdel (kvalitetshåndbog),

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 19. marts 2015 23:23 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Den store forskel er detaljen

Den store forskel er detaljen Den store forskel er detaljen Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det; Det særlige ved en traverskran fra CERTEX A/S ligger i detaljen. Du kan ikke nøjes med en kran med den rigtige bæreevne

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere