Budget. 12t', '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. 12t',13 3.242.579 71.880 18.'144 82.300 3.414.903 3.413.719 3.388.861 10.000 5.000 27.000 32.000 30.000"

Transkript

1 Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget bestyrelsens forslag til driftsbudget 212/213 Fællesudgifter Kælderleje Haveleje Vaskeriindtægter Diverse indtægter lndtægter i alt Elektriker Murer Blikkenslager Faldstammer, afløb Afkalkning varmeveksler Danfoss service Rep. ifm. Danfoss service Schneider service Rep. ifm. Schneider Service Taggennemgang Rep. ifm. Taggennemgang Materialer, pærer mv. Trappevask Containervask Glarmester Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse vedligeholdelse Låsesmed Håndboldmål Selvrisiko forsikring Udskiftning af smeltesikringer Rep. ifm. lnspektion af øgalatmet Fjernelse af grajltti Vedligeholdelse ialt El Vand / kloak Renovation Grønt affald Viceværtfirma Viceværtfirma ekstra Drift vaskeri Ejendomsforsikring Grundskyld Diverse Udgifter ialt Administration Lejkon Revisor Varmeregnskab lvløderoggeneralforsamlinger Konsulenthonorarer Dækning af best. udgifter Udstykning af garage, undersøg. Gebyrer, PBS mv. Frimærker, kontorartikler DommervængeTidende lnternet Gaver Telefon Abonnemenler Diverse Administration iall 12t', ' Regnskab ' t OOO 'i I , 2. ' ' I /O.5Zr, OOO o

2 Renteindtægter Finansielle poster i alt Resultat 't Garagelejen stiger fra 18, pr. mdr. til 2, pr. mdr. pr Herefter reguleres garagelejen en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset første gang den Det månedlige fællesbidrag reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset, første gang den Kælder- og haveleie reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset, første gang den Bidrag til Grundfonden stigerfra 5, til 55, pr. fordelingstal pr. år pr Herefter reguleres bidraget til grundfonden med stigningen i nettoprisindekset, første gang den Arets overskud overføres til næste år.

3 Resultatopgørelse for 2ll I 12 Indtægter Fællesbidrag Leje, haver Leje, kældemrm Vaskeriildtægter Diverse indtægter Indtægter i alt Note 211/ tut2 (ikke revideret) /tt t OJ r Udgifter Udgifter til vedligeholdelse Udgifter til drift Udgift er til administration i s Udgifter i alt 3.17, Renteindtægter Finansielle poster i alt ' Årets resultat

4 Balance pr tt t. Værdi af61 garager (lejl. nr ) Anlægsaktiver lndestående Nordea Festudvalgskonto Tilgodehavende hos medlemmer Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslåln Forudbetalte omkostninger Omsætningsaktiver ,r ) J.JO / 98 Aktiver Grundfond Opskrivning af garager Overført resultat Egenkapital L Garageregnskab Hensættelse Restgæld på fælleslån Deposita, kældemrm og garager Skyldige omkostninger Gældsforpligtelse s Passiver Sikkerhedsstillelser l1

5 Noter 2tt /12 21,712 (ikke revideret) 27/17 t. 1. Udgifter til vedligeholdelse Elektriker s. 135 Murer Blikkenslager Faldstammer, afløb Varmeveksler Danfoss Service L Schneider Service I Materialer, pærer mv s. 4 Trappevask og hovedrengøring Glarmester Grønt udvalg l Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse vedligeholdelse I L Låsesmed I Håndboldmål Selvrisiko, forsiking Inspektion, røglemme Cykelstativ r3 2. Udgifter til drift Ejendomsskatter Elektricitet 176s26 r 9s. 165 Vand og vandafgift Renovation Grønt affald Viceværtfirma Viceværtfirma, ekstra Tag, gennemgang Parkeringspladser og opstribning Drift afvaskeri l Ejendomsforsikring Forsikringserstatning (23)

6 Noter 2tt/12 kr, 2tt/12 (ikke revideret) 21/11 t. 3. Udgifter til administration Administrationshonorar Lejkon Revisorhonorar Varmere gnskabshonorar Møder og generalforsamlinger Konsulenthonorarer Bestyrelsesgodtgørelse PBS-gebyrer m.v. Telefon, porto og kontorhold, repræsentation Diverse udgifter lj.tt i t , Finansielle poster Renteindtægter bank Diverse udgifter

7 Noter 271/12 2tnt t. 5. Værdi af61 garager (lejl. nr. l2l-125) Kostpris pr. 1. juni Kost pris pr. 31. maj s9 Opskir,ninger pr. 1. juni Å.rets op-/nedskir.ninger Opskrivninger pr. 31. maj Afskriwinger pr. l. juni Årets afskrir.ninger Afskrivninger pr. 31. maj (466.24) (18.) (484.24) (45) (17) (467) Bogføft værdi pr. 31. maj Ejendomsværdi pr. 1. oktober 21: Grundareal, matr. nr. 4d og 4h Garager (lejl. nr. 12i ) af matr. nr. 5n Garager (lejl. nr. 122) af matr. nr. 5n Garager (lej1. nr. 123) af matr. ff. 5n Garager (lejl. nr. 124) af matr. nr. 5n Garager (lejl. nr. 125) af matr. nr. 5n Det er en forudsætning for "Vurderingsrapporten" Dommervæn Eet 4A - 14 A, 4 Roskilde, sag nr.1 888VO22, der omhandler værdien af garagerne, at garageme registreret under Dommervænget 4 A udstykkes som selvstændig ejerlejlighed. 6. Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab Udgift til varme Acontoopkrævet varmebidrag (615.89) (616)

8 4-14, 4 Roskilde Noter 7. Tilgodehavende vedrørende vindueslån Saldo pr. l. juni hdbetalt ydelse Indfrielser Rentetilskrivrling Saldo pr. 31. maj 2tut (37.s64) { ) ,87,797 21t11 t (32s) (228) Egenkapital Grundfond pr. 1. juni Indbetalt r >t / 652 Anvendt af grundfo,td i året: Vedligeholdelsesplan Tag Asfalt og p-pladser Grønt Udvalg A 3 Sokler A 5 Fælles adgangsveje A 6 Kælder, vandindtrængning B 1 Udskiftning af regnvandskloakker B 3 Ny Asfalt B 5 Montering afreturfølere Grundfond pr. 31, maj (e3.186) (38.52s) (64.96) (23.6s6) (17.24s) (61.4es) (23.68e) (42) (87) (42) Opskrivning af pr. 1. juni Årets opskrivning Opskrivninger pr. 31. maj Overført resultat pr. I. juni Årets resultat Overført resultat pr. 31. maj s s Egenkapital pr. 31. maj 2.763,

9 4-14, 4 Roskilde Noter 9. Garageregnskab Saldo pr. 1. juni (akkumuleret overskud) Lejeindtægter Vedligeholdelse Grundskyld Afskrivninger Renteudgifter Saldo pr. 31. maj (akkumuleret overskud) 27u (1.1e2) (18.) (12.2e) m t (54) (56) (17) (14) r7 Ejerforeningen har i tidligere år indfi:iet et realkreditlån i garagerne. Et beløb svarende til renter afdet indfriede realkreditlån udgiftsføres i garageregnskabet. 1. Skyldige omkostninger Diverse skyldige omko stninger Diverse kreditorer Anlægsgartneren Honorar til revisor 21.93s I1 Sikkerhedsstillelser I henhold til ejerforeningens vedtægter er lyst pant for 1. i hver ejerlejlighed, i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt 92. k. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne. 124a(+1 r26yro15(+e663) I:\,1F6331\13t74\ dod

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn --------------------------------------

Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn -------------------------------------- Christianshavns Voldgade 13-25 og Prinsessegade 1 -------------------------------------- Matr.nr. 512, Christianshavn

Læs mere

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør -------

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Regnskab for året 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisors erklæring... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2014-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsens og administrators

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7 Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Revisor@idziak.dk Fanøvej 7 4600 Køge Tlf. 56 63 11 20 Fax 56 63 11 64 CVR nr. 71474828 OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER 2003 Ejerforeningen

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00.

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00. ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKAT~ SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER #'TORSTEN SVENDSEN (L) Cerlificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) #'LOTTE

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere