Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSKE MALERMESTRE, Snaregade 12, 1205 København K, Danmark (511) Klasse 37: Maling af bygninger og skilte. (511) Klasse 42: Rådgivning, ikke forretningsmæssig, vedrørende malervirksomhed og malerarbejde, rådgivning, ikke forretningsmæssig, vedrørende farvesætning. (591) Farvetekst: Mærket består af stiliseret "M" i farverne pantone nr. 286 (lys blå) og nr. 280 (mørk blå) samt sort tekst. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af arbejdsgiverforeningen DANSKE MALERMESTRE samt DANSKE MALERMESTRE selv. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan generelt anvendes af medlemmer af DANSKE MALERMESTRE. Brugen skal ophøre ved udtræden af organisationen. (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: LURPAK LIGHTER (730) Indehaver: Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Frederiks Alle 22, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Mejeriprodukter, herunder særlig smør og blandingsprodukter med smør, spiselige olier og fedtstoffer. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Enhver i Danmark beliggende virksomhed, der er godkendt af danske myndigheder til forarbejdning af mælkeprodukter, dersom virksomheden opfylder de af MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD fastsatte betingelser for mærkernes anvendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse gælder de bestemmelser, der fremgår af de af MEJERI- FORENINGEN DANISH DAIRY BOARD fastsatte overordnede regelsæt af Maj 2000, for såvidt angår "smør" henholdsvis "andre produkter end smør". (730) Indehaver: Ankenævnet for VVS- Installationer, Slotsgade 2, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 42: Juridisk bistand; rådgivning (ikke forretningsmæssig) indenfor byggevirksomhed; professionel rådgivning i forbindelse med og behandling af klager over apparater til opvarmning, dampdannelse, køling, ventilation og vandledning, sanitetsinstallationer, installationsvirksomhed, byggerivirksomhed og reparationsvirksomhed. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer VVS- og blikkenslagerfirmaer, der er medlem af VVS- branchens Garantiordning. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket kan anvendes på brevpapir, fakturaer, i annoncer, på servicevogne, hjemmesider. Brugen skal ophøre ved udtræden, ved konkurs og betalingsstandsning og ved eksklusion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICTORIA (730) Indehaver: Danske Trælast A/S, Teglholmsgade 6, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEPASTENT (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the State of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (511) Klasse 10: Medicinske indretninger, navnlig stents. 3279

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIAWIN (730) Indehaver: Winther Medico A/S, Højager 3-5, 5270 Odense N, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og sexstimulerende præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRAPHICART (730) Indehaver: Tegnestuen GraphicArt ApS, Toldbakken 19, 6094 Hejls, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tegnestuen GraphicArt ApS, Toldbakken 19, 6094 Hejls, Danmark (511) Klasse 35: Reklamebureau. (511) Klasse 42: Grafisk branche. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITRUS CHARGE (730) Indehaver: Technical Software Engineering A/S, Storegade 36, 6440 Augustenborg, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af databehandlingsudstyr, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af IT-udstyr (hardware). (511) Klasse 42: Installation af EDB-software og drift af EDB-systemer, rådgivning, information og bistand vedrørende IT-sikkerhed, programmering af IT-udstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORANGE BURST (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation af the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W. Atlanta, Georgia 30313, USA (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation af the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W. Atlanta, Georgia 30313, USA (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PINGKORT (730) Indehaver: Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, kreditkortservice, herunder kort med medlemsfordele; udstedelse af kreditkort og medlemskort. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, organisering af sportsbegivenheder, arrangering af kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, bogklubvirksomhed, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning.) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: La Familia (730) Indehaver: LA Familia Communications A/S, Kanonbådsvej 2, 1437 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Osborne Clarke, Nyropsgade 45, 1602 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, konsulentydelser vedrørende markedsføring. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Konsulentydelser vedrørende IT. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOUNTAIN BLAST (730) Indehaver: The Coca-Cola Company, a corporation af the State of Delaware, 310, North Avenue, N.W. Atlanta, Georgia 30313, USA (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALTICOR (730) Indehaver: Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, Ada, Mich , USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, markedsførings- og salgsfremmende virksomhed, arrangement og gennemførelse af messer/ udstillinger for så vidt angår forbrugsvarer og tjenesteydelser, forretningsmæssig bistand i form af planlægning og udvikling for andre af incentiveprogrammer vedrørende motivation af personale, bistand til drift og planlægning i forretningsvirksomheder, rådgivning i forbindelse med forretningsoprettelse og -sammenlægning, bistand til ledelse af forretningsvirksomheder, forretningsmæssig informations- og undersøgelsesvirksomhed, forretningsnetværkstjenester, kommerciel og industriel ledelsesassistance, kongresservice, nemlig arrangement af kongresser og fremskaffelse af faciliteter til kongresser, møder og/eller udstillinger, produktsalgsfremstød og -demonstrationer, fremme af tredjemandsprodukter og -tjenesteydelser ved skabelse af markedsføringsmateriale og annoncering, bistand til sammenslutninger, nemlig fremme af uafhængige forretningsindehaveres interesser. 3280

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Børsen e-learning (730) Indehaver: Børsen Forum A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 09: Computer software indeholdende uddannelses- og undervisningsmateriale afviklet via elektroniske medier, software platform og e-learning værktøj til fremstilling af uddannelses- og undervisningsmateriale afviklet via elektroniske medier, computersoftware og/eller apparater og instrumenter til brug for data- og signaltransmission per telefon, telefax, telegraf, teleprinter, telex, kabel eller ethvert andet data- eller telekommunikationsapparat; elektroniske programmer; elektroniske databanker, interfacer og billedbanker; datatransmissions- og koblingssystemer; elektroniske installationer og databehandlingsinstallationer; interaktive uddannelsesprogrammer i multimedia på CD-rom. (511) Klasse 16: Trykte instruktions- og undervisningsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved databehandling og/eller indlæsning af programmer og datagenfinding; trykte publikationer vedrørende databehandling og/eller telekommunikation; interaktive uddannelsesprogrammer i multimedier i form af trykte skemaer og blanketter. (511) Klasse 35: Bistand til industri- eller erhvervsvirksomheder vedrørende forretningsledelse, information vedrørende forretningsvirksomhed, informationsindsamling, forretningsmæssig bistand ved indførelse af computersystemer i virksomheder indenfor blandt andet interaktiv undervisning; organisationsrådgivning; betjening af computere (kontormæssig bistand). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder specielt udøvelse af sådan virksomhed on-line via globale computernetværk; udgivelse af uddannelses- og undervisningsmaterialer on-line via globale computernetværk; anordning af instruktion og manuduktion; uddannelsestjenester i form af interaktive undervisningsprogrammer i multimedia som selvstudiemateriale; underholdningsvirksomhed, oplæring og videreuddannelse i databehandling og telekommunikation; oplæring og uddannelse vedrørende programmering, installering, anvendelse, ledelse og vedligeholdelse af computere og telekommunikationsapparater af hardware og software til computere og af telekommunikationsapparater og instrumenter; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster); uddannelse vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udlejning og licensgivning af softwareprodukter, computerprogrammering, teknisk computerkonsulentvirksomhed; konsulentbistand indenfor undervisning afviklet via elektroniske medier; dataprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STEP IT (730) Indehaver: 3Step IT Oy, Jaakkogatan 2, Vanda, Finland (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Borum, Thomsen & Partnere Lexsos, Nørregade 16, 2., 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (300) Prioritetsoplysninger: FI T Finland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Børsen Kurser (730) Indehaver: Børsen Forum A/S, Møntergade 19, 1140 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, brochurer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger. (730) Indehaver: Mikkel Chr. Runberg, Revlingestien 21, 9440 Åbybro, Danmark; Jan Ardnt Sørensen, Borgergade 6 1. tv, 9000 Ålborg, Danmark; Norman Ejnar Kristiansen, Mosegårdsvej 2, 9320 Hjallerup, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3281

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PremiTech A/S, Teknikerbyen 5, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder formidling af adgang til computer databaser. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Glasslight (730) Indehaver: Z Design v/rene Clausen, Brøddegade 25, 3760 Gudhjem, Danmark (511) Klasse 11: Olielamper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kontornet (730) Indehaver: TONER-KOMPAGNIET ApS, Frydenborgvej 27 D, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (730) Indehaver: OBSERVER AB, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed PR; konsulentvirksomhed i form af bistand ved søgning og fremfindelse af information, kommunikationsmåde og kommunikationsveje for andre; annonce- og reklamevirksomhed; bistand og rådgivning ved forretningsledelse; bistand ved virksomheds- og industriledelse; konsulentvirksomhed vedr. forretningsledelse; kontorvirksomhed, nemlig indsamling af informationer og indfødning af disse i databaser; marjedsprisanalyser; publicity-analyser; markedsundersøgelser; måling af besøgsfrekvens i elektroniske medier og systemer samt kontrol og information om aktuelle data samt bistand ved sådanne markedsundersøgelser; opinionsundersøgelser; tilvejebringelse af statistisk information; indhentelse og indføring af information i databaser; undersøgelser og research i databaser; computerbaseret registerhåndtering; undersøgelser vedrørende forretningsvirksomhed; organisering af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; markedsstudier; public relation; rationaliseringseksperter; medieanalyser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansielle analyser; valutarisk virksomhed; information vedrørende børsnotering og børsmæglervirksomhed; finansiel virksomhed; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 42: Medie- og omverdenovervågning i form af indhentelse, bearbejdning og analyse af nyheder og nyhedsmateriale; presseudklipstjeneste; redaktionel og journalistisk virksomhed; bearbejdning, redigering og indhentelse af presseudklip og anden information; nyhedsovervågning; nyhedsformidling; leasing af accesstid til databaser; genfinding af information; computerprogrammering; design, opdatering og vedligeholdelse af computer software; rådgivning vedrørende computer hardware; leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data; nyhedsformidling; redigering af skrevne tekster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bemel, Danmark (730) Indehaver: Bemel Danmark, v/ Yngve Lerud, Ankaragården, S Bjerred, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Haugbyrd & Gunni Pedersen A/S, Vagtelvej 58, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 35: Importagentur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALMIJAKKI (730) Indehaver: NORTLANDER A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 3282

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIRESTONE WINTERHAWK (730) Indehaver: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC., a corporation of the State of Ohio, 1200 Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, USA (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENTEC (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet. (730) Indehaver: Dan Automater Struer A/S, Kjeldsmarksvej 3-9, 7600 Struer, Danmark (511) Klasse 28: Spille- og underholdningsautomater, herunder behændighedsautomater; møntstyrede og ikke-møntstyrede spilleautomater og andre underholdnings- og behændighedsmaskiner. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; herunder tilvejebringelse af møntstyrede og ikke møntstyrede spilleautomater og andre underholdningsog behændighedsmaskiner. (511) Klasse 42: Restaurations-, cafe- og cafeteriavirksomhed, herunder tilvejebringelse af mad, drikke, slik og snacks. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKINWEAR (730) Indehaver: No Ordinary Designer Label Limited t/a Ted Baker, The Ugly Brown Building, 6a St Pancras Way, London NW1 0TB, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 03: Parfume, toiletvand, duftevand, eau de cologne; æteriske olier; bade- og brusepræparater; toiletsæbe; kropsdeodoranter; cremer og geleer til ansigt, krop og hænder; ikke-medicinske toiletpræparater; kosmetiske præparater, hudplejepræparater; solpræparater; hårplejepræparater; shampoos; gelé, spray, mousse og balsam til sætning og føntørring af hår samt til hårpleje; tandplejemidler; antiperspiranter; barberpræparater; preshave- og aftershavepræparater. (730) Indehaver: Molkerei Alois Müller, GmbH & Co., 7, Zollerstrasse, D Fischach-Aretsried, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Risbudding. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINETTA (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VO5 (730) Indehaver: Alberto-Culver Company, a corporation of the State of Delaware, 2525, Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Hårplejepræparater. 3283

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: POLYCELL PRODUCTS LIMITED, Imperial Chemical House, Millbank, London SW1 3JF, Storbritannien (511) Klasse 01: Tapetklæbemidler og tapetklister, reparationsklæbemidler til tapet, til tapetborter og til vægbeklædning; kemiske præparater til overfladebehandling, kemiske præparater til grunding af pletter på overflader; kemiske forseglingspræparater; kemiske præparater til forsegling af overflader på terrasser og gangarealer; epoxyharpiksbaserede præparater til brug på træ, træhærdere. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; påstrygningsmidler (i form af maling) til vægge og lofter; spartelmasse. (511) Klasse 03: Rengøringspræparater, håndrengøringspræparater, præparater til renovering og rengøring af pensler og børster; sæbe, grundrens; rengøringspræparater til fjernelse af tapet; rengøringspræparater til fjernelse af mug; præparater til fjernelse af maling og lak; præparater til afrensning af fortovsfliser, betonfliser og natursten; præparater til fjernelse af forseglingsmidler. (511) Klasse 17: Tætningsmidler i form af ekspansionsskum; fugemasse. (511) Klasse 19: Ikke metalliske byggematerialer; præparater til cementering og udfyldning af revner, fuger, huller og lignende defekter i overflader eller træ; cement til fliser og tegl; udstøbningspræparater (ikke af metal); præparater (ikke af metal) til belægning af udstøbninger; belægningspræparater (ikke af metal) til vægge og lofter; belægning i form af puds (til vægge, lofter osv.); stukpræparater (af gips eller kunstpræparater). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: POLYCELL PRODUCTS LIMITED, Imperial Chemical House, Millbank, London SW1 3JF, Storbritannien (511) Klasse 01: Tapetklæbemidler og tapetklister, reparationsklæbemidler til tapet, til tapetborter og til vægbeklædning; kemiske præparater til overfladebehandling, kemiske præparater til grunding af pletter på overflader; kemiske forseglingspræparater; kemiske præparater til forsegling af overflader på terrasser og gangarealer; epoxyharpiksbaserede præparater til brug på træ, træhærdere. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; påstrygningsmidler (i form af maling) til vægge og lofter; spartelmasse. (511) Klasse 03: Rengøringspræparater, håndrengøringspræparater, præparater til renovering og rengøring af pensler og børster; sæbe, grundrens; rengøringspræparater til fjernelse af tapet; rengøringspræparater til fjernelse af mug; præparater til fjernelse af maling og lak; præparater til afrensning af fortovsfliser, betonfliser og natursten; præparater til fjernelse af forseglingsmidler. (511) Klasse 17: Tætningsmidler i form af ekspansionsskum; fugemasse. (511) Klasse 19: Ikke metalliske byggematerialer; præparater til cementering og udfyldning af revner, fuger, huller og lignende defekter i overflader eller træ; cement til fliser og tegl; udstøbningspræparater (ikke af metal); præparater (ikke af metal) til belægning af udstøbninger; belægningspræparater (ikke af metal) til vægge og lofter; belægning i form af puds (til vægge, lofter osv.); stukpræparater (af gips eller kunstpræparater). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOGOLAB (730) Indehaver: TDC Mobile International A/S, Larslejsstræde 6, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske billed-, musik-, tale- og lydfiler; computer software. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af elektroniske grafisk illustrationer og grafiske værktøjer på et elektronisk medie, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektronisk transmission af data. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, herunder sådanne indeholdende musik-, tale- og lydsignaler samt grafiske illustrationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICPEOPLE (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, telefoner, herunder mobiltelefoner. (511) Klasse 35: Udlejning af elektroniske udstillings-, butiks- og informationsfaciliteter i et elektronisk virtuelt miljø; samling (ikke transport) af et udvalg af software, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, som downloades fra Internettet, erhvervsinformationer stillet til rådighed via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Tilvejebringelse af interaktive informationer til underholdnings-, undervisnings- og uddannelsesbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KMD NETHOTEL (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Edb-programmer og databehandlingsudstyr samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil til brug for en samlet informationsog præsentationstjeneste på Internettet, der består af driftafvikling, overvågning, opdatering og service af Internettjenester; elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer (511) Klasse 16: Trykte manualer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning i forbindelse med en samlet informations- og præsentationstjeneste på Internettet, der består af driftafvikling, overvågning, opdatering og service af Internettjenester (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed i forbindelse med en samlet informations- og præsentationstjeneste på Internettet, der består af driftafvikling, overvågning, opdatering og service af Internettjenester (511) Klasse 42: Udarbejdelse af edb-programmer, programmering af computere, teknisk rådgivning og teknisk bistand i forbindelse med en samlet informations- og præsentationstjeneste på Internettet, der består af driftafvikling, overvågning, opdatering og service af Internettjenester (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fashion Eyes (730) Indehaver: Disophta ApS, Siriusvej 13, 8370 Hadsten, Danmark (511) Klasse 09: Farvede kontaktlinser. 3284

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BVQI Denmark A/S, Oldenborggade 1B, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 17: Tætnings- paknings- og isoleringsmateriale. (511) Klasse 19: Byggematerialer ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Unigraf (730) Indehaver: On The Spot A/S, Redhavnsvej 5, Frihavnen, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske skinner til montering af lamper. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, belysningsarmaturer, enkel lamper, tilbehør til belysning (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparation af belysning, installation af belysning. (511) Klasse 41: Undervisning i lyssætning og arbejde med belysning, undervisning i valg af belysning, afholdelse af arrangementer indenfor belysning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Elbo Grafiske Hus A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan, Att.: Claus Hartvig, Vendersgade 26,, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, grafisk designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Miller Pen Co. A/S, Roholmsvej 6, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, elektroniske skriveredskaber. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, herunder læderetuier, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (730) Indehaver: Data Direct A/S, Sølvgade 32 A, 1307 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Steffen Schleimann, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, herunder markedsføringsmæssig kommunikationsrådgivning, markedsanalyser, markedsundersøgelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer via et globalt computernetværk, professionel rådgivningsvirksomhed vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3285

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Blu Entertainment/v. Henrik Hancke Nielsen, Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Henrik Hancke Nielsen, Vestergade 13, 3. sal, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Undeholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVA (730) Indehaver: Shark Electronic Holding ApS, Bejlerholm 6, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUKIK (730) Indehaver: Quality Products Aps, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Piletter (730) Indehaver: Holtegaard, Holtevej 50, 9381 Sulsted, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr; malt. (730) Indehaver: Kjaerulff 1 A/S, Vestre Stationsvej 9, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 09: Parabolmotorer, LNB (Low Noise Block), omskiftere, kontakter, forstærkere til antenneudstyr, digitale satellit-, terrestriske-, kabelreceivere, parabolskærme, coaxial antennekabel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WORLD OF SOUNDS (730) Indehaver: NIT Software/v Henrik Helms, Nr. Farimagsgade 74, 4, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver samt udvikling, strategi, salg og marketing. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, datatransmission, tilvejebringelse af opkobling til kommunikations netværk samt tilvejebringelse af audio- og visuelle forbindelser mellem en eller flere personer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere samt formidling af lyd- og billed/film filer mellem repotoire indehavere og udbydere af Internet og trådløs kommunikation, herunder design, udvikling og rådgivning herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOVE (730) Indehaver: BK-Organisation ApS, Møllegade 9, 6280 Højer, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsorganisation, herunder rådgivning, målstyring og effektmåling ved forretnings-, organisations-, proces- og ledelsesudvikling og medarbejderudvikling samt opbygning, implementering og efterprøvning af administrative styresystemer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende forretningsledelse, forretningsadministration, forretningsorganisation samt vedrørende organisations-, proces-, medarbejder- og ledelsesudvikling. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning for andre vedrørende måle- og styresystemer samt design, udvikling og ajourføring af ITsystemer til brug ved forretnings-, proces-, system-, organisations-, ledelsesog medarbejderudvikling. 3286

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVIAXX (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Diabetes præparater. (511) Klasse 10: Medicinsk udstyr til diabetes præparater. (300) Prioritetsoplysninger: DE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company, Tobaksvej 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASPITEC (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Diabetiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinsk udstyr til diabetiske præparater. (300) Prioritetsoplysninger: DE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Ligbrændingsforening, Nikolaj Plads 27, 1007 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LOYALTY MANAGEMENT A/S, Højbro Plads 21, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder medlemsblade. (511) Klasse 35: Bistand ved sekretariatsopgaver og vedligeholdelse af registre; regnskabsføring; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivelse af trykte publikationer, arrangement og afholdelse af konferencer og kurser. (511) Klasse 42: Juridisk bistand; professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig. (730) Indehaver: Fritidsresor AB, Söder Mälarstrand 27, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 16: Aviser, tidsskrifter, kataloger, tryksager, trykte publikationer. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, rejsereservation og transportreservation, transport af rejsende, arrangering af sightseeing, arrangering af rundrejser og rundture. (511) Klasse 42: Hoteller; hotelreservation; restauranter, barer; fremskaffelse af faciliteter til konferencer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3287

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ComCall (730) Indehaver: MILCOM TRADING A/S, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat John Lademann, Kronprinsessegade 32, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IMCO ApS IT Management Consulting, Trekronergade 126 F, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EQULAR (730) Indehaver: American Home Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H. Meyland-Smith A/S, Industrivej 27, 9830 Tårs, Danmark (511) Klasse 10: Ganghjælpemidler til handicappede. (730) Indehaver: Hørsholm sygehus, Usserød Kongevej 102, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Constantyner Communication & Design, Nordre Strandvej 119 E, 3150 Hellebæk, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. 3288

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Concepta Skabe A/S, Gl Kattrupvej 4, 8751 Gedved, Danmark (511) Klasse 20: Køkkenelementer (møbler). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fiskens Hus (730) Indehaver: Erhvervssekretariatet, Skagen Kommune, Sct. Laurentiivej 87, 9990 Skagen, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUBE (730) Indehaver: PC-Store ApS, Vestergade 24, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Powered By ApS, Rosensgade 23, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software til brug for administrative løsninger. (730) Indehaver: Tradepartners ApS, Ormslevvej 2, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Powered By ApS, Rosensgade 23, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder bundkort, ramklodser og grafikkort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMS-VASKEKLUB (730) Indehaver: Metax-Olie A/S, Gl. Havn 1, 9100 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 03: Rengøringsmidler, rensemidler til forruder. (511) Klasse 07: Rengøringsmaskiner, herunder vaskeinstallationer til befordringsmidler. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af befordringsmidler, herunder bilvask, polering og rengøring af befordringsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EFENA (730) Indehaver: DuPont Pharmaceuticals Company, Chestnut Run Plaza; 974 Centre Road; Wilmington; Delaware 19805, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af hjerte-karsygdomme, sygdomme i centralnervesystemet, kræft, betændelses-, infektions- og åndedrætssygdomme og til diagnostisk billeddannelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fonden RINGEN Museum for Moderne Dansk Smykkekunst (730) Indehaver: Grenaa Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå, Danmark (511) Klasse 35: Kioskvirksomhed, nemlig samlig (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Museumsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af slik, frugt og drikkevarer samt restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORTERA (730) Indehaver: Netjob, Søren Frichsvej 40 F, 8230 Åbyhøj, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Powered By ApS, Rosensgade 23, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for IT. (730) Indehaver: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer. 3289

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKÆNK LIVET SMAG (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sigurd Müller Vinhandel A/S, Otto Mønsteds Vej 2, 9200 Ålborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUPITER (730) Indehaver: Ex-Plant ApS, Kirkegyden 129, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GPL International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, Danmark (511) Klasse 31: Levende planter og naturlige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Promax Denmark A/S, Knudlundsvej 24, 8653 Them, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lowzow & Monberg, Advokatfirmaet, Dr. Tværgade 8, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 01: Produkter til hærdning lodning og rensning af elektroniske kredsløb. (511) Klasse 09: IDC; DIN 41612; IC Sokler; krimpkonnektor; fleksible kabler; RF konnektor; egde konnektor; rundstik; PC card; fiberoptik; fladkabel konnektor; strømkonnektor; relæer; kontakter; kabelsamlinger; SUB D; kredsløbsbeskyttelse; keramiske kondensatorer; elektrolyt kondensatorer; film kondensatorer; tantal kondensatorer; krystaller, elektroniske; elektrisk støjbeskyttelsesfiltre; transformatorer; modstande; modstandsnetværk; højttalere; thermistorer; trimmere/potentiometre; ferrit-kerner, spoleforme; varistorer; integrerede logiske kredse; integrerede hukommelseskredse; integrerede programmerbare kredse; integrerede linære kredse; integrerede kredse til audio; integrerede kredse til video; strømomformere; diskrete dioder og transistorer; små signal diskrete dioder og transistorer; interface; programmerbare logiske kredse som ASTC; kommunikationskredse; integrerede grafiske kredse; lysdioder; infrarøde lysdioder; optokoblere; lysdiode displays; kunde-designede displays; alfanummeriske flydende krystal displays; farvegrafiske flydende krystal displays; monografiske flydende krystal displays. (511) Klasse 16: Reklamegaver i form af kontorartikler herunder skriveredskaber og regnemaskiner; formularer herunder brevpapir, følgesedler, fakturaer, julekort, instruktions/undervisningsmaterialer; emballage herunder papkasser og tape; brochure; annoncer. (511) Klasse 25: Reklamegaver i form af beklædningsgenstande og hovedbeklædning herunder t-shirts, sewatshirts, skjorter, kasketter og huer. (511) Klasse 28: Reklamegaver i form af spil herunder puslespil og petanquespil. (511) Klasse 39: Lagerhotel-service, dvs opbevaring af produkter, som er solgt til kunder, men som kunden pga. pladsmagel ikke selv kan opbevare. (511) Klasse 40: Bistand ved kabelkonfektionering i form af samling af kabler og konnektorer i henhold til kundespecifikation. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Promax Denmark A/S, Knudlundsvej 24, 8653 Them, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lowzow & Monberg, Advokatfirmaet, Dr. Tværgade 8, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 01: Produkter til hærdning, lodning og rensning af elektroniske kredsløb. (511) Klasse 09: IDC; DIN 41612; IC Sokler; krimpkonnektor; fleksible kabler; RF konnektor; egde konnektor; rundstik; PC card; fiberoptik; fladkabel konnektor; strømkonnektor; relæer; kontakter; kabelsamlinger; SUB D; kredsløbsbeskyttelse; keramiske kondensatorer; elektrolyt kondensatorer; film kondensatorer; tantal kondensatorer; krystaller, elektroniske; elektrisk støjbeskyttelsesfiltre; transformatorer; modstande; modstandsnetværk; højttalere; thermistorer; trimmere/potentiometre; ferrit-kerner, spoleforme; varistorer; integrerede logiske kredse; integrerede hukommelseskredse; integrerede programmerbare kredse; integrerede linære kredse; integrerede kredse til audio; integrerede kredse til video; strømomformere; diskrete dioder og transistorer; små signal diskrete dioder og transistorer; interface; programmerbare logiske kredse som ASTC; kommunikationskredse; integrerede grafiske kredse; lysdioder; infrarøde lysdioder; optokoblere; lysdiode displays; kunde-designede displays; alfanummeriske flydende krystal displays; farvegrafiske flydende krystal displays; monografiske flydende krystal displays. (511) Klasse 16: Reklamegaver i form af kontorartikler herunder skriveredskaber og regnemaskiner; formularer herunder brevpapir, følgesedler, fakturaer, julekort, instruktions/undervisningsmaterialer; emballage herunder papkasser og tape; brochure; annoncer. (511) Klasse 25: Reklamegaver i form af beklædningsgenstande og hovedbeklædning herunder t-shirts, sewatshirts, skjorter, kasketter og huer. (511) Klasse 28: Reklamegaver i form af spil herunder puslespil og petanquespil. (511) Klasse 39: Lagerhotel-service, dvs opbevaring af produkter, som er solgt til kunder, men som kunden pga. pladsmagel ikke selv kan opbevare. (511) Klasse 40: Bistand ved kabelkonfektionering i form af samling af kabler og konnektorer i henhold til kundespecifikation. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFA-Helseplan (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 36: Pensionskassevirksomhed; investering af kapital; investeringsforeninger; rådgivning og information om investering af kapital; forsikringsvirksomhed; finansiering; finansielle analyser; finansiel information og finansiel rådgivningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig; hospitaler, hospicer, sanatorier, rekonvalescenthjem, aldersdoms- og plejehjem, lægehjælp, syge- og sundhedspleje, fysioterapi, fremskaffelse af logi, udbringning af mad og drikke. 3290

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRESH AND EASY (730) Indehaver: Vital Petfood Group A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 31: Kattegrus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Kitchen ApS, Strandvejen 203, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 07: Brødskæremaskiner; elektriske redskaber til husholdningsbrug, nemlig dåseåbnere, kværne, frugtpressere, blendere. (511) Klasse 08: Dåseåbnere (ikke elektriske); gafler; grøntsagshakkere, - knive og -snittere (håndredskaber); knive; kødhakkere (håndredskaber); mortere (til stødning); paletknive; råkostjern; skeer; spisebestik. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, redskaber til rengøringsformål, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); husholdnings- og køkkenredskaber, ikke af ædle metaller, nemlig beholdere til husholdningsbrug, bordservice, fade, dåser og krukker til opbevaring af madvarer, kander, krus, ikke elektriske redskaber til husholdningsbrug, tallerkener; blendere og kværne, ikke-elektriske til husholdningsbrug; brødkasser og -kurve til husholdningsbrug; bradepander; drikkeglas; fajancevarer; forme til madlavning og køkkenbrug; skåle; gryder; kasseroller og stegepander; madkasser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Industriel design; programmering af computere; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computersoftware; design af websider; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig eller finansiel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WHAT'S COOKIN' (730) Indehaver: The Kitchen ApS, Strandvejen 203, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 07: Brødskæremaskiner; elektriske redskaber til husholdningsbrug, nemlig dåseåbnere, kværne, frugtpressere, blendere. (511) Klasse 08: Dåseåbnere (ikke elektriske); gafler; grøntsagshakkere og -knive og -snittere (håndredskaber); knive; kødhakkere (håndredskaber); mortere (til stødning); paletknive; råkostjern; skeer; spisebestik. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, redskaber til rengøringsformål, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); husholdnings- og køkkenredskaber, ikke af ædle metaller, nemlig beholdere til husholdningsbrug, bordservice, fade, dåser og krukker til opbevaring af madvarer, kander, krus, ikke elektriske redskaber til husholdningsbrug, tallerkener; blendere og kværne, ikke-elektriske til husholdningsbrug; brødkasser og -kurve til husholdningsbrug; bradepander; drikkeglas; fajancevarer; forme til madlavning og køkkenbrug; skåle; gryder; kasseroller og stegepander; madkasser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Industriel design; programmering af competere; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computersoftware; design af websider; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig eller finansiel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THERMOBOX (730) Indehaver: Standardbox AB, Filarevägen 1, Sölvesborg,, Sverige (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, tørring, samt apparater til ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler (undtagen barskabe), spejle, billedrammer, hylder; serveringsborde og - vogne (møbler), skabe (undtagen barskabe), stativer (møbler), tallerkenhylder. (511) Klasse 21: Kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug). 3291

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tasty Food ApS, Møllehusvej 17, Smerup, 4653 Karise, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 29: Bouilloner og præparater til fremstilling af bouilloner, supper, kødekstrakter. (511) Klasse 30: Saucer (krydrede), salatdressinger og krydderier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASMO (730) Indehaver: Asmo Electric, Klerkegade 19, 4 sal, 1308 København K, Danmark (511) Klasse 07: Motorer, elektriske (ikke til befordringsmidler på land), nemlig som traktionsmotor til sejlbåde, motorbåde, kanalbåde og vandbusser, herunder som delkomponenet til større motorer. (511) Klasse 12: Motorer, elektriske til befordringsmidler til brug på land, nemlig som traktionsmotor til biler, scootere, motorcykler, cykler, gokarts, golfkarts, gaffeltrucks og interne transport vogne, herunder som delkomponent til større motorer. (730) Indehaver: Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kakao, chokolade, kakaodrikke, chokoladedrikke og kaffedrikke og præparater til sådanne drikke baseret på og/eller tilsat kakao, chokolade og/eller kaffe; te, bagerivarer, konditori- og konfekturevarer, herunder sukker- og chokoladebaseret slik, næringsmidler af korn, spiseis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAKKELY (730) Indehaver: Dragsbæk Margarinefabrik A/S, Simons Bakke 46, 7700 Thisted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 29: Margarine, minarine, smør, bladingsprodukter af smør og vegetabilsk olie. (730) Indehaver: Kraft Foods Schweiz AG, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, kakao, chokolade, kakaodrikke, chokoladedrikke og kaffedrikke og præparater til sådanne drikke baseret på og/eller tilsat kakao, chokolade og/eller kaffe; te, bagerivarer, konditori- og konfekturevarer, herunder sukker- og chokoladebaseret slik, næringsmidler af korn, spiseis. 3292

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIAMOND PLASMA (730) Indehaver: Mitsubishi Electric Corporation, 2-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Plasma display-moduler; display-monitorer forsynet med plasma display-moduler til brug med computere; fjernsynsmodtagere forsynet med plasma display-moduler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONE STEP (730) Indehaver: Innerdyne, Inc. a orporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk CT 06856, Connecticut, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske apparater og instrumenter, herunder laparaskopiske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IX (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, N-1371 Asker, Norge (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer; analgetiske og/ eller antipyretiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ILLUSTRERET LIDENSKAB (730) Indehaver: Peter Castella Nielsen, Jagtvej 191, 1.th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STEP (730) Indehaver: Innerdyne, Inc. a orporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk CT 06856, Connecticut, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske apparater og instrumenter, herunder laparaskopiske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZAP (730) Indehaver: Sodiall International Société de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire, 170 bis Boulevard du Montparnasse, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, (511) Klasse 29: Mælk og mælkeprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPRIORE (730) Indehaver: CD-Danmark A/S, Palægade 4, 1261 København K, Danmark (511) Klasse 09: Cd-rom. (511) Klasse 16: Trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantone 138 cv og 5773 cv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ideal2VAG (730) Indehaver: Xact Services ApS, Arnold Nielsens Boulevard 68E, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 42: Computerprogrammering, udvikling, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer samt konvertering af computerprogrammer fra et programmeringssprog til et andet. (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KAPRIORE (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. 3293

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIN-UP (730) Indehaver: Norsk Iskrem BA, Brennaveien 10, N-1483 Skytta, Norge, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SunOcare (730) Indehaver: Mycodan ApS, Gunilslund 116, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (730) Indehaver: A/S Solo, Postboks 4545, N-0404 Oslo, Norge (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERGO-FORM (730) Indehaver: BM Fitness-Import v/bo Madsen, Virkelyst 20, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 28: Trænings- og motionsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), herunder stationære motionscykler, romaskiner, steppere, ellipsetrænere, løbebånd, motionsbænke, træningsbænke, vægtudstyr og aerobicudstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAMM (730) Indehaver: Damm Cellular Systems A/S, Møllegade 68, 6400 Sønderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADSPEC (730) Indehaver: The Upjohn Company, a corporation of the State of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEMOIRES (730) Indehaver: Memoires v/ Vilhelm Klem Ernsted, c/o Vad Petersen, Stakkesund 12, 2th., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder reklametryksager, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter og magasiner, herunder reklameblade, trykt reklamemateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, udgivelse af reklametekser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via computernetværk (e-handel). 3294

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SkinOcare (730) Indehaver: Mycodan ApS, Gunilslund 116, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. 3295

20 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 130. årgang. 2009-10-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2267 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 257 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 122. årgang. 2001-05-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 37. 120. årgang. 1999-09-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2141 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 121. årgang. 2000-06-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1571 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 120. årgang. 1999-05-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1079 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 129. årgang. 2008-02-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 315 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere