I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI IKKE HELT I MÅL MED OK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI IKKE HELT I MÅL MED OK"

Transkript

1 I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 magasinet for os der arbejder grønt MARTS 2015 NR. 2 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 VIKARBUREAUER FALDER PÅ STRIBE LÆS SIDE 6 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI LÆS SIDE 10 IKKE HELT I MÅL MED OK LÆS SIDE 3

2 LEDER ORDNEDE FORHOLD, TAK AF FLEMMING H. GRØNSUND, REDAKTØR I skrivende stund forhandler 3F og GLS-A om fornyelsen af overenskomsterne. En af de store hurdler, som parterne ikke kan blive enige om, er en styrket indsat mod omgåelse af overenskomsterne ved brug af entrepriseaftaler. To domme fra arbejdsretten, som frifinder en jysk planteskole, Majland, og et stort fynsk gartneri, Topia by Roll for, at underbetale de ansatte, har givet vores modpart vind i sejlene. Dommene er blevet udlagt som, at arbejdsretten nu tillader aflønning på 60 kr. i timen i danske gartnerier. Det er en helt forkert udlægning, men afgørelserne har straks fået de liberale repræsentanter til at fare i blækhuset og fastslå, at en timeløn på 60 kroner ikke er løndumping, men en god løn for de østeuropæiske arbejdere der søger beskæftigelse i Danmark. Senest har sognepræst Kathrine Lilleør i Berlingske Tidende fastslået, at 3F er usolidarisk, når man ønsker, at de udenlandske ansatte skal følge overenskomstens bestemmelser og hun slår i samme artikel fast, at 3F er ansvarlig for arbejdsløsheden, når fagforeningen ikke vil acceptere en løn på 60 kr. pr. time. Hendes argument er, at gartnerierne ikke har råd til at betale en højere løn. FORKERT UDLÆGNING Lad os slå fast med det samme: Arbejdsretten blåstemplede ikke lønninger på 60 kr. i timen. Arbejdsretten har kun taget stilling til, om arbejdsgiverne i de to konkrete tilfælde har forsøgt at omgå overenskomsten ved at benytte vikaransatte på underbetalte vilkår, eller om arbejdet blev udført i entreprise. Forskellen er kort fortalt: Ved vikaransættelser udføres arbejdet under ledelse og instruktion af gartneriet, og er derved omfattet af overenskomsten. Ved entrepriseaftaler udføres arbejdet af en selvstændig virksomhed under egen instruktion og ledelse og uden gartneriejerens indblanding. I de to sager kunne 3F ikke tilstrækkeligt sandsynliggøre, at arbejdet blev udført som vikararbejde, og derfor tabte vi. Men det ændrer ikke på det faktum, at GLS-A hjælper og opmuntrer sine medlemsvirksomheder at omgå overenskomsten, og de af al magt vil forhindre, at 3F får ordentlige oplysninger om, hvorledes arbejdet bliver udført og til hvilken pris. UD MED OVERENSKOMSTERNE Derfor har 3F sat kravet om en styrket indsats mod løndumping øverst på ønskesedlen ved dette års overenskomstforhandlinger. GLS-A har ingen problemer med at medlemsvirksomhederne omgår den overenskomst, de selv har skrevet under på. Tværtimod. Senest har den afgående formand for GLS-A, kammerherre og hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff sendt en afskedssalut om, at han mener at, den danske model, dvs. reguleringen af forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved brug af overenskomster, har overlevet sig selv. Med den indstilling er det lodret op ad bakke at indgå i en konstruktiv dialog med arbejdsgiverne om at sikre erhvervets eksistens under ordnede vilkår. Det er derfor bydende nødvendigt at den nye formand og bestyrelse er mere visionære og fremsynede. Alt andet vil være ødelæggende for faget, for ingen kan være tjent med en branche, hvis overlevelse bygger på omgåelse og bluff. 38. årgang ISSN GRØNT er Danmarks største fag magasin for den grønne branche. Udgiver: GRØNT magasinet for os, der arbejder grønt udgives af Melgaard & Wöhlisfelt I/S på vegne af Det Grønne Repræsentantskab. Adresse: Melgaard & Wöhlisfelt I/S Bollervej 4 Fiskbæk 8831 Løgstrup CVR Redaktion: GRØNT redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F og artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund 3F Valby Mølle Allé Valby Tlf Redaktionsudvalg: Rita Olsen, 3F Aarhus - Rymarken Thomas Møller, 3F Aarhus - Rymarken Redaktionen består af: Kenneth Wöhlisfelt journalist (Sjælland) T: E: Kristian Melgaard journalist (Jylland) T: E: Indlæg og artikler: Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: Oplag: GRØNT udsendes til 3F afdelinger med kollektivt abonnement, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2014: Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice Jette Sterndorff-Jessen Oddesundvej Esbjerg N T F Fagforeninger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Aarhus Rymarken, 3F Silkeborg, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro og 3F Vest. Layout & tryk: Rosendahls Deadline næste udgivelse: 15. april

3 OVERENSKOMSTER AFTALER IKKE HELT I MÅL Hverken på det offentlige eller på det private område nåede man helt i mål med nye overenskomster Det lykkedes ikke at nå helt i mål med overenskomstforhandlingerne på det private område inden fristen udløb 28. februar. På det offentlige område er man dog meget langt med alle de områder, der er fælles for alle offentligt ansatte, men man mangler fortsat at blive færdige med de specielle forhold for de enkelte brancher. På det store private område står 3F og GLS-A stejlt overfor hinanden, og der var udsigt til at området ville blive ramt af konflikt pr. 1. marts, når overenskomsterne udløb. Men 23. februar besluttede Forligsmanden at udsætte konflikten i 14 dage, således at den tidligst kan bryde ud 16. marts. Han har indkaldt parterne til nye forhandlinger 9. marts, hvorfor vi ikke her kan fortælle noget om resultaterne. GLS-A FORBEREDER KONFLIKT Ifølge Forligsmanden må man ikke referere fra forhandlingerne, men vi har klippet følgende information fra GLS-A s egen hjemmeside: Ifølge forligsmandsloven er det ikke tilladt at kommentere på de løbende forhandlinger, men vi tidligere har redegjort for de udestående emner: GLS-A ønsker at elevomkostningerne bliver lavere 3F ønsker at indføre kædeansvar 3F ønsker arbejdsgiverbetalt materiale til elever på skole Konflikten vil i første omgang kun dreje sig om ansatte, der er medlemmer af 3F, men der er mulighed for, at der senere kan komme sympatikonflikt fra de andre LO-forbund. HER RAMMER KONFLIKTEN Lykkes det ikke parterne at lave en aftale, vil en strejke omfatte landbrug, gartnerier, skovbrug, planteskoler, agroindustrien samt firmaer med fiskeopdræt. Konflikten vil dog kun ramme de virksomheder, der er medlem af GLS-A. REALLØN SIKRET Den nye overenskomst på det offentlige område sikrer reallønnen for de grønne 3F-ere, der er ansat ved kommuner og regioner. Formanden for 3F s offentlige gruppe, Ellen K. Lykkegaard, er godt tilfreds med resultatet af de generelle OK-forhandlinger. Selvom det ikke er nogen fest: Men der er mange 3F-fingeraftryk på de resultater, vi har fået i hus, understreger hun. Ellen K. Lykkegaard fremhæver uddannelsesløftet, der er målrettet ufaglærte og kortuddannede. Altså især 3F ere og FOA-medlemmer. 20 millioner kroner skal supplere aktiviteter, der i forvejen foregår i kommunerne og af dem vil de ca. fire millioner gå direkte til 3F-erne. For mange 3F-ere er det vigtigt, at uddannelse kan ses i direkte sammenhæng med arbejdet. Og at man kan komme afsted sammen med nogle kolleger. Det er de erfaringer, vi vil bygge videre på. Vi håber, at det vil være med til at skabe nogle bredere jobs for 3F-erne, siger Ellen K. Lykkegaard. SOCIAL DUMPING Alt omkring social dumping er 3F-krav. Dét, vi har fået igennem, er nye tiltag, og nu har vi fået hul igennem på et område, hvor der intet var før. Vi får fastholdt fokus og dialogen, og det er meget vigtigt for os, siger Ellen K. Lykkegaard. Der er således indgået aftale om, at tillidsfolk får øget adgang til oplysninger, når kommunerne bruger vikarbureauer. Aftalen ligner den, man har i industrien. Hun fremhæver også resultater på de såkaldte sociale kapitler. Det er den del af overenskomsten, der sætter ord på rummeligheden på arbejdspladsen. For eksempel skal fleksjobbere skrives ind i de sociale kapitler. Det giver flere håndtag at dreje på, og vi får bedre snor i fleksjobbernes forhold, siger Ellen K. Lykkegaard. MANGLER LDIT Ved redaktionens slutning var de specielle forhandlinger på de enkelte overenskomstområder ikke færdige. Så snart de er klar kan du læse hele OK-resultatet på hjemmesiden Formanden for 3F s offentlige gruppe, Ellen K. Lykkegaard, er godt tilfreds med aftalen 3

4 LØNDUMPING DE SNYDER VI BETALER Hver eneste dag stod de litauiske kvinder på landevejen gennem Lading men der blev også tid til at tage til Århus og dele løbesedler ud. Mens gartneriejeren og vikarbureaet tjener fedt på at underbetale medarbejderne, ender regningen hos alle andre Nogle måneder efter 3F Aarhus Rymarken indstillede kampen om arbejdsforholdene på rosengartneriet ROSA i Lading øst for Aarhus, kan man så småt begynde at gøre omkostningerne op. Det blev en kamp med to egentlige vindere og mange tabere. Rent umiddelbart er den store vinder de 13 litauiske kvinder, der blev underbetalt, mens de fra oktober 2013 til april 2014 arbejdede på gartneriet. De har gennem Lønmodtagernes Garantifond (LG) fået udbetalt kroner til dækning af den manglende løn. LG har (lige som 3F) vurderet at ansættelsen gennem E-Work var en omgåelse DYR KONFLIKT ELLER? For medlemmer af 3F Aarhus Rymarken og medarbejderne i afdelingen har ROSA-konflikten trukket tænder ud. Men formanden for Den Grønne Gruppe, Thomas Møller, ser sådan på det: Det koster altid at køre en konflikt. Der er betalt konfliktunderstøttelse til de strejkende medlemmer, der er drukket nogle liter kaffe, spist morgenbrød og trykt bannere mv., men når vi har forelagt tallene for vores bestyrelser og tillidsfolk har alle bakket op. Der er enighed om, at det har været en vigtig konflikt, der har været med til at sætte fokus på løndumpning i Danmark. ØGET BEVIDSTHED Det værste ved sagen er de mange medlemmer, der tidligere arbejdede i gartneribranchen og som nu er uden job udkonkurreret af udlændinge, der arbejder for under det halve i løn. Det er ikke udlændingene vi har noget imod. De skal bare have lige vilkår med os. Og vi vil kæmpe imod de arbejdsgivere, der omgår vores danske overenskomster for at tjene Thomas Møller taler i megafon til demonstrationen flere penge. For udenlandske arbejdere i Danmark har konflikten også givet en bevidsthed om de fordele der ved at have en overenskomst og være medlem af en fagforening. 4

5 LØNDUMPING af vikarloven og at pigerne derfor har ret til overenskomstmæssige løn, overtid, SH betaling, feriepenge og pension. LG har ligeledes vurderet at de aconto beløb der var udbetalt ikke var beskattet selv om der forelå nogle fiktive lønsedler. Det er kun fair og rimeligt, at kvinderne får den løn, de skulle have haft, siger formanden for Grøn Gruppe i Aarhus Rymarken, Thomas Møller. Men de vandt jo ikke de fik bare hvad de havde ret til. De virkelige skurke slipper. For mens kvinderne nu har fået deres velfortjente løn, er det alle os andre, der betaler gildet. Hverken gartneridirektør Harley Eskelund eller direktøren for det nu krakkede vikarbureau E-Work, Helge Højland Berg, skal til lommerne, selvom det er de to, der har haft fortjenesten af at underbetale kvinderne. MANGE TABERE Regningen for løndumpingen ender i første omgang hos Lønmodtagernes Garantifond. Og det er grotesk, for dermed er det Gartneriet ROSA s kolleger og konkurrenter, der skal betale for at blive udsat for unfair konkurrence fra ROSA. Det er jo sådan, at alle private arbejdsgivere indbetaler 380 kr. om året pr. fuldtidsmedarbejder. De penge slipper ROSA for at betale, for de har jo ingen ansatte. De betaler kun for de danskere, der er ansat cirka halvdelen af arbejdsstyrken. Tilbage er så alle øvrige arbejdsgivere i Danmark deriblandt de gartnerier, som Harley Eskelund sidder til møder med i GLS-A, hvor han er medlem. Vikarbureauet E-Work slipper også for at betale, for virksomheden er gået konkurs. SAMFUNDET TABER Men ROSA-konflikten har endnu flere tabere. Thomas Møller har denne analyse: Skal man bruge store ord kan man sige, at det danske samfund er den helt store taber. For gartneriet ROSA tjener deres penge på at sende roser til Rusland. De laver mange KVINDERNE FIK PRIS Carl Scharnberg Uofficielle Fond uddelte i 2014 en pris og kroner til de litauiske kvinder, der havde arbejdet på gartneriet Rosa som ansatte i vikarbureauet E-Work. Støttet af 3F Aarhus Rymarken satte de sig i foråret 2014 op mod uværdige arbejdsforhold og viste befolkning og politikere konsekvenserne af social dumping, lød det fra folketingsmedlem fra Enhedslisten Finn Sørensen, der som bestyrelsesmedlem i fonden begrundede valget. Disse kvinder har præsteret noget helt særligt. De er blevet lokket hertil under falske løfter om en god timeløn. Resultatet blev en faktisk timeløn på cirka det halve af overenskomsten og arbejdstider, der nærmede sig det dobbelte. ROSA-kvinderne fik i 2014 Carl Scharnbergs pris her ses de sammen med gruppeformand Thomas Møller. Det var ofte råkoldt og vådt i de dage, konflikten stod på, men der var folk hver dag. millioner roser hvert år. Det burde være en god historie om dansk eksport og fortjeneste til samfundet. Men fordi ROSA benytter sig af underbetalt udenlandsk arbejdskraft slipper virksomheden for at ansætte arbejdskraft på danske vilkår. Det koster arbejdspladser på ordnede vilkår det koster skatteindbetaling fra de ansatte og det koster omsætning i de lokale forretninger. For en kvinde, der arbejder 300 timer om måneden, og som tjener kroner, har hverken tid eller lyst til at gå i butikker. Og hun sender sandsynligvis de fleste penge hjem til familien. 5

6 FAGLIGT RIDESKOLEN FRA HELVEDE Kunne du tænke dig et job, hvor chefen råber og skriger. Hvor fagligheden er i bund og hvor du bliver beskyldt for ikke at passe dit arbejde? Til gengæld så får du ingen overtidsbetaling, risikerer at blive fyret og gå hjem med et sagsanlæg. Velkommen i Orient Rideklub Orient Rideklub er en nyopstartet rideskole, som er beliggende i Frederikssund, lige ned til Roskilde Fjord og Havelse Mølle med offentlig transport lige til døren. Vi er i besiddelse af 12 søde heste og ponyer, som er klar på at tage imod dig som rytter om du er nybegynder, øvet, barn eller voksen Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str Dansk Skovkontor A/S. Tlf Ja, så idyllisk er der på rideskolen i Frederikssund. I hvert fald hvis man spørger dem selv. Teksten her er nemlig hentet fra rideskolens egen hjemmeside. Helt det glansbillede har 3F og to tidligere elever nu svært ved at genkende. De husker arbejdspladsen som forfærdelig og fyldt med frygt og trusler. Forholdene på rideskolen har været så grumme, at stedet ikke længere er godkendt til at have elever. Orient Rideklub ejes af Ahmad Alkorde, der også driver AK Transport & Trading ApS. Han har to gange forsøgt at slippe ud af en uddannelsesaftale med en elev, men begge gange var ophævelsen ugyldig, og han er dømt til at betale erstatning. I den første sag, mener Alkorde, at han opsiger eleven i prøvetiden, fordi han mener, at hun ikke har passet sit arbejde Men det passer ikke, fortæller Karsten Froeshøj fra 3F Frederiksværk-Frederikssund. Hun har passet, hvad hun skulle og har også været der om aftenen og i weekenderne, forklarer Froeshøj, der forsøgte at lukke sagen med frivillig aftale med rideskolen. Men det var Ahmad Alkorde ikke parat til, så sagen ender i Tvistighedsnævnet under Undervisningsministeriet, hvor rideskolen dømmes til at betale kr. til eleven for den ulovlige fyring. Vi overvejer at starte en sag mod Jannie, fordi firmaet har lidt økonomisk tab på over kr. TRUENDE OG VRED I den næste sag er det Jannie Nielsen, der er på pinebænken. Jannie er ligesom den første elev ansat som dyrepasser-assistent. Hun troede, at hun havde fået sit drømmejob, da hun fik elevpladsen på rideskolen, men eventyret blev hurtigt et mareridt. Ejeren virker truende og meget vred og kaster ofte med ting, når han er i stalden. Han vidste ingenting om dyr. Hestene havde det også skidt, når han var i nærheden af dem. Han bad os også om at gøre ting som fagligt var helt forkert, husker Jannie Nielsen. Men det var nu ikke årsagen til, at 3F kom ind i billedet. Jannie får nemlig ikke den rigtige løn og overtidsbetaling er der intet af. Igen må Karsten Froeshøj rykke ud, men Ahmad Alkorde er ikke sådan at lave en aftale med. Han skriver sådan her i en mail: Vi har lavet ophævelse af uddannelsesaftale den Fra den INGEN KOMMENTARER FRA RIDESKOLEN Til denne artikel ville vi gerne have talt med rideskolen. Vi har derfor lagt besked på rideskolen og også sendt en mail, hvori vi beder om en kommentar til de oplysninger, som 3F og Jannie Nielsen fremkommer med. Vi har også spurgt, hvorfor de ikke har betalt overtidsbetaling. Men Orient er ikke vendt tilbage. 6

7 FAGLIGT Han vidste ingenting om dyr. Hestene havde det også skidt, når han var i nærheden af dem. Han bad os også om at gøre ting som fagligt var helt forkert er Jannie ikke ansat hos os længere. Nu er hun Halsnæs Kommunes hovedpine. Hun har fået den løn hun skal have og lidt længere fremme lufter virksomheden et erstatningskrav: Vi er nu i gang med at lave en opgørelse over, hvad det har kostet os at have Jannie ansat. Vi har lidt økonomisk tab ved at have Jannie ansat, og er i gang med undersøge, hvor meget det har kostet firmaet. Vi overvejer at starte en sag mod Jannie fordi firmaet har lidt økonomisk tab på over kr.. BETAL SELV DYRLÆGEN Lige inden fyringen går Jannie også alene på arbejdspladsen, hvilket er i klar strid med reglerne og hun får at vide, at hun selv skal betale, hvis hun ringer til dyrlægen. Han (Ahmad Alkorde, red.) var kun interesseret i at tjene penge på dyrene. Han vidste heller ikke, hvad de skulle have at spise. Det fungerede egentlig fint nok, når han ikke var til stede. Men når han kom, så virkede han meget truende. Det var ikke godt. Han tror, at alle frygter ham, fordi han står og råber og skriger, siger Jannie. Karsten Froeshøj forsøger sig igen med en dialog, men uden større held. Alkorde skriver sådan her tilbage: Du skal aldrig kontakte os igen, du skal kontakte Dansk Erhverv fremover, da I har trådt over alle grænserne nu!! Det simpelthen så frygtelig det her med jer. Lad dommerne afgøre sagen. Og det gjorde de så: De dømte rideskolen til at betale kr. for en uberettiget fyring. Jannie er i dag tilbage på Roskilde Tekniske Skole, hvor hun gør sin uddannelse færdig. Den anden elev, der også havde den tvivlsomme fornøjelse at arbejde på Orient er på barsel. På rideskolens hjemmeside kan man i dag læse, at den primært drives af to polakker. Karsten Froeshøj fra 3F har flere gange forsøgt dialog med rideskolens ejer, men uden held. 7

8 VIKARBUREAUER DE FALDER PÅ STRIBE Det pres, som især 3F øver mod de vikarbureauer, der sælger billig arbejdskraft til danske gartnerier, øges dag for dag og det hjælper Først var det Work Force, så kom E-Work og nu har de omstridte søsterselskaber Baltic Workforce og Admin begæret sig selv konkurs. I løbet af ganske få måneder er en stribe af de store spillere på det grå marked for udleje af billig østeuropæisk arbejdskraft slået tilbage til de bestyrelseslokaler, de kommer fra. Men det vil sikkert ikke vare længe, inden vi igen ser hovedpersonerne bag disse selskaber aktive på markedet, for de har det med at poppe op som champignon af hestemøg. Lad os her fortælle historien om en af de virksomme personer, nemlig Helge Højland Berg. Hans seneste konkurser er netop Work Force og E-Work. E-Work gik konkurs i april 2014, og denne konkurs var årsag til, at Lønmodtagernes Garantifond måtte udbetale kroner til de 13 litauiske kvinder fra Gartneriet ROSA. Af virksomhedens regnskaber kan man se, at E-Work i 2012 havde en omsætning på ca. 13 millioner kroner en omsætning der i 2013 voksede til hele kroner. Alligevel gav 2013 et underskud på kroner, og egenkapitalen er negativ med kr. I 2009 blev vikarbureauet Work Force ApS. stiftet med Helge Højland Berg som direktør og et af hans andre selskaber HHB Invest som stifter. Dette firma har bl.a. leveret litauiske vikarer til bl.a. gartneriet Knud Jepsen i Hinnerup. Vikarerne fik 27 kroner i timen. Dette selskab er nu opløst. MANGE KONKURSER Søger man i Erhvervsstyrelsens registre finder man et dystert spor af konkurser med Helge Højland Bergs navn broderet henover. I følge GRØNT s oplysninger og kilder kan man ridse hans erhvervskarriere op således: I 1993 startede han Gartneriet Højland i Hinnerup ved Aarhus. 31. august 1997 blev virksomheden omregistreret til en lokal advokat, og i 2005 blev selskabet opløst. Tidl. direktør i E-Work, Helge Højland Berg her fotograferet i 2010 i en salatmark på gartneriet Lykkegården, der også er gået ned. (Foto: Scanpix) 8

9 VIKARBUREAUER I 1996 gik Gartneriet Skythe ApS, hvor han sad i direktionen, konkurs og er nu opløst. LYKKEGÅRDEN Salatgartneriet Lykkegården har en helt særlig historie, som fortæller os mere om personerne bag. Sporene løber ind over hinanden, og er ikke nemme at rede ud, men vi vil prøve: Lykkegården ApS. blev stiftet i 1989 som et selskab under Lykkegården Holding ApS. Gartneriet ejes af Jens Højland Eskildsen, og sønnen Helge Højland Berg er direktør. Holdingselskabet er endeligt opløst 19. november 2014, men inden skete der en hel del på gården, Aarhusvej 23 i Auning. UNDERBETALING I 2011 anklagede 3F gartneriet for at have ansat vikarer til 50 kroner i timen, og 3F gennemførte bl.a. demonstrationer mod gartneriet. 8. september blev Lykkegården ApS. omdannet til Anpartsselskabet af 8. september Sjovt nok er dette selskab ikke stiftet i 2011, men allerede i Dette selskab blev opløst efter konkurs 23. marts Noget tilsvarende gør sig gældende med familiens andet selskab, Lykkegården ØKO, der er registreret første gang i 2007, men som 8. september 2011 skifter navn til Anpartsselskabet ØKO af 8. september Dette selskab blev opløst efter konkurs med udgangen af marts Næste dag 9. september 2011 bliver Selskabet Lykkegården Øko A/S oprettet. Direktør i selskabet er Jens Højland Eskildsen. Hans søn Helge Højland Berg sidder med i selskabets bestyrelse. Dette selskab blev pr. 18. maj 2014 opløst efter konkurs. PÅ BANEN IGEN Få dage efter den seneste konkurs i april 2014 stiftede Helge Højland Berg et nyt selskab, nemlig Agropartner ApS. Ifølge Erhvervsstyrelsens oplysninger beskæftiger dette firma sig med engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. der er ingen tilgængelige regnskabstal. Men han har også andre jern i ilden. Med udgangspunkt i domicilet på Haraldslundvej 3 A i Hinnerup driver han en række virksomheder med blandet held. Ifølge virksomhedsregistret i Erhvervsstyrelsen sidder han i direktionen for, eller medejer af følgende virksomheder: H3A udlejning af ejendomme underskud i 2013: kr. Egenkapital 1,6 mill. Hhb Invest ApS. Serviceydelser vedr. planteavl: Underskud i 2013: egenkapital Hhb-Grønt ApS blandet drift : Underskud i 2013: egenkapital KILDE: VIRK.dk DE FALDT OGSÅ ELLER? I februar kunne Skifteretten i Hillerød meddele, at de to selskaber, Baltic WorkForce ApS. og Admin ApS havde indgivet konkursbegæring. Vi kender begge firmaer som leverandører af billig udenlandsk arbejdskraft til danske gartnerier, og 3F har kørt adskillige sager imod dem og vundet. De to firmaer hører ind under koncernen, Administrationsselskabet ApS, der også rummer firmaer som: A WORK APS, ENT FLEX APS og MANDSKABSSERVICE AP. Men er det nu også slut? GRØNT tvivler og i næste udgave vil vi prøve at finde ud af bagmændenes kringlede veje til billig profit på bekostning af udenlandske arbejdere og det danske velfærdssamfund. NU KAN DU SKÅNE DIN RYG UNDER SPRØJTEARBEJDET! Berthoud Vermorel 2000 og 3000 COMFORT rygsprøjten er markedets mest brugervenlige og ergonomisk rigtige rygsprøjte med et helt unikt bæreselesystem. Varenummer: NY MODEL ELEKTRISK PUMPE 1.548, , , ,- BERTHOUD - KVALITET OG NYSKABELSE Berthoud har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af sprøjter, og beskæftiger sig ikke med noget andet. Det betyder, at al viden omkring sprøjteteknik, dyseudformning, ergonomisk korrekt design samt, kravene til sikkerhed, kvalitet og brugervenlighed, er integreret i hver eneste Berthoud sprøjte. Varenummer: Hvidemøllevej Randers NV Tlf MANUEL PUMPE 9

10 GRØN KAMPAGNE OVERENSKOMST PÅ PELSERI Sydvestjysk Pelscenter Varde blev stiftet i marts 2013, og har til huse i et tidligere Arla-mejeri i Varde. Det er et andelsselskab, der ejes af 63 pelsavlere på Varde-egnen. De har indskudt andelskapital, svarende til 20 kr. pr. skind, og med skind tilmeldt, er der indbetalt en egenkapital på godt 16 mill. kroner. I 2013 nåede man kun at pelse skind. I 2014 nåede man pelsning af ca skind, og i 2015 forventer man at pelse omkring skind. Grøn kampagne er komme t godt fra start og fik en velfortjent julegave i form af overenskomstaftale. Der blev sat et flot punktum for et travlt 2014 for det grønne kampagnekontor. På årets sidste hverdag 30. december blev der indgået en overenskomst med det store pelseri, Sydvestjysk Pelscenter i Varde. Det betyder, at de 130 lettiske arbejdere, der er beskæftiget i pelsningssæsonen, nu får løn og arbejdsvilkår efter danske forhold. Det er et stort og vigtigt skridt for os og for de 130 ansatte, siger lederen af Grøn Kampagnekontor, Jess Hansen, der har haft et fortrinligt, tæt samarbejde med 3F Varde-Billund. Parterne forhandlede helt frem til juleaften, og det skulle blive næsten nytår, før aftalen var på plads. Det holdt hårdt at få selskabet med på en overenskomst, og 3F Varde-Billund måtte fremsætte konfliktvarsel, før de bed til bolle, siger Jess Hansen. DANSKE VILKÅR Med overenskomsten bliver de lettiske medarbejdere omfattet af alle de øvrige vilkår i en normal overenskomst. Det vil sige SH-betaling, overtidsbetaling, pensionsindbetaling, ferie-fridage og de øvrige regler PRISERNE STIGER IGEN Efter nogle perioder med voldsomme udsving på minkprisen, ser det ud til igen at være normale tider igen var et katastrofe-år, hvor priserne på et tidspunkt var faldet med 44% og auktionshuset Kopenhagen Fur i Glostrup måtte konstatere et fald i omsætningen på ikke mindre end 5,4 mia. kr. eller næsten 35%. Men nu er udviklingen vendt, og man oplevede pæne prisstigninger på de sidste auktioner i Udviklingen er fortsat ind i 2015, hvor man på januar-auktionen oplevede en samlet prisstigning på 10% og på den netop afsluttede februar-auktion yderligere en stigning på 11%. Udbuddet i februar var på 5,9 millioner minkskind, og de danske minkskind blev solgt til en gennemsnitspris på 452 kr., mens de udenlandske minkskind kun nåede en gennemsnitspris på 357 kr. Februar-omsætningen blev på 2,6 milliarder kr. Kopenhagen Furs samlede minkudbud i 2015 bliver rekordstort på forventet 27,4 millioner skind. For at imødekomme behovet har man udvidet med m2 og ansætter yderligere 40 nye medarbejdere i Så det går ikke så ringe endda. 10

11 GRØN KAMPAGNE om arbejdets tilrettelæggelse og så videre. Det er et vigtigt signal at sende til pelsbranchen. Vi har overenskomst med omkring halvdelen af de pelserier, vi har registreret, og det er klart, at nyheden om, at en af de store spillere på markedet, indgår en overenskomst med 3F er et godt signal til de andre, konkluderer Jess Hansen. Selvom at der blev krydset klinger, er det vores vurdering, at der er lagt et godt grundlag for et fint samarbejde fremover med virksomheden. Jeg vil gerne rose både virksomheden og afdelingen for et godt samarbejde, slutter Jess Hansen. FOKUS PÅ MINK OG KVÆG Det er nu godt halvandet år siden, Den grønne Gruppe etablerede kampagnekontoret med Jess Hansen som daglig leder og udgangspunkt i Vordingborg. Men det er ikke ret tit, han har opholdt sig hjemme på kontoret. For arbejdet foregår ude hos afdelingerne. Jess Hansen siger om fremtiden: Det er Den Grønne Gruppes vurdering, at kampagnekontoret i 2014 i høj grad har formået at skabe fokus på området både internt og eksternt. Det vil sige i 3F afdelingerne, men også blandt arbejdsgiverne, hvor det har været vores oplevelse, at der har været bevågenhed, både fra den enkelte arbejdsgiver, men også fra arbejdsgivernes organisationer. Man må sige, at branchen har fået et godt kendskab til projektet. Vi har også oplevet, at afdelingerne har taget godt imod projektet og der har været et godt samarbejde. Jess Hansen roser også samarbejdet med gruppen, som altid står til rådighed, når det er nødvendigt. SKIFTER FOKUS Også i 2015 vil mink-branchen fylde en del. Der er opgaver, der endnu ikke er afsluttet og der vil være arbejde, der fortsættes. Fx. vil gruppen igen i år være repræsenteret med en stand på den store minkmesse i Herning, der løber af stablen fra d. 26. til 28. marts. Men nu er det afdelingerne, der skal tage over, mens kampagnekontoret flytter fokus til malkekvæg. I følge Landbrug & Fødevarers mælkeudvalg er der ikke færre end mælkeproducenter i Danmark. Området er ikke godt overenskomstdækket, så der er nok at tage fat på. Kampagnekontorets styregruppe har langt sidste hånd på strategi og indsatsområder og det kommer I til at høre meget mere om i de kommende udgivelser af GRØNT auktionerne fik igen øget tilslutning fra Kina opkøbere, heraf mere end 70 nye. 11

12 FAGLIGT NYT FLEXJOBBER SNYDT I 13 ÅR Gennem 13 år blev en nordjysk 3F-er snydt for løn, søgne-helligdagsbetaling og pension fra den landmand, han var ansat hos som ufaglært fodermester. Nu har Grøn Gruppe 3F i Aalborg skaffet ham en del af pengene, nemlig for de sidste fem år. Det blev til kroner, som nu kan forsøde tilværelsen et godt stykke vej. 3F-eren er ellers hårdt ramt af livet. Omkring år 2000 kom han til skade, mens han arbejdede som skovarbejder. Han fik armen i en skovsav, og fik desuden skader i skulderen. I 2003 blev han tildelt muligheden for et flexjob, og fik ansættelse hos den nordjyske landmand som fodermesterassistent i 15 timer om ugen. Men hans løn blev ikke reguleret i forhold til de skiftende overenskomster, hvilket Jobcenter Nordjylland blev opmærksom på i Lars Mark Jensen fra Grøn Gruppe i 3F Aalborg deltog i et møde, hvor man fik reguleret lønnen på plads. Men i 2009 og igen i 2014 var den gal igen med lønreguleringerne, og parterne blev så uenige, at flexjobberen blev fyret. Han henvendte sig til Grøn Gruppe i Aalborg, der fandt ud af, at han slet ikke havde fået pensionsbidrag indbetalt i hele ansættelsesperioden. Vi regnede ud, at han i de sidste fem år var blevet snydt for kroner i pensionsbidrag, og andre kr. i løn og S/H betaling, oplyser Lars Mark Jensen. Arbejdsgiveren mente ikke at en flexjobber skulle have pension, og det med S/H betaling kunne han jo afspadsere i de timer, han ikke var på arbejde. Men sådan spiller klaveret jo ikke. Det er helt krystalklart, at flexjobbere skal have samme vilkår som alle andre på overenskomsten, og efter et brev fra 3F s advokat, fik vi da også aftalen på plads, slutter Lars Mark Jensen. KLARHED VED FRATRÆDELSE Du har under alle omstændigheder ret til den overenskomstaftalte fratrædelsesgodtgørelse på op til kroner, hvis arbejdsgiveren opsiger eller hjemsender dig og så er det ligegyldigt, om du går direkte over i andet arbejde eller starter på en uddannelse. Det fastslår en faglig voldgift i en principiel afgørelse på GLS-A-området. Voldgiften handlede om to ansatte på Aldershvile Planteskole i Bagsværd ved København. De blev begge opsagt om efteråret 2013 med forventet genansættelse i løbet af foråret. Overenskomsten for gartneri og planteskole beskriver ikke, hvor lang hjemsendelsesperioden kan være, og derfor krævede 3F fratrædelsesgodtgørelse til begge de opsagte medarbejdere. Den ene påbegyndte arbejdet igen om foråret, mens den anden startede på uddannelse. Voldgiften har bestemt, at medarbejderen, 16 der blev genansat, ikke havde ret til godtgørelsen, men vedkommende fortsætter med at optjene anciennitet til en eventuel højere udbetaling på et senere tidspunkt. Den medarbejder, der overgik til uddannelse, havde derimod ret til godtgørelsen. Opmanden udtaler bl.a. i kendelsen: Da opsigelsen skete uden hendes egen skyld, jf. herved litra a i 22, er det uden betydning, at det var hende selv, der valgte ikke at vende tilbage, og hun har herefter krav på at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelsen. Kendelsen skaber den ønskede klarhed om, hvornår fratrædelsesgodtgørelsen på GLS-A området kan udbetales. En faglig voldgift har skabt klarhed om godtgørelse ved fratrædelse. (Arkivfoto) 12

13 Bliv en del af hele Danmarks anlægsgartner I OKNygaard får du en spændende karriere i et fagligt innovativt miljø blandt nysgerrige og engagerede kollegaer. Du bliver en del af en virksomhed, som hver eneste dag året rundt løser anlægs-, drift- og plejeopgaver i hele Danmark. Vi tilbyder dig et aktivt og afvekslende job med masser af faglige udfordringer. I OKNygaard arbejder vi i teams og vil gerne have dig med på holdet, men du skal kunne dit kram, du skal være serviceminded og stolt af dit fag. Er du serviceminded og stolt af dit fag? Hos OKNygaard ser vi det som god kundeservice at gøre tingene lette for vores kunder. Derfor har vi specialiseret vores kompetencer i henholdsvis Anlæg og Drift. Begge forretningsområder er landsdækkende, så der vil altid være en opgave og en arbejdsplads i den del af landet, hvor du bor. De bedste medarbejdere findes i OKNygaard Det er egentlig meget enkelt. I sportens verden sammensættes et landshold af de bedste spillere i landet, og så står den ellers på hård træning, mange kampe og udvikling af et tæt og perfekt samspil. Sådan tænker og arbejder vi også i OKNygaard. Vores kultur er gennemsyret af viljen til at vinde både opgaven og kunden. Vilje til at levere den bedste service og en faglig kvalitet, hvor alt hænger sammen, så kunden får en komplet løsning, når de vælger os som samarbejdspartner og leverandør. Vi er 350 medarbejdere på holdet og, sammen dækker vi alle dele af anlægsgartnerbranchen. Vi løser opgaver i de fleste af landets kommuner og har adresser på Sjælland, Fyn og hele vejen op gennem Jylland. Målet er enkelt. Vi vil være de bedste anlægsgartnere i Danmark. Du finder OKNygaard i hele landet 2015 bliver et travlt år for OKNygaard Vi har ordrebogen godt fyldt op og kan se frem til et travlt og aktivt år med opgaver og aktiviteter indenfor en lang række forskellige områder: boligområder gårdrenoveringer skoler & institutioner slotte & parker sport & leg torve & pladser veje & stier kommuner & virksomheder Hos OKNygaard er vi stolte af vores arbejde, og vi vil meget gerne vise det til andre. Besøg vores hjemmeside, og tag et kig. På kan du både se, hvad vi dur til og finde eksempler på projekter, hvor du kan bidrage med din erfaring og faglige kompetence. Det er vores mål at være en foretrukken samarbejdspartner, når det gælder alle typer anlægsgartneropgaver vil du være med? Vi glæder os til at høre fra dig! Er du anlægsgartner, anlægsstruktør, brolægger, rørlægger, maskinfører eller formand og brænder for at anlægge eller vedligeholde inspirerende udemiljøer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til og fortæl lidt om din erfaring og hvilke arbejdsopgaver, du er særligt interesseret i. Vores hovedkontorer er: HASSELAGER Beringvej Hasselager Tel BORUP Bækgårdsvej Borup Tel

14 UDDANNELSE JU-PIGER GIK EFTER GULDET Landbrugseleverne Nina Skjøtt og Camilla Vognsen fra Jordbrugets Uddannelsescenter Århus kom i den bedste tredjedel som Europas bedste kvægdommere Hvad er det egentlig, der gør en malkeko til en god malkeko? Og hvordan er det nu lige, man siger god ko på fransk? Det har landbrugseleverne Nina Skjøtt og Camilla Vognsen fra Jordbrugets Uddannelsescenter s skolelandbrug, Bredballegård ved Aarhus fundet ud af. For de er netop vendt hjem efter en minde-og lærerig tur til den franske hovedstad, Paris. De var ret gode, og de opnåede placeringer som h.h. 14 og 16 ud af de i alt 46 deltagere. KVÆGDOMMERE De to landbrugspiger har været afsted for at konkurrere som dyrskuedommere på den franske udgave af Agromek PIAS. På landbrugsmessen, der er arrangeret af det franske landbrugsministerium, skal de dyste mod andre unge fra Europa, og det hele handler om at kunne spotte konkurrencens allerbedste køer. Forud for konkurrencen har et hold af rigtige dyrskuedommere givet alle de deltagende dyr point, og det hold, der kommer tættest på dommernes vurdering, vinder konkurrencen. Sidste år var første år med dansk deltagelse, og her sikrede Nordjylland sig en 13. og en 11. plads i konkurrencen. Der er ingen af os, der har prøvet sådan noget før, med det er da alletiders mulighed for at komme ud og få en oplevelse, man ellers ikke ville have fået, siger Nina Skjøtt, der er sikker på, at det skal nok blive rigtig fedt i Paris. Vi er da lidt nervøse, men vi har været i gang med at øve os på vores racer, Montbéliarde og Limousine, så det skal nok gå. Det bliver forhåbentlig rigtig sjovt, og uanset hvad, er det en fin ting at kunne skrive på sit CV, siger Camilla Vognsen. Pigerne har på turen haft følgeskab af driftsleder på Bredballegård, Erik Ravn. ANLÆGSGARTNER SØGES TIL MOESGAARD MUSEUM For vores kunde Moesgård Museum søges en erfaren anlægsgartner, som får til opgave at pleje, vedligeholde og udvikle museets 120 hektar skov, eng og grønne områder. OPGAVERNE Du vil som anlægsgartner i samarbejde med dine kollegaer vedligeholde grønne arealer, herunder stier, bede, p-pladser, legeområder mv. Stillingen indeholder både vedligeholdsopgaver og opgaver, hvor der er mulighed for at udvikle områderne omkring museet. På sigt vil jobbet også indeholde vedligehold af legeområder, udvikling af frugthaven samt udvikling af små legeområder i skovarealerne. Jobbet indebærer endvidere glatførebekæmpelse, udvendig bygningsservice, medvirken og opbygning ved små og store arrangementer på og omkring Moesgaard Museum. ANSØGNING OG KONTAKT Hvis stillingen har din interesse kan du læse mere og ansøge jobbet via Randstads hjemmeside reference nr 2263 senest d. 15/ Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Majken Blaabjerg Romm på Tlf

15 FAGLIGT FÅ INDFLYDELSE Nu har du chancen for at få indflydelse på din egen hverdag og sætte dagsordenen for hvad Brancheudvalget for Land.-og Skovbrug skal beskæftige sig med. Brancheudvalget for Land-og Skovbrug er et udvalg under Den Grønne Landsbrancheklub, og består af aktive 3F medlemmer, fordelt ud over landet og er fra forskellige virksomheder. Brancheudvalget arbejder med at forbedre vilkårene på vores arbejdspladser, således vi også i fremtiden har gode sunde virksomheder med overenskomster og et godt arbejdsmiljø. Brancheudvalget oplyser: Vi arbejder også med at lave aktiviteter f.eks. fyraftensmøder, udflugter og studieture. Vi ønsker os at flere kunne få lyst til at være med til at sætte dagsordenen inden for vores overenskomst områder, Så har du et emne, en konkret ide, eller har du lyst til at være en aktiv del af klubben hører vi rigtig gerne fra dig. Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte et af de tre betsyrelsesmedlemmer: Formand: Hanne Pedersen, tillidsrepræsentant på landbrug Nord Fyn. tlf: Mail: Næstformand: Lars Henriksen, arbejdsmiljørepræsentant og skovarbejder på Djursland tlf: mail: Bestyrelsesmedlem: Thomas Møller, gruppeformand 3F Aarhus, tlf mail: INFORMATIONSMØDER Som nævnt i sidste nummer afvikler Brancheudvalget to informationsmøder i henholdsvis Vissenbjerg og Aarhus. Mødet på Fyn afholdes 16. marts hos 3F Nordhøjfyn i Vissenbjerg, og onsdag 18. marts kan du møde brancheudvalget hos 3F Aarhus Rymarken. KIRKEMESSE BLIVER STØRRE Fagmessen Kirkens Forum, der blev afviklet for første gang i 2014, ramte plet hos gæsterne, og den bliver derfor gentaget til efteråret i Messecentret i Fredericia. Premiere-messen var en stor succes, men tidspunktet kolliderede med grandækningssæsonen. Derfor flyttes 2015-udgaven fra november til sidst i september, og får øget fokus på kirkegårdsområdet. Over 100 udstillere var med til at skabe rammerne for den første kirkemesse, og mange har allerede meldt deres ankomst til anden udgave, som vil være åben fredag og lørdag, så alle gæster har mulighed for at kigge forbi, uanset om de arbejder i weekenden eller ej. MRSA-TØJ SKAL VASKES Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for at dit arbejdstøj bliver vasket, hvis du risikerer at komme i forbindelse med den smitsomme svinebakterie MRSA, når du er på arbejde. Det fremgår af et nyt svarbrev fra Arbejdstilsynet til 3F. Arbejdstilsynet skriver til 3F, at det arbejdstøj, man normalt bruger i landbruget, ikke betragtes som personligt værnemiddel. Det skyldes, at tøjet i sig selv ikke yder medarbejderen nogen beskyttelse. Men kan tøjet være forurenet med MRSA, er det omfattet af reglerne om brug af personlige værnemidler, fastslår tilsynet. Scan QR-koden og læs om vores uddannelser og AMU-kurser... Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Roskilde Tekniske Skole 15

16 AKTIVITETSKALENDER 2015 Dato Sted Emne 16. marts 3F Nordhøjfyn (Vissenbjerg) 18. marts 3F Aarhus/Rymarken Debatmøde Brancheudvalget for skov og landbrug Debatmøde Brancheudvalget for skov og landbrug 25. marts UCH, Holstebro Gruppegeneralforsamling april Rørvigcentret HedeDanmark OK-Kursus FIU: juni Sandmoseskolen, Brovst Grøn Fagmesse juni Laugesens Have Branchedage for de grønne FIU: august Slagelse Have & Landskab september Det Grønne Årsmøde Netværkskonference september Messe C, Fredericia oktober Mejeri Branchekursus Rørvigcentret. FIU: Udstilling og messe: Kirkens Forum Langsøhus FIU: Husk at sende emner til aktivitetskalenderen til BLOKADERAMTE VIRKSOMHEDER 3F har varslet og iværksat strejke og blokade mod følgende virksomheder på det grønne område. 3F medlemmer må ikke påtage sig arbejde eller udføre service for virksomhederne. Blokadelisten vil løbene blive opdateret i magasinet og på hjemmesiden, dengronneportal.dk Siden sidst har vikarbureauerne Baltic Workforce og Admin ApS erklæret sig konkurs, men blokaden opretholdes indtil konkursdekretet er afsagt: Blokane omfatter følgende vikarbureauer: AndreasAgro Aps, Arbejdsudleje, Vikar Experten, E-Work ApS, Baltic Workforce, Admin ApS. Desuden omfatter blokadevarslet disse firmaer: MT Ejendomsservice, Valby og Skandinavisk Landskabs Pleje (SLP), Fredericia. Hvis du ser at en af ovennævnte blokaderamte virksomheder udfører opgaver for en virksomhed eller offentlig institution, bedes du kontakte Flemming H. Grønsund på tlf / DU KAN MISTE GRØNT Hvis du er en af de ca F-ere, der har fravalgt at modtage Fagbladet, risikerer du fremover også at miste Magasinet GRØNT. Repræsentantskabet har besluttet, at de medlemmer, der ikke modtager Fagbladet, heller ikke fremover vil modtage GRØNT. Fra nytår begyndte vi at distribuere GRØNT sammen med Fagbladet. Det sparer rigtigt mange penge. Men de 700 abonnenter, der af mange forskellige årsager har valgt ikke at få Fagbladet, skal have GRØNT tilsendt med posten. Og det koster næsten lige så meget at sende de 700 blade, som det koster at distribuere de øvrige godt blade med Fagbladet, og dermed koster det mere at sende bladet end du betaler for baldet. Du kan beholde GRØNT ved at tilmelde dig Fagbladet på din medlemsside. DENGRONNEPORTAL.DK GODT FOR ALLE Hvis vi ikke gør det, er der ingen, der gør det. Det var slutmeldingen fra 3F s forbundsmand Per Christensen, da han i begyndelsen af februar holdt tale til Den Grønne Landsbrancheklub, samlet til årsmøde på Smålandshavet. Per Christensen gennemgik den kampagne om organisering, som 3F har startet, og som løber videre i Han sagde blandt andet: Det er ikke i orden, at vi indretter samfundet på en måde, hvor nedslidning bliver en del af hverdagen. Udlicitering skaber utryghed og usikkerhed hos 3F-ere. Det er ikke i orden, at vi skal være usikre for, om vi har et arbejde i morgen. Social dumping var på dagsorden i kommunalvalgkampen, og det var alene vores skyld. Social dumping er vigtig for hele samfundet, vi vil have ordentlighed overfor hinanden. Efter formandens peptalk var der ordinært årsmøde. Du kan læse det officielle referat på Ledelsen af Den Grønne Landsbrancheklub, som omfatter den Grønne Gruppes brancher dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE GARTNERIARBEJDERE LANDARBEJDERE GREENKEEPERE AGRO-INDUSTRIEN DYREASSISTENTER MASKINFØRER PLANTESKOLEGARTNERE SERVICEGARTNERE SKOVARBEJDERE VÆKSTHUSGARTNERE KIRKEGÅRDSANSATTE GRØNNE GÅRDMÆND JORDBRUGSTEKNOLOGER

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger 8. september 2015 Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger Dansk Industri (DI) har i en analyse anvist, at kommunerne kan anvende en større grad af konkurrenceudsættelse for

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere