Opgaver til grundskolen Vi besøger retten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver til grundskolen Vi besøger retten"

Transkript

1 Opgaver til grundskolen Vi besøger retten udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

2 Magtens tredeling Opgave 1 Den lovgivende magt Giv 3 konkrete eksempler på, hvordan den lovgivende magt senest er anvendt. Søg eventuelt hjælp i stikord som: Ændringer i folkeskoleloven, forsvaret, 9 stk. 1 i udlændingeloven, den kriminelle lavalder osv. Opgave 2 Danske love 1 Beskriv 3 nyere love og 3 gamle love (minimum over 30 år gamle gerne meget ældre) der gælder i Danmark i dag. Opgave 3 Danske love 2 Hvis du/i kunne indføre 2 nye love i Danmark i morgen, hvad skulle de så omfatte? Argumentér, hvorfor du/i mener disse love ville være gavnlige for det danske samfund. Opgave 4 Den udøvende magt Giv 2 konkrete eksempler på, hvordan den udøvende magt anvendes og hvornår. Søg eventuelt hjælp i stikord som: Tyveri, færdselsovertrædelser, navngivning af et barn inden det er fyldt 6 måneder, bøder ved fødevarer-smileys, udsending af soldater til eksempelvis Afghanistan. Opgave 5 Grundloven Beskriv/fortæl med egne ord, hvad disse begreber ifølge Den danske Grundlov, betyder: ytringsfrihed? religionsfrihed? undervisningspligt? værnepligt? Opgave 6 Rettigheder Nævn nogle af de grundlæggende rettigheder man har som borger i et demokratisk land som Danmark. Opgave 7 Justitsministeriet Hvem er Danmarks nuværende justitsminister? Har han/hun en uddannelse? Hvilken? Hvordan er han/hun udvalgt til jobbet? Hvad har Danmarks justitsminister ansvaret for? Undersøg, hvad Danmarks justitsminister laver på en hel almindelig arbejdsdag.

3 Rettens arbejde Opgave 8 Civilsager Giv mindst 4 konkrete eksempler på nyere civilsager. Søg eventuelt hjælp via en søgning på internettet. Det kan være på domstol.dk eller det lokale domhus. Opgave 9 Straffesager Giv mindst 4 konkrete eksempler på en straffesag. Søg eventuelt hjælp via en søgning på internettet. Det kan være på domstol.dk eller det lokale domhus. Opgave 10 Sager behandlet ved domstol 1 Hvilke af disse sager kan afgøres uden en domstols medvirken? Forklar hvorfor/hvorfor ikke. 1. Besiddelse af narko 2. Vælte en ældre dame på fortovet, så hun falder og slår sig 3. Desertering 4. Tyveri, hvor butiksejeren anmelder det til politiet 5. Køre 70 km/t i byområder 6. Køre over for rødt på cykel 7. At man ikke officielt har navngivet sit barn efter 6 måneder 8. At man som kasserer i en idrætsforening betaler en regning uden bestyrelsens tilladelse 9. Ulovlig parkering 10. At man gentagne gange ikke betaler husleje 11. Afstraffelse af børn ved slag 12. Køre uden hænder på cykel 13. Køre fuld på cykel 14. Vold mod et andet menneske 15. At man ikke møder op til session eller udebliver ved indkaldelse til aftjening af værnepligt 16. Modtagelse af dagpenge eller kontanthjælp, mens man ikke opholder sig i Danmark 17. At arbejdsgiver ikke betaler løn eller feriedagpenge til ansat, fordi den ansatte er sygemeldt 18. Privat videresalg at sodavand og slik 19. Skilsmisse 20. Mobning på arbejdspladsen 21. Gentagende manglende betaling af sine regninger 22. Salg af gammelt kød 23. Salg af fødevarer tilsat vitaminer 24. Henkastning af affald på offentlige steder 25. Gentagende affaldsdumpning i naboens have 26. Rygning i offentlige bygninger 27. At man sparker en politimand, der anholder en for at deltage i en lovlig demonstration 28. Løbetur i offentlig park uden noget tøj på 29. Affyring af fyrværkeri den 6. januar 30. Privat salg af fyrværkeri 31. Opbevaring af 14 L benzin i garagen eller kælderen eller på altanen 32. Videresalg af varer man ikke kender oprindelsen af 33. Privat afskaffelse af døde dyr 34. Drikke mindreårige søskende fulde eller udsætte dem for fare 35. At man ikke møder op til samfundstjeneste

4 Opgave 11 Sager behandlet ved domstol 2 Giv 5 andre konkrete eksempler på sager, der ender ved en domstol. Opgave 12 Fogedretten Hvilke af disse 3 eksempler kan ikke ende i fogedretten og hvorfor? Manglende betaling af en biblioteksregning for en bog, man har afleveret for sent At man nægter at udlevere sine børn til samkvem med fraskilt ægtefælle At man sætter ild til skolens cykelskur Opgave 13 Tinglysningsretten 1 Forklar/beskriv med egne ord, hvad udtrykket at have pant i betyder? Opgave 14 Tinglysningsretten 2 Hvornår skal man selv tinglyse? Hvem kan have interesse i at sikre at deres rettigheder bliver tinglyst? Hvorfor skal man tinglyse sine rettigheder? Hvad betyder det, at man tinglyser sine rettigheder? Hvad kan der ske, hvis man ikke har tinglyst sine rettigheder? Opgave 15 Tinglysningsretten 3 Gå ind på tinglysning.dk og udarbejd 5 spørgsmål til noget du/i ikke forstår. Byt opgave med en anden eller en anden gruppe, og prøv om I kan besvare hinandens spørgsmål. Opgave 16 Sø- og Handelsretten Hvilken af disse sager er ikke en sag i Sø- og Handelsretten og hvorfor? 1. Får ikke job grundet mistanke om graviditet 2. En butik lover at være landets billigste på den nye iphone (men er det ikke) 3. Nyt Sony-anlæg købt på afbetaling, hvor man ikke har betalt afdrag Opgave 17 Højesteret Udarbejd en case der ender i Højesteret. Beskriv forløbet, beviserne og afgørelserne. Opgave 18 Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte 1 Undersøg, hvad sagerne mod Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte handlede om. Opgave 19 Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte 2 Undersøg, hvilken sag mod Peter Brixtofte der kom for Højesteret. Hvorfor kom denne for Højesteret? Hvad endte sagen med? Opgave 20 Fri proces Hvad skal der til for at kan få fri proces i en retssag? Hvor og hvordan skal man henvende sig?

5 Borgerens kontakt med retten Opgave 21 Tiltalt Hvad sker der, hvis en tiltalt ikke møder op i retten? Opgave 22 Vidne Hvorfor behøver man ikke vidne, hvis ens familie er indblandet i sagen? Diskutér, hvad der er godt, og hvad der kan være skidt ved, at denne mulighed findes? Opgave 23 Nævning 1 Undersøg, om man kan undgå at blive nævning? Hvis ja, hvordan? Opgave 24 Nævning 2 Beskriv, med egne ord, forskellen på nævninge og domsmænd? Opgave 25 Nævning 3 Udtænk en sag, der kunne være spændende, at være nævning i, og fortæl hvorfor? Opgave 26 Lukkede retsager Find 2 konkrete eksempler på lukkede retssager. Har eksemplerne noget til fælles? Forklar, hvorfor det kan være nødvendigt, at afholde et retsmøde for lukkede døre.

6 Rettens Øvrige personer Opgave 27 Jurist Hvordan uddannes man til jurist i Danmark? Hvordan bliver man advokat i Danmark? Opgave 28 Opførsel i en retssal Diskutér, hvad der kan være grunden til, at man i en retssal ikke må give udtryk for sin glæde eller vrede over en dommers afgørelse? Nævn eksempler på, hvornår dette kan være meget svært at overholde. Hvilke konsekvenser kan det have, at man ikke overholder denne regel?

7 Forbrydelse og straf Opgave 29 Skyld 1 Forklar, hvordan man kan bevise, at en person er skyldig i eksempelvis et tyveri? Hvad skal der til, for at det er bevist? Opgave 30 Skyld 2 Forklar med egne ord, hvad udtrykket uskyldig indtil det modsatte er bevist betyder. Opgave 31 Skyld 3 Diskutér/forklar, hvad det betyder at det skal være bevist over enhver tvivl, for at man kan dømmes skyldig i det danske retsvæsen. Opgave 32 Beviser 1 Udarbejd en case, hvor tvivlen kommer den tiltalte til gode. Udarbejd en case, hvor det er bevist over enhver tvivl, at den tiltalte er skyldig. Hvilke beviser eller mangel på beviser, er udslagsgivende i disse to sager? Opgave 33 Beviser 2 Giv 2 eksempler på sager, hvor lovovertrædelsen ikke er fuldbyrdet (direkte udført), men hvor der alligevel er bevis nok til, at den tiltalte kan dømmes. Opgave 34 Bødestraf 1 Hvilke af disse sager giver ikke bødestraf, begrund hvorfor? 1. Gå overfor rødt i et fodgængerfelt 2. Spytte på gaden 3. Smide skrald på gaden 4. Besiddelse af ulovligt medicin 5. Slagsmål på åben gade med efterfølgende skader på de involverede 6. Deltagelse i varslede demonstrationer 7. Deltagelse i varslede demonstrationer, der kommer i klammeri med myndighederne 8. Besættelse af et hus, der er ejet af en anden 9. Parkere mindre and 10 meter fra hjørnet af et vejkryds 10. Råbe grimme ting efter en politimand Opgave 35 Bødestraf 2 Undersøg, hvad den mindste bødetakst er? Søg eventuelt hjælp via politi.dk. Undersøg om bødetaksten er ens for alle for den samme lovovertrædelse.

8 Opgave 36 Straffe Undersøg, hvilke straffe, af de opstillede sager fra opgave 10, der kan give/giver: Påtale, bødestraf, ubetinget fængselsstraf, betinget fængselsstraf. Hvilke af sagerne vil blive noteret i en straffeattest? Hvor længe vil de stå der? 1. Besiddelse af narko 2. Vælte en ældre dame på fortovet, så hun falder og slår sig 3. Desertering 4. Tyveri, hvor butiksejeren anmelder det til politiet 5. Køre 70 km/t i byområder 6. Køre over for rødt på cykel 7. At man ikke officielt har navngivet sit barn efter 6 måneder 8. At man som kasserer i en idrætsforening betaler en regning uden bestyrelsens tilladelse 9. Ulovlig parkering 10. At man gentagne gange ikke betaler husleje 11. Afstraffelse af børn ved slag 12. Køre uden hænder på cykel 13. Køre fuld på cykel 14. Vold mod et andet menneske 15. At man ikke møder op til session eller udebliver ved indkaldelse til aftjening af værnepligt 16. Modtagelse af dagpenge eller kontanthjælp, mens man ikke opholder sig i Danmark 17. At arbejdsgiver ikke betaler løn eller feriedagpenge til ansat, fordi den ansatte er sygemeldt 18. Privat videresalg at sodavand og slik 19. Skilsmisse 20. Mobning på arbejdspladsen 21. Gentagende manglende betaling af sine regninger 22. Salg af gammelt kød 23. Salg af fødevarer tilsat vitaminer 24. Henkastning af affald på offentlige steder 25. Gentagende affaldsdumpning i naboens have 26. Rygning i offentlige bygninger 27. At man sparker en politimand der anholder én for at deltage i en lovlig demonstration 28. Løbetur i offentlig park uden noget tøj på 29. Affyring af fyrværkeri den 6. januar 30. Privat salg af fyrværkeri 31. Opbevaring af 14 L benzin i garagen eller kælderen eller på altanen 32. Videresalg af varer man ikke kender oprindelsen af 33. Privat afskaffelse af døde dyr 34. Drikke mindreårige søskende fulde eller udsætte dem for fare 35. At man ikke møder op til samfundstjeneste Opgave 37 Straffeattest Undersøg, hvad foranstaltninger efter betyder. Undersøg, hvad tiltalefrafald med vilkår betyder.

9 Opgave 38 Betinget dom Giv 3 eksempler på konkrete sager i Danmark, der har udløst en betinget dom. Opgave 39 Fængselsstraf Undersøg, hvilket arbejde man kan have, mens man afsoner sin straf i et dansk fængsel. Undersøg, om man får løn for det arbejde, man udfører, mens man er i fængsel. Opgave 40 Straf i eget hjem Giv et konkret eksempel på en sag, hvor den tiltalte har fået lov til at afsone sin straf i eget hjem. Hvilken straf kan man få lov til at afsone i sit eget hjem? Undersøg hvilke argumenter, der talte for, at denne lovændring blev vedtaget. Hvilke fordele og hvilke ulemper kan der være ved at få lov at afsone sin straf i eget hjem? Hvad sker der, hvis man forlader sit hjem uden tilladelse? Søg eventuelt hjælp via borger.dk. Opgave 41 Varetægtsfængsling Forklar med egne ord, hvad det betyder, at man bliver varetægtsfængslet. Undersøg hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan varetægtsfængsles. Opgave 42 Sigtelse Forklar med egne ord, hvad det betyder, at man bliver sigtet. Undersøg hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan sigtes i en sag. Opgave 43 Fængselsstraf/livstid 1 Hvorfor tror du/i, at en fængselsstraf på livstid i Danmark i gennemsnit kun er 16 års fængsel? Hvornår vurderes afsoningenslængden for første gang? Opgave 44 Fængselsstraf/livstid 2 Undersøg sagen om Palle Sørensen, der slog fire politibetjente ihjel i Hvorfor kom han til at sidde bag tremmer i 32 år og 8 måneder? Opgave 45 Udvisning Giv 2 konkrete eksempler på sager, der har ført til udvisning af en person fra Danmark. Hvorfor blev personen udvist? Opgave 46 Udlevering Hvilke grunde kan der være til, at et land beder om at få en dansk statsborger udleveret til retsforfølgelse? Find 2 konkrete eksempler på anmodning fra andre lande om, at få udleveret en dansk statsborger. Hvad handlede disse sager om? Hvem bestemmer om en person kan udleveres fra Danmark til retsforfølgelse i et andet land? Hvilke forhold skal overholdes, for at Danmark kan udlevere en dansk statsborger til retsforfølgelse i et andet land?

10 Opgave 47 Fængsler Hvor mange lukkede fængsler findes der i Danmark, og hvor ligger de? Hvor mange åbne fængsler findes der i Danmark, og hvor ligger de? Hvilke indsatte kan få lov til at afsone deres straf i de åbne fængsler? Giv et eksempel på en konkret sag. Hvilke indsatte kan absolut ikke få lov at afsone deres straf i et åbent fængsel, men skal sidde i et lukket fængsel? Giv et eksempel på en konkret sag. Opgave 48 Den kriminelle lavalder 1 I Danmark er den kriminelle lavalder i 2010 blevet sænket fra 15 år til 14 år. Det betyder, at børn på 14 år og derover kan straffes. Undersøg, hvad der var politikernes argumenter for denne lovændring. Opgave 49 Den kriminelle lavalder 2 Undersøg via internettet eller det lokale domhus sager, hvor børn under 14 år har været involveret i kriminalitet. Hvad er der sket med disse børn? Opgave 50 Den kriminelle lavalder 3 Diskutér hvad I mener om, at den kriminelle lavalder i Danmark er sænket fra 15 til 14 år. Skriv et læserbrev, hvor du/i fortæller, hvad du/i mener om denne lovændring. Find eventuelt inspiration i nogle af nedenstående udsagn: hårdere og flere straffe giver mindre kriminalitet man skal hjælpe børn og unge ud af et dårligt miljø, i stedet for at straffe børnene straf, behandling og uddannelse skal kombineres forældrene til kriminelle børn bør også have en straf, da de har et ansvar for deres børns opførsel unge mennesker på 14 år er ikke længere forældrenes ansvar, derfor bør de selv tage ansvaret for deres handlinger kriminelle børn bør flyttes fysisk væk fra det miljø de kommer fra en tvangsfjernelse Opgave 51 Besøg i retten Planlæg et besøg i retten hvad skal man være opmærksom på? Kan man bare troppe op, eller er der særlige hensyn at tage? Opgave 52 Spil Udarbejd et spil (brætspil, spørgsmålsspil, vendespil, spil på internettet eller lign.), omhandlende Danmark som et demokratisk land og de love, der gælder i Danmark. Byt spil og prøv de andres spil. 10

Vejledning til underviseren Vi besøger retten

Vejledning til underviseren Vi besøger retten Vejledning til underviseren udarbejdet af Tina Krogh Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk eller på 21757581 Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk er et undervisnings-

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf ELEVHÆFTE Min far er astronaut, han arbejder på månen Limousinechauffør, er altid ude og kør Han har travlt i sit firma, han ejer faktisk IRMA Er i Kina som kok, og det er rigtigt nok Det er bare noget,

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik 3.618

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere