Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder samt lave kopier. Maskinen udskriver på normalt kopi- og printerpapir. Du kan se nøjagtigt, hvornår du har modtaget en fax med tidsstemplet i Laserfax 855. Dette fungerer også efter strømsvigt. Fax-maskinen udskriver med moderne laserteknologi. Startpatronen, som følger med faxen, kan udskrive op til sider. Med de næste tonerpatroner kan du udskrive op til sider. Du kan få tonerpatroner og tilbehør gennem vores telefonbestillingsservice (se bagsiden). Du kan slutte Laserfax 855 til computeren (pc med Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP) og bruge fax-maskinen som laserprinter. Du kan også scanne dokumenter og redigere dem på computeren. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, og følg sikkerhedsanvisningerne. Afrøv bare alle de funktioner, som laserfaxen har. Du kan ikke beskadige fax-maskinen, hvis du bruger de funktioner, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Fa x Laserprinter på normalpapir Modem: Laserfax k4-Modem (soft-modem) Laserfax 855 Super G3 33k6-modem Fax-hukommelse: Laserfax sider Laserfax sider Fax-omskifter: Auto Manuel EXT/Telefonsvarer Fax Polling af fax-meddelelser Automatisk dokumentføder til 20 originaler Rundsendingsfunktion Tidsstempel (Laserfax 855) Telefon Mulighed for omstillingsanlæg Vis nummer / CLIP Telefonbog med op til 200 poster Ti grupper med op til 199 poster Ekstra funktion mulig (Skift mellem opkald, Hold etc.) Kopimaskine 64 gråtoner Hastighed: Ti sider pr. minut Automatisk dokumentføder til 20 originaler Opløsning: Hurtig Kvalitet Foto Zoom: 25 til 400 procent Op til 99 kopier af en original Udskrivning Sort-hvid-laserprinter Opløsning 600 dpi Ti sider pr. minut Lister og rapporter Funktionsliste Journal (30 Text2Fax- eller fax-overførsler og opkald) Poster og grupper i telefonbogen Oversigt over maskinens indstillinger Liste over ventende opgaver Senderapport Text2Fax Du kan sende en tekst som fax-meddelelse fra din fax-maskine til en anden fax-maskine. Scanner Opløsning: 256 gråtoner Hastighed: Seks sekunder til en A4-side Automatisk dokumentføder til 20 originaler Computertilslutning (Laserfax 855) Til pc Operativsystemer Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP USB-port (1.1 samt 2.0 full speed) Installations-cd med automatisk installation TWAIN-scannerdriver Paper Port 8.0 Udskrivning fra computer (ti sider pr. minut) Tilføjelse og redigering af telefonbogsposter Papir Papirkassette til op til 250 sider Normalt printer- og kopipapir (60 til 90 g/m 2 )

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Oversigt Beskrivelse af maskinen Betjeningspanel med LCD-display Pakkens indhold Installation Udpakning og tilslutning Tonerpatron Papir Særlige telefonlinjer Ekstra enheder Easylink Indstillinger Indstilling af land Indstilling af sprog Dato og klokkeslæt Indtastning af nummer og navn Sidehoved Ringetone Opløsning Beskyttet fax-modtagelse Spærring Strømsparetilstand Indstilling af fax-modtagetilstand Telefon Telefonering Genkald Telefonbog Hurtigsøgning Grupper Sammenkædning af numre Udskrivning af telefonbog Ekstra telefontjenester Vis nummer Flere udskrifter Tidsstempel * Rundsending Send senere Polling-modtagelse Journal Opgaver Kopiering Lav kopier automatisk Tilpasning af kopier Text2Fax Pc-tilslutning * Forudsætninger Installation af software Afinstallation af software Brug af Companion Suite Redigering af telefonbog Indstillinger Visning af tonerniveau Udskrivning fra computeren Scanning Tips og tricks Papir- eller originalstop Rengøring Bilag Ordliste Forkortelser Funktionsliste Tekniske data Indeks Fax Ilægning af dokumenter Afsendelse af fax-meddelelser Manuel afsendelse af faxer Hastighed Senderapport Faxmodtagelse Sorteret udskrivning * Laserfax 855 Indholdsfortegnelse

4 4 Kapitel Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for opstilling og brug af apparatet for at undgå mulige farer, beskadigelse og fejlfunktioner. Faxen skal stå sikkert og stabilt på en jævn og glat flade (ikke underlag som f.eks. tæpper eller lignende). Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller skade personer især småbørn. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter. Læg alle kabler sådan, at ingen kan falde over dem og slå sig, og kabel og apparat ikke bliver beskadiget. Sørg for, at der er mindst 30 centimeter plads foran apparatet, da originaler og udskrifter kommer ud på apparatets forside. Undgå direkte sol samt at stille apparatet umiddelbart i nærheden af radiatorer, klimaanlæg samt radio- og tv-apparater. Hvis du anvender en ekstra trådløs telefon, skal du have en afstand på mindst 15 centimeter mellem laserfax-maskinen og den trådløse telefons basestation. Ellers kan der opstå akustisk interferens i håndsættet. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Rummet, hvor faxen anvendes, skal have god og tilstrækkelig ventilation - især hvis den anvendes ofte. Stil laserfaxmaskinen, så ventilationsluften ikke er rettet mod en arbejdsplads. Fax-maskinen må ikke tildækkes. Stil ikke fax-maskinen i lukkede skabe eller kasser. Stil ikke fax-maskinen på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Hvis fax-maskinen bliver for varm, eller der kommer røg ud af faxen, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Tilslut ikke telefon- og el-stikket i fugtige rum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Der må ikke komme væske eller fremmedlegemer ind i maskinen! I modsat vil personer være i fare for at få elektrisk stød. Der kan desuden opstå alvorlige skader på maskinen. Hvis der alligevel kommer væske eller fremmedlegemer ind i maskinen, skal du straks trække stikket ud og få maskinen kontrolleret af et teknisk servicested. Udsæt aldrig faxmaskinen for regn. Afbryd fax-maskinen fra strøm og telefonnet i tordenvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade at bruge maskinen og lade være med at telefonere. I modsat fald er der fare for lynnedslag og kvæstelse af brugeren samt beskadigelse af maskinen. Afbryd fax-maskinen fra strømforsyningen og telefonstikket, før dens overflade rengøres. Brug ikke flydende eller gasformige rengøringsmidler (spray-dåser, skuremiddel etc.) eller rengøringsmidler med alkohol. Hvis kabinettet eller elledningen er blevet beskadiget, skal du trække stikket ud. Berør aldrig telefon- eller elledninger, som ikke er isoleret, eller hvis isolering er blevet beskadiget, hvis ikke du først har afbrudt telefon- og el-stik fra telefon- og el-net. Kun et autorisieret servicested må åbne maskinens kabinet. Under strømsvigt virker hverken telefonen eller faxen. Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer tonerstøv ud, skal du undgå at få det på huden og i øjnene. Opbevar nye og brugte patroner uden for børns rækkevidde. Brug ikke vold, når du trækker papir ud af maskinen ved papirstop, og smid det forsigtigt væk: Toneren på udskriften er muligvis ikke helt fikseret endnu, og der kan blive frigjort tonerstøv. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand vil fiksere toneren.

5 Kapitel Sikkerhedsanvisninger 5 Hvis LCD-displayet går i stykker, kan der lække en svagt ætsende væske ud. Undgå kontakt med hud og øjne. Fax-maskinen er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Fax-maskinen er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor den sælges. Den overholder de bestemmelser, der gælder for det enkelte lands telefonselskaber. Udfør kun de indstillinger og procedurer, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Ã Lasersikkerhed Fax-maskinen arbejder med laserstråler. Kun kvalificerede serviceteknikere må åbne maskinen og udføre servicearbejde, ellers er der fare for øjenskader på grund af synlige og usynlige laserstråler. Klasse 1 laserprodukt Sikkerhedsanvisninger

6 6 Kapitel Oversigt Oversigt Beskrivelse af maskinen Dokumentholder Dokumentstyr Dokumentføder Afskærmning Betjeningspanel med LCD-display Dokumentbakke Telefonrør med spiralledning Åbning til Plug n Print-kort Papirkassette Fax- og udskrivningsbakke (kan trækkes ud) Tonerpatron Tilslutninger på bagsiden Telefonrør Eksterne enheder Telefonledning El-ledning USB-stik/computer (Laserfax 855)

7 Kapitel Oversigt 7 Betjeningspanel med LCD-display Symboler på LCD-displayet } Åbn telefonbogsfunktioner Rød lampe v Hvis lampen blinker, skal du læse anvisningerne på displayet f Opløsning indstillet på SFIN F Opløsning indstillet på FOTO h Opløsning indstillet på FIN I Indkomne opkald under fravær Grøn lampe» Blinker, hvis der ligger en overførsel i fax-hukommelsen COPY Tryk to gange: Lav kopier automatisk. Tryk én gang: Tilpasning af kopier STOP Afbryd processen uden at gemme/få dokument ud START Start fax-overførsel / faxmodtagelse h/f/f Indstil opløsning (NORMAL, FIN h, SFIN f, FOTO F) C Slet / et menutrin tilbage W Send Text2Fax-beskeder ¾ Vælg indstillinger / Flyt markøren på displayet Udskriv funktions-, opgave-, indstillingsliste/start hurtiginstallation/udskriv faxjournal eller telefonbog MENU/OK Aktivér funktioner / bekræft indtastninger MODE Fax-modtagetilstand MANUEL, FAX, EXT/SVAR eller AUTOMATISk º Liste med de sidste ti indtastede numre Blå tast og º Liste over de ti sidste, der har ringet til fax-maskinen R/PAUSE Åbn specialfunktioner Blå tast og R/PAUSE Indsæt opkaldspause ¼ Indtast nummer, mens røret er lagt på Blå tast og ¼ Tilføj endnu en post til rundsending af en fax Tryk på den blå tast og den pågældende bogstavtast for at indtaste det specialtegn, der er vist over tasten

8 8 Kapitel 1. Installation Pakkens indhold 1. Installation Fax-maskine Udpakning og tilslutning Montering af dokumentholderen Sæt dokumentholderen ind i de to åbninger på afdækningen. Holderen skal gå helt i indgreb. Papirkassette Dokumentholder Dokumentbakkeholder Telefonrør og spiralkabel Udtrækning af udskrifts- og faxudskrivningsbakke Træk udskrifts- og faxudskrivningsbakkeholderen ud af papirkassettens dæksel. Startpatron El-ledning Telefonledning (landespecifik) Betjeningsvejledning Montering af dokumentbakkeholder Sæt dokumentbakkenholder ind i de to åbninger under betjeningspanelet. Installationshjælp Installations-cd (Laserfax 855)

9 Kapitel 1. Installation 9 Tilslutning af telefonrør Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrøret. Sæt den anden ende af spiralkablet ind i stikket på bagsiden af maskinen, som er afmærket med symbolet ). indtaste nummer, navn, dato og klokkeslæt (se kapitlet Indstillinger). Hvis du vil udføre hurtiginstallationen igen, skal du trykke på og derefter vælge hjlpside 2: installation med ¾. Tryk derefter på OK. Tonerpatron Ny tonerpatron Tilslutning af telefonledning Slut telefonledningen til fax-maskinen ved at sætte ledningen i det stik på bagsiden af maskinen, der er markeret med LINE. Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen. Før du kan modtage, kopiere eller udskrive dokumenter, skal der sættes en tonerpatron i fax-maskinen. Derfor medfølger der en startpatron (kapacitet cirka sider). Niveauhukommelsen for denne startpatron er indstillet fra fabrikken. Startpatronen skal ikke oplades med et Plug n Print-kort. For hver ny efterfølgende tonerpatron du lægger i fax-maskinen, skal du oplade niveauhukommelsen med det medfølgende Plug n Print-kort. Brug kun originale PHILIPS-tonerpatroner, så du sikrer en god udskriftskvalitet. Andre tonerpatroner kan ødelægge maskinen. Desuden bortfalder garantien. 1 Åbn afdækningen ved at tage fat i begge dokumentstyr, og klap afdækningen bagud. Tilslutning af el-ledning 2 Fjern den gamle tonerpatron ved at tage fat i udsparingen i midten og trække opad. Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på maskinens bagside. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Når fax-maskinen er sluttet til el-forsyningen, begynder hurtiginstallationen. Du opfordres til at vælge land samt Æ Tag tonerpatronen forsigtigt ud af maskinen, så du undgår, at der falder tonerstøv ud. Pas på, hvor du lægger patronen; hvis der kommer tonerstøv ud, kan underlaget blive tilsmudset. 1. Installation

10 10 Kapitel 1. Installation Opbevar udpakkede og brugte tonerpatroner i originalemballagen eller i en plastpose, så der ikke falder tonerstøv ud. Aflever gamle patroner til forhandleren eller på en genbrugsplads. Brænd aldrig tonerpatroner. Tonerpatroner skal holdes uden for børns rækkevidde. Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer tonerstøv ud, skal du undgå at få det på huden og i øjnene. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand vil fiksere toneren. 3 Tag den nye tonerpatron ud af pakningen. ÆUndgå at ryste tonerpatronen, efter at du har fjernet beskyttelsesstrimmelen. Hvis du gør det, kan der komme tonerstøv ud. 7 Sæt tonerpatronen ind i fax-maskinen. Patronen skal gå helt i indgreb. 8 Luk afdækningen. Sørg for, at afdækningen går i indgreb i begge sider. 4 Fjern den sorte beskyttelsesfolie og anden emballage, men endnu ikke beskyttelsesstrimmelen i patronen. 9 På displayet vises ny patron?. Tryk derefter på OK. 5 Ryst den nye tonerpatron flere gange frem og tilbage for at fordele toneren jævnt og dermed forbedre udskriftskvaliteten. 10 Vent, indtil indst kort vises på displayet. Skub Plug n Print-kortet til den nye tonerpatron med kontakterne til venstre ind i åbningen til venstre for papirkassetten (kun startpatronen kan anvendes uden Plug n Print-kort). 6 Træk først derefter beskyttelsesstrimmelen på venstre side af patronen helt ud. Hvis fejlmeddelelsen ulseligt kort vises på displayet, har du muligvis sat Plug n Print-kortet forkert i. Kontakterne skal vende mod venstre, når du skubber kortet ind i maskinen. 11 Opladningen af patronen kan vare et øjeblik. Når processen er afsluttet, vises følgende på displayet: handling frdig / fjern kort

11 Kapitel 1. Installation Træk Plug n Print-kortet ud af maskinen. Papir Du skal lægge papir i, før fax-maskinen kan kopiere eller modtage fax-meddelelser. Brug papirformat A4, millimeter. Maskinen kan anvende normalt kopi- og printerpapir (60 til 90 g/m 2 ). Ilægning af papir 1 Træk papirkassetten ud. Hvis du vil afbryde opladningen, skal du trykke på STOP. Niveau-hukommelsen skal dog altid oplades for hver ny tonerpatron. Hvis du utilsigtet har trykket på STOP, kan du starte opladningen på følgende måde: 1 Tryk på MENU/OK, 62 og OK. 2 Vælg ny sort med ¾, og bekræft med OK. Vælg Ja med ¾. Efter kort tid opfordrer maskinen dig til at sætte Plug n Print-kortet i. Hvis tonerniveauet i patronen er lavt, vises følgende spørgsmål, hver gang du åbner og lukker afdækningen: sort=ny? Hvis du ikke har sat en ny patron i, skal du trykke på STOP. Hvis du har sat en ny patron i, skal du trykke på OK og følge ovenstående beskrivelse. Visning af tonerniveau ÆNår du sætter en ny tonerpatron i, skal du oplade niveauhukommelsen i fax-maskinen med det medfølgende Plug n Print-kort. Fax-maskinen registrerer tonerforbruget for hver udskrift og udregner ud fra dette patronens tonerniveau. Det angivne tonerniveau er kun korrekt, hvis du oplader hver ny tonerpatron med det medfølgende Plug n Print-kort. 2 Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. 3 Tag afdækningen af papirkassetten. Læg kun så meget papir i, som kan gå ind under de udstikkende begrænsningsmarkeringer på papirkassettens øverste kant (se også tegningerne på afdækningen til papirkassetten). Du kan lægge op til 250 ark i. 1 Tryk på MENU/OK, 62 og OK. 2 Vælg patronindhold med ¾, og tryk på OK. Patronens tonerniveau vises som et procenttal mellem 100 procent (fuld) og 0 procent (tom). 3 Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 1. Installation

12 12 Kapitel 1. Installation 4 Hvis du vil udskrive på en original (f.eks. formularer eller brevpapir), skal du lægge originalen med den side, der skal udskrives på, nedad og med sidehovedet bagud ind i papirkassetten. Særlige telefonlinjer ISDN-anlæg Fax-maskinen er en analog maskine (gruppe 3). Den er ikke en ISDN-fax-maskine (gruppe 4) og kan derfor anvendes direkte sammen med en ISDN-forbindelse. Du skal derfor i dette tilfælde bruge enten en (analog-)adapter eller en tilslutning til analoge terminaler. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til ISDNanlægget, eller spørg telefonselskabet. Fortrykte papirer, som er udskrevet af en laserprinter, egner sig ikke til yderligere udskrivning. Dette kan medføre papirstop. Hvis der opstår papirstop, skal du følge anvisningerne i kapitlet Tips og tricks / Papirstop. 5 Tryk papiret nedad, indtil armen (A) på bagsiden af papirkassetten går i indgreb. Omstillingsanlæg/ PABX Det er meget almindeligt med omstillingsanlæg (PABX) i store virksomheder. Før et opkald eller en fax-overførsel skal du indtaste et nummer til en fri linje for at kunne få forbindelse til det offentlige telefonnet fra et omstillingsanlæg. 1 Tryk på MENU/OK, 15 og OK. Vælg netvyrkstype med ¾. Tryk derefter på OK. 2 Vælg telefonnet eller pabc med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 6 Læg afdækningen på papirkassetten. Skub kassetten ind i fax-maskinen indtil anslag. Hvis du anvender maskinen sammen med et omstillingsanlæg, indstiller du med funktion 15, hvor lange lokalnumrene er, og hvilket nummer der skal indtastes for at få forbindelse til det offentlige telefonnet. 1 Tryk på MENU/OK, 15 og OK. Vælg forvalg med ¾. Tryk derefter på OK. 2 Indtast længden på lokalnummeret. Forindstillingen er 10. Du sletter tal med tasten \-. Gå ud fra det længste interne nummer, og tilføj en plads. Hvis dine numre for direkte valg f.eks. består af fire cifre, skal du indtaste 5. 3 Tryk derefter på OK. ÆTræk ikke papirkassetten ud, mens maskinen udskriver. Dette kan medføre papirstop. Hvis der opstår papirstop, skal du følge anvisningerne i kapitlet Tips og tricks / Papirstop. 4 Indtast det nummer til en fri linje, som er nødvendigt for at opnå forbindelse til det offentlige telefonnet. I de fleste tilfælde er dette 0 (spørg om nødvendigt sælgeren af telefonanlægget). 5 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Med disse indstillinger skal du ikke først indtaste et nummer til en fri linje, når du indtaster et eksternt nummer. Maskinen indsætter automatisk nummeret til en fri linje foran numre, som er længere end de indtastede numre for direkte valg.

13 Kapitel 1. Installation 13 Ekstra enheder Du kan ud over fax-maskinen også tilslutte andre enheder til telefonforbindelsen, f.eks. (trådløse) telefoner, telefonsvarere eller modemmer. Hvis du vil anvende specialudstyr sammen med fax-maskinen, skal du kontakte forhandleren. Tilslutning til maskinen Du kan tilslutte ekstra enheder direkte til fax-maskinen. Især eksterne telefonsvarere skal tilsluttes på følgende måde: Sæt den ekstra enheds telefonledning ind i EXTstikket (RJ-11-tilslutning) på maskinen. Easylink Easylink-funktionen hjælper dig med at anvende eksterne enheder, som er sluttet til den samme telefonforbindelse. Ekstra telefoner skal være indstillet til toneopkald ( DTMF-toner). Se i betjeningsvejledningen til telefonen, hvordan du indstiller enheden til toneopkald. Start af faxmodtagelse Hvis du løfter røret på fax-maskinen og hører en pibetone eller ingenting, er du ved at modtage et faxopkald. Tryk på START, og læg røret på. Fax-maskinen modtager faxen. Hvis du modtager et fax-opkald og løfter røret ved en ekstra telefon, skal du trykke *5 for at starte faxmodtagelsen. Afbrydelse af ringning Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til et andet telefonstik, og fax-maskinen fortsat ringer, kan du afbryde fax-maskinen fra opkaldet ved at trykke ** på den ekstra telefon. Hvis du slutter de ekstra enheder til via EXT-stikket, fungerer fax-omskifteren optimalt og kan kontrollere de eksterne enheder (se kapitlet Indstillinger / Indstilling af fax-modtagetilstand). Tilslutning til telefonforbindelsen Du kan slutte ekstra enheder til andre telefonstik på den samme forbindelse, selvom stikkene sidder i forskellige rum. Hvis du slutter de ekstra enheder til telefonstik i andre rum, kan laserfax-maskinen ikke kontrollere disse enheder. Ekstra telefonfunktioner fungerer muligvis ikke. 1. Installation

14 14 Kapitel 2. Indstillinger 2. Indstillinger Efter behov kan fax-maskinen udskrive lister, hvor dens vigtigste funktioner og indstillinger er beskrevet. Tryk på tasten på fax-maskinen. Vælg med ¾, om du vil udskrive hjlp-side 1: Funktionsliste eller hjlp-side 5: opstning. Tryk derefter på OK. Du kan også udskrive funktionslisten ved at trykke på MENU/OK, 41 og OK. Du kan også udskrive opsætningen ved at trykke på MENU/OK, 44 og OK. Du åbner menufunktionerne med MENU/ OK. Du går tilbage til det forrige menutrin med C. Du flytter markøren på displayet med ¾. Med C eller \ sletter du enkelte tal eller bogstaver. Med STOP afbryder du processen uden at gemme og vender tilbage til udgangspositionen. Indstilling af land Indtast det land med funktion 11, hvor du anvender faxmaskinen. Indstil altid landet, fordi maskinen ellers ikke har de korrekte indstillinger til det lokale telefonnet. 1 Tryk på MENU/OK, 11 og OK. 2 Vælg land med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Indstilling af sprog 1 Tryk på MENU/OK, 12 og OK for at indstille sproget på displayet. 2 Vælg det ønskede sprog med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Dato og klokkeslæt Indtastning af nummer og navn Dit nummer og navn, som du indtaster med funktion 14, vises i sidehovedet på hver fax og som afsendermærke på afsendte Text2Fax-beskeder. Der er til hver op til 20 tegn til rådighed. 1 Tryk på MENU/OK, 14 og OK. 2 Indtast dit fax-nummer med taltasterne, f.eks Tryk samtidig på den blå tast og på Q for at skrive et plus-tegn. Indsæt et mellemrum med ½-tasten. Tryk derefter på OK. 3 Indtast dit navn ved hjælp af det almindelige tastatur. Tryk samtidig på + og på den ønskede tast for at indtaste store bogstaver. Indsæt et mellemrum med ½-tasten. Specialtegnene er vist til højre over bogstavtasterne. Tryk samtidig på den blå tast og på den pågældende bogstavtast for at indtaste specialtegn. Det er ikke muligt at indsætte et specialtegn på første plads i navnet. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Sidehoved Dit navn og nummer vises på hver fax i sidehovedet. Du kan annullere denne funktion, hvis du ikke ønsker at sende dine oplysninger med. 1 Tryk på MENU/OK, 16 og OK. 2 Vælg ovf.sidehoved med ¾, og bekræft med OK. 3 Vælg med ¾, om sidehovedet skal vises på alle fax-meddelelser. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 1 Tryk på MENU/OK, 13 og OK for at indstille dato og klokkeslæt på displayet. 2 Indtast dato og klokkeslæt på følgende måde: for den 8. august 2005, kl Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen.

15 Kapitel 2. Indstillinger 15 Ringetone Lydstyrke Med funktion 18 indstiller du ringetonens lydstyrke. Du har tre forskellige lydstyrketrin til rådighed. Vælg fra for at slå ringetonen helt fra. Maskinen modtager indkomne fax-meddelelser automatisk uden at ringe. Hvis fax-maskinen er indstillet på manuel modtagetilstand, kan du ikke høre eller modtage indkommende fax-opkald (se kapitlet Indstilling af fax-modtagetilstand). 1 Tryk på MENU/OK, 18 og OK. 2 Vælg den ønskede lydstyrke med ¾. Du kan vælge mellem tre lydstyrketrin (lav, mellem, hoej) eller fra. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Opløsning Du kan indstille opløsningen for fax-modtagelse eller fax-overførsler med h/f/f-tasten. På displayet vises symbolet for den valgte opløsning: NORMAL til dokumenter uden særlige kendetegn h/fin til dokumenter med småtskrevne bogstaver eller tegninger f/sfin til dokumenter med mange detaljer F/FOTO til fotos Med funktion 16 kan du vælge indstillingen for opløsningen. Tryk på MENU/OK, 16 og OK. Vælg scanningsfunk med ¾, og tryk på OK. Vælg den ønskede opløsning, og tryk på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Beskyttet fax-modtagelse Du kan beskytte fax-modtagelsen med en kode. Indkommende fax-meddelelser udskrives ikke, men gemmes i fax-meddelelsens hukommelse. Du kan først udskrive fax-meddelelserne efter at have indtastet en pinkode. Med funktion 27 indtaster du en pinkode, aktiverer den beskyttede fax-modtagelse eller udskriver gemte fax-meddelelser. Indtastning af pinkode 1 Tryk på MENU/OK, 27 og OK. 2 Vælg svarcode med ¾, og tryk på OK. Indtast en firecifret pinkode. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Aktivering/deaktivering 1 Tryk på MENU/OK, 27 og OK. 2 Vælg aktivering med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast den firecifrede pinkode, og tryk derefter på OK. Vælg med eller uden med ¾. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Udskrivning af fax-meddelelser 1 Tryk på MENU/OK, 27 og OK. 2 Vælg udskriv med ¾, og tryk på OK. Indtast den firecifrede pinkode. 3 Tryk derefter på OK. De gemte fax-meddelelser udskrives og slettes fra hukommelsen. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Spærring Med spærringen forhindrer du, at personer uden tilladelse kan bruge fax-maskinen. Du kan enten spærre hele fax-maskinens tastatur eller nøjes med taltastaturet. Indtastning af kode Du skal først indtaste en kode, hvormed du aktiverer og deaktiverer spærringen. 1 Tryk på MENU/OK, 61 og OK. 2 Vælg Låsekode med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast en firecifret pinkode, og tryk derefter på OK. 4 Indtast koden endnu en gang, og tryk på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 2. Indstillinger

16 16 Kapitel 2. Indstillinger Hvis du allerede har gemt en kode, spørger maskinen efter den gamle kode, før du kan indtaste en ny kode. Spærring af tastatur 1 Tryk på MENU/OK, 61 og OK. 2 Vælg lås tastatur med ¾, og bekræft med OK. 3 Indtast den firecifrede spærrekode, og tryk derefter på OK. Vælg med med ¾. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Alle taster på fax-maskinen er spærret. Først efter indtastning af koden kan du åbne funktioner og indtaste tal. Spærringen slås til, efter at fax-maskinen har været brugt. Du kan annullere tastaturspærringen ved at gentage fremgangsmåden og vælge uden under punkt 3. Spærring af taltastatur 1 Tryk på MENU/OK, 61 og OK. 2 Vælg lås nummer med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast den firecifrede spærrekode, og tryk derefter på OK. Vælg kun direkte med ¾. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Nu er taltasterne på fax-maskinen blokeret. Du kan annullere spærringen af taltasturet ved at gentage fremgangsmåden og vælge fri under punkt 3. Strømsparetilstand Maskinen skifter som standard til strømsparetilstand. Du behøver ikke selv at indstille denne tilstand. Hvis du modtager en fax-meddelelse eller gerne vil lave en udskrift eller en kopi, skifter maskinen automatisk fra strømsparetilstand til driftstilstand. Indstilling af fax-modtagetilstand Den indbyggede fax-omskifter gør det muligt at telefonere og faxe via den samme telefonforbindelse samt at anvende yderligere enheder. Der er fire driftsindstillinger til rådighed: FAX, EXT/svar (Telefonsvarer), AUTO- MATISk eller MANUEL. Tryk på tasten MODE for at vælge den ønskede driftsindstilling. På displayet vises den valgte fax-modtagetilstand. Indstilling af ringetoneantal Maskinens fax-omskifter adskiller fax-meddelelser fra telefonopkald. Derudover kan fax-omskifteren også kontrollere tilsluttede enheder, som du har sluttet til fax-maskinen via EXT-stikket. Du indstiller antallet af ringetoner for fax-modtagetilstanden med funktion Tryk på MENU/OK, 17 og OK. 2 Vælg med ¾ på listen med mulige ringesignaler. Du kan vælge mellem 0 og 5 ringesignaler. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Tilstanden Manuel I tilstanden Manuel fungerer fax-maskinen som en normal telefon. Du skal starte fax-modtagelsen manuelt, når du modtager et fax-opkald (pibetone eller ingenting i røret). Tryk på START for at modtage fax-meddelelsen. Automatisk modtagelse er ikke mulig med denne indstilling. Indstillingen Manuel kan anvendes, hvis du ønsker at modtage fax-meddelelser på en tilsluttet computer. FAX-tilstand I indstillingen Fax ringer maskinen så ofte, som du har indstillet med funktion 17. Derefter slås fax-modtagelse til. Denne indstilling skal du vælge, hvis du først og fremmest bruger maskinen til at modtage fax-meddelelser. Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til EXT-stikket, og hører, at du er ved at modtage et faxopkald (pibetone eller ingenting), kan du starte faxmodtagelsen ved at trykke *5 eller trykke på START på fax-maskinen. EXT/Telefonsvarer-tilstand Du bør indstille denne tilstand, hvis du har sluttet ekstra enheder, især en ekstern telefonsvarer, til EXT-stikket på fax-maskinen. Hvis en ekstra tilsluttet telefonsvarer modtager samtalen, kontrollerer fax-maskinen, om det indkommende opkald er en fax-meddelelse. Hvis maskinen registrerer et fax-signal, modtager den automatisk fax-meddelelsen. Hvis du ikke har tilsluttet en telefonsvarer, eller hvis telefonsvareren ikke besvarer opkaldet, overtager fax-maskinen opkaldet efter et forindstillet antal ringesignaler og modtager en eventuel fax-meddelelse automatisk.

17 Kapitel 2. Indstillinger 17 Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til EXT-stikket, og hører, at du er ved at modtage et faxopkald (pibetone eller ingenting), kan du starte faxmodtagelsen ved at trykke *5 eller trykke på START på fax-maskinen. Tilstanden Automatisk Hvis tilstanden automatisk er aktiveret, kontrollerer fax-maskinen, om det indkommende opkald er et fax- eller et telefonopkald. Fax-maskinen modtager faxmeddelelser automatisk. Mens fax-maskinen kontrollerer opkaldet, fortsætter ringningen. Du kan altid besvare telefonopkald. Efter et forindstillet antal ringesignaler overtager fax-maskinen opkaldet og modtager en eventuel tavs fax-meddelelse automatisk. Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til samme forbindelse, og fax-maskinen fortsat ringer, kan du afbryde fax-maskinen fra opkaldet ved at trykke ** på den ekstra telefon. Ekstra telefoner skal være indstillet til toneopkald ( DTMF-toner) (se kapitlet Installation / Easylink). 2. Indstillinger

18 18 Kapitel 3. Telefon 3. Telefon Telefonering Indtast det ønskede nummer, og løft røret. Når du henter poster fra telefonbogen, kan du redigere numrene, efter at du har hentet dem. Du kan f.eks. tilføje eller slette forvalgsnumre eller numre til direkte opkald. Tryk på ¼ for at ringe op, mens røret er lagt på. Du hører klartonen i højttaleren; opkaldet starter straks. Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et nummer, forbindelses etableres med det samme. Du kan ikke korrigere forkert indtastede tal. Du flytter markøren på displayet med ¾. Med C eller \ sletter du enkelte tal eller bogstaver. Med STOP afbryder du processen uden at gemme og vender tilbage til udgangspositionen. Genkald De sidste ti kaldte numre gemmes i genkaldslisten. 1 Tryk på º. 2 Vælg det ønskede nummer med ¾. Tryk på OK for at redigere nummeret. Du flytter markøren med ¾ og sletter enkelttal med C. 3 Løft røret; opringningen starter. Telefonbog Du åbner telefonbogsfunktionerne med tasten }. Du kan gemme nye poster, søge efter poster samt oprette og redigere grupper. Fax-maskinens hukommelse kan rumme ca. 200 poster; det nøjagtige antal afhænger af navnenes og numrenes længde. Posterne kan have en længde på op til 20 tegn. Lagring af nyt opslag 1 Tryk på }. 2 Vælg tilføj navnet med ¾, og tryk på OK. pågældende bogstavtast for at indtaste specialtegn. Det er ikke muligt at indsætte et specialtegn på første plads i et navn. Tryk derefter på OK. 4 Indtast nummeret ved hjælp af taltastaturet. Tryk derefter på OK. 5 Vælg hastigheden for fax-overførslen til denne modtager. Normalt kan du vælge den højeste hastighed. Hvis du ved, at forbindelsens kvalitet er dårligere end normalt f.eks. til en oversøisk modtager kan du vælge en lavere hastighed for at spare tid og telefonomkostninger til den automatiske tilpasning. Brug af telefonbog 1 Tryk på }. 2 Vælg soeg med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast de første bogstaver, eller vælg en post på listen med ¾. 4 Løft røret, eller tryk på START, hvis du vil sende en fax. Funktionen soeg fungerer også, mens du telefonerer. Redigering af poster 1 Tryk på }. 2 Vælg ndre med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast de første bogstaver, eller vælg den post, som du vil redigere, med ¾. Tryk derefter på OK. 4 Rediger det gemte navn, nummeret og overførselshastigheden. Du flytter markøren med ¾. Med C eller \ sletter du enkelte tal eller bogstaver. 5 Bekræft ændringerne med OK. Sletning af poster 1 Tryk på }. 2 Vælg annuller med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast de første bogstaver, eller vælg den post, som du vil slette, med ¾, og tryk på OK. 4 Bekræft sletningen med OK. 3 Indtast et navn ved hjælp af det almindelige tastatur. Tryk samtidig på + og på den ønskede tast for at indtaste store bogstaver. Indsæt et mellemrum med ½-tasten. Specialtegnene er vist til højre over bogstavtasterne. Tryk samtidig på den blå tast og på den

19 Kapitel 3. Telefon 19 Hurtigsøgning Du får adgang til de gemte poster i telefonbogen med bogstavtastaturet. Indtast postens startbogstaver eller dens ønskede navn, mens maskinen er i udgangsposition. Maskinen viser posterne i telefonbogen med de pågældende bogstaver. Vælg det ønskede nummer med ¾. Løft røret, eller tryk på START, hvis du vil sende en fax. Grupper Du kan samle flere poster i telefonbogen til grupper. Hvis du vælger denne gruppe som modtager af en fax eller en Text2Fax-besked, sendes faxen eller beskeden til alle medlemmer i denne gruppe (se kapitlet Fax / Rundsending). Fax-maskinen kan gemme ti forskellige grupper. Oprettelse af gruppe 1 Tryk på }. 2 Vælg tilføj liste med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast et navn på gruppen. Tryk derefter på OK. 4 Tryk på }, og tilføj posterne fra telefonbogen. Indtast de første bogstaver, eller vælg med ¾. Tryk derefter på OK. Tryk på }, og føj flere poster til gruppen. Afslut indtastningen med OK. 5 Indtast et gruppenummer fra 1 til 9, og tryk på OK. Gruppen gemmes. Redigering af gruppe 1 Tryk på }. 2 Vælg ndre med ¾, og tryk på OK. 3 Udvælg den gruppe med ¾, som du vil redigere. Tryk derefter på OK. 4 Indtast eventuelt et nyt navn på gruppen. Tryk derefter på OK. 5 Du kan slette og tilføje poster. Du flytter markøren med ¾ og sletter enkeltposter med C. Tryk på } for at tilføje flere poster fra telefonbogen. Tryk derefter på OK. Sletning af gruppe 1 Tryk på }. 2 Vælg annuller med ¾, og tryk på OK. 3 Udvælg den gruppe, som du vil slette, og tryk på OK. 4 Bekræft sletningen med OK. Sammenkædning af numre Du kan frit kombinere og redigere telefonbogsposter, manuelt indtastede tal og numre fra genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald, før opringningen starter. Hvis du f.eks. har gemt forvalgsnummeret på et billigt telefonselskab (Call-by-Call) som telefonbogsopslag, udvælger du dette opslag og indtaster det efterfølgende telefonnummer manuelt eller vælger endnu et nummer fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Udskrivning af telefonbog Fax-maskinen kan udskrive en liste med de gemte telefonbogsopslag og grupper. Tryk på }, og vælg udskriv med ¾. Tryk derefter på OK. Listen udskrives. Du kan også udskrive oversigten ved at trykke på og vælge hjlp-side 4: bibliotek med ¾. Tryk derefter på OK. Listen udskrives. Ekstra telefontjenester Med fax-maskinen kan du anvende andre telefontjenester, f.eks. Skift mellem opkald, Banke-på-funktion og Videresending. Du skal have abonnement på disse tjenester for at kunne anvende dem. Spørg telefonselskabet, om disse tjenester kan bruges sammen med din forbindelse, og hvordan du kan bruge dem. Tryk på tasten R/PAUSE for at åbne de ekstra telefontjenester i fax-maskinen. 6 Indtast eventuelt et nyt nummer på gruppen. Tryk derefter på OK. 3. Telefon

20 20 Kapitel 3. Telefon Vis nummer Fax-maskinen viser nummeret på et opkald, før du løfter røret. Det gælder dog kun, hvis du abonnerer på Vis nummer (Caller Line Identification Presentation (CLIP)). Spørg dit telefonselskab, om det er muligt at anvende denne ekstrafunktion på din forbindelse. Nummeret vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Hvis du har fået en opringning uden at være til stede, vises symbolet I. På displayet vises den opkaldende persons nummer. Fax-maskinen gemmer numrene på de sidste ti opkald. 1 Tryk på den blå tast og º. På displayet vises listen med de ti sidste opkald. 2 Vælg en post med ¾. De nye poster er markeret med en stjerne - *. 3 Løft røret for at ringe tilbage. Hvis du har indstillet antallet af ringesignaler til nul med funktion 17, vises telefonnumrene på opkaldende personer på ekstra tilsluttede telefoner ikke.

21 Kapitel 4. Fax Fax Brug så vidt muligt fax-originaler med mørk skrift (sort eller mørkeblå). Gul, orange eller grøn er ikke velegnet. Læg ikke sider i fax-maskinen, som Æ er våde, redigeret med rettelak, snavsede eller har overfladebehandlede sider. Læg ikke overheads eller endeløst papir i fax-maskinen som originaler. der er skrevet på med blød blyant, maling, kridt eller kulstifter. du har klippet ud af aviser eller blade (tryksværte!). bliver holdt sammen med clips eller hæfteklammer, tape eller lim. Læg kun enkeltsider uden klammer og lim i fax-maskinen. har på klæbet notessedler. er for tykke eller for tynde (karton eller silkepapir). er krøllet eller revet i stykker. 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Skub dokumentstyret indad, så det flugter med originalerne. Brug originaler i format A4 ( millimeter) med 60 til 90 g/m 2. Brug ikke originaler, som er mindre end A4. Du kan lægge op til 20 originaler i på én gang. Tryk på STOP for at føre originalerne ud uden at sende dem. Afsendelse af fax-meddelelser Ilægning af dokumenter Bladr originalerne igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på én gang. 1 Vælg det ønskede fax-nummer. Du kan indtaste et nummer på taltastaturet eller vælge en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald: Manuel indtastning: Indtast nummeret på taltastaturet. Telefonbog: Tryk på }, vælg soeg, og tryk på OK. Vælg det ønskede nummer med ¾. Genopkaldsliste eller liste over indkomne opkald: Tryk på º og ¾ for at vælge et nummer fra genopkaldslisten. Tryk på den blå tast, º og ¾ for at vælge et nummer fra listen over indkomne opkald. 2 Tryk på START for at starte fax-overførslen. 4. Fax

22 22 Kapitel 4. Fax Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til fax-modtageren, f.eks. fordi forbindelsen er optaget, forsøger maskinen igen efter kort tid at oprette forbindelse. Efter endnu to forsøg afbryder maskinen det automatiske genopkald. Hvis du ønsker at afbryde genopkaldet tidligere, skal du trykke på STOP. Kontrastindstillingen tilpasses automatisk til originalen. Hvis du ønsker selv at indstille kontrasten for en fax-overførsel, skal du bruge funktion 24 Send senere. Manuel afsendelse af faxer Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke indlæses flere sider. Du kan imidlertid sende faxer manuelt: 1 Læg dokumentet i som beskrevet under Ilægning af dokumenter. 2 Løft røret, eller tryk på højttalertasten ¼. 3 Indtast det ønskede nummer, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. 4 Tryk på START. Læg røret på. Dokumentet indlæses og sendes. Hastighed Maskinen tilpasser overførselshastigheden til telefonforbindelsens kvalitet. Du kan normalt bruge den højeste hastighed. Hvis du vil vælge en lavere overførselshastighed f.eks. til en oversøisk fax-overførsel, skal du indstille hastigheden med funktion 21 før overførslen. På denne måde sparer du tid og omkostninger, som ellers ville opstå på grund af den automatiske tilpasning. 1 Tryk på MENU/OK, 21 og OK. 2 Vælg den ønskede hastighed med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Senderapport Maskinen udskriver afhængigt af indstilling en senderapport, når du har sendt en fax. Denne rapport viser, om faxen er ankommet hos modtageren. Du kan vælge mellem fire indstillinger. 1 Tryk på MENU/OK, 25 og OK. Vælg en af følgende muligheder: Med efter hver fejlfri overførsel udskrives der en senderapport. Hvis en overførsel mislykkes, fordi modtagerens forbindelse er optaget, udskrives der også en senderapport. uden der udskrives ikke nogen rapport. Maskinen gemmer dog alligevel alle fax-overførsler. Du kan udskrive senderapporten sammen med fax-journalen. altid senderapporten udskrives efter hver vellykket eller mislykket overførsel. ved fejl senderapporten udskrives kun, hvis overførslen mislykkedes eller blev afbrudt. 2 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Disse indstillinger gælder også for Text2Faxsenderapporten. Faxmodtagelse Hvis du ikke har ændret standardindstillingerne, udskrives modtagne fax-meddelelser automatisk. Hvis der ikke er papir i papirkassetten, eller du ikke har lagt en tonerpatron i, gemmer maskinen de indkommende faxmeddelelser. Fax-maskinens hukommelse kan rumme op til 50 sider (Laserfax 825) eller 120 sider (Laserfax 855). Den grønne lampe» på betjeningspanelet blinker, når der er gemt en fax i hukommelsen. Når du har lagt papir eller en ny tonerpatron i, skal du trykke på START for at udskrive de gemte fax-meddelelser. Sorteret udskrivning Hvis maskinen modtager fax-meddelelser med flere sider, udskriver den siderne i sorteret rækkefølge. Den sidst modtagne side udskrives først. Du kan deaktivere denne funktion: 1 Tryk på MENU/OK, 28 og OK.

23 Kapitel 4. Fax 23 2 Vælg Sort. udskr. med ¾, og tryk på OK. Vælg uden med ¾. Du aktiverer funktionen med med. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Flere udskrifter Du kan indstille, at fax-meddelelser udskrives flere gange ved modtagelsen. 1 Tryk på MENU/OK, 28 og OK. 2 Vælg antal kopier med ¾, og tryk på OK. Indtast et tal mellem 1 og Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Tidsstempel (Laserfax 855) Laserfax 855 udskriver modtagelsesdatoen og det nøjagtige klokkeslæt på hver indkommende fax. På denne måde kan du dokumentere, hvornår du har modtaget en fax-meddelelse. En buffer-hukommelse i fax-maskinen sikrer, at den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt også udskrives efter strømsvigt. Hvis tidsstempelfunktionen er aktiveret, indlæses indkommende fax-meddelelser i hukommelsen. Når den sidste side er ankommet, gemmes klokkeslættet, og maskinen udskriver alle siderne. Den gemte dato og det gemte klokkeslæt vises i sidehovedet. 1 Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du trykke på MENU/OK, 26 og OK. 2 Vælg uden med ¾. Du aktiverer funktionen med med. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Rundsending Du har to muligheder for at sende en fax-meddelelse til flere modtagere: Enten indtaster du modtagernes numre enkeltvis, eller også vælger du en gruppe fra telefonbogen. I så fald sender maskinen fax-meddelelsen til alle medlemmer i denne gruppe: Du kan ikke redigere de enkelte poster. Rundsending til enkelte modtagere 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Indtast et nummer på taltastaturet, eller vælg en post fra telefonbogen. Tryk på }, vælg soeg, og tryk på OK. Vælg med ¾ på listen med poster. Du kan også vælge numrene fra genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Tryk på º eller den blå tast og º, og vælg det ønskede nummer med ¾. 3 Tryk på den blå tast og ¼. Tilføj flere numre manuelt med taltastaturet, fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Du kan indtaste op til ti numre. Tryk på den blå tast og ¼ mellem de enkelte modtagere. 4 Tryk på START for at starte overførslen. Du kan altid afbryde processen ved at trykke på STOP. Rundsending til grupper 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Vælg en gruppe fra telefonbogen. Tryk på }, vælg soeg, og tryk på OK. Vælg en gruppe med ¾. Du kan tilføje flere grupper eller enkeltnumre. Tryk på den blå tast og ¼. Vælg endnu en gruppe eller poster fra telefonbogen, genopkaldslisten, listen over indkomne opkald, eller indtast flere numre på taltastaturet. 3 Tryk derefter på OK. 4 Tryk på START for at starte overførslen. Du kan altid afbryde processen ved at trykke på STOP. Hvis fax-maskinen ikke kan få forbindelse til modtageren, fordi forbindelsen er optaget eller ikke bliver oprettet, sendes dokumentet til de øvrige modtagere på listen. Efter at maskinen har ringet til alle modtagere, forsøger den igen at ringe til de modtagere, som den ikke fik forbindelse til første gang. 4. Fax

24 24 Kapitel 4. Fax Send senere Med denne funktion sender du fax-meddelelser på et senere tidspunkt inden for 24 timer. På denne måde kan du f.eks. udnytte billigere telefontakster eller sende en fax til en modtager, som der kun kan oprettes forbindelse til på bestemte tidspunkter. 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Tryk på MENU/OK, 24 og OK. 3 Indtast det ønskede nummer, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Du kan indtaste flere modtagere med den blå tast og ¼ og rundsende faxen. 4 Tryk derefter på OK. 5 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal sendes, f.eks for kl Tryk derefter på OK. 6 Vælg den ønskede kontrast med ¾. Tryk derefter på OK. Efter en kort opvarmningsperiode indlæser maskinen originalen i hukommelsen og sender faxen på det angivne klokkeslæt. Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde standbytilstanden. Tryk på MENU/OK, 53 og OK. Vælg den fax-meddelelse med ¾, som du vil slette, og bekræft med OK (se også kapitlet Opgaver). Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Polling-modtagelse Med polling-modtagelse modtager du dokumenter, som ligger klar i en valgt fax. Du kan også lægge dokumenter klar i din fax-maskine, som kan modtages fra andre faxmaskiner. Omgående polling 1 Tryk på MENU/OK, 22 og OK. 2 Indtast det nummer, hvorfra du ønsker at polle en fax, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Tryk på START. Polling senere 1 Tryk på MENU/OK, 22 og OK. 2 Indtast det nummer, hvorfra du ønsker at polle en fax, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Tryk på OK. 3 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal polles, f.eks for kl Tryk derefter på OK. 4 Vælg den ønskede kontrast med ¾. Tryk derefter på OK. Maskinen står nu standby. På displayet vises nummeret og det klokkeslæt, hvorpå maskinen poller fax-meddelelsen. Du kan fortsat føre telefonsamtaler eller sende andre fax-meddelelser. Polling-afsendelse Du kan lægge dokumenter klar i fax-maskinen, som kan polles af andre maskiner. 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Tryk på MENU/OK, 23 og OK. 3 Vælg enkel eller flere med ¾. Dokumentet kan polles én gang med indstillingen enkel. Hvis du vælger flere, kan dokumentet polles et vilkårligt antal gange. Tryk derefter på OK. 4 Vælg den ønskede kontrast med ¾. Tryk derefter på OK. Efter en kort opvarmningsperiode indlæser maskinen originalen i hukommelsen. Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde standbytilstanden. Tryk på MENU/OK, 53 og OK. Udvælg den fax-meddelelse med ¾, som du vil slette. Bekræft med OK (se også kapitlet Opgaver). Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Polling-modtagelse med underadresse Hvis du ønsker at polle en fax fra et nummer til direkte opkald eller en underadresse f.eks. anvende en bestemt tjeneste fra en fax-databaseudbyder med flere tilbud om polling-modtagelse kan du tilføje et nummer til direkte opkald eller en underadresse med en indtastningspause til fax-nummeret. Denne fremgangsmåde skal du også bruge til at polle fax-meddelelser fra en maskine, som er beskyttet med en kode.

Installationsvejledning Brugervejledning

Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning Kære kunde, Med følgende installationshjælp kan du hurtigt og nemt tage faxmaskinen i brug. Nærmere forklaringer og beskrivelser om maskinen

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Startpatron Apparatet udskriver med moderne laserteknologi. Leveres med startpatron. Du skal ikke bruge noget Plug n Printkort for denne startpatron. Telefonbog I apparatets

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE P M 7 0 M O B I L F A X O G T E L E F O N KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte en Possio PM70. Vi håber, at du får glæde af den i mange år fremover. Du bør nøje læse sikkerhedsinstruktionerne, licens- og garantibestemmelserne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

AL-2060. KORT BETJENINGSVEJLEDNING (til fax)

AL-2060. KORT BETJENINGSVEJLEDNING (til fax) MODELL AL-2060 KORT BETJENINGSVEJLEDNING (til fax) INSTALLATION STANDARDINDSTILLINGER VALG AF VELEGNEDE MEDIER SÅDAN ANVENDES FAXFUNKTIONEN SPECIALFUNKTIONER FEJLFINDING APPENDIKS Side 10 12 18 20 26 34

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere