Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder"

Transkript

1 Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder Vær med til at gøre skolens natur- og teknikfag levende, og inspirér dine fremtidige medarbejdere. JET-NET.DK

2 Hvem er Jet-Net.dk? 40+ SKOLER Virksomhederne samarbejder med lærere og elever fra grund skoler ( klasse), HTX, STX, HF og gymnasier. 40+ VIRKSOMHEDER Hovedparten er små og mellemstore virksomheder, hvor naturvidenskab og teknologi er en del af fremstillingsprocessen og/produkterne. 5 KERNEVIRKSOMHEDER Kernevirksomhederne i netværket er Danfoss, Grontmij, Grundfos, Novozymes og Coloplast. Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk for skolevirksomhedssamarbejde. Vores medlemsvirksomheder inspirerer lærere og elever i grundskolen og gymnasiet og giver dem praktisk indsigt i, hvad det vil sige at arbejde inden for det naturviden skabelige/ tekniske område. Den fælles indsats med jeres perspektivering af undervisningen skal medvirke til, at flere unge vælger en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. For alle frem skrivninger viser, at der bliver mangel på medarbejdere med disse kompetencer inden for en kort årrække. Naturvidenskabernes Hus koordinerer Jet- Net.dk med bidrag fra science centre. Jet-Net er startet i Holland på hollandsk er Jet en forkortelse for Unge og teknologi og det er Naturvidenskabernes Hus og Industriens Fond, der i samarbejde har taget initiativet til netværket. Skoler Virksomheder Naturvidenskabernes Hus AUGUST 2015

3 Indhold Trinvis udvikling af samarbejdet 4 Startpakken 6 Samarbejdsmodeller skematisk oversigt FAGLIGE INSPIRATIONSBESØG CASE: Videnskabelig produktion af fiskefoder ENKLE OPGAVEFORLØB CASE: Elefantfødder på skoleskemaet CASEFORLØB CASE: Skaf rent drikkevand til København i 2030 KLASSEADOPTION CASE: Fra genselektion til gourmetprodukter LANDSDÆKKENDE EVENTS KLOGE HÆNDER: Støvleknægte,knagerækker og historiske mønter på skoleskemaet LANDSDÆKKENDE EVENTS GIRLS DAY IN SCIENCE: Naturvidenskabelige opgaver også noget for piger!

4 Trinvis udvikling af samarbejdet Baseret på flere års erfaring med mere end 40 virksomheder lige så mange grundskoler og gymnasier over hele landet anbefaler vi ét af nedenstående niveauer for samarbejde. NIVEAU Valget af niveau afhænger af virksomhedens og skolens ønsker, krav, ressourcesituation og erfaringer. Hvis I ikke har deltaget i et samarbejde med en skole tidligere, er det en fordel at starte på Niveau 1. På de følgende sider beskrives de enkelte niveauer, og hvad de kræver af jer som virksomhed. NIVEAU 4Klasseadoption Jet-Net.dk måler løbende på effekten af samarbejderne, indsamler erfaringer og deler denne viden med medlem merne, bl.a. på det årlige netværksmøde. NIVEAU 2 Enkle opgaveforløb 3Case-forløb STARTPAKKE NIVEAU 1 Faglige inspirationsbesøg 4

5 1:1 SAMARBEJDER Virksomheden har et formaliseret og fast samarbejde med én til flere lokale skoler og gymnasier, og indsatsen er forankret i virksomhedens organisation.

6 STARTPAKKEN Jet-Net.dk startpakken afgørende for samarbejdets succes Sådan faciliterer Jet-Net.dk samarbejdet For mange virksomheder og skoler er den første barriere for overhovedet at starte et samarbejde det at finde hinanden og at komme i gang. Gennem det landsdækkende netværk af skoler og virksomheder matcher Jet-Net.dk s konsulenter parterne med hinanden. Herefter følger en opstarts pakke, som er den samme uanset valget af niveau for samarbejdet. LEDELSESOPBAKNING Opstarten på samarbejdet er afgørende for successen af det samlede forløb, og det er her, de fleste ressourcer skal lægges det første år. Det er vigtigt med ledelsesopbakning fra både virksomhed og skole for at sikre et solidt fundament, der ikke er bundet op på enkeltpersoners engagement og tilstedeværelse. BINDELED Vores faglige sparring under opstarten det første år sikrer, at begge parters forventninger stemmer overens, og at roller og opgaver er veldefinerede. Undervejs i forløbet er Jet-Net. dk-konsulenten bindeleddet mellem skolen og virksomheden, der afklarer enkle spørgsmål og praktik, således at virksomheden kan fokusere på det faglige indhold. Den formaliserede aftale mellem jeres virksomhed og skolen sikrer et solidt grundlag og kontinuiteten i samarbejdet; også når der sker ændringer i organisationerne. EFFEKTMÅLING For løbende at kvalificere samarbejdet og optimere alle deltageres udbytte foretager Jet-Net.dk en effektmåling. Resultaterne af målingen ligger til grund for et evalueringsmøde med fokus på optimering af samarbejdet og det følgende års samarbejde. Herefter vil både skoler og virksomheder være klædt på til selv at fortsætte samarbejdet med mulighed for løbende sparring med Jet-Net.dk KICK-OFF MØDE PÅ VIRKSOMHEDEN Gensidig præsentation af alle parter Ønsker og krav til samarbejdet Valg af samarbejdsniveau Udarbejdelse af en samarbejdsaftale Tips og tricks til, hvordan kulturerne kommer nærmere hinanden Fastlæggelse af processen Organisatorisk forankring Næste skridt. PLANLÆGNINGSMØDE PÅ VIRKSOMHEDEN MED SKOLEN Valg af tema/-er for samarbejdet, fx: produktudvikling og produktion møde med rollemodeller marketing og salg Fastlæggelse af roller, program og opgaver Idéer til kommunikationsaktiviteter. LØBENDE SPARRING MED JET-NET.DK KONSULENTEN, SOM ER BINDELEDDET MELLEM SKOLE OG VIRKSOMHED 4 EVALUERING AF DET FØRSTE ÅRS SAMARBEJDE OG NÆSTE SKRIDT 6

7 Samarbejdsmodeller Nedenfor er vist rammerne for de forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder, som Jet-Net.dk-medlemmerne arbejder indenfor. Disse er illustreret ved cases på de følgende sider. NIVEAU FORBEREDELSE AFVIKLING OPFØLGNING VIRKSOMHED Alle Involvering af medarbejdere Udarbejdelse/tilpasning af virksomhedspræsentation og faglige præsentationer Tilrettelæggelse af rundvisning på virksomhed. Velkomst og introduktion til program Virksomhedspræsentation Rundvisning, hvis besøget foregår på virksomheden. Effektmåling På baggrund af efektmåling afholdes evalueringsmøde mellem virksomhed og skole. 2-4 Tilrettelæggelse af praktiske opgaver Præsentation af opgaver for elever/ elever arbejder med praktiske opgaver Besvarelse af elevspørgsmål ved nyt besøg eller elektronisk Feedback til elever på opgaveløsning på virksomhed, skole eller elektronisk. Afrunding af forløb (typisk kun niveau 4) med besøg på skole. SKOLE Alle Sikrer, at undervisningen matcher virksomhedens virkefelt og trinmål Kommunikerer den røde tråd i undervisningsforløbet til elever og virksomhed Underviser elever i relevant/-e tema/-er med tilhørende opgaveløsning Lærer understøtter elevers læring og sikrer elevers engagement Perspektivering af besøget og virksomhedens oplæg til eksisterende undervisningsemner Effektmåling På baggrund af effektmåling afholdes evalueringsmøde mellem skole og virksomhed. 2-4 Elever arbejder med temaer, der er relevante for virksomhedens virkefelt. Opgaveløsning på virksomhed eller på skolen Løbende sparring med virksomhed der, på skole eller elektronisk Fremlæggelse af opgaveløsning og feedback på virksomhed eller skole. Afrunding af forløb (typisk kun niveau 4) med besøg på skole af virksomhed. Niveau 1: Min. ét fagligt halv-/heldags inspirationsbesøg årligt Niveau 2: Enkelt opgaveforløb med to besøg på virksomheden Niveau 3: Case-forløb med tre eller flere besøg på virksomheden Niveau 4: Klasseadoption, hvor virksomhedsbesøg og evt. besøg ved andre relevante aktører aflægges én gang per semester (dog ikke i det afsluttende semester) 7

8 NIVEAU 1 FAGLIGT INSPIRATIONSBESØG VED BIOMAR AF 2. G. FRA HERNING GYMNASIUM Eleverne får øjnene op for en helt ny verden af muligheder med de naturvidenskabelige fag, når de besøger en global virksomhed. Mark Andreassen, lektor i biologi og kemi ved Herning Gymnasium VIDENSKABELIG PRODUKTION AF FISKEFODER Vidste du, at fisk udnytter foder til at danne kød med langt bedre en fx køer og grise? Det skyldes bl.a. at de er vægtløse og ikke bruger så meget energi som alle os på land, der har tyngdekraften som følgesvend? Eller at fisk er lidt småkræsne? Derfor gælder det om at sikre en overflade på foderpillerne, så de forskellige fiskearter hver især har lyst til at spise dem. Det var bare nogle af de overraskende oplysninger, som 30 morgenfriske elever hørte om på et halvdagsbesøg ved verdens tredjestørste producent af fiskefoder, BioMar. Foruden en rundvisning i produktionen fik de mulighed for at høre om, hvorfor flere af medarbejderne har valgt en naturvidenskabelig uddannelse, og hvordan de bruger den ved BioMar. Fx den kvindelige civilingeniør, som bare fem år efter sin kandidateksamen og her i sit første job er ansvarlig for opbygningen af BioMar s nye fabrik i Tyrkiet. Eller den Ph.d.-studerende, som røntgenfotograferer foderpillerne for at sikre sig, at fedstofferne i disse er jævnt fordelt i små indvendige lommer og ikke går tabt på ydersiden. Herefter fik eleverne selv lov til at kvalitetssikre foderet under kyndig assistance af laboranterne; dvs. teste pillernes vægt, styrke, flydeegenskaber og fedtindhold. HVORFOR ÅBNER BIOMAR DØRENE FOR DE UNGE? Vi er med i Jet-Net.dk for at fremme forståelsen og interessen for naturfaglige fag, og fordi vi ikke har mulighed for at have mange lærlinge og derfor gerne vil gøre noget for lokalsamfundet på anden vis, siger R&D Manager, Continental Europe, Jørgen Holm, BioMar. I planlægning og afvikling af skolebesøget hos virksomheden deltog en R&D Manager, en produktudvikler, en eph.d.-studerende, tre laboranter og en ingeniør studerende. OM BIOMAR BioMar er en af de førende leverandører af fiskefoder til den hurtigt voksende akvakulturindustri. Hovedforretningsområderne er foder til laks og ørred i Norge, Storbritannien og Chile, foder til ferskvandsørred, havbars og guldbrasen på resten af det europæiske kontinent og foder til tilapia, rejer og andre varmtvandsarter i Central og Sydamerika. BioMar har produktionsfaciliteter i de fleste af verdens vigtigste fiskeopdrætsnationer, inklusiv Norge, Chile, Grækenland, Storbritannien, Spanien, Frankrig, Costa Rica, Danmark og i slutningen af 2015 også Tyrkiet. I 2014 havde BioMar Koncernen en omsætning på ca. 8,5 mia. DKK. BioMar koncernen er fuldt ejet af Aktieselskabet Schouw & Co. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 8

9 NIVEAU 2 ENKELT OPGAVE FORLØB VED FÅRUP BETON FOR 7. KLASSE PÅ BJERREGRAV SKOLE Et opgaveforløb ved en virksomhed giver børnene gode refleksioner - megen læring falder på plads for dem. Lars Bro, naturfagslærer ved Bjerregrav Skole ELEFANTFØDDER PÅ SKOLESKEMAET Konstruér betonvægge til et sygehus. men start med at producere elefantfødder! Sådan lyder opfordringen fra Fårup Beton til de mange elever, der to gange om året lægger vejen forbi betonstøberiet, et af de største i Danmark. Inden besøget arbejder eleverne i et par uger med at lave en række beregninger for at sikre, at betonen har den styrke, der skal til, for at bygningen bliver stående; også under en orkan. Forberedelserne består af en grundig internetresearch på materialer foruden dokumentation for, hvilke materialer der er valgt og hvorfor. Umiddelbart inden besøget producerer eleverne en prøve af deres beton i et langt, rundt rør deraf navnet elefantfod som medbringes på dagen for besøget for at blive testet. KVALITET I HØJSÆDET På Fårup Beton er det virksomhedens ejer og direktør, Brian Knudsen, der tager imod eleverne og giver dem en rundvisning. Undervejs får eleverne mulighed for at tale med medarbejderne i udvikling, produktion og salg. Og spørgsmålene kommer i lind strøm. Hvad får man i løn her?, Hvor stærk er den stærkeste beton? etc. Og så er det tid til at få testet, om betonen til elefantfødderne har den nødvendige styrke. For at trykprøvningen kan udføres korrekt, er det vigtigt, at elefantfodens top er fin og glat, så trykket kan fordeles jævnt. Er den ikke udført i ordentlig kvalitet, får eleverne det at vide. For høj kvalitet i støbningen er afgørende, når det handler om at levere solide og bærende betonelementer til fx sygehuse og idrætshaller kvalitetssans er derfor en af virksomhedens og medarbejdernes vigtigste værdier. Vi har valgt at gå ind i Jet-Net.dk, fordi vi gerne vil påtage os et ansvar i lokalsamfundet og give de unge et realistisk indtryk af, hvad det vil sige at have et arbejde, siger Brian Knudsen. OM FÅRUP BETONINDUSTRI Fårup Betonindustri A/S har mere end 50 års erfaring med betonelementbyggeri og beskæftiger ca. 60 medarbejdere. Virksomheden er 100 % ordre producerende og leverer unikke og skræddersyede løsninger overalt i Danmark. Direktør Brian Knudsen står for præsentationen af virksomheden, mens en medarbejder fra produktionen deltager sammen med ham i rund visningen af eleverne og foretager testen af deres betonprøver. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 9

10 NIVEAU 3 CASE- FORLØB VED GRUNDFOS FOR 7. KLASSER VED EGESKOVSKOLEN OG BØGESKOVSKOLEN I den fællesfaglige undervisning for udskolingen er drikkevandsforsyning for fremtidige generationer og teknologi, der fremmer menneskets sundhed og levevilkår, emner, som eleverne skal undervises i. Som lærer skal man formulere en overordnet problemstilling, og her rammer forløbet Rent vand til København plet. Michael Jensen, pædagogisk leder ved Bøgeskovskolen SKAF RENT DRIKKEVAND TIL KØBENHAVN I 2030 Sådan lyder Grundfos udfordring til eleverne. For undersøgelser viser, at Københavnerne i dag bruger otte gange så meget vand, som der er i grundvandet. Derfor får de pumpet vand fra andre kommuner ind til byen. Løsningen er ikke bæredygtig på lang sigt. Få købsrettighederne til Grønlands gletschere, når de falder ned, og pump vandet til København, lød én af de mange interessante løsninger, som eleverne nåede frem til. Dén gode idé har et firma faktisk allerede fået. De sætter en krog i gletscherne og trækker dem ind i fjorde, hvor de smelter vandet, og sælger det herefter på flasker. Gode idéer kan vi til gengæld ikke få for mange af, siger uddannelseschef Finn Brøndum, Grundfos. EFFEKTIV PROCES Vi vil gerne åbne vores døre for skoler, så de kan se, hvem vi er, og få et autentisk indblik i, hvad vi laver. På den måde håber vi, at børnene kan se nye muligheder for deres egen fremtid. Men vi ved ikke, hvordan vi underviser dem. Derfor var Jet-Net.dk-samarbejdet afgørende for vores deltagelse, fortæller han. TRE BESØG VED GRUNDFOS Som optakt til forløbet afholdtes en workshop, hvor lærerne fik indblik i Grundfos teknologier. Med input fra Grundfos-teamet en teknisk chef, en udviklingsingeniør og en senior servicetekniker samt uddannelseschefen udarbejdede lærerne et oplæg til forløbet, som bestod af tre to-timers skolebesøg hos virksomheden: 1. Introduktion til Grundfos teknologier og defintionen på rent drikkevand i Danmark sammenlignet med andre lande. Herefter undersøgte eleverne muligheder for at skaffe vand til København hjemme på skolen. 2. Hands-on kendskab til pumpeteknologi. Herefter arbejdede elever med løsninger og kunne sende spørgsmål til Grundfos. 3. Præsentation af løsning og feedback. UDVIKLING AF FORLØBET På baggrund af første års evaluering har lærerne beskrevet kompetencemålene for samarbejdet med Grundfos. Fra skoleåret 2015/2016 skal disse mål gælde for biolog, fysik/kemi og nu også geografi. Og med disse faglige ben er Grundfos som en global og bæredygtig spiller en oplagt samarbejdspartner for skolen. OM GRUNDFOS Grundfos er en global leder inden for avancerede pumpeløsninger og trendsetter inden for vandteknologi. Virksomheden bidrager til global bæredygtighed gennem pionerende teknologier, som forbedrer livskvaliteten for mennesker og tager hensyn til vores planet. Bæredygtighed og samfundsansvarlighed hører til virksomhedens værdier, og de er baggrunden for, at Grundfos er kernevirksomhed i Jet-Net.dk-netværket. Grundfos havde i 2014 mere end medarbejdere og omsatte for 23,6 mia. DKK. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 10

11 NIVEAU 4 KLASSEADOPTION VIKINGGENETICS OG FAVRSKOV GYMNASIUMS BIOTEKLINJE Min undervisningspartner og jeg har en baggrund i hhv. kemi og biologi. Det er guld værd for både eleverne og os at få den teknologiske vinkel på fagene, som er den dimension, sam arbejdet med VikingGenetics bidrager med. Preben Veber Jensen, lektor ved Favrskov Gymnasium FRA GENSELEKTION TIL GOURMETPRODUKTER De færreste skænker det en tanke, når de skænker et glas mælk eller rødvin til gourmet ost, at der ligger en stor forskningsindsats bag de færdige mejeriprodukter. Igennem 2 ½ år har lektor Preben V. Jensen med sin klasse kørt parløb med avlskoordinator Peter Larson samt laboratorieteknikere og genetikere fra VikingGenetics for at få indsigt i processerne bag tilblivelsen af produkterne. SPECIALISERING Produktets livscyklus starter ved udvælgelsen af de genomisk testede tyre. Tyrene producerer sæd hos VikingGenetics, og generne heri sikrer, at nye køer producerer mælk med det fedt- og proteinindhold, som landmanden efterspørger. I dag er kvægavl specialiseret og dermed ikke længere obligatorisk på de uddannelser, vores medarbejdere rekrutteres fra. Vi skal derfor hele tiden profilere vores virksomhed over for potentielle medarbejdere, siger Peter Larson om baggrunden for Jet-Net.dk-samarbejdet. DEN RØDE TRÅD Inden forløbet forventede parterne, at omdrejningspunktet for samarbejdet skulle være genetik og avl og dermed udelukkende besøg hos VikingGenetics. Men det viste sig hurtigt at give bedre mening at arbejde med mælkens samlede livscyklus og supplere med besøg ved andre aktører; stadig med virksomheden som kernefaglig akse. Emner som reproduktionsteknologi og mikrobiologi blev virkeliggjort gennem praktiske opgaver. Fx undersøgte eleverne sædcellernes aktivitet under forskellige fysiske/kemiske forhold på skolen. Insemination og mælkekvalitet fik eleverne sat billeder på ved Danmarks Kvægforskningscenter samt Arla Foods. I mejerikoncernens laboratorier fik de mulighed for at opleve, hvordan enzymer kan nedbryde mælkens bestanddele og samle dem igen til de ønskede produkter. Vi har været så imponererede over biotekelevernes faglige niveau, at vi har ansat studerende fra videregående uddannelser i studiejob, slutter Peter Larson, der forventer at starte et forløb med en ny 1. g. i skoleåret OM VIKING GENETICS VikingGenetics er blandt verdens største og førende landmandsejede kvægavlsforeninger og investerer årligt et stort beløb i forskning og udvikling. Virksomheden benytter den nyeste teknologi, fx genomisk selektion og kønssortering af sæd. VikingDanmark leverer sæd af tyre med høj økonomisk værdi og har landsdækkende inseminerings- og rådgivningsservice. Dette sikrer kvægbrugerne sunde køer og maksimal indtjening. VikingDanmark tilbyder strategisk rådgivning om avl og reproduktion i den enkelte besætning i samarbejde med besætningsejer, medarbejdere, inseminør og rådgiver. VikingGenetics ejes af VikingDanmark (50%), FABA i Finland (25%) og Växa i Sverige (25%), hvilket betyder at cirka kvægbrugere står bag virksomheden som medlemmer. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 11

12 LANDSDÆKKENDE EVENTS: KLOGE HÆNDER I dag er en smed ikke bare en medarbejder med sorte fingre. Vi har behov for faglærte med arbejdere, der kan arbejde sammen med udviklingsingeniører om avancerede produkter, og det kræver, at man har pulsen på nye teknologier. Stig Nalbandian, medlem af Fremstillings industriens bestyrelse under DI og erhvervsuddannelsesudvalget STØVLEKNÆGTE, KNAGERÆKKER OG HISTORISKE MØNTER PÅ SKOLESKEMAET På den årlige kampagnedag Kloge Hænder inviterer virksomheder over hele landet klasses skoleelever indenfor til med egen krop at opleve spændende erhverv, som man ikke bare kan læse sig til, men skal arbejde sig til med både hjerne og hænder. Eventsene på selve dagen skal åbne unges øjne for, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt alternativ til gymnasiet samt et solidt trinbræt til mange videregående uddannelser. FIN PRESSEOMTALE Medierne bakkede op om eventen i 2015, for alle værtsvirksomhederne havde forberedt spændende og unikke programmer til eleverne, der virkelig gav dem mulighed for at bruge både hænder og hoveder. Der blev bl. a. fremstillet flotte lysestager, knagerækker, støvleknægte, historiske mønter og æggebægre i metal og enkelte af produkterne fik sågar indgraveret navne til Mors Dag. Samtidig fik eleverne mulighed for at tale med faglærte rollemodeller om deres job, og om hvordan det har udviklet sig i takt med samfundsudviklingen og er med til at bidrage til denne. MANGEL PÅ FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Danmark mangler faglært arbejdskraft, og lærepladser inden for eksempelvis jern og metal står tomme hen. Erhvervsskolereformen skal sikre et højnet niveau på uddannelserne og sænke frafaldet. Men for at vende udviklingen mangler vi stadig at inspirere de unge til at få et godt og mere realistisk indtryk af de praktiske erhverv, der i mange år har lidt under en forestilling om at være en kedelig endestation for mindre begavede unge. Den fejlagtige opfattelse skal ændres, og det vil vi gerne bidrage til, sagde adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus har taget initiativet til Jet-Net.dk, som optakt til eventen. KLOGE HÆNDER 2015 Blandt virksomheder og skoler, som deltog i Kloge Hænder-eventen i 2015, var: Olsen Metal, Rødovre, og Trekronerskolen Kapacitet, Hellerup, og Bakkegårdsskolen JJ Mechatronic, Jyderup, og Antvorskov Skole C.C. Jensen, Svendborg, og Nymarkskolen Hjernø Værktøjsfabrik, Odense, og Næsby Skole Linak, Nordborg, og Nørreskov-Skolen Fårup Betonindustri, Fårup ved Randers, og Bjerregrav Skole GIRLS DAY IN SCIENCE er en af Jet-Net.dk s andre, årligt tilbagevedende kampagnedage, der skal inspirere flere piger til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. Læs mere på næste side. 12

13 LANDSDÆKKENDE EVENTS: GIRLS DAY IN SCIENCE Især møderne med kvindelige rollemodeller fra erhvervslivet og forskellige uddannelsesinstitutioner bidrager til at gøre op med myterne om naturvidenskabelige og tekniske job, har vi erfaret. Nanna Seidelin, direktør for Natuvidenskabernes Hus, som koordinerer Jet-Net.dk NATURVIDENSKABELIGE OPGAVER - OGSÅ NOGET FOR PIGER! At naturvidenskab kan føre én vidt omkring gjorde virksomhedernes og science centrenes programmer det hurtigt klart for pigerne på kampagnedagen i VERDENS MEST NUTTEDE MIKROORGANISME Hos Novozymes kørte de den helt store model. Her deltog ca. 100 piger fra klasse fra fire skoler. Arrangementet varede fra kl På stande med kvindelige medarbejdere fik pigerne indblik i, hvordan virksomheden udvikler enzymer til alt fra vaskepulver til brødbagning. Svampe, stresstests og bjørnedyr verdens nok mest robuste og temmeligt nuttede dyr med otte ben, klør og en bamset krop (er fx i vores tagrender, skulle have eksisteret i ca. 540 millioner år og kan genoplives efter 120 års dvale) fik pigernes øjne op for den fuldstændigt fascinerende verden, som gemmer sig bag hverdagsprodukter. SPEEDDATING, WATSON OG BORGERINVOLVERING Året før fik g.-piger fra Virum Gymnasium mulighed for at snakke med rollemodeller fra forskellige afdelinger hos IBM. Et oplæg om IBM s supercomputer, Watson, som er udviklet til at efterligne menneskelige processer bag beslutninger og herigennem selv tage rigtige besluninger, fx om helbredsbehandlinger, fik pigerne til at spidse ører. Og så var det tid til at spidse blyanterne. Pigerne skulle nu udvikle forslag til, hvordan man fx får befolkningen til at engagere sig i et sundere madforbrug eller styrker gymnasieelevers indlæringsmotivation via IT. MØDET MED ROLLEMODELLER AFGØRENDE Danske virksomheder mangler ingeniører, og problemet vokser, hvis vi ikke gør noget ved det. Især har virksomhederne svært ved at tiltrække kvinder til den type job. Det er derfor, vi afholder Girls Day in Science, siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus. For at understege betydningen af tiltaget var den daværende undervisningsminister gæst ved IBM-arrangementet. Og pigernes tilbagemeldinger efter dagen var krystalklare: Mere af den slags, tak! GIRLS DAY IN SCIENCE er en årligt tilbagevendende kampagnedag, der skal inspirere flere piger til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. Virksomheder landet over åbner denne dag dørene for grundskole- og gymnasiepiger og giver dem mulighed for at arbejde med praktiske opgaver, som relaterer sig til naturfagsundervisningen og perspektiverer den. Samtidig møder pigerne kvindelige rollemodeller, der kan være med til at inspirere dem til at se jobmuligheder inden for feltet. I 2014 deltog 150 gymnasiepiger og 380 grundskolepiger i aktiviteter landet over. Blandt deltagerne var: Rynkeby og Midtfyns Gymnasium Orbicon og Esbjerg Gymnasium og HF IBM og Virum Gymnasium Haldor Topsøe og Engelsborgskolen Novozymes havde besøg af piger fra flere skoler Science Talenterne, House og Science og Naturvidenskabernes Hus. NÆSTE GIRLS DAY IN SCIENCE Girls Day in Science finder sted næste gang 23. november Alle virksomheder er velkomne til at deltage. Kontakt Jeppe Hust på eller på tlf

14 ER DU INTERESSERET I AT HØRE MERE? Kontakt programchef Jeppe Hust på tlf og hør om de forskellige muligheder for at deltage i netværket. NATURVIDENSKABERNES HUS Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklingsog besøgscenter. Centret blev indviet i Vi bygger bro mellem uddannelse og erhvervsliv og understøtter lærere i at gennemføre nyskabende under visning i naturvidenskab og teknologi. Sammen inspirerer vi børn og unge til at blive dygtige, nysgerrige og opfindsomme. Det er vores mål, at flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en fælles bæredygtig fremtid. Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksens Vej 1, 8850 Bjerringbro Tlf

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Temamøde 3 Den åbne skole

Temamøde 3 Den åbne skole Temamøde 3 Den åbne skole Program Velkomst og rammesætning v./caroline Hegelund, KL Oplæg om skolevirksomheds-samarbejde v./ konsulent i Københavns Kommune Thomas Geiker og lærer Henrik Vesterløkke, Sønderbro

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus Virksomhedssamarbejde som inspiration til Undervisning i Bæredygtig Udvikling 17. januar 2013 Nanna Seidelin Direktør Disposition Naturvidenskabernes Hus Globale udfordringer Hvad

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Spændende naturvidenskab for piger

Spændende naturvidenskab for piger Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Spændende naturvidenskab for piger Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Erhverv: Eltronic styringssystemer BB-Electronics

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Introduktionshefte til De 9 Strategier Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Indhold De 9 Strategier 4 Baggrund: 4 Udvikling og brug af De 9 Strategier:

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere