Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder"

Transkript

1 Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder Vær med til at gøre skolens natur- og teknikfag levende, og inspirér dine fremtidige medarbejdere. JET-NET.DK

2 Hvem er Jet-Net.dk? 40+ SKOLER Virksomhederne samarbejder med lærere og elever fra grund skoler ( klasse), HTX, STX, HF og gymnasier. 40+ VIRKSOMHEDER Hovedparten er små og mellemstore virksomheder, hvor naturvidenskab og teknologi er en del af fremstillingsprocessen og/produkterne. 5 KERNEVIRKSOMHEDER Kernevirksomhederne i netværket er Danfoss, Grontmij, Grundfos, Novozymes og Coloplast. Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk for skolevirksomhedssamarbejde. Vores medlemsvirksomheder inspirerer lærere og elever i grundskolen og gymnasiet og giver dem praktisk indsigt i, hvad det vil sige at arbejde inden for det naturviden skabelige/ tekniske område. Den fælles indsats med jeres perspektivering af undervisningen skal medvirke til, at flere unge vælger en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. For alle frem skrivninger viser, at der bliver mangel på medarbejdere med disse kompetencer inden for en kort årrække. Naturvidenskabernes Hus koordinerer Jet- Net.dk med bidrag fra science centre. Jet-Net er startet i Holland på hollandsk er Jet en forkortelse for Unge og teknologi og det er Naturvidenskabernes Hus og Industriens Fond, der i samarbejde har taget initiativet til netværket. Skoler Virksomheder Naturvidenskabernes Hus AUGUST 2015

3 Indhold Trinvis udvikling af samarbejdet 4 Startpakken 6 Samarbejdsmodeller skematisk oversigt FAGLIGE INSPIRATIONSBESØG CASE: Videnskabelig produktion af fiskefoder ENKLE OPGAVEFORLØB CASE: Elefantfødder på skoleskemaet CASEFORLØB CASE: Skaf rent drikkevand til København i 2030 KLASSEADOPTION CASE: Fra genselektion til gourmetprodukter LANDSDÆKKENDE EVENTS KLOGE HÆNDER: Støvleknægte,knagerækker og historiske mønter på skoleskemaet LANDSDÆKKENDE EVENTS GIRLS DAY IN SCIENCE: Naturvidenskabelige opgaver også noget for piger!

4 Trinvis udvikling af samarbejdet Baseret på flere års erfaring med mere end 40 virksomheder lige så mange grundskoler og gymnasier over hele landet anbefaler vi ét af nedenstående niveauer for samarbejde. NIVEAU Valget af niveau afhænger af virksomhedens og skolens ønsker, krav, ressourcesituation og erfaringer. Hvis I ikke har deltaget i et samarbejde med en skole tidligere, er det en fordel at starte på Niveau 1. På de følgende sider beskrives de enkelte niveauer, og hvad de kræver af jer som virksomhed. NIVEAU 4Klasseadoption Jet-Net.dk måler løbende på effekten af samarbejderne, indsamler erfaringer og deler denne viden med medlem merne, bl.a. på det årlige netværksmøde. NIVEAU 2 Enkle opgaveforløb 3Case-forløb STARTPAKKE NIVEAU 1 Faglige inspirationsbesøg 4

5 1:1 SAMARBEJDER Virksomheden har et formaliseret og fast samarbejde med én til flere lokale skoler og gymnasier, og indsatsen er forankret i virksomhedens organisation.

6 STARTPAKKEN Jet-Net.dk startpakken afgørende for samarbejdets succes Sådan faciliterer Jet-Net.dk samarbejdet For mange virksomheder og skoler er den første barriere for overhovedet at starte et samarbejde det at finde hinanden og at komme i gang. Gennem det landsdækkende netværk af skoler og virksomheder matcher Jet-Net.dk s konsulenter parterne med hinanden. Herefter følger en opstarts pakke, som er den samme uanset valget af niveau for samarbejdet. LEDELSESOPBAKNING Opstarten på samarbejdet er afgørende for successen af det samlede forløb, og det er her, de fleste ressourcer skal lægges det første år. Det er vigtigt med ledelsesopbakning fra både virksomhed og skole for at sikre et solidt fundament, der ikke er bundet op på enkeltpersoners engagement og tilstedeværelse. BINDELED Vores faglige sparring under opstarten det første år sikrer, at begge parters forventninger stemmer overens, og at roller og opgaver er veldefinerede. Undervejs i forløbet er Jet-Net. dk-konsulenten bindeleddet mellem skolen og virksomheden, der afklarer enkle spørgsmål og praktik, således at virksomheden kan fokusere på det faglige indhold. Den formaliserede aftale mellem jeres virksomhed og skolen sikrer et solidt grundlag og kontinuiteten i samarbejdet; også når der sker ændringer i organisationerne. EFFEKTMÅLING For løbende at kvalificere samarbejdet og optimere alle deltageres udbytte foretager Jet-Net.dk en effektmåling. Resultaterne af målingen ligger til grund for et evalueringsmøde med fokus på optimering af samarbejdet og det følgende års samarbejde. Herefter vil både skoler og virksomheder være klædt på til selv at fortsætte samarbejdet med mulighed for løbende sparring med Jet-Net.dk KICK-OFF MØDE PÅ VIRKSOMHEDEN Gensidig præsentation af alle parter Ønsker og krav til samarbejdet Valg af samarbejdsniveau Udarbejdelse af en samarbejdsaftale Tips og tricks til, hvordan kulturerne kommer nærmere hinanden Fastlæggelse af processen Organisatorisk forankring Næste skridt. PLANLÆGNINGSMØDE PÅ VIRKSOMHEDEN MED SKOLEN Valg af tema/-er for samarbejdet, fx: produktudvikling og produktion møde med rollemodeller marketing og salg Fastlæggelse af roller, program og opgaver Idéer til kommunikationsaktiviteter. LØBENDE SPARRING MED JET-NET.DK KONSULENTEN, SOM ER BINDELEDDET MELLEM SKOLE OG VIRKSOMHED 4 EVALUERING AF DET FØRSTE ÅRS SAMARBEJDE OG NÆSTE SKRIDT 6

7 Samarbejdsmodeller Nedenfor er vist rammerne for de forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder, som Jet-Net.dk-medlemmerne arbejder indenfor. Disse er illustreret ved cases på de følgende sider. NIVEAU FORBEREDELSE AFVIKLING OPFØLGNING VIRKSOMHED Alle Involvering af medarbejdere Udarbejdelse/tilpasning af virksomhedspræsentation og faglige præsentationer Tilrettelæggelse af rundvisning på virksomhed. Velkomst og introduktion til program Virksomhedspræsentation Rundvisning, hvis besøget foregår på virksomheden. Effektmåling På baggrund af efektmåling afholdes evalueringsmøde mellem virksomhed og skole. 2-4 Tilrettelæggelse af praktiske opgaver Præsentation af opgaver for elever/ elever arbejder med praktiske opgaver Besvarelse af elevspørgsmål ved nyt besøg eller elektronisk Feedback til elever på opgaveløsning på virksomhed, skole eller elektronisk. Afrunding af forløb (typisk kun niveau 4) med besøg på skole. SKOLE Alle Sikrer, at undervisningen matcher virksomhedens virkefelt og trinmål Kommunikerer den røde tråd i undervisningsforløbet til elever og virksomhed Underviser elever i relevant/-e tema/-er med tilhørende opgaveløsning Lærer understøtter elevers læring og sikrer elevers engagement Perspektivering af besøget og virksomhedens oplæg til eksisterende undervisningsemner Effektmåling På baggrund af effektmåling afholdes evalueringsmøde mellem skole og virksomhed. 2-4 Elever arbejder med temaer, der er relevante for virksomhedens virkefelt. Opgaveløsning på virksomhed eller på skolen Løbende sparring med virksomhed der, på skole eller elektronisk Fremlæggelse af opgaveløsning og feedback på virksomhed eller skole. Afrunding af forløb (typisk kun niveau 4) med besøg på skole af virksomhed. Niveau 1: Min. ét fagligt halv-/heldags inspirationsbesøg årligt Niveau 2: Enkelt opgaveforløb med to besøg på virksomheden Niveau 3: Case-forløb med tre eller flere besøg på virksomheden Niveau 4: Klasseadoption, hvor virksomhedsbesøg og evt. besøg ved andre relevante aktører aflægges én gang per semester (dog ikke i det afsluttende semester) 7

8 NIVEAU 1 FAGLIGT INSPIRATIONSBESØG VED BIOMAR AF 2. G. FRA HERNING GYMNASIUM Eleverne får øjnene op for en helt ny verden af muligheder med de naturvidenskabelige fag, når de besøger en global virksomhed. Mark Andreassen, lektor i biologi og kemi ved Herning Gymnasium VIDENSKABELIG PRODUKTION AF FISKEFODER Vidste du, at fisk udnytter foder til at danne kød med langt bedre en fx køer og grise? Det skyldes bl.a. at de er vægtløse og ikke bruger så meget energi som alle os på land, der har tyngdekraften som følgesvend? Eller at fisk er lidt småkræsne? Derfor gælder det om at sikre en overflade på foderpillerne, så de forskellige fiskearter hver især har lyst til at spise dem. Det var bare nogle af de overraskende oplysninger, som 30 morgenfriske elever hørte om på et halvdagsbesøg ved verdens tredjestørste producent af fiskefoder, BioMar. Foruden en rundvisning i produktionen fik de mulighed for at høre om, hvorfor flere af medarbejderne har valgt en naturvidenskabelig uddannelse, og hvordan de bruger den ved BioMar. Fx den kvindelige civilingeniør, som bare fem år efter sin kandidateksamen og her i sit første job er ansvarlig for opbygningen af BioMar s nye fabrik i Tyrkiet. Eller den Ph.d.-studerende, som røntgenfotograferer foderpillerne for at sikre sig, at fedstofferne i disse er jævnt fordelt i små indvendige lommer og ikke går tabt på ydersiden. Herefter fik eleverne selv lov til at kvalitetssikre foderet under kyndig assistance af laboranterne; dvs. teste pillernes vægt, styrke, flydeegenskaber og fedtindhold. HVORFOR ÅBNER BIOMAR DØRENE FOR DE UNGE? Vi er med i Jet-Net.dk for at fremme forståelsen og interessen for naturfaglige fag, og fordi vi ikke har mulighed for at have mange lærlinge og derfor gerne vil gøre noget for lokalsamfundet på anden vis, siger R&D Manager, Continental Europe, Jørgen Holm, BioMar. I planlægning og afvikling af skolebesøget hos virksomheden deltog en R&D Manager, en produktudvikler, en eph.d.-studerende, tre laboranter og en ingeniør studerende. OM BIOMAR BioMar er en af de førende leverandører af fiskefoder til den hurtigt voksende akvakulturindustri. Hovedforretningsområderne er foder til laks og ørred i Norge, Storbritannien og Chile, foder til ferskvandsørred, havbars og guldbrasen på resten af det europæiske kontinent og foder til tilapia, rejer og andre varmtvandsarter i Central og Sydamerika. BioMar har produktionsfaciliteter i de fleste af verdens vigtigste fiskeopdrætsnationer, inklusiv Norge, Chile, Grækenland, Storbritannien, Spanien, Frankrig, Costa Rica, Danmark og i slutningen af 2015 også Tyrkiet. I 2014 havde BioMar Koncernen en omsætning på ca. 8,5 mia. DKK. BioMar koncernen er fuldt ejet af Aktieselskabet Schouw & Co. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 8

9 NIVEAU 2 ENKELT OPGAVE FORLØB VED FÅRUP BETON FOR 7. KLASSE PÅ BJERREGRAV SKOLE Et opgaveforløb ved en virksomhed giver børnene gode refleksioner - megen læring falder på plads for dem. Lars Bro, naturfagslærer ved Bjerregrav Skole ELEFANTFØDDER PÅ SKOLESKEMAET Konstruér betonvægge til et sygehus. men start med at producere elefantfødder! Sådan lyder opfordringen fra Fårup Beton til de mange elever, der to gange om året lægger vejen forbi betonstøberiet, et af de største i Danmark. Inden besøget arbejder eleverne i et par uger med at lave en række beregninger for at sikre, at betonen har den styrke, der skal til, for at bygningen bliver stående; også under en orkan. Forberedelserne består af en grundig internetresearch på materialer foruden dokumentation for, hvilke materialer der er valgt og hvorfor. Umiddelbart inden besøget producerer eleverne en prøve af deres beton i et langt, rundt rør deraf navnet elefantfod som medbringes på dagen for besøget for at blive testet. KVALITET I HØJSÆDET På Fårup Beton er det virksomhedens ejer og direktør, Brian Knudsen, der tager imod eleverne og giver dem en rundvisning. Undervejs får eleverne mulighed for at tale med medarbejderne i udvikling, produktion og salg. Og spørgsmålene kommer i lind strøm. Hvad får man i løn her?, Hvor stærk er den stærkeste beton? etc. Og så er det tid til at få testet, om betonen til elefantfødderne har den nødvendige styrke. For at trykprøvningen kan udføres korrekt, er det vigtigt, at elefantfodens top er fin og glat, så trykket kan fordeles jævnt. Er den ikke udført i ordentlig kvalitet, får eleverne det at vide. For høj kvalitet i støbningen er afgørende, når det handler om at levere solide og bærende betonelementer til fx sygehuse og idrætshaller kvalitetssans er derfor en af virksomhedens og medarbejdernes vigtigste værdier. Vi har valgt at gå ind i Jet-Net.dk, fordi vi gerne vil påtage os et ansvar i lokalsamfundet og give de unge et realistisk indtryk af, hvad det vil sige at have et arbejde, siger Brian Knudsen. OM FÅRUP BETONINDUSTRI Fårup Betonindustri A/S har mere end 50 års erfaring med betonelementbyggeri og beskæftiger ca. 60 medarbejdere. Virksomheden er 100 % ordre producerende og leverer unikke og skræddersyede løsninger overalt i Danmark. Direktør Brian Knudsen står for præsentationen af virksomheden, mens en medarbejder fra produktionen deltager sammen med ham i rund visningen af eleverne og foretager testen af deres betonprøver. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 9

10 NIVEAU 3 CASE- FORLØB VED GRUNDFOS FOR 7. KLASSER VED EGESKOVSKOLEN OG BØGESKOVSKOLEN I den fællesfaglige undervisning for udskolingen er drikkevandsforsyning for fremtidige generationer og teknologi, der fremmer menneskets sundhed og levevilkår, emner, som eleverne skal undervises i. Som lærer skal man formulere en overordnet problemstilling, og her rammer forløbet Rent vand til København plet. Michael Jensen, pædagogisk leder ved Bøgeskovskolen SKAF RENT DRIKKEVAND TIL KØBENHAVN I 2030 Sådan lyder Grundfos udfordring til eleverne. For undersøgelser viser, at Københavnerne i dag bruger otte gange så meget vand, som der er i grundvandet. Derfor får de pumpet vand fra andre kommuner ind til byen. Løsningen er ikke bæredygtig på lang sigt. Få købsrettighederne til Grønlands gletschere, når de falder ned, og pump vandet til København, lød én af de mange interessante løsninger, som eleverne nåede frem til. Dén gode idé har et firma faktisk allerede fået. De sætter en krog i gletscherne og trækker dem ind i fjorde, hvor de smelter vandet, og sælger det herefter på flasker. Gode idéer kan vi til gengæld ikke få for mange af, siger uddannelseschef Finn Brøndum, Grundfos. EFFEKTIV PROCES Vi vil gerne åbne vores døre for skoler, så de kan se, hvem vi er, og få et autentisk indblik i, hvad vi laver. På den måde håber vi, at børnene kan se nye muligheder for deres egen fremtid. Men vi ved ikke, hvordan vi underviser dem. Derfor var Jet-Net.dk-samarbejdet afgørende for vores deltagelse, fortæller han. TRE BESØG VED GRUNDFOS Som optakt til forløbet afholdtes en workshop, hvor lærerne fik indblik i Grundfos teknologier. Med input fra Grundfos-teamet en teknisk chef, en udviklingsingeniør og en senior servicetekniker samt uddannelseschefen udarbejdede lærerne et oplæg til forløbet, som bestod af tre to-timers skolebesøg hos virksomheden: 1. Introduktion til Grundfos teknologier og defintionen på rent drikkevand i Danmark sammenlignet med andre lande. Herefter undersøgte eleverne muligheder for at skaffe vand til København hjemme på skolen. 2. Hands-on kendskab til pumpeteknologi. Herefter arbejdede elever med løsninger og kunne sende spørgsmål til Grundfos. 3. Præsentation af løsning og feedback. UDVIKLING AF FORLØBET På baggrund af første års evaluering har lærerne beskrevet kompetencemålene for samarbejdet med Grundfos. Fra skoleåret 2015/2016 skal disse mål gælde for biolog, fysik/kemi og nu også geografi. Og med disse faglige ben er Grundfos som en global og bæredygtig spiller en oplagt samarbejdspartner for skolen. OM GRUNDFOS Grundfos er en global leder inden for avancerede pumpeløsninger og trendsetter inden for vandteknologi. Virksomheden bidrager til global bæredygtighed gennem pionerende teknologier, som forbedrer livskvaliteten for mennesker og tager hensyn til vores planet. Bæredygtighed og samfundsansvarlighed hører til virksomhedens værdier, og de er baggrunden for, at Grundfos er kernevirksomhed i Jet-Net.dk-netværket. Grundfos havde i 2014 mere end medarbejdere og omsatte for 23,6 mia. DKK. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 10

11 NIVEAU 4 KLASSEADOPTION VIKINGGENETICS OG FAVRSKOV GYMNASIUMS BIOTEKLINJE Min undervisningspartner og jeg har en baggrund i hhv. kemi og biologi. Det er guld værd for både eleverne og os at få den teknologiske vinkel på fagene, som er den dimension, sam arbejdet med VikingGenetics bidrager med. Preben Veber Jensen, lektor ved Favrskov Gymnasium FRA GENSELEKTION TIL GOURMETPRODUKTER De færreste skænker det en tanke, når de skænker et glas mælk eller rødvin til gourmet ost, at der ligger en stor forskningsindsats bag de færdige mejeriprodukter. Igennem 2 ½ år har lektor Preben V. Jensen med sin klasse kørt parløb med avlskoordinator Peter Larson samt laboratorieteknikere og genetikere fra VikingGenetics for at få indsigt i processerne bag tilblivelsen af produkterne. SPECIALISERING Produktets livscyklus starter ved udvælgelsen af de genomisk testede tyre. Tyrene producerer sæd hos VikingGenetics, og generne heri sikrer, at nye køer producerer mælk med det fedt- og proteinindhold, som landmanden efterspørger. I dag er kvægavl specialiseret og dermed ikke længere obligatorisk på de uddannelser, vores medarbejdere rekrutteres fra. Vi skal derfor hele tiden profilere vores virksomhed over for potentielle medarbejdere, siger Peter Larson om baggrunden for Jet-Net.dk-samarbejdet. DEN RØDE TRÅD Inden forløbet forventede parterne, at omdrejningspunktet for samarbejdet skulle være genetik og avl og dermed udelukkende besøg hos VikingGenetics. Men det viste sig hurtigt at give bedre mening at arbejde med mælkens samlede livscyklus og supplere med besøg ved andre aktører; stadig med virksomheden som kernefaglig akse. Emner som reproduktionsteknologi og mikrobiologi blev virkeliggjort gennem praktiske opgaver. Fx undersøgte eleverne sædcellernes aktivitet under forskellige fysiske/kemiske forhold på skolen. Insemination og mælkekvalitet fik eleverne sat billeder på ved Danmarks Kvægforskningscenter samt Arla Foods. I mejerikoncernens laboratorier fik de mulighed for at opleve, hvordan enzymer kan nedbryde mælkens bestanddele og samle dem igen til de ønskede produkter. Vi har været så imponererede over biotekelevernes faglige niveau, at vi har ansat studerende fra videregående uddannelser i studiejob, slutter Peter Larson, der forventer at starte et forløb med en ny 1. g. i skoleåret OM VIKING GENETICS VikingGenetics er blandt verdens største og førende landmandsejede kvægavlsforeninger og investerer årligt et stort beløb i forskning og udvikling. Virksomheden benytter den nyeste teknologi, fx genomisk selektion og kønssortering af sæd. VikingDanmark leverer sæd af tyre med høj økonomisk værdi og har landsdækkende inseminerings- og rådgivningsservice. Dette sikrer kvægbrugerne sunde køer og maksimal indtjening. VikingDanmark tilbyder strategisk rådgivning om avl og reproduktion i den enkelte besætning i samarbejde med besætningsejer, medarbejdere, inseminør og rådgiver. VikingGenetics ejes af VikingDanmark (50%), FABA i Finland (25%) og Växa i Sverige (25%), hvilket betyder at cirka kvægbrugere står bag virksomheden som medlemmer. Besøg hvis du vil vide mere om virksomheden. 11

12 LANDSDÆKKENDE EVENTS: KLOGE HÆNDER I dag er en smed ikke bare en medarbejder med sorte fingre. Vi har behov for faglærte med arbejdere, der kan arbejde sammen med udviklingsingeniører om avancerede produkter, og det kræver, at man har pulsen på nye teknologier. Stig Nalbandian, medlem af Fremstillings industriens bestyrelse under DI og erhvervsuddannelsesudvalget STØVLEKNÆGTE, KNAGERÆKKER OG HISTORISKE MØNTER PÅ SKOLESKEMAET På den årlige kampagnedag Kloge Hænder inviterer virksomheder over hele landet klasses skoleelever indenfor til med egen krop at opleve spændende erhverv, som man ikke bare kan læse sig til, men skal arbejde sig til med både hjerne og hænder. Eventsene på selve dagen skal åbne unges øjne for, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt alternativ til gymnasiet samt et solidt trinbræt til mange videregående uddannelser. FIN PRESSEOMTALE Medierne bakkede op om eventen i 2015, for alle værtsvirksomhederne havde forberedt spændende og unikke programmer til eleverne, der virkelig gav dem mulighed for at bruge både hænder og hoveder. Der blev bl. a. fremstillet flotte lysestager, knagerækker, støvleknægte, historiske mønter og æggebægre i metal og enkelte af produkterne fik sågar indgraveret navne til Mors Dag. Samtidig fik eleverne mulighed for at tale med faglærte rollemodeller om deres job, og om hvordan det har udviklet sig i takt med samfundsudviklingen og er med til at bidrage til denne. MANGEL PÅ FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT Danmark mangler faglært arbejdskraft, og lærepladser inden for eksempelvis jern og metal står tomme hen. Erhvervsskolereformen skal sikre et højnet niveau på uddannelserne og sænke frafaldet. Men for at vende udviklingen mangler vi stadig at inspirere de unge til at få et godt og mere realistisk indtryk af de praktiske erhverv, der i mange år har lidt under en forestilling om at være en kedelig endestation for mindre begavede unge. Den fejlagtige opfattelse skal ændres, og det vil vi gerne bidrage til, sagde adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus har taget initiativet til Jet-Net.dk, som optakt til eventen. KLOGE HÆNDER 2015 Blandt virksomheder og skoler, som deltog i Kloge Hænder-eventen i 2015, var: Olsen Metal, Rødovre, og Trekronerskolen Kapacitet, Hellerup, og Bakkegårdsskolen JJ Mechatronic, Jyderup, og Antvorskov Skole C.C. Jensen, Svendborg, og Nymarkskolen Hjernø Værktøjsfabrik, Odense, og Næsby Skole Linak, Nordborg, og Nørreskov-Skolen Fårup Betonindustri, Fårup ved Randers, og Bjerregrav Skole GIRLS DAY IN SCIENCE er en af Jet-Net.dk s andre, årligt tilbagevedende kampagnedage, der skal inspirere flere piger til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. Læs mere på næste side. 12

13 LANDSDÆKKENDE EVENTS: GIRLS DAY IN SCIENCE Især møderne med kvindelige rollemodeller fra erhvervslivet og forskellige uddannelsesinstitutioner bidrager til at gøre op med myterne om naturvidenskabelige og tekniske job, har vi erfaret. Nanna Seidelin, direktør for Natuvidenskabernes Hus, som koordinerer Jet-Net.dk NATURVIDENSKABELIGE OPGAVER - OGSÅ NOGET FOR PIGER! At naturvidenskab kan føre én vidt omkring gjorde virksomhedernes og science centrenes programmer det hurtigt klart for pigerne på kampagnedagen i VERDENS MEST NUTTEDE MIKROORGANISME Hos Novozymes kørte de den helt store model. Her deltog ca. 100 piger fra klasse fra fire skoler. Arrangementet varede fra kl På stande med kvindelige medarbejdere fik pigerne indblik i, hvordan virksomheden udvikler enzymer til alt fra vaskepulver til brødbagning. Svampe, stresstests og bjørnedyr verdens nok mest robuste og temmeligt nuttede dyr med otte ben, klør og en bamset krop (er fx i vores tagrender, skulle have eksisteret i ca. 540 millioner år og kan genoplives efter 120 års dvale) fik pigernes øjne op for den fuldstændigt fascinerende verden, som gemmer sig bag hverdagsprodukter. SPEEDDATING, WATSON OG BORGERINVOLVERING Året før fik g.-piger fra Virum Gymnasium mulighed for at snakke med rollemodeller fra forskellige afdelinger hos IBM. Et oplæg om IBM s supercomputer, Watson, som er udviklet til at efterligne menneskelige processer bag beslutninger og herigennem selv tage rigtige besluninger, fx om helbredsbehandlinger, fik pigerne til at spidse ører. Og så var det tid til at spidse blyanterne. Pigerne skulle nu udvikle forslag til, hvordan man fx får befolkningen til at engagere sig i et sundere madforbrug eller styrker gymnasieelevers indlæringsmotivation via IT. MØDET MED ROLLEMODELLER AFGØRENDE Danske virksomheder mangler ingeniører, og problemet vokser, hvis vi ikke gør noget ved det. Især har virksomhederne svært ved at tiltrække kvinder til den type job. Det er derfor, vi afholder Girls Day in Science, siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus. For at understege betydningen af tiltaget var den daværende undervisningsminister gæst ved IBM-arrangementet. Og pigernes tilbagemeldinger efter dagen var krystalklare: Mere af den slags, tak! GIRLS DAY IN SCIENCE er en årligt tilbagevendende kampagnedag, der skal inspirere flere piger til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. Virksomheder landet over åbner denne dag dørene for grundskole- og gymnasiepiger og giver dem mulighed for at arbejde med praktiske opgaver, som relaterer sig til naturfagsundervisningen og perspektiverer den. Samtidig møder pigerne kvindelige rollemodeller, der kan være med til at inspirere dem til at se jobmuligheder inden for feltet. I 2014 deltog 150 gymnasiepiger og 380 grundskolepiger i aktiviteter landet over. Blandt deltagerne var: Rynkeby og Midtfyns Gymnasium Orbicon og Esbjerg Gymnasium og HF IBM og Virum Gymnasium Haldor Topsøe og Engelsborgskolen Novozymes havde besøg af piger fra flere skoler Science Talenterne, House og Science og Naturvidenskabernes Hus. NÆSTE GIRLS DAY IN SCIENCE Girls Day in Science finder sted næste gang 23. november Alle virksomheder er velkomne til at deltage. Kontakt Jeppe Hust på eller på tlf

14 ER DU INTERESSERET I AT HØRE MERE? Kontakt programchef Jeppe Hust på tlf og hør om de forskellige muligheder for at deltage i netværket. NATURVIDENSKABERNES HUS Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklingsog besøgscenter. Centret blev indviet i Vi bygger bro mellem uddannelse og erhvervsliv og understøtter lærere i at gennemføre nyskabende under visning i naturvidenskab og teknologi. Sammen inspirerer vi børn og unge til at blive dygtige, nysgerrige og opfindsomme. Det er vores mål, at flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en fælles bæredygtig fremtid. Naturvidenskabernes Hus P. E. Eriksens Vej 1, 8850 Bjerringbro Tlf

Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder

Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder Vær med til at gøre skolens natur- og teknikfag levende, og inspirér dine fremtidige medarbejdere. JET-NET.DK Hvem er Jet-Net.dk? 45+ SKOLER Virksomhederne samarbejder

Læs mere

Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder

Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder Vær med til at gøre skolens natur- og teknologifag levende, og inspirér dine fremtidige medarbejdere. JET-NET.DK Hvem er Jet-Net.dk? 50+ SKOLER Virksomhederne

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier Girls Day in Science - En national Jet-Net.dk event Vejledning til Gymnasier Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til gymnasiet indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere har været

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark BESTYRELSESPROFIL Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark August 2017 DISPOSITION: - Indledning - Kort om VikingDanmark - Beskrivelse - Organisation - Bestyrelsesmedlemmernes primære fokusområder. - - - - Kompetencer

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Temamøde 3 Den åbne skole

Temamøde 3 Den åbne skole Temamøde 3 Den åbne skole Program Velkomst og rammesætning v./caroline Hegelund, KL Oplæg om skolevirksomheds-samarbejde v./ konsulent i Københavns Kommune Thomas Geiker og lærer Henrik Vesterløkke, Sønderbro

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Disposition Overordnet præsentation af projektets dele Præsentation af PLS-forløb og besøg på Arla, Rødkærsbro

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Syddanmark som Science Region

Syddanmark som Science Region Syddanmark som Science Region Hvorfor og hvordan arbejder en Science Region? Eksempler på samarbejde mellem vækst og uddannelse 1 v/ Afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard Nationalt koordinatormøde den

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

CO-CREATION VIRKSOMHEDER

CO-CREATION VIRKSOMHEDER CO-CREATION HTX VIRKSOMHEDER om pigevenlige uddannelsesopgaver Oktober 2013 Co-creation Co-creation er en særlig tilgang til at skabe innovation*. Co-creation handler om aktivt at inddrage brugere og interessenter

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Generel vejledning til de fællesfaglige forløb

Generel vejledning til de fællesfaglige forløb Generel vejledning til de fællesfaglige forløb I Fokusportalerne finder du 8 fællesfaglige forløb til naturfagsundervisningen i 7., 8. og 9. klasse. Forløbene er tilrettelagt, så elevernes læring og tilgang

Læs mere

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Netværksprojekterne om anvendelsesorientering som afsluttes juni 2012 Navn og institution SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Projektleder

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN - VANDFORSYNING PÅ FREDERIKSBERG vejret grundvand vandværket havet renseanlægget hjemmet Frederiksberg Forsyning og Cisternerne VANDETS VEJ GENNEM

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand GENNEM viden oplevelse r UNDERVISNINGSTILBUD 0.-10. klasse Faglighed og mo tivation i autentiske lærin gsmiljøer vand mærk! lugt! smag! Undervisningen understøtter folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Alle

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Baggrund 2014 Elevernes faglige niveau blandt de laveste i regionen Dækningsgrad af: Naturfagsvejledere 17% Natur - teknologi lærere 46%

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Mål for workshoppen Bliv dus med de fællesfaglige fokusområder, som læseplanerne for udskolingens naturfag kalder de fælles forløb, der skal være mindst 6 af i løbet af 7.-9.

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Charlotte Rønhof DUS 28. maj 14. Almen dannelse og erhvervskompetence

Charlotte Rønhof DUS 28. maj 14. Almen dannelse og erhvervskompetence Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 203 Offentligt Charlotte Rønhof Almen dannelse og erhvervskompetence Fra almen dannelse til arbejdspladsen Almen dannelse Grundskole Gymnasiale

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet

U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet 16. Sci.-koo. møde (P) Aktivitet 17: Planlægge og evaluere det grønne fingeraftryk. 20.-27. Netværksbesøg (U) Aktivitet 1: Besøg der har

Læs mere

Invitation til Kloge Hænder: Bliv EUX elev for en dag!

Invitation til Kloge Hænder: Bliv EUX elev for en dag! Invitation til Kloge Hænder: Bliv EUX elev for en dag! KOM OG BLIV EUX-ELEV FOR EN DAG, NÅR MERCANTEC OG JET-NET INVITERER TIL KLOGE HÆNDER DEN 5. APRIL 2017. HER FÅR DU CHANCEN FOR AT SE, HVAD DET VIL

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Udfordringen for vejlederen? (subjektive betragtninger)

Udfordringen for vejlederen? (subjektive betragtninger) Udfordringen for vejlederen? (subjektive betragtninger) Fra det skal vi ikke røre ved mod det bliver spændende, men jeg vil få det svært. Naturfagsmaraton Fra 2 til 6 eller 300% Udvikling af naturfaglig

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

Målgruppe Gymnasieelever med biologi og kemi eller bioteknologi som en del af deres studieretningsfag.

Målgruppe Gymnasieelever med biologi og kemi eller bioteknologi som en del af deres studieretningsfag. Det autentiske møde med naturvidenskab Afsluttende faglig rapport vedrørende projekt nummer: 128754 Projektansvarlig: Niels Kring og Allan Haurballe Madsen Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Eksperimentelt arbejde i fysik på industrivirksomhed

Eksperimentelt arbejde i fysik på industrivirksomhed Eksperimentelt arbejde i fysik på industrivirksomhed Rammeforsøg: Anvendelsesorientering i naturfagsundervisningen i gymnasiet Slutkonference 1. oktober 2014 Hanne Kragelund Favrskov Gymnasium Anvendelsesorientering

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Gør tanke til handling VIA University College Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Martin Sillasen msil@via.dk 7. august 2016 1 Mål Indblik i forskellige typer af problemstillinger, som eleverne vil kunne

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion 19. februar 2012 Præsentationens indhold Arlas foranderlige verden Arlas Strategiske fokusområder og udviklingsprojekter Status mælkekvalitet 2011 Planer for

Læs mere