Hvordan indvirker industriens tilstand på kompetencebehovet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan indvirker industriens tilstand på kompetencebehovet?"

Transkript

1 27. marts 2014 Hvordan indvirker industriens tilstand på kompetencebehovet? v. Peter Plougmann MEA-modul: Industriens betydning for det midtjyske arbejdsmarked fremover 26. marts 2014 Skanderborg Park

2 Tema Hvilken betydning har udviklingen i industrien for Behovet for arbejdskraft Typen af arbejdskraft Arbejdskraftens kvalifikationer samt det deraf følgende opkvalifikationsbehov og hvordan dækkes det? Behovet for arbejdskraft falder Flere med videregående uddannelser og flere faglærte Specialiserede på et højere niveau og stor omstillingsevne 2

3 Globalisering Teknologi Finanskrise 3 3

4 Tendenser og kompetencer Massive historiske strukturelle ændringer i markedet er en realitet. Globale virksomheder Usikkerhed Dynamikker De store udfordringer De nye muligheder Ny teknologi (KET) Globale krav Arbejds- Nye radikalt ændrede konkurrencebetingelse på arbejdsmarkedet: Lokalt, Nationalt, Konkurrence på Det globale arbejdsmarked kraft Ressource- produktivitet Nøjsomheds- innovation EU Globalt Digital Taylorisme Dekvalificering 4

5 Fakta Industrien betyder mindre og mindre! Krisen har lukket mange industrirelaterede job og de kommer ikke tilbage! 5 5

6 Givne vilkår Den danske arbejdsstyrke ældes Danske produktionsomkostninger er højere end BRIKs Outsourcing større end insourcing Industrien er en del af videnøkonomien Der er stadig mange lav- og mellemteknologisk industrivirksomheder Masseproduktion viger yderligere for kundetilpasset produktion More for less dominerer konkurrenceudviklingen Servicekomponenter (design, after-saleservice, logistik mv.) udgør en stigende andel af værdiskabelsen i industrivirksomheder 6 6

7 Tendenser Teknologisk konvergens fortsætter med øget kraft Bruger- og medarbejderdreven innovation vinder frem Robotterne ER allerede kommet og der kommer flere Fra Just-in-time til Just-when-needed Dark Factories som det ultimative koncept for automation Fleksibilitet og skalerbar produktion er afgørende for konkurrenceevnen Vugge til vugge-koncept opnår stigende betydning for design og produktions-organisering, - giver en mulighed for at mindske tab i stof- og energiomsætning Arbejdskraft der kan Multitaske, dvs. bemestre flere forskellige kompetencer og evner at skifte mellem mange jobfunktioner bliver mere og mere efterspurgt 7 7

8 Wildcards for industrien Teknologi Radikalt nye produktionsmetoder (disruptive), f.eks. baseret på nanoteknologi og biotech, 3D printer, som dominerede produktionsmetode, afskaffer behovet for traditionel bearbejdning Proxy-bots gør distancestyring af produktionsanlæg mulig (giver fjernarbejde en ny fysisk dimension) Mangel på de sjældne metaller og jordarter Forskningsinvesteringer falder globalt og den teknologiske udvikling stagnerer Ingen mangel på energi i fremtiden Samfund og politik Politisk og økonomisk stagnation/ sammenbrud i EU's indre marked (EU og gældsfælden) Sammenbrud i et eller flere af BRIK landene, Massiv intern vandring af kvalificeret arbejdskraft i EU Protektionisme bremser globaliseringen alvorligt 8 8

9 Usikkerheder for industrien Danske industrivirksomheder Evne til at udvikle/udnytte nye nicheproduktions-muligheder, nye teknologier og nye forbruger-præferencer Placering i den internationale arbejdsdeling og værdikæde Evne til at udbygge og udnyttet social kapital i virksomhederne for derved at styrke effektivitet og innovation. Udvandring af danske industrivirksomheder nye datterselskaber og evt. udenlandske ejerskab Arbejdskraftens præference for uddannelse og job i danske industrivirksomheder Regulering politisk motiveret intervention i markedet, f.eks. bæredygtighed, WTO, EU standardiseringer, anti-kartel, CSR, FoU politik o.a. 9 9

10 Globaliseringen (udvandring) Datterselskaber i udlandet Datterselskaber Lineær (Datterselskaber) Ansatte i udenlandske datterselskaber, , alle erhverv (i 1000) Ansatte i Lineær (Ansatte i 1000) 10

11 Danske virksomheder i udlandet 2012 Datterselskaber i udlandet 2012 Erhverv Datterselskaber Ansatte i datterselskaber i udlandet 2012 Erhverv Ansatte 11

12 Industri mv i udlandet, ansatte (i 1000) og datterselskaber Industri,mv. Antal datterselskaber Industri mv. Ansatte i

13 Beskæftigede i industrien i Danmark og i udlandet Industri m.v. Ansatte i 1000 Industri m.v. Ansatte i Danmark (fuldtid) Lineær (Industri m.v. Ansatte i 1000) Lineær (Industri m.v. Ansatte i Danmark (fuldtid))

14 Faldende industribeskæftigelse Kilde:http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR135.pdf 14

15 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2008K1 2008K4 2009K3 2010K2 2011K1 2011K4 2012K3 2013K2 2008K1 2008K4 2009K3 2010K2 2011K1 2011K4 2012K3 2013K2 Beskæftigelsesudvikling Alle erhverv og Industrien Hele landet og region Midtjylland TOT Erhverv i alt Hele landet TOT Erhverv i alt Region Midtjylland TOT Erhverv i alt Landsdel Østjylland 28,8 28,6 28,4 28,2 Region Midtjyllands andel af industribeskæftigelsen i ft hele landet Industri Region Midtjylland 27,8 27,6 27, Industri Landsdel Østjylland Industri Landsdel Vestjylland 27, ,8 26,6 15

16 Industrien 2013: brancher, beskæftigede og uddannelse Ca beskæftigede, ufaglærte og faglærte dominere, knap ¼ med videregående uddannelse Medicinal, kemi og elektronik (vækst og eksport) har mange (60-40 pct) med videregående uddannelser FORSKERUDDANNELSER 65 LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 60 BACHELOR CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri CB Tekstil- og læderindustri CC Træ- og papirindustri, trykkerier CD Olieraffinaderier mv. CE Kemisk industri CF Medicinalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CH Metalindustri CI Elektronikindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CK Maskinindustri CL Transportmiddelindustri CM Møbel og anden industri mv. 50 MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 40 KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 35 ERHVERVSUDDANNELSER 25 ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER 20 ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER 10 GRUNDSKOLE 16

17 Ingeniører og industrien Ingeniører max 10 pct. i industriens forskellige brancher 17

18 Industrien Produktion og Eksport Kilde: 18

19 Foki i industrivirksomheder Omkostningsfokus (lean) Højere produktivitet Optimeret brug af ressourcer Modulær organisering af produktions systemer Sammenhængende systemer af globalt forskelligt placerede fabrikker Kortest tid til marked Produkt kvalitet Højt værdiindhold Nye produkter 19 Kilde Factories of the Future PPP,20. januar

20 Fremtidens industriproduktion SMART FACTORIES Fleksible produktion og kundetilpasning proces automation, planlægning, simulation og optimeringsteknologier, robotter og fokus bæredygtig produktion VIRTUAL FACTORIES Værdiskabelse via globale netværksorganisering global supply chain management, produkt-service forbindelser og ledelse af distribuerede produktionsenheder DIGITAL FACTORIES Produktlivsmanagement bl.a. baseret på simulation, modellering and knowledge management fra konceptniveau over produktion og vedligeholdes til disassembly / recycling 20 20

21 Social bæredygtighed Fleksible og tilpassede menneske-maskin betjeningsflader Nye former for menneske-robot interaktivt samarbejde i advancerede produktionsmiljøer. Udvikling af produktionsmiljøer der sikre en udnyttelse af menneskelig intuition og læring Human-centreret produktionsorganisering Dvs. metoder der forøger fleksibel og smart automation og som samtidig giver motivation og arbejdstilfredshed til højt kvalificerede arbejdere Udvikling og implementering af organisation og ledelse, så det flugter med behov for bæredygtighed. Der skal udvikles ledelsesstrategier der fungere inkluderende ifht. kulturelle forskelligheder 21 21

22 Produktionsmodeller Produktionsmodeller skematisk oversigt Kilde: New Insight A/S 22 22

23 Fremtidens produktion i DK og kompetencer Den produktion, der fastholdes i Danmark, vil være meget omskiftelig. Der kræves et højt fagligt og teknisk niveau på alle fagområder Det forudsætter grundlæggende kompetencer, der kan bruges som basis til at tilegne sig ny viden og giver evnen til at indgå i den omskiftelige og fleksible produktion. Fælles for de produktionsmodeller der findes i Danmark er at de stiller relativt høje kompetencekrav til medarbejderne 23 23

24 Grundlæggende kompetencer Fremtidens jobprofiler i industrien kræver et generelt løft af alle typer af grundlæggende kompetencer Alment, Fagligt-teknisk Personligt. Netværksproduktion og teamorganisering erstatter hierarkisk organisering Øget grad af selvledelse og færre mellemledere Stigende fokus på organisation og relativt mindre på teknik Omstillingsparathed Nysgerrighed Fleksibilitet Flere spidskompetencer Viden og læring 24 24

25 Beskæftigede (faglærte) og alder udvalgte uddannelsesklynger (EUD) Antal personer ,5 Metalsmedeuddannelser Maritime håndværksfag 38,9 Maskin- og industritek.udd. 30,2 Elektronikuddannelser 26,1 24,9 Mekanikeruddannelser Smedeuddannelser 20,3 Industrioperatør 12,7 Antal beskæftigede (venstre akse) Andel 55 år eller derover (højre akse) Automationsuddannelser 11,2 Procesoperatør 7,3 Plastmager 1,7 Datauddannelser 0,4 0,0 0 Elektronikoperatør Andel i pct Uddannelsesklynge 25

26 Mangel på faglærte Afgang blandt ufaglærte øger også Stor risiko for mangel på behovet for faglærte industriteknikere og maskinarbejdere Risiko for mangel på smede Begyndende mangel på ingeniører og teknikere Mange ufaglærte varetager industrijobs, som forudsætter faglærte kompetencer. Disse jobs skal derfor besættes af en faglært, når de ufaglærte trækker sig tilbage. Muligheder for opkvalificering af ufaglærte og integration af ledige 26

27 Kompetencestrategi Kompetenceforsyningsstrategi: Rekruttering fra det åbne arbejdsmarked enten blandt ledige eller beskæftigede i andre virksomheder. Behov for løft til relevant faglært status Udvikling af ufaglærte specialister med uddannelsespakker Rekruttering af nyudlærte eller lærlinge. Uddannelse af nuværende medarbejdere Opkvalificering af fx mekanikere og maskinarbejdere Behov for at øge interessen for industriens erhvervsuddannelser 27

28 Redskaber til kompetenceudvikling Karakteren på de anvendte redskaber (DI CO-I) Meget forskellige former for redskaber til fremme af kompetenceudvikling Selvudviklede redskaber dominerer (ca. 75 pct.) Typisk simple (regneark, tavler) Private leverandører spiller kun en lille rolle Generel tilfredshed med de anvendte redskaber Jo mere konkrete resultater, jo større tilfredshed De kendte redskaber fra semioffentlige leverandører bruges ikke 28

29 Kompetenceløft via forskellige læringsarenaer hvordan? Private Ej relevant Leverandørkurser AMU Tværgående Sidemandsoplæring (peer to peer) Relevant AMU Ej kursus + læring 29

30 Indeks AMU- Aktivitet Ufaglærte er ikke en homogen gruppe - 3 profiler og løft til faglært niveau Faglært niveau Hvad der mangler for at opnå faglært niveau Gennemført AMU-aktivitet Ikke-branche relevant Tværgående Brancherelevant Ikkebranche relevant Brancherelevant Tværgående Brancherelevant Ikkebranche relevant Tværgående Forudsætninger for at opnå faglært niveau Arbejdserfaring Kompetenceniveau Tidl uddannelse Ledighed 30

31 A-siden: Brancheorg. og virksomheder Profil 1 er en central del kernearbejdskraften og mål for intern HRM indsats (fastholdelse og intern kompetenceudvikling) Profil 3 er i al overvejende grad ikke relevant for private på A-siden Sociale klausuler og CSR kan komme i spil Kommunerne har som den store arbejdsgiver i alle kommuner en klar forpligtigelse overfor profil 3 Profil 2, hvor underbeskæftigelsen er lille er den centrale gruppe at samarbejde med JC og A-kasser samt VEU og EUD om, ex jobrotation og voksenlærling ( fremover ny GVU) IKV som del af beredskabet (i stille perioder) og bedre bestillerfunktion overfor VEU (planlægning). Kræver optimering af dialogen mellem A-siden og de øvrige aktører 31

32 B-siden: TR og de faglige organisationer Har fokus på profil 1 og 2, især i mobilitetssituationer og af hensyn til lokalaftaler Profil 1 for at sikre papir på realkompetencer, som er nyttige ved jobskift og brug af muligheder i lokalaftaler Profil 3 er primært en interessevaretagelsesopgave i relation til JC/kommuner om vilkår og rettigheder Profil 2, især de med lang branchetilknytning, hvor opkvalificering er en central del af MUS / kompetencefonde og ved lokalaftaler 32

33 Potentialer for VEU og EUD institutioner Profil 1 har en omfattende VEU aktivitet ofte på et avanceret niveau, del af kernekunder, især hos loyale virksomheder. Spørgsmålet er om de er interesseret i at blive faglærte? Profil 2 har et stort VEU potentiale, - især i relation til RKV og opfølgende AMU i pakkestrukturer tilpasset virksomhedernes specifikke behov og situation. Profil 3 er en usikker mulighed både i relation til VEU og EUD i forlængelse af Carsten Koch udvalget anbefalinger. Hvad er relevant uddannelse for den enkelte? Profil1 og især profil 2, hvor de med lang branchetilknytning har muligheder for EUD i forlængelse af IKV Muligheder i relation til voksenlærlinge / (ny) GVU og AMU-i-pakkestruktur 33

34 Roller for Vækstforum og Erhvervsservice Konkurrenceevneforbedring er et must Forebyggelse af mis-match problemer via et målrettet kompetenceløft Skabelse af bedre overblik mellem behov og tilbud (VEU og EUD) Tiltrække ingeniører og teknikere til regionen, fokus på akademiernes muligheder ESRF og regionale projektmidler har tidligere vist gode resultater det kniber dog med mainstreaming efter projektafslutning (fokus for næste programperiode) Behov for bedre institutionel koordination og en bedre sammenhæng mellem de tre systemers incitamentstrukturer både i relation til : Virksomheder og beskæftigede, VEU og EUD JC og kommuner og ikke mindst internt mellem ledelse og ansatte i de tre systemer. 34

35 BRN og LBR ( mål og indsats) Der er behov for et kompetenceløft for at imødegå mis-match problemer Der er for få unge, der søge EUD og al for få voksne, der går GVU vejen Der er nok ufaglærte, der kan være relevante for et kompetenceløft spørgsmålet er motivation, incitamenter og investeringsvilje Generelt bør profil 1 og store dele af profil 2 være relevante for et løft Profil 2, især dem med lang brancheerfaring og moderat underbeskæftigelse er oplagt målgruppe Profil 3 er ud fra et ønske om at forebygge mis-match ikke den primære gruppe at satse på Profil 3 skal primært have et kompetenceløft, hvis det forbedrer deres konkurrenceevne overfor andre ufaglærte og dermed forøger deres muligheder for en reduktion af deres underbeskæftigelse og forbedrer deres muligheder for aktivt jobskifte 35

36 Opsummering Industrien vokser i udlandet, - ikke i Danmark / Midtjylland Industriens betydning for export, teknologiudvikling og serviceudvikling er vigende, men fortsat betydningsfuld Nye muligheder og nye kompetencekrav relateret til globaliseringen af industrien Aldringen af især faglærte, den lille tilgang til EUD og fyringen af de unge fra industrien skaber risiko for mangel på faglærte og reelle mis-match problemer også ved et lavere beskæftigelsesniveau Der er et potentiale i et kompetenceløft hos dele af de ufaglærte Der er nok ufaglærte, der har et potentiale til at imødegå forventede mis-match problemer men det tager tid EUD reformens muligheder skal udnyttes Videregående uddannede spiller en relativt større betydning (men fortsat en lille andel) Ingeniører og teknikere er et særskilt problem - hvor globaliseringen kan være svaret 36

37 Blog: 37

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Analyse Januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1. Indledning... 7 2. De industrifaglærtes arbejdsmarked... 8 3. Aldersprofiler...

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien

Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien Analyse januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 4 1. Indledning 7 2. De industrifaglærtes arbejdsmarked 8 3. Aldersprofiler 12 Aldersprofiler efter branche

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov

Fremtidens kompetencebehov 8. december 2011 Fremtidens kompetencebehov Hvordan anvender vi resultaterne i det virksomhedsopsøgende arbejde? Konference 7.december 2011, Silkeborg v. Peter Plougmann Disposition Kort om udgangspunkt

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært - de ufaglærtes (30-65årige) forudsætninger for et uddannelsesløft VEU konference i en reformtid Odense, 26.2.2015 Peter Plougmann Director, Deloitte Consulting Udfordringen Potentiel

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF BESKÆFTIGELSEN OG EFTERSPØRGSLEN I INDUSTRIEN I SYDDANMARK September 214 Indhold 1. Analyse af beskæftigelsen og efterspørgslen i industrien i Syddanmark... 3

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien December 2016 Automatisering/digitalisering i industrien Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt af de årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod ledighed.

Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt af de årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod ledighed. NOTAT 22. november 2010 Potentielle a-kassemedlemmer J.nr. 10-440-0005 A-kassetilsyn og benchmarking Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt 700.000 af de 18-64-årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Fremtidens udfordringer for VUC Hostebro, Lemvig og Struer Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked, uddannelse og faglige organisation frem mod 2020

Fremtidens arbejdsmarked, uddannelse og faglige organisation frem mod 2020 Fremtidens arbejdsmarked, uddannelse og faglige organisation frem mod 2020 Fremtidsforsker Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk #fremforsk Privat

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Brancheglidning har reduceret lønkvoten ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden 2000. Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Produktion i danmark Datarapport

Produktion i danmark Datarapport Produktion i danmark Datarapport?? REG LAB www.reglab.dk Omslag: www.kroyergrafik.dk Dato: September 2012 ISBN nr: 978-87-994326-6-0 REG LAB Produktion i Danmark / Datarapport 2 Indhold Forord... Datarapportens

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

STORT AUTOMATISERINGSPOTENTIALE HOS SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. Vækstpolitisk analyse

STORT AUTOMATISERINGSPOTENTIALE HOS SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. Vækstpolitisk analyse STORT AUTOMATISERINGSPOTENTIALE HOS SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Vækstpolitisk analyse JANUAR 216 STORT AUTOMATISERINGSPOTENTIALE HOS SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Udviklingen inden for automatisering

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland April 2014

Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland April 2014 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 261 Offentligt Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 4 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder Vejledning til Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder VEU-center MidtØst Materiale om IKV før-fasen er udarbejdet af VEU konsulenter fra VEU-center MidtØst (Tradium og Mercantec). September 2014 Metoder

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den

Udviklingskontrakt. Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum. Business Center Bornholm. Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Udviklingskontrakt mellem Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm for 2015 Indstillet af Bornholms Vækstforum, den Godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION

INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION INDUSTRI 4.0 POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION MADE styrker økosystemet omkring dansk produktion MADE skaber og deler viden baseret på industriel forskning MADE tilbyder et åbent netværk af små

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital

Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst. Vækstforum. Iværksætteri og kapital Nyt program for kompetenceforsyning i Region Midtjylland - kompetencer til vækst Kompetencerådets møde den 16.8.2016 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland Vækstforum www.vaekstforum.rm.dk Vækstplan 2016-2020

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere