Digital Satellite Module. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Satellite Module. Vejledning"

Transkript

1 Digital Satellite Module Vejledning

2 Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklama sjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik ved ligehold gir ikke grunn lag for å rette mangels krav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper.

3 Indhold 3 Daglig brug, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen med Digital Satellite Module. Sådan hentes hovedsatellitmenuen frem på skærmen, og sådan bruges den. Vis programinformation, 6 Sådan hentes Program Guiden frem, og sådan bruges den. Find ud af, hvilke muligheder du har via informationen på skærmen. Opsætningsmenu, 8 Få oplysninger om opsætningsmenuen. Sådan angiver du dine foretrukne indstillinger, sådan indstiller og redigerer du programmer, og sådan ændrer du din opsætning. Download ny software, 12 Sådan gør du, når der kommer ny software til satellitmodulet. Tilslutninger, 13 Oversigt over stik, vejledning i tilslutning af CA-modulet (Conditional Access Module) og isætning af et chipkort. Sådan gør du, hvis, 14 Få svar på hyppigt stillede spørgsmål, f.eks. om hvordan du finder nye satellitprogrammer, hvordan du kontrollerer signalstyrken m.m. Ordforklaring, 17 Find en liste over almindeligt anvendte satellittermer. Indeks, 19

4 4 Daglig brug Når dit fjernsyn er udstyret med Digital Satellite Module, kan du modtage digitale satellitprogrammer. Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle fjernsynets funktioner. Det er dog kun de funktioner, der er relevante i forbindelse med satellitmodulet, som beskrives her. Se vejledningen til fjernsynet for at få flere oplysninger om, hvordan du betjener det. TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECORD A MEM DTV 0 9 TEXT Beo4 s display viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST. Tænd fjernsynet, og aktiver satellitmodulet Vælg programnumre eller -menuer, eller indtast tal i menuerne Vis tekst-tv, hvis det er tilgængeligt på den kanal, du ser TEXT 0 MENU Skift programmer, eller flyt markøren op eller ned i menuerne Flyt markøren til venstre eller højre, eller få vist tilgængelige funktioner i menuerne. Når du ser et program, der er medtaget på en favoritliste, kan du bruge knapperne til at skifte mellem dine favoritlister og programlisten GO GO Vælg og aktiver en funktion, eller bekræft et valg i en menu. Hold knappen nede, mens du ser satellitfjernsyn, for at få vist en programliste STOP Gå tilbage gennem menuerne LIST EXIT EXIT Afslut menuerne eller f.eks. tekst-tv STOP Åbn Program Guiden, eller brug den som angivet i en menu Åbn eller luk hovedsatellitmenuen, eller brug den som angivet i en menu Skift mellem radio- og tv-funktion, eller brug den som angivet i en menu Åbn informationsvisningen, eller brug den som angivet i en menu BEMÆRK! Afhængig af din Beo4 version hedder knappen DTV muligvis SAT. Disse knapper har samme funktion.

5 5 Hovedsatellitmenuen Hovedsatellitmenuen giver adgang til alle hovedfunktionerne i satellitmodulet. Hovedmenuen indeholder undermenuer, du kan få adgang til direkte ved at bruge de farvede knapper eller talknapperne. Grå menupunkter kan ikke vælges. Tryk for at hente hovedsatellitmenuen frem eller lukke den Tryk for at hente Program Guiden frem med oplysninger om aktuelle og kommende programmer Program Guide Menu Radio/TV Information Favoritter Undertekstsprog Audiosprog Opsætning Program Guide Menu Radio/TV Mode Information 1 Favourites 2 Subtitle Language 3 Audio Language 4 Setup 5 Program List Tryk for at skifte mellem radio og 5 Programlister TV* Hovedsatellitmenuen. Tryk for at hente oplysninger om det program, du ser Tryk for at hente lister over favoritprogrammer frem 1 Tryk for at hente menuen til valg af undertekstsprog for det aktuelle program frem 2 Tryk for at hente menuen til valg af en audiosprogsfunktion for det aktuelle program frem 3 Tryk for at hente opsætningsmenuen frem. Opsætningsmenuen beskrives mere detaljeret på side Tryk for at hente en liste over alle programmer frem 5 *BEMÆRK! Hvis du ikke har gemt nogen radioprogrammer, kan du ikke skifte mellem radioog tv-funktion.

6 6 Vis programinformation Du kan hente Program Guiden frem på skærmen, mens du ser satellit-tv. Program Guiden indeholder oplysninger om aktuelle og kommende programmer. Du kan også skifte til et andet program via Program Guiden. Informationsvisninger ses kort på skærmen, hver gang du skifter kanal. Du kan også altid hente informationsvisningen frem på skærmen for at få programinformation. Du kan angive, hvor længe informationsvisningen skal forblive på skærmen. Se side 9 for at få flere oplysninger. 1 VIVA PLUS FAVL1DRS 09:33 Music 9:30-10:03 1 VIVA PLUS 2 RAI 1 3 RBB Brandenburg hessen fernsehen Tryk på den røde knap for at vælge et tema Tryk på den grønne knap for at vælge mellem dine favoritlister Tryk på den gule knap for at skifte mellem radio og TV Morning Glory 10:03 Get the Clip Appuntamento al cinema 10:30 TGT 1 Der Sonne entgegen 9: Meilen gegen den Strom ARD-Online-Ka :00 Service gesundheit (hr) MDR THURINGE Heute im Parlament: Der Haushalt :15 Franklin - Deine Chance um 11 Menschen bei Maischberger 10:35 Adelheid und ihre Mörder Temaer Favoritter Radio/TV Information Hvis du ser et satellitprogram og skifter til en favoritliste, som kun indeholder radioprogrammer, skifter satellitmodulet til radiofunktion. Når du skifter til radiofunktion, slukkes skærmen, og du kan ikke hente informationsvisninger frem på skærmen. Tryk på den blå knap for at få flere oplysninger om det fremhævede program i Program Guiden Sådan vælger du et andet program Brug pileknapperne til at gå til det ønskede program, og tryk på GO GO BEMÆRK! Hvis du ikke har gemt nogen radioprogrammer, kan du ikke skifte mellem radioog tv-funktion.

7 7 Kodet program Tryk på den blå knap, mens informationsvisningen er aktiv, for at få vist mere programinformation. Programnavn Valgt favoritliste Programnummer 5000 BBC World FAVL1DRS 16:35 Mit liv med tigre Information Film 16:05-17:10 Aktuelt klokkeslæt Programtype (tema) Tidslinje, der viser forløbet tid Start- og sluttid for program Digital lyd Ekstra audiofunktioner Ekstra undertekstfunktioner Når den udvidede visning på skærmen fylder mere end en side, kan du rulle nedad i teksten med knappen. Ekstra undertekst- og audiofunktioner vises ved hjælp af ikonerne øverst BBC World FAVL1DRS 16:35 Mit liv med tigre Afslut info Film 16:05-17:10 Han tog af sted for at finde sin forsvundne far, men endte med at blive så fascineret af de ting, han oplevede, at han ikke kunne tage hjem igen. Eventyret i junglen Bemærk: Denne tjeneste tilbydes ikke af alle kanaler. Sådan ændres undertekst- eller audiofunktionerne Ikonerne og angiver, at ekstra audio- eller undertekstfunktioner er tilgængelige. Tryk på den grønne knap for at hente hovedmenuen frem Tryk på 2 for at hente menuen Undertekst frem, eller Tryk på 3 for at hente menuen Audio frem 2 3 Ekstra undertekst- eller audiofunktioner... Der er muligvis flere undertekst- og audiofunktioner afhængig af programudbyderen. Dansk (hørehæmmede) Undertekst, der indeholder ekstra oplysninger til hørehæmmede. Dansk Almindelig undertekst. Dansk (grundlæggende) Lyd uden speciallydeffekter. Dansk (hørehæmmede) Forstærket lyd for hørehæmmede. Dansk (kommentar) Lyd med beskrivende kommentarer for synshandicappede. Audiofunktionerne kan desuden have vedhæftet A eller D, f.eks. Dansk A. A angiver analog lyd, mens D angiver digital lyd.

8 8 Opsætningsmenu Opsætningsmenuen er en del af det komplette menusystem for Digital Satellite Module. Opsætningsmenuen indeholder undermenuer, som du kan bruge til at angive dine egne indstillinger, indtaste oplysninger om din aktuelle satellitopsætning og foretage programsøgninger. Menuen Adgangskontrol i opsætningsmenuen gør det muligt at begrænse adgangen til bestemte kanaler eller benytte systemet til aldersgruppeangivelse, som anvendes i nogle lande. Opsætning Programlister (side 9) Tv-programliste Radioprogramliste Favoritlister Foretrukne indstillinger (side 9) Sprog Menusprog Audiosprog Undertekstsprog Tekst-tv-sprog Informationsvisning Digital lyd Installation (side 10) LNB/Antenneopsætning DiSEqC switch Brug LNB Satellit Frekvens Symbolrate Polarisation Programsøgning LNB Søgefilter Søgefunktion Frekvens Symbolrate Polarisation Netværkssøgning Geninstaller Satellitindstillinger Modul-information Adgangskontrol (side 11) Land Aldersgruppeangivelse Tv-programmer Radioprogrammer Pinkodeopsætning Pinkodebeskyttet Skift pinkode CA-modul (side 11) Illustration af strukturen i opsætningsmenuen. Tekst i kursiv angiver, at punkterne ikke er separate menuer, men en del af den ovenstående menu. Strukturen i menusystemet kan ændres, hvis der anvendes ny software.

9 9 Om menuen Programlister og Foretrukne indstillinger Du kan gemme op til 5000 digitale satellit-tvprogrammer og 5000 digitale satellitradioprogrammer. Når du har indstillet programmerne, kan du redigere tv- og radiolisterne. Det vil sige, at du kan begrænse den tid, du bruger til at lede efter bestemte programmer ved at ændre den rækkefølge, hvori programmerne vises på listen. Du kan oprette op til fire forskellige favoritlister, som kun indeholder programmer, du vælger, og du kan give hver af disse lister et navn. Hvis du vælger en favoritliste, der kun indeholder radioprogrammer, ses informationsvisningen kort, hvorefter skærmen bliver sort. I menuen Foretrukne indstillinger kan du angive personlige indstillinger for Digital Satellite Module. Du kan vælge et menusprog, der skal bruges i satellitmodulets menuer. Når du vælger et sprog til audio, undertekst og tekst-tv, anvendes dette, når det tilbydes af udbyderen. Hvis du har valgt et sprog i fjernsynets hovedmenu, overføres dette sprog til satellitmodulet, og du kan ikke vælge menusprog for modulet. Indhold af menuen Programlister Tv-programliste Rediger programlister Rediger rækkefølgen for, hvordan satellit-tv-programmerne vises. Radioprogramliste Rediger programlister Rediger rækkefølgen for, hvordan satellitradioprogrammerne vises. Favoritlister (liste 1 4) Skift navn Skift navn på dine favoritlister. Rediger tv-programmer Tilføj eller slet satellit-tvprogrammer fra den valgte favoritliste. Rediger radioprogrammer Tilføj eller fjern satellitradioprogrammer fra den valgte favoritliste. Under Programlister giver de farvede knapper adgang til forskellige funktioner. Du kan f.eks. sortere programmerne alfabetisk eller efter programnummer med funktionen 123 /ABC. Standardindstillingen for visning af programmer i listerne er efter programnumre. Du kan flytte eller slette programmerne på listerne og se programinformation for hver kanal. Indhold af menuen Foretrukne indstillinger Sprog Menusprog Vælg det ønskede sprog til satellitmenuerne. Hvis du allerede har valgt sprog for fjernsynet, bruges det pågældende sprog også i satellitmenuerne. Audiosprog Vælg det ønskede audiosprog. Undertekstsprog Vælg det ønskede undertekstsprog. Tekst-tv-sprog Vælg det ønskede tekst-tv-sprog. Informationsvisning Vælg, hvor længe informationsvisningen skal blive på skærmen. Digital lyd Vælg, om satellitmodulet automatisk skal sende digital lyd. Standardindstillingen fra fabrikken er Manuel, da mange udbydere ikke sender digital lyd. Du kan dog stadig ændre til digital lyd, hvis du ser et program, der sendes med digital lyd.

10 10 >> Opsætningsmenu Om menuen Installation Installationsmenuen bruges, når du vil ændre din satellitopsætning, f.eks. hvis du tilføjer en ny LNB til opsætningen. Den bruges også til at søge efter satellitprogrammer og til at finde oplysninger om dit satellitmodul. Det er vigtigt, at du kontrollerer signalstyrken og -kvaliteten i menuen LNB/ Antenneopsætning, når du angiver de relevante indstillinger. Signalkvaliteten skal være mindst god, og signalstyrken skal være mindst 20. Hvis du foretager en manuel søgning efter satellitprogrammer, kan du angive bestemte indstillinger for søgningen. Programmer, der findes ved hjælp af en manuel søgning, placeres nederst på listen over alle indstillede programmer. Bemærk, at hvis du geninstallerer alle programmer, nulstilles dine programlister og favoritlister, og indholdet af favoritlisterne slettes. Indhold af menuen Installation LNB/Antenneopsætning Menuen LNB/Antenneopsætning bruges til at vælge de funktioner, der passer til din antenneopsætning: DiSEqC switch Aktiver eller deaktiver DiSEqC switchen. Brug LNB Bestem, hvilken LNB der skal bruges. Satellit Vælg, hvilken satellit der skal bruges den satellit, den valgte LNB rettes mod. Frekvens Indstil frekvensen, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi. Symbolrate Indstil den symbolrate, der skal bruges, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi. Polarisation Vælg polarisationen for LNB en, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi. Programsøgning I menuen Programsøgning angiver du dine foretrukne indstillinger for en programsøgning: LNB Vælg, hvilken LNB der skal bruges til en programsøgning. Søgefilter Vælg, om satellitten skal søge efter alle kanaler eller kun gratis kanaler. Søgefunktion Vælg enten automatisk eller manuel programsøgning. Frekvens Hvis du vælger manuel søgning, kan du indtaste en søgefrekvens. Symbolrate Hvis du vælger manuel søgning, kan du indstille en symbolrateværdi. Polarisation Hvis du vælger manuel søgning, kan du vælge enten horisontal eller vertikal polarisation. Netværkssøgning Hvis du vælger manuel søgning, kan du søge efter alle programmer, der registreres på et bestemt netværk ved at vælge Til. Geninstaller I denne menu kan du geninstallere alle programmer. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har angivet for programlister og favoritlister. Du kan stoppe søgningen efter nye programmer ved at trykke på STOP. Derefter kan du angive dine egne indstillinger for en programsøgning, f.eks. for at foretage enkelte programsøgninger for hver LNB. Satellitindstillinger Brug denne menu til at ændre indstillinger for en valgt satellit. Du kan f.eks. tilføje en ny satellit til listen over tilgængelige satellitter. Fra fabrikken er der forudindstillet fire satellitter: Thor, Astra, Hotbird og Sirius. Modul-information Brug denne menu for at få vist den aktuelle modulversion. Hvis der er downloadet ny software, som påvirker betjeningen af satellitmodulet, fremgår det også af denne menu. Du kan, om nødvendigt, downloade en opdateret vejledning fra Bang & Olufsens website: BEMÆRK! Når du skifter til menuen LNB/ Antenneopsætning fra radiofunktionen, skifter satellitmodulet til tv-funktionen.

11 11 Om menuerne Adgangskontrol og CA-modul Menuen Adgangskontrol gør det muligt at låse bestemte tv- eller radioprogrammer eller at indstille en aldersgruppeangivelse, som bestemmer, hvilke programmer eller scener der kræver indtastning af en pinkode. Når du åbner menuen Tv- eller Radioprogrammer, kan du låse programmer (eller låse dem op) på listerne for at forhindre andre i at se eller lytte til programmerne. Vælg de programmer, du vil låse. Hvis et program f.eks. findes på mere end én favoritliste, og du låser den på programlisten, låses den automatisk på alle lister. Når du vil have adgang til låste programmer, bliver du bedt om at indtaste din pinkode. Indhold af menuen Adgangskontrol Land Vælg det land, hvis system til aldersgruppeangivelse, du vil bruge. Aldersgruppeangivelse Vælg en aldersgruppeangivelse til tv-programmerne. Det betyder, at programmer, der overstiger den valgte aldersgruppeangivelse, kun kan ses, når pinkoden indtastes. Tv-programmer Begræns adgangen til valgte tvprogrammer, der derefter kun kan ses, når pinkoden indtastes. Radioprogrammer Begræns adgangen til valgte radioprogrammer, der derefter kun kan ses, når pinkoden indtastes. Pinkodeopsætning Aktiver pinkodebeskyttelse, og skift pinkode. Indhold af menuen CA-modul CA-modul Brug denne menu til at få adgang til det isatte CA-modul. Menuens indhold afhænger af din programudbyder. Fra fabrikken er pinkoden indstillet til Hvis du vil bruge adgangskontrolfunktionen, skal du aktivere pinkoden. Du kan derefter vælge det ønskede land og den ønskede aldersgruppe eller vælge de specifikke programmer, der skal låses. Hvis du glemmer pinkoden Hvis du glemmer pinkoden, skal du åbne menuen Adgangskontrol og indtaste 9999 tre gange. Derefter nulstilles pinkoden til fabrikskoden 0000, og du kan skifte koden til en ny personlig pinkode. Pinkodesystemet i Digital Satellite Module er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men du kan gøre betjeningen lettere ved at vælge samme pinkode til begge systemer. Bemærk: Det pinkodesystem, der beskrives her, er ikke det samme som det pinkodesystem, du modtager med dit chipkort. Du kan få oplysninger om pinkoden til chipkortet i dokumentationen fra din programudbyder. BEMÆRK! Systemet til aldersgruppeangivelse i dit land er ofte beskrevet i de brochurer, du får fra programudbyderen.

12 12 Download ny software Der udgives ny software til dit Digital Satellite Module med jævne mellemrum. Der vises en meddelelse på tv-skærmen, når der er ny software tilgængelig. Du har derefter tre muligheder: Start download af softwaren med det samme. Start download af softwaren, efter at du har sat fjernsynet (og satellitmodulet) i stand-by. Afvis at overføre den nye software. Hvis du afviser download af ny software tre gange, får du ikke meddelelsen igen, før næste version udgives. Du kan ikke bruge Digital Satellite Module, mens du downloader ny software. En softwaredownload kan tage minutter. Du kan dog stadig se fjernsyn. For at kunne bruge den nye software skal du først sætte fjernsynet på stand-by og tænde for det igen. Download af systemsoftware Der kan downloades en ny version af systemsoftwaren Aktuel version: 1.1 Ny version: 1.2 Accepter Senere Afvis Vælg Information Accept: Start download now Senere: Download v. stand-by Afvis: S top softwaredownload Tryk på den blå knap for at få vist yderligere oplysninger om den nye software. Tryk på STOP for at annullere en igangværende softwaredownload. Hvis du vil modtage softwareopdateringer, skal en af dine LNB er være konfigureret til Astra. BEMÆRK! Hvis en softwaredownload afbrydes, kan du fortsætte med at bruge den tidligere softwareversion. Du kan få yderligere oplysninger under Sådan gør du, hvis på side 15.

13 Tilslutninger 13 Installation af satellitmodtagere og kabler er ikke beskrevet i denne vejledning, idet vi går ud fra, at dette udføres af en montør. Illustrationerne til højre viser, hvordan du tilslutter din SAT-antenne og isætter CA-modulerne (Conditional Access Modules) og chipkortene. CA-modulerne er de moduler, som sidder i slottene på bagsiden af fjernsynet. Du kan få oplysninger om placeringen af disse i vejledningen til fjernsynet. Modulerne fungerer som kortlæsere for dine chipkort, der dekoder de kodede signaler, som udsendes af programudbyderen. Kun ikke-kodede digitale satellitprogrammer, altså gratis programmer, kan modtages uden chipkort eller CA-moduler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler. Om chipkort Hvis du vil se kodede programmer, skal du kontakte en programudbyder. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling af et gebyr. Du får derefter et chipkort. Bemærk, at chipkortet kun er gyldigt til én programudbyder og derfor kun fungerer sammen med bestemte programmer. Chipkort og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke beskrives i denne vejledning. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen. Isætning af chipkort i CA-modulerne Hvis du vil have adgang til et kodet program, skal du have et gyldigt chipkort. Sæt forsigtigt chipkortet i CA-modulet. Bemærk: Sæt chipkortet i, så den gyldne chip vender som beskrevet i anvisningerne, der følger med CA-modulet. Isætning af CA-moduler På bagsiden af fjernsynet er der to slots til CA-moduler. Retningen af de to slots afhænger af fjernsynsmodellen. Se vedlagte liste over fjernsynsmodeller for at få yderligere oplysninger. DATA SAT. ANT. 1 14/18 V 300 ma 75 Ω Sæt kablet fra din LNB til stikket mærket SAT.ANT. 1 på bagsiden af fjernsynet. CA-modul Chipkort Kortslots på fjernsyn Modulet skal isættes, så de øverste og nederste kanter der har en forskellig form passer til de tilsvarende riller i slotten. Skub modulet ind, indtil det klikker på plads. BEMÆRK! Chipkort og CA-moduler distribueres fra din programudbyder. Kortet skal blive siddende i CA-modulet, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt, i tilfælde af at programudbyderen ønsker at sende ny information til chipkortet.

14 14 Sådan gør du, hvis Tabellen til højre beskriver nogle af de situationer, der kan opstå med satellitmodulet, og hvad du kan gøre for at løse dem. Hvis Du hører om en ny kanal og gerne vil finde den... Kan du gøre følgende Søg efter oplysninger fra programudbyderen, og foretag en programsøgning. Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Programsøgning. Bemærk, at når du finder nye programmer, placeres de nederst på programlisten. Et program ikke længere ligger, hvor du gemte det... Programudbyderen har sandsynligvis flyttet programmet. Søg i oplysninger fra programudbyderen, og foretag en manuel søgning efter et bestemt program, hvis du har oplysninger om f.eks. en ny frekvens. Du kan også vælge at udføre en automatisk programsøgning. Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Programsøgning. Bemærk, at når du finder nye programmer, placeres de nederst på programlisten. Du vil gemme det program, du kigger på på en favoritliste Læg mærke til kanalnummeret på det program, du vil tilføje til favoritlisten. Åbn satellittens opsætningsmenu >Programlister >Favoritlister >(vælg en favoritliste) >Rediger tv-programliste. Find det ønskede program, og tilføj det som beskrevet i menuen. Du vil optage et satellitprogram Følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til din videobåndoptager, vælg DTV (eller SAT afhængig af fjernsynstypen) som kilde. Bemærk, at det kun er muligt at foretage en tidsindstillet optagelse af satellit-tv-programmer, og ikke satellitradio - programmer. Det er ikke muligt at se ét satellitprogram, mens du optager et andet. Du vil bruge satellit som kilde i en tidsindstillet afspilning... Følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til fjernsynet. Vælg DTV eller DTV-RADIO (eller SAT-TV eller SAT-RADIO afhængig af fjernsynstypen) som kilde til den tidsindstillede afspilning. Du har glemt din pinkode til adgangskontrol... Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol, og indtast 9999 tre gange (du kan få flere oplysninger på side 11).

15 15 Hvis Kan du gøre følgende Du vil begrænse adgangen til bestemte kanaler (Adgangskontrol) Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol >Pinkodeopsætning. Aktiver pinkoden, og åbn menuen Tv-programmer eller Radioprogrammer for at vælge, hvilke kanaler der skal låses (se side 11 for at få yderligere oplysninger). Du ønsker at anvende aldersgruppeangivelse på dine satellitprogrammer Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol >Pinkodeopsætning. Aktiver pinkoden. Vælg derefter det ønskede land og den ønskede aldersgruppeangivelse (se side 11 for at få yderligere oplysninger). Der ikke er noget signal, billedet er dårligt, eller der mangler flere programmer... a) Kontroller signalstyrken og -kvaliteten i satellittens opsætningsmenu >Installation >LNB/Antenneopsætning. Vælg LNB en og satellitten, og test signalet ved at trykke på den grønne knap. Hvis styrken og kvaliteten er for dårlig, skal du kontrollere din LNB-installation eller kontakte montøren. b) Kontroller, at dit chipkort stadig er gyldigt og opdateret. Du har downloadet ny software til satellitmodulet, og den ikke længere fungerer... > Tryk på MENU for at hente tv-hovedmenuen frem. > Tryk på for at fremhæve DTV (eller SAT afhængig af fjernsynstypen). Tryk derefter på MENU for at få vist menuen Sat software, og tryk på GO for at åbne menuen. > Vælg Use previous software version Yes og tryk på GO. Satellitmodulet genstartes nu og anvender den tidligere softwareversion. Når en ny version kommer på markedet, får du den tilbudt. Afhængig af din fjernsynsmodel kan softwaremenuen se ud som følger: > Tryk på DTV for at se satellitfjernsyn. > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen for DTV frem. > Tryk på for at fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER. Tryk derefter på MENU for at få vist softwaremenuen, og tryk på GO for at gå ind i denne menu. > Tryk på for at skifte mellem Ja og Nej. Vælg Ja, og tryk på GO.

16 16 Hvis Kan du gøre følgende Du vil føje en satellit til de allerede forudindstillede, tilgængelige satellitter... Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Satellitindstillinger. Vælg en tom plads, og indtast de nødvendige oplysninger som beskrevet i menuen. Udfør derefter en programsøgning på den nye satellit. Du vil føje en ny LNB til din opsætning... Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >LNB/ Antenneopsætning. Indtast de nødvendige oplysninger som beskrevet i menuen, og udfør en programsøgning for at finde nye, tilgængelige programmer. Bemærk, at kun universelle LNB er understøttes. Der ikke er noget billede, når du skifter til satellit, eller systemet synes at låse på en enkelt kanal... Sæt fjernsynet i stand-by, og vent, indtil stand-by-indikatoren bliver rød. Tænd derefter fjernsynet igen. Hvis problemet opstår igen, skal du afbryde strømmen til systemet og kontrollere forbindelserne. Tilslut derefter strømmen igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Der er ingen lyd, når du ser et program... Hvis modulet er konfigureret til automatisk at modtage digital lyd, og programmet sendes uden digital lyd, er der ingen lyd i højttalerne. Gå ind i opsætningsmenuen >Foretrukne >Digital lyd. Skift indstillingen Automatisk til Manuel. Du kan stadig ændre til digital lyd, når du ser et program, der sendes med digital lyd (vises med ikonet øverst i informationsvisningen).

17 Ordforklaring 17 Term Forklaring Adgangskontrol Gør det muligt for brugeren at indstille en adgangskode, der styrer adgangen til programmer ud fra kanal, censurvurdering (på grundlag af censurvurderingssystemet for spillefilm) eller indhold. Betinget adgang (Conditional Access) Et system til begrænsning af adgangen til en bestemt tjeneste til autoriserede brugere (f.eks. abonnenter på en bestemt digital programpakke eller købere af separate betalingsprogrammer) ved hjælp af kryptering og autoriseret dekodning. CA-modul (Conditional Access Module) Dekrypterings- og dekodningsmodul, der fungerer som kortlæser for chipkort. Chipkort Et udtageligt plastikkort i kreditkortstørrelse, som udstedes af programudbyderen. Kortet er nødvendigt for at modtage kodede programmer. DiSEqC switch DiSEqC switchen sætter brugeren i stand til at vælge ét LNBsignal mellem forskellige LNB er. Indgangsportene er forbundet med op til fire LNB er, der kan være placeret på fire forskellige antenner, og udgangen mærket OUT er forbundet med modtageren. DVB Digital Video Broadcasting Sendestandard for digital radio og fjernsyn, der anvender MPEG II-komprimering. DVB-S Digital Video Broadcasting-Satellite Digital Video Broadcasting: Et sammenhængende sæt europæiske standarder til transmission og modtagelse af digitale tv-signaler. Disse europæiske standarder anvendes i mange lande i hele verden. Der er mange standarder i DVB-familien, herunder specifikationer for satellit- (DVB-S), kabel- (DVB-C) og jordtransmission (DVB-T) og -modtagelse. Frekvens Fysisk kvantitet angiver antallet af svingninger i sekundet målt i Hertz (Hz). LNB (Low Noise Block downkonverter) Konverterer mikrobølgefrekvensblokke til det mellemfrekvensområde, der dækkes af tuneren. Polarisation For at opnå bedre udnyttelse af de tilgængelige frekvensbånd sender satellitterne tilstødende programmer med modsat polarisation (horisontalt og vertikalt). Modtagelse af både horisontal og vertikal polarisation dækkes af den universelle LNB. Program Guide Denne interaktive funktion giver brugeren mulighed for at få adgang til og rulle gennem komplette programlister over aktuelle og kommende programmer på fjernsynet.

18 18 Term Forklaring Tekniske specifikationer Programudbyder Symbolrate Selskab, der leverer audio- eller videoprogrammer via satellit. Raten, ved hvilken senderen sender oplysninger. Symbolraten angiver, hvor mange symboler i sekundet der bæres via kanalen (telefonlinje, serielt kabel eller satellittransponder). Tunerområde: MHz Down-konverter forsyning: 14/18 volts kontrol, tonekontrol (22 khz), DiSEqC 1.0 Betinget adgang: Fælles interface 2 slots PCMCIA

19 Indeks 19 Adgangskontrol Aktiver pinkodesystemet for adgangskontrollen, 11 Hvis du har glemt pinkoden til adgangskontrollen, 11 Skift eller slet pinkoden til adgangskontrollen, 11 Vælg aldersgruppeangivelse til adgangskontrol, 11 Vælg land til adgangskontrol, 11 Beo4 fjernbetjening Introduktion til Beo4 fjernbetjeningen, 4 Favoritlister Flyt programmer på en favoritliste, 9 Navngiv en favoritliste, 9 Opret favoritlister, 9 Vælg en favoritliste, 4 5 Informationsvisning Indstil informationsvisningen, 9 Informationsvisning og udvidet informationsvisning, 7 Indstille Flyt programmer, 9 Geninstaller programmer, 10 Indstil nye satellit-tv- eller radioprogrammer, 10 LNB/Antenneopsætning Indstillinger i opsætningsmenuen, 8 10 Tilføj en ny LNB, 10 og 15 Tilføj en ny satellit, 10 og 15 Tilslutninger, 13 Lyd Audiofunktioner, 7 Skift audiotype, 7 Vælg audiosprog, 9 Opsætningsmenu Oversigt over opsætningsmenuen for Digital Satellite Module, 8 Pinkode Aktiver pinkodesystemet for adgangskontrollen, 11 Hvis du har glemt pinkoden til adgangskontrollen, 11 Skift eller slet pinkoden til adgangskontrollen, 11 Program Guide Åbn Program Guiden på skærmen, 6 Programmer Flyt indstillede programmer, 9 Geninstaller programmer, 10 Hent en programliste frem, 5 Tilføj nye satellit-tv- eller radioprogrammer, 10 Vælg et program, 4 Radio/TV Skift mellem radio og TV, 5 Sprog Vælg audiosprog, 9 Skift audiotype eller sprog, 7 Vælg menusprog, 9 Vælg tekst-tv-sprog, 9 Vælg undertekstsprog, 9 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer for Digital Satellite Module, 18 Temaer Se tilgængelige programtemaer til programsortering, 6 Tilslutninger Antennetilslutning, 13 Isæt CA-modul og chipkort, 13 Undertekst Skift underteksttype eller sprog, 7 Vælg undertekstsprog, 9 Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

20

Digital Satellite Module. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

Digital Satellite Module. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO Digital Satellite Module Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det

Læs mere

Indhold 3. Timer-optagelse, 8 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra Program Guide.

Indhold 3. Timer-optagelse, 8 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra Program Guide. DVB T/S Vejledning Indhold 3 Daglig brug, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen sammen med DVB T/S enheden. Find ud af, hvordan du henter menuer frem på skærmen og bruger dem. Få vist

Læs mere

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02 Klinik-TV Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse v.1.02 Tænd / Sluk Tænd eller sluk for TV et Source / Input Denne knap bestemmer hvilken tilslutning på bagsiden af TV et signalet skal komme

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere