Digital Satellite Module. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Satellite Module. Vejledning"

Transkript

1 Digital Satellite Module Vejledning

2 Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklama sjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik ved ligehold gir ikke grunn lag for å rette mangels krav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper.

3 Indhold 3 Daglig brug, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen med Digital Satellite Module. Sådan hentes hovedsatellitmenuen frem på skærmen, og sådan bruges den. Vis programinformation, 6 Sådan hentes Program Guiden frem, og sådan bruges den. Find ud af, hvilke muligheder du har via informationen på skærmen. Opsætningsmenu, 8 Få oplysninger om opsætningsmenuen. Sådan angiver du dine foretrukne indstillinger, sådan indstiller og redigerer du programmer, og sådan ændrer du din opsætning. Download ny software, 12 Sådan gør du, når der kommer ny software til satellitmodulet. Tilslutninger, 13 Oversigt over stik, vejledning i tilslutning af CA-modulet (Conditional Access Module) og isætning af et chipkort. Sådan gør du, hvis, 14 Få svar på hyppigt stillede spørgsmål, f.eks. om hvordan du finder nye satellitprogrammer, hvordan du kontrollerer signalstyrken m.m. Ordforklaring, 17 Find en liste over almindeligt anvendte satellittermer. Indeks, 19

4 4 Daglig brug Når dit fjernsyn er udstyret med Digital Satellite Module, kan du modtage digitale satellitprogrammer. Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle fjernsynets funktioner. Det er dog kun de funktioner, der er relevante i forbindelse med satellitmodulet, som beskrives her. Se vejledningen til fjernsynet for at få flere oplysninger om, hvordan du betjener det. TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECORD A MEM DTV 0 9 TEXT Beo4 s display viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST. Tænd fjernsynet, og aktiver satellitmodulet Vælg programnumre eller -menuer, eller indtast tal i menuerne Vis tekst-tv, hvis det er tilgængeligt på den kanal, du ser TEXT 0 MENU Skift programmer, eller flyt markøren op eller ned i menuerne Flyt markøren til venstre eller højre, eller få vist tilgængelige funktioner i menuerne. Når du ser et program, der er medtaget på en favoritliste, kan du bruge knapperne til at skifte mellem dine favoritlister og programlisten GO GO Vælg og aktiver en funktion, eller bekræft et valg i en menu. Hold knappen nede, mens du ser satellitfjernsyn, for at få vist en programliste STOP Gå tilbage gennem menuerne LIST EXIT EXIT Afslut menuerne eller f.eks. tekst-tv STOP Åbn Program Guiden, eller brug den som angivet i en menu Åbn eller luk hovedsatellitmenuen, eller brug den som angivet i en menu Skift mellem radio- og tv-funktion, eller brug den som angivet i en menu Åbn informationsvisningen, eller brug den som angivet i en menu BEMÆRK! Afhængig af din Beo4 version hedder knappen DTV muligvis SAT. Disse knapper har samme funktion.

5 5 Hovedsatellitmenuen Hovedsatellitmenuen giver adgang til alle hovedfunktionerne i satellitmodulet. Hovedmenuen indeholder undermenuer, du kan få adgang til direkte ved at bruge de farvede knapper eller talknapperne. Grå menupunkter kan ikke vælges. Tryk for at hente hovedsatellitmenuen frem eller lukke den Tryk for at hente Program Guiden frem med oplysninger om aktuelle og kommende programmer Program Guide Menu Radio/TV Information Favoritter Undertekstsprog Audiosprog Opsætning Program Guide Menu Radio/TV Mode Information 1 Favourites 2 Subtitle Language 3 Audio Language 4 Setup 5 Program List Tryk for at skifte mellem radio og 5 Programlister TV* Hovedsatellitmenuen. Tryk for at hente oplysninger om det program, du ser Tryk for at hente lister over favoritprogrammer frem 1 Tryk for at hente menuen til valg af undertekstsprog for det aktuelle program frem 2 Tryk for at hente menuen til valg af en audiosprogsfunktion for det aktuelle program frem 3 Tryk for at hente opsætningsmenuen frem. Opsætningsmenuen beskrives mere detaljeret på side Tryk for at hente en liste over alle programmer frem 5 *BEMÆRK! Hvis du ikke har gemt nogen radioprogrammer, kan du ikke skifte mellem radioog tv-funktion.

6 6 Vis programinformation Du kan hente Program Guiden frem på skærmen, mens du ser satellit-tv. Program Guiden indeholder oplysninger om aktuelle og kommende programmer. Du kan også skifte til et andet program via Program Guiden. Informationsvisninger ses kort på skærmen, hver gang du skifter kanal. Du kan også altid hente informationsvisningen frem på skærmen for at få programinformation. Du kan angive, hvor længe informationsvisningen skal forblive på skærmen. Se side 9 for at få flere oplysninger. 1 VIVA PLUS FAVL1DRS 09:33 Music 9:30-10:03 1 VIVA PLUS 2 RAI 1 3 RBB Brandenburg hessen fernsehen Tryk på den røde knap for at vælge et tema Tryk på den grønne knap for at vælge mellem dine favoritlister Tryk på den gule knap for at skifte mellem radio og TV Morning Glory 10:03 Get the Clip Appuntamento al cinema 10:30 TGT 1 Der Sonne entgegen 9: Meilen gegen den Strom ARD-Online-Ka :00 Service gesundheit (hr) MDR THURINGE Heute im Parlament: Der Haushalt :15 Franklin - Deine Chance um 11 Menschen bei Maischberger 10:35 Adelheid und ihre Mörder Temaer Favoritter Radio/TV Information Hvis du ser et satellitprogram og skifter til en favoritliste, som kun indeholder radioprogrammer, skifter satellitmodulet til radiofunktion. Når du skifter til radiofunktion, slukkes skærmen, og du kan ikke hente informationsvisninger frem på skærmen. Tryk på den blå knap for at få flere oplysninger om det fremhævede program i Program Guiden Sådan vælger du et andet program Brug pileknapperne til at gå til det ønskede program, og tryk på GO GO BEMÆRK! Hvis du ikke har gemt nogen radioprogrammer, kan du ikke skifte mellem radioog tv-funktion.

7 7 Kodet program Tryk på den blå knap, mens informationsvisningen er aktiv, for at få vist mere programinformation. Programnavn Valgt favoritliste Programnummer 5000 BBC World FAVL1DRS 16:35 Mit liv med tigre Information Film 16:05-17:10 Aktuelt klokkeslæt Programtype (tema) Tidslinje, der viser forløbet tid Start- og sluttid for program Digital lyd Ekstra audiofunktioner Ekstra undertekstfunktioner Når den udvidede visning på skærmen fylder mere end en side, kan du rulle nedad i teksten med knappen. Ekstra undertekst- og audiofunktioner vises ved hjælp af ikonerne øverst BBC World FAVL1DRS 16:35 Mit liv med tigre Afslut info Film 16:05-17:10 Han tog af sted for at finde sin forsvundne far, men endte med at blive så fascineret af de ting, han oplevede, at han ikke kunne tage hjem igen. Eventyret i junglen Bemærk: Denne tjeneste tilbydes ikke af alle kanaler. Sådan ændres undertekst- eller audiofunktionerne Ikonerne og angiver, at ekstra audio- eller undertekstfunktioner er tilgængelige. Tryk på den grønne knap for at hente hovedmenuen frem Tryk på 2 for at hente menuen Undertekst frem, eller Tryk på 3 for at hente menuen Audio frem 2 3 Ekstra undertekst- eller audiofunktioner... Der er muligvis flere undertekst- og audiofunktioner afhængig af programudbyderen. Dansk (hørehæmmede) Undertekst, der indeholder ekstra oplysninger til hørehæmmede. Dansk Almindelig undertekst. Dansk (grundlæggende) Lyd uden speciallydeffekter. Dansk (hørehæmmede) Forstærket lyd for hørehæmmede. Dansk (kommentar) Lyd med beskrivende kommentarer for synshandicappede. Audiofunktionerne kan desuden have vedhæftet A eller D, f.eks. Dansk A. A angiver analog lyd, mens D angiver digital lyd.

8 8 Opsætningsmenu Opsætningsmenuen er en del af det komplette menusystem for Digital Satellite Module. Opsætningsmenuen indeholder undermenuer, som du kan bruge til at angive dine egne indstillinger, indtaste oplysninger om din aktuelle satellitopsætning og foretage programsøgninger. Menuen Adgangskontrol i opsætningsmenuen gør det muligt at begrænse adgangen til bestemte kanaler eller benytte systemet til aldersgruppeangivelse, som anvendes i nogle lande. Opsætning Programlister (side 9) Tv-programliste Radioprogramliste Favoritlister Foretrukne indstillinger (side 9) Sprog Menusprog Audiosprog Undertekstsprog Tekst-tv-sprog Informationsvisning Digital lyd Installation (side 10) LNB/Antenneopsætning DiSEqC switch Brug LNB Satellit Frekvens Symbolrate Polarisation Programsøgning LNB Søgefilter Søgefunktion Frekvens Symbolrate Polarisation Netværkssøgning Geninstaller Satellitindstillinger Modul-information Adgangskontrol (side 11) Land Aldersgruppeangivelse Tv-programmer Radioprogrammer Pinkodeopsætning Pinkodebeskyttet Skift pinkode CA-modul (side 11) Illustration af strukturen i opsætningsmenuen. Tekst i kursiv angiver, at punkterne ikke er separate menuer, men en del af den ovenstående menu. Strukturen i menusystemet kan ændres, hvis der anvendes ny software.

9 9 Om menuen Programlister og Foretrukne indstillinger Du kan gemme op til 5000 digitale satellit-tvprogrammer og 5000 digitale satellitradioprogrammer. Når du har indstillet programmerne, kan du redigere tv- og radiolisterne. Det vil sige, at du kan begrænse den tid, du bruger til at lede efter bestemte programmer ved at ændre den rækkefølge, hvori programmerne vises på listen. Du kan oprette op til fire forskellige favoritlister, som kun indeholder programmer, du vælger, og du kan give hver af disse lister et navn. Hvis du vælger en favoritliste, der kun indeholder radioprogrammer, ses informationsvisningen kort, hvorefter skærmen bliver sort. I menuen Foretrukne indstillinger kan du angive personlige indstillinger for Digital Satellite Module. Du kan vælge et menusprog, der skal bruges i satellitmodulets menuer. Når du vælger et sprog til audio, undertekst og tekst-tv, anvendes dette, når det tilbydes af udbyderen. Hvis du har valgt et sprog i fjernsynets hovedmenu, overføres dette sprog til satellitmodulet, og du kan ikke vælge menusprog for modulet. Indhold af menuen Programlister Tv-programliste Rediger programlister Rediger rækkefølgen for, hvordan satellit-tv-programmerne vises. Radioprogramliste Rediger programlister Rediger rækkefølgen for, hvordan satellitradioprogrammerne vises. Favoritlister (liste 1 4) Skift navn Skift navn på dine favoritlister. Rediger tv-programmer Tilføj eller slet satellit-tvprogrammer fra den valgte favoritliste. Rediger radioprogrammer Tilføj eller fjern satellitradioprogrammer fra den valgte favoritliste. Under Programlister giver de farvede knapper adgang til forskellige funktioner. Du kan f.eks. sortere programmerne alfabetisk eller efter programnummer med funktionen 123 /ABC. Standardindstillingen for visning af programmer i listerne er efter programnumre. Du kan flytte eller slette programmerne på listerne og se programinformation for hver kanal. Indhold af menuen Foretrukne indstillinger Sprog Menusprog Vælg det ønskede sprog til satellitmenuerne. Hvis du allerede har valgt sprog for fjernsynet, bruges det pågældende sprog også i satellitmenuerne. Audiosprog Vælg det ønskede audiosprog. Undertekstsprog Vælg det ønskede undertekstsprog. Tekst-tv-sprog Vælg det ønskede tekst-tv-sprog. Informationsvisning Vælg, hvor længe informationsvisningen skal blive på skærmen. Digital lyd Vælg, om satellitmodulet automatisk skal sende digital lyd. Standardindstillingen fra fabrikken er Manuel, da mange udbydere ikke sender digital lyd. Du kan dog stadig ændre til digital lyd, hvis du ser et program, der sendes med digital lyd.

10 10 >> Opsætningsmenu Om menuen Installation Installationsmenuen bruges, når du vil ændre din satellitopsætning, f.eks. hvis du tilføjer en ny LNB til opsætningen. Den bruges også til at søge efter satellitprogrammer og til at finde oplysninger om dit satellitmodul. Det er vigtigt, at du kontrollerer signalstyrken og -kvaliteten i menuen LNB/ Antenneopsætning, når du angiver de relevante indstillinger. Signalkvaliteten skal være mindst god, og signalstyrken skal være mindst 20. Hvis du foretager en manuel søgning efter satellitprogrammer, kan du angive bestemte indstillinger for søgningen. Programmer, der findes ved hjælp af en manuel søgning, placeres nederst på listen over alle indstillede programmer. Bemærk, at hvis du geninstallerer alle programmer, nulstilles dine programlister og favoritlister, og indholdet af favoritlisterne slettes. Indhold af menuen Installation LNB/Antenneopsætning Menuen LNB/Antenneopsætning bruges til at vælge de funktioner, der passer til din antenneopsætning: DiSEqC switch Aktiver eller deaktiver DiSEqC switchen. Brug LNB Bestem, hvilken LNB der skal bruges. Satellit Vælg, hvilken satellit der skal bruges den satellit, den valgte LNB rettes mod. Frekvens Indstil frekvensen, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi. Symbolrate Indstil den symbolrate, der skal bruges, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi. Polarisation Vælg polarisationen for LNB en, hvis den adskiller sig fra den forudindstillede værdi. Programsøgning I menuen Programsøgning angiver du dine foretrukne indstillinger for en programsøgning: LNB Vælg, hvilken LNB der skal bruges til en programsøgning. Søgefilter Vælg, om satellitten skal søge efter alle kanaler eller kun gratis kanaler. Søgefunktion Vælg enten automatisk eller manuel programsøgning. Frekvens Hvis du vælger manuel søgning, kan du indtaste en søgefrekvens. Symbolrate Hvis du vælger manuel søgning, kan du indstille en symbolrateværdi. Polarisation Hvis du vælger manuel søgning, kan du vælge enten horisontal eller vertikal polarisation. Netværkssøgning Hvis du vælger manuel søgning, kan du søge efter alle programmer, der registreres på et bestemt netværk ved at vælge Til. Geninstaller I denne menu kan du geninstallere alle programmer. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har angivet for programlister og favoritlister. Du kan stoppe søgningen efter nye programmer ved at trykke på STOP. Derefter kan du angive dine egne indstillinger for en programsøgning, f.eks. for at foretage enkelte programsøgninger for hver LNB. Satellitindstillinger Brug denne menu til at ændre indstillinger for en valgt satellit. Du kan f.eks. tilføje en ny satellit til listen over tilgængelige satellitter. Fra fabrikken er der forudindstillet fire satellitter: Thor, Astra, Hotbird og Sirius. Modul-information Brug denne menu for at få vist den aktuelle modulversion. Hvis der er downloadet ny software, som påvirker betjeningen af satellitmodulet, fremgår det også af denne menu. Du kan, om nødvendigt, downloade en opdateret vejledning fra Bang & Olufsens website: BEMÆRK! Når du skifter til menuen LNB/ Antenneopsætning fra radiofunktionen, skifter satellitmodulet til tv-funktionen.

11 11 Om menuerne Adgangskontrol og CA-modul Menuen Adgangskontrol gør det muligt at låse bestemte tv- eller radioprogrammer eller at indstille en aldersgruppeangivelse, som bestemmer, hvilke programmer eller scener der kræver indtastning af en pinkode. Når du åbner menuen Tv- eller Radioprogrammer, kan du låse programmer (eller låse dem op) på listerne for at forhindre andre i at se eller lytte til programmerne. Vælg de programmer, du vil låse. Hvis et program f.eks. findes på mere end én favoritliste, og du låser den på programlisten, låses den automatisk på alle lister. Når du vil have adgang til låste programmer, bliver du bedt om at indtaste din pinkode. Indhold af menuen Adgangskontrol Land Vælg det land, hvis system til aldersgruppeangivelse, du vil bruge. Aldersgruppeangivelse Vælg en aldersgruppeangivelse til tv-programmerne. Det betyder, at programmer, der overstiger den valgte aldersgruppeangivelse, kun kan ses, når pinkoden indtastes. Tv-programmer Begræns adgangen til valgte tvprogrammer, der derefter kun kan ses, når pinkoden indtastes. Radioprogrammer Begræns adgangen til valgte radioprogrammer, der derefter kun kan ses, når pinkoden indtastes. Pinkodeopsætning Aktiver pinkodebeskyttelse, og skift pinkode. Indhold af menuen CA-modul CA-modul Brug denne menu til at få adgang til det isatte CA-modul. Menuens indhold afhænger af din programudbyder. Fra fabrikken er pinkoden indstillet til Hvis du vil bruge adgangskontrolfunktionen, skal du aktivere pinkoden. Du kan derefter vælge det ønskede land og den ønskede aldersgruppe eller vælge de specifikke programmer, der skal låses. Hvis du glemmer pinkoden Hvis du glemmer pinkoden, skal du åbne menuen Adgangskontrol og indtaste 9999 tre gange. Derefter nulstilles pinkoden til fabrikskoden 0000, og du kan skifte koden til en ny personlig pinkode. Pinkodesystemet i Digital Satellite Module er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men du kan gøre betjeningen lettere ved at vælge samme pinkode til begge systemer. Bemærk: Det pinkodesystem, der beskrives her, er ikke det samme som det pinkodesystem, du modtager med dit chipkort. Du kan få oplysninger om pinkoden til chipkortet i dokumentationen fra din programudbyder. BEMÆRK! Systemet til aldersgruppeangivelse i dit land er ofte beskrevet i de brochurer, du får fra programudbyderen.

12 12 Download ny software Der udgives ny software til dit Digital Satellite Module med jævne mellemrum. Der vises en meddelelse på tv-skærmen, når der er ny software tilgængelig. Du har derefter tre muligheder: Start download af softwaren med det samme. Start download af softwaren, efter at du har sat fjernsynet (og satellitmodulet) i stand-by. Afvis at overføre den nye software. Hvis du afviser download af ny software tre gange, får du ikke meddelelsen igen, før næste version udgives. Du kan ikke bruge Digital Satellite Module, mens du downloader ny software. En softwaredownload kan tage minutter. Du kan dog stadig se fjernsyn. For at kunne bruge den nye software skal du først sætte fjernsynet på stand-by og tænde for det igen. Download af systemsoftware Der kan downloades en ny version af systemsoftwaren Aktuel version: 1.1 Ny version: 1.2 Accepter Senere Afvis Vælg Information Accept: Start download now Senere: Download v. stand-by Afvis: S top softwaredownload Tryk på den blå knap for at få vist yderligere oplysninger om den nye software. Tryk på STOP for at annullere en igangværende softwaredownload. Hvis du vil modtage softwareopdateringer, skal en af dine LNB er være konfigureret til Astra. BEMÆRK! Hvis en softwaredownload afbrydes, kan du fortsætte med at bruge den tidligere softwareversion. Du kan få yderligere oplysninger under Sådan gør du, hvis på side 15.

13 Tilslutninger 13 Installation af satellitmodtagere og kabler er ikke beskrevet i denne vejledning, idet vi går ud fra, at dette udføres af en montør. Illustrationerne til højre viser, hvordan du tilslutter din SAT-antenne og isætter CA-modulerne (Conditional Access Modules) og chipkortene. CA-modulerne er de moduler, som sidder i slottene på bagsiden af fjernsynet. Du kan få oplysninger om placeringen af disse i vejledningen til fjernsynet. Modulerne fungerer som kortlæsere for dine chipkort, der dekoder de kodede signaler, som udsendes af programudbyderen. Kun ikke-kodede digitale satellitprogrammer, altså gratis programmer, kan modtages uden chipkort eller CA-moduler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler. Om chipkort Hvis du vil se kodede programmer, skal du kontakte en programudbyder. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling af et gebyr. Du får derefter et chipkort. Bemærk, at chipkortet kun er gyldigt til én programudbyder og derfor kun fungerer sammen med bestemte programmer. Chipkort og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke beskrives i denne vejledning. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen. Isætning af chipkort i CA-modulerne Hvis du vil have adgang til et kodet program, skal du have et gyldigt chipkort. Sæt forsigtigt chipkortet i CA-modulet. Bemærk: Sæt chipkortet i, så den gyldne chip vender som beskrevet i anvisningerne, der følger med CA-modulet. Isætning af CA-moduler På bagsiden af fjernsynet er der to slots til CA-moduler. Retningen af de to slots afhænger af fjernsynsmodellen. Se vedlagte liste over fjernsynsmodeller for at få yderligere oplysninger. DATA SAT. ANT. 1 14/18 V 300 ma 75 Ω Sæt kablet fra din LNB til stikket mærket SAT.ANT. 1 på bagsiden af fjernsynet. CA-modul Chipkort Kortslots på fjernsyn Modulet skal isættes, så de øverste og nederste kanter der har en forskellig form passer til de tilsvarende riller i slotten. Skub modulet ind, indtil det klikker på plads. BEMÆRK! Chipkort og CA-moduler distribueres fra din programudbyder. Kortet skal blive siddende i CA-modulet, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt, i tilfælde af at programudbyderen ønsker at sende ny information til chipkortet.

14 14 Sådan gør du, hvis Tabellen til højre beskriver nogle af de situationer, der kan opstå med satellitmodulet, og hvad du kan gøre for at løse dem. Hvis Du hører om en ny kanal og gerne vil finde den... Kan du gøre følgende Søg efter oplysninger fra programudbyderen, og foretag en programsøgning. Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Programsøgning. Bemærk, at når du finder nye programmer, placeres de nederst på programlisten. Et program ikke længere ligger, hvor du gemte det... Programudbyderen har sandsynligvis flyttet programmet. Søg i oplysninger fra programudbyderen, og foretag en manuel søgning efter et bestemt program, hvis du har oplysninger om f.eks. en ny frekvens. Du kan også vælge at udføre en automatisk programsøgning. Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Programsøgning. Bemærk, at når du finder nye programmer, placeres de nederst på programlisten. Du vil gemme det program, du kigger på på en favoritliste Læg mærke til kanalnummeret på det program, du vil tilføje til favoritlisten. Åbn satellittens opsætningsmenu >Programlister >Favoritlister >(vælg en favoritliste) >Rediger tv-programliste. Find det ønskede program, og tilføj det som beskrevet i menuen. Du vil optage et satellitprogram Følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til din videobåndoptager, vælg DTV (eller SAT afhængig af fjernsynstypen) som kilde. Bemærk, at det kun er muligt at foretage en tidsindstillet optagelse af satellit-tv-programmer, og ikke satellitradio - programmer. Det er ikke muligt at se ét satellitprogram, mens du optager et andet. Du vil bruge satellit som kilde i en tidsindstillet afspilning... Følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til fjernsynet. Vælg DTV eller DTV-RADIO (eller SAT-TV eller SAT-RADIO afhængig af fjernsynstypen) som kilde til den tidsindstillede afspilning. Du har glemt din pinkode til adgangskontrol... Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol, og indtast 9999 tre gange (du kan få flere oplysninger på side 11).

15 15 Hvis Kan du gøre følgende Du vil begrænse adgangen til bestemte kanaler (Adgangskontrol) Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol >Pinkodeopsætning. Aktiver pinkoden, og åbn menuen Tv-programmer eller Radioprogrammer for at vælge, hvilke kanaler der skal låses (se side 11 for at få yderligere oplysninger). Du ønsker at anvende aldersgruppeangivelse på dine satellitprogrammer Åbn satellittens opsætningsmenu >Adgangskontrol >Pinkodeopsætning. Aktiver pinkoden. Vælg derefter det ønskede land og den ønskede aldersgruppeangivelse (se side 11 for at få yderligere oplysninger). Der ikke er noget signal, billedet er dårligt, eller der mangler flere programmer... a) Kontroller signalstyrken og -kvaliteten i satellittens opsætningsmenu >Installation >LNB/Antenneopsætning. Vælg LNB en og satellitten, og test signalet ved at trykke på den grønne knap. Hvis styrken og kvaliteten er for dårlig, skal du kontrollere din LNB-installation eller kontakte montøren. b) Kontroller, at dit chipkort stadig er gyldigt og opdateret. Du har downloadet ny software til satellitmodulet, og den ikke længere fungerer... > Tryk på MENU for at hente tv-hovedmenuen frem. > Tryk på for at fremhæve DTV (eller SAT afhængig af fjernsynstypen). Tryk derefter på MENU for at få vist menuen Sat software, og tryk på GO for at åbne menuen. > Vælg Use previous software version Yes og tryk på GO. Satellitmodulet genstartes nu og anvender den tidligere softwareversion. Når en ny version kommer på markedet, får du den tilbudt. Afhængig af din fjernsynsmodel kan softwaremenuen se ud som følger: > Tryk på DTV for at se satellitfjernsyn. > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen for DTV frem. > Tryk på for at fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER. Tryk derefter på MENU for at få vist softwaremenuen, og tryk på GO for at gå ind i denne menu. > Tryk på for at skifte mellem Ja og Nej. Vælg Ja, og tryk på GO.

16 16 Hvis Kan du gøre følgende Du vil føje en satellit til de allerede forudindstillede, tilgængelige satellitter... Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >Satellitindstillinger. Vælg en tom plads, og indtast de nødvendige oplysninger som beskrevet i menuen. Udfør derefter en programsøgning på den nye satellit. Du vil føje en ny LNB til din opsætning... Åbn satellittens opsætningsmenu >Installation >LNB/ Antenneopsætning. Indtast de nødvendige oplysninger som beskrevet i menuen, og udfør en programsøgning for at finde nye, tilgængelige programmer. Bemærk, at kun universelle LNB er understøttes. Der ikke er noget billede, når du skifter til satellit, eller systemet synes at låse på en enkelt kanal... Sæt fjernsynet i stand-by, og vent, indtil stand-by-indikatoren bliver rød. Tænd derefter fjernsynet igen. Hvis problemet opstår igen, skal du afbryde strømmen til systemet og kontrollere forbindelserne. Tilslut derefter strømmen igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Der er ingen lyd, når du ser et program... Hvis modulet er konfigureret til automatisk at modtage digital lyd, og programmet sendes uden digital lyd, er der ingen lyd i højttalerne. Gå ind i opsætningsmenuen >Foretrukne >Digital lyd. Skift indstillingen Automatisk til Manuel. Du kan stadig ændre til digital lyd, når du ser et program, der sendes med digital lyd (vises med ikonet øverst i informationsvisningen).

17 Ordforklaring 17 Term Forklaring Adgangskontrol Gør det muligt for brugeren at indstille en adgangskode, der styrer adgangen til programmer ud fra kanal, censurvurdering (på grundlag af censurvurderingssystemet for spillefilm) eller indhold. Betinget adgang (Conditional Access) Et system til begrænsning af adgangen til en bestemt tjeneste til autoriserede brugere (f.eks. abonnenter på en bestemt digital programpakke eller købere af separate betalingsprogrammer) ved hjælp af kryptering og autoriseret dekodning. CA-modul (Conditional Access Module) Dekrypterings- og dekodningsmodul, der fungerer som kortlæser for chipkort. Chipkort Et udtageligt plastikkort i kreditkortstørrelse, som udstedes af programudbyderen. Kortet er nødvendigt for at modtage kodede programmer. DiSEqC switch DiSEqC switchen sætter brugeren i stand til at vælge ét LNBsignal mellem forskellige LNB er. Indgangsportene er forbundet med op til fire LNB er, der kan være placeret på fire forskellige antenner, og udgangen mærket OUT er forbundet med modtageren. DVB Digital Video Broadcasting Sendestandard for digital radio og fjernsyn, der anvender MPEG II-komprimering. DVB-S Digital Video Broadcasting-Satellite Digital Video Broadcasting: Et sammenhængende sæt europæiske standarder til transmission og modtagelse af digitale tv-signaler. Disse europæiske standarder anvendes i mange lande i hele verden. Der er mange standarder i DVB-familien, herunder specifikationer for satellit- (DVB-S), kabel- (DVB-C) og jordtransmission (DVB-T) og -modtagelse. Frekvens Fysisk kvantitet angiver antallet af svingninger i sekundet målt i Hertz (Hz). LNB (Low Noise Block downkonverter) Konverterer mikrobølgefrekvensblokke til det mellemfrekvensområde, der dækkes af tuneren. Polarisation For at opnå bedre udnyttelse af de tilgængelige frekvensbånd sender satellitterne tilstødende programmer med modsat polarisation (horisontalt og vertikalt). Modtagelse af både horisontal og vertikal polarisation dækkes af den universelle LNB. Program Guide Denne interaktive funktion giver brugeren mulighed for at få adgang til og rulle gennem komplette programlister over aktuelle og kommende programmer på fjernsynet.

18 18 Term Forklaring Tekniske specifikationer Programudbyder Symbolrate Selskab, der leverer audio- eller videoprogrammer via satellit. Raten, ved hvilken senderen sender oplysninger. Symbolraten angiver, hvor mange symboler i sekundet der bæres via kanalen (telefonlinje, serielt kabel eller satellittransponder). Tunerområde: MHz Down-konverter forsyning: 14/18 volts kontrol, tonekontrol (22 khz), DiSEqC 1.0 Betinget adgang: Fælles interface 2 slots PCMCIA

19 Indeks 19 Adgangskontrol Aktiver pinkodesystemet for adgangskontrollen, 11 Hvis du har glemt pinkoden til adgangskontrollen, 11 Skift eller slet pinkoden til adgangskontrollen, 11 Vælg aldersgruppeangivelse til adgangskontrol, 11 Vælg land til adgangskontrol, 11 Beo4 fjernbetjening Introduktion til Beo4 fjernbetjeningen, 4 Favoritlister Flyt programmer på en favoritliste, 9 Navngiv en favoritliste, 9 Opret favoritlister, 9 Vælg en favoritliste, 4 5 Informationsvisning Indstil informationsvisningen, 9 Informationsvisning og udvidet informationsvisning, 7 Indstille Flyt programmer, 9 Geninstaller programmer, 10 Indstil nye satellit-tv- eller radioprogrammer, 10 LNB/Antenneopsætning Indstillinger i opsætningsmenuen, 8 10 Tilføj en ny LNB, 10 og 15 Tilføj en ny satellit, 10 og 15 Tilslutninger, 13 Lyd Audiofunktioner, 7 Skift audiotype, 7 Vælg audiosprog, 9 Opsætningsmenu Oversigt over opsætningsmenuen for Digital Satellite Module, 8 Pinkode Aktiver pinkodesystemet for adgangskontrollen, 11 Hvis du har glemt pinkoden til adgangskontrollen, 11 Skift eller slet pinkoden til adgangskontrollen, 11 Program Guide Åbn Program Guiden på skærmen, 6 Programmer Flyt indstillede programmer, 9 Geninstaller programmer, 10 Hent en programliste frem, 5 Tilføj nye satellit-tv- eller radioprogrammer, 10 Vælg et program, 4 Radio/TV Skift mellem radio og TV, 5 Sprog Vælg audiosprog, 9 Skift audiotype eller sprog, 7 Vælg menusprog, 9 Vælg tekst-tv-sprog, 9 Vælg undertekstsprog, 9 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer for Digital Satellite Module, 18 Temaer Se tilgængelige programtemaer til programsortering, 6 Tilslutninger Antennetilslutning, 13 Isæt CA-modul og chipkort, 13 Undertekst Skift underteksttype eller sprog, 7 Vælg undertekstsprog, 9 Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

20

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk OneRemote INT Converter Type 30012658 Brugervejledning Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager B&O styret 30012658u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Om denne Quick Guide

Om denne Quick Guide Z-WAVE QUICK GUIDE Om denne Quick Guide Denne vejledning forudsætter, at du har et Everhome system, og at du allerede har fulgt vejledningen: Everhome Quick Guide til ende. En Everhome Z-Wave controller

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Indhold Velkommen Indhold 2 Velkommen 3 Fjernbetjening 4 Oversigtsbillede af standard fjernbetjening 5 Hovedmenu 6 TV portalens undermenuer 8 Waoo! TV 9 Optagelser

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Indhold 3 Velkommen 4 Fjernbetjening 6 Hovedmenu 8 TV-portalens undermenuer 9 Waoo! TV 20 Optagelser 23 Film 27 Pauseskærm

Læs mere