Bestyrelsens beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2012"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen vil med sin beretning gøre sit for at informere så sagligt som muligt. Vicevært: Der har gennem længere tid været en tendens til, at mene og udtrykke sig i mindre positive vendinger omkring Finns daglige gøren og laden på ejendommen. Der er delte meninger omkring han er synlig nok, og om han udfører de ting som man som andelshaver mener en vicevært skal. Bestyrelsen vil gerne komme nogle af disse udsagn i møde, for ikke at ansættelsen skulle blive en så svær belastning, at viceværten fratræder sin stilling. Som udgangspunkt, så er det bestyrelsen der ansætter og afskediger. I denne kompetence ligger også, at det er bestyrelsen som i samråd med ansatte, fastlægger hvilke opgaver der skal prioriteres, og alt andet lige, også i hvilken rækkefølge. Dette skal selvfølgelig ikke opfattes som om, at bestyrelsen råder over ansattes fulde arbejdstid. Dog har der i 2011 og indtil skrivende stund, været rigeligt med forsikringssager, utætte baderum, med dertilkommende skader på mure, vandskader hos genboer, underboer osv. Faldstammer der tilstoppes. Stigestrenge der lækker. Bærende bjælker der skal udskiftes. Kloakker der ikke var i så god stand som ønsket. Rotter i gården, med oprettelse af rottespærre. Etablering af ny afløbsbrønd. Genetablering af afløb i kældre, med højtvandslukkere. En ny pumpe til fordeling af varme. Noget bestyrelsen håber kan forbedre varmen i alle lejligheder. Alt sammen noget som bestyrelsen har bedt viceværten om at indhente tilbud på. Dette gøres nemmest ved en pc, eller via tlf. 1

2 Selvfølgelig er viceværten også presset, da han ved, at alle gerne vil have hjælp og råd, hvis dette kan lade sig gøre. Men bestyrelsen har grundet ovenstående, som kun er et lille udpluk af årets sager, valgt at ejendommen og desværre ikke beboerne som helhed, har viceværtens bevågenhed. Uden viceværtens hjælp med dette, så vil flere sager blive hevet i langdrag, og muligvis ikke udbedret i tide. Så bestyrelsen håber på beboernes velvilje, og tillid til, at viceværten arbejder for alle i A/B Syven, og ikke bare sidder foran pc en, og fordriver tiden. Samtidigt tager bestyrelsen også sit ansvar for bygningens vedligehold. Der vil i samråd med viceværten blive udarbejdet et fast ugentlig opgaveskema, så de opgaver som måske er blevet skubbet til side, igen som udgangspunkt, vil blive udført kontinuerligt. Skulle nogen i ejendommen have lidt overskud, så ville det være en hjælp, at man påtog sig et ansvar for renholdelse af bl. a vaskekælder, bad og lignende, hvor flere har en fælles interesse i, at der er pænt og rart at opholde sig. Og altså ikke bare bruger, men yder en aktiv indsats for vedligeholdelsen. Hoved som køkkentrappen er et godt eksempel på hvor andelshavere imellem, kan blive meget uenige om hvad og hvorfor der ikke skal stå nogen form for affald, møbler, bygningsrester o. lign. Der må ikke henstilles noget på trappeafsatser, eller trapper. Der skal være fri passage, og rytteligt. Altaner: Bestyrelsen har i denne sag omkring altaner, desværre ikke i tilstrækkelig grad modtaget information fra altanudvalget, og kan derfor heller ikke danne sig en mening om altaner.. De skrivelser der er udsendt, er ikke bestyrelsens. ALTAN DK/Altanudvalget som arrangerede gårdmøde i uge 27, har ikke kontaktet bestyrelsen før eller efter.. På grundlag af ovenstående, kan bestyrelsen ikke godkende altaner i og på A/B Syvens facader, da der er for mange uoplyste fakta som kan få uhensigtsmæssige stor indvirken på A/B Syvens facader, andele samt økonomi. 2

3 Skralderum: Desværre har bestyrelsen gentagne gange, åbenbart forgæves, måtte informere andelshaverne i A/B Syven om, at det ikke er tilladt at henstille bygningsaffald, wc er, senge, møbler og lignende i skralderummet. Tålmodigheden er nu opbrugt, og som informeret på seddel opsat i opgangene d. 26. juli 2012, så vil bestyrelsen indhente tilbud på opsættelse af videoovervågning af skralderum. Ombygning af andel samt WC/Bad: Der skal søges om tilladelse til at nedrive, opsætte, udvide, etablere bad, vægge, o. lign. i andelen. Dette skal forelægges bestyrelsen til eventuel godkendelse. Ved godkendelse, så skal Center for teknik og Byggeri have tilsendt en underskrevet fuldmagt fra bestyrelsen med detaljeret og udførlig beskrivelse af arbejdets omfang. Alt dette skal være modtaget bestyrelsen før, der udføres nogen form for arbejder, som kræver godkendelse af bestyrelse og kommune. Vådrumssikring, Bestyrelsen står med problemstillingen, at der kun kan stilles krav om vådrumssikring, hvis en andelshaver har udført ændringsarbejder, der har indebåret udskiftning af fliser. De andelshavere, der blot har boet i ejendommen uden at ændre noget ved badeværelset, er ikke i besiddelse af nogen dokumentation for, at badeværelset er lovligt. I de tilfælde kan der ikke kræves dokumentation. Dog vil der ved oprettelse af bad, skulle være søgt bestyrelse samt kommune om godkendelse til etablering af bad. Disse godkendelser er revideret og ændret flere gange siden Det er derfor, at bestyrelsen for bygningens sundheds skyld, kræver at bad/wc er fuldt funktionssikret samt vedligeholdt i en sådan grad, at bad/wc ikke er til fare for fugtskader, o. lign. 3

4 M.h.t. vådrumssikring er det iøvrigt værd at bemærke sig, at der stilles krav om vådrumssikring af HELE badeværelset, også selv om der kun udskiftes ganske få fliser. Ejerskiftesituationer: Bestyrelsen har pr. d. 1. maj 2012 besluttet, at der ved ejerskifte situationer skal foretages el tjek af autoriseret el installatør/firma. Rapport fra autoriseret installatør/firma skal fremsendes til bestyrelsen, og ulovlige bygningsindretninger og installationer vil blive krævet lovliggjort af den sælgende andelshaver i forbindelse med ejerskifte.. Derudover at rapport fra autoriseret el installatør/firma om lovliggørelse fremsendes til bestyrelsen. Disse rapporter skal være bestyrelsen ihænde før salg af andel. Det er bestyrelsen som juridisk enhed, der skal godkende overdragelser, og denne vil gerne give udtryk for den holdning, at bestyrelsen i forbindelse med ejerskifter stiller krav om, at ulovligheder (elinstallationer, bygningsindretninger m.v.) lovliggøres af den sælgende andelshaver. Dette vil, i bestyrelsens øjne, motivere andelshaverne til kun at gøre noget, der er lovligt, idet denne ellers vil vide, at denne før eller siden vil blive mødt med krav om lovliggørelse. Om ikke før, så når denne skal sælge. Økonomi: Bestyrelsen har, selvom der er brugt penge til førnævnte nødvendige udgifter, med stor tilfredshed kunne konstatere, at A/B Syven har formået at opnå et positivt indestående på ca kr pr Bestyrelsen har gennem hele året forsøgt at få lavet de mest presserende opgaver hurtigst muligt. Og der er desværre flere opgaver som bestyrelsen på husets vegne gerne vil have mulighed for at forbedre over tid. 4

5 Og for at være bare en smule på forkant, så stiller bestyrelsen til forslag, at hæve huslejen med 2.50 kr pr kvm. I sammenhæng med denne stigning, som bestyrelsen anbefaler at godkende, så har bestyrelsen også hævet vedligeholdelse fra kr til kr. Grunden til dette er, at der er konstateret faldstammer samt stigestrenge, som er i omend ikke katastrofal men ihvertfald meget dårlig stand. Det er bestyrelsens hensigt, at disse ekstra indtægter ved en huslejestigning, skal bruges til at få udskiftet faldstammer og stigestrenge gennem en årrække. Som udgangspunkt ville to til tre opgange om året være et foreløbigt mål. Dertil skal også nævnes, at der er nogle af de interne kloakker som ikke har det godt. En udgift som vi skal budgettere med. Så alt i alt, så er der nogle omkostningstunge poster der skal være penge til. En isolerende beklædning af bare/nøgne rør i kældre og på opgange, ville også over en årrække, kunne minimere varmespild i ejendommen. Samtidigt med, at der hvis alt går som vi håber, også kan renoveres lidt i gården. Det er ikke bestyrelsens mening, at et stort lån vil være at foretrække, da alle så skal betale renter, og oprettelse af lån. Nå nu vi er igang med vedligeholdelse, så er bestyrelsen ganske klar over legepladsens igennem flere år manglende vedligeholdelse, og deraf skæmmede udseende. Bestyrelsen er i gang med at kontakte konsulenter for forskellige legepladsfirmaer, så de kan komme ud og se forholdende, give et tilbud, og i samarbejde med bestyrelsen udarbejde et projekt som børnene kan få glæde af. Nu skal det ikke forstås sådan, at der er en ny legeplads i år eller til sommeren Bestyrelsen skal indhente den fornødne information, og vil så snart denne er indkommet, sat op mod de forskellige producenter/firmaers priser og ideer, træffe et sagligt valg til gavn for gårdens børn og voksne. Med venlig hilsen Bestyrelsen i A/B Syven 5

6 6

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00, Den store Sal, Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B), Islands Brygge 18, 2300 København S

Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00, Den store Sal, Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B), Islands Brygge 18, 2300 København S Njalsgade 30 A, st. tv. 2300 København S Telefon 3254 0401 Islands Brygge, 06. marts 2015 Kære andelshaver Her er indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling 2015. Vedlagt er alt materialet,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012:

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 29.05.2012: 1. Udskiftning af faldstammer og stigeledninger 2. Brandforebyggelse 3. Huslejedækning 4. Omfangsdræn 1. Forslag: Udskiftning af faldstammer

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt.

1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2008-2009 Bestyrelsen har i perioden arbejdet på følgende større projekter og opgaver: Administration og bestyrelse 1. Administration Danmark og bestyrelsen har

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere