Web.referat nr. 39, mandag d. 8. december 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web.referat nr. 39, mandag d. 8. december 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon"

Transkript

1 Web.referat nr. 39, mandag d. 8. december 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Afbud: Fazilet Sahin Det Spirer i Gadehavegård: Cathrine Lindvig Punkt 1: Gæster Ronny Klugmann kommer for at præsentere sig selv og få sat ansigter på os. Ronny er pt. udlånt fra jobcentret til Talentfabrikken. Han er at træffe i pavillonen man-torsdag fra kl Ronny s opgave er at være brobygger mellem beboeren og jobcentret. At opsøge beboere i GHG, som ikke er under uddannelse eller i arbejde. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, men han hjælper gerne alle, uanset alder. Ronny har et godt samarbejde med Arne Hansen fra Gadehaveklubben og kommer nemt i kontakt med de unge, som hænger rundt omkring. Det positive problem er, at der ikke er så mange i GHG, der har brug for hans hjælp. Der er nogle, som har psykiske problemer. De skal have hjælp fra andre i kommunen, men Ronny vil gerne hjælpe med at skabe kontakt, hvis den ikke allerede er der. Kan vi i afd.bestyrelsen hjælpe? Ja, hvis vi ved, at der er nogle beboere, som sidder hjemme og som ikke kommer ud, så kan vi give Ronny et praj ligesom alle andre beboere kan hjælpe. Det er ikke kun mhp at komme i beskæftigelse men måske hjælp til at komme i kontakt med en sagsbehandler/læge etc. Ronny ved, hvem der skal tages kontakt til. Planerne for 2015 er - sammen med Det Spirer - at besøge DM i Skills (håndværksfag) i Bella Centret d. 8. januar. Målgruppen er 9. kl., forældre, som vil vide mere om, hvad erhvervsuddannelse er. Derudover at deltage i Gadehavefestivalen, event med brandvæsenet og evt. politi, så de unge kan høre om, hvad brandmænd/politi laver, hvordan de får den uddannelse osv. Falck i Taastrup mangler Ildfluer og brandkadetter, som er frivillige hjælpere. Pt. er der ingen fra GHG. Punkt 2:Pernille Agerbæk orienterer Pernille er forhindret denne gang, Cathrine orienterer i stedet for. Lars og deltagere i lommepengeprojektet er nu færdige med at male den nye kvindeklub. Den er klar til at blive taget i brug. I forbindelse med besøget til DM i Skills, bliver der lavet en uddannelsesaften fulgt op af et forum-teater, hvor de unge vil blive inddraget i et teaterstykke om uddannelse. Onsdag d kl er der lysvandring fra Grillhytten ned til beboerhuset, hvor der vil blive serveret kaffe/the og æbleskiver. Dette er i samarbejde med biblioteket, som gerne vil gøre opmærk som på, at de er mere end et bibliotek, nærmere et kulturcenter. Vi bliver inviteret til at være medværter. Dette takker vi ja til.. Fastelavn 2015 bliver afholdt i cykelværkstedet. Efter den store succes med Gadehavefestivalen er arrangørerne blevet enige om, at de vil stifte en forening. Oplægget for at danne en forening er, at er der penge i overskud, kan de overgå til næste års festival, og dermed er de ikke 100% afhængige af tilskud fra div. bestyrelser og sponsorer. At udvikle og styrke samarbejdet mellem Gadevang, Olufsborg og GHG vil gerne have inddraget Gadehaveskolen, Hallandsparken og Margretheparken. Endvidere er det en god og positiv historie for Gadehavekvarteret. Der er stiftende generalforsamling mandag d Der vil være ca. 4 møder om året. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver bliver at holde øje med budgettet, fundraise og finde ud af, hvilken vinkel festivalen skal have. Arbejdet til selve festivalen ligger i de forskellige arbejdsgrupper. Jesper er interesseret i at være med i bestyrelsen, men kan desværre ikke deltage til den stiftende generalforsamling. Han skriver en fuldmagt til Cathrine.

2 Punkt 3: Godkendelse af referat nr. 38 Godkendt. Punkt 4: Henvendelser I kontorvagten Ingen besøg Mail: D , og 8.12., ON: brochure for øvelokale, tilbud på lydisolering fra Dansk Lydisolering og Nordisk Akustik. Nordisk Akustik er at foretrække. Umiddelbart vælger alternativ 1, fordi det er en komplet løsning til kr eksl. moms, men vil bede ON om at undersøge helt konkret, hvad forskellen er mellem det dyreste og billigste tilbud. Forudsætningen for at det kan blive til noget er, at Pernille får solgt pavillonerne til min. t. kr. 40, som så skal bruges i kælderen, og at de stadig har yderligere t.kr. 40 til rådighed. Så giver vi resten. Vi vil gerne lægge ud, indtil pavillonerne bliver solgt. Vi tager kontakt til Pernille snarest. D , MH, Det Spirer: Ansøgning fra Den levende Musikklub, som ønsker et andet lokale, alternativt vil de gerne have lavet et lille thekøkken, tilskud til f.eks. en højtaler etc. Da de fik lokalet, var der kun tale om akustisk musik. Med de nye ønsker kan vi tilbyde, at når det lydisolerede lokale er færdigt, kan de bruge dette. Det mener vi, er den bedste løsning for dem. De kan komme til at bruge dette ca. 2 x ugl. Hvilke dage, hvornår og hvem der skal have ansvar for hvad etc. skal aftales med repræsentanterne fra Det vi er ved et fælles møde, når lokalet er færdigt. D , AH, Gadehaveklubben, Projektet fra gadeliv til skole og uddannelse: Ansøgning om økonomisk støtte til skitur for 7 udvalgte unge i klubben sammen med 7 fra Ungdomscaféen i Taastrupgård. Vi giver kr D ON: Nye stole til Gadehjørnet. Hvilke ønsker har vi? Vi har ikke nogen konkrete ønsker. Vi finder nogle stole i samarbejde med ON. ON nævnte, at stolene i caféen ikke fejler noget, og at de vil kunne blive pæne, hvis de bliver ombetrukket med f.eks. imiteret skind, så er de lette af vaske af. Dette kan gøres fortrinsvis billigt, fordi personalet selv kan gøre det. Det synes vi er en rigtig god løsning. Der skal indkøbes stk. til selskabslokalet. De gamle, brugbare stole fra salen kan blive brugt til vores udlejning af stole og borde. D , CP: Invitation til dialogmøde mellem Boligforeningerne i Høje-Taastrup kommune og Social- og Handicapcentret d. 21. januar 2015 kl D , beboer i Murskeen: Giftig malingluft i opgangen. Opgangen er ved at blive malet. Der bliver altid brugt vandbaseret maling, som er absolut uskadelig. Ved forespørgsel om lugten ikke havde fortaget sig meget dagen efter, er der ikke blevet svaret. Beboeren blev opfordret til at lufte ud i sin lejlighed nogle gange dagligt af ca. 10 min.s varighed. D , MH: Ansøgning fra en beboer i Sylen: Ønsker et lokale, hvor han kan undervise børn i kurdisk kultur og sprog. Vi har ingen ledige lokaler pt. D , CL, Det Spirer: God jul vandring. Har talt om det under punkt 2. D , AA, Domea: Indbydelse til BL-konference d januar Vi spørger driften, om der er nogle af dem, som også har lyst til at deltage. De får kørselsgodtgørelse, diætpenge og opholdet betalt, men ellers er det interessetimer. Der er svarfrist senest d. 12. januar.

3 Brev og telefonisk: MH har spurt om nogle af skabene inde fra Børn og Unge lokalet kan blive fjernet. Da vi lige har fået malet derinde, og det ikke er lang tid siden, at de bad om at få flere skabe op derinde, bliver de stående. Vi har også stadig en hel del materialer stående derinde. Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål a. Status blok 9. Der blev sat meget mørke presenninger op foran 2,5 opgang s altaner. Dette er uacceptabel lang tid. Som et lille plaster på såret, omdelte vi gavekort med biografbilletter, sodavand og popcorn for 2 personer til de berørte beboere. Vi har givet tilsagn til ekstra vinterforcering på syd facaden i ugerne 49, 50 og 51 med det klare krav, at presenningerne skal være gennemsigtige. Entreprenøren og byggesagen deles om regningen. Vi er blevet oplyst, at tid (om end noget knebent) og økonomi holder. Skiltene over indgangspartierne bliver udskiftet med nummeret på de nye lamper og en selvklæbende, transparent etiket med vores murskeen symbol på glaspartiet. Vi skal have nye skilte i gavlene. b. Punkter til SU: Vi kunne godt tænke os, at åbningstider i Caféen på længere sigt på ændret muligvis åbent om fredagen til senere på aftenen, arrangementer etc. Skal der være max. antal bestillinger på dagens ret? Hvis Projekt Sundhed stadig ønsker at bruge beboerhuset efter nytår, skal der laves en prisliste til dem, hvad det koster at bruge det forskellige. Dette vil vi gerne have Lene og Tina s bud på. Dato til ordinært beboermøde. c. Status hjemmeside: Stadig problemer. Vi griber fat om roden efter nytår. d. Skal vi have Miljø- og Energicentret med på banen ang. affaldsøer? Nej, der er uvildig vejledning af HTK driftsbyen og Vestforbrændingen. e. Besigtigelse af klubber, som vi har mistanke om ikke er aktive. Det har vi ikke haft gjort i vores tid. Det må være på tide nu. Dette skal gøres i følgeskab med en ejendomsfunktionær. f. Café Gadehjørnet: Vi sætter prisen på dagens ret op til kr. 50, og det skal ikke længere være muligt kun at købe halve portioner gældende fra d. 1. januar Hvis nogle ikke kan spise deres portion, må de få en doggy-bag med hjem. Det er i orden, at Caféen holder lukket første hverdag efter et større arrangement såsom jule- og påskefrokost, så personalets timeantal kan holdes indenfor rammerne. Punkt 6: Arrangementer Juletræsfesten var en succes, og vi har hyret DUI Leg og Virke s nisser til søndag d YouSee holder åbent hus mandag d fra kl Sender breve ud til alle beboerne, hvor vi står som værter. Alice, Jesper og Pia vil være tilstede, men det er YouSee, som besvarer spørgsmål og betaler mad og drikke. Tur til Legoland er planlagt til lørdag d med afgang herfra kl. 7, hjemkørsel fra Legoland kl. 18. Tilbud på kørsel til Legoland, 2 busser med plads til i alt 100 personer, kr incl. broafgift og moms. Vi dropper tanken om overnatning. Det bliver for uoverskueligt logistisk og økonomisk. Legoland kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse os om, hvad gruppeprisen bliver for sæsonen 2015, men regner med, at den bliver kr. 250/person, børn under 3 år gratis. Vi sætter en pris på kr. 150 for en husstand uden deltagelse af børn og kr. 200 for en husstand med deltagelse af børn. Det er tilladt for f.eks. bedsteforældre at tage ikke herboende børnebørn med. Vi sørger for drikkevarer til køreturen. Depositum kr. 200, som tilbagebetales ved indstigning i bussen.

4 Tilmelding i Caféen. Det er blevet aftalt, når Caféen sælger billetter for os til div. arrangementer, skal de slås ind på kassen og bogføres som indtægt under lige netop dette arrangement. Vi har stort set fået planlagt arrangementer for hele Plan med priser for foråret bliver udsendt primo Til foredraget En skæv opvækst med Jens Arentzen d vil vi inviterer dem fra driften med til en kop kaffe/the og en bid mad først og så deltagelse i arrangementet. Dette er interessetimer. Punkt 7: Status Gadespejl og GHG-nyt Forslag til emner til GHG-nyt: Information om blok 9, juletræsfest, kommende arrangementer, hærværkskonto og ejendomskontorets åbningstider i julen. Gadespejlet udkommer ultimo januar Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer Se i øvrigt nederst på siden. Punkt 9 Eventuelt Julefrokost på Café Lett søndag d kl. 14. Suppleanter er inviteret med. Vigtige datoer: Styregruppemøde: Fredag d. 12. december kl Åbent hus YouSee Mandag d. 15. december kl God jul vandring Onsdag d. 17. december kl Bygherremøder: Tirsdage i ulige uger kl. 10 (slut i uge 51)

5 Kontorvagter: Mandag d. 5. januar 2015 kl : Alice og Pia Møde med EuroGroup Tirsdag d. 6. januar kl Bestyrelsesmøder: Mandag d. 12. januar 2015 kl. 19 Dialogmøde HTK i Social og handicapcentret Onsdag d. 21. januar kl Møde med Beboerinddragelsesgruppen Tirsdag d. 27. januar kl SU-møder: Torsdag d. 8. januar 2015: kl Onsdag d. 11. marts incl. økonomi: kl (forinden markvandring) Onsdag d. 29. april incl. budget 15/16: kl Referent: Pia v. Benzon

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v.

Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Afbud: Pernille Agerbæk Punkt 1 Gæster: Kasper Serritzlew Grønholt,

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon

Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon Fra Det Spirer : Pernille Agerbæk Afbud: Alice Jensen Punkt 1: Gæster - kl. 19.15:

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 INDLEDNING Gadehavegårds boligsociale helhedsplan har nu kørt siden 1. januar 2014, og derfor får du nu en status på de resultater, som vi har opnået sammen med beboere

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 10, februar 2014. Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 10, februar 2014. Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 10, februar 2014 Decemberhygge i Korsløkkens lektiecafé, som er et fast holdepunkt hver torsdag eftermiddag. Læs mere side 12. Korsløkken har afholdt Julebazar og Juletræsfest. Se side

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll - beboerbladet Nr. 6, februar 2013 Nu det jul igen Om Juletræsfesten på side 3 Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll Læs mere på side 9 Korsløkken holdt Julemarked for første gang!

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere