Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt"

Transkript

1 Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Punkt 3: Orientering om møder: A. Med Brian Hartmann og Lars Køhler De fremlagde deres flyers til husstandsomdeling. Vi vil gerne have skriftet noget større. Vi sørger for, at den bliver omdelt sammen med næste nummer af GHG-nyt. Vi planlægger beboermøde til d kl. 19. Vi mødes til formøde og en bid mad kl Brian Hartmann og Lars Køhler vil holde spørgedage d. 12. og 13. november. Plancher vil blive hængt op mandag d. 11. november. Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde skal være ude senest 14 dage før. Hvis projektet bliver godkendt, skal det evalueres i foråret 2015 mhp ny afstemning om hele bebyggelsen skal have samme renovering. B. Med Peter Søhuus fra Cowi Blev aflyst pga. stormen. Prøver at arrangerer en ny mødedato d kl. 17. C. Med Gadehave Gym og Sundhedsprojektet. Yadigar deltog ikke trods indkaldelse på mail og sms. Pga uoverensstemmelser i bestyrelsen ønsker de at indkalde til ekstraordinært beboermøde. Fanny, Mette og Lise-Lotte fra Gadehave Gym fik råd til indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. De vil afholde den om ca. 3 uger. Punkt 4: Ekstraordinært beboermøde d Vi var ikke opmærksomme på, at der den dag er kommunalvalg, hvorfor vi prøver at rykke dagen til tirsdag d Pia får fat i de øvrige aktører. A. Vi har 3 hængepartier fra det ordinære beboermøde: stigning af vaskepriser i vaskerierne, køkkenaftale og et forslag en beboer, der blev lovet på det ordinære beboermøde, at det ville komme med her til det ekstraordinære møde. Carsten P. har spurgt om, det er nogle punkter, der kan vente til en anden gang. Det mener vi ikke, at de kan. B. Vi vil undersøge, om vi kan købe sodavand til mødet til engrospris hos Lene i Caféen. Umiddelbart mener vi ikke, at det kan betale sig at købe de billige sodavand i en butik, fordi der bliver brugt mandetimer på det. Pia taler med Lene/Ole N. om det.

2 Punkt 5: Henvendelser i kontorvagter + mail Pga at der denne gang var så lang tid imellem vores bestyrelsesmøder, er henvendelserne i kontorvagten d blevet behandlet d (Referent Alice Jensen) Punkt 5.1 Petina får ikke adgang til Domea Web, da det kun er til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Punkt 5.2 En tidligere frivillig har fået besked på at fjerne sine personlige ejendele fra genbrugscentralen i Øksen 18. Han skal desuden holde sig væk derfra, da han dels ikke er beboer i Gadehavegård og heller ikke længere frivillig dernede. Punkt 5.3 Rita og Connie, de to frivillige der er ansvarlige for butikken, er blevet underrettet om afdelingsbestyrelses beslutning. Punkt 5.4 Frivillige i Gadehavegård får ikke nøgler til diverse klubber. Det er kun til beboere med bopæl i Gadehavegård, der udleveres nøgler til. Problemet med nøgler til pigeklubben afhjælpes ved, at de kan hentes i Cafeen. Punkt 5.5 Sportsklubben er blevet bedt om et regnskab i henhold til ansøgning om støtte til køkken. Henvendelse i kontorvagten d En beboer henvender sig, fordi han er meget vred over, at vi har skrevet hans navn i referat nr. 26 og vil have det fjernet straks. Vil politianmelde bestyrelsen. Vi fastholder vores beslutning med den begrundelse, at han stadig var aktiv suppleant og dermed ikke en almindelig beboer, og at han blev tilbudt at trække sig frivilligt, så ville vi ikke blive nødt til at forklare overfor de øvrige beboere, hvorfor vi traf beslutningen om, at suppleanter ikke kan deltage i vores møder. Minna Smith (Sylen 20) fra Sportsklubben kom med regnskab. De vil sagtens selv kunne opsætte køkkenet. Vi nåede ikke at gennemgå det på dette bestyrelsesmøde. Henvendelser på mail: D fra Ole N. ang. ansættelse af en medarbejder til rengøring af Gadehjørnet, ejendomskontor, borgerstuen og hjælp til Lene. På konto 119, kontoen, hvor bl.a. lønninger til caféansatte bliver bogført, er der rigelig luft til at ansætte en medarbejder. Vi synes, at det vil være godt at få en ansat til at hjælpe Lene, som så kan få en fuldtidsstilling ved også at få rengøringen. Dog har vi det ønske, at det bliver en ledig jobsøgende fra bebyggelsen, der bliver ansat, hvis der en der har kvalifikationerne. På den måde kan vi også være socialt ansvarlige. Pia giver Ole N. besked.

3 D Ole N. giver orientering om, at YouSee er klar til nye forhandlinger med os. D svar fra Carsten Pedersen ang. vores forespørgsel om at kunne få udsat familier med kriminelle børn/unge. Advokat Peter La Cour har oplyst at for kunne gøre det, kræver det, at der skal være tale om personfarlig kriminalitet, der er begået i bebyggelsen. Sagen skal være afgjort ved domstolene og være faktabaseret. Da vi har det stille for tiden pga anholdelsen af hovedmændene bag, afventer vi med at gøre yderligere. D henvendelse fra folketingsmedlem Nadeem Farooq, som arbejder for øget tryghed i samarbejde med justitsminister Morten Bødskov. De vil gerne have en rundvisning samt en snak med os om trygheden i Gadehavegård. Det er aftalt til mandag d kl Nærmere planlægning for turen planlægger Pernille Agerbæk fra MM, som også deltager. Tlf.henvendelse: D Cathrine fra MM fortæller, at der er mulighed for, i samarbejde med HTK kommune, at søge puljepenge til at oprette en hjælp til jobsøgende. Spørger om de i såfald kan bruge beboerhuset f.eks. Netcaféen eller Børn og Unge s lokale. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Brev: En beboer har givet os en kopi af et brev, (som orientering) som de har sendt til Domea som modsvar på, at de har fået et brev med en henstilling fra Domea. Der klages over, at manden kigger ind ad andres vinduer. Beboeren har medsendt underskrifter fra naboer, som bevidner, at dette ikke passer. Punkt 6: Adgang til DomeaWeb Fazilet og Jesper s adgangskode er ikke længere aktiv. Pia ringer til web.support. Punkt 7: Gennemgang af lejekontrakt til selskabslokalet + forretningsorden + samarbejdsaftale Gadespejlet En ændring til lejekontrakt: Punkt 6 ændres til som dækker leje og delvis rengøring se under oprydning. Pia taler med Lene om det. Forretningsorden: Ændring i Punkt 2. stk. 04: Afd.møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af kassereren eller sekretæren. Punkt 3: skal der stå, at det er hver anden mandag, der er åbent i kontorvagten. Punkt 5, stk. 06, 07, 08 og 09 skal sekretæren tilføjes. Punkt 8: Suppleanternes rolle tilføjes. Pia skriver disse ændringer snarest, hvorefter forretningsorden bliver lagt på hjemmesiden.

4 Samarbejdsaftale Gadespejlet: Afsnit 3, stk. 02: tilføjes, at det medlem fra bestyrelsen, som er medlem af redaktionen, kan være med til at sætte bladet, men skal korrekturlæse det, inden det sendes til trykning. Pia renskriver samarbejdsaftalen. Punkt 8: Status Gadespejlet, nyt GHG-nyt/punkter og hjemmeside. A. Samarbejdet med Petina ophører med det samme pga uoverensstemmelser. Næste nummer af Gadespejlet laves i samarbejde med Mennesker Mødes. Ansvarshavende er Alice Jensen, som skal korrekturlæse bladet. B. Samarbejde med Mennesker Mødes (hjemmeside) Pernille vil prøve at få ansat en studerende med kendskab til IT til at hjælpe os med at få en god hjemmeside, som vi kan have i fællesskab med ejendomskontoret, MM og os. Ibrahim, Jesper og Pia deltager i idéudvikling/undervisning til fælles hjemmeside. C. Grøn formand Mads vil gerne have indlæg med i GHG-nyt. Pia giver besked om, hvornår deadlinen er. D. Næste GHG-nyt har deadline torsdag d. 7. november og skal uddeles søndag d. 11. november. Ibrahim - Indledning bl.a. om Gadespejlets fremtid Pia Info om flyers, som omdeles samtidigt, om 0-energi-projektet og om juletræsfesten. Alice Rygtedannelse Fazilet Status videoovervågning og dørtelefoner. E. Grøn formand Mads - snerydning, storskrald og fældning af træer efter stormen d Pia spørger Arne og Tina om, de har noget, de gerne vil have med. Punkt 9: Hjertestarter i beboerhuset? Nye kontorstole på kontoret? Pia undersøger, om vi kan få en hjertestarter via Trygfonden. Hvis ikke, bliver priser undersøgt. Vi skal have en hjertestarter. Stolene på afd.bestyrelsens kontor har aftjent deres værnepligt. Pia tager i Ikea og køber 4 nye. Samlet pris ca. kr Punkt 10: Fast dagsorden på hjemmesiden Fremover vil skabelonen til dagsorden være at se på vores hjemmeside. Vedhæftet. Punkt 11: Juletræsfest og kommende arrangementer Petina har bestilt juletræ via Lene og sørger for, at det bliver pyntet til Caféens julefrokost. DUI Leg og Virke`s julemand med følge kommer til juletræsfesten søndag d. 8. december. Petina, Fazilet og Pia planlægger og gør indkøb af gløgg, sodavand, æbleskiver, slikposer osv. samt sørger for opslag i opgangene og salg af billetter. Fazilet, Alice og Pia arrangerer nogle foredragsaftner med spisning først. Caféen skal evt. have lukket de dage.

5 Pia taler med Lene om, hun vil være interesseret i sådanne aftner. Punkt 12: Julefrokost og frokost med de ansatte Vi holder julefrokost på Dalle Valle/Cyprus. Ibrahim bestiller bord. Mange af de ansatte ved ikke, hvem vi er. Derfor kunne vi godt tænke os at invitere på frokost også som en påskønnelse af det gode samarbejde. Pia spørger Mads, om han vil tale med de øvrige ejendomsfunktionærer om, de har lyst til at tage med os ud at spise frokost en søndag i januar. Pia taler med Ole N. om dem fra kontoret har lyst til at deltage. Lene og MM skal også spørges. Punkt 13: Evt. Ingen punkter. Møde med COWI: Onsdag d. 6. november kl. 17 Arrangement i Gadehaveklubben: Torsdag d. 7. november kl Kontorvagter: Mandag d. 18. november: Jesper og Pia Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 21. november 2013 kl Ekstraordinært beboermøde: Onsdag d. 27. november kl. 19 Referent: Pia v. Benzon

6 Info fra Mennesker Mødes d. 29. okt Vi har afholdt møde om ansøgningen med Landsbyggefonden (LBF), kommunen og Domea. Det gik godt, men der er stadig en del arbejde i ansøgningen. Behandlingen i Byrådet er flyttet frem til mødet i december. Ansøgning skal indleveres til byrådet en måned før. Det er pt. uvist om der skal ansættes en medarbejder i værestedet for helhedsplanens midler, da LBF overvejer sagen. Vi afholdt i søndags et vælgermøde i Beboerhuset med ca. 40 deltagere fra Gadehavegård. Det gik godt. Vi afholder i samarbejde med Gasværket to temamøder i beboerhuset med fokus på Psykisk sårbare og foreningsliv og godt naboskab. Det er onsdag d. 6. november og onsdag d. 20. november kl begge dage og aftensmad er inkluderet. Caspar har afholdt FIFA-turnering og har holdt studiet åbent i klubben i efterårsferien. Men der har været stille herude måske på grund af både muslimsk højtid og det tragiske drab på Høje Taastrup Station. Caspar, Lars og Maria har været opmærksomme på børnenes reaktioner på drabet, men der har ikke været noget indtil videre. Det går godt med cykelværkstedet og vi indkøber i løbet af de næste par uger cykler til vores cykelbibliotek. Både skolen og beboerne skal kunne bruge cyklerne. Selve cykeludlånet starter sandsynligvis op i foråret. Vi ansætter to unge i cykelværkstedet som hjælpere for Lars det er starten på vores lommepengeprojekt, som vi håber kan virke kriminalitetsforebyggende i forhold til de 13-15årige, noget der er stærkt brug for lige nu. Der var 35 deltagere til børneteater på biblioteket i efterårsferien. Det var arrangeret af forældrenetværket/maria sammen med Sundhed i Gadehavegård. Vi skal vise justitsministeren rundt på mandag kl sammen med Nadeem Farooq. Politiet deltager måske også. IT-hjælp fra Miljøcentret, er det noget vi skal gå sammen om fra 2014? Vi betaler pt kr. pr. måned plus moms. Evt. kan ejendomskontoret deltage også, det er billigere end det firma man pt. benytter sig af. Vi havde sendt et indlæg til Gadespejlet, men det er desværre ikke kommet med. Det er rigtig ærgerligt for projektet, for det er vigtigt, at vi fortsat kan signalere til beboerne, at vi er aktive i kvarteret.

7 Fast dagsorden til afd.bestyrelsesmøderne i Gadehavegård 1. Gæster 2. Pernille Agerbæk orienterer 3. Godkendelse af referat 4. Henvendelser I kontorvagten Mail Brev 5. Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål a. b. c. 6. Arrangementer 7. Status Gadespejl og GHG-nyt 8. Kontorvagter og nye mødedatoer 9. Eventuelt

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere