Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon"

Transkript

1 Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon Fra Det Spirer : Pernille Agerbæk Afbud: Alice Jensen Punkt 1: Gæster - kl : Jacques Royal fra HTK, SSP Vi har inviteret Jacques for at høre, hvad SSP laver kontra Gadeplan. SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politi SSP. De arbejdede primært med unge op til 18 år, men har fået en +gruppe op til ca år. Deres arbejde er at observere i de forskellige områder, om der er optræk til noget ballade/banderelateret kriminalitet etc., ikke at fokusere på f.eks. knallertkørsel og enkelte husstande. De skal handle præventivt. Dette kan f.eks. være, at en familie er så fattig, at den eneste udvej de kan se for at overleve, er at begå kriminalitet. Her skal SSP foranledige en kontakt til de sociale myndigheder. Det er som oftes enlige forsørgere, som har de sværeste økonomiske vilkår. SSP tager ud og holder foredrag med uddeling af brochurer til unge/større gruppe af misbrugere, hvor myndigheder ikke kan komme igennem. De har også individ orienteret samtaler med enkelte borgere for at sammensætte en handlingsplan med andre faggrupper, så den enkelte borger (forhåbentlig) kommer på den rigtige side af loven. Dette kan godt være svært, da de er oppe imod en social historik, venner, subkulturelle miljøer etc. De er i gang med et trivselsprojekt i samarbejde med Aalborg, Odense og København`s kommuner.. Dette retter sig mod alle grupper højre/venstre orienterede, religiøse, forskellige natinaliteter alle!! Det er baseret på en bedre kommunikation med familiecoates. SSP skal også servicerer byrådspolitikkerne, hvis de f.eks. spørger, hvorfor så mange i x- bebyggelse pludselig melder sig ud af klubaktiviteter etc. Kort sagt deres virke er opsøgende arbejde. De er Kristina, Jacques og Minnie i SSP-afd. Gadeplan er brobyggere mellem borger og de sociale myndigheder, og varetager mere det enkelte individs interesser og er mere pædagogiske i deres virke. Han kan ikke svare på, hvorfor HTK ikke har taget hånd om de sager, hvor der allerede fra børnehaven er blevet indgivet bekymring for, at det her vil gå galt. Det er BURE (børne-unge-rådgivningscentret), der kan svare på det. Punkt 2: Pernille Agerbæk orienterer Overførsler i forhold til fælles projekter hvordan betaler vi for: Løn til tryllekunstner og de penge, som er tilovers efter indkøb af Pavillonen kr. Pernille taler med Carsten om dette. Skal Pavillonen blive i Gadehavegård, eller skal vi arbejde videre på at få den solgt? Aktionen sættes midlertidig på standby til efter vores tur i Blåkilde og Tåstrupgård onsdag d

2 Spændende projekt med genbrugsgården, men der skal arbejdes på at finde en tovholder, Lars har nemlig ikke ekstra timer til det. Vi vil spørge Bent Rasmussen, om han er interesseret i at blive tovholder. Han virker umiddelbart meget interesseret i projekt Genbrugsgården. Vi leder efter nye bydelsmødre, måske kender bestyrelsen mulige kandidater? Prøver at komme i tanke om nogle. Lars vil gå i gang med at arbejde med arealet omkring Spirerne, først græssåning og derefter bygger han den første tribune med lommepengeprojektet. Fremvisning af tegning, kan den godkendes? Godkendt og placeres, som vi tidligere har aftalt. Spirerne vores udendørs træningsbane skaller. Firmaet NOORD kører i øjeblikket en forsikringssag og forsøger at få lakeringsfirmaet til at betale for at reparere skaderne. Træningsvejledningen er blevet fjernet et par gange. Må prøve at sætte den op en gang til. Unge-summit i oktober, kommunen vil gerne have de unge i tale, målet er at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Vi støtter op om projektet, som kommer forbi Gadehavegård i september. Mind Your Own business går i gang snart Domea.dk har sagt ja til at være mentor-virksomhed for drengene Thomas Holluf og Bent Fjord vil personligt stille op. Vores økonomiske vejleder har travlt i alle tre områder vi er i gang med at finde frivillige til projektet og en virksomhed Spar Invest har tilbudt sig. Punkt 3: Godkendelse af referat nr. 46 Godkendt. Punkt 4: Henvendelser I kontorvagten 3 beboere fra forskellige lejemål kom ind sammen, (nogle af klagepunkterne er også sendt på mail til os) Manglende udbedringer af mangler i blok 9. Der er blevet rettet henvendelse til Brian Brandt ang. de manglende udbedringer og stadig støj fra ventilationsanlæg. Forventer, at beboerne hører, og at der sker noget snarest der fra. Hvornår får beboerne huslejerefusion? Rettet henvendelse Carsten d , som hurtigst muligt vender tilbage med et svar. Vi ved, at Carsten har rettet henvendelse til økonomiafd. umiddelbart efter beboermødet. Ønsker at få fældet/beskåret 5 træer på sydsiden samt beskåret træerne på nordsiden af blok 9. Vi ser på det, når vi har vores markvandring. Den bliver muligvis her til efteråret. Mener ikke at det udsendte referat fra beboermødet er fyldestgørende nok. Vi mener, at der ikke er noget at komme efter. Referatet er et konklusionsreferat, som vi blev enige om på beboermødet, og skrevet på fuldstændig samme måde som de øvrige år. De beboere som er interesserede i det, gemmer indkaldelsen sammen med referatet. Foreslår, at der bliver indkøbt en lydmåler til afdelingen. Lydmåler (db) kan downloades og installeres gratis på både android telefoner og iphone. Nogle af beboerne i stueetagen i blok 9 er ikke selv i stand til at fjerne ukrudtet imellem hækplanterne. Foreslår, at lommepengeprojektet får denne opgave. Vi har talt med Lars fra lommepengeprojektet, og de vil gerne udføre denne opgave. Hvem skal rengøre indgangspartierne i blok 9? De ser ikke pæne ud. Vi har ligeledes talt med Ole Nielsen om dette. Det er vores ejendomsfunktionærer, som skal gøre dette. Ved inspektion har der set pænt ud. Foreslår, at alle dyre-stenskulpturerne bliver samlet på ét sted. Vi vil ikke begynde at flytte dyreskulpturerne. Dels fordi vi ved, at der er mange af de mindre børn, som godt kan lide at gå fra sted til sted for at "ride" på stenene, og hvis vi får pengene til infrastrukturændringen, kommer der til at ske mange ting i vores udearealer.

3 Opsætning af ulovligt hegn Med hensyn til hegn der ikke lever op til husorden, prøver vi hurtigst muligt at finde en løsning. Da hegn-reglen blev vedtaget på beboermødet for 2 år siden, var der ingen, der tænkte på de konsekvenser en renovering ville have på haverne. Derfor mener vi, at den regel skal ændres. Dette kan kun gøres på et beboermøde. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe til at sammensætte forslag mhp et ekstraordinært beboermøde. De finder det urimeligt, at man som beboer selv skal betale for at vande en nyplantet hæk. Det er kun rimeligt, at lejer står for det. Det koster ca. kr. 40/m3 vand (altså 1000 l) Mener ikke, at Lars Køhler har talt sandt omkring renovering, og hvor meget lys der kommer ind i stuerne. Vil have, at vi skal anlægge sag for at få sat en ny facade op på altansiden. Vi vil ikke anlægge sag mod Bjerg Arkitektur a/s, stadig med den begrundelse, at det hele tiden er blevet oplyst, at blok 9 er en prøveblok i 1:1. Vi kan eller vil ikke forhindre beboerne i at skrive til organisationsbestyrelsen og/eller beboerklagenævnet. 2 beboere fra blok 16 klager over støj fra musiklokalet (begge har også sendt mails til os) Der har været afholdt møde med formanden for DetViEr, som har oplyst, at der er blevet skruet ca. 25% ned for lydstyrken. Der skal være lukket i klubben om søndagen. I meget nær fremtid vil Maria og en fra bestyrelsen besøge klagerne for selv at høre, hvor slemt, det er. Der kan blive tale om, at vi skal udføre en db-test. Udfra ovenstående beslutter vi, hvad der skal ske fremadrettet. Mail D. 13. juli og d. 9. juli, beboer i blok 16: klage over larm i musiklokalet. Se under kontorvagt. D. 7. juli: Beboer: Computerskærm defekt pga strømafbrydelse i forbindelse med håndværkerbesøg. En computerskærm kan sagtens tåle, at strømmen pludselig forsvinder. Det er en tilfældighed, at skærmen er gået samtidig. D. 8. juli, beboer: Mangler en græsoptager i bebyggelsen. Hvem skal holde rent i indgangspartierne? Mads har svaret, at der bliver støvsuget efter græsslåning. Ejendomsfunktionærerne. D. 19. juli, beboer blok 9: Svar til klage fra Domea ang. opsætning af hegn. Domea ønsker vores udtalelse om sagen. Se under kontorvagt. D. 24. juli, ON: Ændring af -adr.? ON oplyser, at de ikke har mulighed for at koble sig på Domea for at få de oplysninger, som de har behov for medmindre de skifter mailadr. til Domea. Det er dog muligt at give adgang, men mere besværligt, hvis vi ønsker at beholde dfb.domænet. Dfb er vores identitet, hvorfor vi vil have, at dette beholdes. D. 2. august, beboere i blok 16: klage over larm i musiklokalet Se under kontorvagt D. 7. august, beboer: Løse hunde i GHG. Har filmet fra altan, at en person går med løse hunde og vil høre, om det er tilladt. Har fået svar med, at der i de husstandsomdelte kataloger med bl.a. vores husorden står, at det ikke er tilladt at gå med løse hunde, og ønsker hun at klage, skal det ske til Domea fuldstændig lige som med andre overtrædelser af husorden. Har dog givet et venskabeligt råd om, at man skal passe på at fingeren ikke peger den anden vej, fordi det ikke er tilladt at filme offentligt uden de pågældende personers viden.

4 D. 7. august, ON: Info. om mørklægning af Sylens p-plads Der er overgang i ledningsnettet. Der arbejdes på sagen. D , CP: arkitekt Peter Friche Madsen fra SBS rådgivning a/s spørger, om det er i orden med os, hvis projektet Områdefornyelse i Gadehavekvarteret bliver komplet sammen med vores infrastrukturændring. Dette vil give en god mening. Set i lyset af at vi er i godt samarbejde om Områdefornyelsen, er det intet problem. Brev og telefonisk: Ingen Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål a. Drøftelse af musiklokalet og hvad vi gør fremadrettet Besøger beboerne, som har klaget, for at høre, hvor højt lydniveauet er. Tager derefter stillingtagen til, om der skal foretages en lydmåling. Derefter beslutter vi, hvad der skal ske. Der er nu blevet hængt information op i opgangene med kontaktoplysninger. Inden efterårsferien skal der være åbent hus dernede, hvor Det Spirer donerer lidt drikke og chips. Formanden Eva Poulsen har oplyst, at de allerede har skruet 25% ned for lydstyrken. b. Ibrahim/Jesper: Hvor skal vi bruge pengene fra Domea prisen henne? Endnu ikke besluttet. c. Hvad skal lokalerne fra det nedlagte U-Turn bruges til? Vi vil bede ON om at indhente tilbud på, hvad det vil koste at få det store lokale og køkken gjort i stand til, at der kan holdes små selskaber dernede f.eks. fødselsdage hvor man ikke har plads i lejligheden, men ikke skal holde fest, kondolence/koranlæsning etc. Altså ikke til fester. Det andet rum vil vi gerne have undersøgt, om der kan laves 2-3 værelser til beboerhotel. Der skal ikke være køkkenadgang, kun mulighed for at bruge en el-kedel og et lille køleskab. Hvis det er muligt at få lavet badeforhold til en økonomisk fornuftig pris, skal det også overvejes, ellers er der mulighed for adgang til toilet. Det skal være de ansatte i caféen, som skal have udlejningsansvaret incl. rengøringen. Dette vil vi også bede ON om at undersøge priser og muligheder for. Først når vi har alle omstændigheder klar, vil vi tage stilling til udførelse og udlejningspris. d. Hærværk på biler på parkeringspladserne. Skal vi have videoovervågning der? Der er nogle beboere, der har henvendt sig om hærværk på deres biler. Vi i bestyrelsen har også været udsat for det. Politiet anbefaler, at vi får opsat videokameraer. Vi beder ON om at indhente tilbud f.eks. fra Actas.dk, som bl.a. har stået for opsætning i fængsler og Dansk Røde Kors. Hvor mange og hvor de skal sættes op, må firmaet rådgive om. e. Info. fra møde om fornyelse/ændringer i genbrugsgården Onsdag d skal Ole, Mads, Pernille, Lars, Jesper og Pia besøge Tåstrupgård og Blåkilde for at se, hvordan de har fået deres genbrugsgård til at blive en succes. f. Hegn kontra hæk hvad gør vi i hviletiden til vi ved, om hele GHG skal renoveres? Se under kontorvagt g. Status fra Maria om mandeklubben Der har været stille henover sommeren. Vi afventer og ser, om der igen bliver uregelmæssigheder dernede. Sker dette bliver formanden indkaldt til et møde mhp at indskærpe, at de udleverede regler skal overholdes. Punkt 6: Arrangementer Legoland d. 22. august. Der er fuldt booket op. Pia kommer ned om morgenen inden afgang og er med til at krydse af og udbetale depositum. Mindeperlerne d. 17. september. Karen-Marie Lillelund d. 30. september.

5 Punkt 7: Status Gadespejl og GHG-nyt Ikke aktuelt denne gang Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer Kontorvagt d. 7. september: Ibrahim og Alice. Hvis Alice ikke kan, tager Pia vagten. Bestyrelsesmøde d. 8. september kl. 19. Punkt 9: Eventuelt Pga hærværket mod Ibrahim s biler, som helt klart er betinget af hans bestyrelsesarbejde, vil vi bede Carsten undersøge muligheden for at tegne en forsikring, der kan dække hærværk på bestyrelsesmedlemmers ejendele, som er sket pga arbejdet i bestyrelsen. Der kommer stadig trusseller om, at alle vores biler vil blive udsat for hærværk. Den computerskærm der er blevet hængt op inde i IT-caféen kan muligvis flyttes ind i mødelokalet, så den kan bruges, når der er gæster, som skal vise noget på skærmen eller vi skal søge noget på nettet. Det er en touch-skærm. Ibrahim og Jesper undersøger, om den er okay til dette brug. VIGTIGE DATOER: Tur til Tåstrupgård og Blåkilde Onsdag d. 19. august kl Jesper og Pia deltager. Møde med ON om køkkenudbud Tirsdag d. 25. august kl. 14 Alice, Fazilet og Pia deltager SARA-projekt Onsdag d. 26. august kl Ibrahim og Pia deltager Kontorvagter: Mandag d. 7. september kl : Ibrahim og Alice (muligvis Pia) Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 8. september kl Styregruppemøde Klub Gadehaven Torsdag d. 24. september kl. 17 ca. 18 Pia deltager Styregruppemøde Det Spirer og Sundhed Torsdag d. 22. oktober kl Pia deltager Referent: Pia v. Benzon

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v.

Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Afbud: Pernille Agerbæk Punkt 1 Gæster: Kasper Serritzlew Grønholt,

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 INDLEDNING Gadehavegårds boligsociale helhedsplan har nu kørt siden 1. januar 2014, og derfor får du nu en status på de resultater, som vi har opnået sammen med beboere

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere