Web.referat nr. 42, tirsdag d. 10. marts 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web.referat nr. 42, tirsdag d. 10. marts 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v."

Transkript

1 Web.referat nr. 42, tirsdag d. 10. marts 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Gæster: Hüseyin Atik fra PET s forbyggende center Jan Hartmann, Michael Sylvestersen og René Corfitz fra Dansk Kabel-TV Punkt 1: Gæst Hüseyin Atik fra PET s forbyggende center Vi præsenterede os selv hver især og fortalte, hvad vi havde af opgaver i bestyrelsen. Ingen af os er utrygge ved at bo her. Tværtimod. Vi har unge, der går i den kriminelle løbebane, men der er ikke en bande etableret i Gadehavegård. De problemer vi har pt. med de unge, er, at de øger hærværk og besørger i kældrene. Politiet er sat på sagen. Pernille fortalte, om arbejdet i Det Spirer i Gadehavegård. Hüseyin fortalte, at den afdeling han er ansat i, har eksisteret i 10 år, og at deres arbejde er inddelt i en 3 etagers pyramide. Grøn, gul og rød. De er pt. 10 ansatte, men er blevet op nomineret efter terrorangrebet i februar måned i København. Besøget hos os i dag er for at fortælle om deres arbejde og som led i antiterror arbejdet. Der kan blive behov for nogle mentorordninger til unge, når de skal sluses ud i samfundet. Gæster fra Dansk Kabel-TV Vi har oplevet store problemer på det sidste med manglende eller yderst dårligt signal på internettet. Michael viser et skema med oversigt over, hvor mange DDOS angreb vores system er blevet mål til, der er mange pakker der går tabt og derfor oplever vores internetforbindelse ustabilitet, når angrebet starter. Det opstår, når en eller flere beboere spiller spil over nettet og andre bliver sure på dem. Så kan de købe et lille program som koster næsten ingen penge som sender mange trafik i form af pakker. S Dette kan genere alle på samme netværk. Det sker, at det kan blive nødvendigt at lukke en beboer helt ned. De får en advarsel, og er aldrig selv helt uskyldige i dette forløb. Vi i bestyrelsen bakker helt op om, at når en beboer misbruger vores net, må de lukkes ned, så en beboer ikke generer de øvrige ca. 800 brugere. Beslutninger (referat fra Jan Hartmann) 1. Vi skal have sat en PC/ probe op ude i foreningen til opsamling af hvordan nettet kører efter vores tal. 2. Der skal laves test hjemme hos Ibrahim og Pia, adresser tages ud af kundebasen. Der er lige behov for at få Pia fulde navn. 3. De har en klub som ikke har kørt i lang tid ( i deres objekt 1 år). Michael kontakter Nada på tlf (formandens datter) i dag d. 11/3. 4. Der opleves hastighed forringelse hver dag omkring kl nogle gange næsten helt nede. Check /drift- Dette må være muligt at kunne se på vores grafer om der er noget specielt der. 5. Jeg skal komme tilbage inden for de næste 2 uger med et oplæg på en konvertering til mere hastighed. / JH 6. Der var stor ros til Andreas i kundeservice, tager den tid til at hjælpe så godt som muligt.. / JH & drift

2 Næste møde aftales til tirsdag d. 14. april kl. 19 i forbindelse med vores bestyrelsesmøde. Punkt 3: Godkendelse af referat nr. 41 Godkendt. Punkt 4: Henvendelser I kontorvagten Minna Schmidt fra Sportsklubben. De ønsker at få udskiftet deres 5 meget gamle køleskabe med 2 nye også mhp forbruget af strøm, et nyt komfur samt udskiftning af pissoir og et ekstra sat op. Vi vil undersøge om, der står 2 nyere (brugte) køleskabe og et komfur i depot, som de kan få. Det defekte pissoir skal udskiftes. Vil få undersøgt, hvad det koster at få opsat et ekstra. Leif Loll Jørgensen gør opmærksom på, at næste år har GHG 40 års jubilæum. Foreslår, at det bliver afholdt i forbindelse med Gadehavefestivalen. At der den ene dag bliver afholdt noget festivitas her i GHG og anden dagen i festivalregi. At det bliver aktivitetsudvalget, der kommer til at stå for det. Det synes, vi lyder til at være en god idé. Afd.bestyrelsen er også repræsenteret i aktivitetetsudvalget. Mail D , Gadehave Gym: Indkaldelse til generalforsamlling d kl. 19. Pia deltager. D , Annett, Domea: Regionsmøde d kl i Hørsholm. Hvem deltager? Jesper deltager. Vi spørger Ole, om han og/eller andre fra persolanet har lyst til at tage med. D , Michael Jørgensen, Domea: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde d kl. 18. Hvem deltager? Ibrahim, Alice, Fazilet og Pia. Vi får fuldmagt med fra Jesper. Vi ønsker ikke at indstille Petina. D , Gadehave Gym: Ansøgning om internet- og tv-forbindelse til rum 1. Vi har fået oplyst, at de har indkøbt et Smart tv, hvorfor det kun er nødvendigt med internetforbindelse. Vi undersøger prisen for etablering af det. D , ON: Forespørgsel fra organisatorisk formand hos Socialdemokraterne om omdeling af materiale. Hvis vi giver lov til denne organisation, skal alle organisationer have tilladelse. Dette vil medføre, at der skal udlånes mange chipnøgler. Dette synes vi ikke er hensigtsmæssigt. Ønsker nogle at få omdelt materiale må de henvende sig hos Det Spirer i Gadehavegård og betale for, at unge fra lommepengeprojektet omdeler. D , Christian Bondegaard Madsen, bolig:net.dk: Information om deres produkt. Vi har i oktober 2014 underskrevet en 2-årig kontrakt med Dansk Kabel-Tv, hvorfor andre leverandører ikke er aktuelle nu. Christian får svar på mail om, at han kan prøve igen i D , CP: Ansøgning til organisationsbestyrelsen om lån til udarbejdelse af ansøgning til Landsbyggefondens ghettopulje mhp ændringer i vores infrastruktur. D , ON: Svar fra Michael Bagge, Willis, ang lov om videoovervågning. Vi må umiddelbart ikke bruge videooptagelserne til at identificere personer, der henstiller storskrald i indgangspartiet i blok 9. Vi vil undersøge sagen nærmere. Kan ikke passe, når indgangspartiet er et lukket område, brandvej for beboerne, og at det rent faktisk er ulovligt at henstille affald. Tager emnet op igen på det kommende SU-møde.

3 Brev og telefonisk: D , ON: Der er nu været brand i affaldscontaineren i Øksen 24 for 7. gang indenfor kort tid. Det er nu blevet besluttet, at containeren bliver stillet ude ved vandrenden i en periode. Branden har været ret voldsom og eksplosiv denne gang. Det er uden tvivl en beboer i opgangen, som smider noget brandbart i skakten. Sagen er blevet politianmeldt. Vi bakker 100% op om beslutningen. Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål a. Status blok 9 herunder slukning af ventilationsanlæg og huslejekompensation. Der har været en del røre, om beboerne selv må slukke for ventilationsanlægget. Svaret er klart nej, fordi der er stor risiko for, at huset i så fald vil blive angrebet af skimmelsvamp. Anlægget er centralt styret som hidtil, og det er fuldt lovligt ifølge Lars Køhler, som har forespurgt deres ingeniører fra Dominia (mail d. 11. og ). Leif Loll Jørgensen og Bent Grønkjær ønsker at Nicolai, HTK beredskabschef bliver spurgt. Tager emnet op på det kommende bygherremøde. Det undersøges stadig, om der en økonomisk mulighed for at give huslejekompensation til beboerne i blok 9. b. Møde med Lene og Tina, Café Gadehjørnet Vi vil meget gerne have nogle andre åbningstider, f.eks. en fredag aften engang hvert kvartal /halve år for på den måde måske at kunne lokke andre kunder til. Vi drøfter mulighederne med Lene og Tina, også om det er muligt at holde åbent nogle dage til frokost, og at der skal være kage med tilbehør etc. Der skulle ikke være en menu denne aften, kun mulighed for at købe det faste på menukortet. Det kunne være en mulighed, at de unge medhjælpere havde vagter nogle aftner, så Tina og Lene kan gå tidligt hjem. Det kan ikke lade sig gøre, fordi de unge ikke tør stå alene. Lene og Tina har nu bolden og skal vende tilbage med forslag til ændringer i åbningstiderne og aktiviteter. Ændringerne skal først træde i kraft efter sommerferien. Vi har fået henvendelser fra kunder i caféen om, at de er meget utilfredse med, at det ikke længere er muligt at købe ½ portioner. Dette genindføres til kr. 35. c. Møde med Janni Langø og Konni Rising fra HTK,Sundhed De ønsker fortsat at bruge beboerhuset et par dage om ugen, men de hverken kan eller vil betale kr /mdr., som vi har lagt ud med. Det aftales, at de nu kan bruge huset 1-2 dage/ugen til at afholde rygestop- og kolkursus. Huslejen bliver kr /mdr. Hvis de ønsker at udvide deres aktiviteter her, skal vi holde endnu et møde for at genforhandle prisen. Endvidere skal vi mødes et par gange årligt for at evaluere perioden. Der bliver skrevet en kontrakt. Konni Rising sender en, som vi skal godkende. d. Ønsker fra Walid fra mandeklubben i Fællesklubben. Han er ikke tilfreds med den sofa med chaiselong, som der er blevet stillet op fra U-Turn. Vil gerne have hjørnesofa. Tv- og internetsignal samt tv og computer. Yderligere 2 skabe, udvidet køkkenet, komfur, professionel kaffemaskine, støvsuger, askebæger i kælderskakten samt have lov til at være der længere om lørdagen. Vi undersøger prisen på at få etableret tv- og internetstik dernede. Hvis det ikke er for dyrt at få etableret, kan de få et tv og en computer fra U-Turn. De må selv tage askebægere med ud og sørge for at tømme dem i en skraldespand. Det er ikke tilladt af ryge inde i kælderen. Der står pt. en støvsuger dernede. Vi vil undersøge, hvem den tilhører. Hvis de ikke kan beholde den, beder vi ON sørge for en samt opsætning af 2 højskabe til de andre, som også skal bruge lokalet. De må nøjes med tekøkkenet og den almindelige kaffemaskine. Der står en lampe dernede, som bare skal hænges op, stikkontakterne ser dårlige ud, og der mangler et skraldeposestativ under køkkenvasken. Det er aftalt med ON, at det bliver ordnet.

4 Maria fra Det Spirer i Gadehavegård har lovet, at de betaler for en anden sofa. De må gerne holde åbent til kl. 24 lørdag aften. e. Info fra BL-konferencen Emnet var om at blive mere effektive. Der var mange interessante indlæg, og Pia har også fået nogle værktøjer med hjem bl.a. på hjemmesiden og Et par stykker fra afd.bestyrelsen i Vapnagård i Helsingør fortalte om den kæmpe renovering, de har været igennem og om, hvordan de taklede det. f. Punkter til SU Markvandring: Ibrahim,. Muligvis Jesper. Videovervågning og storskrald Kan vi bruge dispositionsfonden til andet end ved huslejetab? Ny skiltning på p-plads til gulplade biler? Udvidelser haver vores holdning (svar fra CP d ) Gennemgang af budgetoplæg. g. Status øvelokale ON vil melde tilbage, når han har tjekket, om det arbejde, vi har betalt for er udført tilfredsstillende. Derefter skal vi have indkaldt de 2 musikgrupper til møde om brugen af lokalet. Punkt 6: Arrangementer: Brandtema aftenen var meget vellykket. Næste arrangement er forårsfest i samarbejde med Det Spirer og Lene/Tina fra Caféen. Punkt 7: Status Det Nye Gadespejl og GHG-nyt Deadline d. 10. april til bladet. GHG-nyt skal ud d med emnerne: IT-café, gentagelse af opfordring til at indstille os til Domea prisen, status blok 9, kriminalitetsstatistik (fra Mohammad, Gadeplan) og hærværkskonto (Jesper) Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer Der er ingen kontorvagt i april pga påske. Dette skal der gøres opmærksom på ved opslag på døren til vores kontor, på hjemmesiden og i GHG-nyt. Se i øvrigt nederst. Punkt 9: Eventuelt Der har ikke været reguleret i vores udbetaling af it-penge de sidste mange år. Vi vil undersøge, hvad vi må få udbetalt.

5 Vigtige datoer Bygherremøder: Tirsdage i ulige uger kl. 10 Alice, Jesper og Pia deltager Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 19. marts kl. 18 Ibrahim, Alice, Fazilet og Pia deltager Kontorvagter: Lukket d. 6. april pga påske Mandag d. 4. maj kl : Fazilet og Alic Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 14. april kl Styregruppemøde: Onsdag d. 15. april kl Styringsdialogmøde HTK Torsdag d. 16. april kl SU-møder: Mandag d. 16. marts 2015 (ikke bekræftet) incl. økonomi: kl (forinden markvandring kl ) Onsdag d. 29. april incl. budget 15/16: kl Regionsmøde i Hørsholm: Tirsdag d. 21. april kl Jesper deltager SSP, HTK social pejling: Torsdag d. 30. april kl Beboermøde: Tirsdag d. 16. juni kl. 19 Referent: Pia v. Benzon

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon

Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon Web.referat nr. 47, onsdag d. 12. august 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon Fra Det Spirer : Pernille Agerbæk Afbud: Alice Jensen Punkt 1: Gæster - kl. 19.15:

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v.

Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Web.referat nr. 32, tirsdag d. 18. marts 2014 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Afbud: Pernille Agerbæk Punkt 1 Gæster: Kasper Serritzlew Grønholt,

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have.

Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have. FEBRUAR 2004 LEDER. Velkommen til det nye år, hvor Løbeilden fortsætter med at udkomme hver anden måned og hvor redaktørerne vil opretholde en stor ihærdighed for at lokke flere beboere til at lufte deres

Læs mere