danmarks optikerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmarks optikerforening"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for s generalforsamling 2014

2 Danmarks Optikerforenings formål -- At være en forening for alle optikere/optometrister -- At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer -- At søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens arbejde -- At arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens anerkendelse og virksomhedsområder -- At medvirke til fortsat dygtiggørelse af optikeren - - At opretholde et kontinuerligt samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer

3 Intro Optikbranchen adskiller sig fra flere andre brancher ved at beskæftige sig med både det klinisk optometriske, det teknologisk optiske (glas og kontaktlinser) kombineret med design. Danmark er med helt fremme, når det gælder nytænkning inden for brilledesign, og de danske designere nyder stor respekt og anerkendelse i såvel ind- som udland. Da trendsættere i dag bruger brillestel til at understrege deres personlighed, og den moderne brillebærer ikke går alene efter at komme til at se godt, men også ønsker at sende signaler de kan identificere sig med, er det nødvendigt, at optikeren følger med i udviklingen inden for brilledesign. Kunden ønsker ikke kun at købe en brille, kunden ønsker også at købe en historie og en identitet. Derfor er informationen eller historien om brillestellet lige så vigtig som informationen om de brilleglas, der bliver monteret i stellet At optikeren/optometristen har den nødvendige viden er af afgørende betydning for at finde den rigtige løsning til den kunde, der kommer med en opgave eller et problem. Er optikeren/optometristen ikke opdateret, velinformeret og kender sine produkter og løsninger kan der nemt opstå bristede forventninger hos kunden, som kan resultere i utilfredshed. Dette gælder også, hvis det skal lykkes for optikeren/optometristen at etablere sig som en troværdig sundhedsperson, som forbrugeren retter henvendelse til ved øjenproblemer. Danmarks Optikerforening arbejder derfor hele tiden med at kunne tilbyde optikeren/optometristen kontinuerlig efteruddannelse og videreuddannelse med den nyeste viden, de seneste informationer og de mest opdaterede efteruddannelsestilbud. Det nyeste tiltag er nok samarbejdet med Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne samt Synoptik-Fonden om afholdelse af den årlige optometri og kontaktlinsekonference, hvor de nyeste erfaringer fra ind- og udland præsenteres for deltagerne. Men også foreningens aftenkurser, giver medlemmerne mulighed for løbende at få opgradere deres viden og snuse til de nyeste forskningsresultater, så de har den nødvendige viden til at møde den moderne forbrugers krav.

4 Indholdsfortegnelse Optometrist uddannelsen Presse Optikbranchen Magasinet OPTIKEREN Konferencen Rådgivning Pensionistbriller Samarbejdet med SKAT Anke Høring Nordisk Optiker Råd European Council Of Optometry And Optics Bestyrelse Oversigt over ekstern repræsentation i

5 Optometristuddannelsen I begyndelsen af året dimitterede fjerde årgangs studerende i optometri, og 83 fik deres eksamensbevis. Kvaliteten på de afsluttende bacheloropgaver stiger for hvert år, ligesom uddannelsesinstitutionerne beskæftiger sig mere og mere med forskning, hvilket er til gavn for både kunderne/patienterne og professionen. Beslutningen om at flytte uddannelsen fra erhvervsuddannelsesregi til professionsbachelor har derfor vist sig at være den rigtige. Problemet med at stille et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed var heldigvis kun en enlig svale, og i 2013 var situationen omvendt, her var der flere tilbud om praktikpladser end praktikstuderende. Der har været en del utilfredshed med praktikperiodernes længde og placering som virksomhederne derfor ønsker at få ændret. Danmarks Optikerforening har som følge heraf holdt møder med begge uddannelsesinstitutioner, branchens organisationer og uddannelsesministeriet, men på trods af flere henvendelser i løbet af efteråret, er det endnu ikke lykkedes at få en egentlig dialog i gang med ministeriet, og der arbejdes fortsat på at få et svar fra ministeriet. En af de store udfordringer er at kunne tiltrække nye studerende til uddannelsen. Der var en lille stigning på ca. 10 % flere optagne ved studiestart i 2013 i forhold til året før, men der er langt fra det nuværende optag på ca. 100 sammenlignet med de store årgange i 2008 og 2009, hvor 5

6 der var 158 studerende, der startede på optometristuddannelsen. Men det er ikke tilstrækkeligt alene at tiltrække nye studerende, det er lige så vigtigt at fastholde de studerende i uddannelsen, og desværre har studiet en høj frafaldsprocent, med et gennemsnitligt frafald på næsten 50 % i de første 4 år. Dette sætter spørgsmål tegn ved om uddannelsesinstitutionerne tiltrækker de rigtige studerende, eller om der sker en tilstrækkelig forventningsafstemning. Det største frafald sker på de første 2 semestre, hvor forklaringerne bl.a. har været for meget engelsk, for højt niveau i biologi/anatomi eller matematik. Her ud over er der også enkelte, der ikke havde forventet, at skulle arbejde med detailhandelens åbningstider. En af de store udfordringer er at kunne tltrække nye studerende til uddannelsen Danmarks Optikerforening er sammen med Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne i dialog med begge uddannelsesinstitutioner om at sikre den bedst mulige information til de studerende, så de ved, hvad de går ind til. Kandidatuddannelse Der har længe været et ønske om en overbygning på den nuværende uddannelse og i efteråret sendte Århus Universitet en ansøgning til uddannelsesministeriet. I november måned blev uddannelsen akkrediteret med studiestart september Det bliver meget spændende at følge denne uddannelse, ikke mindst hvor stort optaget bliver i de første år. Der afholdes for øjeblikket informationsmøder om uddannelsen, som er et 2 års fuldtidsstudie med fuld SU mulighed. De primære aftagere af disse kandidater vil være øjenafdelingerne i de nordiske lande, men også privatpraktiserende øjenlæger eller lidt større optikforretninger vil med fordel kunne ansætte de nye kandidater. Kandidatuddannelsen vil blive præsenteret på Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference

7 Presse Successen med UV-kampagnen i 2012 blev i 2013 fulgt op med en større kampagne, hvor der blandt andet indgik nye resultater fra en undersøgelse lavet af YouGov for Danmarks Optikerforening. Resultatet af undersøgelsen viste, at der fortsat er et stort behov for oplysning om UV-beskyttelse af øjnene. Næsten ¾ af alle adspurgte var ikke klar over, hvilke øjenskader man kan få, hvis øjet udsættes for en større mængde UV-stråling. Samme undersøgelse viste også, at 9 ud af 10 har solbriller, men rent faktisk ikke bruger dem så ofte, som de burde. Undersøgelsen blev fulgt op af en kampagne blandt medlemsbutikkerne, hvor 155 butikker deltog aktivt og fik leveret et display med information samt UV-kort til uddeling. Der opstod desværre lidt problemer med visningen af UV-indekset på de første kort, derfor kom kampagnen lidt senere i gang end oprindeligt planlagt. Fra midten af maj til og med august informerede foreningen medlemmerne om det daglige UV-indeks, som herefter kunne vises i butikken. Kampagnen viste igen, at der stadig er et behov for information om UV-beskyttelse af øjnene, og foreningen vil derfor fortsætte informationskampagnen. Både MetroExpress og de regionale dagblade bragte artikler baseret på foreningens pressemeddelelse. Henover sommeren 2013 var der den sædvanlig historie om brillepriserne i Danmark. Politiken havde fået lavet en undersøgelse, som skulle godtgøre, at priserne på briller i Danmark er 7

8 meget højere end på tilsvarende briller i Tyskland eller Spanien, og at det skyldtes dårlig konkurrence og uigennemsigtige priser. Danmarks Optikerforening blev bedt om at kommentere udsagnet, og påpegede blandt andet i svaret, at prisforskellen var udtryk for det generelt højere omkostningsniveau i Danmark, antallet at fagligt personale i den enkelte butik, og at totalprisen for en brille ofte indeholder omkostninger forbundet med synsundersøgelsen. Endvidere henviste foreningen til Konkurrencestyrelsens sidste rapport, det påviste stor konkurrence i branchen. Forbrugerrådet benyttede lejligheden til igen at foreslå etableringen af en prisportal, så kunderne havde mulighed for at gennemskue og sammenligne brillepriserne. Hertil var foreningens argument som altid, at det ikke ville være muligt, da briller er individuelt tilpassede brilleløsninger som fremstilles efter den enkelte kundens ønsker og behov. Dette bevirkede, at ideen blev opgivet. Den svenske kæde Smarteyes indtog i Danmark fik stor medieomtale. Ifølge Smarteyes business plan, skulle der åbnes 50 butikker i Danmark indenfor få år. Den nye kæde skulle med deres meget enkle prissystem ryste den danske optikbranche og blive en stor konkurrent på markedet. Det lykkedes dog foreningen med saglige argumenter at få sat tingene i rette perspektiv, og nyhedens interesse blegnede hurtigt. Foreningens beslutning om åbenhed og aktiv deltagelse i interviews, har som det ses, været med til at afdramatisere journalisternes historier, og på den måde opnå en mere nuanceret og korrekt fremstilling i pressen. Foreningens åbenhed har ligeledes bidraget til, at pressen ofte retter henvendelse til sekretariatet for kommentarer eller verificering af en nyhed. Optikbranchen Der er mange indikatorer, der peger på, at optikmarkedet er på rette vej. Detailomsætningsindekset viser fremgang i branchen i modsætning til den øvrige detailhandel, og mens dansk detailhandel samlet set er gået tilbage siden 2010, er optikbranchen gået frem i det seneste år med 3 %. Når man samtidig læser tallene fra momsindberetningerne, så ser det lige så lyst ud. Den momspligtige omsætning i 2013 er på 2,8 milliarder, hvilket er samme niveau som Derudover skal lægges den momsfrie omsætning, som er noget større end i 2010 grundet momsfritagelsen af synsundersøgeler. Et forsigtigt skøn på størrelsen af den momsfrie omsætning i dag, 8

9 kunne være 20 % af den samlede omsætning, dette vil give en samlet omsætning i branchen på lige over 3,5 milliarder med en konstant stigning de sidste 3 år, hvilket er en positiv tendens, som bør bruges aktivt til fortsat at skabe opmærksom på hele optikbranchen. Kundeunderlaget i Danmark er ca indbyggere pr. butik. I Sverige er tallet ca , i Norge ca , og i Tyskland er tallet ca indbyggere pr. butik. Tallene viser ingen overrepræsentation af optikbutikker i Danmark sammenlignet med andre lande omend der er lidt flere butikker Sverige. Antallet af optometrister i Danmark er til gengæld det højeste i Europa med ca. 3,7 uddannet optometrist pr indbyggere. Tallet for Norge er 3,2 og for Sverige og England 2,1. Undersøgelser viser, at stigningen i internetsalget af briller og kontaktlinser ikke har været så markant i Danmark, som det er tilfældet i andre lande. Det skyldes sandsynligvis kundernes loyalitet mod deres optiker/optometrist, herunder at kunden, som det er tradition i Danmark, er vant til at blive vejledt af en optikeren/optometristen gennem hele købsprocessen, hertil kommer tæt butiksnet, der gør det nemt for kunden at handle. Dette afspejles også i det relative høje antal optikere pr. butik. Magasinet OPTIKEREN Magasinet Optikeren har i 2013 fået et face lift i form af et moderne layout og fast ryg samtidig med, at sidetallet er øget, så hvert enkelt nummer udkommer med minimum 60 sider mod tidligere typisk 48 sider. Optikeren henvender sig til alle med berøring til optikerbranchen, og foreningen kan med tilfredshed konstatere, at magasinet er at finde i næsten samtlige optikbutikker i Danmark. Som den flittige læser har konstateret, har der i det forløbne år været godt gang i debatsiderne, hvilket er med til at gøre magasinet til et levende tidsskrift. Kombineret med en lang række spændende faglige artikler, modeartikler og andet er resultatet, at Optikeren har udviklet sig til et magasin med fingeren på pulsen. 9

10 Samarbejdet med Datagraf, der er et af de førende firmaer indenfor den grafiske branche, har også været med til at sikre en løbende modernisering af magasinet. Optikeren har udviklet sig til et magasin med fingeren på pulsen At Optikeren er anerkendt i branchen giver sig også udtryk i antallet af annoncer, som ligger betydeligt højere end hvad der tilfældet for andre fagblade. Websitet bliver stadig mere besøgt. I forhold til 2012 er der sket en stigning i besøgene på knap 50 %. Hjemmesidens synlighed viser sig blandt andet ved, at stadig flere forbrugere/patienter, journalister m.v søger information på siden og henviser til oplysninger og artikler, som de har fundet på hjemmesiden. Som en konsekvens heraf har foreningen opprioriteret hjemmesidens nyhedssite, så optikere/ optometrister, forbrugere, journalister m.v. altid kan finde informationer om det sidste nye, der sker i branchen fra såvel ind- som udland. Her ud over indeholder hjemmesiden informationer til branchen om love og regler, ligesom der er et helt afsnit forbeholdt optikere, der er interesseret i uddannelse. Ikke mindst giver dette afsnit også adgang til at se, hvor mange uddannelsespoints den enkelte optiker har optjent. 10

11 I efteråret satte foreningen mere fokus på facebook. Facebook er et medie, som benyttes af mange, og ikke mindst muligheden for at dele informationer, gør facebook interessant for foreningen. Når en nyhed deles, kommer den ud til et meget stort antal brugere, som igen kan dele nyheden med andre. På den måde er det lykkes foreningen at nå et meget stort antal brugere. Foreningen har p.t. 458 venner, eller som det hedder, når det ikke er en privat bruger: synes godt om Dansk Optometri - og Kontaktlinsekonference 2013 Det var anden gang, at Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne og Danmarks Optikerforening var sammen om at arrangere årets konference, endnu en gang med stor succes og en fantastisk opbakning fra leverandører. Konferencen er blevet en begivenhed man taler om i branchen. Konferencen er blevet en begivenhed man taler om i branchen Konferencen giver deltagerne en enestående mulighed for at tilegne sig den nyeste viden inden for optometri og kontaktlinser, og på en nem og hyggelig måde leve op til autorisationen krav om at følge udviklingen indenfor faget og gøre sig fortrolig med nye erfaringer af betydning for deres erhvervsudøvelse. 11

12 I alt deltog 500 i konferencen heraf 400 optikere, hertil kommer foredragsholdere og udstillere. Deltagerne kunne vælge imellem 29 foredrag af høj faglig kvalitet med emner som Stamcelleforskning, myopikontrol, avancerede kontaktlinser, 3D-syge, samsynstræning, basal svagsynsoptik, fremlæggelse af skoleprojektet fra Randers om Danske skolebørns syn m.v., ligesom de tre vinderhold af Optimusprisen præsenterede deres vinderprojekt. Som en ikke annonceret begivenhed, havde foreningen sammen med urmagerne og optikerne valgt at hædre fagets grand old man, Rolf Kuhberg. Rolf Kuhberg er tidligere mangeårig direktør i Synoptik og nu forretningsførere i Synoptikfonden, han blev hædret for sit visionære og engagerede arbejde for at udvikle faget, optikerens arbejdsområder og faglige viden. Afholdelse af en konference af en størrelse som Dansk Optometri- og Kontaktlindekonference, kræver mange ressourcer, og sekretariatet havde siden begyndelses af året arbejdet intens på at tilrettelægge konferencen lige fra fastlæggelse af lokaliteter til udarbejdelses af program, aftaler med foredragsholdere, salg af stande, registrering af deltagere, tildeling af kursuspoints og meget mere. I 2014 bliver konferencen holdt i Århus den oktober, hvor den for første gang afholdes med Synoptik Fonden som medarrangør. Programmet er under udarbejdelse, og det bliver om muligt endnu mere spændende end de tidligere år. Danmarks Optikerforening glæder sig til at byde såvel gamle som nye konferencedeltagere velkomne. Rådgivning spørgsmål fra kunderne Mange forbrugere henvender sig Danmarks Optikerforening eller søger information på hjemmesiden om synsproblemer og om briller/ kontaktlinser. Via foreningens hjemmeside kan forbrugeren også stille spørgsmål til sekretariatet, og det er der stadig flere, der benytter sig af. 12

13 Henvendelserne er meget varierede og går lige fra spørgsmål om øjensygdomme, spørgsmål af optisk karakter til spørgsmål om priser. Foreningen modtager også henvendelser fra utilfredse kunder, som klager over, at den købte brille ikke fungerer tilfredsstillende eller over den behandling, som de har oplevet hos optikeren. Sekretariatet forsøger indledningsvis, gennem en juridisk vurdering og en dialog med kunden og optikeren at finde frem til en løsning, som begge parter kan acceptere. Hvis dette ikke er muligt foretages en egentlig klagesagsbehandling, som også involverer en sagkyndig bedømmelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser flere klagere til foreningen, og Styrelsen har udtrykt ønske om et formaliseret samarbejde, hvor Danmarks Optikerforening behandler samtlige optikerklager I nogle sager hvor sekretariatet har skønnet, at forbrugeren ikke vil kunne gøre et krav gældende mod optikeren, har forbrugeren valgt at indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. Det er altid lidt af en satsning for optikeren, fordi nævnet er meget venligt stemt overfor forbrugeren, og fordi gebyret er kr. hvis optikeren taber sagen. Heldigvis har nævnet været enig i sekretariatets vurdering, og optikeren har vundet sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henviser flere klagere til foreningen, og styrelsen har udtrykt ønske om et formaliseret samarbejde, hvor Danmarks Optikerforening behandler samtlige optikerklager, og kun henviser til styrelsen, hvis der ikke kan opnås en løsning. Et samarbejde med styrelsen kunne være et stærkt signal ud ad til, men vil kræve ressourcer, som foreningen ikke har mulighed for at stille til rådighed. Foreningen har derfor tilkendegivet overfor styrelsen, at foreningen meget gerne vil samarbejde, men at man ikke har mulighed for at klagesagsbehandle samtlige optiksager. Foreningen tager styrelsens henvendelse som et udtrykt for foreningens stigende synlighed og anerkendelse. Pensionist briller Kommunernes tilskud til pensionisters køb af briller har udviklet sig, så kommunerne i deres iver for at spare penge i dag må anses for at holde pensionisten som gidsel. Konsekvensen er, at kommunernes aftalepartnere ikke kan levere briller til de aftalte priser, og at pensionisten derfor får en væsentlig egenbetaling, når der købes en brille på medicinkortet. Det er i strid med serviceloves intentioner, og foreningen finder det direkte uetisk. 13

14 Danmarks Optikerforening har drøftet spørgsmålet med Dansk ErhvervsOptik, og man er enige om, at politikkerne skal gøres opmærksom på problemet. Foreningen har derfor indledt et samarbejde med Ældresagen, som er en forening med stor politisk gennemslagskraft. Ældresagen er med foreningens hjælp ved at indsamle materiale, som skal forelægges politikkerne. Det er i strid med serviceloves intentioner, og foreningen finder det direkte uetisk Samtidig har foreningen genoptaget kritikken af, at man ved bistandslovens ændring besluttede ikke længere at give tilskud til flerstyrkeglas, men kun til bifokaleglas. Det er Ældresagens vurdering, at det er nemmest at fremme sagen, hvis Ældresagen gør dette alene og med Danmarks Optikerforening som konsulent. Der forventes et resultat i indeværende år. Samarbejdet med SKAT Foreningen har udviklet et tæt samarbejde med SKAT siden, synsprøver m.v. blev momsfritaget i juli Sekretariatet har i nyhedsbreve og i medlemsmapper løbende informeret medlemmerne om de nye regler, men da misforståelserne hos optikerne stadig var store, ligesom SKAT havde ændret nogle af de fortolkninger, som man offentliggjorde, da reglen blev indført, inviterede foreningen i samarbejde med SKAT til orienteringsmøder rundt omkring i landet. Møderne afslørede flere misforståelser og uafklarede spørgsmål hos såvel medlemmerne som hos deres revisorer, og de fleste deltagere gik der fra med langt større indsigt i reglerne end, de havde, da de kom. En EU dom, der gav en virksomhed medhold i, at for meget betalt moms kunne tilbagesøges, medførte, at flere revisionsfirmaer søgte tilbagebetaling af indbetalt moms for synsprøver fra før 1. juli Det er da også lykkedes for enkelte virksomheder at få momsen tilbagebetalt, men SKAT har afvist flertallet med den begrundelse, at når betalingen for synsprøver ikke fremgik af fakturaen, måtte man gå ud fra, at den var gratis, som jo også er praksis for branchen. Der var derfor ikke indbetalt moms, og der var derfor ingen moms at tilbageføre. Et af de større revisionsfirmaer vil kører en prøvesag, og foreningen ser frem til af få spørgsmålet endeligt afklaret. Sekretariatet har brugt mange rådgivningstimer på momsspørgsmål, som har stor betydning 14

15 for medlemsvirksomhederne. Det er foreningens indtryk, at de fleste virksomheder på nuværende tidspunkt har fået en større forståelse af reglerne, så de har mulighed for fremover at udnytte de muligheder, som momsfritagelsen giver. Anke Fabrikant af medicinsk udstyr Butikken betragtes altid som fabrikant ved levering af medicinsk udstyr. Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen ændrede i foråret 2013 fabrikantbegrebet ved levering af medicinsk udstyr. Nu var det butikken, der blev betragtet som fabrikanten, selv om brillen var tilpasset på et centralværksted. Danmarks Optikerforening klagede til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og påpegede, at ministeriet i en afgørelse fra 2001 havde fortolket reglerne modsat. Det samme havde Lægemiddelstyrelsen. Ministeriet fastholdt den nye fortolkning, fordi det afgørende var i hvis navn, det medicinske udstyr blev markedsført. Det betyder, at en optiker, som markedsfører medicinsk udstyr i eget navn vil være fabrikant i bekendtgørelsens forstand, uanset om optikeren selv har foretaget tilpasningen af brillen eller har fået et centralt værksted til at gøre det. udtalte ministeriet. Så på trods af, at ministeriets afgørelse tilbage i 2001 blev fortolket modsat af såvel foreningen som Lægemiddelstyrelsen ændrede ministeriet altså standpunkt. De undskylder sig med, at det også tidligere var fortolkningen, og at det havde været hensigtsmæssigt, om det i den tidligere afgørelse havde fremgået mere klart. Konsekvensen er, at virksomhederne ikke kan slippe for at betale årsgebyr, selv om de får fremstillet briller på et centralværksted. Med den nye fortolkning er Sundhedsstyrelsen sikret en betydelig større indtægt fra optikbranchen. Danmarks Optikerforening som høringspart Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Lovforslaget indeholdt blandt nye regler for fjernsalg, aftaler indgået uden for fast forretningssted og udvidede oplysningsforpligtelser ved garantier og ved salg i butikslokaler. Et at de po- 15

16 sitive forslag er, at definitionen af fast forretningssted udvides til også at omfatte aktiviteter fra flytbart detailforretningssted. Det betyder, at salg fra brillebusser og salg på messer frem over sidestilles med salg fra butikker. Et af de ændringsforslag som foreningen ikke var enige i var, at der ved garantitilsagn skal oplyses om at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivning fortsat er gældende. Foreningen finder ikke, at teksten er i overensstemmelse med forarbejderne og påpegede, at det måtte være tilstrækkeligt at henvise til, at købeloven fortsat var gældende. Foreningen protesterede også imod, at den erhvervsdrivende fremover skulle have pligt til at give en beskrivelse af klageadgangen til Forbrugerklagenævnet eller til et privat anke/ klagenævn. Foreningen henviste til, at forbrugeren som minimum burde have kendskab til almindelige gældende regler, og at bestemmelsen var en unødvendig administrativ byrde, som ikke stod i rimeligt forhold til den beskyttelse, som forbrugeren måtte opnå. Foreningen protesterede også imod, at den erhvervsdrivende fremover skulle have pligt til at give en beskrivelse af klageadgangen til Forbrugerklagenævnet Lovændringen kommer også til at omhandle køb uden for fast forretningssted. Bestemmelsen omhandler bestillingskøb, og Danmarks Optikerforening noterer sig, at et flertal i arbejdsgruppen havde anbefalet en mere restriktiv fortolkning af, hvilke typer bestillingskøb der er omfattet af bestemmelsen, end det fremgår af direktivet. Sekretariatet har forud for sit høringssvar drøftet definitionerne med Justitsministeriet og ifølge ministeriet opfylder bestilling af individuelt tilpassede synshjælpemidler kriterierne i bestemmelsen, og vil således være undtaget for reglerne om fortrydelsesret. Da sekretariatet forudser, at afgrænsningen mellem bestillingskøb, der er undtaget for fortrydelsesretten og bestillingskøb, der ikke er, ville komme til at give anledning til mange tvivlsspørgsmål, blev det henstillet til ministeriet, at det tydeligere kom til at fremgå af bemærkningerne til bestemmelsen hvilke typer køb, der er undtaget for reglerne om fortrydelsesret. Høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser De foreslåede ændringer betyder, at erhvervsakademiernes opgave frem over vil være at udbyde og udvikle videregående uddannelser på det tekniske og merkantile område. Ønsket var, at styrke erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses- og videninstitutioner med 16

17 en tydelig arbejdsdeling mellem erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Målet var endvidere, at skabe en stærk og selvstædig erhvervsakademisektor til at opfylde de forskellige uddannelsers krav indenfor forskning, og for at sikre praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne. Professionshøjskolerne skulle konsolideres som regionale uddannelses- og videninstitutioner med nationalt og internationalt udsyn med den opgave at indsamle, bearbejde og formidle viden herunder at inddrage ny viden i uddannelserne og varetage kompetenceudvikling, der på internationalt niveau kunne imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den offentlige sektor som i den private sektor. Foreningen er meget positiv overfor forslaget, som vil være med til at gøre det muligt at udvikle professionsbachelorernes uddannelsesmæssige niveau og dermed sikre, at uddannelserne til stadighed kan imødekomme erhvervslivets, forbrugerens og det offentliges krav. Herudover skaber forslaget større muligheder for professionshøjskolernes bachelorer for at praktisere i udlandet, og dermed leve op til kravene om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU. Får forslaget de ønskede konsekvenser, vil det have stor positiv betydning for optometristuddannelsen og optometristernes fremtidige muligheder. Høring vedrørende nationale kliniske retningslinjer for aldersbetinget grå stær Foreningen er positiv overfor udarbejdelse at nationale kliniske retningslinjer, der kan danne grundlag for en ensartet praksis på landsplan og dermed styrke patientsikkerheden. Det blev i forslaget anbefalet, at udføre grå stær operation på begge øjne samme dag Udkastet indeholdt blandt andet en beskrivelse af arbejdsgruppens drøftelser af, hvornår man skulle anbefale, at der blev foretaget en grå stær operation i forhold til, at operation kan medføre en risiko for udvikling af AMD eller progression af en allerede eksisterende AMD. Arbejdsgruppens konklusion var, at det hos patienter med synsbetydende grå stær og AMD, burde tilbydes grå stær operation, hvis det skønnes, at der derved kan opnås en væsentlig subjektiv synsgevinst. Foreningen opfordrede til, at der i vurderingen også blev taget hensyn til, at et klart indblik til øjets nethinde er en forudsætning for, at patienten kan opnå en tilfredsstillende løsning ved en senere tilpasning af svagsynsoptik. Retningslinjerne ville også omfatte muligheden for korrektion med multifokale linser. Her påpegede foreningen, at det er vigtigt, at informere patienten om, at den multifokale linse alene indeholder to korrektionsmuligheder. Det betyder, at patienten f.eks. vil kunne komme til at se 17

18 skarpt på afstand/nær eller på afstand/mellemafstand. Det vil ikke være muligt at opnå tilfredsstillende korrektion på samtlige afstande. Foreningen henstillede derfor, at det blev tilføjet retningslinjerne, at patienten skulle orienteres om mulighederne, så denne aktivt kunne vælge hvilken korrektion, der ville være optimal i forhold til patientens livsstil og behov. Hvis patienten er erhvervsaktiv, eller i øvrigt benytter EDB i et vist omfang, bør patienten endvidere orienteres om, at der vil kunne opstå problemer ved en efterfølgende tilpasning af en skærmbrille. Det blev i forslaget anbefalet, at udføre grå stær operation på begge øjne samme dag. Foreningen er enig i anbefalingen, som værende det optimale for patienten. Dette skyldes dels, at antallet af klinikbesøg kan begrænses, dels at den visuelle rehabilitering vil være væsentligt hurtigere for patienten. Dette forudsætter selvfølgelig, at det i det konkrete tilfælde i øvrigt er forsvarligt. Retningslinjerne bliver et vigtigt arbejdsredskab for såvel optikere som øjenlæger, og foreningen ser frem til det endelige resultat. Nordisk Optiker Råd Nordisk Optikerråd er et samarbejde mellem de nordiske lande om at forbedre den optometriske uddannelse i Norden og i øvrigt at varetage fælles nordiske interesser. I 2012 overdrog Danmarks Optikerforening formandskabet til Optikerförbundet i Sverige. På det seneste møde i Malmø drøftedes specielt de uddannelsesmæssige tiltag. Norge orienterede blandt andet om, at Kongsberg nu udbyder 3 masteruddannelser af hver 2 års varighed. Den ene af uddannelserne omhandler Ortoptik og Pediatrisk Optometri, og der arbejdes på, at kandidater fra denne uddannelse også kan blive autoriseret som ortoptister med mulighed for også at praktisere i de øvrige nordiske lande. Kombinationen af de to uddannelser vil betyde et væsentligt bedre tilbud til børn med behov for skeleterapi. Interessen for synstræning er noget forskellig i de Nordiske Lande. Mens man i Sverige ikke tilbyder synstræning i samme omfang som i Danmark, har man i Norge udviklet en masteruddannelse, som også indeholder synsrehabiliteringstræning. Uddannelsen vil have fokus på dokumenteret forskning og metoder, der er anvendelige. I Finland og Norge kan optikerne med den relevante uddannelse anvende diagnostiske øjen- 18

19 dråber. Optikerförbundet i Sverige har længe arbejdet på at opnå samme rettigheder, og efter al sandsynlighed vil optikere med den nødvendige efteruddannelse, kunne begynde at bruge diagnostiske øjendråber i begyndelsen af Foreningen overvejer om og hvornår man skal følge de øvrige nordiske lande. I samtlige lande ses der en beklagelig tendens til et fald i søgningen til optikeruddannelsen. I Sverige har man for at ændre tendensen sat optagelseskravene ned, hvilket har resulteret i en øget tilgang. I Norge er der gennemført en informationskampagne om uddannelsen, hvilket også har resulteret i flere ansøgninger. Det er medlemslandene håb, at der kan skabes øget interesse for optikeruddannelsen, så der også fremover vil blive uddannet tilstrækkelig mange optikere til at kunne varetage de samfundsmæssige opgaver. Såvel Per Michael Larsen som Paul Folkesson, Sverige er repræsenteret i ECOO, og der var et ønske om, at de som repræsentanter for NOR skulle arbejde for en effektivisering af ECOO, en reduktion af udgifterne, og at hovedemnet for ECOO møderne skal være optikerens arbejdsområde. European Council of Optometry and Optics ECOO er en organisation, der repræsenterer optometrister og optikeres interesser i 26 europæiske lande. ECOO arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til øjensundhed, at skabe en fælles standard for såvel det kliniske arbejde som den optometriske uddannelse samt at skabe samme høje uddannelsesniveau i hele Europa. For at opnå maksimal indflydelse er Skandinavien repræsenteret med Paul Folkesson, Sverige som Vice President for ECOO, kommende President, og Per Michael Larsen som formand for Public Affairs and Economic Committee. ECOOs højeste prioritering i 2013 har været: - Udarbejdelse og indførelse af en fælles Scope of practice i samtlige medlemslande. I den forbindelse er det blevet åbenbart, at det er af afgørende betydning at styrke samarbejdet med øjenlægerne. - Samarbejdet i EU med andre sammenslutninger af sundhedsfaglige professioner og patientforeninger. 19

20 - Anerkendelse af plane kontaktlinser som medicinsk udstyr, så de ligestilles med korrigerende kontaktlinser. Forslaget skulle have været til afstemning i EU-parlamentet i september, men ligger fortsat hos arbejdsgruppen. Det kan derfor ikke forventes at lovteksten er færdig før til efteråret Øget fokus på unødvendig blindhed og regelmæssige synsundersøgelser. ECOO har haft organiseret en 2 dages stand in i EU parlamentet, hvor alle politikere, medarbejdere og gæster fik tilbud om at få taget et billede at deres retina, og at afprøve hvordan det føles at køre bil med utilstrækkelig brillekorrektion. 20

21 21

22 6 gode grunde til at være medlem 1. Medlemmernes forening Danmarks Optikerforening er en forening for alle optikere/optometrister i Danmark. Foreningen er en demokratisk organisation, hvor du som medlem har mulighed for at få indflydelse på din fremtid som optiker/optometrist både med hensyn til udvikling af kompetencer, men også på det politiske arbejde. Vedtægterne foreskriver et flertal af fagfolk i bestyrelsen. Dette sikrer, at beslutninger træffes med baggrund i fagets uddannelse og daglige arbejde. 2. Rådgivning til medlemmerne Hos Danmarks optikerforening kender vi faget og kan trække på en række af faglige eksperter. Er der spørgsmål, såvel faglige som juridiske i forhold til lovgivningen, kunder eller andet samarbejde, kan du derfor altid få kompetent vejledning hos os. Som erhvervsmedlem har du yderligere mulighed for assistance, hvis du bliver involveret i patientklagesager, arbejdsretssager eller andre erhvervsmæssige spørgsmål. 3. Synlighed i samfundet Danmarks Optikerforening er en ligeså naturlig høringspart for medierne som for det offentlige. Samtidig bruger vi medierne til at fremme foreningens budskaber, når relevante emner er til debat i samfundet. Via medlemskabet er du med til at give Danmarks Optikerforening en stemme i samfundsdebatten. 4. Fagligt fællesskab og vidensdeling Som medlem kan du selv være med til at præge fagets udvikling og få kendskab til den nyeste viden inden for optometrien. Vi tilbyder gratis aftenkurser, og du kan deltage i diverse konferencer og endagskurser til fordelagtige priser. Det er en integreret del af medlemskabet, at man modtager branchebladet Optikeren 6 gange om året. 22

23 Som medlem vil du også blive opdateret på den nyeste viden og de nyeste tendenser inden for optometrien via vores elektroniske nyhedsbrev. 5. En stemme Internationalt Danmarks Optikerforening er med i ECOO, det Europæiske Råd for Optikere og Optometrister, desuden er vi en del af Nordisk Optiker Råd. Vi er som organisation også medlem af EAOO, det Europæiske Akademi for Optikere og Optometrister. Specielt ECOO arbejder hårdt i EU-regi med at sikre de samme rettigheder overalt i Europa og en udvidelse af Optikernes/optometristens arbejdsområde. 6. Dansk ErhvervsOptik Et virksomhedsmedlemskab i Danmarks Optikerforening giver mulighed for at komme med i Dansk Erhvervsoptik. Dansk Erhvervsoptik er blandt de store udbydere indenfor erhvervsbriller herunder specielt skærmbriller. Medlemskabet giver mulighed for at levere til offentlige institutioner og mange store private virksomheder. 23

24 Bestyrelse Bestyrelsen Per Michael Larsen, Formand, Optometrist Steen Saust, Næstformand, Optometrist, Kraskin Skeffington Institute Rasmus Planck, Optiker, Kædedirektør, F.A. Thiele A/S Søren Broberg, Optiker, Kædechef, Profil Optik A/S Jeanet Lehmbeck, Direktør, Opto gruppen Tom Skovbon, Direktør, Nyt Syn Erik Severin, Optometrist, Unik Optik Rasmus Dalsgård, Optometrist, Direktør, Heiko Stumbeck A/S Ekstern bestyrelsestilforordnet Hans Barth, fhv. Direktør Jyske Bank Ekspertudvalg Steen Saust, Optometrist, FCOVD - Formand Anette Slyngborg, MSc. (Optom) Bo Lauenborg, Optometrist Steen Aalberg, MSc. (Optom) Nicolaj Aagaard, Optometrist, FCOVD-I Per Michael Larsen, Optometrist Videncenter for Synsoptimering Jesper Nørgaard, Optometrist Thomas Kirkfeldt, Optometrist Finn Abildgaard, Optometrist, MSc. (Optom), Cand.scient Per Carlsen, Optometrist Steen Saust, Optometrist, FCOVD Per Michael Larsen, Optometrist 24

25 Oversigt over ekstern repræsentation 2013 Uddannelse og Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsfonden - Per Michael Larsen Erhvervsakademi Dania s Bestyrelse - Birger Borch Larsen Erhvervakademi Dania s Uddannelsesudvalg, Optikerhøjskolen - Hans Bleshøy & Per Michael Larsen Københavns Erhvervsakademi s Uddannelsesudvalg - Steen Saust Pointudvalget - Hans Bleshøy & Hans Tærsbøl Nationalt samarbejde Samarbejdsgruppen med Øjenlægerne - Birger Borch Larsen, Jette Møller & Per Michael Larsen Detailhandelens Brancher - Jette Møller & Per Michael Larsen Internationalt samarbejde Nordisk Optiker Råd - Jette Møller & Per Michael Larsen European Counsil of Optometri and Optics - Jette Møller & Per Michael Larsen ECOO s Executive Commitee - Per Michael Larsen Foreninger Øjenforeningen Værn om Synet, Hovedbestyrelsen - Per Michael Larsen Øjenforeningen Værn om Synets s fagkyndige komite - Svend-Erik Runberg Klagenævn Sundhedsvæsenets diciplinærnævn - Birger Borch Larsen & Peter Smaakjær Patientombuddets sagkyndige konsulenter - Hans Bleshøy, Henrik Holton & Hanne Weihrauch Forbrugerklagenævnet - Per Michael Larsen 25

26 Danmarks Optikerforening Langebrogade København K Tlf

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister.

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister. ÅRSBERETNING FOR 2014 Optikerforeningens formål At være en forening for alle optikere / optometrister. At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer. At søge indflydelse på

Læs mere

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V

GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V GENERALFORSAMLING Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00 Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 3 Uddannelsesudvalget... 5 Samarbejde

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Med progressive glas behøver du ikke tage brillerne...... af og på, af og på, af og på, af og på, af og på af og på...

Med progressive glas behøver du ikke tage brillerne...... af og på, af og på, af og på, af og på, af og på af og på... Med progressive glas behøver du ikke tage brillerne...... af og på, af og på, af og på, af og på, af og på af og på... Med progressive glas behøver du kun ét par briller for at se skarpt nært og fjernt

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere