Program Interiørrenovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program Interiørrenovering"

Transkript

1 Program Interiørrenovering Interiørrenovering af A-bygning Danfoss administrationsbygning i Nordborg Nyt indretningskoncept Aktivitetsbaserede kontormiljøer introduceres på Danfoss Større fleksibilitet Det skal blive lettere og hurtigere at flytte vægge. Organisationen skal have så fleksible rammer som muligt. 1

2 Indhold Indholdsfortegnelse s. 02 Baggrund s. 03 Procesplan s. 04 Visionen s. 05 Det nye indretningskoncept s. 06 Sådan har vi indrettet i dag! s. 07 Større fleksibilitet s. 08 Organisationsform s. 09 Ledelseskultur s. 13 Hvordan skal vi sidde? s. 14 Ønske fra Vice Presidents og Senior Directors s. 15 Krav til indretningen s. 16 Rammebetingelser s. 17 Status s. 18 Plan 200 Mødefaciliteter, restaurant, kassen s. 19 Plan Aktivitetsbaseret kontormiljø s. 20 Plan 400 Aktivitetsbaseret kontormiljø s. 21 Plan 500 Aktivitetsbaseret kontormiljø s. 22 Styregruppe Tidsplan udførelse s. 20 Faseplan s. 20 Materiale-index for A-bygning s. 23 Danfoss produkter s. 24 Sikkerhed og arbejdsmiljø 2

3 Baggrund Først udvendigt nu indvendigt Efter at have overstået den udvendige facaderenovering samt renovering af plan 1000 og 1100 har direktionen besluttet at gå i gang med en indvendig renovering af plan 200 til 900. Renoveringen skønnes at vare fra 2007 til Interiøret er i størstedelen meget slidt. Der vil derfor blive tale om en gennemgribende renovering med gennemsyn af alle installationer. Alle installationer mht. varme, køling og ventilation uskiftes. Ligeledes tilsigtes en fremtidssikret IT-løsning. Hvordan gør vi? Mange større virksomheder indretter i dag deres administrative miljøer efter princippet aktivitetsbaseret kontormiljø! Derfor har byggekontoret hyret et par af landets førende konsulenter på området til at rådgive Danfoss i processen med at få indrettet bygningen, så den fremtidige indretning understøtter arbejdsgang og organisationsform bedst muligt. Konsulenter 1. Gitte Andersen, Signal Arkitekter, København samt 2. Eva Bjerrum, Alexandra Instituttet, Århus Konsulenterne har efter møde og drøftelse med direktionen nedskrevet en vision for projektet, som beskriver hensigten med renoveringen. 3

4 Procesplan - pr. 1. august 2006 Facaderenovering ( ) Interiørrenovering ( ) Direktionsbeslutning Visionen ( ) Principperne om aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer vedtages. Visionen for renoveringen bliver vedtaget. (se næste slide) Signal Arkitekter A/S og Alexandra Instituttet vælges som rådgivere. Møde med chefer i A-bygning ( ) Møde med Vice Presidents & Senior Directors ( ) Information til medarbejderne Kort Nyt Ledere - Avis CF Ledermøde ( ) Pilotgrupper CF-C, CF-F og CF-T og senere HE vælges. Spørgeskemaer og observationer Medarbejderworkshops Pilotgrupper CF-C, CF-F og CF-T Behovsanalyser / gennemgang med pilotgrupper Udarbejdelse af interiør koncepter / layout Projektering Udbud Udførelse 4

5 Visionen - Hvorfor forandre? Direktionen ønsker: Arbejdsmiljøer der befordrer videndeling og tværfagligt samarbejde. Kreative arbejdsmiljøer der befordrer innovation og mangfoldighed. Fleksible arbejdsmiljøer der i højere grad understøtter successive organisationsforandringer og nedsætter reaktionstiden i organisationen. Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, hvor man går fra personligt ejede arealer til fælles ejede arealer. Arbejdsmiljøer der giver en bedre udnyttelse af de samme m2. Visionen er vedtaget af Danfoss direktionen samt øvre lederniveau 5

6 Det nye indretningskoncept aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer Et indretningskomcept Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer er et indretningskoncept som har til hensigt at få de fysiske rammer til at understøtte arbejdsgangen bedst muligt. Fokus er rettet mod at etablere arbejdsmiljøer der understøtter aktuelle og fremtidige behov i organisationen både for den enkelte og teamet. Det er ikke et spørgsmål om enten eller løsninger, men både og løsninger baseret på arbejdsbehov En konkurrenceparameter Flere større virksomheder er begyndt at fokusere mere på effektivitet og informationsgangen i koncernen i produktionen benytter man modeller som er baseret på teorierne bag lean og i den administrative del har man rettet fokus mod det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø. Hensigten med konceptet er også at optimere videndelingen mellem medarbejderne, samt styrke samarbejdet. S O C I A L I N N O V A T I O N - V I D E N D E L I N G - S A M A R B E J D E 6

7 Sådan har vi indrettet i dag Enmandskontoret og den lange gang! Den nuværende indretning er kendetegnet ved et stort antal enmandskontorer. Indretningen er meget låst og opfordrer ikke til let omgruppering af medarbejdere, videndeling og samarbejde, hvilket er direktionens ønske. Dog skal understreges at det rent ledelsesmæssigt i visse afdelinger vil forblive en fordel at bevare cellekontorer til lederne. Lukket ~ Åbent 7

8 S t ø r r e f l e k s i b i l i t e t Danfoss i konstant forandring De nye rammer skal fordre større fleksibilitet i indretningen, så der nemt kan flyttes rundt på placering af arbejdspladser. Dermed bliver det lettere efterkomme organisationsforandringer. Det skal altså være lettere for de enkelte afdelinger at ændre indretningen til f.eks. mere projektbaserede miljøer. Fælles ejede arealer Det er også en økonomisk fordel ved at lave indretningen så fleksibel som muligt. Det er både dyrt og besværligt at flytte vægge, så ønsket er, at man i fremtiden kan nøjes med at flytte personerne. Alle skal fortsat haver deres eget skrivebord og stol, så ved en flytning er det kun stol og evt. skuffe på hjul man flytter med! Indretning baseret på inventar. Ved at bruge inventar samt let flytbare vægge, som adskiller mellem medarbejdere kan en ny indretning skabes på få timer. Vægge mellem kontorområder vil blive udført i en teknik som fremmer hurtig demontage / montage. 8

9 Organisationsform Danfoss organisationsform i dag svarer til det man kalder Den traditionelle linieorganisation Denne type organisation er kendetegnet ved et meget hierarkisk mønster. Kommunikation foregår op ned. Opgaver er defineret af ledelsen, ledelsen har deres ret til at lede og fordele arbejdet. De fysiske rammer er meget ufleksible f.eks. har medarbejderne faste arbejdspladser placeret i cellekontorer, hvor ens stilling i hierarkiet bestemmer størrelsen på kontoret. Den fysiske indretning afspejler ofte arbejdets indhold, der ofte er meget rutinepræget. Medarbejderne arbejder ofte med dele af helheden. Den bureaukratiske organisation Arbejdsprocessen er her meget stramt organiseret. Medarbejderne arbejder i klart opdelte afdelinger i forhold til de fastsatte arbejdsgange. Arbejdsgangene på kontoret er fastsat af den overordnede centralledelse, der ofte er placeret et andet sted end de jævne medarbejdere. Denne måde at organisere arbejdet på er teoretisk inspireret af Webers tanker om bureaukrati. Inden for disse rammer kan man bl.a. placere cellekontorer og den traditionelle linieorganisation. 9

10 Organisationsform - Projekt Projektorganisationen I projektorganisationen er det centrale at medarbejderne lærer af hinandens viden og erfaring. Opdelingen i afdelinger tones ned, virksomheden bliver i højere grad opdelt efter videncentre. Selve organiseringen af arbejdet er kendetegnet ved, at lederen mere er en vejviser end en dirigent for medarbejderne. Medarbejderne er ofte organiseret i teams. Ledelsens hovedopgave er at udstikke værdier for virksomheden igennem organiseringen af arbejdet. F.eks. ved at give mulighed for at tage børn med på arbejdspladsen, eller at medarbejderne har mere fleksible mødetider. Møderne foregår ofte på et mere uformelt ad hoc plan. De fysiske rammer er en kombination af faste og delte arbejdspladser. De fysiske rammer indeholder mange forskellige mødesteder mellem afdelingerne. Ledelsen er ikke placeret væk fra medarbejderne, men sidder blandt dem. Der er en stor grad af fleksibilitet. Teknologisk etableres der netværk og fælles filstrukturer. Projektgrupperne har deres eget virtuelle rum. Hjemmearbejde bliver en del af virksomhedens fleksibilitet. Ledelsens rolle i organisationen bliver rådgivende, hvor hovedformålet er inspiration, motivation og problemløsning. Ledelsesformen går fra at være regulerende og overvågende til at tage udgangspunkt i værdibaseret ledelse og de tanker der ligger inden for human ressource management. 10

11 Organisationsform - Netværk / New Office Netværksorganisationen I netværksorganisationen er virksomheden er meget flydende. Arbejdet foregår mange forskellige steder, der tilknyttes løbende eksterne aktører, som løser virksomhedens forskellige opgaver. Medarbejderne føler sig knyttet til virksomheden som helhed og ikke den enkelte afdeling. Al organisationens viden er tilgængelig for alle, både internt og eksternt, ligesom man lærer af kunderne. Ledelsen skaber visionen i samarbejde med medarbejdere. Uddannelse er blevet til livslang læring. De fysiske rammer er placeret i kompetenceklynger. Meget få ansatte har faste pladser på virksomheden. Der er høj fleksibilitet, ved udvidelse af domicilet benyttes f.eks. ad hoc kontorhoteller. Teknologisk arbejder de ansatte hvor som helst, når som helst, med fuld adgang til alle informationer. Selve organisationsstrukturen er kendetegnet ved et fladt hierarki, hvor der ikke er langt fra beslutningstagerne til medarbejderne New office New Officer er et koncept, der bygger på, at de fysiske rammer skal understøtte medarbejdernes evne til at dele viden, skabe læring og kreativitet. Konceptet lægger således op til at tage udgangspunkt i helheden. Den fysiske indretning tager udgangspunkt i storrumskontorer eller mere åbne kontorområder med variation, hvor der er mulighed for en løbende dialog med kollegaerne. Det suppleres ofte med separate rum til aktiviteter, som egner sig dårligt til store åbne kontorer. 11

12 Ubalance i den nye organisationsform I forbindelse med den nye indretning skulle man nødigt skabe en ubalance mellem organisationsform og indretning Hvis elementerne ikke er i balance, opstår der ofte misforhold i det daglige arbejde. Det kan f.eks. være hvis virksomhedens organisationsform og teknologi bygger på høj grad af samarbejde og videndeling, samtidig med at den fysisk er opbygget med cellekontorer. Det vil give problemer med at opnå den fleksibilitet og mobilitet der skal til for at skabe en god vidensdeling. Det modsatte er imidlertid også ofte et problem. Hvis virksomheden dybest set værdsætter det individuelle arbejde og samtidig har storrumskontorer, vil indretningen skabe utilfredshed hos medarbejderne. De vil naturligt nok ikke se værdien af den bedre mulighed for samarbejde og vidensdeling, men f.eks. føle sig plaget af støj og overvågning. 12

13 Ny ledelseskultur? De fysiske rammer med åbne kontormiljøer, hvor ledere er placeret side om side med sine medarbejdere fordrer en anden ledelseskultur end der kendetegner ledelseskulturen i A- bygningen i dag. 13

14 Hvordan skal vi sidde i fremtiden? Dette er der først svar på, når konsulenterne har gennemført deres processer med pilotgrupperne. Men iht. direktionens vision og de øvre leders ønsker, så er hensigten at forny indretningen efter nye principper, så vidt det er fordelagtigt... 14

15 Sammendrag af møde med Vice Presidents & Senior Directors Hvad skal opnås i forbindelse med nyindretning af administrationsbygningen? Vi skal have noget mere passion ind i vores organisation, vi er ligeså sløve som bygningen En ny måde at arbejde på ikke bare en ny indretning! Projektet skal overføres til resten af Danfoss ikke en osteklokke Værdier: Åbenhed, passion for business, dynamik Mulighed for videndeling, dialog, hurtige task force, samarbejde på tværs af afdelinger. Bedre til kommunikation og innovation Mobil teknologi Sjov, spændende, udfordrende, mangfoldig arbejdsplads 15

16 Hvilke krav stilles til indretningen? Rummene skal afspejle kreativitet og give inspiration og mulighed for innovation Små mødesteder, rum for innovation og afslapning Tilpasning, fleksibilitet og komfort i top Medarbejdere placeres i grupper med naturligt fagligt tilhørsforhold og nærhed til relevante funktioner Støj, lys, indeklima og ventilation gennemtænkt Danfoss egne produkter skal anvendes Plan 200 anvendes til branding imponerende og spændende men også funktionelt 16

17 Rammebetingelser Den lokale ledelse er engageret og går forrest i implementeringen af det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø og er ansvarlig for, at intentionerne efterleves. Ved lederen hvad denne har at handle efter?? Husets kerne disponeres ens for etagerne til toiletter, køkken, printerrum. Husets indretning skal tilgodese at det samlede areal disponeres ud fra en fastlagt paletter af løsninger i forhold til den aktivitetsbaserede arbejdsplads. Husets indretning disponeres med fokus på videndeling og trivsel (det betyder f.eks. at de flexible åbne arbejdsmiljøer disponeres for maximalt ca personer i hver arbejdsgruppe, med umiddelbar nærhed til supportfaciliteter af forskellig karakter og indretning). Ejerskab til inventar fjernes. Udlejer stiller standard arbejdsplads til rådighed, og sørger for al drift og vedligehold herunder også f.eks. kaffemaskiner. Større møderum placeres på plan 200, hvor der også etableres touch-down pladser for gæster samt miljøer for spontane møder. Mindre mødefaciliteter fastholdes på etagerne. Alle medarbejdere som ikke har et lederansvar vil blive placeret i et åbent miljø! Alle ledere vil blive efter ønske kunne blive tildelt et cellekontor. 17

18 Status - Renovering af plan i A-bygningen: Lejemål på Ellegårdvej (min m2) IT flytter personer til Ellegårdsvej pr. 1. november Plan 900 og delvis 800 rømmes GHR fra plan 200 genhuses på plan 800 Januar 2007 påbegyndes renovering af plan 200 og

19 Rumprogram Plan 200 Lobby : Uformelt velkomst / mødeområde for gæster i nær forbindelse til receptionen. Evt. med præsentation af produktprogram etc. Mødefaciliteter: Større fælles mødelokaler med alt i ønskeligt AV-udstyr Restaurant: Kassen administration Restauranten i A3 renoveres Kapacitet? max. 100 personer Toiletter: Nuværende antal er 12 stk. 4 ekstra opføres i krydspunktet grundet øget kapacitet / restaurant. Teknikrum: Kapacitet - etage: Max. 150 personer mødelokaler samt restaurant Kommentar: plan 200 ligger i niveau med receptionen og tænkes indrettet til velkomst til gæster i form af et uformelt mødeområde med afslappede rammer 19

20 Faseplan Tidsplan - en grafisk illustration af forløbet med forbehold for ændringer 20

21 Rumprogram Plan 200 Lobby : Uformelt velkomst / mødeområde for gæster i nær forbindelse til receptionen. Evt. med præsentation af produktprogram etc. Mødefaciliteter: Større fælles mødelokaler med alt i ønskeligt AV-udstyr Restaurant: Kassen administration Restauranten i A3 renoveres Kapacitet? max. 100 personer Toiletter: Nuværende antal er 12 stk. 4 ekstra opføres i krydspunktet grundet øget kapacitet / restaurant. Teknikrum: Kapacitet - etage: Max. 150 personer mødelokaler samt restaurant Kommentar: plan 200 ligger i niveau med receptionen og tænkes indrettet til velkomst til gæster i form af et uformelt mødeområde med afslappede rammer 21

22 Tidsplan udførelse januar februar marts april maj juni 2006 juli august september oktober november december Møde i Industriservice 1. m art s Møde Direktion marts Møde Divisionsdirektører d. 27. marts 22. marts 27. marts Møde Ledergruppe f. pilotområde 25. april Pilotgruppe CF - opstartsmøde ledere 29. maj Pilotgruppe CF - workshop 1 Møde i styregruppen Dato???? Pilotgruppe CF - Workshop 2??? Møde i styregruppen? Pilotgruppe HE - opstartsmøde ledere Pilotgruppe HE - Workshop 1 Dato?? Møde i styregruppen? Pilotgruppe HE - Workshop 2 Dato? Møde i styregruppen Dato? Projektering Plan Udbud Rømning - sammenrykning januar februar marts april maj juni 2007 juli august september oktober november december Plan udførelse Plan udførelse Plan udførelse Projektering og udbud Udbud plan Rømning - sammenrykning plan 300 Indflytning januar februar marts april maj juni 2008 juli august september oktober november december Plan udførelse Plan udførelse Plan udførelse Projektering og udbud Udbud plan Rømning - sammenrykning Indflytning 2009 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Plan udførelse Plan udførelse Plan udførelse Rømning - sammenrykning Indflytning 2010 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Rømning - sammenrykning Indflytning 22

23 INDEX AF - Materialeindex for A-bygningen Kontor standard Gulv: Ege Epoca Chess Grøn Vægge: Hvid NCS?? - glans?? Dekoration: Farvede vægflader iht. standarder for A-bygning Døre: Glaspartier: Lofter: Systemloft med fast frise Corridor swing i ganglinie The-køkken Gulv: Vægge: Lofter: Toiletter: 23

24 New Ways of Working på Danfoss videndeling social innovation samarbejde koncentrationsarbejde projektarbejde hjemmearbejde møder - global konkurrence videomøder - telefonsamtaler kort reaktionstid - kvalitetssikring 24

25 New Ways of Working - Hvad er det????? New Ways of Working er et begreb som handler om at arbejde kan foregå alle steder. På kontoret, i hjemmet og på farten. Og at videndeling kan optimeres vha. teknologien (dvs. , telefon, fælles databaser etc.) På arbejdspladsen foregår videndeling ved at indrette kontoret efter principperne bag aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer. Dvs. at medarbejdere placeres i miljøer sammen med de kollegaer, som de har arbejdsrelation til og dermed har brug for at dele viden med. Kontormiljøerne indrettes med det nødvendige antal koncentrationsrum, telefonrum, møderum, så de fysiske rammer understøtter arbejdsgangen i det pågældende kontorområde. På Danfoss går hele ideen om nye indretninger i kontormiljøerne under betegnelsen New Ways of Working. 25

26 Visionen - Hvorfor forandre? Direktionen ønsker: Arbejdsmiljøer der befordrer videndeling og tværfagligt samarbejde. Kreative arbejdsmiljøer der befordrer innovation og mangfoldighed. Fleksible arbejdsmiljøer der i højere grad understøtter successive organisationsforandringer og nedsætter reaktionstiden i organisationen.???? Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, hvor man går fra personligt ejede arealer til fælles ejede arealer. Arbejdsmiljøer der arbejdsmæssigt giver en bedre udnyttelse af de samme m2. Visionen er vedtaget af Danfoss direktionen samt øvre lederniveau Konkurrence, effektivisering, kvalitet, hastighed, Synergi, Bedre arbejdsmiljø, tiltrække nye medarbejdere. 26

27 Den nye indretning - Mere åbne miljøer til videndeling SOCIAL INNOVATION V I D E N D E L I N G S A M A R B E J D E Det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø er ofte et åbent kontormiljø, da erfaringer viser at muligheden for bedre samarbejde og dermed mere videndeling, større produktivitet, kortere reaktionstid opnås bedst, når mennesker har visuel kontakt og kan overvære aktiviteterne på arbejdspladsen. Det forudsætter dog at medarbejderne trives i miljøet. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er meget opmærksom på at indretningen tilgodeser alle arbejdsformer som foregår på stedet. Dvs. at der skal på være rum til koncentrationsarbejde, projektarbejde, møderum, langvarige telefonsamtaler etc. Alle disse behov skal der tages højde for i indretningsprocessen for at opnå det ønskede resultat. 27

28 Arbejdsopfattelse SOCIAL INNOVATION V I D E N D E L I N G I N F O R M A T I O N S A M A R B E J D E Arbejde i det aktivitetsbasere arbejdsmiljø Kaffesnak: spontane korte møder over en kop kaffe Møder: planlagte møder i mødelokale / mødeområde PC: arbejde ved sin arbejdsstation Koncentrationsarbejde: F.eks. skrivearbejde på sin plads i det åbne kontormiljø eller evt. i dobbeltkontor eller i stillerum Telefoni: Telefonsamtaler i stillerum, ved sin arbejdsstation eller evt. i cafeområdet Arbejde er mange ting det er bl.a. diskussioner og møder, såvel korte som lange, planlagte som spontane (samarbejde) det er bl.a. koncentrationsarbejde (enearbejde) KONCENTRATION PROJEKTARBEJDE F Æ L L E S M Å L HJEMMEARBEJDE 28

29 Trivsel i det åbne kontormiljø NY KRAV TIL ADFÆRD MILJØET KRÆVER T I L V Æ N N I N G MAN SKAL HAVE PRØVET DET FOR AT FORSTÅ DET N Y T M I L J Ø - N Y U D F O R D R I N G Støj! er det største problem i åbne kontormiljøer. Årsagen skyldes ofte: - Man skal vænne sig til at sidde i det åbne kontormiljø. Fordelen ved at sidde i det åbne miljø er at man indirekte får megen information, når man med venstre øre hører kollegaers samtaler! (Videndeling) - Man skal vænne sig til baggrundsstøjen - aktiviteten - Der tages for lidt hensyn på arbejdspladsen. Det vil helt sikkert være nødvendigt og en god ide at drøfte adfærden, så alle vænner sig til at tage hensyn til sine kollegaer. - Man har det ikke godt hvis man tager cellekontors - mentaliteten med ud i det åbne kontormiljø. - Personale med særlig meget koncentrationsarbejde bør arbejde i et dobbeltkontor RUMMENE SKAL BRUGES R I G T I G T 29

30 Processen Fra cellekontor til åbent kontormiljø G R U N D I G BRUGERANALYSE ALLE SKAL HØRES I N F O R M A T I O N FORDELE / ULEMPER HVORDAN OPNÅR VI 95% T I L F R E D S H E D? BRUGERNE HAR BRUG FOR NOGET KONKRET AT DISKUTERE UD FRA RAMMEBETINGELSER skal ligge 100% fast. Dvs. hvem bør/skal tildeles enmandskontor. Hvor mange m2 min./max. pr. medarbejder. Standard inventarprogram. Ny indretning er et LEDELSESPROJEKT. Ledelsen skal deltage 100% i projektet og have klart definerede intentioner med den nye indretning. MEDARBEJDERINDDRAGELSE udelukkende i den del som medarbejderne har indflydelse på. Ønsker mht. placering af borde og stole, antal møderum, antal dobbeltkontorer, antal stillerum. Størrelser på arbejdsgrupper. Lederen gennemgår medarbejdernes ønsker i samråd med arkitekten. Derefter udarbejdes endeligt layout. 3D PRÆSENTATION mange mennesker er visuelt orienteret, så derfor er letforståelige illustrationer et godt værktøj til processen. Folk har svært ved at godkende noget de ikke forstår. 30

31 Processen Fra cellekontor til åbent kontormiljø G R U N D I G BRUGERANALYSE ALLE SKAL HØRES I N F O R M A T I O N FORDELE / ULEMPER HVORDAN OPNÅR VI 95% T I L F R E D S H E D? BRUGERNE HAR BRUG FOR NOGET KONKRET AT DISKUTERE UD FRA RAMMEBETINGELSER skal ligge 100% fast. Dvs. hvem bør/skal tildeles enmandskontor. Hvormange m2 min./max. pr. medarbejder. Standard inventarprogram. Ny indretning er et LEDELSESPROJEKT. Ledelsen skal deltage 100% i projektet og have klart definerede intentioner med den nye indretning. MEDARBEJDERINDDRAGELSE udelukkende i den del som medarbejderne har indflydelse på. Dvs. ønsker mht. placering af borde og stole, antal møderum, antal dobbeltkontorer, antal stillerum. Størrelser på arbejdsgrupper. Lederen gennemgår medarbejdernes ønsker i samråd med arkitekten. Derefter udarbejdes endeligt layout. 3D PRÆSENTATION mange mennesker er visuelt orienteret, så derfor er letforståelige illustrationer et godt værktøj til processen. Folk har svært ved at godkende noget de ikke forstår. 31

32 Motivation for forandring information og inddragelse Man er som regel skeptisk overfor det man ikke har prøvet før! Man skal have prøvet det for at forstå det! Det er en meget følsom proces, da det berører medarbejdernes faste siddeplads. Processen er derfor ligeså meget en psykologisk proces som en proces om at få indrettet det nye kontor. Derfor skal man have skabt motivations omkring forandringsprocessen dette gøres ved at informere om intentioner samt ved at indrage medarbejderne. Medarbejderne skal motiveres til at se mulighederne i de nye miljøer 32

33 100 % Brugerinddragelse - et forslag Man kunne evt lade brugerne flytte ind i det store åbne rum og derved lade dem fornemme hvor megen plads de har! Dette kunne være en god måde at håndtere brugerne rent psykisk en motiverende proces! Derved får brugerne et projekt at være fælles om, det vil måske styrke dem i samarbejde, samt få en direkte føling of forståelse af hvad det nye koncept går ud på samt selv tage stilling til hvordan de optimalt udnytter kvadratmeterne! Det er hensigten at brugerne skal have de bedste rammer til deres arbejde nødvendigvis er det ikke kontorer som de er indrettet i dag, men det er givet heller ikke store åbne kontormiljøer vi skal finde den gyldne middelvej. NY INDRETNING et ledelsesprojekt. CF-modellen Selvanalyse med fokus på et mål som læner sig op ad visionen. Arkitekterne kaldes ind, når afdelingen har diskuteret HR-emne på afdelingsmøderne føres til referat! 33

34 Adfærd i det åbne kontormiljø nye krav NY KRAV TIL ADFÆRD DIGITAL ARKIVERING L A V M Æ L T T A L E INGEN TALE PÅ TVÆRS AF L O K A L E T BRUG EVT. HEADSET Lav fælles regler for adfærd - Orden, Digital arkivering - Ingen tale/råben på tværs af lokalet! - Brug evt. headset til telefoni samt mobile telefoner - RUMMENE SKAL BRUGES R I G T I G T 34

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Er det her forkert arbejde?

Er det her forkert arbejde? Er det her forkert arbejde? 1 Er det her rigtigt arbejde? 2 Er det her det eneste rigtige arbejde? 3 Problemet med det rigtige arbejde er, At det ikke kan foregå de forkerte steder, som f.eks. her Og det

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Kommissoriet er skriftliggjorte rammer for interessenterne

Kommissoriet er skriftliggjorte rammer for interessenterne Kommissorium Bygherren skal i et kommissorium beskrive og redegøre for, i hvilket omfang den ansvarlige for bygherreopgaven skal indhente godkendelser, forventninger og krav til omfanget af involveringen.

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

RUM, ARBEJDSPROCESSER OG ADFÆRD UNDER LUP

RUM, ARBEJDSPROCESSER OG ADFÆRD UNDER LUP ARBEJDSPROCESSER RUM, ARBEJDSPROCESSER OG ADFÆRD UNDER LUP VI GÅR PÅ OPDAGELSE Af EVA BJERRUM, forskningsog innovationschef New Ways of Working Lab, Alexandra Instituttet 22 I New Ways of Working Lab har

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI 1 BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal på et overordnet niveau beskrive Glostrup Kommunes strategi

Læs mere

ROOM FOR GREAT DAYS C90 - EN NY GENERATION MODULER TIL KONTORER

ROOM FOR GREAT DAYS C90 - EN NY GENERATION MODULER TIL KONTORER ROOM FOR GREAT DAYS C90 - EN NY GENERATION MODULER TIL KONTORER 1 LEJ DOMICIL I KVALITETSMODULER LYSE OG TOPMODERNE LOKALER LYST INTERIØR Når du lejer Cramo Adapteo s topmodene C90-moduler til midlertidig

Læs mere

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemet, hvor du kan kombinere fleksibiliteten i en åben planløsning med trivsel for den enkelte medarbejder. Med EFG Rooms lydabsorberende

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

RUMFORSKNING. AM2014, 11. november 2014. Peter Holdt Christensen. Copenhagen Business School

RUMFORSKNING. AM2014, 11. november 2014. Peter Holdt Christensen. Copenhagen Business School RUMFORSKNING AM2014, 11. november 2014 Peter Holdt Christensen Copenhagen Business School Arbejdsrum er.. ligesom vejret. Alle er udsat for det, men ingen gør noget ved det. 12 Peter Holdt Christensen

Læs mere

ANalyse og testfit. Furesø rådhus. En samlet administration d Århusgade 88, København K DK - Denmark

ANalyse og testfit. Furesø rådhus. En samlet administration d Århusgade 88, København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no ANalyse og testfit Furesø rådhus

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Kravspecifikation. Bilag 2 Udkast til kravspecifikation

Kravspecifikation. Bilag 2 Udkast til kravspecifikation Bilag 2 Udkast til kravspecifikation 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opgavens rammer... 3 3 Krav til opgaven... 4 3.1 Generelle krav... 4 3.2 Indretning... 5 3.3 Indkøb af inventar/udstyr...

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde om åbne kontorer d. 25.04.2007

Velkommen til fyraftensmøde om åbne kontorer d. 25.04.2007 Velkommen til fyraftensmøde om åbne kontorer d. 25.04.2007 Et samarbejde mellem Dansk Facilities Management og COWI A/S Program 15.00: Ankomst 15.00-15.15: Velkomst og præsentation af program v/carsten

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER UNI VERSITET STORRUMSKONTORER Storrumskontorer forbandelse eller velsignelse Arbejdstilsynets regler for indretning af kontorer generelt Anbefalinger for brug af

Læs mere

Reportage fra workshoppen Innovationsrum

Reportage fra workshoppen Innovationsrum co/alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 8200 Århus N Tlf. 8942 5757 info@nfbi.dk Reportage fra workshoppen Innovationsrum Onsdag d. 15. nov. 2006 var Danisco vært for NFBi-workshoppen Innovationsrum. Arrangementet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Høringsvar til Ejendomsstrategiens 10. spor fra CenterMED, Center for Familie, social & Beskæftigelse Vi har i Center for Familie, Beskæftigelse valgt at indgive

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER SANKT ANNÆ PLADS 13, ST. TH., 1250 KØBENHAVN K VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070 FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 590 flotte kvadratmeter med eksklusive muligheder midt i Frederiksstaden

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål eller måske opdelt til flere sundhedsfag Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: "Rum i arbejde" og få dokumentation for at rummet skaber resultater!

Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: Rum i arbejde og få dokumentation for at rummet skaber resultater! Gå på opdagelse i SIGNAL s seneste bogudgivelse: "Rum i arbejde" og få dokumentation for at rummet skaber resultater! RUM SOM REDSKAB TIL BEDRE PERFORMANCE KLOGE M2 TOP MARGIN Får mennesker til at performe

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Deltagerne sætter sig sammen i grupper og gennemgår følgende punkter:

Deltagerne sætter sig sammen i grupper og gennemgår følgende punkter: PROCESMANUAL Denne manual anviser en metode til, hvordan I i jeres afdeling eller team kan afklare hvilke kon krete forhold, der har betydning for jeres stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har 1 2

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Arbejdspladser, der fungerer. Morgendagens idéer bliver til i de kollaborative kontorområder, vi bruger i dag.

Arbejdspladser, der fungerer. Morgendagens idéer bliver til i de kollaborative kontorområder, vi bruger i dag. Arbejdspladser, der fungerer. Morgendagens idéer bliver til i de kollaborative kontorområder, vi bruger i dag. "Hvis en bygning ikke opfordrer til samarbejde, mister man en masse nytænkning og den magi,

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere