Attraktive arbejdspladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attraktive arbejdspladser"

Transkript

1 NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: Conni Lachenmeier Organisationskonsulent Anette Storgaard Organisationspsykolog CVR nr

2 Indhold Side 1. Indledning Formål Metode 3 2. Spørgeskemaundersøgelse Resultater lokation Resultater fag Resultater undervisningserfaring 6 3. Fokusgruppeinterview 6 4. Anbefalinger 8 2

3 1. Indledning Erhvervsskolen Nordsjælland (HTX i Hillerød og Helsingør) og Handelsskolen København Nord (HHX i Hillerød og Lyngby) ønsker at udvikle lærernes trivsel med fokus på faste arbejdspladser på skolerne. På forhånd er de fysiske forudsætninger for faste arbejdspladser på skolerne forskellige. Baggrunden er, at lærernes arbejdstid udover undervisningstimerne er arbejdsfleksibel tid, hvor læreren selv planlægger hvor og hvornår arbejdet skal foregå. Skellet mellem arbejde og fritid kan nemt blive flydende, således at det for den enkelte lærer kan være vanskeligt at balancere mellem arbejdstid og fritid. Den enkelte lærers tilrettelæggelse af sin arbejdstid kan således være en udfordring i forhold til at skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Endvidere kan lærernes arbejdstilrettelæggelse også have indflydelse på lærernes indbyrdes mulighed for samarbejde og erfaringsudveksling. Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ønsker at medvirke til, at lærerne kan håndtere dette og skabe en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid samt fremme samarbejdet mellem lærerne i dagligdagen. Derfor har skolerne ønsket at undersøge om brugen af faste arbejdspladser og/eller ændring af disse kan medvirke til udvikling af trivsel og samarbejde. Skolerne har fået midler til denne undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) gennem puljen Attraktiv arbejdsplads Formål Formålet med undersøgelsen er at afdække lærernes behov for og ønsker til faste arbejdspladser på skolerne, herunder hvordan arbejdspladserne bedst kan indrettes for at imødekomme lærernes behov, samt hvordan lokalerne bedst kan understøtte samarbejdet mellem lærerne Metode Undersøgelsen er tilrettelagt som dels en spørgeskemaundersøgelse og dels en kvalitativ undersøgelse ved hjælp af fokusgruppeinterview. Formålet med interviewene har været at få en uddybning af spørgeskemaundersøgelsens resultater. Spørgeskemaet har været drøftet i skolernes udvidede samarbejdsudvalg, som ligeledes har godkendt undersøgelsens design og det endelige spørgeskema. 3

4 Spørgeskemaundersøgelsen har omfattet alle lærerne på HHX (Hillerød og Lyngby) og HTX (Hillerød og Helsingør). Den efterfølgende kvalitative undersøgelse har bestået af fire fokusgruppeinterview med lærere, der ligeledes har repræsenteret både HHX og HTX lærere på de fire skolelokationer. I interview grupperne har der været mellem 4 og 8 lærere så vidt muligt bredt sammensatte i forhold til køn, fag og undervisningserfaring. På Erhvervsskolen Nordsjælland er der en besvarelsesprocent på 75% svarende til, at 51 ud af 68 mulige lærere har svaret på spørgeskemaet. På Handelsskolen København Nord er der en besvarelsesprocent på 65,8% svarende til, at 106 ud af 161 mulige lærere har svaret på spørgeskemaet. Det er meget flot, at så mange har ønsket at give sin mening til kende. 2. Spørgeskemaundersøgelse Resultaterne er opgjort ud fra 3 parametre: Lokation (Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord) Fag (naturvidenskabelige, humanistiske og samfunds-/økonomiske) Antal års undervisningserfaring For alle 3 parametre er resultaterne opgjort efter: Hvor stor betydning har det at kunne gøre brug af faste arbejdspladser? Hvordan ønskes arbejdspladserne indrettet? Hvad vil lærerne bruge arbejdspladserne til? 2.1. Resultater lokation Erhvervsskolen Nordsjælland For 48% af lærerne har det stor betydning at kunne gøre brug af en fast arbejdsplads på skolen og for 39% har det mindre betydning. For 13% af lærerne betyder det slet ikke noget, om de kan gøre brug af fast arbejdsplads på skolen. De fleste begrunder dette med, at de har brug for ro og bedre kan koncentrere sig hjemme. Af de lærere, der ønsker faste arbejdspladser, svarer 32%, at arbejdspladserne skal indrettes som stillerum, 19% ønsker møde-/grupperum og 17% ønsker storrum. 32% ønsker arbejdspladserne indrettet på anden måde, fx en kombination af forskellige muligheder. 4

5 På spørgsmålet om, hvad man vil bruge faste arbejdspladser til, svarer lærerne: Kollegial sparring (79%) Forberedelse (74%) Intern kommunikation (64%) Socialt (64%) Videndeling (62%) Opgaveretning (57%) Samarbejde i teams (51%) Andet (21%) Handelsskolen København Nord For 33% af lærerne har det stor betydning at kunne gøre brug af en fast arbejdsplads på skolen, for 41% har det mindre betydning. For 26% af lærerne betyder det slet ikke noget, om de kan gøre brug af fast arbejdsplads på skolen. De fleste begrunder dette med, at de ønsker at arbejde på andre tidspunkter, fx aften eller weekend. Af de lærere, der ønsker faste arbejdspladser, svarer 43%, at arbejdspladserne skal indrettes som stillerum, 18% ønsker møde-/grupperum og 14% ønsker storrum. 24% ønsker arbejdspladserne indrettet på anden måde, fx en kombination af de forskellige muligheder. På spørgsmålet om, hvad man vil bruge faste arbejdspladser til, svarer lærerne: Forberedelse (87%) Opgaveretning (79%) Kollegial sparring (67%) Videndeling (57%) Samarbejde i teams (57%) Intern kommunikation (47%) Socialt (30%) Andet (12%) 2.2. Resultater fag For 58% af de naturvidenskabelige lærere og 30-36% af de humanistiske og samfunds-/økonomiske lærere betyder det meget at kunne gøre brug af faste arbejdspladser. 19% af de naturvidenskabelige og humanistiske lærere og 28% 5

6 af samfunds-/ økonomiske lærere ønsker slet ikke at kunne gøre brug af faste arbejdspladser. Særligt humanistiske lærere ønsker arbejdspladserne indrettet som stillerum. En del af de andre lærere ønsker anden form for indretning, fx en kombination af forskellige muligheder. På spørgsmålet om, hvad man vil bruge de faste arbejdspladser til, svarer alle lærerne, at de prioriterer forberedelse, opgaveretning og kollegial sparring højest Resultater undervisningserfaring Det har størst betydning for lærere med under 8 års erfaring at kunne gøre brug af faste arbejdspladser på skolen og mindst betydning for lærere med over 8 års erfaring. Der er flest blandt de mest erfarne lærere, der slet ikke ønsker at kunne gøre brug af faste arbejdspladser. Blandt lærere med under 4 års erfaring ønsker mange en indretning af arbejdspladserne som en kombination af forskellige muligheder, hvorimod mange af de lærere, der har over 4 års erfaring ønsker arbejdspladserne indrettet som stillerum og en del ønsker en indretning med storrum eller møde-/grupperum. På spørgsmålet om, hvad man vil bruge de faste arbejdspladser til, svarer alle lærerne uanset erfaring, at de prioriterer forberedelse, opgaveretning og kollegial sparring højest. 3. Fokusgruppeinterview I fokusgruppeinterviewene er lærerne kort blevet præsenteret for resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Derefter har der været fokus på, hvilke behov de faste arbejdspladser skal kunne opfylde for at medvirke til lærernes trivsel og lyst til at gøre brug af dem, herunder hvordan arbejdspladserne med fordel kan indrettes samt hvilken betydning arbejdspladserne har eller vil kunne få for kultur og samarbejde mellem lærerne. Generelt giver lærerne udtryk for, at faste arbejdspladser kun er meningsfulde, hvis der er mulighed for at bruge dem til de forskellige aktiviteter, der er forbundet med lærerjobbet. Dvs. forberedelse, elevkonsultation/-vejledning, møder, samarbejde i grupper eller samarbejde mellem to personer omkring en PC etc. 6

7 Lærerne giver således udtryk for, at de har brug for, at rummene indrettes efter lærernes forskellige behov. Fx. møderum, stillerum, arbejdspladser, hygge/magelighedsrum etc. Det betyder, at det kan være uhensigtsmæssigt hvis et rum skal opfylde flere forskelligartede behov, eller omvendt at der brug for en klar definition af, hvornår rummene bruges til hvad. Såfremt et rum skal bruges til flere funktioner samtidig, kan det være hensigtsmæssigt at tage højde herfor; fx. ved at et storrum med mulighed for videndeling ved hjælp af en skærmvæg muligvis også give plads til et gruppemøde. Der er således brug for en vis flexiblitet i brug af rummene. De nuværende fysiske forudsætning for faste arbejdspladser på skolerne er dog forskellige. Således er der på HTX i Helsingør og Hillerød allerede etableret faste arbejdspladser, der dog er forskelligt indrettede. I Helsingør er der i lærerværelset indrettet små personlige arbejdspladser. Der gives dog udtryk for, at pladsen er kneben samt at denne indretning er gået ud over læreres sociale rum i lærerværelset. I Hillerød er der både hvad angår HTX og HHX, mulighed for brug af gode faste arbejdspladser, og der generel tilfredshed med de eksisterende lokaler. Mens der i Lyngby gives udtryk for, at de eksisterende rammer for faste arbejdspladser er ringe, både hvad angår antallet af pladser og selve indretningen. På skolen i Lyngby er der er en oplevelse af, at lokalerne er rodede, kontormøblerne nedslidte og det tekniske udstyr fungerer langt fra optimalt. Printer og IT giver anledning til bøvl og besvær, hvilket er forstyrrende for dem, der sidder i lokalet og ønsker ro og rum til koncentration. Nogle anvender ofte lokalerne, mens andre til tider har en oplevelse af ikke at kunne få en plads. Snakken og koordineringen af hvem der kan benytte lokalerne giver ligeledes anledning til støj. Der er generelt på skolerne en tro på, at målrettede rum vil medføre, at de aktiviteter, der foregår i rummet bliver afviklet på en bedre måde, fordi rummet egner sig til det, man skal. Fx kan små møderum antageligt give bedre møder med mere struktur og ro. Som det er nu, foregår mange forskellige aktiviteter i samme rum med den konsekvens, at der er uro og mange forstyrrelser, der hindrer lærernes koncentration om arbejdet. Mere ro ved de faste arbejdspladser vil medføre mindre stress i stedet for, som det er nu, hvor man ofte ikke når, det man har planlagt, fx i mellemtimer, på grund af forstyrrelser. 7

8 Når alle aktiviteter foregår i det samme rum, kan det desuden betyde, at elever, der ønsker at tale med eller skal have vejledning af en lærer, kommer i lærernes arbejdsrum med den risiko, at eleven er vidne til/overhører samtaler mellem lærere om fx andre elever, lærere. Lærerne har behov for plads omkring sig ved de faste arbejdspladser. Dels på skrivebordet og dels i form af skabe, skuffer og reoler til at lægge materialer, bøger m.m. fra sig, så det er muligt at have alle sine ting omkring sig. Som det er nu, kommer arbejdspladserne nemt til at virke rodede, fordi der er stabler og bunker, som kunne undgås, hvis der var mere egentlig fralægningsplads. Udover den fysiske indretning af arbejdspladserne efterlyses spilleregler for adfærd og brug af rummene, for at de kan fungere så hensigtsmæssigt som muligt for alle lærerne. Der ønskes desuden adgang til arbejdspladsen hele døgnet, så det reelt er muligt at udnytte de faste arbejdspladser. I forhold til kultur og samarbejde mellem lærerne mener nogle af de interviewede, at faste arbejdspladser med en fleksibel indretning af rum til forskellige formål vil fremme videndeling, fagsnak og socialt liv blandt lærerne. Samtidig nævnes det, at dette vil være et lille skridt i den rigtige retning i forhold til at balancere mellem arbejdsliv og fritid. Det vigtige er klarhed over hvad lokalerne kan bruges til og hvornår. Spille- eller adfærdsregler for brug af lokalerne nævnes af alle, som væsentlige for hensigtsmæssig brug af rummene. Undervejs i et par interviewene gav nogle af lærerne udtryk for, at udviklingen af lærerjobbet gennem årene synes at have betydet en udvidelse af lærerjobbet, sådan at flere opgaver bedst egner sig til at blive løst på skolen. Det er ikke længere sådan at lærerjobbet kun består af undervisning og forberedelse. Lærerjobbet består også af opgaver som elevvejleding, lektiecafé, teamsamarbejde, videndeling, som er opgaver der bedst løses på skolen. Det betyder for nogle lærere, at der er en oplevelse af et øget behov for brug af lokaler med faste arbejdspladser. 4. Anbefalinger En stor del af lærerne på tværs af fag og erfaringer giver udtryk for, at de gerne vil kunne gøre brug af faste arbejdspladser på skolerne i et eller andet omfang til både eget arbejde samt møder og samarbejde med kolleger. 8

9 Faste arbejdspladser skal indrettes, så det er meningsfuldt for lærerne at komme på skolen og bruge rummene uden, at de risikerer at blive stresset på grund af uro og forstyrrelser eller ikke har plads til ting og materialer, de skal bruge på arbejdspladsen. Hvis disse arbejdspladser fungerer optimalt for lærerne, vil det formentlig være et lille skridt i den rigtige retning i forhold til at balancere mellem arbejdsliv og fritid samt i forhold til at udvikle lærersamarbejdet yderligere. På baggrund af undersøgelsen er det vores anbefaling, at: 1. Der etableres faste arbejdspladser på skolerne, svarende til omfanget af lærernes behov. Dvs. mulighed for faste pladser til ca. en tredjedelhalvdelen af de lærere, der er på arbejde, ad gangen. 2. Indretning af lokalerne revurderes med henblik på forskellige behov; gerne stillerum og rum til småsnak og videndeling, men også gerne gruppe- /møderum. Forskellige muligheder som fx skærmvægge kan evt. inddrages i indretningen. 3. Indretningen skal så vidt muligt tage højde for, at der er tilstrækkelig fralægningsplads i form af fx hylder, reoler, skabe til den enkelte lærers materialer. 4. Der er brug for rum til individuelle opgaver, så som elevvejledning og telefonsnak med fx virksomheder, således at funktionerne kan adskilles. 5. Der er tydelig afklaring af, hvad de forskellige rum bruges til gerne understøttet af spille-/adfærdsregler. 6. Lokaleindretning samt adfærdsregler bør løbende evalueres. 9

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere