Service i verdensklasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service i verdensklasse"

Transkript

1 Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største FM-kontrakt set i Danmark til dags dato samt en meget speciel kontrakt i Sverige, hvor Coor allerede nu skal udvikle og levere services til et nyt hospital i Solna, nær Stockholm, der først står færdigbygget i år Kontrakten i Sverige er et såkaldt Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor Coor skal udvikle og levere al arbejdsplads- og ejendomsrelateret service til det nye universitetshospital, som skal bygges i Solna, Stockholm. Partnerskabet løber i 25 år og er uden sammenligning den mest banebrydende og spændende opgave, vi og branchen har set i mange år. Jørgen Utzon, adm. direktør for Coor i Danmark Den nye opgave er unik, fordi vi allerede tidligt i projekteringsstadiet får mulighed for at være med til at påvirke opbygningen og udformningen af serviceydelserne. Dette i kombination med den lange aftaletid gør, at vi kan planlægge og skræddersy vores leverance, så at den fremtidige drift og vedligeholdelse af ejendommen optimeres over hele hospitalets levetid. Kunden, Stockholms Läns Landsting, og alle hospitalets medarbejdere og patienter får et sygehus og en pleje i verdensklasse understøttet af service i verdensklasse. Den største i Danmark I Danmark når DR-kontrakten op i et 3-cifret millionbeløb. Coor skal lede, udvikle og effektivisere alle servicefunktioner hos DR i Danmark i en 5-årig periode. Opstart er den 1. januar, hvor den første udfordring bliver at have alt klart nytårsnat kl ! Du kan læse mere om Danmarks største FM-kontrakt i næste nummer af Nova. I dette nummer vil der udover artikler om det nye sygehusprojekt også være spændende artikler om, hvordan du som kunde kan udvikle dine FM-funktioner. Ved at dele dine egne og andres erfaringer og viden med os er det vores håb og overbevisning, at du vil få inspiration og gode idéer. Hvis der er noget, du vil vide mere om eller diskutere, håber jeg du kontakter os. Vi vil gerne medvirke til at forbedre din virksomhed! God læsning! Jørgen Utzon Vil du vide mere om Coor eller vores virksomhed? Kontakt mig gerne! Tlf , Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 1

2 Temaserie: Internationale FM-strategier Tænk globalt agér lokalt For at sikre en vellykket implementering af en international FM-strategi bør strategiske problemstillinger være adskilt fra de taktiske og operative. Der skal være en vis fleksibilitet til lokal tilpasning. Først og fremmest til nationale love, regler, kulturelle forskelle og markedspraksis. I sidste nummer af Nova blev det konstateret, at stadig flere større virksomheder og organisationer i Norden overvejer internationale FM/IFM-løsninger. Jens Ebbe Rasmussen, forretningsudviklingschef hos Coor i Sverige og Joakim Karlsson, partner på det globale strategi- og managementkonsulentbureau A.T. Kearney*, har begge arbejdet med spørgsmål omkring strategisk forretningsudvikling og outsourcing i flere år. De har begge mødt og fordybet sig i de problemstillinger, der opstår, når man ønsker et fuldstændigt greb om alle FMforholdene i en international organisation. De internationale løsninger er meget ofte motiveret af effektiviseringer og omkostningsbesparelser, men også af ønsket om at få et bedre overblik og øget standardisering. Mange internationale virksomheder ønsker at arbejde mere homogent tværs over landegrænser eller regioner, Joakim Karlsson, A.T. Kearney siger Joakim Karlsson fra A.T. Kearney. Jens Ebbe Rasmussen fra Coor er enig, men påpeger, at også risikominimering og -kontrol er en vigtig drivkraft. For globale virksomheder med stærke varemærker er god leverandørkontrol et vigtigt parameter. Fælles principper og standarder i spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, arbejdsforhold og produktionsmetoder bliver mere almindelige. Dette påvirker også FM-spørgsmål, hvor eksempelvis emner som sort arbejde er centrale. Et globalt greb om FM-forholdene gør, at det bliver lettere at styre og følge op på disse forhold på en god måde i alle dele af virksomheden, hvilket bidrager til en bedre risikokontrol, siger Jens. Vigtigheden af en tydelig FM-strategi Jens Ebbe Rasmussen, Coor Service Management Jens og Joakim er helt enige om, at det er særdeles vigtigt med en tydelig FM-strategi, som er tilpasset til virksomhedens egen overordnede strategi, forudsætning og kultur. Udgangspunktet skal altid være de unikke forudsætninger, der findes i enhver organisation, det duer ikke at kopiere andres koncepter. Når man udformer en FM-strategi, skal den principielt håndtere tre typer af problemstillinger: Organisatoriske (ansvar, rapporteringsstruktur osv.), kontraktuelle (beskrivelser af de services, der skal indgå, minimumsniveauer osv.) og kommercielle (prissætningsmodeller osv.). Den store udfordring ligger i at udforme en global FM-strategi på en principiel og gennemgående måde. Man kan ikke se bort fra det faktum, at FMservices altid leveres og forbruges lokalt, og derfor altid skal tilpasses lokale forudsætninger. Først og fremmest er der nationale forskelle, som skal tages i betragtning: Lovgivning, kultur, politisk kontekst, skattesystem og så videre. Tænk globalt agér lokalt, siger Joakim. Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 Ja, se bare på kompleksiteten i at drive personalekantiner eller pensionsaftaleløsninger ved overtagelse af medarbejdere. Forudsætningerne er helt forskellige i alle de nordiske lande, og den optimale løsning er derfor forskellig fra land til land. Der skal derfor være en afvejning mellem graden af standardisering og fleksibilitet lokalt, forklarer Jens. Leverandørstruktur ofte et decentralt spørgsmål Der findes i dag eksempler på multinationale virksomheder, som har indgået aftaler med en global leverandør, men det er ikke almindeligt. De fleste globale aktører vælger at håndtere spørgsmålet om, hvem der skal udføre serviceleverancen lokalt. Når man arbejder med internationale spørgsmål, er det vigtigt at adskille strategiske problemstillinger fra de operative og taktiske. Fordi man sammenkobler globale tiltag, behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at man skal vælge en global FM-leverandør. Det der er vigtigt, er at have nogle faste rammer og en styringsmodel. Hvem der skal udføre serviceydelserne plejer at være et spørgsmål, der afgøres decentralt, enten regionalt eller nationalt, siger Joakim fra A.T. Kearney. Gradvis eller parallel implementering Når strategien er udformet og er klar til at blive implementeret i en international virksomhed, kan det gøres på to måder: Gradvist eller parallelt som et big bang i hele virksomheden på én gang. international strategi opnås jo først, når strategien er implementeret på flere fabrikker. Det er vigtigt, at man hurtigt kan påvise fordelene ved en forandring. Hvis det tager for lang tid, bliver det omkostningsfuld og svært at motivere, siger Joakim. Læs mere: Læs artiklen Stærk tendens mod internationale FMstrategier i Nova nr. 2/2010 I næste nummer skriver vi om, hvordan man som national FM-chef i en multinational virksomhed kan forberede sig til en smidig implementering af en international FM-strategi Vil du drøfte spørgsmål omkring internationale FM-løsninger? Kontakt gerne Jens Ebbe Rasmussen, forretningsudviklingschef hos Coor Service Management i Sverige, * Faktaside: A.T. Kearney hører til blandt de førende globale strategi- og managementkonsulentvirksomheder. Virksomheden hjælper store organisationer med strategiformulering, forretningsudvikling og operativ effektivitet. A.T. Kearney blev stiftet i 1926 og har længe været anset som toneangivende for udviklingen inden for strategisk indkøb og effektiv håndtering af strategiske leverandørrelationer. I Norden tæller kunderne mange globale virksomheder i de respektive lande og brancher. Mit råd er at begynde i mindre skala. Kompleksiteten er så stor, og mulighederne for en vellykket implementering er helt klart størst, hvis man begynder med at teste strategien på én fabrik eller i ét kontor eller muligvis i et helt land. Derefter kan strategien implementeres gradvist, siger Jens fra Coor. Joakim er enig men påpeger, at tidsdimensionen er vigtig ved gradvis implementering. Et hurtigt big bang er egentlig optimalt, men i praksis er det svært at gennemføre. Men det er vigtigt at holde tempoet oppe. Fordelene ved en Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 En bedre serviceleverance AB Sandviks hovedkontor i Sandviken (Sverige), som forvaltes af Coor Service Management. God orden i ejendomsporteføljen God orden er en forudsætning for effektiv teknisk ejendomsforvaltning. Coor har udviklet en særlig arbejdsmetodik til dette formål, som blandt andet blev brugt i forbindelse med, at Coor indledte et nyt samarbejde med AB Sandvik i Sverige i At optimere ejendomsforvaltningen så at bygningens værdi bibeholdes over tid kræver en struktureret arbejdsmetode. Coor forvalter og passer ejendomme med et samlet areal på over km2, og for at kunne give kunderne den bedste støtte har man udviklet en systematisk metode til teknisk forvaltning. I bund og grund handler det om god orden, og vores systematiske metode er et udmærket redskab til at garantere dette, siger Anders Eriksson, serviceudvikler hos Coor med særlig vægt på teknisk forvaltning af ejendomme. Anders Eriksson, Coor Service Management En vigtig forudsætning for et proaktivt og kvalitetssikkert ejendomsarbejde er at have et aktuelt og fuldstændigt tilstandsbillede af alle bygninger og installationer, som indgår i den aktuelle opgave. Hvert nyt samarbejde bør derfor indledes med en opgørelse og besigtigelse af den nuværende tilstand på de genstande, der indgår i aftalen. Med et opdateret og struktureret tilstandsbillede kan vi i samråd med kunden analysere ejendommene, foretage de nødvendige prioriteringer og udarbejde planer for vedligeholdelse på kort og lang sigt. Vi planlægger dels mere akutte tiltag, og dels renoveringsbehov og foranstaltninger på flere års sigt. En vedligeholdelsesplan kan løbe mellem 5 og 20 år og opdateres normalt årligt. Dette gør, at vores kunder får et godt overblik over fremtidige omkostninger og investeringsbehov, fortæller Anders. Tilstandsanalysen danner også et vigtigt udgangspunkt for den forebyggende vedligeholdelse, som ligges ind i Coors IT-baserede virksomhedsledelsessystem. Fordelene ved at få alle objekter og vedligeholdelsesforanstaltninger ind i systemet er, at der automatisk kan genereres arbejdsordrer, hvilket sikrer kvaliteten i leverancen og understøtter mobile løsninger som for eksempel opkobling til bærbare computere. Også fejlafhjælpende vedligeholdelse registreres løbende. Fordelene ved det er, at der bliver en god omkostningsopfølgning på alle objekter. Det er vores ansvar at hjælpe vores kunder med at få et godt overblik over alle nødvendige foranstaltninger og at prioritere og planlægge ejendomsvedligeholdelsen rigtigt. Vi har de systemer og den metodik, der kræves, hvilket sammen med kundens viden om sine egne ejendomme resulterer i optimal ejendomsvedligeholdelse, slutter Anders. Sandvik et godt eksempel Siden 2008 har Coor leveret nogle og tredive services inden for arbejdsplads-, ejendoms- og produktionsservice til AB Sandvik. Eksempler på services, som indgår i kontrakten, er industrisanering, affaldshåndtering, ejendomsdrift, udendørsarealer, rengøring, reception, konferencer, kaffemaskiner, telefonomstilling og catering. AB Sandviks hovedkontor er meget smukt beliggende i Sandviken, cirka 20 km vest for Gävle i Sverige. Her er der omkring 200 bygninger med et samlet areal på cirka km2 af varierende alder og tilstand. Nogle af ejendommene er meget gamle Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 4

5 og desuden fredede, hvilket stiller særlige krav til forvaltningen. En af de første ting Coor gjorde da samarbejdet begyndte, var at lave en opgørelse og besigtigelse af alle eksisterende ejendomme. Det var et omfattende arbejde der varede i fire måneder, og som delvist blev gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent. Guy Drottler, Coor Service Management Ifølge aftalen skal vi være ansvarlige for tilsyn med og pasning af ejendommene samt fejlafhjælpende vedligeholdelse, mens Sandvik er ansvarlig for den planlagte vedligeholdelse. For at undgå diskussioner om hvad der hører til den fejlafhjælpende og den planlagte vedligeholdelse, fik vi hjælp af en uafhængig part til at gennemføre selve tilstandsbesigtigelserne, siger Guy Drottler, kontraktchef hos Coor. vedligeholdelse op imod behovet fra aktiviteten i ejendommen og andre aktuelle forudsætninger. Eftersom Sandviks FM-organisation primært består af akademiske kompetencer, lægger vi vedligeholdelsesarbejdet ud til forskellige entreprenører, fortæller Arnold. Arnold Silverhult synes, at tilstandsbeskrivelserne og de strukturerede, langsigtede vedligeholdelsesplaner er til stor nytte: Vi har i dag en meget god fornemmelse af vedligeholdelsesbehovet i ejendommene og en konkret plan, hvoraf de nødvendige foranstaltninger og omkostningsberegninger fremgår. Dette er en stor hjælp i vores arbejde med Sandviks ejendomsbestand. Arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med Sandviks FM-organisation. Tilstandsbesigtigelserne gav os et godt og overordnet billede af, hvilket vedligeholdelsesbehov Sandviks ejendomme kræver. Der findes en del forsømt vedligeholdelse i ejendomsbestanden, og med den viden har vi udarbejdet en langsigtet løbende femårsplan for Arnold Silverhult, FM-chef på Sandvik Materials Technology vedligeholdelsestiltag, siger Arnold Silverhult, enhedschef for FM hos Sandvik Materials Technology. De overordnede femårsplaner revideres hvert år, samtidig med at der fastlægges konkrete etårsplaner. Når vi diskuterer, hvilke opgaver der skal udføres hvert år, vejer vi det langsigtede behov for Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Fra kundens perspektiv Ulf Wretskog, chef for Coor i Finland, synes, at kunden er blevet bedre til at drive og have kendskab til deres FM-funktioner og -behov i de seneste år. Jo stærkere kunde, desto bedre service FM-markedet modnes i hele Norden. Det påvirker både kunder og serviceleverandører. Generelt har kunderne udviklet deres kompetencer, så de er blevet bedre til at drive processen med en FM-leverandør, som alt andet lige resulterer i et styrket samarbejde. Det grundlæggende for en effektiv service er en tydelig FM-strategi og en stærk kundevirksomhed. Ulf Wretskog kalder sig selv for en af de gamle ræve hos Coor. Siden august i år har han været administrerende direktør for Coor i Finland, men med sig i bagagen har han næsten ti år som operativ chef hos Coor i Sverige. Ulf er i Finland mindst fire dage om ugen, men familien bor stadig i Sverige. Nova møder ham på Coors hovedkontor i Stockholm. Vi skal tale om kunder velfungerende kundevirksomheder. Jeg har set meget gennem min tid hos Coor, siger Ulf Wretskog. Generelt synes jeg, at kunderne er modnet meget i de seneste år. For ti år siden var det primært serviceleverandørerne, der førte an i udviklingen, men nu er kunderne helt klart kommet ind i kampen. I dag tager næsten alle større aktører FM-funktionerne meget alvorligt og arbejder på forskellige måder aktivt med at tilpasse, udvikle og effektivisere deres FM-organisation, siger Ulf Wretskog. Hvad kendetegner en dygtig FM-kunde? Ulf tænker sig lidt om og siger så, at der er to grundlæggende kriterier, en tydelig strategi og en stærk kundevirksomhed. Med en tydelig strategi mener han en tydelig defineret opgave fra virksomhedens ledelse. Det handler om at have en overordnet idé med sine FM-funktioner, samt være bevidst om den indflydelse der eksisterer fra virksomhedens øvrige forretningsmæssige udfordringer. For eksempel reducerede omkostningsniveauer, øgede eller mere ensartede (standardiserede) kvalitetsniveauer, øget produktionstakt, øget langsigtet bæredygtighed eller måske et stærkere varemærke. Hvis FM-opgaven er tydelig, øger det naturligvis forudsætningerne for at kunne styre og drive FMfunktionerne rigtigt. Det gælder, hvad enten man vælger at drive funktionerne i eget regi eller ved hjælp af specialiserede serviceleverandører, siger Ulf. Med en stærk kunde mener Ulf en tydelig FM-organisation med et klart defineret ansvar og mandat. Organisationen og mandatet skal være tydelig, både i virksomheden selv og over for eventuelle serviceleverandører. En god FM-kunde indebærer, at ansvaret er centraliseret. For eksempel hos en FM-chef, ejendomschef, CFO, administrativ chef eller en indkøbschef, og at organisationsstrukturen er tydelig. Det kan være svært at indføre i decentraliserede organisationer, men FM-funktionerne drives helt klart bedst og mest effektivt på den måde. Jo stærkere kunde, desto bedre service, siger Ulf. Hvilken organisationsstruktur fungerer bedst? Principielt kan organisationsstrukturen være geografisk eller funktionelt inddelt. Eftersom Ulf er en stærk fortaler for integrerede FM-løsninger (IFM)*, er han overbevist om, at den geografisk inddelte FM-organisation er den bedste. Alle erfaringer peger på, at det er bedre og mere effektivt at håndtere FM-funktionerne samlet og at arbejde med lokale synergier. Det er den viden, Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 6

7 der styrer stadig flere større selskaber hen imod IFM-løsninger. Men jeg vil understrege, at det er bedre at have en funktionelt inddelt FM-organisation med tydeligt ansvar end en organisation med utydelig eller spredt ansvarsfordeling. Det er svært at arbejde med både for kunden og serviceleverandøren. Man går glip af betydelige stordriftsfordele og synergieffekter, samtidig med at det er sværere at udføre proaktivt udviklingsarbejde. En af de store fordele ved en tydelig organisationsstruktur er, at det bliver enklere at skille de strategiske funktioner fra de taktiske og operative. Ansvaret for de strategiske funktioner skal helt klart ligge hos kunden, og derefter skal der findes en serviceleverandør, som har ansvaret for at levere i overensstemmelse med den lagte strategi. De virkelig dygtige kundevirksomheder er grundige med dette, siger Ulf. Hvordan ser drømmekunden ud? Ulf mener, at drømmekunden på mange måder også er mareridtskunden: Drømmekunden opfylder alle kriterier for en god kunde. FM-strategien og organisationen er glasklar, og det strategiske ansvar er helt koblet fra serviceleverandøren. I disse virksomheder bliver kravene til os som leverandør helt klart større, og vi skal arbejde hårdere med hele tiden at udvikle, effektivisere og forbedre vores leverance. Det er selvfølgelig benhårdt, samtidig med at det er utrolig stimulerende. Det er i leverancen til disse kunder, at vores kompetence og proaktivitet sættes på den største prøve. I alle leverancer skal vi altid kunne vise, at vi tilfører vores kunder en merværdi, men i disse leverancer bliver det allermest tydeligt, siger Ulf. Vil du vide mere? Kontakt gerne Ulf Wretskog, administrerende direktør for Coor i Finland, via mail coor.com) eller telefon ( ) Livscyklusperspektiv i ejendomsbranchen Mats Abrahamsson, teknisk chef i NKS-forvaltningen, Anna-Karin Oscarsson, sygeplejedirektør i NKS-forvaltningen og Magnus Wikström, sitechef hos Coor. Nye mål for sygepleje nye mål for byggeri Fokus på patienten det er ledeordene for Nya Karolinska Solna (NKS) i Sverige, hvis målsætning er at blive et universitetshospital i verdensklasse. På kvadratmeter vil højspecialiseret sygepleje samt forskning og uddannelse blive samlet. Hospitalet finansieres, bygges og forvaltes som et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP-projekt). Verdens største OPP-hospital kommer til at ligge i Solna. Det første spadestik blev taget for et par uger siden. I efteråret 2017 skal hele hospitalet stå færdigt. Det er en stram tidsplan med høj produktionstakt og en arbejdsplads, som kræver meget logistik for ikke at forstyrre den nuværende aktivitet eller infrastrukturen omkring sig. Desuden skal NKS bygges og drives med mindst mulig miljøpåvirkning. Målet er et langsigtet bæredygtigt universitetshospital, som er klimaneutralt. Alt dette er en udfordring for projektvirksomheden Swedish Hospital Partners, bygherren Skanska og serviceselskabet Coor, som har fået kontrakt på konstruktionen, byggeriet, forvaltningen og driften af det nye hospital frem til år Mats Abrahamsson, teknisk chef hos NKS, ser tydelige fordele ved at lægge byggeriet og driften af hospitalet ud til andre parter: Incitamentet ligger i at bygge et robust sygehus, som holder på den lange bane. Eftersom projekt- Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

8 selskabet (som står for finansiering og gennemførelse) er ansvarlig for og påtager sig hele risikoen for dette hospital i 30 år, skal de allerede i projekteringsarbejdet tænke smart og langsigtet. Desuden har de en gedigen viden om dette. I det referenceprojekt, som Stockholms Läns Landsting (SLL) havde opstillet for NKS, var der stadig visse uløste problemer med logistikløsningen. De private aktører løste dette problem for os. Coor udarbejdede en kompleks løsning baseret på deres erfaring og specialistkompetence. Når man bygger NKS, bygger man også en infrastruktur ind for at lette samarbejdet mellem pleje, forskning og uddannelse. Ny viden og medicinsk udvikling vil kunne tages i brug hurtigere og komme de mest syge til gavn. Alt dette stiller krav til nye, ukonventionelle løsninger for det fremtidige universitetshospitals organisation, logistik og fysiske miljø. NKS stiller høje krav til fleksibilitet og udskiftelighed. Hospitalet og dets lokaler skal enkelt og omkostningseffektivt kunne omstilles fra én aktivitet til en anden, siger Mats Abrahamsson. For patienterne og deres pårørende betyder det sikre og menneskelige miljøer. Indlagte patienter får eget værelse med brusebad og toilet samt hvileplads til pårørende. Enkelværelset styrker dels patientens integritet og dels sikkerheden gennem mindsket smittespredning. Hospitalet deles op i offentlige og professionelle zoner, så at patienterne slipper for sengetransporter i elevatorer og korridorer, hvor mange mennesker færdes. Den indledende projektering er meget vigtig for alle de involverede parter. For os hos SLL er det vigtigt at sikre, at alle vores funktionskrav er opfyldt. Fra vores side har vi haft flere hundrede personer med forskellige kompetencer involveret allerede fra starten, primært inden for pleje, byggeri og drift. Desuden tog vi konsulenter ind fra England, hvor OPP-projekter er en almindelig måde at finansiere og bygge på, som hjælp i den lange indkøbsproces, siger Mats Abrahamsson. I og med at det er et OPP-projekt, køber Landstinget et fungerende hospitalsanlæg med alle serviceydelser forudsat at alt fungerer som aftalt. Vi har opstillet høje funktionskrav og acceptkriterier, men kort sagt så betaler vi ikke for det, der ikke kan bruges. Det er en måde for os at sikre et robust hospital på og at sikre, at den ønskede grad af service leveres kontrakttiden ud. Fakta om Nya Karolinska Solna (NKS): Hospitalet vil tilbyde højspecialiseret og specialiseret sygepleje med fokus på effektive patientflows, høj patientsikkerhed med enkeltværelser til indlagte patienter og et øget samarbejde mellem pleje, forskning og uddannelse etager, helikopterplatform og to til tre kælderplan med personaleparkering og godsmodtagelse. Totalt 600 sengepladser, hvoraf 130 er intensivpleje- og intermediærplejepladser og 75 postoperative pladser. Dertil kommer 100 dagsengepladser og 100 pladser i et patienthotel. 180 modtagelsesrum. Mellem og patientbesøg pr. dag, heraf procent akutte patienter medarbejdere samt tusindvis af forskere og studerende. Byggeomkostningerne udgør 14,5 milliarder SEK. I dette beløb indgår ikke virksomhedens udstyr. NKS indkøbes i et Offentligt-Privat Partnerskab, OPP, hvor projektvirksomheden Swedish Hospital Partners (ejet halvt af Skanska og halvt af Innisfree) projekterer, bygger, finansierer samt står for vedligeholdelse og drift af bygningen i 30 år. Byggestart i efteråret Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

9 Skitsebillede af Nya Karolinska Solna (Sverige), som bliver et verdensførende universitetshospital. Verdens største OPP*-hospital en logistisk udfordring for Coor Den 1. maj blev det klart, at Coor skal være ansvarlig for koordinering og udvikling af arbejdsplads- og ejendomsservices på det nye universitetshospital i Solna (NKS) til og med år Opgaven er rekordlang, men fuldt ud muligt eftersom Coor har deltaget i planlægningen og projekteringen af hospitalet. Nu skal mange års erfaringer og viden bruges i den største logistiske udfordring i virksomhedens historie. Når hospitalet står klart, vil næsten patienter pr. døgn blive behandlet, 600 sengepladser vil blive administreret, og 180 modtagelsesrum vil blive passet. Desuden skal arbejdspladsen fungere for medarbejdere samt tusindvis af forskere og studerende. Hospitalet har sygeplejeaktivitet i dag- og natteskift og skal fungere døgnet rundt uden afbrydelser. Dertil kommer alt, der skal ind og ud ad hospitalet som mad, vasketøj, forbrugsartikler og affald. Dette stiller store krav til den service, der er nødvendig, for at hospitalet kan fungere. Vi forstod på et tidligt stadium, at hjertet i NKS er logistikken. Hvis den ikke fungerer, er det ligegyldigt, hvor moderne hospitalsbygningen er, siger Magnus Wikström, der er ansvarlig for NKSkontrakten hos Coor. Det er en stor fordel for Coor, at man deltager i hele planlægnings- og projekteringsstadiet. På denne måde kan man sammen med Skanska se på livscyklusomkostningerne for hospitalet for at få så lave omkostninger som muligt over hele perioden. Det kan handle om valg af materiale, planlægning af flow og logistik eller smarte systemløsninger. Drivkraften er at tænke smart fra begyndelsen. Både for bygherrer og forvaltere. Stockholm Läns Landsting betaler ikke for utilgængelige arealer, og med kvadratmeter at holde styr på gælder det om at tænke rigtigt fra starten. Magnus Wikström, Coor Service Management Hos Coor tænker vi logisk, og vi har en enorm erfaring med både forvaltnings- og serviceydelser. Det er det perspektiv, vi bidrager med. Hver logistikvare skal håndteres så få gange som muligt manuelt. På denne måde mindsker vi den manuelle arbejdsindsats. Eksempelvis flytter vi ikke varer mellem transportvogne og lagerhylder, men i stedet udgør transportvognene lagerpladsen, siger Magnus Wikström. Det lange perspektiv betyder også, at Coor kan foretage investeringer, som ikke ville være forsvarlige i kortere kontrakter, fordi uvisheden er for stor. Magnus er overbevist om, at forvaltningen og serviceydelserne over tid bliver mere effektive ved at byggeentreprenører og FM-leverandører samarbejder under udviklingen af hospitalet. OPP-oplægget indebærer, at vores leverance med tiden bliver billigere og bedre, hvilket er godt for både NKS og skatteyderne. Coors forvaltningsopgave kan deles op i fire ben: Ejendomsservice eksempelvis vedligeholdelse af bygninger, el og vvs. Serviceydelser eksempelvis reception, rengøring, ansvar for helikopterflyveplads, sikkerhed og konferenceservice. Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 9

10 Logistiktjenester al ekstern og intern logistik, eksempelvis håndtering af tekstiler, post og pakker, affaldshåndtering (med en affaldssuger, som transporterer affald til sorteringsstationen), patientmad, farligt affald og sterile produkter. Der vil blive bygget en intern godsmodtagelse, som kan modtage lastbiler på 24 meter. Alle transporter foregår under hospitalet i underjordiske tunneller og de fleste ved hjælp af AGV er. Det vil sige robotter, som trækker varevognene. Kommercielle tjenester ansvarlig for udlejning til kommercielle parter, eksempelvis restauranter, apoteker, kiosker med mere i den offentlige del af lobbyen. For at kunne klare opgaven vil Coor arbejde med tre centre, hvor man samler det, der er nødvendigt for at effektivisere arbejdet. Det første og største center er teknikbygningen med alle medieforsyninger samt godsmodtagelse og affaldsdepot. Center nummer to er omdrejningspunkt for logistik med håndtering af post og gods. Det er også samlingspunktet for alle AGV er, som sørger for meget af den fysiske logistik på hospitalet. Eksempelvis hentes, vaskes og leveres der rengøringssvabere til rum hver dag. Center nummer tre er reception og servicecenter for personale og besøgende. Her holder Coors FM-ledelse også til. Vores ledelse skal sidde der, hvor det sker, for at kunne agere og styre begivenhederne. Først når vi hører og ser alt, kan vi være med til at træffe forholdsreglerne. Her vil personer fra projektvirksomheden også komme til at sidde, eftersom vi skal arbejde tæt sammen, nu hvor vi er partnere. Magnus Wikström synes, at OPP som projektform er interessant. Primært fordi det giver Coor gode forudsætninger for at kunne planlægge og udforme serviceleverancen, så den passer optimalt til NKS og over lang tid. Vi har mange aftaler, som løber over lang tid det er ikke nyt for os. Men oftest kommer vi ind i en færdig bygning eller virksomhed med eksisterende personale. Det hører til sjældenhederne, at vi er med til at projektere, bygge og skabe nye tjenester. Det bliver utrolig spændende at følge vores egen og NKS udvikling. *OPP = Offentligt-Privat Partnerskab Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Intellecta) Grafisk udformning og produktion: Paloma Fotografier og illustrationer: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: ,

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Viden giver resultater

Viden giver resultater Nr 2 Oktober 2007 Viden giver resultater Mangel på tid til at udvikle nye idéer og løsninger er, hvad firmaer og den offentlige sektor oplever som det største problem ved at drive serviceaktiviteter i

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Coor er med til at styre udviklingen

Coor er med til at styre udviklingen No 2 December 2009 Leder Jørgen Utzon Coor er med til at styre udviklingen En god serviceleverandør skal være på forkant med udviklingen. Det er nødvendigt for at kunne forstå kundernes udfordringer og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere