Service i verdensklasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service i verdensklasse"

Transkript

1 Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største FM-kontrakt set i Danmark til dags dato samt en meget speciel kontrakt i Sverige, hvor Coor allerede nu skal udvikle og levere services til et nyt hospital i Solna, nær Stockholm, der først står færdigbygget i år Kontrakten i Sverige er et såkaldt Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor Coor skal udvikle og levere al arbejdsplads- og ejendomsrelateret service til det nye universitetshospital, som skal bygges i Solna, Stockholm. Partnerskabet løber i 25 år og er uden sammenligning den mest banebrydende og spændende opgave, vi og branchen har set i mange år. Jørgen Utzon, adm. direktør for Coor i Danmark Den nye opgave er unik, fordi vi allerede tidligt i projekteringsstadiet får mulighed for at være med til at påvirke opbygningen og udformningen af serviceydelserne. Dette i kombination med den lange aftaletid gør, at vi kan planlægge og skræddersy vores leverance, så at den fremtidige drift og vedligeholdelse af ejendommen optimeres over hele hospitalets levetid. Kunden, Stockholms Läns Landsting, og alle hospitalets medarbejdere og patienter får et sygehus og en pleje i verdensklasse understøttet af service i verdensklasse. Den største i Danmark I Danmark når DR-kontrakten op i et 3-cifret millionbeløb. Coor skal lede, udvikle og effektivisere alle servicefunktioner hos DR i Danmark i en 5-årig periode. Opstart er den 1. januar, hvor den første udfordring bliver at have alt klart nytårsnat kl ! Du kan læse mere om Danmarks største FM-kontrakt i næste nummer af Nova. I dette nummer vil der udover artikler om det nye sygehusprojekt også være spændende artikler om, hvordan du som kunde kan udvikle dine FM-funktioner. Ved at dele dine egne og andres erfaringer og viden med os er det vores håb og overbevisning, at du vil få inspiration og gode idéer. Hvis der er noget, du vil vide mere om eller diskutere, håber jeg du kontakter os. Vi vil gerne medvirke til at forbedre din virksomhed! God læsning! Jørgen Utzon Vil du vide mere om Coor eller vores virksomhed? Kontakt mig gerne! Tlf , Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 1

2 Temaserie: Internationale FM-strategier Tænk globalt agér lokalt For at sikre en vellykket implementering af en international FM-strategi bør strategiske problemstillinger være adskilt fra de taktiske og operative. Der skal være en vis fleksibilitet til lokal tilpasning. Først og fremmest til nationale love, regler, kulturelle forskelle og markedspraksis. I sidste nummer af Nova blev det konstateret, at stadig flere større virksomheder og organisationer i Norden overvejer internationale FM/IFM-løsninger. Jens Ebbe Rasmussen, forretningsudviklingschef hos Coor i Sverige og Joakim Karlsson, partner på det globale strategi- og managementkonsulentbureau A.T. Kearney*, har begge arbejdet med spørgsmål omkring strategisk forretningsudvikling og outsourcing i flere år. De har begge mødt og fordybet sig i de problemstillinger, der opstår, når man ønsker et fuldstændigt greb om alle FMforholdene i en international organisation. De internationale løsninger er meget ofte motiveret af effektiviseringer og omkostningsbesparelser, men også af ønsket om at få et bedre overblik og øget standardisering. Mange internationale virksomheder ønsker at arbejde mere homogent tværs over landegrænser eller regioner, Joakim Karlsson, A.T. Kearney siger Joakim Karlsson fra A.T. Kearney. Jens Ebbe Rasmussen fra Coor er enig, men påpeger, at også risikominimering og -kontrol er en vigtig drivkraft. For globale virksomheder med stærke varemærker er god leverandørkontrol et vigtigt parameter. Fælles principper og standarder i spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, arbejdsforhold og produktionsmetoder bliver mere almindelige. Dette påvirker også FM-spørgsmål, hvor eksempelvis emner som sort arbejde er centrale. Et globalt greb om FM-forholdene gør, at det bliver lettere at styre og følge op på disse forhold på en god måde i alle dele af virksomheden, hvilket bidrager til en bedre risikokontrol, siger Jens. Vigtigheden af en tydelig FM-strategi Jens Ebbe Rasmussen, Coor Service Management Jens og Joakim er helt enige om, at det er særdeles vigtigt med en tydelig FM-strategi, som er tilpasset til virksomhedens egen overordnede strategi, forudsætning og kultur. Udgangspunktet skal altid være de unikke forudsætninger, der findes i enhver organisation, det duer ikke at kopiere andres koncepter. Når man udformer en FM-strategi, skal den principielt håndtere tre typer af problemstillinger: Organisatoriske (ansvar, rapporteringsstruktur osv.), kontraktuelle (beskrivelser af de services, der skal indgå, minimumsniveauer osv.) og kommercielle (prissætningsmodeller osv.). Den store udfordring ligger i at udforme en global FM-strategi på en principiel og gennemgående måde. Man kan ikke se bort fra det faktum, at FMservices altid leveres og forbruges lokalt, og derfor altid skal tilpasses lokale forudsætninger. Først og fremmest er der nationale forskelle, som skal tages i betragtning: Lovgivning, kultur, politisk kontekst, skattesystem og så videre. Tænk globalt agér lokalt, siger Joakim. Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 Ja, se bare på kompleksiteten i at drive personalekantiner eller pensionsaftaleløsninger ved overtagelse af medarbejdere. Forudsætningerne er helt forskellige i alle de nordiske lande, og den optimale løsning er derfor forskellig fra land til land. Der skal derfor være en afvejning mellem graden af standardisering og fleksibilitet lokalt, forklarer Jens. Leverandørstruktur ofte et decentralt spørgsmål Der findes i dag eksempler på multinationale virksomheder, som har indgået aftaler med en global leverandør, men det er ikke almindeligt. De fleste globale aktører vælger at håndtere spørgsmålet om, hvem der skal udføre serviceleverancen lokalt. Når man arbejder med internationale spørgsmål, er det vigtigt at adskille strategiske problemstillinger fra de operative og taktiske. Fordi man sammenkobler globale tiltag, behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at man skal vælge en global FM-leverandør. Det der er vigtigt, er at have nogle faste rammer og en styringsmodel. Hvem der skal udføre serviceydelserne plejer at være et spørgsmål, der afgøres decentralt, enten regionalt eller nationalt, siger Joakim fra A.T. Kearney. Gradvis eller parallel implementering Når strategien er udformet og er klar til at blive implementeret i en international virksomhed, kan det gøres på to måder: Gradvist eller parallelt som et big bang i hele virksomheden på én gang. international strategi opnås jo først, når strategien er implementeret på flere fabrikker. Det er vigtigt, at man hurtigt kan påvise fordelene ved en forandring. Hvis det tager for lang tid, bliver det omkostningsfuld og svært at motivere, siger Joakim. Læs mere: Læs artiklen Stærk tendens mod internationale FMstrategier i Nova nr. 2/2010 I næste nummer skriver vi om, hvordan man som national FM-chef i en multinational virksomhed kan forberede sig til en smidig implementering af en international FM-strategi Vil du drøfte spørgsmål omkring internationale FM-løsninger? Kontakt gerne Jens Ebbe Rasmussen, forretningsudviklingschef hos Coor Service Management i Sverige, * Faktaside: A.T. Kearney hører til blandt de førende globale strategi- og managementkonsulentvirksomheder. Virksomheden hjælper store organisationer med strategiformulering, forretningsudvikling og operativ effektivitet. A.T. Kearney blev stiftet i 1926 og har længe været anset som toneangivende for udviklingen inden for strategisk indkøb og effektiv håndtering af strategiske leverandørrelationer. I Norden tæller kunderne mange globale virksomheder i de respektive lande og brancher. Mit råd er at begynde i mindre skala. Kompleksiteten er så stor, og mulighederne for en vellykket implementering er helt klart størst, hvis man begynder med at teste strategien på én fabrik eller i ét kontor eller muligvis i et helt land. Derefter kan strategien implementeres gradvist, siger Jens fra Coor. Joakim er enig men påpeger, at tidsdimensionen er vigtig ved gradvis implementering. Et hurtigt big bang er egentlig optimalt, men i praksis er det svært at gennemføre. Men det er vigtigt at holde tempoet oppe. Fordelene ved en Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 En bedre serviceleverance AB Sandviks hovedkontor i Sandviken (Sverige), som forvaltes af Coor Service Management. God orden i ejendomsporteføljen God orden er en forudsætning for effektiv teknisk ejendomsforvaltning. Coor har udviklet en særlig arbejdsmetodik til dette formål, som blandt andet blev brugt i forbindelse med, at Coor indledte et nyt samarbejde med AB Sandvik i Sverige i At optimere ejendomsforvaltningen så at bygningens værdi bibeholdes over tid kræver en struktureret arbejdsmetode. Coor forvalter og passer ejendomme med et samlet areal på over km2, og for at kunne give kunderne den bedste støtte har man udviklet en systematisk metode til teknisk forvaltning. I bund og grund handler det om god orden, og vores systematiske metode er et udmærket redskab til at garantere dette, siger Anders Eriksson, serviceudvikler hos Coor med særlig vægt på teknisk forvaltning af ejendomme. Anders Eriksson, Coor Service Management En vigtig forudsætning for et proaktivt og kvalitetssikkert ejendomsarbejde er at have et aktuelt og fuldstændigt tilstandsbillede af alle bygninger og installationer, som indgår i den aktuelle opgave. Hvert nyt samarbejde bør derfor indledes med en opgørelse og besigtigelse af den nuværende tilstand på de genstande, der indgår i aftalen. Med et opdateret og struktureret tilstandsbillede kan vi i samråd med kunden analysere ejendommene, foretage de nødvendige prioriteringer og udarbejde planer for vedligeholdelse på kort og lang sigt. Vi planlægger dels mere akutte tiltag, og dels renoveringsbehov og foranstaltninger på flere års sigt. En vedligeholdelsesplan kan løbe mellem 5 og 20 år og opdateres normalt årligt. Dette gør, at vores kunder får et godt overblik over fremtidige omkostninger og investeringsbehov, fortæller Anders. Tilstandsanalysen danner også et vigtigt udgangspunkt for den forebyggende vedligeholdelse, som ligges ind i Coors IT-baserede virksomhedsledelsessystem. Fordelene ved at få alle objekter og vedligeholdelsesforanstaltninger ind i systemet er, at der automatisk kan genereres arbejdsordrer, hvilket sikrer kvaliteten i leverancen og understøtter mobile løsninger som for eksempel opkobling til bærbare computere. Også fejlafhjælpende vedligeholdelse registreres løbende. Fordelene ved det er, at der bliver en god omkostningsopfølgning på alle objekter. Det er vores ansvar at hjælpe vores kunder med at få et godt overblik over alle nødvendige foranstaltninger og at prioritere og planlægge ejendomsvedligeholdelsen rigtigt. Vi har de systemer og den metodik, der kræves, hvilket sammen med kundens viden om sine egne ejendomme resulterer i optimal ejendomsvedligeholdelse, slutter Anders. Sandvik et godt eksempel Siden 2008 har Coor leveret nogle og tredive services inden for arbejdsplads-, ejendoms- og produktionsservice til AB Sandvik. Eksempler på services, som indgår i kontrakten, er industrisanering, affaldshåndtering, ejendomsdrift, udendørsarealer, rengøring, reception, konferencer, kaffemaskiner, telefonomstilling og catering. AB Sandviks hovedkontor er meget smukt beliggende i Sandviken, cirka 20 km vest for Gävle i Sverige. Her er der omkring 200 bygninger med et samlet areal på cirka km2 af varierende alder og tilstand. Nogle af ejendommene er meget gamle Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 4

5 og desuden fredede, hvilket stiller særlige krav til forvaltningen. En af de første ting Coor gjorde da samarbejdet begyndte, var at lave en opgørelse og besigtigelse af alle eksisterende ejendomme. Det var et omfattende arbejde der varede i fire måneder, og som delvist blev gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent. Guy Drottler, Coor Service Management Ifølge aftalen skal vi være ansvarlige for tilsyn med og pasning af ejendommene samt fejlafhjælpende vedligeholdelse, mens Sandvik er ansvarlig for den planlagte vedligeholdelse. For at undgå diskussioner om hvad der hører til den fejlafhjælpende og den planlagte vedligeholdelse, fik vi hjælp af en uafhængig part til at gennemføre selve tilstandsbesigtigelserne, siger Guy Drottler, kontraktchef hos Coor. vedligeholdelse op imod behovet fra aktiviteten i ejendommen og andre aktuelle forudsætninger. Eftersom Sandviks FM-organisation primært består af akademiske kompetencer, lægger vi vedligeholdelsesarbejdet ud til forskellige entreprenører, fortæller Arnold. Arnold Silverhult synes, at tilstandsbeskrivelserne og de strukturerede, langsigtede vedligeholdelsesplaner er til stor nytte: Vi har i dag en meget god fornemmelse af vedligeholdelsesbehovet i ejendommene og en konkret plan, hvoraf de nødvendige foranstaltninger og omkostningsberegninger fremgår. Dette er en stor hjælp i vores arbejde med Sandviks ejendomsbestand. Arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med Sandviks FM-organisation. Tilstandsbesigtigelserne gav os et godt og overordnet billede af, hvilket vedligeholdelsesbehov Sandviks ejendomme kræver. Der findes en del forsømt vedligeholdelse i ejendomsbestanden, og med den viden har vi udarbejdet en langsigtet løbende femårsplan for Arnold Silverhult, FM-chef på Sandvik Materials Technology vedligeholdelsestiltag, siger Arnold Silverhult, enhedschef for FM hos Sandvik Materials Technology. De overordnede femårsplaner revideres hvert år, samtidig med at der fastlægges konkrete etårsplaner. Når vi diskuterer, hvilke opgaver der skal udføres hvert år, vejer vi det langsigtede behov for Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Fra kundens perspektiv Ulf Wretskog, chef for Coor i Finland, synes, at kunden er blevet bedre til at drive og have kendskab til deres FM-funktioner og -behov i de seneste år. Jo stærkere kunde, desto bedre service FM-markedet modnes i hele Norden. Det påvirker både kunder og serviceleverandører. Generelt har kunderne udviklet deres kompetencer, så de er blevet bedre til at drive processen med en FM-leverandør, som alt andet lige resulterer i et styrket samarbejde. Det grundlæggende for en effektiv service er en tydelig FM-strategi og en stærk kundevirksomhed. Ulf Wretskog kalder sig selv for en af de gamle ræve hos Coor. Siden august i år har han været administrerende direktør for Coor i Finland, men med sig i bagagen har han næsten ti år som operativ chef hos Coor i Sverige. Ulf er i Finland mindst fire dage om ugen, men familien bor stadig i Sverige. Nova møder ham på Coors hovedkontor i Stockholm. Vi skal tale om kunder velfungerende kundevirksomheder. Jeg har set meget gennem min tid hos Coor, siger Ulf Wretskog. Generelt synes jeg, at kunderne er modnet meget i de seneste år. For ti år siden var det primært serviceleverandørerne, der førte an i udviklingen, men nu er kunderne helt klart kommet ind i kampen. I dag tager næsten alle større aktører FM-funktionerne meget alvorligt og arbejder på forskellige måder aktivt med at tilpasse, udvikle og effektivisere deres FM-organisation, siger Ulf Wretskog. Hvad kendetegner en dygtig FM-kunde? Ulf tænker sig lidt om og siger så, at der er to grundlæggende kriterier, en tydelig strategi og en stærk kundevirksomhed. Med en tydelig strategi mener han en tydelig defineret opgave fra virksomhedens ledelse. Det handler om at have en overordnet idé med sine FM-funktioner, samt være bevidst om den indflydelse der eksisterer fra virksomhedens øvrige forretningsmæssige udfordringer. For eksempel reducerede omkostningsniveauer, øgede eller mere ensartede (standardiserede) kvalitetsniveauer, øget produktionstakt, øget langsigtet bæredygtighed eller måske et stærkere varemærke. Hvis FM-opgaven er tydelig, øger det naturligvis forudsætningerne for at kunne styre og drive FMfunktionerne rigtigt. Det gælder, hvad enten man vælger at drive funktionerne i eget regi eller ved hjælp af specialiserede serviceleverandører, siger Ulf. Med en stærk kunde mener Ulf en tydelig FM-organisation med et klart defineret ansvar og mandat. Organisationen og mandatet skal være tydelig, både i virksomheden selv og over for eventuelle serviceleverandører. En god FM-kunde indebærer, at ansvaret er centraliseret. For eksempel hos en FM-chef, ejendomschef, CFO, administrativ chef eller en indkøbschef, og at organisationsstrukturen er tydelig. Det kan være svært at indføre i decentraliserede organisationer, men FM-funktionerne drives helt klart bedst og mest effektivt på den måde. Jo stærkere kunde, desto bedre service, siger Ulf. Hvilken organisationsstruktur fungerer bedst? Principielt kan organisationsstrukturen være geografisk eller funktionelt inddelt. Eftersom Ulf er en stærk fortaler for integrerede FM-løsninger (IFM)*, er han overbevist om, at den geografisk inddelte FM-organisation er den bedste. Alle erfaringer peger på, at det er bedre og mere effektivt at håndtere FM-funktionerne samlet og at arbejde med lokale synergier. Det er den viden, Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 6

7 der styrer stadig flere større selskaber hen imod IFM-løsninger. Men jeg vil understrege, at det er bedre at have en funktionelt inddelt FM-organisation med tydeligt ansvar end en organisation med utydelig eller spredt ansvarsfordeling. Det er svært at arbejde med både for kunden og serviceleverandøren. Man går glip af betydelige stordriftsfordele og synergieffekter, samtidig med at det er sværere at udføre proaktivt udviklingsarbejde. En af de store fordele ved en tydelig organisationsstruktur er, at det bliver enklere at skille de strategiske funktioner fra de taktiske og operative. Ansvaret for de strategiske funktioner skal helt klart ligge hos kunden, og derefter skal der findes en serviceleverandør, som har ansvaret for at levere i overensstemmelse med den lagte strategi. De virkelig dygtige kundevirksomheder er grundige med dette, siger Ulf. Hvordan ser drømmekunden ud? Ulf mener, at drømmekunden på mange måder også er mareridtskunden: Drømmekunden opfylder alle kriterier for en god kunde. FM-strategien og organisationen er glasklar, og det strategiske ansvar er helt koblet fra serviceleverandøren. I disse virksomheder bliver kravene til os som leverandør helt klart større, og vi skal arbejde hårdere med hele tiden at udvikle, effektivisere og forbedre vores leverance. Det er selvfølgelig benhårdt, samtidig med at det er utrolig stimulerende. Det er i leverancen til disse kunder, at vores kompetence og proaktivitet sættes på den største prøve. I alle leverancer skal vi altid kunne vise, at vi tilfører vores kunder en merværdi, men i disse leverancer bliver det allermest tydeligt, siger Ulf. Vil du vide mere? Kontakt gerne Ulf Wretskog, administrerende direktør for Coor i Finland, via mail coor.com) eller telefon ( ) Livscyklusperspektiv i ejendomsbranchen Mats Abrahamsson, teknisk chef i NKS-forvaltningen, Anna-Karin Oscarsson, sygeplejedirektør i NKS-forvaltningen og Magnus Wikström, sitechef hos Coor. Nye mål for sygepleje nye mål for byggeri Fokus på patienten det er ledeordene for Nya Karolinska Solna (NKS) i Sverige, hvis målsætning er at blive et universitetshospital i verdensklasse. På kvadratmeter vil højspecialiseret sygepleje samt forskning og uddannelse blive samlet. Hospitalet finansieres, bygges og forvaltes som et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP-projekt). Verdens største OPP-hospital kommer til at ligge i Solna. Det første spadestik blev taget for et par uger siden. I efteråret 2017 skal hele hospitalet stå færdigt. Det er en stram tidsplan med høj produktionstakt og en arbejdsplads, som kræver meget logistik for ikke at forstyrre den nuværende aktivitet eller infrastrukturen omkring sig. Desuden skal NKS bygges og drives med mindst mulig miljøpåvirkning. Målet er et langsigtet bæredygtigt universitetshospital, som er klimaneutralt. Alt dette er en udfordring for projektvirksomheden Swedish Hospital Partners, bygherren Skanska og serviceselskabet Coor, som har fået kontrakt på konstruktionen, byggeriet, forvaltningen og driften af det nye hospital frem til år Mats Abrahamsson, teknisk chef hos NKS, ser tydelige fordele ved at lægge byggeriet og driften af hospitalet ud til andre parter: Incitamentet ligger i at bygge et robust sygehus, som holder på den lange bane. Eftersom projekt- Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

8 selskabet (som står for finansiering og gennemførelse) er ansvarlig for og påtager sig hele risikoen for dette hospital i 30 år, skal de allerede i projekteringsarbejdet tænke smart og langsigtet. Desuden har de en gedigen viden om dette. I det referenceprojekt, som Stockholms Läns Landsting (SLL) havde opstillet for NKS, var der stadig visse uløste problemer med logistikløsningen. De private aktører løste dette problem for os. Coor udarbejdede en kompleks løsning baseret på deres erfaring og specialistkompetence. Når man bygger NKS, bygger man også en infrastruktur ind for at lette samarbejdet mellem pleje, forskning og uddannelse. Ny viden og medicinsk udvikling vil kunne tages i brug hurtigere og komme de mest syge til gavn. Alt dette stiller krav til nye, ukonventionelle løsninger for det fremtidige universitetshospitals organisation, logistik og fysiske miljø. NKS stiller høje krav til fleksibilitet og udskiftelighed. Hospitalet og dets lokaler skal enkelt og omkostningseffektivt kunne omstilles fra én aktivitet til en anden, siger Mats Abrahamsson. For patienterne og deres pårørende betyder det sikre og menneskelige miljøer. Indlagte patienter får eget værelse med brusebad og toilet samt hvileplads til pårørende. Enkelværelset styrker dels patientens integritet og dels sikkerheden gennem mindsket smittespredning. Hospitalet deles op i offentlige og professionelle zoner, så at patienterne slipper for sengetransporter i elevatorer og korridorer, hvor mange mennesker færdes. Den indledende projektering er meget vigtig for alle de involverede parter. For os hos SLL er det vigtigt at sikre, at alle vores funktionskrav er opfyldt. Fra vores side har vi haft flere hundrede personer med forskellige kompetencer involveret allerede fra starten, primært inden for pleje, byggeri og drift. Desuden tog vi konsulenter ind fra England, hvor OPP-projekter er en almindelig måde at finansiere og bygge på, som hjælp i den lange indkøbsproces, siger Mats Abrahamsson. I og med at det er et OPP-projekt, køber Landstinget et fungerende hospitalsanlæg med alle serviceydelser forudsat at alt fungerer som aftalt. Vi har opstillet høje funktionskrav og acceptkriterier, men kort sagt så betaler vi ikke for det, der ikke kan bruges. Det er en måde for os at sikre et robust hospital på og at sikre, at den ønskede grad af service leveres kontrakttiden ud. Fakta om Nya Karolinska Solna (NKS): Hospitalet vil tilbyde højspecialiseret og specialiseret sygepleje med fokus på effektive patientflows, høj patientsikkerhed med enkeltværelser til indlagte patienter og et øget samarbejde mellem pleje, forskning og uddannelse etager, helikopterplatform og to til tre kælderplan med personaleparkering og godsmodtagelse. Totalt 600 sengepladser, hvoraf 130 er intensivpleje- og intermediærplejepladser og 75 postoperative pladser. Dertil kommer 100 dagsengepladser og 100 pladser i et patienthotel. 180 modtagelsesrum. Mellem og patientbesøg pr. dag, heraf procent akutte patienter medarbejdere samt tusindvis af forskere og studerende. Byggeomkostningerne udgør 14,5 milliarder SEK. I dette beløb indgår ikke virksomhedens udstyr. NKS indkøbes i et Offentligt-Privat Partnerskab, OPP, hvor projektvirksomheden Swedish Hospital Partners (ejet halvt af Skanska og halvt af Innisfree) projekterer, bygger, finansierer samt står for vedligeholdelse og drift af bygningen i 30 år. Byggestart i efteråret Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

9 Skitsebillede af Nya Karolinska Solna (Sverige), som bliver et verdensførende universitetshospital. Verdens største OPP*-hospital en logistisk udfordring for Coor Den 1. maj blev det klart, at Coor skal være ansvarlig for koordinering og udvikling af arbejdsplads- og ejendomsservices på det nye universitetshospital i Solna (NKS) til og med år Opgaven er rekordlang, men fuldt ud muligt eftersom Coor har deltaget i planlægningen og projekteringen af hospitalet. Nu skal mange års erfaringer og viden bruges i den største logistiske udfordring i virksomhedens historie. Når hospitalet står klart, vil næsten patienter pr. døgn blive behandlet, 600 sengepladser vil blive administreret, og 180 modtagelsesrum vil blive passet. Desuden skal arbejdspladsen fungere for medarbejdere samt tusindvis af forskere og studerende. Hospitalet har sygeplejeaktivitet i dag- og natteskift og skal fungere døgnet rundt uden afbrydelser. Dertil kommer alt, der skal ind og ud ad hospitalet som mad, vasketøj, forbrugsartikler og affald. Dette stiller store krav til den service, der er nødvendig, for at hospitalet kan fungere. Vi forstod på et tidligt stadium, at hjertet i NKS er logistikken. Hvis den ikke fungerer, er det ligegyldigt, hvor moderne hospitalsbygningen er, siger Magnus Wikström, der er ansvarlig for NKSkontrakten hos Coor. Det er en stor fordel for Coor, at man deltager i hele planlægnings- og projekteringsstadiet. På denne måde kan man sammen med Skanska se på livscyklusomkostningerne for hospitalet for at få så lave omkostninger som muligt over hele perioden. Det kan handle om valg af materiale, planlægning af flow og logistik eller smarte systemløsninger. Drivkraften er at tænke smart fra begyndelsen. Både for bygherrer og forvaltere. Stockholm Läns Landsting betaler ikke for utilgængelige arealer, og med kvadratmeter at holde styr på gælder det om at tænke rigtigt fra starten. Magnus Wikström, Coor Service Management Hos Coor tænker vi logisk, og vi har en enorm erfaring med både forvaltnings- og serviceydelser. Det er det perspektiv, vi bidrager med. Hver logistikvare skal håndteres så få gange som muligt manuelt. På denne måde mindsker vi den manuelle arbejdsindsats. Eksempelvis flytter vi ikke varer mellem transportvogne og lagerhylder, men i stedet udgør transportvognene lagerpladsen, siger Magnus Wikström. Det lange perspektiv betyder også, at Coor kan foretage investeringer, som ikke ville være forsvarlige i kortere kontrakter, fordi uvisheden er for stor. Magnus er overbevist om, at forvaltningen og serviceydelserne over tid bliver mere effektive ved at byggeentreprenører og FM-leverandører samarbejder under udviklingen af hospitalet. OPP-oplægget indebærer, at vores leverance med tiden bliver billigere og bedre, hvilket er godt for både NKS og skatteyderne. Coors forvaltningsopgave kan deles op i fire ben: Ejendomsservice eksempelvis vedligeholdelse af bygninger, el og vvs. Serviceydelser eksempelvis reception, rengøring, ansvar for helikopterflyveplads, sikkerhed og konferenceservice. Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 9

10 Logistiktjenester al ekstern og intern logistik, eksempelvis håndtering af tekstiler, post og pakker, affaldshåndtering (med en affaldssuger, som transporterer affald til sorteringsstationen), patientmad, farligt affald og sterile produkter. Der vil blive bygget en intern godsmodtagelse, som kan modtage lastbiler på 24 meter. Alle transporter foregår under hospitalet i underjordiske tunneller og de fleste ved hjælp af AGV er. Det vil sige robotter, som trækker varevognene. Kommercielle tjenester ansvarlig for udlejning til kommercielle parter, eksempelvis restauranter, apoteker, kiosker med mere i den offentlige del af lobbyen. For at kunne klare opgaven vil Coor arbejde med tre centre, hvor man samler det, der er nødvendigt for at effektivisere arbejdet. Det første og største center er teknikbygningen med alle medieforsyninger samt godsmodtagelse og affaldsdepot. Center nummer to er omdrejningspunkt for logistik med håndtering af post og gods. Det er også samlingspunktet for alle AGV er, som sørger for meget af den fysiske logistik på hospitalet. Eksempelvis hentes, vaskes og leveres der rengøringssvabere til rum hver dag. Center nummer tre er reception og servicecenter for personale og besøgende. Her holder Coors FM-ledelse også til. Vores ledelse skal sidde der, hvor det sker, for at kunne agere og styre begivenhederne. Først når vi hører og ser alt, kan vi være med til at træffe forholdsreglerne. Her vil personer fra projektvirksomheden også komme til at sidde, eftersom vi skal arbejde tæt sammen, nu hvor vi er partnere. Magnus Wikström synes, at OPP som projektform er interessant. Primært fordi det giver Coor gode forudsætninger for at kunne planlægge og udforme serviceleverancen, så den passer optimalt til NKS og over lang tid. Vi har mange aftaler, som løber over lang tid det er ikke nyt for os. Men oftest kommer vi ind i en færdig bygning eller virksomhed med eksisterende personale. Det hører til sjældenhederne, at vi er med til at projektere, bygge og skabe nye tjenester. Det bliver utrolig spændende at følge vores egen og NKS udvikling. *OPP = Offentligt-Privat Partnerskab Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Intellecta) Grafisk udformning og produktion: Paloma Fotografier og illustrationer: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: ,

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S 1 Indhold Kort om Coor Service Management A/S Hvorfor outsource? Hvordan og hvad kan outsources?

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI

BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI 1 BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal på et overordnet niveau beskrive Glostrup Kommunes strategi

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013 OPP KKR Hovedstaden 16. april 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012: 139 mia. kr. 2017:

Læs mere

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

FM-Dagen 2013. 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april. Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup. Gyrithe Saltorp. Christian Bitz.

FM-Dagen 2013. 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april. Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup. Gyrithe Saltorp. Christian Bitz. Liselotte Lyngsø Christian Bitz Gyrithe Saltorp Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup FM-Dagen 2013 Verner Bentzen Poul Holt Pedersen Kirsten R. Galamba 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april Programoversigt

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) Budskabet 1. Pilen peger i retning af flere partnerskaber 2. Partnerskaber

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Den 6. september 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Region Midtjyllands strategi for en professionel

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130902 Produktion: Valentin&Byhr. Tryk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efgbondo.dk Om os. EFG er en førende europæisk virksomhed

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS

Korsør, 28 januar Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden. Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Korsør, 28 januar 2016 Nye trends i samarbejde og organisering - lad os lære af hinanden Organisation og Ledelse v. Ninna Meier Kora & CBS Hvem er jeg og hvad arbejder jeg med? Forsker i ledelse og organisering

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Facility Management i Post Danmark

Facility Management i Post Danmark Facility Management i Post Danmark v/ ejendomschef Jesper Friisberg Indlæg ved afslutningsseminaret i projektet Organisering af den kommunale FM-funktion Odense, den 17.april 2007 25. april 2007 Post Danmark

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler

Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler Louise Tranberg DTU, Lyngby Logistisk optimering Hvordan optimeres den fysiske struktur og logistik i transportfirmaer? Hvor mange terminaler skal

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere