Service i verdensklasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service i verdensklasse"

Transkript

1 Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største FM-kontrakt set i Danmark til dags dato samt en meget speciel kontrakt i Sverige, hvor Coor allerede nu skal udvikle og levere services til et nyt hospital i Solna, nær Stockholm, der først står færdigbygget i år Kontrakten i Sverige er et såkaldt Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor Coor skal udvikle og levere al arbejdsplads- og ejendomsrelateret service til det nye universitetshospital, som skal bygges i Solna, Stockholm. Partnerskabet løber i 25 år og er uden sammenligning den mest banebrydende og spændende opgave, vi og branchen har set i mange år. Jørgen Utzon, adm. direktør for Coor i Danmark Den nye opgave er unik, fordi vi allerede tidligt i projekteringsstadiet får mulighed for at være med til at påvirke opbygningen og udformningen af serviceydelserne. Dette i kombination med den lange aftaletid gør, at vi kan planlægge og skræddersy vores leverance, så at den fremtidige drift og vedligeholdelse af ejendommen optimeres over hele hospitalets levetid. Kunden, Stockholms Läns Landsting, og alle hospitalets medarbejdere og patienter får et sygehus og en pleje i verdensklasse understøttet af service i verdensklasse. Den største i Danmark I Danmark når DR-kontrakten op i et 3-cifret millionbeløb. Coor skal lede, udvikle og effektivisere alle servicefunktioner hos DR i Danmark i en 5-årig periode. Opstart er den 1. januar, hvor den første udfordring bliver at have alt klart nytårsnat kl ! Du kan læse mere om Danmarks største FM-kontrakt i næste nummer af Nova. I dette nummer vil der udover artikler om det nye sygehusprojekt også være spændende artikler om, hvordan du som kunde kan udvikle dine FM-funktioner. Ved at dele dine egne og andres erfaringer og viden med os er det vores håb og overbevisning, at du vil få inspiration og gode idéer. Hvis der er noget, du vil vide mere om eller diskutere, håber jeg du kontakter os. Vi vil gerne medvirke til at forbedre din virksomhed! God læsning! Jørgen Utzon Vil du vide mere om Coor eller vores virksomhed? Kontakt mig gerne! Tlf , Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 1

2 Temaserie: Internationale FM-strategier Tænk globalt agér lokalt For at sikre en vellykket implementering af en international FM-strategi bør strategiske problemstillinger være adskilt fra de taktiske og operative. Der skal være en vis fleksibilitet til lokal tilpasning. Først og fremmest til nationale love, regler, kulturelle forskelle og markedspraksis. I sidste nummer af Nova blev det konstateret, at stadig flere større virksomheder og organisationer i Norden overvejer internationale FM/IFM-løsninger. Jens Ebbe Rasmussen, forretningsudviklingschef hos Coor i Sverige og Joakim Karlsson, partner på det globale strategi- og managementkonsulentbureau A.T. Kearney*, har begge arbejdet med spørgsmål omkring strategisk forretningsudvikling og outsourcing i flere år. De har begge mødt og fordybet sig i de problemstillinger, der opstår, når man ønsker et fuldstændigt greb om alle FMforholdene i en international organisation. De internationale løsninger er meget ofte motiveret af effektiviseringer og omkostningsbesparelser, men også af ønsket om at få et bedre overblik og øget standardisering. Mange internationale virksomheder ønsker at arbejde mere homogent tværs over landegrænser eller regioner, Joakim Karlsson, A.T. Kearney siger Joakim Karlsson fra A.T. Kearney. Jens Ebbe Rasmussen fra Coor er enig, men påpeger, at også risikominimering og -kontrol er en vigtig drivkraft. For globale virksomheder med stærke varemærker er god leverandørkontrol et vigtigt parameter. Fælles principper og standarder i spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, arbejdsforhold og produktionsmetoder bliver mere almindelige. Dette påvirker også FM-spørgsmål, hvor eksempelvis emner som sort arbejde er centrale. Et globalt greb om FM-forholdene gør, at det bliver lettere at styre og følge op på disse forhold på en god måde i alle dele af virksomheden, hvilket bidrager til en bedre risikokontrol, siger Jens. Vigtigheden af en tydelig FM-strategi Jens Ebbe Rasmussen, Coor Service Management Jens og Joakim er helt enige om, at det er særdeles vigtigt med en tydelig FM-strategi, som er tilpasset til virksomhedens egen overordnede strategi, forudsætning og kultur. Udgangspunktet skal altid være de unikke forudsætninger, der findes i enhver organisation, det duer ikke at kopiere andres koncepter. Når man udformer en FM-strategi, skal den principielt håndtere tre typer af problemstillinger: Organisatoriske (ansvar, rapporteringsstruktur osv.), kontraktuelle (beskrivelser af de services, der skal indgå, minimumsniveauer osv.) og kommercielle (prissætningsmodeller osv.). Den store udfordring ligger i at udforme en global FM-strategi på en principiel og gennemgående måde. Man kan ikke se bort fra det faktum, at FMservices altid leveres og forbruges lokalt, og derfor altid skal tilpasses lokale forudsætninger. Først og fremmest er der nationale forskelle, som skal tages i betragtning: Lovgivning, kultur, politisk kontekst, skattesystem og så videre. Tænk globalt agér lokalt, siger Joakim. Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 Ja, se bare på kompleksiteten i at drive personalekantiner eller pensionsaftaleløsninger ved overtagelse af medarbejdere. Forudsætningerne er helt forskellige i alle de nordiske lande, og den optimale løsning er derfor forskellig fra land til land. Der skal derfor være en afvejning mellem graden af standardisering og fleksibilitet lokalt, forklarer Jens. Leverandørstruktur ofte et decentralt spørgsmål Der findes i dag eksempler på multinationale virksomheder, som har indgået aftaler med en global leverandør, men det er ikke almindeligt. De fleste globale aktører vælger at håndtere spørgsmålet om, hvem der skal udføre serviceleverancen lokalt. Når man arbejder med internationale spørgsmål, er det vigtigt at adskille strategiske problemstillinger fra de operative og taktiske. Fordi man sammenkobler globale tiltag, behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at man skal vælge en global FM-leverandør. Det der er vigtigt, er at have nogle faste rammer og en styringsmodel. Hvem der skal udføre serviceydelserne plejer at være et spørgsmål, der afgøres decentralt, enten regionalt eller nationalt, siger Joakim fra A.T. Kearney. Gradvis eller parallel implementering Når strategien er udformet og er klar til at blive implementeret i en international virksomhed, kan det gøres på to måder: Gradvist eller parallelt som et big bang i hele virksomheden på én gang. international strategi opnås jo først, når strategien er implementeret på flere fabrikker. Det er vigtigt, at man hurtigt kan påvise fordelene ved en forandring. Hvis det tager for lang tid, bliver det omkostningsfuld og svært at motivere, siger Joakim. Læs mere: Læs artiklen Stærk tendens mod internationale FMstrategier i Nova nr. 2/2010 I næste nummer skriver vi om, hvordan man som national FM-chef i en multinational virksomhed kan forberede sig til en smidig implementering af en international FM-strategi Vil du drøfte spørgsmål omkring internationale FM-løsninger? Kontakt gerne Jens Ebbe Rasmussen, forretningsudviklingschef hos Coor Service Management i Sverige, * Faktaside: A.T. Kearney hører til blandt de førende globale strategi- og managementkonsulentvirksomheder. Virksomheden hjælper store organisationer med strategiformulering, forretningsudvikling og operativ effektivitet. A.T. Kearney blev stiftet i 1926 og har længe været anset som toneangivende for udviklingen inden for strategisk indkøb og effektiv håndtering af strategiske leverandørrelationer. I Norden tæller kunderne mange globale virksomheder i de respektive lande og brancher. Mit råd er at begynde i mindre skala. Kompleksiteten er så stor, og mulighederne for en vellykket implementering er helt klart størst, hvis man begynder med at teste strategien på én fabrik eller i ét kontor eller muligvis i et helt land. Derefter kan strategien implementeres gradvist, siger Jens fra Coor. Joakim er enig men påpeger, at tidsdimensionen er vigtig ved gradvis implementering. Et hurtigt big bang er egentlig optimalt, men i praksis er det svært at gennemføre. Men det er vigtigt at holde tempoet oppe. Fordelene ved en Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 3

4 En bedre serviceleverance AB Sandviks hovedkontor i Sandviken (Sverige), som forvaltes af Coor Service Management. God orden i ejendomsporteføljen God orden er en forudsætning for effektiv teknisk ejendomsforvaltning. Coor har udviklet en særlig arbejdsmetodik til dette formål, som blandt andet blev brugt i forbindelse med, at Coor indledte et nyt samarbejde med AB Sandvik i Sverige i At optimere ejendomsforvaltningen så at bygningens værdi bibeholdes over tid kræver en struktureret arbejdsmetode. Coor forvalter og passer ejendomme med et samlet areal på over km2, og for at kunne give kunderne den bedste støtte har man udviklet en systematisk metode til teknisk forvaltning. I bund og grund handler det om god orden, og vores systematiske metode er et udmærket redskab til at garantere dette, siger Anders Eriksson, serviceudvikler hos Coor med særlig vægt på teknisk forvaltning af ejendomme. Anders Eriksson, Coor Service Management En vigtig forudsætning for et proaktivt og kvalitetssikkert ejendomsarbejde er at have et aktuelt og fuldstændigt tilstandsbillede af alle bygninger og installationer, som indgår i den aktuelle opgave. Hvert nyt samarbejde bør derfor indledes med en opgørelse og besigtigelse af den nuværende tilstand på de genstande, der indgår i aftalen. Med et opdateret og struktureret tilstandsbillede kan vi i samråd med kunden analysere ejendommene, foretage de nødvendige prioriteringer og udarbejde planer for vedligeholdelse på kort og lang sigt. Vi planlægger dels mere akutte tiltag, og dels renoveringsbehov og foranstaltninger på flere års sigt. En vedligeholdelsesplan kan løbe mellem 5 og 20 år og opdateres normalt årligt. Dette gør, at vores kunder får et godt overblik over fremtidige omkostninger og investeringsbehov, fortæller Anders. Tilstandsanalysen danner også et vigtigt udgangspunkt for den forebyggende vedligeholdelse, som ligges ind i Coors IT-baserede virksomhedsledelsessystem. Fordelene ved at få alle objekter og vedligeholdelsesforanstaltninger ind i systemet er, at der automatisk kan genereres arbejdsordrer, hvilket sikrer kvaliteten i leverancen og understøtter mobile løsninger som for eksempel opkobling til bærbare computere. Også fejlafhjælpende vedligeholdelse registreres løbende. Fordelene ved det er, at der bliver en god omkostningsopfølgning på alle objekter. Det er vores ansvar at hjælpe vores kunder med at få et godt overblik over alle nødvendige foranstaltninger og at prioritere og planlægge ejendomsvedligeholdelsen rigtigt. Vi har de systemer og den metodik, der kræves, hvilket sammen med kundens viden om sine egne ejendomme resulterer i optimal ejendomsvedligeholdelse, slutter Anders. Sandvik et godt eksempel Siden 2008 har Coor leveret nogle og tredive services inden for arbejdsplads-, ejendoms- og produktionsservice til AB Sandvik. Eksempler på services, som indgår i kontrakten, er industrisanering, affaldshåndtering, ejendomsdrift, udendørsarealer, rengøring, reception, konferencer, kaffemaskiner, telefonomstilling og catering. AB Sandviks hovedkontor er meget smukt beliggende i Sandviken, cirka 20 km vest for Gävle i Sverige. Her er der omkring 200 bygninger med et samlet areal på cirka km2 af varierende alder og tilstand. Nogle af ejendommene er meget gamle Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 4

5 og desuden fredede, hvilket stiller særlige krav til forvaltningen. En af de første ting Coor gjorde da samarbejdet begyndte, var at lave en opgørelse og besigtigelse af alle eksisterende ejendomme. Det var et omfattende arbejde der varede i fire måneder, og som delvist blev gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent. Guy Drottler, Coor Service Management Ifølge aftalen skal vi være ansvarlige for tilsyn med og pasning af ejendommene samt fejlafhjælpende vedligeholdelse, mens Sandvik er ansvarlig for den planlagte vedligeholdelse. For at undgå diskussioner om hvad der hører til den fejlafhjælpende og den planlagte vedligeholdelse, fik vi hjælp af en uafhængig part til at gennemføre selve tilstandsbesigtigelserne, siger Guy Drottler, kontraktchef hos Coor. vedligeholdelse op imod behovet fra aktiviteten i ejendommen og andre aktuelle forudsætninger. Eftersom Sandviks FM-organisation primært består af akademiske kompetencer, lægger vi vedligeholdelsesarbejdet ud til forskellige entreprenører, fortæller Arnold. Arnold Silverhult synes, at tilstandsbeskrivelserne og de strukturerede, langsigtede vedligeholdelsesplaner er til stor nytte: Vi har i dag en meget god fornemmelse af vedligeholdelsesbehovet i ejendommene og en konkret plan, hvoraf de nødvendige foranstaltninger og omkostningsberegninger fremgår. Dette er en stor hjælp i vores arbejde med Sandviks ejendomsbestand. Arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med Sandviks FM-organisation. Tilstandsbesigtigelserne gav os et godt og overordnet billede af, hvilket vedligeholdelsesbehov Sandviks ejendomme kræver. Der findes en del forsømt vedligeholdelse i ejendomsbestanden, og med den viden har vi udarbejdet en langsigtet løbende femårsplan for Arnold Silverhult, FM-chef på Sandvik Materials Technology vedligeholdelsestiltag, siger Arnold Silverhult, enhedschef for FM hos Sandvik Materials Technology. De overordnede femårsplaner revideres hvert år, samtidig med at der fastlægges konkrete etårsplaner. Når vi diskuterer, hvilke opgaver der skal udføres hvert år, vejer vi det langsigtede behov for Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Fra kundens perspektiv Ulf Wretskog, chef for Coor i Finland, synes, at kunden er blevet bedre til at drive og have kendskab til deres FM-funktioner og -behov i de seneste år. Jo stærkere kunde, desto bedre service FM-markedet modnes i hele Norden. Det påvirker både kunder og serviceleverandører. Generelt har kunderne udviklet deres kompetencer, så de er blevet bedre til at drive processen med en FM-leverandør, som alt andet lige resulterer i et styrket samarbejde. Det grundlæggende for en effektiv service er en tydelig FM-strategi og en stærk kundevirksomhed. Ulf Wretskog kalder sig selv for en af de gamle ræve hos Coor. Siden august i år har han været administrerende direktør for Coor i Finland, men med sig i bagagen har han næsten ti år som operativ chef hos Coor i Sverige. Ulf er i Finland mindst fire dage om ugen, men familien bor stadig i Sverige. Nova møder ham på Coors hovedkontor i Stockholm. Vi skal tale om kunder velfungerende kundevirksomheder. Jeg har set meget gennem min tid hos Coor, siger Ulf Wretskog. Generelt synes jeg, at kunderne er modnet meget i de seneste år. For ti år siden var det primært serviceleverandørerne, der førte an i udviklingen, men nu er kunderne helt klart kommet ind i kampen. I dag tager næsten alle større aktører FM-funktionerne meget alvorligt og arbejder på forskellige måder aktivt med at tilpasse, udvikle og effektivisere deres FM-organisation, siger Ulf Wretskog. Hvad kendetegner en dygtig FM-kunde? Ulf tænker sig lidt om og siger så, at der er to grundlæggende kriterier, en tydelig strategi og en stærk kundevirksomhed. Med en tydelig strategi mener han en tydelig defineret opgave fra virksomhedens ledelse. Det handler om at have en overordnet idé med sine FM-funktioner, samt være bevidst om den indflydelse der eksisterer fra virksomhedens øvrige forretningsmæssige udfordringer. For eksempel reducerede omkostningsniveauer, øgede eller mere ensartede (standardiserede) kvalitetsniveauer, øget produktionstakt, øget langsigtet bæredygtighed eller måske et stærkere varemærke. Hvis FM-opgaven er tydelig, øger det naturligvis forudsætningerne for at kunne styre og drive FMfunktionerne rigtigt. Det gælder, hvad enten man vælger at drive funktionerne i eget regi eller ved hjælp af specialiserede serviceleverandører, siger Ulf. Med en stærk kunde mener Ulf en tydelig FM-organisation med et klart defineret ansvar og mandat. Organisationen og mandatet skal være tydelig, både i virksomheden selv og over for eventuelle serviceleverandører. En god FM-kunde indebærer, at ansvaret er centraliseret. For eksempel hos en FM-chef, ejendomschef, CFO, administrativ chef eller en indkøbschef, og at organisationsstrukturen er tydelig. Det kan være svært at indføre i decentraliserede organisationer, men FM-funktionerne drives helt klart bedst og mest effektivt på den måde. Jo stærkere kunde, desto bedre service, siger Ulf. Hvilken organisationsstruktur fungerer bedst? Principielt kan organisationsstrukturen være geografisk eller funktionelt inddelt. Eftersom Ulf er en stærk fortaler for integrerede FM-løsninger (IFM)*, er han overbevist om, at den geografisk inddelte FM-organisation er den bedste. Alle erfaringer peger på, at det er bedre og mere effektivt at håndtere FM-funktionerne samlet og at arbejde med lokale synergier. Det er den viden, Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 6

7 der styrer stadig flere større selskaber hen imod IFM-løsninger. Men jeg vil understrege, at det er bedre at have en funktionelt inddelt FM-organisation med tydeligt ansvar end en organisation med utydelig eller spredt ansvarsfordeling. Det er svært at arbejde med både for kunden og serviceleverandøren. Man går glip af betydelige stordriftsfordele og synergieffekter, samtidig med at det er sværere at udføre proaktivt udviklingsarbejde. En af de store fordele ved en tydelig organisationsstruktur er, at det bliver enklere at skille de strategiske funktioner fra de taktiske og operative. Ansvaret for de strategiske funktioner skal helt klart ligge hos kunden, og derefter skal der findes en serviceleverandør, som har ansvaret for at levere i overensstemmelse med den lagte strategi. De virkelig dygtige kundevirksomheder er grundige med dette, siger Ulf. Hvordan ser drømmekunden ud? Ulf mener, at drømmekunden på mange måder også er mareridtskunden: Drømmekunden opfylder alle kriterier for en god kunde. FM-strategien og organisationen er glasklar, og det strategiske ansvar er helt koblet fra serviceleverandøren. I disse virksomheder bliver kravene til os som leverandør helt klart større, og vi skal arbejde hårdere med hele tiden at udvikle, effektivisere og forbedre vores leverance. Det er selvfølgelig benhårdt, samtidig med at det er utrolig stimulerende. Det er i leverancen til disse kunder, at vores kompetence og proaktivitet sættes på den største prøve. I alle leverancer skal vi altid kunne vise, at vi tilfører vores kunder en merværdi, men i disse leverancer bliver det allermest tydeligt, siger Ulf. Vil du vide mere? Kontakt gerne Ulf Wretskog, administrerende direktør for Coor i Finland, via mail coor.com) eller telefon ( ) Livscyklusperspektiv i ejendomsbranchen Mats Abrahamsson, teknisk chef i NKS-forvaltningen, Anna-Karin Oscarsson, sygeplejedirektør i NKS-forvaltningen og Magnus Wikström, sitechef hos Coor. Nye mål for sygepleje nye mål for byggeri Fokus på patienten det er ledeordene for Nya Karolinska Solna (NKS) i Sverige, hvis målsætning er at blive et universitetshospital i verdensklasse. På kvadratmeter vil højspecialiseret sygepleje samt forskning og uddannelse blive samlet. Hospitalet finansieres, bygges og forvaltes som et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP-projekt). Verdens største OPP-hospital kommer til at ligge i Solna. Det første spadestik blev taget for et par uger siden. I efteråret 2017 skal hele hospitalet stå færdigt. Det er en stram tidsplan med høj produktionstakt og en arbejdsplads, som kræver meget logistik for ikke at forstyrre den nuværende aktivitet eller infrastrukturen omkring sig. Desuden skal NKS bygges og drives med mindst mulig miljøpåvirkning. Målet er et langsigtet bæredygtigt universitetshospital, som er klimaneutralt. Alt dette er en udfordring for projektvirksomheden Swedish Hospital Partners, bygherren Skanska og serviceselskabet Coor, som har fået kontrakt på konstruktionen, byggeriet, forvaltningen og driften af det nye hospital frem til år Mats Abrahamsson, teknisk chef hos NKS, ser tydelige fordele ved at lægge byggeriet og driften af hospitalet ud til andre parter: Incitamentet ligger i at bygge et robust sygehus, som holder på den lange bane. Eftersom projekt- Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

8 selskabet (som står for finansiering og gennemførelse) er ansvarlig for og påtager sig hele risikoen for dette hospital i 30 år, skal de allerede i projekteringsarbejdet tænke smart og langsigtet. Desuden har de en gedigen viden om dette. I det referenceprojekt, som Stockholms Läns Landsting (SLL) havde opstillet for NKS, var der stadig visse uløste problemer med logistikløsningen. De private aktører løste dette problem for os. Coor udarbejdede en kompleks løsning baseret på deres erfaring og specialistkompetence. Når man bygger NKS, bygger man også en infrastruktur ind for at lette samarbejdet mellem pleje, forskning og uddannelse. Ny viden og medicinsk udvikling vil kunne tages i brug hurtigere og komme de mest syge til gavn. Alt dette stiller krav til nye, ukonventionelle løsninger for det fremtidige universitetshospitals organisation, logistik og fysiske miljø. NKS stiller høje krav til fleksibilitet og udskiftelighed. Hospitalet og dets lokaler skal enkelt og omkostningseffektivt kunne omstilles fra én aktivitet til en anden, siger Mats Abrahamsson. For patienterne og deres pårørende betyder det sikre og menneskelige miljøer. Indlagte patienter får eget værelse med brusebad og toilet samt hvileplads til pårørende. Enkelværelset styrker dels patientens integritet og dels sikkerheden gennem mindsket smittespredning. Hospitalet deles op i offentlige og professionelle zoner, så at patienterne slipper for sengetransporter i elevatorer og korridorer, hvor mange mennesker færdes. Den indledende projektering er meget vigtig for alle de involverede parter. For os hos SLL er det vigtigt at sikre, at alle vores funktionskrav er opfyldt. Fra vores side har vi haft flere hundrede personer med forskellige kompetencer involveret allerede fra starten, primært inden for pleje, byggeri og drift. Desuden tog vi konsulenter ind fra England, hvor OPP-projekter er en almindelig måde at finansiere og bygge på, som hjælp i den lange indkøbsproces, siger Mats Abrahamsson. I og med at det er et OPP-projekt, køber Landstinget et fungerende hospitalsanlæg med alle serviceydelser forudsat at alt fungerer som aftalt. Vi har opstillet høje funktionskrav og acceptkriterier, men kort sagt så betaler vi ikke for det, der ikke kan bruges. Det er en måde for os at sikre et robust hospital på og at sikre, at den ønskede grad af service leveres kontrakttiden ud. Fakta om Nya Karolinska Solna (NKS): Hospitalet vil tilbyde højspecialiseret og specialiseret sygepleje med fokus på effektive patientflows, høj patientsikkerhed med enkeltværelser til indlagte patienter og et øget samarbejde mellem pleje, forskning og uddannelse etager, helikopterplatform og to til tre kælderplan med personaleparkering og godsmodtagelse. Totalt 600 sengepladser, hvoraf 130 er intensivpleje- og intermediærplejepladser og 75 postoperative pladser. Dertil kommer 100 dagsengepladser og 100 pladser i et patienthotel. 180 modtagelsesrum. Mellem og patientbesøg pr. dag, heraf procent akutte patienter medarbejdere samt tusindvis af forskere og studerende. Byggeomkostningerne udgør 14,5 milliarder SEK. I dette beløb indgår ikke virksomhedens udstyr. NKS indkøbes i et Offentligt-Privat Partnerskab, OPP, hvor projektvirksomheden Swedish Hospital Partners (ejet halvt af Skanska og halvt af Innisfree) projekterer, bygger, finansierer samt står for vedligeholdelse og drift af bygningen i 30 år. Byggestart i efteråret Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

9 Skitsebillede af Nya Karolinska Solna (Sverige), som bliver et verdensførende universitetshospital. Verdens største OPP*-hospital en logistisk udfordring for Coor Den 1. maj blev det klart, at Coor skal være ansvarlig for koordinering og udvikling af arbejdsplads- og ejendomsservices på det nye universitetshospital i Solna (NKS) til og med år Opgaven er rekordlang, men fuldt ud muligt eftersom Coor har deltaget i planlægningen og projekteringen af hospitalet. Nu skal mange års erfaringer og viden bruges i den største logistiske udfordring i virksomhedens historie. Når hospitalet står klart, vil næsten patienter pr. døgn blive behandlet, 600 sengepladser vil blive administreret, og 180 modtagelsesrum vil blive passet. Desuden skal arbejdspladsen fungere for medarbejdere samt tusindvis af forskere og studerende. Hospitalet har sygeplejeaktivitet i dag- og natteskift og skal fungere døgnet rundt uden afbrydelser. Dertil kommer alt, der skal ind og ud ad hospitalet som mad, vasketøj, forbrugsartikler og affald. Dette stiller store krav til den service, der er nødvendig, for at hospitalet kan fungere. Vi forstod på et tidligt stadium, at hjertet i NKS er logistikken. Hvis den ikke fungerer, er det ligegyldigt, hvor moderne hospitalsbygningen er, siger Magnus Wikström, der er ansvarlig for NKSkontrakten hos Coor. Det er en stor fordel for Coor, at man deltager i hele planlægnings- og projekteringsstadiet. På denne måde kan man sammen med Skanska se på livscyklusomkostningerne for hospitalet for at få så lave omkostninger som muligt over hele perioden. Det kan handle om valg af materiale, planlægning af flow og logistik eller smarte systemløsninger. Drivkraften er at tænke smart fra begyndelsen. Både for bygherrer og forvaltere. Stockholm Läns Landsting betaler ikke for utilgængelige arealer, og med kvadratmeter at holde styr på gælder det om at tænke rigtigt fra starten. Magnus Wikström, Coor Service Management Hos Coor tænker vi logisk, og vi har en enorm erfaring med både forvaltnings- og serviceydelser. Det er det perspektiv, vi bidrager med. Hver logistikvare skal håndteres så få gange som muligt manuelt. På denne måde mindsker vi den manuelle arbejdsindsats. Eksempelvis flytter vi ikke varer mellem transportvogne og lagerhylder, men i stedet udgør transportvognene lagerpladsen, siger Magnus Wikström. Det lange perspektiv betyder også, at Coor kan foretage investeringer, som ikke ville være forsvarlige i kortere kontrakter, fordi uvisheden er for stor. Magnus er overbevist om, at forvaltningen og serviceydelserne over tid bliver mere effektive ved at byggeentreprenører og FM-leverandører samarbejder under udviklingen af hospitalet. OPP-oplægget indebærer, at vores leverance med tiden bliver billigere og bedre, hvilket er godt for både NKS og skatteyderne. Coors forvaltningsopgave kan deles op i fire ben: Ejendomsservice eksempelvis vedligeholdelse af bygninger, el og vvs. Serviceydelser eksempelvis reception, rengøring, ansvar for helikopterflyveplads, sikkerhed og konferenceservice. Nova nr 3 - November Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 9

10 Logistiktjenester al ekstern og intern logistik, eksempelvis håndtering af tekstiler, post og pakker, affaldshåndtering (med en affaldssuger, som transporterer affald til sorteringsstationen), patientmad, farligt affald og sterile produkter. Der vil blive bygget en intern godsmodtagelse, som kan modtage lastbiler på 24 meter. Alle transporter foregår under hospitalet i underjordiske tunneller og de fleste ved hjælp af AGV er. Det vil sige robotter, som trækker varevognene. Kommercielle tjenester ansvarlig for udlejning til kommercielle parter, eksempelvis restauranter, apoteker, kiosker med mere i den offentlige del af lobbyen. For at kunne klare opgaven vil Coor arbejde med tre centre, hvor man samler det, der er nødvendigt for at effektivisere arbejdet. Det første og største center er teknikbygningen med alle medieforsyninger samt godsmodtagelse og affaldsdepot. Center nummer to er omdrejningspunkt for logistik med håndtering af post og gods. Det er også samlingspunktet for alle AGV er, som sørger for meget af den fysiske logistik på hospitalet. Eksempelvis hentes, vaskes og leveres der rengøringssvabere til rum hver dag. Center nummer tre er reception og servicecenter for personale og besøgende. Her holder Coors FM-ledelse også til. Vores ledelse skal sidde der, hvor det sker, for at kunne agere og styre begivenhederne. Først når vi hører og ser alt, kan vi være med til at træffe forholdsreglerne. Her vil personer fra projektvirksomheden også komme til at sidde, eftersom vi skal arbejde tæt sammen, nu hvor vi er partnere. Magnus Wikström synes, at OPP som projektform er interessant. Primært fordi det giver Coor gode forudsætninger for at kunne planlægge og udforme serviceleverancen, så den passer optimalt til NKS og over lang tid. Vi har mange aftaler, som løber over lang tid det er ikke nyt for os. Men oftest kommer vi ind i en færdig bygning eller virksomhed med eksisterende personale. Det hører til sjældenhederne, at vi er med til at projektere, bygge og skabe nye tjenester. Det bliver utrolig spændende at følge vores egen og NKS udvikling. *OPP = Offentligt-Privat Partnerskab Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Tekster: Åsvor Brynnel, Victoria Wahlberg (Intellecta) Grafisk udformning og produktion: Paloma Fotografier og illustrationer: Peter Knutson, Lennart Durehed, Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: ,

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet.

Nok om min baggrund, - lad os se på de muligheder der eksisterer og ISÆR baggrundene for det muliges kunst, inden for fagområdet. God dag, og tak for invitationen til Havneteknisk seminar, hvor emnet JEG skal tale om, er de kommercielle udfordringer, og ikke mindst, de IKKE udnyttede muligheder der eksisterer ved anskaffelse og drift

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum Det føles trygt, at jeg kender dem, der kommer og hjælper mig, og at de ved, hvordan jeg vil have det RAPPORT 5 2013 Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum En arbejdsmetode

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Vejle Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Vejle Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 1 februar 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET Regioner bygger og moderniserer sygehuse

Læs mere

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab Redaktion: Udgiver: Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen

PROFIL. Talentudvikling for tyggegummispecialister. Afprøvning og udvikling af ledertalenter. Lederuddannelse med FokusProfilen PROFIL Nr. 1 oktober 2013 Talentudvikling for tyggegummispecialister Fertin Pharma sætter spotlys på talenter der skal styrke virksomhedens position Afprøvning og udvikling af ledertalenter Lederuddannelse

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008

DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008 DET HANDLER OM TRYGHED CASERAPPORT INTEGRERET FACADERENOVERING 2008 Indhold 05 FORORD 07 Innovation Ringsted Bygningsenterprise Deltagere i projektet 12 Systemleverance Systemleverance 16 Konfigurator

Læs mere