God sommer fra foreningsbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God sommer fra foreningsbestyrelsen"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl Målsætningsprogram 23. september 2014 kl Formandsmøder: 9. september 2014 kl Arrangementer i øvrigt: Konference for afdelingsbestyrelser 3./4. oktober 2014 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2014, kl Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf.: Mail: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VIBOs medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Fra venstre ses bestyrelsesmedlem Kurt Steenfeldt Hansen, bestyrelsesmedlem Frank Jensen, medarbejderrepræsentant Lisa Andersen, formand Jackie Lauridsen, næstformand Birgitte Langballe, bestyrelsesmedlem Mohammed Siam og bestyrelsesmedlem Peter Schneider Det første halvår af 2014 er gået rigtigt godt. En masse spændende projekter har præget dagsordenen, og foreningsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen arbejdet målrettet på flere opgaver. Samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer skulle gerne have modtaget sine ipads, hvilket er blevet rigtigt godt modtaget rundt omkring i afdelingerne. Med dette tiltag giver vi mulighed for at arbejde mere digitalt, hvilket jo er en uundgåelig udvikling også i vores sektor. Vi planlægger kursusdage i brug af de udleveret ipads. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 25/6 blev købet af Samuels kirken en realitet, og vi kan nu få bygget nogle nye ungdomsboliger. Det er et rigtigt spændende projekt, som vi forventer os meget af og ser frem til at komme i gang med. Alle afdelingsmøder er afholdt, og foreningsbestyrelsen har deltaget i flere af dem. Vi oplever en rigtig god stemning rundt omkring i afdelingerne og ser et godt og positivt engagement fra de beboervalgte afdelingsbestyrelser. Tillykke med genvalget og tillykke med valget og velkommen til alle nye beboerdemokrater. VIBOs nuværende hjemmeside bliver erstattet af en helt ny side med et totalt ændret design samt en helt anden opbygning. Hver afdeling vil få lavet en lille film, hvor man kort præsenterer afdelingen ud fra de input, I som afdelingsbestyrelse har bidraget med. Det er en spændende proces, og vi forventer at gå drift med den nye hjemmeside i indeværende år. 5. og 6. september er der Almene Boligdage i Bella Center. VIBO bliver også denne gang repræsenteret med en flot stand. Programmet ser spændende ud, og vi ser alle frem til nogle interessante dage. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. VIBOs nuværende målsætningsprogram er gældende til udgangen af Handlingsplanen kører planmæssigt, og vi overholder den tidsplan, der blev udfærdiget. Bestyrelsen vil iværksætte en proces med udarbejdelse af et nyt målsætningsprogram gældende fra 2016, hvor I som afdelingsbestyrelser vil blive naturligt inddraget. Dette emne kommer vi til at tale meget mere om. Slutteligt vil jeg gerne på foreningsbestyrelsens vegne ønske beboerdemokrater, medarbejdere og administration en rigtig god sommer. Jackie Lauridsen Formand i VIBO 1

2 Foreningsnyt På bestyrelsesmødet den 22. maj 2014 evaluerede bestyrelsen det årlige styringsdialogmøde med Københavns Kommune, som blev afholdt den 20. februar Der blev endvidere orienteret om status for køb af Samuels Kirken, processen med Københavns Kommune, indholdet af skema A samt de forbehold, der var indeholdt i købsaftalen. Det blev besluttet at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde om køb af Samuels Kirken den 25. juni kl , med et tilbud om en omvisning i kirken mellem kl og Det blev aftalt, at arkitekt Simon Vincent fra ArgencY orienterede om det påtænkte projekt og byggeforretningsfører Preben Steen Nielsen fra Kuben orienterede om økonomien. Konferencen for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der blev afholdt den 24. og 25. april 2014, blev evalueret. Der var fremkommet fine tilbagemeldinger om en udbytterig konference, med stor fokus på gruppearbejde om det at være valgt ind i en afdelingsbestyrelse. På bestyrelsesmødet den 19. juni 2014 godkendte bestyrelsen: Politik for VIBOs arbejdskapital Politik for VIBOs dispositionsfonds anvendelse til afdelinger blev godkendt med en tilføjelse om, at der kan ydes tilskud til afdelingerne til etablering af vandmålere på lejemålsniveau Politik og handlingsplan for VIBOs boligsociale indsats blev godkendt uden ændringer Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb samt udgifter til sociale aktiviteter blev godkendt uden ændringer Model for fordeling af renter mellem administration og afdelinger blev godkendt uden ændringer Retningslinjer for anvendelse af ekstraordinære store beløb på afdelingens resultatkonto blev godkendt uden ændringer Jubilæumsgaver til afdelingerne blev godkendt af bestyrelsen med en tilføjelse om, at 35 års jubilæer skal ændres til 25 års jubilæer. Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder en oversigt over afdelingernes alder Retningslinjer for udbetaling fra VIBOs social-, kultur- og uddannelseskonto blev godkendt af bestyrelsen uden ændringer Politik for VIBOs informationsstrategi Endelig godkendte bestyrelsen justerede kompetenceregler og forretningsordener for bestyrelse og direktør. Boligsocialt udvalg orienterede om, at VIBOs Facebookside var etableret og er rigtig velfungerende. Herudover orienterede udvalget om de Almene Boligdage, hvor udvalget foreslog at VIBOs deltagelse, ud over at være en kommerciel stand, blev udvidet til også at omfatte et tema, f. eks Mellem husene og/eller temaet Kom ind. Bestyrelsen godkendte dette. På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. juni 2014 blev Køb af Samuels Kirken til efterfølgende ombygning til ungdomsboliger godkendt. Der er udsendt særskilt referat fra mødet. 2

3 Den sociale klumme Lad dig inspirere på Almene Boligdage i Bella Center Den 5. og 6. september åbnes dørene for en udstilling som præsenterer, hvordan de almene boligorganisationer byder på nye løsninger og bidrager til at udvikle vores velfærdssamfund. Med udgangspunkt i arkitektur, velfærd og innovation fremviser boligorganisationer fra hele landet nye løsninger indenfor byrum, energi, klimasikring, tryghed, socialt engagement og meget mere. Denne gang deltager VIBO med en stand, der består af henholdsvis en kommerciel del, hvor VIBOs udlejningsafdeling tilbyder gratis opskrivning, boligrådgivning m.v. Den anden del af standen er en udstillingsdel med overskriften Kom ind mellem husene i VIBO og denne del vil give et indblik i, hvordan vi i VIBO forsøger at skabe liv mellem husene, hvordan vi skaber rammer for socialt samvær og hvordan vi gennem fælles initiativer forsøger at øge boværdien i vores boligafdelinger. På standen præsenteres således eksempler på lokale projekter udført i samarbejde med beboere, herunder specialdesignede plantekasser, infrastrukturprojekter og meget mere Kom forbi! Bliver fremtidens afdelingsmøder digitale? VIBO er blevet præcenteret for Beboerdemokrati 2.0 et værktøj som giver mulighed for at igangsætte digitale afdelingsmøder. Ifølge Assembly Voting som har udviklet systemet, er det ikke en erstatning af det fysiske møde, men et supplement til inddragelse af flere beboere og dermed udvikle beboerdemokratiet. Beboerdemokrati 2.0 består af to moduler, - et Mødemodul og et Valgmodul. Med Mødemodulet er det muligt at forberede og gennemføre digitale afdelingsmøder, eksempelvis kan beboere stille forslag og debattere forslag inden afdelingsmødet. Med Valgmodulet kan afdelingen gennemføre, sikre og dokumentere elektroniske afstemninger blandt beboerne over eksempelvis en uge efter det fysiske afdelingsmøde er afholdt. Tanken med Beboerdemokrati 2.0. er, at boligafdelinger selvstændigt kan vælge om de vil benytte hele eller dele af systemet og modulerne kan let integreres i eksisterende hjemmesider. Beboerdemokrati 2.0 er gennemtestet i 4 boligafdelinger i hhv. 3B og fsb og har vist et betydeligt beboerdemokratisk potentiale, herunder markant flere forslag til afdelingsmødet og en valgdeltagelse på ml pct. Disse resultater betyder, at VIBO i løbet af efteråret vil lægge op til en drøftelse af, hvorvidt der skal være mulighed for at afprøve Beboerdemokrati 2.0. i VIBOs afdelinger. VIBO har fået sin egen Facebookside Siden starten af juni måned har man kunne finde Boligforeningen VIBO på Facebook. Siden opdateres løbende og tanken er, at siden skal formidle aktiviteter og nyheder fra VIBO på tværs af afdelinger, beboere, bestyrelser og andre interesserede - eksempelvis i form af nyhedsbreve, stillingsopslag, ledige boliger mm. Vurderingen er indtil videre, at siden er blevet modtaget meget positivt med et stort antal interesserede. Fra VIBO følges og evalueres aktiviteten fremadrettet med henblik på bedst hensigtsmæssig brug. 3

4 Afdelingsvideo til VIBOs nye hjemmeside VIBO er i samarbejde med KARBURATO ved at få udfærdiget en ny hjemmeside, som udover at få nyt layout også bliver tilgængelig på både pc, tablet og smartphone. For at gøre den nye hjemmeside så informativ som muligt, er det aftalt med KARBURATOR, at de henover sommeren telefonisk kontakter afdelingsbestyrelsesformanden i de enkelte afdelinger med henblik på at aftale nærmere vedrørende optagelse af en afdelingsvideo. Det er således tanken, at afdelingsbestyrelsesformanden sammen med afdelingsbestyrelsen udvælger og prioriterer de steder i afdelingen, som skal filmes. Har I f.eks. et beboerhus, en legeplads, en boldbane eller et ude område, som I er specielt glade for, så kan I udvælge dette som et af de centrale elementer i afdelingsvideoen. Der kan endvidere være mange andre centrale kendetegn ved jeres afdeling. Er afdelingen særlig børnevenlig eller er den særlig velegnet til ældre og folk med gangbesvær? Hvilke faciliteter er kendetegnende for afdelingen? Udmærker afdelingen sig i forhold til netværk og bredbånd? Hvilke faciliteter i nærområdet er værd at fremhæve? Er der f.eks. kort vej til offentlig transport og indkøb? Ligger der børneinstitutioner, skoler og idrætspladser i nærheden? Er der skov eller strand inden for gåafstand? KARBURATOR vil endvidere efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen tage fotos af en udvalgt lejlighed i de enkelte afdelinger. Fotoserien af lejligheder vil blive lagt på VIBOs nye hjemmeside. Fotoserien vil alene være et eksempel på, hvordan en lejlighed i afdelingen kan se ud. Da optagelse af afdelingsvideoerne og fotoserien sker hen over sommeren vil der være mange, som er på ferie. Såfremt dette er tilfældet, aftales der blot et nyt tidspunkt efter sommerferien med KAR- BURATOR. Enkelte af Vibo afdelinger er enten i gang med en større renovering eller står lige overfor en renovering, hvorfor det ikke er relevant på nuværende tidspunkt at lave en afdelingsvideo. Disse afdelinger vil dog også blive kontaktet af KARBURATOR, som vil høre, såfremt der alene er tale om en udvendig renovering, om det er relevant på nuværende tidspunkt at tage en fotoserie af en udvalgt lejlighed. VI håber, at det bliver en rigtig spændende proces for afdelingsbestyrelserne at deltage i opbygningen af en afdelingsvideo til egen afdeling. Nyt vejnavn for en del af Aldersrogade på Nørrebro I forbindelse med anlæggelsen af den nye plads, Krakas Plads, bliver Aldersrogade til to gader, og samtidig skifter den ene del af gaden navn til Sigynsgade. Adressen for vores boliger, som er beliggende i Aldersrogade 41 A 45 C ændres pr. 1. august 2014 til Sigynsgade 8 34 A. Vores beboere i Aldersrogade vil modtage brev fra VIBO om, at deres lejemålsadresse ændres pr. 1. august 2014, og at lejekontrakten fortsætter på uændrede vilkår. 4

5 Jurahjørnet UDBETALING AF BOLIGSTØTTE TIL BOLIGORGANISATIONERNE Udbetaling af boligstøtte direkte til boligorganisationen i stedet for til den enkelte lejer kan være med til at hindre, at lejere sættes ud af deres bolig, på grund af manglende huslejebetaling. I henhold til bekendtgørelse nr. 139 af 11. februar 2013 er der givet mulighed for, at boligorganisationerne kan indgå aftale med Udbetaling Danmark om, at boligstøtten skal udbetales direkte til boligorganisationerne. For at undgå udsættelser er der rigtig mange boligorganisationer der har benyttet sig af denne mulighed. Det bemærkes for en god ordens skyld, at kommunerne ikke længere selv udbetaler boligstøtte eller andre ydelser. Disse opgaver er overgået til Udbetaling Danmark. Boligforeningen VIBO har for at være medvirkende til at hindre udsættelser indgået aftale med Udbetaling Danmark om, at boligstøtte udbetales direkte til VIBO. Aftalen gælder for alle VIBOs afdelinger. På det praktiske plan er aftalen ved at blive ført ud livet. I alle huslejeopkrævningerne pr. 1. juli 2014, som lige er udsendt, er huslejeopkrævningen fratrukket den boligstøtte, som VIBO har modtaget fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har udsendt en skrivelse til alle, som modtager boligstøtte, om at støtten fremover udbetales direkte til boligorganisationen, som herefter fratrækker boligstøtten i den husleje, som opkræves. Ved varsling af lejeændringer vil boligorganisationen informere lejerne om, at de ikke selv skal give Udbetaling Danmark besked. Boligorganisationen sørger for, at Udbetaling Danmark får besked om huslejeændringer. Lejerne vil samtidigt blive orienteret om, at de har pligt til at kontrollere, om boligstøtten er beregnet ud fra den korrekte leje, når de modtager brev fra Udbetaling Danmark, og at lejeren skal kontakte Udbetaling Danmark ved eventuelle fejl i beregningsgrundlaget. Tiltrædelser: Boligsocial medarbejder Lya Moestrup Sundholmskvarteret 1. maj 2014 Kontorassistentvikar Ulla Andersen Sekretariatet 12. maj 2014 Boligsocial medarbejder Dea Petersen Mimerskvarter 1. juni 2014 Sekretær Susanne Butler Sekretariatet 1. august 2014 Fratrædelser: Ejendomsmester Steen Flemming Jensen Driftsområde Midt 30. juni 2014 Ejendomsassistent Jan Seitzberg Driftsområde Midt 31. juli 2014 Sekretær Izabella Kipp Andersen Sekretariatet 30. september 2014 Fødselsdage: Ejendomsmester Kenn Staudorf Driftsområde Syd 50 år den 22. juli 2014 Ejendomsassistent Willy Lehman Driftsområde Nivå 60 år den 17. august 2014 Projektleder Iben Lehm Renoveringsafdelingen 50 år den 7. september 2014 Driftschef Ditte Sundman Driftsområde Nord 40 år den 12. september

6 Direktion Kaare Vestermann Tlf.: Mail: Driftsafdeling Økonomiafdeling Sekretariat Udlejningsafdeling Henrik Nielsen Tlf.: Mail: Driftssekretariat Pia Mortensen Tlf.: Mail: Sussi Høiagaard Tlf.: Mail: Driftsområder Klaus Scheuer (Syd) Tlf.: Mail: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Mail: Kåre Andresen (Midt/Vest) Tlf.: Mail: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: Mail: Carsten Klausen (Øst/Nivå) Tlf.: Mail: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Mail: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: Mail: Ditte Sundman (Nord) Tlf.: Mail: Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Mail: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: Mail: Driftsteknik H.C. Stolten Tlf.: Mail: Vibeke Klysner Tlf.: Mail: Anne-Merethe Bryder Tlf.: Mail: Anne Danielsen Tlf.: Mail: Dinah Stuhde Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: Mail: Linda Andersen Kreditorer Tlf.: Mail: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 129, 155 og 181 Tlf.: Mail: Britt L. Kirkegaard Lønningsbogholderi Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173 og 175 Tlf Mail: Sandie Rousing Afd.: 117, 120, 121, 135, 141, 159, 177, 187, 501, 771 og 830 Tlf.: Mail: Sussi Svidt Afd.: 107, 109, 110, 115, 118, 123, 179, 213, 214, 216, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 306, 350, 395, 397, 802 og 820 Tlf.: Mail: Gitte Dam Afd. 111, 112, 113, 114, 133, 134, 137, 210, 211, 212, 293, 810, 819 og 985 Tlf.: Mail: Pernille Steffensen (på barsel) Ulla J. Nevers Tlf.: Mail: Susanne Butler Tlf.: Mail: Tina Kastberg Tlf.: Mail: It-afdeling Lars Jensen Tlf.: Mail: Lars Hansen Tlf.: Mail: Byggefunktion John Christensen Tlf.: Mail: Iben Lehm Tlf.: Mail: Boligsocial afdeling Tanja T. Bæklund Tlf.: Mail: Lisbeth E. Jensen Tlf.: Mail: Intern Service Rengøring/post Marianne Madsen Tlf.: Rengøring/Post Marianne Mascagni Tlf.: Tine Pedersen Afd.: 306, 350, 395 og 397 Mail: Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 216, 501, 981 og 985 Mail: Linda Stark Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 401, 403, 405, 406, 810 og 819 Mail: Kirsten Frederiksen Afd.: 107, 115, 118, 123, 179, 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 802 og 820 Mail: Sara Kjølby Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120, 121, 129, 135, 141, 155, 159, 177, 187, 199, 812 og 830 Mail: Selda Pelit Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173 og 175 Mail: Marianne Hansen Omstillingen Mail: 6

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyhedsbrev Nr. nr. 3 - oktober 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 28. november 2013, kl. 19.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - april 2014 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Byggeskaderenoveringen af

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juni 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere God sommer fra foreningsbestyrelsen Beboerdemokrati og naboskab/ sociale medier 24. september

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: ALMENE BOLIGDAGE Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 22. november 2011, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering Nr. 3 - november 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl. 17.00-20.00 Årsgennemgang

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008 Nr. 2 - juli 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Formandsmøde 21. oktober 2008, kl. 17.00 Forsøg med salg af almene boliger forlænges: Kurser: Regnskabs og budgetkursus

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15

BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ PILEVANGEN HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 PENSIONISTFEST REP.MØDE STENKILDEPARKEN almen boligorganisation aarhus INDHOLD

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt

december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt december 2014 11. årgang nr. 2 Fremtidens byggeri på Bülowsvej? SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 2. December udgaven 2014. Bladet udsendes 2

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen

Læs mere