SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

2 SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE Skiltning i Helsingør Kommune er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk (I dag Center for Teknik og Miljø) Udgivelsesår: 2005 Du kan få yderligere oplysninger om Skiltning i Helsingør Kommune hos: Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej Espergærde // Telefon: // Dette hæfte er udarbejdet som hjælp for de erhvervsdrivende, som har behov for at skilte med deres tilstedeværelse. Det kan både være butikkerne i bykernen, supermarkeder eller benzintanke, virksomheder i erhvervsområder eller det kan være gårdbutikker ved landevejene. For mange erhvervsdrivende er skiltningen det første indtryk, som kunderne får af forretningen eller virksomheden. Skiltningen er virksomhedens ansigt udadtil, og skal derfor både være synlig og udsende de rette signaler. Men skiltningen er mere end den enkelte virksomheds ansigt. Skiltningen er samtidig en meget iøjnefaldende del af det samlede bybillede og landskab. Det giver alle erhvervs-drivende et ansvar for at indpasse sin skiltning i en større helhed en helhed, som er beskrevet i Helsingør Kommunes arkitekturpolitiske målsætninger En smuk kommune. REGLERNE FOR OPSÆTNING AF NYE SKILTE I hæftet beskrives de regler, der gælder for erhvervsdrivendes opsætning af skiltning i Helsingør Kommune. Reglerne er baseret på mange års erfaringer med skiltesager, og danner grundlag for kommunens daglige administration. Erhvervsdrivende, som vil opsætte ny skiltning, skal ifølge Byggeloven altid søge kommunen om tilladelse. Hvis virksomheden på egen hånd opsætter en skiltning, som kommunen ikke kan godkende, påtager virksomheden sig en risiko for at blive pålagt at ændre eller fjerne den. Hvis reglerne følges kan virksomheden forvente en hurtig og problemfri sagsbehandling. SÅDAN BRUGES HÆFTET Hæftet kan bruges som opslagsværk, hvor man hurtigt kan finde reglerne for de typer af skiltning, der kan bruges af erhvervsdrivende i Helsingør Kommune. De fleste skiltetyper forekommer i byområder, da der i kommunens landområder kun tillades én slags skilte, nemlig henvisningsskilte. Vi anbefaler alle at læse de indledende sider med generelle krav til udformning af skiltning Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 2

3 samt de afsluttende sider med oplysninger om det praktiske vedrørende skilte-ansøgning (og det lovgrundlag, som hæftet er baseret på). Ud over at beskrive gældende regler er hæftet med sine mange fotos også tænkt som en inspirationskilde for gode og brugbare løsninger. Det er byrådets håb, at kommunens erhvervsdrivende vil bruge dette arbejdsredskab i den ånd, det er udarbejdet: At der ikke bør være nogen modsætning mellem en synlig og velfungerende skiltning for butikker og virksomheder og en endnu smukkere Helsingør Kommune. RÅD OG VEJLEDNING På Teknisk Forvaltning administrerer vi ikke bare love og regler. Vi prøver også at forbedre den arkitektoniske kvalitet i Helsingør Kommune. Vi er derfor altid parate, hvis du som borger eller bygherre har brug for råd eller vejledning. Vi laver ikke projekteringsarbejde, men vi giver gode råd om enhver form for byggeri og arkitektur. Vi kan hjælpe dig med at vælge de bedste løsninger og vi kan informere om, hvordan du i øvrigt får den nødvendige rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte os på: Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej Espergærde Telefon: Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 3

4 GRUNDLÆGGENDE KRAV TIL SKILTNING For at skilte ikke bliver fremmedlegemer skal man altid sørge for at indpasse dem i de eksisterende omgivelser det være sig arkitektur, farver og øvrig skiltning. Vælg ikke blot en smart standardløsning, men vær med til at skabe det helt rigtige for såvel forretning og hus som gade og by. PLACERING Hvad enten skiltet er opsat på en bygning i byen, eller står ved et hegn langs landevejen, skal det altid placeres så tæt som muligt ved forretningen eller virksomhedens indgang. Det betyder, at hvis der skiltes på en bygningsfacade, skal skiltet altid placeres i tilknytning til indgangsdøren. På ejendomme ved vejen betyder det, at skiltet skal placeres i tilknytning til ejendommens indkørsel. FUNKTION Et skilts vigtigste funktion er at give tydelig og utvetydig information om forretningens eller virksomhedens tilstedeværelse og art samt sikre at kunden bliver ledt hen mod indgangen. Der må kun skiltes for den forretning og virksomhed, der er i en ejendom. Normalt er skilte med et enkelt design og et klart budskab at foretrække, da skiltet skal være med til at give forretningen eller virksomheden sit image. Det er derfor vigtigt at overveje hvad man vil fortælle med sin skiltning, og hvilke kunder man søger at nå ud til. Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 4

5 SKILTNINGEN UDFORMNING Ved udformning af skilte er der mange muligheder at vælge imellem, som billederne her på siden er eksempler på. Det er vigtigt at tage følgende forhold med i overvejelserne, før man udformer sit skilt: 1. ER SKILTET LÆSELIGT? Et skilts læselighed afhænger meget af skriften på skiltet. Forskellige skrifttyper kan benyttes, men man skal passe på med at gøre skriften for snørklet. En god læselighed behøver ikke at betyde, at skriften skal være særlig stor. Som tommelfingerregel kan man gå ud fra at enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens størrelse. Fx kan en 10 cm. høj skrift læses på 25 m. afstand. 2. HVORFRA SKAL SKILTET SES? Et skilts læselighed afhænger også af den afstand som betragteren befinder sig på. En gågade i Helsingør bykerne er sjældent mere end 10 meter bred, og derfor vil et facadeskilt med 10 cm. høj skrift sagtens kunne læses. På veje kan der være behov for større skrift, og her vil en 15 cm. høj skrift kunne læses på 40 m. afstand. 3. HVOR HURTIGT BEVÆGER DEN FORBIPASSERENDE SIG? Oplevelsen af skiltet afhænger også af den hastighed, som den forbipasserende bevæger sig med. I gågader bevæger fodgængere sig med forholdsvis lav hastighed, mens bilister på veje bevæger sig med noget højere hastighed. Derfor er kun små skilte nødvendige i gader, mens større skilte kan opsættes langs veje. Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 5

6 FACADESKILTE (BYOMRÅDER) Facadeskiltet er den mest almindelige form for skiltning i byen. På ældre bygninger er den traditionelle metode med påmaling af bogstaver direkte på facaden mange gange hensigtsmæssig. Det kan også anbefales at skrive direkte på butiksruden, selvom udstillingsvinduer ikke må blændes fuldstændigt af skiltning. På nyere bygninger kan facadeskiltet laves af en plade, der opsættes på facaden. Facadeskiltet skal være en naturlig markering af indgangspartiet og derfor altid anbringes på forretningens eller virksomhedens hovedfacade i forbindelse med indgangsdør eller vinduer, og i øvrigt altid tilpasses bygningens arkitektur og farve. Følgende retningslinjer gælder for facadeskilte: Facadeskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og underordne sig facaden, fx skal det holdes fri af gesimser eller anden facadeudsmykning. Facadeskiltet skal være placeret i stueetagen, i tilknytning til indgangsdør og butiksvindue. Der kan skiltes sammenhængende eller med flere mindre skilte, men skiltet må ikke være sammenhængende over hele facaden. Facadeskiltet skal følge bygningens træk. Det kan i særlige tilfælde tillades erhvervsdrivende at opsætte tilbudstavler med reklamer og priser på produkter, forudsat at de er tilpasset bygningens arkitektur. Udstillingsvinduer må ikke blændes fuldstændig af skiltning, der maksimalt må dække 30% af butiksruden. UDHÆNGSSKILTE (BYOMRÅDER) Et udhængsskilt er et let og enkelt udformet skilt, der sidder vinkelret på forretningen eller virksomhedens facade. Normalt placeres udhængsskiltet under gesimser eller anden form for etageadskillelse, men kan placeres over gesimsen, hvis der ikke er plads under. Følgende retningslinjer gælder for udhængsskilte: Der tillades ét udhængsskilt pr. forretning eller virksomhed. Udhængsskiltets placering må ikke være til gene for naboens udhængsskilt. Udhængsskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 0,5m2. Udhængsskiltet skal placeres i en frihøjde af 2,20 m over gadeniveau, normalt under gesims eller anden form for etageadskillelse. Udhængsskiltet må maksimalt række 1 m. ud fra bygningen og indtil 1 m. fra kørebane eller cykelsti, af hensyn til trafiksikkerheden. Det kan undtagelsesvis tillades at udforme udhængsskiltet som en produktreklame. På visse bygninger er der tradition for at opsætte en flagstang. Flagstangens flag regnes for et udhængsskilt, og må i størrelse ikke overstige 0,5 m2. Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 6

7 MARKISER (BYOMRÅDER) Opsætning af markiser medfører normalt store ændringer i bygningers udseende. Derfor tillades markiser kun, hvis en forretning eller virksomhed har brug for at skærme sine udstillingsvinduer eller udstillede varer mod sol og regn. Opsætning af markiser kan indgå i forretningen eller virk-somhedens skiltning og erstatte fast skiltning på facaden. Følgende retningslinjer gælder for markiser: Markiser skal underordnes bygningens arkitektur og respektere dens faginddeling. Det vil sige at markiser skal opsættes i vindues- og dørhuller. Store gennemgående markiser må ikke opsættes. Markiser må kun opsættes over vinduer og døre, og må ikke skjule gesimser eller andre arkitektoniske detaljer. Markiser skal placeres i en frihøjde af 2,20 m. over gadeniveau. Markiser må maksimalt række 2 m. ud over fortovet og indtil 1 m. fra kørebane eller cykelsti, af hensyn til trafiksikkerheden. Markiser skal være foldbare af hensyn til brand- og trafiksikkerhed, og skal altid være foldet ind uden for forretningens lukketid. Markiser skal udformes i refleksfrit materiale. Markiser må ikke indeholde produktreklamer. Baldakiner, som er stationære markiser der ikke kan foldes ind, er ikke tilladt. LYSSKILTE (BYOMRÅDER) Lysskiltet kan enten udformes som et facadeskilt eller et udhængsskilt. Til brug som lysskiltets lyskilde findes forskellige slags materialer: Traditionelt har man været nødt til at udforme lysskiltet i form af en kasse, der skjuler pærer og lysstofrør. Dette gør at lyskassen får en vis tykkelse, men med omhyggelig planlægning kan lyskassen udformes i harmoni med facaden. Der er også mulighed for at bruge neon- eller diodebogstaver, der er en enkel løsning opsat direkte på facaden. En sidste mulighed er at belyse skiltet med spots, der dog kun må oplyse skiltet og ikke resten af facaden. Spots kan dog nemt udsættes for hærværk. Med hensyn til placering af lysskiltet gælder de samme regler som for facade- og udhængsskilte, nemlig at de skal placeres i tilknytning til indgangsdør og vindue. I øvrigt skal lyssætning i butiksvinduer være tilpas afdæmpet så den ikke virker skæmmende på gadebilledet. Følgende retningslinjer gælder for lysskilte: Lysskilte tillades kun i byen og ikke på landet. Lysskiltet må ikke være til gene for trafikanter eller nærboende beboere. Lyskasse og andre el-installationer skal altid udformes, så facaden skæmmes mindst muligt. Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 7

8 Lysskiltets størrelse og placering følger retningslinjerne for almindelige facade- og udhængsskilte. Størrelsen på et lysskilt udformet som udhængskilt må ikke overstige 0,5 m 2. Laserlysskilte, der fra facaden kaster lys ud på fortovet, er ikke tilladt. FLYTBARE SKILTE (BYOMRÅDER) Mange forretninger benytter sig af flytbare skilte såsom bukke- og sandwichskilte, som der er billeder af her på siden. Er skiltene opstillet på kommunalt ejet areal som fortov eller gågade kræves der altid tilladelse fra kommunen. For gågaderne i Helsingør bykerne er der udfærdiget særlige retningslinier, som kan findes i heftet Regulativ for gågaderne i Helsingør, der kan rekvireres fra Teknisk Forvaltning. Følgende retningslinjer gælder for flytbare skilte: Der kan opstilles ét flytbart skilt pr. forretning. Det flytbare skilts størrelse må ikke overstige 1,2 m. i højden og 0,75 m. i bredden. Ved opstilling af flytbare skilte skal man sørge for at de ikke er til hinder for hverken færdslen eller færdselssikkerheden, ligesom skilte ikke må blokere ledelinjer i fortovet. Bukke- og sandwichskiltet skal derfor stilles op ad butiksfacaden og må maksimalt række 20 cm. ud på fortovet. Dette gælder også tøjstativer, blomsterkrukker, bogkasser, ølpaller, cykelstativer og andre slags flytbare butiksudstillinger. Påsætningsflag opsat på facade med reklamer for eksempelvis aviser og dagblade tillades ikke. LEJLIGHEDSVIS SKILTNING (BYOMRÅDER) Lejlighedsvis skiltning er midlertidig opsætning af udsmykning i forbindelse med særlige begivenheder såsom byfester, fødselsdage eller juleoppyntning. Der skal altid søges om tilladelse til opsætning af lejlighedsvis skiltning. Skiltning på byggepladser Skiltning på byggepladser må indeholde information samt oplysning om byggeriets art og skal placeres i forbindelse med byggepladsen på byggepladshegn eller stilladser. Juleudsmykning Tværgående kæder af granvimpler eller lignende skal ophænges i en frihøjde af 4 m. over gadeniveau. Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 8

9 Billboards Opsætning af såkaldte billboards, som er store reklametavler opsat på gavle eller andre steder, er som hovedregel ikke tilladt. Dog skal der gøres opmærksom på, at der på idrætsanlæg og golfbaner kan opsættes beskedne sponsorreklamer. FRITSTÅENDE SKILTE (BYOMRÅDER, ERHVERVSOMRÅDER) Fritstående skilte kan anvendes i stedet for facadeskilte eller hvis forretningen eller virksomheden ikke har facade til vej. Som det kan ses på denne og modstående side, findes der mange forskellige typer fritstående skilte, som fx bøjleskilte og pyloner. Fælles for alle slags fritstående skilte er, at de skal placeres så tæt som muligt på forretningen eller virksomhedens indgangsdør eller indkørsel, og at de i størrelse altid skal til-passes omgivelserne, hvad enten der er tale om stakit, hegn, beplantning eller bygninger. Desuden må fritstående skilte ikke være til gene for tra-fikanter, der skal sikres frie oversigtsforhold. Derfor må fritstående skilte ikke placeres for tæt ved vejen, men altid på egen ejendom ud til fortov eller rabat. Følgende retningslinjer gælder for fritstående skilte: Der kan opstilles et fritstående skilt pr. forretning eller virksomhed. Hvis der findes flere virksomheder i samme ejendom eller ved fællesindkørsel for flere ejendomme skal skiltningen være fælles. Et fælles skilt skal udformes således at bundfarve og skrift bliver ensartet for hvert af skiltene. Virksomhedens logo kan medtages i skiltningen. Bogstaver og logo på det det fritstående skilt må gerne være selvlysende eller belyses af jordspots, men skiltet må ikke oplyses i sin helhed. Fritstående skilte kan opstilles i kommunens bykvarterer, men tillades ikke på landet og kun undtagelsesvis i Helsingør bykerne. Forretninger og butikker samt virksomheder i erhvervsområder Skiltet må maksimalt være 1,5 m. i højden, som er normal øjenhøjde for passerende bilister. Skiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 0,75 m2. Supermarkeder, bilforhandlere og benzintanke Skiltet må maksimalt være 3 m. i højden. Skiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 3 m2. Indkøbscentre Skiltet må maksimalt være 6 m. i højden, men må dog ikke være højere end den nærmeste bygnings tagudhæng. Skiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 6 m2. Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 9

10 Flagstænger Kommunen kan i særlige tilfælde give tilladelse til opstilling af en flagstang på forretningen eller virksomhedens ejendom. Følgende retningslinjer gælder for flagstænger: Der kan maksimalt opstilles én flagstang pr. forretning eller virksomhed. Der må flages med forretningen eller virksomhedens navn og logo, men ikke med reklameflag for produkter. Der må kun flages med såkaldte bløde flag, hvorfor stive flag samt flagguirlander ikke må opsættes. HENVISNINGSSKILTE (BYOMRÅDER, LANDOMRÅDER) Et henvisningsskilt kan være nødvendigt, hvis en forretning eller virksomhed ikke har facade mod gade eller vej og har brug for at skilte med sin tilstedeværelse. Der kan opsættes ét henvisningsskilt pr. forretning eller virksomhed. På bygninger med facade til gaden skal henvisningsskiltet placeres ved den dør eller port, der viser ind til forretningen eller virksomhedens beliggenhed. På ejendomme uden facade til vejen skal henvisningsskiltet placeres ved indkørslen til ejendommen og indpasses stakit, hegn eller beplantning. Henvisningskiltet kan tillades både i byområder og landområder. I landområder er det ifølge Naturbeskyttelsesloven den eneste tilladte form for skiltning. Dog kan erhvervsdrivende mod betaling få kommunen til at opstille et såkaldt Særlig servicevejvisningsskilt, der viser hen til forretningen eller virksomhedens beliggenhed. Skiltets placering, størrelse og udseende bestemmes på forhånd af kommunen. Byområder Henvisningsskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 0,5 m 2. Landområder Henvisningsskiltet skal placeres på egen grund ved indkørslen til ejendommen. Hvis ejendommen er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej må der skiltes ved dennes udmunding til en anden fællesvej. Henvisningsskiltets højde må ikke være mere end 1 m over terræn. Henvisningsskiltet skal være rektangulært. Henvisningsskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 0,25 m 2. Et eventuelt logo må kun fylde 1/10 af skiltet. Henvisningsskiltets bundfarve og skriftfarve skal være afdæmpede. Henvisningsskiltet må ikke belyses. SØG ALTID KOMMUNEN OM TILLADELSE Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 10

11 Hvis man ønsker at ændre eksisterende skiltning eller opsætte ny skiltning på sin ejendom, skal man altid søge om tilladelse inden skiltet sættes i produktion. Derved sikrer man sig, at man ikke investerer penge i et skilt, som kommunen bagefter ikke kan godkende. Ansøgningsproceduren har tre faser: Først og fremmest skal grundejeren eller ejeren spørges, med mindre man selv er ejer af ejendommen, hvorfra der ønskes skiltet. Dernæst er det en god ide at få professionel hjælp af et reklamebureau eller skiltefirma til at lave tegninger eller skitser af den planlagte skiltning. Til sidst skal en skriftlig ansøgning sendes til kommunen. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for virksomhedens behov for at skilte, vedlagt tegninger eller fotos, der viser hvordan den planlagte skiltning vil blive indpasset i helheden. Hvis retningslinjerne i dette hæfte følges, kan kommunen normalt uden videre godkende skiltet. Først når godkendelsen er opnået, kan skiltet sættes i produktion. LOVGRUNDLAGET FOR SKILTNING Byggelovens 6D specificerer at kommunen kan gøre en tilladelse til nybyggeri afhængig af, at det har en udformning der er indpasset omgivelserne, og at skiltning ikke virker skæmmende i forhold hertil. Planlovens 34 opdeler landet i to zoner byzone og landzone hvor forskellig lovgivning er gældende. Naturbeskyttelseslovens 21 specificerer at der i landzonen kun tillades mindre skilte. Vejlovens 2 og 102, specificerer at kommunen er bestyrer af offentlige veje, og at disse ikke må anvendes til at anbringe skilte og andre løsøregenstande, uden vejbestyrelsens tilladelse. Politivedtægten for Helsingør Politikreds 25 specificerer bl.a. at skilte ikke må række mere en 20 cm. ud fra facaden uden Politimesterens tilladelse. Diverse lokalplaner for områder i Helsingør Kommune, der mange gange udspecificerer regler for skiltning. Vores vej // Eksempel: Ældrepolitik // Side Vores 128 vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 11 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

12 SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RET- NINGSLINJER UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af Vores byrådet vej den // 17. Skiltning december 2012 Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 12

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Indhold RETNINGSLINJER FOR SKILTNING I BYOMRÅDER PÅ BORNHOLM... 3 SØG ALTID OM TILLADELSE... 4 1. GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 2. FACADESKILTE... 6

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 18-12-2008 Sag nr.: KB 2 (ØU 3) Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

SKILTEPOLITIK K AS T

SKILTEPOLITIK K AS T SKILTEPOLITIK UD K AS T Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

Afgørelse om placering af digital reklamestander på Købmagergade ud for Silkegade.

Afgørelse om placering af digital reklamestander på Købmagergade ud for Silkegade. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 10-02-2017 Anonymiseret afgørelsesbrev: Afgørelse om placering af digital reklamestander på Købmagergade 20-22 ud for Silkegade. Sagsnr. 2016-0450824

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-13-13 Ref.: Mikael Jensen Dato: 22-05-2014 Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 S. 7, kap. 4, 1. afsnit Ændres fra Butikker og liberale erhverv

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration Solrød Kommune byrådet Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning Planlægning og administration 1 2 Temahæfte om skiltning - tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere