Seminar om æg- og sæddonation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om æg- og sæddonation"

Transkript

1 FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til Lokale nr på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det Etiske Råd Yderligere pladser gives i tilmeldingsrækkefølge til pressen og deltagerne i BioForums arrangementer Arrangeret for BIOSAM af Det Etiske Råd Om fremtidspanelet: På vegne af BIOSAM sekretariatsbetjener Det Etiske Råd et fremtidspanel i folketinget. Formålet med fremtidspanelet er at assistere folketinget og dets partier i deres stillingtagen til tidens store, bioetiske spørgsmål. Dette skal ske dels gennem formidling af viden om udviklingen af de nye teknikker og dels gennem fremlæggelse af de juridiske og etiske problemstillinger, der knytter sig til anvendelsen af de enkelte teknikker. Det er hensigten, at fremtidspanelet skal udgøre et flerårigt projekt, hvor der afholdes 2-3 seminarer årligt. De enkelte seminarer skal omhandle teknologier, som det må forventes, at der bliver behov for at lovgive om. Seminaret om æg- og sæddonation er det tredje, der afholdes.

2 Seminar om æg- og sæddonation På seminaret skal tre problemstillinger behandles: Skal æg- og sæddonation foregå anonymt? Hvor lang tid bør det være muligt at opbevare befrugtede æg? Skal det være muligt at donere æg til familie eller venner? Problemstillingen om anonymitet er blandt andet aktuel, fordi flere europæiske lande har ændret deres lovgivning, så det ikke længere er muligt at donere sæd på en måde, hvor donoren permanent er anonym i forhold til det eventuelle barn. Mest kendt er Sverige, som helt tilbage i 1985 ophævede donoranonymiteten, men også lande som Østrig og Schweiz har siden hen fulgt trop. I Danmark skal både æg- og sæddonorer permanent være anonyme i forhold til det eventuelle barn, men der kan anføres flere forskellige argumenter for, at anonym donation etisk set er uacceptabel. Ifølge den danske lovgivning må æggene fra den kvinde, der donerer sine æg, kun udtages som led i IVF-behandling. Man kan imidlertid mene, at der ikke længere er gode begrundelser for at opretholde denne regel, fordi der er udviklet teknologier, som gør det lettere og mindre ubehageligt for kvinden at få udtaget anvendelige æg, selv om hun ikke er i behandling i forvejen. I denne sammenhæng bør det endvidere nævnes, at det i dag er muligt men ikke tilladt at modne æggene udenfor kvinden, hvilket giver hende mulighed for at donere æg, uden at blive udsat for de kraftige hormonpåvirkninger. En kvinde i IVF-behandling kan kun donere æg, hvis der er anonymitet mellem hende og det par, der modtager æggene. For mange kvinder er det imidlertid mere oplagt at donere æg til et infertilt par i familie- eller vennekredsen. Dette er tilladt i flere lande, hvor det ikke er et krav, at æggene udtages som led i kvindens egen IVF-behandling. Ordningen har givet flere par mulighed for at blive gravide efter donation, men den er ikke uden problemer. Et særligt tema i dette seminar er, hvordan det endnu ikke undfangede barns retsstilling skal opfattes, dels i forbindelse med donation og dels også mere generelt. Hvem kan for eksempel træffe beslutninger på det kommende barns vegne, og hvordan skal barnets interesser afvejes i forhold til eksisterende personers interesser? Om oplægsholderne Peter Samir Heskjær Al Humaidan: Speciallæge i gynækologi og obstetrik. Overlæge på Fertilitetsklinikken ved Skive Sygehus, forsker i områder inden for kunstig befrugtning. Thomas Høst Hansen: Cand.scient i biologi, Ph.d. Ansat som biolog ved Dansk Fertilitetsklinik, Frederiksberg. Forsker i områder inden for kunstig befrugtning. Kirsten Hansen: Mag. art. i filosofi. Tilknyttet Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Panum Instituttet, som underviser i medicinsk etik og videnskabsteori. Berit A. Faber: Cand.jur., sekretariatschef i Det Etiske Råd. Inger Dübeck: Dr.jur., professor i person-, familie- og arveret ved Aarhus Universitet

3 Session A: Tekniske muligheder og erfaringer i forbindelse med æg- og sæddonation Oplæg ved Peter Humaidan og Thomas Høst Hansen Der redegøres for de følgende aspekter ved æg- og sæddonation: Hvordan er forløbet med hormonstimulation og ægudtagning? Hvilke problemer knytter der sig til nedfrysning af befrugtede æg? Hvilke problemer knytter sig til in vitro modning af æg? Oplæg ved NN Erfaringerne og overvejelserne fra Sverige fremlægges: Hvad var begrundelserne for at ophæve anonymiteten? Hvordan har ordningen fungeret: Har det været muligt at få sæddonorer nok og har mange søgt behandling andre steder? Hvordan forventes det, at ordningen kommer til at fungere fremover, når de personer, der er undfanget gennem sæddonation, kan opsøge deres biologiske fædre? : Diskussion af oplæggene Session B: Etiske hovedargumenter i forbindelse med æg- og sæddonation Oplæg ved Kirsten Hansen En række problemstillinger i tilknytning til donation fremlægges og diskuteres: Hvilke argumenter kan man anføre for og imod en ophævelse af donoranonymiteten? Bør det være op til den enkelte kvinde selv at afgøre, om hun ønsker at donere æg, eller skal lovgivningen fastlægge begrænsninger? Hvilke begrænsninger skal det i så fald være og hvordan kan de begrundes? Hvad taler for og imod at tillade sæddonation til familie og venner? Pause Diskussion med oplægsholderen Session C: Dansk og international lovgivning og praksis Oplæg ved Berit A. Faber Der redegøres for lovgivningen i Danmark og i andre lande. Desuden fremlægges den internationale diskussion og de hovedbegrundelser, der i sin tid blev anført for at indføre den danske ordning Diskussion af oplægget Session D: Hvem har retsstilling og hvad indebærer det? Oplæg ved Inger Dübeck Der tages stilling til, hvilken retsstilling barnet har, herunder hvem der er berettiget til at træffe beslutninger på det kommende barns vegne. Desuden diskuteres det mere generelt, hvad det indebærer at have retsstilling. Er det for eksempel foreneligt med de generelle principper for dansk lovgivning, at personen undfanget gennem sæddonation ikke har adgang til informationer om sin biologiske fader? Diskussion med oplægsholderen

4 Tilmelding - til fremtidspanelets 3. seminar Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30, lokale nr på Christianborg Navn: Institution: Eventuel adresse: Tilmelding sker til: Overassistent Hanne Schmidt, Christiansborg, tlf.: 5538; eller Jette Stenbirk, Det Etiske Råds sekretariat, Ravnsborggade 2, 2200 København N, tlf.: , mail: senest mandag d.8. marts Kontaktpersoner i øvrigt: Udvalgssekretær Jette Nedergaard og akademisk medarbejder i Det Etiske Råds sekretariat Henrik K. Jørgensen.

5

Æg og sæd - med eller uden afsender

Æg og sæd - med eller uden afsender Nr. 18 maj 2004 Æg og sæd - med eller uden afsender Børn har ret til at kende ophav > Sverige: Anonymitet ophævet > Danmark mangler ægdonorer > Når et barn bliver født, skal der så et til- og frakort på

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Indhold. 5 1: Indledning

Indhold. 5 1: Indledning Årsberetning 2004 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2004 3 Indhold 5 1: Indledning 7 2: Det Etiske Råds indsatsområder i 2004 7 Patent på menneskers gener og stamceller 9 Etisk Forum for Unge 2005 11 Seminar

Læs mere

DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2003

DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2003 DET ETISKE RÅD ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse 1: Indledning...3 2: Det Etiske Råds indsatsområder i 2003...5 Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik...5 Eutanasi (aktiv dødshjælp)...8 Læge-patient-forholdet...12

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født Kunstig befrugtning Af Torben Riis Kunstig befrugtning er et hastigt ekspanderende»marked«inden for sundhedssektoren. I 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født efter at være undfanget ved en eller

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Etisk Forum for Unge 2005 Den tjekkede tvivl Om stamceller og etik ISBN: 87-91112-45-1 Udgivet af: Det Etiske

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Redegørelse om biobanker

Redegørelse om biobanker Redegørelse om biobanker Forslag til retlig regulering af biobanker inden for sundhedsområdet Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning nr. 1414 Maj

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring.

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København N Tel +45 35 37 58 33 www.etiskraad.dk J.nr.: 1101822 Dok.: 445416/UH 24. februar

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Birgitte Klock Clausen Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, teknologi og samfundsvidenskab 2. dobbelt modul 2003 Vejledere:

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning Dato: 27. januar 2009 Sagsnummer: Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier 1 Indledning Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 52 57 boe@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere