opgangsbofællesskabet Danmarksvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej"

Transkript

1 DSI NETTET I Jægersborgvej 19. 1, 2800 Kgs. Lyngby., telefon opgangsbofællesskabet Danmarksvej Adresse Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 39 B, st th, 2800 Kgs. Lyngby Telefon E- mail E- mail til personalet: Bende Winsløw : Helle Obbekær: Henriette Emilie Guerchich: Jesper Mærsk: Birgitte Hoff Johansen:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2. Kort om DSI NETTET I DSI NETTET I s bestyrelse DSI NETTET I s daglige ledelse DSI NETTET I s værdigrundlag DSI NETTET I s fire værdier DSI NETTET I s organisatoriske fokusområder DSI NETTET I s arbejdsmiljøpolitiske fokusområder 6 Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 7 3. Faktuelt om Danmarksvej 3.1 Formål Lovgrundlag og visitation Målgruppe Ydelser - kerneydelser og randydelser Teoretisk fundament Fysiske rammer Normering Struktur og indhold Individuelt støttetilbud Fælleslejlighedens tilbud Ugeskema Væsentlige begivenheder og ændringer i Faglig udvikling supervision, faglig vejledning mv Samarbejdspartnere/ samarbejdsformer Statistiske oplysninger Evaluering af mål for Udviklingstendenser Mål for Mål A Mål B Mål C 19 2

3 Indledning Bofællesskabet Danmarksvej er et botilbud for borgere primært fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der har nedsat funktionsevne pga. længerevarende sindslidelse. Tilbuddet henvender sig til personer mellem 25 og 50 år. Denne virksomhedsplan er delt op i følgende afsnit: Afsnit 2 beskriver den selvejende institution DSI NETTET I. Her er oplysninger om DSI NETTET I s bestyrelse, om DSI NETTET I s værdigrundlag og om DSI NETTET I s organisatoriske og arbejdsmiljømæssige fokusområder. Afsnit 3 beskriver formål og lovgrundlag samt målgruppen og stedets ydelser. Rammerne for botilbuddet præciseres med en beskrivelse af normering og de fysiske rammer. Afsnit 4 beskriver, hvordan dagligdagen er organiseret. Her er en beskrivelse af væsentlige ting fra året, der er gået, og en opsummering af den faglige udvikling, der har fundet sted bl.a. i form af deltagelse i kurser og andre faglige sammenhænge. Afsnit 5 beskriver statistiske oplysninger. Afsnit 6 indeholder en evaluering af arbejdet med det forløbne års mål. Afsnit 7 beskriver de udviklingstendenser, vi ser i botilbuddet. Afsnit 8 beskriver målene for det kommende år. 2. Kort om DSI NETTET I DSI NETTET I er en selvejende socialpsykiatrisk organisation med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med DSI NETTET I er at støtte den enkelte borger med psykisk sygdom i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i sine egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette søges opnået ved at etablere og udvikle forskellige botilbud, samværsog aktivitetstilbud, beskæftigelses og fritidstilbud, klub-, støtte- og uddannelsestilbud osv. Indsatsen i DSI NETTET I bygger på en recovery-orienteret tilgang ud fra en viden om, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig. Den recovery-orienterede tilgang har rødder i en helhedsorienteret model, der er åben over for forskellige etablerede og alternative behandlingsformer og værktøjer. DSI NETTET I driver: Bo- og netværkstilbuddet på Hjortholmsvej Opgangsbofællesskabet Danmarksvej Huset Hjorten 3

4 Huset Hjorten rummer: dagtilbuddet Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten aftentilbuddet Klub Boffen beskæftigelsestilbuddet Virksomheden Hjorten idrætsprojektet for psykisk syge Lyngby-Taarbæk-borgere 2.1 DSI NETTET I s bestyrelse DSI NETTET I s bestyrelse består af seks personer. Den er sammensat, så følgende instanser er repræsenteret: Lyngby Taarbæk Kommune, psykiatrien, medarbejderne, brugerne og beboerne. Bestyrelsen er selvsupplerende med undtagelse af repræsentanterne for medarbejderne, brugerne og beboerne. Disse tre vælges for et år ad gangen. Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne i DSI NETTET I. Dette valg foregår i januar. Brugerrepræsentanten vælges af og blandt brugerne i Samværs- og aktivitetstilbuddet. Dette valg foregår i september. Beboerrepræsentanten vælges af og blandt beboerne i de to bofællesskaber. Dette valg foregår også i september. Bestyrelsen bestod pr af: Formand for bestyrelsen: Lone Schou-Hansen. Lone Schou-Hansen er udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Øvrige medlemmer: Socialchef Ole Pass fra Rødovre Kommune Psykiater Heidi Hansen Ergoterapeut Margrethe Thomsen. (Medarbejderrepræsentant) Michael Møller. (Brugerrepræsentant) Niels-Jørgen Poulsen. (Beboerrepræsentant) 2.2 DSI NETTET I's ledelse DSI NETTET I s leder har i 2010 været: Socialrådgiver Benthe Overby DSI NETTET I s souschef har i 2010 været: Ergoterapeut Lars Sveistrup Hansen Lederen er ansvarlig over for bestyrelsen, hvad angår økonomi og kvaliteten af DSI NETTET I s ydelser. Til støtte for lederen er der ansat en 18 ½ timers økonomi- og personalekonsulent: Per Bagge DSI NETTET I s definition på ledelse er: Ledelse er gennem relationerne til personaleteamene i DSI NETTET I, de enkelte medarbejdere, brugere og beboere at skabe grobund for dialog, således at medarbejderne trives og udfolder deres kreativitet og dygtighed i forhold til den faglige opgave. Udgangspunktet for ledelse er 4

5 værdigrundlag, visioner og målsætninger. Ledelse er tovejs og skabes i relationen. Da ledelse bl.a. er at skelne mellem, hvornår der er tale om udviklings- og fornyelsesprocesser, der kræver involvering af medarbejderne, og hvornår der er tale om opgaver, der kræver styring og klar information, er DSI NETTET I s ledelsesområder opdelt i tre ansvarsområder: Opgaveledelse personaleledelse administrativ ledelse 2.3 DSI NETTET I s værdigrundlag, samt de organisatoriske og arbejdsmiljømæssige fokusområder for DSI NETTET I s fire værdier DSI NETTET I har fire værdier, der tilsammen udgør de holdninger, der ligger til grund for, hvordan vi løser opgaver og tilrettelægger alt samarbejde. De er vejledende for adfærd og beslutninger i dagligdagen: Nærvær betyder, at vi er lyttende, åbne og givende i kontakten og i relationen til brugerne. Vi yder en oprigtig, engageret og tydelig indsats. Respekt betyder, at alle både personale og brugere tager hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, imødekommende og acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. Faglighed betyder at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver mulighed for udvikling, læring og vækst for både brugerne og personalet. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater. Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver, vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige roller, vi har, at yde en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det, vi siger og gør, og tager vare på hinanden DSI NETTET I s organisatoriske fokusområder for 2011: Organisatorisk vil vi i 2011 arbejde med tre fokusområder: Administration Faglighed Det sociale fællesskab Under fokusområdet Administration vil vi arbejde med: At udvikle en ny skabelon til virksomhedsplanerne lave ydelsesbeskrivelse og derved tydeliggøre kerneopgaverne, 5

6 arbejde med PR i bred forstand opkvalificere den interne kommunikation forholde os til temaet ny/gammel medarbejder løbende have fokus på generationsskiftet løbende forenkle og tydeliggøre arbejdsgangene i administrationen. Under fokusområdet Faglighed vil vi arbejde med: Fællesndervisning og implementering af den narrative tilgang udvikle virksomhedsplanerne lave ydelsesbeskrivelser, der også tydeliggør kerneopgaverne opprioritere vidensdeling på tværs i organisationen. Under fokusområdet Det sociale fællesskab vil vi arbejde med: Planlægge og afholde WWD i 2011 arrangere en personale-dag deltage i en evt. kulturnat ved at have en bod med oplysninger om NETTET I og WWD DSI NETTET I s arbejdsmiljøpolitiske fokusområder for Revidering af sikkerhedsmappen Målrette indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø Indsatsområde 2. vil ske med særlig fokus på: Det social fællesskab tydeliggørelse af arbejdsopgaven sikre sunde arbejdspladser I forhold til Det sociale fællesskab skal vi: Sikre større vidensdeling i organisationen sikre fælles faglig viden sikre deltagelse i fælles arrangementer arrangere sommerudflugt, julefrokost og en personale sjov dag i forhold til tydeliggørelse af arbejdsopgaven skal vi: Udarbejde ydelsesbeskrivelser for hvert sted udarbejde beskrivelser i forhold til programteori på de to 107 tilbud og på 104 tilbuddet afholde MUS- samtaler, hvor der vil være fokus på arbejdsmiljøet udarbejde ny skabelon for Virksomhedsplanerne i forhold til at sikre sunde arbejdspladser skal vi: Udarbejde ny skabelon til APV er i

7 Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 3. Faktuelt om Danmarksvej 3.1 Formål Formålet er at tilbyde en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats, der målrettet støtter et individuelt udviklingsforløb mod et mere selvstændigt liv. Mangeårig international forskning viser, at flertallet af mennesker med alvorlige sindslidelser kan komme sig helt eller delvist, hvis de får muligheden. At arbejde recovery-orienteret vil sige, at den indsats, der tilbydes har afsæt i håb og muligheder. Den rehabiliterende indsats er et tilbud om konkret hjælp til at finde sig selv og få et godt liv efter egne ønsker. Forskningen viser, at det bl.a. er vigtigt at fokusere på følgende områder for at fremme recoveryprocesser: - Relationer - at have mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og netværk både i og uden for bofællesskabet. - Det gode liv og personligt velvære. - Individuelle mål som den enkelte aktivt ønsker at opnå og vil handle selvstændigt imod. - Inklusion - at have mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, uddannelse, jobs m.m. på lige vilkår med andre i samfundet. Indsatsen består derfor af både individuel støtte og en forpligtelse til at deltage i et fællesskab. Den individuelle støtte tilbyder beboerne en tillidsfuld relation et partnerskab - hvor håb, anerkendelse og ligeværdigt samarbejde giver beboerne nye muligheder og perspektiver i og på deres liv. Støtten skal indeholde både fysisk og psykisk omsorg og samtidig give forstyrrelser og udfordringer således, at beboernes recovery-proces understøttes bedst muligt. I fællesskabet har beboerne mulighed for at udvikle praktiske og sociale kompetencer. Her gives der støtte til at indgå i demokratiske processer, at løse eventuelle konflikter, at indgå i dialog om glæder, svære tider, følelser og oplevelser, samt tilbud om at indgå i nye netværk omkring meningsfulde aktiviteter. I fællesskabet tilbydes undervisning om beboernes muligheder og rettigheder for at kunne deltage i samfundslivet som ligeværdige medborgere gennem viden om bl.a. recovery-processer, rehabilitering, kost, motion, alternativ behandling og inklusion på arbejdsmarkedet. 3.2 Lovgrundlag og visitation Tilbuddet indgår som om en del af DSI NETTET I s driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Bofællesskabet er et midlertidigt botilbud efter 107 i Lov om Social Service (Serviceloven), og stedet er normeret til 10 beboere. Bofællesskabet tilbyder støtte i målrettede og tidsafgrænsede forløb. Der er ikke fastsat en tidsramme for opholdets længde, men støtten revurderes minimum en gang om året ved handleplansmødet med den handlepligtige kommunes sagsbehandler. 7

8 Kommunen udarbejder som myndighedshaver hvert år en handleplan for hver enkelt beboer. Dette sker i henhold til 141 i Serviceloven. Handleplanen udfærdiges i et samarbejde mellem kommunens handicaprådgiver, beboeren og kontaktpersonen på Danmarksvej. Det er den enkeltes handleplan, der er udgangspunkt for den individuelle indsats i bofællesskabet. Den aftalte indsats udspecificeres i en udviklingsplan for den enkelte beboer. Planen er et dagligt arbejdsredskab indeholdende en detaljeret beskrivelse af ønsker, mål og handlinger. Den fungerer som et dynamisk samarbejdsredskab, som udarbejdes og løbende evalueres og udvikles af beboer og kontaktperson. På baggrund af den individuelle udviklingsplan udarbejdes der forud for kommunens handleplansmøde en statusbeskrivelse. Denne fremsendes til kommunens handicaprådgiver, der derefter indkalder til handleplansmøde. I henhold til Servicelovens 16 arbejdes der med brugerinddragelse. Dette sker bl.a. i form af indflydelse på fælles beslutninger vedrørende dagligdagens struktur, personaleansættelser, aktivitetsudbuddet, driften vedrørende fælleslejligheden, vedligeholdelsen heraf og nyanskaffelser hertil. På det individuelle plan søges beboerne styrket i at tage ansvar for deres egen proces ved, at de bliver bedt om at give løbende feedback på indsatsen, så denne kan justeres efter den enkeltes behov. Til dette formål anvendes et formaliseret feedback-redskab CDOI( Client Directed Outcome Informed). Visitationen til bofællesskabet sker via et administrationsteam i Lyngby Taarbæk kommune. Administrationsteamet er tovholder for proceduren og ansvarlig for at modtage og behandle anmodninger om visitation til kommunens tilbud. Dette gælder både fra LTK s egne rådgivere og rådgivere fra andre kommuner. Forud for visitationen skal der være et besøg i bofællesskabet for afklaring af om behov og tilbud matcher hinanden, og at der er en enighed om, at der kan etableres et frugtbart samarbejde. I forbindelse med indflytning i bofællesskabet ydes der støtte i form af praktisk hjælp samt mulighed for et indslusningsforløb med besøg i fælleslejligheden for at blive fortrolig med stedets beboere og personale. I forhold til udflytning fra bofællesskabet ydes der støtte i form af praktisk hjælp samt mulighed for at bevare kontaktpersonen i en kort overgangsfase på højest 3 måneder. I denne periode skal behovet for fremtidig støtte afklares. 3.3 Målgruppe Målgruppen for opgangsbofællesskabet er borgere med nedsat funktionsevne på grund af en længerevarende sindslidelse. Borgerne skal på indflytningstidspunktet være mellem ca år. Stedet er normeret til 10 borgere. Borgeren skal have et ønske om støtte til dels at skabe forandringer i sit liv og dels til at indgå i et målrettet samarbejde med personalet frem mod disse ønsker. Målgruppen er kendetegnet ved at have svært ved at klare en selvstændig boligform på grund af manglende struktur og isolationstendens. 8

9 Bofællesskabet er ikke et tilbud til borgere med massivt eller vedvarende stof og/eller alkoholmisbrug, eller med stærkt udadreagerende, voldelig og/eller destruktiv adfærd. Målgruppens indtægtsgrundlag kan være en tilkendt førtidspension, men også personer i en afklaringsfase og/eller i aktivering kan tilknyttes opgangsbofællesskabet. 3.4 Ydelser - kerneydelser og randydelser Kerneydelserne I henhold til 107 i Serviceloven er kerneydelserne for Opgangsbofællesskabet Danmarksvej: Støtte til udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb strukturering af hverdagen støtte til personlig omsorg som fastholdelse af medicinsk behandling, sund kost, motion m.m. støtte til at udvikle sociale kompetencer støtte til at skabe og opretholde netværk støttende samtaler samarbejde med pårørende kontaktpersonsordning sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter. støtte til konfliktløsning støtte til at indgå i bofællesskabets demokratiske beslutningsprocesser videnstilførsel gennem fælles undervisning rådgivning omkring økonomiske spørgsmål ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter skabe en så sammenhængende og koordineret indsats som muligt for den enkelte dokumentation Støtte til den enkelte beboer aftales og beskrives i en individuel udviklingsplan, som løbende evalueres. Randydelser Bofællesskabet tilbyder herudover en lang række andre ydelser, bl.a.: At deltage i alle DSI NETTET I og DSI NETTET II s øvrige arrangementer fællesundervisning, fester, udlandsrejser osv. at deltage i forskellige udvalg nedsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. at deltage i Whole Life arrangementer og andre fælles tilbud indenfor socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune en telefonordning, der indebærer, at beboerne i akut opståede situationer udenfor normal arbejdstid kan kontakte deres kontaktperson tilbud om øre-akupunktur (NADA) som supplement til anden behandling støtte til deltagelse i idrætstilbuddene i LIMONE 3.5 Teoretisk fundament Den rehabiliterende indsats på Danmarksvej læner sig op af følgende definition: 9

10 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. ( Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborgcentret, 2004) Når man har haft en psykisk lidelse kan det opleves som at blive frataget sin værdighed. At arbejde rehabiliterende kan derfor defineres som at genindsætte i værdighed. Det handler om at give beboeren retten tilbage til selv at bestemme og selv at tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. Der arbejdes overordnet efter den systemiske referenceramme med fokus på relationer, netværk og gruppedynamik. Den systemiske tankegang fokuserer på dialog og problemløsning i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Denne tankegang er fundamentet for den rehabiliterende og helhedsorienterede indsats i bofællesskabet. Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle beboere. Der arbejdes med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og det tilstræbes at udvikle tilbuddet, så der er større sandsynlighed for, at den enkelte kan finde netop den måde, som virker for ham eller hende. Det centrale er den enkelte beboers drømme og håb for livet, og arbejdsprocessen er med til at identificere ressourcer og begrænsninger samt at lave en struktur for forløbet. 3.6 Fysiske rammer Bofællesskabet har til huse i en ejendom bestående af tre opgange med hver fire lejligheder. Stuelejlighederne er på 50 m 2 og 1. sals lejlighederne er på 36 m 2. Lejlighederne er med et værelse, et kammer, køkken, toilet med brus samt entre. Der er fælles vaskekælder, stort badeværelse med kar, samt et fælles samtalerum i kælderen. Fælleslejligheden består af to lejligheder, som er slået sammen. Det ene køkken er i 1998 istandsat og fælleslejligheden er indrettet med spisebord og sofagruppe. Det andet køkken er omdannet til personalekontor. Der er stor have med terrasse samt cykelskure. 3.7 Normering Normeringen er på 120 timer pr. uge til både den individuelle støtte og støtte til deltagelse i fællesskabet. I bofællesskabet er der ansat 3 ergoterapeuter på henholdsvis 32, 35 og 37 timer. Disse timer ligger primært på de 5 hverdage. Derudover er der ansat en ergoterapeut og en socialpædagog på hver 8 timer. Disse timer er primært fordelt på en aften om ugen samt enkelte weekendaktiviteter. Ansatte i aktiviteten: Bende Winsløw, ergoterapeut Henriette Guerchich, ergoterapeut. Helle Obbekær, ergoterapeut, MR Jesper Mærsk, ergoterapeut, lektor ved UCS Birgitte Johansen, socialpædagog 35 timer. 32 timer 37 timer. 8 timer. 8 timer. 10

11 4. Struktur og indhold Den rehabiliterende indsats består i at udvikle et kompetent og empatisk samarbejde mellem beboerne og medarbejderne med udgangspunkt i den enkelte beboers personlige proces med at genvinde magten over eget liv. Dette sker gennem individuel støtte og gennem deltagelse i et fælles liv med andre. Kombinationen af disse to tilbud skaber relationer, dels via kontaktpersonsarbejdet og dels i fællesskabet, der motiverer beboeren yderligere til at deltage i aktiviteter, at tage egne initiativer, at identificere sine egne behov og at turde tage ansvar og få indflydelse på sit eget liv. Det har blandt andet givet øget fokus på arbejdsmarkedsafklaring og ønske om deltagelse på arbejdsmarkedet på forskellige niveauer som: frivilligt arbejde, beskyttet og støttet beskæftigelse. Disse aktiviteter bliver prioriteret højest i forhold til fællesskabets aktiviteter Den daglige struktur fastholdes med fælles morgenmad, frokost eller aftensmad på de 5 hverdage. 4.1 Individuelt støttetilbud. Individuel støtte består blandt andet af: Samtaler med kontaktpersoner hjemmebesøg med praktisk støtte udarbejdelse af udviklingsplan i samarbejde med kontaktperson støtte til at arbejde hen imod sine mål. 4.2 Fælleslejlighedens tilbud Fællesskabets tilbud består blandt andet af: Struktur og rammer fælles indkøb, rengøring, madlavning og måltider forpligtende socialt samvær kontakt og uforpligtende socialt samvær husmøder undervisning støtte til idræt ture, både sociale og oplevelsesture, og undervisning/ studieture. 11

12 4.3 Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Morgenmad kl Regnskab og indkøb - Malegruppe i ulige uger. Morgenmad kl Hjem.besøg Morgenmad kl Kl Madplanlægning & fælles rengøring. Morgenmad Kl Hjem.besøg Morgenmad kl.9.30 LIMONE. Personale efter behov Personale efter behov LIMONE LIMONE Husmøde kl Frokost kl. 13 Hjem.besøg NADA Hjem.besøg Kl Forpligtende socialt samvær Aftensmad kl Aftensmad kl. 18. Jesper Aftensmad kl Aftensmad kl. 18. Birgitte. 4.4 Væsentlige begivenheder og ændringer i 2010 Efter flere succesfulde fællesarrangementer de forgangne år ser beboerne muligheder i at gøre udadvendte aktiviteter sammen uden personale. Således har to beboere været på en 3-dages telttur i Nordsjælland og selvstændigt arrangeret en 4- dages sommerhustur med beboere fra et andet bofællesskab. Begge aktiviteters fokus var om den fælles interesse: kystfiskeri. Tre beboere har været på en begivenhedsrig tur til Warszawa uden personale. Herudover har bofællesskabet været på flere endagsture i DSI NETTET I s bus. Det har været både frilufts- og kulturelle ture rundt på Sjælland. Sundhed var et gennemgående tema i 2010, hvor samarbejdet med Sundhedsbussen i Lyngby Taarbæk Kommune fortsatte. I februar 2010 blev der gennemført opfølgende sundhedssamtaler med beboere og medarbejdere. Samtalerne blev tilbudt alle, der deltog i sundhedssamtalerne i 2009 og indeholdt også tilbud om at få lavet en konditest. Samtalerne viste behov for fortsat at have fokus på KRAM faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion, og på at styrke den enkelte beboer til at tage ansvar for at leve et sundt liv. Alle beboere har derfor deltaget i en temadag med fokus på sammenhængen mellem kost og psyke med oplæg af bl.a.kostvejleder Mia Damhus, og læge Vagn Hansen. Temadagen var arrangeret af Juvelhuset i Herlev, som en del af deres kostomlægningsprojekt. 12

13 Derudover er der støttet op om deltagelse i LIMONEs ugentlige aktiviteter, i de fælles tilbud som Sundbyløbet og Sct.Hans løbet, samt i World Walking Day et lokalt motionsarrangement som DSI NETTET I stod for i Styrkelse af den enkeltes netværk har også været i fokus. Flere beboere har deltaget i forskellige sociale arrangementer bl.a. på Paradisco i København, Jazz på Kirsten Marie, festaften i Wallmanns saloner, studiebesøg i Huset på Trappebæksvej i Svendborg, restaurantbesøg m.m. Endvidere er der blevet afholdt et julearrangement for pårørende med stor tilslutning. Der har fortsat været øget fokus på arbejdsrelaterede aktiviteter i bofællesskabet. Der arbejdes målrettet med de daglige aktiviteter i forhold til at styrke den enkeltes arbejdsmarkedskompetencer. To beboere har i årets løb været stabilt tilknyttet Flyverteamets beskyttede beskæftigelse. 4.5 Faglig udvikling supervision, faglig vejledning, fællesundervisning, kurser og andre faglige sammenhænge for beboere og medarbejdere. Medarbejdernes deltagelse i fagligt udviklende sammenhænge/tilbud: Supervision: Ved psykolog Susanne Bargman. faglig vejledning: Anvendes ad hoc. p-møde med leder: 2 timer hver måned ugentligt personalemøde: 1 1/2 time for de daglige medarbejdere. personalemøde for hele gruppen: 2 timer hver anden måned. teammøde: 1 time hver morgen. Dagens personale deltager. fælles p-møde med hele DSI NETTET Is personalegruppe: 1 1/2 timer hver måned. Faglig Forum. Fællesundervisning - Faglig Forum Faglig Forum arrangeret af DSI NETTET I afholdes en gang om måneden i 1 1/2-3 timer med oplægsholdere internt eller eksternt. Faglig Forum har til formål at udvikle fælles faglig identitet, fælles referencerammer og være forum for refleksion og inspiration. Fællesundervisningen skaber mulighed for, at både brugere og medarbejdere kan indlære nye kompetencer og aflære gamle roller og vanetænkning. Fælles undervisning er fælles kompetenceudvikling for beboere og medarbejdere. Emnerne på Faglig Forum har i 2010 blandt andet været: God social praksis ved Jens Hjort Andersen programteori ved Pia Bille oplæg fra Faglig Netværk i Socialpsykiatris årsmøde for ergoterapeuter ved Jytte Rottbøl oplæg om Filipine-uddannelsen ved Inge og Merete DSI NETTET II, om arbejdet med Sidelinjens relations- og kognitive uddannelse pårørendearbejde og handicapkonventionen ved Knud Kristensen, SIND narrativer som metode ved Konsulenthuset Qua præsentation af masterprojekt om anvendelse af feedback i rehabilitering ved Helle Obbekær, Master i Rehabilitering oplæg om lederuddannelsen på Metropol, Lars Sveistrup oplæg om Masteruddannelse i medborgerskab, Jytte Rottbøl oplæg om videnscentrets skriveværksted ved Jacob Nørlev organisationsdag i DSI NETTET I ved Filosof Keld Brikner. 13

14 Herudover har beboere og personale haft fælles undervisning på Danmarksvej samt deltaget i anden undervisning bl.a.: Om OCD- herunder leveregler, kognitive forvrængninger og behandling, ved Lillian Hansen, Slotsvænget. musikterapi på Hedelund om anvendelse af feedbackskemaer (CDOI), ved Psykolog Susanne Bargmann sammenhæng mellem kost og psyke arrangeret af Juvelhuset i Herlev fælles kursusrække under Centrum for viden om psykisk sundhed i Lyngby. seminar om livshistoriefortælling ved psykolog Jonas Gustavson kursus om rehabilitering, recovery og skizofreni arrangeret af Psykiatrifonden om livshistoriefortælling ved ergoterapeut Karen Johansen om grænsesætning og konfliktløsning ved Signe Bengtsen. En medarbejder har holdt tre måneders orlov for at færdiggøre en projektopgave i forbindelse med sin Master i Rehabilitering. Uddannelsen blev afsluttet i august Der ud over har medarbejdergruppen deltaget i relevante faglige temadage og møder arrangeret af Ergoterapeutforeningen, Dansk selskab for Psykosocial Rehabilitering, Det sociale Netværk og Psykiatrifonden. 4.6 Samarbejdspartnere/ samarbejdsformer I bofællesskabet er der fokus på at skabe en så sammenhængende og koordineret indsats som muligt for den enkelte beboer. Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune foregår primært med socialforvaltningens handicaprådgivere. Samarbejdet tager udgangspunkt i det årlige handleplansmøde efter 141 i Lov om Social service. Inden et handleplansmøde udarbejdes en statusbeskrivelse af den indsats, der har været for den enkelte beboer. Statusbeskrivelsen udarbejdes af kontaktperson med eller uden beboerens deltagelse. Samarbejdet med socialforvaltningen kan i øvrigt bestå i gensidig orientering omkring det daglige arbejde i enkelte sager, økonomi, ansøgninger mm. Vi samarbejder tillige med pensionsrådgiverne og jobcenter, hvor det er relevant. Der samarbejdes med Distriktspsykiatrisk Center om de tilknyttede beboeres behandlingsforløb. Dette foregår primært gennem ressourcemøder hvor beboer, kontaktperson, sygeplejerske, psykiater og andet netværk deltager. Der samarbejdes med Psykiatrisk Center Gentofte omkring beboernes indlæggelser, udskrivninger og støtte til medicinsk behandling. Dette samarbejde sker primært på udskrivningsmøder ved afslutningen af behandlingsforløb. Samarbejde etableres også med beboernes egen praktiserende læge, psykiater eller anden behandlingsinstans. Beboernes familier og pårørende forsøges inddraget i et tæt samarbejde ud fra en viden om, at et støttende netværk virker fremmende på recovery-processer. Dette samarbejde etableres med respekt for beboerens ønsker og motivation. 14

15 5. Statistiske oplysninger Lejligheder: Der har i 2010 været seks udflytninger og tre indflytninger. Der er for øjeblikket kun mandlige beboere. Aldersgruppen er mellem år. Den er fordelt som følger: 2 beboere er under 30 år 3 beboer mellem år 2 beboere mellem år 1 beboer mellem år. Tilknytningen til bofællesskabet er fordelt som følger: 2 beboere i 7-12 år 6 beboere i 0-4 år. Indlæggelser: 1 beboer har i 2010 været indlagt i en kort periode på Psykiatrisk Center Gentofte. Pension/job: 7 beboere er på førtidspension 1 beboer er på kontanthjælp 2 beboere har beskyttet beskæftigelse i Flyverteamet. Fremmøde i fællesskabet: Alle beboere har fremmøde i fællesskabet i løbet af en dag 2-6 beboere benytter generelt fællesskabets aften- og weekend aktiviteter. Hjemmebesøg: Hver beboer har i gennemsnit modtaget 1 hjemmebesøg om ugen. Handleplansmøder, og udviklingsmøder: Der er afholdt otte handleplansmøder to beboere har ressourcemøder i Distriktspsykiatrien hver 3. måned der har været et fælles pårørendearrangement og tre familiesamtaler samtlige beboere har lavet en udviklingsplan (redskab til at fastsætte og prioritere mål) og har også nået at revurdere denne. Ugentligt Husmøde: Samtlige beboere deltager i det ugentlige husmøde. Telefonordningen, som er en fast del af bofællesskabet tilbud, har i 2010 kun været benyttet i meget beskedent omfang. Ordningen er efter brugernes vurdering en god sikkerhed og tryghed at have. SMS beskeder indgår i telefonordningen. 15

16 6. Evaluering af mål for 2010 Målene for 2010 er blevet evalueret og justeret to gange i årets løb på husmøder i august og december. De overordnede mål i 2010 var: Mål A: At styrke den enkelte beboers evne til at tage ansvar for egen sundhed og velvære. Dette både i det fælles liv i bofællesskabet og i eget selvstændige liv. Mål B: Styrke den enkelte beboers selvstændighed gennem skabelse af en personlig aktørbevidsthed. Handleplan mål A: Vi fortsætter samarbejdet med Sundhedsbussen. Alle beboere får mulighed for at få lavet en konditest i løbet af 2010 fokus på støtte til selvstændigt fremmøde i Limones aktiviteter fortsat fokus på sunde indkøb til fællesskabet og hos den enkelte fjerne den fælles frokost i bofællesskabet for at fremme nødvendigheden af selvstændige indkøb til eget køleskab etablering af Nada øreakupunktur som fast tilbud 2 gange om ugen studietur til bosted i Svendborg, der har fokus på kost og Nada. Succeskriterier for mål A: Mindst 7 beboere får lavet en konditest 7 beboere får opstillet et individuelt sundhedsmål i deres udviklingsplan mindst 5 beboere er aktive i Limone Idrætsforening med mindst en aktivitet ugentligt beboerne giver udtryk for øget velvære og forbedret sundhedstilstand. Konklusion mål A: Målet er delvist nået. Fire beboere har fået opstillet sundhedsmål i deres udviklingsplan og i gennemsnit har tre beboere deltaget fast i en ugentlig aktivitet i Limone. Den fælles frokost er afskaffet i fællesskabet, men der skal fortsat arbejdes på at støtte op om indkøb til egen husholdning. Flere beboere profiterer af og efterspørger NADA, men det har vist sig vanskeligt at tilbyde på faste tidspunkter. Det tilstræbes at være et tilbud efter behov. Flere beboere giver gennem den ugentlige feedback udtryk for øget velvære bl.a. i form af tilfredshed med fællesskabets aktiviteter. Handleplan mål B: Implementere brugen af feedback skemaer i de ugentlige individuelle samtaler holde de individuelle udviklingsplaner levende og brugbare for den enkelte ved at justere mål minimum hver 3. måned støtte til at få kontrol over sygdommen og den medicinske behandling støtte den enkelte i at etablere sig i nye netværks- og interessegrupper uden for bofællesskabet fastholde kunstgruppen fokus på forpligtende socialt samvær en gang ugentligt 16

17 etablere inspirerende undervisning i forhold til beboernes ønsker og behov stimulere til selvstændig deltagelse i sociale aktiviteter i eller udenfor den socialpsykiatriske kontekst. Succeskriterier for mål B: At beboerne giver udtryk for øget bevidsthed om egne mål og støtten der skal til for at nå dem, ved at blive bedt om at give løbende feedback på indsatsen i bofællesskabet at beboerne giver udtryk for at den individuelle udviklingsplan er et brugbart udviklingsredskab at mindst 2 beboere får etableret sig i nye sociale sammenhænge uden for bofællesskabet. at beboerne finder undervisningen relevant og inspirerende. Konklusion mål B: Målet er nået helt på den måde at nye arbejdsgange og metoder er implementeret, men at der dog fortsat skal arbejdes på en udvikling af disse. Dette skal også ses i relation til at nye beboere skal introduceres og gøres bekendt med samarbejdet og den rehabiliterende indsats. 7. Udviklingstendenser Væsentlige udviklingstendenser af betydning for aktiviteten. Seks beboere er i løbet at 2010 flyttet fra bofællesskabet enten for at flytte til egen lejlighed eller til et mere støttende tilbud. Dette ser vi blandt andet som en konsekvens af at indsatsen i, at bofællesskabet er blevet mere målrettet og fokuseret på om tilbuddet er brugbart for den enkelte beboer. Anvendelse af feedback- redskabet CDOI har været med til at skærpe bevidstheden om dette. Der er indtil nu flyttet fire nye beboere ind i bofællesskabet. De nye beboere er yngre og har ønsker om og behov for at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med andre i samfundet. Det betyder et øget behov for afklaring af muligheder samt styrkelse af den enkeltes kompetencer både i forhold til arbejde, uddannelse og i sociale sammenhænge. Den nye beboergruppe har flere pårørende. Det har medført et behov for fokus på at få inddraget de pårørende i et støttende samarbejde i det rehabiliterende arbejde. For at de pårørende kan være ressourcepersoner i den enkeltes udviklingsproces skal de forsøges inddraget og tilbydes viden om den rehabiliterende indsats og deres rolle i denne. Kvaliteten af indsatsen er blevet øget gennem udvikling af medarbejdernes kompetencer. Der har været meget fokus på at etablere nye arbejdsgange og interne strukturer, der har strammet op på samarbejdsprocesserne mellem beboerne og medarbejderne. Dette er blandt andet sket ved implementering af systematisk anvendelse af feedback fra beboerne på den indsats, der tilbydes. Hvilket igen har medført, at indsatsen er blevet mere målrettet og fokuseret. Udviklingen har gået meget hurtigt, og det har vist sig vanskeligt i samme hastighed at formidle denne udvikling. Der er derfor et stort behov for dokumentation og beskrivelse af indsatsen, samt formidling af denne, hvilket vil være et væsentligt fokusområde i det kommende år. 8. Målsætninger for det kommende år Vi har afholdt det årlige evalueringsmøde, hvor målene for 2010 blev evalueret og målene for 2011 blev diskuteret. 7 beboere deltog i mødet. 17

18 8.1 Mål A: At styrke den enkelte beboer i at leve et sundt og aktivt liv. Beskrivelse af problemstillingen: Beboergruppens sammensætning har ændret sig og er nu præget af en yngre aldersgruppe, der har ønsker om øget aktivitet og deltagelse i samfundslivet. Men manglende tro på egne ressourcer og evne til at fastholde en struktur har givet mange negative erfaringer. Der er derfor et stort behov for at stimulere og støtte den enkeltes handlekraft. Handleplan mål A: Arbejdsmarkedsafklaring - gennem deltagelse i de daglige aktiviteter i bofællesskabet trænes evnen til at indgå og overholde aftaler, lære sociale spilleregler m.m. - gennem beskyttet og støttet beskæftigelse - gennem opsøgende arbejde i forhold at finde praktikpladser på lokale arbejdspladser Motion - gennem deltagelse i Limones aktiviteter, etablering af et gå/løbe-projekt i bofællesskabet, deltagelse i motionsaktiviteter uden for socialpsykiatrien som f.eks WWD Sund kost fortsat fokus på sunde indkøb til fællesskabet og til den enkeltes husholdning. Netværksdannelse - gennem fælles aktiviteter i bofællesskabet og støtte til deltagelse i individuelle interessefællesskaber uden for bofællesskabet Udvikling af medborgerskabskompetencer - gennem undervisning om rettigheder og pligter i samfundet. (En beboer deltager i projekt under Socialministeriet til udvikling af medborgerskabskompetencer ). Succeskriterier for mål A: Alle har opstillet mål for aktiviteter og beskæftigelse i deres individuelle udviklingsplan. etablering af en løbegruppe med deltagelse af min. 4 beboere ugentligt samt deltagelse i Limones aktiviteter alle køber ind til eget køleskab minimum en gang om ugen gennemførelse af minimum tre fællesaktiviteter uden for bofællesskabet i årets løb med deltagelse af alle beboere som fest, ferietur, undervisning m.m. undervisning i bofællesskabet med minimum seks undervisere udefra med deltagelse af alle beboere. Målemetode for mål A: 18

19 Evaluering af den individuelle udviklingsplan minimum en gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af status løbende registrering af beboernes deltagelse i de etablerede aktiviteter mundtlig evaluering på de ugentlige husmøder indsamling af brugernes feedback på indsatsen gennem anvendelse af feedback-redskabet CDOI. 8.2 Mål B Udvikling af et støttende og tillidsfuldt samarbejde med beboernes pårørende gennem både fælles og individuelle aktiviteter. Beskrivelse af problemstillingen: Der har været 60% fraflytning fra bofællesskabet i løbet af året, og de nye beboere, der er flyttet ind, er yngre med flere pårørende. Det har skabt et behov for samarbejde og inddragelse af disse pårørende for, at de kan bidrage som ressourcer for den enkelte beboers recoveryforløb. Handleplan mål B: Café-møde i forbindelse med indflytning, for etablering af kontakt og lære hinanden at kende tilbyde familiesamtaler for beboere og pårørende tilbyde fælles informationsaften om indsatsen i bofællesskabet for alle pårørende og beboere arrangere sociale netværksaktiviteter. Succeskriterier for mål B: Afholdelse af café-møde for alle nye beboere afholdelse af familiesamtaler med min. tre beboere afholdelse af en fælles informationsaften om indsatsen på Danmarksvej afholdelse af to sociale arrangementer i form af en sommer-grillaften og et julearrangement. Målemetode mål B: En registrering af antallet af deltagere og opbakning i øvrigt til de enkelte arrangementer. 8.3 Mål C. Arbejde med at beskrive og dokumentere den rehabiliterende indsats. Beskrivelse af problemstilling: Den rehabiliterende indsats er blevet mere målrettet og fokuseret. Det betyder at der er behov for beskrivelse og formidling af, hvad indsatsen indeholder samt tydeliggøre hvilke muligheder, der er i det samarbejde, der tilbydes bofællesskabets beboere. Denne tydeliggørelse skal ske både i forhold til nuværende og kommende beboere og i forhold til bestillerne af udbuddet (kommunernes sagsbehandlere). Der er desuden behov for formidling af succesfulde forløb til inspiration for andre brugere, og for at bringe viden om og forståelse for denne borgergruppe ud i samfundet 19

20 Handleplan mål C: Lave analyser af så mange elementer af indsatsen som muligt gennem anvendelse af programteori indsamle feedback fra beboerne gennem månedlige målinger, der bearbejdes elektronisk og fremstilles i en graf indføring af en personlig mappe hos den enkelte beboer med den individuelle udviklingsplan. Mappen skal gøres til et levende samarbejdsredskab ved de ugentlige samtaler lave ydelsesbeskrivelser. Succeskriterier mål C: Vi får i 2011 lavet fem aktivitetsbeskrivelser gennem anvendelse af programteori der er indsamlet månedlig feedback fra alle beboere i årets løb mappen anvendes ved de ugentlige samtaler med alle beboere der er lavet ydelsesbeskrivelse efter standard i Lyngby -Taarbæk kommune. Målemetode mål C: Vi vil løbende registrere de indsamlede data. Mappens anvendelse og brugbarhed vil blive evalueret på husmøde. Evaluering: Evalueringen af målene vil foregå i løbet af året på et af de ugentlige husmøder. Her har beboerne mulighed for at give udtryk for deres vurdering af, hvordan det går i forhold til opnåelse af målene. 20

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Botilbuddet Danmarksvej 2011/12

Botilbuddet Danmarksvej 2011/12 Botilbuddet Danmarksvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i august 2011 og i januar 2012. De overordnede mål i 2011 var følgende: Mål A:

Læs mere

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål (2011) Mål A Vi har i 2011 ønsket at udvikle vores praksis i forhold til at styrke fællesskabet. en har været relevant og det er lykkedes

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2012-2013 Evaluering af målene for 2012. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i august 2012 og i januar 2013. Mål A: - At styrke den enkelte

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

DSI NETTET I Jægersborgvej 19, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 4587 3583 www.dsinettet.dk

DSI NETTET I Jægersborgvej 19, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 4587 3583 www.dsinettet.dk DSI NETTET I Jægersborgvej 19, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 4587 3583 www.dsinettet.dk Indholdsfortegnelse Organisationen Kort om organisationen side 3 Værdier, mission og vision side 4 Faglighed side 5 Samarbejdspartnere

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej Evaluering af sidste års mål (2014) Mål A: Vi har i løbet af 2014 arbejdet videre med et mål, om at få implementeret de narrative metoder i praksis. Handleplan:

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Evaluering af sidste års mål (2013) Mål A Vi vil gennem 2013 arbejde med at få yderligere narrative metoder implementeret i vores praksis. Handleplan

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

2010-2011 Bo - og netværkstilbuddet Hjortholmsvej

2010-2011 Bo - og netværkstilbuddet Hjortholmsvej DSI NETTET I Jægersborgvej 19 1. 2800 Kgs. Lyngby telefon 45 87 35 83 www.nettetlyngby.dk 2010-2011 Bo - og netværkstilbuddet Hjortholmsvej Adresse Hjortholmsvej 3, 2800 Kgs. Lyngby Telefon Beboerne Personalekontoret

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

2010-2011 Huset Hjorten

2010-2011 Huset Hjorten NETTET I Jægersborgevj 19 1. 2800 Kgs. Lyngby telefon 4587 3583 www.nettetlyngby.dk 2010-2011 Huset Hjorten Adresse: Huset Hjorten, Jægersborgvej 19 1., 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4587 1156 eller til personalekontoret

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 af sidste års mål (2012) Mål A Vi har i 2012 ønsket at arbejde med de narrative metoder og få dem implementeret i vores praksis. en har været yderst

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Faxe - Kollegiet (Re)Habilitering målrettet unge med et psykisk udviklingshandicap.

Faxe - Kollegiet (Re)Habilitering målrettet unge med et psykisk udviklingshandicap. Faxe - Kollegiet (Re)Habilitering målrettet unge med et psykisk udviklingshandicap. Koncept og praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse. OBS. Vi tager kun pædagogstuderende. Arbejdstiden er imellem

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere