Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB"

Transkript

1 Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

2 HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv A/S, Manto, Absolut Landskab Dansk Bygningsarv A/S 2

3 v HORNBÆK INDHOLD Indledning S. 4 Hornbæk i dag s. 8 Vision : hornbæk i verdensklasse S. 8 Identitet & målgrupper S. 12 Oplevelser & aktører s. 16 By & Landskab s. 20 Indsatsområder s. 26 Din idé S. 31 OM POTENTIALEPLANEN S. 32 3

4 HORNBÆK indledning Fakta om PROJEKTET DEN DANSKE RIVIERA Formålet med projektet Den Danske Riviera er at styrke og udvikle turismen og gentænke den klassiske badeferie i danske kystbyer. Projektet er udviklet på initiativ af VisitNordsjælland i samarbejde med Humlebæk, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje. Mere end 100 erhvervsdrivende og ildsjæle fra de fem byer har deltaget i projektet og har tilsammen lagt timer til en værdi af 1,4 millioner kroner som medfinansiering i projektet. Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune og Halsnæs Kommune har bidraget til projektet med opbakning, viden og ideer. Rådgivere fra Dansk Bygningsarv, Manto og Absolut Landskab har stået for kortlægning, analyse og udarbejdelse af potentialeplaner for hver af de fem medvirkende byer og én samlet vision for Den Danske Riviera. Liseleje Tisvildeleje Gilleleje Hornbæk Projektet er støttet af EU og er del af et samarbejde med VisitNordjylland, Kerteminde og Guldborgsund. Det samlede budget for de fire samarbejdspartnere er 36 mio. kr., heraf 22. mio. kr. i støtte fra EU. Projektet realiseres i perioden Humlebæk 4

5 indledning HORNBÆK VELKOMMEN TIL Hornbæk på DEN DANSKE RIVIERA Forventning til besøg i Hornbæk og Nordsjælland Hvilke af følgende kystferiebyer i Danmark (19 danske kystferiebyer listet) forventer du at besøge på et kortere eller længere privat ferieophold inden for de kommende fem år? Danmark 30% Norge 15% Sverige 35% Tyskland 11,1% Nordsjælland incl. Hornbæk Heraf Hornbæk 5% 3% 8% 3% Kilde: Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystbyer - Nulpunktsmåling Epion 2013 Den Danske Riviera er en unik kyststrækning tæt på København. Rivieraen løber gennem smuk og varieret natur, stejle kyststrækninger og børnevenlige badestrande. Samtidig byder strækningen langs Den Danske Riviera på kulturhistoriske oplevelser, karakteristisk kulturarv, inspirerende gallerier og festivaler. Læg dertil en stor portion stolthed og værtskab, og der tegner sig billedet af en af Danmarks stærkeste kystdestinationer med store potentialer. Denne potentialeplan handler om Gillelejes udvikling som international turistdestination på Den Danske Riviera. Planen er udviklet som del af et fælles projekt, der skal udvikle og markedsføre det særlige liv i badebyerne langs Den Danske Riviera, gentænke den klassiske badeferie, og udvikle stedbundne turistkoncepter i danske kystferiebyer. I projektet deltager også Tisvildeleje, Liseleje, Hornbæk og Humlebæk. Hver af de fem byer har sin helt egen karakter, sin egen duft, smag og atmosfære. Hver for sig rummer byerne unikke kvaliteter og potentialer, som gør dem til en stærk destination. Det er kvaliteter, som skal udvikles i hver af de fem byer og i fællesskab for at skabe en international kystferiedestination. For at sikre sammenhæng og synergi i udviklingen af Den Danske Riviera er der udarbejdet en potentialeplan for hver af de fem byer. Derudover er der skabt en fælles vision for, hvordan de fem byer skal arbejde med at styrke sammenhænge og samarbejde på tværs. Visionen og de fem potentialeplaner henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af Den Danske Riviera - turistaktører, erhvervsdrivende, kommunale planlægger, lokale investorer og ildsjæle. Planerne kan bruges i finansieringsøjemed, være et væsentligt bidrag til kommunale planer og strategier og i forbindelse med projektudvikling og -forankring i de enkelte byer. De kan downloades på: 5

6 HORNBÆK indledning HVORFOR EN POTENTIALEPLAN FOR HORNBÆK? Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt forretningsområde i dansk turisme. Men den danske kystturisme er udfordret. De udenlandske turister kommer ikke som tidligere og konkurrencen fra feriedestinationer i udlandet bliver stadig hårdere. Samtidig stiller turisterne krav om højere kvalitet i både oplevelser, service og de fysiske rammer. Det har ramt de danske kystdestinationer hårdt med faldende besøgstal, lavere omsætning og tab af arbejdspladser til følge. Heldigvis er Nordsjælland gået fri af denne landsdækkende tendens, og har igennem de senere år haft moderat stigende overnatningstal. De danske kystferiedestinationer rummer et stort potentiale, fordi grundproduktet rummer mange af de elementer, som internationale turister efterspørger: Smuk natur, gode strande, autentiske historier, kulturliv og mulighed for nære og lokale oplevelser. Kystturismens vugge De Nordsjællandske badebyer er historien om den danske kystturismes fødsel. Som bærere af vores fælles kulturarv, vidner de fem byer langs Den Danske Riviera om tidligere tiders værdier, drømme, hverdagsliv og ferieliv. Det fysiske miljø: strandene, havnene, landskaberne og de gamle badehoteller trækker spor tilbage i den danske kulturhistorie, som det er beskrevet af Jørgen Hansen i kulturanalysen af danske kystbyer, Den fælles fortælling. Det udgør en central ressource for turismeerhvervet. Den Danske Riviera har den autentiske atmosfære og identitet, som knytter sig til fortællingen om badeferiens begyndelse, samt unikke oplevelser og aktører, der levendegør det enkelte sted. Tilsammen danner det et stærkt fundament for, at kunne tiltrække flere, mere købestærke, internationale turister. Hvad er en potentialeplan? En potentialeplan er et strategisk redskab til at skabe udvikling, der er baseret på det enkelte steds unikke stedsbundne kvaliteter. Potentialeplanen anviser en vision og en retning for en helhedsorienteret udvikling, der inddrager potentialerne i et steds historie og identitet, erhvervs- og foreningsliv og fysiske miljø. Planen består af en vision, nogle overordnede principper og en række konkrete anbefalinger til udvikling af formidling, udbud og det fysiske miljø. Derudover indeholder den forslag til, hvilke tværgående indsatsområder Næsten 70 procent vaf kystturisterne nævner naturoplevelser, strand, kyst og hav som motiver for at vælge Danmark som rejsemål / Kystturisterne i Danmark, Videncenter for Kystturisme, 2013 og projekter, der særligt bør arbejdes med. Potentialeplanen henvender sig således både til lokale ildsjæle, erhvervsdrivende, investorer, kommunale planlæggere og andre, der gerne vil tage del i og bidrage til udvikling og formidlig af Den Danske Riviera udvikling som international kystdestination. Potentialeplanen er bygget op af fem afsnit: 1: Visionen, 2: Identitet & målgrupper, 3: Oplevelser & aktører, 4: By & landskab, 5: Indsatsområder & projekter. 6

7 indledning HORNBÆK Antal overnatninger i Landsdel Nordsjælland fordelt på overnatningsformer Hoteller og Feriecentre Camping Vandrerhjem Lystbådehavne Feriehuse I alt Kilde: Statistikbanken - Turisme - Danmarks Statistik Campingtal er baseret på estimat, da der ikke er tilstrækkeligt antal campingpladser i landsdelen af hensyn til fortrolighed. Kystturismens økonomiske betydning for Danmark & NORDSJÆLLAND / Kystturismens samlede omsætning i Danmark er 51,5 mia. kr. / Heraf står ferieturisterne for 39,3 mia. kr., mens godt 12 mia. kr. kommer fra møder, kurser og konferencer. / Udenlandske kystferiegæster skaber en omsætning i Danmark på 19,3 mia. kr. / Inkl. indirekte og afledte effekter skaber kystturismen job i Danmark (årsværk). / Kystturismens værdi til samfundet løber op på 25 mia. kr. (værditilvækst), når de indirekte og afledte effekter tælles med. / Turisterne i Nordsjælland brugte i 2010 i alt 4,7 mia. kr. i regionen og foretog knap 1,3 mio. registrerede overnatninger. / Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget knap 3,2 mia kr. i værditilvækst, knap 2,4 mia. kr. i skatteindtægter og godt jobs i regionen i Herved står turismen bag 5,4% af al værditilvækst og 5,8% af alle job i de syv kommuner. / Effekten af turismeforbrug er stor. Når regionen opnår en million kroner i ekstra turismeforbrug er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,32 job (årsværk), kr. i værditilvækst og skatteindtægter på kr. Kilde: VisitDenmark, turismeregnskabet 2011 (2013) og Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland. 7

8 HORNBÆK Hornbæk i dag Hornbæk i dag Hornbæk er allerede i dag et fantastisk sted på Den Danske Riviera. I Hornbæk er der strand, havn, by og natur. Her er eksklusive sommerhuse og badeliv. Her er ressourcer og skabertrang, samarbejde og udsyn. Hornbæk er byen, som tidligere tiltrak store kunstnere, før de tog videre til Skagen I dag er byen trækplaster for udlandsdanskerne og turister i store biler og dyre både. Hornbæk har alle muligheder for at åbne den klassiske danske badeby op mod omverdenen, de nyeste tendenser og de globale markeder. Turismen i Hornbæk / Overnatning: Hornbæk har tre hoteller, to sommerhusudlejningssteder, en række B & B og DCU Camping. / Restauranter: Der er et varieret udbud af restauranter i mellemklassen, men få spisesteder i den eksklusive, internationale klasse. / Oplevelser: Hornbæk tilbyder en bred pallette af oplevelser inden for sport og aktivitet, kunst og kultur, shopping og velvære. / Turisternes kendskab: Hornbæk er den tiende mest kendte danske badeby blandt danskere. Blandt svenskere og nordmænd er kendskabet endnu højere. Her kommer Hornbæk på en 6. og 3. plads, som den by flest har hørt om tidligere. Hornbæk har altså et højt kendskab på nærmarkederne, Norge og Sverige. udlandsdanskerens eksil Hornbæk er velkendt på nærmarkederne Norge og Sverige og har en stemning og atmosfære, der tiltrækker markante og ressourcestærke personligheder. Det er her udlandsdanskeren vender hjem for at holde ferie med familien. Hornbæk har ingredienserne til den gode kystferie: Eksklusive sommerhuse, levende lystbådehavn, hvid sandstrand, autentisk lokalmiljø og handelsgade. Fra fiskerby til badeby Hornbæk er opstået som et mindre fiskersamfund omkring havnen, og har senere udviklet sig til badeby med aktiv lystbådehavn, handelsliv og sommerhuse og ferieboliger langs kysten på begge sider af byen. Byen er omgivet af natur og ligger mellem sø, strand og plantage, og orienterer sig ud mod kysten. Det er både en helårsog sommerby med smalle, hyggelige gader omkring kirken, og den åbne Stejleplads i byens hjerte. Ved havnen står den markante bygning, som tidligere rummede byens badehotel. ENGAGERET OG GÆSTFRI HELÅRSBY I Hornbæk er der beboere, foreninger og erhvervsdrivende, som alle er dybt engagerede i byens udvikling, og som i høj grad ser turisme som en naturlig del af byens identitet. Der er et velorganiseret samarbejde om at få events og oplevelser op at stå både for beboere og turister. Her er rart at være, og man føler sig velkommen, også selvom man ikke er vokset op i byen. Det mærker både landliggere og turister. 8

9 hornbæk i dag HORNBÆK 9

10 HORNBÆK Vision VISION Hornbæk i verdensklasse Hornbæk skal realisere sit internationale potentiale og blive de købestærke turisters foretrukne badeby på Den Danske Riviera. Hornbæk skal tilbyde den bedste kvalitet, de mest eksklusive oplevelser og de smukkeste omgivelser. Byen skal åbne sig op for de nyeste og internationale tendenser, der skal skrues op for volumen og spilles på alle tangenter: I Hornbæk finder du det aktive liv, de eksklusive oplevelser og velvære i autentiske omgivelser. Her kan du forvente luksus i verdensklasse. Her lever du livet! 10

11 vision HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse ANBEFALINGER Hornbæk i verdensklasse er visionen for Hornbæks fremtidige udvikling. Visionen er baseret på kortlægning og vurdering af Hornbæks kvaliteter og inddragelse af byens aktører. Her er visionen udfoldet og uddybet med overordnede principper og anbefalinger. På de næste sider uddybes Hornbæks potentialer og udfordringer, og der gives konkrete ideer til, hvordan Hornbæk kan udvikle sig til en badeby i verdensklasse. identitet & målgrupper / Dyrk nærheden til København og de internationale markeder / Formidl det kulturelle Hornbæk / Formidl det aktive Hornbæk / Formidl Hornbæk som familiedestination For at realisere sine potentialer, skal Hornbæk styrke og formidle sin profil i forhold de ressourcestærke og internationale turister og med fokus på sport, aktivitet, familieliv, velvære, kunst og kultur. Historien og det lokale særpræg skal stå klarere frem, og byen skal tilbyde tematiserede helhedsoplevelser på tværs af turismens værdikæder. Strand, havn og natur skal i endnu højere grad bruges som ramme om sportslige og kulturelle oplevelser, og kvaliteten af overnatning, spisesteder og byens fysiske rammer skal have et løft. Oplevelser & aktører / Øg kvaliteten og udbud på overnatninger / Skab oplevelser for børn og aktiviteter og aftenliv for unge / Dyrk udsøgt gastronomi / Sats på afslapning og velværev / Tilbyd kunst og kultur i international liga / Styrk samarbejde og udbud af sportsevents Principper FOR HORNBÆK I VERDENSKLASSE By & landskab Tænk eksklusivt dyrk det internationale Styrk det aktive og sunde liv formidl historien, kulturen og det lokale særpræg / Opgrader havnen og forstærk havnens sammenhæng med byen og det tidligere badehotel / Styrk mødet mellem by og strand langs Øresundsvej / Skab attraktive uderum af høj kvalitet med udgangspunkt i byens skala og karakter / Skab bedre adgangsforhold og ruter i landskabet, som formidler og iscenesætter Hornbæks åbenlyse naturkvaliteter 11

12 HORNBÆK Identitet & målgrupper Det hvide hus ved stranden var opholdssted for flere kunstnere i slutningen af 1800-tallet. Det var i tiden før Hornbæk blev for populært, og malerne søgte videre til Skagen. I dag er huset tilsalg for et to-cifret millionbeløb. Hornbæk ER natur! Og Hornbæk er familie. Jeg synes, der er en masse rammer for aktive familier, der gerne vil bruge naturen. / Borger, Hornbæk Identitet & Målgrupper Hornbæk er tæt på København. Her er sejlerliv, badeliv, aktivitet og udeliv ved stranden, på havet og i havnen. Her mærker du kroppen og vejret og bader sommer og vinter. Her trak fortidens store kunstnere sig tilbage for at male. Her er er sportsvogne, flotte sejlskibe og stilletter. Her vender udlandsdanskeren hjem for at holde ferie med familien. Det er de fortællinger, der gør Hornbæk attraktiv for familien, eventyren og kulturturisten også de internationale af slagsen. 12

13 Identitet & målgrupper Hornbæk Modellen til højre viser fire målgruppetyper, som er typiske for Den Danske Riviera. Turisttyperne har forskellige værdier, går efter forskellige overnatningsformer og oplevelser, og deres døgnforbrug varierer. De fire turisttyper er udviklet med afsæt i de fem badebyer langs Den Danske Riviera: Humlebæk, Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje. Hornbæk vurderes at have særligt stort potentiale for at tiltrække tre typer: Kulturturisten, Eventyrturisten og Familieturisten. kulturturisten eventyrturisten Motiv Det gode liv Det spændende liv Overnatning Slot, kro & badehotel Hotel & naturcamp forbrug Højt Højt Værdier Efterspørger kultur, museer og historiske seværdigheder og vil gerne betale for den autentiske oplevelse. Efterspørger natur, action og wellness, og betaler gerne for særlige oplevelser, som styrker krop og sjæl. naturturisten Det enkle, naturlige liv Afsondret & i naturen Lavt /middel Efterspørger ægte oplevelser i uspoleret natur og interesserer sig for bæredygtighed og lokal kulturhistorie. hyggeturisten Underholdning & samvær campingplads, kroer & sommerhus Lavt /middel Efterspørger stemningsfulde rammer om samvær, og deltager gerne i folkelige arrangementer. familieturisten Samvær, leg & læring campingplads & sommerhus Lavt Efterspørger sjove oplevelser og aktiviteter, der kan samle generationerne og facilitere samvær i familien. 13

14 HORNBÆK Identitet & målgrupper Det internationale Hornbæk Store og eksklusive sommerhuse er et af Hornbæks kendetegn og styrker. Byen er både mentalt og fysisk tæt på København, ligger lige lidt oppe ad kysten, og både nordmænd og svenskere kender Hornbæk ganske godt. Turisten kan besøge attraktioner i de omkringliggende byer eller i København og vende hjem til sommerhuset i Hornbæk for at slappe af. Det er en unik position og et potentiale, som Hornbæk kan udnytte aktivt til at tiltrække internationale turister og udenlandsdanskere. >> IDÉER: Dyrk Hornbæks eksklusive image og tiltrækningskraft på udenlandsdanskeren og de internationale turister: /Lav en kampagne for Hornbæk i Københavns Lufthavn. /Udbyd oplevelsespakker til Hornbæk for gæster på Københavns eksklusive hoteller. /Indled samarbejde med internationale rejsebureauer. /Kobl Hornbæk på Air B&B. /Arranger shuttlebus til Hornbæk fra lufthavn og hoteller i København. Målgrupper som Hornbæk bør satse på / Kulturturisten, som tiltrækkes af det gode liv herunder kultur, velvære og gastronomi. / Eventyrturisten, som godt kan lide det aktive liv og gerne vil lægge nogle turistkroner for at leje en kajak eller deltage i et løb. / Familieturisten, som efterspørger ro, natur og nogle gode rammer for familieferien. 14

15 Identitet & målgrupper HORNBÆK Det kulturelle Hornbæk Kulturturisten tiltrækkes af den historiske og autentiske oplevelse. Hornbæk har ikke en enkeltstående stor historisk attraktion eller oplevelse til kulturturisten, men Hornbæk har fiskerihistorien, den kunstneriske atmosfære og en række mindre oplevelser, der tilsammen udgør et trækplaster. Kulturturisten tiltrækkes af Hornbæks unikke historie som gammel kunstnerkoloni. Her kan du følge i kunstnernes fodspor og opleve arbejdende kunstnerværksteder og gallerier og få historierne: Hvor malede de, hvor spiste de og hvor i byen diskuterede Hornbæks kunstnerelite? Lokale beboere giver gerne en anekdote med på vejen og viser turisterne vej til Drachmanns hus, Rudolph Tegners Museum og skulpturpark. Samtidig er kulturturisten ikke bange for at bruge penge og han vil gerne have en velværeoplevelse med i købet og afslutte dagen med en gourmetrestaurantoplevelse. Hornbæk kan tiltrække flere kulturturister ved at formidle og markedsføre samlede fortællinger om det kulturelle Hornbæk. Formidlingen skal tænkes ud over det lokale og gå ad de kanaler, hvor kulturturisterne ofte orienterer sig som fx kunstforeninger eller landsdækkende nationale aviser. >> IDÉER: Formidl det kulturelle Hornbæk: / Skab totaloplevelser, hvor mindre attraktioner og oplevelser kædes sammen i en samlet fortælling. /Tilbyd en dag i Tegners liv afsluttet med solnedgangs-sejltur og gourmetmiddag. Det aktive Hornbæk Eventyrturisten tiltrækkes af Hornbæks natur og aktiviteter, hvor krop og sind udfordres. De lokales handlekraft er alfa omega i forhold til at skabe nogle oplevelser, der tiltrækker eventyrturisten. Uge 31 i Hornbæk (se side 26) er et godt eksempel på en aktivitet, der tiltrækker den aktive og eventyrlystne målgruppe. Det bør formidles bredere ud, sådan at sportsugen udvikles til en regional og national event, der tiltrækker et bredt opland af turister. Eventyrturisten tiltrækkes af fysiske aktiviteter, gerne særlige aktiviteter og gerne muligheden for flere aktiviteter på samme tid. Eventyrturisten skal altså tiltrækkes i forbindelse med en længere perlerække af aktiviteter og gerne i højsæsonen, hvor der sker noget som fx Sportsuge31. Hornbæk kan tiltrække flere eventyrturister ved at indgå strategiske samarbejder med nationale og internationale aktører som fx DGI byen, friluftsland og større internationale sportsforeninger og -forretninger med henblik på at udvikle og formidle aktiv ferie-tilbud sammen. >> IDÉER: Formidl det aktive Hornbæk: /Lav tematiserede tilbud, der tiltaler forskellige grupper af eventyrlystne turister, fx vandsportsferie, sejlklar på en uge eller et program i stil med Oure surflinje. /Opbyg strategiske samarbejder med operatører og bureauer i regionen og internationalt. Familiens Hornbæk Familien er velkommen i Hornbæk. Her er natur, luft og masser af plads. Der er plads til at være sammen, men der er også plads til at være hver for sig. Og der er en bred pallette af oplevelser tilpasset forskellige målgrupper og behov. Hornbæk har strandlegepladsen til de små, velværeoplevelser til mor og aktive sportsoplevelser til far og hele familien. I Hornbæk er der både ro og plads til bare at være, og der er samtidig mulighed for at deltage i en masse specialiserede tilbud og oplevelser. Det gør Hornbæk attraktiv som familiedestination. Hornbæk har rammerne for den perfekte familieferie, og det skal kommunikeres. Det kan gøres ved, at få engageret overnatningsstederne, herunder særligt sommerhusudlejningsbureauerne og campingpladsen, som skal klædes bedre på til, at formidle og kommunikere Hornbæks mange aktiviteter og oplevelser til børnefamilierne. Der skal skabes stærke strategiske samarbejder på tværs af turismens værdikæde: Overnatning, spisning, transport, oplevelser og værtskab. >> IDÉER: Formidl Hornbæk som familiedestination: /Skab sammenhæng mellem de mange oplevelser og skab strategiske samarbejder på tværs af turismens værdikæder. /Tænk Hornbæk som et sammenhængende familieresort og tilbyd pakkeløsninger og all-inclusive. /Få et vandrehjem eller højskole til Hornbæk. 15

16 HORNBÆK Oplevelser & aktører Strandkiosken i Hornbæk har stort potentiale til at blive ankomstportal og servicespot for strandgæster. Jeg har indtryk af, at borgerne lige frem venter på turisterne. Det er Danmarks flinkeste by. / Borger, Hornbæk OPLEVELSER & AKTØRER Den aktive brug af naturen, et stort lokalt engagement, iværksætterånd og åbenhed er Hornbæks væsentligste styrker, når det handler om at skabe oplevelser for turister. Hvis Hornbæk for alvor skal realisere sit potentiale, skal byens turistakører øge kvalitet og udbud og styrke de internationale bånd. Hornbæk skal udbyde eksklusive oplevelser i international liga med fokus på sport, velvære og nydelse og med afsæt i de lokale stedbundne kvaliteter. 16

17 Oplevelser & aktører HORNBÆK STYRKER / Eksklusivt sommerhusområde / Stort kendskab på nærmarkederne Norge og Sverige / Aktiv brug af kysten og naturen / Ideer, engagement og iværksætterånd / Udsyn og åbenhed / Eksklusive butikker og kurbad / Kunstnermiljø og historie / Hvid bred sandstrand med klitter SVAGHEDER / Middelmådig kvalitet i service og udbud / Alt er på dansk - intet internationalt samarbejde / Ingen barer/spillesteder - mangler aftenliv og aktiviteter for unge og oplevelser for børn / Mangler koordinering af erhvervsliv og turisme 17

18 HORNBÆK Oplevelser & aktører Kvalitet og efterspørgsel Hornbæk appellerer til eventyreturisten og kulturturisten, der gerne betaler for den unikke oplevelse, velvære, og god mad. Der er med andre ord et godt grundlag for at tjene penge på turisme i Hornbæk. Det stiller krav til udbud og kvalitet, da det er et segment med høje forventninger. En af Hornbæks udfordringer er, at byen ikke imødekommer det købestærke segments efterspørgsel efter kvalitet, autenticitet og god service, når de spiser, shopper og oplever. Især i havnen er der et ringe udbud, der ikke svarer til efterspørgslen. Her ligger hver sommer både til 5-10 millioner kroner, og events på havnen trækker mange mennesker fra luksussommerhusene og oplandet. Men hverken butikker eller restauranter er i samme klasse som de både, der ligger til og de biler, der parkerer. Og der mangler aftenliv og tilbud til de mange unge, der hver sommer ferierer og fester i byen. Generelt mangler Hornbæk restauranter, cafeer, butikker og overnatningsmuligheder af højere kvalitet. Der er et stort potentiale i at øge kvaliteten, dyrke det eksklusive og skabe oplevelser med international højde. >> IDÉER: Øg kvaliteten og udbudet: /Skab et gastronomisk fyrtårn på havnen og tiltræk en stjernekok. /Arranger pop up butikker på havnen i højsæsonen med fx. lækker kaffe, rawfood og kunsthåndværk i høj nordisk kvalitet. /Tænk på de unge, skru op for aften- og nattelivet i sommermånederne. /Stræb efter at få en restaurant og et hotel i international liga. Kultur og værtskab En anden af Hornbæks styrker er det lokale værtskab. Borgerne i Hornbæk er stolte af deres by, og de vil gerne byde turisterne velkommen. Der er stor opbakning til at lave aktiviteter og udbud netop for turisterne, og der er en åbenhed og et værtsskab, som ikke findes alle steder. Det er et vigtigt potentiale, hvis Hornbæk skal tiltrække især eventyrturisten, som er på jagt efter de unikke, lokale og autentiske oplevelser, hvor han føler, at han er kommet ind under huden på det sted, han har besøgt. Det lokale særpræg og Hornbæks historie som gammel kunstnerkoloni er et stort potentiale i forhold til kulturturisten. Samtidig er gourmet og kunst vigtige elementer i forhold til at tiltrække turister uden for højsæsonen. Men der skal skrues op for kvaliteten og det internationale perspektiv. Hornbæk har kunderne men mangler stjernekokken og kunstkuratoren. >> IDÉER: Skab eksklusive oplevelser med afsæt i Hornbæks kvaliteter: /Arranger events og masterclasses med internationale sportsstjerner. /Arranger høstfest og lad udenlandske stjernekokke gå på opdagelse i egnens bedste råvarer. /Arranger en international kunst-festival. /Stræb efter at få internationale events inden for sport, gastronomi og kunst til byen. Engagement og samarbejde Hornbæk adskiller sig fra de andre byer langs rivieraen med en udtalt og aktiv brug af naturen og kysten. Erhvervsdrivende i Hornbæk er gode til at få ideer og til at føre projekter ud i livet. Der er en forståelse for, at naturen er et trækplaster, der kan tjenes penge på og en åbenhed over for at hægte sig op på eksisterende tilbud. Legepladsen på havnen er blevet til på privat initiativ og driftes af lokale. Der er åbnet et nyt spa-og wellnesscenter, og en ny badeanstalt for sommer- og vinterbadere. Uge 31 i Hornbæk, der blev afholdt for første gang i 2013, et eksempel på, at turistforeninger og -aktører i Hornbæk er gode til at arbejde sammen om, at skabe oplevelser for turisten. Ideerne er mange, viljen stor og udbuddet af oplevelser er mangfoldigt. Men udbud og service i byen varierer for meget i kvalitet. I Hornbæk er der et stort potentiale i at skabe bedre koordinering mellem de mange gode kræfter i erhvervsliv og foreninger, skabe store sportsevents og koble byen op på internationale samarbejdspartnere. >> IDÉER: Saml kræfterne, styrk udbuddet af sportsaktiviteter og dyrk internationale netværk: /Byg videre på samarbejdet omkring Sportsuge31, og lav en international koordinationsgruppe, der kan skabe store sportsevents. /Styrk samarbejdet i byen, koordiner detailhandelen med turismen. /Skab samarbejder med andre byer langs rivieraen, København og internationale samarbejdspartnere. 18

19 Oplevelser & aktører HORNBÆK Uge 31 i Hornbæk er et godt eksempel på, at viljen og kræfterne til at lave aktiviteter og events er til stede. Se side 26. Oplevelser som Hornbæk skal satse på / Eksklusiv overnatning / Sport og aktiviteter i verdensklasse / Velvære i luksuriøse omgivelser / Kunst og kultur i international liga / Udsøgt gastronomi / Aftenliv for unge og oplevelser for børn 19

20 HORNBÆK By & landskab 1/ Landsbyen med kirke og huse tæt sammen 2/ Hornbæk strand 3/ Øresundsvej mellem by og kyst. BY & LANDSKAB Hornbæk ligger ved kysten omgivet af smuk natur, der inviterer til bevægelse og afslapning ved strand, sø eller plantage. Hornbæk by ligger i læ af klitterne lidt tilbagetrukket fra havnen. Fra havnen og de brede sandstrande er der lange kig til det åbne hav og den svenske kyst. Der er mange kvaliteter i Hornbæks fysiske miljø, men generelt er byens inventar og belægninger nedslidte. Der er store potentialer i de fysiske rammer, som kan udfoldes ved at genaktivere og forbedre de nedslidte og forladte steder, øge kvaliteten og styrke forbindelser i byen og landskabet. 20

21 By & landskab HORNBÆK Man kunne lave nogle skilte, der var ensartede og æstetisk pæne, som viste vej til cykelsti, strandlegeplads og ishus. Strandpromenaden kunne lyses op, så der også var pænt om vinteren. Man kan lave det rigtig smukt. /Borger, Hornbæk Til højre: Det fedtede hjørne, der har sit navn efter en grillbar, som engang lå her. Byrum & forbindelser Hornbæk er en sammensat by med vekslende liv afhængigt af sæson og vejr. Byen består af en ældre landsby omkring kirken med mindre huse og smalle gader. Midt i byen er Stejlepladsen, som en åben plads i byens hjerte, der fungerer som parkerings- og markedsplads. Vest for Stejlepladsen og A.R. Friisvej ligger større sommerhusgrunde udstykket i et kvadratisk mønster. På Nordre Strandvej har byen karakter af handelsgade med belagte arealer, byinventar og butikker. Fra søen i syd til havet mod nord snor åen sig gennem byen, som et markant landskabeligt træk, der kunne få en meget større rekreativ og rumlig betydning for Hornbæk. Biltrafik, parkering og bløde trafikanter er en udfordring i Hornbæk, når turisterne valfarter til byen på varme sommerdage. Oplevelsen af Hornbæk kan styrkes ved at gentænke gader, pladser og passager, så bevægelsen fra Nordre Strandvej til kysten bliver bedre og byens baggårde bliver en del af oplevelsen. Samtidig er der potentialer i at forskønne og forbedre byens små pladser og hjørner for at skabe attraktive byrum, som i højere grad tilgodeser gående og cyklende, som færdes i byen både sommer og vinter. >> IDÉER: Skab attraktive uderum af høj kvalitet, der tager udgangspunkt i byens skala og karakter: /Skab forbindelser mellem sø, by og kyst. /Integrer byens trafik og parkeringsudfordringer i en samlet plan for byens rum, gader og passager, så der også sikres adgang til strand og havn for gående og cyklende. 21

22 HORNBÆK By & landskab Styrker / Strand, sø og plantage - nærhed til naturen (1) / Lystbådehavn liv og aktivitet (2) / Badehotellet - arkitektonisk ikon og unik beliggenhed (3) / Landsbyen- kulturhistorie og særlig stemning (4) / Stejlepladsen- fleksibelt åbent byrum med små passager til byen (5) Svagheder / A.R. Friisvej - manglende ankomst til by og strand (1) / Øresundsvej - nedslidt og nedprioriteret møde mellem by og klitter (2) / Havn, badehotel og by manglende sammenhæng (3) / Torvet syd for Stejlepladsen overset samlingspunkt i byen (4) Strand Strand Plantage Plantage Sø 1 Sø 22

23 By & landskab HORNBÆK by & strand Hornbæk orienterer sig ud mod klitterne og stranden nord for byen. Ankomsten til byen og stranden foregår ad A.R. Friisvej, som er en lige, bred vej uden særlig karakter. Dele af strækningen er karakteriseret ved slidte facader, før landskabet går over i klitter og strand. For enden af A.R. Friisvej går en fin sti ned til stranden og den flot beliggende strandkiosk. Ankomsten til byen og mødet med stranden for enden af A.R. Friisvej matcher ikke stedets kvaliteter og den oplevelse, mødet med havet for enden af stien, giver. Øresundsvej har en central betydning for byens grænse og møde med stranden som et bindeled mellem A.R. Friisvej og havnen, men vejen udnytter ikke den særlige beliggenhed mellem bygninger og klitter. >> IDÉER: Opgrader og styrk ankomsten til Hornbæk: /Gentænk A.R. Friisvej så den i fremtiden bliver en smuk entre til byen, stranden og havet. /Lav retningslinjer for vejens profil, materialer og husfacader. / Styrk forbindelsen videre ud til stranden, og udnyt strandkioskens helt særlige beliggenhed med havudsigt i kanten af klitterne. /Skab fra kiosken forbindelse til havnen og tilbage til byen. /Transformer Øresundsvej til strandpromenade, og udnyt den unikke placering til at skabe liv og plads til gående, udeservering og aktiviteter. 1/ Den nye naturlegeplads 2/ Stien til vandet for enden af A.R. Friisvej 3/ Øresundsvej 23

24 HORNBÆK By & landskab Havnen & badehotellet Havnen er hjertet i Hornbæk. Det er historien om byens fiskeri, og det er her, sejler- og badelivet udfolder sig i dag. Her kan man om sommeren se på store både og bade fra badeanstalten. Eller man kan slå et smut forbi de små fiskerhuse, der vidner om byens fortid som fiskerby. Det tidligere badehotel, der i dag er genoptræningscenter, markerer Hornbæks nyere historie som ferie- og badedestination. Med planerne om at lukke genoptræningscenteret åbner der sig nye muligheder. Yderligere er der i forbindelse med VM i dragesejllads i 2016 givet tilladelse til at omorganisere havnebassinet, og dermed øge kapaciteten. Det skaber en helt unik situation for at udvikle turismen på Hornbæk havn. Det kan ske ved at skabe rammer for nye kvalitetsbutikker og restauranter på havnen, og puste nyt liv i det gamle badehotel, som kan blive et internationalt arkitektonisk vartegn for Hornbæk. >> IDÉER: Opgrader havnen og forstærk havnens sammenhæng med byen og det tidligere badehotel: /Skab plads til nye funktioner, butikker og restauranter på havnen. /Gentænk det centrale hjørne omkring badehotellet og omdan det til et opholdsrum, hvor by og havn mødes. /Indtænk arealet vest for havnen, som en plads for aktiviteter, og lav stiforbindelse fra havn til strand. /Gentænk det tidligere badehotel som et aktiv i turismen og et varetegn for byen. 24

25 By & landskab HORNBÆK Omkringliggende landskab Hornbæk er kendetegnet ved store naturværdier, som danner rammerne for en aktiv by, der bruger landskabet. Nord for byen er de brede hvide sandstrande, syd for byen ligger søen og mod vest møder byen plantagen. Åen løber fra søen til havet, og visse steder i byen er åen synlig. Naturværdierne er åbenlyse og for de lokale er adgangen til herlighederne kendt og brugt. Trods byens nærhed til sø, hav og plantage er adgangen ikke nem for besøgende, og særligt områder som søen er udfordret af at ligge afskåret fra byen af Nordre Strandvej og jernbanen. Men i takt med at fiskeriet er forsvundet, er kysten, havet og naturen blevet rammen om det aktive ferieliv for hele familien. Og i Hornbæk er der mulighed for løb og cykling i plantagen, sejlads, badeliv og leg på havnen. En bedre formidling af og tilgængelighed til naturen vil styrke oplevelsen af Hornbæk som en by midt i naturen. Potentialerne kan udfoldes ved at lave aktivitets- og oplevelsesruter fra byen og ud i det omgivende landskab. >> IDÉER: Udnyt den nære natur til aktiviteter og oplevelser: /Lav aktivitetsruter med fitnesspladser /Udarbejd et kort med ruter og beskrivelser af landskabet. /Arbejd med kig til vandet fra havnen, udsigtspunkter og stier langs kysten. /Brug åen og synliggør vandets bevægelse gennem byen. Fysiske indsatsområder i Hornbæk / A.R Friisvej styrk ankomsten til byen og porten til stranden (1) / Øresundsvej - omdan Øresundsvej til strandpromenade (2) / Havnen opgrader og skab sammenhæng til badehotellet og byen (3) / Strandkiosken udnyt den unikke placering (4) / Naturkvaliteter - Styrk adgangen til landskabet og oplevelsen af strand, klitter, sø, plantage og å. (5) / Torvet gentænk pladsen som et centralt mødested tæt på handelsgaden (6) Strand Plantage 5 Sø 25

26 HORNBÆK indsatsområder Hornbæk i verdensklasse Principper Tænk eksklusivt Dyrk det internationale Styrk det aktive og sunde liv Formidl historien, kunsten og det lokale særpræg Identitet & målgrupper Oplevelser & aktører ANBEFALINGER BY & Landskab Dyrk Hornbæk som udenlandsdanskerens og den internationale turists eksklusive badeby Formidl det kulturelle Hornbæk Formidl det aktive Hornbæk Formidl Hornbæk som familiedestination Øg kvaliteten og udbud på overnatninger Skab oplevelser for børn og aktiviteter og aftenliv for unge Dyrk udsøgt gastronomi Sats på afslapning og velvære i luksuriøse omgivelser Tilbyd kunst og kultur i international liga Styrk samarbejde og udbud af sportsevents Opgrader havnen og forstærk havnens sammenhæng med byen og det tidligere badehotel Styrk mødet mellem by og strand langs Øresundsvej Skab attraktive uderum af høj kvalitet med udgangspunkt i byens skala og karakter Skab bedre adgangsforhold og ruter i landskabet, som formidler og iscenesætter Hornbæks naturkvaliteter PROJEKTer Uge 31 i Hornbæk Solnedgangstrappe Strandpromenade fra havn til sunspot Maritime events og højskole/ badehotel 26

27 indsatsområder HORNBÆK Eksklusivt hotel Folder med kort og rute International event koordineringsgruppe Strandpromenade på Øresundsvej Shuttlebus fra Københavns eksklusive hoteller og lufthavn Gourmetrestaurant Air B&B Retningslinjer for materialer og facader All-inclusive for familie Idékatalog Adgang til strand for gående Eksklusiv restaurant på havnen Pop-up butikker på havnen med god kaffe og raw food Kunstfestival Air B&B Velvære & spa Sti mellem strand og havn Eksklusiv cocktailbar Masterclass med international sportsstjerne 27

28 HORNBÆK indsatsområder Uge 31 i Hornbæk Som led i at teste ideen om, at gøre Hornbæk til et hotspot for det aktive liv på Den Danske Riviera, afviklede de lokale borgere en sportsuge, som løb af stablen i uge 31, sommeren På ganske kort tid lykkedes det de lokale ildsjæle og borgere i Hornbæk, at få samlet en arbejdsgruppe og skitseret et koncept for sporsuge31. Planlægningen af sportsuge31 blev sat i søen i maj 2013, og afviklet i den første uge af august 2013, med aktiviteter som pilates, yoga, teambuilding, senior gymnastik og moleræs. Ann Chrstin Mahrt fungerede som tovholder på projektet, som takket være omkring 50 frivillige var en stor succes. Uge 31 i Hornbæk blev først og fremmest afviklet som et lokalt event, men viste sig at tiltrække mange besøgende og turister udefra. Det viser, at potentialerne er der, og at lokaludvikling og turisme sagtens kan gå hånd i hånd i Hornbæk. Næste skridt er at tænke større, eksklusivt og mere internationalt. 28 Det er lige som at være på La Santa Sport. / Deltager, Uge 31 i Hornbæk Erfaringer fra uge 31 i hornbæk / Fokuser på målgrupperne: Mere målgruppefokus. Stort fremmøde af familier og bedsteforældre med børnebørn, trods aktiviteterne ikke var lagt an på børn, taler for fremover at fokusere på aktiviteter, der samler generationer på tværs. / Nedsæt arbejdsgrupper: Hver med en ansvarlig tovholder, der varetager hvert deres arbejdsområde: Aktiviteter, kommunikation & markedsføring og strategiske samarbejder, partnerskaber & sponsorater. / Sørg for forankring: Sportsuge31 skal forankres hos en styregruppe, forening eller institution, sådan at ansvar og ressourcer fordeles over flere personer, og dermed også gøres mindre sårbar i forhold til enkeltpersoners deltagelse og engagement. / Engager detailhandel og restaurationsliv: Fx ved at udbyde sund mad og produkter, der understøtter det aktive tema og aktiviteter, samt via annoncering på markedsføringsmateriale.

29 indsatsområder HORNBÆK Projektbeskrivelser Her er udfoldet fire konkrete projekter. Hver bidrager de med noget til arbejdet med de langsigtede indsatsområder, som beskrevet i modellen side 26. UGE 31 I HORNBÆK Hvad: Uge 31 i Hornbæk er en uge i friskhedens tegn - sport, sundhed og velvære på menuen. Vi vil gerne involvere alle lokale sportsaktører, restauranter og handelslivet, som kunne have lyst til også at tænke 31 og temaet ind i deres forretning. Det er også formålet at brede en del af aktiviteterne fra uge 31 ud over en længere periode, så aktiviteterne præger Hornbæk en større del af året. Hvorfor: Formålet med uge 31 i Hornbæk er at udnytte vores fantastiske rammer; naturen, den smukke strand, vores intime havnemiljø og byen. Vi vil gerne tilgodese gæster og turisters behov og ønsker for et aktivt ferieliv og samtidig medvirke til at Hornbæk får et image i omverdenen som en aktiv by. Målgruppe: Borgere samt turister og gæster, der kommer til Hornbæk for at dyrke det aktive og sunde liv eller som bliver inspireret til at deltage, når de er her. Vision: Det er vores vision at gøre sportslige aktiviteter til en mere permanent del af sommerens tilbud i Hornbæk, så gæster og turister ikke blot kan dyrke disse aktiviteter i uge 31, men også resten af sommeren. Organisering: De enkelte aktører skal finde en form for deres aktivitet så den kan realiseres over længere tid end blot uge 31 i Hornbæk. Selve uge 31 i Hornbæk er forankret i Hornbæk Turistforening og styres af en arbejdsgruppe. Inspiration: La Santa Sport, Oure Højskole. Finansiering: Turistaktører, frivillige kræfter og erhvervsaktører. SOLNEDGANGSTRAPPE Hvad: En opholds- og udsigtsplads i form af et trappelignede plateau i træ for enden af den store mole. På opholds-og udsigtspladsen skal mennesker kunne se solnedgang på den ene side og sejlads og havnemiljø på den anden side. Hvorfor: Formålet er at skabe et nyt område, hvor gæster og turister kan nyde solnedgangen, se sejlads, Sankt Hans bål, sportslige aktiviteter, nyde den smukke strand og opleve det mentale velvære man får ved stranden og vandet. Udover at trappen vil være til glæde for de mennesker som dagligt færdes ved stranden, vil den også understøtte de sejlaktiviteter, som vi har i Hornbæk fx DM og VM i Dragesejlads samt badelivet og SUP Stand Up Paddling. Målgruppe: Turister, gæster og borgere. Vision: Målet med etablering af opholds- og udsigtspladsen, er at skabe et mere attraktivt havneområde med mere liv og mulighed for en attraktiv udsigtsplads nær vandet. Det kan understøtte aktiviteter på havn og strand såsom Uge 31 i Hornbæk, Sankt Hans og Dragesejlads og formentlig flere lignende aktiviteter fremover. Organisering: Nedsætte en gruppe som kan arbejde med arkitekt, byggefirma og fundraising af projektet i samarbejde med erhvervslivet, frivillige og plan og natur i kommunen. Inspiration: Havnemiljøer i Helsingborg og København. Finansiering: Fonde, investorer, kommune og lokale aktører. 29

30 HORNBÆK indsatsområder Projektbeskrivelser STRANDPROMENADE FRA HAVN TIL SUNSPOT MARITIME Events og højskole/badehotel Hvad: At etablere en strandpromenade i form af en belagt stiforbindelse, som forbinder molen på havnen med Sunspot (strandcafe), som ligger på stranden. Målgruppe: Borgere, gæster og turister. Hvorfor: Strandpromenaden skal være med til at skabe noget mere liv på stranden om aftenen. At man kan sætte sig på en bænk og kigge på solnedgang, stranden og vandet. At man kan promenere uden sand mellem tæerne. Vision: På sigt skulle promenaden gerne trække flere mennesker til Hornbæk for at promenere i de dejlige sommeraftener. Organisering: Nedsætte en gruppe som kan arbejde med arkitekt-, byggefirma og fundraising af projektet i samarbejde med erhvervslivet, frivillige og plan og natur i kommunen. Inspiration: Sandvig Strandpromenade, Hjerting Strandpromenade. Finansiering: Investorer, frivillige kræfter og erhvervsaktører. Hvad: At bygge videre på Hornbæks traditioner for store maritime arrangementer, som f.eks. DM i drage i 2014 og Dragon Gold Cup i 2016, ved at satse på at etablere mere permanente services for udlejning, salg og vedligeholdelse, samt gennemføre events med maritime discipliner på strand, havn og vand hen over sommeren. Målgruppe: Segmenterne Sjov, leg og læring og Det gode liv, som kan betegnes som almindelige turister. Blandt disse at identificere personer med særlig interesse for en eller flere af de maritime discipliner, med henblik på at etablere en maritim højskole i det gamle badehotel. VISION: Kursisterne kan være behjælpelige med at gennemføre maritime events om sommeren, hvor højskolen kan fungere som egentligt badehotel. Forår og efterår er tænkt til højskoleaktiviteterne. Organisering: Lokale aktører, som har interesse i de maritime discipliner, den nye maritime virksomhedsklynge i Helsingør Kommune og idrætshøjskoler med maritime aktiviteter. Inspiration: Idrætshøjskoler med maritime discipliner. Finansiering: Turistaktører, developere, investorer og fonde. 30

31 HORNBÆK 31

32 HORNBÆK Din idé /Værktøj til idéudvikling Har du en god ide, der kan skabe udvikling i din by? Skemaet her er et redskab til systematisk at beskrive en ide i en form, som kan bruges til fundraising. Skemaet blev brugt til ideudvikling på visionsseminaret for Den Danske Riviera i maj 2013, og indeholder de typiske spørgsmål og emner, som skal afklares og beskrives, når man søger fonde og puljer. Vær opmærksom på, at de fleste fonde og puljer har deres eget ansøgningsskema, som skal udfyldes, og at kategorierne kan variere i forhold til fondens eller puljens særlige formål eller støttekriterier. Held og lykke med at realisere din idé. 32

33 HORNBÆK Sådan er potentialeplanen blevet til Potentialeplanen for Hornbæk er skabt i et samarbejde mellem Visit Nordsjælland, rådgivere, erhvervsaktører, borgere og Helsingør Kommune. Tak til alle jer, der har taget jer tid til at spille en aktiv rolle i projektet som del af projektets styregruppe, arbejdsgruppe eller referencegruppe. Også stor tak til alle de, der ikke er nævnt ved navn, men som deltog i byvandring, fokusgruppe og visionsseminar og var med til at gøre sportsugen til en stor succes. Byvandring og kortlægning Projektet begyndte med en byvandring i Hornbæk i foråret Hornbæks beboere og erhvervsdrivende viste rådgivere fra Dansk Bygningsarv rundt i byen, og det blev drøftet, hvor de gode steder er, hvor udfordringerne er, hvad Hornbæk gerne vil være kendt for, og hvor turistaktører i byen ser potentialer for udvikling. Byvandringen blev fulgt op af kortlægning af byen og landskabet ved landskabsarkitekter fra Absolut Landskab og af fokusgruppemøder, hvor rådgivere fra Manto kortlagde turismen i Hornbæk. Visionsseminar og pilotprojekt På et visionsseminar for de fem byer på Den Danske Riviera blev resultaterne af forårets kortlægning præsenteret. Deltagerne fik inspiration og viden om begrebet stedsans, service og turisternes oplevelse af byerne på Den Danske Riviera. På den baggrund udviklede deltagerne fra alle fem byer og kommuner ideer til, hvordan de i fremtiden både kan udvikle deres egen by og styrke samarbejdet på tværs af attraktioner, byer og kommuner langs kysten for at skabe en stærk, international destination. På en workshop inddelt i bygrupper arbejdede deltagerne med at beskrive et konkret pilotprojekt, som skulle afprøves henover sommeren. I Hornbæk udmøntede det sig i Uge 31 i Hornbæk, der blev afholdt med stor succes i juli 2013 (se side 26) Tilgang: Stedsans Potentialeplanen er udviklet ud fra tilgangen Stedsans. Stedsans betyder sans for stedets særlige identitet og egenart både i det fysiske og visuelle, der ses i byen og landskabet, det sociale der kommer til udtryk i oplevelser skabt af aktører på stedet og det usynlige, som vi fornemmer i stemninger, atmosfærer, sansninger og fortællinger om et sted. Stedsans er med andre ord det, der gør, at vi kan adskille et sted fra andre steder. / Fakta om dansk kystturisme - Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse, Videncenter for Kystturisme, 2013 / Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus, Videncenter for Kystturisme, 2013 / Tilfredshedsanalysen 2013, Videncenter for Kystturisme, 2013 / Kystferiebyer i vækst - nulpunktsmåling af kendskab og attraktivitet, Videncenter for Kystturisme, 2013 / Kystturismen i Danmark, Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme / Den fælles fortælling, Jørgen Hansen, TexTour, for VisitNordjylland 2013 / Statistikbanken - Turisme - Danmarks Statistik / VisitDenmark: Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland / VisitDenmark, turismeregnskabet 2011 (2013). 33

34 HORNBÆK Deltagere i projektet Ann Christin Mahrt, Turistforeningen Ilse Jacobsen, Repræsentant for Erhvervsliv og detailhandel Morten Jepsen, Helsingør Kommune Allan Vodder, Hornbæk Havn William Leedgaard, Bådeklubben Susanne Risom, Galleri Tanja Bendixen Kryger, Vækst og Viden Peter Bindesbøll, Grundejerforening Kystvej Mathias Boberg, Borger Dorte Lykkegaard, Borger Jacqueline Friis-Mikkelsen, Borger Susanne Eriksen, Helsingør Kommune Lisbeth Jensen, Turistinformationen/Biblioteket Åse Kjær, Menighedsrådet/Badelauget Anne Borg, Kulturværftet/borger Karina Pociot, Borger Bettina Kampmann, projektleder Dorthe Kiillerich, direktør Visit Nordsjælland Annette Sørensen, direktør Visit Nordsjælland pr Rådgivere Signe Sloth Hansen, chefkonsulent, Dansk Bygningsarv Mette Mechlenborg, projektchef, Dansk Bygningsarv Christina Juhlin, analytiker, Dansk Bygningsarv Nielsine Otto, analytiker, Dansk Bygningsarv Anja Boserup, landskabsarkitekt, Absolut Landskab Christa Brønd, chefrådgiver, Manto 34

35 Hornbæk I verdensklasse Denne potentialeplan handler om Hornbæks udvikling som international turistdestination på Den Danske Riviera. Planen er udviklet som del af et fælles projekt, der skal udvikle og markedsføre det særlige liv i badebyerne langs Den Danske Riviera, gentænke den klassiske badeferie og udvikle stedbundne turistkoncepter i danske kystferiebyer. I projektet deltager også Gilleleje, Tisvildeleje, Liseleje og Humlebæk. Visionen og de fem potentialeplaner henvender sig til alle, der arbejder med udvikling af Den Danske Riviera - turistaktører, erhvervsdrivende, kommunale planlægger, lokale investorer og ildsjæle. Planerne kan bruges i finansieringsøjemed og i forbindelse med projektudvikling og -forankring i de enkelte byer. De kan downloades på: SO AB LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

HORNBÆK I VERDENSKLASSE. Ansøgning til forsøgningsordning for kyst- og naturturisme maj 2015

HORNBÆK I VERDENSKLASSE. Ansøgning til forsøgningsordning for kyst- og naturturisme maj 2015 HORNBÆK I VERDENSKLASSE Ansøgning til forsøgningsordning for kyst- og naturturisme maj 2015 Indhold: Hornbæk i fremtiden - Hornbæk i verdensklasse s. 4 Nedslagspunkterne - indfrielse af Hornbæks potentialer

Læs mere

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Tisvildeleje. nyt billede. Tisvildeleje - den autentiske badeby. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Tisvildeleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Tisvileleje Tisvildeleje - den autentiske badeby Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera. Gilleleje. nyt billede. Gilleleje - portal for den danske riviera. Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera Gilleleje Gilleleje - portal for den danske riviera Potentialeplan for Gilleleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Gilleleje gilleleje - portal for den danske riviera Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN Den danske riviera HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

8. Visualisering af værdier og oplevelser

8. Visualisering af værdier og oplevelser Bløde trafikanter på Elmegade, Nørrebro Visualisering af værdier og oplevelser 8. Visualisering af værdier og oplevelser Hvordan visualiseres de bløde værdier? Det er afgørende i vores kommunikation af

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig

Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig INTRO Turismepotentialeplan for Hvide Sande & Søndervig Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer et nationalt demonstrationsprojekt August 2014 1 HVIDE SANDE & SØNDERVIG Turismepotentialeplan

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde

Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Fine muligheder for at tiltrække flere gæster til Kerteminde Potentialet for Kerteminde er stort, hvad angår øgede turistindtægter, og det betyder nye og flere investorer Der er gjort meget og investeret

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Langs Den Danske Riviera

Langs Den Danske Riviera Kommunikationsplan Maj 2013 Udgave 1 Langs Den Danske Riviera i Kongernes Nordsjælland i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere