Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger."

Transkript

1 DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AAS) Afbud fra Peter Nielsen AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. 1. Elevatorer. Man har påbegyndt renovering af elevatorerne i nr. 71 og nr. 73, dette vil vare i ugerne og Styreskoene er begyndt at kunne høres i de andre elevatorer, der kan blive behov for at udskifte disse. (JG) har indhentet et tilbud. 2. A energi. Mega Watt, vandforbrug, det hele kører efter forskrifterne, alt er under det budgetterede. 1

2 Meddelelser fra varmemester fortsat. 3. Graffiti. Der er blevet fjernet graffiti på gavlene. Der er konstateret ny graffiti på blok 6, dette vil blive fjernet. 4. Energibesparelse. Det har givet et pænt resultat med energibesparelsen, efter at vi har fået sat energi trim op med firmaet Danfoss. 5. Fliser. Løse fliser er blevet udskiftet ved blok 1, ud for Gillesager 2 og Stålventiler. Der er blevet brugt TA - stålventiler ved renovering af badeværelse. Fremover skal der bruges rødgods ventiler. 7. Teknikere fra elevator firmaet. (MG) oplever flere gange, at de teknikere der kommer ud når der sidder personer fast i en elevator, at de ikke har nøgle med. Der står klart i aftalen, at der er udleveret nøgler til firmaet. Bestyrelsen forventer at der bliver strammet op. Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott. 1. TDC aftale. Bilag 3. Brev fra TDC om opsigelse af lejeaftale om antenneposition, modtaget d. 16. maj, efter at bestyrelsen enstemmigt havde holdt fast i den tidligere beslutning. Herefter er der kommet en ny henvendelse fra TDC d. 6. juni med tilbud om at fortsætte lejeaftalen Bestyrelsen godkender den nye aftale med TDC. 2. Isolering af gavle. Der skal afholdes et møde d. 20 juni 2011 med Teknisk forvaltning på Brøndby Kommune vedr. projektet med at isolere gavlene. I dette møde deltager Borgmesteren og Arkitekten fra kommunen, fra selskabets side ingeniør Birger Lund, (EO) og (FR). Bestyrelsen holder fast i beslutningen om at vi går ind for model 2 og 4. 2

3 Meddelelser fra Administrationen fortsat. 3. Ventilsagen. Bravida har afgivet et tilbud på udskiftning af ventiler, Der er kommet en nyhed indenfor ventiler som kaldes Mini Ventiler med nippel og muffe af rødgods. Den er godkendt af vores ingeniør med den viden man har for nuværende. Den anden type rødgods ventil er en del større, men den er bygget til klemfittings. Bestyrelsen godkender Mini ventilerne af rødgods. 4. Godkendelse af driftsbudget, antenne og bolignetbudgettet for året 2012, samt vedligeholdelsesplanen. Driftsbudgettet blev gennemgået. Der er en stigning på nogle af posterne, dette giver tilsammen en huslejestigning på 2,6%. Bestyrelsen godkender med de få rettelser der er. Der bliver herefter fremsendt et nyt eksemplar. Der bliver indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med det ene punkt på dagsordenen, godkendelse af årsregnskab 5. Oplæg fra Tine B. det grønne område. Bilag 1. Der er planlagt for beplantning i både sommer og efteråret. Dette oplæg fra Tine er udarbejdet efter aftale med det grønne udvalg. Bestyrelsen godkendte oplægget med en enkelt spørgsmål vedr. valget af træer for enden af gavlene ved blokkene, dette vil (AAS) tage sig af. 6. Møde vedr. parkering v / politiskolen. Bilag 2. Der er kommet en invitation til både afd. 1 2 og afd. 3, til et møde om parkeringssituationen omkring politiskolen. Flere borgere har klaget over uhensigtsmæssigt parkering i de tilstødende boligområder. Mødet vil blive afholdt d. 1. september 2011 på Brøndby Rådhus. Formålet med mødet, er at høre vores holdning til at der laves parkeringsrestriktioner i et større område omkring politiskolen. Der vil senere blive besluttet, hvem der deltager fra de to afdelinger. 7. Møde vedr. det boligsociale projekt. Bilag 4 Den nedsatte projektgruppe afholder deres første møde d. 15. juni. Man vil forsøge at få et overblik over omfanget af projektet med de unge. 3

4 Meddelelser fra Administrationen fortsat. 8. Vasketider. Bilag 5. Det har vist sig at det skilt omkring vasketider kun gjaldt for den store maskine. Nu er der sat nye skilte op for den lille maskine. Stofferne på rullerne i alle rullerum er blevet udskiftet. 9. Aftale med gulvafslibning. Bilag 6. Aftale med beboer vedr. gulvafslibning er blevet underskrevet. Sagen afsluttes. 10. El regning. Bilag 7. Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning. (FR) skriver til beboer. 11. Beboermøde. Bilag 8. En repræsentant fra Brunata kommer til beboermødet d. 12. september og giver en redegørelse for det nye varmemåler aflæsnings system. 12. Etablering af køkken i forbindelse med skimmelsvamp. Bilag 9. Administrationen har fremsendt en skriftlig aftale til underskrift af de implicerede beboere, på de betingelser bestyrelsen har godkendt vedr. det etablerede nye køkken. Beboerne har underskrevet og sagen er hermed afsluttet. AD. 4 Gennemgang af budgetkontrol. Bilag 10 og bilag 10 a. Bestyrelsen gennemgik budgettet, ingen bemærkninger. AD. 5 Planlægning af kommende fester v / Tina L. og Aase S. Der er afholdt et møde med festudvalget i de 3 afdelinger. Det er afd. 3 der skal være tovholder til arrangementet til Bon Bon Land. Udvalget har fået husstandsomdelt en invitation til deltagelse på turen. Der er sat et opslag op i opgangene omkring arrangementet. Der vil være salg af billetter d. 14. og 16. juni til alle 3 afdelinger i afd. 3.s bestyrelseslokale til turen til Bon Bon Land. Promenade koncerten afholdes d. 17. september, hvor der også vil være mulighed for loppemarked. Banko afholdes d. 6 november på Kilden. 4

5 Planlægning af fester fortsat AD. 6 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Hjemmesiden, domæne navnet. Bestyrelsen har godkendt at hjemmesiden skulle nedlægges, men domæne navnet ligger der stadig, hvis der senere skulle være nogen i bestyrelsen der ønsker at åbne den igen. Flertallet i bestyrelsen godkender at det fremadrettet skal være den siddende kasserer der overtager ansvaret med betaling af domæne navnet. DSB Cykelopbevaring ved Gillesager. (KP) har udfærdiget en skrivelse til DSB vedr. et område ved cykelparkering, som tilhører afd. 3. Skrivelsen skal rettes til, samt skal der undersøges vor mange m2 det drejer sig om. Prisen for at bruge arealet vil være det samme, som for erhvervs lejemål. (DO) kommer med en henstilling til at de enkelte bestyrelsesmedlemmer melder fra, hvis de ikke kan deltage i et aftalt arrangement. AD. 7 Meddelelser fra kasserer v / David Oszlak. Bilag 11 og 12. Der er brugt kr på kontoen frem til d. 31. maj. AD. 8 Organisationsbestyrelsen v / Freddy R. og Tina L. Bilag 13. Der er delt opslag rundt i alle 3 afdelinger vedr. problemer med Trick - tyve. Alle gårdmænd, samt faste håndværkere har fået udleveret et Legitimationskort. Bilag 14. De nye udlejningsregler er sendt ud til Brøndby Kommune. Kommunalbestyrelsen skal godkende de nye udlejningsregler før vi kan overtage udlejningen af de 1 og 2 værelses lejligheder. Bilag 15. TV kanaler. Efter sommerferien kommer der frit valg for Gp, men det kræver en boks eller et TV med DVB- C tuner og kort. Bilag 16. Ansøgning til organisationsbestyrelsen om at kunne bruge trækningsretten i forbindelse med isolering af gavlene. 5

6 Organisationsbestyrelsen fortsat. AD. 9 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Diverse klager Bilag 17. Bestyrelsen blev orienteret omkring klagerne. 1. Opslag til opgangene vedr. de nye kunstige planter til opgangene. Bestyrelsen godkendte 2. Forslag til indkøb af klatrestativ til legeplads. 3. Brev fra beboer vedr. problemer med at smide kattegrus i skakten. Det har kun været i enkelte opgange der har været problemer, derfor denne opfordring til at det bliver ordentligt indpakket, så det ikke giver problemer for vores gårdmænd. 4. Handicapplads til Torvet 25 bliver nedtaget. AD. 10 AD. 11 AD. 12 Indkomne meddelelser til bestyrelsen efter dagsorden. Disse meddelelser er blevet behandlet under tidligere punkter. Forslag til orienteringsbrev / Dagsorden. Ingen meddelelser. Eventuelt. Ingen bemærkninger. Dirigent til næste møde: Tina Laursen Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen 6

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere